Proces verbal din 12.09.2016

Proces verbal din 12 septembrie 2016

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiulunpfei^tif^ din data de 12 septembrie 2016

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției primarului municipiului Ploiești, dl.

Adrian-Florin Dobre, nr. 24993/08.09.2016.

La ședință au participat un număr de 25 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Drăgușin Paulica și Neagu Florin-Daniel.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre Doamna Georgiana Popa


  • - Primar

  • - Director Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Niculae Botez .

Dl George Sorin Botez

Bine ați venit la ședința extraordinară de astăzi.

In sală sunt prezenți un număr de 25 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Drăgușin Paulica și Neagu Florin-Daniel.

Constat că este îndeplinit cvorumul pentru desfășurarea ședinței.

începem cu intonarea imnului de stat.

Pe ordinea de zi avem un număr de 7 puncte. Supunem la vot această ordine de

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi, a fost aprobată ordinea de zi a ședinței.

Intrăm în dezbateri.

începem cu primul punct de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”


Dacă sunt discuții?

Dl Vîscan Robert

Mulțumesc!

9

Legat de fundamentarea făcută de colegi, cred că ar fi 'trebuit să..treâWc prin comisia de specialitate. Din acest motiv, eu aș propune prorogarea ac^tui-Jrgiect, până când va avea o fundamentare făcută din punctul meu de vedere corespunzător.


DI George Sorin Botez

Mulțumesc!

Vă rog, domnul Primar!

Dl Primar

Aș dori să-i rog pe consilierii locali, să citească cu atenție acest proiect de hotărâre. Avem o serie de obiective de investiții și de lucrări în incinta Halelor Centrale, care au rămas restante și care au totuși un caracter de urgență. Și mă refer aici în special la reabilitarea pieței centrale în zona florăriei. Avem suma necesară pentru proiectare și execuție. Si bineînțeles acel ascensor.

3          5                       3

Rugămintea mea este ca acest proiect să rămână în continuare în atenția dumneavoastră. Mulțumesc!

3

Dl Palas-Alexandru Paul

Mulțumesc, domnul Președinte!

3                  7                                    3

Domnule consilier Vîscan, dacă vă refereați la raportul comisiei 1, are viză, să stiti.

3    3

Astăzi, la ora Îl00, ne-am întâlnit. Există raport și este avizat cu votul tuturor consilierilor din comisie.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

9

Din ce am înțeles de la domnul consilier, este vorba de fundamentare, cu propunere de prorogare.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc, domnul președinte!

Astăzi, în comsia de buget, comisie din care fac parte și doi consilieri de la Partidul Social Democrat, domnul Andrei și doamna Dragulea, am fost toți cei 5 membri ai comisiei, am analizat cu atenție și cu cinci voturi a primit aviz favorabil să intre astăzi în plenul ședinței consiliului local.

Nu înțeleg de ce am discutat, nu înțeleg de ce colegii dumneavoastră din comisia de buget nu v-au informat că astăzi, la ora Îl30, în cadrul ședinței comisiei de buget, a fost fundamentat și s-a dat raport cu 5 voturi „pentru” din 5.

Mulțumesc!

3

Dl Vîscan Robert

Am o singură problemă legată de aceste comisii. Comisiile acestea se țin de fiecare dată, la orice proiecte, sunt proiecte importante, cu o jumătate de oră înainte de ședințele de consiliu, domnule Sîrbu.

9             3                                          7

îmi pare rău. Nu am timp într-o jumătate de oră să mă uit și pe^ace|te^proiecte, după ce dumneavoastră le dați avizele, și asta văd că a devenit o dată avem proiecte importante, care își primesc avizele pe ultima shtă^c


Nu am discutat cu colegii, este adevărat înainte comisii se tin de fiecare dată foarte târziu.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul consilier Vîscan mă ceartă pe mine. Nu sunt secretatul-cbimsiei eu. Domnul Andrei, colegul dumneavoastră, este cel care convoacă ședințele, comisiile. Eu particip la ședințe când sunt chemat.

Mulțumesc!

9

Dl Andrei Gheorghe

Domnul Sîrbu, ședințele sunt convocate de președintele comisiei.

în lipsa președintelui, convoacă secretarul.

Dl George Sorin Botez

Problema este de maniera următoare: un astfel de proiect trebuie să aibă în spate o fundamentare, trebuie să fie adus la cunoștința consilierilor, care să voteze în cunoștință de cauză.

înțeleg că până la acest moment, domnul Vîscan nu a putut să ia act de toată documentația și a făcut o propunere de prorogare.

Supun la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru?        -17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 17 voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost prorogat.

A AA

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

3

Dl Vîscan Robert

Aceeași problemă pe care am avut-o și la proiectul anterior, nici acest proiect, din punctul meu de vedere, nu este bine fundamentat și propun prorogarea lui.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Dl Primar

Acest proiect de hotărâre și suma pe care am lăsat-o la dispoziția Spitalului Municipal, are în vedere punerea în siguranță a construcțiilor care sunt realizate în momentul de față în curtea Spitalului Municipal. în speță, trebuie realizat și reparat acoperișul pentru clădirile care sunt acolo. Dacă nu facem acest lucru, s-ar putea să ne trezim că se deteriorează inclusiv ceea ce s-a edificat până în momentul de față.

Rugămintea mea este să lăsăm deoparte aceste discuții și să ne concentrăm asupra lucrurilor care sunt importante, iar eu consider că o investiție făcută și pe care dacă nu o punem în siguranță se deteriorează, nu luăm o măsură imediată, cred că nu are sens să discutăm în alti termeni în această ședință de consiliu local.

5                                                               9              5

Mulțumesc!

DI George Sorin Botez

Mulțumesc!

Dl Vîscan Robert

Vreau să vă reamintesc, locuințele aflate în patrimoniul primăriei, atât locuințe sociale cât și locuințe aflate în patrimoniul municipiului Ploiești, care sunt în stare foarte avansată de degradare, pentru care nu s-a luat nicio măsură, absolut nicio măsură, de un an si ceva...

Dl Bolocan Iulian

De două luni.

Dl Vîscan Robert

Eu nu amintesc, domnul Bolocan, de două luni. Chiar nu fac politică aici, să știți.

Deci, și pentru care nu s-a luat nicio măsură pentru atât de mult timp, nu cred că se întâmplă absolut nimic dacă prorogăm acest proiect pentru câteva zile.

La acel moment, eu cel puțin, din punctul meu de vedere, voi putea vota un proiect mai bine fundamentat.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc, domnul Președinte!

Oameni buni, plouă înăuntru la Spital. A venit managerul Spitalului astăzi la comisia de buget-fmanțe cu poze. Se distruge o investiție acolo.

Președintele comisiei de buget-fmanțe, domnul consilier Paul Palaș, membru în Consiliul de administrație, ne-a explicat astăzi aproape 20 de minute. Și eu am fost personal acolo și am fost cu managerul spitalului să ne arate, când am văzut pe ordinea de zi acest proiect.

Nu vă înțeleg pe dumneavoastră. Nu faceți politică. Haideți să facem lucruri pentru ploieșteni.

Cred că domnul consilier Vîscan nu știe ce înseamnă sănătatea. Nu știe ce înseamnă investiții. Nu știe multe lucruri.

Dacă președintele comisiei de buget-fmanțe, domnul consilier Paul Palaș, mă uit în ochii lui acum, îmi spunea acum o oră și jumătate, două, că trebuie rezolvate problemele acestea. Punem în siguranță această investiție, să nu mai plouă în birouri.

Vine domnul consilier Vîscan să ne explice acum că trebuie amânat două, trei zile pentru că nu v-ați înțeles dumneavoastră cum vă împărțiți ciolanul. Mi-e pur și simplu rușine. Părăsesc sala dacă se întâmplă așa ceva cu bugetul de la Spitalul Municipal unde se tratează ploieștenii.

Vă mulțumesc, domnul Președinte!

Dl George Sorin Botez


Mulțumesc, domnul Sîrbu!

Vă rog, domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Părăsiți sala? Vă aștept? Așa ați spus.

Domnul Sîrbu, îmi pare rău că facem o polemică acum, dar xați^oțb|t^ă'e investiții. Pe 30 mai când am vrut să votăm organigrama ca să nu rămână în'paragină Parcul Municipal Vest, nu ați vrut să votați. Și acum veniți profesor la noi.

Vă rog frumos, fiți mai atent.

Dl George Sorin Botez

Domnul Sîrbu, aduceți-vă aminte că atunci, avem scris, ați spus în felul următor: nu votăm nicio organigramă, lăsați că venim noi la primărie și o să rezolvăm această problemă. Dar nu asta este problema.

V-am ascultat. Credeți că domnul Vîscan nu are dreptul la opinie? Dacă nu concordă cu opinia dumneavoastră, asta este altă problemă, dar asta nu înseamnă că nu are dreptul să spună și omul ceva în consiliul local.

Dna Stanciu Marilena

Domnul Președinte, ar fi cazul și în al nouălea ceas să ne respectăm, indiferent care este situația. Domnul Vîscan are o opinie, eu am o opinie. La vot iese ceea ce gândește fiecare. Pentru că nu poți să votezi ceva în care nu ai foarte multă informație.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

9

Domnul Vîscan nu a pus problema că aceste lucrări nu ar trebui făcute sau care sunt aceste lucrări, pentru că s-a trezit în față astăzi, cu un proiect care este incomplet pentru studiu. Ce s-a făcut acum o jumătate de oră, sau acum trei sferturi de oră, nu este o chestiune care să-i motiveze convingerea.

Omul a spus în felul următor: nu sunt împotrivă, dar vreau să văd exact despre ce este vorba și vreau prorogarea. Nu am votat împotrivă. E vreun păcat? Eu zic că nu. Dimpotrivă. Dă exemplu de responsabilitate.

Dacă nu mai sunt alte discuții de făcut, supunem la vot prorogarea propusă de domnul consilier Vîscan:

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă? - 8 voturi

Dacă se abține cineva? -

Cu 17 voturi “pentru” și 8 voturi “împotrivă” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Enache Cristina Ana-Maria, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian Dumitru proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre priviM^aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului PloieștL^^ftfeȘM -inițiat de primar Adrian Florin Dobre”.                           /yX

în mod normal și acesta se prorogă. O să fac eu această propune?^fde prorcțglrd^|

D1 Primar                                      JV'.//

Direcția Generală a Finanțelor Publice, printr-o adresă transmisă 'căJreTPțifhăria Municipiului Ploiești, ne notifică cu privire la faptul că în ceea ce priveȘtM^^ctarea ivg-ului, se referă la aproximativ 3,9 milioane de lei, sumă pe care trebuie să o prindem în bugetul consiliului local.

Atrag atenția asupra faptului că, pentru cei care nu stăpânesc foarte bine subiectul acesta, nu este vorba de taxele și impozitele locale care se colectează prin S.P.F.L., ci vorbim de veniturile obținute în special de către salariații care își desfășoară activitatea în societățile din cadrul municipiului Ploiești.

în urma unei reduceri a acestor salarii, probabil că vom cere un punct de vedere către Ministerul de Finanțe si Direcția Generală a Finanțelor Publice, acesta este cuantumul cu care cel puțin până la această dată, scade bugetul consiliului local. Ar trebui luat în considerare.

Dl George Sorin Botez

Sunt de acord, dar bănuiesc că acest proiect include și celelalte modificări.

în aceste condiții, avem un termen limită până la care trebuie să facem acest lucru?

Direcția Economică?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Direcția Economică

Da. Poate să fie amânat.

Dl Vîscan Robert

Aș avea o singură clarificare de făcut, legat și de acest proiect, tocmai pentru acest motiv, pentru că trebuie să stea domnul primar să ne explice proiectul, aș propune ca data viitoare când avem ședință extraordinară, să facem o ședință operativă înainte. Cred că așa ar fi mult mai corect.

DI Primar

Extraordinară sau ordinară?

Dl Vîscan Robert

Nu, extraordinară. Și la ședințele extraordinare, să ne întâlnim înainte într-o ședință operativă, ca să nu mai avem probleme de genul acesta. Pentru că sunt proiecte importante. Inclusiv la acest proiect, nu se știe exact ce se schimbă.

Dl Primar

Domnul consilier, știți că de fiecare dată am avut disponibilitatea alături de aparatul de specialitate al primarului. Dacă doriți și înaintea ședințelor extraordinare, cu o zi sau chiar în ziua ședinței respective, înainte de ora ședinței, să avem aceste discuții și să lămurim problemele, nu este absolut nicio problemă.

A

o^ședință

e o


In general, și știți și dumneavoastră foarte bine, conform legii extraordinară presupune că proiectele de pe ordinea de zi nu neapăr^ astfel de ședință pregătitoare sau de avizul comisiilor de specialitate./


sa™ I i Wncursul t r t h


Faptul că, de exemplu, cei din comisia de buget-finanțe și-au și apreciez și salut acest gest pe care l-au făcut, tocmai pentru că acd^t^'pr^lțnl  o serie de situații de urgență, de lucruri de genul acesta, și de aceea votarea lor. Este punctul de vedere al majorității din consiliu, cu votul 1 $areși l-au  exprimat, pe care eu îl respect și nu fac decât să pun în aplicare ceea ce dumneavoastră votați, alături de aparatul de specialitate.

//


Am toată deschiderea, și dacă doriți astfel de ședințe nu este nicio problemă, dacă lucrul acesta duce la îmbunătățirea activității, la îmbunătățirea cunoașterii proiectelor respective și aprobarea lor în consiliu.

Dl Ganea Cristian

S-ar putea până trecem la punctul următor să luăm o pauză de consultări, vă rog frumos?

Dl George Sorin Botez

Să dăm votul pe acest proiect.

Si văd că mai este o rectificare a listei obiectivelor de investiții POR 2007-2013,

S                                                                                                                                                                                                5                                                          7

finanțate din bugetul local, conform anexei 3. Asta la ce se referă?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Direcția Economică

Se suplimentează cu 60 de mii la pod. Și se regăsește în bugetul local.

Dl Primar

Dacă îmi dați voie, există pentru finalizarea proiectului de la Pasajul Vest. Lucrările de montare a grinzilor se face pe timp de noapte. Din două în două nopți se întrerup circuitele electrice și circulația din zonă. Pentru aceste modificări, suntem obligați prin contractul pe care îl avem cu cei de la S.N.C.F.R. la plata unor sume de bani care nu au fost prevăzute în bugetul inițial.

Fără a aloca această sumă de bani, noi în mod normal, nu putem demara montarea grinzilor la Pasajul de la Gara de Vest. Apropo de urgența acestui proiect.

Dl George Sorin Botez

Probabil că aveți dreptate, dar trebuie să ne edificăm și noi vizavi de chestia asta. Pentru că a pune un document pe masă prin care fac două investiții, unul la Hale, unul la spital, după care mai am nevoie de niște taxe și aflu astăzi că suntem cu 4 milioane 700 de mii mai puțin pe cotă, nu spun că ați ținut-o dumneavoastră, dar totuși sunt niște sume care produc niște efecte, să vedem unde, ce, cum? Care sunt corelațiile?

Asta spune și domnul Vîscan, nu că nu am fi de acord să votăm.

Colegii din comisia de buget-fmanțe, și aici domnul Sîrbu s-ar putea să aibă dreptate, știu asta pentru că au discutat.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mă uit în ochii domnului președinte de comisie. Domnul Paul Palaș m-a convins pe mine că trebuie votat acest proiect.

Dl George Sorin Botez


Propun prorogarea acestui proiect, o dată cu celelalte două:

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă?     - 8 voturi                        i

Dacă se abține cineva? -                                 1                 f

Cu 17 voturi ”pentru” și 8 voturi „împotrivă” ale consiheril^Ș^zăyaji^ânsa, Bolocan Iulian, Enache Cristina Ana-Maria, Neagu Daniel-Puiu, Popa Glr|bt^ie|"Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian Dumitru proiectul de hotărâre a fost prorogat.

S-a cerut o pauză de consultări. Supun la vot:

Cine este pentru pauză? - 17 voturi

Cine este împotrivă? - 8 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 17 voturi „pentru” și 8 voturi "împotrivă” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Enache Cristina Ana-Maria, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian Dumitru s-a aprobat luarea unei pauze pentru consultări.

A

PAUZĂ

a

Dl George Sorin Botez

Reluăm ședința.

Urmează un proiect, care probabil că va suscita niște discuții. Dar, să deschidem cutia Pandorei.

Punctul 4 pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători, pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/2015, în sensul acordării unor facilități și altor categorii de persoane - inițiat de consilierii Cristian-Mihai Ganea, George Sorin Niculae Botez, Gheorghe Andrei, Ștefan Dănescu, Marius Andrei Dinu, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu, Răzvan Ion Ursu, Robert Ionuț Vîscan, Florina Alina Sorescu, George Pană, Marius Nicolae Mateescu și Sorin Văduva.”

Doamna Secretar, aveți cuvântul.

Dna Popa Georgiana

Acest proiect de hotărâre nu are viză de legalitate.

Punctul de vedere al colegei mele care m-a înlocuit săptămâna trecută și care a întocmit raportul de specialitate, justifică, menționează motivele pentru care nu poate fi acordat aviz de legalitate, și anume, că nu a fost identificat un temei legal al acordării facilității de 100% gratuitate la transportul public local de călători. Acest punct de vedere mi-1 însusesc si eu.

3            5

Aș vrea să mai adaug că potrivit Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, nicio cheltuială din fonduri publice lpcâle nu poate fi __j__~~+,,4.x      ^ix4.:+x j„„x _____4.»   ___u„4.x „~4.„:_.:4.             j__x ____ ____k

angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată potrivit legii^i.și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare.


Și, un al treilea aspect care mi se pare destul de relevant, este un aspect menționat atât de Direcția Juridică, cât și de Direcția Economică în raportul de specialitate, și anume că, în procesul-verbal de constatare al Camerei de Conturi Prahova, privind auditul financiar pe anul 2014 efectuat la unitatea administrative-teritorială Ploiești, referitor la subvenționarea transportului urban, s-au constatat mai multe abateri, consecința economico-financiară fiind un prejudiciu de 5.066.325 lei, conform celor înscrise în acest raport. Copie de pe acest raport avem anexată pe partea de verso a raportului întocmit de Direcția Economică.

Mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

Si eu vă mulțumesc! Dacă sunt discuții de făcut?

5                                     9                                                                          9

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumesc, domnul Președinte!

9                    7                                       9

Să înțeleg, doamna director de la compartimentul juridic, că nu are viză de legalitate?

Dna Popa Georgiana

Da.

Dl Sîrbu Gheorghe

Și atunci, noi putem vota un proiect de hotărâre care nu are viză de legalitate?

Dl George Sorin Botez

Dacă îmi permiteți, nu a supus nimeni la vot acest proiect.

Să discutăm totuși pe conținutul lui.

Dl Sîrbu Gheorghe

Părerea mea este, și vin cu propunerea să fie prorogat, să-l analizăm noi toți consilierii mai aprofundat, să cerem un punct de vedere și la instituțiile abilitate care se ocupă cu treaba asta, să vedem dacă putem sau dacă este legal sau dacă nu este legal să aprobăm așa ceva. Și atunci venim în fața consiliului local și votăm.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc, domnul Sîrbu!

Dl Andrei Gheorghe

Am înțeles că nu s-a identificat nicio bază legală pentru acordarea acestei facilități. Dar nici nu stipulează nicăieri că nu se poate acorda.

Potrivit art. 66, invocat chiar de Direcția Juridică, alin. 5, spune așa "principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de stat, precum și de orice persoană fizică sau juridică, publică ori privată.’’

DI George Sorin Botez

Se pare că dumneavoastră chiar ați fost la orele de drept, spre deo^ite de^Edțîr?^

Dl Andrei Gheorghe                                  / J/"

Mulțumesc!                                              fcel

Dl George Sorin Botez

Alte luări de cuvânt?

DI Ganea Cristian

Pe lângă subiect, aș ruga și eu lumea din sală să închidă telefoanele.

Dna Stanciu Marilena

Domnul președinte, din câte știu, această facilitate, sau de această facilitate, beneficiază mai multe municipii de județ sau orașe.

Dacă dumneavoastră ați identificat, și din câte știu eu, ați identificat un municipiu de județ, în care copilul, și de ce să nu recunoaștem, copilul trebuie să beneficieze de cât mai multe. De fiecare dată când a fost vorba de aceste facilități, la începutul unui an sau unui mandat, totdeauna am spus așa: ar trebui să beneficieze de gratuitate în transportul în comun și alte categorii, categorii care au salariu mic pe economie, și acum este cât de cât ridicat, dar în anii trecuți, 2010-2012 când au fost tăiate salariile și un om avea 450 de lei salariul, nu s-a ținut cont. Dar copilul, ca să meargă la școală și să nu încurajăm abandonul școlar, ar trebui să ne îndreptăm legal spre această facilitate pentru elevii municipiului Ploiești.

DI George Sorin Botez

Mulțumesc, doamna consilier!

Aș avea și eu câteva cuvinte de spus. Spre deosebire de colegii mei din juridicul primăriei, eu chiar am făcut niște investigații. Și nu le-am făcut încercând să identific un text de lege. Am ajuns la următoarea concluzie: că sunt mulți oameni mai înțelepți decât mine. La un moment dat, cred că o să consider că prea mulți și atunci o să intru în depresie. Dar acum, m-am oprit strict la această problemă.

Doamna Secretar, stimată colegă, eu vă pun o singură întrebare la care dumneavoastră îmi puteți răspunde sau nu. Aș prefera să-mi răspundeți.

Din punct de vedere al structurii administrative, sunteți șefa oficiului juridic. Aș vrea să știu în ce au constat aceste „investigații” la care distinsa noastră tânără colegă a făcut referire și care au fost modalitățile practice în care dumneavoastră ați verificat cazuistica acestei probleme, în ceea ce se cheamă România?

O a doua întrebare, ar fi bine să vi le notați ca să putem să intrăm într-o dezbatere, pentru că, chiar este nevoie de o dezbatere.

O a doua problemă este legată de următoarea împrejurare: Suntem toți cetățeni cu drepturi egale ai acestei țări. Ca atare, dacă un copil dintr-o unitate administrativ teritorială, indiferent cum se numește ea, beneficiază de un drept, vă rog să-mi explicați, sau mai exact să-mi spuneți, dacă dumneavoastră nu considerați, că dacă un copil din Ploiești nu beneficiază de aceleași drepturi, suntem într-o situație de discriminare căreia trebuie să-i punem capăt.

După ce îmi veți răspunde teoretic la aceste întrebări, vă voi da exemple practice, . . . . . .

a modului în care eu, deși nu aveam această obligație, am făcut și inj<estig^iîleyși^o să vă arăt și concluziile la care am ajuns.


Vă rog! Mulțumesc!

Dna Popa Georgiana

Aceleași aspecte o să le repet, nu am găsit temei legal în legisWâ-^n yi^^Wfeare să stipuleze în mod clar...

Dl George Sorin Botez

îmi cer scuze, eu v-am întrebat, în ce modalități ați investigat?

Dna Popa Georgiana

Pentru acordarea facilității de 100%. Acesta este punctul meu de vedere, mi-1 mențin si nu-1 retractez sub nicio formă.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Deci practic, nu vreți să-mi răspundeți. Nu-i nicio problemă, răspunsul este opțional.

Am în față o hotărâre dată de un primar, poate un primar unic în România, este vorba de domnul Emil Boc. Pentru că acolo domnul Emil Boc este mai puțin politician și mai mult manager și se pare că pe management chiar și-a făcut treaba. Am fost anul acesta la Cluj și chiar este un oraș de luat în seamă. în scurt timp probabil că va deveni orașul reprezentativ al României.

în anul 2015, cu aplicabilitate pentru anul 2015, consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, a emis o hotărâre, puțin mai detaliată, mai elaborată, dar scopul a fost atins. în sensul că, cu aplicabilitate pe tot anul 2015, copiii au gratuitate pe două linii de transport, opțional pentru ei, iar cei care sunt în acea proximitate de care se vorbește în refuzul dumneavoastră de a acorda viza de legalitate, au pe o singură linie de transport, opțional, pentru că un copil, dacă nu știți, în afara faptului că are o educație permanentă, și-o realizează în două modalități. Acea educație la școală sau educația de după școală. Acum, nu o să oblig eu copilul respectiv, să aibă școala la trei străzi sau dacă este într-un club, într-o altă formă de asociere în care merge în calitate de elev, acea formă de asociere să fie exact pe aceeași stradă pe care este școala.

Problema abandonului școlar este o problemă cu care ne confruntăm și dacă vrem să rezolvăm această problemă, eu zic că trebuie să fîm puțin mai harnici, trebuie să fim puțin mai inteligenți, trebuie să fim un pic mai doritori să o rezolvăm.

Dar mă gândesc că dat fiind modalitatea în care compartimentele din primărie, în ultimul timp au început să refuze orice participare pozitivă la rezolvarea unei probleme, și aici se merge după principiul ”frica păzește pepenii”. Numai că această frică, are un efect extraordinar de negativ asupra acelor care, potrivit legii, ar trebui să reprezinte principala preocupare a societății, adică elevii.

Repet, printr-o singură căutare search - Google, am găsit Cluj. Mi-a plăcut. Vă dau această hotărâre.

Acolo, dacă îmi permiteți, există următc această hotărâre:

  • - Un referat al Direcției de Comunicare, cred că nu avem așa ceva în primărie, pentru că

  • - Un referat al colegilor noștri de la jur posibil și de doi ani copiii acolo au gratuitate;

  • - Și se invocă și temeiuri de lege pe c


documente pe baza cârora s-a dat


dederdoi

w yy pa căjWte


se pare că dumneavoâstra^nu le-ati


identificat. Ei le-au identificat. Probabil că fiind mai aproape de vest le-au identificat mai repede.

Problema este că dacă la Cluj se poate, și vă spun că tot pe Google dacă o să căutați, veți mai găsi încă 10 municipii reședință de județ care au aceeași politică, nu văd de ce la Ploiești nu se poate. Nu văd de ce copilul din Ploiești nu poate să beneficieze de același drept de care beneficiază copilul din Cluj. Credeți că este suficientă frica, pentru a refuza unui om un drept? Părerea mea este că nu.

Ca să nu greșiți în „investigațiile” pe care le-ați făcut până acum, vă pun la dispoziție și textele legale scoase din programul profesional și care vă vor demonstra că astăzi, 12.09, când discutăm, acele texte de lege invocate de colegii de la Cluj sunt valide.

în aceste condiții, sigur am putea să vorbim foarte mult despre asta, vin și eu coparticipant ca să spunem, la propunerea domnului consilier Sîrbu, și fără a avea să fac din această chestiune un capital politic, pentru că nu este o chestiune din care trebuie să-ți faci capital politic, propun consiliului, în fața dumneavoastră dau colegei ce are de făcut, să prorogăm această discuție, și o să-1 rog în mod decisiv ca să spun, pe domnul Primar, să accelereze acest studiu și să ne întâlnim cât de repede posibil este, ca să rezolvăm această chestiune ca niște oameni de bun simț ce ar trebui să fim.

Vă mulțumesc!

DI Andrei Gheorghe

în sprijinul spuselor de mai devreme aș vrea să va citez alin. 4 din art. 66, Legea 292/2011, care mi se pare edificator: ”Pentru realizarea obligațiilor ce le revin față de copil, autoritățile administrației publice centrale și locale susțin familia prin acordarea de beneficii de asistență socială, precum și prin asigurarea de servicii sociale.”

Mulțumesc!

Dna Stanciu Marilena

Domnul președinte, vreau să vă reamintesc că declarațiile tinerei, nu știu cum o cheamă, care a făcut acea informare și v-a informat și pe dumneavoastră, sunt puerile și cred că are o frustrare, nu știu care este, că dacă un copil vine la școală, adus de o mătușă și are un Mercedes, asta nu înseamnă că trebuie să frustrăm toți ceilalți copii de această facilitate.

Trebuie să facem mult mai puține declarații și aprecieri personale, pentru că, dacă stau să-mi aduc aminte, acum un an, această domnișoară, care este de la juridic, a venit


la Patrimoniu și la ora două și douăzeci trebuia să plece de la comisie pentru să-și ia copilul de la grădiniță. Copiii de la grădiniță, se știe că se iau în ju

Drept pentru care, acesta este interesul dumneaei.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

încă o chestiune. Ați spus dumneavoastră, stimată doamnă Secretar;

nicio cheltuială nu poate fi angajată în lipsa unei prevederi bugetare. Corect. Dar, dumneavoastră puneți carul înaintea boilor. Pentru că în momentul în care iau o hotărâre că acord această facilitate, rezolv și problema bugetării.

Din câte am înțeles de la distinșii colegi, din punct de vedere economic au fost găsite resursele necesare. Și acum suntem așa, scuzați-mi expresia, ca la proști. Avem banii, avem copiii, avem exemplele altora, dar la noi nu se poate.

Mulțumesc!

DI Primar

Vroiam să spun că într-adevăr în cadrul primăriei nu există un departament care să aibă titulatura de proiecte și că nu sunt proiecte. Știți că în realitate în cadrul primăriei municipiului Ploiești sunt foarte puține proiecte, în schimb vreau să vă spun că există o direcție Relații Internaționale care se ocupă de lucrările primăriei pe fonduri europene și o Direcție Tehnic Investiții care se ocupă de proiectele pe care municipalitatea le are din fondurile proprii.

în altă ordine de idei, mi-aș fi dorit să fiți la fel de consecvent cu toate proiectele de hotărâre unde există sau nu există un aviz de legalitate.

în ceea ce privește acest proiect, știți foarte bine că sunt în asentimentul dumneavoastră, în sensul în care, și domnul viceprimar Ganea a fost în concediu medical, dar cu domnul viceprimar Pană am discutat și cred că de vreo săptămână tot încercăm să găsim soluția. Am discutat și cu Direcția juridică. Modul în care a fost fundamentat și mergându-se pe această idee de protecție socială, trebuie să vedem acum exact formula prin care putem acorda acești bani și să evităm această exprimare de „protecție socială’’, pentru că aici legea ne îngrădește punctual pe anumite lucruri.

Dacă vom găsi această soluție este ok. Țin să reamintesc un singur lucru, și va trebui să analizăm și acest aspect, dacă există posibilitatea să acordăm copiilor gratuit în totalitate pentru o linie sau două linii de transport, lucru pe care noi în momentul de față, la Societatea de Transport Călători, nu avem și va trebui să regândim în tot contextul această problemă, așa cum a facut-o municipalitatea Cluj, o să o facem. Și cred că aici nimeni nu are nimic împotrivă. Trebuie să reanalizăm. Mulțumesc că mi-ați mai pasat o sarcină, pe care oricum o aveam prin prisma și prin efectul legii.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, chiar salut deschiderea dumneavoastră spre o posibilă rezolvare și vreau să vă spun că nu eu am fost cel care v-a pasat această problemă, ci cei care au studiat această problemă și au dat acest răspuns. Eu nu am făcut decât să vă întind o 13

mână de ajutor, și vă rog să mă credeți că atunci când discutăm de co^i^g^r^me defavorizate, de oameni care au nevoie, gândesc întotdeauna bine ' de partidul unde suntem arondați, suntem niște oameni care vrer probleme. Nu cred că cineva de la P.N.L. nu vrea să rezolve această Problema este că, și dați-mi voie să vă spun cu toată bună sugestie, în momentul în care avem o problemă pe care noi nu știm cuă b^zbl^ăm, C.S.M.-ul, ați văzut, hai să mergem la București, hai să mergem peste tot șiTanoi tot nu se rezolvă. Alții au putut să o rezolve, la noi nu se rezolvă. Dacă, cu toate problemele, vom merge fără să cercetăm o cazuistică, și aici vorbesc în calitate de avocat, care știu foarte bine ce înseamnă cazuistică, niciodată noi nu vom găsi soluțiile ”tip Ploiești”. Soluții ”tip Ploiești” nu există. Există soluții ”tip România”. Și este foarte ușor, și economisim și timp și bani și preocupare, să mergem acolo la colegii care au inventat apa caldă înaintea noastră. Este extrem de simplu. Și avem primari destoinici care au reușit să pună în practică foarte multe chestii pe care le putem importa în Ploiești. Nu este o chestie de semnătură. în momentul în care renunțăm la orgolii și mergem pe modelele consacrate și verificate de alții, vom rezolva mult mai repede.

încă o dată vă mulțumesc pentru deschiderea pe care o aveți pentru rezolvarea acestei probleme.

Supun la vot propunerea comună a domnului consilier Sîrbu și a mea, de prorogare a acestui proiect de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost prorogat.


Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Cristina Ana - Maria Enache, Daniel - Puiu Neagu, Florin - Daniel Neagu, Gheorghe Popa, Gheorghe Sîrbu - Simion, Zoia Staicu și Aurelian - Dumitru Tudor.”

înțeleg că există un număr de două mandate pe care trebuie să le dăm.

Aș vrea să văd contractul de mandat. Avem o problemă acolo cu domnul Iancovici Cristian. Ar trebui completat cu puncte, puncte. Nu știu dacă asta este o eroare materială sau ar trebui să trecem prin consiliu un amendament?

Deci, toată lumea apreciază că este o eroare materială.

Domnule Primar, cu tot respectul, la capitolul 4, ultima frază "convocarea ședințelor se va face cu aprobarea prealabilă a proiectului ordinii de zi de către primarul municipiului Ploiești”, vă spun că niciodată nu s-a întâmplat chestia asta. Și nu aș vrea, ca mergând oamenii acolo să-și facă treaba, să se ia vreo sancțiune de nulitate a hotărârii pentru că nu a fost convocată așa cum trebuie.

Eu fac amendamentul să scoatem acest text:


Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 8 voturi

Cu 17 voturi "pentru” și 8 „abțineri” ale consilierilor Băzăvand^g^isâ^p^ Iulian, Enache Cristina Ana-Maria, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghb^lîrbtiyȘ'"Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian Dumitru acest text a fost eliminat,

a

Revenim la textul hotărârii. Este vorba de două persoane și aștept propuneri.

Dl Ganea Cristian

Nu avem nicio propunere.

Dl Pană George

Nu avem propuneri.

Dl Hodorog Bogdan

Nu avem propuneri.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Propunerile noastre sunt Neagu Florin și Tudor Aurelian.

Dl George Sorin Botez

Constatăm că sunt formulate două propuneri pentru două locuri, este vot de persoane și supun votului dumneavoastră să fiți de acord să votăm aceste persoane prin vot deschis:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea de a se vota deschis.

&

Să trecem la articolul 3 pe domnul Neagu Florin și la articolul 4 pe domnul Tudor Aurelian.

Dl Tudor Aurelian

Anunț că nu particip la vot.

Dl George Sorin Botez

Am luat act că domnul Tudor Aurelian nu participă la vot.

Față de această situație, supun la vot cele două persoane care au fost propuse să aibă calitatea de membru AGA la S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploiești:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 23 de voturi ”pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Dănescu Ștefan, cele două propuneri au fost aprobate.

Menționăm că domnul consilier Tudor Aurelian nu a participat la vot.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?


rpf)ănescu.;:Ștefi

/A la


Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 23 de voturi „pentru” și 1 „abținere” a domnului consilie proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Menționăm că domnul consilier Tudor Aurelian nu a participat

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Cristina Ana - Maria Enache, Daniel - Puiu Neagu, Florin - Daniel Neagu, Gheorghe Popa, Gheorghe Sîrbu - Simion, Zoia Stai cu și Aurelian - Dumitru Tudor.”

Vă rog să faceți propuneri.

Dl Ganea Cristian

Domnul Ștefan Dănescu.

Dl Pană George

Domnul Paul Palaș.

Dl Hodorog Bogdan

Nu avem propuneri.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu avem propuneri.

Dl George Sorin Botez

Propun același amendament la contractul de mandat, în sensul să fie exclus alineatul privind aprobarea de către domnul Primar a proiectului ordinii de zi a ședinței:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

5

Cu 23 voturi ”pentru” și 2 „abțineri” ale consilierilor Popa Gheorghe și Sîrbu-Simion Gheorghe s-a aprobat eliminarea acestui paragraf din textul Contractului de mandat.

*

Este vorba de vot de persoane. Sunt două persoane pe două locuri. Supunem la vot votul deschis:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea de a se vota deschis.

a

Luăm act că domnii consilieri Paul Palaș și Dănescu Ștefan nu participă la vot.

Supunem la vot cele două persoane propuse:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi „pentru” cele două propuneri au fost aprobate.

Menționăm că domnii consilieri Paul Palaș și Dănescu Ștefan nu vot.

A

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Menționăm că domnii consilieri Paul Palaș și Dănescu Ștefan nu au participat la vot.

A AA

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Cristina Ana - Maria Enache, Daniel - Puiu Neagu, Florin - Daniel Neagu, Gheorghe Popa, Gheorghe Sîrbu - Simion, Zoia Stai cu și Aurelian - Dumitru Tudor.”

Fac același amendament privind excluderea din contractul de mandat a dreptului primarului de a aproba ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 8 voturi

Cu 17 voturi „pentru” și 8 „abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Enache Cristina Ana-Maria, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian Dumitru acest text a fost eliminat.

A

Vă rog să faceți propuneri.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu avem propuneri.

Dl Ganea Cristian

Doamna Stanciu Marilena.

Dl Hodorog Bogdan

Nu avem propuneri.

Dl Pană George

Domnul Sorin Văduva.

Dl George Sorin Botez

Având în vedere că este vorba de persoane, vă supun aprobării votul deschis:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea de a se vota deschis


Dna Stanciu Marilena

Anunț că nu particip la vot.

Dl Văduva Sorin

Anunț că nu particip la vot.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot cele două persoane: Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 23 de voturi ”pentru” cele două propuneri au fost aprobate.

Menționăm că doamna consilier Stanciu Marilena si domnul consilier Văduva

5                                                                                                                                                      9

Sorin nu au participat la vot.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui: Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 23 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Menționăm că doamna consilier Stanciu Marilena si domnul consilier Văduva

9                                                                                                                                                      9

Sorin nu au participat la vot.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George\ Sorin^ Niculae Bc


Verificat, Șef Serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Ilă Claudia-MariaSECRETAR, \ Simona Albu