Proces verbal din 01.02.2016

Proces verbal din 01 februarie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL


al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipfh|iy>J din data de 1 februarie 2016


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției viceprimarului cu atribuții de primar, dl. Cristian Mihai Ganea, nr. 842/29.01.2016.

La ședință au participat un număr de 23 de consilieri din 25 în funcție, absenți fiind domnii consilieri Radu Socoleanu și Adrian Lupu.

o

La ședință au mai participat: Domnul Cristian Ganea Doamna Simona Albu

  • - Viceprimar cu atribuții de primar

  • - Secretar


AAA

Ședința a fost condusă de domnul consilier Gheorghe Simion-Sîrbu.

A A A

DL Gheorghe Sîrbu

Bună ziua! Declar deschisă ședința extraordinară a consiliului local. începem ședința cu intonarea Imnului național.

*

Stimați colegi, sunt prezenți în sală 23 de consilieri. Lipsesc dl. Lupu Adrian și dl. Socoleanu Radu. La ședința noastră participă o parte din directorii instituțiilor și societăților subordonate Consiliului Local, presa și alți invitați.

Față de ordinea de zi anunțată, se retrag:

Punctul 14 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimări pentru anii 2017 - 2018„\

Punctul 15 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 și estimări pentru anii 2017 - 2018 ale S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.„;

Punctul 17 „Proiect de hotărâre privind aprobarea sistării execuției unor obiective de investiții din municipiul Ploiești până la contractarea unui împrumut'.


managementul deșeurilor Prahova”.

Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi:          V ; J

Cine este pentru?                    23 de voturi

f        „                                             \oAOIlis'x

Cme este împotriva?                -

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Cu modificările anunțate, supun la vot ordinea de zi în integralitate: Cine este pentru?                     23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

A

înainte de a intra în ordinea de zi aș vrea să fac un anunț: s-a retras de pe ordinea de zi, printre altele, punctul 17 privind aprobarea sistării execuției unor obiective de investiții. Vor fi trecute în bugetul mare, așa cum am vorbit cu dna director economic, cu o alocare minimă.

Ar mai fi o problemă: din punct de vedere tehnic, se retrag bugetele de la Transport Călători Express și de la SGU și noi votăm așa, cam nu știm ce votăm, bugetul mare al municipiului Ploiești dar, ca să putem vota, o să avem și noi niște amendamente la bugetul mare și atunci sper că veți înțelege și va fi votat așa cum trebuie.

Intrăm în ordinea de zi. Proiectul nr. 1 pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și estimări pe anii 2017-2019 al Serviciul Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor Ploiești”.

*                                                                      9


Dacă sunt comentarii? DL Bolocan vă rog.

DL Iulian Bolocan

Aș vrea să întreb conducerea de la Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor: ați fundamentat acest buget, este cel pe care-1 susțineți?

Dna, dir. Cristina Gâdiuță SPLCEP

Da, ne vom descurca până la sfârșitul anului.

D1. viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea

Dl. Bolocan, aș fi fost recunoscător dacă veneați sâmbătă, când s-a dezbătut bugetul ca să puneți întrebări.

DL Gheorghe Sîrbu

Dl. Primar să știți că un consilier are dreptul să-și spună punctul de vedere în cadrul ședințelor consiliului local.

9              »

DL viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea

Nu am spus că nu aveți dreptul, am spus că aș fi fost recunoscătordăcăați fiz/enit sâmbătă.                                                           .X

DL Ionuț Ionescu


Dl. viceprimar cu atribuții de primar, o dezbatere publică \ organizează într-o sală corespunzătoare și nu este o simplă prezentare.

Astăzi dezbatem proiectul. De aceea, la fiecare proiect este întrebări sau amendamente.

Dezbaterea publică pe care ați încercat s-o organizați, în urma poate nu doar a presiunii unei anumite formațiuni politice ci, sper eu, pentru transparența pe care ne-ați promis-o în administrația locală. Astăzi, tocmai pentru transparență, vom avea anumite comentarii, anumite propuneri, pe care sper să le analizați cu atenție.

Dl. viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea

Aveți dreptate dl. consilier, însă, sala vi s-a părut că a fost plină sâmbătă? Ați spus că nu a fost corespunzătoare dar eu cred că au fost destul de multe locuri libere. îmi asum și eu lucrul acesta și chiar am fost puțin supărat pentru că nici unii dintre colegii noștri nu au fost.

O      DL Gheorghe Sîrbu

Dacă mai sunt discuții pe acest proiect? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul nr. 2 pe ordinea de zi: "Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2016 și estimări pe anii 2017-2019".

Dacă sunt comentarii? Dna. Enache, vă rog!

Dna. Cristina Enache

Mulțumesc dl președinte!

Aceeași întrebare și pentru dna. director: considerați că fundamentarea pe care ați facut-o bugetului, este suficientă pentru instituția dumneavoastră până la sfârșitul anului?

Dna, dir. Carmen Gheorghe Poliția Locală

Funcționare, am estimat înjur de 7 luni, pentru salarii, pentru tot anul.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Nu ați înțeles? întrebarea a fost simplă: bugetul vă asigură funcționarea normală tot anul? Da sau nu?

Dna, dir. Carmen Gheorghe Poliția Locală

Am spus: funcționarea pentru 7 luni.

Dl. Gheorghe Sîrbu

De ce? Dumneavoastră lucrați numai 7 luni din an?

Dna, dir. Carmen Gheorghe Poliția Locală
Nu, am făcut distincție de salarii, am spus că ne ajunge p^^u^^^^pentru funcționare, am estimat 7 luni.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Am rugămintea la Direcția Economică: împărțiți bugetul Poliția Locală la 12 luni și-i alocați pe lună exact cât îi revine. Nu-când vor veni alții rămân în aer. Deci, îi împărțiți bugetul pe care-1 aveți astăzi la 12 luni și atât îi alocați pe lună.

Dna, dir. Carmen Gheorghe Poliția Locală

Toată lumea a făcut pentru 6 luni.

Dna, dir. Nicoleta Crăciunoiu Direcția Economică


Poliția Locală este singura instituție care nu are venituri proprii, este finanțată integral din bugetul local. Situația este generală, pentru toate instituțiile.

Dl. Gheorghe Sîrbu

V-am spus: bugetul pe care i l-ați dat pe 2016 îl împărțim la 12 luni și, în fiecare lună, începând de acum, îi dați cât se cuvine ca să funcționeze până la sfârșitul anului.

Vă rog dl. Palaș.

Dl. Paul Palaș

Vă mulțumesc dl. președinte!

Cu respect, vă informez faptul că este vorba de o neînțelegere. Așa cum s-a discutat în mai multe rânduri, bugetul, așa cum este el croit în acest moment, asigură cheltuiala cu personalul pe întreg anul iar, cheltuielile de funcționare, cheltuielile materiale, sunt asigurate, de la caz la caz 6, 7, 8 luni de zile, cu o singură excepție -Evidența Persoanelor care ar avea asigurat pentru tot anul dat fiind faptul că au și venituri proprii destul de consistente.

Nu se poate face ceea ce ați solicitat dumneavoastră, dl. președinte pentru simplu motiv că, dacă suma alocată, în acest moment, ca subvenție Poliției Locale ar fi împărțită la 12 și ar însemna ca această subvenție să fie suficientă pentru luna ianuarie, ar însemna ca dna director să dea afară aproape jumătate din oameni să se poată încadra în bugetul acesta.

Am spus-o și o repet: este o situație de moment până când tragem creditul și, după ce am tras creditul, vom veni cu o suplimentare pentru fiecare buget în parte. Aceeași problemă o au toate instituțiile din subordinea consiliului local nu numai Poliția Locală.

Dl. Ionuț Ionescu

Stimate coleg, așa cum s-a spus și mai devreme, bugetul pentru salarii este asigurat pentru tot anul. Ba, mai mult, este asigurat și un plus pe partea salarială, având în vedere prevederea legală de a nu rectifica pozitiv la capitolul cheltuieli salariale în cursul anului.

Din punct de vedere al cheltuielilor de funcționare, alte cheltuieli decât cele salariale, discutăm aici si de achizițiile de carburant si de alte bunuri si servicii si de asigurări, ș.a.m.d.

Aici, discuția a fost de a găsi o formulă, până la aprobarea ^editului^de a ne asigura că, la jumătatea anului mai avem cum să funcționăm. Cu totn^inî'eă &el^credit se poate sau nu contracta. încă nu avem siguranța că Ministerul ^^Fmanț^^a^pțoba tragerile pentru acest an. în momentul în care vom avea această siguranța șî âypfejoate aprobările luate și un contract de credit luat, atunci putem să spunem^^zaveitf de jinde să dăm de la jumătatea anului”. Până atunci, trebuie să găsim o fornâ^â^j^ggj^a^a5/v-am propus: să avem o distribuție echilibrată a celorlalte cheltuieli cu excepîiâ-bheltuielilor de personal, împărțite la 12 luni. Dacă reușim după aprilie încolo să avem toate aceste lucruri rezolvate, atunci putem reveni asupra acestei chestiuni.

Vă mulțumesc!

D1. Gheorghe Sîrbu

Mulțumim și noi dl consilier!

Eu nu sunt finanțist de meserie dl. consilier Palaș, dumneavoastră sunteți. Eu am învățat de când sunt în consiliul local, mai ales de la colegul nostru din mandatul trecut, dl. consilier Iancu, un mare finanțist local, că împart ce am, ceea ce voi lua, întâi să iau să împart. Asta-i spuneam doamnei director de la Poliția Locală: împărțim ce avem acum. Dacă vom reuși să luăm credit, că deocamdată nu știm dacă ni-1 aprobă, îl vom împărți atunci. Așa că, împărțirea se face pe 12 luni.

Mulțumesc!

J

Să trecem la art. 2 și renumerotăm: "suma alocată în buget pentru funcționare se împarte la 12 luni".

Dl. George Botez

în spiritul a ceea ce spuneți dumneavoastră am o întrebare: dacă vara este nevoie mai multă de benzină sau de anumite cheltuieli specifice și iama altfel, cum faci să le echilibrezi? Există luni cu o cheltuială mai mare și luni cu o cheltuială mai mică și aici nu mă refer la salarii.

Cum se procedează? Ca, dacă-i limitați într-o lună o cheltuială, e posibil să aibă nevoie de mai mult.

DL Gheorghe Sîrbu

Dacă rămâne profit în luna respectivă...

DL George Botez

Pe mine mă interesează în primul rând să fie respectată dispoziția legală care prevede că banii pentru salarii trebuie alocați de la bun început și că nu există posibilitatea unor creșteri pe zona de salarii. Ce stabilim acum, asta rămâne.

DL Gheorghe Sîrbu

La salarii, au banii alocați. Vorbim de suma necesară funcționării în bune condiții a Poliției Locale, suma prevăzută în buget să se împartă în 12 luni.

Dna. Paulica Drăgușin

A spus că are prevăzut numai pentru 7 luni, ce face, 5 luni nu mai funcționează? Vin salariații numai să-și ia salarii? Nu mai au fonduri pentru funcționare, nu mai au lumină, nu mai au nimic.

DL Constantin Popa

Nu putem sa supunem la vot un astfel de amendament pentru că n este corect pentru că nu putem să le spunem noi câtă benzină să con mâine. Trebuie să înțelegeți că ați făcut un amendament prost și J&S doamna director de la Poliția Comunitară poate s-o ia ca pe o recom de ea.


D1. Gheorghe Sîrbu

De ce s-o ia ca o recomandare? De ce este un amendament prost? D sunteți acum și conduceți Primăria până în iunie și aveți bani și, din iunie încolo nu vă interesează că nu mai aveți nicio sansă la Primărie.

3                       3

D1. George Botez

Cred că ați intrat pe zona minată care aparține domnului Ionuț Ionescu pentru că domnia sa era cu predicțiile.

DL Gheorghe Sîrbu

Amendamentul este următorul: "suma alocată din buget pentru funcționare se împarte la 12 luni ale anului".

Dna, dir. Nicoleta Crăciunoiu Direcția Economică

Nici noi, nici celelalte instituții nu putem împărți. De exemplu: noi avem rate trimestriale la bănci, dobânzi lunare, diferă.

DL Gheorghe Sîrbu

Nu am întrebat ce are Primăria. Eu am întrebat: bugetul acesta de la Poliția Locală se poate împărți în 12 luni?

Dna, dir. Nicoleta Crăciunoiu Direcția Economică

Nu se poate. Și, ei sunt singurii care nu au venituri proprii. Dacă-i vine factura de lumină în mai și nu-i ajunge, ce facem, stăm până la sfârșitul lui iunie, plătim niște penalități că nu are 1/12 din buget?

Dl. Gheorghe Sîrbu

Atunci, cum și-a fundamentat acest buget?

Dna, dir. Nicoleta Crăciunoiu Direcția Economică

Noi le-am fundamentat corect pe toate, pe coloana de sume solicitate sunt corecte. Posibilitatea bugetară atât a permis, să împărțim între noi această sărăcie.

DL Gheorghe Sîrbu

Această posibilitate trebuie să fie pentru 12 luni. Asta nu înțelegeți dumneavoastră și nimeni de aici. Anul 2016 este din ianuarie până în decembrie. îmi explicați niște lucruri pe care le-ar spune oricine de aici. Din august încolo ce facem noi?

Supun la vot amendamentul propus:

Cine este pentru?                    10 voturi

Cine este împotrivă?                9 voturi

Dacă se abține cineva?              4 abțineri

Cu 10 voturi pentru, 9 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Radu Mateescu, Robert Vîscan, Marilena Stanciu și Sanda Dragulea și 9 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Constantin Popa, George Botez, Marcian Cosma, Iolanda Băzăvan, Răzvan Ursu, Constantin Minea, George Pană, Iulian Teodorescu și Paul Palaș, amendamentul nu a fost aprobat.

*


Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?                5 abțineri

Cu 19 voturi pentru și 5 abțineri, cele ale domnilor consilieri:

Paulica Drăgușin, Larisa Băzăvan, Gheorghe Popa și Geta Șerban, proiectul dFITotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: "Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și estimări pe anii 2017-2019 al Casei de Cultura a municipiului Ploiești ”L L. Caragiale".

Dacă sunt discuții? Dl. Popa, vă rog.

Dl. Constantin Popa

Mulțumesc dl. președinte! Aș avea o întrebare pentru dna director de la Casa de Cultură: să ne precizeze aici dacă sumele, așa cum sunt ele fundamentate în buget îi ajung să funcționeze până la sfârșitul anului?

Dna, dir. Luminița Avram Casa de Cultură ”I.L. Caragiale” Ploiești

Din suma totală de 546 de mii de lei propusă pentru buget, 386 de mii reprezintă cheltuieli cu salariile până la sfârșitul anului iar, 160 de mii reprezintă cheltuielile cu materialele până la sfârșitul lunii iunie, 6 luni. Am spus și sumele pentru că noi avem un buget foarte mic, abia am reușit să facem față cu cei 160 de mii de lei pentru cheltuieli materiale până la sfârșitul lunii iunie. .

Dl. Gheorghe Sîrbu

Deci 6 luni. De când sunteți director la Casa de Cultură?

Dna, dir. Luminița Avram Casa de Cultură ”I.L. Caragiale” Ploiești

Din 2013.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Știți cine conducea Primăria în 2013, da? Cine v-a pus acolo director.

Dna, dir. Luminița Avram Casa de Cultură ”I.L. Caragiale” Ploiești

Am dat concurs.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Lăsați-mă să termin. Și, din 2013, v-ați asigurat funcționarea pentru 6 luni. Bravo dna director, felicitări!

Dna, dir. Luminița Avram Casa de Cultură ”I.L, Caragiale” Ploiești

Vreau să vă spun că, în cei 3 ani de management am adus 20 de mii de euro sponsorizare la Casa de Cultură.

DI. Gheorghe Sîrbu

V-ați mutat în clădirea nouă a OMV-ului?

Dna, dir. Luminița Avram Casa de Cultură ”I.L. Caragiale” Ploiești

Nu este vina mea că nu m-am mutat până acum. Aștept împreună cu d să se rezolve problemele cu instalațiile, discutăm amândoi vom muta.


Dl. Gheorghe Sîrbu

Sunt curios din ce veți achita acolo toate cheltuielile de întreținere.

5                                                                                                              5

D1. Constantin Popa

Eu nu vă fac recomandarea să împărțiți suma dar v-aș ruga să fiți foarti cheltuielile de organizare și funcționare să vă ajungă cât mai mult timp.

DL Gheorghe Sîrbu

Dânsul nu vă face recomandarea să împărțiți suma dar să vă ajungă 6 luni, până în iunie.

Dacă mai sunt alte comentarii? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?          2 abțineri

Cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ionuț Ionescu și O Paulica Drăgușin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Poftiți dl. Ionescu.

D1. Ionuț Ionescu

Mulțumesc dl președinte!

Situația culturii, în general, de astăzi este cea pe care ne-a prezentat-o și dna. director. Mulțumim sponsorilor.

Din păcate, cu toții ne-am asumat un act adițional la contractul cu Petrom-ul și am promis că vom face niște lucruri acolo. Nu suntem în afara clauzei de 10 milioane de euro, suntem în interiorul clauzei. Ce lucrări s-au început până în octombrie? Nu am primit nicio informare la consiliul local atât în privința mutării AS SC, cât și în privința Casei de Cultură. Este păcat ca, acei copii minunați, care fac lucruri frumoase la Casa de Cultură ”I.L. Caragiale” să stea în condițiile pe care le avem astăzi la Casa de Cultură. Mi-aș dori să văd condiții mai bune și o administrare mai bună a acestui buget.

De aceea m-am abținut. Vă mulțumesc!

O      Dl . viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea

Sunt încântat că toată lumea are grijă de acest lucru. Să știți că se fac eforturi foarte mari pentru a se putea muta și ASSC-ul și Casa de Cultură numai că trebuie să îndeplinim niște condiții, cea mai importantă este cea de la ISU. Se lucrează și dl. Dinu vă poate povesti mai multe.

DL Gheorghe Sîrbu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești pe anul 2016 și estimări pe anii 2017-2019„.

Dacă sunt comentarii? Poftiti dl. Botez.


la sfârșitul stagiunii, ceea ce, pentru noi, înseamnă luna iunie.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Ați văzut dumneavoastră dna director, la toate amendamentele pe care noi încercăm, cei de opoziție, să le ridicăm în fața consiliului local, de normalitate, dumneavoastră veniți și ne spuneți că aveți până la sfârșitul lui iunie.

Ați văzut dumneavoastră ce bine funcționează partea asta stângă a mea, cei de la putere, s-au unit din nou, s-au certat o perioadă de vreo 60 de zile, și-au dat la oase și acum votează non stop. Nici măcar amendamentele noastre nu le iau în seamă, care sunt corecte. Colegii mei nu vin să ridice aici amendamente pentru ei. Noi mai avem mandatul acesta 4 luni de zile. Toți de aici plecăm, unii vor mai fi pe listă, alții nu. Problema este că noi nu venim aici să mințim ploieștenii sau să ne mințim pe noi.


Amendamentele pe care le-am făcut sunt amendamente foarte corecte.

Dl. Constantin Popa

Și în ședința trecută au fost trimiteri făcute de către un consilier de pe partea dumneavoastră și când a vrut să i se dea replica i-ați tăiat microfonul.

DL Gheorghe Sîrbu

Nu i-am tăiat microfonul, că nu tai eu microfoane.

Dl. Constantin Popa

Vă rog să fiți echidistant față de toți colegii consilieri în această ședință.

DL Gheorghe Sîrbu

Spuneți-mi dumneavoastră cui i-am tăiat microfonul.

Dl. Constantin Popa

Domnului Lupu Adrian în momentul când dna. Enache Cristina i-a adresat niște întrebări la care trebuie să răspundă.

D1. Paul Palaș

Dl. consilier, nu ați înțeles, era vorba de teatru, nimic altceva.

DL Gheorghe Sîrbu

Nu vedeți că aveți un coleg și pe partea cealaltă? S-ar putea să nu mai fie pe nici o listă dar, asta e altă treabă.

Dacă mai sunt alte comentarii? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de

hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

21 de voturi


Dacă se abține cineva?

2 abțineri

9


Cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Iulian Bolocan și Gheorghe Popa, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privin^apgpbarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și estimări pe Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești'.


Dacă sunt comentarii? Constat că nu sunt. Supun la vot proiec

Cine este pentru?               23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: "Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2016 și estimări pe anii 2017-2019”.

Dna. Paulica Drăgușin

Dna director, pentru funcționare, fondurile sunt suficiente?

Dna, dir. Laura Moagher Parcul Memorial „Constantin Stere”

U        Pentru funcționare avem pentru primele 6 luni iar, salariile sunt asigurate pentru

cele 12 luni.

Dna. Paulica Drăgușin

Și, după 6 luni, în cazul în care nu vom lua creditul?

Dna, dir. Laura Moagher Parcul Memorial „Constantin Stere”

Las asta la hotărârea consiliului local. Altă soluție nu am găsit cu banii prevăzuți pentru instituția noastră dar, singura opțiune ar fi să închidem Grădina Zoologică. Nu pot să le spun animalelor că nu mai am bani de hrană. Este vorba de un număr de peste 500 de animale în grădina zoo și peste 1700 de câini, actual în adăpostul de câini. Nu-mi pot permite să nu le asigur hrana.

Dl. Ionuț Ionescu

Cu toții știm situația dificilă bugetară în care ne aflăm însă, se pare că, la fundamentarea veniturilor, cel puțin și din discuția pe care am avut-o și cu Serviciul Public Finanțe Locale și cu Parcul Memorial „Constantin Stere”, s-au scăpat din vedere O posibile venituri rezultate din hotărârea 502 din decembrie referitoare la regulamentul privind câinii cu stăpâni și fără stăpâni. Acel regulament prevedea anumite venituri la bugetul local, venituri care nu au fost estimate nici ca sursă nici ca și cheltuială, ceea ce ar fi o posibilă soluție pentru a acoperii în acest moment anumite găuri.

Am făcut și o estimare concretă a acestor chestiuni și, într-o variantă extrem de pesimistă, aș fî mers pe 490mii lei venituri pe care să le prindem în bugetul local pentru Parcul „Constantin Stere” și aș fi propus că această sumă să fie utilizată pentru introducerea pe lista de investiții pe anul 2016 "autoutilitară laborator sterilizare mobilă” - 290mii lei. Este ceea ce ne-am asumat prin acea hotărâre de consiliu că vom face. De asemenea, 200mii lei la ”alte bunuri și servicii” unde intră și hrana animalelor de care vorbea dna. director, putând separa hrana pentru partea de adăpost de câini unde se pot duce acești bani și rămânând sumele pentru partea de zoo.

Este propunerea pe care v-o fac astăzi dincolo de riscul ca acea hotărâre^să aibă anumite discuții ulterioare. Dar, cred că o rectificare mai devreme de lu^^prilie'mae posibilă și, atunci o astfel de prevedere ne dă posibilitatea să mergem /înainte cu aplicarea regulamentului. Sigur, mai puțin zonele care vor fi în discuțiile' ./          î

Dl. George Botez                                                    // j

Având în vedere că împart paternitatea hotărârii privind rezolvarea problemelbr câinilor cu dl. Ionuț Ionescu, voiam să știu dacă a fost deschisă o poziție bugetară- pentru aplicarea acestei hotărârii din 2015?

Dna, dir. Laura Moagher Parcul Memorial „Constantin Stere”

Noi, în bugetul inițial propus, am avut această prevedere dar, știind situația financiară de acum și adusă la cunoștință de către Serviciul Economic nu ne-am permis s-o mai trecem în varianta de astăzi.

Dl. George Botez

Dar măcar ca și poziție bugetară.

Dna, dir. Laura Moagher Parcul Memorial „Constantin Stere”

Nu ni s-a permis de la Serviciul Economic.

Dna, dir. Nicoleta Crăciunoiu Direcția Economică

Poate să-și facă buget separat având sursă - taxă specială, venituri. Dacă o încasează, cheltuieli efectuează.

Dl. George Botez

Deci, m-ați zăpăcit. întrebarea mea este așa: dacă poimâine, după ce votez bugetul, vreau să încep să aplic hotărârea 502, am sau n-am posibilitatea în formula actuală?

Dna, dir. Nicoleta Crăciunoiu Direcția Economică

In formula actuală, propusă, nu.

Dl. George Botez

Eu vreau să am.

Dna, dir. Nicoleta Crăciunoiu Direcția Economică

Va trebui să-și prevadă și venituri.

Dl. George Botez

O facem acum.

Dna, dir. Nicoleta Crăciunoiu Direcția Economică

Propuneți. Dacă încasează venituri în acea taxă specială, va face acea cheltuială.

Dl, George Botez

Cu amendamentul propus de dl. Ionuț Ionescu se poate?

Dna, dir. Nicoleta Crăciunoiu Direcția Economică

Da, eu zic că da. Din punct de vedere al bugetului, da. Dar nu la angajarea cheltuielii. Cu condiția încasării veniturilor. Nu că i-aș da eu din bugetul local. Va face acea cheltuială în condițiile în care încasează acele venituri din acele taxe speciale.

Dl. George Botez

Pe de altă parte, eu vin și întreb: ce ne costă să avem o poziție deschisă și subfmantată la acest moment, având în vedere că asta este chiar o chestiune de necesitate a localității? Nu am acordat o hotărâre doar ca să ieșim bine, hai că am rezolvat-o și pe

asta. Era chiar o problemă să deschidem o poziție pe zona asta și ulterior să j^niLcredituI acela pe care toată lumea îl așteaptă să putem repartiza 3 lei și p problemei?


Trebuie neapărat să fie venituri proprii? Localitatea chiar nu pentru această problemă?

DL Gheorghe Sîrbu

A ridicat mâna dl. Ionescu și pe urmă dl. Palaș. Dl. Ionescu vă rogNs;

Dl. Ionuț Ionescu

Domnule consilier, domnule președinte, discutăm despre o taxă care ar trebui încasată prin Serviciul Public Finanțe Locale. Deci ea, ca și venit se va reglementa printr-un amendament pe capitolul venituri și pe capitolul cheltuială pe întreg bugetul. Aici discutăm doar repartizare pe acest buget, sursă buget local. Nu este o taxă specială care poate fi încasată de către Parcul Memorial Constantin Stere în mod direct ci este o taxă care se va încasa prin Serviciul Public de Finanțe Locale devenind venit propriu al municipiului Ploiești cu destinație specială.

DL Paul Palaș

Asta voiam să întreb pentru că era o neînțelegere la un moment dat, dl. Ionuț Ionescu a precizat de la bun început faptul că trebuie modificat proiectul de buget al municipiului Ploiești iar, din discuțiile ulterioare, am înțeles că treaba putea fi rezolvată în interiorul bugetului Parcului Memorial Constantin Stere.

In funcție de ce se votează astăzi aici se poate rezolva orice. Dacă dumneavoastră veți considera că acest amendament este bine venit, putem într-adevăr modifica dar, pe niște calcule corecte.

*

Dna, dir. Laura Moagher Parcul Memorial ”Constantin Stere”

îmi cer scuze, veniturile care sunt din această hotărâre de consiliu revin tocmai după ce-1 punem în aplicare. Noi nu luăm taxe și nu poți să dai amenzi până nu pui în aplicare acea hotărâre de consiliu. întâi trebuie să ne apucăm de treabă, să luăm unitatea mobilă, să strângem câinii, să sterilizăm iar, cine nu respectă acea hotărâre va fi amendat. Nu sunt venituri să pot pune în aplicare.

DL George Botez

Există și alte categorii de venituri pe bază de declarație pe care cetățenii trebuie s-o dea, sunt venituri anticipate desfășurării activității.

Dl. Ionuț Ionescu

Dna. director, îmi pare rău, regulamentul are, în primul rând, o obligație: la data de 31.01 ar fi trebuit să aveți niște protocoale semnate. Nu vă trebuia niciun buget ca să semnați aceste protocoale cu asociațiile prevăzute în hotărârea respectivă. Nu ați facut-o până acum, vă rog s-o faceți în continuare.

în al doilea rând, aceste venituri la care ați făcut referire sunt legate de proprietarii de animale de companie, de căței în speță. Nu au nicio legătură cu aplicarea regulamentului pe domeniul public ci sunt sursă, tocmai pentru a putea aplica regulamentul pe domeniul public. Dacă vreți să punem calul înaintea boilor, putem s-o facem dar nu așa prevede hotărârea respectivă.

DL Paul Palaș

Dl. consilier, cât evaluați dumneavoastră că ar fi venituri în următoar^^|tafdin aceste taxe pe care am avea dreptul să le încasăm fără să fi funcționăf^reb^ra^^șt serviciu?

DI. Ionuț Ionescu                                 td       H

S-a plecat și, în fundamentarea proiectului de hotărâre la monwțg^^^c^yâ fost o întreagă discuție în consiliul local, dacă vă amintiți, la prin^^eșpjhi^re a regulamentului din datele oferite de asociațiile chinologice, există circ^M^OO de exemplare de canine pe raza municipiului Ploiești, care nu se încadrează în categoria câini de rasă. Din aceste exemplare, peste 10.000 sunt femele. Luând în considerare o variantă pesimistă în care numai 20% dintre aceste animale rămân nesterilizate, respectiv numai 20% dintre aceste femele vor avea cel puțin o generație în cursul anului, suma totală rezultată — 490mii lei, cea pe care am propus-o.

Dacă doriți, vă pot pune la dispoziție această estimare pe care am avut-o în vedere și la momentul fundamentării hotărârii de consiliu local.

DL Paul Palaș


Acum, hârtia suportă orice. Dacă dumneavoastră considerați că această sumă este realizabilă, putem s-o trecem în bugetul Primăriei, să deschidem poziție de finanțare și pentru Parcul Constantin Stere. Dacă nu mai puteți avea răbdare două luni de zile până la o rectificare ce dorim cu toții s-o facem și atunci să prindem toate aceste elemente, o putem face și acum. Depinde foarte mult de ce rezultă în urma votului.

D1. Ionuț Ionescu

Chestiunea nu era de răbdare ci de a respecta o hotărâre pe care tot noi am dat-o.

DL Paul Palas

Dacă, onor consiliul poate considera că este posibil s-o aplică de acum, o putem aplica de acum.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Amendamentul îl facem la bugetul municipiului?

DL Ionuț Ionescu

La Parcul Stere.

La anexa 1, la poziția ”alte cheltuieli cu bunuri și servicii”.

D1. George Botez

Dl. Ionescu, ați făcut o socoteală statistică, probabil că gradul de realizare s-ar putea să fie și mai mic. Interesul este să deschidem poziția pentru că nu avem și dna director trebuie, până la 31 martie, să prezinte o prognoză a numărului cu care va funcționa și cât costă serviciul acesta. Așa i-am lăsat la dispoziție. Haideți să deschidem poziția, haideți să nu ne amăgim cu cifre foarte mari.

DI. Ionuț Ionescu

La rândul 67 plus 200. Puneți deocamdată în partea dreaptă să se vadă modificările, după care le operăm.

Și, la capitolul 71.01.02 plus 290 și modificare la anexa 2 se trece o nouă poziție ”autoutilitară” 290.

Mulțumesc!

DL Gheorghe Sîrbu

Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot amendamentul pr consilier Ionuț Ionescu:

17 voturiCine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             6 abțineri

Cu 17 voturi pentru și 6 abțineri, cele ale domnilor consilieri Pâ Teodorescu, George Pană, Radu Mateescu, Robert Vîscan și Mari amendamentul a fost aprobat.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

O

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și estimări pe anii 2017-2019 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Dacă sunt comentarii? Poftiți dl. Popa.

Dl. Gheorghe Popa

Mulțumesc dl. președinte!

Aceeași întrebare aș vrea s-o pun și eu domnului director: știm cu toții problemele pe care le-a avut Clubul Sportiv în anul 2015 când, de fiecare dată ne-am chinuit să găsim surse pentru a aloca către Clubul Sportiv Municipal astfel încât acest club să-și desfășoare activitatea în condiții normale de funcționare fără riscul de a se rezilia niște contracte ale unor jucători.

Aș vrea să-1 întreb pe dl. director de la Clubul Sportiv Municipal dacă fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 reflectă funcționarea Q acestui club până la sfârșitul anului și nu vom mai avea situații ca anul trecut?

Dl. dir. adj. Marian Stănescu Club Sportiv Municipal

Bună ziua!

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, așa cum ați spus și dumneavoastră, în anul 2015 a avut mari probleme financiare. în 2016 noi am făcut economii în jur de vreo 2 milioane de lei, poate chiar mai mult. Bugetul alocat ne ajunge, pentru salarii, până la sfârșitul anului urmând ca toate celelalte să ne ajungă poate până la sfârșitul lunii iunie.

DL Gheorghe Sîrbu

Dl. Teodorescu a părăsit sala.

Dumneavoastră în ce calitate ne vorbiți pentru că eu, la ultimele ședințe, am văzut un alt director. Ce fel de director sunteți? Sunteți adjunct. De economic cine se ocupă la Clubul Sportiv?


Nu cunosc exact suma. în orice caz, nu este vorba de sumă mare.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Eu nu v-am întrebat dacă este o sumă mare, v-am întrebat ce sumă. M-a mai mințit cineva când am pus întrebarea asta. N-o știți, n-o știți, asta este.

D1. Robert Vîscan

Vreau să vă întreb dacă discutăm despre bugetul pe anul acesta sau despre cel pe 2015. Nu l-am pregătit pe cel de anul trecut și văd că dumneavoastră sunteți interesat de cel de anul trecut.

Dl, Gheorghe Sîrbu

Dl. consilier, anul trecut ați venit în fața noastră de câteva ori și dl. George Botez,


colegul nostru care a condus un colectiv de lucru acolo și au fost probleme majore vizavi de cheltuirea banilor. Dacă nu știți întrebați colegul dumneavoastră ce mi-a spus mie când a plecat de acolo vizavi de cheltuirea celor 3 milioane de euro.

DL Ionuț Ionescu vă rog!

D1. Ionuț Ionescu

Mulțumesc dl. președinte!

Aș întreba CSM-ul: că a făcut afirmația că a făcut prevederea bugetară pentru ceea ce înseamnă cheltuieli salariate, include și contractele jucătorilor? Data trecută ni s-a spus că este vorba de salarii.

DL dir. adj. Marian Stănescu Club Sportiv Municipal

DL consilier, discutăm punctual de salariile angajaților CSM nu de contracte de colaborare sau prestări servicii, ceea ce înseamnă sportivi.

DL Ionuț Ionescu

Și, pentru acelea pentru câte luni aveți asigurate?

DL dir. adj. Marian Stănescu Club Sportiv Municipal 4 luni, până la terminarea campionatului, în forma actualului buget.

D1. viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea

DL Stănescu a spus adevărul pentru că nu știm dacă vom concura în Cupele Europene cu sportul de masă la Clubul Sportiv, în funcție de bani.

DI. Gheorghe Sîrbu

Dacă mai sunt alte comentarii? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de

hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

13 voturi


9 abțineri


Cu 13 voturi pentru și 9 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Paulica Drăgușin, Larisa Băzăvan, Gheorghe Popa, Nicolae Șuga, Cristian Cristina Enache, Geta Șerban și Gheorghe Sîrbu, proiectul de 1


Dumitru,gțj^Ibnescu, -x---- a^^apro&afcX


***

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hoi bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal estimări pe anii 2017-2019”.

Dacă sunt comentarii? Constat că nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           4 abțineri

»                                                                                      5

Cu 18 voturi pentru și 4 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Gheorghe Popa și Cristina Enache, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

O       Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea

bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2016 și estimări pe anii 2017-2019”.

Dacă sunt comentarii? Constat că nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

»

17 voturi

5 abțineri

J

Cu 17 voturi pentru și 5 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Gheorghe Sîrbu, Iulian Bolocan, Gheorghe Popa, Cristian Dumitru și Ionuț Ionescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și estimări pe anii 2017-2019 al Q) Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

21 de voturi

1 abținere

Cu 21 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Gheorghe Popa, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și estimări pe anii 2017-2019 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre^Zfy Cine este pentru?                  21 de voturi                  /y ''    ■

Cine este împotrivă?                -                              / §7 /,/• .)

Dacă se abține cineva?             1 abținere                              '

Cu 21 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier ^heorghe Popa, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământpreuniversitar de stat si al Centrului Crese pe anul 2016 si estimări pe anii 2017-2019”.

Poftiți dl. Ionuț Ionescu!

Dl. Ionuț Ionescu

Vreau s-o întreb pe dna. director economic dacă aici avem asigurată resursa minimală pentru ceea ce înseamnă utilități măcar până la sfârșitul anului.

Dna, dir. Nicoleta Crăciunoiu Direcția Economică

O        Sumele s-au repartizat de finanțe după costul standard. în funcție de evoluția

plăților, și la cheltuieli de personal și la bunuri și servicii, an de an au fost cel puțin 4 rectificări prin care s-au alocat surse suplimentare. în momentul acesta nu cuprinde inclusiv noiembrie dar niciodată nu a fost descoperit învățământul.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Dna. director, dumneavoastră ați început să ne răspundeți cam așa în coadă de pește. Noi nu înțelegem nimic, în procesul verbal se scrie cam ce se vrea să se scrie iar, dacă se întâmplă ceva care nu funcționează spuneți: eu v-am spus în ședință. Dar nu ne spuneți de fapt nimic.

întrebarea a fost clară: avem bani suficienți de funcționare până la sfârșitul anului sau nu? Da, sau nu?

Nu așa, să începeți dumneavoastră că mai sunt vreo 3 rectificări, facem un dans așa și, în procesul verbal scriem tot dans.

Când dați răspunsurile la consilieri să fie cât mai corecte și la obiect să se treacă în Q procesul verbal. Știți dumneavoastră că procesele verbale se mai cercetează de anumite instituții ale statului pentru că așa e normal.

Poftiți dna. consilier.

Dna, Paulica Drăgușin

Dna. director, vreau să vă întreb: este adevărat că 700 de mii alocați celor 80 de școli din care 400 de mii de lei sunt pentru achitarea facturilor pe anul trecut?

Dna, dir, Nicoleta Crăciunoiu Direcția Economică

Da, este adevărat. Și 300 sunt pentru urgențe, reparații.

Dna. Paulica Drăgușin

Și, 300 pentru 80 de unități școlare înseamnă...

Dna, dir. Nicoleta Crăciunoiu Direcția Economică

Pentru situații de urgență, în buget s-au prevăzut 300 de mii.

Dna. Paulica Drăgușin

Trebuie să ne gândim la siguranța copiilor noștri, la protecția copiilor noștri și atunci vin cu un amendament să mărim cu 500 de mii de lei.

Eu vin cu două variante: putem lua de la reparații drumuri sau de Nu că aici ar fi excedent financiar dar eu zic că ne-am putea permite.


Dna, dir. Nicoleta Crăciunoiu Direcția Economică           l

La reparații drumuri sunt cheltuieli angajate.                      fi

Dna. Paulica Drăgușin

Am văzut că aveți 17.500, cât aveți de plătit, toate sunt facturi rest;

Dna, dir. Nicoleta Crăciunoiu Direcția Economică

Da.

Dna. Paulica Drăgușin

Atunci luăm de la salubritate. Nu că ar fi suficientă suma pentru salubritate dar trebuie neapărat să avem grijă de copiii noștri.

Deci, vin cu amendament de suplimentare cu 500 de mii.

D1. Gheorghe Sîrbu

Colega noastră a făcut un amendament să luăm de la salubritate 500 de mii. Și eu o sunt de acord. Putem face salubritate cu mai puțini bani. Dna. director, ați înțeles unde se face modificarea?

Dna. dir. Nicoleta Crăciunoiu Direcția Economică

A

In bugetul local, da.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Faceți modificarea că eu supun la vot amendamentul.

Dna, dir. Nicoleta Crăciunoiu Direcția Economică

Se regăsesc în bugetul local.

Dna. Secretar Simona Albu

Să ne hotărâm, unde facem amendament? La acest proiect sau la cel de buget local?

Dna. Paulica Drăgușin

La proiectul acesta și la ultimul.

Dl. Ionuț Ionescu

O        Nefiind vorba de sume de la bugetul de stat ci sume de la bugetul local,

amendamentul se face la bugetul local. Se va propune ca amendament acolo.

Dl. Gheorghe Sîrbu

La bugetul municipiului Ploiești să facem modificarea respectivă, să luăm de la salubritate și să-i dăm la școli. Facem amendament la punctul 16.

A revenit în sală dl. Teodorescu, 23 de consilieri prezenți.

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat

Următorul punct pe ordinea de zi: "Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și estimări pentru anii

Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești”.                        /p

Să nu uităm să luăm de aici de la RASP cei 500 de mii.

D1. Ionut Ionescu

\\


întrebarea pe care voiam s-o pun era dacă acest proiect are avizuKConsiliului de 7 Administrație? Știți că am mai avut noi o situație similară. Acum avem ac^sUavi^zope această formă a bugetului?

Dna. Secretar Simona Albu

Avem, ne poate confirma dl. Ionescu.

D1. Vasile Ionescu Regia Autonomă de Servicii Publice

Avem avizul Consiliului de Administrație. în data de 26 pe forma de proiect pe care am solicitat-o noi înainte să purtăm discuții, au fost de acord și cu eventualele modificări pe care le aduce comisiile de specialitate din cadrul consiliului local și scrie în cadrul Hotărârii Consiliului de Administrație.

DI. Ionuț Ionescu

Deci, ați supus aprobării bugetul mare, forma inițială, acela a primit un aviz.

Astfel de forme nu am mai văzut până acum, este un fel de aprobare în alb. Mulțumesc!

Suma pentru salubritate se regăsește în bugetul mare nu și în cel al RASP. Acolo se va propune amendamentul.

DL Gheorghe Sîrbu

Dacă mai sunt alte comentarii? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

21 de voturi

2 abțineri

3

Cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Cristian Dumitru și Gheorghe Popa, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: "Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016 si estimări pe anii 2017-2019".

Dacă sunt discuții? Poftiți dl. Popa.

D1. Gheorghe Popa

înainte de a trece la discuția bugetul municipiului Ploiești, aș vrea să remarc faptul că în acest buget, suntem puși în fața faptului de a lua cunoștință și de a vota un buget care, așa cum ați văzut la întrebările și interpelările puse de colegii mei, nu asigură în totalitate funcționarea instituțiilor subordonate din cadrul Primăriei Ploiești.

>                                         ’                                                                                                                            s

Ca de fiecare dată, suntem puși să alegem între două lucruri confortabile. Știm cu toții că era cât pe ce să se acceseze acea clauză de euro din acel contract păgubos cu clădirea OMV.


Știm, de asemenea, cu certitudine, că s-au pierdut acele sume h atenția pe parcursul anului trecut ale lucrărilor pe fonduri europene și c la sfârșitul anului 2015, se ridică undeva la suma de 100 de milioane de fost pierduți în proporție de vreo 15 milioane de euro din bugetul Uniunii

Suntem astăzi puși în această situație de a lua niște decizii. Am fost de acord și cu acea soluție de avarie, pe care vineri am votat-o, dând executivului această posibilitate de a demara procedurile rapide necesare obținerii unui credit pentru a duce la bun sfârșit acele lucrări de investiții din fonduri europene și, pe de altă parte, de a avea posibilitatea de a asigura într-un fel accesarea acestui credit și a asigura ulterior funcționarea aparatului primăriei în totalitate.

Cu siguranță, ca și responsabilitate a grupului PNL, de fiecare dată ne-am aplecat asupra problemelor și dezvoltării în municipiul Ploiești și, în această anexă a bugetului municipiului Ploiești, se regăsesc și aceste obiective care fac parte din acele lucrări care trebuie finalizate până la 30 iunie 2016.

în acest context, vom lua această decizie de a susține acest buget care, încă o dată repet, nu este un buget care să reflecte funcționalitatea în totalitate a Primăriei municipiului Ploiești. Pe de altă parte, este o responsabilitate majoră a executivului Primăriei de a accesa cât mai rapid acel credit pe care noi l-am aprobat în ședința de vineri pentru a putea face acea tragere cât mai repede din acest credit pentru că, o tragere după data de 1 iulie a acestui credit va arunca în aer funcționalitatea Primăriei Municipiului Ploiești.

La acest proiect de buget aș vrea să fac un amendament, colega mea o să facă din nou acel amendament referitor la acel capitol din salubritate. Aș vrea să fac un amendament pe partea capitolului de la transporturi pentru că, la secțiunea de funcționare, am văzut, la capitolul transporturi, că este alocată o sumă pentru subvenții și gratuități pentru Societatea de Transport Călători Express S.A. în valoare de 23 de milioane 400 de lei și o alocare de 2 milioane 650 din bugetul AS SC.

în total, sunt sume alocate către bugetul TCE pentru a asigura această protecție socială în jur de 26 de milioane 50 de lei.

Conform art. 11 alin. 1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, veniturile și cheltuielile bugetare sunt aprobate pe o perioadă de 1 an care corespunde exercițiului bugetar iar, în nici un caz poziția susținută de către executivul Primăriei în dezbaterea publică și anume: că această activitate poate fi susținută, conform bugetului supus spre aprobare, doar 6-8 luni, nu poate fi acceptată de către noi, grupul PNL.

în aceste condiții, ținând cont de importanța socială a respectivei cheltuieli și dat fiind faptul că suma de 26 de milioane 50 de lei constituie prevedere bugetară pentru întregul an și nu doar pentru primele luni și va putea fi rectificat în funcție de venituri, raportându-ne la declarațiile date de dl. viceprimar cu atribuții de primar, dl. Cristian Ganea și a doamnei director economic, Nicoleta Crăciunoiu, făcute cu ocazia dezbaterii

publice din data de 30.01.2016, conform căreia - prima tragere pentru crediti^fțe^Me^ vom lua va fi la începutul lunii aprilie, vă solicită, dragi colegi aprobar^Simătolrfei^ anexe referitoare la modul de cheltuire a banilor privind protecția sociala' Transport Călători Express.                                        W           1

Anexa am dori să cuprindă următorul text cu privire la modul \d^\chBtuirez^L<y acestor sume de 26 de milioane 50 de lei prevăzute la capitolul transportim'^șâb:yq^î<JșX alocări de la bugetul ASSC.

Pentru primele 3 luni de zile, ianuarie, februarie și martie 2016, să fie alocate 3,5 milioane de lei pe lună din suma totală necesară estimată pentru această protecție de 42 de milioane de lei, pentru primul trimestru circa 10,5 milioane de lei. Apoi, în contextul în care, de la începutul lunii aprilie, se va putea trage din creditul promis de executivul ploieștean, se va proceda la o rectificare, urmând să asigurăm suma lunară corespunzătoare necesarului pentru protecția socială către TCE.

Dacă accesarea creditului nu va fi posibilă la momentul precizat de executiv, diferența rămasă conform actualei prevederi bugetare, aproximativ 15,5 milioane de lei să fie împărțită în mod egal pe cele 9 luni rămase din exercițiul financiar din 2016, rezultând cu aproximație 1,72 de milioane de lei pe lună.

O        Acesta este un amendament pentru aprobarea unei anexe cu această formulare pe

care v-am expus-o.

DL viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea

Ați declarat că dna. Nicoleta Crăciunoiu și cu mine am afirmat că vom trage până la 1 aprilie?

DL Gheorghe Popa

La dezbaterea publică la care am fost prezent, dna. Nicoleta Crăciunoiu a fost întrebată când estimează că va fi prima tragere din credit și a spus: 1 aprilie 2016.

Dl. viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea

Cu aproximație, nimeni nu are cum să știe o dată.

D1. Gheorghe Popa

Mă refeream la o anexă cu modul de cheltuire pe lună pentru sumele alocate prevăzute în bugetul local, 3 milioane 500 pentru ianuarie, 3 milioane 500 pentru februarie...

O      DL Gheorghe Sîrbu

Am înțeles amendamentul și o să-l supun la vot.

Dna. Paulica Drăgușin

Revin asupra amendamentului de la punctul 13: grupul PNL vine cu un amendament prin care mărim suma cu 500 de mii de lei, bani care vor fi dați de la salubritate.

D1. Gheorghe Sîrbu

Poftiți dl. consilier Palaș.

DL Paul Palaș

Mulțumesc dl. președinte!

Referitor la amendamentul propus de dl. consilier Popa pentru TCE, eu știu așa: TCE-ul are o cheltuială medie lunară de 6 milioane și jumătate. Ei au o capacitate de a


colecta venituri de 3 milioane 300 din tot ceea ce înseamnă vânzare bilet, abonafne tot ce mai au ei pe acolo, convenții civile, publicitate, ș.a.m.d. Toate s 1 ' TVA. Indiferent că vorbim de sumele pe care le plătim noi sau despre b$ii£ încasează ei pe activitățile pe care le desfășoară, sunt sume cu TVA. Este servicii ceea ce face pentru noi TCE-ul, nu este subvenție, în consecință, factor cu TVA.

Dacă adunăm cele două sume, 3 milioane și jumătate, cât sugerează dl. PopTpTus 3 milioane 300, capacitatea lor de a strânge bani, rezultă dintr-o socoteală simplă 6 milioane 800. Scoțând TVA-ul din cele 6 milioane 800, care înseamnă o cincime, înseamnă vreo 5 și jumătate, cam așa ceva, total insuficient față de nevoia pe care o are TCE-ul, lunar vorbind.

Pe de altă parte, știți foarte bine că, în contractul de delegare de gestiune, avem obligația să le asigurăm diferența dintre veniturile pe care ei le-au încasat într-un an și cheltuielile pe care le-au făcut.

Pentru anul 2015 va trebui să aprobăm, probabil în luna februarie, martie, cel mai târziu acoperirea diferenței de cheltuială care este de aproximativ 2 milioane de lei, care se adaugă la ceea ce dl. consilier Popa a propus mai devreme.

în consecință, suma pe care dl. consilier a propus-o este mică. Propunerea mea este să oferi TCE-ului suma necesară conform facturii pe care ți-o prezintă TCE-ul. Este o prestare de serviciu ceea ce noi ne-am angajat, ne-am angajat în baza unor hotărâri de consiliu, TCE-ul ne facturează în baza unor hotărâri de consiliu, în consecință, nu văd nici un motiv de ce să nu-i plătești factura. în fapt, vom vorbi probabil de sume lunare mai mari, în medie cu aproximativ 1 milion de lei față de ceea ce a propus dl. consilier puțin mai devreme.

Acestea sunt realitățile. Este evident faptul că, la viitoarea ședință, atunci când vom rectifica bugetele în urma tragerii creditului pe care ni-1 dorim cu toții, vom veni cu sumele suficiente pentru a acoperii, așa cum corect spunea dl. consilier aici de față, să acoperim necesarul de venituri pentru întreg anul al acestei societăți comerciale.

Acum, voiam să fac și eu un amendament, cu acordul dumneavoastră, deoarece am convenit cu toții într-o ședință tehnică avută anterior ședințelor, că trebuie să alocăm niște sume, fie ele și simbolice, pentru niște capitole, propun consiliului să fie de acord să diminuăm fondul de rezervă cu 17 mii de lei și să alocăm câte 1 mie de lei pentru fiecare obiectiv de investiții (sunt 17 toate) din lista obiectivelor de investiții pentru anul 2016 propuse pentru sistare. Era o listă care, inițial fusese propusă pentru sistare dar care vă propun să rămână în continuare ca obiect al acestei hotărâri de consiliu și să rămână anexă la bugetul nostru.

Vă mulțumesc!

D1. Gheorghe Popa

Aș vrea să fac totuși o precizare la ceea ce spunea dl. consilier Paul Palaș: eu m-am referit la modul de cheltuire și de împărțire a sumei respective care, în momentul de față, este prevăzută la capitolul transporturi către TCE în suma de 26 de milioane de lei, defalcat pe luni.


din bugetul local, urmând, așa cum v-am spus, dacă acest credit va fi luâ^ăjn^^jtfl lunii aprilie, se vor face rectificările necesare pentru a asigura necesarul TCE-uluî.

Dl. Paul Palaș

Dl. consilier, scuzați-mă, aveți dreptate și sunt conștient că propunerea dumneavoastră a venit din bună credință, de altminteri sunteți membru AGA, din câte știu eu...

Dl, Gheorghe Sîrbu

Nu mai este membru AGA, și-a dat demisia.

Dl. Paul Palaș

Știu că erați la un moment dat membru în AGA.

Repet: suma pe care o propuneți dumneavoastră este mult prea mică pentru nevoia de cash al TCE.

O       Dl. Gheorghe Sîrbu

Dl. consilier, dumneavoastră, ca președinte al comisiei de buget finanțe, văd că știți bine că nu acoperim necesitățile de la TCE. De ce nu le-ați alocat mai mulți bani?

Dl. Paul Palaș

Din ce dl. președinte?

DL Gheorghe Sîrbu

Anul trecut, când v-am spus, în august, că o să veniți cu rectificare negativă puternică la sfârșitul anului, îmi spuneați că nu. Ați văzut că am avut dreptate. Și multe

altele.

Poftiți dl. Ionut Ionescu!

Dl Ionuț Ionescu

Mai există amendamentul legat de povestea de la Parcul Stere, comun cu dl. Botez, este vorba de asigurarea veniturilor. O s-o rog pe dna. de la Finanțe Locale dacă, între timp a verificat Codul fiscal, dacă este corectă așezarea la poziția 72?


Dna, dir. Simona Dolniceanu Vîșean Serviciul Public Finanțe Locale

După părerea mea, ar trebui la capitolul "diverse venituri" la "taxe speciale", acolo încasăm noi taxe speciale.

Dl. Ionut Ionescu

Atunci acolo vom face modificarea.

Dna, dir. Simona Dolniceanu Vișean Serviciul Public Finanțe Locale

La 36.02.06.

D1. Ionut Ionescu

Poziția 81 se adaugă suma de 490 mii lei și pe cheltuială, anexa de cheltuieli, la 67.02 poziția Parc Memorial Constantin Stere plus 490. Este vorba de amendamentul votat la hotărârea cealaltă.

Vă mulțumesc!

DL Gheorghe Sîrbu


Toate amendamentele care s-au făcut de către colegii noștri, le vom WȘigjAI^^^ Supun la vot amendamentul făcut de dl. consilier Popa Gheorghe.

Dna director, amendamentul făcut de dl. Popa, să se dea în ia martie 3 milioane 500 pe lună, adică 10 milioane și jumătate în ultimulțfeiki^||||M nu vom reuși să tragem creditul, diferența de sumă până la 26 de milioane^^de^a^i^y* de 16 milioane, să fie împărțită în mod egal pe cele 9 luni.

D1. Gheorghe Popa

Da, era vorba de o anexă cu modul de defalcare a acestor sume pe întregul an.

DL Gheorghe Sîrbu

Dna. Stanciu este vreo problemă, putem supune la vot amendamentul? Sunt făcute modificările?

Dna. Laura Stanciu Direcția Economică

Este o anexă întreagă.

D1. Gheorghe Sîrbu

Da, e o anexă, vă dau anexa și o supunem la vot. Ca s-o aprobăm, trebuie să ajungă la dumneavoastră anexa.

o       Dna. Laura Stanciu Direcția Economică

Știu, dar eu pot s-o fac acum? Este o anexă de două pagini plus că trebuie să influențeze bugetul.

DL Gheorghe Sîrbu

Atunci să luăm o pauză s-o faceți. Și, dacă tot luăm o pauză, faceți amendamentul propus de dl. Popa, de dna. Drăgușin, de dl. Paul Palaș, toate amendamentele.

DL Radu Mateescu

Să votăm amendamentul, dacă nu trece?

Dna, dir. Nicoleta Crăciunoiu Direcția Economică

Supuneți la vot și după aceea facem modificările.

DL Constantin Popa

Dl. consilier Popa Gheorghe a vorbit de o anexă și ne-a citit câteva cifre. înțeleg acum că este vorba de 2 pagini de cifre. Despre ce este vorba?

Dna, dir. Nicoleta Crăciunoiu Direcția Economică

O        Sunt două anexe, una a domnului Popa și una domnului Palaș cu obiectivele

sistate și presupune timp să facem toate anexele.

D1. Constantin Popa

înțeleg totuși că anexa domnului Popa este una simplă în care spune că o să defalcăm acele sume. Nu este vorba de două pagini.

Dna, dir. Nicoleta Crăciunoiu Direcția Economică

Două pagini sunt obiectivele de investiții.

DL Constantin Popa

Cealaltă a domnului Palaș este iar o anexă pe care o cunoaștem pentru că este vorba de anexa de la tehnic, o transferăm și...

Dna, dir. Nicoleta Crăciunoiu Direcția Economică

Dar, se duce în buget în toate capitolele.

Dl. Constantin Popa


Se duce în buget în toate capitolele, noi putem s-o aprobăm de prifeip&^upnând ca dumneavoastră să le așezați în pozițiile de buget. Nu are sens acimi/sa-mai^'Iuâm^ o pauză, pentru ce?                                                 /

DL Gheorghe Sîrbu                                           J? /

Nu mai luăm pauză și vom supune la vot fiecare amenda Șn^^^urrAâJ^ ca dumneavoastră, în funcție de vot, să faceți modificările necesare.

Supun la vot amendamentul făcut de dl. consilier Popa:

Cine este pentru?                      11 voturi

Cine este împotrivă?                  12 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 11 voturi pentru și 12 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: George Botez, Marcian Cosma, Iolanda Băzăvan, Răzvan Ursu, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu, Robert Vîscan, Constantin Minea, George Pană, Iulian Teodorescu, Radu Mateescu și Paul Palaș, amendamentul nu a fost aprobat.

Aș putea să merg mai departe până nu le spun colegilor mei că a fost aici lângă mine un viceprimar cu atribuțiuni de primar care m-a asigurat că, dacă noi le sprijinim și aprobăm bugetele astăzi ia în considerare și amendamentele noastre și, cu două minute înainte a fugit?

Să știe și presa de la noi, noi înțelegem să ajutăm dar nu înțelegem să fim trași pe sfoară.

Mergem mai departe. Supun la vot amendamentul doamnei consilier Drăgușin Paulica:

Cine este pentru?                  10 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             13 voturi

Cu 10 voturi pentru și 13 abțineri, cele ale domnilor consilieri: George Botez, Constantin Popa, Marcian Cosma, Iolanda Băzăvan, Răzvan Ursu, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu, Robert Vîscan, Constantin Minea, George Pană, Iulian Teodorescu, Radu Mateescu si Paul Palaș, amendamentul nu a fost aprobat.

o

*

Supun la vot amendamentul domnului Palaș:

Cine este pentru?                   22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?               1 abținere

Cu 22 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Nicolae Șuga, amendamentul propus de dl. Palaș a fost aprobat.

*

Supun la vot amendamentul comun al domnului consilier Ionuț Ionescu cu dl. consilier George Botez:

Cine este pentru?                     23 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

Cu 23 de voturi pentru, amendamentul a fost aprobat.

*

Dna. Drăgușin poftiți.

Dna. Paulica Drăgușin

Dragi colegi, sunt total dezamăgită. Doamna Stanciu, sunteți președinta comisiei de cultură, cum ați putut să nu votați să asigurăm siguranța copiilor în școli și în grădinițe? înțeleg că nu sunt bani, v-ați mărit alocațiile în CA-uri. Atunci nu v-ați gândit că nu vor fi bani? Pentru copii cer. M-ați dezamăgit.

Dna. Marilena Stanciu

Dna Drăgușin, nu cred că am dezamăgit vreodată acest segment al învățământului. Nu știu, astăzi dar, nu cred că 500 de mii de la salubritate (și s-ar putea ca Ploieștiul să pută) ne ajută cu ceva. Dar, așa cum este unitatea noastră avem resurse suficiente să ne și autogospodărim.

O       Mulțumesc!

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dna Stanciu, dl. Botez, vă rog.

Dl. George Botez

Am să fiu scurt: stimată colegă, vă rog să fiți convinsă că grija pentru copii este o preocupare care este mai presus de orientarea politică.

Și, am argumente pentru a justifica votul meu: pe de o parte, cu 500 de mii de lei nu se rezolvă probleme, ai nevoie de bani mult mai mulți și noi toți credem și sunt convins că și dumneavoastră sunteți de aceeași parte a acestei credințe că vom rezolva problema la o manieră rezonabilă atunci când vom lua acel credit. Cel puțin pentru prima jumătate a anului, că noi la asta ne raportăm, împreună, așa cum am stabilit trebuie să rezolvăm această problemă și nu trebuie să lăsăm pentru consiliul viitor. Eu sunt absolut convins că în aprilie, mai, toate problemele legate de învățământ se vor rezolva, cel puțin noi trebuie să facem tot ce putem pentru acest lucru.

O        Votul nu a fost în sensul că nu este nevoie de o sumă pentru a fi alocată

suplimentar pentru aceasta ci de faptul că, cu atât cât ați solicitat dumneavoastră nu se rezolvă problema și dezechilibrăm și partea cealaltă.

Sper s-o rezolvăm în altă formă. Vă mulțumesc!

DL Gheorghe Sîrbu

Și noi vă mulțumim. Dl. consilier Palaș, ați cerut cuvântul.

DL Paul Palaș

Mulțumesc!

3

Stimați colegi, să nu facem din acest buget un subiect de dispută politică.

în acest moment, există în bugetul local bani alocați pentru întreținere școli. Este o realitate de care trebuie să ținem cont cu toții. Că e mare, că este mică suma, vorbesc de 700 de mii de lei, acest lucru nu-1 putem stabili noi dat fiind faptul că discutăm despre un

interval de timp relativ mic până la momentul în care sperăm urma tragerii creditului.

să rectificăm<EugețeTe<m

va împimefda/Oănfrniif ? i alocată^cexistă-noțifinea /] mcio problemă^ ât ar putea>s^ fie ;oe^


în același timp, trebuie să știm cu toții că, dacă nevoia ne moment, să folosim o sumă mai mare decât cea pe care o aven de virări de credite, lucru pe care îl putem face oricând fără înseamnă că suntem mai puțin preocupați de soarta copiilor dec parte a acestei săli. Este vorba doar despre un joc politic și atât.


DL Ionuț Ionescu

Da, este dezamăgitor faptul că pentru școli, pentru copii nu reușim să alocăm o sumă mai mare. Pe de altă parte, nu pot să nu remarc că avem de-a face cu un buget până la alegeri. Există prezumția că se poate chestia asta: după noi, potopul. Sper din tot sufletul ca dl. Palaș să vină cu soluție în luna aprilie așa cum ne-a promis, nu doar ca o păcăleală de 1 aprilie ci să vină cu soluții concrete și pentru școli.

Mulțumesc!

Dna, Paulica Drăgușin

Am senzația că împărțim pielea ursului din pădure. De ce, dacă atunci când vom lua creditul, nu se știe dacă-1 vom lua, nu dădeam la salubritate? Dna. Stanciu mi-a spus că va puți orașul. Oricum pute, sunt de zile întregi neridicate ghenele, vă dau și numărul ghenelor. Vi se pare că sunt măturate străzile, trotuarele?

Dna Stanciu a spus: să se și autogospodărească. Sunt școli care au posibilitate de autofinanțare, care au realizat foarte multe lucruri. Dar, sunt școli care nu pot, nu au de unde.

îmi pare foarte rău dragi colegi.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dna. consilier.

9

Vreau să vă spun și eu câteva lucruri: pe mine m-ați dezamăgit total dna. Stanciu. Dar nu acum, m-ați dezamăgit în ultimii 3 ani. O parte dintre dumneavoastră mă dezamăgiți în fiecare zi. Să știți că noi nu venim să facem câte un amendament în nume personal.

Exact ceea ce s-a întâmplat astăzi trebuie să înțelegeți. Aceste bugete pe care le-am aprobat astăzi sunt pe 6 luni. Deci, până la alegeri, cum spunea cineva. Când va veni noul consiliu, în iulie, în prima ședință, după noi, potopul. Bani nu vor mai fi.

Dacă vreți să discutăm dna Stanciu, noi între noi ca să nu discutăm aici în plen, pe mine m-ați dezamăgit total.

Problema este alta fraților: anul trecut, când am aprobat bugetele și v-am spus că este supraestimat bugetul, nu-1 putem realiza, ziceați că este revoluționar, cel mai revoluționar buget de la revoluție până în 2015. Ați constatat că am tras o pierdere de 100 și ceva de milioane și acum căutăm bani pentru școli.

Așa de mulți bani a cerut dna. Drăgușin să meargă la copiii noștri, 500 de mii de la salubrizare la școli?

Nu asta m-a deranjat, m-a deranjat modul cum ați votat amendamentul. Poate banii aceștia vor ajunge și la școli, luăm din banii de rezervă că am pus acolo câțiva bani și vor ajunge la școli. Problema e cât suntem de uniți împotriva unor lucruri bune.

Mai avem 3 luni de zile oameni buni și, pe zi ce trece, mă uit la unii dintre dumneavoastră, când aveți nevoie să vă susțină cineva niște proiecte, nu veniți pe lângă noi să vă susținem proiectele.


Poftiți dna. Băzăvan.

Dna. Larisa Băzăvan

Eu aș vrea să vă spun decât atât tuturor colegilor mei: de 40 învățământ dar, ca în această perioadă, școlile nu au fost niciodată. Să știf unde se spală pe jos cu apă chioară. Sunt școli unde așteptăm ca mecanicul să aca o bancă pentru că nu există bănci suficiente. Sunt școli unde grupurile sanitare lasă de dorit. Școli care așteaptă să fie reparate.

Situația în școli este dezastruoasă. Și, mă gândesc eu că sănătatea, învățământul și cultura ar trebui să intre la priorități.

Vă mulțumesc.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Poftiți dl. consilier Palaș.

Dl. Paul Palaș

Vă mulțumesc!

Acum, eu vă spun la modul sincer că-mi doresc să fiu printre persoanele care vă dezamăgesc pe dumneavoastră și vă spun asta deoarece am un coșmar, acela că aș putea vreodată să vă satisfac așteptările.

Acum, referitor la modul în care se gospodărește fiecare școală, asta mai ține și de modul în care reușim noi, fiecare consilier să ne implicăm în activitatea de acolo sau de modul în care directorii din acele instituții reușesc să se implice. Dacă doamna Paulica Drăgușin face referire cumva la vreo școală în care este membru în consiliul de administrație, poate că este și vina domniei sale, într-o măsură oarecare.

Dna. Paulica Drăgușin

Dl. președinte vă rog să-mi permiteți să-i răspund domnului Paul Palaș: fac parte din consiliul de administrație de la Școala 31, școală care, din fonduri proprii, și-a făcut gardul, laboratoare cu ajutorul și al meu și al sponsorilor. Dacă era vorba de școlile în care eram eu în consiliul de administrație nici nu as fi vorbit.

Dacă vă tot lăudați că v-ar deranja să-1 satisfaceți pe dl. Sîrbu, ați fost, în urma votului, dat afară de la PNL. Iar, dumneavoastră ați făcut contestație.

DL Gheorghe Sîrbu

Dau cuvântul domnului Popa, mai apoi dna Stanciu.

Dl, Constantin Popa

Văd că acest buget a stârnit tensiuni, era și normal, este un buget de care, nici eu personal, trebuie să recunosc că nu sunt mulțumit. în schimb, aceasta este situația. Nu putem să împărțim mai mult decât estimăm să obținem venituri.

Poate și eu aș fi vrut la nu știu ce capitol să se dea mai mult. Nu avem de unde. Eu zic că l-am împărțit destul de chibzuit. Cu siguranță că niciunul dintre beneficiarii acestui buget nu va fi mulțumit. Fiecare și-ar fi dorit să aibă bani, să aibă siguranță până la sfârșitul anului.

i-


Poate că acel credit, în care toți ne-am pus speranța, o să ne mai adja^Cfi clipa, ăe., liniște dar tot noi trebuie să fim constienti că nu va aduce suficientă liniște oâf îșî dorește \ fiecare. Chiar dacă vom lua acel credit, vor mai fi probleme de organizarejși funcționare. De aceea, revin încă o dată cu rugămintea pe care i-am adresat-o doamri^ef dircctor de la J Casa de Cultură: va trebui, în aceste condiții, să fim puțin mai strânși W^î^a^sa;^^ mai atenți cu cheltuielile. Știm din experiență că totdeauna, în acel capitorde.bunufî^și servicii s-au creat mici rezerve care au fost de bun augur mai târziu în funcționarea finală a fiecărei direcții în parte.

A                           9

Intr-adevăr, s-au făcut aici aprecieri că nefînalizarea proiectelor pe fonduri europene a pus piatră de moară în bugetul actual. Este foarte adevărat, toți suntem nemulțumiți că n-am terminat acele proiecte. Suntem nemulțumiți că am rămas cu o serie de bani agățați de acest buget. Sperăm să trecem tot împreună peste el că nu o să fim, de acum până în iunie, două consilii locale, o să fim tot unul, vom găsi înțelegere, așa cum spunea dl. Sîrbu că atunci când au fost proiecte importante s-a discutat și s-a găsit înțelegere, sperăm că va fi înțelegere și până în iunie.

Ce m-a supărat din discuțiile purtate a fost acea exprimare că noi am croit un buget (nu l-am croit numai noi, l-am croit împreună) electoral care va fi valabil numai până în iunie. Nu, eu cred că s-a încercat să asigurăm funcționarea sau liniștea salariaților până la sfârșitul anului și să găsim și modalități de funcționare.

S-a mai făcut o afirmație că noi vom cheltui toti banii în acest mandat si că cei J                                                                              »                                                                             s

care vor veni după noi vor găsi un buget gol. Este grav să se întâmple așa. Eu personal am trecut printr-o astfel de experiență în mandatul trecut către mandatul actual când, gaura din buget a fost, dacă vreți pot să vă spun în mare, 50 de milioane de lei despre care se spunea că au venit de la fonduri europene sau de la minister dar nu au venit, au fost cheltuieli din bugetul local. Vreo 10 milioane de lei bani, credit furnizor reparații străzi care s-au făcut înainte de campania electorală, foarte bine că s-au făcut, și s-au plătit ulterior. Vreo 10 milioane de lei penalități la construirea Stadionului care s-au plătit tot în mandatul ulterior. Să știți că, într-adevăr ele au atârnat foarte greu în construcția și funcționarea în primul an de mandat ulterior.

Mi-aș dori să nu facem același lucru pentru că, personal am avut acuze la vechiul consiliu. Aș dori să nu producem așa ceva pentru consiliul ulterior pentru că nu mi-ar plăcea să fiu acuzat că am creat aceste găuri în buget.

Vă mulțumesc!

Dna. Marilena Stanciu

Dl. președinte îmi pare foarte rău că v-ați adresat direct mie că v-am dezamăgit. Nu știu în ce măsură v-am dezamăgit. Fiecare consilier local votează așa cum consideră că este foarte bine.

Doamna Drăgușin, ca să pot să realizez un buget, cei 500 de mii pe care i-ați solicitat dumneavoastră nu erau suficienți nici măcar anveloparea unei școli. Este foarte bine să ne direcționăm, pentru că suntem la început de an, pentru vară, să împărțim banii.

Din câte am stat de vorbă cu dna. Crăciunoiu există un buget de avarie. Cred că, și în acest al doilea mandat am tinut foarte mult la învățământ, tin si, recunoaștem că niciodată nu am fost împotrivă dar, astăzi așa am consider^


Vreau să vă spun dl. Sîrbu, tot respectul pe care-1 am vizavi de (Mine cred că nu ar fi cazul să ne atacăm aici în consiliu. Aveți ceva să-mi spube'â mie.

DL Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dna. consilier. Sper că nu vreți să spun aici, în consiliu, cu ce~m-ați dezamăgit.

Dna. Marilena Stanciu

Că am plecat de la partidul unde am fost pe listă? Și într-o căsnicie fiecare pleacă după o anumită vârstă.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Nu, sunt mai multe.

Dna. Cristina Enache

S-a făcut referire ceva mai devreme la o grea moștenire a mandatului trecut, cea a împrumuturilor care au fost contractate și aș vrea să lămuresc următorul lucru: creditul furnizor la care ați făcut referire dl. Popa a fost contractat în 2007 deci, nu este vorba de mandatul 2008-2012. Singurul credit care a fost contractat în mandatul trecut a fost cel de la BRD și a fost la începutul lunii iunie, când s-a predat mandatul. Au fost lăsați în cont o sumă în valoare de 28 de milioane de euro. Asta este greaua moștenire la care faceți referire.

Am și eu o singură întrebare legată de bugetul actual și de creditul mult așteptat: în condițiile în care creditul va veni dar va veni prea târziu, adică la 1 iulie, cum veți salva Ploieștiul în condițiile în care asigurați funcționarea primăriei și a instituțiilor până la sfârșitul lunii iunie?

9

DI. Constantin Popa

Trebuie să răspund că mi-a pus o întrebare.

Vizavi de creditul actual și de ce se va întâmpla în buget, suntem în situația drobului de sare. Mai avem de așteptat.

Vizavi de celelalte afirmații, cu greaua moștenire, eu nu m-am referit la un credit care însemna o datorie, m-am referit la datorii care trebuiau plătite, la lucrări executate și neplătite. Iar, pe acelea, vă rog să mă credeți că le cunosc destul de bine.

DL Gheorghe Sîrbu

Supun imediat la vot dar mai întâi trebuie să răspund domnului consilier Palaș care a făcut unele referiri la adresa mea: eu, consilierul Sîrbu, care stau în capul mesei, în fața dumneavoastră, până în ’89, eram absolvent de facultate UPG, secția Foraj, mai aveam o facultate iar dumneavoastră erați ospătar. Nu cer de la dumneavoastră nimic, am răspuns la întrebarea dumneavoastră.

D1. Paul Palaș

Nu v-am pus nicio întrebare.

Este un atac mizerabil pe care numai dumneavoastră puteați să-1 facgțLJBște a doua oară când spuneți chestiunea aceasta și mi se pare absolut firesc să ra^^ndfaceșței mizerii.                                                     / ^7       *7

Este adevărat faptul că am lucrat ospătar. Nu toată lumea poate s^ibăWf^ul pQ.1 care l-ați avut dumneavoastră. Eu am fost mai puțin norocos, a trebuit sifnudc^sc^entîru/ a face o școală. Și nu am făcut una, am făcut mai multe, și-n afara țării.

în consecință, sunt mândru cu tot ceea ce sunt, sunt mândru cu pregătirea^mieă și niciodată, absolut niciodată nu o să-mi plec privirea în fața dumneavoastră.

Dl. Marcian Cosma

Dl. președinte, stimați colegi, îmi cer scuze colegei mele, dna. Drăgușin și, poate că acum aș fi votat propunerea dânșii după speech-ul colegei mele, m-ați convins domnule președinte că a avut dreptate, trebuia să alocăm aceste fonduri culturii. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, chiar m-ați convins.

Dl. George Botez

Să nu fie vreo surpriză, să nu aud, și eu am fost muncitor necalificat la Sere la Tătărani.

Am înțeles, s-au scos săbiile, s-au tăiat capete, nu credeți că ar fi în interesul ploieștenilor să supunem la vot?

Dl. Gheorghe Sîrbu

Am depășit momentul, amendamentele, unele au fost aprobate, altele nu. Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele aprobate:

Cine este pentru?               20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           3 abțineri

Cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Gheorghe Popa, Nicolae Șuga și Cristian Dumitru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul suplimentar pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui. viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea să voteze și să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești în cadrul O Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Partenerlatul pentru managementul deșeurilor Prahova”.

Dacă sunt comentarii? Am uitat rândul trecut și l-am adus astăzi. Dacă nu sunt comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?            1 abținere

Cu 22 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Ionuț Ionescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Vă mulțumesc pentru prezență, declar ședința închisă.

Ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

Verificat, șef serviciu Adriana Cîrstea (y

întocmit, consilier Elena Bucur