Proces verbal din 28.06.2016

Proces verbal din 28 iunie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL


al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 28 iunie 2016

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr.

24415/27.06.2016.

La ședință au participat un număr de 23 consilieri din 27 în funcție, absenți fiind domnii consilieri Sanda Dragulea, Cristian Ganea, Bogdan Hodorog și Alexandri Nicolae.

AAA

La ședință au mai participat: Domnul Adrian Florin Dobre

Doamna Simona Albu

  • - Primar

  • - Secretar


AAA

Ședința a fost condusă de domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez.

A AA

Dl. Georse Botez

Bună ziua! începem ședința de astăzi prin intonarea Imnului de stat.

*

Suntem prezenți în sală un număr de 23 de consilieri. Lipsesc 4 colegi: dna Sanda Dragulea, dl. Cristian Ganea, dl. Bogdan Hodorog și dl. Alexandri Nicolae, care am înțeles că si-a anuntat demisia.

9                          9

A

In aceste condiții, în prezența a 23 de consilieri, constat existența cvorumului necesar desfășurării lucrărilor.

Ordinea de zi are 3 puncte. Este vorba de o ședință de îndată și înțeleg domnule Primar că se retrage punctul 2 de pe ordinea de zi pe motivația inexistenței avizului consiliului de administrație al spitalului.

In aceste condiții, ordinea de zi va avea 2 puncte, respectiv punctele 1 și 3, drept pentru care o supun la vot:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

22 de voturi


Dacă se abține cineva?              1 abținere

Cu 22 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Paul Palaș, ordinea de zi a fost aprobată.

DL Paul Palas

Dacă-mi permiteți dl. președinte, aș vrea să și justific abținerea mea: eyuau cred că este cazul să ne oprim aici de lipsa unui aviz al Consiliului de Administrați® Și/mcănu a existat acest aviz trebuie să știm și de ce nu a existat. Este o problemă/aețsănățate. publică extrem de gravă și nu cred că trebuie să ne oprim pentru așa ceva.       ~  ''81®; V'I


DL primar Adrian-Florin Dobre                                    jgtj

într-adevăr este lipsa acestui aviz dar, o s-o rog pe dna. director                   că

a participat la discuțiile privind situația spitalului și a acelei compoâ^^^'Sp&mtului respectiv și există o soluție din punct de vedere economico-financiar care va rezolva problema.

Dna, Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Conform legii finanțelor publice, se face virare de credite, suma existând în bugetul spitalului și facem virare de credite de la un alineat la altul.

DL George Botez

Dna director, o întrebare directă ca să înțeleagă toată lumea: prin amânarea acestui proiect, se creează o stare de pericol asupra sănătății populației municipiului? Există vreo situație de criză care este iminentă sau vreo chestiune de genul acesta?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Ieri am luat cunoștință că s-a defectat acel tub de la acel aparat de radio-terapie. Astăzi, mâine rezolvăm prin virare de credite, se rezolvă.

DL George Botez

Deci, prin retragerea acestui punct de pe ordinea de zi, nu există nici un fel de inconvenient pentru cetățenii municipiului.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu.

DL George Botez

Vă mulțumesc!

***

Punctul nr. 1: ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. și estimările pe 2017-2018”.

Dacă sunt discuții? în ordine, mai întâi dl. Vîscan.

DL Robert Vîscan

Mulțumesc dl. președinte!

Aș vrea să-1 întreb pe dl. Primar de unde au fost găsiți banii pentru această rectificare bugetară? Dacă această rectificare bugetară nu va influența în vreun fel activitatea altor unități din subordinea Primăriei?

Pun această întrebare tocmai pentru că, în campania care tocmai s-a terminat, s-a vehiculat mult ideea că Primăria ar fi falimentară.

Tocmai din acest motiv aș vrea să știu, ținând cont că ședința de buget s-a încheiat înaintea ședinței de îndată, nu am avut timp să aflu de unde au fost luați banii pentru această rectificare bugetară.

Mulțumesc!

D1. primar Adrian-Florin Dobre

acordă societății de transport pentru a-și desfășura activitatea până la finele anului.

DL Robert Vîscan

Deci, înțeleg că banii sunt luați din creditul pe care l-am accesat înainte de...

D1. primar Adrian-Florin Dobre

M-ați înțeles greșit.

DL Robert Vîscan

Atunci înțeleg că Primăria nu era în faliment. Dacă nu ați accesat creditul înseamnă că existau bani în buget.

DL primar Adrian-Florin Dobre

Creditul respectiv a fost aprobat pe ultima sută de metri și de aceea municipalitatea a fost obligată, de anul trecut, printr-o hotărâre de consiliu local, să susțină financiar, prin buget, sumele aferente și rămase pentru finalizarea proiectelor pe fonduri europene - și n-aș vrea să intru în detalii de ce s-a ajuns cu aceste proiecte pe fonduri europene nefinalizate în termenul stabilit prin contractele de finanțare și sumele respective de peste 15 milioane de euro sunt susținute din bugetul consiliului local și poate că astăzi nu aveam această discuție si această ședință de îndată.

5                           9             3

Existând această posibilitate, am făcut această modificare în bugetul consiliului local și astăzi putem să acordăm acestei societăți, Transport Călători Express această sumă pentru desfășurarea în continuare si în bune condiții a activității.

9                                                                  9                                               9                                    9

Dl, George Botez

Dl. Primar, aici o să fac și eu o completare, și mie îmi plac foarte mult vorbele de duh și aș vrea ca dumneavoastră să le înțelegeți: acest credit a fost luat pe ultima sută de metri dar să știți că, pe ultima sută de metri se câștigă și medaliile de aur.

DL primar Adrian-Florin Dobre

Cred că astăzi vorbim de administrație, nu cred că vorbim de concursuri. Aici nu suntem la un concurs. Aici suntem într-o situație de criză în momentul de față iar noi, Primăria, Consiliul Local, în aceeași măsură, trebuie să asigure toate condițiile necesare pentru buna desfășurare a activității și pentru a avea servicii publice de calitate oferite ploieștenilor.

Dacă dumneavoastră vedeți în aceste lucruri un concurs care se câștigă pe ultima sută de metri, în general, administrația se face prin previziune, administrația se face gândindu-te ce ai nevoie, ce trebuie să pui în strategie, astfel încât să nu ajungi într-o astfel de criză cum suntem în momentul de față cu privire la buget.

DL George Botez

Eram sigur că nu veți înțelege mesajul meu, m-am convins de chestia asta.

Mulțumesc!


tragere, ați făcut o predicție, că tot vorbim de predicții, în ceea ce privește nevoile Primăriei pe toate domeniile, în așa fel încât să asigurați proporționalitatea acestor nevoi și să nu ajungem cu anumite sectoare subfinanțate, în timp ce altele sunt finanțate mai mult și mai repede decât celelalte?

DL primar Adrian-Florin Dobre

Din acest motiv, suma propusă astăzi pentru Societatea de Transport Călători nu este suma pe care această societate a solicitat-o, este parțială. De asemenea, suma rămasă în buget și care poate fi, de asemenea, dislocată pe măsură ce se fac tragerile pentru proiecte pe fonduri europene, este de aproximativ 50 de milioane de lei, sumă care este îndestulătoare pentru a acoperi cel puțin toate cheltuielile curente de care are nevoie Primăria.

In acest fel vom avea, probabil la următoarea ședință ordinară, o rectificare de buget în care vom clarifica absolut toate instituțiile și, bineînțeles pentru aparatul propriu al primăriei, absolut toate aceste necesități, toate aceste cheltuieli le vom pune în buget.

Dar, știți foarte bine și, dacă ați parcurs expunerea de motive, ați fi constatat acolo că la această societate este o urgență care trebuie rezolvată până la data de 30 iunie anul curent.

Dl. George Botez

Da, mulțumesc! DL Palaș, vă rog.

D1, Paul Palaș

Mulțumesc dl. președinte.

Intervenția mea am dorit s-o fac inițial strict tehnic pentru a anunța un anumit aspect. Văzând acest joc verbal care a existat, nu pot să nu intervin și eu și să spun următorul lucru: la începutul anului, un întreg cor de bocitoare spunea că Ploieștiul va fi în faliment. La momentul acela am prezentat cât se poate de logic care ar fi cursul firesc al evoluției financiare în Primăria municipiului Ploiești. Toate acele etape pe care le-am prezentat noi atunci au fost parcurse pas cu pas și au produs efecte.

In acest moment, lucrurile sunt preluate ca și cum ar fi fost în regulă și duse mai departe ceea ce este un lucru extraordinar dar întrebarea mea, poate retorică este: cum rămâne cu declarațiile alarmiste de la începutul anului? Este doar o întrebare retorică.

Ce voiam să anunț eu: comisia 1, așa cum prevede legea și Regulamentul de organizare și funcționare s-a întrunit astăzi și, tot așa cum prevede Regulamentul de organizare și funcționare și legea, trebuia să-și aleagă organele de conducere. Au existat doar discuții, din păcate neconcretizate într-un proces-verbal. în lipsa unui proces-verbal, comisia de buget finanțe nu poate demonstra că are o structură de conducere.

în consecință, în lipsa unei structuri de conducere a comisiei 1, nu pot fi eliberate rapoarte cu avize valabile. Raportul care există în acest moment în posesia Direcției Juridice

este un raport care nu poate să fie folosit deoarece nu avem, în acest moment, un președinte ales, dovedit cu proces-verbal de ședință.

Vă mulțumesc!

9

Dl. George Botez

Și eu vă mulțumesc, dl. Palaș. Dl. Sîrbu, vă rog.

DL Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc, dl. președinte!

Stimați colegi, fac parte din comisia 1 de buget finanțe. Am pârtieiedință. Pe scurt, l-am întrebat pe dl Palaș, eu personal, dacă dorește să fie președintele comisiei și dânsul a zis că nu-și dorește dânsul, dar vrea partidul. Atunci, eu cu colega mea i-am propus să fie dânsul președinte și colega mea să fie secretar. Nu a zis nimic, am plecat mai departe. Am dat avize. TCE-ul a plecat cu avizul semnat de toți cei 4 consilieri, Direcția Economică aplecat cu aviz favorabil semnat de toți cei 4 consilieri.

La sfârșit am vrut să fac un proces-verbal, dânsul când am propus secretar nu a mai fost de acord, a venit cu o altă propunere, cu dl. Andrei. în condițiile astea, puneți-vă dumneavoastră în locul meu și vedeți cum am procedat.

Deci, există aviz favorabil semnat de cei 4 consilieri prezenți care au fost aleși de consiliul local în comisia de buget finanțe.

Vă mulțumesc, trageți dumneavoastră concluziile.

DL George Botez

Mulțumesc, dl. Sîrbu.

Dacă mai sunt alte luări de cuvânt?

Vă rog, dl. Palaș.

D1. Paul Palaș

Mulțumesc, dl. președinte.

Trebuia să mai precizez următorul aspect: fiind vorba de o ședință de îndată, subiectele de pe ordinea de zi pot fi discutate fără raportul comisiilor de specialitate.

D1. George Botez

In aceste condiții, o voi întreba pe dna. director economic dacă toate aceste modificări propuse privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli sunt în conformitate cu legislația și dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, apar ca fiind oportune?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da, sunt conform legii, am semnat raportul de specialitate. Vreau să menționez că noi, la aprobarea bugetului inițial, bugetul local, pentru siguranță, neavând certitudinea aprobării sau nu a creditului, am avut prevedere bugetară pentru toate proiectele cu finanțare pe fonduri europene, în bugetul local. Aprobând creditul, automat se disponibilizează proiectele din bugetul local.

D1. George Botez

Sumele destinate a fi acoperite prin această rectificare, sunt sume care reprezintă servicii care au fost prestate de către TCE și pe care consiliul local are obligația să le achite, da?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da. Sunt obligații din urma unor hotărâri de consiliu local. Dl. George Botez

La un moment dat s-a pus problema și este bine să știm: nu dis^tăm^d^pretențiile TCE-ului de a-i fi acoperite cheltuielile legate de penalități pe care ei les^^dat daTorhă unor catalogări inexacte, pretind ei, a modului de decontare și, la un                   pus

problema că vor factura aceste penalități. Deci, noi nu de aceste penyități§:â^cutăm3i de acele restanțe rezultate din prestările de servicii pentru Primărie, corecL?^

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da, se vor plăti prestările de servicii conform deconturilor emise.

Dl. George Botez

Și, ca urmare a acestor plăți, ce debit mai are Primăria față de TCE? Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Sunt plățile la luna mai.

Dl. George Botez

Perfect, mulțumesc.

Luna mai, inclusiv această plată sau fără această plată?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu, am plătit inclusiv aprilie, suntem cu plata la mai. Decontul îl emitem în primele zile din iunie.

DI. George Botez

Deci, suntem la zi.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da, urmează să virăm banii.

Dl. George Botez

In aceeași măsură, o să vă rog, domnule Primar ca, atunci când ne gândim la rectificarea de buget pe care ați anunțat-o pentru ședința următoare să aveți în vedere și inițiativa noastră de a acorda gratuitate pentru toți școlarii, preșcolarii și studenții pe transportul public în comun pe perioada desfășurării anului școlar.

Dna. Paulica Drăgușin

Am și eu o problemă și întreb: oricum copiii nu plătesc.

Dl. Paul Palaș

Credeți dumneavoastră asta.

DL George Botez

Am zis pe perioada anului școlar.

La nivelul municipiului Ploiești se înregistrează foarte multe abandonuri școlare. Una din cauzele abandonului școlar este faptul că, într-o țară în care bugetul personal este afectat de foarte multe probleme, sunt foarte mulți părinți care nu-și permit să plătească transportul în comun pentru copii. Interesul nostru este ca acești copii să meargă la școală și nu să facem neapărat economie. Cred că putem face economie din altă parte.

Vă mulțumesc!

Mai sunt alte discuții de făcut? Poftiți dna. Stanciu.

Dna. Marilena Stanciu

Vă mulțumesc, dl. președinte. Era un gând de-al meu pentru gratuitate, este un of al meu.

Dl. George Botez

7\

In aceste condiții, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru și 1 proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 3 devenind nr. Z


22 de voturi


1 abținere abținere, cea a domnului consi***

: 'Proiect de hotărâre privind apro rectificării


bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016”.

Bănuiesc că este o consecință a primului proiect. Dacă sunt discuții de făcut? Vă rog dl. Palaș!

D1. Paul Palaș

Mulțumesc, dl. președinte!

O scurtă prezentare: este vorba de vreo 20 de milioane de lei care sunt luați de la fonduri europene, alocați 17 milioane și jumătate pentru TCE, 1 milion 400 pentru școli, 300 de mii pentru creșe și 1 milion 50 de mii se duc la fondul de rezervă.

întrebare, am întrebat și în comisia de buget și nu mi s-a răspuns: ca să înțelegem de ce face obiectul unei ședințe de îndată, cei 1 milion 400 de mii și cei 300 de mii care se duc către școli și către creșe, bani necesari de altminteri, foarte necesari în condițiile în care nu au fost alocări, de ce a fost atât de urgentă alocarea acestei sume și nu s-a așteptat o ședință ulterioară?

Există cineva în această sală care să poată să justifice această urgență?

DL primar Adrian-Florin Dobre

Dacă-mi dați voie să răspund: având în vedere faptul că, în această perioadă, a început vacanța școlară și că sunt foarte multe necesități la nivelul școlilor, mai ales că trebuie să discutăm o dată pentru totdeauna și această problemă legată de avizul pompierilor la anumite clădiri în care funcționează școlile respective. Și, pentru că singura perioadă normală în care se pot desfășura lucrări de reparații, de întrețineri, de igienizări pentru școli, este perioada de vacanță în luna iulie și luna august, pentru că în luna septembrie începe școala, am considerat că este o urgență să demarăm această procedură începând cu începutul lunii iulie, astfel încât, în termen de 2 luni de zile, să finalizăm aceste lucrări și să începem anul școlar fără a mai avea muncitori pe teren, fără a avea disconfort pentru elevi și pentru profesori și pentru cei care se află în creșe, în perioada de funcționare a școlilor.

Vă mulțumesc!

DL George Botez

Vă rog dl. Palas si, după aceea am si eu ceva de adăugat.

D1. Paul Palaș

Sună foarte bine ceea ce spuneți dumneavoastră domnule Primar, e în regulă, întrebarea era daca aveți niște exemple concrete, din cei 1 milion 400 de mii se duc - 200 către școala ”x”, 300 de mii către liceul ”y”, 100 de mii către creșa ”z”. Dacă avem ceva concret sau e totul la modul general.

DL primar Adrian-Florin Dobre

Sumele respective s-au făcut pe baza solicitărilor venite de la compartimentul de specialitate și, dacă doriți vă pot pune la dispoziție documentele respective cu solicitările

venite din partea școlilor si a creselor. Oricum suma nu este îndestulătoare^mafiesternevoie dar pe parcurs vom vedea, mai avem și acea rectificare de buget și atui^yomjvedeaTexact dacă mai sunt și alte necesități pentru școli și pentru creșe.                              J


Dl. George Botez                                      _         M

Domnule Primar, o chestie constructivă: ați spus că nu acoperă^B^tCT&w'§’acă plecăm de la principiul că e bine să faci în vară aceste reparații, sunt înt *             cu


dumneavoastră. Dar, această sumă, măcar ca idee, măcar ca procent, cam ca operă din necesarul sau din solicitările pe care unitățile de învățământ le au, 10%, 30%, 50%?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Acum 1 lună, 2 s-au centralizat, erau 4-5 milioane.

Dl. George Botez

Și, aici intervin mai departe cu ceea ce spune dl. Palaș: care sunt criteriile de alocare a acestei sume de 1 milion la un necesar de 5?

Dna, Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică întotdeauna pe capitolul urgențe, urgența 1,2.

Dl. George Botez

Și, cine stabilește gradul de urgență?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică Direcția Tehnică.

Dl. George Botez

Bănuiesc că sunt niște criterii sau...

E cineva de la Direcția Tehnică?

Dna. Sorina Șom - Direcția Tehnică

Da.

Dl. George Botez

Vă rog dna. poftiți la microfon ca să rămână pe veșnicie.

Pe ce criterii veți repartiza cele 1 milion?

Dna. Sorina Șom - Direcția Tehnică

în primul rând avariile, în al doilea rând sistemul de încălzire, acoperișurile, lucrările de reparații...

Dl. George Botez

Deci, aveți o ierarhizare, niște criterii care se aplică solicitărilor.

O să vă rog să ne faceți o informare în atenția consiliului, cu o minimă exactitate, privind fiecare unitate școlară și care sunt nevoile ei și o evaluare. în același timp, vă rog să faceți și o planificare, din punctul dumneavoastră de vedere, a timpilor în care s-ar putea rezolva aceste probleme, în așa fel încât, dacă sunt lucrări care pot fi făcute și în timpul școlii, să nu așteptăm.

De ce vă spun, pentru că am o experiență care a durat practic 1 an și jumătate până când, unei grădinițe din Ploiești, Scufița Roșie, să-i punem o centrală, în condițiile în care erau 240 de copii acolo. A fost o chestiune care, atunci când s-a rezolvat, practic nimeni nu a crezut că s-a rezolvat.

Haideți să nu mai avem chestiuni de genul acesta.

A

In aceste condiții, dacă nu mai sunt alte discuții de făcut, vă rog dna.

Dna, Paulica Drăgușin

Domnule președinte, eu vă înțeleg îngrijorarea dar vă întreb și nu v-am văzut foarte îngrijorați în momentul în care în am dat numai 3 mii de lei de școală, ați vy


Atât am avut de spus.

Dna. Marilena Stanciu

Când a fost 3 mii de școală, am spus următorul lucru: vom âștibf^Wâi, că atunci se fac lucrările de igienizare, de reparații. Am așteptat vara și sunțe^^^^OTj^s^ ă le facem. Și, cu 3 mii de lei, nu făceam nimic.


Dl. George Botez

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                    22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?                1 abținere

Cu 22 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Marius Mateescu, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Cu aceasta, ședința noastră a luat sfârșit, nu înainte de a-1 asculta pe dl. Primar.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

A

In primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor pentru efortul făcut astăzi și pentru prezența la ședința de îndată.

Aș vrea totuși să subliniez și eu ceea ce a ridicat, să spun așa, mi-a ridicat un pic mingea la fileu dna. consilier: eu zic să trecem peste aceste momente de ipocrizie care apar în cadrul consiliul local. Intr-adevăr, dacă aveam un interes deosebit pentru ceea ce se întâmplă în școli și pentru grija școlilor, cred că abordam proiectul de buget cu seriozitate de la început. Dar, aceasta este o altă problemă.

Vreau să-l întreb public pe dl. viceprimar Pană un anumit lucru, dacă-mi permiteți: dl. viceprimar Ganea este în concediu medical, dânsul, până în momentul de față, a refuzat să primească dispoziția prin care i se acordă anumite atribuții, printre care și cea legată de ordonator principal de credite și cea legată de coordonarea activității Direcției Economice.

Astăzi am semnat o dispoziție prin care dumneavoastră preluați aceste sarcini atât timp cât dl. Ganea este în concediu medical.

Vreau să-mi transmiteți și mie dacă acceptați această dispoziție, ca să știu ce am de făcut în condițiile în care trebuie luate decizii rapide cu privire la cele două proiecte de hotărâre care au fost astăzi adoptate. Și, în contextul în care, cel puțin până la data intrării în ședință, eu știu că nu ați acceptat celelalte atribuții pe care le aveți.

Mulțumesc!

»

Dl. George Botez

Dacă-mi permiteți dl. Pană, înainte de a avea un cuvânt, aș vrea, pentru acuratețe, să vă comunic că dl. viceprimar Ganea nu a refuzat să primească această dispoziție ci, a contestat-o pentru nelegalitate, invocând acolo, și temeiurile de drept.

Vă rog dl. Pană.

Dl. George Pană

Mulțumesc dl. președinte.

Dl. Primar, sincer să fiu, sunt puțin surprins de modalitatea de abordare. Cred eu că, totuși, din data de 23 până astăzi, la acest moment, dumneavoastră, în calitate de primar al instituției, ar fi trebuit să aveți, hai să spun, o minimă diligență, în care să încercațisă avem

un dialog.


Se pare că acest dialog înțelegeți să-l purtați numai prin intermediul uiipfc^iârtii^ înțeleg că ați dat o dispoziție, nu am știut de ea, acum aflu. Cu privire la cealaltă dispoziție, nu știu ce susțineți dumneavoastră, eu să stiti că astăzi am fost cu colegii de'i-a RASP la stația de epurare, ieri am fost la Filarmonică. Intenționam să vă prezint niște documente dar, cât timp dumneavoastră ați instituit așa o stare de opacitate în relația primar-vîceprimar, intenționam să vi le trimit tot în formatul pe care l-ați instituit, respectiv cel scris.

Cu privire la dispoziția pe care susțineți că ați semnat-o și care, repet, nu mi-a parvenit, o voi contesta și eu pentru că, pe de o parte, mi se pare că ea nu este legală iar, pe de altă parte, sincer să fiu, mi-aș fi dorit să am un primar în funcție care, atunci când susține că a rezolvat problemele urbei, le rezolvă până la capăt și nu fuge de o răspunde în sensul că-și deleagă unele atribuții care, în opinia mea, sunt explicit, sau ar trebui să fie exclusiv în mandatul primarului, își deleagă unele atribuții către ceilalți viceprimari, poate în dorința de a nu ajunge acolo unde au ajuns și alții înainte.

Vă mulțumesc!

DL primar Adrian-Florin Dobre

Mă surprinde poziția dumneavoastră mai ales că, colegul de alianță, dl. Ganea știu că a avut fix aceeași poziție în mandatul anterior delegându-și aceste sarcini către cei pe care legea îi prezintă, în diverse articole din 215/2001.

Vă mulțumesc!

9

DL George Botez

Haideți să încercăm și cu city manager și intrăm în lege. Că așa spune la carte. Mulțumesc!

9

Este punctul meu de vedere, 30 de ani de drept.

Mulțumesc! La revedere!

Ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

AVerificat, șef serviciu Adriana Cîrste; întocmit, consilier Elena Bucur