Hotărârea nr. 192/2016

Hotãrârea nr. 192 privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 192 privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Hotărârea Consiliului Local prin care au fost validate mandatele a 27 consilieri aleși la scrutinul din data de 05 iunie 2016 și că aceștia au depus jurământul;

Luând în considerare art. 8 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

A

In temeiul art. 34, alin. 2 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic\ Declară legal constituit Consiliul Local al Municipiului Ploiești în componența prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești astăzi, 23 iunie 2016


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI PLOIEȘTI


Anexa

la Hotărârea Consiliului

Local nr.fâg/23 iunie 2016


LISTA

consilierilor ale căror mandate au fost validate

 • 1. ANDREI GHEORGHE

 • 2. BĂZĂVAN LARISA

 • 3. BOLOCANIULIAN

 • 4. BOTEZ GEORGE-SORIN-NICULAE

 • 5. CONSTANTIN DONALD-NICOLAE

 • 6. DĂNESCU ȘTEFAN

 • 7. DINU MARIUS-ANDREI

 • 8. DRAGULE A SANDA

 • 9. DRÂGUȘINPAULICA

 • 10. ENACHE CRISTINA-ANA-MARIA

 • 11. GANEA CRISTIAN-MIHAI

 • 12. HODOROG BOGDAN                 PMP

 • 13. MATEESCU MARIUS-NICULAE              ALDE

 • 14. NEAGU FLORIN-DANIEL                   PNL

 • 15. NIC0LAE ALEXANDRI                   PNL

 • 16. PALAȘ-ALEXANDRU PAUL             ALDE

 • 17. PANÂ GEORGE                      ALDE

 • 18. P0PA GHEORGHE                     PNL

19.STAICU ZOIA                                   PNL

20.STANCIU MARILENA

21.SÎRBU-SIMION GHEORGHE

22.SORESCU FLORINA ALINA

 • 23. TUDOR AURELIAN-DUMITRU

 • 24. TUDOR EDUARD-EMILIAN

 • 25. URSU RĂZVAN-ION

 • 26. VĂDUVA SORIN

 • 27. VÎSCAN ROBERT-IONUȚ