Proces verbal din 11.04.2016

Proces verbal din 11 aprilie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Loeal al Municipiului Ploiești, din data de 11 aprilie 2016

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției viceprimarului cu atribuții de primar, dl. Cristian Mihai Ganea, nr. 23760/8.04.2016.

La ședință au participat un număr de 21 consilieri din 24 în funcție, absenți fiind domnii consilieri: Răzvan Ursu, Ionuț Ionescu și Cristian Dumitru.

O

La ședință au mai participat: Domnul Cristian Mihai Ganea Doamna Simona Albu

  • - Viceprimar cu atribuții de primar

  • - Secretar


* AA

Ședința a fost condusă de domnul consilier Gheorghe-Simion Sîrbu.

Dl, Gheorghe Sîrbu

Bună ziua! Declar deschise lucrările ședinței extraordinare de astăzi prin ascultarea Imnului de stat.

*

Sunt prezenți în sală 21 de consilieri. Lipsesc 3 colegi de-ai noștri: dl. Ursu Răzvan, dl. Ionuț Ionescu și dl. Cristian Dumitru. In sală participă la ședință și șefii și directorii instituțiilor subordonate consiliului local alături de presă.

Ordinea de zi v-a fost anunțată. Nu a intervenit nicio modificare la ordinea de zi.

Supun la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?                   21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 21 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

In același timp, cer permisiunea dumneavoastră: dl. Scoruș dorește, la sfârșitul ședinței, timp de 3 minute, să se adreseze consiliului local.

A

Intr-adevăr, este extraordinară, m-am consultat cu dna Secretar, care asigură legalitatea, dânsa mi-a spus că nu este specificat în lege dacă este extraordinară să nu dăm voie oamenilor să se adreseze. Ca atare, încă o dată supun, că nu am numărat:

Cine este pentru?                 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 21 de voturi pentru, a fost aprobată solicitarea domnului Scoruș de a se adresa consiliului local la sfârșitul ședinței.

***

Intrăm în ordinea de zi și anume: "Proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare între municipiul Ploiești - România și orașul Aspropyrgos -Republica Elenă".

Aici aș avea și eu un amendament: delegația care va participa la acest eveniment din Grecia să-și plătească fiecare având în vedere situația financiară a Primăriei, să-și plătească cei care se duc acolo din bani proprii.

Cine dorește să meargă, să plătească. Și, vă promit eu în consiliu că si eu o să o merg și plătesc.

DL George Botez

Facem locuri cu taxă și...

DL Gheorghe Sîrbu

Nu facem locuri cu taxă și fără pentru că știți prin ce probleme financiare trece Primăria Ploiești, dl. consilier.

Deci, facem un amendament la art. 1: delegația care va participa la eveniment își va plăti personal deplasarea...

Dna. Secretar Simona Albu

Delegația municipiului care va participa la eveniment va fi compusă din următorii consilieri...

După aceea avem un alineat separat, alineat 2: „contravaloarea cheltuielilor aferente deplasării va fi suportată de fiecare consilier”.

DL Constantin Popa

Q          Mulțumesc dl. președinte!

Personal, aș dori mai multe lămuriri vizavi de această acțiune pentru că, în Expunerea de motive se precizează că municipiul Ploiești, în cadrul acestei, să-i zicem manifestări, a zilelor Republicii Elene va participa și o delegație din partea Teatrului, din partea Filarmonicii. Nu cumva noi trebuie să aprobăm și un buget pentru participarea acestor persoane la eveniment? Mă întreb. Nu putem să spunem că ducem o delegație care participă la acest eveniment cultural și reprezintă municipiul Ploiești și-i punem să plătească. Pe de altă parte, sunt de acord cu varianta ca acei consilieri care doresc să completeze această delegație ca din partea municipiului sau ca din partea consiliului, să-și suporte costurile.

De aceea aș vrea niște precizări din partea organizatorilor.

Mulțumesc!

Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

Pentru deplasarea delegațiilor de la Casa de Cultură, Teatrul Toma Caragiu și Filarmonica Paul Constantinescu, dacă nu sunt prevăzuți bani în buget, această deplasare va fi asigurată din sponsorizări. Fiecare conducător de instituție și-a luat angajamentul să facă rost de sponsorizare pentru această deplasare.

DL Constantin Popa

Mulțumesc!

Dl, Gheorghe Sîrbu

Dacă nu mai sunt modificări, supun la vot amendamentul propus de mine:

Cine este pentru?                  20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             1 abținere

5                                                                                              3

Cu 20 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Marcian Cosma, amendamentul propus de dl. consilier Sîrbu a fost aprobat.

*

Haideți să facem propunerile.

Dna. Secretar Simona Albu

Nu știu dacă mai este cazul de propuneri având în vedere că vor fi suportate cheltuielile de fiecare consilier. In situația aceasta, fiecare doritor...

Dl. viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea

Veți lua legătura cu dna. Istrătescu.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Da, cine dorește... Pe mine mă treceți în capul listei pentru că doresc să plătesc.

Atunci, dacă nu mai sunt completări...

Dna. Secretar Simona Albu

Numai un pic să vedem.

D1. George Botez

Haideți să fim raționali: ok, am înțeles, cine merge plătește, dl. Sîrbu e în capul autocarului, dar totuși, noi acolo ne ducem ca o delegație, nu ne ducem pe persoană fizică, da? Și, este bine să avem o autoritate dată printr-o hotărâre, colegii care merg să meargă în numele municipiului Ploiești. Nu merg în calitate de excursioniști la cabană, da?

Eu îl propun pe dl. Sîrbu Gheorghe.

Dna. Secretar Simona Albu

Numai un pic, mai întâi să ne hotărâm asupra numărului membrilor delegației.

DI. Gheorghe Sîrbu

Aștept propuneri pentru numărul de membri.

Dna. Marilena Stanciu

Numai să și poată să meargă la vremea respectivă. Amendamentul meu este ca să mergem toți consilierii. Niciodată, în 2 mandate, nu au fost activități culturale și să fie reprezentate, în afară de Consiliul Județean, aceste înfrățiri de către Consiliul Local.

Propunerea mea este să mergem toți consilierii, dar să și putem. De exemplu, eu nu am cum să merg. Poate dna. Drăgușin, dna. Băzăvan, dl. Popa.

DL Gheorghe Sîrbu

Dna. Stanciu, dumneavoastră veniți cu propunerea să mergem toți consilierii și tot dumneavoastră spuneți: eu nu pot să merg.

Dna. Marilena Stanciu

Făcând acest amendament, nu că aș merge și eu dar este frumos, măcar la sfârșit de mandat, să putem să beneficiem de această înfrățire.

D1. George Botez

Ca să nu stabilim un număr nerezonabil sau nerealizabil, haideți să vedem de aici de la această masă, dumneavoastră sunteți unul, în condițiile acestea în care-și plătește fiecare, merg și eu, că inițial nu voiam să merg.

D1. Gheorghe Sîrbu

Propunerea mea: dl. George Botez.

D1. George Botez

Mulțumesc.

Și, zic eu, ar merge un Gheorghe...

Q        Dna. Marilena Stanciu

Eu vreau să meargă dna. Sanda Dragulea să reprezinte și sexul frumos.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Alte propuneri? Mai dorește cineva?

DL George Botez

Pe 5 iunie...

Am o rugăminte din partea celui care este organizator sau în relații cu această chestiune să ne spună câteva vorbe despre date și manifestări.

Dacă permiteți dl. președinte. încuviințați?

D1. Gheorghe Sîrbu

Poftiți.

Dna. Alina Istrătescu Direcția Comunicare, Relații Publice

Perioada deplasării la Atena este 13-15 mai. Acolo au loc manifestări susținute și de Institutul Cultural Român, de membri ai Academiei, de reprezentanți ai Uniunii Elene 0 din România, iar noi vom merge cu un spectacol realizat în colaborare de Filarmonica Paul Constantinescu și de Casa de Cultură, un spectacol folcloric și, de asemenea, vom avea un spectacol al secției Teatrului pentru copii al Teatrului Toma Caragiu.

Dl. George Botez

Dl. Bolocan, mergeți? Se merge și la Muntele Athos.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mai dorește cineva?

D1. viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea

Cu voia dumneavoastră ar putea să meargă și membri ai executivului.

Dl. Gheorghe Sîrbu

E separat.

E un articol separat.

înainte de a supune la vot proiectul, am o rugăminte la dumneavoastră să ne anunțați urgent în ce cont trebuie să dăm banii ca să putem să-i virăm. Foarte urgent, da?

Atunci, lăsăm lista deschisă și supun la vot proiectul de hotărâre.

Dna. Secretar Simona Albu

Mai întâi persoanele.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Supun la vot persoanele.

Dna. Secretar Simona Albu

Numărul membrilor.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Păi, lăsăm deschisă lista.

Dna, Secretar Simona Albu

Dar nu putem să aprobăm. Ori ne hotărâm și stabilim astăzi comisia, ori formulăm un articol generic unde spunem că delegația municipiului va fi formată din consilieri locali.

Dna. Marilena Stanciu

Din consilieri locali, exact cum am spus eu. Cine dorește.

O         Dna. Secretar Simona Albu

Că nu avem cum să lăsăm lista deschisă.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Haideți să reformulăm: delegația municipiului Ploiești care va participa la eveniment va fi compusă din consilieri locali care își vor plăti...

Dna. Secretar Simona Albu

Asta am scris deja la aliniatul 2.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Din consilieri locali.

Supun la vot acest amendament:

Cine este pentru?               21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 21 de voturi pentru amendamentul a fost aprobat.

O

*

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 21 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 6/2013, privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor în cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”.

Șunt ceva comentarii? Constat că nu.

Sunt câteva lucruri de punctat aici: având în vedere faptul că dumneavoastră, dna. director de la parc, când am aprobat bugetul de venituri și cheltuieli ați spus că suma alocată la parc a fost cam mică, eu stau și mă întreb, dacă tot nu v-a ajuns, dumneavoastră ați început să micșorați și tarife? Nu este o problemă că le micșorați, este foarte bine, problema mea este...

Dna, dir, Laura Moagher Parc Memorial Constantin Stere

Nu este vorba de nicio micșorare.

DL Gheorghe Sîrbu

Lăsati-mă să termin.

Problema mea este alta: când luați cuvântul, să-mi spuneți următorul lucru și vom vota și noi acest proiect - la viitoarele rectificări bugetare din acest an, dumneavoastră nu veți mai cere niciodată bani de la Primăria Ploiești. Daca o aud în cuvântul dumneavoastră, votez cu cea mai mare plăcere.

Dna, dir. Laura Moagher Parc Memorial Constantin Stere

Normal că voi mai cere bani pentru că banii aceia care i-ați alocat sunt pentru salarii și pentru funcționalitatea pe cele 6 luni. Dar, aici după cum ați văzut...

Dl. Gheorghe Sîrbu

încă o dată, vă repet: nu încercați să faceți teoria chibritului.

Dna, dir. Laura Moagher Parc Memorial Constantin Stere

Nu, eu v-am răspuns la întrebare.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Când v-am aprobat bugetul, nu v-am aprobat bugetul, dna director, pe 6 luni. Vă rog frumos, nu încercați să-mi explicați. Eu v-am întrebat ceva și dumneavoastră, foarte sincer, explicați-mi.

Dna, dir. Laura Moagher Parc Memorial Constantin Stere

în hotărârea pentru tarife, dacă ați văzut în expunerea de motive, nu este o micșorare a tarifelor ci este nevoie de un tarif pentru zona "plajă”, dacă știți, parcul se împarte în 3 părți, zona "plajă”, care nu este exploatată...

Dl. Gheorghe Sîrbu

Zona D.

Dna, dir. Laura Moagher Parc Memorial Constantin Stere

Da, există și zona C acolo și vrem zona D, cea care nu are absolut nicio utilitate, în schimb, pentru acea zonă avem cereri care vor să vină dânșii cu generatoare electrice, pentru că nu avem sursă de curent acolo, vor să vină dânșii cu sursă de apă. Noi trebuie să le punem la dispoziție pentru că ar fi un venit în plus pentru APMCS.

Deci, nu este o micșorare de tarife ci este o completare pentru zona D în care nu există tarife.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Nu m-ați convins pentru că niciunul dintre comercianții aceia nu va primi aviz nici de la DSP, nici de la ISU, de peste tot. Vin cu generatoare de acasă...


Nu m-ați convins dar mulțumesc de răspuns.

Dacă mai sunt alte comentarii? Poftiți dl. Popa.

DL Constantin Popa

Mulțumesc dl. președinte!

In calitate de membru al comisiei de buget finanțe, unde am și dat aviz favorabil acestor tarife, țin să precizez că nu este vorba de tarife noi sau de o modificare a tarifului ci, de o completare a unor tarife pentru folosirea a două zone din cadrul Parcului Memorial Constantin Stere. Este vorba de zona de 17mii mp care este nefolosită în momentul de față, acolo unde este amplasat, fără a avea autorizație de funcționare, acel poligon de tragere și de niște zone din zona adiacentă plajelor unde ar putea fi dezvoltate anumite activități comerciale.

Ca să poate să fie pusă la dispoziție această zonă, e nevoie să stabilim niște tarife. Nu știm dacă se vor produce venituri din zona respectivă, nu știm dacă vor primi aviz favorabil dar noi trebuie să fim deschiși către cei care ar putea veni și să le oferim această oportunitate.

De aceea, eu zic că nu este o problemă să avizăm aceste tarife, urmând ca, în perioada următoare, să vedem dacă ele au produs sau nu efecte în bugetul local.

Vă mulțumesc!

DL Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dl. consilier!

3

Am un singur amendament dl. consilier: am înțeles de la dna. director că sunt foarte multe cereri. Mă așteptam de la dumneavoastră să veniți să explicați caracterul de urgență al acestui proiect, la experiența pe care o aveți. Dar, mergem mai departe. Asta este, ne facem interesele în consiliul local, de partid spun.

Poftiți dl. consilier.

3

DL Constantin Popa

Mi-ați pus o întrebare și este normal să răspund: având în vedere că începe sezonul cald și că oamenii ar dori să-și amplaseze acolo potențiale construcții, este normal că proiectul are caracter urgent că, dacă mai așteptăm încă o ședință ordinară sau altă ședință ordinară, ajungem la mijlocul verii.

Dna, Marilena Stanciu

In septembrie.

Dl. Constantin Popa

Și atunci, nu mai este oportună această acțiune.

DL Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl. consilier!

3

Nu v-am întrebat nimic dna. Stanciu, învățați să vorbiți când cereți cuvântul, da? Sunt mult mai multe probleme de rezolvat în consiliul local decât acest lucru.

Vă mulțumesc!

9

Dacă nu mai sunt alte probleme, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             1 abținere

Cu 20 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Radu Socoleanu, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 de la S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești.

Dacă sunt comentarii? Constat că nu sunt.

Stimați colegi, Partidul Național Liberal va vota împotrivă cu singurul amendament, și trebuie să fie scris în procesul verbal: având în vedere raportul Curții de Conturi, având în vedere marile nenorociri făcute de conducerea de acolo, nu se poate să depășești consumul de combustibil pe 2 mașini cu 5 tone, cu 5.000 de litri. Să nu vă mai spun: de exemplu, a dărâmat nu știu câți stâlpi la piață la Malu Roșu, nu a făcut proces verbal de recepție, nimic, pur și simplu furt. Luați raportul Curții de Conturi și vă speriați oameni buni.

Dar, acum, în martie îl transmiți la Relația cu Consiliul Local? Dumneavoastră veniti aici să ne cereți nouă să ridicăm mâna? Treceți acolo că noi, Partidul National Liberal, nu vom vota acest buget deoarece Curtea de Conturi a găsit a sumedenie de Q nenorociri. Oameni buni, vă spun eu: incompetența este mai periculoasă decât corupția. V-am rugat de atâta timp să luăm măsuri împotriva acestui director care și-a permis, de unul singur să facă un contract de asociere, nu știu ce mama dracului, cu semnătura lui să dea Oborul unei firme de case din județul Giurgiu. Nimeni nu se sesizează, nimeni nu vine să spună aici.

Avem conducere executivă la Primărie în Ploiești. Nimeni nu ia măsuri. Se lasă la latitudinea fiecăruia să vorbească pe la colțuri. AGA de acolo nu-și face datoria, Consiliul de Administrație nu-si face datoria. Ne mai întrebăm de ce vin oamenii să ne pună întrebări? Este bunul, nu al nostru, e al ploieștenilor.

Și-și permite dl. director să ne ceară mereu.

Am rugămintea la directorul economic al nostru să ne spună azi, în ședință pentru că la SC Hale și Piețe nu s-a luat leafa astăzi, vezi doamne, dacă azi nu se aprobă bugetul în consiliul local, nu poate să dea leafa. Nu este adevărat, au încasări acolo. Spuneți-le dna director aici în plen să fie consemnat. Este adevărat că nu se dă leafa dacă nu vrea 0 dl. director. Vrea să ne înfigă cuțitul pe la spate, să ne oblige să-i votăm lui neregulile acolo.

Aveți cuvântul, dna. director, dumneavoastră să ne răspundeți la întrebarea mea.

DL Cosma lăsați pe dna director să ne răspundă la întrebare și, după aceea vă dau si dumneavoastră cuvântul.

Dna Nicoleta Crăciunoiu- Direcția Economică

Nu știu despre ce este vorba.

DL Gheorghe Sîrbu

Sunteți director economic și nu știți să-mi spuneți. Dacă se aprobă, nu se aprobă, ce nu știți să-mi spuneți?

Dna Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Finanțarea nu se face din bugetul local și nu știu care este situația de acolo. Au venituri proprii, buget propriu.

Dl. Marcian Cosma

Cu respect vă atrag atenția dl. președinte că nu am nimic de obiectat la spusele dumneavoastră referitoare la Hale și Piețe ca instituție pentru că nu am făcut o analiză ca și dumneavoastră ca să pot să mă pronunț.

Să se consemneze în procesul verbal că dumneavoastră ați făcut 2 invocări, două afirmații și v-ați adresat în mod direct și fățiș la colegii dumneavoastră, ceea ce nu se face și este ilegal și să influențați votul în ședința de astăzi.

Vă atrag atenția că ceea ce faceți dumneavoastră contravine flagrant legislației în vigoare. Vă rog să consemnați.

DL Gheorghe Sîrbu

Nu este adevărat.

D1. Marcian Cosma

Dacă este adevărat o să spună legiuitorul, nu dumneavoastră.

Vă mulțumesc!

DL Gheorghe Sîrbu

Nu este adevărat, eu am motivat votul consilierilor PNL. Ca lider de grup, noi amdiscutat și v-am specificat motivația.

D1. George Botez

Dl președinte, cine în această sală ne poate spune, cu profesionalism, care ar fi consecința nevotării acestui buget? Dumneavoastră ați antamat o discuție, ați pus o întrebare, nu ni s-a putut da un răspuns. Am fost informat înainte de vot că, dacă acest proiect nu trece, blocăm activitatea societății și, chiar dacă, dumneavoastră ați făcut referire la un act al Curții de Conturi care mie mi-a fost dat la 5 minute după ce a început ședința, nu-1 pot discuta la acest moment, dar vreau să fiu convins că nu există repercusiuni negative asupra societății și că oamenii își vor lua salariile.

O să-l întreb pe dl. director, dacă este în sală, care este situația și ce consecințe ar rezulta din faptul nevotării acestui buget.

D1. Emanuel Ilie - SC Hale și Piețe

Există posibilitatea ca salariile să nu fie date pentru că depășesc acel procent din Q bugetul pe anul 2015 și atunci sunt în imposibilitatea de a semna ordinul de plată.

D1. Gheorghe Sîrbu

Dl. Socoleanu, membru AGA la Hale și Piețe poftiți.

DL Radu Socoleanu

Mulțumesc dl. președinte.

Ați invocat aici responsabilitatea membrilor AGA. Ca membru acolo, vreau să vă fac niște precizări: pe data de 21 s-a votat bugetul acestei instituții subordonate nouă. Pe data de 1 aprilie, la 2 zile, l-am sunat pe dl. director cerând expres convocarea unei ședințe comune AGA cu CA. Mi-a confirmat că o va face. Nu mai mi-a răspuns la telefon două, trei zile, am revenit cu telefonul luni, nu mi-a răspuns, am fost acolo ca să aflu, de la dânsul personal, că ședința CA s-a ținut în data de vineri.

Deci, AGA nu a fost convocată deci nu are aviz pe acest..., normal ar fi trebuit un nou proiect.

Referitor la legislație, ne permite ca, în următoarele luni să funcționăm cu un buget în procent de 90% din bugetul anului anterior împărțit la 13 luni. Deci, nu există posibilitatea de a bloca activitatea. Va funcționa pe un buget în procent de 90% din cel din 2015. Așa că nu există nici un fel de blocaj al salariilor. Poate ne explică în Raportul Curții de Conturi, apar foarte mulți angajați sesizați aici.

I-am solicitat, eu ca membru al Consiliului Local, și vreau să vă fac public că atitudinea domnului director a fost total lipsită de respect, am cerut oficial documente pe care Curtea de Conturi le-a invocat aici ca fiind completate incorect și mi s-a refuzat acest drept conform legii statutului aleșilor locali.

Astăzi subscriu și eu dorinței dumneavoastră și grupului PNL, nu voi vota acest buget. Hale și Piețe poate funcționa în continuare cu acel procent de care aminteam.

DL George Botez

Ca să terminăm problema tehnică, că pe zona politică și zona de diferende ies toate, dar aici aș vrea să reiau întrebarea pe care ați pus-o dumneavoastră doamnei director economic: doamna director economic confirmați faptul că limita cheltuielilor este de 90% din bugetul anului anterior? Adică, mai pe românește: dacă astăzi nu se votează acest buget, se pot plăti salariile sau nu se pot plăti salariile oamenilor?

Asta ne interesează: să funcționeze societatea.

9

Dna Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

înțeleg că disponibilul îl are, procentul se face 90% din bugetul anului anterior. Nu aveam datele dacă are sau nu disponibilul, nu știu ce bani au, ce încasări au.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Direcția Economică de la Hale și Piețe este prezentă? Nu.

Stimați colegi, eu nu am influențat votul. Ca lider al grupului PNL am voie, conform regulamentului, vă rog să scrieți în procesul verbal că am voie, ca lider, să motivez votul grupului PNL. Ce zice dl. Cosma, cu experiența dânsului, o lăsăm la legislație.

DL Marcian Cosma

V-am spus să nu influențați.

DL Gheorghe Sîrbu

Nu influențez votul. Eu am motivat votul.

Dacă mai sunt alte comentarii? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 10 voturi

Cine este împotrivă?             9 voturi

Dacă se abține cineva?           2 abțineri

9                                                                                        »

Cu 10 voturi pentru, 9 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Gheorghe Sîrbu, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Larisa Băzăvan, Gheorghe Popa, Nicolae Șuga, Geta Șerban, Cristina Enache și Radu Socoleanu și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Iolanda Băzăvan și Robert Vîscan, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

"Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 289/2012 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, modificată".

Dacă sunt comentarii?

Dna. Secretar Simona Albii

Numai un pic. Aici avem de făcut nominalizări. La ședința anterioară proiectul a fost prorogat pentru că domnii consilieri au dorit să-i cunoască pe cei care au fost validați de comisia noastră.

PI. Gheorghe Sîrbu

Care sunt cele două persoane să-i cunoască domnii consilieri.

Dna. Secretar Simona Albu

Sunt 3 persoane, dar nu vă pot confirma dacă sunt sau nu prezente pentru că nu le cunosc. Este vorba de Scarlat Maria Manuela.

DI. Gheorghe Sîrbu

Veniți în față doamnă, în două, trei cuvinte prezentați-vă.

Dna. Maria Manuela Scarlat

Mă numesc Scarlat Maria Manuela, expert contabil, membru al Corpului de Cenzori Contabili, contabil și expert judiciar. Ca experiență am lucrat la Direcția de Finanțe, am o firmă de contabilitate.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumim. Succes.

Dna. Iuliana Rădulescu

Bună ziua. Mă numesc Iuliana Rădulescu, sunt expert contabil, șef financiar, lucrez de 17 ani în contabilitate, am lucrat la SC IPIP SA.

Dl. Constantin Popa

Aș dori să ne spuneți cât din perioada în care ați activat în finanțe v-ați ocupat de contabilitate bugetară?

Dna, Iuliana Rădulescu

DL Gheorghe Ioan

f")          Bună ziua.

Pentru cei care nu mă cunosc, Gheorghe Ioan mă numesc, fost consilier local în Consiliul Local al municipiului Ploiești, de profesie inginer. Cred că mă recomandă experiența din activitatea profesională pe linie de administrație și, prin participarea mea, este adevărat, un pic mai târziu, în acest consiliu de administrație, aș dori ca activitatea de aici, având în vedere că este un colectiv foarte bun, să progreseze și, să ducă, în termenul foarte scurt care mai este, la niște realizări de care ploieștenii au nevoie referitoare la serviciile publice, la curățenia orașului, iluminat, salubritate și, nu în ultimul rând, referitor la Stația de Epurare care rămâne o problemă pentru municipiul Ploiești.

Vă mulțumesc.

DL George Botez

O întrebare: ați enumerat anumite domenii și v-ați referit la Stația de Epurare, spuneați că sunteți inginer, ați putea urmări această...

Dl. Gheorghe Ioan

Cred că, în termenul foarte scurt care a mai rămas și, probabil în viitorul mandat, dacă o să mai fiu în această regie, mi-am propus să continui ceea ce fosta conducere a început, să ne înhămăm la treabă și să nu mai primim penalizări.

Dl. George Botez

Deci, v-ați putea ocupa efectiv de supravegherea acestei activități? Este vorba de Stație de Epurare.

D1. Gheorghe Ioan

Da, bineînțeles. Stația de Epurare și relațiile pe care le am cu Apa Nova Ploiești.

DL George Botez

Mulțumesc frumos.

DL Gheorghe Sîrbu

Dl. Botez poate să vă pună întrebări la partid.

D1, George Botez

Pe mine mă interesa dacă tehnic vă puteți ocupa de supravegherea investiției care Q reprezintă Stația de Epurare.

Dl. Gheorghe Ioan

Cred că voi reuși să fac câțiva pași.

D1. George Botez

Ce specializare aveți?

D1, Gheorghe Ioan

Inginer mecanic mașini termice și cred că o să fac față.

D1. George Botez

Mulțumesc.

DL Gheorghe Sîrbu

Cu condiția să fiți ales.

Dl, Gheorghe Ioan

Bineînțeles.

D1. Adrian Lupu

Din atât de multe lucruri pe care nu reușesc să le înțeleg mai adaug unul acum: peOrdonanța 109 noi l-am mandatat pe viceprimarul cu atribuții de primar să aleagă 3 membri pentru consiliul de administrație. Noi ce facem acum, ne transformăm în intervievatori? Nu înțeleg, facem circ public, distracție la maxim?

DL Gheorghe Sîrbu

Dl. consilier, a fost pe ordinea de zi la ședința trecută.

D1, Adrian Lupu

Sunt de acord cu dumneavoastră.

DL Gheorghe Sîrbu

Atunci s-a stabilit în consiliul local să cunoaștem cele 3 persoane.

DL Adrian Lupu

Da, dar asta nu înseamnă că trebuie să le punem întrebări, să-i chestionăm, ce facem?

DI. Gheorghe Sîrbu

Da, ce să facem, asta este. Nu vă supărați că supărarea pe ultima sută de metri... vă rog frumos, nu plecați.

D1. consilier Lupu Adrian a părăsit sala.

Dl. Constantin Popa

Aș vrea totuși să mă ascultați dl. Lupu.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Nu v-ascultă dl. consilier.

Dl. Constantin Popa

Dacă eu trebuie să aleg din 3, 2, cum îi aleg, după înălțime, după greutate? Nu trebuie să stau de vorbă cu ei și să-mi fac o părere? Pentru că nu au fost trimise două persoane pentru două locuri. Au fost trimise 3 persoane pe 2 locuri. Iar noi trebuie să ne spunem părerea.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl. consilier. Dl. consilier Popa George.

Dl. Gheorghe Popa

Mulțumesc dl. președinte.

Să ne spună doamna Secretar care sunt posturile, pentru că s-au prezentat 3 candidați, am înțeles că un post este pentru pregătire economică, să ne spuneți persoanele care au optat și au fost eligibile pentru acest post și pentru post de membru al Consiliului de Administrație ca să cunoaștem exact, să fim în cunoștință de cauză.

Dna. Secretar Simona Albu

Urma să fac aceste precizări. Tocmai de aceea hotărârea de consiliu a fost prevăzută cu 2 articole separate pentru că au fost 2 selecții: una urmare a demisiei domnului Măselușă Marius, selecție la care a fost validată dna Scarlat Maria Magdalena si o selecție realizată ca urmare a demisiei domnului Iordache Marian, unde au fost validați cei 2, respectiv dna Iuliana Rădulescu și Ioan Gheorghe.

Așadar, la art. 1, dna Scarlat este cea care a fost nominalizată, iar la art. 2 urmează să nominalizăm care dintre cei doi va face parte din Consiliul de Administrație.

Dl, Radu Mateescu

De ce ați mai chemat-o pe dna Scarlat?

Dna Secretar Simona Albu

A fost solicitarea dumneavoastră, a domnilor consilieri să-i cunoașteți.

Urmează să hotărâți dumneavoastră dacă, pentru numirea doamnei Scarlat Maria Manuela hotărâți să mergem pe vot deschis sau doriți tot vot secret. Pentru cealaltă nominalizare va trebui să procedăm la vot secret.

Dl. George Pană

Fiind o singură persoană, să facem vot deschis.

D1. Gheorghe Sîrbu

Supun la vot consiliului, pentru prima nominalizare să facem prin vot deschis:

Cine este pentru?                  20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi pentru, procedura de vot va fi aceea de vot deschis.

*

Supun la vot articolul 1 pentru dna. Scarlat:

Cine este pentru?                       18 voturi

Cine este împotrivă?                   2 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru și 2 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Iulian Teodorescu și Radu Socoleanu, articolul 1 a fost aprobat.

*

La articolul 2 sunt 2 persoane.

Dna Secretar Simona Albu

Aici va trebui să pregătim buletine de vot.

DL Gheorghe Sîrbu

O       Buletine de vot.

Vom lua pauză.

*

PAUZĂ

*

DL Gheorghe Sîrbu

Avem pe buletinul de vot cele două persoane care s-au prezentat în fața dumneavoastră: dna. Iuliana Rădulescu și dl. Gheorghe Ioan. Avem cele 3 opțiuni de vot: DA, NU și ABȚINERE.

*

S-a procedat la înmânarea buletinelor de vot și votarea în ordine alfabetică. Votul s-a încheiat, comisia de validare să intre în atribuții.

*

O                         PAUZĂ

*

DL George Botez

Dau citire procesului verbal: încheiat astăzi 11.04.2016 cu ocazia alegerilor...

Propunerile au vizat candidații declarați eligibili cu experiență în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile. Cei 2 candidați sunt: dna. Rădulescu Iuliana și dl. Gheorghe Ioan, cu mențiunea declarării că are statut independent potrivit Legii 131 modificată.

Votul a fost secret.

S-au constat următoarele: numărul consilierilor prezenți care și-au exercitat votul a fost de 20. Numărul de voturi valabile a fost de 17. Numărul de voturi nule a fost de 3. Dna. Rădulescu Iuliana a obținut 4 voturi, dl. Gheorghe Ioan - 13 voturi.

Comisia de validare constată că dl. Gheorghe Ioan a obținut numărul necesar de voturi pentru a fî numit reprezentantul municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al RASP Ploiești.

Dl. Gheorghe Sîrbu

La articolul 2 să fie trecut numele domnului Gheorghe Ioan.

Dna. Secretar Simona Albu

înainte de supune la vot proiectul de hotărâre să facem o nouă prezență. La reluarea ședinței sunt prezenți un număr de 18 consilieri, lipsind domnii Radu Mateescu și Iulian Teodorescu.

PI. Gheorghe Sîrbu

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

„Proiect de hotărâre privind mandatarea viceprimarului cu atribuții de primar să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” aprobarea/respingerea solicitării de ajustare a tarifului de depozitare a deșeurilor menajere și asimilabile acestora în rampa ecologică de la Boldești-ScăienF.

Poftiți dl. Botez.

Dl. George Botez

Aș vrea să-l întreb pe dl. director de la RASP: o creștere ca cea solicitată de partenerul nostru, ce efect are asupra tarifului la persoanele fizice?

Dl, Vasile Ionescu - RASP

Actual prețul este de 4,73 lei la persoane fizice/persoană/lună, creșterea va fi de 5,71% și se duce tariful la 5 lei/persoană/lună cu TVA.

Dl. George Botez

Și la juridice?

Dl. Vasile Ionescu - RASP

La agenții economic, de la 55,85 cu TVA lei m3/lună se va ajunge la 59,90, o creștere de aproximativ 4 lei cu TVA.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mai mult decât atât, cea mai mare...

Dl. George Botez

Pondere...

Dl. Gheorghe Sîrbu

... este la banii Primăriei Ploiești.

Dl. Vasile Ionescu - RASP

Există și o pondere de creștere pentru cantitatea de deșeuri pe care o avem prin contractul cu Primăria direct cu operatorul Rosal pentru deșeurile stradale. Cantitatea este la 6 - 7 mii de tone anual. Diferența va fi de la 59,92 la 69,58 cât se solicită.

DI. George Botez

Noi, prin contractul încheiat, ne-am asumat o cantitate de gunoi pe care s-o depozităm acolo?

Dl. Vasile Ionescu - RASP

Prin proiectul stabilit în ADI Deșeuri este cantitate de 80, 90 de mii de tone care se va duce de la municipiul Ploiești către rampa Boldești. Există o cantitate stabilită prin proiect. Pe tot județul, aproximativ 200 de mii de tone.

D1. George Botez

Nu mă interesează județul pentru că eu locuiesc în Ploiești. Dacă nu-1 votăm dl. director, ce consecințe sunt? Ideea unei scumpiri este destul de delicată.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Sunt două lucruri: prima propunere este să-i dăm mandat să aprobe majorarea de tarif, dlui. viceprimar când se duce la semnat, sau să-i dăm mandat să respingă.

DL George Botez

O          Am înțeles, asta este foarte clar. Eu altceva am întrebat: dacă există consecințe

asupra municipiului Ploiești prin nevotarea acestui proiect. Dacă există, vreau să fiu informat care sunt aceste consecințe.

DL Vasile Ionescu - RASP

Noi am făcut o solicitare ADI Deșeuri Prahova, ne-au explicat care sunt consecințele în situația în care va fi respinsă ajustarea tarifului de depozitare la rampa Boldești, printre care va atrage, din punct de vedere juridic și economic, solicitarea operatorului să ne ducă în instanțele judecătorești având în vedere că municipiul Ploiești este partener prin Actul adițional nr. 3. Vor solicita, prin aceasta recuperarea pierderilor financiare care s-ar putea să fie suportate de către Primărie. Asta, în funcție de ce se decide în instanță.

O altă consecință este și din punct de vedere al proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor Prahova” pentru că s-ar putea să fie pus în întârziere din punct de vedere economic. Vor apărea penalități, corecții financiare la fondul Q european și poate să ajungă și în procedura de infringement.

De asemenea, prin Actul adițional nr. 3, operatorul are posibilitatea să refuze ca municipiul Ploiești să depoziteze deșeurile în rampa Boldești.

Și, o altă consecință ce decurge reprezintă rezilierea contractului pe care poate s-o solicite operatorul pentru că și operatorul SC Vitalia face parte din proiectul „Sistem de management integrat” și rezilierea acestui contract cu ADI Deșeuri va duce la imposibilitatea realizării acestui proiect și ceea ce va duce să apară probleme în plan economic, financiar și juridic pe întreg proiectul.

DL George Botez

Ceilalți parteneri din cadrul ADI Deșeuri au votat această ajustare?

DL Vasile Ionescu — RASP

La ultima adunare generală noi suntem singurii care nu am aprobat.

Dl. George Botez

Singurii din câți?

DL Vasile Ionescu - RASP

. Din 103 membri. Mizilul nu este.

DL Gheorghe Sîrbu

Mă așteptam să începeți dl. director nu ca avocat, mă așteptam la dumneavoastră să fiți puțin mai explicit și să ne spuneți că nu se respectă proiectul în întregime. Este o stație de sortare care n-a fost dată. Știți foarte bine. Mă așteptam la dumneavoastră să fiți puțin mai explicit.

DL George Botez

Eu solicit informațiile complete. Despre ce este vorba că nu știu?

D1. Gheorghe Sîrbu

Există o stație... Care nu s-a realizat dl. director? Dumneavoastră știți mai bine.

DL Vasile Ionescu - RASP

Stația de tratare mecano-biologică dar, prin hotărârea de consiliu local s-a aprobat derogarea până în 2018.

D1. Gheorghe Sîrbu

Am aprobat-o noi dar nu înseamnă că trebuie să aprobăm și mărirea de tarif.

DL Vasile Ionescu - RASP

De toate consiliile locale.

D1. Gheorghe Sîrbu

Zice: se pot mări tarifele dar cu aprobarea consiliului local.

Dacă mai sunt alte comentarii? Dacă nu mai sunt s-o luăm pe rând.

Dna Secretar Simona Albu

Vom supune la vot prima variantă.

D1. Gheorghe Sîrbu

Vă rog să specificați acolo că eu nu particip la vot.

Voi supune la vot prima variantă.

Dna. Secretar Simona Albu

Prin care se acordă mandat în vederea aprobării solicitării de ajustare.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Deci, cine este de acord cu acordarea mandatului în vederea aprobării ajustării tarifului.

Cine este pentru?              6 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         10 abțineri

Cu 6 voturi pentru și 10 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Constantin Popa, Radu Socoleanu, Iolanda Băzăvan, Geta Șerban, Cristina Enache, Nicolae Șuga, Gheorghe Popa, Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan și Paulica Drăgușin, propunerea de aprobare a ajustării tarifului a fost respinsă.

Dl. Gheorghe Sîrbu nu participă la vot.

Dl. George Pană nu se află în sală în momentul votului.

*

Dna. Secretar Simona Albu

Ceea ce înseamnă că proiectul va fi supus la vot în varianta ”se aprobă mandat în vederea respingerii solicitării”.

PI. George Botez

Aș vrea să-mi motivez votul. Nu sunt unul dintre susținătorii .....însă, am fost

informat și trebuie să informez și public ca să rămână consemnat, că există posibilitatea ca nevotarea acestei majorări să aibă consecințe extrem de grave asupra Ploieștiului. Majoritatea a decis evident că acesta va fi punctul nostru de ... nu este greu de anticipat cum va fi votul.

Insă, vreau să fiu foarte bine înțeles: nu știu dacă o creștere de 20 de bani/cetătean ar fi fost atât de înrobitoare raportat la ce pericole contractuale există.

Și, sper să nu am vreodată dreptate în această chestiune. Tocmai de aceea, am votat pentru a proteja municipiul Ploiești de eventuale daune.

Vă mulțumesc.

Dl. Marcian Cosma

Din păcate, ce nu s-a spus în fața dumneavoastră și, din câte am înțeles stând de vorbă cu reprezentanții ADI, e că această majorare de preț nu este obligatorie asupra populației, asupra cetățeanului și asupra persoanelor juridice, cât asupra operatorului. Această creștere de preț poate influența și poate fi suportată doar de către operator. Nu neapărat de populație.

Deci, aprobând majorarea, aprobăm majorarea la groapă și nu neapărat un preț de cost pe care să-1 suporte populația ci operatorul, să și-1 asume.

Vă mulțumesc!

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumim.

Nu știți câte zile la rând au stat mașinile de la Rosal în rampă, la poartă. Spuneți dl. director, zile întregi datorită faptului că nu aveam bani să plătească. Bănuiesc că operatorul nu poate el suporta această creștere, atâtea mii de tone.

Fiecare cum înțelege, nu este problemă.

Mergem mai departe. A părăsit sala dl. Popa Gheorghe și a revenit dl. Pană, suntem prezenți 17 consilieri.

Supun la vot proiectul de hotărâre în vederea acordării mandatului pentru respingerea ajustării tarifului de depozitare:

Cine este pentru?                   9 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             6 abțineri

Dl. George Pană

Vă rog să luați act că nu particip la vot pentru că nu am fost la prima parte a discuțiilor.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Cu 9 voturi pentru și 6 abțineri, cele ale domnilor consilieri: George Botez, Iolanda Băzăvan, Marilena Stanciu, Robert Vîscan, Marcian Cosma și Radu Socoleanu, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Domnii consilieri George Pană și Gheorghe Sîrbu nu participă la vot.

”Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public a imobilului - teren aferent Hipodromului Ploiești și modificarea Hotărârii nr. 77/25.02.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești „privind transmiterea cu titlu gratuit a unor terenuri din incinta Hipodromului și a Parcului Municipal Vest către F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

„Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind publicitatea stradală în municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Q nr. 463/25.1 1.2015„.

A părăsit sala dl. consilier Nicolae Șuga, 16 consilieri prezenți.

DL George Botez

Vreau să fac o precizare mai ales că este ședință extraordinară și poate nu toți colegii au putut să cerceteze documentele. Am aprobat un regulament de publicitate stradală unde, anexă la acesta, există 2 hărți, UI și U2. Aceste 2 hărți au poziționat și aprobat prin hotărâre de consiliu local un număr de, sper să fiu exact, 11 locuri pe care se pot amplasa panouri publicitare.

După aprobarea acestei hotărâri de consiliu, reverificând pozițiile propuse prin intermediul Patrimoniului, s-a constatat și am fost informat la comisia nr. 4, că un număr de aproximativ 60 de locuri din cele propuse și aprobate de către consiliul local, s-ar situa pe harta de spațiu verde a Ploieștiului.

Dat fiind interdicția legală de a pune astfel de amplasamente pe spații verzi, am venit în fața dumneavoastră cu solicitarea de a elimina toate acele poziții care încalcă Q legislația privind domeniul public și spațiile verzi.

La această oră, ne mai rămâne 150 sau 151 de poziții unde pot fi amplasate panouri publicitare și în această chestiune constă modificarea.

Vă mulțumesc!

Dl, Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl. consilier.

Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul:

10 voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

5 abțineri


Dacă se abține cineva?

Cu 10 voturi pentru și 5 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Gheorghe Sîrbu, Paulica Drăgușin, Larisa Băzăvan, Cristina Enache și Geta Șerban, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A

Intre timp a părăsit sala și dl. Iulian Bolocan.

***

Dau cuvântul domnului Scoruș, așa cum am spus la începutul ședinței. Am rugămintea la dânsul să se încadreze în cele 3 minute.

Dl. Fernando Scoruș

Nu știu dacă dumneavoastră respectați Constituția României sau sunteți obligați s-o respectați, domnilor și doamnelor consilieri. Dacă este așa, stau și mă întreb un lucru: cine a dat dispoziția ca dânșii să stea aici în sala de consiliu pentru că art. 22 spune așa: „dreptul la libertate și integritate publică psihică”. Eu consider că am fost agasat psihic. Mâine o să depun o plângere penală împotriva doamnei director și a dumneavoastră pentru că ceea ce se întâmplă aici este anormal. Dacă veneau în civil ca și mine, nu era nicio problemă.

Deci, eu mă consider agasat psihic conform art. 22.

DL Marcian Cosma

Dar, când ajungeți pe stradă...

DL Fernando Scoruș

Nicio problemă, ne întâlnim și pe stradă, vorbim și de aia.

D1. Marcian Cosma

Cu martori.

DL Fernando Scoruș

Cu martori, nicio problemă.

Aveți dreptul să depuneți plângere penală. Eu v-am depus. O să depun și mâine, în fiecare zi vă depun.

Vreau să știți cu toții că hotărârea de consiliu pentru împrumut a fost contestată de 2 persoane, eu și încă o persoană și săptămânal va fi contestată. Am să mă țin de această hotărâre până o voi anula. Pentru că, atâta timp cât v-ați bătut joc, pentru că așa spune legea 215, că răspundeți pentru votul și pentru hotărârile date.

In opoziția aceea am pus niște întrebări, nu răspunde nimeni. Cine răspunde pentru pagubele create la nivelul Primăriei municipiului Ploiești? Nimeni.

In poziția aceasta înseamnă că dumneavoastră sunteți albi și imaculați, noi suntem niște proști că plătim taxe, doamna ne blochează conturile și terenurile, nu știm ce să mai facem în poziția aceasta.

Domnule primar sau domnule consilier cu atribuții de primar, știți ce trebuie să facă, potrivit legii 215, primarul, cel care deține funcția? Să asigure respectarea Constituției și aplicarea ei. Deci, dumneavoastră cum o respectați sau cum ați pus-o în aplicare? Pentru că eu am 97 de zile astăzi de la primul memoriu. Făcut civilizat, frumos și s-au făcut 97 de zile iar dl. Marcian care zice, mai nou, a trimis către SGU, dl. Donald este aici. Ce treabă are dl. Donald cu exproprierile? Ce treabă are dl. Donald cu astea?

Astea sunt trimise mai mult ca să tragă de timp. Asta înseamnă ori neștiință, ori răutate. Una din două, așa o iau eu. Poate nu am dreptate, poate e și altceva.

Și, vă spun că, pe data de 26, vă contest toate candidaturile. Ca să știți că nu mă las orice ar fi. Atâta timp cât consider că sunt bătaia de joc a dumneavoastră n-o să mă las. Și nu mi se pare normal.

Dumneavoastră când am fost în audiență mi-ați spus că e rezolvată treaba. Unde e treaba rezolvată? La SGU? Domnilor consilieri, cumva SGU se ocupă de exproprieri? Poate nu cunosc eu legea. Din ce am citit eu, spune că nu. Departamentul tehnic al Patrimoniului iar nu se ocupă de exproprieri și nu are dreptul să inițieze hotărâri de consiliu.

DL viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea

Acum, drept să vă spun, dumneavoastră ați venit să ne certați aici.

DL Fernando Scoruș

Nu vă cert, vă aduc la cunoștință ce se întâmplă.

DL viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea

Dar ne-ati amenințat.

9                            9

DL Fernando Scoruș

Da, v-am amenințat, cu plângeri penale. Asta nu e o amenințare.

DL viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea

E amenințare.

9

DL Fernando Scoruș

Considerați amenințare că vă fac plângere penală?

DL viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea

/X

încercați să obțineți de la noi ceva ce nu este legal.

DL Fernando Scoruș

Nu încerc nimic.

DL viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea

Dl. Sîrbu sunteți președinte de ședință...

DL Gheorghe Sîrbu

Da, asta voiam să spun, dacă mă lăsați, îi mulțumim domnului Scoruș.

Declar închise lucrările ședinței consiliului local de astăzi.

5                9

***

Ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.PREȘEDINTE DE Gheorghe-Simion Sîrb

Verificat, șef serviciu Adriana Cîrstea, întocmit, consilier Elena Bucur       'c /