Proces verbal din 30.09.2013

Proces verbal din 30 septembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 30 septembrie 2013

La ședință au participat un număr de 26 de consilieri din 27 în funcție, lipsind doamna consilier Dragulea Sanda.

***

La ședință au mai participat:

Doamna Oana Cristina Iacob        - Secretar

Ședința a fost condusă de domnul consilier Iulian Liviu Teodorescu.

Dl Iulian Liviu Teodorescu

Bună ziua!

Vă propun să începem ședința prin ascultarea imnului național.

A

Declar deschisă ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi 30 septembrie 2013.

La această oră în sală suntem prezenți un număr de 24 de consilieri municipali. Lipsesc doamna consilier Dragulea Sanda și domnii consilieri Ionescu Ionuț și Palaș Paul.

Domnul Primar Iulian Bădescu își cere scuze, este prima ședință de consiliu local la care nu poate participa. A fost chemat la București într-o problemă care vizează fondurile Ploieștiului. Vă va povesti dânsul data viitoare despre ce este vorba.

Față de ordinea de zi comunicată vă anunț că au fost retrase de către inițiatori 2 proiecte de hotărâri, și anume punctul 27 "Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală - inițiat de consilierii George Pană, Simion Gheorghe Sîrbu, Daniel Puiu Neagu, Constantin Popa și Marcian Cosma" și punctul 28 "Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești referitor la datele tehnice ale imobilelor (construcții și terenuri) cu destinația de locuințe pentru tineri destinate închirierii (ANL) -inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan."

Cele două proiecte au fost retrase de către inițiatori, așa că văvsgpui^^robării ordinea de zi așa cum a fost modificată.

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cme este împotriva? -                                   \--v^XX

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată.

AAA

Punctul 1 pe ordinea de zi ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 27 august 2013.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot aprobarea procesului-verbal:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                    9

In unanimitate de voturi, procesul-verbal a fost aprobat.

Punctul 2 pe ordinea de zi ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 11 septembrie 2013.”

Dacă sunt observații?

Dl Bolocan Iulian

S-a strecurat o greșeală. La proiectul de hotărâre aprobat, la Traian cu Partizani, este un comentariu care mi s-a atribuit și era de fapt al dumneavoastră.

Dl Iulian Liviu Teodorescu

La ce proiect de hotărâre?

Dl Bolocan Iulian

La cel cu baia comunală. Este textul dumneavoastră.

Dl Iulian Liviu Teodorescu

O să se rectifice procesul-verbal în acest sens.

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem spre aprobare procesul-verbal modificat:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi, procesul-verbal a fost aprobat.

A A A

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 25 septembrie 2013.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot:

Cine este pentru?        -19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 5 abțineri

Cu 19 voturi "pentru” și 5 "abțineri” ale consilierilor Bozianu Cătălina, Sîrbu Gheorghe, Bolocan Iulian, Dumitru Cristian și Neagu Puiu, procesul-verbal a fost aprobat.

***                          ț

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi "întrebări și interpelări". Pentru că urmează ședința Consiliului Județean o să vă rog să fiți câfjmfaj DI Popa Gheorghe                                         'Aș fi vrut să-l întreb pe domnul Primar, dar nu știam că lipsește astăzi, am văzut prin oraș o serie de panouri cu figura domnului premier Ponta și a domnului Președinte al Consiliului Județean, Mircea Cosma, cu următorul slogan: "Am promis. Am făcut.” cu privire la inaugurarea Sălii Sporturilor care va avea loc pe 4 octombrie, și mă întrebam dacă este normal să-și asume dânșii un asemenea proiect, care practic a fost inițiat de noi de PD-L și mai mult decât atât în 2010 când s-a votat proiectul privind indicatorii tehnico-economici din câte țin eu minte grupul PSD a părăsit sala. Vroiam să întreb dacă este normal să-și asume cineva un proiect care a fost inițiat și mai mult decât atât, a fost finanțat în proporție de 80% de către Guvernul Boc, pentru o inaugurare care va avea loc

pe 4 octombrie. Mulțumesc!


Dl Iulian Liviu Teodorescu

Vă mulțumesc și eu! Veți primi un răspuns în scris. Nefiind domnul Primar aici nu sunt abilitat să dau astfel de răspunsuri.

Dacă nu mai sunt alte întrebări și interpelări, trecem mai departe.

Menționez că a venit și domnul consilier lonuț Ionescu și la acest moment în sală suntem 25 de consilieri.

a

Punctul 5 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii sportivei Alina Alexandra Dumitru - inițiat de primar Iulian Bădescu."

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - inițiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Râul Alexandru Petrescu, Robert lonuț Vîscan și Daniel Puiu Neagu."

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură „I. L. Caragiale” Ploiești


pe anul 2013 - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Alexan Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu Constantin.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.


Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești pe anul 2013 -inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2013 - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin."

*

Menționez că la acest moment în sală suntem 26 de consilieri, venind si domnul consilier Palas Paul.

&

Dacă nu sunt observații cu privire la proiectul de hotărâre, îl supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

* AA

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești -inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre pri^i^^aji^^a ~ bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Se^piijBuS'j^ce/^. Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Alexandru Paul^âla^îbn^p^ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Conșfețffii^Ș^

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:                  "

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Poliției Locale Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2013 - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin.”

Dacă sunt observații?

Dl Bolocan Iulian

Am înțeles, sunt niște reduceri, niște majorări. Există o sumă de 21023 de lei care nu are destinație. Unde se duce această sumă? Rămâne tot la școli?

Dra Nicoleta Crăciunoiu

Suma se diminuează datorită diminuării sumelor venite de la bugetul de stat. Avem adresa Direcției Finanțelor Publice.

Dl Bolocan Iulian

Deci practic se diminuează.

Dra Nicoleta Crăciunoiu

Da. Capitolul învățământ se diminuează.

Dl Palaș Paul

Dacă faceți referire la diminuarea alocației pentru construcția sălii de sport de la Madgearu, da, s-a luat o sumă de bani din suma alocată inițial și este redistribuită la alte capitole.

DI Iulian Liviu Teodorescu

Mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A A A


Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre pr tarifelor ce vor fi practicate pentru desfășurarea serviciului public modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități), aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, în municipiul Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă sunt observații?

Dl Bolocan Iulian

Nu am găsit tarifele. Proiectul se referă cumva la tabele de calcul ale punctajului. Aprobăm noi consiliul local tabelele de calcul? Nu găsim tarifele.

Dl Dobre Dan

Tarifele sunt în anexă.

Dl Iulian Liviu Teodorescu

Prima parte a materialelor reprezintă tarifele. La sfârșit este vorba de punctajul care a fost obținut în urma licitației.

Dl Bolocan Iulian

Deci se respectă până la prescripțiile caietului de sarcini?

Dl Dan Dobre

Se respectă tot.

Dl Iulian Liviu Teodorescu

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 25 de voturi „pentru” și 1 „abținere” a domnului consilier Sîrbu Gheorghe, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A AA

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Iolanda Băzăvan, Sanda Dragulea, Cristian Dumitru, Marilena Stanciu și Larisa Băzăvan.”

Dacă sunt intervenții?

Dl Socoleanu Radu

Mulțumesc domnul președinte! Propun două modificări, de la poziția 29 doamna Drăgușin Paulica de la Școala Gimnazială loan Grigorescu face schimb cu poziția 35 cu domnul Minea Constantin Gabriel. Și a doua propunere, discutată în prealabil cu colegii direct implicați, poziția 24, subsemnatul, de la Școala Gimnazială George Coșbuc, în locul domnului Cosma Marcian de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Bulevardul București. Mulțumesc!

* >

Dl Iulian Liviu Teodorescu


Vă mulțumesc și eu.

Supun la vot aceste două modificări:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Daca se abține cineva? -

A                   ’

In unanimitate de voturi au fost adoptate propunerile domnului consilier Socoleanu Radu.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

a**

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind înființarea secției de înot în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu simt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, ca urmare transformării unor posturi - inițiat de primar Iulian Bădescu."

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Z°z '   ? A

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre prifeu Wr^^rea^. | organigramei si a statului de funcții al Administrației Parcului MemonaBV’G^â^ținoJ Stere” - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi                                     --

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind transformarea unui post de asistent medical principal generalist în post de asistent medical generalist din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale - inițiat de consilierii George Pană, Cosma Marcian, Robert Ionuț Vîscan, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu.”

Dacă dorește cineva să intervină?

Dl Socoleanu Radu

Lucrăm cam telegrafic și mi-a scăpat un amănunt pe care l-am citit în Raportul de specialitate și întreb pe domnul director Dan Dinu, la poziția nr. 1 există o doamnă căreia i se repartizează astăzi o locuință socială, fără nicio sursă de venit. Care au fost criteriile?

Dl Dan Dinu

Repartizarea locuințelor sociale se face conform listei de priorități aprobate pentru anul 2013 la începutul anului. Dânsa a depus un dosar anul trecut, i s-a făcut un calcul conform criteriilor aprobate, este pe lista de priorități aprobată, și i se repartizează o locuință acum conform listei.

Dl Socoleanu Radu

Domnul director, vă întreb, cu ce va plăti această doamnă utilitățile, factura de utilități, dacă dânsa nu are nicio sursă de venit?

Dl Dan Dinu

Există posibilitatea să primească ajutorul social, venitul minim garantat. Și de acolo va putea plăti.

Dl Pană George

După cum bine știți există o listă de priorități pe care noi consiliului local o aprobăm la începutul fiecărui an. în mod evident trebuie să respectăm acea listă, pentru că altfel am fi în ilegalitate. Dacă doamna are sau nu sursă de venit, mi-e greu să vă spun dacă aceasta este realitatea. Este declarația dumneaiei. Dar noi nu puteam să trecem la următorul de pe listă sărind-o pe dumneaiei. Fapt pentru care a trebuit să facem aceastărepartizare. Vom vedea dacă va avea cu ce să-și achite cheltuielie, dar totuși de faptul că repartizările acestea sunt făcute în blocul Rafinorilor.

DI Teodorescu Iulian

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acestora conform prevederilor legale - inițiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuț Vîscan, Puiu Daniel Neagu și Râul Alexandru Petrescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi. A intervenit o modificare în titlu, nu există strada 1 Decembrie, este vorba de Piața 1 Decembrie. Așa cum apare deja.

Dacă nu sunt intervenții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Dl Bolocan Iulian

Ce aprobăm, oportunitatea?

Dl Iulian Liviu Teodorescu

Oportunitatea. Așa scrie. Vă rog să ne arătați titlul hotărârii, „privind stabilirea oportunității achiziționării imobilului situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l”. Așa cum s-a stabilit într-o ședință de consiliu de acum două luni de zile, nu se mai vorbește decât de stabilirea sau nu a oportunității achiziționării acestui imobil.

Dl Bolocan Iulian

Aici apăruse „privind numirea unei comisii de negociere”. Deci astăzi stabilim dacă este oportun.

Dl Iulian Liviu Teodorescu

La grupul operativ de vineri s-a operat această modificare. Nu este vorba de cumpărare, ci de oportunitatea dobândirii imobilului.

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot:

Cine este pentru?        -15 voturi

Cine este împotrivă?     -10 voturi

Dacă se abține cineva? -  1 vot

Cu 15 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” și 1 „abținere”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Mă scuzați, dar trebuie să stabilim și comisia. Vă rog, din partea USL?

Dl Popa Constantin                                                    ;§• $

Din partea grupului USL, propunem pe domnii Botez GeorgefPană GeorgS^i Ganea Cristian.                                                                  V/ ’ ■ ■ ? ?, ■;

Dl Iulian Liviu Teodorescu                                      -

Din partea PDL înțeleg că nu sunt propuneri. Din partea PP-DD?

Dl Socoleanu Radu

Popunem pe domnul Petrescu Râul.

Dl Iulian Liviu Teodorescu

Și ar mai trebui o persoană pentru a avea număr impar.

Dl Socoleanu Radu

Mai facem propunere pentru domnul Minea Gabriel.

Dl Iulian Liviu Teodorescu

Mulțumesc!

Acum vă solicit să fiți de acord cu votul deschis asupra acestor persoane:

Cine este pentru?        - 16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -10 voturi

Cu 16 voturi „pentru” și 10 „abțineri” ale consilierilor Bozianu Nicoleta, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Constantin Silviu Sorin, Drăgușin Paulica, Horgidan Costel, Neagu Daniel Puiu, Popa Gheorghe, Sîrbu Gheorghe, și Stanciu Marilena s-a aprobat votul deschis.

Supunem la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost completat:

Cine este pentru?        - 15 voturi

Cine este împotrivă?    - 10 voturi

Dacă se abține cineva? -  1 vot

Cu 15 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” ale consilierilor Bozianu Nicoleta, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Constantin Silviu Sorin, Drăgușin Paulica, Horgidan Costel, Neagu Daniel Puiu, Popa Gheorghe, Sîrbu Gheorghe, și Stanciu Marilena și 1 „abținere” a domnului consilier Palaș Paul, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 25 de voturi „pentru” și 1 „abținere” a domnului consilier Sîrbu Gheorghe, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și,


după caz, casării acestora - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Constantin Popa și Gheorghe Popa.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 25 de voturi ”pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Bolocan Iulian, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente Stației de Epurare a apelor uzate, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa și Gheorghe Popa.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 25 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Bolocan Iulian, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind repartizarea către Camera Medicilor Prahova a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat in imobilul din Ploiești, strada Andrei Mureșanu nr. 56 - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Robert Ionuț Vîscan, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Gabriel Minea.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA


Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi "Proiect de E6tărâp^:^riyihc concesionarea directă a unor spații cu destinație medicală din imooilgl^ șî&atAȘn/^. Nicolae Iorga nr. 17 - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Rob^^Ipnuf yî^aih, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Gabriel Minea.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                   ’

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 494270/ 23.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Mădălina pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Ploiești, str. Slt. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Robert Ionuț Vîscan, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Gabriel Minea."

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A              *      ’

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A A A

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind refacerea rapoartelor de evaluare întocmite pentru imobilele cu destinația de cabinete medicale -inițiat de viceprimar Iulian Liviu Teodorescu și de consilierii Constantin Popa, Robert Ionuț Vîscan, Larisa Băzăvan și Gabriel Minea."

Aici o să vă spun foarte pe scurt, comisia care a fost stabilită de către dumneavoastră, s-a întâlnit cu un mare număr, 95% din numărul medicilor care au astfel de cabinete, vădit nemulțumiți. Am constatat și noi că raportul de evaluare nu reflectă situația existentă pe teren, ca atare propunerea noastră este să nu ne însușim aceste rapoarte de evaluare, ci să fie refăcute, așa cum rezultă din procesul-verbal al comisiei.

Dacă nu mai sunt alte intervenții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        -19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 7 voturi

Cu 19 voturi "pentru" și 7 "abțineri" ale consilierilor Horghidan Costel, Stanciu Marilena, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian, Bozianu Cătălina, Sîrbu Gheorghe și Drăgușin Paulica, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 296,76 m.p. situat în Ploiești, str. Șima nr 55(fosta Ghighiului nr.2), număr cadastral 8819/55 către domnul Lupascu Mihai-Lucian - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan."

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA


Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 292 m.p. situat în Ploiești, str. Tatarani nr 41 (locația G41), număr cadastral 8819/41, către domnul Nicoara Constantin - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                  ’

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A AA

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Tudor - Tabirca Petruta si Tudor Tabirca Radu -Valentin în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, strada Splaiului nr. 4, bl. 37L, ap. 1, prin edificarea unui balcon - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre referitor la completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 535/2011 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „înlocuire tâmplărie la Colegiul Național I. L. Caragiale” - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Dedeman S.R.L. - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă sunt intervenții?


Dl Socoleanu Radu

Mulțumesc domnul președinte!

Am un amendament de făcut la acest protocol, la ultima pagină, îndeplini următoarele obligații:” punctul b) ” solicitarea acestuia, pe durata de execuție a lucrărilor, spațiile afectate de Lucrări, cu titlu

f                    a             " <x' /   . -=/\     ,

Va pune la dispoziția Dedeman, la


gratuit.asta pentru a nu veni în contradicție cu hotărârea anterioară care impune plata anumitor tarife privind închirierea acestora.


Dl Iulian Liviu Teodorescu

Supunem la vot amendamentul domnului consilier Socoleanu: Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A              ,      ’

In unanimitate de voturi, amendamentul a fost adoptat.

Supunem la vot întregul proiect de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

»

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 085 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Aici este problema termenului, care a fost stabilit la întâlnirea de vineri la grupul operativ, 31 decembrie 2013.

Dacă nu mai sunt alte amendamente, supunem la vot proiectul de hotărâre în această formă:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare drum de acces - Parc Municipal Vest, Municipiul Ploiești, Județul Prahova” - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 26 voturi

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal “Parcul Industrial

^0- & A/ "/ft.

%

.A

"1

George Botez, Adrian Lupu, Răzvan Ursu, Costel Horghidan, Paulica Drăgușin și Radu Socoleanu.”

ta -           + u        ...                i      x •   * i j u u.- -                  ■'/


f'j

Ploiești” DN 72 (km 74+500 - 76+300) - inițiat de primar Iulian Bădescuși de consilierii

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

A

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la ultimul punctul de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind numirea Președintelui de ședință - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Aștept propunerile dumneavoastră.

Dna Drăgușin Paulica

Din partea grupului PDL propunem pe domnul consilier Iulian Bolocan.

Dl Iulian Liviu Teodorescu

Dacă nu mai sunt alte propuneri, supunem aprobării votul deschis.

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                    ’

In unanimitate de voturi, consilierii au fost de acord cu votul deschis.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre cu numirea domnului Iulian Bolocan -Președinte de ședință:

5                                  3                3

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Acestea fiind punctele înscrise pe ordinea de zi, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.Verificat, director Iulia Alexandru.' întocmit, consilier Ilă Claudia