Proces verbal din 14.12.2016

Proces verbal din 14 decembrie 2016

ROMÂNIA JUDEȚUL F CONSILIU!


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 49970/12.12.2016.

La ședință au participat un număr de 22 consilieri din 27 în funcție, absenți fiind consilierii: Ștefan Dănescu, Marius Andrei Dinu, Cristian Ganea, Bogdan Hodorog și George Pană.

La ședință au mai participat:

  • - Primar

  • - Secretar


Domnul Adrian Florin Dobre Doamna Anabell Olimpia Măntoiu

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Niculae Botez.

DL George Botez

Bună ziua!

Potrivit prezenței făcute de secretariat, suntem prezenți un număr de 22 de consilieri dintr-un număr de 27. Lipsesc 5 colegi, respectiv domnii Dănescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Ganea Cristian Mihai, Hodorog Bogdan și Pană George, ocazie cu care constat existența cvorumului necesar începerii lucrărilor.

O să începem această ședință cu ascultarea Imnului de Stat.

Ordinea de zi are 8 puncte la care se adaugă 2 puncte suplimentare. O să supun la vot introducerea pe listă a celor 2 puncte suplimentare: pentru persoanele vârstnice beneficiare ale căminului de bătrâni.

Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere


Cine este pentru?              22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru. Mulțumesc!

Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a terenului în suprafața de 1870 m.p., situat în Ploiești, str. Tinosu nr. 36, cu nr. cadastral 127067, Carte Funciară nr. 127067, către 10 beneficiari de locuințe construite prin intermediul Asdcitiției Habitat for Humanity România.


22 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru. Mulțumesc!

Vă rog dl. primar.

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Având în vedere faptul că au fost o serie de discuții în comisia juridică, legate de proiectele 4, 5 și 6, le vom scoate de pe ordinea de zi și vom reveni la ședința ordinară.

D1. George Botez

Mulțumesc! Am luat act, vom scoate de pe ordinea de zi punctele 4, 5 și 6. Supun la vot ordinea de zi, așa cu a fost ea modificată:

Cine este pentru?                     22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru. Mulțumesc!

Punctul 1: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2016”.

Dacă sunt discuții? Nu sunt:

Cine este pentru?                     22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru. Proiect adoptat.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Ploiești pe anul 2016."

A

Discuții? înțeleg că nu sunt.

Cine este pentru?                     22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru. Proiect adoptat.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. ”

Dacă sunt discuții?

Dna. Zoia Staicu

Vreau să fac mențiunea că nu voi vota acest proiect. Nu particip la vgj^v^

Dl. George Botez

^e' sumă este vorba., ce


Din partea economicului, vă rog să informați consiliul despre reprezintă, care este sursa și care este destinația.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Se alocă din bugetul local suplimentare 160 de mii pentru activitateazzon^y^fzfer

DL George Botez

Ce să facem la zone verzi, amenajări, întreținere? Este totuși decembrie.

Dna. Mioara Prundurel - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Nu mai avem decât 300 de mii de lei pentru decembrie, fonduri care sunt insuficiente pentru realizarea curățeniei în orașul Ploiești, pentru luna decembrie.

DL George Botez

Păi, am înțeles că nu este vorba de curățenie, este vorba de spațiile verzi.

Dna. Mioara Prundurel - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Da, curățenie și întreținere spații verzi aflate în concesiunea SGU. Nu avem decât 300 de mii și nu sunt sufîcienți pentru luna decembrie. Mai avem de plantat material lemnos deoarece vremea este frumoasă și ne permite, în valoare 300 de mii de lei numai material dendrologic. Numai punem în discuție activitatea oamenilor, mijloacelor de transport...

Dl. George Botez

Am înțeles. Voiam să știu și eu, spațiu verde în decembrie?

Dna. Mioara Prundurel - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Da, dar întreținere.

7                          o

DL George Botez

Că am mai văzut în Ploiești spălarea drumurilor în februarie când nu aveam bani de deszăpezire. Mă rog...

Dl. Palaș, vă rog!

D1. Paul Palaș

Mulțumesc dl. președinte!

Titlul la care facem referire este destul de vast și banii, pe care noi îi dăm, mare parte dintre ei, ar trebui să se ducă, dacă ne uităm pe documentele puse la dispoziție, și la „cheltuieli cu alte taxe și impozite”. Ce înseamnă asta: legiuitorul ne-a obligat sau mai bine zis, a obligat operatorul să plătească taxe și impozit pentru terenul pe care noi i l-am dat în folosință să-1 administreze.

A

In momentul în care noi am făcut bugetul, nu am avut știință despre acest lucru pentru că nu era adoptată modificarea.

In acest moment, avem această modificare și trebuie să oferim operatorului posibilitatea să-și plătească taxele și impozitele pentru un teren pe care i l-am dat în administrare.

DL George Botez

Mulțumesc dl. Palaș. Să se înțeleagă bine - nu sunt împotriva acestui proiect, am vrut doar să fie informat consiliul pentru că față de modalitatea de prezentare, că se dorește o sumă de bani pentru spații verzi în decembrie, puteau exista discuții.

Acum, cred că ne-am lămurit.

Vă rog dl. Mateescu!

DL Marius Mateescu

Aș avea și eu o întrebare: ce plantări se fac acum, ce specii și unde?

Dna. Mioara Prundurel — S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Plc^^ffSJfeb»

O să vă aduc în scris. Nu sunt pregătită, o să vă transmit în scris aceaâă^rffonnar^. J^u fac parte din compartiment.                                        /t/\ 1

Dl. Marius Mateescu                                    |

Era imperios necesar să ne spuneți și ce fel de lucrări aveți de facut.W <\

Dl. George Botez

Măcar exemplificat - panseluțe, ghiocei.

Pentru mine, răspunsul domnului consilier Palaș este îndestulător, restul sunt doar niște înțepături post electorale.

Dl. Gheorghe Andrei

Am înțeles că și pentru mentenanță cimitire sunt banii aceștia, nu?

Dna. Mioara Prundurel — S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Nu, nu sunt pentru mentenanță cimitire, sunt numai pentru spații verzi.

Dl. George Botez

Spații verzi, incluzând și plata taxelor de care ați vorbit.

Dna. Mioara Prundurel — S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L,

Inclusiv toaletări...

DI, George Botez

Rugămintea mea este, pentru că acest consiliu a sprijinit întotdeauna SGU, data viitoare, atunci când veți veni cu suplimentări, dacă vreunul dintre consilieri vă va întreba ce fel de material dendrologic folosiți, să știți. Da?

Dna. Mioara Prundurel - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Da.

Dl. George Botez

Bine. Vă mulțumesc!

Cine este pentru?                21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Pe dumneavoastră nu vă mai pun, sunteți în concediu doamnă. Deci, 21 de voturi pentru. S-a luat act că doamna Zoia Staicu nu a participat la vot.

***

4, 5, 6 s-au retras. 7 „Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenției nr, 4236/14.08.2014 privind finanțarea și implementarea proiectului „Transformarea autobuzelor din funcționare Diesel in funcționare cu gaz petrolier lichefiat in municipiul Ploiești”.

Discuții? Dl. Palaș, vă rog.

Dl. Paul Palaș

Mulțumesc dl. președinte!

Să fie 1 lună, să fie 2 de când am discutat proiectul acesta? Nu mai știu. Oricum, nu mai mult de 2 luni. La momentul acela am explicat faptul că, în opinia mea, proiectul este necesar. Este necesar pentru că primim cadou printr-un program guvernamental modernizarea a 50 de autobuze pentru care noi ar trebui să nu plătim nimic și mi s-a explicat atunci că proiectul nu e bun, că programul nu e bun.

Acum, văd că-1 reintroducem pe ordinea de zi. S-a întâmplat ceva,               nou

de la acea discuție până la momentul acesta de și-a schimbat dl. primar opimâ^rappȚrabla^pest proiect? .          .                              ||ț BSM M)

Fac o precizare foarte importantă: la momentul discuției p^^deiâ^pii^^f să prelungim și contractul de execuție. în acest moment, pentru că acel conâ^ct^^^^ să mai prelungim doar contractul de finanțare. Presupunând că vom hotărWicfe^U.G<^iliu să mergem mai departe cu acest proiect, ceea ce, în opinia mea, ar fi un lucru bun, ar însemna să organizați o altă licitație dl. primar, e corect?

Vă mulțumesc!

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Știți foarte bine că acest program a avut la bază 2 acte - pe de o parte, finanțarea acordată de către Ministerul Mediului prin acel acord care este în vigoare până la 31 decembrie 2016 și contractul de execuție și de achiziție de echipamente, care a avut termen de finalizare 30.09.2016.

Dacă vă referiți la contractul acela care a expirat la termen și modul în care au funcționat acele 5 autobuze, inclusiv în luna noiembrie primind o serie de sesizări din partea reprezentanților TCE care au ridicat numeroase probleme cu privire la exploatarea acestor autobuze, ați fi observat că sunt destul de multe probleme legate de aceste lucruri. într-adevăr, ele sunt în perioada de garanție dar uitați că, lună de lună, problemele apar în continuare.

în ceea ce privește această convenție și punctul de vedere al Ministerului Mediului, este că, din punct de vedere al mediului, obiectivele pentru cele 5 autobuze au fost îndeplinite pentru că ei privesc strict din punct de vedere al mediului și atât.

Dar, dumneavoastră, în consiliu, trebuie să luați în considerare ambele aspecte - și obiectivele îndeplinite, cele legate de mediu dar, pe de altă parte, și modul în care aceste autobuze funcționează în momentul de fată.

Dumneavoastră aveți posibilitatea astăzi, așa cum este specificat și în expunerea de motive și în raportul de specialitate, fie prelungirea fie neprelungirea acestui proiect sau puteți avea un alt punct de vedere strict legat de acest acord. Acordul este între municipalitate și Ministerul Mediului pe când acest contract a fost între municipalitate și o firmă care a câștigat o licitație. Pe baza acestui acord s-a putut ține licitația. Dar, rezultatele licitației respective (și mă refer la acele autobuze care au fost în exploatare, cele 5, nu cele 50 care trebuiau realizate conform graficului) în opinia celor de la TCE, nu sunt pe deplin îndeplinite criteriilor lor interne privind exploatarea.

Dl. Paul Palaș

Am înțeles dar, dl. primar nu mi-ați răspuns: am și eu o curiozitate firească - lăsând la o parte opinia celor de la TCE, care nu știu dacă este concludentă în situația de față, pentru că noi aici trebuie să decidem și nu sindicatele de la TCE, dumneavoastră, acum 1 lună de zile ați avut o opinie și acum aveți o opinie diametral opusă. Care este motivul, dl. primar?

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Opinia a fost legată de autobuze, de modul în care funcționează.

Dl. Paul Palaș

Discutăm de proiectul acesta, de prelungirea lui. Acum 1 lună de zile spuneați că nu-i viabil proiectul și acum ne spuneți să e. Ce v-a determinat să vă schimbați


DL primar Adrian-Florin Dobre


Nu mi-am schimbat opinia, vorbim strict de autobuze.


Dacă vorbim de criteriile Ministerului Mediului vorbim de nist^Sbie® ministerul le consideră îndeplinite prin înlocuirea motorului diesel cu un .. reducerea noxelor. Atunci când vorbim (aici dumneavoastră puteți să decit^S^tf^^de eficiența în exploatarea autobuzelor, problemele care apar periodic la aceste aufelsufee^fa toate cele 5, nu la unul sau două, la toate cele 5 apar periodic probleme care trebuie remediate și remediate și remediate. Faptul că economiile, rezultate în urma acestor modificări, nu au fost cele așteptate, în urma raportărilor făcute de către cei de la TCE, consumul de GPL este mult mai mare față de ceea ce s-a estimat prin proiect. Acestea sunt niște date care sunt certe și confirmate de către reprezentanții de la TCE.

Dar, asta nu înseamnă că, dacă dumneavoastră considerați că acest acord trebuie să continue și, așa cum bine ați spus și dumneavoastră, o nouă licitație poate, acest acord poate să continue și aveți o altă opțiune, acesta este scopul proiectului de astăzi pus în dezbatere.

Dl. George Botez

Aș vrea să iau și eu un pic cuvântul.

Mie, din punct de vedere juridic, acest proiect mi se pare un non-sens. Și, de ce mi se pare un non-sens? Acum 1 lună am fost anunțați, undeva prin martie când, printr-un concurs de împrejurări, în lipsa de solicitanți sau doritori, am ajuns în AGA de la TCE. Acolo, luând problemele așa pieptiș, una dintre ele a fost nemulțumirea pe care toată suflarea de acolo o exprima cu privire la rezultatele acestui program și, ca bun român m-am întrebat: este nevoie să cheltuim 5 milioane de euro pe un program doar pe considerentul că sunt dați degeaba de către Guvern ca să dotăm cu GPL niște epave? Pentru că, din punct de vedere tehnic, autobuzele erau într-adevăr niște epave. Și, să constatăm după aceea că avem o capacitate a motorului redusă la jumătate, că avem un consum supraestimat, că avem un cost de mentenanță foarte mare sau dacă ne dăm seama, după ce am cheltuit o zecime din acest proiect, vom merge la minister și le vom spune - sunt banii României, folosiți-i într-o chestiune care să fie corectă pentru România.

Și, pe baza acestei inițiative pornite de la TCE și, aici dl. Palaș, sunt de acord cu dumneavoastră că nu TCE-ul decide dar nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră că nu trebuie să ascultăm ce spun cei de la TCE pentru că, până la urmă, ei sunt cei care sunt manevranții și utilizatorii și, dacă vreți, și beneficiarii acestui program.

Acum o lună, nevotând un anumit proiect, am ajuns în situația de a rezilia un contract cu un executant, contract care s-a încheiat în subsecvent acestei convenții. Și, am spus mai departe că nu ne mai interesează acest proiect. Astăzi venim și spunem: uite că, după ce am reziliat acel contract, ne reinteresează această convenție cu Ministerul Medului și dorim să continuăm un program de care avem știința că nu avem nevoie de el și nu este eficient nici pentru Ploiești nici pentru România.

Noi, acest consiliu, nu suntem Ministerul Mediului să ne intereseze chestiunile legate de mediu și am ajuns la concluzia că vom achiziționa 50 de autobuze noi care să rezolve, prin dotare Euro 6, toate problemele legate de mediu.

Și atunci, de ce să cheltuim noi 4 milioane și jumătate de euro din banii României numai pentru a duce la final un proiect care nu este performant. Un om inteligent își dă^seama că un proiect nu este performant imediat. Nu trebuie să cheltuim 5 milioane de șuro^pShtq^hestia asta' .                                    .                                 A

Și, de asta am spus că este împotriva firii și este, dacă vreți, și o sUrsȘde^ai^ropleme juridice pe care Primăria ar putea să le aibă în calitate de parte contractantă "cu acea firm^Acâre a făcut prima parte a proiectului și care ar putea să se întoarcă împotriva Pnm^ri^rș'i^ă^ună: în mod voit, cu intenție, ne-ați anunțat că nu mai există finanțare pentru a expiraaioiitrââul cu noi, pentru ca, ulterior, voi să reveniți la finanțare.

Părerea mea este că nu ține acest proiect nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere al modului în care el apare azi.

Ce aș putea eu să spun? Pentru că, dacă putem să aducem acești bani și să-i folosim corect este altceva. Aș vrea să fim lămuriți dacă noi putem să corectăm tema acestui proiect în sensul de a putea să folosim acești bani la achiziția de mijloace de transport ecologice care ar putea, prin performanțele pe care le oferă, să ducă la îndeplinirea acelor criterii de protecție a mediului.

Cine ne poate spune dacă am putea să amendăm această hotărâre, în sensul că am putea să prelungim convenția privind finanțarea și implementarea unui alt proiect?

Mă interesează dacă este posibil acest lucru.

Vă rog dl. Palaș.

Dl. Paul Palaș

Mulțumesc dl. președinte!

Noi discutăm acum despre un program guvernamental pe care noi îl judecăm, că o fi bun, că n-o fi bun. Dacă vom refuza să accesăm bani prin acest program guvernamental sau dacă vom accepta să folosim banii din acest program guvernamental, n-o să ne oprească nimeni să accesăm bani din fonduri europene sau poate alte programe guvernamentale, care or să ne permită să luăm autobuze electrice, cu alimentare pe baterii. Fiindcă, Uniunea Europeană nu o să mai finanțeze achiziția de autobuze cu combustibil motorină sau benzină.

Acum, noi discutăm strict despre acest proiect. Este un program guvernamental despre care, noi aici spunem că nu e bun bazându-ne exclusiv pe ceea ce spun reprezentanții sindicatului TCE. Tot reprezentanții sindicatului TCE îmi aduc aminte că spuneau că liniile de tramvai nu au fost montate bine pe tronsonul 101. S-a făcut o expertiză și s-a demonstrat că nu este așa. Liniile de tramvai au fost montate corect. Este rezultatul expertizei, nu vorbesc tâmpenii.

Am citit cu atenție motivațiile din expunerea de motive, care este mult mai completă decât raportul de specialitate și acolo se fac tot felul de precizări legate de neajunsurile autobuzelor care au fost modernizate. Acum, am și eu o întrebare și poate îmi răspunde și mie cineva, de fapt două întrebări: dintr-un autobuz alimentat cu motorină se poate fura motorină? Dar, dintr-un autobuz alimentat cu GPL se poate fura GPL?

Și, poate că avem un răspuns la împotrivirea...

Reprezentant Sindicat TCE

Domnule dar, ne mai faceți mult hoți? Nu poate să mă facă hoț aici în halul acesta. Se poate fura sau nu se poate fura? Vă bateți joc de oameni care muncesc pentru orașul acesta dl. Palaș. Aveți probleme cu sindicatul de la TCE. Nu sindicatul de la TCE dl. consilier. Și, mie

nu-mi place să mă aud că, dacă-mi plăcea să mă aud vorbind, eram în locul dumneavoastră că și eu puteam să dau la facultate așa cum ați devenit dumneavoastră din ospătar sivă exercitați acum funcția în care sunteti.


DL primar, vă rog să-i spuneți domnului Palaș că nu sindicatul a vj^ț^i^^a^urf^șpus dl. președinte - specialiștii de la TCE. Dumneavoastră, prin cine a făcut $c                îeți


pentru că aveți acolo un șef să-i susțineți lucrurile astea.

Este ultima dată când mai vin în consiliul acesta local și este o ru^^^cC

Dl. Paul Palaș

Nu ar fi rău să fie ultima dată când veniți.

Reprezentant Sindicat TCE

Da, știți de ce? Pentru că, împreună cu dl. Botez și dl. primar s-a făcut un proiect prin care se va pune litrometre și cine vrea să oprească furtul asta face. Nu ceea ce faceți dumneavoastră că ne-ați făcut hoți și continuați să ne faceți hoți împreună.

Vreau să știu și eu: de unde știți dumneavoastră că se fură de la TCE din autobuze. Vreau să spuneți și să exemplificați.

Dl. primar, în momentul de față vreau ca dl. consilier pentru că ne-a jicnit tot TCE-ul, vreau să știu de unde știe dânsul că se fură și cina a furat.

DL Paul Palas

Eu nu am spus că se fură.

Reprezentant Sindicat TCE

Ați spus că se poate fura. De unde știți? Ați furat dumneavoastră cu mine? Cum puteți să spuneți domnule așa ceva? Vă bateți joc de oamenii de la TCE. Nu-i posibil așa ceva.

Vă bateți jod de oamenii de la TCE.

DL Vîscan, nu-i corect să se poarte urât cu noi.

Dl. Robert Vîscan

Nu-i posibil să ținem o ședință așa.

Reprezentant Sindicat TCE

DL Vîscan, dar de ce fur, eu fur?

Dl. Mișcă Ion - TCE

Să vă spun eu povestea celor 5 autobuze - dl. Palaș, în primul rând, consumă 600-700 de litri peste norma de consum. S-a scăzut puterea motorului la 100 de kilowați. Dumneavoastră nu știți că mașinile alea nu suie podul? La Iași a fost implementat același proiect, care nu conștientizați, s-a oprit domnule.

DL George Botez

Bine, am înțeles.

D1. Mișcă Ion - TCE

Ulei consumă 9 litri.

DL George Botez

Vă rog din suflet, nu discutăm aici de furturile de la TCE.

Reprezentant Sindicat TCE

Păi, asta se discută.

Dl. Paul Palaș

Dl. președinte, putem continua ședința?

Reprezentant Sindicat TCE

Ce-i asta, ne face hoți? Nu-i frumos dl. Palas,

7                               3                                                                 3

Dl. George Botez


vn

L*j

J

-

G


7'


______________________________________________________________________________________________ r. f______

Să revenim la discuțiile pe acest proiect. Vă rog, dacă mai sunt și dirifâlt^z^e puncte de vedere ale colegilor. Dna. Stanciu.

Dna. Marilena Stanciu

Eu, dl. președinte, vă mulțumesc că-mi dați cuvântul dar eu vreau să vorbesc după ce se vor discuta toate proiectele. La urmă, pentru că vreau să mă adresez domnului primar.

Vă mulțumesc!

9

Dl. George Botez

Da, am înțeles. Vă rog dl. Sîrbu.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl. președinte!

In primul rând, așa cum spunea și dl. primar și colegii mei, este un proiect aprobat printr-un proiect guvernamental în urma căruia noi trebuia să cheltuim 5 milioane pentru 50 de autobuze, să le facem o schimbare de pe motorină pe gaz.

Problema nu este că nu am acceptat acest proiect, că l-am acceptat și am cheltuit din el 500 de mii de lei. Problema este calitatea acestor autobuze. Lasă mult de dorit. Ceea ce am făcut cu 500 de mii de lei este un jaf.

Oameni buni, ați mers cu aceste autobuze? Eu am mers. Din punct de vedere calitativ, ei spun că sunt Euro 3 dar au un miros înăuntru de gaze!

Părerea mea sinceră este, așa cum spunea și dl. președinte - banii ăștia ar putea fi cheltuiri de Ministerul Mediului, chiar în județul Prahova dar, într-o problemă serioasă. Așa cum au aprobat să facem studiu pentru achiziționarea celor 50 de autobuze euro 6 cu care o să meargă cetățenii Ploieștiului, asta mi se pare normal.

Dar, dați-mi voie acum în încheiere ca, în numele tuturor, a dumneavoastră, inclusiv a domnului Palaș să ne cerem scuze celor de la IJTL pentru că nu s-a înțeles bine ce a vrut să spună dl. Palaș și nu cred că i-a făcut hoți. Dânsul a pus două întrebări. Acum, eu vreau să cer scuze în numele tuturor acestor oameni de la IJTL că în consiliul local nu se întâmplă asemenea lucruri. De la TCE da.

Mulțumesc.

9

Dl. George Botez

Vă rog dl. Andrei.

Dl. Gheorghe Andrei

Situația este delicată din acest punct de vedere referitor la TCE. Aș dori să-mi răspundă și mie cineva care este în temă - noi am demarat acele acțiuni să achiziționăm, să închiriem în leasing, să cumpărăm, se vor cumpăra din fonduri europene, este cineva în măsură să ne dea un răspuns concret, ce pași s-au făcut pentru că stăm și batem pasul pe loc? Nu se face nimic. In ședința trecută am discutat același lucru. Acum discutăm același lucru. Dar, nimeni nu vine cu un răspuns concret - am demarat această acțiune, am verificat acolo, se poate face

așa. Noi discutăm aici și ne certăm și cei care sunt specialiști și care se ocupă de achiziționarea acestora nu ne dau un răspuns concret.

Dl. George Botez

înțeleg că solicitați un raport din partea Direcției Tehnic Iny
implementării hotărârilor adoptate de acest consiliu în precedent reffei^r^gM'oa^Jb de transport. Deci, asta solicitați, da? O veți avea la proxima ședință ordiiK^^           *'* eva

de la Tehnic Investiții? Ați înțeles solicitarea domnului consilier, nu V                r la

treabă. Dar cu detalii - în data „d”, la ora ..., numitul „cutare” s-a deplasa Tuutoturism personal la minister și acolo și-a făcut selfie și s-a pus pe facebook. Poate avem și noi prin martie vreun autobuz. Măcar unu. Am văzut că unu circulă așa de la Iveco.

Dl. Gheorghe Andrei

Am văzut că a circulat, am citit în presă și noi, consilierii locali nu știm, ne întreabă oamenii, am văzut că a circulat un autobuz Iveco 3 zile, nu cunosc detalii, ce am citit și eu. Dar, nu trebuie să știm si noi, să fim informați?

Dl. George Botez

In aceste condiții, supun la vot acest proiect:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

1 vot

21 de voturi

Cu 21 de abțineri și 1 vot pentru, al domnului Palaș, acest proiect nu a fost adoptat.

***

„ Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice beneficiare ale căminului de bătrâni”.

Dacă sunt discuții? înțeleg că este o preluare a unui cuantum legal.

Dl. Paul Palaș

Cuantum minim legal.

Dl. George Botez

Minim legal.

Cine este pentru?              22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

„Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a terenului în suprafața de 1870 m.p., situat în Ploiești, str. Tinosu nr. 36, cu nr. cadastral 127067, Carte Funciară nr. 127067, către 10 beneficiari de locuințe construite prin intermediul Asociației Habitat for Humanity Români”.

Hai să punem odată punct să terminăm cu chestia asta. Dl. Palaș vă rog.

Dl. Paul Palaș

Pentru o corectă înțelegere, acest teren îl vindem beneficiarilor acelor locuințe, nimic altceva.

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Da. Așa este.

DL Paul Palaș

Subiect care stă în aștepare de 1 an și ceva.

Dna, Marilena Stanciu

2 ani.

D1. Gheorghe SîrbuAstăzi, în comitetul de coordonare de la Apa Nova, am fost de aco^săderbă^an/toate utilitățile apă, canalizare, le extindem acolo pentru aceste locuințe care fac pârte^i'n Ploiești.

DL George Botez

Dl. Vîscan, îmi cer scuze, pot să dau drumul la vot? E ceva de bine, de rău? DL Robert Vîscan

E legat de proiect. Pentru că era vorba de 12 unități locative, aici decât 10 vor beneficia de teren pentru că 2 vor soluționa o problemă legată de teren pe cale judecătorească, este vorba de o cale de acces.

DL Aurelian Tudor

Felicitări pentru Apa Nova dar mi-aș dori să reușim și la cei care stau de mulți ani cu casele fără canalizare.

DL George Botez

Dl. Tudor, step by step, ca la grădiniță. Supun la vot:

Cine este pentru?           22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

22 de voturi, proiect adoptat.

Mai aveam pe ordinea de zi o informare, o prezentare a Deciziei Curții de Conturi a României. înțeleg că aveți în mapă fiecare. Urmează să reflectați în liniște.

Dna Stanciu are ceva de spus.

Dna, Marilena Stanciu

Dl. președinte, permiteți-mi să-1 rog pe dl. primar pentru că știu că dânsul este un om foarte înțelept, mâine avem comisia pe Legea 15. Noi, săptămâna trecută, la Patrimoniu, am avut un conflict, și nu exagerez, cu reprezentanții din Direcția Juridică. Au țipat la noi, au spus că nu sunt la dispoziția consilierilor locali, nu sunt la dispoziția reprezentanților din comisii, dânșii sunt în subordinea directă și răspund direct numai dumneavoastră ca primar.

Drept pentru care, mâne fiind această comisie pentru Legea 15, rugămintea celor care facem parte din această comisie este să avem un reprezentant pentru că mi se pare foarte corect pentru că sunt anumite puncte unde..., fiecare are altă specializare. Să delegați dumneavoastră un reprezentant pentru mâine la ora 10 și jumătate la Patrimoniu.

Ceea ce vă spun nu este exagerare, a bătut cu pumnul în masă, a țipat și a urlat la noi. Noi, la un moment dat, am crezut că nu este adevărat. Am vrut să vă invităm la comisie. Au spus că sunt direct subordonați dumneavoastră. Un bărbat și o femeie.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Ce vreau să vă spun stimați colegi, eu am părăsit această comisie tocmai datorită atitudinii pe care a avut-o această comisie, am cerut voie domnului președinte că eu nu pot să

stau la o ședință la care domnii de la Patrimoniu, pur și simplu, ne-au tratat ca pe ultimii oameni. Și, știți că eu sunt o fire mai impulsivă. Am părăsit ședința.


Dna. Marilena Stanciu

Dl. consilier a părăsit ședința pe Legea 15. Noi, comisia de patri fost tăvăliți de acești doi domni, reprezentanți ai Direcției Juridice și vă cercetare.                                                                    "

frumos


Mie îmi pare foarte rău, eu nu mă ocup, nu am știut dar trebuia să îri^fst^l^>

Dl. Paul Palas                                                      L

Stimați colegi, am 12 ani în consiliu, o spun cu mândrie - sunt consilierul cu cea mai mare vechime.

Dl. Marius Mateescu

Nu, vă contrazic.

Dl. Paul Palaș

Ideea este următoarea: am văzut multe, vă dau un exemplu - în 2009 a fost demarat un proiect „Petrolul e al nostru”. Au fost 10 mii de oameni în spatele acestui proiect. Acel proiect ne-a determinat pe noi să luăm niște decizii. Deciziile respective le-am luat, consiliul care era atunci, pentru că așa am considerat noi la momentul respectiv că dorește populația. Asta era presiunea creată pe noi la momentul acela. La acea presiune am luat o decizie care s-a dovedit ulterior nefericită pentru noi. Consilierii respectivi au fost aliniați frumos și s-au dus pe 23 August și au dat cu subsemnatul.

Acum o săptămână de zile, la presiunea sindicatelor, am luat o hotărâre care suna cam așa, în traducere liberă: achiziționăm autobuze și stabilim după aceea dacă e bine sau nu.

Oameni buni, astăzi am pus o întrebare, eu zic corectă, astfel încât să lămurim un aspect: care este motivul pentru care există atât de multă presiune pe acest proiect?

Stau și mă întreb dacă nu cumva, peste vreo două, trei săptămâni de zile se va întoarce proiectul în consiliu pentru a fi redezbătut.

Ideea este următoarea: nu cred că este bine să cedăm la presiunea publică, indiferent care ar fi ea. Dacă noi considerăm că este bine un anumit lucru, este bine să facem ceea ce ne dictează conștiința. Pentru că, la presiune, se poate întâmpla să luăm decizii incorecte.

Vă mulțumesc!

DL George Botez

Și eu dl. Palaș dar, vă spun atât; dacă vine unu să-mi facă un upgrade la mașină și, îmi spune că, din 4x4 devine 1,5x4, n-o fac, chiar dacă e pe banii ministerului.

Dl. Paul Palaș

Dl. președinte, este vorba de un proiect guvernamental împotriva căruia sunt niște opinii care deocamdată nu sunt certificate. Despre asta e vorba. Dacă vrem să avem o opinie certificată, că nu întâmplător am dat exemplul liniei de tramvai, putem să facem o expertiză și vine expertul și spune: asta este situația. Pentru că este posibil ca, în spatele unor motivații de genul acesta, de fapt, să se ascundă alte motivații și să nu picăm în capcane.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Dacă-mi dați voie, aș vrea să fac o precizare: dumneavoastră ați vorbit despre o expertiză făcută pe liniile de tramvai. Vreau să vă spun că acea expertiză totuși spune faptul că acele linii de tramvai nu au poziția corespunzătoare. Spune foarte clar, e negru pe alb.

Dl. Paul Palaș


r,Cy!r,.-7’7u?' 7!<p,:'7(•?■H’ 7.',i:•'7 ■ ■■• 7:'''77- i• • ■ >'!'1'' •        ?'• • ■ •       ''

Eu am înțeles fix invers.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

a


Chiar precizează faptul că, într-adevăr, pe anumite porțiuni, liniile\de^Wâmvâi‘\3unt ; așezate corespunzător, mai puțin în zona acelor spații verzi, să le spm^n^n/zppa<..pndeknu \ este cu asfalt, unde au diverse poziționări. Deci, asta spune expertiza respectivă. Și Că^ într-

un expert trebuie să le specifice într-o expertiză că așa este normal. Pentru că, în funcție de această expertiză, noi ne vom îndrepta ulterior către executant, dacă el este vinovat, pentru ca, în perioada de garanție și pe valoarea respectivă, să repare sau să pună în poziția corespunzătoare liniile de tramvai, să le remedieze. Sau, împotriva proiectantului dacă a greșit proiectul respectiv și așa mai departe.

Expertiza spune că, în opinia dânsului, nu era o problemă dacă era aceeași poziție pe peste tot a liniilor de tramvai. Dar, atât timp cât sunt poziții diferite, într-adevăr este o problemă care duce la o uzură rapidă a materialului rulant.

Cam aceasta este concluzia dar care, încă o dată spun, nu a fost foarte clar prezentatăȘedința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.PREȘEDINTE I>E ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Nțpujae
Verificat, șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Elena BucurS iE C R E T A R,

. AnabbN Olimpia Măntoiu

X

- /