Proces verbal din 23.06.2016

Proces verbal din 23 iunie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIPROCES VERBAL    xx ______

al ședinței de constituire a Consiliului Local al Municipiului ȚÎpieșid, din data de 23 iunie 2016

Ședința a fost convocată în baza Ordinului Prefectului nr. 181/14.06.2016.

La ședință au mai participat: Domnul Cosmin Georgescu Doamna Simona Albu

 • - Prefect

 • - Secretar


DL prefect Cosmin Georgescu

Bună ziua!

Vreau să vă spun: bine ați venit la ședința de constituire a Consiliului Local!

Domnilor parlamentari, domnilor invitați, domnule Primar, domnilor consilieri, în primul rând, aș vrea să vă felicit pentru mandatele obținute în urma alegerilor din data de 5 iunie 2016, să vă doresc succes în activitatea ce o veți desfășura.

în opinia mea, cred ca, domnule Primar, a venit momentul ca municipiul Ploiești să intre în rândul orașelor europene cu proiecte care să aibă la bază o strategie de dezvoltare viabilă și realistă, care să răspundă așteptărilor, necesităților cetățenilor și cred că acum, cu echipa de consilieri a dumneavoastră, veți reuși să treceți și vă doresc să reușiți să treceți peste interesele personale, interesele de grup, să formați o echipă competitivă care să aibă ca unic interes, interesul cetățeanului.

Sincer, din tot sufletul vă doresc ca să intrați în istoria orașul Ploiești ca un primar de legendă. Chiar mă uitam zilele trecute în istoria orașului și am văzut că nu prea s-a mai auzit de un primar de legendă în municipiul Ploiești din perioada interbelică. Vă doresc acest lucru, să se vorbească peste ani și ani de dumneavoastră și de echipa dumneavoastră că ati realizat si ati făcut lucruri mărețe în municipiul Ploiești. Ploieștenii sunt oameni

9                                3          9                                                                9                                     Jk                              9                           3

mândri care își doresc să fie reprezentați cu cinste.

Eu vreau să vă urez încă o dată felicitări, să vă asigur că Instituția Prefectului va fî alături de dumneavoastră și vă va sprijini în demersurile legale pe care le veți întreprinde în folosul comunității locale.


în continuare, o să dau citire Ordinului Prefectului nr. 181 din data de^fcoS^^6^ Consilierii aleși la alegerile pentru autoritățile administrației public de 5 iunie 2016 se convoacă în ședințe de constituire a consiliilor locale, cuprinse în anexa care face parte din prezentul ordin. Pentru municipiul PI de23.06.2016, orali00.                                                      __

Ca urmare, declar deschisă ședința de astăzi. Doamna Secretar, vă rog să dați citire prezenței.

Dna. Secretar Simona Albu

Dl. Andrei Gheorghe.

Dl. Andrei Gheorghe Prezent.

Dna. Secretar Simona Albu

Dna. Băzăvan Larisa

Dna, Băzăvan Larisa Prezentă.

Dna. Secretar Simona Albu

Dl. Bolocan Iulian.

Dl. Bolocan Iulia

Prezent.

Dna. Secretar Simona Albu

Dl. Botez George-Sorin-Niculae.

Dl. Botez George-Sorin-Niculae Prezent.

Dna. Secretar Simona Albu

DL Constantin Donald-Nicolae.

Dl. Constantin Donald Nicolae Prezent.

Dna. Secretar Simona Albu

Dl. Dănescu Ștefan.

DL Dănescu Ștefan

Prezent.

Dna. Secretar Simona Albu

Dl. Dinu Marius-Andrei

Dl. Dinu Marius

Prezent.

Dna. Secretar Simona Albu

Dna. Dragulea Sanda

Dna. Dragulea Sanda

Prezentă.

Dna. Secretar Simona Albu

Dna. Drăgușin Paulica

Dna. Drăgușin Paulica

Prezentă.

Dna. Secretar Simona Albu

Dna. Enache Cristina-Ana-Maria.

Dna. Enache Cristina-Ana-Maria Prezentă.

Dna. Secretar Simona Albu

DL Ganea Cristian-Mihai.

DI. Ganea Cristian-Mihai

Prezent.

Dna. Secretar Simona Albu

Dl. Hodorog Bogdan.

DL Hodorog Bogdan

Prezent.

Dna. Secretar Simona Albu

Dl. Mateescu Marius-Nicolae.

DI. Mateescu Marius-Nicolae

Prezent.

Dna. Secretar Simona Albu

Dl. Neagu Florin-Daniel

Dl. Neagu Florin-Daniel

Prezent.

Dna. Secretar Simona Albu

Dl. Nicolae Alexandri.

Dl. Nicolae Alexandri

Prezent.

Dna. Secretar Simona Albu

Dl. Palas-Alexandru Paul

Dl. Palaș-Alexandu Paul

Prezent.

Dna. Secretar Simona Albu

Dl. Pană George.

DL Pană George

Prezent.

Dna. Secretar Simona Albu

Dl. Popa Gheorghe.

DL Popa Gheorghe

Prezent.

Dna. Secretar Simona Albu

Dna Staicu Zoia.

Dna. Staicu Zoia

Prezentă.

Dna. Secretar Simona Albu

Dna. Stanciu Marilena.

Dna, Stanciu Marilena


Prezentă.


Dna. Secretar Simona Albu

Dl. Sîrbu-Simion Gheorghe.

Dl. Sîrbu-Simion Gheorghe

Prezent.

Dna. Secretar Simona Albu

Dna. Sorescu Florina-Alina.

Dna. Sorescu Florina-Alina

Prezentă.

Dna. Secretar Simona Albu

Dl. Tudor Aurelian-Dumitru.

Dl. Tudor Aurelian-Dumitru

Prezent.

Dna. Secretar Simona Albu

Dl. Tudor Eduard-Emilian.

Dl, Tudor Eduard-Emilian

Prezent.

Dna. Secretar Simona Albu

Dl. Ursu Răzvan-Ion.

Dl. Ursu Răzvan-Ion

Prezent.

Dna. Secretar Simona Albu

Dl. Văduva Sorin.

Dl. Văduva Sorin

Prezent.

Dna, Secretar Simona Albu

DL Vîscan Robert-Ionut.

Dl. Vîscan Robert-Ionut

Prezent.

Dl. prefect Cosmin Georgescu

în continuare, voi invita pe dl. Sîrbu-Simion Gheorghe, veteranul de vârstă, să vină la conducerea ședinței, împreună cu cei doi asistenți.

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Mulțumesc, dl. Prefect. Bună ziua tuturor!

Sorții au stabilit ca eu, în acest mandat, să fiu decanul de vârstă al noului consiliu local și să am onoarea de a conduce ședința de constituire a noului consiliu local format în urma alegerilor din 5 iunie 2016 pentru perioada 2016-2020.

Dați-mi voie să felicit pe toți colegii mei care au obținut un mandat în noul consiliu local.

De asemenea, dați-mi voie să-1 felicit, pentru rezultatele obținute în urma alegerilor de primar al municipiului Ploiești, pe dl. Adrian Dobre.

înainte de a intra în ordinea de zi, salut și prezența în sală a parlamentarilor de Prahova, a presei și a tuturor directorilor de instituții subordonate consiliului local.

De asemenea, avem în sală și alți invitați pe care, dați-mi voie oăfimnivele dumneavoastră, să-i salutăm.


Intrăm în ordinea de zi. Pe ordinea de zi avem 5 proiecte:

 • 1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de validare a al Municipiului Ploiești.

 • 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor î iunie 2016.

 • 3. Proiect de hotărâre privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • 4. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință.

 • 5. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarilor Municipiului Ploiești.

Dacă vizavi de această ordine de zi sunt ceva comentarii?

Dna Secretar Simona Albu

La acest moment ar fî trebuit să luăm o pauză să se constituie grupurile de consilieri. In situația în care acest lucru s-a și întâmplat, putem anunța și mergem mai departe la primul proiect de pe ordinea de zi. Va trebui să anunțăm lucrul acesta.

D1. Gheorghe Sîrbu-Simion

Luăm o pauză? Nu. Grupul PNL este constituit. Grupul PSD?

DL Cristian Ganea

Este constituit.

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Grupul ALDE?

DI. George Pană

Este constituit.

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

PMP?

DL Bogdan Hodorog

Este.

D1. Gheorghe Sîrbu-Simion

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Această comisie își va desfășura activitatea pe perioada întregului mandat de 4 ani. Așteptăm propuneri.

Dna. Secretar Simona Albu

Trebuie să stabilim mai întâi numărul de membri.

Dl. Gheorghe Sîrbu-Simion

în lege spune că numărul de membri din care trebuie constituită comisia de validare este de 3 si 5 membri.

Eu propun numărul de 5. Supun la vot:

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, numărul membrilor în comisia de validare va fi de 5.


Faceți propuneri.

DL Cristian-Mihai Ganea

Din partea grupului PSD, dl. avocat George Botez și dl

D1. Alexandri Nicolae

Din partea grupului PNL, dl. Sîrbu și dl. Bolocan.

DL George Pană

Din partea grupului ALDE, dl. Paul Palaș.

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Mai sunt alte propuneri?

DL Bogdan Hodorog

II propun pe dl. Eduard Tudor de la PMP.

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

In această situație va trebui să facem vot secret pentru că sunt 6 în loc de 5. Renunță cineva din cei 6 propuși?

DL Bogdan Hodorog

Renunță dl. ...

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Renunță de la dumneavoastră?

DL Eduard-Emilian Tudor

Nu, nu renunț.

DL Cristian-Mihai Ganea

S-ar putea ține cont de algoritm, în sensul în care sunt 4 partide în consiliu, câte un reprezentant și al cincilea să facă parte din partidul cu numărul cel mai mare de consilieri.

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Domnule senator, am rugămintea să ne lăsați pe noi să ne desfășurăm ședința. Am înțeles propunerea domnului Ganea.

Dna. Secretar Simona Albu

Dacă-mi permiteți: potrivit legii, validarea comisiei se face prin vot individual deschis. Nu este cazul de vot secret, motiv pentru care vom supune la vot fiecare propunere, astfel încât, primii 5 care vor obține numărul de voturi vor fi declarați aleși.

D1. Gheorghe Andrei

Nu cred că este în regulă pentru că sunt 6. Dacă primii 5 sunt votați, cel de-al șaselea nu mare are nicio șansă. Normal trebuie ca fiecare partid să aibă câte un reprezentant în comisia de validare.

DL George-Sorin-Nicolae Botez

Trebuie să asigurăm reprezentativitatea fiecărui partid în această comisie, și nu numai a celor care sunt constituite pe grupuri. Nu avem în acest moment dar, în situația în care ar fi existat un independent, acesta ar fi fost pus în situația...

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Noi trebuie să respectăm legea: spune clar...

D1. George-Sorin-Nicolae Botez

Legea nu spune clar cum spuneți dumneavoastră, legea spune clar cum spunem noi. Legea spune clar că trebuie reprezentat fiecare grup și fiecare partid, da?

Dna. Secretar Simona Albu


Eu am spus doar referitor la modalitatea de vot, nu am spus că...

Dl. George-Sorin-Nicolae Botez

Nu putem să le refuzăm colegilor de la PMP, datorită numărului^e^^^^ dreptul de a fi reprezentanți în această comisie.

D1. Gheorghe Sîrbu-Simion

Și atunci, supunem la vot pe fiecare în parte. Cine întrunește numărul de voturi este ales.

Dl. George-Sorin-Nicolae Botez

Haideți să trecem la vot.

Dl. Gheorghe Sîrbu-Simion

Pentru a fi ales fiecare din cei 6 candidați, trebuie să întrunească un număr de 14 voturi, jumătate plus 1.

începem cu prima propunere: George Botez.

Cine este pentru?                17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?          10 abțineri

Cu 17 voturi pentru și 10 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Cristina Ana-Maria Enache, Florin-Daniel Neagu, Alexandri Nicolae, Gheorghe Popa, Zoia Staicu, Gheorghe Sîrbu-Simion și Aurelian-Dumitru Tudor, propunerea care-1 vizează pe dl. consilier George Botez a fost aprobată.

*

A doua propunere: dl. Andrei Gheorghe.

Cine este pentru?                17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?          10 abțineri

s                                                                                      »

Cu 17 voturi pentru și 10 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Cristina Ana-Maria Enache, Florin-Daniel Neagu, Alexandri Nicolae, Gheorghe Popa, Zoia Staicu, Gheorghe Sîrbu-Simion și Aurelian-Dumitru Tudor, propunerea care-1 vizează pe dl. consilier Andrei Gheorghe a fost aprobată.

Dl. George-Sorin-Nicolae Botez

Am o mare rugăminte, dl. Primar, domnilor consilieri, cred că joaca asta de-a număratul este o chestiune care nu numai că va crea clinciuri în acest mandat. Vă rog foarte mult: pe lista de investiții a acestui consiliu, haideți să asigurăm o numărătoare a voturilor printr-un sistem electronic pentru că ajungem în anul 2016 cum era comuna Dâlga la 1848.

*

Pentru dl. Gheorghe Sîrbu:

Cine este pentru?                     10 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?                17 abțineri

5                                                                                                          9


DL Iulian Bolocan: Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, propunerea care-1 vizează pe dl. Iulian Bolocan a fost aprobată.

Dl. Paul Palas

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


17 voturi


10 abțineri


Cu 17 voturi pentru și 10 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Cristina Ana-Maria Enache, Florin-Daniel Neagu, Alexandri Nicolae, Gheorghe Popa, Zoia Staicu, Gheorghe Sîrbu-Simion și Aurelian-Dumitru Tudor, propunerea care-1 vizează pe dl. consilier Paul Palaș-Alexandru a fost aprobată.

Dl. Eduard Tudor. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5


17 voturi


10 abțineri


Cu 17 voturi pentru și 10 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Cristina Ana-Maria Enache, Florin-Daniel Neagu, Alexandri Nicolae, Gheorghe Popa, Zoia Staicu, Gheorghe Sîrbu-Simion și Aurelian-Dumitru Tudor, propunerea care-1 vizează pe dl. consilier Eduard-Emilian Tudor a fost aprobată.

Dna. Secretar Simona Albu

în aceste condiții, primii 5 sunt: dl. Botez, dl. Andrei Gheorghe, dl. Bolocan, dl. Palaș și dl. Eduard Tudor.

Dl. Gheorghe Sîrbu-Simion

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.


Rog comisia de validare să-și intre în atr întocmească procesul-verbal. O să vă pună la materialele.

Luăm o scurtă pauză.

***

PAUZĂ

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Reluăm ședința. Dau cuvântul domnului Botez, președintele comisie de validare pentru a citi procesul-verbal al primei ședințe a comisiei.

Aveți cuvântul, dl. președinte!

Dl. George-Sorin-Nicolae Botez

Mulțumesc dl. președinte.

Eu sunt președintele comisiei, dl. Andrei Gheorghe este secretarul, drept pentru care, urmare a acestor alegeri, am întocmit prezentul proces-verbal.

"Astăzi, 23 iunie 2016, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 23 iunie 2016 a examinat, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, legalitatea alegerii fiecărui consilier la scrutinul din data de 5 iunie 2016, în baza documentelor comunicate de către Biroul Electoral de Circumscripție nr. 1 Ploiești, puse la dispoziție de către Secretarul Municipiului Ploiești, și anume: procesul - verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliului Local al Municipiului Ploiești la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, precum și Monitorul Oficial cu lista partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus până la data de 21 iunie 2016 raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată și actualizată.

Comisia de Validare constată că numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale din Circumscripția electorală nr. 1 Municipiul Ploiești a fost de 198.074 alegători și că la urne s-au prezentat 71.363 alegători. Din examinarea documentelor se constată că alegerea consilierilor nu s-a făcut prin fraudă electorală și nu au existat încălcări ale legii privind alegerile locale.

Comisia are în vedere adresa Partidului Național Liberal nr. 490/23.06.2016 înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 12377/23.06.2016, de renunțare la mandatul de consilier local a domnului Dobre Adrian Florin, ales Primar al Municipiului Ploiești.

De asemenea, comisia a luat la cunoștință adresa Partidului Alianța Liberalilor și Democraților Prahova nr. 388/14.06.2016 (înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.12234/21.06.2016) de renunțare la validarea mandatului de consilier local a doamnei Gavrilescu Grațiela-Leocadia, precum și de adresa nr. 383/14.06.2016 (înregistrată la

Municipiul Ploiești sub nr. 12233/21.06.2016) prin care se propune^vâfflareă^celor 4(patru) consilieri.                                          /CV /\^%X

Totodată, comisia are în vedere adresa Partidului Mișoare^^^pi^ă nr.87/23.06.2016, înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 123^6/23^ț^^§r^e renunțare la mandatul de consilier local a doamnei Bozianu Nicoleta-(&ilin^^^cum/și confirmarea următorului supleant, respectiv a domnului Tudor Eduard-Emil^^^^/"

în conformitate cu prevederile art. 88, 89, 90, 91 și 92 din Legea5ft^l'6Î/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, actualizată, alesul local aflat în stare de incompatibilitate poate opta pentru una din funcțiile care atrage starea de incompatibilitate în termen de cel mult 15 zile de la validarea mandatului. Comisia a avut în vedere și prevederile art. 57, alin. 3 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată.

Comisia a procedat la examinarea alegerii fiecărui consilier declarat ales și a constatat că au fost respectate condițiile prevăzute de lege privind alegerea acestora.

Pe cale de consecință, comisia propune validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05 iunie 2016, după cum urmează :

 • 1. ANDREI GHEORGHE

 • 2. BĂZĂVAN LARISA

 • 3. BOLOCANIULIAN

 • 4. BOTEZ GEORGE-SORIN-NICULAE

 • 5. CONSTANTIN DONALD-NICOLAE

 • 6. DĂNESCU ȘTEFAN

 • 7. DINU MARIUS-ANDREI

 • 8. DRAGULEA SANDALĂ

 • 9. DRĂGUȘINPAULICA

 • 10. ENACHE CRISTINA-ANA-MARIA

 • 11. GANEA CRISTIAN-MIHAI

 • 12. HODOROG BOGDAN                 PMP

 • 13. MATEESCU MARIUS-NICOLAE              ALDE

 • 14. NEAGU FLORIN-DANIEL                   PNL

 • 15. NICOLAE ALEXANDRI                   PNL

 • 16. PAL AȘ-ALEXANDRU PAUL                       ALDE

 • 17. PANĂ GEORGE                        ALDE

 • 18. POPA GHEORGHE                     PNL

19.STAICU ZOIA                                    PNL

20.STANCIU MARILENA

21.SÎRBU-SIMION GHEORGHE

22.SORESCU FLORINA ALINA

 • 23. TUDOR AURELIAN-DUMITRU

 • 24. TUDOR EDUARD-EMILIAN

 • 25. URSU RĂZVAN-ION

 • 26. VĂDUVA SORIN


 • 27. VÎSCAN ROBERT-IONUT

1

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces - verbal pentru comisie și unul pentru mapa ședinței de constituire.”

Proces-verbal semnat de toti cei 5 membri ai comisiei. Vă

Dl. Gheorghe Sîrbu-Simion

Mulțumim dl. președinte!

Continuăm ședința prin validarea, de către consilierii prezenți, a fiecărui consilier ales în urma alegerilor din 5 iunie 2016. Cu rugămintea la dumneavoastră ca, cel care își aude numele să fie validat să nu voteze.

Pentru validarea d-lui. Andrei Gheorghe:

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, mandatul domnului consilier Andrei Gheorghe a fost validat.

Dl. Andrei Gheorghe nu participă la vot.

*

Pentru d-na. Băzăvan Larisa

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, mandatul doamnei consilier Băzăvan Larisa a fost validat. Dna. Băzăvan Larisa nu participă la vot.

*

Pentru dl. Botez George-Sorin-Niculae.

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, mandatul domnului consilier George-Sorin-Niculae Botez a fost validat.

Dl. George-Sorin-Niculae Botez nu participă la vot.

*

Pentru dl. Constantin Donald-Nicolae.

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, mandatul domnului consilier Constantin Donald-Nicolae a fost validat.

Dl. Constantin Donald-Nicolae nu participă la vot.

*

Pentru dl. Dănescu Ștefan.


Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         -                           «p

Cu 26 de voturi pentru, mandatul domnului consilier Ștefan Dăm Dl. Ștefan Dănescu nu participă la vot.

*

Pentru Dinu Marius-Andrei.

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, mandatul domnului consilier Dinu Marius-Andrrei a fost validat.

Dl. Dinu Marius-Andrei nu participă la vot.

*

Pentru dna. Dragulea Sanda.

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, mandatul doamnei consilier Dragulea Sanda a fost validat. Dna. Dragulea Sanda nu participă la vot.

*

Pentru dna. Drăgușin Paulica

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, mandatul doamnei consilier Drăgușin Paulica a fost validat. Dna. Drăgușin Paulica nu participă la vot.

*

Pentru dna. Enache Cristina Ana-Maria.

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, mandatul doamnei consilier Enache Cristina Ana-Maria a fost validat.

Dna. Enache Cristina Ana-Maria nu participă la vot.

*

Pentru dl. Ganea Cristian-Mihai.

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, mandatul domnului consilier Ganea Cristian-Mihai a fost validat.

Dl. Ganea Cristian-Mihai nu participă la vot.

*


Pentru dl. Hodorog Bogdan.

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

»

Cu 26 de voturi pentru, mandatul domnului consilier Hodorog validat.

Dl. Hodorog Bogdan nu participă la vot.

*

Pentru dl. Mateescu Marius-Nicolae.

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, mandatul domnului consilier Mateescu Marius-Nicolae a fost validat.

Dl. Mateescu Marius-Nicolae nu participă la vot.

*

Pentru dl. Neagu Florin-Daniel.

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, mandatul domnului consilier Neagu Florin-Daniel a fost validat.

DL Florin Neagu nu participă la vot.

*

Pentru dl. Nicolae Alexandri.

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, mandatul domnului consilier Nicolae Alexandri a fost validat.

DL Nicolae Alexandri nu participă la vot.

*

Pentru dl. Pană George.

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, mandatul domnului consilier Pană George a fost validat.

DL Pană George nu participă la vot.

*

Pentru dl. Popa Gheorghe.

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, mandatul domnului consilier Popa Dl. Popa Gheorghe nu participă la vot.

*

Pentru dna. Staicu Zoia.

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 26 de voturi pentru, mandatul doamnei consilier Staicu Zoia a fost validat. Dna. Staicu Zoia nu participă la vot.

*

Pentru dna. Stanciu Marilena.

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, mandatul doamnei consilier Stanciu Marilena a fost validat. Dna. Stanciu Marilena nu participă la vot.

*

Pentru dl. Sîrbu-Simion Gheorghe.

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, mandatul domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe a fost validat.

Dl. Sîrbu-Simion Gheorghe nu participă la vot.

*

Pentru dna. Sorescu Florina-Alina.

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, mandatul doamnei consilier Sorescu Florina-Alina a fost validat.

Dna Sorescu Florina-Alina nu participă la vot.

*

Pentru dl. Tudor Aurelian-Dumitru.

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, mandatul domnului consilier Tudor Aurelian-Dumitru a fost validat.

Dl. Tudor Aurelian-Dumitru nu participă la vot.

*

Pentru dl. Tudor Eduard-Emilian.

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


Cu 26 de voturi pentru, mandatul domnului consilier Tudor Edua^^^^^a^ost validat.

DL Tudor Eduard-Emilian nu participă la vot.

*

Pentru dl. Ursu Răzvan-Ion.

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, mandatul domnului consilier Ursu Răzvan-Ion a fost validat.

DL Ursu Răzvan-Ion nu participă la vot.

*

Pentru dl. Văduva Sorin.

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, mandatul domnului consilier Văduva Sorin a fost validat.

DL Văduva Sorin nu participă la vot.

*

Pentru dl. Vîscan Robert-Ionuț.

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, mandatul domnului consilier Vîscan Robert-Ionuț a fost validat.

DL Vîscan Robert-Ionuț nu participă la vot.

*

DL Paul Palaș-Alexandru

Scuzați-mă, dl. președinte, probabil că, din neatenție, ați sărit o persoană.

D1. George Pană

Pe dl. Bolocan și pe dl. Palaș.

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Pentru dl. Bolocan Iulian.

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, mandatul domnului consilier Bolocan Iulian a fost validat. DL Bolocan Iulian nu participă la vot.

*

Pentru dl. Palaș-Alexandru Paul.


Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, mandatul domnului consilier Palaș-validat.

DL Palaș-Alexandru Paul nu participă la vot.

*


Având în vedere că cei 27 de consilieri au fost validați, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de la punctul 3 începe cu depunerea jurământului de către fiecare consilier. Am s-o rog pe dna. Secretar să citească jurământul și fiecare dintre dumneavoastră jură și vine și semnează.

Dna. Secretar Simona Albu

Va trebui ca, după ce eu citesc jurământul, fiecare dintre dumneavoastră, în ordine alfabetică, vă veți prezenta aici unde, cu mâna stângă pe Biblie, veți spune ”jur”, după care veți semna jurământul și o să vă înmânăm un exemplar din acesta.

Dl. Gheorghe Sîrbu-Simion

Am rugămintea la dumneavoastră să faceți puțină liniște pentru a ne putea înțelege. Mi se atrage atenția de colegul meu, dl. consilier George-Sorin-Niculae Botez, pe bună dreptate, că nu prea înțelege ce se întâmplă aici.

Dl. George-Sorin-Nicolae Botez

Dl. președinte m-ați băgat în ceață și vreau să ies.

Dl. Gheorghe Sîrbu-Simion

Poftiți dna. Secretar.

Dna. Secretar Simona Albu

”Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Ploiești. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”.

Dl. Gheorghe Sîrbu-Simion

Dl. Andrei Gheorghe

Dl. Andrei Gheorghe

Jur!

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Dna. Băzăvan Larisa

Dna. Băzăvan Larisa

Jur!

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Dl. Bolocan Iulian


D1. Bolocan Iulia

Jur!

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Dl. Botez George-Sorin-Niculae

DL Botez George-Sorin-Niculae Jur!

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Dl. Constantin Donald-Nicolae

DL Constantin Donald-Nicolae

Jur!

D1. Gheorghe Sîrbu-Simion

DL Dănescu Ștefan

DL Dănescu Ștefan

Jur!

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Dl. Dinu Marius-Andrei

DL Dinu Marius-Andrei

Jur!

D1. Gheorghe Sîrbu-Simion

Dna. Dragulea Sanda

Dna. Dragulea Sanda

Jur!

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Dna. Drăgușin Paulica

Dna. Drăgușin Paulica

Jur!

Dl. Gheorghe Sîrbu-Simion

Dna. Enache Cristina Ana-Maria

Dna. Enache Cristina Ana-Maria Jur!

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Dl. Ganea Cristian-Mihai

Dl. Ganea Cristian-Mihai

Jur!

Dl. Gheorghe Sîrbu-Simion

Dl. Hodorog Bogdan.

D1. Hodorog Bogdan

Jur!

D1. Gheorghe Sîrbu-Simion

Dl. Mateescu Marius-Nicolae

DL Mateescu Marius-Nicolae

Jur!

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Dl. Neagu Florin-Daniel

DL Neagu Florin-Daniel

Jur!

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Dl. Nicolae Alexandri.

D1. Nicolae Alexandri

Jur!

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Dl. Palas-Alexandru Paul

3

D1. Palaș-Alexandu Paul

Jur!

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Dl. Pană George

DL Pană George

Jur!

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

DL Popa Gheorghe

DL Popa Gheorghe

Jur!

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Dna Staicu Zoia

Dna. Staicu Zoia

Jur!

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Dna. Stanciu Marilena

Dna, Stanciu Marilena

Jur!

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Dl. Sîrbu-Simion Gheorghe Jur!

Dna. Sorescu Florina-Alina

Dna. Sorescu Florina-Alina Jur!

D1. Gheorghe Sîrbu-Simion

Dl. Tudor Aurelian-Dumitru

DL Tudor Aurelian-Dumitru

Jur!

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Dl. Tudor Eduard-Emilian

DL Tudor Eduard-Emilian

Jur!

DI, Gheorghe Sîrbu-Simion

Dl. Ursu Răzvan-Ion


DL Ursu Răzvan-Ion

Jur!

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Dl. Văduva Sorin.

DL Văduva Sorin

Jur!

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Dl. Vîscan Robert-Ionut

D1. Vîscan Robert-Ionut

Jur!

D1. Gheorghe Sîrbu-Simion

Toți consilierii au depus jurământul, vă supun la vot proiectul de hotărâre privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Având în vedere toate materialele prezentate în urma alegerilor din data de 5 iunie 2016 și jurământul fiecărui consilier, vă supun la vot acest proiect:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dna. consilier Cristina Ana-Maria Enache si dl. consilier Cristian-Mihai Ganea nu se află în sală în momentul votului.

***

în aceste condiții, dați-mi voie să felicit consiliul local pentru că au depus jurământul și, cu această ocazie, am rugămintea la dumneavoastră să ascultăm Imnul de stat al României, după care o să dau cuvântul domnului Prefect pentru ca dl. Primar, nou ales, să depună jurământul.

*

D1. prefect Cosmin Georgescu

Mulțumesc dl. președinte. O să dau citire în continuare încheierii nr. 263 pronunțată în ședința din camera de consiliu din data de 23.06.2016, instanță constituită din președinte Ene Alin Vasile și grefier Mitea Constantin:

"Instanța, deliberând asupra cauzei civile de față, reține următoarele:

Obiectul cererii

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Ploiești sub numărul de mai sus în data de 07.06.2016, Biroul Electoral al Circumscripției nr. 1 al Municipiului Ploiești a solicitat instanței ca prin hotărârea pe care o va pronunța să dispună validarea în funcția de primar al Municipiului Ploiești a domnului Dobre Adrian-Florin.

Cererii i-a fost atașat dosarul întocmit potrivit art. 103 alin. 5 din Legea nr. 115/2015.

Municipiului Ploiești candidatului Partidului Național Liberal Dobre Adrian-Florin, nefiind formulate întâmpinări ori contestații.

In vederea validării alegerii primarului, instanța are a verifica, potrivit art. 164 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. 1 și alin. ll din Legea nr. 334/2006, cu mențiunea că după republicarea Legii nr. 334/2006 cele două texte la care se face referire au fost preluate în cuprinsul art. 47 alin. 1 și 2 din actul normativ, în acest moment existând o necorelare legislativă între cele două acte normative. Pe cale de consecință, instanța urmează a verifica dacă mandatarul financiar coordonator a depus la Autoritatea Electorală Permanentă rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidului și dacă partidul este pe lista celor care au depus rapoartele veniturilor și cheltuielilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nedepunerea acestor rapoarte având drept consecință invalidarea mandatului, conform art. 47 alin. 3 din Legea nr. 334/2006.

în cauză, ambele condiții fiind îndeplinite, candidatul ales făcând dovada acestora prin înscrisurile depuse la dosar. Pentru aceste motive, constatând că numitul Dobre Adrian-Florin a fost declarat ales pentru funcția de primar și că Partidul Național Liberal, din care face parte, se află printre cele care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale potrivit listei publicate în Monitorul Oficial nr. 460/21.06.2016, în temeiul art. 164 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 instanța urmează a valida alegerea acestuia în funcția de Primar al municipiului Ploiești.

Potrivit dispozițiilor art. 534 alin. 1 și 2 Cod procedură civilă, prezenta hotărâre este executorie și este supusă căii de atac a apelului.

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:

Validează alegerea în funcția de Primar al municipiului Ploiești a domnului Dobre Adrian - Florin, candidat din partea Partidului Național Liberal.

Executorie.

Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică în data de 23.06.2016.”

Semnat Președinte Ene Alin Vasile și grefier Mitea Constantin.

Domnule Primar, vă rog.

DL primar Adrian-Florin Dobre

Subsemnatul Dobre Adrian-Florin, Primar al Municipiului Ploiești, în conformitate cu prevederile art. 60 coroborat cu art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, depun în fața Consiliului Local al Municipiului Ploiești următorul jurământ:

Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea.ce-mi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Ploioșt§kX^să-mi ajute Dumnezeu!                                          X          X

Cu voia domnului președinte de ședință, îmi dați voie?        |         , J X «

Dl. Gheorghe Sîrbu-Simion                                     J

înainte de a-i da cuvântul primarului ales, în numele dimineavoastț^șă^iigurăm pe primarul nou ales că, pe perioada următorilor 4 ani de zile, consiliul l^cafaiid^re^t de unde vine consilierul, din ce partid vine, vom fi alături de dumneavoastră și vom acționa pentru ploieșteni pentru că numai dânșii ne-au ales și ne-au trimis aici.

Vă mulțumesc! Aveți cuvântul domnule Primar.

Dl. primar Adrian-Fiorin Dobre

Doamnelor și domnilor invitați, doamnelor și domnilor parlamentari, domnule Prefect, doamnelor și domnilor consilieri, este o mare onoare pentru mine, pentru încrederea pe care am primit-o din partea ploieștenilor. Mă simt extrem de onorat.

Aș vrea, în primul rând, să felicit noii consilieri locali și să le transmit faptul că, alături de ei, eu fiind conducătorul acestui aparat de specialitate al Primăriei, și dânșii, de asemenea, avem o mare responsabilitate față de ploieșteni. Ploieștenii ne-au dat acest vot și trebuie să răspundem acestui vot cu maturitate și să ne asumăm proiectele pe care le-am propus în fața ploieștenilor.

De aceea, trebuie să lăsăm de-o parte orice luptă politică care ar trebui să existe în interiorul acestui consiliu, ar trebui să lăsăm de-o parte orgoliile, fie personale, fie de partid și să facem ceea ce-și doresc ploieștenii.

Avem foarte multe lucruri de recuperat dar avem și foarte multe lucruri noi de făcut. Și, nu putem să le facem decât împreună.

Vă mulțumesc foarte mult, vă urez un mandat ușor cu multe realizări tuturor și 4 ani de zile să muncim pentru ploieșteni!

Mulțumesc încă o dată!

afc sfc *

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Mulțumim dl. Primar!

în numele meu și al colegilor mei, Florina-Alina Sorescu și Răzvan-Ion Ursu, vă mulțumim că ne-ați acceptat să conducem această ședință de constituire.

Trecem la următorul punct al ordinii de zi: ” Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință”.

Vă rog să faceți propuneri.

Di. Cristian-Mihai Ganea

îl propun pe dl. Botez.

D1. Gheorghe Sîrbu-Simion

Mai sunt alte propuneri? Constat că nu mai sunt propuneri. Supun la vot propunerea pentru președinte de ședință a domnului Botez:

Cine este pentru?                   26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


Cu 26 de voturi pentru, propunerea care-1 vizează pe dl. consilier Niculae Botez în calitate de președinte de ședință a fost votată.

Dl. George-Sorin-Niculae Botez nu participă la vot.

Domnule președinte nou ales, vă rog să vă preluați microfonul și continuare ședința.

***

D1. George-Sorin-Niculae Botez

Punctul nr. 5 „Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarilor Municipiului Ploiești”.

Dna. Secretar, vă rog să ne spuneți dacă aveți o procedură.

Dna. Secretar Simona Albu

Mai întâi trebuie făcute propunerile. Ca și variantă de vot, buletinul are 2 opțiuni cu ”DA” și ”NU”, urmând ca fiecare dintre dumneavoastră să vă exprimați opțiunea cu un ”X” pentru candidatul pe care doriți să-1 alegeți ca și viceprimar.

DL George-Sorin-Niculae Botez

îmi permiteți, vă rog: există două funcții de viceprimar al municipiului, situație în care, la acest moment, așteptăm propuneri din partea dumneavoastră.

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Din partea grupului PNL îl propun pe Nicolae Alexandri.

DL Răzvan-Ion Ursu

Din partea grupului PSD îl propun pe dl. Cristian-Mihai Ganea.

DL Paul Palaș-Alexandru

Grupul ALDE îl propune pe dl. George Pană.

DL George-Sorin-Niculae Botez

Am să întreb candidați! nominal dacă acceptă intrarea în această competiție. Dl. Nicolae Alexandri?

D1. Nicolae Alexandri

De acord.

DL George-Sorin-Niculae Botez

Dl. Cristian Ganea?

D1. Cristian-Mihai Ganea

De acord.

DL George-Sorin-Niculae Botez

Dl. Pană?

D1. George Pană

De acord.

DL George-Sorin-Niculae Botez

Mulțumesc!

în aceste condiții, aveți buletinul de vot pe care se vor scrie numele celor 3 candidați. Avem 3 propuneri și, în dreapta opțiunea ”DA” ”NU”. Urmează ca dumneavoastră să bifați pentru fiecare dintre candidați opțiunea. Urmând ca, pe fiecare buletin de vot, pentru a fi considerat valid, să existe maxim 2 opțiuni. Orice buWrftdeA^t^ cu 3 opțiuni este nul.

Dacă există probleme legate de această manieră de vot explicată? fctele>MȘnuV°V există.                            KW?

Vă rog să tipăriți buletinele de vot în număr de 27.                  <

Imediat o să aducă buletinele de vot, moment în care o să-mi dau legătura^d^Cde^ data aceasta, în calitate de președinte al comisiei de validare și o să începem votarea.

Votul va fi efectuat afară în cabina de vot, se află și urna respectivă. Cabina și urna de vot afară.

Repet ca să ne înțelegem foarte bine: pe aceste buletine de vot veți avea maxim 2 opțiuni, buletinul de vot cu 3 opțiuni este nul. Veți alege minim 1 din cei 3 și maxim 2. Pe cei care îi alegeți, în dreptul opțiunii ”DA”, veți face un semn distinctiv, să-l stabilim - un ”X”.

Să avem 27 de buletine de vot ștampilate.

Haideți că se ridică din nou probleme: pentru acuratețea votului, avem 3 candidați, pe cei 2 pe care îi dorim, vom pune ”X” în dreptul căsuței ”DA”, urmând ca, la cel de-al treilea, să punem în dreptul căsuței ”NU”. S-a ridicat de către colegii mei această problemă ca să nu existe interpretări, da?

Un buletin de vot, pentru a fi valabil, trebuie să aibă cel puțin un ”X” în zona de ”DA” și maxim 2 ”X”-uri în zona de ”DA”. Un buletin cu 3 voturi de ”DA” este nul.

în aceste condiții, întreb din nou toți consilierii: este toată lumea lămurită asupra sistemului de vot?

Da.

Predau legătura comisiei de validare. Domnii de la comisia de validare cu excepția mea, vă rog să mergeți pe hol, o să vă rog să asigurați acolo toate condițiile pentru vot.

începem distribuirea buletinelor de vot în ordine alfabetică cu excepția membrilor comisiei de validare care vor vota ultimii.

*

S-a procedat la înmânarea buletinelor de vot în ordine alfabetică și exercitarea de către aceștia a votului pentru alegerea celor 2 viceprimari ai municipiului Ploiești.

DL George-Sorin-Niculae Botez

Au mai rămas 4 buletine de vot. Ele aparțin celor 4 din 5 membri ai comisiei de validare care nu au votat. Pe dl. Palaș l-am strigat, era prin zonă și a luat buletinul. Drept pentru care voi face apelul membrilor comisiei de validare. Dl. Bolocan, dl. Andrei Gheorghe, dl. Eduard Tudor și, ultimul pe listă, cu voia dumneavoastră, eu.

*

Am fost dotat cu 2 cartonașe, unul galben și unul roșu. O să le lăsăm întotdeauna președintelui ca să nu se mai întâmplă ce s-a întâmplat în mandatul anterior.

Constatăm că toți consilierii prezenți, în număr de 27 au votat. în aceste condiții, invit membrii comisiei de validare să procedăm la numărarea voturilor și anunțarea rezultatului. Vă rog să mergem afară.

***


PAUZĂ

***

Reluăm ședința. Vă rog să vă ocupați locurile.                        !

O să dau citire procesului-verbal al comisiei de validare privind alegi . viceprimari:

„Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședffița de constituire din data de 23 iunie 2016 a procedat la numărarea voturilor exprimate pentru candidații propuși la funcțiile de Viceprimari ai Municipiului Ploiești.

S-a constatat că propunerile consilierilor pentru alegerea în funcțiile de Viceprimari au vizat pe Nicolae Alexandri, Ganea Cristian-Mihai și Pană George.

Votul a fost secret.

S-au constatat următoarele:

 • -  numărul consilierilor prezenți care și-au exprimat votul este de 27.

 • -  numărul de voturi valabil exprimate este de 27.

 • -  numărul de voturi nule este de 0.

 • 1. Domnul Nicolae Alexandri a obținut 10 voturi.

 • 2. Domnul Ganea Cristian-Mihai a obținut 17 voturi.

 • 3. Domnul Pană George a obținut 17 voturi.

Comisia de Validare constată că domnul Ganea Cristian-Mihai și domnul Pană George au obținut numărul necesar de voturi pentru a fi aleși în funcțiile de Viceprimari ai Municipiului Ploiești.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal în două exemplare fiind semnat de toți membri comisiei de validare”.

Vă rog să completați. Este completat. în aceste condiții, dat fiind anunțat rezultatul votului, supun la vot proiectul de hotărâre privind numirea celor 2 viceprimari:

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna. consilier Cristina Ana-Maria Enache nu se află în sală în momentul votului.

Felicitări domnilor, succes în ceea ce veți întreprinde.

Având în vedere că a fost ultimul punct pe ordinea de zi, declar închisă această ședință, cu specificația că va trebui convocată o ședință în termenul cel mai scurt pentru a organiza componența și modul de funcționare al comisiilor Primăriei. în lipsa acestor comisii, nu vom putea dezbate și aproba nici un proiect de hotărâre. Or, deja avem aproape 2 luni de când tremură orașul, așteaptă să ne întrunim. Așa că o să discutăm și cu dl. Primar să facă convocarea pentru acest lucru.

Vă mulțumesc.

Ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe Sîrbu-Simion / /

' SECRETAR, Simona Albu
Verificat, șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Elena Bucur