Hotărârea nr. 190/2016

Hotãrârea nr. 190 privind constituirea Comisiei de Validare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 190

privind constituirea Comisiei de Validare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, actualizată;

Luând act de faptul că din propunerile consilierilor aleși a reieșit că numărul membrilor comisiei de validare să fie de 5 (cinci) pe toată durata mandatului;

în temeiul art. 31, alin. 2 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Constituirea Comisiei de Validare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, pe întreaga durată a mandatului, în următoarea componență:

  • 1. George Sorin Niculae Botez

  • 2. Gheorghe Andrei

  • 3. Iulian Bolocan

  • 4. Paul Palaș-Alexandru

  • 5. Eduard-Emilian Tudor