Proces verbal din 10.05.2016

Proces verbal din 10 mai 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

PROCES - VERBAL

al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 10 mai 2016

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției viceprimarului cu atribuții de primar, domnul Ganea Cristian Mihai nr. 23979/09.05.2016.

La ședință au participat un număr de 19 consilieri din 24 în funcție, lipsind consilierii Dumitru Cristian, Lupu Adrian, Popa Gheorghe, Socoleanu Marcel Radu și Șuga Nicolae.

'ii'k-k

La ședință au mai participat:

Doamna Georgiana Popa            - Director Direcția Administrație Publică,

Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

'k'kit

Ședința a fost condusă de domnul consilier Sîrbu-Simion Gheorghe .

a a a

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Declar deschise lucrările ședinței de îndată, convocată de domnul viceprimar cu atribuții de primar, pentru astăzi 10 mai 2016.

în sală sunt prezenți un număr de 18 consilieri, lipsind consilierii Dumitru Cristian, Lupu Adrian, Popa Gheorghe, Socoleanu Marcel Radu, Șerban Geta și Șuga Nicolae.

Ordinea de zi v-a fost anunțată. Sunt trei puncte.

O să supun la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A                     ’

In unanimitate de voturi ordinea de zi a ședinței a fost aprobată.

/s

începem cu primul punct de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind constituirea Municipiului Ploiești ca parte civilă într-un dosar penal - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea?’

La cererea D.N.A., noi Consiliul Local, trebuie să lu constituim parte civilă într-un dosar care îl au dânșii în cercet;

întrebarea mea către dumneavoastră, doamna director a legal să ne constituim parte civilă în acest dosar?

Dna Popa Georgiana.


Da. Tocmai de aceea am redactat și inițiat acest proiect de hotărâre pe care îl supunem aprobării astăzi.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 18 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/29.01.2016, privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 150.000 mii lei - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Aici este vorba de o mică modificare, am înțeles de la conducerea Direcției Economice, faptul că la punctul 2 la anexa 2 se renumerotează, adică 2 devine 3.

Dra Crăciunoiu Nicoleta

Da. Se înlocuiește anexa 2 cu anexa 3. Și față de vechiul proiect nu are nicio modificare. Este vorba de numerotare. Și acum față de ce aveți, vreau 2 să devină 3.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

A

Menționăm că în sală a venit și doamna consilier Șerban Geta. In acest moment în sală suntem 19 consilieri.

a

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supunem la vot amendamentul ca anexa 2 să devină 3:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 19 voturi ”pentru”, amendamentul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în întregime:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 19 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.


Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privjnd; rpodifiearea Hotărârii nr. 147/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind asocierea dintre municipiul Ploiești și județul Prahova în vederea realizării wpct^tilfti':’,dje$in^eres public privind balastarea terenului situat pe strada Găgeni - în imediata, .proximitate a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, cu modificările și completările ulterioară - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Știți că în ultimele ședințe tot am aprobat modificări la modificări.

Acum este o modificare, în sensul că trebuie trecuti în contract cei 10% cu care participăm și noi și le dăm și terenul, și Consiliul Județean vine cu 90%.

Dacă dumneavoastră aveți comentarii vizavi de acest proiect?

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Am si eu o întrebare. Cine stabilește valoarea totală?

$                                                                           5

Dra Crăciunoiu Nicoleta

La toate contractele de asociere contribuția noastră este de 10%. Ei au pus 180, noi punem 20.

DI Teodorescu Iulian Liviu

Asta vă întreb. De unde rezultă 200 de mii?

Dra Crăciunoiu Nicoleta

20 din 200.

Dl Teodorescu Iulian Liviu

De unde rezultă 200?

Dra Crăciunoiu Nicoleta

Județul a dat hotărâre de consiliu în care are 180 contribuția lui.

9                                                                                                                                                     »

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Există un studiu de fezabilitate, ceva care să stabilească suma?

Dl Botez George Sorin

Probabil că este o valoare estimată.

DI Teodorescu Iulian Liviu

Nu scrie estimată, asta este problema.

Dra Crăciunoiu Nicoleta

Nu scrie în a noastră, scrie într-a lor.

Dl Popa Constantin

Eu înțeleg că județul are 180 de mii de lei pe care îi pune la dispoziție pentru această lucrare. Vrea să o facem împreună, trebuie să dăm și noi 10% dintr-o valoare cumulată.

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Și de unde rezultă valoarea aia cumulată?

Dl Popa Constantin

Atâția bani am și de atâta fac lucrarea. O să fac probabil 300 de metri pătrați, dacă îmi ajunge fac 400. Se pleacă de la câți bani am și fac o valoare.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Total nu știe nimeni cât e. Face de banii ăia.


Dra Crăciunoiu Nicoleta

Reparații curente.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Cară balastru și îl întinde, cu firmă de partid bineînțeles sau cu ce firmă sunt băieții de la Consiliul Județean. Asta e, ce să facem. Sunt banii lor, nu putem vota noi pe banii lor.

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

5

Cu 17 voturi „pentru” și 2 ”abțineri” ale consilierilor Ionescu Ionuț și Teodorescu Iulian Liviu, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


E C R E T A R,

Simona Albu

Verificat, Șef Serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Ilă Claudia-Maria