Proces verbal din 23.05.2016

Proces verbal din 23 mai 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 23 mai 2016

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției viceprimarului cu atribuții de primar, domnul Ganea Cristian Mihai, nr. 24015/20.05.2Q16.

La ședință au participat un număr de 19 consilieri din 24 în funcție, lipsind consilierii Băzăvan Iolanda, Bolocan Iulian, Dumitru Cristian, Ionescu Ionuț și Lupu

Adrian.

La ședință au mai participat:

Domnul Ganea Cristian Mihai

Doamna Simona Albu


AAA

  • - Viceprimar cu atribuții de primar

  • - Secretar

AAA


Ședința a fost condusă de domnul consilier Sîrbu-Simion Gheorghe .

AAA

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Stimați colegi, declar deschise lucrările ședinței extraordinare a consiliului local de astăzi 23 mai 2016.

în sală sunt prezenți un număr de 19 consilieri, lipsind consilierii Băzăvan Iolanda, Bolocan Iulian, Dumitru Cristian, Ionescu Ionuț și Lupu Adrian.

Ordinea de zi de astăzi are un singur punct, și anume “Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016 - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

O să supun la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi ordinea de zi a ședinței a fost aprobată.

AAA

Intrăm în ordinea de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016 - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Dacă sunt comentarii?

Dl Popa Gheorghe

. Mulțumesc domnul președinte!

Am citit expunerea de motive a acestui proiect, am văzut și raportul de specialitate și nota de fundamentare făcută de unitatea de implementare a acestui proiect. Am constatat că sunt niște lucrări suplimentare, care trebuie realizate la Hipodrom, pentru a fî finalizat în termen, dar am observat că este o sumă destul de mare, 3 milioane 111 mii lei, sumă care este rectificată de la capitolul de la salubritate pentru a fi suportate aceste lucrări.

Sunt convins de necesitatea acestor lucrări suplimentare, suntem conștienți că ele trebuie finalizate la timp și sunt sigur că domnii de la unitatea de implementare au fundamentat corect aceste lucrări ca valoare. Totuși, ceea ce mi se pare puțin în neregulă, este de a tot diminua din bugetul local, de la capitolul de salubritate. Mâine, poimâine, cine știe de la ce alt capitol mai diminuăm și ar fi fost foarte util să putem să ne folosim de acel credit pe care noi l-am aprobat în ședința din 29 ianuarie 2016, credit despre care, practic nu mai știm ce s-a întâmplat cu el. Dacă a fost aprobat, dacă avem avizul de la Comisia de avizare de la Ministerul de Finanțe, dacă s-a aprobat vreo tragere, și aș vrea să o întreb pe doamna director economic dacă poate să ne dea un răspuns strict pe acest lucru.

încă o dată, suntem conștienți de necesitatea acestor lucrări suplimentare și vom fi de acord cu această rectificare, numai că nu ni se pare foarte în regulă această diminuare de la capitolul de salubritate. Mâine, poimâine mai apar lucrări suplimentare pe la nu știu ce proiect și nu mai știm de unde să mai luăm banii.

Aș vrea să o întreb pe doamna director dacă poate să ne spună așa în două cuvinte situația cu creditul și în ce fază este la comisia de avizare.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim domnul consilier!

Am și eu câteva întrebări, de asta nu o să vă dau cuvântul acum, o să vă dau la sfârșit poate îmi răspundeți și mie.

Doamna director economic, dumneavoastră ați venit și ne-ați spus în consiliul local că undeva la 1 aprilie, sau poate a fost o păcăleală, o să reușiți să trageți din creditul acela. Suntem la sfârșitul lunii mai. Nu ați venit să informați consiliul local de niciun fel vizavi de ce se întâmplă cu acest credit. Vă rog notați-vă și să ne explicați azi în consiliu să știm ce se întâmplă cu el.

Mai mult decât atât, astăzi ați luat de la salubritate. Foarte bine! Ducem acolo unde trebuie. Dar mă întreb, dacă acest țânțar, care nu are pașaport până acum să intre, este la granița României, probabil o să-i dea pașaport ăștia, ferească Dumnezeu să facă vreo victimă și pe aici pe la Ploiești, ne asumăm noi care ridicăm astăzi mâna, sau vă asumați dumneavoastră? Ca să știu cum ridic astăzi mâna. Ferească Sfântul să se întâmple ceva. Așa este ușor. ”Știți, există aprobarea consiliului local.” Multe lucruri se aprobă în consiliul local, dar așa cum spunea colegul meu, astăzi am luat de la salubritate, mâine, poimâine nu știu de unde mai luăm.

Mai este o problemă. Dacă există alocare bugetară pentru oamenii de la T.C.E., de ce nu le dați drumul la bani? Poate aveți o problemă cu cash-ul. De ce nu le-ați dai banii? Pentru că acei oameni, au la clipa asta neplătite reținerile la sursă. Știți foarte bine. Și? Este ceva care nu se leagă aici, doamna director economic. Au alocare bugetară, avem tot ce trebuie, avem cash cum spuneți dumneavoastră, de ce nu le dați drumul la bani?

Oamenii ăia nu vin aici în față la Casa Albă să strige împotriva noastră, pentru că dumneavoastră mi-ați spus mie că au alocare bugetară, că avem bani suficienți.

Am rugămintea să se rezolve cât mai urgent această problemă.

Poftiți, dați-mi răspunsul la întrebările care vi le-am pus.

Dra Crăciunoiu Nicoleta

Unu, referitor la prevederea T.C.E., nu avem prevedere suficientă pe întreg anul, împărțirea pe trimestre nu ajunge și de aceea suntem în situația în care suntem. Lucru care v-am informat și la aprobarea bugetului și la rectificările de buget. Nu puteți să ne spuneți că nu ați știut de prevederea bugetară de la T.C.E.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

De ce nu dați drumul la bani? Aveți vreo problemă cu cash-ul?

Vorbim de luna martie. Suntem deja în luna mai.

Dra Crăciunoiu Nicoleta

Disponibil avem. Nu au prevedere bugetară împărțită pe trimestre și insuficientă pe anul 2016. Ei își acoperă trimestrul I și II. Se mai pot face plăți de 1 milion 200.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Noi vorbim de trimestrul I. De ultima lună din trimestrul I.

Dra Crăciunoiu Nicoleta

Nu, vorbim de trimestrul II. Și putem să mai facem plăți de 1 milion 200.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Făceți-le. Să fie liniștiți oamenii de acolo să nu mai vină aici să strige împotriva primarului și a consiliului local.

Dra Crăciunoiu Nicoleta

în ziua de salarii se vor face plăți.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Explicați-ne, pentru că toată lumea vrea să știe ce este cu creditul acesta.

Dra Crăciunoiu Nicoleta

Creditul nu are încă aprobare de la comisia de autorizare a împrumuturilor. Urmează în cursul lunii mai. Sigur se va da aprobare pentru proiectele europene.

Dl Viceprimar cu atribuții dePrimar

Fiți mai explicită. Explicați-le că nu este un aviz negativ. Nu s-a întrunit comisia.

Dra Crăciunoiu Nicoleta

Da. Nu s-au întrunit.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte probleme, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl Viceprimar cu atribuții dePrimar

Dacă îmi dati voie, v-ar conveni ca ultima ședință din acest mandat să o facem luni, pe data de 30 mai?

Dacă suntem toți de față să fie o chestie unanimă.

Rămâne luni la ora 1200 și grupul operativ vineri la ora 1200.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


Verificat, Șef Serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Ilă Claudia-Maria