Proces verbal din 28.04.2016

Proces verbal din 28 aprilie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL


al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipi^ffiffe din data de 28 aprilie 2016Ședința a fost convocată în baza Dispoziției viceprimarului cu atribuții de primar, domnul Ganea Cristian Mihai nr. 23847/27.04.2016.

La ședință au participat un număr de 17 consilieri din 24 în funcție, lipsind consilierii Bolocan Iulian, Cosma Marcian, Dumitru Cristian, Ionescu Ionuț, Lupu Adrian, Stanciu Marilena și Socoleanu Marcel Radu.

La ședință au mai participat: Domnul Ganea Cristian Mihai

Doamna Simona Albu


  • - Viceprimar cu atribuții de primar

  • - Secretar


Ședința a fost condusă de domnul consilier Sîrbu-Simion Gheorghe .

*

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Declar deschise lucrările ședinței de îndată a Consiliului Local de astăzi.

O să supun la vot ordinea de zi care v-a fost anunțată:

Cine este pentru?        - 16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi ordinea de zi a ședinței a fost aprobată.

'A

In sală sunt prezenți un număr de 16 consilieri, lipsind consilierii Bolocan Iulian, Cosma Marcian, Dumitru Cristian, Enache Cristina Ana-Maria, Ionescu Ionuț, Lupu Adrian, Stanciu Marilena si Socoleanu Marcel Radu.

A

începem cu primul punct de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAW


Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi „Proiect de bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 de la S.C. Hale și de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Canea.”

Dacă sunt discuții?

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul președinte!

Aș dori, pentru că nu am avut timp să mă uit pe structura de proiect din motive tehnice, acum două zile, în ședința de consiliu local ordinară, am făcut niște comentarii și niște amendamente cu privire la niște poziții pe care în opinia noastră, am fî dorit să fie eliminate din acel proiect de buget de venituri și cheltuieli. Și aici era vorba de poziția cu salariile de la CLIPPERTON și cele două poziții de la lista de investiții de 200 de mii pentru acele bariere și 120 de mii pentru reparații capitale la un ascensor. Și aș dori să o întreb pe doamna Director economic dacă a eliminat acele poziții din proiectul de buget ?

Dna Angelescu Cornelia - Director Economic S.C. Hale și Piețe

Da, au fost eliminate.

Dl Popa Gheorghe

Vă mulțumesc!

3

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Alte comentarii mai sunt?

Dl Vîscan Robert

Aș vrea să știu dacă are acum avizul comisiei financiare?

Dl Popa Constantin

Nu este necesar.

Dna Albu Simona

Suntem într-o ședință de îndată, legea nu ne obligă să avem aviz de specialitate. Am apreciat că fiind o ședință de îndată, discuțiile au fost purtate ieri. Proiectele de buget nu au niciunul dintre ele aviz de comisie la ședința de astăzi.

Dl Vîscan Robert

Ieri știu că acest proiect a avut aviz negativ.

Dna Albu Simona

Eu nu am cunoștință că s-ar fi întrunit comisia de buget ieri.

Dl Popa Constantin

Nu s-a întrunit comisia de buget ieri, dar trei dintre membri comisiei suntem și membri A.G.A. si în ședința A.G.A. de ieri, noi am dat aviz să vină cu el în ședință.

Dna Albu Simona

Cred că dumneavoastră vă referiți la avizul pe care l-a avut pentru ședința ordinară, unde într-adevăr a fost vorba de un aviz negativ. Pentru această ședință nu avem aviz de comisie.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Menționăm că a venit în sală si domnișoara consilier Enache Cristina Ana-Maria. La acest moment în sală suntem prezenți un număr de 17 consilieri.

DI Vîscan Robert


Atunci, totuși am nevoie de această lămurire. Rămâne cu acel ayy^negatiy^f^

Dna Albii Simona

Pentru această ședință nu avem aviz de comisie.

Dl Vîscan Robert

Deci nu aveți aviz de comisie, rămâne decât acordul A.G.A.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Regulamentul spune că în ședința consiliului local poate intra orice fel de proiect de hotărâre, fie cu aviz pozitiv, fie cu aviz negativ, consiliul este cel care hotărăște.

Fiind o ședință de îndată, pe care domnul primar a sperat să o țină rapid astăzi, pentru a rezolva anumite problemele, au venit toate proiectele fără un nou aviz. Au avizul de le ședința de acum două zile.

3              3

Dacă nu mai sunt alte comentarii, am și eu câteva lucruri de ridicat vizavi de acest buget de la S.C. Hale și Piețe. Vreau să vă spun, că lucrurile nelegale, abuzurile pe care le-a făcut acest manager la S.C. Hale și Piețe, pe care le spun de aproape un an și ceva, de doi ani de zile de când e el acolo, vizavi de contractul de asociere, vizavi de distrugerea materialelor de la Piața Malul Roșu, fără să facă niciun proces-verbal, de folosirea mașinilor societății, personal, spre Buzău, după cum și presa a arătat de multe ori, asta nu înseamnă că cei aproape 200 de muncitori de la S.C. Hale și Piețe trebuie să sufere repercursiuni din cauza acestui buget.

Fapt pentru care, noi, am considerat necesar, să venim rapid la această ședință, să votăm acest proiect, dar vă asigur, că eu, voi fi foarte vigilent la tot ce se întâmplă la S.C. Hale și Piețe cu acest manager.

Știu cine îl ține în brațe, stimați colegi, știți și dumneavoastră.

îl felicit pe domnul consilier Teodorescu că a avut curajul să iasă să spună că a fost șantajat. Și a fost șantajat. Eu știu sigur. Eram la dânsul în birou cînd a fost șantajat. Dar asta nu înseamnă că salariații de acolo trebuie să sufere.

Fapt pentru care, eu și colegii mei de la P.N.L., astăzi vom vota acest buget. Mulțumesc!

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supunem la vot acest proiect de hotărâre:

Cine este pentru?         - 16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 16 voturi „pentru” și 1 „abținere” a domnului consilier Vîscan Robert, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016 și estimărilor pentru anii 2017-2019 - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Miha: Ganea.”

Dacă sunt comentarii?

Dl Teodorescu Iulian Liviu

înțeleg că nu s-a întrunit comisia de buget-fmanțe. Deci aviz nu avem la acest proiec de hotărâre.


Măcar să știm ce modificări sunt aduse prin această hotărâre, să^^^e&^p^votăm.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe> "A

Acest proiect are aviz pozitiv, favorabil, dat de comisie acum                c$> de ce

să uităm, azi este joi, ședința ordinară a fost marți. Este o zi la mijloctXr^â^Ș^coMsiei de buget-finanțe favorabil. Numai că, la data de marți când s-a ținutacest proiect nu a trecut.

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Și nu s-a mai schimbat nimic de atunci până azi? Dna Albu Simona

Să ne confirme doamna director economic.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Nu este nicio modificare. Este bugetul care a fost în ședința ordinară.

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Deci, cel de alaltăieri.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Da.

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Am înțeles că se mai produc niște modificări.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Nu.

Dl Vîscan Robert

Diferența dintre cele două proiecte, este că cel de la Hale avea aviz negativ. Avizul din urmă era negativ.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Deci nu au apărut modificări.

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A.

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 147 a Consiliului Local privind asocierea dintre municipiul Ploiești și județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public privind balastarea terenului situat pe strada Găgeni - în imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgență Ploiești - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Văd că este același titlu.

*

Dna Albu Simona

Acesta este titlul Hotărârii 147. în cuprinsul hotărârii pe care o adoptăm astăzi, o să apară modificarea.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Deci este aceeași hotărâre pe care am adoptat-o acum două zile, decât au apărut câteva modificări care au fost omise atunci.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

kkk

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

SECRETAR,
Verificat, Șef Serviciu Adriana Cîrstea Ct' întocmit, consilier Ilă Claudia-Maria