Hotărârea nr. 442/2016

Hotãrârea nr. 442 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 442


privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora;

Luând în considerare că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești”;

Având în vedere prevederile art.3 si art.4 al Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.2, art.3 și art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

A

In conformitate cu Raportul din data de 7.12.2016 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul art.36 alin.2 litera c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a bunurilor aferente Sistemului de alimentare cu apă și canalizare, identificate în Anexa nr.l si Anexa nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea sau casarea bunurilor menționate la art.l.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016

Președinte de ședință, GeorsVSorin-Niculae Botez
Contrasemnea Anabell Olimn


ă Secretar. a>Măntoiu


l


(PROPUNERI CASARI 2016NR. CRT.

NR. INV.

VECHI

NR INVENTAR

1

DENMF

ADRESA

ACfflAl^-x \

1

200776

200776.1 J /

BRANȘAMENT APA

Str. Chilia, Stare: 0 Str.:12

y:1^67.^0^(/

2

201106

201106.1

BRANȘAMENT APA

Str. BÂRSEI, nr. 8

XzM05

3

201717

201717.1 x/z

BRANȘAMENT APA

Str. POPA FARCAS, nr. 37, Ap. 1

x^jp_y

4

202197

202197.1 J

BRANȘAMENT APA

Str. CLEMENTEI, nr. 51

5.65

5

202303

202303.1  7

BRANȘAMENT APA

Str. ION CREANGA, nr. 9

y 0.44

6

202314

202314.1 J/

BRANȘAMENT APA

Str. ION CREANGA, nr. 21

X lin

7

202515

202515.1 7/

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 62

X 0.03

8

23218

23218  ■ J

HIDRANT INCENDIU

Str. ARMASILOR, nr.

/y0.18

9

23795

23795

HIDRANT INCENDIU

STR TITU MAIORESCU

X 3.51

10

23796

23796 J,

HIDRANT INCENDIU

STR TITU MAIORESCU

X 3.51

11

23870

23870  7   /

HIDRANTINCENDIU

STR NEGRU VODĂ

'XO-18

12

23880

23880 23880 7

HIDRANT INCENDIU

STR-NICOPOLE

XX18

13

24073

24073 J z

HIDRANTINCENDIU

STR RUDULUI

Z °18

14

26793

26793 J

BRANȘAMENT APA

Str. GRAURULUI, nr. 14

X 221.62

15

26871

26871

BRANȘAMENT APA

Str. PICTOR ROSENTHAL, nr. 13 ‘

/1,475.02

16

27333

27333 y/

BRANȘAMENT APA

Str. VIDINULUI, nr. 26

X 383.56

17

200018

200018 //

BRANȘAMENT APA

Str. ALBISOR, nr. 13A

X 0.10

18

200536

200536  / /

BRANȘAMENT APA

Str. ANUL 1848, nr. 7

Xy.75

19

201543

201543  //

BRANȘAMENT APA

Str. BICAZULUI, nr. 16, Ap. 1

y 1.48

20

201838

201838  / /

BRANȘAMENT APA

Str. DOCTOR BAGDAZAR, nr. 8

X1-26

21

202093

202093 y/

BRANȘAMENT APA

STR ROVINE NR 11=7,60ML

X 204.73

22

202096

202096 y /

BRANȘAMENT APA

STR ROVINE NR 9=3,60ML

X248.82

23

202678

202678 J

BRANȘAMENT APA

Str. BRANCOVEANU VODĂ, nr. 23

X 548.06

24

203817

203817 7

BRANȘAMENT APA

Str. DILIGENTEI, nr. 1

S 22.80

25

203818

203818 Z z

BRANȘAMENT APA

Str. DILIGENTEI, nr. 3

X 1.56

26

203820

203820 y

BRANȘAMENT APA

Str. DILIGENTEI, nr. 6, Ap. 1

X 11.78

27

203822

203822 7

BRANȘAMENT APA

Str. DILIGENTEI, nr. 8, Ap. 1

eX8.83

28

203823

203823 y

BRANȘAMENT APA

Str. DILIGENTEI, nr. 10, Ap. 1

X 2.17

29

203824

203824 y/

BRANȘAMENT APA

Str. DILIGENTEI, nr. 11

lX^O’94

30

203825

203825 7

BRANȘAMENT APA

Str. DILIGENTEI, nr. 14, Ap. 1

^0.54

31

203827

203827  /

BRANȘAMENT APA

Str. DILIGENTEI, nr. 16, Ap. 1

X 3.39

32

203828

203828 J

BRANȘAMENT APA

Str. DILIGENTEI, nr. 17

X 5.05

33

203830

203830 X

BRANȘAMENT APA

Str. DILIGENTEI, nr. 19

X 8.25

34

204615

204615 \ /

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU GLINKA, nr. 22, Et. P, Ap. 1

^XlO.13

35

204742

204742 Z /

BRANȘAMENT APA

Str. GLOBULUI, nr. 6

X 6.88

36

204973

204973 x//z

BRANȘAMENT APA

Str. MARASESTI, nr. 210

Z 25.12

37

205388

205388 7/

BRANȘAMENT APA

Str. ANA IPATESCU, nr. 69

uZ 5 06

38

205705

205705 x///

BRANȘAMENT APA

Str. LEULUI, nr. 18

X5-30

39

206498

206498 y/

BRANȘAMENT APA

Str. SAMUELMICU, rir. 12

X 10-87

40

206612

206612 Z /

BRANȘAMENT APA

Str. BUNAVESTIRE, nr. 129

X 0.16

41

206754

206754 y

BRANȘAMENT APA

Str. TITU MAIORESCU. nr. 10, Ap. 1

X 5.95

42

206756

206756 X

BRANȘAMENT APA

Str. TITU MAIORESCU, nr. 13, Ap. 1

^/'z4.24

43

206890

206890 7 /

BRANȘAMENT APA

Str. NEGRU VODĂ, nr. 28

X 3.70

44

206912

206912 v//

BRANȘAMENT APA

Str. NEGRU VODĂ, nr. 42

X 2.03

45

207009

207009  J/

BRANȘAMENT APA

Str. NAȚIUNII, nr. 8

<X4.57

46

207556

207556 y

BRANȘAMENT APA

Str. PUȚUL CU APA RECE, nr. 30

■ X 0.65

47

208123

208123 / /

BRANȘAMENT APA

Str. MOS ION ROATA, nr. 28

X°°8

48

208136

208136 J

BRANȘAMENT APA

Str. MOS ION ROATA, nr. 14, Et. P, Ap. 1

\Z/6-58

49

206512

208512

BRANȘAMENT APA

Str. ION HELIADE RADULE8GU, nr. 4

Z 5.96

50

208692

208692 Xf/

BRANȘAMENTAPA

Str. VasiJe Roaita, nr. 141

51

208944

208944 < /

BRANȘAMENTAPA

Str. SIGHET, nr. 4

52

209308

209308

BRANȘAMENT APA

Str. SOVEJA, nr. 15                          '

ST'jGLfâZ

53

209313

209313  \7/

BRANȘAMENT APA

Str. SOVEJA, nr. 3

54

209320

209320 J

BRANȘAMENT APA

Str. SOVEJA, nr. 5                             \\

55

210144

210144

BRANȘAMENT APA

Str. VERII, nr. 2                                     '

56

211368

211368

BRANȘAMENT APA

Str. PARTIZANI, nr. 56

TOTAL:

5,125.6T^


fPROPUNERI CASARI 2016NR. CRT.

NR INV V

ECHI

NRJNVENTAR

DENMF

ADRESA

VALOARE

ACTUALA’^ \

-- -

1

201354

201354.1

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 1C7

y <09 y

2

201359

201359.1 7,

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 49

^3.43^

3

201679

201679.1 /

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 25

/ ,5.57.

4

201685

201685.1 y

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 31

Z 5.68

5

201687

201687.1 J li

BRANȘAMENTE APA

Str. BoDalna, nr. 33

lZ 6.01

6

20201

20201   v//

CONDUCTA DISTRIBUȚIE APA

STR_ COLTEI 47ML

y^18.75

7

20620

20620 y

CONDUCTA DISTRIBUȚIE APA

STR_VALENI=497ML

y 480.33

8

23354

23354   7 (

HIDRANT INCENDIU

HIDRANT INCENDIU

Z 018

9

23946

23946 239^6 J

HIDRANT INCENDIU

STR ILIE PINTILIE

~7 0.18

10

201362

201362

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 60

Z 6.20

11

201659

201659 J

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 2A

yio.36

12

201660

201660 J/

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 4

Z ,942

13

201661.

201661 J /

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 5

7'4.86

14

201663-

201663 y

BRANȘAMENTEAPA

Str. Bobalna, nr. 7

ZZ14

15

201664

201664 J,

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 8

/ z10.99

16

201665

201665 v/z

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 9

/ 6.59

17

201667

201667

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 11

^y 5.85

18

201672

201672

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 16

Z>1-26

19

201677

201677 /

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 23

Z627

20

201681

201681 J /

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 27

/ z6.64

21

201683

201683 / /

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 29

y 5.79

22

201688

201688 / /

BRANȘAMENTE APA

Str. Etobalna, nr. 34

y 11.26

y

23

201689

201689

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 35

y 5.06

24

201690

201690   //

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 36

t/10.08

25

201691

201691 y /

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 38

y 10.08

26

201692

201692 s/

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr 39

5.17

27

201694

201694

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr 41

/ 5.17

28

201695 .

201695 y

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 42

txyii.8o

29

201696

201696 y /

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 43

/ y 7.49

30

201697

201697 y

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 44

10.49

y

31

201698

201698 / /

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 45

7 5.66

32

201699

201699 y /

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 46

y' io.7i

33

201700

201700 y ,

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 47

y" 4.31

34

201702

201702 y?

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, n\ 51

y^4.n

35

201705

201705 y

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 57

y^l 8.12

36

201708

201708

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 63

^y 5.36

37

201709

201709   /

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 65

Zl-62

38

201711

201711 y/

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 68

y 9.71

39

201712

201712 J. /

BRANȘAMENTE APA

Str Bobalna, rr. 69

<y 5.07

40

201713

201713 7/

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 71

Z' 6 03

41

201719

201719 Jl /

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 84

13.01

42

201722

201722 J /

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 89

y/6.03

43.

201723

201723 y :

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 94

y, 4.38

44

201724

201724 J/

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 96

y /55.70

45

201725

201725 J/

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 96

y 11.92

46

201726

201726 Z

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 98

^/lQ.05


t
47

201727

201727 J,

f

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 100

48

201728

201728 ?/

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr, 103

49

201732

201732 J /

BRANȘAMENTE APA

Str, Bobalna, nr. 149

50

201734

201734 J

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 123

51

201735 i

201735 //

BRANȘAMENTE APA

Str. Bobalna, nr. 18

52

210205

210205 y /

BRANȘAMENT APA

Str. VĂLENI, nr. 43B

/ 11.Î5*®“

-___ '

53

210206

210206 \S/

BRANȘAMENT APA

Str. VĂLENI, nr. 43C

*-<1.09

54

210211

210211 Jj

BRANȘAMENT APA

Str. VĂLENI, nr. 48

(y 0.15*

55

210220

210220 7 /

BRANȘAMENT APA

Str. VĂLENI, nr. 56

8.00

56

210224

210224  /

BRANȘAMENT APA .

Str. VĂLENI, nr. 60

6.63

57

210226

210226 J/

BRANȘAMENT APA

Str. VĂLENI, nr. 62

y 7.09

58

210227

210227 J /

BRANȘAMENT APA

Str. VĂLENI, nr. 63

^y/13.43

59

210230

210230 y1

BRANȘAMENT APA

Str. VĂLENI, nr. 65B

y 10.03

60

210233

210233 y

BRANȘAMENT APA

Str. VĂLENI, nr. 58

y 6.03

61

210234

210234 y/

BRANȘAMENT APA

Str. VĂLENI, nr.,59

y 8.80

62

210238

210238 \J( /

BRANȘAMENT APA

Str. VĂLENI, nr. 73

y 19.89

63

210243

210243  //

BRANȘAMENT APA

Str. VĂLENI, nr. 80

6.09

64

210244

210244 V

BRANȘAMENT APA

Str, VĂLENI, nr. 82

y 6.03

TOTAL:

1,079.64


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Bunurile aferente Sistemului de alimentare cu apa si canalizare fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești si sunt transmise in administrare către S.C. Apa Nova S.R.L.

Prin adresele nr.352/28.09.2016 si nr.363/3.10.2016 Direcția Economica a transmis situația privind propunerile de casare înaintate de S.C. Apa Nova S.R.L. prin adresele nr.DFC/EO/16/2016 si nr. DFC/EO/24/2016.

Având in vedere faptul că aceste bunuri sunt incluse în «Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Muncipiului Ploiești », potrivit legislației în vigoare este necesară promovarea unui proiect de hotărâre de consiliu local privind trecerea acestora în domeniul privat al municipiului Ploiești, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii potrivit prevederilor legale in vigoare. Ulterior, comisia constituita in acest sens va proceda la efectuarea operațiunii sus menționate.

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările si completările ulterioare, transferul bunurilor din domeniul public in domeniul privat se face prin hotărâre a consiliului local.

Situația a fost analizată de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare

Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hot in sensul celor menționate mai sus.


Direcția Gestiune PatrimoniuDirector Executiv, Carmen Daniela Bucur
AVIZAT,Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director Executiv,

Andreea Mihaela Cfistea


Direcția Economică,


Director,

Nicoleta Crăciunoiu
întocmit:       Z

Seceleanu Andrea Li

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE          K/'     /'A

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul,'privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentate cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și/după caz, casării acestora                              \


Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al Municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea localității care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Potrivit prevederilor art.2, art.3 si art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii, acestea vor fi trecute in domeniul privat al localității, in conformitate cu reglementările privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

După scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea si, după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale in vigoare.

Sumele rezultate din valorificare, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

Fata de cele prezentate mai sus consideram oportuna si necesara casarea acestor bunuri după trecerea din domeniul public in domeniul privat al localității, drept pentru care supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri:


Mateescu Marius Nicolae


Hodorog BogdanCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestoraPREȘ Dane
DIRECTIA ECONOMICA

SERVțCTUL FINANCIAR CONTABILITATE

Nti%fe.JZ.../03.10.2016


- 5 -10- 2016

CĂTRE,

DIRECȚIA DE GESTIUNE PA TRIMONIU

'SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI


Spre știința:

SC Apa Nova Ploiești

Str. Bobalna nr.10

Prin prezenta va transmitem situația “Propuneri casare-domeniul public-retele apa si canalizare transmise de SC Apa Nova Ploiești cu adr.nr.DFC/EO/ 24/2016”, aflate in concesiune la Apa Nova Ploiești, in valoare totala de 1.079,64 lei cu un număr de 64 poziții.

Va rugam sa procedați la întocmirea unei hotarari de consiliu de trecere a acestor bunuri din domeniul public in domeniul privat in vederea casarii .

Va mulțumim pentru colaborare.

Nume, prenume

Funcția publica

Șemnațtfra

Data

ELABORAT

Costache Viorica

Consilier

G/de’fr.

03.10.2016

VERIFICAT

Taracila Manuela

Sef Serviciul Financiar Contabilitate

-

*      ! x-

VERIFICAT

Craciunoiu Nicoleta

Director Executiv

APA NOVA

Ploiești.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FLOIESfP

Ploiești, b-dul Republicii, nr. 2


în atentia: Dnei: ALINA BOTEZATU s' Dnei: VIORICA COSTACHE '

Referința ns: DFC/EO/..$T./2016


\ ■

Prin prezenta, va înaintam copiile PROCESELOR VERBALE DE PROPUNERI CASARE mijloce fixe in valoare totaia de 1079,64 Lei.

In urma verificării mijloacelor fixe s-a constatat ca starea tehnica si gradul de uzura nu mai permit utilizarea acestora in condiții de siguranța. Comisia propune casarea lor.


Cu stimă,

Elena OGREZEANU

Direcția Financiar Contabilitate

//?

/ X


afaQj
APA NOVA Ploiești, societate cu răspundere limitată

Str. Bobâlna nr. 10,100330 Ploiești, România

Tel.: 140(0)244^07 630, Fax; +40(0)244-591 560; Apel gratuit: 0800.800.923 www.apanova-ploiesti.ro; e:mail: clienti.apanovaploiesti@veolia.com Capital social: 7.110.580 lei, C.i.F. RO 13102711


© veouADIRECȚIA ECONOMICA

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

Nr.$.(X,.../28.09.2016


28 -09- W16

G4772K,                           ,

I  DIRECȚIA DE GESTIUNE PA TRIMONIU

X^SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

Spre silința :SC Apa Nova Ploiești

Str. Bobalna nr.10

Prin prezenta va transmitem situația “Propuneri casare-domeniul public-retele apa si canalizare transmise de SC Apa Nova Ploiești cu adr.nr.DFC/EO/ 16/2016”, aflate in concesiune la Apa Nova Ploiești, in valoare totala de 5.125,62 lei cu un număr de 55 poziții.

Va rugam sa procedați la întocmirea unei hotarari de consiliu de trecere a acestor bunuri din domeniul public in domeniul privat in vederea casarii.

Va mulțumim pentru colaborare.

ELABORATAPA NOVA

Ploiești


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Ploiești, b-dul Republicii, nr. 2în atenția: Dnei: ALINA BOTEZATU

Dnei: VIORICA COSTACHE


Referința ns: DFC/EO/


,4s./2016MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ÎNREGISTRARE

...........15.1.24.........


- 4 -08- 2016

Prin prezenta, va înaintam copiile PROCESELOR VERBALE DE PROPUNERI CASARE mijloce fixe in valoare totala de 5 125,62 Lei.

In urma verificării mijloacelor fixe s-a constatat ca starea tehnica si gradul de uzura nu mai permit utilizarea acestora in condiții de siguranța. Comisia propune casarea lor.

Cu stimă,

Elena OGREZEANU

Direcția Financiar Contabilitate
APA NQYA Ploiești) societate cu răspundere limitată

Str. Bobâlna nr. 10,100330 Ploiești, România

Tel.: +40(0)244-407 630, Fax: +40(0)244-591 560; Apel gratuit: 0800.800.923 www.apanova-ploiesti.ro; e-mail: clienti.apanovapioiesti@veolia.com Capital social: 7.110.580 lei, C.I.F.pO 13102711

O VGOUA