Proces verbal din 21.12.2016

Proces verbal din 21 decembrie 2016

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSÎLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL


al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului P din data de 21 decembrie 2016


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 49997/16.12.2016.

\    La ședință au participat un număr de 24 consilieri din 27 în funcție, absenți fiind

consilierii: Răzvan Ursu, Marius Mateescu și Iulian Bolocan.

A&&

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian Florin Dobre       - Primar

Doamna Anabell Olimpia Măntoiu - Secretar

ÎH &

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Niculae Botez.

DL George Botez

Bună ziua!

Sunt prezenți 23 de consilieri, constat constituit cvorumul, motiv pentru care declar deschise lucrările ședinței. începem cu Imnul de Stat.

*

Fiind o ședință de sfârșit de an, am înțeles de la colegii mei că, în sală se află un grup de colindători de la Liceul Carmen Sylva și sunt absolut convins că veți fi de acord ca domniile lor să ne amintească de ceea ce vom spune și vom face de sărbătorile care se apropie.

Așadar, să ascultăm colinde.

*

Avem o ordine de zi prezentată la care intervin următoarele modificări: suplimentar, pe ordinea de zi sunt propuse următoarele puncte:

Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.316/29.09.2016 privind constituirea colectivului de coordonare și supervizare pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești - inițiat de consilierii Gabriel

Constantin Minea, Marilena Stanciu, Aurelian-Dumitru Tudor și Gheorg Simion.


Cine este pentru includerea pe ordinea de zi?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

Al doilea suplimentar: „Proiect de hotărâre privimt^fyțifflgtci Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 200/20LS^prlvind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești,, pentru anul școlar 2016-2017, modificată și completată — inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Dinu Andrei și Florina Alina Sorescu.

Cine este pentru?                   23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

Proiect de h otărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr, 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre,

23 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

Proiect de hotărâre de completare a Hotărârii Consiliului Local nr, 230/2016 privind stabilirea componenței Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre,

23 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

Proiect de hotărâre privind acordarea de subvenții la activitatea de exploatare a S.C. Transport Călători Express S.A, Ploiești până la acoperirea diferenței dintre cheltuielile înregistrate de operator și veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane pentru anul 2015 conform clauzelor Contractului de delegarea gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr, 018579/04,11,2013 și 21644/04,11.2013 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre. Cine este pentru?

23 de voturi


Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

»

23 de voturi pentru.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterio^fe^și-nr. 85/2008, cu modificările și completările ulterioare - inițiat de consilieriCȘtefan^ Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda DraguleafMaidf^^cola^\ Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog,                  | c!         BJ

Cine este pentru?                    23 de voturi

Cine este împotrivă?                 -

Daca se abține cineva?               -

23 de voturi pentru.

Apoi, fiind cu reflexie asupra proiectului bugetului, vă cer încuviințarea ca numărul 14 și suplimentarul 5, să fie luate înainte de poziția cu numărul 12:

Cine este pentru?                     23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi pentru.

Se retrag, neavând aviz, punctele 11 și 29 de pe ordinea de zi.

DL Florin Neagu

Vă rog frumos să-mi dați și mie cuvântul.

Punctul 29 este proiectul inițiat de mine, Petrolul 52 și nu poate fi retras fără...

DL George Botez

Nu are aviz, nu se pune în dezbatere.

DL Florin Neagu

Atunci, vine întrebarea către executiv: dacă nu are aviz, de ce a fost pus pe ordinea de zi?

DL George Botez

Dacă-mi permiteți, dl. consilier, cu tot respectul, am în față proiectul dumneavoastră și, colegial vorbind, ar fi trebuit să avem această discuție între patru ochi. Arătati-mi si mie unde scrie Petrolul 52 în acest...

9              9

DL Florin Neagu

Vă rog să verificați...

DL George Botez

Nu, arătați-mi și mie, în proiectul dumneavoastră, unde scrie Petrolul 52?

Dl. Florin Neagu

Inițial a fost trimis asa, la vreo oră, când l-am trimis către Direcția Juridică, am

9                                              9   7                               ?                                                                             9                           7

și pe mail confirmare că l-au primit...

DL George Botez

Acest proiect care a ajuns la dispoziția comisiei nu face precizarea. De ce nu 1-ați trimis de la bun început așa cum trebuia?

DL Florin Neagu

Vă fac dovada cu mail-ul că a fost trimis către Direcția Juridică...

Dl. George Botez

Nu-mi faceți mie dovada cu mail-ul. Din punctul meu de vedere, în momentul în care depunem un proiect, n-o facem doar ca să aruncăm cu piatră în apă ca să vedem cine o scoate după aceea, și să creăm niște situații tensionate. In mapa tuturor consilierilor și pe circuitul acestei Primării există un proiect inițiat de dumneavoastră

prin care vreți să dăm cele 6 mărci fără a arăta cui. Că, dumneavoastră, după acgga, sau că dumneavoastră aveți în posesie un alt proiect, este problema dumneavoastră^ N/


Dl. Florin Neagu

Vă rog să verificați la juridic dacă a fost primit...

Dl. George Botez

Am verificat astăzi și doar asta este. Cumva ați făcut acesf^^ie Asociația Petrolul 52 sau pentru altcineva?

Asta trebuia să discutăm între noi.

Sau, dumneavoastră ați lăsat în alb urmând să se completeze?

Din punctul meu de vedere, eu respect această Asociație Petrolul 52, ceea ce, în acest proiect nu scrie nimic.

Dl. Florin Neagu

Va rog frumos, dna director de la juridic să-mi spuneți și mie dacă ați primit și în ce variantă ați primit proiectul?

Eu vă pot face dovada că, în aceeași zi, pe mail, v-am trimis și modificarea respectivă. Pe mail la Direcția Juridică.

Dna, secretar Anabell Olimpia Mântoiu

Nu cred că mi le-ați transmis mie.

Dl. Florin Neagu

Nu dumneavoastră personal.

Dna, secretar Anabell Olimpia Măntoiu

Nu mi-ați transmis mie, „dir .juridica” este la Relația cu Consiliul Local.

Dl. George Botez

Ca să n-o mai lungim atât...

Dl. Sîrbu imediat vă dau cuvântul. Țineți neapărat? Vă rog frumos.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Dl. președinte, ceea ce nu înțeleg eu: ce comisie trebuia să dea aviz la acest proiect?

Dl. George Botez

Comisia juridică.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Comisia juridică nu a dat deloc avizul? Sau este avizul negativ? Comisia juridică, din câte știu eu, are dreptul să dea aviz negativ sau pozitiv și este consultativ pentru consiliul local.

Părerea mea este că ceva nu este în regulă.

Dl. George Botez

Da, ceva este în neregulă cu modul de redactare a acestui proiect și cu faptul că proiectul, scuzați expresia „a ajuns chel”.

Este dl. Vlad aici, noi toți vrem să lămurim odată pentru totdeauna această problemă - ați folosit-o ca vehicul electoral pentru un partid împotriva altuia. Gata, au trecut alegerile, s-a terminat. Haideți să rezolvăm problema.

Problema se va rezolva de o manieră care să asigure folosința mărci de către această asociație și, în același timp, nu cum au cântat cei dinainte „mulți ani,, pentru noi, ca să ne înțelegem. Pentru că s-a reușit performanța ca doi dintre predecesorii domnului Dobre să ajungă pe căi nedorite din aceste cauze.

Și atunci, fiind și dl. Vlad aici, îi adresez respectuoasa invitație ca domnia sa, împreună cu dl. Dridea care este, după părerea mea, inima și motorul aceșt<ri(a^Qiății., să meargă împreună cu un reprezentant al Primăriei, și aici o să v|^og să'TTuntfțiX dumneavoastră dl. primar, la cele două structuri care sunt înființate și/felose^^arcue; \ municipale, și aici mă refer la Cluj și la Iași.                          | c!            jg J

Și acolo, cercetând modalitatea legală prin care ei au pus la di^Qz&ftJ^este^/ mărci sau acea marcă, (și Craiova, eventual) să facem o analiză, fa^âiAim^le^tiW comun al primăriei, consilieri, nu contează politic, asta nu ma mteEesgata^si reprezentanții asociației, în așa fel încât, în acest an competițional, cel mai târziu în luna martie sau aprilie, să putem să rezolvăm această problemă de o manieră care să asigure o perspectivă a acestei echipe și nu o chestiune aruncată domnului coleg, poate cu mai puțină lipsă de experiență. Cu toate că nu este proiectul dumneavoastră, este al unui, hai să spunem - prieten al dumneavoastră pentru că înțeleg că dumneavoastră nu sunteți colegi. Dar, haideți s-o rezolvăm în așa fel încât să țină. Da?

Ceea ce ați scris dumneavoastră, și în formula 1 și în formula 2, este o chestiune care nu ar ține. Și, am să vă explic de ce — în primul rând, dumneavoastră nici măcar nu ați făcut dovada că acești oameni, aici de față, vor acest lucru. Nu era normal? Nu era normal din punct de vedere al acurateței lucrării dumneavoastră de proiect să faceți dovada că există, să puneți un certificat, o solicitare, niște documente de la domniile lor? Un proiect prin care să spună: vrem această chestie pentru că vrem să renaștem, să facem, să dregem, vrem, în următorii 5 ani să revenim unde am fost? Era o chestie. Dacă ați fi discutat cu mine și nu cu colegul dumneavoastră, probabil că aveam niște pași facuți.

Dacă dumneavoastră aveți inima deschisă și eu am toată disponibilitatea, împreună cu colegii mei, să rezolvăm problema profesionist. Și, dacă o rezolvăm profesionist, eu unul, niciodată n-o să-mi fac .... vizavi de chestia asta și o să vi-1 ofer dumneavoastră și probabil că, alături de marii jucători ai lui Petrolul, dumneavoastră veți face parte din panoplia clubului.

Haideți s-o facem așa. Sunteți de acord dl. Vlad?

Dl. Cristi Vlad

Eu sunt aici lângă dumneavoastră și, sincer vă spun și cred că sunt în asentimentul...

Dl. George Botez

Nu, sunteți de acord cu mine sau nu? Să studiem modalitățile...

DL Cristi Vlad

Legat de ce spuneți dumneavoastră că noi nu dorim această siglă cred că...

DL George Botez

Dl. Vlad, haideți să ne înțelegem...

Dl. Cristi Vlad

Păi, noi nu mai înțelegem nimic, dumneavoastră nu ne spuneți nimic, de 4 luni de zile...

DL George Botez

Vă rog frumos, citiți dumneavoastră acest proiect.

DL Cristi Vlad

Asta nu este problema noastră, ce se întâmplă aici, noi nu mai înțelegem nimic.

DL George Botez

V-am propus o modalitate de rezolvare a acestei probleme care să presupună... Dl. Cristi Vlad


Dumneavoastră aveți aceste posibilități de foarte mult timp, din păff^î^ se știe de colaborarea chiar și cu...                                    /

Dl. George Botez

Deci, sunteți de acord să strângem toate documentele de menționate în care primăria a cedat sigla și să găsim o modalitate alt\^ați;

Dl. Cristi Vlad

Dar, de ce trebuie să căutăm în altă parte când putem să le găsim â ce să întrebăm la alții când putem spune foarte simplu: este doar de interesul și de dorința de a ne da această siglă.

Dl. George Botez

înțeleg că nu sunteți de acord.

Dl. Cristi Vlad

Eu nu pot să spun că nu sunt de acord, ideea e că de ce să n-o facem noi? Avem chiar un draft de colaborare între CSU Craiova și Primăria Craiova, unde s-a putut, aici nu se poate nimic.

Dl. George Botez

Păi, dumneavoastră vedeți vreun draft de colaborare anexat acestui proiect de hotărâre? Dumneavoastră mă întrebați pe mine de ce acest proiect de hotărâre, pe care nu l-am făcut eu...

Dl. Cristi Vlad

Nu, nu vă întreb pe dumneavoastră și, pe noi ne depășesc chestiunile politice pe care dumneavoastră le aveți aici în consiliul local.

Dl. George Botez

Nu mai avem chestii politice aici în consiliul local, toată lumea vrea să vadă...

Dl. Cristi Vlad

Concret, faptele sunt altele decât ce ne spuneți dumneavoastră. De ce nu ne-ați propus asta acum 3 luni de zile? De ce ne-o propuneți acum? De ce să căutăm la alții când putem să găsim aici pur și simplu.

Dl. George Botez

Pentru că alții au un precedent. Acest precedent va asigura legalitatea colaborării dintre noi și un proiect pe 10, 15, 20 de ani, poate pe vecie. Așa, o chestiune făcută pe picior, doar ca să fie dată cu câteva zile înainte de alegeri, să câștigăm niște voturi, niciodată nu va avea sorți de izbândă, dl. Vlad.

Și, vă rog să mă credeți că, dacă dumneavoastră...

DL Cristi Vlad

Pe noi ne depășesc lucrurile astea...

Dl. George Botez

Nu dl. Vlad.

Dl. Cristi Vlad

Ba da.

Dl. George Botez

Nu. Dl. Vlad, eu vă arăt drumul pe care trebuie să mergeți și dumneavoastră îmi spuneți că vreți să înotați? Nu se poate așa ceva.


Deci, vă spun că trebuie să găsim o modalitate în care și noi, când plecăm de aici, să nu ajungem colegi de dosar cu unele sau altele dintre persoan^^affidfii^ și la chestia asta. Și atunci, dacă s-a vizat legalitatea la alte modalități. ‘         '

de ce nu am face și noi așa?

Dl. Cristi Vlad

Eu nu zic că nu putem s-o facem...

DL George Botez

Atunci, haideți s-o facem. Eu am dat termen, pentru rezolvarea acestei pr luna martie. Vi se pare că este pe undeva o chestie OZN-istică?

Suporter din sală

Este foarte mult.

DL George Botez

De ce este foarte mult?

Ok, propuneți alt termen.

Suporter din sală

Mâine, ieri.

Dl. George Botez

în momentul în care dumneavoastră coborâti nivelul discuției la acest nivel, eu nu mai discut.

Suporter din sală

Ați spus să propunem alt termen, nu? începerea competiției.

Dl. George Botez

Când începe competiția domnule, pentru dă dumneavoastră știți, eu nu știu?

Suporter din sală

In martie dar, în martie ar trebui să fie deja...

DL George Botez

Bun, atunci - 15 februarie, e ok?

Suporter din sală

Da.

Dl. George Botez

Toată lumea e de acord? Imediat după sărbători, eu sau dl. Cristi Vlad o să vă rog, aveți numărul meu de telefon, luați legătura cu mine, o să vorbim și cu dl. viceprimar Ganea și cu dl. primar și cu dl. viceprimar Pană. O să vă rog să delegați pe cineva să studieze aceste documentații, vom face o discuție comună, găsim soluția și, imediat ce am găsit soluția, convocăm consiliul ca să luăm soluția cea dreaptă în interesul tuturor.

Și, nu vrem o soluție pe 3 luni sau pe 6 luni. Că, am auzit că hai să dăm până la sfârșitul anului. Nu. Să dăm un proiect pe 20 de ani. Și, dacă avem proiectul pe 20 de ani și toate condițiile îndeplinite, vom fi cu toții mulțumiți.

Este toată lumea de acord? Da sau nu, să auzim acum.

Suporteri din sală

Da.

Suporter din sală

Dl. Botez, am și eu o întrebare pentru dumneavoastră - dacă nu se respectă termenul?

Dl. George Botez

Se va respecta termenul.


Suporter din sală

De față cu toată lumea prezentă


Dl. George Botez

Se va respecta termenul.

Suporter din sală

Am înțeles, e ok, eu v-am întrebat...

Dl. George Botez

Se va respecta termenul dacă vom munci cu toții. Dacă nu vom munci cu toții și eu voi aștepta un telefon să sune de ziua îndrăgostirilor, să spună Cristi cât de mult mă iubește, pe 14 februarie, că mâine se împlinește termenul...

Dar, dacă vom face așa și, prin cunoștințele pe care le mai avem și noi pe la primării, poate facem ceva, să ne dea documentele pe un mail, pe un fax, dăm telefoane și stăm de vorbă: uite mă, ăștia au făcut așa, ăștia așa, ăștia așa, noi cum facem?

înseamnă că termenul de 15 februarie va putea să fie 1 februarie.

Domnilor, este o înțelegere pe care ați facut-o cu noi. E toată lumea de acord? Dl. Florin Neagu

Vă rog să-mi permiteți și mie să vorbesc, ați vorbit numai dumneavoastră o jumătate de oră.

Dl. George Botez

Așa e când ești președinte. Uite, astăzi eu vă propun președinte pe dumneavoastră pentru mandatul de 3 luni, da?

Vă rog, aveți cuvântul.

Dl. Florin Neagu

In primul rând, ați făcut niște afirmații...

Dl. George Botez

Mi le asum, răspund...

Dl. Florin Neagu

Nu cred că-și avea rostul. E treaba mea cu cine discut, cu cine mă sfătuiesc...

Dl. George Botez

Nu am spus asta domnule, Doamne ferește!

Dl. Florin Neagu

în al doilea rând, nu este un proiect făcut pe picior și v-am spus - există varianta aceea și pot face dovada oricând, și presei că am trimis mail-ul fix în aceeași zi la câteva minute. Că n-a ajuns, nu e problema mea, nu sunt angajat în executiv eu, aici.

în al treilea rând, îmi spuneți că nu se vrea acest proiect? Cu cine am vorbit eu? întrebați oamenii aceștia dacă vor sau nu. Eu cred că am vorbit cu oamenii din galerie care-și doresc proiectul acesta foarte mult și nu de azi.

Ați spus că a fost campanie electorală. Eu nu am candidat nicăieri, alții au făcut promisiuni în campanie electorală pe acest proiect.

Dl. George Botez

Nu vă face nimeni nicio socoteală. Dacă dumneavoastră ați înțeles și sper să fi înțeles, că vrem sa depășim nivelul politic și vrem să rezolvăm problema, vă opriți acum. Dacă vreți să vorbim de alte persoane și alte interese politice, discutăm după, ca să nu ținem toată lumea aici, da?

Ideea este că am bătut palma cu acești oameni de o modalitate convenabilă pentru toată lumea. Datoria noastră e să ne ținem de cuvânt. Și o vom face. Aj^tați-nc, dumneavoastră, de data asta, să ne ținem de cuvânt și să ne ținem de cu^ânferbrâwlm. inteligenți, da? Mai zicea unul, fotbalist, unul blond „avioane de hârtie^               \

Dl. Florin Neagu

Am înțeles. M-aș fi bucurat foarte mult să veniți dumneav^oaștraWa^ăteți < proiectul, pe picior, cum s-a făcut el așa.

Dl. George Botez

Eu am fost un pic bolnav, când am fost mic am fost și mai bolnav.

Dl. Florin Neagu

Am înțeles.

»

DL Gheorghe Sîrbu

Viitorul proiect va avea toți consilieri inițiatori.

Dl. George Botez

Domnilor, vă mulțumim, aveți încredere, sărbători fericite și să dea Dumnezeu și Maica Domnului să fie o chestie de înțelepciune.

Dl. Florin Neagu

Dacă vă bateți joc de acest proiect la care am muncit, vă rog să luați act de demisia mea din consiliul local si să vă descurcați dumneavoastră.

Dl. George Botez

Mulțumim mult. Dacă vreți să rămâneți în continuare, sunteti bine veniti. Cum apreciați dar noi o să avem niște discuții înflăcărate legate de..o să vedeți.

Din ce v-ați dat demisia domnule?


DL Florin Neagu

Din funcția de consilier local.

DL George Botez

Din cauza mea?

Dl. Florin Neagu

Nu din cauza dumneavoastră...

DL George Botez

Nu, că dacă știu că funcționează, mă iau si de dl. Sîrbu.

Mai suntem în sală un număr de 22 de consilieri, dl. Florin Neagu a părăsit sala.

începem cu ordinea de zi: punctul 1 „Aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 12 noiembrie 2016”

Am o rugăminte la secretariat, nu mai știu la care din aceste ședințe am lipsit. 18 știu sigur. Ca să nu votez. Și la asta am lipsit.

Eu nu particip la vot. Nici dl. Ganea. Oricum, ați fost, n-ați fost, nu e nicio problemă.

Botez și Ganea nu participă la vot la punctul 1.

Cin este pentru?                    20 de voturi

20 de voturi pentru.

D1. Robert Vîscan

Dar nu ați terminat votul, nici eu nu am participat.

Dl. George Botez

Dl. Dănescu n-ați fost pe 12. Dl. Vîscan n-ați fost, nu participațila^ votul. Sunt 7 neparticipări la vot, Botez, Ganea, Dinu, Vîscan, Hodoț^gplB Andrei. Dați-mi și mie procesul verbal să văd cine a lipsit. Deci, pârtiei Andrei, Botez, Dănescu, Dinu, Dragulea, Ganea, Hodorog, Minearaânci^ffii Tudor Eduard, Ursu Răzvan și Vîscan Robert. Toți ceilalți c^|i ' respectabilul nume strigat aici, vă rog sa votați:


Cine este pentru?                 11 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A trecut pentru că ceilalți nu au participat la vot.

Punctul 2 .Aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 18 noiembrie 201C'.

Au lipsit și nu participă la vot: dna Băzăvan, Botez, Marilena Stanciu, Ursu și Văduva.

Cine este pentru?                 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Să salutăm prezența printre noi a stimabilului domn Tudor Eduard. Suntem în sală 23 de suflete.

.Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 29 noiembrie 2016”.

A lipsit doar dl. Dănescu.

Cine este pentru?              22 de voturi

22 de voturi pentru, dl. Dănescu nu participă la vot.

***

întrebări și interpelări.

Vă rog dl. viceprimar Ganea.

Dl. Cristian Ganea

Bună ziua! La mulți ani!

O să fiu cât se poate de scurt: ne confruntăm cu o problemă care ține tot de sport. Este vorba de punctul 11 care a fost retras pentru că nu a avut aviz. Nu a avut aviz pentru că a avut un raport de specialitate de la dna. Crăciunoiu, negativ în sensul că nu respectă legea. Aș dori să-mi dea și mie în scris, dna Nicoleta Crăciunoiu de ce nu respectă legea bugetul sau propunerea de buget făcută de CSM?

Pentru că suntem nevoiți și chiar o să retrag de pe ordinea de zi dl. președinte, organigrama CSM pentru că nu are rost să mințim oamenii că-i angajăm și le dăm salarii dacă nu suntem în stare să plătim utilitățile, paza și alte cheltuieli la CSM.

Nu am să critic această decizie a mea, nu am să mă laud cu ea pur și simplu, îmi pare rău că, la sfârșit de an, avem asemenea probleme.

Vizavi de Petrolul care pare că s-a rezolvat, vizavi de CSM care, de un an de zile, numai și numai în jos a mers. Am impresia că este o luptă între 2 di^ctpr^nuȘțiu^ cine în fața cui a greșit, sper să mă înșel dar rămân la părerea mea că^^frefrui^ciî^X ceva și de către dumneavoastră. Mie îmi este greu să încerc sa conduc^^dlublc^e-nh^K are bani, în care sunt numai vorbe urâte, un club care a închis porțile pWm<sșm^/dri y club care a închis porțile pentru juniori, un club unde trebuie să tăiem-âinx^f^î(e d4* ¥ sport pentru a putea păstra alți profesori. Nu pot și nu sunt în măsură s^spu^l^ear^sa,/ renunțăm, să spun că renunțăm la șah, că avem campioni mondiali, sărenunfan?îa fotbal, renunțăm la volei, la ce Dumnezeu să renunțăm?

Eu propun să-1 închidem de tot pentru că nu se mai poate trăi așa. Oamenii nu și-au luat salariile. Au fost plătiți trei-patru luni, la începutul anului, după care răspunsul a fost: am plătit de proști. îmi pare rău, Curtea de Conturi a fost în control pe anul trecut. Dumneavoastră ați primit raportul. Dacă este așa de ilegal, haideți să-l închidem, să nu mai mințim oamenii și copiii. Nu are sens să mințim.

Dl. primar, vă rog frumos, luați în vedere că vreau să mă retrag de la conducerea clubului. Poate că sunt eu un conducător prost. Poate dumneavoastră sau dl. Pană veți conduce altfel.

Atât am avut de spus. Vă mulțumesc!

DL primar Adrian Florin Dobre

Legat de solicitarea dumneavoastră, această propunere și această soluție care a fost găsită de a avea pe organigrama CSM-ului un anumit număr de posturi pe care vor fi angajați, în urma unui concurs, profesori-antrenori, este soluția pe care am găsit-o și pe care am dezbătut-o de foarte mute ori.

Cred că vă înțeleg punctul de vedere și supărarea și sunt de acord cu dumneavoastră pentru că această problemă, a CSM-ului trenează de foarte mult timp. Stiti foarte bine că am discutat si în cursul zilei de ieri, inclusiv la acea ședință pregătitoare a ședinței de astăzi, legat de buget, legat de toate aceste lucruri.

Totuși consider și cred că ar trebui să chibzuim foarte bine. S-ar putea ca această decizie pe care dumneavoastră s-o luați acum, să prelungească problema în care se află CSM-ul în momentul de față. Dacă nu angajăm acești profesori, dacă nu angajăm acești antrenori, așa cum ați spus și dumneavoastră, cel puțin pentru copii și juniori va fi o problemă.

Avem și la copii și la juniori rezultate foarte bune, știți că am trecut în revistă aceste rezultate, unele la nivel internațional, nu numai la nivel național și cred că ar trebui să ne gândim împreună cum finalizăm această procedură, mai ales că noi făcusem și procedura în oglindă la nivelul organigramei Primăriei pentru a putea debloca acele posturi pentru antrenori.

Legat de buget, știți foarte bine că am discutat și am ridicat această problemă și văd că este și dna director economic și dl. director de la Clubul Sportiv Municipal, este și dna Crăciunoiu, am avut numeroase discuții în cursul zilei de ieri, indiferent de situație și mă refer strict la buget în momentul de față, această situație de punere a bugetului în consonanță cu ceea ce a stabilit Curtea de Conturi, trebuie făcută cel puțin până la data la care bugetul respectiv trebuie să se închidă prin acea situație a cheltuielilor efectuate în cadrul bugetului.

Noi nu putem să avem această situație dacă în continuare considerăm că bugetul respectiv este necorespunzător realizat, votat, aprobat de-a lungul anului 2016. Oricum,

bugetul respectiv nu-1 putem închide, nu o să avem o execuție bugetară aprobată de către dumneavoastră în consiliul local dacă nu rezolvăm această situație. V ui să ne gândim foarte serios ce facem pentru că, pe fond nu putem să aytân bugetară la nivelul întregului buget, să-i spunem bugetul consolidata^ Ploiești.


»

încă o dată fac apel la această situație și sper să țineți cont de

Vă mulțumesc!

Dl. Cristian Ganea

Cu tot respectul, știți că am lucrat împreună la organigramă și anFWtîșit să scoatem din pălărie câteva posturi, mai precis 22. Dar vă întreb - în momentul de față, proiectul a fost scos pentru că este ilegal. Ați citit raportul doamnei Nicoleta Crăciunoiu?

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Vă referiți la cel de buget?

Dl. Cristian Ganea

Da. Cel de buget.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Nu cel legat de organigramă?

Dl. Cristian Ganea

Nu, cel de buget. Atâta timp cât, în buget aveam de plătit câteva indemnizații la copii și cheltuielile cu întreținerea și, nici așa nu trece, eu nu pot să cred. Este rea-voință dl. primar.

Vă rog frumos, dacă dl. Palaș mă poate ajuta și pe mine cu ultima formă de proiect cum a fost adus în comisie?

Dl. George Botez

Vă rog dl. Palaș, o mână de ajutor.

Dl. Paul Palaș

Ce să vă ajut dl. viceprimar?

Dl. viceprimar, dl. președinte, vorbim despre o propunere de hotărâre de consiliu care are un aviz, din partea Direcției Economice, negativ. Spune în avizul respectiv că nu respectă condițiile legale. Nu putem, în aceste condiții, să avizăm proiectul respectiv. Motivele le știți.

Dl. George Botez

Aș vrea să fac eu o remarcă după care o să-1 rog pe dl. Sîrbu.

Problema se traduce în felul următor: anul acesta noi nu am avut bani la CSM să plătim antrenori, sportivi și activitatea sportivă. S-a dat lumea peste cap ca, dintr-un număr de 66 de antrenori să găsim 22 de posturi. Adică, am rămas cu o treime din efectivul de antrenori. Este clar că o treime din efectivul de antrenori nu va putea să desfășoare activitate sportivă așa cum o făceau cei 66. Deci, asta înseamnă că am adus valoarea imediată a clubului la o treime din ceea ce era.

Dar, mai mult decât atât, refuzăm, la ora asta, pentru că sunt și eu implicat în discuțiile care au fost făcute pe acest buget și mai ales ieri când m-am crucit, ieri a fost una din cele 7 zile din viața mea când mi-am făcut cruce, ba cu dreapta, când oboseam o făceam cu stânga, am ajuns la situația în care noi nu vrem să plătim indemnizațiile sportive pentru copiii care fac sport pentru că am un răspuns de o tehnicitate și o acuratețe implacabilă: „nu vreau eu, nu-i conform legii”. Care lege, nu știu, legea

talionului probabil pentru că aici este cine cui îi scoate ochii mai repede, nu mai există raționament.


Și atunci, am pus problema: bun, nu vrei să plătești pază. Ok, să s de tot patrimoniul, îți asumi responsabilitatea. Nu vrei să plătești sporti^i^a trebuie antrenori? Ce să antreneze antrenorii respectivi, aerul? Haiddn\s ' Este totuși un club sportiv municipal care nu poate să existe fără bani.

Și, am primit un răspuns care, pe mine mă scutește de orice comeft^b__

cuvântul meu că nu mai intru în dezbateri pe chestia asta. Am întreba^^£&ij oamenii cu PFA-uri să ne dea în judecată, vor veni cu o notă de plată încărcată cu cheltuieli de judecată, probabil că vor vrea majorări, penalități, probabil că se va încărca nota mai departe cu cheltuieli de executare, cine plătește diferențele astea de bani? Și, am primit răspunsul - cine, instituția, municipalitatea că doar nu le-oi plăti eu pe persoană fizică?

Din acest moment, dl. primar vă rog foarte mult să urmăriți și să faceți corelațiile necesare între pierderile pe care patrimoniul municipiului Ploiești le înregistrează și deciziile subordonaților dumneavoastră și vă rog să mă credeți că, dacă vreți să aveți un prieten în mine, va trebui să luați și măsurile necesare în așa fel încât, cel care ia decizii abuzive să plătească. Că, va fi suficient dl. primar, să dați drumul la prima dispoziție prin care să rețineți sau să dați în judecată funcționarul vinovat de decizii abuzive și vă spun eu că toi ceilalți colegi se vor gândi de 30 de ori înainte de a spune da sau nu.

Este o solicitare pe care v-o fac pentru întreg mandatul și vă rog să considerați că, dacă n-o spun în fiecare ședință, are caracter, cum spunea colegul care și-a dat demisia, perpetuu și exclusiv ca la mărcile cu Petrolul.

Mulțumesc!

Dl. Sîrbu, vă rog.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl. președinte!

Am ascultat pe colegii care au luat cuvântul și vreau să vă spun că sunt de acord cu tot ceea ce a spus dl. Ganea. Și eu consider că este rea-voință. Peste câteva momente, sau peste câteva numere pe ordinea de zi, o să mă puneți să votez să dăm la o firmă, nu dau numele, aproape 11 milioane din bugetul consiliului local. Nu suntem în stare să plătim copiii noștri, nu suntem în stare să plătim profesorii, dăm la o firmă 11 milioane de lei pierderi pentru că așa au fost făcute contractele acum ceva timp.

Oameni buni, suntem în consiliul local, a trecut perioada alegerilor, haideți să facem ceva și pentru ploieșteni. Domnule viceprimar, cine vă oprește pe dumneavoastră să dați toată conducerea afară de la clubul sportiv și s-o luați de la zero ca știți să conduceți, nu vă dați demisia, e păcat. Dați-i afară pe toți de acolo care au greșit, începeți cu o echipă nouă, să le dăm bani, să punem sportul pe picioare. Nu fugiți de responsabilitate. Așa cum spunea dl. președinte, și în noi aveți un prieten. Acum trebuie să fim prieteni ca să facem lucruri și pentru ploieșteni. Să-l sprijinim pe dl. primar să realizeze tot ce și-a propus.

Dacă nu am dreptate să vină să spună cineva. Mă veți obliga sau nu are cine să mă oblige să votez să dăm la o firmă, care probabil banii nici nu ajung în România, 11 milioane astăzi. Păi, ce putem face cu 11 milioane? 4,5 grădinițe sau multe altele.

Oameni buni, au făcut unii niște contracte și au trecut acolo: toate pi plătească Primăria. Păi, ăia care au făcut contractele astea să fie che: în drept și întrebați: băi băiatule, unde ți-a fost capul când le-ai mch^iaț^;x /


De aceea, dl. viceprimar, haideți să punem sportul la punct, ^Je^ați nouă, faceți curățenie acolo că știți cine a greșit și nu vă dați               J

conduceți.

Mulțumesc!

»

Dna. Marilena Stanciu

îl admir pe dl. Sîrbu numai că eu vreau să vă întreb un singur lucru: dacă, până acum este ilegal, CSM-ul, toți cei care trebuie să primească bani de la Primăria municipiului Ploiești, dacă schimbăm conducerea de la CSM, va fi legal?


DL Gheorghe Sîrbu

Schimbăm dacă au greșit. Cine greșește trebuie să plece. Așa este normal. Și să și plătească.

Dna. Marilena Stanciu

Sunt de acord cu dumneavoastră dar, dacă se spune de la economic că este ilegal să plătim antrenori, să plătim elevi, să plătim sportivi, dacă-i dăm pe toți afară, de unde îi plătim? Este legal? Aici trebuie să ne punem întrebarea.

DL George Botez

Acestea fiind zise, înțeleg că am epuizat punctul 4

Punctul 5 „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2016”.

Discuții? înțeleg că nu sunt. Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

22 de voturi

1 abținere

Suntem 23 prezenți. 22 de voturi pentru, 1 abținere, dl. Ganea.

***

6: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultura “I.L. Caragiale” Ploiești”.

Discuții? înțeleg că nu sunt. Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi

1 abținere

22 de voturi pentru, 1 abținere, dl. Ganea.

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești”.

Discuții? înțeleg că nu sunt. Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi

1 abținere

22 de voturi pentru, 1 abținere, dl. Ganea.


,JProiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri$i^ anul 2016 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești”.

Discuții? înțeleg că nu sunt. Supun la vot:

Cine este pentru?              22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         1 abținere

22 de voturi pentru, 1 abținere, dl. Ganea.

***

Proiect de hotărâre nr. 9 „privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”,

Discuții? înțeleg că nu sunt. Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi

1 abținere

3

22 de voturi pentru, 1 abținere, dl. Ganea.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016”,

Discuții? înțeleg că nu sunt. Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

3

22 de voturi

1 abținere

22 de voturi pentru, 1 abținere, dl. Ganea.

11 este retras. Punctul 14 „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2017-2018”.

Discuții? Nu sunt. DL Dănescu a ieșit.

Cine este pentru?               21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi si 1 abținere, dl. Ganea.

***

S5 - „Proiect de hotărâre privind acordarea de subvenții la activitatea de exploatare a S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești până la acoperirea diferenței dintre cheltuielile înregistrate de operator și veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane pentru anul 2015 conform clauzelor Contractului de delegarea gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 018579/04.11.2013 și 21644/04.11.2013”.

Discuții?

Cine este pentru?               20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?          2 abțineri

20 de voturi pentru și 2 abțineri, dl. Dinu și dl. Ganea.


12 „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești pe anul 2016”.

Discuții. Vă rog.

Dna. Zoia Staicu

Nu particip la vot.

Dl. George Botez

Dna. Staicu nu participă la vot și vă și retrageți de la inițiatori. Poftiți dl. Palaș.

DL Paul Palaș

în urma modificărilor care au avut loc pe ordinea de zi, scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului cu bugetul la CSM și introducerea pe ordinea de zi a proiectului cu TCE-ul, privind acordarea de subvenții pentru diferența dintre venituri și cheltuieli, va trebui să mergem la anexa cu cheltuieli, Anexa 1 și mergem la cap. „cultură, recreere și religie”, „bunuri și servicii în cont primărie” - în loc de 311 mii vom avea 698,26mii cu minus și jos, la Clubul Sportiv Municipal - 0.

Mulțumesc.

DL George Botez

Ați făcut modificări?

DL Paul Palaș

Modificările au apărut în urma modificărilor de pe ordinea de zi.

DL George Botez

Și, s-au făcut?

DL Paul Palaș

Da, s-au operat.

Dl. George Botez

Deci, practic ar fi un amendament.

DL Paul Palaș

Nu neapărat, pentru că este o chestiune care corespunde cu ordinea de zi, nu propun nicio altă modificare. Este obligatorie, trebuie să ținem cont de ea.

DL George Botez

Deci, luăm proiectul ca atare.

Dl. Paul Palaș

Exact.

DL George Botez

Alte discuții mai sunt de făcut? Nu.

A venit si dl. Dănescu. 23.

Cine este pentru?                   10 voturi

Sunt 11, este și dna Stanciu.

Dl. Ștefan Dănescu

Dl. președinte, aș propune, atunci când o să votam bugetul CSM-ufui?să-T și acest buget. Cu ocazia asta, poate grăbim un pic și facem lucrurilj^dfhTObife vizavi de CSM.


DL George Botez

Da, am înțeles.

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?              11 abțineri

9                                                                                                                     9

Abțineri grupul PSD, Gheorghe Andrei, George Botez, Ștefan Dănescu", arius Dinu, Sanda Dragulea, Cristian Ganea, Constantin Minea, Florina Sorescu, Robert Vîscan și grupul PMP, Bogdan Hodorog și Eduard Tudor.

Dna. Laura Stanciu - Direcția Economică

A                                                                                          A

In cazul acesta, înseamnă că degeaba ați votat celelalte bugete. In al doilea rând, noi am primit o fișă de la Direcția Finanțelor Publice prin care ni s-a diminuat...

Dl. George Botez

Dna Stanciu, îmi cer scuze, suntem în biroul economic aici sau unde suntem?

Dumneavoastră știți de reversul medaliei? Ați auzit? Ați făcut la facultate de el? Asta e. Când o să găsiți soluțiile, o să aveți și buget probabil. Dacă vreți să aveți buget numai pentru ce vă interesează pe dumneavoastră, e problema dumneavoastră dar, până una alta votul aparține consiliului. Ce ziceți? Mă contraziceți pe treaba asta? Mă contraziceți doamnă sau nu mă contraziceți?

9                                                                                           »

Dna. Laura Stanciu - Direcția Economică

Nu putem să prezentăm...

Dl. George Botez

Doamnă, mă contraziceți sau nu? Nu vă dau voie să-mi răspundeți la altceva. V-am pus o întrebare, vă rog să-mi răspundeți punctual: mă contraziceți că aparține votul consiliului?

Dna. Laura Stanciu - Direcția Economică Nu.

Dl. George Botez

Vă mulțumesc. M-am liniștit. Mai iau o gură de apă și merg mai departe. Vă rog dl. Vîscan.

Dl. Robert Vîscan

Vă mulțumesc.

Vreau să spun compartimentului Economic că am avut, dintre toate bugetele astea pe care le-am votat astăzi, proiecte decât la două dintre ele. Restul proiectelor le-ați trimis ieri, o parte din ele. Nu am apucat să mă uit pe toate. Cu toate astea, aș fi vrut să le votez pe toate dar modul în care purtăm discuțiile în consiliu și modul în care ne comportăm unii cu alții, m-au făcut să fac contrariul. îmi pare rău pentru acest lucru. Sper să înțelegeți și dumneavoastră ceva din asta. V-am atras atenția data trecută că nu o să mai votez nici un proiect pe care nu îl am la dispoziție cu 5 zile înainte, așa cum este legal.

Cu toate astea, vi le-asi fi votat dar modul dumneavoastră mă face să fac contrariul.

Dl. George Botez

Dl. Vîscan, îmi cer scuze și vă rog s-o luați exact invers decât spun: până la urmă, cine suntem noi să cerem să respecte executivul regulile? De ce ar face-o? De ce

vă răciți gura de pomană? Aveți votul și se spune din vechime că un vot face cât un glonț. Așa că, spor la treabă.


Vă rog.

Dl. Gheorghe Popa

Mulțumesc!

Aș vrea să pun și eu o întrebare în urma acestui vot în care^bă^ aprobat, dacă sunt consecințe, știu că s-au primit nișțe bani de la Dirs^âtf dacă afectează cumva indemnizațiile la profesori și la învățători?

D1. George Botez

O să aflăm dar, în același timp, vă spun eu că și nevotarea bugetului la CSM afectează indemnizațiile copiilor care fac sport și a furnizorilor de servicii care vor bloca și vor majora obligațiile municipiului Ploiești. Acum, dacă dumneavoastră, de la economic credeți că aveți ceva să adăugați, luminați-ne.

Dna Stanciu erați pornită.


Dna. Laura Stanciu - Direcția Economică

Nu, dar nu știu...

DL George Botez

Vi s-a adresat o întrebare, răspundeți.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Sumele primite de la finanțe trebuia în 5 zile diminuate și majorate. Am primit adresă, am rectificat în buget. Această rectificare nu se va produce. Restul de unități la fel, s-au diminuat, nu se va produce rectificarea. Nici TCE-ul, nicio hotărâre nu produce nici un efect. Tot ceea ce ași votat nu are nicio valoare.

Dl. George Botez

Mulțumim.

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești si estimările pe 2017-201X\

Discuții? Vă rog dna Staicu.

Dna. Zoia Staicu

Nici la acest proiect nu particip la vot.

DL George Botez

Nu participați la vot. Luăm act. Sunteți și inițiator, înțeleg că nici inițiator nu mai doriți. Foarte bine.

Discuții? Nu sunt.

Cine este pentru?               10 voturi

Dna Stanciu cum sunteti?

Dna. Marilena Stanciu

Eu am votat pentru.

Dl. George Botez

Deci, 11 voturi pentru. Cine este împotrivă?

11 abțineri


Dacă se abține cineva?

Abțineri grupul PSD, Gheorghe Andrei, George Botez, Ștefan Dăneșgu^ Dinu, Sanda Dragulea, Cristian Ganea, Constantin Minea, Florina Vîscan și grupul PMP, Bogdan Hodorog și Eduard Tudor, unul nu paptr^ip^Lla-a trecut.


15 „Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelo^lr^f&j^^ii anul201T\


Hai să auzim: cine oferă mai mult? Vă rog dl. Palaș.

DI. Paul Palaș

Vă mulțumesc dl. președinte.

Așa cum am precizat și în momentul în care am luat în discuție acest proiect, pentru prima dată, eram în campanie electorală, ne menținem propunerea de reducere a cuantumului impozitelor și taxelor aferente clădirilor și terenurilor pentru persoane fizice și juridice cu 5 procente față de valorile existente în acest moment.

Dl. George Botez

Dl. Palaș, cred că intrați în contradicție în alianță. Vă rog dl. Ganea.

Dl. Cristian Ganea

Ținând cont că acest proiect a fost amânat datorită factorilor electorali, noi, grupul PSD ne menținem propunerea de 10%.

DL George Botez

Două amendamente; 5% ALDE, 10% PSD.

DL Paul Palaș

Renunț la propunere dl. președinte.

Dl. George Botez

Eu ziceam că dati 12.

Lăsând gluma la o parte, 10% este o sumă care ar putea să fie suficient de consistentă pentru a aduce un avantaj deținătorilor de imobile în așa fel încât oamenii să și simtă ceva. Iar, interesul pentru această unitate administrativ-teritorială este să creștem nivelul veniturilor prin diversificarea lor și nu să mergem pe aceeași oameni care de fiecare dată au plătit.

Iată deci un amendament la care s-a renunțat - 5%. Unul cu 10%, grupul PSD îl formulează și îl și supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

15 de voturi

1 vot

7 abțineri

3

15 voturi pentru. Grupul PNL abțineri, Larisa Băzăvan, Paulica Drăgușin, Cristina Enache, Puiu Neagu, Gheorghe Sîrbu, Zoia Staicu, Aurelian Tudor. Dl. Gheorghe Popa 1 vot împotrivă. Amendament adoptat.

*

Vă rog dl. Popa.

DL Gheorghe Popa

Mulțumesc dl. președinte!

Aș vrea s-o întreb pe dna director de la SPFL: care ar fi impactul bugetar, care este suma care...

DI. George Botez

De 3 ori mai mare decât aia propusă de inițiator.


Dna. Simona Vișean-Dolniceami - SPFL

Vă dați seama că nu am de unde să știu.

Dl. George Botez

Lăsați, mulțumim.

Dna. Simona Vișean-Dolniceanu - SPFL

Mai am o rugăminte: mii de scuze, întrucât eu pentru că știam că asta va fi propunerea...

Dl. George Botez

Asta pentru că nu aveți comunicare cu zona PSD a consiliului, ati avut numai cu ALDE.

Dna. Simona Vișean-Dolniceanu - SPFL

Nu, am avut cu comisia de buget dl. consilier. Rugămintea este: lăsați-mi posibilitatea să fac modificările pentru că sunt vreo 30 de modificări de făcut în hotărâre și nu știu cum să procedăm.

Dl. George Botez

Pauză de consultări și rămâne să supunem la vot după pauză.

PAUZĂ

Dl. George Botez

Vă reamintesc că suntem la punctul nr. 15. Având în vedere faptul că, din punct de vedere logistic, este nevoie de o modificare a unor sume, a unor procente, în acest proiect, pentru că am înțeles că durează mai mult, ca să putem să fim lucrativi, o să vă cer votul să amânăm votul final pe acest proiect până când vin modificările și să trecem să lucrăm mai departe.

Toată lumea prezentă în sală, mai puțin dl. Sîrbu, dl. Dinu și dl. Dănescu. Au venit și dl. Sîrbu și dl. Dănescu.

Cine este pentru? Toată lumea pentru.

***

Punctul 16: „Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului pentru închirierea spațiilor construite în cadrul obiectivului de investiții „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTĂ ÎN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI.

Dacă sunt discuții, vă rog. Nu sunt.

Cine este pentru?                    22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru. Dl. Dinu nu este.

***


Nu particip la vot.

Dl. George Botez

Asta înseamnă că suntem 20 de votanti ca să zic asa.

Cine este pentru?            19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?       1 abținere

19 voturi pentru cu 1 abținere, dl. Aurelian Tudor. Adoptat.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2017 în calitate de membru al „Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile’'.

Este vorba de suma de 1.500 de euro lunar care este, am înțeles, îndestulător de mică, dacă vreți această modalitate de exprimare, pentru numărul certificatelor energetice gratuite pe care primăria le obține.

Cine este pentru?                      19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?                1 abținere

19 voturi pentru și 1 abținere, dl. Vîscan. Adoptat.

yJProiect de hotărâre privind aprobarea recuperării diferențelor înregistrate datorită modificării prețului combustibilului pe perioada noiembrie 2012 -decembrie 2015”.

Discuții? Dintre consilieri înțeleg că nu sunt. La acest proiect au solicitat să fie ascultați de către consiliu doi domni. Dl. Cristescu din partea Uniunii Asociațiilor de Proprietari, o să-l invit la microfon. DL Cristescu aveți 3 minute.

Dl. Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova

Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vorbesc.

încep prin a vă spune că am luat cuvântul pentru a vă ruga să țineți cont de legea transparenței decizionale și vă aduc aminte că am depus o cerere de dezbatere publică pe 28.10.2016 pe acest proiect cu nr. 21546 și o plângere prealabilă 25462 din 19.12.2016.

Așadar, solicit și am să vă spun și argumentele, s-o scoateți de pe ordinea de zi și s-o supuneți dezbaterii publice pentru că aveți această obligație conform art. 7 alin. 9 care spune că autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să dezbată public proiectul de act normativ dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

Noi, Uniunea Asociațiilor de Proprietari suntem o asociație legal constituită. Nu numai că am cerut o dezbatere publică pe acest lucru dar am făcut și o plângere prealabilă pentru că nu s-a ținut cont de cererea noastră făcută cu 2 luni înainte.


majorare bruscă cu 60 de lei și nu cu 30 de lei.

De asemenea, vă mai aduc aminte și-i spun domnului primar că am făcut o adresă prin care solicit să luați în discuție în consiliul local rezilierea, anularea acestui punct 23.4 considerând că este abuziv pentru că numai în cazul în care se înregistrează pierderi sau creșteri ale combustibilului se fac aceste majorări dar, în cazul în care scad cheltuielile cu combustibilul nu văd de ce sa se repercuteze asupra cetățeanului.

Vă mulțumesc mult. Asta am vrut să spun și vă rog să scoateți punctul de pe ordinea de zi.

Dl. George Botez

Solicitare de scoatere de pe ordinea de zi nu este susținută de regulament, scoaterea de pe ordinea de zi poate fi făcută doar de către inițiatori și numai înainte de votarea...

Dl. Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova

Nicio problemă, vom ataca în instanță.

Dl. George Botez

Am înțeles. Veți ataca în instanță indiferent de rezultatul votului sau...

Dl. Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova

Dacă este retrasă și nu este supusă dezbaterii...

Dl. George Botez

Eu vă spun de acum că nu va fi scoasă. Atacați indiferent de rezultatul votului?

Dl. Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova

Da, pentru că nu s-a supus dezbaterii publice.

Dl. George Botez

Am înțeles, voiam numai să mă lămuresc.

Dl. Dogaru din partea societății Dalkia sau Veolia.

Dl. Mihai Dogaru - Veolia Energie Prahova

Bună ziua.

Domnule primar, stimate doamne și domni consilieri, prezența noastră aici, evident este în directă legătură cu acest punct de pe ordinea de zi și anume recuperarea diferențelor provenite din modificarea prețului pentru combustibil în perioada 2012-2015. ’

Ca reprezentanți ai Veolia Energie Prahova, suntem aici în calitate de parteneri ai dumneavoastră de circa 12 ani, perioadă în care am contribuit împreună la oferirea unui serviciu de calitate ploieștenilor. Un serviciu de calitate la care alte orașe pot doar să viseze. Și nu vreau să insist aici asupra unor exemple date de orașe precum Bacău, Galați, Constanța, Drobeta Tumu Severin și, nu în ultimă instanță, București, ai căror locuitori, an de an, resimt teama de a nu fi pornită căldura la timp. An de an resimt întreruperi lungi și dese în furnizarea cu energie termică și ale căror locuințele, unele sunt si acum neîncălzite.In această calitate de parteneri ai dumneavoastră, noi am arăfat; -:-respe.p continuu, atât dumneavoastră, autorităților locale, cât și ploieștenilor.        FS \

în esență practic, acum vă solicităm să respectați legea         pWarei

contractului de concesiune în vigoare, să conservați și să protejați acc^§^)l^|fimlbla servicii termice de calitate si să consolidați un mediu economic î relație corectă cu contribuabilii la bugetul local.

Astăzi, prin acest proiect de hotărâre, se pune practic în discuție respectarea unui contract de concesiune în vigoare. Atenție, în vigoare. Contract care, conform Codului civil art. 1270, are putere de lege între părțile contractante. Adică, între dumneavoastră, pe de o parte, ca și concesionari, și între noi, ca și concedent.

Mai exact, Veolia Energie Prahova are de recuperat astăzi 13,362 milioane de lei. Nerecuperarea acestei sume, atrage pentru noi, partenerii dumneavoastră, pierderi financiare importante.

Și, vreau să clarific anumite lucruri: valoarea pusă în discuție astăzi de peste 13 milioane de lei a creanțelor pe care Veolia Energie Prahova trebuie să le recupereze este dată doar de acumularea acestor diferențe cu plusuri și cu minusuri, lună de lună, an de an, corect și transparent calculate. De altfel, verificarea și validarea corectitudinii acestor sume sunt oficial și formal recunoscute de către RASP, confirmate de către RASP, organismul propriu al Primăriei Municipiului Ploiești care monitorizează și controlează toate aspectele legate de activitatea noastră.

Mai mult, informațiile financiare sunt auditate cu regularitate de către municipalitate și sunt publice. Dumneavoastră, în calitate de reprezentanți ai autorității publice sunteți reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor.

Acest proiect are, în acest moment avizele de specialitate, atât ale comisiei de utilități cât și ale comisiei de buget, finanțe.

Suma astfel calculată, vreau să vă spun un lucru, provine doar din diferențele de cost ale combustibilului. Nu conține nici un alt element de cost și vă pot spune că, la aceasta se adaugă profesionalismul și atenția deosebită pe care noi am acordat-o achiziționării combustibilului care a făcut ca sumă pusă astăzi în discuție să nu fie mai mare. Avem documente pe care le-am depus prin care am dovedit că, de-a lungul timpului am achiziționat gazul la un preț sub nivelul celui de piață.

Vorbim de această diferență: seriozitatea și corectitudinea noastră nu pot fi puse la îndoială niciodată. Vă aduc aminte că, în anul 2008, în urma unei investiții importante realizate de către noi, am reușit să scădem prețul gazului, eliminând componenta de distribuție, moment în care și tariful gigacaloriei a scăzut. Dovadă în acest sens stă Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 31 ianuarie 2008. Iată deci că această diferență funcționează în ambele sensuri, nu doar în unul singur.

Noi suntem astăzi aici, în această situație deoarece, din 2011 tariful nu a fost ajustat conform prevederilor contractuale. Practic, din 2011 continuăm să producem aceeași gigacalorie cu peste 30% mai mult cu costuri peste 30% mai mari finanțând practic și subvenționând în mod direct încălzirea populației și demonstrând astfel angajamentul nostru față de comunitate și față de dumneavoastră. Dar, funcționarea cu pierderi financiare, evident nu poate continua.

Mă adresez dumneavoastră astăzi și în calitate de ploieștean. Este o realitate pe care nimeni nu o poate nega, faptul că Veolia Energie Prahova a fost întotdeauna un cetățean responsabil atât față de dumneavoastră cât și față de comunitate.

Veolia Energie Prahova a fost încă de la începutul contrac^^J^G^cg^ unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul local. Vorbim de milioane de lei, bani care au intrat la bugetul local întotdeauna la Vorbim de investiții făcute de peste 27 de milioane de euro pâ condițiile în care, prevederile contractuale obligă la 25 de mii contractului. Toate aceste obligații financiare au fost onorate inclmâ^J^b^ profitabilități a operatorului.


Iul unei


în esență și în concluzie, ceea ce vă rog și vă solicit - să respectați legea prin respectarea strictă a contractului de concesiune. Repet: conform Codului civil, art. 1270, contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante.

Deci, recuperarea acestei diferențe se face în baza legii.

Vă încurajez și am speranța că votul dumneavoastră de astăzi va respecta expresia dorinței de a pune în aplicare un contract, de a respecta legea, respectând comunitatea și respectându-ne pe noi toți.

Așadar, doamnelor și domnilor consilieri, vă rog frumos, votați pentru respectarea legii.

Vă mulțumesc frumos.

Dl. George Botez

Mulțumesc dl. Dogaru. îmi cer scuze, ce articol ați spus din Codul civil?

Dl. Mihai Dogaru - Veolia Energie Prahova

1270.

DL George Botez

Anunțați avocații dumneavoastră că un contract este supus legii existente la data încheierii lui. Cum, discutăm de vechiul Cod civil, condițiile contractului sunt prevăzute în vechiul 942 Cod civil iar, definiția pe care ați dat-o dumneavoastră, în mod corect, trebuia să fie citată ca art. 969 din vechiul Cod civil. Asta, doar așa ca să...

Dl. Mihai Dogaru - Veolia Energie Prahova

Da, vă mulțumesc! Sunteți un profesionist. Asta să fie problema.

Dl. Paul Palaș

Mulțumim pentru lecția fabuloasă de drept dl. președinte...

DL George Botez

Cu drag, oricând.

D1. Paul Palaș

Câteva observații: în calitatea pe care o am de membru în Comitetul de Coordonare al Dalkia, și eu m-am simțit obligat să intervin din această cauză dar și ca un bun cunoscător al activității Dalkia în perioada în care am fost consilier local, vreau să spun că, în colaborarea cu Dalkia, municipalitatea a avut suișuri și coborâșuri. Au fost situații, pe vremea domnului primar Calotă când am avut niște relații destul de contondente și nu am fost deloc de acord cu Dalkia, la momentul acela, pentru simplul motiv că încerca să schimbe formula de calcul.

Au fost momente în care ne-am ciocnit cu ei pentru faptul că am avut sentimentul că nu-și respectă obligațiile contractuale pentru că nu au făcut investițiile pe care trebuiau să le facă.

Acum, suntem în situația în care vin cu un contract pe care-1 au, ni-1 pun în față și spun: uitați-vă, aveți obligația să faceți chestiunea asta și, de fapt, ne roagă să respectăm prevederile contractuale.

In fapt, discutăm despre o sumă de aproximativ 13 milioane de ^ei^sujma^^ reprezintă doar diferența pentru combustibil pe care ei au considerat d^if plă^o^mX plus, fără să calculeze 1 leu penalități. Un lucru pe care, cinstit, l-am awe^i^^^^ki^ J fiindcă ar fi avut posibilitatea s-o facă.                                 \W Aui

Și, dacă vor ajunge, Doamne ferește, în instanță să își cearăl^^Uj^&^’y siguranță, vor calcula și penalități. Și, vă rog sa vă imaginați ce ar însOTi^^n^Wțr calculate din 2012 până în prezent, la aceste sume. Pe de o parte.            --

Pe de altă parte, ca membru în Comitetul de Coordonare, știu care este situația financiară a Dalkia. Au avut pierderi de aproape 20 de milioane anul trecut, nici anul acesta nu stă prea bine. în mod evident contractul îi obligă pe ei să asigure buna funcționare a serviciul pe toată perioada cât ei sunt sub contract sau, dacă vor ajunge la concluzia că nu mai pot să stea sub contract, până când ei vor fi înlocuiți.

Dar, dacă ei vor ajunge într-un blocaj financiar, nimeni nu poate să-i oblige pentru că nu ai cum, dacă nu ai bani, să asigure buna funcționare a sistemului. Este un mare risc. în situația în care această iarnă, care este doar la început, se va dovedi a fi destul de geroasă, Dalkia să spună la un moment dat: nu mai am bani, n-am cum să mai furnizez agentul termic. Și, acest lucru s-ar putea să se întoarcă împotriva noastră.

De aceea, eu vă rog să priviți cu responsabilitate acest proiect, să o priviți ca pe obligație pe care o avem, contractuală, și să votați pentru acest proiect.

Vă mulțumesc.

»

Dl. Cristian Ganea

s------------------------

In primul rând dl președinte, dacă-mi permiteți, rog secretariatul să facă o prezență asupra directorilor care au plecat din sală. Vă rog frumos. Așa cum juridicul a fost sancționat, aș dori ca și directorii să fie sancționați că au părăsit sala fără să ceară voie. Doar primarul, viceprimarii și consilierii pot pleca. Restul trebuie să stea la serviciu. Mai puțin dna Dolniceanu care este cu treabă. Dar restul, îmi pare rău. Economicul, voiam să întreb și eu ceva, pe cine întreb?

Dl. George Botez

Răspunsul este: da.

Dl. Cristian Ganea

Vă mulțumesc frumos.

Și, aș vrea să fiu personal anunțat.

în al doilea rând aș dori, din punct de vedere legal, dna Măntoiu, este în regulă acest contract?

Dna secretar Anabell Măntoiu

Este o înțelege între părți conform contractului.

Dl. Cristian Ganea

Deci, e da.

Dna secretar Anabell Măntoiu

Dacă mă întrebați dacă suma e legală...

Dl. Cristian Ganea

Nu, suma îl întrebam pe dl. Sile Ionescu.

Dna secretar Anabell Măntoiu

Este ok, este o prevedere contractuală acceptată de ambele părți.

Dl. Cristian Ganea

Am înțeles. Dl. Ionescu, sumele sunt verificate?


considerau ca fiind certe. Cum explicați faptul că sunt sume săritoare loc o discuție pe acest retrapaj și ați prezentat alte sume.

Dl. Vasile Ionescu - RASP

Aceasta sumă a fost prezentată și inițial, la acea discuție.

DL George Botez

Care este suma acum, arătați-mi și mie.

D1. Vasile Ionescu - RASP

Diferența de recuperat este de 13 milioane 361 din care, din bugetul local, va fi valoarea de 11 milioane. Diferența se acoperă de la agentul economic.

DL George Botez

Deci, ați avut întotdeauna suma asta. Aveți o expertiză făcută pe suma asta?

DL Vasile Ionescu - RASP

Nu e o expertiză. Sunt toate documentele care...

Dl. George Botez

Credeți că, la o valoarea de 13,5 milioane de lei merita să cereți si o verificare externă?

DL Vasile Ionescu - RASP

Sunt contracte, s-a făcut monitorizarea contractelor...

Dl. George Botez

Credeți că era necesar sau se impunea la valoarea asta sa faceți o verificare externa?

D1. Vasile Ionescu - RASP

Nu era necesar.

DL George Botez

Nu era necesar?

DL Vasile Ionescu - RASP

Verificarea contractului, am analizat toate documentele.

DL George Botez

Eu vă întreb dacă dumneavoastră mergeți pe jos, dumneavoastră îmi răspundeți că mergeți cu avionul. Deci, credeți că era necesar, aveți expertiză? Cine a făcut socotelile?

D1. Vasile Ionescu - RASP

Nu există nicio expertiză. Toate au fost în cadrul biroului nostru și le-am analizat și le-am verificat în cadrul Biroului de încălzire Urbană.

Dl. George Botez

Avem un 8,5% pe care trebuia să-i dăm la Apa Nova din 2007, care era destinat modernizării Cartierului Mitică Apostol, asumat sub semnătură de primarul Calotă în

anul 2007...

DL Paul Palaș


Da, dar în contract așa scrie acolo dl. președinte.


DI. George Botez

Nu, acolo este o înțelegere care a fost...

Dl. Paul Palas

x-----------:—"

In baza unei expertize care este prevăzută în contract.

Dl. George Botez

A fost și expertiza, a fost făcută și o mediere, a fost între părți cu o creștere...

Dl. Paul Palas

Dar, ne-a obligat contractul dl președinte.

Dl. George Botez

... 12,5% din care 4 sau 3% s-au dat în 2007 iar diferența de 8,5% trebuia să fie dată din anul 2007. Suntem în anul 2016...

Dl. Paul Palas

Este foarte corect ce spuneți.

Dl. George Botez

Iar, în anul 2016, deși am încercat de 3 sau 4 ori în consiliu să facem acest lucru, având promisiunea celor de la Apa Nova că vor dezvolta rețeaua de apă-canal în Cartierul Mitică Apostol în care noroc că mai trec o dată la 4 ani alegerile că mai pune dl. viceprimar Ganea acolo că, dacă au trecut alegerile, nu e cazul să mai trecem. E singurul care a făcut ceva. Și, a făcut acolo pe șantier, nu că e prietenul meu dar, omul s-a dus și a încercat să facă cât a putut cu bani cât mai puțini.

Și atunci, întrebarea se pune: de ce aici trebuie să respectăm contractul și la chestia cu Apa Nova nu trebuie să respectăm contractul? E o întrebare absolut retorică.

Dl. Paul Palas

Nu ne oprește nimeni să nu respectăm contractul și la Apa Nova dl. președinte.

Dl. George Botez

Așa este, nu ne-a oprit nimeni 10 ani să nu respectăm contractul.

Dl. Paul Palas

Nu ne-a oprit nimeni, da. Am fost printre cei care am întrebat întotdeauna lucrul acesta: de ce nu? Motive populiste.

In ceea ce privește expertiza de care vorbiți, vă reamintesc că, în cadrul Primăriei Ploiești se fac plăți anuale de aproximativ 480 de milioane de lei și, ce ar însemna ca, pentru fiecare plată să facem o expertiză? Să fim serioși. Atâta timp cât contractul prevede în mod clar obligativitatea recunoașterii acestor diferențe, instituția plătită pentru chestiunea asta, a verificat și confirmă că sumele sunt corecte.

Dl. George Botez

Eu nu vorbesc aici de obligativitatea de a respecta contractul că este o inepție, după părerea mea, să spui cuiva - respectă-ți vorba, aia trebuie s-o respecți oricum. Mă întrebam dacă a fost făcută o verificare. Suma este extrem de consistentă de asta spun. Double check, așa cum zice rusul, este întotdeauna mai bun decât single check, așa cum zice francezul. Să măsurăm de două ori și să tăiem o singură dată. Asta era doar întrebarea. A fost o chestie dacă a fost expertizată suma.

Iar, modul în care funcționează Primăria Ploiești... Dl. Palaș, sunteți martor de 3 mandate, nu? Cred că jumătate din părul alb pe care-1 aveți se datorează colaborării cu Primăria Ploiești, nu? Sau, poate mai mult de jumătate.

Dl. Paul Palaș


Cine mai știe?

3

Dl. George Botez în ultimul timp, chiar mai multe. A fost doar o întrebare.

Mai sunt alte discuții de făcut? Nu. Supun la vot: Cine este pentru?                   15 voturi

Cine este împotrivă?

Daca se abține cineva?              8 abțineri

*                                                                                                  3

15 pentru și 8 abțineri, dl. Botez, dl. Dinu, dna Stanciu, dl. Dănescu, dna Sorescu, dl. Eduard Tudor, dl. Hodorog și dl. Sîrbu.

,/Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S. A. Ploiești”.

Dl. Paul Palaș

Dl. președinte, câteva secunde. Când vreți să discutăm proiectul cu taxe și impozite?

Dl. George Botez

Când e gata.

Dna. Simona Vișean-Dolniceanu

E totul aranjat.

Dl. George Botez

După asta.

Punctul 20, să punem și noi un tovarăș în AGA la TCE. Dl. Ganea.

Dl. Cristian Ganea

Dl. Andrei Gheorghe.

Dl. George Botez

Propunere unică, să înțeleg? Liniștea s-a așternut, drept pentru care înregistrăm o singură propunere. Fiind vorba de persoane, propun vot deschis:

Cine este pentru?               23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Toată lumea e pentru. 23 de voturi, s-a aprobat vot deschis.

*

Supun la vot candidatura domnului Andrei Gheorghe. Dl. Andrei, să luați act că nu votează:

Cine este pentru?             17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         5 abțineri

3                                                                                  3

5 abțineri, Gheorghe Sîrbu, Zoia Staicu, Paulica Drăgușin, Gheorghe Popa, Cristina Enache, 1 neparticipare la vot și 17 voturi pentru, felicitări dl. Andrei.


„Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție și evaluare a postului vacant de membru în cadrul Consiliului de Administrație la

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești”.


Dna Stanciu.

Dna Marilena Stanciu

Din partea grupului PSD, îi nominalizam pe dl. Ganea Cristian, dl. Minea și dna Dragulea Sanda.

DL George Botez

Pe ultimele discuții a fost că puneți pe cineva din executiv. Din 5 membri avem un specialist din aparatul condus de dl. primar și se fac propuneri cu conotații politice și, ca să păstrăm algoritmul, dl. Pană, intenții aici? Mergem 2, cu 1, cu 1? Toată lumea e de acord?

Dl. Gheorghe Popa

Propunem din partea grupului PNL pe dl. Gheorghe Sîrbu.

DL George Pană

Din partea ALDE, dl. Paul Palaș.

Dl. Cristian Ganea

Mă retrag eu ca să mai rămână loc pentru un specialist.

Dl. George Pană

Păi, dumneavoastră erați specialistul dl. Ganea. Din punctul nostru de vedere. Atunci rămân celelalte două, Minea și Dragulea. Eu îl propun pe dl. Minea, fiind și președinte de comisie de utilități, să fie președinte. Și, rămâne al 5-lea loc în care să nominalizați dumneavoastră. îl scoatem pe dl. Cristian Ganea și o punem pe dna. Anabell Olimpia Măntoiu.

Sunt propuneri de persoane, propun vot deschis:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru, vot deschis.

Supun la vot, în bloc, propunerile formulate: Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

23 de voturi pentru.

Avem doua amendamente. în condițiile în care am constituit această comisie, cele două amendamente mi le însușesc eu; alin. 2 ..Comisia de selecție alin. (I) va fi asistată de un expert independent” și alin. 3 „Se^miterm^ș^

Primarul Municipiului Ploiești să demareze procedura de achiziție ppțtfu^l^țai unui expert independent, conform prevederilor legale”. Fac un smgui an^^®i< cu cele două și-1 supun la vot:

Cine este pentru?                23 de voturi


- areft > .en|

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 23 de voturi pentru.

Supun la vot proiectul cu persoanele deja votate și cu cele două amendamente aprobate:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

***

Punctul 22 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție și evaluare pentru ocuparea a două posturi vacante de membri în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești”.

Aceeași situație, mergem pe 2, cu 1, cu 1. PSD?

Dna Marilena Stanciu

Din partea grupului PSD, Vîscan Robert și Andrei Gheorghe.

Dl. George Botez

îl propun președinte pe dl. Andrei Gheorghe. ALDE?

DL George Pană

Grupul ALDE îl propune pe dl. Sorin Văduva.

Dl. Gheorghe Popa

Grupul PNL pe dna Zoia Staicu.

D1. George Botez

Dl. primar?

DL primar Adrian-Florin Dobre

Dl. Tarcău de la Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice.

DL George Botez

Dl. Tarcău si mai cum?

Dna secretar Anabell Olimpia Măntoiu

Dl. Tarcău Cristian Paul.

Dl. George Botez

Ce e de profesie dl. Tarcău?

Dna secretar Anabell Olimpia Măntoiu

Economist.

DL George Botez

Foarte frumos.

Supun la vot, vot deschis fiind vorba de vot de persoane:

Cine este pentru?

23 de voturi


Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

*

Supun la vot, în bloc, propunerile făcute.

Cine este pentru?                  23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

*

Formulez amendament alin. 2 și 3 cu ce vedeți acolo, aceleași ca și la proiectul precedent:

Cine este pentru?                  23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

23 de voturi pentru.

*

Supun la vot proiectul în integralitatea lui:

Cine este pentru?                  23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru. Adoptat.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție și evaluare a două posturi vacante de membri în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.”,

Dna. Marilena Stanciu

Din partea grupului PSD: dl. Dinu Marius și dna Sorescu Florina Alina.

D1. George Pană

Din partea ALDE, dl. Marius Mateescu Nicolae.

DL Gheorghe Popa

Din partea grupului PNL, dl. Puiu Neagu.

DL primar Adrian-Florin Dobre

Ene Roland Dorian din partea Direcției Juridice.

DL George Botez

Supun la vot, vot deschis fiind vorba de vot de persoane:

Cine este pentru?                  23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

*

Supun la vot, în bloc, propunerile făcute.

Cine este pentru?                  23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.


Formulez amendament alin. 2 și 3 cu ce vedeți acolo, aceleași ca-sifTlproiJ precedent:                                                                 ""

23 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

Supun la vot proiectul în integralitatea lui:

Cine este pentru?                  23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru. Mulțumesc. Adoptat.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptare a autorității publice tutelare pentru S.C. Transport Călători Express S,A, Ploiești”.

Discuții? Vă rog dl. Dănescu.

D1. Ștefan Dănescu

Aș vrea să întreb pe dl. primar părerea dânsului vizavi de dl. Roland, mai lucrează? Că, data trecută am înțeles că nu mai lucrează la Primărie.

Dna, secretar Anabell Olimpia Măntoiu

Nu s-a spus că nu mai lucrează.

Dl. George Botez

Probabil că nu lucrează în general. E de la Direcția Economică sau de unde e?

Dna, secretar Anabell Olimpia Măntoiu

Din cadrul Direcției Juridice. Nu s-a spus data trecută că nu mai lucrează.

DL Ștefan Dănescu

Am fost greșit informat, mă scuzați.

DL George Botez

Nu, ați aflat că nu lucrează în general.

Deci, hai să vedem aici:

Cine este pentru?                  23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru. Mulțumesc. Proiect adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unei suprafețe de teren de 1198,43 mp, situată în Ploiești, str, Griviței, din “Parcare Bariere”, în “Piață Agroalimentară”.

Discuții? Vă rog dl. Ganea.

DL Cristian Ganea

Știu că proiectul este gata, aproape 99% dar, mă gândeam un alt loc pentru a nu obtura intrarea în Hale, poate parcarea de potrivită. E o propunere.


DL George Botez

Haideți s-o rezolvăm așa și, dacă e, poate facem o extindere Dar, parcarea de la 7 Etaje...

Dna. Hilda Bulâreanu - Hale și Piețe

Pot să vorbesc și eu?

Dl. George Botez

Vă rog.

Dna. Hilda Bulâreanu - Hale și Piețe

Bună ziua! Sunt Hilda Bălăreanu, șef Serviciul Investiții de la Hale și Piețe.

Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că există o autorizație de construire pentru copertina provizorie care va funcționa pe durata construirii Pieței Centrale Agroalimentare.

Dl. George Botez

Și, care este problema?

Dna. Hilda Bulâreanu - Hale și Piețe

Eu vreau să vă spun că, dacă se schimbă locația, autorizația de construire își pierde valabilitatea.

Dl. George Botez

Dar, n-ati auzit de alta?

Dna. Hilda Bulâreanu - Hale și Piețe

Da, am auzit de alta dar este în concesiune o parte din teren și mai luăm o parte.

Dl. George Botez

Am reținut, o ducem la 7 Etaje.

Dna. Hilda Bulâreanu - Hale și Piețe

Da, dacă o ducem la 7 Etaje trebuie să luăm o altă concesiune, este proiectul nostru...

Dl. George Botez

Rezolvăm doamnă asta că de aia suntem consiliul local, vă dați seama.

Dna. Hilda Bulâreanu - Hale și Piețe

Bine, vă mulțumesc!

Dl. George Botez

Si eu.

3

Deci, dumneavoastră nu vreți 7 Etaje?

Dna. Hilda Bulâreanu - Hale și Piețe

Eu vreau doar să vă spun că se reia procedura cu avize, cu toate...

Dl. George Botez

Da, dar ca locație așa cum vi se pare?

Deci, dl. Ganea, nu știu dacă vor fi sufragiile dar, haideți să n-o luăm ca și un amendament ci s-o luăm ca o chestie de studiu. Imediat după sărbători poate rezolvăm problema.

Sunteti de acord? Mulțumesc.

J                                               »

Cine este pentru acest proiect? 23 de voturi

Cine este împotrivă?


in principal al unui post vacant de funcție publică de execuție de cohxșdie^hxcfas^'f din cadrul Compartimentului încasări și Plăți, al Serviciului Public Fmnț^Lo^me Ploieștr.

Mi-am adus aminte că nu am votat punctul 15.

Cine este pentru?                  22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Domnișoara Cristina Enache a părăsit sala temporar.

Mergem la punctul 15. Dna director ați făcut modificările?

Dna. Simona Vișean-Dolniceanu - SPFL

Da, am adus și stik-ul, avem hotărârea în forma cu 10%.

Dl. George Botez

Bun. Dau cuvântul domnului primar Dobre.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Poate dna director poate să ne spună care este impactul asupra bugetului consiliului local această modificare de impozit local și cât era pe cuantumul de 3%?

Dna. Simona Vișean-Dolniceanu - SPFL

La un calcul pe încasările din curent de anul acesta, pentru că altfel nu am cum să fac o estimare, la 3% ar fi fost înjur de 1 milion 700, acum aproape 6 milioane, cu cei 10% reducere.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Am înțeles. Aș dori să fac apel la toți membrii consiliului local - propunerea care a fost făcută de 3% a fost făcută în scopul de a avea o inițiere a unui proiect care să se deruleze pe mai mulți ani și care să fie un mesaj transmis către agenții economici, către mediul de afaceri dar, pe de altă parte, și către cetățenii municipiului Ploiești care plătesc taxele și impozitele locale.

Construcția era gândită în ideea de a facilita activitatea celor care, de-a lungul timpului, și aici, anul acesta trebuia să venim cu propuneri noi, produc noi investiții, produc noi locuri de muncă și aduc plus de valoare municipiului Ploiești și astfel, impactul care ar fî fost asupra bugetului să nu fie unul negativ, ci să fie unul pozitiv.

Vreau să vă reamintesc faptul că, anul acesta, suma de 3 milioane de lei a fost suma care a fost alocată din bugetul consiliului local pentru, de exemplu - reabilitare și lucrări de reparații la școli. Diferența pe care o estimează Serviciul Public Finanțe Locale este de aproximativ 4 milioane de lei.

Eu cred că impactul este destul de ridicat pentru un singur an, fără să vedem exact care sunt rezultatele unei astfel de decizii.

De aceea aș dori să luați în considerare acest lucru și să reconsiderați acea propunere de 10%, mai ales că, atunci când a avut loc dezbaterea publică legată de

modul în care vor fi stabilite taxele și impozitele locale, nu s-a pomenit decâLacea reducere de 3% și a mai fost o propunere de 5%. Dacă-mi aduc eu partea unui ONG.

Mulțumesc!

»

DI. George Botez

Dl. Palaș, vă rog.

DL Paul Palaș

Vă mulțumesc dl. președinte!Acum, calculele acestea făcute de dna director de la Serviciul Local de Finanțe Publice sunt calcule reci care nu iau în considerație și efectul benefic pe care ar putea să-1 aibă o astfel de măsură, adică efectul pe care ar putea să-1 aibă prin încurajarea angajărilor și prin veniturile suplimentare pe care am putea să le avem în urma acestor angajări suplimentare.

Deci, discutăm despre o previziune care are toate elementele în calcul contra unei certitudini, dl. primar, care deja se prefigurează. în acest moment discutăm despre un posibil excedent al anului financiar 2016, al bugetului Primăriei Ploiești de aproximativ 45 de milioane de lei. în condițiile în care, la începutul anului aveam un adevărat cor de bocitoare în consiliul local care acuzau că Primăria municipiului Ploiești este în faliment, vom încheia anul financiar cu un excedent posibil de 40, 45 milioane de lei.

Acest lucru este fără precedent în istoria consiliului local. Am mai avut o astfel de situație pe mandatul domnului primar Andrei Volosevici de vreo 12 sau 20 de milioane de lei.

Acești bani au dus la o măsură, aceea de stopare a tragerii de credite din bănci, în noiembrie și decembrie, vă informez că nu au mai fost trași bani din credite pentru finanțarea investițiilor care se fac, lucru absolut firesc pentru că este anormal să plătești dobânzi la bani din bănci, atâta timp cât dispui de bani.

Asta este o primă măsură care a apărut și a doua măsură - banii aceștia, aproximativ 40 de milioane de lei, câți vor fi vom vedea la sfârșitul anului, vor putea să stea la baza rezolvării a două probleme fundamentale pe care noi le-am discutat în ultimele luni aici. Prima dintre ele cu impact imediat, aceea de construcție a pieței agroalimentare, evaluată undeva la 20 de milioane de lei din care 4.800 ni se întorc de la SC Hale și Piețe și, a doua chestiune - acea hotărâre, controversată în opinia mea, în care ați hotărât că vom cumpăra autobuze, urmând să analizăm ulterior cum vom cumpăra autobuze. Din acest excedent vom putea să cumpărăm autobuze cu banul jos, fără să ne mai împrumutăm, fără să facem leasing.

DL Cristian Ganea

Este foarte adevărat ceea ce a spus dl. Palaș. Sincer cred că noi toți care suntem ploieșteni știm că suntem înconjurați de diferite firme, supermaket-uri, magazine cash&carry. Avem 400 hectare în apropierea rafinăriei Teleajen Lukoil, acolo unde vom putea face investiții, vom putea sistematiza și, poate atunci vom avea norocul să mai vină o fabrică care ne va mări IVG-ul și toate cele care apar ulterior. Nu întâmplător am făcut acest amendament de 10% ci, pur și simplu ca și persoanele juridice să simtă și să vadă mâna pe care am întins-o noi, consiliul local, alături de dumneavoastră, dl. primar, pentru a întări acest parteneriat.

3% nu înțelegeau nimic, 5% era un pic mai mult decât nimitStiuirâd că. 10% vor simți. Nu am nicio problemă dacă și ceilalți colegi ai noștri vooțeâ șă^miti^pri, să nu fie numai cei ai PSD-ului.                              L /

Este adevărat ca avem nevoie de autobuze noi dar, nimem Hti aW^dolSila sau a făcut socoteala și nu știu exact, cât ne costă acea stație delg^ă^Sfi^^e de atâția ani de zile și care dă 100 de mii de euro pe lună amenzi.

DL Paul Palaș

Nu de euro.

DL Cristian Ganea

De lei, pardon. Nu cred că e o sumă de neglijat, că sunt euro, că sunt lei.

Vă mulțumesc!

DL primar Adrian-Florin Dobre

Tocmai de aceea era un proiect de hotărâre al RASP-ului pentru stabilirea unor provizioane tocmai pentru această solicitare care vine din partea celor de la Apele Române referitoare la penalitățile strict legate de stația de epurare.

DL Paul Palaș

Care trebuie adoptată neapărat anul acesta.

DL primar Adrian-Florin Dobre

Da, care trebuie adoptată neapărat anul acesta. De data aceasta sunt de acord cu dumneavoastră dl. Palas.

In ceea ce privește expozeul pe care l-ați făcut înainte, dacă vă uitați atent în buget o să constatați faptul că nivelul încasărilor din taxele și impozitele locale nu este excedentar. Sau, dacă este excedentar, este bazat pe ceea ce înseamnă inspecții fiscale făcute de către SPFL și care, într-adevăr, au adus niște bani în plus la buget. Dar, aceste situații sunt niște situații accidentale, nu sunt niște situații curente.

în altă ordine de idei, economia de care vorbiți dumneavoastră s-a făcut datorită economiilor pe bugetele fiecărei instituții și fiecărei direcții din subordinea primăriei și a consiliului local. Deci, nu provin din sume venite în plus la bugetul consiliului local, fie că vorbim de IVG-uri, fie că vorbim de cotele din TVA, fie că vorbim de taxele și impozitele locale. La anumite capitole, într-adevăr, la taxele și impozitele locale, strict legat de acele inspecții fiscale care au adus bani la buget dar care, atenție, nu în totalitate sunt certe pentru că, în urma acțiunilor din instanță și dacă acele societăți, cărora li s-au impus aceste calcule și sume suplimentare, câștigă, va trebui ca banii să-i dăm înapoi.

Legat de ceea ce spunea dl. viceprimar Ganea, sunt absolut de acord de a încerca să valorificăm absolut toate terenurile de care municipalitatea beneficiază. Dar, vreau să vă reamintesc că, în cadrul celor 400 de hectare de care vorbim, o serie de terenuri vor fi grevate de obligațiile pe care ni le-am asumat, de terenuri pe care trebuie să le dăm tinerilor, terenuri pe care ar trebui să le dăm celor care au fost revoluționari, mă refer la Legea 15 și la revoluționari dar și alte obligații de retrocedări pe care noi trebuie să le punem în posesie.

Nu trebui să uităm faptul că avem o serie de terenuri care sunt încadrate la categoria de pășuni și, știți foarte bine că, în conformitate cu legea zootehniei, nu putem să... ba da, avem pășuni - de exemplu, terenul care se află lângă Parcul Municipal Vest este în categoria pășuni dar, și dacă vrem să valorificăm acele terenuri nu putem s-o facem decât dacă dăm, în contrapartidă, teren în altă parte.

Avem, de asemenea și proiectul pe care știți foarte bine că l-a^^^pgt>acela de a valorifica inclusiv terenurile care se află, și aici trebuie să vedem^um'pptem^ne în aplicare acest lucru, terenurile care se află la privați dar care, n^btne^t^d^afe. sunt absolut neutilizate. Și aici trebuie să venim în sprijinul mediului că acele terenuri beneficiază de utilități, beneficiază de infrastruâfU'ra, d^^lW^t ceea ce este necesar pentru dezvoltare dar, din păcate, ele nu sunt

După cum vedeți dumneavoastră, pe parcursul ultimilor ani,              pe

buget, o să observăm pe încasări o plafonare, ceea ce trebuie să ne ridice numeroase semnale de întrebare și o strategie pe care noi, consiliul local și primăria municipiului Ploiești trebuie să o punem în aplicare, de a majora aceste venituri la bugetul consiliului local. Nu uitați să veniturile au crescut în ultimii ani de zile, la nivel de salariu mă refer și alte venituri. Ceea ce ar fi dus la ideea creșterii din cotele de IVG a veniturilor la bugetul consiliului local. Din păcate, acest lucru nu prea se reflectă în bugetul consiliului local.

încă o dată vin și spun că ar fi bine să privim cu atenție modul în care facem aceste reduceri, impactul, pe care aceste reduceri îl au asupra bugetului mai ales că niciodată, chiar cel mai bun specialist în previziuni economice am aduce, nu poate să stabilească cu exactitate care va fi situația pe un an de zile cu certitudine. Poate de aceea ar trebui să fim un pic mai prudenți, mai atenți și să venim în fața mediului de afaceri cu propuneri care să stimuleze mediul de afaceri, să vină să, să creeze noi locuri de muncă, să fie direcționate aceste facilități pe care noi încercăm să le aducem în mediul de afaceri către cei care aduc acest plus de valoare pentru municipiul Ploiești. Pentru că, de fapt și de drept, crearea unor noi locuri de muncă, știți foarte bine că înseamnă o măsură socială activă și nu pasivă, înseamnă o reducere din bugetul, să spunem, consolidat pentru plata șomajului și așa mai departe. Sunt niște lucruri benefice care înseamnă venituri în plus la nivelul bugetului consiliului local.

Deci, în contextul acesta am stabilit atunci acea suma care a fost în dezbatere și revin cu rugămintea la dumneavoastră să luați în considerare aceste lucruri și să fim prudenți atunci când facem aceste propuneri.

Vă mulțumesc.

DL George Botez

Dl. Sîrbu, vă rog.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl. președinte.

Am și eu câteva probleme: dacă dau timpul înapoi cu vreo 3 ani, tot dumneavoastră, cu colegii dumneavoastră măreați taxele și impozitele la Ploiești cu 20%.

Acum o să motivez de ce mă abțin la acest proiect: având în vedere faptul că oamenii din Mihai Bravu, că oamenii din Bereasca, pe care-i reprezint în consiliul local, nu au nicio grădiniță, nici în Mihai Bravu, nici în Bereasca și sunt și ei plătitori de taxe și impozite, vin la dumneavoastră și vă întreb - nu era mai corect să începem acest program de reducere și să lăsăm restul banilor, ne-a spus dna director acolo să e vorba de vreo 6 milioane. Nu era mai corect să construim în Mihai Bravu o grădiniță și în Bereasca una? Nu vi se pare mai corect să beneficieze toată lumea?

Ați venit cu chestiile astea populiste - de ce 3, de ce 5, punem 10 că suntem de la PSD, mai tari, mai puternici.

Oameni buni, mergeți, vă rog frumos, în Mihai Bravu nu au grădiniță cetățenii, în Bereasca nu există grădiniță. Despre ce vorbim? Și, dumneavoastrăryemfr''Săsdăm unor firme, nu știu ale cui sunt, dar gândiți-vă bine unde au închiriat sediurifrciîf^sta și i-am dat aproape 11 milioane? Eu cred că, cu 3 milioane faceamdouăgf ădinit^r^ht în cartierul Mihai Bravu, cât și în Bereasca.

Vă mulțumesc! Deci, eu mă abțin la acest proiect. Nu că n-isfixdeaco^dsou se poate așa fraților. Când era primarul dumneavoastră era bine ca&^^ț^e^i%. De ce să facă primarul, dl. Dobre investiții în Ploiești? Nu fraților, cănu=&&bâțugăm peste 4 ani. Haideți să lăsăm politica la o parte, să facem pentru ploieșteni investiții.

Vă mulțumesc!

Dl. George Botez

Și eu vă mulțumesc!

Dl. Sîrbu, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru recunoaștere, că ați spus că noi suntem cei mai mari și cei mai tari. Așa este, s-a văzut la ultimele alegeri. Dar, vom trece peste chestia asta.

Eu nu cred că din acești bani s-ar fi făcut grădinițe în Ploiești. Avem 45 de milioane dl. Palaș?

Dl. Paul Palas

k--------------------

In acest moment, da. Rămâne de văzut ce va fi la 31 decembrie.

Dl. George Botez

Dumneavoastră știți că ați încercat să câștigați alegerile în Ploiești în această vară iar dl. Dobre a ieșit primar cu șlagărul „ați adus primăria în faliment”. Deci, dacă așa arată un faliment, să dea Dumnezeu și Maica Domnului să ne lovească falimentul de fiecare dată și să avem excedentul bugetar.

Dar, problema noastră este că nu știu dacă va mai fi cazul să mai existe un astfel de excedent. Prin oferirea agenților economici, în principal, a unor chestiuni care țin de confortul financiar la nivel local, îi mobilizezi să-și dezvolte investiția, îi mobilizezi să facă achiziții, îi mobilizezi să-și angajeze oameni în noile capacități de producție pe care le face, ceea ce, traduceți dumneavoastră, dl. Sîrbu, că sunteți economist de profesie, înseamnă suplimentar...

DL Gheorghe Sîrbu

Printre altele.

Dl. George Botez

Printre altele, da.

D1. Paul Palaș

îl subestimați.

Dl. George Botez

Eu chiar am spus-o cu respect. Când glumim, glumim, dar aici nu.

Dumneavoastră sunteți patron de firmă. Cred că orice beneficiu pe care l-ați avea din partea statului, nu vorbesc al localității, vă bucură în afacerea pe care o faceți și vă gândiți să vă dezvoltați. Și, în momentul respectiv apare suplimentul de bani la bugetul local. Interesul Ploieștiului, la ora asta este să readucă tot ceea ce înseamnă capacitatea de producție care a plecat din cauza unor condiții care, se pare, să nu au fost tocmai prietenoase.

Or, dacă-i dai omului acest 10%, îi creezi un capital prin economie suficient cât să-1 investească în ceva care să producă. 3% este nimic.

Această scădere este posibilă datorită capacității excepționale a floieșfiului de a înțelege care sunt necesitățile.                                     / v *


Acum 3 ani am sporit cu 20%. Așa, și dacă am greșit acum 3 arii, erâjnfot nu? Haideți acum să fim deștepți și să reducem la jumătate greșeaj^respecSval^y

Sigur, putem să discutăm 100 de ani dar nu asta contează.              ~

opresc dezbaterea.

DL Paul Palas

Pentru o corectă înțelegere, nu e vorba de acum 3 ani, e vorba de acum 4 ani.

DL George Botez

Dacă mai stăm de vorbă spunem 5 că ne prinde 2017.

DL Paul Palaș

La momentul acela a fost nevoie de această corecție pentru simplul motiv că mandatul de primar fusese preluat cu o datorie de 80 de milioane de lei neplătită pentru niște blocuri.

Dar, haideți să revenim la subiectul discuției noastre: în momentul în care treci dintr-un an fiscal într-un an nou cu un plus în buzunar de 40 de milioane de lei este momentul prielnic să încerci o relaxare fiscală.

DL George Botez

Să dai ceva și cetățeanului.

Dl. Paul Palaș

Să încerci să relaxezi un impozit fix pe care-1 plătești, indiferent dacă ai profit sau nu, și să încerci să încurajezi dezvoltarea economică pe teritoriul tău. Mergând pe aceste idei, pe care le promovați, dl. primar sau dl. Sîrbu, ar fi însemnat ca TVA-ul să fi rămas la 24 de procente, ar fi însemnat ca taxele pe muncă să fi rămas la valorile mari care erau.

Relaxarea fiscală creează noi locuri de muncă, creează posibilitatea de a lua mai puțin de la mai mulți decât mult de la puțini.

DL George Botez

Dacă doriți, stimați colegi, noi suntem de acord că această creștere de 10% să fie considerată ca ofertă din partea întregului consiliu. Rămâne lista deschisă dacă vreți să vă înscrieți la inițiatori ai acestui amendament pentru că vreau sa depășim ideea de aripă politică.

Normal că domnului primar n-o să-i pice bine pentru că o să aibă punga mai mică cu 4 milioane dar eu îi garantez, pe o analiză care o vom face la anul pe vremea aceasta, că-i va crește venitul sau, cel puțin perspectiva de venituri pentru anul următor, prin faptul că ați creat condiții, împreună cu noi, pentru dezvoltarea orașului.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Vreau să mai precizez o dată - această sumă de bani, despre care dumneavoastră discutați, este datorită unei economii care s-a făcut în buget. Nu se datorează unei creșteri a veniturilor care vin la bugetul consiliului local. Deci, mare atenție la acest aspect.

Nu trebuie să uităm faptul că avem o serie de sume pe care noi le-am susținut anul acesta în bugetul consiliului local pentru o serie de proiecte pe fonduri europene și nu știm, în momentul de față, dacă anumite sume ale unor proiecte pe fonduri europene, nu vom fi obligați să le restituim tot din bugetul consiliului local.

De aceea, mai fac încă o dată apel - mă bucur că avem această economi ^făcută la buget dar trebuie să fim foarte prudenți cu bugetul anului


Și, nu uitați un lucru: municipiul Ploiești are nevoie de Orice milion de lei, pe care-1 avem în buget, este benefic și investiții.

»

Mulțumesc!

DI. George Botez

S-a votat amendamentul pentru creștere de 10%. Acum avem niște'discursuri politice. Vă rog, dacă aveți ceva de spus, spuneți.

Dl. Gheorghe Popa


Voiam să spun și eu câteva lucruri și, după aceea puteți să supuneți la vot.

Voiam să rog colegii să meargă tot în această sferă a prudenței pentru că se discută de acele sume, 45 de milioane ce rămân dar nu se discută de cele 78 de milioane care s-au plătit dintr-un credit pe niște lucrări, nu se discută de niște corecții de vreo 13 milioane care sunt acum contestate și s-ar putea să fie plătite. Am zis să dăm dovadă de prudență pentru aceste sume care, în special pentru fiecare contribuabil, reprezintă, și dna. director poate să spună, undeva la 10 lei, 15 lei, 20 de lei pentru fiecare.

Dl. George Botez


10% nu reprezintă atât dar mă rog.

Dl. Cristian Ganea

Dacă începem așa, îmi aduc și eu aminte că SGU are de dat 70 miliarde pe niște lucrări făcute de consiliu în vremea lui Volosevici si care nu s-au încasat, îmi aduc aminte de datoriile de la TCE ale unei firme si-mi aduc aminte de foarte multe datorii.

9

Ori închidem subiectul aici, ori începem să le spunem pentru că și eu am informații mai multe ca dumneavoastră. Credeti-mă.

9                                                                                                               »

Dl. George Botez

Opresc aici dezbaterile. Supun la vot. Vă reamintesc că a fost adoptat amendamentul propus de PSD - ALDE - PMP privind reducerea cu 10%.

Supun la vot proiectul, așa cum apare el în această formă, cu modificările efectuate de dna director:

Cine este pentru?                 15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?            8 abțineri

3                                                                                              9

15 voturi pentru PSD - ALDE - PMP și 8 abțineri, Gheorghe Sîrbu, Zoia Staicu, Paulica Drăgușin, Gheorghe Popa, Cristina Enache, Aurelian Tudor, Larisa Băzăvan și Puiu Neagu, proiect adoptat.

TI nu este retras.

DI. Cristian Ganea

Nu este retras pentru că m-a convins dl. primar, am încredere în cuvântul dânsului și o să lucrăm în continuare la acest proiect.

DI. George Botez

..Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești”.

Discuții pe el? Dacă nu sunt discuții, supun la vot: Cine este pentru?              23 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi pentru. Vă mulțumesc!

„Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești'.

Inclus pe ordinea de zi. Am înțeles de la dna Angelescu că avem și avizul de la agenție, da?

Dna. Ana-Daniela Angelescu - Serviciul Resurse Umane și Administrativ Da.

Dl. George Botez

Dacă nu sunt alte discuții de făcut, supun la vot:

Cine este pentru?              23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru. Vă mulțumesc!

29 tocmai l-am rezolvat, a fost scos de pe ordinea de zi.

„Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 502/15.12,2015 privind gestionarea câinilor cu și fără deținător de pe raza Municipiului Ploiești".

Vreau să văd ultima formă cu roșu. Așa. Bun.

întrucât, urmare a practicii, s-a constatat că ONG-urile nu pot să se ocupe direct de chestiile astea legate de sterilizarea câinilor, modificăm în sensul că „împuternicim Parcul Memorial Constantin Stere să încheie contracte de prestări servicii cu cabinete medicale veterinare în scopul gestionării câinilor, cu și fără deținători, din municipiul Ploiești, cu respectarea dispozițiilor în vigoare privind achizițiile publice și limita bugetului alocat pentru această activitate".

DL Paul Palaș

E cineva de la parc aici? Aveți în buget prinsă vreo alocare pentru chestia asta?

DL Sandu Ștefan Constantin - Parcul Memorial Constantin Stere

Am avut pe anul acesta, urmează la anul. Nu mai avem ce face pe anul acesta.

Dl. George Botez

Deci, au avut bani dar, datorită redactării anterioare în care trebuia făcută de un ONG, nu au găsit clienți, ONG-ul cu care să încheie și ONG-urile să facă. Și atunci, se merge direct pe chestia asta.

Am limitat pe respectarea dispozițiilor privind achizițiile și în limita bugetului. Cred că e ok.

Dacă nu sunt alte discuții, supun la vot:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru. Mulțumesc. Proiect adoptat.

.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în Ploiești, str. Industriei, nr.

Discuții? Nu.

23 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

JProiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale”.

Discuții? Vă rog dl. viceprimar.

Dl. Cristian Ganea

Dacă, la început de an eram falimentari, toate direcțiile și subordonatele primăriei țipau că nu au bani de una, de alta, acum, câți bani de la salarii se întorc înapoi la primărie? Poate să ne spună și nouă cineva?

DI. George Botez

Dacă am avea Serviciul Economic aici, dar s-a supărat...

Dl. Cristian Ganea

A plecat să facă bugetul la CSM, sunt convins.

Dl. George Botez

Totuși, cum este posibil să ținem niște ședințe în condițiile astea? Eu unul, mă simt umilit. Vorbesc foarte serios. Mă simt umilit, nu în calitate de consilier, mă simt umilit ca om, ca persoană. Mă simt desconsiderat, chiar nu merităm chestia asta. Sau poate o merităm, nu?

Deci, la 33, dacă nu sunt discuții...

Cine este pentru?                 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru. Au ieșit dl. Dănescu și dl. Tudor Aurelian.

.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003,

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cuprinzând dosarele depuse până la data de 30.06.201 documentelor depuse în susținerea acestora până cel târziu la d$t inclusiv conform Hotărârii nr. 282/30.08.2016 a Consiliului Loctd Ploiești”.                                                             S05


Sunt discuții aici? Dna secretar, vă întreb eu pe dumneavMs anexe tot, e ok?                                               \

Dna secretar Anabell-Olimpia Măntoiu

Da, s-au verificat toate anexele și s-a solicitat și din partea comisiei și un punct de vedere juridic care există...

DL George Botez

Și este conform, da?

Dna secretar Anabell-Olimpia Măntoiu

Da.

DL George Botez

Bine. Mulțumesc!

9

Cine este pentru?                      19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?                2 abțineri

9                                                                                                 9

  • 19 voturi pentru, 2 abțineri, Gheorghe Sîrbu și Cristina Enache, proiect adoptat.

„Proiect de hotărâre privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale”.

Discuții? Nu sunt.

Cine este pentru?                 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

21 de voturi pentru. Proiect adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind modificarea pozițiilor 29, 138, 186, 187, 669 și 1212 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. C. T Grigorescu nr. 22, Italiană nr. 8, Nicolae Bălcescu nr. 33, Traian nr. 18 și Trompetei nr. 1B) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești și modificarea articolului 1 (2) din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 75/25.02.2016”.

De acum încolo o sa vă pun să faceți titlul pe maxim 3 rânduri.

Discuții? Vă rog, dl. Văduva.

Dl. Sorin Văduva

Vreau să mă retrag ca inițiator de la acest proiect și nu particip la vot.

Dl. George Botez

Luăm act.

Cine este pentru?

20 de voturi


Cine este împotrivă?               -

Dacă se abține cineva?                              A/ ZX

  • 20 de voturi pentru și o neparticipare la vot, dl. Sorin Văduva? ®

ț® l


* * *

„Proiect de hotărâre privind modificarea componenței unoruniigți?locgțjgve proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilele din Ploieștî^stf: Grigorescu nr. 2, și str. I. L Caragiale, nr. 58, prin extinderea acestora cu spații locative disponibile - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării”.

Discuții? Nu sunt.

21 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

  • 21 de voturi pentru. Proiect adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Spitalului de Pediatrie Ploiești a unei locuințe de serviciu proprietatea municipiului Ploiești, situată în Ploiești, strada Cameliei, nr. 20, bloc 22A, scara C, et. 4, ap. 59”.

Discuții? Nu sunt.

Cine este pentru?                  21 de voturi

Cine este împotrivă?

Daca se abține cineva?

21 de voturi pentru.

„Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „ C.N.I.w S.A, a unei suprafețe de teren din incinta Spitalului Municipal Ploiești, situată în Ploiești, str. Analpătescu nr. 59, în vederea realizării obiectivului de investiții „Construire centru radioterapie - Spitalul Municipal Ploiești”.

Discuții? Nu sunt. Au intrat domnii Dănescu si Tudor Aurelian, suntem 23.

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru. Proiect adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora”.

Discuții?

Cine este pentru?                 22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


22 de voturi pentru. Dna Stanciu a părăsit sala.

„Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri municipiului PloieștF.

Discuții?

Cine este pentru?                 22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

  • 22 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

„Proiect de hotărâre privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 6 mp, aferent balconului situat în Ploiești, str. Panduri, bloc 2E2, sc.l, ap. 2, parter”.

Discuții?

Cine este pentru?                 22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

„Proiect de hotărâre privind includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice - CENTRU DE EXCELENȚĂ ÎN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORF.

Discuții?

9

Cine este pentru?                 22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

„Proiect de hotărâre pentru modificarea termenului de intrare in vigoare de la 01 ianuarie 2017 la 01 iulie 2017, a Regulamentului privind amplasarea si funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25februarie 2016”.

Discuții? Vă rog dl. Ganea.

DL Cristian Ganea

Este acel proiect faimos de acum doi ani de zile care un an a stat pitit, un a apărut și acum trebuie să-1 punem în aplicare. Eu zic că 6 luni de zile este prea puțin. 1 an de zile.

DL George Botez

Haideți să-1 facem din 6 în 6 luni asa să vedem. Stiti care-i treaba, dacă-dati 1 an, până în noiembrie, anul ce urmează, nimeni nu va face nimic. Așa, iunie vor fi cu temele făcute 15% măcar.


Cine este pentru?                 22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru.

..Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire hală industrială, sediu firma, alei, parcare, împrejmuire, branșamente utilități” str. Mihai Bravu, nr. 328 A, Ploiești”.

Discuții? Vă rog dl. Ganea.

DL Cristian Ganea

De la urbanism este cineva?

DL George Botez

De la urbanism, dl. director a trimis un delegat care a avut o problemă și mi-a cerut mie încuviințarea să se retragă. Vă pot răspunde eu la întrebări, sunt pe urbanism.

Mulțumesc. Trecem la vot:

Cine este pentru?                 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             1 abținere

21 de voturi pentru cu 1 abținere, dl. Ganea.

***

..Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Ridicare restricție de construire, schimbare destinație din zonă rețele tehnico-edilitare în zonă instituții și servicii, modificare indicatori urbanistici” obiectiv secundar: ”Construire stație carburanți, magazin, anexe, parcare, utilități, împrejmuire” Ploiești, str. Ștrandului nr. 44”.

Discuții?

Cine este pentru?                  19 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             3 abțineri

19 voturi pentru și 3 abțineri, dl. Ganea, dl. Tudor Eduard și dl. Tudor Aurelian.

***

..Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ”Construire locuință P cu garaj, fosă septică vidanjabilă, aleipietonale și carosabile, împrejmuire, branșamente utilități” Ploiești, str. Gaterului nr. 30”.

Cine este pentru?                 21 de voturi

Cine este împotrivă?               1 vot

Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, dl. Ganea.

DL Cristian Ganea

Nu prea înțeleg, adică, la momentul acesta, încă mai facem fose vidanjabile?

Dl. George Botez                                                 -,v

IA ■

Nu e canalizare în zonă, ce să facă.

DL Cristian Ganea

Mai devreme se vorbea aici de Apa Nova, cu 8,5 modernizare;.^

DL George Botez                                         :

Istorie.                                              XAx

>k/ /'^vn -


......_ < \

sOi i

Suplimentarele, mai puțin S5 „Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 316/29.09.2016privind constituirea colectivului de coordonare și supervizare pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești'/

Este vorba de prelungire aici.

Cine este pentru?                 22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 200/2016, privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământpreuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești,, pentru anul școlar 2016-2017, modificată și completată/

Trebuie desemnată o persoană. O propun pe dna Stanciu Marilena în consiliul de administrație și dna Sorescu în comisia de evaluare.

Vot deschis:

Cine este pentru?               22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru. Mulțumesc.

*

Supun la vot candidatura doamnei Stanciu pentru consiliul de administrație: Cine este pentru?                22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru. Mulțumesc.

*

Supun la vot candidatura doamnei Sorescu pentru comisia de evaluare:

Cine este pentru?                22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

22 de voturi pentru. Mulțumesc.

*

Supun la vot proiectul în integralitatea lui:


Cine este pentru?               22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru. Mulțumesc.

***

„Proiect de hotărâre referitoare la completarea Hotărârii CotfâtfMui Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată”.

Este cu prezența unui consilier juridic numit în cadrul comisiilor 2 și 5. Ok.

Cine este pentru?               22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru. Mulțumesc.

***

„Proiect de hotărâre de completare a Hotărârii Consiliului Local nr. 230/2016 privind stabilirea componenței Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare”.

Același lucru.

Cine este pentru?               22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru. Mulțumesc.

***

„Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare și nr. 85/2008, cu modificările și completările ulterioare”.

Despre ce este vorba?

Dl. Andrei Honciuc - S,C. Hale și Piețe

Andrei Honciuc, Serviciul Juridic de la Hale si Piețe.

Acest proiect de hotărâre este strâns legat de proiectul de hotărâre prin care...

Dl. George Botez

De la 7 Etaje.

Dl. Andrei Honciuc - S.C. Hale și Piețe

Exact.

Ideea este în felul următor: pe strada Griviței, unde trebuie să construim această piață provizorie, nu este toată concesionată la Hale și Piețe, sunt numai zonele da parcaje. Prin acest proiect de hotărâre se dă și mijlocul străzii.

DL George Botez

La ce vă trebuie.

DL Andrei Honciuc ~ S.C. Hale și Piețe

Nu avem cu altfel pentru că nu poate fi amenajat decât pe Mijlocul străzii nu este la Hale și Piețe.


DL George Botez

Deci, înțeleg că vreți mijlocul străzii, nu?

D1. Andrei Honciuc - S.C. Hale și Piețe

Da, noi avem lateralele, ce e parcaj, stânga și dreapta.

DL George Botez

22 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru. Mulțumesc.


***

nProiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință”.

Propuneri, stimați colegi.

DL Cristian Ganea

Să propună grupul ALDE.

Dl. Paul Palaș

Mulțumesc dl. viceprimar.

Datorită prestației excepționale a domnului consilier George Botez, propunem, pentru următoarele 3 luni, să fie președinte de ședință, tot dl. George Botez.

DL George Botez

Nu mă lăsați și pe mine să mă pensionez? Mai sunt alte propuneri? Vorba lui Lapușneanu - acum, dacă voi mă vreți, să mă supui la vot:

Cine este pentru?               22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru. Mulțumesc.

Dl. Dobre vrea să vă spună ceva.

Dl. primar Adrian-FIorin Dobre

La Diverse cred că ați găsit în dreptul fiecăruia o fițuică. Sunt câteva urări. Să știți că aceste urări vin din partea unor copii care ne-au colindat astăzi la Primăria Municipiului Ploiești. Dacă știam cum va decurge ședința de astăzi și s-ar fi putut să vă aduc la cunoștință mai devreme aceste urări, le transmiteam mai devreme.

Mâine vom avea o ședință de îndată având în vedere situația creată cu 5               »                                                                                                                           3

neaprobarea bugetului consolidat al Primăriei Municipiului Ploiești pentru că acest lucru creează prejudicii mari activității în cadrul primăriei și nu numai, și în cadrul subordonatelor. Consider că nu este cazul să se producă ilegalități din acest motiv ci, din contră, să deblocăm această situație.

Mâine, în schimb, avem, fiind data de 22 decembrie, manifestările aferente acestei zile și de aceea propun ora 15 pentru ședința de îndată.

DL George Botez

Dl. primar, e cam târzior.


sfert festivitățile. La maniera în care credeți că se argumentează

DI. primar Adrian-FIorin Dobre

Nu pot să spun, în momentul de fața situația legată de bugetul CSM-ului. Va depinde de modul în care cei de la CSM, cât și cei de la Direcția Economică vor soluționa problema de acolo, măcar în lumina celor discutate în cursul zilei de ieri. Dar, în ceea ce privește bugetul consiliului local, fără aprobarea acestui buget, să știți că întreaga activitatea a Primăriei Municipiului Ploiești și a subordonatelor va fi blocată.

Mulțumesc!

DI. Cristian Ganea

Vă mai rețin și eu puțin: să știți că faptul că am votat acei 10% pentru micșorarea impozitului, este scris și în această urare, dacă o citiți - bani în buzunare și în case să aveți, impozite micșorate și profituri garantate. Este exact ceea ce zicea dl. primar.

Dl. George Botez

De aici este inspirat.

Deci, am stabilit dl. primar? Rămâne ora 9 dimineața?

Dl. Cristian Ganea

Am putea 9 și jumătate, chiar 10.

Dl. George Botez

Dacă nu sunt alte schimbări față de proiectele de astăzi, nu o să fie nici un motiv să schimbe cineva votul. Iar, dacă se va veni cu o schimbare prin care să înțeleagă tot executivul că nu putem să rezolvăm doar problemele care ne convin, trebuie să rezolvăm toate problemele Ploieștiului și că bugetul Ploieștiului trebuie să includă și bugetul CSM-ului, atunci ne înțelegem.

Dacă vedem fracțional toată chestiunea asta, nu o să înțelegem și probabil că vom sta fix 3 minute. Că e la 8 sau la 15 tot 3 minute stăm.

Dar, eu mă gândesc, așa cum spunea cineva foarte înțelept, că noaptea e un „sfeșnic” bun.

Vă mulțumesc. Declar ședința închisă.

*** ■.

Ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-

verbal într-un singur

PREȘEDINJ George-Sori:

Verificat, șef serviciu Adriani Cîrstea întocmit, consilier Elena Bucur