Proces verbal din 22.12.2016

Proces verbal din 22 decembrie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBALal ședinței de îndată a Consiliului Local al MunicipiuluJȚ,Ilpiești,n^ din data de 22 decembrie 2016

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 50020/22.12.2016.

*

La ședință au participat un număr de 21 consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Andrei Gheorghe, Dinu Marius-Andrei, Neagu Daniel Puiu, Neagu Florin-Daniel, Hodorog Bogdan și Ursu Răzvan-Ion.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre       - Primar

.: Doamna Măntoiu Anabell-Olimpia - Secretar

Ședința a fost condusă de domnul consilier Botez George Sorin .

Dl George Sorin Botez

Bună ziua doamnelor si domnilor!

începem cu intonarea imnului de stat.

*

Suntem prezenți un număr de 21 de consilieri. Lipsesc următorii colegi: domnul Andrei Gheorghe, domnul Dinu Marius-Andrei, domnul Neagu Daniel Puiu, domnul Neagu Florin-Daniel, domnul Hodorog Bogdan și domnul Ursu Răzvan-Ion. Drept pentru care constat existenta cvorumului necesar desfășurării lucrărilor.

Domnul viceprimar Ganea, cu privire la punctul numărul 1 al ordinii de zi, se retrage?

Dl Ganea Cristian

întrebați inițiatorii.

9             »

Dl George Sorin Botez

Inițiatorii de la punctul 1. Am înțeles că există o intenție de retragere a acestui punct de pe ordinea de zi. Corect?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul președinte, singurul semnatar ca inițiator al acestui proiect este domnul viceprimar Ganea.

Dl Ganea Cristian

Dacă așa a fost pe ordinea de zi, nu este în regulă.


Dl George Sorin Botez

Domnul Văduva a părăsit sala, suntem pi ezenți un număr de

*

Deci cum procedăm?

Dl Ganea Cristian

Nu știu. Vreau o ordine de zi corectă. Pe site cum a fost? Să vedem'c&mVp'esite. Am discutat dimineață la ora 800 că de azi înainte vom fi ”profi”. Hai să fim ”profi”. Dl George Sorin Botez

Tot eu sunt de vină, domnul Ganea.

Dl Ganea Cristian

Dacă așa a fost pe site, proiectul nu se poate lua în discuție.

Dl George Sorin Botez

Corect, aveți dreptate.

Dl Ganea Cristian

Niciun proiect nu se poate lua în discuție, fiind o ordine de zi...

Dl George Sorin Botez

O să o supunem la vot. Deci, cum procedăm cu punctul 1?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul președinte, conform regulamentului, inițiatorul, cel care a semnat, și se vede semnătura pe un proiect, are dreptul să retragă, dacă dorește, acest proiect.

Să ne ducem la originalul proiectului să vedem cine a semnat pentru inițiere și să-1 întrebăm pe acel inițiator dacă dorește să-și mențină sau nu proiectul.

Dl Ganea Cristian

Legal cum este, dacă a apărut pe site cu tot restul de consilieri?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dar unde este proiectul?

Dna Măntoiu Anabell-Olimpia

Este pe site proiectul, exact așa a fost transmis de către C.S.M.

DI Ganea Cristian

Nu vreau decât să se aplice legea, nu vreau altceva.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

La toate proiectele de rectificări bugetare, apare și comisia de buget, domnul viceprimar, dar nu de acum. Dintotdeauna. Aici probabil este o mică greșeală.

Dl Ganea Cristian

Nu mai vreau greșeli.

Dl George Sorin Botez

Domnul Sîrbu, în această dimineață a avut loc o ședință în care noi consilierii, în principal eu, am fost acuzați că suntem prea răi. Și pentru a fi buni, înainte de sărbători, trebuie să discutăm cu niște oameni care procedează ”profî”. O astfel de situație nu este una ”profi” și generează mai departe tensiuni. Eu unul sunt dispus să fiu un om bun, dar numai cu oamenii profesioniști.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Aduceți proiectul aici să vedem cine a semnat.

Dna Albu Luminița - Club Sportiv Municipal Ploiești

Nu a semnat nimeni.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Ieri cum a fost?

Dl Ganea Cristian

Eu mă retrag din ședință, domnul președinte.

Dl Palaș-Alexandru Paul

în situația aceasta s-au rezolvat lucrurile domnul președinte. Un proiect care nu are inițiatori nu poate intra pe ordinea de zi.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Oamenii ăștia așteaptă și ei sărbătorile. Să discutăm ceva. Pierdem nouă milioane de la finanțe. Sărbătorile de iarnă vin și pentru ei. Haideți să hotărâm ceva.

Dl George Sorin Botez

Domnul Sîrbu, suntem în situația penibilă, pentru care probabil că tot George Botez este de vină pentru că este rău, de a avea în discuție un proiect de hotărâre privind rectificarea unui buget, cu o valoare de nouă milioane de lei, în care avem trecuți niște inițiatori care nu au semnat acest proiect.

Dl Primar

In cursul zilei de ieri, ați solicitat ca proiectul legat de C.S.M., au fost colegi în sală care au solicitat lucrul acesta, să fie pe ordinea de zi. Având în vedere că este o ședință de îndată, acest proiect putea fi pus pe ordinea de zi atât timp cât nu avea avizul comisiei de la buget-finanțe, comisia de specialitate.

Dl George Sorin Botez

Vorbim de inițiatori, domnul Primar.

Dl Primar

întrebarea pe care o pun acum Direcției juridice și doamnei Secretar, este următoarea: având în vedere că s-a aprobat această ordine de zi, fiind o ședință de îndată, eu ca persoană care am aprobat această ordine de zi, pot să o modific?

Dna Măntoiu Anabell-Olimpia

Din momentul în care s-a aprobat ordinea de zi, nu se poate modifica.

Dl Primar

Nu s-a aprobat.

Dna Măntoiu Anabell-Olimpia

Dacă nu s-a aprobat este un proiect de ordine de zi, care se poate modifica.

Dar, în ceea ce privește faptul că nu a avut avizul de la comisie, fiind o ședință de îndată nu este necesar avizul de la comisie.

Dl George Sorin Botez

Nu vreau să intru în discuții în contradictoriu. Dumneavoastră spuneți un lucru și eu contest ceea ce spuneți dumneavoastră pe următorul considerent: domnul Primar aici de față a semnat o dispoziție 50020, care are un anumit conținut. Această dispoziție, atunci când a fost redactată, trebuia să aibă în vedere o verificare anterioară a fiecărui proiect care

se pune pe această ordine de zi. Domnul Primar, ați semnat ca să spunem, tradițional vorbind, așa cum funcția vă obligă.


Dl Primar

Am semnat și la solicitarea pe care dumneavoastră ați facut-o.

Dl George Sorin Botez

Noi nu negăm acest lucru. Decât că la acest moment, constat inițiatorilor printre care figurează o largă paletă de culori politice, niciurîM^rjj proiectul. Situație pe care înțelegem că am fi constat-o și ieri dacă s-ar fi fac& verificare. De ieri până azi nu s-a schimbat proiectul.

Nu caut vinovății aici. Problema este că din punct de vedere procedural avem un proiect, care nu este însușit de nimeni prin semnătură. Și este pe ordinea de zi. Ori, orice proiect trebuie să aibă minim un inițiator care are calitatea de consilier.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Când l-ați întrebat dumneavoastră pe domnul Ganea și pe urmă pe domnul Palaș, de ce nu ați continuat cu toată comisia? Le semnez eu pe toate ca inițiator și nu doresc să retrag niciunul din cele trei.

Dl George Sorin Botez

Este vorba numai de proiectul numărul 1.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Eu rămân inițiator al proiectului nr. 1.

Dl George Sorin Botez

Și îl retrageți.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu îl retrag. Nu vreau să-1 retrag.

După ce rămân inițiator ca să aprob ordinea de zi, după aia pot să-1 retrag. Dl Primar

Domnul Palaș, ați afirmat că există o semnătură pe proiectul respectiv. Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul primar, în discuțiile care au exista în ultimele zile referitoare la proiectul acesta, am avut de a face cu două variante diferite de proiect. Prima variantă, a fost semnată, însușită sub semnătură doar de domnul viceprimar Ganea. Acest lucru se întâmpla înaintea ședinței de comisie de buget-finanțe.

A doua variantă, după ce am luat act de raportul Direcției Economice, care era nefavorabil, am spus, de fapt niciun alt membru al comisiei de buget-finanțe, nu și-a însușit prin semnătură inițierea acestui proiect.

A doua zi, C.S.M.-ul a revenit cu un alt proiect, care a fost însușit sub semnătură, tot de domnul viceprimar Ganea.

Ieri, în timpul ședinței, proiectul a intrat pe ordinea de zi, semnat doar de domnul viceprimar Ganea.

Dl Primar

Acest proiect care este astăzi pe ordinea de zi...

Dl Palaș-Alexandru Paul


Acel proiect, credeți-mă, am văzut eu când a fost semnat de domnuljg Ganea. Faptul că nu-1 aveți dumneavoastră, nu știu care ar fi motivul.

Dl Primar

Acest proiect care a fost și ieri pe ordinea de zi, este același proiec

Dl Palaș-Alexandru Paul

Exact. Și dacă vorbim despre același proiect, ar trebui să-1 aveți seif viceprimar Ganea. Dacă dumneavoastră doriți să vi-1 semneze încă o dată, putea-o face, din moment ce l-a semnat ieri înainte de ședință. Asta este realitatea. Mai departe, procedural, dacă dumneavoastră la dosar, nu aveți absolut nicio semnătură pe proiectul acesta, nu putem decât să constatăm, și este cât se poate de legal, că este un proiect fără inițiatori și nu poate fi discutat. Simplu. Procedural.

Dl Primar

Exact cum s-a aprobat și în cursul zilei de ieri, când a avut avizul comisiei de specialitate.

Dl Pană George

Doamna Secretar, până verificăm noi proiectul, are sau nu inițiatori, vă rog să verificați dacă mai avem cvorum de ședință.

Dna Măntoiu Anabell-Olimpia

Colegii au spus că s-au retras puțin într-o mică ședință, o mică pauză. Să discute. în sală nu mai este cvorum.

Dl Pană George

Domnul președinte, avem cvorum sau nu?

Dl George Sorin Botez

Mă duc să număr.

Dl George Sorin Botez

Se constată că punctul nr. 1 de pe ordinea de zi nu are inițiatori. Deci nu poate fi luat în discuție.

Mai rămân două puncte. Constatăm că ordinea de zi domnul Primar, este formată din două puncte, 2-3 care se renumerotează 1-2.

Supunem la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

19 voturi "pentru”.

Menționăm că a plecat doamna consilier Sorescu Alina,

•k

Punctul 2 "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și estimările pe 2017-2018 -

inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Sanda Dragulea, Gheorghe Andrei, Alexandru Paul-Palaș, Gheorghe Simion-Sîrbu și Zoia Staicu.”


Discuții?

Dna Staicu Zoia

Nu particip la vot.

Dl Dănescu Ștefan

Nu particip la vot.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

17 voturi „pentru” și două neparticipări la vot.

Trecem la punctul 3 „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Discuții?

Dl Balaș-Alexandru Paul

Știți cumva doamna director, dacă forma afișată este cea corectată în urma intervenției mele de ieri?

5

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

O modificăm.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Rog să se modifice în conformitate cu intervenția făcută în ședința de ieri, la cheltuieli, la capitolul Cultură, Recreere...

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Pe T.C.E. șiC.S.M.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Exact.

Dna Stanciu Laura - Direcția Economică

T.C.E.-ul este, decât că era și Clubul sportiv cu „-387”.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Acum e ”0” la 387.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

La C.S.M. - 0.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Și sus este suma...

Dna Stanciu Laura - Direcția Economică

„- 698,26”.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Exact.

Dna Stanciu Laura - Direcția Economică

Deci noi am luat și C.S.M.-ul în calcul.

Dl Palaș-Alexandru Paul


Această modificare intervine ca urmare a scoaterii de pe oț proiecte. Este o chestiune de fapt.

Dl George Sorin Botez

Alte discuții?

Doamna Stai cu și domnul Dănescu au anunțat că nu participă lâ^gtî

Dl Ganea Cristian

Asta înseamnă că noi nu luăm banii de la C.S.M. înapoi. Excedentul pe care îl am. Nu?

Dl George Sorin Botez

Da.

Dl Ganea Cristian

Bun. In condițiile în care avem dobânzi la bancă și plătim dobânzi și noi nu luăm banii de la C.S.M. înapoi, nu suntem un pic în culpă? Nu sunt tot bani publici?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Nu este vorba că nu luăm banii. Nu-i dăm și nu mi-i dă. Și neaprobarea bugetului local, asta voiam să vă spun, înseamnă că pierdem două milioane șapte sute pentru asistență socială dați de finanțe, un milion șapte sute...

Dl Ganea Cristian

Doamna Director, îmi cer scuze, eu am înțeles. Doar am vrut să întreb ce se întâmplă cu banii aceia. Nu s-a pus problema dacă ”da” sau ”nu”.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Orice excedent se virează la bugetul local. Nu se pierd bani.

Dl Primar

Domnul Ganea, domnul Pană, doamna Crăciunoiu, în cursul zilei de mâine o să vorbim cu domnul Președinte de la Curtea de Conturi, Camera de Conturi Prahova și o să vorbim și cu Directorul Direcției Regionale a Finanțelor Publice să vedem cum ieșim din acest clinei din punct de vedere financiar, pentru că, fără doar și poate, dumneavoastră alături de cei de la C.S.M. va trebui să faceți execuția bugetară și contul de închidere.

în atare situație, va trebui să se rezolve și aceste sume. Dar pentru a ne pune în concordanță cu ceea ce a spus Curtea de Conturi, vom merge acolo să vedem care este soluția și atunci poate avem și răspunsul pe care domnul viceprimar Ganea l-a solicitat.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul:

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 17 voturi "pentru” și două neparticipări la vot proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A

Dl Primar

Știu că este ședință extraordinară și avem și un eveniment. Un singur minut. Astăzi de dimineață alături de colegii mei, cei doi viceprimari și alături de adminjlic

și asta este pentru dumneavoastră dragi consilieri, am avut o discuție JJ^^kde mo*d^ care trebuie să vină proiectele de buget, astfel încât până pe data de 10 z ° fi depuse toate proiectele de buget, cu rugămintea către dumneavoastră^ și data de 20 ale fiecărei luni să aveți comisiile, pentru a putea da o ordf^det^âș^ este normal, cu toate avizele, toate semnăturile.


Nu este problema dumneavoastră faptul că o serie de proiecte nu au avizeTn termen sau că sunt urgențe. Atât timp cât nu sunt în stare anumite direcții să-și rezolve problemele, aici este problema autorității locale și de care alături de colegii mei, eu răspund.

De aici înainte, proiectele care nu sunt aduse până pe data de 10 spre aprobare, apoi către dumneavoastră, nu vor mai fî pe ordinea de zi.

Mulțumesc! Și ”Sărbători fericite!”.

Dl George Sorin Botez

Mulțumim domnul Primar!

Și eu vă urez ”Sărbători fericite!”. Mai sunt două luări de cuvânt, domnul Ganea și domnul Dănescu.

DI Dănescu Ștefan

Domnul președinte, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să-i adresez o întrebare doamnei Tamara Costache.

Care este situația indemnizației la momentul acesta a copiilor pe care îi antrenați? Dna Tamara Costache

Eu nu am copii care primesc indemnizație. Eu am copii născuți 2011-2003, ceea ce înseamnă 6 și 12 ani. Deci, copiii mei nu primesc indemnizație.

Dl Dănescu Ștefan

Din cunoștința dumneavoastră, în club, sunt și copii care nu și-au primit indemnizația?

Dna Tamara Costache

Da. De la alte secții.

DI Dănescu Ștefan

Puteți să detaliați, vă rog?

Dna Tamara Costache

La box, colegul meu Titi Tudor are copii care nu primesc indemnizație, judo, atletism.

Dl Dănescu Ștefan

Aveți idee domnul Tudor, ceva sume?

Dl Titi Tudor

La mine la secția de box, la performanță, pe care am facut-o anul acesta, de asta am vrut să mă înscriu la cuvânt, nu se poate, vin de atâtea ori la această ședință, nu ne punem în concordanță cu toată conducerea. Avem sportivi care sunt campionii României. Am un campion al României la seniori. Nu i-a dat nimic. Nu a mâncat nimic. Nu a luat indemnizație un an de zile. Noi nu am luat salariile de opt luni de zile. Unde ajungem?

Vreau să vă întreb pe dumneavoastră? Sunt și Cetățean de Onoare tot în urm Dumneavoastră v-ați adunat aici pentru noi, pentru sport și pentru cetățen^qrașului; nu suntem în stare să facem un proiect de hotărâre pentru a merge sportiv " Cum a mers până acum? Eu nu înțeleg de ce s-a ajuns la situația asta.


Domnul Ganea, am toată încrederea în dumneavoastră. Ați spu&ra s&P venit ultima dată la ședință pe anul acesta. Nu am luat salariile. Nu numai fcu plecăm acum de la ultima ședință și ni se dau și nouă banii, salariile, ca să po ceva pe masă.

Primesc din țară telefon, ce ați făcut măi nea Titi acolo? Și nu pot să pun pe masă ceva de Crăciun? Este posibil așa ceva?

Vă respect din tot sufletul. V-am respectat și vă respect. Haideți să facem ceva pentru sport. Prin sport am ridicat foarte mult numele Ploieștiului. Vă rog din suflet. Aprobați proiectul acesta. La secția de box avem 37 de mii de lei ca să terminăm. La Tamara la fel. La judo la fel. Haideți domnule, este mare lucru să facem această sumă pentru copiii ăștia?

Vă mulțumesc!

Dl Primar

Doamna Costache, am și eu o întrebare. Ați spus că dumneavoastră nu aveți copii care ar trebui să primească indemnizație. Mai există profesori de înot. Colegii dumneavoastră au copii care ar trebui să primească indemnizație?

Dna Tamara Costache

La înot nu. La înot prima legitimare se face la 10 ani. Eu practic am luat copiii pe care eu îi învăț să înoate și îi duc mai departe. Nu am cum să cer indemnizație. Asta este o faptă de bun-simț.

Dl Primar

Atunci, am și eu o întrebare, fără supărare. Eu îmi aduc aminte, poate că nu mă ajută memoria în momentul de față, că exista o indemnizație și pentru înot.

Dna Tamara Costache

Dacă este vorba de dulciuri și de apă, suc, astea le primim, da.

Dl Primar

Domnul Titi Tudor, știți foarte bine că am demarat niște proiecte alături de colegii mei și cu aprobarea consiliului local, tocmai pentru a reglementa aceste situații. Ce-i drept, poate că lucrurile au trenat un pic, nu are rost să vorbim de acest lucru în momentul de față.

De aceea i-am rugat pe colegii mei, alături de Direcția Economică să mergem și la Curtea de Conturi și la Direcția Generală a Finanțelor Publice, tocmai pentru a reglementa această problemă a bugetului, fără de care nu o să putem să facem execuția bugetară și închiderea. în aceeași măsură va trebui ca economicul de la dumneavoastră de la C.S.M., construcția viitoare a bugetului să o facă în conformitate cu legea. Pentru că și aici este o problemă și este subliniată de către Curtea de Conturi.

Să știți că nu cred că există om în această sală, nu cred că există consilier în această sală, care să nu vină în sprijinul dumneavoastră, să nu vină în sprijinul celor care sunt la șah, la gimnastică, la karate, la înot sau cum mai doriți dumneavoastră. Dar vedeți că, și consilierii locali și toată lumea, trebuie să voteze niște proiecte care sunt construite corespunzător de la începutul anului. Dacă aceste lucruri nu s-au făcut cum trebuie,

consecințele le-am suportat, cel puțin în ultimele cinci, șase luni de zile și le știm cu toții. Credeți-ne că în aparatul de specialitate, alături de colegii mei cei doi^Mă situ


doamna administrator public, etc. depunem eforturi pentru a reglementa^

Dl Titi Tudor                                                 Jjț

Domnul Primar, vă mulțumesc pentru ceea ce îmi spuneți, dar de fe'limS  este o lună, nu sunt două, nu sunt trei, copii ăștia nu au ce mânca. De opFlunj de^il a găsit o soluție?                                                                \

Am muncit benevol, ne-am dus la sală, am făcut și performanță și de opt luni de zile nu am primit nici salariu, nici nimic. Spuneți-mi și mie acum, cu ce greșesc?

Dl Dănescu Ștefan

Domnul primar, cu tot respectul, aveți dreptate, așa este, numai că trebuie să ne aducem aminte, că acest Club a avut prevedere bugetară pe șase luni, după care, alte patru refuzate. Dacă s-a refuzat prima prevedere bugetară, după aia s-au mai refuzat încă trei, probabil că departamentul economic trebuia să ia măsurile necesare ca următoarele patru să nu mai fie refuzate. Părerea mea. Nu era o întrebare adresată dumneavoastră, pentru că nu dumneavoastră sunteți de vină.

Dl Primar


Voiam să spun decât atât, că au existat solicitări din partea direcției economice de reglare a situațiilor din bugetul respectiv și ulterior a apărut și această decizie a Curții de Conturi care subliniază încă o dată, dacă era necesar, faptul că trebuie reglate niște articole din punct de vedere tehnic mă refer și niște capitole.

DI Dănescu Ștefan

Credeți că încălzește pe cineva? In speță, pe cei de la C.S.M.?

Dl Ganea Cristian

Domnul Primar, știu că o să faci gripă peste patru luni de zile. îți dau paracetamol de astăzi. Cam așa a fost. Poate că a fost mai bine, într-un fel. Dar la începutul anului s-a votat un buget pe șase luni de zile la absolut toată lumea. Toți s-au încadrat în el. De ce nu s-a tras un semnal de alarmă? De ce Direcția economică tutelară de aici de la primărie, nu a trimis reprezentant, de câte ori am rugat să trimită reprezentant la C.S.M.? Nu au vrut să se ducă. Au spus că nu au personal. Și asta este adevărat. A fost acea comisie. De ce nu au trimis reprezentant domnul Primar? Bun, sunt niște proști, îmi cer scuze, ipotetic, trimite un deștept, dar asta nu înseamnă că toți copiii ploieștenilor și toți sportivii trebuie să sufere pentru neînțelegerea între doi, trei sau mai mulți oameni. Cinci oameni nu sunt o majoritate.

Dl Primar

Fără supărare, cred că a fost o întrebare retorică.

Dl George Sorin Botez

Probabil că ar fi multe de spus, dar nimic din ceea ce se spune nu o să acopere lipsurile care există la acest moment, pentru că nimeni nu a spus C.S.M.-ului ”te vei desființa” sau ”îți reduci activitatea” și C.S.M.-ul a continuat să meargă cu motoarele în priză. Ceea ce a însemnat angajarea de cheltuieli a căror bugetare a fost refuzată.

Dl Ganea Cristian

Doamna Crăciunoiu, ați trimis vreo hârtie către C.S.M. prin care să le atrageți atenția că încalcă flagrant toate legile și dispozițiile la nivelul lunii martie, aprilie?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Da, bineînțeles. Dumneavoastră în primul rând și după aceea la C.S.M. Aveți cunoștință din martie, aprilie.


Dl Ganea Cristian

O hârtie oficială nu o informare, că asa ati vrut să ...

7              3         9

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Nu informare. Am notă de restituire, conform legii.

Dl Ganea Cristian

La ce dată?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

La data de iunie, iulie. Verific.

Ați avut cunoștință de tot ce se întâmplă acolo.

Dl Ganea Cristian

Pe facturi din martie?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Da. De când discutăm noi? Nu știați nimic ce se întâmplă acolo?

Dl Ganea Cristian

Eu știu, dar dumneavoastră nu ați luat nicio măsură, doamnă directoare.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Păi iau eu măsură? Eu eram ordonatorul principal de credite?

Dl Ganea Cristian

Da, dumneavoastră. Doamnă, eu am fost ordonator principal de credite până în luna... cel mult iunie.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Până în 27 iunie

Dl Ganea Cristian

Știu, că mă urmăriți îndeaproape.

Dl George Sorin Botez

Ora Îl45 domnul...

Dl Ganea Cristian

Da. Cam asa.

Nu asta este problema. Eu am cerut de ce ați ținut facturile pe loc, mi-ați spus că le-ati calculat...

9

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Dar nu erați dumneavoastră care ați spus că vă asumați plățile către C.S.M.?

M-ați întrebat dacă puteți?

Dl Ganea Cristian

Știați bine că nu pot să mi le asum neavând viza dumneavoastră și chiar ați fot informată că există ordonator terțiar de credite.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

în consiliu așa ați spus.

Nu ati zis dumneavoastră că vă asumați?

3                                                                                                                  9

Dra Enache Cristina-Ana-Maria


Asa ati declarat în ședință.

3          »                                        5               J

Dl Ganea Cristian

Doamna Cristina, ați luat cuvântul, v-a dat cuvântul?

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Nu, v-am amintit.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Deja adusesem la cunoștință situația și se încheiau contracte în continuare fără prevedere bugetară. Știți lucrul acesta.

Dl Ganea Cristian

Cine a greșit va plătit doamna Crăciunoiu, da?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Da, dar știți. V-am informat de tot ce s-a întâmplat acolo. Nu puteți să spuneți că nu ați avut cunoștință.

Dl Tudor Eduard

Domnul președinte, domnul Primar, eu sunt mai nou în acest consiliu. Chiar nu înțeleg de ce se reglează aceste probleme aici?

Dl George Sorin Botez

Pentru că este un for de discuții, domnul consilier. Și știți care este treaba, azi dimineață la 800 a fost o ședință în care consilierii au fost puși la zid de către executiv, de către cei care lucrează, pe considerentul că noi suntem ăia răi, că cerem situații, că întrebăm. Despre mine s-a spus că umilesc persoanele la modul în care pun problema. Toată lumea este foarte sensibilă atunci când este vorba de muncă.

Dacă n-am trăi cele mai penibile situații, probabil, din administrația publică locală din România, nu ai avea cu cine să te cerți. Că nu te iei de om ca boala de omul sărac. Dar omul știți cum este, în loc să-și vadă bârna din ochiul lui se uită după scobitoarea din fundul altuia, ca să zic așa. Asta este. La un moment dat gândesc că totul este un meci: Dobre -Direcția Economică, Ganea - Direcția Economică, când sunt băieții ăștia bolnavi intră si Pană vreo trei minute, după care preluăm și noi când sunt ședințele de consiliu și plecăm cum am venit, ca să spunem așa. Adică eu vin bou și plec vacă.

Dl Tudor Eduard

Despre asta vorbim.

A

II întreb pe domnul Primar. Mă gândesc că din punct de vedere uman așa, de ce nu ați avut discuția cu forurile acelea superioare financiare ieri sau în altă zi...

Dl George Sorin Botez

Am fost domnul, stati liniștit.

7          ?              a

Dl Ganea Cristian

Am fost de șapte luni de zile.

Dl Tudor Eduard

Și atunci?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

A, deci aveați cunoștință. Dacă ați fost acum șapte luni, aveați cunoștință.

Dl George Sorin Botez

Am fost și eu. Nouă ne spune una, de acolo se pleacă cu altă idee^di a comunicat nouă nu bate deloc cu ceea ce se pretinde de către DirecM^ ar fi comunicat Direcției Economice.                                  z

Dl Primar

■■                                                                                                                  l sol l KCg

Aș vrea să fac totuși niște precizări.                     O\PSă știți domnul Botez și dragi colegi, că atunci când dire^gu^aaiL^Njare au reprezentat de dimineață instituțiile din subordine au făcut acele^â^^^T nu au nominalizat persoane, ci au dorit decât să nu se mai aducă anumite discuții care totuși cred că nu sunt reprezentative pentru acest consiliu atunci când se fac anumite apelative către anumiți directori și dreptul de a putea să-și ducă ideea până la capăt atunci când sunt întrebați în ședința de consiliu. Nu s-a discutat altceva. Nu a fost nicio persoană nominalizată. Dacă cineva s-a simțit cu musca pe căciulă nu este vina ...

Dl George Sorin Botez

Nu, că musca mea dormea la ora aia.

Dl Primar

Și vreau să-i spun domnului consilier local următoarea chestiune: să știți că în ceea ce privește aparatul de specialitate al primăriei, credeți-ne că am făcut alături de cei doi viceprimari demersuri, cred că la toate instituțiile posibile și imposibile din această minunată țară pentru a clarifica situația C.S.M.-ului. Și vreau să vă spun un lucru: indiferent de insistențele și de telefoanele și de drumurile făcute, nici până în momentul de astăzi, de exemplu, ministerul care ar fi trebuit să fie primul care să vină cu o soluție, nu ne-a dat un răspuns. Se cheamă Ministerul Tineretului și Sportului, cel care gestionează Legea 69/2000 și H.G. 1447/2007 care sunt cele dezbătute în această problemă aici. Asta este realitatea. Asta este tara în care trăim.

»

Dl Tudor Eduard

Mă scuzați, când dați cu degetul în masă așa, vă gândiți și la domnii părinți care plătesc impozite, apropo de retorica politică pe care o aveți aproape în fiecare ședință...

Dl Primar

Indiferent de situație, să stiti că niciodată nu o să vin în fata dumneavoastră să vă propun să aprobați o hotărâre de consiliu local sau să luați vreo decizie care nu respectă legea. Și dacă doriți, ați avut la dispoziție și Decizia Curții de Conturi și probabil că ați fi văzut acolo anumite aspecte.

Mulțumesc!

Dl Tudor Eduard

Vorbeam despre cu totul altceva. Știu că retorica dumneavoastră este ok, dar nu e cazul.

Dl Primar

Pentru copii, să știți că tocmai de aceea am și propus alături de colegii mei acele contracte de muncă, de aceea am mărit și organigrama C.S.M.-ului. Și știți că acea propunere există de trei luni de zile.

Dl Tudor Eduard

De aceea a si durat 8 luni, mulțumesc!

DI Primar

Există de trei luni de zile. Credeti-mă.


vocal conșflței/PyM.P. d


Dl George Sorin Botez

Domnul consilier, vă supărați dacă vă calific cel mai sală?

DI Tudor Eduard

Mulțumesc! Nici nu va fi greu.

Dl Ganea Cristian

De dimineață am discutat despre respectul reciproc în să-i atrag atenția doamnei Crăciunoiu că mi-a răspuns fără să aibă cuvântul și să nu se răstească la mine ”vedeți că ati știut”.

9                 9     »

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

îmi cer scuze.

Dl Ganea Cristian

V-a dat cuvântul?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

îmi cer scuze.

Dl Ganea Cristian

Vi le accept.

Ați fost cu mine de mână si la domnul Rizea la finanțe, ati fost cu mine si la domnul Balalia, și ce păreri au fost acolo? La domnul Rizea a spus dacă este P.F.A și își plătește taxele, din punctul meu de vedere nu e nicio problemă. Toate hârtiile care au venit de la Minister se băteau cap în cap. Nu vreau să zic că sunteți dumneavoastră, eu sau altcineva vinovat. Dar, de ce trebuie să ne luăm după alte modele? De ce Ploieștiul este singurul oraș din țară în care C.S.M.-ul nu este plătit? De ce Bucureștiul poate să facă? De ce Brașovul, de ce Slatina? Ăia sunt mai deștepți ca noi? Ei nu au Curte de Conturi?

Dl Dănescu Ștefan

Doamna Crăciunoiu, spuneți-ne dacă se poate, când credeți că va avea și C.S.M.-ul bani?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Are un buget aprobat.

Dl Dănescu Ștefan

Mă scuzați, întrebarea mea nu a fost cea corectă. Când credeți că poate să-i și folosească?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Când îi solicită. A trecut bugetul local, bugetul lor nu are importanță că nu a trecut.

Dl Dănescu Ștefan

Nu vă aud doamnă.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Ce mai au prevedere bugetară și este legal, poate să-i solicite și-i dăm.

Dl Dănescu Ștefan

Bun. Când credeți?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Dacă îi solicită mâine îi primește. Restul de prevedere bugetară. Dl George Sorin Botez


Mulțumesc!

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Stoichiciu, puteți să-i solicitați mâine. Așa a spus do

DI George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în • continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.PREȘEDINTE DE George Sorin/Boftez

•si'

Verificat, Șef Serviciu Adriana Cîrstea Q/c întocmit, consilier Ilă Claudia-Maria