Proces verbal din 16.09.2016

Proces verbal din 16 septembrie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘT

PROCES - VERBAL


al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Mi din data de 16 septembrie 2016

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției primarului municipiului Ploiești, dl.

Adrian-Florin Dobre, nr. 25103/14.09.2016.

La ședință au participat un număr de 23 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Drăgușin Paulica, Enache Cristina Ana-Maria, Stanciu Marilena și Hodorog Bogdan.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre

Doamna Georgiana Popa


  • - Primar

  • - Director Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Niculae Botez .

Dl George Sorin Botez

Bine ati venit la ședința extraordinară de astăzi.

»                              9               9

în sală sunt prezenți un număr de 21 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Drăgușin Paulica, Enache Cristina Ana-Maria, Stanciu Marilena, Palaș-Alexandru Paul, Mateescu Marius-Nicolae și Hodorog Bogdan.

Constat că este îndeplinit cvorumul pentru desfășurarea ședinței.

Pe ordinea de zi avem un număr de 3 puncte. Supunem la vot ordinea de zi: Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 21 de voturi "pentru”, a fost aprobată ordinea de zi a ședinței.

Intrăm în dezbateri.

începem cu primul punct de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Menționăm că a venit și domnul consilier Palaș-Alexandru moment suntem prezenți în sală un număr de 22 de consilieri.


&

Dacă nu sunt discuții supunem la vot acest proiect de hotărâre:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 22 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc, domnul președinte!

Inițial, era o sumă alocată de vreo sută si ceva de mii de lei. Am înțeles că între timp s-a urcat la vreo 200 de mii. în timpul ședinței de comisie, am discutat atât cu directoarea instituției, cât si cu doamna Mădălina Crăciun, în calitatea domniei sale de reprezentant al Direcției Tehnic Investiții.

Părându-mi-se mică suma, am întrebat: vă puteți descurca cu suma asta astfel încât să ne prindă iama cu acoperiș pe clădire? Răspunsul a fost ”da”.

Eu am rezerve. In cursul zilei de ieri am avut discuții atât cu directoarea, cat și cu oameni care se pricep la treaba aceasta. Părerea mea este că suma care este alocată acum, de vreo 200 de mii de lei, este total insuficientă.

Doamna Laura Stanciu sau doamna Crăciunoiu, cât avem în fondul de rezervă?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Direcția Economică

2553 mii lei.

DI Palaș-Alexandru Paul

Propun completarea până la 500 de mii de lei a sumelor alocate pentru reparația acelei clădiri si banii să se ia din fondul de rezervă.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Direcția Economică

O să mai facem până la 31 octombrie...

Dl Palaș-Alexandru Paul

De acord cu dumneavoastră, dar știți care este problema, în momentul în care demarezi activitatea s-ar putea să constați că nu poți să angajezi cheltuiala pentru că nu ai bani suficienți. Gândiți-vă că discutăm despre un plafon la o clădire destul de mare. Parcă nu m-aș juca cu treburi de genul acesta.

Dl George Sorin Botez

Domnul consilier, sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie încep^fe^^^. orice lucru început bine se termină prost si orice lucru prost început prosfe^te^iină^^ maiprost . ...

Dar întrebarea mea este de maniera următoare, apreciind, repet^'d^J|.der^ y dumneavoastră spre rezolvarea acestei probleme. Nu era normal să@e fundamentare și atunci când s-au cerut banii să se ceară 500 de mii de lei?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ba era normal, domnul președinte.

Dl George Sorin Botez

Pentru că discrepanța este foarte mare între 125 de mii la început sau 150 de mii și 500 de mii care îi propuneți dumneavoastră, față de 200 de mii. Și mă gândesc că totuși această solicitare s-a întemeiat pe o nevoie fundamentată. Repet, nu este nimeni împotrivă.

Eu merg totuși pe ideea de 200 de mii și să suplimentăm în situația în care apare o certitudine că este nevoie de banul respectiv.

Altfel, vom aloca 500 de mii, poate că nu este nevoie de toți banii, sau poate nu reusesc să-i consume, si rămânem cu banii blocati acolo.

Dna Iordănescu Maria Mihaela - Manager Spitalul Municipal Ploiești

Noi am apreciat insuficientă această sumă de 200 de mii, având în vedere stadiul în care se află lucrările.

Dl George Sorin Botez

Dumneavoastră veniți și-mi spuneți mie că ați apreciat insuficient?

Dna Iordănescu Maria Mihaela - Manager Spitalul Municipal Ploiești

Orice cheltuială ca să fie angajată trebuie să ai prevedere. Dacă noi prevedem doar 200 de mii, eu vă garantez...

Dl George Sorin Botez

Dar cine a făcut propunerea de 200 de mii?

Dna Iordănescu Maria Mihaela - Manager Spitalul Municipal Ploiești

De la tehnic.

Dl George Sorin Botez

Bun, dar eu am compartimentul meu de specialitate, care vine și apreciază asupra valorii unei lucrări.

Dna Iordănescu Maria Mihaela - Manager Spitalul Municipal Ploiești

Nu știu dacă au venit la fata locului să facă evaluarea stadiului acestor lucrări. Eu am venit cu poze. De când sunt la conducerea spitalului s-au făcut reparații la alte acoperișuri și pot să apreciez că această sumă de 200 de mii este total insuficientă ca să ajungem la stadiul de a avea un acoperiș...

Dl George Sorin Botez

Doamnă, cu tot respectul, eu sunt avocat de profesie, dumneavoastră ce sunteți?

Dna Iordănescu Maria Mihaela - Manager Spitalul Municipal Plmeșfr

;

Economist.

Dl George Sorin Botez

Dumneavoastră aveți studii de construcții?

Dna Iordănescu Maria Mihaela - Manager Spitalul Municipallgldi


Nu am, dar pot să apreciez că nu este suficient...


Dl George Sorin Botez

Și de ce apreciați că 500 de mii ar fi suficient?

Dna Iordănescu Maria Mihaela - Manager Spitalul Municipal Ploiești

Nu am spus că ar fi suficienți 500 de mii. S-ar putea să nu fie suficienți nici 500 de mii, dat fiind stadiul în care se află lucrarea.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul președinte, suma necesară este mult mai mare. Atât numai, că încercăm să realizăm o sumă cât se poate de corectă a fi cheltuită în acest an, mai vorbim despre vreo trei luni și jumătate până la sfârșitul acestui an, sumă suficientă pentru a acoperi clădirea. Altminteri, dacă ne prinde iama cu clădirea în stadiul actual, riscăm să ne batem joc de ...

DI George Sorin Botez

Domnul consilier, eu nu contest ceea ce spuneți dumneavoastră. Eu spun următorul lucru: că iar sunt într-o situație, în calitate de consilier, în care, cei de la tehnic nu fac evaluarea corectă, intră în contradicție cu managementul unității respective și eu sunt pus aici, cu trei sume în față, să aleg efectiv ca la ruletă, pentru că nu am fundamentare pe niciuna.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul președinte, rugămintea respectuoasă este să supuneți la vot amendamentul.

Dl Primar

Știți că la prima ședință s-a făcut acea fundamentare de 150 de mii. Ulterior, a venit managerul spitalului și a spus că suma nu este suficientă și că dorește 200 de mii. Asta a fost în cursul zilei de ieri. Am discutat cu Direcția Economică, a discutat cu managerul spitalului și s-a stabilit această sumă.

Văd că astăzi ni se aruncă, și doamna director, nu așa se procedează într-o astfel de situație. Dacă dumneavoastră aveați un alt punct de vedere, trebuia să veniți în fața direcției economice să spuneți foarte clar care este problema și ce considerați dumneavoastră. Dar nu veniți în fața consiliului local să ne aruncați niște hârtii pe masă. Asta este părerea mea personală.

Dna Iordănescu Maria Mihaela - Manager Spitalul Municipal Ploiești

Eu am cerut să se facă o evaluare corectă.

Dl Primar

Bun. Atunci nu mai aprobăm nicio sumă dacă vreți să se facă evaluarea corectă și atunci când avem ședință de consiliu local aprobăm suma corectă. Dacă vreți să o luăm

așa. Nu așa se procedează. Ori aprobăm astăzi 200 de mii, cât s-a fundamentat, pe semnătura dumneavoastră și pe semnătura Direcției economice, ac^as^f^ste^păi^erea mea, consilierii decid în fond, sau dacă nu, nu acordăm această sum^r^șm^adeașta evaluare și venim cu suma pe care o considerați corectă.           țm

Pentru că noi am plecat la acest proiect, și știți foarte bine ca^fd^;et^t?^6nș^iuiui local, mai ales după ce a venit această adresă din partea Direcției Gene?âleva^finahțelor Publice, de diminuare a bugetului cu aproximativ 4 milioane de lei, pentrircă nu există bază suficientă pentru IVG, nu din alte motive, și suntem strâmtorați și trebuie să fim atenți la fiecare leu pe care îl fundamentăm, astfel încât la final de an să nu rămânem cu sume necheltuite și să avem pentru alte proiecte, sau pentru alte investiții, sau pentru alte lucruri, necesar de bani, dar pentru că noi i-am blocat pe o anumită investiție, să nu putem să-i cheltuim.

Aceasta este propunerea pe care eu o am în fața consiliului. Consiliul decide.

Dl Ursu Răzvan

Să înțeleg că noi nu avem nicio fundamentare?

Să știți că sunt niște pași de urmat.

Dumneavoastră ne aduceți niște poze și noi trebuie să ne dăm cu părerea.

Pra Crăciunoiu Nicoleta - Direcția Economică

Noi am prins în buget, având o notă de fundamentare făcută de tehnic, de 200. DI Ursu Răzvan

Doamnă, eu nu vorbesc de notă de fundamentare, eu vreau să am un studiu. Având în vedere că este o clădire existentă, ăștia sunt pașii.

Dra Crăciunoiu Nicoleta — Direcția Economică

Restul de executat, este de 2 milioane am înțeles.

DlPalas-AIexandru Paul

Până în 2017.

DI Ursu Răzvan

S-a obtinut autorizație de construire?

Dna Iordănescu Maria Mihaela - Manager Spitalul Municipal Ploiești

Da.

Dl George Sorin Botez

Din ce înțeleg eu așa din murmur, suntem în următoarea situație: avem autorizație, avem o finanțare care este pe mai mulți ani, corect? Și la ora asta dumneavoastră ne puneți pe masă niște fotografii prin care spuneți ”eu vreau anul acesta banii să termin tot” deși se întinde finanțarea până în 2017, în timp ce intenția celor de la D.T.I. a fost sa vă asigure banii necesari pentru acoperiș. Această urgență a fost evaluată la 200 de mii de lei.

Data viitoare, în spatele acestor fotografii, dumneavoastră să aveți un memoriu, o evaluare și tot ce trebuie ca să vă numiți manager.

Deocamdată asta este o chestie de presă. Vă rog să le luați.

Mulțumesc!

DI Sîrbu-Simion Gheorghe                               ff


Stimați colegi! La ședința de comisie de buget, am discutat sima rectificată la Spitalul Municipal și a fost vorba de 150 de mii de lei. w

La plecare, doamna director, care este aici lângă mine, a fosW^repai^^e-președintele comisiei de buget-finanțe: Doamna director, vă descurcați cu lei? Pentru că mi se pare suma, pentru a pune în siguranță investiția, cam mică. Răspunsul dumneaei a fost da. Eram de față toți 5.

Problema este următoarea. S-a suplimentat de la 150 la 200. Acum, nu înțeleg de ce trebuie să suplimentăm până la 500?

DI George Sorin Botez

V-am spus eu de ce, domnul Sîrbu. Pentru că inițial s-a discutat de acoperiș și acum doamna încearcă să forțeze executarea altor lucrări.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Eu zic că cele două miliarde vechi, 200 de mii de lei, pentru a pune în siguranță investiția și a realiza acest acoperiș, perioada în care mai se poate lucra, să zicem septembrie, octombrie, este suficient. Dacă mai trebuie bani, vom vedea după aceea și facem rectificare. Și eu sunt de acord cu propunerea să fie de 200 de mii de lei.

Dl George Sorin Botez

Domnul Palaș, dumneavoastră formulați un amendament?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da. Formulez un amendament și vă rog să-1 supuneți la vot, deoarece lucrarea de la Spitalul Schuller, nu știu câți știți despre ceea ce urmează să vă spun, are un caracter cu potențial exploziv.

Contractul a fost încheiat în anul 2012, cu perioadă de realizare până în 2017. Clauzele, din păcate, sunt în defavoarea municipalității. Noi nu am putut să desființăm acest contract. Vă rog să constatați faptul că din 2012 până acum nu s-a făcut mare lucru acolo.

în 2017, când va ajunge la obștescul sfârșit contractul, vom fi obligați să ne îndreptăm împotriva constructorului, pe motiv de nerealizare. Iar constructorul s-ar putea să ne spună că și-a manifestat disponibilitatea în toamna anului 2016 să facă, dar nu au avut fonduri suficiente.

De aceea am venit la dumneavoastră cu această propunere. Dumneavoastră sunteți în drept să decideți cum doriți dumneavoastră.

Dl Ganea Cristian

Cu tot respectul, domnul Palaș, dacă discuția a fost pe 150 de mii, s-a aprobat, după care s-au mai dat încă 50 de mii, și acum vreți 500 de mii, înseamnă că de la bun început se știa că se vor executa lucrări suplimentare și nu doar acoperișul.

Eu zic să votăm pentru acoperiș ca să fie în siguranță și ulterior într-o altă ședință extraordinară, completăm dacă mai este nevoie.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Oameni buni eu v-am spus. Să nu spuneți că nu v-am spus. SupunețUa voL

DI Bolocan Iulian                                 X

Domnul președinte, pe masa noastră trebuia să avem un deviz^o fundamentare. Ce facem noi aici?                                                 l/o7^          I

Pentru învelitoare, pentru acoperiș, 200 de mii sunt sufici^m^j^pă^âceea analizăm, în funcție de ce ne prezintă probabil un specialist, facra^^g^^^izele respective, în consiliu.

DI Tudor Aurelian-Dumitru

Urgența acestei hotărâri este strict pentru acoperiș, care este fundamentat. Dacă vrem si alti bani, urmează să dăm într-o altă ședință în baza unei fundamentări foarte clare cu date tehnice.

Dl Andrei Gheorghe

Același lucru doream să-l spun. Atâta timp cât nu există o fundamentare, nu putem să dăm niște cifre pe vorbe. Sunt de acord cu ce a spus domnul Palaș, dar trebuie să avem o fundamentare făcută de specialiști.

Dl George Sorin Botez

O să supun la vot amendamentul, dar vreau să am și eu un ultim cuvânt pe chestia asta.

Avem un contract, care din câte înțeleg, nu îl cunosc, dar am înțeles că este pe trei ani. în mod normal, înainte de a veni să soliciți bani pentru finanțarea lucrării respective, trebuie să ai un grafic de lucrări. Trebuie să ai un grafic de lucrări care să îți arate exact ce lucrări faci anul acesta, care este succesiunea tehnologică normală a acestor lucrări. Ori dacă s-a fundamentat o solicitare de bani privind realizarea acoperișului, degeaba mi se spune mie acum că acoperișul nu se pune direct pe clădire, mai trebuie o placă de turnat. Dacă trebuie acea placă de turnat, înseamnă că nu avem nevoie de bani pentru acoperiș. Și atunci nu dăm acești bani pentru acoperiș.

Este cineva de la Tehnic aici?

Pe mine nu m-a lămurit nimeni. înțeleg că este nevoie de un acoperiș, costă 200 de mii de lei, cu asta pot fi de acord.

Menționăm că a venit si domnul consilier Mateescu Marius-Nicolae. La acest

3                                                                   9

moment suntem prezenți în sală un număr de 23 de consilieri.

*

Supun la vot amendamentul domnului Palaș:

Cine este pentru?        - 4 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -19 voturi

»

Cu 4 voturi ”pentru” ale consilierilor Mateescu Marius-Nicolae, Palaș-Alexandru Paul, Pană George și Văduva Sorin și 19 „abțineri”, amendamentul nu a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma lui inițială:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești pe anul 2016 -inițiat de primar Adrian Florin Dobre.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


Verificat, Șef Serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Ilă Claudia-Maria