Proces verbal din 02.11.2016

Proces verbal din 02 noiembrie 2016

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL


al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului din data de 2 noiembrie 2016


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 25598/28.10.2016.

&

La ședință au participat un număr de 21 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Băzăvan Larisa, Drăgușin Paulica, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius Nicolae, Palas-Alexandru Paul si Văduva Sorin.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre       - Primar

Doamna Măntoiu Anabell-Olimpia - Director Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez .

Dl George Sorin Botez

Bine ați venit la ședința extraordinară de astăzi.

în sală sunt prezenți un număr de 20 de consilieri din 27 în funcție. Lipsesc următorii colegi, angrenați în activitatea de evaluare a directorilor pentru unitățile de învățământ: doamna Băzăvan Larisa, doamna Drăgușin Paulica, domnul Hodorog Bogdan, domnul Mateescu Marius Nicolae, domnul Palaș-Alexandru Paul, doamna Sorescu Florina-Alina si domnul Văduva Sorin.

Constat că este îndeplinit cvorumul pentru desfășurarea ședinței.

Logistica nu ne permite să începem cu imnul.

O să supun la vot ordinea de zi cu un singur punct: "Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru folosința spațiilor situate în incinta Hipodromului din Ploiești și taxelor aferente desfășurării curselor hipice - inițiat de viceprimar Cristian Mihai Ganea.”

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi ” pentru”, a fost adoptată ordinea de zi a ședinței.


A

Intrăm în dezbateri.

Singurul punct de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre priv®|Ltarifelor pentru folosința spațiilor situate în incinta Hipodromului din Ploi *'             Tente


desfășurării curselor hipice - inițiat de viceprimar Cristian Mihai <

Dacă sunt discuții?

Dl Ganea Cristian-Mihai

A

In urma discuțiilor purtate de către reprezentanții CSM-ului, în speță domnul director Stănescu și domnul Coman Claudiu, cu proiectantul general al Hipodromului, aș dori să supun la vot câteva modificări, amendamente.

O să vi le citesc pe rând. Presupun că o să le punem pe rând, nu o să le punem în bloc.

Dacă aveți proiectul pe masă, vă rog să-1 deschideți la prețuri.

Unul dintre puncte ar fi unirea punctelor 2 și 4, adică tariful de închiriat boxe de 230 lei/lună și tariful folosință pistă de 220 lei/lună. Suma de 450 lei/lună care să cuprindă și tariful de boxă și tariful de antrenament pentru pistă. Acesta ar fi primul amendament.

Le votăm pe rând, domnul președinte?

Dl George Sorin Botez

Pe rând.

Deci, suntem la anexa nr. 1 și dumneavoastră vă referiți la pozițiile?

Dl Ganea Cristian-Mihai

2 si 4.

3

Dl George Sorin Botez

Și vreți să avem un singur tarif pe care îl vom numi închiriat boxe și folosință pistă, având o valoare de?

Dl Ganea Cristian-Mihai

450 lei/lună.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot acest amendament:

Cine este pentru?        - 12 voturi

Suntem prezenți 20.

Dl Popa Gheorghe

O rugăminte. Domnul viceprimar a făcut niște propuneri pentru niște amendamente. Aș vrea să le facă pe toate, aș vrea să cerem un punct de vedere pentru că am văzut că sunt niște neconcordante între contractul de finanțare și analiza cost-beneficiu, ca să fim clarificați în speță.

Dl George Sorin Botez

Haideți să vă explic eu ca să înțelegeți.

Datorită faptului că nu există o modalitate de a vedea exact câti^cai^ș^pș pistă, s-a discutat să se facă un singur serviciu. Calul care vine găzâuit^^e hipodrom, beneficiază de casă și de pistă. Altfel, ajungem să avem 200 de cafyîn boxe și nic'iunul pe pistă, deși se plimbă. Este foarte greu de tinut evidența celor care' ibs'/pe pista. Și atunci, am venit cu propunerea, în momentul în care un cal a intrat7în.; Hipodrom,el va plăti și casa și posibilitatea de a ieși pe pistă. Ca să nu mai avem^nevoibăâ-eancă 5 oameni care să stea să numere caii, unii au ieșit, alții n-au ieșit. Din punct de vedere al serviciilor, cumulate, sunt același preț. Toată lumea era de acord cu chestia asta. Dacă dumneavoastră nu vreți, nu vreți.

Dl Popa Gheorghe

Nu. Dar trebuie să ne clarificăm și noi.

DI George Sorin Botez

Asta era ideea.

Dl Popa Gheorghe

Dacă este șefa UlP-ului și doamna director de la fonduri europene, poate să ne prezinte un punct de vedere cu privire la aspectul prezentat de domnul viceprimar?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Eu as mai avea o întrebare ca să mă edific. Zice la un moment dat, cesionarea spațiilor din cadrul clădirilor...

Dl Ganea Cristian-Mihai

Am ajuns cumva acolo?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu, dar este în proiect și să știu cum ridic mâna. Dacă faceți amendamente, o să revenim mâine cu un alt proiect.

Dl Pană George

A venit o adresă acum.

Dl George Sorin Botez

Domnul Sîrbu, sunt două variante: varianta 1 pe care am promovat-o, să supunem fiecare amendament la vot. Varianta 2 este să inventariem toate amendamentele, dar pe urmă tot le vom supune la vot câte unul, câte unul.

Aici avem de discutat. Nu discutăm de altceva decât de un tarif. Din două tarife, închiriat boxe și ieșit pe pistă, s-a propus un amendament ca cele două să fie unite. Prețul este același, decât că toți caii care intră în boxe, nu o să mai pun pentru caii respectivi 5 oameni ca să numere când au intrat, cât au stat, au intrat sau nu au intrat. O să vedeți la sfârșit că din 200 de cai cazați o să spună că au ieșit numai 15 pe pistă.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

De exemplu, un crescător de cai are un cal care este accidentat să zicem, o lună de zile. Nu-1 scoate la antrenament. De ce trebuie să plătească, dacă noi le cumulăm acum, si tariful ...

DI Ganea Cristian-Mihai

Domnul Sîrbu, dacă vă loviți mașina și este în service, mai plătiți RCA-ul sau impozitul?


Dl Dânescu Ștefan

Se va ieși cu un cal pe pistă. Plătește 10 lei. Dar în momBî cititor. Se duce cu calul în boxă și iese cu alt cal. Corect? Și pentru’

Dl Pană George

Mai este un aspect. Tarifele sunt pe lună, nu sunt pe zi ca să pcjffcsi câte ori a ieșit un cal.

Dl Bolocan Iulian

Sunt specificate în contractul de finanțare tarifele astea?

Dl Andrei Gheorghe

Ele sunt stabilite de șefa UIP.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Doamna Croitoru este aici?

Dna Croitoru Georgeta-Daniela Da.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Spuneți, doamna Croitoru.

Dna Croitoru Georgeta-Daniela

Tarifele din anexă nu se regăsesc în analiza cost-beneficiu toate. Sunt parțial. Dacă îmi permiteți o să vă spun ce nu se regăsește.

Tarif folosință pistă, poziția 4 nu există.

Modificare la tarif loc parcare, este 12 lei/zi.

Dl George Sorin Botez

Spuneți punctele doamnă.

Dna Croitoru Georgeta-Daniela

Pornesc de la punctul 1.

12 lei/zi este în cerere nu 2 lei.

Punctul 4 tarif folosință pistă, nu se regăsește.

La punctul 5 și 6 îmi apare în cerere ”tarif pentru spațiu restaurant și cafenea 2000 euro/lună”, deci apar cumulate.

Poziția 7 ”tarif închiriere spațiu casă de pariuri” nu apare.

’Tarif intrare la tribune” - 5,2 lei/persoană, este tariful corect.

Dl Dănescu Ștefan

Ce poziție?

Dna Croitoru Georgeta-Daniela

Poziția 8.

Poziția 14 nu există.

5

Poziția 17 și 18 se face referire numai pentru cursele de trap de acest procent.

Poziția 21 este 400 euro/cursă/cal.

A fost omisă o poziție, ”taxă de angajament trap derby” de 500 de euro.

La poziția 28 nu este taxă pentru arbitri, este pentru antrenori.

Poziția 29 și 30 nu există. Și nici de la 31 la 38.

Ce nu am mai regăsit eu, nu am mai regăsit veniturile dip pariuri," care^a^ fi estimate procent din câștigurile obținute de către casa de pariuri, operator ce va pftjua activitatea de pariuri din cadrul Hipodromului. Acestea nu le-am regăsit. L /


DI Ganea Cristian-Mihai                            K ^7^

Doamna Croitoru, a stat pe site o lună de zile. De ce trebuie să aflăim-astazi și de ce nu ati anuntat? O lună de zile nu v-ati uitat? Decât astăzi?

Vreau să îmi răspundeți, da sau nu.

Dna Croitoru Georgeta-Daniela

Am fost la comisia de buget și domnul director Stănescu și cu domnul Claudiu Coman care au fost prezenți, au susținut că aceste tarife sunt cele din analiză.

Dl George Sorin Botez

Ce înseamnă analiză?

Dna Croitoru Georgeta-Daniela

Din analiza cost-beneficiu din cererea de finanțare. Și au susținut de față cu domnii si cu doamnele consilieri că sunt cele din analiză si a si obtinut aviz favorabil pentru tarifele din analiză. Li s-a și precizat la această comisie de buget.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Deci a avut avizul comisiei, da?

Dna Croitoru Georgeta-Daniela

Da, dar cu această condiție, să fie cele din cererea de finanțare.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Vă întreb, dumneavoastră de ce nu ați venit să-mi comunicați și mie? Pentru că știm că domnul Primar Dobre conduce CSM-ul prin spate?

Am impresia că sunt ținut de prost aici în această primărie când mi se mută posturi de la Grădina Zoologică la CSM pentru antrenori, când aflu în timpul ședinței de consiliu, că de fapt nu e în regulă. Părerea mea este că faceți intenționat ca să reușim să dăm cu aceste proiecte de pământ.

De fapt, nu dumneavoastră sunteți vinovată, poate șeful dumneavoastră nu vă lasă.

Dna Croitoru Georgeta-Daniela

Nu este adevărat. înainte de această ședință, cu doamna Irina Nicolescu de la UIP am luat si am verificat...

Dl George Sorin Botez

înainte de această ședință, doamnă?

Dna Croitoru Georgeta-Daniela

Da. Pentru că am considerat că domnii directori de la CSM spun adevărul.

Dl George Sorin Botez

Dumneavoastră ajungeți iar la aceeași chestie pe care a facut-o oficiul juridic, care a motivat faptul că din luna octombrie până în septembrie anul acesta, nu au trimis 5

contractul de asociere la Valea Călugărească, pentru că au crezut că de chestia asta trebuie să se ocupe Grădina Zoologică.


La noi contractele se fac de către Grădina Zoologică, apetisante pentru animale, probabil de oficiul juridic si aici

r&k/nîancărurilor

ȘptîGgț^astră^eniți și


spuneți acum, cu hotărârea asta care a fost ținută atâta timp pe 1, așa cum a fost ea prezentată, nu este în conformitate cu anal dumneavoastră stiati si a contractului de finanțare?

Dna Croitoru Georgeta-Daniela

In condițiile în care domnii directori de la CSM au susținut...

Dl Ganea Cristian-Mihai

M-ați anunțat pe mine doamnă?

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Am și eu o întrebare: cei care au lucrat la acest proiect, când au stabilit tarifele, cum si-au fundamentat aceste tarife, în condițiile în care nu au analizat contractul si

3                                                                                        7                           3                                                                                                               5

această analiză cost-beneficiu?


Dl Andrei Gheorghe

Dacă îmi permiteți, joi după ședința comisiei de buget-fînanțe, de fapt în timpul ședinței de buget-fmanțe, domnul Coman a venit cu niște adnotări și ne-a spus că dorește să facă niște modificări care să fie cât mai concrete pentru acest proiect.

Eu i-am promis că a doua zi merg la Hipodrom să discutăm pe această temă să luăm decizia cea mai bună. In acel moment am sunat-o pe doamna Nicolescu de la UIP.

Am vorbit la telefon doamnă?

Dna Nicolescu Irina Da.

Dl Andrei Gheorghe

Ce mi-ați spus dumneavoastră mie referitor la aceste prețuri? Și o să redau eu, pentru că există convorbirea telefonică. Nu este înregistrată.

V-am întrebat, doamnă, aceste prețuri sunt corecte? Pe ce se bazează și dacă respectă contractul? Ați spus ”da”.

Eu am întrebat, se poate interveni pe ele să se mai facă modificări, pentru că unele nu corespund? Ce mi-ați spus? ”Da, nu este niciun fel de problemă”.-

Acum dumneavoastră, veniți după ce v-am atenționat, ați spus că acea listă este cu prețurile reale, acum veniți și ne spuneți că sunt alte prețuri, că nu se regăsesc? Nu se poate așa ceva.

Vă cer un punct de vedere scris referitor și la discuția noastră și la afirmația pe care ați facut-o, să văd pe ce vă argumentați.

Acum veniți cu alte prețuri, spuneți că nu se regăsesc și mie la telefon mi-ați spus că este în regulă.

Dna Nicolescu Irina

Eu în data de 14.07.2016...

DI George Sorin Botez

La ce oră?


PI Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul președinte, dacă îmi permiteți, nu prea am înțel domnul consilier.

DI Pănescu Ștefan

Noi am înțeles, domnul consilier.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Vă mai explicăm o dată.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

V-am ascultat cu mare atenție. Problema este următoarea, anumite tarife de aici pe care dumneavoastră ne cereți ca noi să le votăm, să le aprobăm...

Dl George Sorin Botez

Nu vă cere nimeni să le votați.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Nu vă cere nimeni să-l votați.

O           Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Proiectul este un lucru important. Dacă ziceți, anumite spații se scot la licitație, cum să încalc eu? Este în contractul de finanțare. Cum să încalc?

Dl Ganea Cristian-Mihai

Ați așteptat să vină amendamentul? Uitați hârtia aici. Aici este hârtia cu niște amendamente. Dar nu aveți răbdare. Vă grăbiți.

Dl George Sorin Botez

Domnul Sîrbu, ascultați până la capăt.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu mă grăbesc, domnul viceprimar, m-ați chemat în ședința consiliului local...

Dl Ganea Cristian-Mihai

Nu v-am chemat eu, domnul Primar v-a chemat.

Domnul Primar, ca de obicei, nici la conferința de presă nu a avut tăria să vină.

o           Dl George Sorin Botez

Haideți să ne înțelegem. Spuneți amendamentele, vă rog frumos!

Dl Ganea Cristian-Mihai

Poate nu tine minte.

5

La punctul 5 tariful pentru...

Știu că ați venit să trântiți Hipodromul.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vi se pare dumneavoastră.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Mie nu mi se pare niciodată. Eu știu exact ce vorbesc.

Bun. La punctul nr. 5 era vorba de ”tarif închiriere restaurant”. Era vorba de 2000 de euro/lună de unde să pornească licitația.

Dra Enache Cristina-Ana-Maria


Conform contractului.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Conform contractului. O.k.                                I

La punctul 6 ”tarif închiriere cafenea - 1000 de euro/lună licțtație|’.®e acbf să w                                                                                                           ____/ /O’ "'d'

pornească licitația.

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Scrie 2000 amândouă.

Dl Dănescu Ștefan

Toate trei. Unul nici nu e.

Dl George Sorin Botez

Eu acum vă întreb pe dumneavoastră. Contractul acela din punctul meu de vedere, cuprinde niște cerințe minimale.

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Si la cerințe minimale scrie: ”tarif închiriere restaurant si cafenea 2000 euro/lună S                                 9                                                                                                                                                             3

prețul de pornire al licitației”.

Dl Ganea Cristian-Mihai

De ce, dumneavoastră nu vreți să câștigați mai mult pentru Ploiești? Aveți vreun interes să fie prețul mai mic?

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Nu am niciun interes. Interesul meu este să fie conform contractului.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Dar nu trebuie să-1 ții mot a mot. Poți să câștigi niște bani în plus.

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Domnul viceprimar, nu cred că e cazul să ridicați tonul.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Asa vorbesc eu, mai tare.

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Este normal să cerem lămuriri și dumneavoastră să ni le acordați, pentru că este inițiat de dumneavoastră acest proiect.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Corect. Și eu vi le explic. Dar nu-1 fragmentați.

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Corect, dar nu ridicați tonul, că nu sunt grea de cap. Și nu faceți aprecieri că vrea cineva să dea de pământ cu nu știu ce...

Dl Ganea Cristian-Mihai

Ba da.

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Vă rog frumos să le păstrați pentru dumneavoastră.

Dl Dănescu Ștefan

Doamna consilier, dacă acest proiect nu este corespunzător, drept dovadă, acest spațiu pentru pariu nu a fost prevăzut, ce facem? Nu trebuie să v    ScW amendament?


II lăsăm asa conform contractului?

3

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Am zis să fie conform contractului.

Dl Dănescu Ștefan

Nu este prevăzut în contract.

Dl Andrei Gheorghe

Eu vreau să vă mai întreb ceva. In urma discuției cu doamna Nicolescu, de ce în aceste tarife, dânsa mi-a spus că a adus aceste prețuri în conformitate cu contractul? De ce în aceste tarife nu se regăsesc cele constatate lipsă? De ce? Aceste tarife sunt făcute de reprezentantul primăriei.

Dl George Sorin Botez


Toți cei care sunt invitați, dacă aveți ceva de discutat, vă rog foarte mult, cu toată bunăvoința și dragostea, să mergeți afară și să discutați cât vreți.

Suntem într-o sală foarte mică, un număr suficient de mult de oameni.

Dl Dănescu Ștefan

Doamna Croitoru, mi-ați spus că poziția 7 nu există, da?

Dna Croitoru Georgeta-Daniela

Tarif închiriere spațiu casă pariuri, da, nu am regăsit-o.

Dl Dănescu Ștefan

Bun, și ce facem? Funcționăm un Hipodrom fără casă de pariuri, nu?

Dna Croitoru Georgeta-Daniela

Cum aș vedea eu. Cei de la CSM când au făcut anumite probleme și au dorit să extemalizeze serviciile, ne-au solicitat punct de vedere. MDRAP-ul ne-a trimis un punct de vedere pe care îl aveți astăzi în mapă. Astăzi a sosit acest punct de vedere cu ce avem voie să facem. Pentru tot ce este suplimentar, consider că este necesară o notă de fundamentare din partea CSM-ului cu toate activitățile pe care le consideră necesare pentru generare de venituri.

Dl Coman Claudiu - CSM

Domnul Președinte, dacă-mi dați voie, din anexa nr. 1 punctul de la 1 până la 28 inclusiv a fost trecut de Unitatea de Implementare a Proiectului. Doamna Nicolescu este de fată.

De la punctul 29 până la punctul 38 a fost trecut de către noi, de către CSM. Exact așa au fost date, doamna Irina.

Dl Andrei Gheorghe

Și de ce nu se regăsesc toate, în acest tabel de tarife? Tot ce spune doamna că lipsește. De ce? Sunt făcute de dumneavoastră, doamnă. Răspundeți-mi și mie.

Dna Nicolescu Irina

Eu nu am făcut acea anexă.

Dl Coman Claudiu - CSM

în urma discuției cu proiectantul general pe care am avut-o l^e^^Snț^de presă, ni s-a spus clar, sunt niște propuneri făcute de noi. Consiliul lo^âl^pdate să fecâ^orice modificări pe care le doriți.                                Of /WWW Vi

DI Ganea Cristian-Mihai                           Wt W /

Nu țineți cont de ele. Asa este.                                          w

Dl George Sorin Botez

Cine a spus?

Dl Ganea Cristian-Mihai

Silviu Novac.

Dl George Sorin Botez

Cele care au fost anexă la proiect?

Dl Ganea Cristian-Mihai

Da.

DI Coman Claudiu - CSM

La punctul 10 vă dau exemplu, unde scrie taxă de angajament cu 3000 de euro pe lună, a zis că a fost o greșeală. Nu este nicăieri așa ceva. Ei s-au gândit la un 50. A zis, puteți să le scoateți, să nu le treceți, faceți cum credeți că vă este bine pentru Hipodrom. Sunt niște propuneri făcute de noi. Cum am crezut noi ca să aduceți beneficii.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Coman, dumneavoastră aveți de la proiectant punctul de vedere scris?

Dl Coman Claudiu - CSM

Nu. Nu îl am scris.

Dl Dănescu Ștefan

Dar de ce trebuie să-l aibă dânsul? Doamna Croitoru trebuie să-1 aibă.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dânsul, doamna Croitoru, sunt plătiți din banii publici, domnul consilier.

DI Dănescu Ștefan

Fiecare care e plătit din banii publici trebuie să facă orice? Sunt niște atribuții ale fiecăruia.

Dl Coman Claudiu - CSM

Un minut, dacă mai îmi dați voie. De exemplu, este o inepție să spui taxă de angajament pentru caii care vin din străinătate la cursa de derby. Derby propriu-zis înseamnă cei mai buni 12 cai indigeni. Cum poți să spui cai din străinătate? Indigeni înseamnă cai românești. Sunt niște aberații trecute.

Doamna Croitoru, să nu dăm vina unul pe altul. Vreau să rezolvăm niște probleme, că nu spuneți conform contractului de finanțare că trebuie să îndepliniți și niște obiective în care să aducem bani până la sfârșitul anului. Cine dă banii înapoi pentru tot proiectul european?

DI George Sorin Botez

Domnul Popa, vă rog!

Dl Popa Gheorghe


Mulțumesc, domnul Președinte!

în urma discuțiilor care s-au purtat în această speță, am c^rs lucruri: că în această anexă, cu tarife și taxe care ne-au fost pre®^atJ^^[ sunt în regulă, sunt conform contractului de finanțare al analizei coif131'

regăsesc cu alte valori. S-au altele sunt suplimentare, care nu se^egășeșc .șftlphicio formă și nu sunt fundamentate. Noi am venit să susținem aceste tarife^șAă^ef-trele care sunt în contractul de finanțare, care se regăsesc în contractul cost-beneficiu și cu amendamentele respective, dar să vi le supunem atenției dacă doriți. Celelalte trebuie fundamentate într-un fel sau altul, care nu se regăsesc sub nicio formă, nicăieri.

Dl Dânescu Ștefan

Domnul Ganea, treceți la punctul 2, vă rog.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Dacă așteptați să citesc toate amendamentele, dar niciodată nimeni nu are răbdare.

Dl George Sorin Botez

Domnul Ganea, aveți cuvântul.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Să o luăm pe rând.

Primul amendament, unirea punctelor 2 și 4 la tarif închiriat boxe, 230 lei/lună cu 220 lei folosință pistă. Adică 450 de lei.

Dl Dănescii Ștefan

S-a votat.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu s-a votat. Nu a spus domnul președinte dacă a trecut sau nu a trecut.

Dl George Sorin Botez

A trecut cu jumătate din cei prezenți. Jumătate plus unu. Și au fost 12 voturi.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Orice amendament făcut la acest proiect de hotărâre trebuie să aibă 2/3 pentru că este de patrimoniu. Domnul Președinte, să fim puțin atenți.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Domnul Președinte, îmi cer scuze, eu nu mai spun niciun amendament pentru că dânșii au venit pregătiți să trântească proiectul.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

înțelegeți greșit.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Nu. Eu văd ce se întâmplă. Au primit ordin de la partid să trântească proiectul.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Pe dumneavoastră vă acoperim.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Nu am nevoie, sunt acoperit eu singur.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Bine, dacă susțineți că poate să treacă un amendament cu iir^^ate^lUsmim..

Dl George Sorin Botez

Vă rog foarte mult.                                       li

Problema este de maniera următoare: dacă nu adoptăm, câncftstd termentîr?

Dl Ganea Cristian-Mihai                             v ;;      X

Ieri a fost, domnul Președinte.

Dl George Sorin Botez

Asta este. Dacă ne deranjează așa de tare faptul că tariful de închiriere teren pentru reclamă ocazională este de 126 de lei/mp/zi, asta înseamnă că vom rămâne cu niște zone neacoperite pentru că cei de la UIP nu s-au gândit la ele.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul președinte, îl ascultăm pe domnul viceprimar cu toate amendamentele, facem și noi amendamentele, le votăm ca să aibă două treimi și mergem mai departe.

Dl George Sorin Botez

Am primit și eu, și cred că aveți și dumneavoastră, o adresă în care spune așa: ”având în vedere cele menționate anterior, considerăm că încredințarea managementului și organizării curselor de cai pe Hipodromul Municipal Ploiești de către Clubul Sportiv Municipal Ploiești către o terță parte, încalcă prevederile alin. 6 art. 9 - ”Obligațiile părților” din contractul de finanțare.”

Asta va însemna că organizatorul curselor de cai și managementul rămâne CSM,

da?

Bun, dar CSM urmează să-și transforme obiectul de activitate, pentru că va fi doar pentru administrarea bazelor sportive, pentru că noi nu am vrut să dăm niciun ban la sport. Și sport fără bani nu există.

Haideți să vedem cum o să o rezolvăm si pe asta ca să o ținem minte. Notati-o acolo la ”de rezolvat” pentru sfârșitul lunii ăsteia.

Și mai spune așa: "în ceea ce privește posibilitatea încheierii unor contracte de prestări servicii pentru organizarea curselor, a pariurilor și pentru închirierea restaurantului și a cafenelei, potrivit aceluiași punct 2.12 ”sustenabilitatea proiectului” din cererea de finanțare, rezultă că "veniturile realizate din parcări, din taxele de participare aferente curselor de trap și galop, din vânzarea biletelor, din reținerile de taxe ca procent din premiile acordate, din chiria boxelor pentru proprietarii privați, din cesionarea spațiilor din cadrul clădirii tribune pentru desfășurarea activității unui restaurant și a unei cafenele, din reținerile de taxe ca procent din câștigurile realizate din pariuri sunt suficiente pentru a menține sustenabilitatea financiară a infrastructurii”.

în momentul în care mie îmi spune aici "toate spațiile respective”, eu prin spații nu înțeleg numai cafeneaua și restaurantul. Sunt mult mai multe spații acolo. Și atunci eu trebuie să configurez niște tarife, în așa fel încât să nu mă îngrop singur în cheltuieli. Și vi s-a dat exemplu la primul amendament propus, când a spus în felul următor: închirierea boxelor trebuie să fie legată și de accesul pe pistă. Și dumneavoastră îmi 12

spuneți că un căluț s-ar putea să fie bolnav. Păi aia mă interesează pe mine, de căluțul bolnav?


Varianta cealaltă de căluțul bolnav, este că eu trebuie să-mi <

care să stea să numere caii care intră pe pistă. Cinci salarii

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu știu dacă cinci oameni trebuie să numere caii.

Dl George Sorin Botez

Gândiți-vă că nu stă unul de la 800 dimineața la 2200 seara în fiecăre^i.Tegislația muncii.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

închipuiți-vă că antrenamentul la cai începe undeva pe la 930 - IO00 și se termină pe la unu, două.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Dumneavoastră știți cât costă un cabinet veterinar utilat complet la standarde, la Hipodrom, care nu a fost prins în proiect, dar avem nevoie de el? Știți cât costă?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu sunt de specialitate.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Atunci interesati-vă si vedeți de unde scoatem banii ăia.

5               3                    5

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu mă interesez. Trebuie să fiu informat de cei în drept care sunt plătiți pentru

asa ceva.

Dl Dănescu Ștefan

Nu a fost prins în proiect.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Am înțeles.

Dl Dănescu Ștefan

Atunci, cei care trebuiau să primească banii, să prevadă în proiect, de ce nu au facut-o? De ce nu au prevăzut și tariful pentru punctul 7, punctul 29? De ce nu le-au prins, pentru că sunt plătiți pentru asta?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

întrebați în partea stângă acolo, de ce?

Dl Ganea Cristian-Mihai

Domnul Sîrbu, să știți și dumneavoastră că nu contest că pe aici prin aceste prețuri s-ar fî strecurat niște probleme, departe de mine. O să vă rog frumos să mă ascultați. Dacă vreți.

9                                       3

Dl George Sorin Botez

Să facem altfel. Prezentat! dumneavoastră amendamentele. Așa, că ați venit cu ele la pachet.

Dl Popa Gheorghe

Amendamentele erau diferite. Cele care sunt în regulă și sunt prinse...

Dl Ganea Cristian-Mihai

Mai conchis, pe rând a, b, c, d.


Dl Popa Gheorghe

La poziția 1 din anexa contractului cu tarife, la tarif loc de lei/oră de staționare, în contractul de finanțare se prevede 12 lei/zi.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Si dacă vine si stă cineva două ore ce facem? Luăm 12 lei?

Dl George Sorin Botez

Este o parcare. Trebuie să aibă pe oră și pe zi.

Dna Stanciu Marilena

Cine vine cu 12 lei?

Dl George Sorin Botez

Vii la o cursă o oră și plătești 12 lei?

Dna Nicolescu Irina

Pe acest tarif nu cred că o să vină nimeni la Hipodrom.

Dl George Sorin Botez

Deci ați propus 12 lei.

Dl Popa Gheorghe

Asa este în contractul de finanțare.

Dl George Sorin Botez

Eu am înțeles, dar vi s-a și explicat.

Atunci stiti cum facem, le luăm din contractul de finanțare si le trecem anexă aici la proiectul de hotărâre. Și am terminat.

Dl Popa Gheorghe

încă o dată întreb domnul consilier, este posibil din punct de vedere legal, să venim cu alte tarife, cu alte taxe în contractul de finanțare?

Dl Andrei Gheorghe

Să ne spună doamna de la UIP.

Dl Popa Gheorghe

Dacă doamna de la Direcția Juridică spune ”sunt în regulă, puteți să vă duceți cu orice tarife, pe orice prețuri”...

Dna Măntoiu Anabell

Contractul s-a demarat pe Unitatea de Implementare. Cel mai în măsură este cel de la Unitate. Ei au stabilit și tarifele.

Dna Nicolescu Irina

Ca punct de vedere, eu va trebui să fac adresă la proiectantul care a făcut această analiză cost-beneflciu.

Dl George Sorin Botez

Nu să faceți adresă. Acesta nu este un punct de vedere doamnă.

Punctul dumneavoastră de vedere reprezintă ceea ce credeți dumneavoastră despre o problemă.

Dacă punctul dumneavoastră de vedere înseamnă că dumneavoastră nu aveți niciun pui vedere al altuia.


Dna Nicolescu Irina

Punctul meu de vedere vi l-am spus.

Dl George Sorin Botez

Asta e.

Dl Dănescu Ștefan

Se poate sau nu se poate?

Dna Nicolescu Irina

Se poate.

Dl Dănescu Ștefan

Bun. Se poate.

Ne dati si în scris doamnă?

Dna Nicolescu Irina

Da.

Dl Dănescu Ștefan

Vă mulțumesc frumos!

Dl George Sorin Botez

Deci se poate.

Dl Popa Gheorghe

Dacă doamna de la Unitatea de Implementare ne dă o precizare scrisă...

Dl Dănescu Ștefan

A spus că ne va da această precizare.

Dl Popa Gheorghe

Să ne dea precizarea scrisă.

Dl George Sorin Botez

Ne vedem în 15 minute. Suspendăm 15 minute.

Dl Popa Gheorghe

Nu e nicio problemă din punctul meu de vedere.

Dl George Sorin Botez

Vă rog frumos să veniți cu ea scrisă și semnată.

Dl Ursu Răzvan

Dar pentru toate.

Dl Popa Gheorghe

Eu zic să mergem și pe celelalte amendamente, poate are și alt punct de vedere...

Dl George Sorin Botez

Să ne aducă un document în care să spună că tot ceea ce s-a prins în anexa la contract poate fi rediscutat. Nu numai parcarea.

Dl Popa Gheorghe

Asta i-am cerut și noi.

Dl George Sorin Botez

Doamnă, în cinci minute aveți timp. Mulțumesc!


a

PAUZĂ

X

Dl George Sorin Botez

Reluăm ședința. Suntem prezenți un număr de 19 consilieri.^ j)lecat;domnul consilier Neagu Florin.

în scurta pauză, am sunat la persoana cea mai îndreptățită să ne dea un punct de vedere și acesta este proiectantul. Proiectantul spune în felul următor, ne-a trimis scris: „Menționăm că nivelul acestor venituri, au fost estimate”, vorbește de cele din proiect, ”la nivelul anului 2012, taxele care vor fi efectiv stabilite la acest moment cad în responsabilitatea administratorului Hipodromului.

Acestea se pot stabili în funcție de condițiile actuale de piață în domeniu și în colaborare/consultare cu factorii implicați (ex. proprietarii de cai).

Aceste taxe/tarife nu sunt exhaustive sau cu valoare impusă prin analiza cost beneficiu putând surveni orice fel de modificări ale valorilor acestora, excluderi sau adăugiri la acestea.”

Este primită pe fax.

Ceea ce înseamnă că taxele din proiectul inițial, pot fi modificate oricând, oricum, în jos, în sus, puse altele, scoase din alea...

La ora asta nu mai există discuții dacă se poate sau nu se poate.

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte pentru informarea pe care ne-ați facut-o, deși puteam să avem punctul de vedere și de la șefa UlP-ului, dar analizând prin documente și prin hotărârile de consiliu local, am constatat că în luna iulie domnul primar Adrian Dobre, a avut o expunere de motive la rectificarea bugetului CSM...

George Sorin Botez

O avem și noi. Din 19.07.

DI Popa Gheorghe

Există o notă de fundamentare de la CSM cu aceste tarife, care sunt cuprinse în anexa pe care dumneavoastră o aveți în față la proiectul de hotărâre de astăzi...

George Sorin Botez

Vreau să vă fac o precizare. Domnul Dobre doar a aprobat această notă de fundamentare. Nota de fundamentare este făcută de cei de la UIP.

Dl Popa Gheorghe

Eu v-am spus de Expunerea de motive. Asta o am în față.

Și de asemenea, Hotărârea 199 din iulie 2016, spune foarte clar: "Hotărăște: Ordonatorul principal de credite și Clubul Sportiv Municipal Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri”.

Și aș întreba cum le-au dus la îndeplinire? Pentru că aveau deja tarifele.

George Sorin Botez


Noi asta discutăm acum? Acesta este obiectul acestei sedint

5                S,

îndeplinire? Dumneavoastră ați aprobat vreun tarif? Dumneavo? _ buget nu ați aprobat un tarif. Tariful este când zic ” 4 lei scărpinat j^ic^e^ este pentru?”

Dl Popa Gheorghe

Am înțeles. Bugetul este fundamentat pe baza acestor tarife.

George Sorin Botez

Este un buget fundamentat, dar neavând tarifele aprobate nu a putut să fie cheltuit, nu?

Și acum ca să poată să intre în activitate, problema se pune foarte clar, vrem să funcționeze CSM-ul sau facem play-back până după alegeri?

Dacă vreți să faceți play-back până după alegeri, cu toată dragostea, domnul viceprimar din momentul acesta nu se mai ocupă de CSM, luați-1 dumneavoastră și faceți ce vreți.

Dl Ganea Cristian-Mihai

A.

Domnul Primar, vă spun oficial, nu vreau să mă mai ocup de CSM. II conduceți pe la spate cu domnii consilieri. Ați vrut să îngropați Hipodromul, ați îngropat CSM-ul..

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Domnul viceprimar, faptul că solicităm ca aceste tarife să fie perfect legale...

Dl Ganea Cristian-Mihai

Dacă vorbesc toți o dată, nu înțeleg.

Dl Primar

Ați afirmat niște lucruri. Explicați-mi și mie această afirmație pe care o faceți și o susțineți public, că eu conduc pe la spate CSM-ul.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Astăzi am aflat pe surse, s-a și confirmat, că vreți să luați opt posturi de la Grădina Zoologică să le transformați în antrenori la CSM. Ori și Grădina Zoologică și CSM-ul sunt în subordinea mea. Nu credeți de cuviință că ar fi trebuit să mă întrebați și pe mine?

Dl Primar

Eu am cerut o analiză domnul viceprimar și dacă v-ați fi interesat...

Dl Ganea Cristian-Mihai

Eu zic să vă interesați mai bine.

Dl Primar

Am cerut o analiză apropo de un subiect pe care l-am discutat și cu dumneavoastră și cu domnul Pană aici de față...

Dl Ganea Cristian-Mihai

Sunt de acord.

Dl Primar

.. .cu privire la identificarea acelor posturi în cadrul primăriei... 17

V-am ascultat domnul viceprimar și am rugămintea să mă ascultș.ți'pșpâda^capăt, mai ales că ați făcut și niște afirmații foarte interesante de altfel.               X

*

L X J X\ "X

De identificat o serie de posturi care pot fi transferate de la divisele insțițutiîjdin subordinea primăriei sau a primăriei către CSM. O analiză. Pentru cș^a^rog'să nuXitați, cei care au voie și dreptul să decidă pe această problemă, este consiliul4^hlyinu;pu'f

Dl Ganea Cristian-Mihai

Mă lăsați să vă răspund acum?

Astăzi doamna Anca Angelescu a chemat-o pe doamna director Laura Moagher...

Dl Primar

Și a întrebat de ce posturi se poate debarasa.

Dl Ganea Cristian-Mihai

în condițiile în care dânsa avea cerere să mai angajeze un post.

DIPrimar

De la Parcul Stere.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Nu există așa ceva. Sunt pe minus. La fel ca și la CSM. De când vor să angajeze fochist, lăcătuș, electrician, ce mai au ei de angajat și se confruntă cu aceeași chestie, nu se poate.

Dl Primar

Tocmai de aceea avem Serviciul Resurse Umane care analizează aceste lucruri.

Am solicitat de asemenea să analizeze și posturile de funcționari publici...

Dl Ganea Cristian-Mihai

Ar fi culmea să angajăm un antrenor pe funcționar public domnul primar.

Dl Primar

Atunci care este soluția?

Dl Ganea Cristian-Mihai

Soluția am găsit-o până la urmă. Să despărțim CSM-ul. Să-l fracționăm.

Dl George Sorin Botez

Soluția o veți avea pe masa consiliului la sfârșitul acestei luni.

Dl Ganea Cristian-Mihai

O să venim cu un proiect de hotărâre.

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, problema care este, este vizavi de faptul că dacă stabiliți unui viceprimar niște atribuții, lăsați-1 să le și ducă la capăt.

Dl Primar

Până acum dumneavoastră prin toată presa ați venit și mi-ați spus că trebuie să găsim....

Dl George Sorin Botez


Vă referiți la Jurnalul, nu?

Dl Primar

Nu. Toată presa.

Dl George Sorin Botez

Păi nu toată presa.

Dl Primar

Atunci Jurnalul, care vreți dumneavoastră.

Dl Rădulescu Lucian

Ziarul meu nu a scris nimic domnul Primar.

Dl Primar

Aveți dreptul să luați cuvântul?

Dl Rădulescu Lucian

Reprezint presa.

Dl Primar

Nu m-am adresat către dumneavoastră.

Dumneavoastră ați spus că trebuie să mă ocup de CSM. Am venit cu o propunere pe care dumneavoastră nici măcar nu ați vrut să o luați în considerare.

Am înțeles, astea sunt lucrurile.

Intr-adevăr este în atribuțiile domnului viceprimar. Atunci domnul viceprimar să vină cu soluțiile pentru CSM și nu mai arătați cu degetul către mine.

Dl George Sorin Botez

Hotărâti-vă.

5

Dl Primar

Hotărâti-vă dumneavoastră.

J

Dl George Sorin Botez

Eu sunt foarte hotărât.

Problema stă de maniera următoare. Lăsați oamenii să-și facă treaba.

Vreau să vă întreb, dumneavoastră în calitate de primar, ați informat consiliul de administrație al CSM-ului asupra faptului că vreți să faceți niște schimbări de posturi acolo?

Dl Primar

Am vrut să informez Consiliul Local.

Dl George Sorin Botez

Dar înainte de asta ați luat legătura cu oamenii de acolo? Nu ați luat.

Dl Primar

Domnul Botez, dumneavoastră ați închis o ședință înainte de o informare în care se vorbea foarte clar de intențiile pe care le putem avea atât instituția cât și dumneavoastră, dacă erați de acord.

Dar dumneavoastră ați închis o ședință încălcând încă o dată legea, pentru că era pe ordinea de zi, așa cum ați aprobat ordinea de zi dumneavoastră, neluând în considerare acea informare în care ați fi putut citi alături de colegii dumneavoastră, ce propunere exista.

Dl George Sorin Botez

Am văzut-o după aceea.                                          [j,;.' |       ' ? -A âq*

Dl Primar                                         V%.   ; V.y

Nu cred că este necesar să informez și Consiliul Local^și consiliul de administrație atâta timp cât membri din consiliul de administrație sunt laceiași membri din consiliul local.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dar nici nu mai există.


Dl George Sorin Botez

Problema stă de maniera următoare: consiliul de administrație acolo ia niște măsuri de eficientizare a activității.

Dna Staicu Zoia

Consiliul Administrativ, domnul președinte.

Dl George Sorin Botez

Consiliul administrativ doamnă. Vasilică cu căciula pe cap, îi zicem așa.

Se duce ”Vasilică” acolo, adică cinci oameni, ca să ia niște hotărâri. Noi dispunem niște analize, dispunem toate documentele care trebuie întocmite și ni se răspunde după două săptămâni de zile că nu le-am făcut că ne-a spus domnul Primar să nu le facem.

Și vreau să văd și eu soluția, pe care aș fi vrut să o văd, pentru salvarea CSM-ului.

Dl Primar

Este cineva din conducerea CSM-ului aici?

Dl Ganea Cristian-Mihai

Da. Domnul Stănescu.

Dl Primar

Domnul Stănescu, când am făcut această afirmație, să nu se pună în aplicare sau să nu se analizeze ceea ce a spus Consiliul de Administrație?

Dl Stănescu Marian - Director adjunct CSM

Nu am vorbit pe această temă.

Dl Primar

Vă întreb, am afirmat eu așa ceva?

Domnilor viceprimari, când am fost la CSM am spus eu așa ceva?

Dl George Sorin Botez

Domnul Stănescu este pe post de...

Dl Ganea Cristian-Mihai

E la bazele sportive.

Dl George Sorin Botez

Noi nu despre asta discutam. Discutam despre altceva.

Dl Primar


Ați spus că eu, am afirmat...

Dl George Sorin Botez

Mă lăsați și pe mine să vorbesc? Ați venit odihnit acum, termin.

Problema este următoarea: ati venit cu marea soluție de saltare- a

3                                                     5                           xsyt'

luați 17 oameni de la Grădina Zoologică și să-i faceți funcționari publici

Dl Primar

Sunteți greșit informat.

Dl George Sorin Botez

Dacă dumneavoastră nu mă informați.

Dl Primar

Dacă dumneavoastră nu vreți să citiți.

Dl George Sorin Botez

Veți avea pe masă la consiliu la sfârșitul lunii, această splintare a CSM-ului. CSM-ul va rămâne cu administrarea bazelor sportive și dacă nu s-a putut face un proiect prin care să se dea bani pentru plata salariilor oamenilor care muncesc acolo în zona sportivă, să nu fim atât de necugetați și să spunem că avem un Club Sportiv Municipal, dar noi de fapt să nu-1 avem.

Dl Primar

Deci dumneavoastră vă asumați prin acest proiect faptul că închideți partea sportivă a CSM-ului?

Dl George Sorin Botez

Nu, noi ne asumăm prin acest proiect faptul că nu ați fost capabil să găsiți sumele și metodele necesare pentru plata sportivilor și pentru plata antrenorilor.

Dl Primar

Sumele au existat, domnul Botez.

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

De ce nu ați venit cu acest proiect și această soluție mai devreme, în mandatul dumneavoastră, când aveați un viceprimar cu atribuții de primar?

Dl George Sorin Botez

Pentru că am așteptat de la dumneavoastră soluțiile.

Dl Primar

încă o dată vă rog să vă hotărâți cine trebuie să ia aceste decizii în opinia dumneavoastră, ca să nu mai aud acest lucru, că pe la spate conduc CSM-ul.

Dl George Sorin Botez

Aia cu ”pe la spate” e de la domnul Sîrbu.

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Ați făcut această afirmație puțin mai devreme.

Dl George Sorin Botez

Colegii consilieri, vreau să revenim la subiect.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Afirmațiile pe care le faceți la adresa mea, vă rog să le spuneți^^^^^^,.

Primarul nostru deocamdată nu a ajuns cum a fost al dumneavoastră după nici-doi ani de zile, știți unde a ajuns. E alesul ploieștenilor și vă rog să țav,eți 'respect față; de dânsul în ședințele de consiliu local.                              UM '

Dl George Sorin Botez                                       ;y/

Dar de ce ați spus deocamdată?                               '

întrebare, în lumina acestor precizări ale domnului proiectant, grupul dumneavoastră, sau să-1 întreb pe domnul Popa, că înțeleg că dumneavoastră sunteți liderul de grup, în lumina acestor informații, am înlăturat neajunsul pe care dumneavoastră l-ați sesizat, privind schimbarea taxelor, a tarifelor, includerea altora noi, sau ceva de genul acesta? Putem să lucrăm pe acest sistem și să ne consultăm să vedem ce taxe stabilim?

Dl Popa Gheorghe

Putem să ne consultăm, da.

Dl George Sorin Botez

O            înțeleg că a trecut problema aceea, toată lumea este de acord că se poate lucra pe

aceste taxe, da?

Dl Popa Gheorghe

Da.

Dl George Sorin Botez

în aceste condiții, să ne apucăm de treabă.

Domnul Ganea, vă rog să reluați amendamentele.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Unirea punctelor 2 și 4 din anexă, "tarif închiriere boxe 230 lei/lună" și "tarif folosință pistă 220 lei/lună". Total 450 lei/lună.

Dl George Sorin Botez

Și devine unul singur "tarif închiriere boxe și folosință pistă 450 lei/lună".

Sunt discuții pe acest amendament?

0          Dl Popa Gheorghe

Singura discuție pe care vreau să o fac la toate celelalte amendamente care țin de aceste tarife, dacă aceste lucruri au fost fundamentate în structura proiectului, astfel încât să nu schimbe balanța economică a analizei cost-beneficiu?

Dl George Sorin Botez

Nu se modifică prețurile. Ele se unesc. Din două devin unul.

Dl Popa Gheorghe

Am înțeles. Unele erau prinse în acel contract de finanțare și care prevedeau o analiză de cost-beneficiu care reflectau o balanță, acum sunt și alte tarife și taxe incluse.

DI George Sorin Botez

Astea sunt din cele vechi. Erau prinse. Decât că le unește.

Vorbim de acest amendament.

Dl Ursu Raz van

Nu se modifică suma totală domnul Popa.


Dl Andrei Gheorghe

Dar suma totală nu este stabilită de nimeni? Ce sumî

Dl Ganea Cristian-Mihai

Domnul președinte, dacă îmi permiteți. Avem niște trage o concluzie după trei luni, după cinci luni, putem să 1 să venim să le mai ajustăm.

Dl Popa Gheorghe

Eu atât am pus întrebarea. Pentru că aceste tarife prinse în contractul de finanțare, a rezultat acea analiză de cost-beneficiu care s-a dus la Ministerul Dezvoltării...

Dl George Sorin Botez

Și care ne spune domnul proiectant că este orientativă.

Dl Popa Gheorghe

Am înțeles. Și altele, care sunt suplimentar pe această anexă, care ar putea modifica această balanță.

Dl George Sorin Botez

Dar numai în plus.

Dl Dănescu Ștefan

Al

In favoarea ploieștemlor.

Dl Ganea Cristian-Mihai

In favoarea ploieștenilor, atât.

Dl Popa Gheorghe

Dacă sunt agreate și sunt...

Dl George Sorin Botez

Ne-a spus proiectantul.

Dl Popa Gheorghe

Probabil proiectantul a spus să luăm în vedere tot acest lucru ca să nu modificăm această balanță.

Dl George Sorin Botez

Uitați că e documentul la dumneavoastră.

Dl Andrei Gheorghe

Domnul Popa, dar aceste sume nu trebuie să dea o sumă totală fixă. Nu trebuie trecute în contract. Aceste sume sunt exhaustive...

Dl George Sorin Botez

Sunt niște tarife unitare.

Dl Andrei Gheorghe

...adică se stabilesc de noi pentru fiecare spațiu, pentru fiecare activitate de acolo. Nu trebuie să ajungem la suma de 2 milioane de exemplu, că asta este sums totală.

Nu există, nu ne spune cel care a făcut Hipodromul că trebuie               o

sumă fixă.                                                                   .....-

Dl George Sorin Botez                                    // L_/

Suntem de acord sau nu suntem de acord cu unirea celor două?i[         ; j’ț


V

\

1, u                           ' ■■ii

Domnul Popa, o să vă rog după ce lecturați acel document pe car^yfl^a^daf^să ajungă anexă la hotărâre.

Supunem la vot amendamentul:

*

Menționăm că a plecat domnul consilier Neagu Florin și a venit doamna consilier Sorescu Alina Florina.

Sunt prezenți 20 de consilieri.

*

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 19 voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnișoarei consilier Enache Cristina-Ana-Maria, amendamentul a fost aprobat.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Revin la punctul 1, ca să fiu și în asentimentul grupului PNL, în care punem 2 lei/oră si 12 lei/zi.

s

Dl Dănescu Ștefan

Dânșii nu cred că aveau o problemă cu 12 lei/zi.

S-ar putea în condițiile astea să nu-și mai mențină amendamentul.

Dl Tudor Aurelian

Cred că ar fi bine să nu mai faceți remarci de genul acesta crezând că știți ce dorim noi. Haideți să fim seriosi în această ședință.

î                                     $                                   î             >

DI George Sorin Botez

Supunem la vot:


Cine este pentru?        -19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

19 voturi "pentru” și 1 "abținere" a domnișoarei consilier Enache Cristina-Ana-Maria.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Punctul nr. 5 tarif închiriere spațiu restaurant. Acolo este trecută suma de 2.000 euro/lună. Să se adauge "licitație”. Să fie preț de pornire la licitație.

Dl George Sorin Botez

Prin licitație, preț de pornire 2000 euro lunar.

Dl Tudor Aurelian

O întrebare. Care este diferența între cesionare și închiriere? E o.k^^j

Dl George Sorin Botez

E la fel.

Supunem la vot amendamentul cu noua formulare:

......

(Vi

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi pentru.

A

VLAWfÎ /o'*'/

___w

Dl Ganea Cristian-Mihai

La punctul 6, este vorba de 1000 de euro/lună, la fel, se adaugă licitație, prețul de

pornire.

Dl Popa Gheorghe

A

Aici voiam să fac un comentariu. In contractul de finanțare și ce am văzut în nota de fundamentare, era trecut tot 2000 euro/lună preț de pornire.

Q          Dl Ganea Cristian-Mihai

Erau împreună. Din proiect am observat că este mult mai mic spațiul de la cafenea.

Este o propunere.

Dl George Sorin Botez

Dar e la licitație.

Dl Popa Gheorghe

Bun. Deci preț pornire licitație.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi pentru.

O                          *

Dl Ganea Cristian-Mihai

La punctul nr. 7. ”Taxa pentru spațiu pariuri”.

Dl George Sorin Botez

Tarif închiriere spațiu casă de pariuri.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Sunt 23 de case de pariuri. Nu au niciun preț în proiect.

Dl Popa Gheorghe

Scrie 1% din încasări. Din vânzări.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Aia e separat. Mă gândeam la o sumă de, de fapt așa a fost/^dâmefitat^500 euro/lună, licitația, locația, acele boxe care oricum sunt nefacute.

DI Primar                                                        I                •£ ’i;

1                                                                                                                                                                          vil                       ,        /''■ r-

Ceea ce spunea domnul consilier Popa, vedeți că acel prdcenț din câștig;;ăm impresia că așa este și exprimarea, venituri ca procent din câștig...           . •. "iX

Dl Ganea Cristian-Mihai                                " — -

Este stabilit prin lege.

Dl Primar


Dar nu apare în anexă.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Intră sub incidența legilor jocurilor de noroc și este la nivel de țară. Este un procent fix. Este în lege.

Dl Andrei Gheorghe

Mai sunt unele care nu sunt trecute și o să le băgăm pe toate.

Dl Primar

Dar ar trebui precizat.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Da, ar trebui adăugat.

Domnul Primar, când se face caietul de sarcini, atunci se stipulează.

Dl George Sorin Botez

Ar trebui aici, dacă toată lumea este de acord, să venim cu o precizare la tarif închiriere spațiu casă de pariuri, punem o steluță și jos o explicitare și spunem - „tariful nu include și procentul din câștig datorat organizatorului”.

Este bine asa?

Dl Primar

Conform legislației.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Este foarte bine asa.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul privind taxele acestea de 500 de euro/lună cu steluța respectivă, că nu includ și partea din pariuri datorată organizatorului, de către cel care face pariul:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

20 de voturi pentru.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Revenim la începutul anexei la punctul nr. 3 ”tarif pentru hrană, furaje”. La începutul proiectului știu că Ploieștiul avea în proprietate sau în administrare, un număr de nu știu câte ”x” hectare de teren arabil din care se puteau scoate furaje.

Acum înțeleg că acest lucru este cam ”0” în momentul de fațe scoatem tariful de hrană, neavând obiect de activitate din ceea ce Coman și de la domnul Stănescu de la CSM.


Dl Gheorghe Viorel

Fiecare proprietar își aduce mâncarea lui.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Asa a fost si înainte. Acest lucru este discutat si cu crescătorii cai.

Dl Nan Tiberiu

Suntem aici și puteți să ne întrebați.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Domnul Nan aici de față, mi-a dat o idee. Aș vrea să achiziționez și eu 1000 de cai cu 230 de lei/lună să dai de mâncare la un cal.

Dl George Sorin Botez

Avem două probleme: unu, nu e bine definită, doi, mie mi se pare foarte mică.

Dl Dănescu Ștefan

Să o scoatem.

Dl Nan Tiberiu

Niciun proprietar de cai nu o să vă lase să-i dați mâncare calului lui.

Dl George Sorin Botez

Deci propunem eliminarea punctului 3:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi pentru.

Dl Ganea Cristian-Mihai

în urma acestei adrese, mai sunt în jur de 15 puncte care mai mult sau mai puțin ne privesc. Este vorba și despre galop. Nu are sens să le discutăm acum. Le lăsăm așa și le modificăm ulterior.

Eu mă opresc aici.

Dl George Sorin Botez

Alți colegi, dacă mai sunt alte amendamente?

Dl Andrei Gheorghe

Cele care sunt lipsă și se regăsesc în contract, nu ar fi bine să le băgăm și pe acelea?

Dl Ganea Cristian-Mihai

Dacă avem printre invitați și crescători de cai, în urma discuțiilor avute și cu domnul director și cu domnul Coman, cred că ar fi impetuos necesar să luăm în discuție și aceste puncte - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17?

Dl Nan Tiberiu

Eu sunt convins, pentru că sunt aici niște taxe, care nu se percep nicăieri în lumee asta.

DI George Sorin Botez

Care sunt acelea?                                                        A

Dl Nan Tiberiu                                             "  ' ’ <

I

O ’cursa. ar trebuusa


Taxe de angajament pentru caii care vin din străinătate.

l;


Gânditi-vă că la 3000 de euro să vină cineva să vă dea pentru oferiți un premiu undeva de 100 mii de euro.

Dl George Sorin Botez

Domnul Nan, defmiți-ne și nouă ”taxă de angajament”.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Vă spun eu. La punctul 10 ”taxă de angajament pentru caii care vin din străinătate care sunt angajați la timp - cursă galop derby” - 3000 euro/cursă/cal.

Dl Nan Tiberiu

Sunt inerții. Sunt scornite de cineva care nu a văzut niciodată o cursă. Vă spun sincer.

Dl George Sorin Botez

Ce înseamnă ”taxă de angajament”?

Dl Nan Tiberiu

înseamnă taxă de participare.

Dumneavoastră deja aveți în acest proiect o taxă de participare de 5%, care oricum este mare. Este cea mai mare din Europa la ora actuală.

DI Dănescu Ștefan

A

înțeleg că acolo este percepută ca o garanție

Dl Nan Tiberiu

Nu. Este o taxă care se include în premiu. Adică dacă un premiu are garantat 1000 de euro și aveți 10 cai înscriși, veți avea 50 de euro de fiecare cal, veți avea 500 de euro asigurați din banii proprietarilor. Și restul de 500 de euro o să-i asigurați dumneavoastră din pariuri, din biletele vândute către spectatori. Dar unui cal din străinătate nu poți să-i percepi o taxă suplimentară. Oricum la Consiliul Concurenței ar fî atacată chestia asta. Eu în Ungaria plătesc 1% ca și un cal unguresc. Nu există diferență între caii români și caii ungurești.

în schimb, putem avea niște curse pentru caii români unde ei nu vor intra. Dar nu putem să le spunem că trebuie să plătească mai mult.

Dl Andrei Gheorghe

Domnul Președinte, eu zic să le scoatem.

Dl George Sorin Botez

Explicați-mi și mie. La punctul 10 avem ”taxă de angajament pentru caii care vin din străinătate care sunt angajați la timp - cursă galop derby” - 3000 euro/cursă/cal. Și separat avem la punctul 21 ”taxă de angajament pentru caii care vin din străinătate care sunt angajați la timp - cursă trap derby a iepelor”.

Dl Nan Tiberiu

Sunt niște inerții.

Dl Dănescu Ștefan


Domnul Nan, derby nu înseamnă local?

Dl Nan Tiberiu

Ba da.

Dl George Sorin Botez

Eu voiam să vă spun că la calul armăsar este 3000 de euro și la euro.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Botez, nu poate să participe din străinătate la derby. De asta este derby.

D1 Nan Tiberiu

Da. Este derby-ul României.

Dl Dănescu Ștefan

Din străinătate nu pot participa.

Dl George Sorin Botez

Bun. Si ce facem?

DI Andrei Gheorghe

Le scoatem.

Dl George Sorin Botez

Pe care?

Dl Nan Tiberiu

Tot ce înseamnă taxă de angajament.

Dl Popa Gheorghe

Domnul Președinte, eu zic să ne oprim la punctul 8 ”taxă de intrare la tribune”, să stabilim și tariful acesta...

Dl George Sorin Botez

La 9.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Nu merge. Mai sunt niște taxe care nu pot să fac nicio cursă dacă rămâi la ele. Să le discutăm pe rând.

Dl Andrei Gheorghe

Le luăm la rând domnul președinte.

Dl George Sorin Botez

Vă dau cuvântul.

Dl Andrei Gheorghe

9 rămâne, da?

Punctul 10 ”taxă de angajament pentru caii care vin din străinătate care sunt angajați la timp — cursă galop derby — 3000 euro/cursă/cal”. Se scoate.

Dl George Sorin Botez

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 3 voturi

Sunt 17 voturi "pentru” și 3 „abțineri” ale consilierilor Enache Qriștina-Ana-

ov'k

A       9

Maria, Tudor Aurelian-Dumitru și Tudor Eduard-Emilian. Nu a trecut.^ fi & N Deci am rămas cu 3000 de euro.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Vreau să pun și eu o întrebare de specialitate.

Dl Nan Tiberiu

- - - _ - - -- ■


Știți cumva ce înseamnă un cal care vine din străinătate? Dl Ganea Cristian-Mihai


Cursă galop derby, ce înseamnă? Cai din România sau cai din altă parte?

Dl Nan Tiberiu

Sunt cai din România.


Nu are niciun efect. Plus că suntem ridicoli.

Dacă îmi dați voie să intervin, punctul 12, vă citez ”Taxă de angajament pentru caii care vine din străinătate care sunt angajați la timp (curse galop) - pentru caii partanți din grupa 2 și grupa 3.” Este un copy-paste dintr-un regulament de undeva din lume, pentru că grupa a 2-a și grupa a 3-a când punctual scrii lucrul acesta, în această anexă care este anexă la hotărârea dumneavoastră de consiliu, mă întreb care sunt caii de grupa a doua și a treia?

Dl George Sorin Botez

Nu mă întrebați pe mine. Eu sunt avocat de profesie.

Dl Nan Tiberiu

De unde s-au inventat?

Dl George Sorin Botez

Domnul arhitect, eu sunt avocat de profesie și nu am acest copy. Intrebați-mă de câini și vă pot răspunde.

Problema mea este alta, că în nota de fundamentare, indiferent cine, ce, cum a facut-o, eu trebuia să fiu lămurit asupra acestor chestii și să nu fac aceste investigații care la un moment dat pot deveni penibile.

Nu știu nici ce e acela cal partant, nu știu nici ce-i grupa unu și nici ce-i grupa a doua.

Dar să nu credeți că vreunul dintre consilierii aflați la această masă și animați de bune intenții, vrea să se oprească activitatea acestor căluți. Dar pe de altă parte, nici nu ne cereți să știm ce e calul cu cinci picioare.

Dar această discuție nu trebuia sa o aveți aici cu noi, sunteți bine veniți, vă mulțumim pentru consultanță tuturor, dar haideți să trecem astea.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Ar mai fi la punctul 29 care se repetă, "tarif închiriere boxă și folosință pistă/zi 4 utilităti + curățenie boxă - 50 lei/zi".

Dl Nan Tiberiu

Nu se repetă.

Dna Drăgușin Paulica


Este pentru cine vine de azi pe mâine.

DI Ganea Cristian-Mihai

O.k. Am întrebat ca să fiu lămurit.

Dl Gheorghe Viorel

Cei care sunt în tranzit.

Dl George Sorin Botez

Bun. Am înțeles că la 28 ”Taxă ca procent din premii pentru cursele de trap ce va reveni, nu arbitrilor, ci antrenorilor”.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Președinte, haideți să le luăm în ordine.

Dl George Sorin Botez

Mai departe. Mai are cineva vreun amendament de făcut?

Vă întreb eu, ca să fundamentez eu amendamentul. Ăștia 10% din valoarea premiilor acordate se dau arbitrilor sau antrenorilor?

Dl Nan Tiberiu

O            Se dau antrenorilor.

Dl George Sorin Botez

Și noi de ce am trecut aici arbitri?

Dl Nan Tiberiu

Nu știu. Vă mai spun ceva.

Din premiile acordate, 10% câștigă antrenorul, 10% câștigă driverul și 5% câștigă crescătorul, acolo unde s-a fătat calul respectiv. Chiar dacă l-a vândut de 10 ori.

Dl George Sorin Botez

Și unde scrie asta aici?

Dl Nan Tiberiu

O să scrie în Regulamentul de participare la curse, pe care o să-l votați data viitoare. Asta nu-și are rostul. Nu-și are rostul nici 10% pentru CSM din premii. CSM-ul dă banii. Cum poate să-și ia înapoi 10%?

Q           Dl Ganea Cristian-Mihai

Domnul Președinte, rugămintea mea este să încercăm să stabilim nu o comisie de consilieri, ci o comisie de specialitate, de oameni care știu și să ne explice, să nu venim în necunostintă de cauză în ședință, să ne certăm.

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Domnul viceprimar, explicați-mi și mie, cum vă așteptați dumneavoastră ca eu să votez un proiect de hotărâre când nu știu aceste detalii și vă ofuscați foarte mult că nu votăm acest proiect de hotărâre?

Dl Ganea Cristian-Mihai

„Ofuscat” eu vorbesc cu o cucoană de pe stradă. Acesta este un limbaj de piață. De la Hale și Piețe. De la T.C.E. De unde vreți dumneavoastră. Și o să vorbesc non-stop până o să-mi ia cuvântul domnul președinte. Nu îmi spuneți că m-am ofuscațf'Ș^eu v-am întrebat de ce ați venit nepieptănată la ședință.

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Domnul viceprimar, unii dintre noi muncesc.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Dacă munceați nu puneați întrebări așa.

Dl George Sorin Botez

Haideți să ne oprim aici cu dezbaterile. Ce facem, le lăsăm asa si le revizuim?


Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Eu așteptam, ca aceste tarife și asta a fost întrebarea mea...

Dl Ganea Cristian-Mihai

Domnul Președinte, i-ati dat cuvântul, că eu nu am auzit?

Dl George Sorin Botez

Nu, dar îmi place să o ascult.

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

... și a grupului PNL, să știm că sunt legale. Dacă dumneavoastră vreți să ajungeți acolo unde o să ajungă domnul Cosma, este problema dumneavoastră.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Vă mulțumesc! Ne-a mai urat cineva la un consiliu asa ceva si s-a dus acolo să stiti. Garantat.

5     5

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Nu v-am urat asa ceva.

5

Dl George Sorin Botez

Domnul Ursu, aveți cuvântul, legal vorbind.

Dl Ursu Răzvan

Susțin ce ați propus dumneavoastră acum un minut, haideți să votăm așa și revizuim la următoarea ședință.

5              3

Dl Popa Gheorghe

întrebați ce modificări mai sunt. Celelalte sunt în regulă, pentru că sunt în contractul de finanțare. Ajunsesem undeva la punctul 16. La 17 am înțeles că sunt prevăzute aceste premii pentru cursele de trap și nu de galop, am înțeles că ar trebui făcută modificarea ca și cu cea de antrenori, cu premiile respective la 17 și la 18.

De asemenea, la punctul 21 se făcuse referirea că lipsește acel tarif sau acea taxă de 500 de euro pentru cursele de derby. Poate ar trebui introdus.

Dl George Sorin Botez

Eu am o problemă cu astea care sunt definite aiurea. Pentru că, așa, noi putem să intuim despre ce este vorba. Nu știu care este efectul economic. Dar sunt unele care ne sunt străine. Și atunci vă întreb, nu credeți că ar fi bine, cum a spus domnul viceprimai Ganea, să constituim la art. 2 o comisie care să prezinte după 3 luni modul în care aceste taxe influențează activitatea la Hipodrom? Ca să avem după 3 luni un feedback.

Dl Popa Gheorghe

Eu sunt de acord. Și ce facem? Renunțăm la ele, le votăm,/l^Jpdatenț^pentru analiză?                                                   /*/ \

Dl George Sorin Botez                                n c- 'Îyd-M 'f4

Le votăm si constituim comisia. Sau cei de la Hipodrom să pe^eaMn ;tfei /lw un raport asupra modului de aplicare a acestor taxe.

Dl Popa Gheorghe

O.k. și după aia le revizuim dacă este cazul sau nu.

Dl George Sorin Botez

în aceste condiții, au fost votate mai multe amendamente și aș vrea să completăm Art. 2 - "Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și va informa Consiliul Local în termen de 3 luni asupra efectelor economice ale taxelor adoptate."

Este bine așa?

Dl Ganea Cristian-Mihai

E cam puțin.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

După 90 de zile.

Dl Ganea Cristian-Mihai

Domnul Sîrbu, o să vină sezonul de iarnă cu zăpadă în care nu or să facă nicio cursă.

Dl George Sorin Botez

Corect. Aveți dreptate. "După". Este amendamentul meu.

Cine este pentru?        -19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Menționăm că domnișoara consilier Enache Cristina-Ana-Maria nu se afla în sală la momentul votului.

Supunem la vot proiectul de hotărâre cu toate amendamentele aprobate privind nivelul taxelor și cu amendamentul privind articolul 2:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

19 voturi "pentru".

t-Â A A’

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

vX-


. 4 J VA'- 7

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.