Proces verbal din 19.08.2016

Proces verbal din 19 august 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL


al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești,


din data de 19 august 2016

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 24843/17.08.2016.

La ședință au participat un număr de 18 consilieri din 27 în funcție, absenți fiind domnii consilieri: Gheorghe Andrei, George-Sorin-Niculae Botez, Bogdan Hodorog, Marius Nicolae Mateescu, Paul Palaș-Alexandru, George Pană, Gheorghe Sîrbu-Simion, Eduard Emilian Tudor și Sorin Văduva.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian Florin Dobre Doamna Georgiana Popa


  • - Primar

  • - Director Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Ședința a fost condusă de domnul consilier Iulian Bolocan.

Dna. Georgiana Popa - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Bună ziua!

Ținând cont că dl. președinte de ședință, dl. consilier Botez, este în imposibilitatea de a se prezenta, urmează să fie ales un nou președinte care să conducă ședința de astăzi, ședința extraordinară, sens în care ordinea de zi trebuie suplimentată cu un nou proiect care urmează să-1 aprobați primul pe lista ordinii de zi.

Procedăm la introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind alegerea președintelui ședinței extraordinare de astăzi:

Cine este pentru?                 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a fost introdus pe ordinea de zi.

A'

*                    tfiy

Supun la vot ca proiectul de hotărâre să fie primul pe ordinea de pgj irS


Cine este pentru?                     18 voturi                    ' "  !

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre va fî supus aprobării primul pe ordinea de zi.

Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată:

Cine este pentru?                   18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

***

Primul punct pe ordinea de zi, proiect privind alegerea președintelui de ședință.

Vă rog să faceți propuneri.

Dl. Cristian Ganea

Chiar dacă suntem în interiorul unui mandat al grupului PSD, din respect și pentru buna desfășurare a ședinței, am dori să-1 propunem pe dl. Bolocan Iulian, fiind cel mai în vârstă dintre noi la ora actuală.

Dna. Georgiana Popa - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios,

Achiziții Publice, Contracte

Supun la vot propunerea ca dl. Bolocan să conducă ședința de astăzi:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

17 voturi

Cu 17 voturi pentru, propunerea ca dl. Bolocan să conducă ședința de astăzi a fost aprobată.

Dl. Iulian Bolocan nu a participat de vot.

Dl. Iulian Bolocan

Bună ziua!

Mulțumesc colegilor din stânga pentru propunere. Sper să fie o ședință frumoasă, începem prin intonarea Imnului de stat.

*

La ședința extraordinară de astăzi sunt prezenți 18 consilieri din 27, 9 consilieri sunt absenți: dl. Andrei, dl. Botez, dl. Hodorog, dl. Mateescu, dl. Palaș, dl. Pană, dl. Sîrbu, dl. Tudor și dl. Văduva.

A

In ședința de astăzi vom dezbate 7 proiecte de hotărâre. Trecem la proiectul nr. 1: "Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal Ploiești”.

Dacă sunt discuții? Propuneri.

DL Cristian Ganea

Grupul PSD propune de dna. Sanda Dragulea, pe dl. Botez George 'șrge dl^Andrei Gheorghe.                                                                ■

De la cei doi care sunt absenți am primit aprobarea dânșilor.

DL Gheorghe Popa


Din partea grupului PNL, propunerea noastră este dl. Sîrbu Gheorghie; De asemenea, avem aprobarea dânsului pentru această comisie.

DL Iulian Bolocan

Fiind 4 consilieri propuși, supunem la vot procedura de vot deschis:

Cine este pentru?                    18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, procedura de vot va fi aceea de vot deschis.

*

Supun la vot cele 4 propuneri:

Cine este pentru?                    18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, lista cu cele 4 propuneri a fost aprobată.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?                    18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești pe anul 2016”.

Dacă sunt discuții? Dl. Ganea.

DL Cristian Ganea

Ar fi trebuit cumva ca proiectul privind majorarea capitalului social să fie înaintea acestui proiect?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

întâi avem prevedere bugetară și după aceea aprobăm la TCE.

DI. Cristian Ganea

Mulțumesc!

DI. Iulian Bolocan

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de majorării capitalului social la S.C. „Transport Calatori E.

Dacă sunt discuții?

DL Cristian Ganea


Dacă se poate să ne dea cineva o explicație succintă a motivului pentru care facem această majorare de capital. Dna director economic?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

In primul rând, obligațiile la ANAF ale TCE plus celelalte obligații. Dar, în primul rând, conturile blocate de la ANAF.

DL Cristian Ganea

Deci, practic ar fi o gură de aer pentru a nu închide societatea.

DL Iulian Bolocan

Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, supun la vot:

Cine este pentru?                18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare a Stadionului „Ilie Oană” Ploiești”.

Dacă sunt discuții? Dna. Zoia, vă rog.

Dna. Zoia Staicu

Ieri, comisia de buget s-a întrunit la ora 10 și aș vrea cumva să separăm lucrurile, să separăm partea sportivă de partea comercială. Ieri, într-adevăr a fost un aviz, este un aviz de conformitate însă astăzi, studiind mai bine raportul de specialitate, ne-am dat seamă că, cumva, suntem într-o eroare.

Drept urmare, am verificat toate hotărârile de consiliu local din anii precedenți unde nicăieri un preț de pornire pentru spații prin licitație publică nu este sub 6 euro.

Am în față Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 2007 unde prețul pentru Ilie Oană era 6,64 euro. în Hotărârea Consiliului Local nr. 314 din 2015, de anul trecut, unde la fel, tariful este de 6,64.

Aș vrea, pentru aceasta, să scoatem punctele 22, 23, 24 și 25 din hotărâre, acestea făcând obiectului unei alte hotărâri de consiliu local care va fi probabil discutată în ședința ordinară.

Vreau să spun că am luat legătura și cu dl. Andrei și, de asemenea, cu dna Dragulea și mi-au împărtășit opinia.

DL Iulian Bolocan

Deci, punctele respective se referă la spațiile extrasportive?

Dna. Zoia Staicu


An

închirierea spațiilor prin licitație publică, vânzare produse alimentație publică.

Prețul de pornire nu se regăsește în nicio altă hotărâre de mult prea mic. Aș dori o fundamentare corespunzătoare.

Dl. Cristian Ganea

Este prețul de la care se pornește licitația.

Dna. Zoia Staicu

Scuze, este vorba de punctele de la 19 la 22.

Dna. Cristina Enache

Aș vrea să spun că este numai pentru o bună fundamentare și să propun discuția pentru data viitoare.

Dl. Robert Vîscan

Vreau să știu, adică eu deja știu acest lucru: voiam să întreb dacă se plătește chirie pentru stadion pentru juniorii Petrolului?

Eu știu că nu o să se plătească dar, ca să înțeleagă toată lumea că, juniorii Petrolului, odată ce i-am dus la CSM, vor putea folosi această bază sportivă fără un cost suplimentar. Voiam să întreb și acum ca să știm exact acest lucru.

DL Iulian Bolocan

Dl. director, ne puteți răspunde?

DL Cezar Stoichiciu - Club Sportiv Municipal

Pentru juniorii pe care i-am preluat de la Petrolul, nu se plătește absolut nicio chirie.

La momentul de față avem o organigramă pe care am votat-o luna trecută dar copiii de la Petrolul nu putem să-i preluăm, că nu avem buget.

DL Iulian Bolocan

Este în regulă, nu se plătește. Mulțumim!

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot amendamentul făcut de dna. Staicu:

Cine este pentru?                    18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 18 voturi pentru, amendamentul propus de dna Zoia Staicu a fost aprobat.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                    18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Modernizarea/Extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” cod SMIS 47690” în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc

domeniul public al Municipiului Ploiești” și transmiterea bunurilor și a terenului aferent Hipodromului Ploiești în administrarea


Dacă sunt discuții?

5

Dl. Cristian Ganea

Vreau să știu dacă s-au făcut modificările referitoare la asumâr^ sffilSSȘ

Dl. Iulian Bolocan

Este la articolul 1.

Dl. Cristian Ganea

Vă mulțumesc!

Este însușită si este trecută si la CSM?

Dna. Carmen Bucur - Direcția de Gestiune Patrimoniu

Este la art. 4.

Dl. Cristian Ganea

Este corect, da.

Dl. Iulian Bolocan

Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu mai sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului exclusiv de exploatare și de folosință asupra mărcii FC Petrolul Ploiești”.

Dacă sunt discuții?

Dl. Cristian Ganea

Are toate vizele de legalitate?

Dna, Georgiana Popa - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios,


Achiziții Publice, Contracte

Referitor la acest proiect de hotărâre, vreau să anunț că^en^în^alitâie de reprezentant al Direcției Juridice, nu am dat viză acestui proiect! Șu ddhșid'er, jăj este ilegal în acest moment însă, am nevoie, pentru o mai bună fundamemâyș ajacdșțuh;Șx6iect, de câteva zile, eventual până la următoarea ședință ordinară.

Același punct de vedere am înțeles că-1 are și Direcția Economică?

DL Iulian Bolocan

Dl. Primar.

D1. primar Adrian-Florin Dobre

Mulțumesc.

în primul rând, aș vrea să spun că acest proiect a fost luat în discuție începând cu ziua de miercuri, când s-a stabilit și ordinea de zi a acestei ședințe. Un astfel de proiect nu poate să intre pe ordinea de zi dacă nu are cele două documente: expunerea de motive și raportul de specialitate. Lucruri care au existat la momentul respectiv.

Faptul că acum s-a schimbat punctul de vedere al Direcției Juridice, nu-1 înțeleg și nu este prima oară când se întâmplă acest lucru. Vom avea cu siguranță o verificare în interiorul Primăriei pentru a vedea ce s-a întâmplat cu acele documente pentru că atunci când am semnat acele documente nu eram singur în birou și chiar am comentat proiectele respective. Din punctul meu de vedere, dacă așa cum ați spus și dumneavoastră, nu există motive de nelegalitate a proiectului, nu înțeleg de ce nu există aceste documente în spate și să motivați totuși dacă există vreo reținere din punct de vedere al legalității din partea dumneavoastră ca reprezentant al Direcției Juridice pe această problemă.

în al doilea rând, eu propun, pentru că eu susțin acest proiect, sunt și inițiatorul lui și colegii din Partidul Național Liberal susțin acest proiect, propun amânarea două-trei ore, suspendarea ședinței, timp în care cele două direcții Juridice și Economice din cadrul Primăriei să fundamenteze acest proiect și să-1 supunem la vot pe ordinea de zi.

Vă mulțumesc!

DL Cristian Ganea

Să știți că și grupul PSD dorește și susține acest proiect. Problema este dl. Primar că, chiar dacă facem parte din partide diferite, eu vă înțeleg perfect pentru că aceeași problemă am avut-o și eu la Clubul Sportiv Municipal atunci când s-a hotărât în ianuarie să facem PFA-uri pentru sportivi, pentru antrenori, pentru anumite categorii care își desfășurau activitatea la Clubul Sportiv Municipal. S-au dat salariile în ianuarie, în februarie, în aprilie, în martie și, după aceea, în mai, sunt iată 3 luni și jumătate de când am paralizat sportul pentru că avem o suspiciune de nelegalitate.

Mai devreme am înțeles că am preluat copiii de la Petrolul pentru a le întinde o mână și a-i ajuta și faptul că joacă sub sigla CSM-ului, au ceva beneficii vizavi de utilizarea terenurilor pe care le avem în proprietate și aud acum că nu se poate desfășura. Am înțeles eu bine domnule director?

DL Cezar Stoichiciu - Club Sportiv Municipal

Da, nu s-a aprobat rectificarea bugetară.

DL Cristian Ganea


Deci, mi se pare total ciudat, nu știu dacă ciudat dar ar trebui săjo$ poate nu în 2-3 ore dar să găsim soluții așa cum ar trebui să găsi^^ejfi problemelor cu care suntem blocați.

Noi suntem alături de dumneavoastră, tot grupul PSD, hai găsim o rezolvare, și pentru Petrolul, și pentru CSM, și pentru dezi mai avem noi pe aici.

Vă mulțumesc!

DI. primar Adrian-FIorin Dobre

Știți foarte bine și, dacă vreți, le discutăm punctual.

în primul rând, am rugămintea către colegii din Consiliul Local să ia în discuție amânarea pentru două ore a acestui proiect și revenirea după ce, cele două direcții își spun punctul de vedere, dacă consideră că este legal sau nu este legal, pentru că așa se vine în fata consiliului.

*

In al doilea rând, legat de CSM: știți foarte bine, este o situație pe care am regăsit-o în cadrul Primăriei, am depus absolut toate eforturile pentru a identifica o soluție. Am mers dincolo de reprezentanții din cadrul Primăriei. Am avut numeroase discuții cu conducerea direcțiilor pe această temă. Am mers dincolo de aceste discuții, am făcut adrese la, cred că marea majoritate a instituțiilor din această țară la nivel național, la nivel central, Ministerul de Finanțe, Direcția Generală a Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Ministerul Tineretului și Sportului, Agenția Națională de Achiziții Publice, până și acolo am ajuns, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Singurul răspuns care a venit până în momentul de față este al Ministerului de Finanțe care spune, în conformitate cu documentul pe care l-am primit - sportivii nu pot fi plătiți decât prin contract individual de muncă sau convenție civilă. Din păcate, modificarea legislativă adusă prin Codul fiscal la începutul anului a scos convenția civilă din posibilitatea de a plăti sportivii prin această formă, de a fi remunerați, legiuitorul nevenind cu o altă posibilitate de a putea plăti acești sportivi.

Am crezut că nu putem noi să găsim soluții aici, de aceea am mers la aceste instituții. Am fost, de două ori personal la Ministerul Tineretului și Sportului care, în mod normal, fiind forul tutelar pe tot ceea ce înseamnă sport în România ar fi trebuit poate, de la începutul anului, când s-a făcut această modificare legislativă, și până în prezent, să vină cu o soluție legală, clară, care să ne permită această plată.

Din păcate, acest for, nici în cursul zilei de ieri, nu a venit cu o soluție. Dincolo de discuțiile pe care noi le avem în interiorul instituției, și parțial vă dau dreptate, pentru că, atâta timp cât s-a putut plăti până la o anumită perioadă și nu se mai plătește dintr-o anumită perioadă încolo, înseamnă că totuși sunt niște probleme dar trebuie să clarificăm, să vedem exact iar, în momentul de față, cred că prioritar este găsirea unei soluții.

Am rugat, și aici fac apel și către dl. director de la CSM, să depună acele documente pe care le-a solicitat Direcția Economică referitoare la comitetul care participă la negocierile cu fiecare sportiv în parte, procedura pe care o aveți, criteriile de performanță, salariile, secțiile cu fiecare salariu, ș.a.m.d. pentru a le retrimite ANAP-ului, pentru a vedea dacă, cumva avem o portiță prin ceea ce înseamnă excepția de la Ordonanța 34, cea care privea achizițiile publice la momentul la ca^e^aiFlemnat acele PFA-uri.

Dacă nici această portiță nu există și legiuitorul, forul tutelat nu' Vine să ne spună, vă dați seama că noi am făcut această adresă de 3 săptămâni. în cursul zilei Hei iernam fost și cu ultimele documente pe care directorul de la CSM mi le-a puș^j^^^ge^șX le-am prezentat pentru a arăta situația super critică în care ne aflăm. Dârfșiiș^repfezentanții ministerului, au spus că nu un răspuns clar să ne dea.

Legat de problema Coral-ului, situația într-un fel este similară. în momentul de față avem un document venit din partea Agenției Naționale de Achiziții Publice care ne spune că nu găsește motivele de legalitate pentru care să propunem prelungirea acelui contract, în momentul de față ne aflăm în acest blocaj. Eu sper că, într-un timp cât se poate de scurt să ieșim din el. Mai avem o serie de discuții în cursul zilei de luni după care, probabil, alături de colegii din consiliul local, va trebui să luăm o decizie.

Aceasta este situația, neclaritatea legilor ne pune astfel de probleme în față și nu putem să ducem actul administrativ la bun sfârșit așa cum este normal și cum ne-am asumat, într-un fel sau altul, prin reprezentanții noștri, față de anumite persoane, cum sunt jucătorii, cum sunt antrenorii, cum sunt toți sportivii, ș.a.m.d.

DL Iulian Bolocan

Mulțumim, dl. primar. Dl. Ganea.

DL Cristian Ganea

Dl. primar așa este și știu exact că și eu am fost și pe la ministere și pe la Curtea de Conturi. Problema este că, în momentul în care noi nu mai plătim salariile la sportivi, noi vedem contabilicește acești sportivi ca pe niște investiții, orice investiție care nu este terminată până la capăt într-un contract se numește pierdere. Noi am plătit salariile atâtea luni de zile la anumiți jucători, acum ei nu mai joacă, sunt sub contract, dacă ne vor da în judecată, probabil vor câștiga și atunci vor fi penalități, penalitățile sunt tot din bani publici, până la urmă.

Acum, nu știm cum e mai rău, dacă am plăti acum și am vedea ce se întâmplă, dacă recuperăm banii sau cum procedăm sau faptul că nu plătim și atunci sigur vom fi într-o mare problemă.

Rugămintea mea este către Direcția Economică și Direcția Juridică, tot am auzit -semnați dumneavoastră dl. Ganea, că vă asumați, că aveți viză CFP, așa și pe dincolo. Vreau să știu: pot eu să ajut cu ceva Clubul Sportiv Municipal printr-o semnătură a mea chiar dacă nu am viză de CFP?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da, puteți să semnați pe proprie răspundere.

DL Cristian Ganea

Aceasta era întrebarea mea pe care aș vrea s-o iau în clacul. Am să mai discut și cu juridicul și sper să reușim să ieșim din impas pentru că mie mi-e rușine să mă uit în ochii lor.

DL Iulian Bolocan

După părerea dumneavoastră, există o soluție imediată?

D1. Cristian Ganea

Dacă executivul, în atâtea luni de zile, nu a găsit nicio rezolvar^cnicrecoitbmicul, nici juridicul, sunt hârtii și dl. primar a spus - ANRSC-ul a dat o apr^aren^^^i aXșemna prelungirea aceea de contract pe care sunt mulți colegi care au vo^t-d§0eAi Wjera aprobarea pe masă, iar acum vine o altă hârtie de la AN AP care sb&pe ^W^^ede motiv de legalitate, cine are dreptate? Sunt două instituții.            X?

îmi pare rău dar suntem într-un impas absolut toți și nu pot să r^in^e^Tcineva vinovat de lipsă de responsabilitate.

DI. Florin Neagu

Intr-adevăr sunt probleme foarte mari și grave ale orașului dar, până una alta, dacă dna director de la Juridic a spus că nu este nicio ilegalitate, de la Economic la fel, solicit suspendarea ședinței ca să lămurim astăzi ce se întâmplă cu marca „Petrolul” pentru că duminică începe campionatul, nu mai putem să mai stăm așa.

Dna. Georgiana Popa - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Eu am nevoie de mai multe informații...

Suporteri

......................La Cluj, peste tot se poate, numai la Ploiești nu se poate......

DL Cristian Ganea

Haideți să păstrăm un pic liniștea, poate dintre voi, unii dintre dumneavoastră mă cunosc. Nu este rea voință, toată lumea dorește să ajute Clubul Petrolul. în aceeași situație vedeți bine este si CSM-ul. Nu este nicio rea voință. Dacă vă aduceți aminte, sunt 2 primari trimiși în judecată și 2 secretari ai primăriei, gândiți-vă și dumneavoastră la presiunea care este asupra oamenilor.

Suporteri

DL Florin Neagu

Doamna director, din câte știm, de miercuri aveți documentația, au trecut 3 zile, miercuri, joi, vineri, cred că vă puteați lămuri dacă aveați anumite probleme. Spuneți că nu sunt ilegalități dar acum ne spuneți că mai vreți să vă interesați de anumite...

Dna. Georgiana Popa - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Nu pot să mă pronunț acum. Am cerut amânare până la următoarea ședință de consiliu.

Suporteri

DL Răzvan Ursu

Dna secretar a spus că și de la Direcția Economică sunt probleme. Să ne spună și dna. Crăciunoiu punctul dânsei de vedere.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Din punct de vedere juridic nu mă pot pronunța. Știu atât: marca este înregistrată în evidența contabilă, are o valoarea, știu că am plătit niște taxe OSIM pentru ea. Cum se poate înstrăina această marcă, din punct de vedere legal, nu mă pot pronunța.

Suporteri


DL Iulian Bolocan


Chiar dacă este ședință extraordinară, rog domnii consilierj^ă^aprbberpa W.YDridea Ldreseze consiliului local.

să se adreseze consiliului local.

DL Mircea Dridea


Am îndrăznit să cer 2-3 minute pentru că personal nu ma^asțeptam x.să ajung în situația în care să spun că venim să cerșim. E urât spus. Venim să ne cerewârepturile dl. președinte, drepturile acestei echipe care are 90 de ani.

Cu părere de rău și fără să jignesc pe colegii noștri de la Clubul Sportiv Municipal, între noi și dânșii este o mare diferență, noi avem 90 de ani vechime, dânșii au 9 ani vechime. Noi nu cerem nici un ban, dânșii cer bani.

Ce dorim noi în momentul de față - suntem ploieșteni cu toții, 95%, jucători, antrenori, suporteri, spectatori, suntem plătitori de impozite dar avem și alte probleme: copiii aceștia care sunt în fața mea și a dumneavoastră doresc un singur lucru, ca poimâine, pe teren să intre echipa care poartă numele de „Petrolul”.

Pe ei îi deranjează, pe mine nu mă deranjează pentru că înțeleg care este legislația, ei doresc ca echipa să se numească „Petrolul”, să poată să poarte un ecuson. Am găsit un rând de echipament vechi de la defunctul club pe care scrie „Petrolul Ploiești” și care are ecuson. Nu putem să jucăm cu el, jucăm cu un echipament cumpărat.

Ce dorim noi: în afară de chiria pe care dumneavoastră o stabiliți în funcție de anumite reguli, ar fi bine să țineți totuși cont că echipa aceasta este a orașului, nu este a noastră și, probabil că și dumneavoastră, în momentul în care ieșiți de aici și dezbrăcați haina politică, puteți fi și vă așteptăm să fiți suporterii noștri.

Mai vrem un singur lucru: vrem ca, provizoriu, nu cerem mai mult, știm că există o legislație, până în iarnă, să ni se dea dreptul să jucăm sub numele de „Petrolul”, urmând ca problemele legate de cesiune și de marcă să vină pe parcurs. Noi ne-am dori mâine, neam dori astăzi, ne-am fi dorit de ieri dar se pare că nu se poate. Eu vă mulțumesc și sper ca, peste două ore sau trei ore să găsiți înțelegere să ne dați măcar provizoriu aceste drepturi. Este vorba de denumire, firma care a dat faliment se numea SC FC Petrolul SA. Noi vrem să reușim, prin dumneavoastră, să dăm la o parte acest SC pentru că nu suntem societate comercială, să dăm la o parte acest SA pentru că nu suntem societate pe acțiuni și, dacă vreți și FC-ul pentru că nu suntem club de fotbal. Să rămânem pentru noi și pentru ei și pentru dumneavoastră, „Petrolul Ploiești” până veți găsi soluția legală.

D1. Iulian Bolocan

Mulțumim și vă dorim ani mulți lângă noi, să ne mai luminați.

Dl. Ganea

DL Cristian Ganea

Mulțumesc dlui profesor Dridea.

Ca să fiu la obiect: l-am auzit pe dl. Dridea, acum spre sfârșitul discursului și aș vrea, dacă s-ar putea ține cont de către Direcția Juridică dacă există vreo problemă în a folosi numele de „Petrolul” temporar până vom reuși să facem hârtiile acelea ca să nu-i împiedicăm ca, la meciul de duminică, să poată să beneficieze. Să găsim o formulă


juridică până se fac hârtiile de licență marcă, cu aprobarea noastră a QgflȘ legal, bineînțeles, să le poată folosi iar actele să-și urmeze cursul.

Vreau să fiu foarte sigur că este toată lumea în regulă, în legalita

DL Mircea Dridea

încă o dată vreau să vă spun că noi nu cerem bani. Ceea ce s-^.î^tâm|ilăt^î£^§4astă Primărie în ultimele două mandate s-a datorat banilor, noi nu cerem acelasr.lucru. Noi cerem numai să fim ajutați pentru moralul copiilor ăstora, pentru noi și, daca 'vreți, mai cerem un singur lucru: este foarte ușor ca, în momentul în care stabiliți impozitul pe stadion și pe teren, să ne ajutați, să faceți cunoscut oamenilor de afaceri din municipiul Ploiești că noi suntem o entitate care este recunoscută de dumneavoastră, nu suntem nici în subordine, nici în relația șef-subordonat. Am fost și am încercat să găsim înțelegere și sunt oameni de afaceri care spun următorul lucru - înțeleg dar dumneata cine ești? Eu sunt, pentru moment „Petrolul 52”, sper să ajung, cât mai repede, azi sau mâine să mă numesc „Petrolul”. Când veți fi Petrolul, da sau, dacă veți fi recunoscuți în vreun fel de către Primărie.

Rugămintea noastră este, fără să complicați cu nimic, printr-o singură frază să recunoașteți activitatea acestei echipe pentru că, încă o dată vă spun - noi am găsit această soluție de avarie. Dacă noi nu ne constituiam în această asociație, Ploiestiul, Petrolul, fotbalul, pierdeau 1 an de zile.

D1. Iulian Bolocan

Mulțumim, dl. profesor. Pentru asta, noi am inițiat acest proiect de hotărâre. într-adevăr este o rușine, într-un oraș atât de puternic economic.

Supun la vot suspendarea ședinței...

DL Robert Vîscan

Am o singură rugăminte - dacă ați putea să ne puneți și nouă la dispoziție proiectul. L-am întrebat și pe dl. primar înainte de ședință când m-am întâlnit cu dânsul pe hol și 1-am rugat atât - să vedem și noi proiectul. Nu-1 avem la mapă. Dacă reușiți să ni-1 dați și nouă să ne uităm 2 ore pe el, nu avem nici un fel de problemă. Aceasta era singura rugăminte.

DL Iulian Bolocan

Supun la vot suspendarea ședinței până la ora 15:

Cine este pentru?                  18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 18 voturi pentru, ședința va fi suspendată până la ora 15.

Domnilor, am stabilit ora 15. Este o situație jenantă să ne prezentăm 12 oameni în loc de 18, este vorba de patrimoniu. Acum am votat, la ora 15 ne întâlnim.

***

DL Iulian Bolocan

Reluăm ședința.

Față de prezența avută anterior nu s-a întâmplat nimic. Sunt 18 consilieri prezenți.

Urma să aducem completări proiectului privind transmiterea dreptulurexclusiv de exploatare și folosință a Mărcii Fotbal Club Petrolul Ploiești.       y

Dna. Georgiana Popa - Direcția Administrație Publică, vJuIridic-Cohtehfcios, Achiziții Publice, Contracte


%

--- — '•/'

Raportul de specialitate a fost întocmit de Direcția Economică?^^|Șrdâlftate de înlocuitor de drept al Secretarului Municipiului Ploiești, am dat aviz negativ având în vedere următoarele: consider că pentru a fi transmis dreptul asupra mărcii prin licență, este necesară o evaluare a acesteia de către specialiști în domeniu sau de către evaluatori autorizați, pentru stabilirea unei juste valori astfel încât să nu existe suspiciuni de legalitate privind prejudicierea bugetului local.

Aceste aspecte mi le întemeiez pe Ordinul 1917/2015 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice.

Suporteri

Vă bateți joc de noi doamnă................................

Demisia! Demisia! Demisia!............................................

Dl. primar Adrian-FIorin Dobre

Ați spus că trebuie evaluate de către niște specialiști. în cât timp credeți că se poate face acest lucru? Haideți să ascultăm un răspuns: în cât timp se poate face evaluarea?

Suporteri

Dl. Iulian Bolocan

Până la ședința următoarea când vom avea o evaluare propun prorogarea acestui proiect de hotărâre.

Suporteri

Dl. Florin Neagu

Aș vrea s-o întreb și eu pe dna. director: acum două ore când am fost în ședință nu ni s-a spus așa ceva, că trebuie evaluare. Ați spus că nu este nimic ilegal. Acum veniți și ne spuneți că trebuie evaluare? Echipa aceasta este a Ploieștiului, a oamenilor acestora. Vreți să facem o evaluare să ne trezim că o punem la licitație și ce facem?

Suporteri

Are valoare sentimentală......................

Dacă astăzi nu rezolvăm problema asta noi nu putem să intrăm în campionat cu numele de „Petrolul Ploiești” și campionatul începe sâmbătă. Și, dacă nu se rezolvă problema asta, și mâine o să fim în față la Primărie!

Dl. Cristian Ganea

V-am ascultat. Eu vă înțeleg nemulțumirea dar nu trebuie să ne adresăm cuvinte jignitoare unii altora.

Suporteri

Chestia pe care o faceți dumneavoastră față de noi este mai mult decât o jignire...................

Dl. primar Adrian-FIorin Dobre


DL primar Adrian-Florin Dobre

O să fac convocare pentru mâine, ședință de îndată, o să mai analizăm o dată toate aceste aspecte...

Suporteri

Vă bateți joc de noi.

De ce n-ați studiat până acum?

DL primar Adrian-Florin Dobre

Eu v-am spus și la începutul ședinței: am discutat despre acest proiect, de aceea a și fost pe ordinea de zi. Situația de acum, ați văzut ce s-a întâmplat. De aceea propun ca mâine să avem ședință de îndată, mai studiem...

Suporteri

Și, dacă nu se găsește soluția, să-și dea demisia cel vinovat?

Vă dati demisia?

9

DL primar Adrian-Florin Dobre

O să vă rog să pregătiți dispoziția pentru ședință de îndată mâine la ora 12.

Ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


Verificat, șef servic întocmit, consilier Elena Bucur