Hotărârea nr. 111/2016

Hotãrârea nr. 111 privind modificarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind însuşirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” referitor la unele străzi din municipiul Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 111 privind modificarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la unele străzi din municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Iulian-Liviu Teodorescu, Radu Mateescu, Cristian Dumitru, Robert Vîscan, Gheorghe Popa și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la unele străzi din municipiul Ploiești;

Având în vedere faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1359/2001;

In conformitate cu Raportul din data de 15.03.2016 al Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

In baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

în temeiul art. 36 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea Anexei Al la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, după cum urmează:

la poziția 767, referitoare la strada Temișana, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 3907mp; Lungime=436 m;

la poziția 91, referitoare la strada Barbu Delavrancea, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 2174mp; Lungimc=225m;

la poziția 505, referitoare la strada Ulmului, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=pământ; Suprafața = 286 mp; Lungime=96 m;

la poziția 747, referitoare la strada Războieni, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 2494mp; Lungime=232 m;

la poziția 870, referitoare la strada Rareș Vodă, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 5064mp; Lungime=365 m;

la poziția 78, referitoare la strada Aurel Vlaicu, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 2970 mp; Lungime=228 m;

la poziția 6, referitoare la strada Acarului, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 1439 mp; Lungime=173m;

la poziția 28, referitoare la strada Aleea Pajurei, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 2795 mp; Lungime=400 m;

la poziția 66, referitoare la strada Anul 1907, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 6375 mp; Lungime=526 m;

la poziția 101, referitoare la strada Bobâlna, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=balast; Suprafața = 14627 mp; Lungime=l 155m;

la poziția 133, referitoare la Cerceluș, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 4708 mp; Lungime=467 m;

la poziția 134, referitoare la Cema, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=balast; Suprafața = 1462 mp; Lungime=191 m;

la poziția 837, referitoare la strada Cheia, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 876 mp; Lungime=219 m;

la poziția 142, referitoare la strada Cicero, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața =1611 mp; Lungime=219 m;

la poziția 155, referitoare la strada Constructorilor, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 2286 mp; Lungime=232 m;

la poziția 159, referitoare la strada Cosânzeana, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 446 mp; Lungime=67 m;

la poziția 164, referitoare la strada Costache Negri, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 761 mp; Lungime=68 m;

la poziția 167, referitoare la strada Cozia, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 3785 mp; Lungime=442 m;

la poziția 843, referitoare la strada Crazna, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 494 mp; Lungime=93 m;

la poziția 169, referitoare la strada Cricov, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 466 mp; Lungime=121 m;

la poziția 114 , referitoare la strada C.T. Grigorescu, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 1894 mp; Lungime=183 m;

la poziția 175, referitoare la strada Dâmbovița, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 3583 mp; Lungime=401 m;

la poziția 187, referitoare la strada Dorului, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 2871 mp; Lungime=421 m;

la poziția 625, referitoare la strada Făinari, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 358 mp; Lungime=131 m;

la poziția 204, referitoare la strada Făt Frumos coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 2503 mp; Lungime=334 m;

ia poziția 628, referitoare la strada Feroviarilor, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 723 mp; Lungime=l 15 m;

la poziția 209, referitoare la strada Frăției, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 2933 mp; Lungime=279 m;

la poziția 235, referitoare la strada Hanibal, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 1362 mp; Lungime=l 18 m;

la poziția 655, referitoare la strada Horațiu, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 771 mp; Lungime=99 m;

la poziția 226 , referitoare la str. Gladiolelor, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 676 mp; Lungime=131 m;

la poziția 156, referitoare la strada Jurnalist Gabi Dobre, coloana 3 va avea următorul cuprins: str. Jurnalist Gabi Dobre , iar coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața =1014 mp; Lungime=79m;

la poziția 271, referitoare la strada Kutuzov, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 1665 mp; Lungime=l 14 m;

la poziția 243, referitoare la Intrarea Lăcăuți, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=pamant; Suprafața =795 mp; Lungime=105 m;

la poziția 284, referitoare la strada Luceafărului, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 414 mp; Lungime=46 m;

la poziția 291, referitoare la strada Maramureș, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 7743 mp; Lungime=429 m;

la poziția 300, referitoare la strada Mihai Eminescu, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 9240 mp; Lungime=780 m;

la poziția 305, referitoare la strada Miorița, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 1058 mp; Lungime=90 m;

la poziția 859, referitoare la strada Moldovei, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=pavaj; Suprafața = 425 mp; Lungime=44 m;

la poziția 860, referitoare la strada Oborului, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 4909 mp; Lungime=240 m;

la poziția 339, referitoare la strada Orzari, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 979 mp; Lungime=158 m;

la poziția 355, referitoare la strada Petrarca, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=balast; Suprafața = 2827 mp; Lungime=342 m;

la poziția 356, referitoare la strada Petre Negulescu, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 2027 mp; Lungime=216 m;

la poziția 357, referitoare la strada Petroniu, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 501 mp; Lungime=78 m;

la poziția 360, referitoare la strada Petru Poniu, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=balast; Suprafața = 1463 mp; Lungime=235 m;

la poziția 398, referitoare la strada Principatele Unite, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=balast; Suprafața = 1385 mp; Lungime=170 m;

la poziția 413, referitoare la strada Rodica, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 1337 mp; Lungime=153 m;

la poziția 438, referitoare la strada Sitarului, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 1767 mp; Lungime=155 m;

la poziția 441, referitoare la strada Snagov, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 2897 mp; Lungime=358 m;

la poziția 490, referitoare la strada Traian Vuia, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 2579 mp; Lungime=215 m;

la poziția 515, referitoare la strada Veronica Micle, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=balast; Suprafața = 3005 mp; Lungime=315 m;

la poziția 522, referitoare la strada Vișeului, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=balast; Suprafața = 1375 mp; Lungime=198 m;

/X

Art.2. împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar al municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001, conform prevederilor art.ldin prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu si Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Gestiune PatrimoniuCONSILIER CU

VICEPRIMAR

RAZVAN ION URSU

RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea ‘'Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești' referitor la unele străzi din municipiul Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al municipiilor bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Printre bunurile ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești se numără si străzile acestea figurând in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, Anexa Al, insusit prin Hotararea Guvernului României nr.1359/2001.

La data intrării in vigoare a acestui act normativ nu au existat planuri cadastrale exacte si, ca atare, lungimile si suprafețele aferente acestor bunuri au fost preluate din documentele deținute la nivelul instituției nefiind determinate prin ridicări topografice, existând unele neconcordante intre suprafețele reale ale imobilelor si cele menționate in documente.

In urma procedurii de licitație publica s-a incheiat intre municipiul Ploiești si Asocierea S.C. PROTELCO S.A. - SC BLOM ROMANIA SRL Acordul-cadru nr.2912/11.02.2013, avand ca obiect "Servicii de Cadastru si Topografie", in baza caruia au fost semnate Contracte subsecvente in vederea realizării serviciilor menționate pentru o parte din bunurile ce fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești. Printre acestea s-au numarat si unele străzi din municipiul Ploiești.

Cu ocazia măsurătorilor efectuate s-a constatat faptul ca elementele de identificare (lungime, suprafața) ale bunurilor ce au făcut obiectul contractelor menționate mai sus nu corespund cu cele înscrise in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”. Totodată, prin adresa nr. S.R.I.D. 103/2016, DT/799/2016, Direcția Tehnic Investiții a menționat tipul de suprafața carosabila al străzilor ce fac obiectul prezentului proiect de hotarare.

Prin adresa nr. 108/2015, Serviciul Intabulari Bunuri a transmis punctul de vedere al Direcției Generale de Dezvoltare Urbana referitor la străzile ce fac obiectul prezentului proiect de hotarare, in sensul ca acestea corespund cu lucrarea de introducere a cadastrului imobiliar edilitar.

Fata de cele expuse mai sus, este necesara actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, Anexa Al.

După adoptarea de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a proiectului de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind insusirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, acesta va fi transmis către Consiliul Județean Prahova in vederea actualizării Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Situația a fost analizată în ședința din data 15.03.2016 de către Comisia nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare in sensul celor menționate mai sus.

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Etfefcutiv, FlorinDirector Executiv Adjunct, Amedeo Florin TăbîrcăȘef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu

AVIZAT,Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții

Publice, Contracte,

Director Executiv,

Georgiana Popa

Direcția EconomicaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la unele străzi din municipiul Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniul public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Astfel, printre bunurile ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești se numără si străzile din localitate.

“Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” intocmit potrivit Hotărârii Guvernului României nr.548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor, a fost insusit prin Hotararea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, in care s-au preluat suprafețele si alte caracteristici tehnice ale imobilelor menționate in diverse documente din arhive, fara a se efectua măsurători de specialitate. Acest inventar a fost atestat prin Hotararea Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova .

Cu ocazia măsurătorilor efectuate de către Asocierea S.C. PROTELCO S.A. - SC BLOM ROMANIA SRL pentru străzile ce au făcut obiectul unor contracte subsecvente semnate in baza Acordului-cadru nr.2912/11.02.2013, s-a constatat faptul ca elementele de identificare (lungime, suprafața, tip carosabil) inscrise in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” nu corespund cu cele reale.

Ca atare, este necesara actualizarea Anexei A, Al la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la unele străzi din municipiul Ploiești.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.


Vîscan Robert
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la unele străzi din municipiul Ploiești si a emis: