Proces verbal din 27.06.2016

Proces verbal din 27 iunie 2016

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

al ședinței extraord


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 24413/24.06.2016.

La ședință au participat un număr de 25 consilieri din 27 în funcție, absenți fiind dna consilier Sanda Dragulea și dl. consilier Bogdan Hodorog.

La ședință au mai participat:

  • - Primar

  • - Secretar


Domnul Adrian Florin Dobre

Doamna Simona Albu

Ședința a fost condusă de domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez.

Dl. George Botez

Bună ziua! începem ședința de astăzi prin intonarea Imnului de stat.

Suntem prezenți un număr de 25 de consilieri. Lipsesc dna. Sanda Dragulea și dl. Bogdan Hodorog. Ca atare, constat îndeplinită cerința cvorumului pentru a trece la desfășurarea lucrărilor.

Potrivit dispoziției de convocare a acestei ședințe, pe ordinea de zi avem un articol unic, respectiv: ”Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora”.

Supun la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?                   25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

Intrăm în desfășurarea ordinii de zi. Avem o hotărâre prin care se propune de către executiv organizarea unui număr de 7 comisii și o anexă la această hotămr^privind componența nominală a tuturor colegilor care vor face parte din acestea.


în primul rând va trebui să discutăm pe conținut cu privire la art. l^Coa^to își însușește numărul de comisii de specialitate. Dacă sunt discuții cu priw^^ț|

Este o problemă și cu regulamentul, în opinia mea și nu numai a este valabil pentru consiliul care si-a încheiat activitatea. La acest momentCc'br ^feuLia^ape un regulament propriu, ca atare, atâta timp cât ele sunt aprobate printr-un m^g^^care nu este în acest moment de actualitate, vom discuta dacă toată lumea este de acord cu 7 comisii de specialitate.

Supun la vot numărul acesta, de 7 comisii de specialitate:

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, numărul de 7 comisii de specialitate a fost aprobat.

*

Acum vom trece la componența nominală a fiecărei comisii. Numărul fiecărei comisii, pentru comisia de buget finanțe erau 5 membri. 7 au fost la 2 comisii, patrimoniu si urbanism.

Vă propunem numărul de 5 membri pentru comisia nr. 1:

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, numărul de membri în comisia nr. 1 va fi de 5.

*

Pentru comisia nr. 2, de patrimoniu, a existat un număr de 7 membri, facem aceeași propunere de 7 membri:

25 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, numărul de membri în comisia nr. 2 va fi de 7.

*

Pentru comisia nr. 3, de utilități, au fost 5 membri în mandatul anterior. Rămânem la 5 și supun la vot acest număr:

25 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, numărul de membri în comisia nr. 3 va fi de 5.

*

Pentru comisia 4, de urbanism, au fost 7 membri în mandatul anterior. Propun același număr de 7:

Cine este pentru?

25 de voturi


Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, numărul de membri în comisia nr. 4 va fi d^Ț'

Comisia nr. 5, componența de 5 membri în mandatul anterior.

D1. Robert Vîscan

în mandatul anterior am fost 7. Se modificase.

D1. George Botez îmi cer scuze. Supun la vot numărul de 7 membri:

Cine este pentru?                      25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, numărul de membri în comisia nr. 5 va fi de 7.

*

Comisia nr. 6 - 5 membri:

Cine este pentru?                     25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, numărul de membri în comisia nr. 6 va fi de 5.

*

Și, comisia nr. 7 - 5 membri:

Cine este pentru?                     25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, numărul de membri în comisia nr. 7 va fi de 5.

*

în aceste condiții să vedem propuneri pentru fiecare comisie în parte.

DL Cristian Ganea

Din partea grupului PSD - Sanda Dragulea și Andrei Gheorghe.

DL George Pană

Din partea ALDE, dl. Paul Palaș.

D1. Alexandri Nicolae

Din partea PNL, dl. Sîrbu Simion Gheorghe și Stai cu Zoia.

Dl. George Botez

PMP face vreo propunere?

DL Eduard Tudor

Nu.

Dl. George Botez

Nu. Mulțumesc.

Constat că există un număr de propuneri egal cu numărul membrilor. Fiind vorba de vot de persoane voi propune dacă sunteți de acord cu votul deschis:

Cine este pentru?                   25 de voturi


Supun la vot componența comisiei așa cum a fost ea propusă:    \

Cine este pentru?                       25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, componența comisiei nr. 1 a fost aprobată.

Pentru comisia nr. 2, de patrimoniu. Dl. Ganea vă rog.

Dl. Cristian Ganea

Din partea grupului PSD îl propun pe dl. Vîscan, dna. Sanda Dragulea, dna. Marilena Stanciu și dl. Ștefan Dănescu.

Dl. George Botez

DL Pană, din partea ALDE?

DI. George Pană

Din partea ALDE - dl. Mateescu Marius și dl. Văduva Sorin.

Dl. George Botez

Dl. Alexandri, din partea PNL?

Dl. Alexandri Nicolae

Dl. Popa Gheorghe și dl. Tudor Aurelian.

Dl. George Botez

Din partea PMP aveți vreo propunere?

Dl. Eduard Tudor

Din partea PMP, dl. Bogdan Hodorog.

Dl, George Botez

Avem 9 propuneri pe 7 locuri. Vă rog să verificați propunerile ca să fim siguri că s-au respectat. DL Ganea, propunerile dumneavoastră sunt în regulă? Vîscan, Dragulea, Stanciu si Dănescu?

Dl. Cristian Ganea

Da.

Dl. George Botez

ALDE? Mateescu Marius și Văduva Sorin, da?

Dl. George Pană

Da. Corect.

D1. George Botez

PNL, dl. Popa Gheorghe și Tudor Aurelian, corect?

Și PMP cu dl. Bogdan, da?

Dl. Eduard Tudor

Corect.

DL George Botez

A,

In aceste condiții constat că numărul de propuneri este mai mare decât numărul de locuri, va trebui să procedăm


Dl. Alexandri Nicolae

Fac și eu o precizare respecta rezultatul în urma descifrat).

DL George Botez

Vă rog dl. Sîrbu.

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Mulțumesc dl. președinte!

Eu voiam să spun că aveam impresia că liderii partidelor politice aflate în consiliul local au studiat Legea 215 și, în special, art. 54 alin 6 care spune clar că în comisii se fac propuneri în funcție de configurația reieșită în urma alegerilor. La o comisie unde sunt 7 membri noi trebuia să facem 3 propuneri. Noi nu am făcut, am făcut 2 propuneri. Nu înțelegem de ce, celelalte partide, care au un număr mai mic au făcut aceleași propuneri ca și noi.

DL George Botez

Ar fi cel mai bine să-i întrebați.

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Dânșii au citit legea 215 art. 54 alin. 6? Dacă nu, putem sta aici să vadă și dânșii ce spune la legislație.

Vă mulțumesc!

5

DL George Botez

Și eu vă mulțumesc!

Dat fiind faptul că am stabilit votul deschis, va trebui să supunem la vot fiecare dintre aceste propuneri ca să vedem numărul de voturi pentru fiecare și se va completa comisia cu cei care vor obține voturile necesare.

Dl. Vîscan Robert lonut?

Cine este pentru?                  15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?            10 abțineri

>                                                                                     5

Cu 15 voturi pentru și 10 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Cristina Ana-Maria Enache, Florin-Daniel Neagu, Alexandri Nicolae, Gheorghe Popa, Zoia Staicu, Gheorghe Sîrbu-Simion și Aurelian-Dumitru Tudor, propunerea care-1 vizează pe dl. consilier Robert Vîscan a fost aprobată.

Eu tot insist și nu este o joacă, poate că am fost perceput politicianist data trecută dar avem nevoie de un sistem de numărat voturi electronic. Suntem totuși în 2016.

D1. Cristian Ganea

Dacă-mi permiteți: Legea 215 stipulează ca fiecare partid politic să aibă un număr de reprezentanți în comisie sau este la general?

DL Alexandri Nicolae

Eu vreau să citiți articolul.

DL Cristian Ganea

Nu știu, de asta am întrebat.


D1. George Botez

Haideți să citim.

3

Dna, secretar Simona Albu

Organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de speciali regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local respecta^^e politică rezultată în urma alegerilor locale. Potrivit legii, fiecare consili           să facă

gratia

F      3


parte din cel puțin o comisie și nu poate face parte din mai mult de 3 comisii.

*

Continuăm votul pentru dna. Dragulea Sanda?

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

3

15 voturi

10 abțineri

Cu 15 voturi pentru și 10 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Cristina Ana-Maria Enache, Florin-Daniel Neagu, Alexandri Nicolae, Gheorghe Popa, Zoia Staicu, Gheorghe Sîrbu-Simion și Aurelian-Dumitru Tudor, propunerea care-o vizează pe dna. consilier Sanda Dragulea a fost aprobată.

Pentru dna. Marilena Stanciu?

*

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

3

23 voturi

2 abțineri

Cu 23 voturi pentru și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Larisa Băzăvan și Aurelian Tudor, propunerea care-o vizează pe dna consilier Marilena Stanciu a fost aprobată.

Pentru dl. Dănescu Ștefan?

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

$

22 de voturi

3 abțineri

3

Cu 22 de voturi pentru și 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Paulica Drăgușin, Iulian Bolocan și Aurelian Tudor, propunerea care-1 vizează pe dl. consilier Ștefan Dănescu a fost aprobată.

Pentru dl. Mateescu Marius?

15 voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?


10 abțineri

9

10 abțineri

9


Cu 15 voturi pentru și 10 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Cristina Ana-Maria Enache, Florin-Daniel Neagu, Alexandri Nicolae, Gheorghe Popa, Zoia Staicu, Gheorghe Sîrbu-Simion și Aurelian-Dumitru Tudor, propunerea care-1 vizează pe dl. consilier Sorin Văduva a fost aprobată.

Pentru dl. Popa Gheorghe? Cine este pentru?

10 voturi


Cine este împotrivă?

15 abțineri

9


Dacă se abține cineva?

9

Cu 10 voturi pentru și 15 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Gheorghe Andrei, George Botez, Donald Constantin, Ștefan Dănescu, Marius Dinu, Cristian Ganea, Marius Mateescu, Paul Alexandru-Palaș, George Pană, Marilena Stanciu, Florina Sorescu, Eduard Tudor, Răzvan Ursu, Sorin Văduva și Robert Vîscan, propunerea care-1 vizează pe dl. consilier Popa Gheorghe a fost respinsă.

Pentru dl. Tudor Aurelian Dumitru?

Cine este pentru?                 10 voturi

Cine este împotrivă?

15 abțineri

9


Dacă se abține cineva?            15 abține

9                                                                                              9

Cu 10 voturi pentru și 15 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Gheorghe Andrei, George Botez, Donald Constantin, Ștefan Dănescu, Marius Dinu, Cristian Ganea, Marius Mateescu, Paul Alexandru-Palaș, George Pană, Marilena Stanciu, Florina Sorescu, Eduard Tudor, Răzvan Ursu, Sorin Văduva și Robert Vîscan, propunerea care-1 vizează pe dl. consilier Tudor Aurelian a fost respinsă.

Pentru dl. Hodorog Bogdan?

15 voturi


10 abțineri


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 15 voturi pentru și 10 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Cristina Ana-Maria Enache, Florin-DgxiieL^Neagu. Alexandri Nicolae, Gheorghe Popa, Zoia Staicu, Gheorghe Sîrbu-Simj?^^^1 Aty&ldan-Dumitru Tudor, propunerea care-1 vizează pe dl. consilier Bogdan Hodoa^^f^â^^r^^tă.

Vă rog să anunțați rezultatul votului.                            s |ț           k a

Dna, secretar Simona Albu                                 l WCr

Dl. Vîscan Robert - 15 voturi pentru; dna Dragulea - 15 voturi peteu^dhâJStșWu -23 de voturi pentru; dl. Dănescu Ștefan - 22 de voturi pentru; dl. Matebs^^^S^oturi pentru; dl. Văduva - 15 voturi pentru; dl. Bogdan Hodorog - 15 voturi pentru. Nu au întrunit numărul necesar de voturi dl. Popa și dl. Tudor Aurelian.

*

Dl. George Botez

Pentru comisia de utilități publice? Propuneri. DL Ganea, PSD.

Dl. Cristian Ganea

Dna. Sorescu, dl. Dănescu Ștefan și dl. Donald.

Dl. George Botez

ALDE?

Dl. George Pană

Nu vom face nicio propunere.

Dl. George Botez

PNL?

Dl. Alexandri Nicolae

Dl. Neagu Florin și Tudor Aurelian.

Dl. George Botez

PMP aveți propuneri?

Dl. Eduard Tudor

Nu.

Dl, George Botez

Constat ca sunt un număr de 5 propuneri pe 5 locuri. In aceste condiții, avem vot deschis cum am aprobat inițial. Supun la vot componența comisiei:

Cine este pentru?             25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, componența comisiei nr. 3 a fost aprobată.

*

Pentru comisia nr. 4, de urbanism. Dl. Ganea, propuneri.

Dl. Cristian Ganea

DL Botez, dl. Dănescu și dl. Ursu.

Dl. George Botez

ALDE?

Dl. George Pană

Dl. Mateescu Marius și dl. Văduva Sorin.


DL George Botez

PNL?

D1. Alexandri Nicolae

Enache Cristina și Iulian Bolocan.

DL George Botez

Dacă pentru PMP sunt propuneri?

DL Eduard Tudor

Eu.

DL George Botez

Dl. Eduard Emilian Tudor.

Avem 8 propuneri pe 7 locuri. Vot deschis.

Pentru Botez?

Cine este pentru?              15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         10 abțineri

Cu 15 voturi pentru și 10 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Cristina Ana-Maria Enache, Florin-Daniel Neagu, Alexandri Nicolae, Gheorghe Popa, Zoia Staicu, Gheorghe Sîrbu-Simion și Aurelian-Dumitru Tudor, propunerea care-1 vizează pe dl. consilier George Botez a fost aprobată.

*

Pentru dl. Dănescu?

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

15 voturi

10 abțineri

9

Cu 15 voturi pentru și 10 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Cristina Ana-Maria Enache, Florin-Daniel Neagu, Alexandri Nicolae, Gheorghe Popa, Zoia Staicu, Gheorghe Sîrbu-Simion și Aurelian-Dumitru Tudor, propunerea care-1 vizează pe dl. consilier Ștefan Dănescu a fost aprobată.

*

Pentru dl. Ursu Răzvan Ion?

Cine este pentru?              15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         10 abțineri

Cu 15 voturi pentru și 10 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Cristina Ana-Maria Enache, Florin-Daniel Neagu, Alexandri Nicolae, Gheorghe Popa, Zoia Staicu, Gheorghe Sîrbu-Simion și Aurellan-Dumitru Tudor, propunerea care-1 vizează pe dl. consilier Răzvan Ursu a fost aprobată.

*

Pentru dl. Mateescu Marius Nicolae?

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

15 voturi

10 abțineri


Dacă se abține cineva?

Cu 15 voturi pentru și 10 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Cristina Ana-Maria Enache, Florin-DffiîeL^Neagu, Alexandri Nicolae, Gheorghe Popa, Zoia Stai cu, Gheorghe Sîrbu-^ Dumitru Tudor, propunerea care-1 vizează pe dl. consilier Marius Mate


*                                        i?

Pentru dl. Văduva Sorin?

15 voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?          10 abțineri

Cu 15 voturi pentru și 10 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Cristina Ana-Maria Enache, Florin-Daniel Neagu, Alexandri Nicolae, Gheorghe Popa, Zoia Staicu, Gheorghe Sîrbu-Simion și Aurelian-Dumitru Tudor, propunerea care-1 vizează pe dl. consilier Sorin Văduva a fost aprobată.

Pentru d-ra Enache Cristina Ana-Maria?

Cine este pentru?                  10 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             15 abțineri

Cu 10 voturi pentru și 15 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Gheorghe Andrei, George Botez, Donald Constantin, Ștefan Dănescu, Marius Dinu, Cristian Ganea, Marius Mateescu, Paul Alexandru-Palaș, George Pană, Marilena Stanciu, Florina Sorescu, Eduard Tudor, Răzvan Ursu, Sorin Văduva și Robert Vîscan, propunerea care-o vizează pe dna. consilier Cristina Enache a fost respinsă.

*

Pentru dl. Tudor Eduard Emilian?

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

J

15 voturi

10 abțineri


Pentru dl. Bolocan Iulian?

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

20 de voturi

5 abțineri

Cu 20 de voturi pentru și 5 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Răzvan Ursu, George Pană și Marius Dinu, propunerea care-1 vizează pe dl. Iulian Bolocan a fost aprobată.

Cu 15 voturi pentru și 10 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Cristina Ana-Maria Enache, Florin-Daniel Neagu, Alexandri Nicolae, Gheorghe Popa, Zoia Staicu, Gheorghe Sîrbu-Simion și Aurelian-Dumitru Tudor, propunerea care-1 vizează pe dl. consilier Eduard Tudor a fost aprobată.

Vă rog să anunțați rezultatul votului și componența comisiei.

Dna, secretar Simona Albu


voturi


DL Botez - 15 voturi pentru, dl. Dănescu - 15 voturi pentru, dl. pentru, dl. Mateescu - 15 voturi pentru, dl. Văduva - 15 voturi pentruyfeBoIocahv^ voturi pentru și dl. Eduard Tudor - 15 voturi pentru. Dna. Enache nu J, ^itrîigî voturi.

taSrul de


DL George Botez

Supun la vot componența comisiei, așa cum a rezultat ca urmare a votului:

Cine este pentru?                16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           9 abțineri

Cu 16 voturi pentru și 9 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Larisa Băzăvan, Paulica Drăgușin, Cristina Ana-Maria Enache, Florin-Daniel Neagu, Alexandri Nicolae, Gheorghe Popa, Zoia Staicu, Gheorghe Sîrbu-Simion și Aurelian-Dumitru Tudor, componența comisiei nr. 4 a fost aprobată.

*

Comisia nr. 5, 7 membri.

Dl. Ganea, PSD faceți propuneri.

DL Cristian Ganea

DL Vîscan, dna Stanciu, dna Dragulea și dl. Donald.

DL George Botez

DL Pană, ALDE?

Dl. George Pană

Nu avem propuneri.

DL George Botez

PNL?

Dl, Alexandri Nicolae

Enache Cristina și Drăgușin Paulica.

Dl. George Botez

PMP?

D1. Eduard Tudor

Nu.

DL George Botez

Nu aveți.

o

Hai să mai vedem 1. Mai este nevoie de un coleg.

DL Alexandri? DL Ganea?

DL Cristian Ganea

Dacă-mi permiteți, pe dna Enache Cristina.

DL George Botez

Este.

DL Cristian Ganea

DL Bolocan.

DL Alexandri Nicolae

Nu ați fost așa amabili la început, pentru comisia de patrimoniu?

Dl. George Botez

Dl. Sîrbu, dl. Alexandri, cu toată stima, eu nu știu cum faceți dumneavoastră la Parlament, nu știu ce reguli aveți dar aici este o instituție serioasă, ConsiliuFLocal Ploiești.


Nu am auzit pe nimeni din partea aceasta făcând gălăgie.Dl. Sîrbu, mă lăsați să conduc și eu ședința aceasta, vă rog din sufîetj^g^l \ *Vă las, domnule, dar încălcați legea, nu am văzut ca un avocaV^a^dl^Effi^ay^âșJră să


încalce legea.


Dl. George Botez

Mai trebuie o propunere.

D1. Ștefan Dănescu

Pe dl. Nae.

DL George Botez

Dl. Alexandri, hai să votăm.

D1. Alexandri Nicolae

Nu doresc. Și nu mă cheamă Nae.

D1. Cristian Ganea

Pe dl. Tudor Eduard de la PMP.

DL George Botez

Dl. Tudor Eduard Emilian.

Constatăm că avem un număr de propuneri egal cu numărul de locuri și ținând cont de faptul că am aprobat votul deschis, supun la vot componența nominală a acestei comisii, nr. 5:

Lipsește un vot. L-ați găsit pe sub masă?

Reluăm votul.

Doamnelor și domnilor, este, am mai spus și în consiliul trecut, o problemă de aritmetică și pe mine, ca absolvent de drept mă depășește. Așa că, o s-o rog din nou pe dna Secretar a ”n”-a oară să ne numere dar am și rugămintea la dumneavoastră să țineți mâinile suficient de sus și suficient de mult în așa fel încât să puteți să fiți contorizați. Mulțumesc.


Din nou:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


23 de voturi


2 abțineri


Cu 23 de voturi pentru și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Gheorghe Sîrbu și Aurelian Tudor, componența comisiei nr. 5 a fost aprobată.


Comisia nr. 6.

Vă rog să faceți propuneri. Dl. Ganea, PSD.

DL Cristian Ganea

Dna. Marilena Stanciu, dl. Dinu Marius si dna. Florina Sorescu.

D1. George Botez

ALDE?


D1. George Pană


DL Sorin Văduva.

DL George Botez

PNL?

DL Alexandri Nicolae

Băzăvan Larisa.

DL George Botez

PMP aveți propunere?

DL Ednard Tudor

Tot pe mine?

D1. George Botez

Nu. Acum nu e nimeni vinovat că sunteți singur.

Constat că avem un număr de 5 propuneri pe 5 locuri și, ținând seama de faptul că este vot deschis, supun la vot lista persoanelor propuse:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           2 abțineri

>                                                                                      5

Cu 23 de voturi pentru și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Gheorghe Sîrbu și Tudor Aurelian, lista propunerilor pentru comisia nr. 6 a fost aprobată.

*

Pentru comisia nr. 7, comisia juridică, ordine publică și reclamații. 5 membri. Dl. Ganea, propuneri vă rog!

DL Cristian Ganea

Dl. Botez și dl. Andrei Gheorghe.

DL George Botez

ALDE?

D1. Marius Mateescu

Dl. George Pană.

D1, George Botez

PNL?

DL Alexandri Nicolae

Dl. Popa Gheorghe.

DL George Botez

PMP aveți propuneri? Nu tot dumneavoastră. Și dl. Dinu Marius.

Constatând că sunt un număr de 5 propuneri pentru 5 locuri, supun la vot, prin vot deschis, componența comisiei nr. 7:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           1 abținere

Cu 24 de voturi pentru și o abținere, cea a domnului consilier Tudor Aurelian, componența comisiei nr. 7 a fost aprobată.

*

Supun la vot proiectul hotărâre împreună cu anexa.

DL Alexandri Nicolae


Numai puțin.

DL George Botez

Vă rog.

DL Alexandri Nicolae

Vă atrag atenția că eu, Nicolae Alexandri, nu am fost ales în posibil?

DL George Botez

Păi, ați avut propunerile în mână.

DL Alexandri Nicolae

Am avut dar, la ultimele două comisii care au rămas ați făcut propuneri numai cu 5.

DL George Botez

Am făcut în condițiile în care ați avut două locuri la dispoziție și o singură propunere.

Trebuia ca dumneavoastră să aveți o atitudine de respect față de colegi.

D1. Alexandri Nicolae

Noi am făcut propuneri la fiecare comisie.

DL George Botez

Dumneavoastră în care comisie ați fost propus și a picat?

DL Alexandri Nicolae

Au fost colegi, Popa Gheorghe de exemplu, la ultima comisie a fost propus și a picat.

DL George Botez

Cum adică, dl. Popa Gheorghe este membru la ultima comisie.

DL Alexandri Nicolae

Da este, s-a ales.

DL George Botez

S-a ales, dar mai era un loc si dumneavoastră nu 1-ati vrut.

DL Alexandri Nicolae

Nu mai era, 4 propuneri ați făcut.

DL George Botez

Nu, nu am făcut. 3 am făcut.

DL Cristian Ganea

Am mai făcut o propunere pentru că nu se completa un loc.

DL Alexandri Nicolae

La ultima comisie? Nu.

DL George Botez

Ba da. Am spus să mai găsiți un coleg și ați spus că nu aveți pe cine.

D1. Alexandri Nicolae

La ultima comisie?

DL George Botez

Da, cu dl. Dinu. Uitați, nu vedeți că dl. Dinu e ultimul pe listă?

D1. Alexandri Nicolae

La comisia 7?

Dl. George Botez

Haideți, dl. Alexandri.


Se retrage dl. Dinu.

Dl. Alexandri Nicolae

Cum adică? Eu intru unde vreți dumneavoastră, în ce comisie

Dl. George Botez

A

In concluzie, constat că dl. Dinu, înainte de vot, se retrage din

Dl. Alexandri Nicolae

Se retrage și intru eu în comisia 7 și s-a terminat. Orice consilier trebuie să facă parte dintr-o comisie.

Nu înțelegeți ce înseamnă algoritm, nu înțelegeți ce înseamnă reprezentativitate.

Dl. George Botez

Vă rog să puneți capăt aici acestor discuții care nu sunt constructive. Interesul ploieșteanului nu este acela de a spune dl. Sîrbu pentru că a mai fost unul care tot spunea că o să ajungeți la DNA, o să ajungeți la DNA și a ajuns el. Așa că haideți să terminăm cu chestia asta și cu DNA-ul și cu ”bau bau”.

Se reia votul pentru comisia nr. 7 urmare a faptului că dl. consilier Dinu s-a retras din această comisie.

A

In primul rând, să luăm act de faptul că domnia sa s-a retras:

Cine este pentru?                  15 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             10 abțineri

Cu 15 voturi pentru și 10 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Cristina Ana-Maria Enache, Florin-Daniel Neagu, Alexandri Nicolae, Gheorghe Popa, Zoia Staicu, Gheorghe Sîrbu-Simion și Aurelian-Dumitru Tud or, s-a luat act de faptul că dl. consilier Dinu s-a retras din propunerile membrilor pentru comisia nr. 7.

*

Deci, domnule Alexandri Nicolae faceți propunere din partea PNL ca dumneavoastră să fiți membru al acestei comisii?

Dl. Alexandri Nicolae

Trebuie să fac parte dintr-o comisie.

Dl. George Botez

Eu vă întreb doar dacă faceți propunere sau nu.

Dl. Alexandri Nicolae

Păi,, fac.

Dl. George Botez

Bun, reiau votul pe comisia nr. 7, 5 locuri pentru 5 propuneri.

Cine este pentru?                    25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, propunerile nominale pentru comisia nr. 7 au fost aprobate.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui, inclusiv anexa:


Cine este pentru?                   15 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?              10 abțineri                 „ .c»

Cu 15 voturi pentru si 10 abțineri, cele ale domnilor consilieri: LarisaâBăzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Cristina Ana-Maria Enache, Florin-Daniel Neagu, Alexandri Nicolae, Gheorghe Popa, Zoia Staicu, Gheorghe Sîrbu-Simion*și Aurelian-Dumitru Tudor, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Cu aceasta declar închisă ședința. Vă mulțumesc!

5              5                               5

DL primar Adrian Florin Dobre

Știți că este o situație deosebită la Societatea de Transport Călători Express cu privire la acea sumă pe care societatea trebuie s-o plătească în urma controlului făcut de către ANAF. în urma discuțiilor pe care azi dimineață le-am purtat cu ANAF suma respectivă se ridică la aproximativ 3.260 mii de lei. Avem posibilitatea, după discuțiile purtate cu aparatul de specialitate, ca noi, printr-o hotărâre de consiliu local, să rezolvăm această situație. De aceea, cu acordul tuturor, mâine o să convoc o ședință de îndată pentru o rectificare bugetară în sensul clarificării acestei situații.

Mulțumesc!

5

Dl. Cristian Ga nea

Ședința s-a terminat dar nu știu cum s-a întâmplat că și eu am rămas fără comisie.

DL George Botez

Dacă-mi permiteți, am luat și eu și am citit legea aceea, 215 și spune că fiecare consilier trebuie să fie membru în câte o comisie cu excepția viceprimarilor. Deci, ce înțelegeți, înțelegeți. Din punctul meu de vedere nu este necesară prezența în comisie. Și am mai verificat și în alte orașe. Unele spun că da, altele spun că nu. Dar, vom studia și putem să rectificăm, nu este nici un fel de problemă.

Ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


PREȘEDINTELE


George-Sorin-Fycu^


SECRETAR, Simona Albu


' rv


Verificat, șef serviciu Adriana Gîrșjtea p întocmit, consilier Elena Bucur