Hotărârea nr. 193/2016

Hotãrârea nr. 193 privind alegerea Preşedintelui de Şedinţă

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr.193

privind alegerea Președintelui de Ședință

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Având în vedere art. 9 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Ținând cont de propunerile exprimate în timpul ședinței;

In temeiul art. 35, alin 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic\ Alegerea ca Președinte de Ședință a domnului George Sorin Niculae

Botez

Dată în Ploiești astăzi, 23 iunie 2016

Asistent,

Sorescu Florina-AlinaSecretar,