Proces verbal din 26.04.2016

Proces verbal din 26 aprilie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL


al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului din data de 26 aprilie 2016Ședința a fost convocată în baza Dispoziției viceprimarului cu atribuții de primar, dl. Cristian Mihai Ganea, nr. 23801/22.04.2016.

La ședință au participat un număr de 24 consilieri din 24 în funcție.

La ședință au mai participat: Domnul Cristian Mihai Ganea

Doamna Simona Albu


  • - Viceprimar cu atribuții de primar

  • - Secretar


Ședința a fost condusă de domnul consilier Gheorghe-Simion Sîrbu.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Bună ziua! Bine ați venit la ședința de astăzi. începem ședința cu intonarea Imnului de stat al României.

*

Vă mulțumesc!

Sunt prezenți un număr de 23 de consilieri din totalul de 24. Lipsește deocamdată dl. Cristian Dumitru. La ședință participă toți directorii din instituțiile subordonate Consiliului Local. Alături de noi se află și presa și câțiva invitați.

în afara de ordinea de zi care a fost anunțată, sunt câteva proiecte suplimentare pe care o să le supun aprobării dumneavoastră:

-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești:

Cine este pentru?                  23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*


- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și che^^^^e^ați 2016 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești:

Cine este pentru?                  23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea

*

- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești:

Cine este pentru?                   23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești:

Cine este pentru?                  23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

  • - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții ale Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești:

Cine este pentru?                   23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

  • - Proiect de hotărâre privind contractarea de servicii de asistentă juridică și reprezentare a intereselor S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești în efectuarea tuturor demersurilor privind recuperarea creanței deținute împotriva debitoarei Emma Rom Impex SRL:

Cine este pentru?                  22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             1 abținere

Cu 22 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier George Botez, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

- Proiect de hotărâre privind asocierea dintre municipiul Ploiești și jud'^Țl?țfăh^va în vederea realizării obiectivului de interes public privind balastarea ter^ifuluTsițuâf. strada Găgeni - în imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgență Cine este pentru?                    23 de voturi                  f;


Cine este împotrivă?                -                             '

Dacă se abține cineva? Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de'zi-

*

Așa cum am fost anunțat, înainte de a supune la vot ordinea de zi, anumiți consilieri și-au exprimat dorința de a retrage de pe ordinea de zi anumite proiecte. Vă rog dl. Minea.

Dl. Constantin Minea

Am dori retragerea proiectului cu Veolia Energy datorită faptului că, în cadrul comisiei, unul dintre consilierii membri a solicitat noi documentații pentru verificări.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Proiectul de la numărul...

Dl. Constantin Minea

De la numărul 11.

Dna Secretar Simona Albu

Tot referitor la punctul 11 aș vrea să vă anunț că ieri a fost depusă la registratura instituției o solicitare din partea Uniunii Asociaților de Proprietari prin care solicită și dumnealor retragerea de pe ordinea de zi în vederea organizării unei dezbateri publice.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Punctul 11 este retras de pe ordinea de zi. Și cu suplimentarele care au fost anunțate...

9

Dna. Secretar Simona Albu

Mai avem de făcut unele mențiuni, respectiv suplimentarele....

Dl. Gheorghe Sîrbu

înainte de a supune la vot ordinea de zi, am să vă cer permisiunea ca toate rectificările bugetare de la suplimentare să fie aduse în față, înaintea rectificării bugetului municipiului Ploiești:

Cine este pentru?                  23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, rectificările de buget introduse suplimentar vor fi discutate înaintea rectificării bugetului local.

*

Dna. Secretar Simona Albu

Și, totodată, înainte de a lua în discuție proiectul cu nr. 7, trebuie discutate proiectele de la numărul 27 și numărul 18.

Dl, Ionuț Ionescu

Proiectul cu Dalkia, am văzut că avea 2 inițiatori. Am înțeles că unul dintre inițiatori a cerut retragerea proiectului. Celălalt inițiator, respectiv dl. vieeprjmar cu atribuții de primar?                                                           A

DL Gheorghe Sîrbu                                  '"353 \*\

Dl. viceprimar m-a rugat, după ce aprobăm ordinea de zi, să-i păjj pi^^ftuwrțul în cadrul acestei ședințe.

Stimați colegi, supun atenției dumneavoastră dorința domnuluisă ia cuvântul 3 minute la sfârșitul ședinței noastre și a domnului Cristesbuj^ygen^tot la sfârșitul ședinței noastre, 3 minute si dumnealui.

Supun la vot solicitările:

Cine este pentru?                  23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, cele două solicitări de a lua cuvântul au fost aprobate.

Dl. George Botez

Dl. președinte, îmi cer scuze, haideți să vorbească înainte ca să nu-i ținem. 3 minute cu 3 minute, 6 minute. Și la început și la sfârșit e același lucru. Supuneți la vot dacă e.

D1. Gheorghe Sîrbu

Revin și am rugămintea la dumneavoastră să le dăm cuvântul câte 3 minute înainte. Sunteți de acord, da?

*

Supun la vot ordinea de zi cu modificările respective:

Cine este pentru?                       23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

înainte de a intra în ordinea de zi și de a da cuvântul domnului viceprimar, permiteți-mi ca, în numele dumneavoastră, să mulțumim și să felicităm copiii care astăzi ne-au felicitat pe noi.

Mulțumesc. Are cuvântul dl. viceprimar.

DL viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea

Bună ziua doamnelor, domnilor, stimați colegi și dragi invitați.

N-am să vă țin mult. Este de datoria mea să vă anunț că, în urma unor vizite în teren pe care le-am făcut alături de colegi de-ai noștri din administrație, am găsit anumite lucruri care nu sunt chiar în regulă. Prin aceste vizite aș vrea să trag un semnal de alarmă celor care conduc aceste direcții, instituții sau servicii să încerce să-și aplece un pic urechea asupra nevoilor cetățenilor.

Am să încep cu SGU: astăzi am primit o hârtie la mapă - nu mai este nici un loc în cimitirul Mihai Bravu să știți. Deja se apelează la cele 100 de locuri care trebuiau date cu

titlu gratuit veteranilor. Aș ruga cumva de săptămâna viitoare să încercăm să cjj la licitație pentru a mări acest cimitir.


Din punct de vedere al patrimoniului, tot o neînțelegere sau, știi#țu{|^^Șă^de54 informație, tot cu SGU - a fost dezafectat un loc de joacă din Mihai Hr^u/®np!c d§. joacă care a fost donat de către o societate comercială. Nu este corș^'Ceăaî^ej întâmplat acolo. Au fost mutate instalațiile de joacă, tobogan, diferite luejrdri^peein^parcurilor. Aș dori, tot așa, dl. director Petrache, sunteți aici? In regim de urgerlță^v^am indicat 3 locuri în care să căutați și să vorbiți împreună cu DTI-ul și cu SGU-ul. Nu spun că sunteți dumneavoastră de vină. Tot ce vă spun este din septembrie, s-au apucat să dezafecteze în martie, în aprilie, pardon.

Din punct de vedere al siguranței circulației, astăzi am participat cu unii dintre colegi la comisie și, îmi pare rău să vă spun dar sunt foarte multe accidente pe trecerile de pietoni. Sunt copii cu picioare rupte, cu comoții cerebrale. Avem și acolo o problemă cu societatea care ne-a dat în judecată nefăcându-i plata din diferite motive. Deocamdată așteptăm să vedem cât de legale sau ilegale sunt. Dar am să rog, dacă sunt ilegale, vă rog duceți-vă, faceți plângeri la poliție, unde vreți numai hai să-i dăm drumul că nu se poate. Toți avem copii și știți ce înseamnă să îți vezi copilul pe trecere de pietoni călcat pentru că nu au avut relantisoare. Avem intersecții nesemaforizate, avem intersecții fără treceri de pietoni.

Continui cu o societate care se ocupă cu dezinfecția, dezinsecția din Ploiești. Același lucru - după ploaia care este afară probabil că vor apărea și țânțarii. Eu, mai precis, la data de 10.03 am semnat o dispoziție când a fost o alarmă cu ”ZIKA”. Nu știu, dl. director, dl. Ionescu, au început, au dat prin școli, mi-ați trimis o hârtie prin care îmi spuneți: „creșterea excesivă sa numărului de rozătoare, infestare masivă cu țânțari, focare majore de infecție...”.

DL Vasile Ionescu RASP

Față de dispoziția dumneavoastră, noi am emis comanda, ei execută, dar problemele continuă. Ei solicită și plata facturilor.

Dl. viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea

Da.

Am să vă rog pe toți consilierii: încercați să dați o mână de ajutor. Nu știu, vedeți.

Am discutat și cu cei de la Rosal vizavi de coșurile de gunoi care sunt într-adevăr devastate de către cetățenii orașului, să le înlocuiască cât mai curând. Am încercat să facem curățenie în anumite cartiere. Am reușit cât de cât.

Avem foarte multe reclamații, pe bună dreptate, din cartierul Rosenthal sau din cartierul Mitică Apostol unde efectiv apa intră în casele oamenilor, n-au canalizare, diferite probleme. Astăzi, probabil că pe ordinea de zi o să avem o rectificare de buget și, din puținii bani vom putea să mai încropim ceva. Dar, nu este mulțumitor și nici suficient pentru ceea ce este în oraș.

Nu aș vrea să fiu acuzat că, la sfârșit de mandat, am știut aceste lucruri și nu am încercat să fac nimic. Fac cât pot. Tot consiliul, până la urmă, decide ce și cum. Cred că sunteti constienti.

5                  9              >

Vă mulțumesc!

DL Gheorghe Sîrbu

Mulțumim domnului viceprimar cu atribuțiuni de primar. Intrăm în ordinea de zi.


Primul punct: ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordi Local al Municipiului Ploiești din data de 29 martie 2016”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot procesul verb Cine este pentru?                  23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 23 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: ”întrebări și interpelări”.

O să rog invitații să ia înaintea dumneavoastră cuvântul după care să luați dumneavoastră. Dl. director Dogaru, vă rog!

DL Mihai Dogaru - Veolia

Nu as vrea să fac eu intervenția, este în sală dl. Frederic Faroche, directorul Veolia Energie România și aș dori ca dânsul, în 3, 4 minute să vă spună problematica pentru care noi suntem astăzi aici.

Vă mulțumesc frumos!

9

DL Frederic Faroche - Veolia (prin traducător)

Bună ziua! Vă mulțumim mult pentru acordarea celor 3 minute și promitem să le respectăm.

Dl. Faroche este administratorul Veolia Energie Prahova și am dori să vă prezentăm câteva elemente ale situației actuale ale societății. La momentul actual, mare parte din elementele pieței de electricitate s-au modificat, prețul gazului, ceea ce face ca contractul care ne leagă de Primăria Ploiești, de mai bine de 10 ani, nu mai este adaptat situației actuale. Și, aș spune chiar că clauzele contractuale nu mai sunt respectate în totalitate.

Bilanțul actual este destul de grav, fenomenul este unul structural și nu conjunctura!. Veolia Energie Prahova închide anul 2015 cu minus 21 de milioane pierdere și bineînțeles, așa cum spuneam, este vorba de o situație structurală și, în 2016, ne vom confrunta cu aceeași situație.

La sfârșitul lui 2015 capitalul net este și el negativ, iar datoria internă către grup este de peste 30 de milioane.

Vă atrag deci atenția asupra situației destul de grave a societății. Solicitarea și rugămintea noastră este aceeași ca cea formulată în notificarea trimisă către dumneavoastră și nu conține decât 2 puncte majore: restabilirea echilibrului contractual prin recuperarea diferențelor din cheltuielile cu combustibil. Să notați faptul că acestea se ridică la minus 13 milioane ținând cont că pierderile din 2015 se ridică la minus 21.

Cea de-a doua rugăminte sau solicitare este de a construi împreună viitorul prin adaptarea contractului la situația actuală și pentru un viitor cât mai bun.

Vă mulțumim pentru atenție.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dl. director pentru cuvântul dumneavoastră și vrem să vă asigurăm de buna noastră colaborare dar, în orice afacere care se face, există și i^i^pu^fkrisc. Dumneavoastră nu puteți veni în fața Consiliului Local Ploiești prin cagCs^-Văl’^cuR^ți pierderile pe spinarea ploieștenilor. Trebuie găsită o altă soluție, o a p^n^^^âctiune făcută cu viitorul consiliu local probabil care va fi ales pe 5 iunia^ g^j|^Bor^eJe necesare pentru a continua acest contract.

Vă mulțumim încă o dată.

D1. Eugen Cristescu                                          -

Vă mulțumesc!

»

O parte din ceea ce am vrut eu să spun a subliniat dl. Sîrbu, este ceea ce am și emis în comunicatul de presă de ieri: orice om de afaceri, în momentul în care face afaceri își asumă un risc și, așa cum se poate bucura de creșterea veniturilor și a profitului, tot așa trebuie să-și asume riscul de pierderi.

Totodată, ceea ce noi am solicitat, în acea dezbatere publică nu facem decât să subliniem faptul că există o lege a transparenței decizionale și orice asociație legal constituită care reprezintă, fie și 3 membri, nu 66 de membri pe care noi îi avem și 900 de asociații de proprietari, este îndreptățită să știe care este justificarea acestei majorări pe care noi o considerăm, în momentul acesta, exorbitantă.

Practic, nu facem decât să cerem respectarea legii prin aplicarea ei în sensul organizării, de către Primăria Ploiești împreună cu Dalkia, a dezbaterii publice pentru a prezenta clienților, de altfel ai SC Veolia Energie Prahova, care este fundamentarea pentru această majorare.

Atât am avut de spus. Vă mulțumesc mult. O zi bună!

D1. Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dl. Cristescu.

A venit si dl. Dumitru în sală. Suntem un număr de 24 de consilieri.

3

Suntem la întrebări și interpelări în cadrul consiliului: dl. Ionescu.

DL Ionuț Ionescu

Mulțumesc dl. președinte!

în primul rând, aș începe cu chestiunile semnalate de dl. viceprimar cu atribuții de primar: dl. viceprimar, căutați soluții? Treaba consiliului local este să vă asigure prevederea bugetară. Deși există prevedere bugetară, constatăm că există o lipsă de consens în interiorul aparatului executiv. Cine are dreptate sau nu are dreptate într-o organizație este atributul conducătorului acelei organizații. Faceți-vă treaba de conducător.

Cu privire la situație prezentată, contracte care au depășit valoarea, că de fapt despre asta discutăm - contracte care au fost prelungite din punct de vedere de termen dar, a căror valoarea este, de asemenea, prelungită. Aplicați legea, aplicați OG 34 și dați drumul la procedurile de achiziție. încă mai e în vigoare OG 34 până când apare un nou cadru legislativ.

Așa că, astea sunt soluțiile pe care le aveți la dispoziție și nu să stați să plângeți pe umerii consiliului local. Mai ales acum, înainte de campanie.

A doua chestiune: dacă art. 51 alin. 2 din 215 mai este în vigoare, vă reamintesc faptul că, la precedenta ședință, v-am întrebat niște lucruri și v-am solicitat niște lucruri. Din 3 lucruri pe care le-am întrebat, 4 pardon, am primit răspuns                2 au

rămas fără răspuns.

Mă refer în special la finanțarea sportului la care aștepia^u^^^aunjXie la dumneavoastră, nu de la altcineva.                                                f

Am mai primit un răspuns, care nu are nicio legătură cu cee^Stk e^^^/îngwat, de la Parcul Constantin Stere. Am întrebat foarte clar legat de semnard^dhb^pr^^^ale, de aplicarea unei hotărâri adoptate de consiliu local iar răspunsul este unuFp^eâfe o să vi-1 dau să-1 citiți dumneavoastră dacă este în regulă.

Cred că acest articol spune că dumneavoastră trebuie să răspundeți interpelărilor consilierilor locali. Poate, pentru următoarea ședință pe care o avem, veți semna dumneavoastră aceste răspunsuri. Poate vă va pufni râsul înaintea noastră. Mă gândesc.

Da, într-adevăr față de cele spuse data trecută, există un lucru care s-a și rezolvat: acel capac, a fost reparat, remediat și mulțumesc Direcției Tehnic Investiții pentru chestiunea aceasta. Sper, pe banii constructorului pentru că era în garanție.

Referitor la Dalkia, am cerut, atunci când eram în comisie, acea comisie de negociere care și-a încheiat activitatea, am cerut, nu am primit nici până la această dată, dacă tot este dl. director aici, poate ne vor pune la dispoziție situația comparativă 2004-2008, 2012-2016, cantitate și preț unitar pentru combustibilul utilizat. Precum și furnizorul acestui combustibil. Pentru că au existat niște investiții publice pentru racordarea SC Dalkia la un furnizor de gaze presupus mai ieftin și am vrea să vedem și evoluția acelor prețuri. Dacă este posibil, să avem și noi o astfel de situație prezentată de Dalkia. O așteptăm cu interes așa cum am așteptat-o și în comisie și nu am primit-o. Fără acest lucru nu putem trage o concluzie.

Mulțumesc!

Reprezentant sindicat TCE

Sărut mâna! Bună ziua!

Dl. primar, dl. consilier, din discuțiile cu dumneavoastră astăzi, oamenii s-au strâns pentru că știți că aveți să ne dați niște bani. Pe februarie, chiar vreau să vă informăm și pe domnii consilieri pentru că, până acum, unii dintre dumneavoastră, la ședința trecută, ați spus că nu sunteți informați, da?

Vă rog frumos, dna director economic și dl. director general să vă prezinte în acest moment dacă nu a spus dl. Primar că să oprim transportul. II vom opri. Nu ne dați bani de motorină...

Nu vreau să înțelegeți greșit că facem politică sau ceva.

Vă rog frumos, oamenii nu înțeleg, v-ați bătut joc de noi, nu respectați contractul colectiv de muncă...

Reprezentant sindicat TCE

Este un carton de ouă 5 tichete, nu se poate așa ceva.

DL Gheorghe Sîrbu

Dl. președinte veniți lângă noi aici să vă audă toți consilierii. Veniți dumneavoastră aici.

Reprezentant sindicat TCE

Avem un contract colectiv de muncă semnat de dumneavoastră...

Dl. Gheorghe Sîrbu


Vă anunțăm prezența salariaților în sală și vrem să vă asigură

care se află azi în sală doresc din tot sufletul să rezolvăm problem^dș, „          S-o

rezolvăm, nu să oprim transportul local. Nu am venit aleși de ploiefe|iLi Î^^^^iiîyi4|)cal să luăm măsuri să oprim.                                         fe/1


Reprezentant sindicat TCE                           \

Dl. președinte, ca să rezolvăm această problemă trebuie să ne

toată lumea de aici.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Vă dau imediat cuvântul să vă spuneți problemele.

Am rugămintea să stabilim de la bun început 3 persoane de la dumneavoastră împreună cu liderii de sindicat care să vă expuneți problemele. De acord?

Reprezentant sindicat TCE

Suntem de acord, o să vorbească și dl. președinte, o să vorbim și noi.

DL Gheorghe Sîrbu

Dumneavoastră și încă două persoane, pe scurt, problemele dumneavoastră de la regie.

DL Mișcă Ion Sindicatului Transportatorilor Ploiești

Bună ziua! Sărut mâna!

Sunt Mișcă Ion, președintele Sindicatului Transportatorilor Ploiești.

Avem o rugăminte la dumneavoastră: în primul rând, aș vrea să știți că bugetul Primăriei este foarte mic și, în afară de asta, pe lunile februarie și martie nu ni s-a dat nici un ban. De aceea suntem afectați de contractul colectiv de muncă, ceea ce nu se respectă. Și, am venit la dumneavoastră să vedem ce putem face. Pentru că, eu știu că este un buget foarte sărac dar funcționalitatea acestei societăți nu mai poate funcționa.

Vreau, pe această cale să ne spuneți și soluțiile dumneavoastră. în ședința care a fost anterioară ați spus că noi, ca societate nu sunteți informați de acest buget și că nu ne dați banii pe lunile februarie și martie. Da?

Vă rog să ne găsiți și nouă soluții pentru că am avut discuții cu dl. Primar inclusiv ieri și astăzi și nu s-a găsit nicio soluție. Vreau să ne spuneți dacă aveți curajul sau cum ne spuneți dumneavoastră, să spunem ploieștenilor că nu mai pot circula cu mijloacele de transport din acest moment.

Vă mulțumesc!

DL Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dl. președinte.

Vă dau si dumneavoastră 3 minute.

Dna director economic de la Primărie vă rog să veniți mai aproape de mine și de dânșii să găsim soluția necesară împreună cu dumneavoastră pentru că nu putem merge la Primărie să nu semnăm.

DL Mișcă Ion Sindicatului Transportatorilor Ploiești

Și, în afară de asta, nu ni s-a dat nici banii la sindicat care au fost reținuți, nici banii pe telefoane, nici la CAR. Este posibil să ținem Primăria și societatea de banii oamenilor? Mă scuzați.


Vă mulțumesc!

Vicepreședinte transportatori Ploiești

Bună ziua!

Sunt vicepreședintele transportatorilor Ploiești.

Cred că toată această discuție trebuie pornită de la următoarea întrebai ...... cum

am mai spus-o și altă dată: societatea de transport și-a asumat contractul de delegare de gestiune către Primărie?

Reprezentant sindicat TCE

Da.

Vicepreședinte transportatori Ploiești

Doresc un răspuns de la cei în măsură, de la Consiliul Local.

Noi ne-am respectat încă o dată contractul de delegare de gestiune?

Cine ne-a impus, prin hotărâre de consiliu local, să suportăm acea gratuitate care, acum, la acest moment, se vede că a fost păguboasă pentru noi?

Avem noi vreo vină, cei care ne-am opus de la societate la această gratuitate? Avem noi obligația să suportăm gratuitățile către anumite categorii de personal din acest oraș? Deci, noi funcționăm încă o dată după hotărâri de consiliu local, ceea ce ne-am asumat și am respectat în totalitate aceste hotărâri de consiliu local.

Și, altă întrebare: domnilor, o mașină poate să circule astăzi fără motorină? Să ni se dea motorina, dacă plec undeva cumpăr motorină peste o săptămână?

Noi avem restanțe la motorină, avem facturi neachitate de pe luna februarie, de pe luna martie, nu putem, și dacă vrem să continuăm să facem transport în acest oraș, nu vom mai putea. Nu este posibil ca, din aceste motive, până la urmă, dacă bugetul tuturor societăților care aparțin de consiliul local a fost afectat datorită acelor proiecte nerealizate și încă o dată spun, nu știu a cui a fost vina, există și vi-1 arătăm acum, îl punem în fața presei, există ordin de sistare a lucrărilor pe tronsonul 102. Nu l-a dat nici TCE-ul, nici conducerea TCE-ului, l-a dat consiliul local. Vi-1 arătăm.

DL Gheorghe Sîrbu

Nu l-a dat consiliul local.

Vicepreședinte transportatori Ploiești

Nu vreau să se speculeze politic, dl. Sîrbu, să nu înțeleagă cineva că suntem acreditați cuiva politic. Noi suntem la 1 milion 200 sau 1 milion 400 salariu, tot consiliul local ne-a băgat pe freză peste tot că avem salarii fabuloase. Nu avem salarii fabuloase, avem 1 milion 200, 1 milion 600 domnilor. Astea sunt salariile celor care se scoală dimineața la 4, fac transport și închid transportul la ora 12 noaptea.

Și, ni se scoate ochii acum că ni se dă primă. E posibil, sunt alții care mătură prin curte, să nu se simtă cineva jignit, prin oraș, SGU și alte societăți iau 5 milioane primă, noi luăm 50 de lei. Nu e posibil așa ceva.

Acel buget care a fost afectat pe acele fonduri a fost afectat la toaț.e^socletățile acestui oraș. Nu suntem noi obligați ca sal ari ați să suportăm ceea ce n EacuVîn&un consiliu local.

DL Mișcă Ion Sindicatului Transportatorilor PloieștiJLxl* ITllkiVu 1U11 k7111VllV€l IUI UI liail^UUl IclXXPl HUI X IVltStl          4i -n        7/W/ l

Mai nou, tăiem iarba și spălăm stațiile de tramvai ca să știți,șpu'^ă^cui^e^te


responsabilitatea. Bineînțeles, fără bani.

Vicepreședinte transportatori Ploiești

Știți foarte bine că facem transport, se urcă toată lumea în mijloacele de transport și plătește cine vrea. Asta este problema, aici trebuie să găsim soluții. Să se găsească soluții ca fiecare călător care se urcă în mijlocul de transport să fie și plătitor. Știți care este prețul unei călătorii pe timpul gratuității? A fost 20 de bani. Se mai face un serviciu în acest oraș pe 20 de bani? La acest moment, pe 65, pe toate traseele, e 35 de bani. Există vreun serviciu în țara asta pe 35 de bani?

Suntem de acord să suportăm, să luăm greul cu toții împreună dar să nu aruncați greul pe această societate care, din ăia 20 de bani care ni s-a dat pe timpul gratuității, a modernizat tramvaie să facem față acestui oraș. Autobuzele, știți foarte bine, sunt de atâția ani. Toate orașele au autobuze, au tramvaie, au de toate. De ce? Nu a avut cine acceseze fonduri europene domnilor.

DL Gheorghe Sîrbu

Am înțeles. Doriți si dumneavoastră?

DL Sonu Silviu - lider secția tramvai vatmani

Bună ziua!

Vă mulțumim că ne-ați primit. Sunt Sonu Silviu, sunt lider la secția tramvai, vatmani.
la


Știți bine că am strâns 18mii de semnături în vechea legislatură ca tramvaiul să existe în orașul Ploiești. In momentul de față, după ce am adus acești bani de la Uniunea Europeană, am constatat că, datorită grijii pe care am avut-o din partea legislaturii celeilalte, celei dinainte, nu suntem judecători dar trebuie să plătim 5 milioane, vorbesc strict de ceea ce m-am ocupat, bugetul local, banii mei, aș vrea să știu, până la urmă, ce s-a făcut cu ei. Am dreptul acesta, nu? Am drept, ca cetățean, să știu ce s-a făcut cu banii mei?

Mai mult de atât, aducând acești bani europeni, că nu s-a vrut să se aducă, i-am adus noi, împreună cu colegul meu și secția tramvai, suntem încă datori 5 milioane, 5 milioane de euro. De ce am ajuns în această situație? îmi spuneți că sunt contestații, legi și nu mai știu ce. De ce trebuie să plătesc eu aceste lucruri? De ce trebuie să suporte întreprinderea noastră asemenea probleme? Oare nu suntem toți sub jurisdicția unei Constituții, unei legi, să ne dăm fiecare, să spunem ce am făcut, să răspundem pentru ce am făcut și pentru ce luăm banii?

Știți că noi nu am luat banii la timp? Eu am nevoie ca și lucrător, .în afara orașului, pe autobuz, pe tramvai, să fiu bine îmbrăcat, să fiu curat, să fiu spălat și odihnit ca să pot să lucrez, ca acești oameni pe care-i transport eu, 200 de mii într-o lună de zile, să fie siguri, să aibă siguranță că ajung acasă la copiii lor și la nevestele lor și să-și facă toate problemele de zi cu zi.

A

In situația în care eu mă gândesc ce dau copilului meu, când plătesc creditele, trec pe roșu, trec pe verde, omor lumea pe stradă? Nu se poate să fiu cu gân pentru că cineva nu-și face treaba. Spuneți-mi cine plătește aceste pei/l^țî noi nu am fost în stare să ducem la bun sfârșit lucrările la tramvai.


Mai mult de atât, a venit o firmă, nu știu care - avem suspiciu amplasată cum trebuie, montată cum trebuie. Am fost peste tot, ve așteptat să aibă bunăvoința să vină către noi. Nu. Vreți să vă spun cevâl veche lucram mii de kilometri, reparam tramvaiele la 6 luni, la 7 luni. Acum șHȚFcum se repară tramvaiele? La 1 lună de zile. De ce oare?

Cine suportă acest prejudiciu? Eu știu așa: în Constituția României scrie clar - în momentul în care ni se creează prejudicii fizice sau unor persoane juridice, cineva face abuz în funcție. Cine va fi acela care va face abuz în funcție în sensul acesta?

9                                                                                                                                          5

Vă mai spun ceva: drumul spre iad este pavat cu bune intenții întotdeauna și știm toți. Ni se impune să facem un transport, să facem o modernizare, 100 de mii de euro un motor să-1 transformăm pe GPL cu costurile aferente, de rigoare, mai mult decât e pe motorină. De ce oare?

Nimeni, de 2 ani de zile, de 1 an jumătate încearcă să ducă la bun sfârșit acest contract și n-o face, pe banii noștri. Mașinile noastre acolo, noi ne chinuim cu mașini vechi.

Am cerut în Consiliul de Administrație și în AGA, că și dl. viceprimar cu atribuții de primar era în AGA în momentul acela, am cerut să ni se dea precizări exacte vizavi de această instalație, dacă s-au adus modernizări că noi, din istorie, ne mai chinuim cu niște jafuri tot la fel și dumneavoastră știți prea bine. Au venit cu 2 mașini modernizate, în 2 ani de zile, într-un an și jumătate în care nu exista legislație românească ca RAR-ul să ne aprobe acest lucru. Poate să ne ducem prin Italia, prin Polonia.

Unde am ajuns domnilor? Pe banii noștri, ai societății?

Să vă mai spun ceva: pe banii societății s-au cumpărat autobuze, pe banii societății, pentru că trebuia făcut neapărat Hipodromul ni s-au luat bani, stațiile de redresare le-am făcut pe banii proprii. întrebați-1 pe dl. director, întrebați pe dna director economic. Reparațiile la tramvai pe banii noștri proprii. Reparațiile la depou pe banii noștri proprii. Păi, de unde sunt banii aceștia? Vine Curtea de Conturi, ne-a găsit datori întotdeauna.

Problema este alta: că le-am băgat la reparații curente în loc de investiții. Iar, la sfarsit de an, datoriile noastre fată de sfârșitul anului, au fost foarte mici. Păi nu, astea trebuia să se prevadă că sunt pe banii noștri și Primăria, am cerut buget special pentru așa ceva, nu ni s-a acordat. Cât poate această societate să suporte aceste lucruri? întreprinderea aceasta este formată din oameni. Eu nu mai am curaj să intru la reparații ca un mecanic să se gândească când va plăti și ce va face mâine că trebuie să-l verific de 10 ori dacă a strâns acea piuliță care-mi asigură mie securitatea când ies pe traseu.

Deci, astea sunt problemele noastre: bani și respectarea anumitor probleme. Noi totdeauna am fost și am respectat tot. Ne-am opus acelui TVA, ne-am opus gratuității. Aici în sala aceasta, și colegii mei sunt martori, i-am zis domnului Bădescu: ”nu se poate că, dacă pățim ca TVA-ul? Ce știi tu mă?” Mi-a făcut un cerc pe hârtie. Nu știu ce însemna acel cerc. Acum nu mai are cum să-mi explice.

A

Asta este. întotdeauna când venim și conducem orașul acesta, trebuie să avem grijă că, peste 4 ani poate nu mai suntem și ce vom face?


Astăzi, la discuția cu dl. viceprimar cu atribuții de primar ne-a zi^£ făcut gălăgie înainte? Păi, cui? Tot timpul am făcut gălăgie. Vreți se oprim transportul. Aici s-a ajuns. Dar, cetățenii orașului? De asta nu a Noi am intermediat oamenii și am stat de vorbă cu oamenii ca sâ^jftpdpfg întotdeauna ne-am rugat de ei să nu ajungem în situația asta dar nu mai avMn^^a|^ăîn. Nu mai avem ce să facem.

Dacă am discutat și președintele nostru a dat o declarație, eram de față, în telefon când i-a fost amenințat copilul. în situația asta am ajuns. Mă iertați.

Atâta timp cât vin și ne apără americanii cu avioanele nu are de ce să-mi fie frică în orașul Ploiești. Nu are de ce să-mi fie frică să ajung în situația asta.

Soluția este să ne dea banii la tot ce avem de dat banii.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumim.

9

D1. Sonu Silviu - lider secția tramvai vatmani

Noi ne-am făcut datoria, așteptăm să vă faceți și dumneavoastră datoria.

DL Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dl. lider de la tramvai.

9

Stimați oameni, stimați colegi, sunt probleme deosebite la Transport Călători. Oameni buni, care ați condus executivul Primăriei, asumați-vă până la capăt aceste probleme, nu fugiți din fața oamenilor. Dl. viceprimar cu atribuțiuni de primar, dumneavoastră conduceți orașul, nu dumneavoastră ca persoană, dumneavoastră cu oamenii dumneavoastră, din 2012 până acum. Este pentru prima dată în 8 ani de zile când acești oameni vin pe bună dreptate, și-i felicit pentru faptul că au venit aici să ne spună anumite lucruri.

Dacă dânșii își respectă contractul de concesiune, noi, Consiliul Local, de ce nu putem să-1 respectăm? Noi, Primăria, de ce nu putem să-1 respectăm? Este o soluție să închidem?

V-am spus acum câțiva ani de zile, 2, 3 ani de zile, tot în plen, poate să se ia procesele verbale: este păgubos ceea ce vreți să faceți oameni buni, gratuitate 2 ani de zile. Uitați unde am ajuns. V-am atras atenția de nenumărate ori de necazurile, șmecheriile care se fac la SGU, la SC Hale si Piețe. Uitati, au venit oamenii acum să ne spună că acolo se ia 5 milioane primă și dânșii iau 50 de lei.

De când vă spun lucrurile astea? Vă spun la fiecare ședință.

Atât PSD cât și ALDE asumați-vă responsabilitatea nu politic.

Vă dau cuvântul de onoare că, dacă-mi cereți acum îmi dau demisia și din consiliu și nici nu mai candidez dar pentru ploieșteni nu se poate întâmpla așa ceva.

V-am atras atenția, dl. viceprimar, sunteți în sală aici, dl. viceprimar Pană v-am atras atenția când ați condus ședința consiliului local ați făcut șmecherii pentru ca fiecare consilier de aici să ia 12 milioane indemnizație. V-am spus: oameni buni, salariul minim pe economie este 10 milioane 500 și omul acela, pentru 10 milioane 500 sau 1 mie 50 de lei vine la serviciu 1 lună de zile câte 8 ore. Și, un consilier să vină la o adunare AGA să ia 12 milioane pentru o ședință?! Nu este posibil. Uitați unde am ajuns.

Asumati-vă fraților că sincer, nu mai pot.

Dl. Mișcă Ion Sindicatului Transportatorilor Ploiești          ---xA

Săptămâna trecută, domnii consilieri din AGA și din Consili/ljie              și-

au luat banii. Nu ne deranjează, puteți să luați cât vreți dar m^țipffi^Sea^ăoestei societăți unde este? Bine că v-ați luat banii dumneavoastră și de ae^/ș^^&i^ iateți joc. Condițiile de muncă uitați-vă cum sunt.

DL Gheorghe Sîrbu

O să vă dau la toată lumea cuvântul. Oameni buni, să stiti că, chiar dacă sunt de la opoziție, eu am venit la conducerea acestei societăți comerciale, poate o dată, poate de două ori pe lună, să-i întreb ce necazuri mai au. Am discutat inclusiv cu dl. director general pe care-1 văd acolo în față, Iancovici, personal: dl. director, ce putem, ce soluție găsim? Dânsul mi-a spus și m-a întrebat un singur lucru pe care-1 întreb și eu către dumneavoastră: s-a făcut recepție finală la tronsonul 101, s-au încheiat 3 procese verbale. Luați dumneavoastră procesele verbale și o să observați - nicio obiecțiune. Au lucrat perfect. Și, acum vine și-mi spune dl. lider, are dreptate, că nu prea e siguranță. Dar noi nu am fost în stare să trecem obiecțiuni.

Eu mă opresc aici. Colegii au dreptul, dumneavoastră dl. viceprimar cu atribuții de primar vă dau cuvântul să spuneți ce credeți și să găsim o soluție.

D1. viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea

Nu este prima dată când domnii de la sindicat vin la noi în birou, au fost și la Prefectură. Problemele dânșilor nu vin neapărat din mandatul acesta, vin de acum 8 ani de zile de când au fost văduviți de acei bani de TVA și s-au târâit prin procese și au plătit o grămadă de bani.

Nu zic ca, poate această administrație nu are și ea partea ei de vină. Este exclus. Problema este că ei în continuare au probleme.

Eu personal, mai devreme, am fost acuzat de dl. Ionuț Ionescu că e treaba mea. Eu, acum 8 luni de zile v-am rugat să veniți, poate nu mă pricep eu foarte bine, să ne ajutați dar ați stat impasibili de-o parte și acum faceți politică și țipați că voi știați și făceați. Cu tot respectul, îmi cer scuze, nimeni nu a făcut nimic pentru oamenii aceștia, au fost doar vorbe și pun pariu că, după ce plecăm de aici din sală nu știu dacă se întâmplă ceva mâine, să știți dl. Sîrbu. Pentru că nu este pentru prima oară când vin cu o asemenea problemă dânșii. într-adevăr, poate nu au vină, în mod sigur nu au vină. Dar, vom sta aici, vom discuta, vom face politică, și ei cu ce se vor alege dl. Sîrbu? Eu mă opresc aici.

DL Gheorghe Sîrbu

Nu facem politică dl. Primar. Acești oameni așteaptă de la noi o rezolvare.

Dl. viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea

Poftiți dl. Sîrbu, rezolvați.

DL Gheorghe Sîrbu

Nu am condus Primăria în ultimii 4 ani c-o rezolvam, aveam grijă s-o rezolv dacă conduceam.

DL viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea

Ați rezolvat-o acum 8 ani de zile.

Di. Gheorghe Sîrbu


Dl. viceprimar, dacă dumneavoastră nu cunoașteți, iertați-mă. Proble pleacă de undeva din 2006-2007 de pe vremea domnului primar Cafoilt. continuat-o.

DL viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea

Dl. Sîrbu, sunt 26 de ani. Câte autobuze noi a avut această societate*; luat dl. Iancovici, că sunteți mai vechi aici, câte autobuze s-au luat în 26 de' personal nu am semnat nici procesele verbale pentru cele două autobuze pentru că am înțeles că ar avea un consum de 80%. Cum să semnez așa ceva? Sunt la mine pe birou de 3 luni de zile dl. Sîrbu,.

D1. Gheorghe Sîrbu

Eu nu am zis să le semnați. Să găsiți problema de rezolvare a oamenilor. Dna Paulica Drăgușin

Vreau să anunț oamenii că nu Consiliul Local a oprit finanțarea către 102, linia tramvaiului 102. Executivul. Nu s-a votat în Consiliul Local sistarea lucrărilor.

Și mai am o rugăminte dragi colegi: știu că a început campania, dar haideți să demonstrăm că noi suntem mai buni nu că ceilalți sunt mai răi. Vă rog din suflet. Mulțumesc!

DL Gheorghe Sîrbu

Dna. director economic al Primăriei, găsim vreo soluție? Veniți lângă noi, cu executivul Primăriei să găsim o soluție.

D1. viceprimar George Pană

Dl. președinte o să vă cer și eu cuvântul, vă rog mult.

DL Gheorghe Sîrbu

Vreți să luati cuvântul? Poftiți.

9                       9                                                    9

DL viceprimar George Pană

Vă mulțumesc domnule președinte, domnule consilier, de fapt, că după modul în care conduceți ședința, termenul de președinte este sub semnul întrebării.

în primul rând, v-aș ruga să vă cereți scuze pentru afirmația pe care ați facut-o și acuzația cu privire la faptul că eu fac șmecherii, domnule consilier.

Nu mai mă surprinde, intră deja în tiparul dumneavoastră de a fi și în tipologia dumneavoastră de a exprima anumite lucruri pe care le considerați dumneavoastră ca fiind reale.

Apreciez pe undeva, ca și în alte situații de fapt, intenția politică pe care o aveți și modul prin care v-ați prezentat și astăzi în fața celor de la TCE, nu face decât să-mi confirme că într-adevăr sunteți pe locul 3 pe o listă de candidați la consiliul local. Este dreptul și opinia dumneavoastră. V-aș ruga însă să nu transformați această ședință într-o tribună politică pentru că, de fapt sunt probleme reale aici.

Ceea ce ați exprimat dumneavoastră prin tot ceea ce ați spus...

DL Gheorghe Sîrbu

Cu teoria nu merge.

DL viceprimar George Pană

A                                                                                  A

încă o dată faceți dovada că nu puteți să purtați un dialog. încă o dată faceți dovada că sunteți pe locul 3 pe o anumită listă de consilieri.


DL Gheorghe Sîrbu

Oamenii ăștia nu mănâncă teorie.

DL Constantin Popa

Ascultați-1 că noi v-am ascultat atâta timp și ai aceeași placă de 3 ânf de’zile^    &

DL viceprimar George Pană                             \

Nu reușește, lăsați-1. Dl. Popa lăsați-1, nu reușește, asta este, fiecare>ayemMiște limite.


A

In afară de teme de campanie, dumneavoastră nu emiteți nimic, îmi pare rău că trebuie să vă spun, de mai multe luni. Acum ați prins un moment favorabil în fața acestor oameni care, într-adevăr au probleme, alături de care și dl. Primar astăzi și eu, cred că săptămâna trecută în fiecare zi, am stat la masă și am încercat să rezolvăm problemele și noi chiar încercăm să le rezolvăm. Dar, pentru faptul că nu ieșim să facem, eu știu, dezbateri de genul pe care le faceți dumneavoastră, nu înseamnă că nu se lucrează la acest capitol.

Vreau să vă spun să încercați, eu știu că mai avem o lună și ceva până la alegeri, să renunțați puțin la acest stil și știu că va urma proiectul cu Hale, vor urma alte discuții, cunoaștem. Domnule Sîrbu, haideți să discutăm ce avem de discutat.

DL Gheorghe Sîrbu

Domnule Pană, spuneți dumneavoastră aici, spun și eu și dumneavoastră: în câte AGA sunteti dumneavoastră si luati bani si în câte AGA e Sîrbu? Sîrbu nu e în niciuna, dumneavoastră ați fost în 3 până să fiți viceprimar și, cu asta, cred că am spus tot.

DL viceprimar George Pană

Nu vreau să intru într-o polemică, la momentul acesta știți că nu sunt în nicio AGA...

DL Gheorghe Sîrbu

Mai are cineva de spus ceva?

DL viceprimar George Pană

Să înțeleg că nu mi-ați mai dat cuvântul? Intrăm într-o discuție.

DL Stanciu Laurențiu TCE

Totul are legătură și cu noi. Mă numesc Stanciu Laurențiu, sunt vicepreședinte la sindicatul, cel de-al doilea constituit, mai puțin contează.

în primul rând, suntem împreună cu toții aici. Ce vrem să vă transmitem noi: pe noi nu ne interesează absolut deloc politica, pe noi ne interesează ce vedem noi în curtea asta aici.

Știm foarte bine că noi circulăm cu autobuze de secolul XX care se pierd așa pe drum, bucată cu bucată.

Dumneavoastră faceți politică, înțeleg, asta este menirea dumneavoastră, să faceți politică. Pe noi ne interesează strict serviciul, să avem un loc de muncă iar dumneavoastră tot discutați, discutați și totul se reflectă asupra noastră. Avem o situație crâncenă acum, nu am avut-o niciodată de când suntem.

A întrebat dl. Primar când s-au cumpărat ultimele autobuze noi. Vă spunem noi: acum 10, mai bine de 10 ani. Acum se cumpără, mai nou autobuze cu 800 de mii de km. Probabil este o afacere și asta pentru anumite persoane de aici care probabil există,. stau la masa asta si se dau oameni buni. Nu sunteti oameni buni nimeni de la mas eu că dacă, într-adevăr ați vrea să faceți ceva pentru curtea asta...


DL Constantin Popa

Vă rog să nu jigniți.

Dl. Stanciu Laurențiu TCE

Nu, nu am jignit dar...

Dl. Constantin Popa

Spuneți-vă problemele că de asta ați venit aici.

Dl. Stanciu Laurențiu TCE

Eu vreau să spun realitatea.

Am venit aici că s-a strâns șurubul foarte tare. Deci, dacă cineva chiar vrea binele întreprinderii ăsteia, nu numai întreprinderii, întregului Ploiești pentru că toți ne folosim de autobuzele astea.

Ne roagă călătorii: aer condiționat. Ce aer condiționat băi frate, vedeți că noi abia avem autobuze, căruțele astea pe care le avem. Nici nu se mai pune problema de condiții europene, de alte alea.

Doar discutăm, atât facem aici. Doar discutăm si uitati-vă situația în care este întreprinderea asta. Nu este normal. O întreprindere, dacă ar beneficia doar câțiva locuitori din Ploieștiul acesta, înțelegeam dar, băi nene, gândiți-vă bine - tot Ploieștiul acesta circulă cu autobuzele astea, jafurile astea de autobuze.

Atât am avut să vă spun. Dacă cineva există cu suflet, nu cu suflet, cu cap care să ne ajute, acum este momentul s-o facă.

Dl. Sonu Silviu - lider secția tramvai vatmani

Domnilor, mă iertați, încă o întrebare: dacă, acum 4 ani de zile a fost atâta bătălie pentru a obține aceste mari, unde sunteți dumneavoastră acum - primari, consilieri, oare nu ați vrut binele acestui oraș și al acestei întreprinderi?

Stau și mă întreb: în situația în care s-a întâmplat, un primar a greșit sau nu mai știu ce s-a întâmplat și a ajuns unde a ajuns, cum am putut să stăm în acest interimat când nimeni nu răspunde de nimic și de toate?

Cum ați acceptat lucrurile astea ca nimeni să nu răspundă de această societate? Și, Primăria, știți cum a fost? Am mai spus-o și mă repet: ca o femeie divorțată care a stat și a venit unul și altul și i-a consumat tot ce agonisise înainte de căsătorie.

Deci, lucrurile astea, tot ce se întâmplă acum, nu găsim responsabil pe altcineva, noi ne-am făcut decât datoria.

Vreți să vă spun de TVA, da? TVA-ul, atâta timp cât se schimbă Codul fiscal și de două ori, de trei ori pe lună, cine trebuie să răspundă, cine trebuie să ducă către centru aceste probleme ale societății? Nu dumneavoastră? Dumneavoastră trebuie să vă duceți să spuneți: domnule uitați ce se întâmplă.

Din 2007 până în 2011 am câștigat un proces. Pe banii acestor oameni stă întreprinderea. Pe munca acestor oameni s-a făcut tramvaiul. Și, avem șefi, avem șefi care

dispun de noi acum, care ne pun la muncă, care ne spun - aveți răbdare să se^dead^anii. Deci, nu se poate cu răbdare în momentul în care exerciți o funcțiune.


Cineva din Primărie, dintre dumneavoastră nu v-ați luat chenzin banii? A întârziat cineva de aici să nu-și ia banii? întreb.

Acest TVA, cum s-a întâmplat cu acest TVA? Ne-am judecat pe'te^^J Codul fiscal scria clar că transportul public de persoane primește protecție^e^^^^^ socială. Dar, vine Guvernul sau cine a venit și schimbă Codul fiscal. Dar nu spiihr “ dacă este protecție socială sau subvenție. Dar, domnii de la Curtea de Conturi, cum fac întotdeauna, că dumneavoastră dați hotărârile și noi funcționăm pe aceste hotărâri, vine de la centru cu trimitere exactă: ia penalizează-i tu acum și cere-le bani la societate pentru că noi suntem singurii răspunzători. De ce să plătim? De ce, la aceste abuzuri vizavi de noi după hotărârile pe care le dați dumneavoastră.

Eu mă așteptam ca acest consiliu local să fie parte în procesul care l-am avut cu ANAF-ul. Parte, pentru că și dumneavoastră trebuia să spuneți clar că a fost o protecție socială.

îmi spune colegul: și la recomandarea doamnei Prefect a fost o întrebare - de ce domnule nu ați fost parte alături de acești oameni? Pentru că, TCE-ul, prin conducerea sa a fost alături de noi că dacă nu, eram în faliment de acum 5 ani de zile.

Deci, asta vă întreb. Toate lucrurile astea trebuiau menționate de dumneavoastră. Mă iertați. De asta am ajuns în situația asta.

în momentul în care s-a făcut acea gratuitate, haideți să vedem câți au fost în consiliul local, cine s-a abținut și cine a votat? Dacă tot nu facem politică. Până la urmă, dl. președinte a menționat de Hale și Piețe și nu mai știu ce societate care are probleme. Dar, nu ne interesează pe noi, sunt acolo oameni care răspund de acest lucru. Politică, eu nu vreau să aud aici, în momentul de față. Dar, am dreptul să votez și să cred că cineva se va ocupa mai bine sau mai prost de noi. Și, acești oameni la fel.

Nu poate să ne spună cineva pentru că tot ce înseamnă administrație, dacă vine cineva și ne spune niște fapte, niște consecințe, se transformă în politică. Mi se pare normal să cred că, băi frate, acela e mai bun. Și, am dreptul să spun asta în fața dumneavoastră, în fața lumii, nu-mi interzice nimeni chiar dacă sunt lider de sindicat.

D1. Gheorghe Sîrbu

Dl. lider, haideți să depășim un pic momentul...

DL Sonu Silviu - lider secția tramvai vatmani

Concluziile sunt următoarele dl. Sîrbu....

Reprezentant TCE

Nu ne mai cereți să avem noi răbdare. Vă rugăm frumos, nu ne mai cereți să avem răbdare.

DL Gheorghe Sîrbu

Să stabilim în momentul acesta....

DL Sonu Silviu - lider secția tramvai vatmani

Dl. Sîrbu, în momentul de față noi nu avem banii primiți pe luna februarie.

DL Gheorghe Sîrbu

Să ne întâlnim mâine sau poimâine și să găsim rezolvare.

Reprezentant TCE


Ne cerem spuze, am cerut...

DL Sonu Silviu - lider secția tramvai vatmani

De 3 ori până acum.

Reprezentant TCE

Dar nu se vrea. Nu e voință, trebuie liniște că ați intrat în

Dl. Gheorghe Sîrbu

Haideți să găsim o soluție.

DL Sonu Silviu - lider secția tramvai vatmani

Dar, până atunci acești oameni așteaptă ca mâine să se ducă la piață să li se respecte contractul colectiv de muncă, acel milion de lei pe care trebuia să-l primească până în momentul de față.

Reprezentant TCE

Ni l-a înjumătățit inclusiv pe acela. Și s-a auzit pe aici că a fost cu acordul nostru, cel de-al doilea sindicat. Astea sunt înfloriri de la conducere.

DL Sonu Silviu - lider secția tramvai vatmani

Vreți să vă mai spun ceva vizavi de acest troleu? Zice cineva pe aici, prin consiliul acesta local că domnule cea mai proastă investiție pentru oraș. Este singurul transport european. La 120 de mii de euro gândiți-vă a luat o mașină și a lucrat atâția ani de zile și a susținut oprirea tramvaiului cu acele două sisteme de alimentare, electric și pe motorină.

Eu le mulțumesc colegilor mei de la troleibuze că fac un efort extraordinar pentru a merge. Din atâtea câte sunt a mai păstrat 17, atât mai sunt în exercițiul funcțiunii. Iar noi nu suntem în stare acolo, vizavi de acea parcare, în 8 luni de zile, să tragem 3 metri de cablu.

Astea sunt problemele. Aceste probleme ne duc la bani iar toate lucrurile astea sunt în activitatea noastră.

DL Gheorghe Sîrbu

Haideți să găsim o soluție.

DL Sonu Silviu - lider secția tramvai vatmani

Dacă nu aveam aceste probleme nu ne mai întâlneam cu dumneavoastră. Dumneavoastră găsiți soluții. Noi atât vă spunem: avem nevoie de bani.

DL Gheorghe Sîrbu

Trebuie să stabilim de urgență. Mâine sau poimâine o ședință...

Reprezentanții TCE

Mâine....

Dl. Gheorghe Sîrbu

A consiliului local împreună cu AGA, cu CA-ul de aici, cu conducerea și cu liderii de sindicat, împreună în această sală, ne vom întâlni și vom găsi soluții.

Reprezentant TCE

Dl. Sîrbu am și eu rugămintea să-mi spuneți și mie: domnii din CA și sin AGA și-au ridicat indemnizațiile pe luna aceasta?

DL Gheorghe Sîrbu

Veniți mâine la ședința cu ei și-i întrebați pe ei că eu nu-i cunosc.


cine dorește să vină.

5


D1. Mâță Tiberiu - vopsitor TCE                              " r

Numele meu este Mâță Tiberiu, sunt unul dintre cei 5 vopsitori ai acestei societăți și aș vrea să vă întreb: nu știu colegii dar eu cel puțin vreau să știu situația financiară a noastră. Noi muncim. Eu am condiții grele de muncă. Aș vrea ca fiecare dintre dumneavoastră să mergeți cu mine în vopsitorie. Noi ne apucăm să muncim și să vă arătăm condițiile în care muncim.

Pe lângă faptul că lucrăm pe un salariu foarte mic, aș vrea să știu exact dacă dumneavoastră ați putea accepta situația în care suntem noi ca muncitori. Adică, să muncim o lună de zile și, când ne vin drepturile salariale, să nu le primim.

Eu, de exemplu pe 30 trebuie să plătesc chiria. Mâine e zi de salariu. Aș vrea să știu cine poate să-mi garanteze că mâine sau poimâine, cel târziu, poate să-mi dea banii să-mi plătesc chiria.

Dl. Cristian Iancovici - TCE

Mâine se dau salariile.

Reprezentant TCE

Dl. director și cu datoriile cum stăm, combustibilul, energia electrică?

DL Gheorghe Sîrbu

Discutăm mâine.

A rămas stabilit, mâine ne vedem cu dumneavoastră la ora 10 și vom stabili măsurile ca să putem continua ședința. Vă mulțumesc!

DL George Botez

Părerea mea este, am ascultat, am văzut, vă rog să vă opriți: toată lumea vine la consiliul local ca la pomul lăudat. în afară de dumneavoastră, mai există și alte firme ale consiliului și sunt mii și zeci de mii de oameni care depind de ceea ce înseamnă consiliul local. Să pretinzi că un consiliu local ar putea să rezolve toate aceste probleme, este un mod de a pune problema care nu are corespondent în realitate.

Pe de o parte, sunt probleme serioase de management la toate societățile. Acest management nu este managementul de azi ci este un management istoric. Problema cu care se confruntă TCE-ul la această oră nu este o problemă apărută în ultimul an sau în ultimii 4 ani. Veniți cu un management dezastruos, catastrofal care vine din anul 2000, poate 2004. Citind toate rapoartele privind activitatea dumneavoastră constat că, de fapt, miezul problemei se situează în perioada 2007-2010 pentru că problemele încep din 2011. S-au luat troleibuze catastrofale care au luat foc în stradă pentru că nu mai aveți piese care, dacă trebuie să le scoateți de la electric să le băgați pe motorină, ceea ce tehnologic este perfect, dumneavoastră spuneți că se strică.


Mă abțin să mai fac alte comentarii însă, haideți să n-o ducem în politipă^ftj^țțfS n-o ducem undeva unde nu ar trebui să fie. E clar. Cineva îmi spune: regizat. Poate că da, poate că nu. Nu o să știm niciodată. Sau, nu o să pentru următoarele 10 minute.

Insă, problema salariilor este o problemă de prim plan și acestea treb^i^ Părerea mea este că ceea ce trebuie analizat nu este ce a făcut și nu a făcut co ci modul în care se face managementul acestor societăți. Și, nu mă refer numai la TCE, ci la toate societățile Primăriei.

Mulțumesc!

DL viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea

Numai puțin vă rog frumos: pentru mâine aș dori și comisia de buget să se întâlnească cu o oră înainte sau cu o jumătate de oră înainte. Așa este corect.

DI. Gheorghe Sîrbu

Am rugămintea la dumneavoastră, stimați colegi, dacă vorbim peste rând așa nu o să ne înțelegem.

Am stabilit cu dumneavoastră: ne întâlnim mâine cu toți cei responsabili să găsim o soluție.

5

Reprezentant TCE

Dl. Sîrbu noi vrem totul negru pe alb nu vorbe-n vânt.

DL Gheorghe Sîrbu

Am înțeles. Tot ce putem face este să fie legal.

Aveți cuvântul pentru 2 minute. Ultimul cuvânt.

Vice-președinte transportatori Ploiești

Ați spus aici că managementul este de vină în decursul anilor. încă o dată pun întrebarea: societatea, de-a cursul anilor, a respectat contractul de mandat de gestiune? A respectat hotărârile consiliului local?

Ceea ce am primit noi de la consiliul local este strict în urma hotărârilor de consiliu local. Dacă ni se trage cu ANAF-ul, ni se trage datorită unei hotărâri de consiliu local care este neclară, care spune: domnilor, indiferent de ce categorie sunteți, acordăm protecție socială unor categorii de personal sub formă de subvenție. întrebarea este: domnilor, ce este? Subvenție sau protecție socială?

De aici se naște ANAF-ul. Și, încă o dată: niciodată nu am făcut altceva decât să respectăm hotărâri de consiliu local. Așa cum s-a întâmplat cu gratuitatea, așa cum s-a întâmplat cu ANAF-ul, așa cum se întâmplă cu graficele, așa cum se întâmplă cu autobuzele și cu tot.

D1. Gheorghe Sîrbu

Am rugămintea la dumneavoastră: până mâine la ora 10 puneți pe hârtie toate problemele pe care le aveți dumneavoastră. Când venim aici le luăm punctual și le discutăm.

D1. Sonu Silviu - lider secția tramvai vatmani

Să vorbim cu presa să le spunem ce am rezolvat. Că, până la urmă, consider că, înainte de toate, prin presă, locuitorii acestui oraș știu. O să ajungem în situația în care o

să mai facem un referendum, așa cum am făcut cu tra dorește menținerea acestei societăți în condițiile în care

i e. Mergem mai depDL Gheorghe Sîrbu

Am înțeles. Vă mulțumim și mâine ne vedem cu

♦**

La „întrebări și interpelări” mai e cazul? Nu ma de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacanf\

Poftiți dna. Secretar.

Dna. Secretar Simona Albu

Proiectul de hotărâre a primit din nou aviz nefavorabil de la comisia juridică. Noi ne-am adresat partidului respectiv să depună documentele care am apreciat noi că ar susține solicitarea dumnealor, acestea nu au fost primite, urmează comisia de validare probabil să constatați că, din nou lipsesc aceste documente.

Dl. George Botez

Dacă dumneavoastră spuneți, nu mai e cazul. Propun prorogarea până la rezolvarea condițiilor impuse.

DL Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc frumos dl. președinte al comisiei de validare. Vă supun la vot prorogarea propusă:

Cine este pentru?                  24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

"Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016".

Dacă sunt probleme? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

"Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești".

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești”.


Dacă sunt comentarii? Poftiți.

3

Dna. Secretar Simona Albu

Vreau să anunț domnii consilieri că proiectul a primit aviz nefav

nr. 1.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Dl. George Popa, poftiți!

D1. Gheorghe Popa

Mulțumesc, dl. președinte.

Aș vrea să fac niște comentarii, deși s-a spus la comisia de buget finanțe, ieri am avut, în cadrul comisiei o discuție cu membrii comisiei și cu dna director economic pentru clarificarea unor aspecte cu privire la această rectificare și am constatat mai multe, să zic așa, lucruri neclare.

în primul rând, pe nota de fundamentare privind planul de investiții, am constatat că sunt niște lucrări care, într-adevăr sunt de necesitate urgentă, respectiv - sistemele de detecție și avertizare împotriva incendiului, cam toate normele cerute de cei de la ISU, lucrări de consolidare cu privire la autorizația de securitate la incendiu la imobilul de pe Văleni 44 care sunt într-adevăr și le-am considerat lucrări de necesitate. Dar am mai observat și alte lucrări de investiții noi cu valori destul de mari referitor la reparații capitale la Halele Centrale de 120 de mii de lei; lucrări la sistemul automat cu parcarea la Halele Centrale de 200 de mii de lei. Și, de asemenea, am mai constatat niște lucruri pentru care am cerut clarificări privind fundamentarea structurii cheltuielilor de personal și am observat, pe de o parte, niște lucruri care, din punctul nostru de vedere, nu ni se par în regulă, referitor la constituirea unei sume ca și procent de participare în acest contract de asociere cu societatea Clipperton de la Obor, prin acel contract de asociere în care, o cotă de 25% trebuia repartizat pe structura salariilor de 25% către societatea Clipperton de 32mii de lei în condițiile în care această societate nu și-a realizat programul de investiții corespunzător programului contractului de asociere, lucru constatat și de contractul de audit care a fost făcut.

De asemenea, o depășire foarte mare a structurii cheltuielilor cu contractele de mandat și, vreau să fie foarte clar: am văzut că este o creștere de la 1 mai cu privire la necesitatea modificării salariului minim pe economie pentru 155 de salariați pentru care este o necesitate și este o sumă corectă pentru această creștere.

Și, vreau să fie foarte clar și, în cadrul comisie, am stabilit că nu avem, să zic, ceva referitor și susținem ca salariile să fie plătite și să se găsească sumele respective în această structură de buget. Dar, pe de altă parte, nu am putut fi de acord cu niște lucruri pe care vi le-am enumerat mai devreme și considerăm că este necesară prorogarea acestui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de la Hale și Piețe pentru o fundamentare corectă și pe principiile și clarificările pe care le-am cerut în cadrul comisiei și pe care vi le-am exprimat, pentru o ședință extraordinară, eventual, pentru a se fundamenta acest buget referitor la lucrurile pe care le-am enumerat.

Deci, solicitarea mea este de prorogare pentru o ședință extraorc^afă^gen^al cu modificările respective în cadrul bugetului de la Hale și Piețe.


Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl. consilier. Dl. Socoleanu, poftiți.

Dl. Radu Socoleanu

Mulțumesc, dl. președinte.

Sunt dator cu un răspuns la cererea dumneavoastră din ședințele anthr e in care am solicitat un punct de vedere și măsuri ale AGA și CA-ului.

Personal, am depus, după ședința ordinară din luna trecută, la 2 zile, o adresă la secretariatul acestei societăți, prin care, în calitate de membru AGA și consiliu local, ceream o ședință comună între CA si AGA.

3              3                                                              3

Răspunsul pe care l-am primit în acea cerere....

Fac o completare: am solicitat consiliului de administrație suspendarea din funcție, pe motivele invocate de Decizia Curții de Conturi, și o întreb pe dna Simona Albu, care face parte din CA, dacă a fost informată de această cerere privind: suspendarea directorului de către Consiliul de Administrație? Pentru că ieri am observat că, în ședința dumneavoastră, nu vi s-a adus la cunoștință și de ce nu ați fost prezenți ieri la ședința comună asa cum a fost solicitarea.

3

Se vede că, așa cum a spus respectabilul nostru coleg, dl. George Botez iată că încă o societate are un management prost.

Ieri am solicitat și o spun public, deși mi s-a invocat și am fost acuzat că șantajez, am spus: acel vot al meu pe care pot să-l dau în consiliul local este după demisia ta ca director general. Sfidarea, pe care și dumneavoastră, dl. președinte ați observat-o în ultima ședință, în pauza respectivă, a acestui domn director, continuă și față de AGA și față de mine personal în funcția de consilier pe care o dețin și membru AGA.

Deci, v-am dat răspunsul: nu se vrea dl președinte ca acest Consiliu de Administrație să ia măsurile conform unor documente existente acolo. Sunt fraude, sunt prejudicii, ieri am cerut documente în care ne arată o deplasare de 32 de milioane de lei, cheltuiți în 3 zile la un hotel de 3 stele. Știm foarte bine că legea administrației, orice persoană, care pleacă pe bani publici, când se întoarce, are obligația de a depune ordonatorului principal de credite o situație de ce a mers, ce a făcut și care sunt rezultatele după cheltuirea banului public. în nici un document de la Hale și Piețe nu există o explicare a acestor deplasări care sunt nenumărate, stimați colegi.

Cu atât mai mult, îi cer public, în numele meu și al dumneavoastră, să-și ceară scuze față de consiliul local și toți cei implicați în această acțiune, inclusiv comisia care a făcut un raport, pentru jignirile aduse de dl. director prin mass-media invocând că eu am interese politice și votul meu este negativ că am niște interese politice. Fac această precizare pentru că iată suntem în ultimele zile de depunere a candidaturilor, s-a văzut că nu sunt membru la nici un partid și mi-am făcut datoria ca un simplu consilier.

Mulțumesc!

DL Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dl. consilier!

Dna. Secretar Simona Albu

M-ați întrebat dacă am fost convocată la o ședință pentru dat o astfel de convocare. Astăzi am fost sunată de secretarul CA-comună pe data de 17 mai.


DL Radu Socoleanu

Dna. Secretar, îmi cer scuze că mai intervin. Eu am dept această cerere, vă întreb public dacă ați fost informați de cererea m<

Dna. Secretar Simona Albu

Ne-a fost adusă la cunoștință solicitarea dumneavoastră. Dacă este vorba de aceea, noi am formulat un răspuns, membrii CA-ului, la solicitarea dumneavoastră. Pe care, prin grija secretarului CA-ului, credeam că ați și primit-o.

DL Radu Socoleanu

Nu am primit această informare, cu atât mai mult, dumneavoastră faceți decât o adresă din partea CA-ului, semnată și de dumneavoastră personal, în care invocați responsabilitatea comisiei de cenzori. Absolut nimic nu se referă la acea cerere pe care eu am depus-o.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Așa cum spunea și dl. George Botez, că foarte multe societăți au probleme de management, cred că sunt și acolo ceva probleme și îmi permit să îi sugerez și eu consiliului viitor să fie mai atent când punem oameni în asemenea funcții de conducere.

Mă asociez colegului meu, dl. Popa când informăm aceste probleme ridicate de dl. Popa, de dl. Socoleanu, de prorogare a acestui proiect.

Dl. George Botez

Numai un pic vă rog. Sunt flatat că mă felicitați și aș fi vrut să nu am dreptate. Nu m-am referit la managementul actual pentru o anumită societate a Primăriei. M-am referit la o concepție managerială a tuturor acestor firme, chiar de la momentul înființării lor.

Nu am crezut niciodată că o să-1 citez pe reprezentantul sindicatului, de fapt, nu a spus-o el, a spus-o un alt domn sindicalist, Dante se numea, că, într-adevăr, drumul spre iad este pavat cu intenții bune.

Trebuie, în opinia mea, ca viitorul consiliu să aibă decența să regândească tot ceea ce înseamnă societate comercială înființată de consiliul local, modul de finanțare și să nu pățim și să fim de râsul Europei atunci când consiliul anterior promovează ideea unui hipodrom, consiliul actual îl realizează și ajungem la concluzia că nimeni nu s-a gândit cum o să funcționeze.

Suntem, în anumite zone, penibili. Dar, avem ocazia să scăpăm de acest lucru trăgând linie și analizând și văzând unde am greșit. Nu poți să pui vinovăția pe umerii unui singur lider al unei singure societăți sau a fiecărei societăți. Greșeala este colectivă, este o greșeală de concepție, este o greșeală de finanțare, este o greșeală în care ne gândim ulterior de ce am greșit acum 5 ani și să vedem cum să rezolvăm problemele pe care alții le-au născut. Trebuie s-o luăm de la capăt, trebuie să tragem linie și să regândim tot ceea ce înseamnă servicii publice și administrarea patrimoniului acestui oraș. Este singura

soluție, altfel, următorul consiliu ne va pune pe noi la zid și tot așa. Și, o să trăim cu ceea ce se numește moștenire.


Și, am spus-o o dată și o repet: nu știu cum doamne iartă-mă se moștenește bani, numai Ploiestiul moștenește datorii.                  /

Mulțumesc!

DL Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl. consilier. Dl. consilier Vîscan, vă rog.

Dl. Robert Vîscan

Mulțumesc dl. președinte!

Am citit raportul de specialitate făcut de Hale și Piețe, legat de buget și aș fi avut câteva întrebări pentru că am înțeles că am fost acuzat că nu am susținut proiectul de buget al halelor și aș avea nevoie de niște lămuriri ca să pot să-1 susțin acum.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Dl. director este în concediu medical.

Dna. Angelescu Cornelia - Hale și Piețe

Sunt eu, director economic.

DL Robert Vîscan

Este doamna director economic.

Am văzut că aveți o creștere a veniturilor cu 600 si ceva de mii de lei. Nu am regăsit această sumă și la profit. Deci, legat de acești bani, nu am regăsit și profitul.

Dna. Angelescu Cornelia - Hale și Piețe

Nu, pentru că, față de propunerea anterioară, ați văzut că propunerea asigura parțial cheltuielile de personal. Datorită creșterilor salariale a 155 de salariați din 210 salariați, cât sunt în acest moment asta spune multe din punct de vedere al managementului că într-o societate ai 155 la minim pe economie și ajungem la ce spunea cineva mai devreme că, la noi salariile sunt foarte mari și dăm prime. Nu am dat nicio primă până în acest moment pentru că trebuie să ne încadrăm în acel 90% la minimul aprobat anul precedent sau anul curent, depinde care dintre ele e mai mic, se ia varianta de 90% din limita cea mai mică.

Vizavi de această nouă rectificare, tocmai asta am făcut și toate propunerile de majorare de venit au fost discutate și cu șeful serviciului administrativ și cu dl. director și cu șefii de piețe ca să aibă sustenabilitate faptul că venim cu majorare de salarii și de venituri. Pentru că, ne-a spus: dacă trebuie să ne acoperim din acea diferență de 600 și ceva de mii cheltuielile cu salariile, că pentru ea este solicitată majorarea, în situația în care veniturile nu se vor face, va trebui să venim cu rectificare și cu restructurare și să regândim cheltuielile de personal și toate celelalte elemente. Dar, în primul rând, cheltuielile de personal pentru că celelalte cheltuieli de funcționare sunt la limita minimă de funcționare.

Eu nu am prins în acea propunere decât analizată cu dl. director și cu ceilalți șefi de compartimente, servicii, discutând și analizând fiecare element în parte la minimul de funcționare. Nu am adăugat absolut nimic în plus față de ce există acum, în acest moment. Adică, nu am majorat, dacă ați și văzut, ca sume semnificative, la cheltuielile cu amortizarea, cheltuielile de impozite și taxe, cele care sunt impuse prin cadrul legal iar,

majorarea cea mai mare, vine tot din cheltuielile cu salariile. Pentru că eu a trebuit să țin cont și de efectivul existent la 31 decembrie anul curent, acela este efectivul^njpțn|ă nu am ținut cont de organigramă, în situația în care eu aveam mai mică în calcul 210 salariați, în organigramă avem 221. Și am și menționat ace ■ trebuie să se facă angajări, ne limităm la redistribuiri de sarcini în limiHa^je^ persoană la alta...


DL Gheorghe Sîrbu

Dna. director economic, am rugămintea la dumneavoastră ca aceste pro ridicați în Consiliul de Administrație de la dumneavoastră si nu în fata consiliului.

5                                                                                       5                                                                          *                             ’

Dna. Angelescu Cornelia - Hale și Piețe

Consiliul de Administrație le știe, dânșii le-au discutat, le-au văzut, le cunosc și dânșii.

DL Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc!

DLRobert Vîscan

A doua întrebare era legată exact de angajări pentru că înțeleg că, de la începutul anului, a fost făcut un număr de angajări. Asta am vrut să atrag atenție: că această sumă este necesară strict pentru salarii ținând cont că este și un număr mai mare de angajați. Eu, din câte știu, consiliul local nu a dat în sarcina Hale și Piețe un alt obiectiv ca să existe un necesar mai mare de angajați acolo. Tocmai din acest motiv am vrut să și știu exact pentru ce sunt folosiți acești bani. Nu știu dacă vor reuși aceste venituri să se și realizeze de fapt și, atâta timp cât am fost informat înainte greșit, știți foarte bine, am discutat în consiliu această problemă, că angajații de acolo nu-și vor primi salariile pentru că noi nu vom trece bugetul. Ei își vor primi salariile iar, până în momentul în care această situație nu se va regla, din punct de vedere al bugetului actual, mi-aș fi dorit să văd în acest buget și în teren o mai bună gestionare a piețelor.

Am citit, inclusiv astăzi în ziar situația care este în Halele Centrale legată de mucegai, de produsele prost ținute acolo și alte probleme.

îmi pare rău, atâta timp cât nu se fac modificări de acest gen, nu o să pot decât să mă abțin, și de această dată, la acest proiect.

DL Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl. consilier.

Poftiți dl. consilier Minea.

DL Constantin Minea

Vreau să întreb pe doamna director dacă cumva, în acest an s-au mai făcut angajări?

Dna. Angelescu Cornelia - Hale și Piețe

Conform statului de funcții noi avem 221 de salariați, în organigramă și, indirect și în statul de funcții. S-au făcut angajări pentru că, efectivul la 31 decembrie era 205 și, în prezent, am 210. De fapt, s-au făcut angajări de la 1 ianuarie. încadrările, precizez, nu le fac eu. Și, au fost justificate. Cel puțin dl. director așa a spus: că toate au fost justificate. S-au făcut angajări pentru salariați! pe posturile suspendate.

DL Gheorghe Sîrbu

Faceți un răspuns scris.

Dacă nu mai sunt alte probleme, supun la vot propunerea domnului George Popa de


prorogare a proiectului de hotărâre:

Cine este pentru?                    22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost prorogat. Dna. Stanciu Marilena și dl. Botez au părăsit sala.


***

înainte de a citi proiectul 7, trebuie să supun la vot proiectul 27 și proiectul 18. Mai întâi proiectul nr. 27: ”Proiect de hotărâre privind transmiterea către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești a dreptului de administrare asupra terenului proprietate publică a Municipiului Ploiești, situat în tarlaua TI3 parcela 194 și a investiției realizate pe acesta „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești".

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Nu se află în sală domnii consilieri: Iulian Teodorescu, George Botez, Marilena Stanciu și Radu Mateescu, 20 de consilieri prezenți.

Punct 18 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești'.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

3

20 de voturi

Cu 20 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi, nr. 7: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi

Cu 20 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A


înainte de punctul 8 o să dau citire rectificărilor de buget de la

”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuielfj^ al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului PloieștF.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt supun la vot proiectul de hotărâre S' Cine este pentru?                20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” PloieștF.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

20 de voturi

Cu 20 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului „Tonta Caragiu” PloieștF.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

$

20 de voturi

Cu 20 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal PloieștF.

Dl. Ionuț Ion eseu, poftiți.

DI. Ionuț Ionescu

Mulțumesc domnule președinte!

în raportul de specialitate apare faptul că avem antrenori la juniori cărora le plătim chirie pentru locuință. Am avut mai devreme angajați de la TCE cărora nu le putem plăti nici prima de Paște. Altora le plătim chirie. Mi se pare incorect de aceea nu cred că această rectificare de buget reflectă modul în care noi, aici am constatat că trebuie să strângem cureaua și consider că acest proiect trebuie prorogat până în momentul în care echilibrăm întregul buget.

Da, e nevoie de sport, da, e nevoie de antrenori pentru copii și juniori dar cred că sunt în continuare o grămadă de cheltuieli care nu se justifică la CSM.

Vă mulțumesc!


Dl. Gheorghe Șîrbu

Dl. director vă rog.

DI. Marian Stănescu - CSM

Bună ziua doamnelor si domnilor.

a                                            .         ’ . '                                                                                                                '   '<■                          A'"

îmi cer scuze că intervin. Nu cerem nici un leuț în plus, ne încadrăm;în ba^ij^ care-i avem, numai că i-am redirecționat..atâta tot. Nu este vorba de nici un^baiLm^pras.

D1. Ionu ț Ionescu

Și, cu deplasările în străinătate?

Dl. Marian Stănescu - CSM

Deplasările în străinătate se încadrează tot în bugetul aprobat de dumneavoastră, din nou, vă repet, nici un ban în plus.

DI. Ionu ț Ionescu

Iertați-mă, ați cerut acolo niște bani în plus pentru că modificați trimestrialitatea și practic, în ultimele luni rămâneți fără nici un fel de bani. Pentru ce deplasări în străinătate ați cerut?

DL Marian Stănescu - CSM

DL consilier local avem un copil în municipiul Ploiești care s-a calificat la Campionatul Mondial de Patinaj Viteză.

DL Ionu ț Ioneseu

Ok, puteați să scrieți așa.

DL Marian Stănescu - CSM

Am scris. Dl. contabil este aici de față și am modificat titulatura.

DL Costache Cătălin - CSM

Am modificat.

DL Ionu ț Ionescu

Da, m-ați anunțat foarte târziu și nu am mai apucat.

Rămâne problema antrenorilor, nu mi-ați răspuns la problema antrenorilor și la plata...

Dl, Marian Stănescu - CSM

Este o altă problemă, nu intră în discuția actuală.

DL Costache Cătălin - CSM

La secția de baschet juniori antrenorii sunt din afara localității și pentru ei am plătit de la început chirie, de la începutul anului. Numai că nu mai ajungeau banii și pentru ultima lună din semestru, banii i-am mutat de la secția baschet juniori, de la cazare și masă, i-am mutat la chirie ca să plătim sumele. Nu am cerut bani în plus, nici un ban nu am cerut de la buget.

DL viceprimar cu atribu ții de primar Cristian Mihai Ganea

Dl. Ionuț Ionescu, mai devreme m-ați acuzat că nu v-am răspuns cu nu știu ce referendum și acum văd că dumneavoastră vă opuneți la sport. Nu prea vă înțeleg.

DL Constantin Popa

Ca sa nu apară confuzii, noi chiar am studiat în amănunt rectificarea de buget de la CSM. Chiar am avut și o pretenție, să zic așa, ca toată rectificarea să nu           la o

secție la alta. Deci, toate sumele rectificate sunt în interiorul fiecărei se^f^jfjS&ar^s^Cie își gospodărește banii așa cum li s-a aprobat, la valoarea la care li s-sM'o^lor™ fonnă de buget.                                           M

Deci, ce se întâmplă acum: nu ajung în interiorul aceleiași sfecli,șj^nd, nesemnificative, din punctul meu de vedere, de la un capitol la altul, în in^jqrul^^^ași secții.

Consider că nu este o problemă să aprobăm acest buget ca să poată să-și ducă activitatea sportivă până la capăt în condiții normale.

Vă mulțumesc!

DL Gheorghe Sîrbu

Și eu vă mulțumesc!

Dl. consilier Ionuț lonescu, vă rog.

DL Ionu ț Ionescu

Mulțumesc dl. președinte.

Ori e beția de putere, ori este amnezia de putere, nu știu care dintre ele o fi dar, eu am întrebat foarte clar lucrurile: dacă nu avem bani să plătim prima prevăzută în contractul colectiv de muncă, avem bani să plătim chirie în partea cealaltă și nu puțini? Dacă avem bani de plătit chirie la un antrenor, de ce, la gimnastică ritmică, de exemplu, înțeleg că de 2 luni, doamna antrenor nu și-a luat banii, salariul.

Ceea ce am cerut a fost prorogarea pentru a lua aceste cheltuieli, bucățică cu bucățică și a elimina acele cheltuieli care nu se justifică.

Dacă deranjează lucrul acesta, într-adevăr este necesară deplasarea respectivă, am înțeles dar, ce facem cu restul? Rămânem în continuare cu aceste probleme. Sigur, ne ascundem în spatele unor contracte semnate de alții, aveți posibilitatea de reziliere.

Mulțumesc.

DL Gheorghe Sîrbu

Deci, dumneavoastră aveți un amendament de prorogare a acestui proiect de hotărâre.

DL Ionu ț Ionescu

Da.

DL Gheorghe Sîrbu

Poftiți dl. director, scurt. Dacă aveți să dați un răspuns.

DL Marian Stănescu - CSM

Scurt: banii care au fost aprobați pentru bugetul CSM-ului Ploiești, noi ne-am încadrat în ei, până la 1 iunie 2016. Nu se cere nici un leu în plus, contractele sunt semnate din toamnă, trebuie să le urmăm. în luna iunie reziliem contractele care nu se regăsesc și facem economie la sânge.

DL Gheorghe Sîrbu

A revenit dl. Botez în sală.

Supun la vot propunerea domnului Ionuț Ionescu de prorogare a proiectului de hotărâre:

Cine este pentru?

11 voturi

10 voturi


Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva?

Cu 11 voturi pentru și 10 voturi împotrivă, cele ale domnilor con^i

Popa, George Botez, Marcian Cosma, Iolanda Băzăvan, Sanda Dragij

Robert Vîscan, Constantin Minea, George Pană și Adrian Lupu, propiifeea‘'âet|)^ro^af nu a fost aprobată.                                                      V- -     ;      $

Dna, Secretar Simona Albu

Este vorba de un proiect de buget. Nu a fost prorogat. Are nevoie de jumătate plus unu din numărul consilierilor în funcție.

*

DL Gheorghe Sîrbu

Da, bine.

Dna Secretar Simona Albu

A revenit în sală doamna consilier Marilena Stanciu, 22 de consilieri prezenți.

DL Gheorghe Sîrbu

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 11 voturi

Cine este împotrivă?             7 voturi

Dacă se abține cineva?           4 abțineri

Cu 11 voturi pentru, 7 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Gheorghe Sîrbu, Iulian Bolocan, Larisa Băzăvan, Nicolae Șuga, Ionuț Ionescu, Cristina Enache și Geta Șerban și 4 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Paulica Drăgușin, Gheorghe Popa, Cristian Dumitru și Radu Socoleanu, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

***

”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016 și a estimărilor pentru anii 2017-2019”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                        11 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?                 11 abțineri

Cu 11 voturi pentru și 11 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Gheorghe Sîrbu, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Larisa Băzăvan, Gheorghe Popa, Nicolae Șuga, Cristian Dumitru, Ionuț Ionescu, Cristina Enache, Geta Șerban și Radu Socoleanu, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

D1. Ionu ț Ionescu

Dacă este posibil, aș vrea să-mi motivez votul: sper ca prin votul de astăzi să permiteți realizarea, domnule viceprimar cu atribuții de primar, a unei ședințe extraordinare în care să rediscutăm acest buget cu soluții concrete în care, fie tăiem bani de la salariile Primăriei (știți că astea sunt alternativele), fie Primăria găsește niște bani cu care să putem rezolva problemele urgent, fie că e vorba de TCE, fie de alte instituții.

Așteptăm acea ședință extraordinară cu soluții concrete din partea executivului. Vă mulțumesc!


DL Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dl. consilier.

9

Stimați colegi, o să vă întrebați de ce ne-am abținut: nu a^ jumătate de oră, că ne întâlnim mâine cu oamenii de la TCE să 1 Mâine discutăm. Are o legătură importantă pentru că trebuie să oameni, de aceea am chemat și comisia de buget și pe toată lumea, să pentru rezolvare.

Mergem mai departe: „Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești”.

A părăsit sala dl. consilier Radu Socoleanu, 21 de consilieri prezenți.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                  21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

Cu 21 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

„Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare către diverse entități prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. fi și lit. u) și art. 464 alin. (1) Ut. fi și lit. y) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                    11 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?               10 abțineri

9                                                                                                                  9

Cu 11 voturi pentru și 10 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Gheorghe Sîrbu, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Larisa Băzăvan, Gheorghe Popa, Nicolae Șuga, Cristian Dumitru, Ionuț Ionescu, Cristina Enache și Geta Șerban, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Proiectul nr. 11 a fost retras, mergem la punctul 12: „Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de renegociere și revizuire a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție - transport - distribuție pentru municipiul Ploiești nr. 2776/5246 din 29.04.2004”.

Dacă sunt comentarii? Poftiți dl. Botez.

D1. George Botez

Mi se pare o idee bună dar inoportun de realizat la acest moment. Crc^cji,fîind în penultima ședință, dacă bine număr eu, v-am zis că nu stau foarte bine cred că este momentul acum noi să ne asumăm competențe și să formăi^c^rn^i^qm*^y^r avea o valabilitate probabil de 1 lună, maxim 2.                                     | O

Tocmai de aceea... vă rog dna. Secretar.

°                                                             \V- p. •   ■ ■

Dna. Secretar Simona Albu                               \ g ;

Voiam doar să anunț că proiectul a primit aviz nefavorabil de la comisia^

Dl. George Botez

Vă mulțumesc!

Eu propun prorogarea acestui proiect și luarea lui în discuție de următorul consiliu.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dl. consilier. Supun la vot propunerea domnului consilier George Botez, de prorogare:

Cine este pentru?                 20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Dl. Răzvan Ursu a părăsit sala.

”Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2016 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare”.

Dacă sunt discuții? Poftiți dl. consilier.

Dl. Adrian Lupu

Mulțumesc dl. președinte!

După cum știți, ați fost și dumneavoastră prezent în ședința comisiei 3, de utilități, când am discutat programul de investiții fond lucrări și fond prioritar, obligații concesionar. După cum știți, acolo, în comisie, am solicitat faptul ca, în acest program, să fie inclusă schimbarea tuturor racordurilor din plumb care asigură alimentarea cu apă potabilă pentru cetățenii din Ploiești.

Nu am regăsit acest lucru în proiect și aș vrea să pun câteva întrebări să obțin câteva informări, evident: în primul rând aș vrea să întreb câte din racordurile de apă potabilă, la nivelul municipiului Ploiești, sunt confecționate sau folosesc materiale din plumb?

Poate să-mi răspundă cineva?

Dna. Gabriela Popescu - RASP

Referitor la întrebarea dumneavoastră de ieri, am luat legătura cu operatorul și ni s-a comunicat că, anul trecut, spre exemplu, din analiza managerială a dumnealor, a reieșit un număr de 81 de branșamente de plumb. Așa cum ați spus dumneavoastră, dna director Alina Mihalache, care este și chimist pe deasupra, știe că acele branșamente trebuie înlocuite. Numai că, în momentul în care se face o înlocuire de rețea, pe acea stradă se înlocuiesc neapărat și branșamentele, de aceea le aveți la capitohiUd^|gfecuire și reînnoire branșamente, sunt foarte puține dl. consilier.

îmi cer scuze, telefonul meu, într-adevăr nu prezintă o descărcare'              ca

să vă pot spune acum, am solicitat Apei Nova și mi-a trimis pe telefop^ă        situația

și să vă spun câte branșamente de plumb sunt. La momentul acestO^^ă^ot/^/din motive tehnice ale telefonului meu.

Deci, încă o dată spun: sunt foarte puține. La momentul acesta^^a^ova are surprize să găsească în teren, prin instalatorii respectivi, branșamente chiar de oțel, mai puțin de plumb. Multe dintre ele, să știți, sunt în partea rețelei interioare a cetățeanului, plecând de la cămin spre imobil. Acolo sunt foarte multe rețele de plumb, unde, într-adevăr, operatorul nu intervine. Dar, în ceea ce înseamnă această problemă, a înlocuirii branșamentelor de plumb în cadrul operatorului se vor face. Nu foarte multe vor mai fi. Și, vom reveni data viitoare cu situația exactă.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Dl. Șuga a părăsit sala.

DL Adrian Lupu

Vă amintiți și dumneavoastră, am discutat și ieri în ședința operativă, Apa Nova solicită investiții în ceea ce privește buldo-escavatoare, sau astfel de utilaje grele în condițiile în care marea majoritate a lucrărilor dânșii le direcționează către terți operatori.

Doamna șef serviciu ne spune că sunt puține dar nu știm câte. în condițiile acestea, aș vrea să primesc, în scris, numărul de racorduri din plumb din total racorduri.

în egală măsură, solicit o informare referitoare la normele naționale și din Uniunea Europeană privind protecția mediului și a calității apei potabile în privința racordurilor din plumb.

De asemenea, solicit o informare a influenței materialelor fabricate din plumb folosite în instalația de furnizare a apei potabile asupra calității apei.

Și, solicit o informare asupra calității apei potabile din municipiul Ploiești. Informare asupra calității apei potabile care să fie fundamentată de o analiză chimică și bacteriologică asupra calității apei potabile.

îmi pare rău că dl. Socoleanu, colegul meu, a plecat. Nu voi mai candida pe lista niciunui partid politic, nu este campanie electorală ceea ce fac eu acum dar atrag atenția asupra faptului că, în Uniunea Europeană aceste materiale sunt oprite de la a fi folosite în instalațiile de apă potabilă de mulți ani. Iar noi, la acest moment, scuzați-mă, nu am știut dar asistăm la otrăvirea populației.

Mulțumesc!

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumim si noi. Poftiți dna. Secretar.

5                        9                                      9

Dna. Secretar Simona Albu

Vreau să vă aduc la cunoștință că acest proiect de hotărâre are un aviz favorabil cu niște mențiuni din partea domnilor consilieri Gheorghe Sîrbu și Lupu Adrian. înțeleg, din discuțiile de astăzi, că aceste modificări nu au fost operate în proiectul de hotărâre, astfel că am să rog pe domnii consilieri de la comisia 3, este clar că nu mai suntem în prezența unui aviz favorabil, atunci am să vă rog să precizați dacă acordați acestui proiect aviz

nefavorabil, caz în care poate fi supus aprobării, sau dacă nu mai acordați va trebui să-1 scoatem de pe ordinea de zi.


Dl. Adrian Lupu                                             *>

Eu, personal acord aviz nefavorabil.                             v

Dl. Gheorghe Sîrbu

Și eu la fel - nefavorabil.

Dna, Secretar Simona Albu

Să se consemneze în procesul verbal al ședinței ca să nu mai luăm pauză pentru a completa un alt aviz.

Dl. Constantin Minea

Da, și eu sunt de acord cu prorogarea acestui proiect.

Dna. Secretar Simona Albu

Era vorba de aviz.

Dl. Constantin Minea

Aviz negativ.

Dna. Secretar Simona Albu

în situația în care dumneavoastră apreciați că ați acordat aviz nefavorabil, putem supune la vot proiectul de hotărâre.

Dl. George Botez

Păi, a propus prorogarea.

Dna. Secretar Simona Albu

Atunci vom supune la vot prorogarea.

Dl. Constantin Minea

Și, cu această ocazie, propun și prorogarea.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot propunerea domnului consilier Minea, aceea de prorogare a proiectului de hotărâre:

Cine este pentru?                 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?            1 abținere

Cu 19 voturi și 1 abținere, cea a domnului consilier Constantin Popa, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Dl. Șuga nu s-a aflat în sală în momentul votului.

Dl. George Botez

Am o rugăminte dl. președinte: având în vedere faptul că, totuși ne referim la un program de investiții în municipiul Ploiești, cred că, într-o extraordinară pe care ați sugerat-o dumneavoastră, pentru bugetul municipiului, ar trebui să-și găsească locul și această hotărâre pentru că nu putem ține investițiile în Ploiești, cele care sunt posibil a fi făcute pe considerente de inexactități în formula respectivă. Tocmai de aceea, propun ca ea să facă obiectul următoarei ședințe extraordinare.

Vă mulțumesc!

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl. consilier. Eu am rugat-o de ieri pe dna Popescu, dacă este aici, să meargă de urgență, până astăzi, la începerea ședinței, la Apa Nova și acele^f^^m^nte să fie făcute din fondul prioritar. Așteptam de la dânsa să vină în ședința                 să

spună că au fost la Apa Nova, s-a aprobat sau nu.                         1

’alrdii va tr^


Khă ifeniti

a* fl       J W ■ 9

wsedintă

9               9


Dna. inginer, am rugămintea la dumneavoastră, la ședința ext clar să ne spuneți ce s-a hotărât de către conducerea Apa Nova, e de ai

Dna. Gabriela Popescu - RASP

Da, probabil pentru acest lucru și Comitetul de Coordonare extraordinară.

Dl, Gheorghe Sîrbu

Da.

Asta dacă vom dori noi să participăm, este altceva.

***

„Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 419/2014 privind aprobarea de măsuri referitoare la Spitalul de Pediatrie Ploiești, modificată”.

Este vorba de o propunere în locul domnului Ionuț Ionescu. Aștept propuneri pentru un economist.

DI. George Botez

A,

II propun pe dl. Gheorghe Sîrbu.

D1. Gheorghe Sîrbu

Dacă sunt de acord.

DL George Botez

Păi, ieri ati zis că sunteti.

DL Gheorghe Sîrbu

Ieri am zis că propun astăzi în ședință proiectul nu că sunt de acord. Haideți să trecem peste asta, sunt de acord, da.

Supun la vot dacă sunteți de acord să votăm deschis:

Cine este pentru?                 20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi pentru a fost aprobat votul deschis.

*

Supun la vot numele meu, dacă a fost propunerea făcută?!

Cine este pentru?                  19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 19 voturi pentru a fost aprobată propunerea care-1 vizează pe dl. consilier Gheorghe Sîrbu.

Dl. consilier Gheorghe Sîrbu nu participă la vot.

*


Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 19 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat. Dl. consilier Gheorghe Sîrbu nu participă la vot.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Ploiești”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

14 voturi

3 voturi

2 abțineri

3

Cu 14 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Gheorghe Sîrbu, Cristian Dumitru și Iulian Bolocan și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Paulica Drăgușin și Gheorghe Popa, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi

Cu 20 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi

Cu 20 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

„Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010 referitoare la înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt discuții? Dl. Lupu poftiți.

Dl Adrian Lupu

Dl. președinte, stimați colegi, ieri am participat pentru prima dată la ședința AGA de la SGU de când am fost numit în această funcție și, ca să completez^ri^^j^t^ilor comerciale din subordinea Primăriei care au probleme, v-aș atrage aten deosebite de la SGU.


Nu am știut, am aflat ieri, sunt convins că și dintre dumneavoa^t^su nu știu: SGU are creanțe ca orice societate. Problema este că 78% di

9                                                             9

sumă de peste 8 milioane de lei, sunt datorate de Primăria municipiului moment, aceste creanțe intră în categoria clienți incerți, creanțe incerte datorita^ sunt depășite 270 de zile de neplata creanțelor. Așa prevede legea.

In teorie se spune că o societate comercială care are dependență mai mare de 30% de un beneficiar, furnizor și așa mai departe, are o situație deosebit de dificilă. Aici avem 78%.

Deci, avem mare, mare atenție. Repet: nu mai candidez. Următorul consiliu local are o problemă.

Pe lângă cei 78% creanțe, alte 10% creanțe sunt datorate în urma asocierii cu administrarea Petrolul. Și, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că, în Raportul Curții de Conturi, Curtea de Conturi solicită ca acest 10%, procent din total creanțe, să fie suportate de directorii societății și de, subliniez și vă rog să rețineți, consiliul local.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Dl. consilier, noi vă mulțumim dar ne atrageți nouă, consiliului local atenția?

DL Adrian Lupu

Nu, vă aduc la cunoștință. Ieri am aflat.

D1. Gheorghe Sîrbu

Ne-ați adus la cunoștință. Problema este că eu îmi pun următoarea întrebare: dumneavoastră faceți parte dintr-un partid care, alături de PSD, ați făcut parte din executivul Primăriei care trebuia să rezolvați problemele acestea. întrebați-o pe dna director economic de ce nu dorește să semneze? Nu ne întrebați pe noi din partea aceasta care, pur și simplu nu avem nicio putere să cerem doamnei director economic să semneze anumite documente către SGU în condițiile în care noi am spus tot timpul că la SGU se întâmplă niște lucruri.

îmi pare bine că dumneavoastră ați ridicat aceste probleme azi aici dar, să citiți raportul Curții de Conturi de la SGU și să vedeți și motivele pentru care dna director economic de la Primărie nu semnează. Să vedeți câte necazuri sunt acolo. Nu veniți să ne spuneți nouă aici povești că noi suntem de vină sau Primăria e de vină. Eu nu spun că Primărie e de vină. Eu spun, deocamdată că managementul de acolo, timp de 4 ani, a fost foarte defectuos.

Poftiți dl. consilier!

3

DL Adrian Lupu

Nu vreau să fac vreo supoziție suplimentară. Vă reamintesc: nu fac politică, nu voi mai face politică, eu, la acest moment, nu voi mai face politică. Nu vreau să cred că aveți vreun mit al frustrării, dumneavoastră personal sau că vă acuz eu cu ceva. Nu am făcut asta. Sunt convins că, la limba și literatura română, dumneavoastră, în școlile primare, în liceu și așa mai departe, în toate școlile pe care le-ați făcut, ați făcut diferența între

afirmație și întrebare, între informare și a trage la răspundere și vă rog să^considerați ca atare.


Vă mulțumesc!

D1, Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl. consilier!

Dl. lonescu poftiți.

Dl. Ionu ț Ionescu

Referitor la acest proiect de hotărâre, este prevăzut acolo ”excludefea~art. 4.4 din cap.....obligația de a elabora și actualizarea Registrul local al spațiilor verzi din

intravilanul localității”. Aș vrea, dacă se poate, o explicație: înțelegeam că SGU se ocupă, printre altele, și de spațiile verzi. Care este logica pentru care această obligație este scoasă de la SGU și cine o preia?

DL Donald Constantin - SGU

Simplu: autoritatea locală trebuie să se ocupe de registrul spațiilor verzi, conform legii.

DL Ionu ț Ionescu

Autoritatea locală vă delegase această competență.

DL Donald Constantin - SGU

Da, degeaba. Pe ce? Pe iarbă?

D1. Ionu ț Ionescu

Adevărul e că, degeaba că, la dumneavoastră tot ce v-am dat de făcut e tot degeaba. Am înțeles.

»

Mulțumesc dl. director.

9

DL Donald Constantin - SGU

Cu mare plăcere.

DL Ionu ț Ionescu

Dl. Botez ați avut dreptate.

DI. George Botez

Am avut dreptate dintr-un anumit punct de vedere.

Din nou aș vrea să fiu bine înțeles: societățile acestea au fost create dintr-o rațiune socială, ca să spunem așa. Atunci când ADPP-ul nu a mai putut să susțină un număr de angajați, a fost această idee. Mie mi se pare foarte fericită. Nu mi se pare normal ca unei societăți să-i dai pe mână toate piețele din oraș, nu mi se pare normal ca unei societăți să-i dai să facă de la dărâmat panouri, la îngrijit stadion, pus iarbă și îngrijiri morminte.

Sunt lucruri care, din punct de vedere corporatist, nu se pot susține pentru că, la ora asta, fiecare dintre aceste societăți are mai multă putere decât ar trebui dar, în același timp, nu are finanțele necesare cât ar trebui. Și, rezultatele acestei discrepanțe sunt foarte clare.

Repet: dacă vine un nou consiliu și dacă va fi înțelegere politică, toată această schemă trebuie regândită.

D1. Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl. consilier!

Problema este clară. Mai sunt discuții pe acest proiect? Poftiți dl. Ionescu.

DI. Ionu ț Ionescu

Eu am învățat așa: dacă vreau să mă duc la piață să-mi cumpăr cartofi, întâi mă asigur că am și banii să-mi cumpăr cartofi. Dacă dau această activitate la SGU, și mă trezesc peste o lună de zile sau peste nu știu câtă vreme (că acum vin alegerile peste noi) că SGU a făcut această activitate și că vrea, peste 6 luni de zile, cât nu face, dna director economic o să spună, probabil fundamentat - pas. Și, atunci dăm în altele. Cred că era corect aici să avem o anexă cu tarifele fundamentate în baza cărora, astăzi să se poată lua o hotărâre completă.

Dl. Donald Constantin - SGU

Au fost procedurile de selecție de oferte în Primărie și noi am făcut un deviz estimativ.

Dna. Secretar Simona Albu

Dați-mi voie, vă rog.

Pentru acest proiect de hotărâre, pentru alegerile de anul acesta, procedura a fost deja demarată pe Ordonanța 34. Prin proiectul de astăzi încercăm să simplificăm ca, pe viitor, mult mai ușor să reușim să organizăm aceste activități legate de alegeri. Deci, nu vor fi implicați, în baza acestei hotărâri, în alegerile de pe 5 iunie.

DL Ionu ț Ionescu

Și atunci pentru ce ne trebuie hotărârea?

Dna Secretar Simona Albu

Asta urmează să apreciați dumneavoastră. Era o oportunitate de a reglementa această situație.

Dna. Cristina Enache

Propun prorogarea proiectului.

DI. Gheorghe Sîrbu

Dna. consilier Enache propune prorogarea proiectului de hotărâre. Supun la vot:

Cine este pentru?                    10 voturi

Cine este împotrivă?                10 voturi

Dacă se abține cineva?               1 abținere

Cu 10 voturi pentru și 10 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Constantin Popa, George Botez, Marcian Cosma, Iolanda Băzăvan, Sanda Dragulea, Răzvan Ursu, Marilena Stanciu, Robert Vîscan, Constantin Minea și George Pană și 1 abținere, cea a domnului consilier Adrian Lupu, propunerea de prorogare a proiectului de hotărâre nu a fost aprobată.

Dna. Secretar Simona Albu

Este un proiect de patrimoniu, vizează modificarea contrac                   și

are nevoie de 2 treimi din numărul consilierilor, respectiv 16 voturi.


DL Gheorghe Sîrbu

11 voturi împotrivă și 10 pentru? Am înțeles.


D1. Adrian Lupu

Dl. președinte am părăsit sala.

Dna. Secretar Simona Albu

Dl. Lupu a părăsit sala, sunt prezenți un număr de 20 de consilieri.

D1. Gheorghe Sîrbu

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                      10 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?                 10 abțineri

Cu 10 voturi pentru și 10 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Gheorghe Sîrbu, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Larisa Băzăvan, Gheorghe Popa, Nicolae Șuga, Cristian Dumitru, Ionuț Ionescu, Cristina Enache și Geta Șerban, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

„Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr, 22/03.05.2012 prin încheierea actului adițional nr. 5 pentru imobilul din Ploiești str. înfrățirii nr, 4 în care funcționează Secția nr, 3 a Inspectoratului de Poliție Județean Prahova”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Nichita Stănescu Ploiești» pentru desfășurarea


„Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 22,80 mp din incinta Colegiului Național „Nichita Stănescu” activității administrative''.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

„Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Cotp^țul^^o^^^nr. 219/2010 referitoare la înființarea Societății Comerciale Serv^^de^^^podmre Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare”.               J/t/J

Dacă sunt discuții? Dl. Ionescu poftiți.

Dl. Ionu ț Ionescu

Mulțumesc dl. președinte.

înțeleg că aceste terenuri sunt grevate acum de niște sarcini. Aș dori să știu dacă există publicată anexă cu sarcinile de care sunt grevate fiecare dintre aceste terenuri. A

înțeleg că sunt niște contracte în vigoare pe ele. Cred că nu greșesc. Aș dori să știu dacă avem o astfel de listă anexă la hotărâre să știm și noi ce preluăm.

Dl. Donald Constantin - SGU

Da, normal că există.

Dl. Ionu ț Ionescu

Arătați-mi și mie anexa la hotărâre.

Dl. Donald Constantin - SGU

Cu degetul?

Dl. Ionu ț Ionescu

Dacă se poate.

Dl. Donald Constantin - SGU

Vedeți că există o listă de contracte.

Dl, Ionu ț Ionescu

Și, valori? Toate cele?

Dl. Donald Constantin - SGU

Da, o să vă prezint și valorile dacă asta contează, valorile.

Dl. Ionu ț Ionescu

Sigur că contează.

Dl, Donald Constantin - SGU

De ce?

Dl. Ionu ț Ionescu

Pentru că trebuie să știm ce se preia.

Dl. Donald Constantin - SGU

Se novează niște contracte care au fost făcute conform legii, au un termen de valabilitate, se novează pur și simplu. Nu cred că vă interesează dacă au avut lOOkg la hectar sau 5kg. Dacă dumneavoastră doriți lucrul acesta, nicio problemă, vi le punem la dispoziție. Sunt publice nu le-am luat eu acasă.

Dl. Ionu ț Ionescu

Da, nu mi se pare normal să ai o astfel de anexă fără partea financiară.

DL Donald Constantin - SGU

Sunt convins.

DL Ionu ț Ionescu

Cred că de aia am ajuns la situația în care nu putem nici plăti chiria,         ozitul


pe teren.

DL Donald Constantin - SGU

Pe terenul cui?

DL Gheorghe Sîrbu

Mai aveți ceva de spus dl. director?

DL Donald Constantin - SGU

Eu am multe de spus. Numai că nu pot să le spun.

DI. Gheorghe Sîrbu

Te rog să fii cuviincios dl. director.

DL Donald Constantin - SGU

De ce, vi se pare că nu sunt cuviincios?

DL Gheorghe Sîrbu

Nu te ridici la nivelul dânșilor niciodată.

D1. Donald Constantin - SGU

Nici nu-mi doresc.

DL Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc!

Mergem mai departe. Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

3

8 voturi

11 abțineri

Cu 8 voturi pentru și 11 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Constantin Popa, Gheorghe Sîrbu, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Larisa Băzăvan, Gheorghe Popa, Nicolae Șuga, Cristian Dumitru, Ionuț Ionescu, Cristina Enache și Geta Șerban, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

”Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale”. Dacă sunt discuții? Nu sunt. Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

19 voturi

Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Lipsește din sală dl. Constantin Minea. 19 consilieri prezenți.

”Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 102, imobil în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Simache”

Dacă sunt comentarii? Dl. Popa vă rog.

D1. Gheorghe Popa

Doream o propunere de prorogare a acestui proiect pentru o fundamentare mai bună.

DL Gheorghe Sîrbu


Dacă mai sunt alte discuții? Dl. consilier Popa a propus proro^area'^ hotărâre:

16 voturi

2 voturi

1 abținere


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 16 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri arcian Cosma și Constantin Popa și 1 abținere, cea a domnului consilier George Botez, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

***

”Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de iluminat public, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora”.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt. Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                   19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna. Secretar Simona Albu

La proiectul 25 este aviz favorabil de la comisia 2.

DL Gheorghe Sîrbu

”Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală”.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt. E vorba de criterii, nu? Supun la vot proiectul:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

19 voturi

Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

”Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora”.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt. Supun la vot proiectul:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

19 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

* * *                   vv

” Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 din HotărâfeăCÎtnsiîiului Local al municipiului Ploiești nr. 86/27,05.2002 privind concestpP"™”         1


suprafeței de 388 mp teren - zona Cina, str. Andrei Mureșanu, în ^^rea/j^alij amplasamentului Stației Peco, nr. 51 Cina, Ploiești”.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt. Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                   19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

”Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația pentru Dezvoltare Europeană și Reconstrucție pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Italiană nr. 24”.

Poftiți dl. George Popa.

DL Gheorghe Popa

Mulțumesc dl. președinte!

Aș dori, de asemenea, să supun atenției prorogarea acestui proiect pentru o fundamentare mai bună.

DL Gheorghe Sîrbu

Mai are cineva alte comentarii? Poftiți dl. Popa.

DL Constantin Popa

Mă surprinde necesitatea fundamentării pentru că noi ne-am întrunit în comisie, este vorba de un spațiu pe care cineva l-a refuzat, îl solicită altă asociație, nu văd prorogarea. Dacă este, îl aprobăm sau nu îl aprobăm.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Dl. Popa are perfectă dreptate, nu am găsit și noi, în cuprinsul acestui proiect, cine reprezintă asociația asta. Nu am găsit pe nicăieri. Dacă ne spuneți dumneavoastră... Noi nu am găsit.

DL Ionu ț Ionescu

O fundamentare mai bună dincolo de numele semnatarului acestui contract din partea cealaltă. Domnule Popa aveți idee câte astfel de solicitări de la asociații și fundații sunt înregistrate la Primăria municipiului Ploiești?

Dl. Constantin Popa

Da.

Dl. Ionu ț Ionescu

Câte?

DL Constantin Popa

Este o listă întreagă de solicitări.

DL Ionu ț Ionescu


Cum de am ales-o tocmai pe aceea de acum o lună sau de 2 săptă

D1. Constantin Popa

Dacă colegul dumneavoastră v-ar fi informat modalitatea de luțj^a t| că nu-mi puneați întrebarea acum. Dar, dacă tot mi-ați pus-o, solicitările care vin pe ordinea de zi, rugăm executivul să pună la dispo^^S disponibile. Cel care solicită își alege un spațiu disponibil și noi îl aprd             -1

aprobăm. Depinde, unii vor să intre în spațiul respectiv, alții nu vor. în spațiul respectiv a mai fost o asociație care s-a retras. Din diverse motive, sunt problemele dumnealor. Nu pot eu să-i spun dacă am un spațiu disponibil, pus la dispoziție de către autoritatea publică, nu pot să-i spun eu că nu i-1 dau, că nu am motiv. Noi îl avem pentru pus la dispoziție. Cine vine și-1 solicită, i-1 punem. Credeți că trebuie să mă duc să caut eu niște asociații ca să le aduc în spațiu? Nu.

DL Ionu ț Ionescu

Eu doar spuneam că avem mai multe solicitări și, dintre toate aceste solicitări a fost aleasă una dintre ultimele. Dacă aceasta este modalitatea de lucru, pe mine nu m-a lămurit. Eu unul cred că ar trebui să mai vedem un pic pentru că am mai avut aici, la o ședință de consiliu local, dacă vă amintiți, un cetățean foarte revoltat dintr-un motiv similar, că făcuse de nu știu câți ani de zile solicitare tot pe o asociație, o persoană care am înțeles că a luptat la Revoluție, avea certificat și avea asociație și nu am putut să-i rezolvăm solicitarea de atâtia ani.

9

Aici mi se pare că o solicitare venită foarte recent am putut s-o rezolvăm foarte repede. Sigur, poate e necesară, poate sunt niște activități pe care astăzi nu le-am înțeles noi. Așteptăm fundamentarea corectă și sigur, poate fi...

DL Constantin Popa

Eu nu știu cât de necesară este unei asociații sau alteia dar l-aș ruga pe colegul dumneavoastră să ne spună dacă mai există și o altă solicitare pentru spațiul respectiv. Și, da, atunci am fi avut o problemă. Ar fi trebuit să deliberăm cui i-o dăm. Dar, atâta timp cât, pe un spațiu, eu am o singură solicitare, iar obligația noastră este să le valorificăm, ce drept aș fi avut eu să spun nu?

DL Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dl. consilier. Poftiți dl. Vîscan.

DL Robert Vîscan

Cred că acum, în prag de alegeri am devenit cu toții foarte suspicioși legat de orice proiect.

Aș vrea să vă spun că eu fac parte din această comisie. Nu am ajuns la ultima ședință pentru că nu am fost în țară dar am fost la celelalte ședințe și de fiecare dată am avut același mod de lucru și dl. Popa știe foarte bine. Nu înțeleg acum motivul pentru care este necesară o mai bună fundamentare și aș vrea să știu ce aviz ați dat dumneavoastră, dl. Popa, pentru acest proiect?

Dl. Gheorghe Popa

Avizul pentru acest proiect, în cadrul comisiei, a fost pozitiv.

Dl. Robert Vîscan


Mulțumesc.

Dl. Gheorghe Popa

Numai că, în expunerea de motive și așa cum s-a precizat mai fd niște elemente definitorii pentru acest proiect.

Dl. Constantin Popa

Dacă vreți s-o spunem pe cea dreaptă, în analiza comisiei, s-a conMd|rat-,gă^este corect. In analiza de după comisie, probabil s-a spus că este o persoană care are o anumită coloratură politică. Și ce ați zis: haideți să nu-i dăm. Deci, acesta este adevărul.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Din punctul nostru de vedere, să știți că eu nici nu știu cine este persoana. Dl. Ionescu poftiți.

Dl. Ionu t Ionescu

Mă surprinde dl. Popa. Există o anumită coloratură politică a asociațiilor și fundațiilor? Eu știam că sunt neguvemamentale și apolitice. Cel puțin, așa scrie în expunerea de motive, îmi cer scuze.

Dl. Constantin Popa

Asociația nu are coloratură politică, persoanele au simpatii. Atâta timp cât persoana pe care ați văzut-o acolo ați considerat că are o altă simpatie...

Dl. Ionu ț Ionescu

Nu am văzut nicio persoană.

Dl, Constantin Popa

Haideți să fim sinceri.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Vă rog frumos să nu intrați în discuții și așa timpul este întârziat. Dacă mai sunt alte probleme? Dacă nu mai sunt, supun la vot propunerea domnului consilier Popa George, de prorogare a proiectului de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

10 voturi

10 voturi

Cu 10 voturi pentru și 10 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Constantin Popa, George Botez, Cosma Marcian, Iolanda Băzăvan, Sanda Dragulea, Răzvan Ursu, Marinela Stanciu, Robert Vîscan, Constantin Minea și George Pană, propunerea de prorogare a proiectului de hotărâre nu a fost aprobată.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

10 voturi

5 voturi

5 abțineri

5

Cu 10 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Gheorghe Sîrbu, Geta Șerban, Cristina Enache, Ionuț Ionescu și Nicolae Șuga și 5 abțineri, cele ale

domnilor consilieri: Cristian Dumitru, Gheorghe Popa, Paulica Drăgușin, Iulian Bolocan


și Larisa Băzăvan, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

DL Constantin Popa

Puteați să nu-1 adoptați fără să mai faceți atâta tam-tam.

DL Gheorghe Sîrbu

Dar eu nu am făcut nici un tam-tam.


„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ridicare restricție de construire și detaliere condiții de amplasare pentru construire sediu de birouri arhitectură, alei carosabile și pietonale, parcaje, împrejmuire, branșamente, utilități”, str. Rudului, nr.126, Ploiești\

DL George Botez

Dl. președinte, dacă-mi permiteți, aș avea ceva de spus.

DL Gheorghe Sîrbu

Poftiti.

D1. George Botez

Văd că există o anumită scărpinătură politică în consiliu acum. Haideți să n-o dăm și pe zona asta. Este vorba de niște arhitecți care au accesat niște proiecte europene și au făcut...

DL Gheorghe Sîrbu

Dacă observați, noi votăm. Suntem bine pregătiți pe domenii și pe proiecte.

DI, George Botez

Da, că v-am spus eu despre ce este vorba.

DL Gheorghe Sîrbu

Suntem pregătiți noi.

DL George Botez

Nu contest asta că, doar cu votul colegilor dumneavoastră de partid am ajuns aici.

DL Gheorghe Sîrbu

Suntem la punctul 31. Supun la vot proiectul:

Dl. Popa Gheorghe a părăsit sala.

Cine este pentru?                19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricții de construire și schimbare destinație teren din zonă instituții și servicii exclusiv în domeniul agrementului, în zonă de instituții și servicii și zonă mixtă instituții și servicii și spații verzi, agrement și sport”, str. Ștrandului, nr. 61 A, Ploiești1.

Dacă sunt discuții? Poftiti dl. Ionescu.

Dl. Ionu ț Ionescu

Mulțumesc dl. președinte.

Aș dori să știu de la Direcția de Urbanism dacă mai există teren? Citisem în presă că existau niște construcții nelegale pe teren


Dna. Rita Neagu - DGDU

Construcții nelegale pe teren sunt dar nu în zona aceasta, care se aprobă în ședința de astăzi nu sunt construcții ilegale pe ; zonă.

DL Ionu ț Ionescu

Dar același proprietar.

Dna. Rita Neagu -DGDU

Același proprietar, da.

DL Gheorghe Sîrbu

E un ștrand acolo, sunt niște restaurante acolo.

Dna. Rita Neagu - DGDU

Da, acelea sunt ilegale. Sunt 3 corturi care au fost amendate și s-au dat măsuri de desființare.

DL Gheorghe Sîrbu

Au autorizație acolo?

Dna. Rita Neagu - DGDU

Nu, dar nu este vorba de acest Plan Urbanistic Zonal.

DL Gheorghe Sîrbu

Tot în zona aceea e.

DL Ionu ț Ionescu

Eu vă propun prorogarea acestui proiect până se clarifică situația de ansamblu.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu mai sunt, supun la vot propunerea domnului Ionuț Ionescu de prorogare a acestui proiect:

Cine este pentru?                 9 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?            10 abțineri

Cu 9 voturi pentru și 10 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Constantin Popa, George Botez, Marcian Cosma, Iolanda Băzăvan, Sanda Dragulea, Răzvan Ursu, Marilena Stanciu, Robert Vîscan, Constantin Minea și George Pană, propunerea de prorogarea a proiectului de hotărâre nu a fost aprobată.

Supun la vot proiectul:

*

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

10 voturi

Dacă se abține cineva?            9 abțineri

Cu 10 voturi pentru și 9 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Gheorghe Sîrbu, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Larisa Băzăvan, Nicolae Șuga, Cristian Dumitru, Ionuț Ionescu, Cristina Enache și Geta Șerban, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

"Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare de funcțiune din zonă locuințe joase în zonă locuințe individuale, aferente zonelor rezidențiale, servicii sociale și profesionale, nepoluante și modificare regim de înălțime din P în P+2+M”, str. Zidari nr. 15D, Ploiești”.


Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                   18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             1 abținere

Cu 18 voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Cristian Dumitru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

"Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții ale Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere" Ploiești".

Dacă sunt discuții? Poftiți dl. Ionut Ionescu.

3                            5                                5

DL Ionu ț Ionescu

Aș ruga-o pe dna. director, dacă poate să ne spună: cheltuiala pe care o avea cu acești paznici, ale căror posturi înțeleg că le restructurează, și cât vom cheltui, pentru același serviciu, cu firma de pază câștigătoare?

Dna. Laura Moagher - APMCS

Deocamdată nu vă pot da aceste detalii deoarece trebuie formată procedura de achiziție.

3

DL Ionu ț Ionescu

înțelesesem că s-a contractat serviciul de pază.

Dna. Laura Moagher - APMCS

Nu, avem pe zona de parc sus. Aici vorbim de paznicii de jos, din plajă și de la câini.

DL Ionu ț Ionescu

Și, cât estimați valoarea? Orice achiziție publică, eu știu că are o estimare.

Dna. Laura Moagher - APMCS

Nu pot face o astfel de estimare pentru că trebuie făcut un plan de pază care trebuie aprobat și, apoi deja putem vorbi de suma exactă.

Dl. Ionu ț Ionescu

Nu avem fundamentare economică?

DL Gheorghe Sîrbu

Am și eu o întrebare vizavi de asta: oamenii aceștia pe care i-ați folosit dumneavoastră la pază, îi dați afară?

Dna. Laura Moagher - APMCS

Nu, nicidecum. Avem acordul dânșilor, pentru a duce la îndeplinire Hotărârea 502, a se transforma în muncitori necalificați, urmând a se califica ulterior. Deci, vor rămâne în cadrul APMCS-ului și avem acordul dânșilor.


Dl, Gheorghe Sîrbu

Măriți schema de personal și...

Dna. Laura Moagher - APMCS

Nu se poate mări schema de personal.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Dacă rămân la dumneavoastră....

Dna. Laura Moagher - APMCS

A scăzut cu 4. Acele 4 posturi vacante le-am dat Poliției Locale pentru a înființa Poliția Animalelor.

Dl, Gheorghe Sîrbu

V-ați gândit dumneavoastră acum când aveți funcția de consilier al primarului și sunteți detașată la Parcul Constantin Stere că vă duceți dumneavoastră așa peste noapte să-i dați pe oamenii aceia afară și să faceți o firmă de pază.

Dna. Laura Moagher - APMCS

Dl. Sîrbu, cu tot respectul, nu am dat pe nimeni afară, acești angajați sunt în continuare ai APMCS-ului și vor rămâne pentru că și-au dat acordul pentru a fi muncitori necalificați, pentru a duce la îndeplinire Hotărârea 502, aprobată în data de 15.12.2015, în Consiliul Local. Tocmai pentru a fi dusă la îndeplinire.

DL Gheorghe Sîrbu

Considerați că este oportun acum, înainte de alegeri, să faceți lucrul acesta? Da sau nu?

Dna. Laura Moagher - APMCS

Nu este de competența mea să hotărăsc acest lucru.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                   10 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?              9 abțineri

Cu 10 voturi pentru și 9 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Gheorghe Sîrbu, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Larisa Băzăvan, Nicolae Șuga, Cristian Dumitru, Ionuț Ionescu, Cristina Enache și Geta Șerban, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

„Proiect de hotărâre privind contractarea de servicii de asistență juridică și reprezentare a intereselor S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești în efectuarea tuturor demersurilor privind recuperarea creanței deținute împotriva debitoarei Emma Rom Impex SRL”.

Dl, George Botez

Vă rog să luați act că nu particip la vot.

Dl, Gheorghe Sîrbu

Dacă sunt comentarii? Poftiți.

Dl. George Pană


Am o întrebare dl. președinte: pentru că sunteți și la aviz a emis comisia până la urmă?

DL Gheorghe Sîrbu

Favorabil.

DI. George Pană

i 1 vot pen dat, de majori


trivit embrilor


Văd că sunt 3 membri: 1 vot pentru, 1 nu participă ș regulamentului de consiliu, votul pentru este dat, dacă este din comisie. Voiam să clarificăm acest lucru.

DL Gheorghe Sîrbu

Eu și dl. Socoleanu am votat pentru și așa am semnat.

DI, George Pană

Da, 2 voturi, dl. Botez nu participă, 3 voturi. Ceilalți membri nu au participat.

DL Gheorghe Sîrbu

Care au participat la ședință. Restul nu au venit la ședință. Nu e treaba noastră.

DL George Pană

Dna Secretar vă rog să lămuriți.

Dna. Secretar Simona Albu

Așa este. Era necesară majoritatea membrilor comisiei nu de majoritatea membrilor A

prezenți. In situația de față, eu apreciez că avizul este nefavorabil.

DL George Pană

Nu de alta dar, este vorba totuși de o sumă mare pe care o are firma, căreia nu vreau să-i dau numele, îl regăsiți în expunerea de motive, pe care o are ca debit tocmai la TCE domnule președinte și credeam că ați analizat acest aspect. Voiam să precizez care este raportul comisiei.

DL Gheorghe Sîrbu

De acord cu dumneavoastră. Dna Secretar a lămurit, este aviz negativ. Cu aviz negativ sau pozitiv tot trebuie să intre în consiliul local. Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?              16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?       2 abțineri

9                                                                           9

Cu 16 voturi pentru și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri George Pană și Cristian Dumitru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl. George Botez nu participă la vot.

”Proiect de hotărâre privind asocierea dintre municipiul Ploiești și județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public privind balastarea terenului situat pe strada Găgeni — în imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgență Ploiești”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.


DL George Botez

Mai am eu o întrebare: am primit în mapă o declarație de avere Este cea anuală sau cea de încheierea de mandat?

Dna Secretar Simona Albu

De încheiere de mandat.

Dl. George Botez

Și, care este termenul pentru a fi depusă?

Dna Secretar Simona Albu

Până la sfârșitul mandatului.

Dl, Gheorghe Sîrbu

La Diverse, poftiți dl. Vîscan.

D1. Robert Vîscan

Aveam o întrebare pentru colegii din comisia 5. Pentru mâine stabilisem la ora 10 să ținem comisia de asistență socială. Mâine avem comisia programată cu audiențe. Vreau să știu dacă colegii care fac parte din comisie vor fi prezenți ținând cont că dumneavoastră ati cerut ca mâine să se tină, tot la ora 10, o ședință aici.

Vreau să vă spun că problemele sunt la fel de urgente și pentru unii și pentru alții din punctul meu de vedere. Știți foarte bine că am făcut mai multe demersuri în cadrul consiliului pentru a le rezolva problemele acestor persoane și aș vrea să știu dacă restul colegilor vor participa la această ședință sau nu.

Dna. Secretar Simona Albu

Vreau să vă anunț: dl. Primar are rugămintea domnilor consilieri de la comisia 1, mâine la ora 9, înainte de deplasarea la această sală de ședințe, la sala de ședințe de la Primărie, o întâlnire și cu reprezentanții Direcției Economice din cadrul Primăriei pentru a vă prezenta probabil un punct de vedere la ora 10.

DL Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dna Secretar. Poftiți dl. consilier.

DL Marcian Cosma

Având în vedere că peste puține zile sunt sfintele sărbători de Paște, nu vreau decât să vă urez ”Sărbători fericite!” și să ne vedem sănătoși după sfintele sărbători. La mulți ani!

DL Gheorghe Sîrbu

Mulțumim foarte mult dl consilier. Am rugămintea la dumneavoastră, la ședința următoare să rugăm executivul s-o așeze undeva la ora 12 să avem timp ca toți consilierii din actualul mandat să mergem la un restaurant măcar să ciocnim un pahar să rămânem prieteni că ne-am dondănit destul în consiliul local. Este propunerea venită și din partea domnului George Botez.

DL George Botez

Am zis să mă împac cu dl. Sîrbu că nu puteam să plecăm supărați. Dl. Gheorghe Sîrbu

Declar ședința închisă.

Ședin ța a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PRE ȘEDINȚE DE Ș EtylNȚĂ, Gheorghe-Simion Sîr


Verificat, șef serviciu Adriana Cîrstea

întocmit, consilier Elena Bucur