Proces verbal din 30.01.2013

Proces verbal din 30 ianuarie 2013

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL


al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieșn, din data de 30 ianuarie 2013


La ședință au participat un număr de 27 de consilieri.

La ședință au mai participat:

Domnul Iulian Bădescu            - Primar

Doamna Oana Cristina lacob        - Secretar

Ședința a fost condusă de domnul consilier Sîrbu Gheorghe.

Dl Sîrbu Gheorghe

Bună ziua! Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local.

Suntem 26 de consilieri în sală. Lipsește doamna consilier Bozianu Cătălina.

Vă propun să începem ședința prin ascultarea imnului național.

Alături de noi în sală se află șefii și directorii serviciilor și instituțiilor subordonate consiliului local. De asemenea se mai află și câțiva cetățeni din municipiul Ploiești și mass-media locală.

Față de ordinea de zi de care ați fost anunțați se propune introducerea pe ordinea de zi, suplimentar, a câtorva proiecte de hotărâri.

O să supun la vot introducerea fiecărui proiect de hotărâre pe ordinea de zi a ședinței:

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței a proiectului de hotărâre „privind împuternicirea primarului municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în consiliul de administrație a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi s-a aprobat includerea acestui proiect de hotărâre pe ordinea de zi a ședinței.

s              >

A


Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței a proie “privind modificarea și completarea Regulamentului de Organiza Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”\£?

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -în unanimitate de voturi s-a aprobat includerea acestui proiect de hotărâre pe ordinea de zi a ședinței.

9               »

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței a proiectului de hotărâre “privind transmiterea în administrarea Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?     - 5 voturi

Dacă se abține cineva? - 2 abțineri

Cu 19 voturi “pentru”, 5 voturi “împotrivă” și 2 “abțineri” s-a aprobat includerea acestui proiect de hotărâre pe ordinea de zi a ședinței.

A

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței a proiectului de hotărâre ”privind modificarea alin. 2 al art. 1 din contractul Anexă la Hotărârea nr. 67/2008 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind trecerea terenului cu suprafață de 11.988 mp, situat în Ploiești, str. Cosminele nr. 1 IA, către Agenția Națională pentru Locuințe -inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi

Dacă se abține cineva? - 7 abțineri

Cu 17 voturi ”pentru”, 2 voturi “împotrivă” și 7 “abțineri” s-a aprobat includerea acestui proiect de hotărâre pe ordinea de zi a ședinței.

A

Supunem la vot ordinea de zi în integralitate:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată.

A A A

începem cu primul punct de pe ordinea de zi “Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 19 decembrie 2012.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot aprobarea procesului-verbal:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi procesul-verbal a fost aprobat.

Punctul 2 de pe ordinea de zi ” Aprobarea Procesului verbal Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 20 decembrie 2012.Dacă nu sunt comentarii supunem la vot aprobarea procesului-verbal: Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi procesul-verbal a fost aprobat.

XXX

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi „întrebări și interpelări”.

Aștept înscrieri la cuvânt.

Dacă îmi permiteți, grupul PSD și-a desemnat un nou lider de grup, domnul Popa Constantin.

Dl Pană George

Am o sigură problemă punctuală și rapidă totodată. La finele anului trecut printre ultimele ședințe de consiliu la un momentdat s-au ridicat niște probleme din partea colegilor privitoare la unitățile școlare la care sunt repartizați în consiliile de administrație. Nu o să fac vorbire de toate situațiile pe care le-am întâlnit, o să fac un raport scris. La momentul acesta vreau însă să fac vorbire de o problemă pe care am găsit-o la Liceul Tehnologic ”Sf. Apostol Andrei” din Nord, acolo unde se reclamă faptul că au o instalație electrică din anul 1967 într-unul din corpurile de clădire. A fost un control al celor de la ISU unde în cuprinsul procesului-verbal se face vorbire de faptul că nu mai există siguranță și dat fiind faptul că acolo învață mulți copii rugămintea mea este să fie tratată cu prioritate luarea în calcul și trecerea la înlocuirea acestei instalații.

Vă mulțumesc!

Dna Drăgușin Paulica

La Cabinetul Parlamentar Roberta Anastase s-a prezentat doamna Ene Georgeta care locuiește pe Cosmonauților bloc 125E. Acest bloc a intrat în reabilitare, reabilitarea a fost terminată din punctul de vedere al constructorului dar nu și din punctul de vedere al cetățenilor, având în vedere că acest bloc are 17 apartamente. într-unul dintre apartamente geamul de la baie nu a fost înlocuit, iar mai nou, în urma micilor intemperii ^căzute la Ploiești, plăcile termoizolante au început să se desprindă de bloc și să cadă. In același timp, în momentul când s-a făcut termoizolarea s-a tăiat din tabla de pe acoperișul blocului și apartamentele 16 și 18 suportă consecințele.

Dl Primar

Sunt obligat să reiau ceea ce am spus de nenumărate ori încă de când eram senator. Din nefericire o să vă spun ceva. Astfel de lucruri o să le întâlnim din ce în ce mai des și probabil la fiecare ședință de consiliu local o să fiți obligați să faceți interpelări cu privire la astfel de situații. Această soluție tehnică aleasă de către fostul executiv este o soluție tehnică care își arată eficiența încă de astăzi așa cum vedeți și dumneavoastră. Eu aș ruga-o pe doamna Anastase să facă o sesizare oficială către mine, să mai sesizez și eu încă o dată mai departe aceste aspecte. Poate se trezește cineva să cerceteze în amănunt și cu bună credință și conform legii ceea ce s-a întâmplat în acest caz. Eu iau act de sesizarea dumneavoastră ca fiind o sesizare și a doamnei Anastase. O să sesizez:din nohdirigintele de șantier, cei care au fost aleși când au fost aleși. O să vorbesc de fiecare ■dâtă';de$pre această soluție tehnică. Mie nu îmi rămâne altceva decât să pun în executare un.bpritract pe care l-am preluat așa cum l-am preluat. Mi-aș fi dorit ca alta să fie soluția tehriîcă și mi-as fi dorit din toată inima să nu fi discutat astfel de subiecte în ședința de consiliu local. Vă reamintesc că acum vreo 3, 4 săptămâni au picat niște astfel de plăci pe niște mașini. In același timp pot să vă spun că unul dintre constructorii aleși în licitația de acum un an și jumătate sau când au fost aleși, au făcut nenumărate adrese către primărie prin care au spus că această soluție nu este corectă. O să ne mai confruntăm cu o problemă, aceea că unii dintre acei constructori au sesizat fostul executiv că soluția nu este corectă și nu este bună din punct de vedere tehnic, dar ea a fost pusă în practică și licitată așa cum a fost pusă. Sper ca o dată și o dată să se facă lumină în acest caz și cei care au ales și pus în practică o astfel de soluție să răspundă. Ei au încheiat un contract pe care nu puteam să-l desfînțez, pentru că altfel noi toți am fi fost puși în situația să plătim dobânzi, majorări, penalități, pentru contractele încheiate.

Vă mulțumesc!

Dna Drăgușin Paulica

Și eu vă mulțumesc domnul Primar, dar îmi pare foarte rău, nu îmi amintesc acum, dar această soluție este aplicată și în alte orașe din România, un spital. O să vă dau un telefon și o să vă spun și unde. Dar eu spun că în momentul în care se face recepția, nu știu dacă la acest bloc s-a făcut recepția, ar trebui găsite soluții tehnice. De exemplu sunt trei blocuri la nord care au fost foarte bine executate. Acolo oamenii nu au niciun fel de problemă.

Dl Primar

Ați înțeles greșit. Recepția tehnică nu o face primăria. A fost selectat un agent economic specializat. Răspunderea aparține acestor societăți - constructorul, cel care a recepționat. Eu ca primar nu fac altceva decât să iau act de recepția acestor lucrări și să trimit banii din bugetul local către acest agent economic. Tocmai din acest motiv am făcut și sesizările când le-am făcut și continui să le fac, pentru că în felul acesta există riscul ca o astfel de tablă să cadă pe un om.

Să vă spun și despre sistemul de prindere. Constructorul mi-a demonstrat că el respectă proiectul tehnic. Are exact sistemele de prindere impuse în proiectul tehnic. Problema este însă că aceaste clădiri, blocurile pe care punem noi aceste panouri, nu suportă astfel de suport. Din această cauză, datorită curenților de aer și multe alte chestiuni, chiar aceste mici intemperii de care ați spus dumneavoastră mai devreme, aceste panouri pică. Mai mult decât atât constructorul a făcut adrese către primărie la momentul respectiv și a atras atenția cu privire la acest lucru. Din nefericire s-a continuat această procedură deși au existat și există adresă la Direcția Tehnică din partea cel puțin a constructorului Delta ACM, pentru că acolo sunt cele mai mari probleme pentru că au blocurile turn, cu privire la aceste aspecte. Ei au respectat proiectul, numai că sistemul de prindere nu este suficient.

'ifk'k

Dl Sîrbu Gheorghe                                 / șf

Dacă nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt trecem la punctul 41<d|.. p^pr'cjple^g zi "Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliuluîitt;^^ al Municipiului Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”             Xi' /;)y\ 'XjX

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:           ~

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

------ ------------------ - -

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Ploiești din Adunarea Generala a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești - inițiat de viceprimar Iulian Teodorescu și de consilierii Cătălina Bozianu, Adrian Lupu, Constantin Popa și Radu Socoleanu.”

Dacă sunt comentarii?

Dl Constantin Silviu Sorin

Mulțumesc domnul președinte.

In urma discuțiilor avute cu colegii mei, propun un amendament, ca propunerea și aprobarea bugetului să treacă totuși prin consiliul local.

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumesc domnul consilier.

Supun la vot amendamentul domnului consilier Constantin, care spune așa: după ce se dicută bugetul în AGA de la Hale și Piețe să fie înaintat consiliului local pentru dezbatere și aprobare.

Dl Botez George Sorin

Dacă îmi permiteți, din punct de vedere juridic asta înseamnă să schimbăm hotărârea cu totul, deci nu este un amendament. în momentul în care personal vreau să vină în fața consiliului, înseamnă că nu am de ce să mai trec un mandatar. Și atunci problema se pune de schimbare a acestei hotărâri cu o alta.

Dl Primar

Conform legii societăților comerciale noi ca și proprietari ai acestei societăți comerciale numim reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor. Adunarea Generală a Acționarilor este cea care reprezintă interesele patronatului și cea care decide în numele patronatului. Ceea ce puteți solicita dumneavoastră și dacă vreți eu consider a fi perfect corect, este să vi se prezinte bugetul înainte ca reprezentanții dumneavoastră în AGA să-1 voteze, ca să faceți unele observații și să mandatați reprezentanții dumneavoastră în AGA să voteze într-un anumit fel sau să susțină anumite chestiuni. Dar nu vă puteți substitui Adunării Generale a Acționarilor, pentru că juridic vorbind, nu este posibil acest lucru.

Dna Pana Cristma Iacob

Acesta a fost și motivul pentru care în contractul de mandat am prevăzut acea restricție pentru reprezentanții în AGA de a vota bugetul de venituri și cheltuieli fără mandat special din partea consiliului local. Tocmai în ideea de a veni cu o propunere în fața Consiliului Local pentru care dumneavoastră le dați mandat sau nu. Acesta este

5


motivul pentru care bugetul și lista de investiții sunt anexă la acbastă mandat efectiv pentru acest buget pe care-1 propun reprezentanții AGA~^

Dl Sîrbu Gheorghe                                 V

Mulțumim doamna Secretar.

Consiliului Local, iar acolo sunt banii ploieștenilor, bine ar fi fost ca și bugetul și cu lista de investiții să fie dezbătut în plenul Consiliului Local în prezența presei, pentru că așa este normal. Pentru toate subunitățile care aparțin Primăriei Ploiești se dezbate bugetul în


Aș^v^șî_eu_c’âtevan3Tivhite_de spus. Având în vedere că S.C. Halî s cadrul Consiliului Local. Propunerea colegului meu a fost una pertinentă zic eu. O să o supun la vot.

Dl Primar

Dumneavoastră aveți reprezentanți în AGA. Ei sunt cei care iau deciziile acolo. Ce puteți solicita dumneavoastră astăzi, este să cereți reprezentanților AGA să vă prezinte bugetul să vă uitați pe el înainte să-i mandatați. Dacă considerați oportun, și dacă nu ați văzut până acum bugetul S.C. Hale și Piețe și doriți să-1 vedeți înainte, puteți să amânați acest proiect pentru proxima ședință de consiliu local, până atunci să vi se aducă la cunoștință execuția bugetului care urmează a fi votat și dacă aveți comentarii și adnotări pe marginea acelei execuții să o puneți în discuție la viitoarea ședință a consiliului local. Asta cred eu că se poate face din punct de vedere legal. Altfel nu vă puteți substitui Adunării Generale a Acționarilor. Acum nu știu dacă această amânare ne împiedică cu ceva la Registrul Comerțului și trebuie aprobată acum. înțeleg că nu.

Dl Sîrbu Gheorghe

Domnul Primar, pe ordinea de zi care ne-a fost înaintată, dacă o să citiți cu atenție, la punctul 5 nu este mandatarea. Prima dată până ieri spunea "Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești”. Propunerea mea este să-1 amânăm până la ședința viitoare.

Cine este pentru amânare? -  9 voturi

Cine este împotrivă?          - 17 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 9 voturi "pentru” și 17 voturi "împotrivă” proiectul de hotărâre rămâne pe ordinea de zi.


Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă? - 7 voturi

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

Cu 17 voturi ”pentru”, 7 voturi "împotrivă” ale consilierilor Sîrbu Gheorghe, Drăgușin Paulica, Constantin Silviu Sorin, Băzăvan Larisa, Neagu Puiu, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și 2 "abțineri” ale domnilor consilierilor Stanciu Marilena și Horghidan Costel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl Primar

Eu am și o propunere constructivă ca să nu existe discuții. Cine vrea dintre consilierii pe care îi interesează bugetul Hale și Piețe, rog pe domnul director să pună la

dispoziția consilierilor interesați bugetul spre studiu. Ca să nu cu privire la conținutul acestuia.

Dl Sîrbu Gheorghe


Mergem mai departe la punctul 6 de pe ordinea de zi ” modificarea Regulamentului de Funcționare și Organizare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 433/28.11.2012 - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

----------Dacă sunt observații? -              ------------------------------------ ------ ---------- 3

Dna Drăgusin Paulica

Vizavi de proiectul de hotărâre nu am comentarii, dar aș dori să știu dacă este prezent în sală domnul director de la S.G.U.?

Acum două săptămâni, ca un cetățean responsabil, am fost la cimitirul din Mihai Bravu să-mi achit datoria financiară pe acest an. Eram singurul client. Având în vedere că le dădeam bani mă socotesc client. Acolo sunt trei salariate foarte drăguțe fizic. După 20 de minute de așteptare le-am rugat să-și rezolve problemele după plecarea mea. Mă dusesem să le dau bani nu să le cer ceva. Serviciul de acolo lasă de dorit si am înțeles că nu sunt singura persoană care a întâmpinat aceeași problemă. Mulțumesc!

Dl Constantin Donald Nicolae

Bună ziua. Am retinut cele semnalate, o să verificăm si dacă este adevărat o să luăm atitudinea necesară. Mulțumesc!

9

Dna Drăgusin Paulica

Eu vă mulțumesc domnul director că puneți la îndoială cuvântul meu.

Dl Primar

Eu nu pun la îndoială ceea ce spuneți dumneavoastră. Ce a vrut să spună domnul director este că evident și cei de acolo trebuie să dea o notă explicativă. Eu primesc semnale aproape zilnic cu privire la atitudinea unor angajați din primăria Ploiești și nu numai din primărie, și din instituțiile subordonate. Este destul de greu știți ca și mine să verific veridicitatea celor semnalate. Nu ne rămâne decât să facem ceea ce facem în fiecare zi și eu și dumneavoastră, să încercăm pe cât se poate să îmbunătățim activitatea. Altfel o să fim ancorați întotdeauna în probleme financiare, în salariile pe care le primesc angajații pentru că de cele mai multe ori acesta este răspunsul pe care îl primim cu toții.

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumim domnul Primar! Mulțumim și domnului director pentru măsurile care le-a luat!

Dacă nu mai sunt alte comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale - inițiat de consilierii George Pană,

7

Cristian Mihai Ganea, Robert Ionuț Vîscan, Daniel Puiu Neagu Petrescu.”

Daca nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine_esteîmpotrivă?    =                     :

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. IC - inițiat de consilierii George Pană, Cristian Mihai Ganea, Ionuț Vîscan Robert, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 3452/22.02.2012 prin încheierea actului adițional nr. 1, pentru imobilul din Ploiești str. Vlad Țepeș nr. 30, în care funcționează corpul C al Colegiului Național „Al. I. Cuza” - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 16,8 mp din cadrul Școlii Gimnaziale „Sf. Vineri” asociației de părinți „Asociația 21 SFV Ploiești” în vederea desfășurării activității - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea obligațiilor contractuale și prelungirea duratei contractului de asociere nr. 1994/03.02.2003 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Calliope S.R.L. - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.” Au fost făcute modificările propuse de domnul consilier Paul Palaș.

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

8


Cine este pentru?

Dl Palaș Paul

Dacă îmi permiteți domnul consilier, simt nevoia să spun câ faptul că mi-ați menționat numele la un moment dat. în ședința tehnicăMg^ că pe ordinea de zi există acest proiect de hotărâre și neștiind care va fFsc ședința de astăzi, pentru corectitudine am venit cu niște modificări. încerc să fac o scurtă descriere. Contractul a fost încheiat în februarie 2003 în baza unei hotărâri de consiliu adoptată în 2002. El s-a desfășurat pe o perioadă de 10 ani. în contract se prevedea ca S.C. Calliope, la vremea respectivă se numea altfel, beneficiarul trebuia să instaleze 30 de module în care să existe niște toalete publice. Obligația era ca în 360 de zile să-și îndeplinească aceste obligații. Nu s-au îndeplinit obligațiile respective. Știm cu toții că parte din module există și toaletele publice sunt încheiate iar altele nu au fost montate niciodată. în mod firesc, în opinia mea, primăria ar fi trebuit să acceseze art. 7.1 din contract unde sunt clauzele de reziliere. Nu s-a întâmplat nici acest lucru. Contractul a ajuns la sfârșit și am avut surprinderea să văd că se dorește prelungirea lui. Așa cum suna contractul ar fi însemnat ca noi să acceptăm până în anul 2018 să nu se întâmple nimic din punct de vedere al obligațiilor S.C. Calliope și dacă până în 2018 Calliope și-ar fi dorit să-și îndeplinească aceste obligații ar fi beneficiat de drept de prelungirea contractului pentru încă 5 ani. Am propus ieri în ședința tehnică niște clauze foarte clare de reziliere. Repet, nu aveam de unde să știu ce se va întâmpla astăzi în consiliul local și am propus. Dacă se dorește într-adevăr să se prelungească acest contract, măcar să o facem într-o formă care să aducă avantaje Ploieștiului și nu într-o formă care să aducă avantaje doar S.C. Calliope s.r.l.a

în opinia mea acest contract nu ar trebui prelungit și acesta este motivul pentru care nu îl votez astăzi. Colegii mei va considera fiecare pentru sine ce crede că este mai bine de făcut cu acest contract.

Vă mulțumesc!

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumim domnul consilier! Eu am o întrebare. Comisia de patrimoniu care a înaintat către comisia juridică acest proiect, înainte de a începe această ședință, prin președintele comisiei de patrimoniu nu putea să retragă sau să amânăm acest proiect? Am discutat la grupul operativ din care fac parte și cei doi lideri ai USL-ului și niciunul nu a propus amânarea. Chiar eu am propus amânarea dar mi s-a spus că nu se poate. Dacă mai sunt alte comentarii vizavi de acest proiect?

Dl Dumitru Cristian

Pentru că ați amintit de comisia de patrimoniu, vreau să vă spun că acest contract ajungând la termen trebuia luată o decizie în sensul prelungirii sau neprelungirii lui, nemaiputând merge mai departe nemaiavând o clauză contractuală.

a

(Avenit doamna consilier Bozianu Cătălina)

*

Dl Primar

Eu nu o să vorbesc despre acest caz, o să vorbesc despre un precedent periculos care s-ar putea crea astăzi. Antevorbitorii mei și în general cu toții cred că sunteți de acord

9


asupra faptului că prevederile contractuale din dumneavoastră luați decizia să prelungiți un contract către partnerul nostru, deci un contract nul din punct de vedere al cohsili t „  executivului, ați crea un precedent periculos. De aici înainte oricine>?nu^șy2respectă obligațiile fața de primărie poate fi considerat un partener de bunăcredință, cu toate că pe fond este de reacredință încălcând prevederile contractuale și oricărui partener de acest gen îi puteți solicita o prelungire de contract, prelungire nejustificată. Pe de altă parte, cred că orice cetățean al municipiului Ploiești s-ar simți lezat de faptul că o astfel de atitudine

este particularizată și avantajează în mod direct unele societăți comerciale. Repet, când un contract comercial încheiat între noi și un partener a fost încălcat, evident nu din vina noastră, nu cred că este normal și corect, nu mai zic de legalitate, ca astăzi noi să prelungim un contract deja încălcat.

Mulțumesc!

Dl Socoleanu Radu


Istoric știu cum s-a derulat acest contract și fac un amendament și grupul nostru politic va vota "pentru” ca la data semnării noului contract cele 30 de toalete ecologice să fie în funcțiune. Atunci suntem de acord să semnăm imediat prelungirea contractului. Până atunci termenele acelea care le-am citit în contract nu mai sunt sustenabile în fața noastră. Partenerul pe care l-am avut în decursul anilor nu și-a respectat cuvântul așa cum spunea și domnul Primar. Dacă se angajează ca la data semnării noului contract, nu-1 mai numesc prelungire, aceste 30 de toalete în interes public, vor fi funcționale, suntem de acord. Mulțumesc!

Dl Sîrbu Gheorghe

Doriți să faceți un amendament la proiectul de hotărâre?

Dl Socoleanu Radu

Vom vota împotriva prelungirii acestui termen. Dacă își dorește un parteneriat cu noi consiliul local în viitor, să vină cu o propunere de contract, ca la data la care semnăm contractul cu consiliul local, aceste toalete să fie toate în stare de funcțiune. Și noi în momentul acela suntem de acord. Vă mulțumesc!

Dl Sârbu Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? - 17 voturi

Dacă se abține cineva? - 10 voturi

Cu 17 voturi "împotrivă” și 10 "abțineri” ale consilierilor Bozianu Cătălina, Sîrbu Gheorghe, Drăgușin Paulica, Constantin Silviu Sorin, Băzăvan Larisa, Neagu Puiu, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian, Stanciu Marilena și Horghidan Costel, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

A ShTTtÎ

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuita către Asociația Pacienților Oncologici România a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, B-dul Indepenței nr. 21 - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Robert Ionuț Vîscan, Constantin Popa și Gheorghe Popa.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

io

Cine este pentru?       - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către SC CORAL IMPEX SRL în vederea extinderii apartamentului proprietatea acesteia situat în Ploiești, str. Podul înalt nr.6, bl.4B, sc. D, ap. 2, parter, prin - edificarea unui balcon - inițiat- de - consilierii Cristian Dumitru, -Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Badea Cornelia si Badea Alexandru în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str. Podul înalt nr.6, bl.4C, sc.A, ap.3, parter, prin edificarea unui balcon - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                    ’

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinate inchirierii - inițiat de consilierii primar Iulian Bădescu și de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre cu privire la modificarea poziției 819, modificarea și completarea poziției 820 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești și modificarea poziției 31 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007 privind includerea unor imobile în Inventarul

axX’x bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești - ^iat/a^b^n:si'lj^i|i Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa șiJuliâ^Bbîpca^.’J

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi „pentru” și 1 vot „abținere” al domnului consilier Sîrbu Gheorghe, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

...... ..... *** ...... .............

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești cu o nouă poziție având numărul curent 1243 referitoare la imobilul - teren din Ploiești, str. Ion Luca Caragiale nr. 20 - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 8039 mp, situat în Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 74, pe care este amplasată Biserica Nașterea Domnului și Sf. Andrei - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă sunt observații?

Dl Botez George

Ieri la grupul operativ am discutat situația acestui teren și rămăsese ca pentru ședința de consiliu să primim certitudinea că în interiorul incintei, așa cum a fost delimitată nu se află nicio conductă aparținând unui furnizor de utilității publice, astfel încât să nu existe niciun fel de probleme. în cursul ședinței am primit o schiță de plan întocmită de patrimoniu prin care se arată că așa este. Dar aș vrea să-l rog pe domnul director Petrache să ne confirme în fața consiliului că actualul amplasament care va fî anexă la această hotărâre nu dă naștere la alte probleme. Mulțumesc!

Dl Petrache Florin - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Măsurătorile de specialitate au fost efectuate de firma S.C. Toping și acea conductă de gaze este în exteriorul perimetrului măsurat.

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumim domnule director.

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -


în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

&

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi "Proiect de hotar

unui imobil în patrimoniul municipiului Ploiești - inițiat de consilieriT^rtsțiân Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan."

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? ------------------- -       ------------- L -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de deszăpezire a unor sectoare de drumuri județene, între municipiul Ploiești și Județul Prahova - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 196/30.04.2006 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea legilor proprietății, cu modificările și completările ulterioare, in sensul diminuării suprafeței tarlalei T36 parcela A495 - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă sunt observații?

Dl Botez George

Ieri la grupul operativ am discutat niște modificări și vreau să fiu sigur că acestea au fost inserate în proiectul de hotărâre.

Dl Sîrbu Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?     - 1 vot

Dacă se abține cineva?  -

Cu 26 de voturi "pentru” și 1 vot "împotrivă” al domnului consilier Sîrbu Gheorghe, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A A A

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului situat in Ploiești, Piața Eroilor nr. IA - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

13

Cine este pentru?       - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind insușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la str. Ștefan cel Mare - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Ploiești, B-dul Independenței nr. 10 - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă sunt observații?

Dl Popa Gheorghe

Domnule președinte, aș vrea să-l întreb pe domnul director de la patrimoniu dacă stabilirea acestei comisii se referă la discuții preliminare în vederea achiziționării sau are și alt rol, având în vedere adresa de la GDF Suez în care se spefîcia ca până mâine să se depună acea ofertă de preț?

Dl Primar

Discuțiile preliminare le-am demarat cu mult timp în urmă. Ideea este că proprietarii clădirii doresc o discuție oficială. Abia după ce are loc această discuție oficială și dumneavoastră trageți o concluzie cu privire la prețul cerut de GDF Suez putem discuta oportunitatea achiziționării sau nu. Degeaba vă spun eu că am vorbit și dumnealor sunt dispuși să ne vândă această clădire, sunt dispuși să o vândă chiar în rate, sunt dispuși să o vândă la un preț avantajos pentru municipalitate, pentru că acestea sunt simple discuții. Ele trebuie concretizate de către dumneavoastră reprezentanții consiliului local într-o negociere directă, prin încheierea unui proces-verbal de negociere, abia după aceea urmând ca dumneavoastră să luați în discuție necesitatea achiziționării acestui imobil.

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumim domnul Primar. As avea si eu o întrebare. în momentul când vrem să achiziționăm ceva este foarte bine. La ce v-ați gândit că am putea folosi această locație?

Dl Primar.

Buletine. în acest moment după cum știți emitem buletine pe Șoseaua Vestului, în condiții improprii. Mai mult decât atât nici SPFL-ul nu poate să-și desfașoarea activitatea în condiții decente. Practic, lăsând la o parte că noi primăria nu avem un sediu, avem nevoie urgentă de o clădire funcțională pentru ceea ce înseamnă relațiile cu ploieștenii, cu 14


totii îsi fac buletine, cu totii au nevoie de acest serviciu iar acel imobil £            il

impropriu. Noi acum toți căutăm oportunități care pe lângă faptuMăys^hf^/ uțîfitate publică și asigură un serviciu în condiții civilizate, ele devin și patrii^ohial'O-?impoi^ntă resursă a municipiului. Eu nu cred că este rău să achiziționăm imobile^L^^^ ci în  condiții favorabile pentru noi de la societăți serioase, care pe lângă faptuTcă'asigură accesul populației la niște servicii decente, dacă nu occidentale, și îmbogățește patrimoniul municipalității.

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumim domnul Primar; Este o măsură lăudabilă. -

Cer permisiunea consiliului local să facem nominalizările care s-au făcut ieri la grupul operativ.

DlȚeodorescu Iulian

Grupul USL propune pe domnii Botez George, Stanciu George și Dumitru Cristian.

Dna Drăgușin Paulica

Din partea PDL propunem pe domnul Popa Gheorghe.

Dl Socoleanu Radu

Propunem pe domnul Minea Gabriel.

Dl Sîrbu Gheorghe

Având în vedere că este vorba de persoane, supunem la vot propunerea de a vota deschis:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea de a vota deschis.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în întregime:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

•Atfc^c

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 2 al Hotărârii nr. 129/24.04.2008 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A AA

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 420/22.11.2013 privind organizarea de licitații publice pentru închirierea unor spații cu altă destinație

15


A, <A\ decât aceea de locuință - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, RazVan Ton Ursir,.^ Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Paul Palaș.”

Dacă sunt observații?

Dl Palaș Paul


—--------

Fac precizarea că nu sunt inițiator al acestui proiect de hotărâre, de aeeea'rog secretariatul să tină cont de acest lucru. Si mai este de făcut o modifcare în titlu, a fost adoptată în 2012.

Dl Sîrbu Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?    - 1 vot

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi ”pentru” și un vot "împotrivă” al domnului consilier Sîrbu Gheorghe proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință P+1E, împrejmuire, branșamente utilități” Str. Mărășești, T55, P696/13 Ploiești - inițiat de consilierii George Stanciu, Augustin Mitu, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Drăgușin și Radu Socoleanu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A

Dl Lupu Adrian

Vă rog să luați act de faptul că domnul Augustin Mitu nu mai făcea parte din comisia de urbanism.

Dl Sîrbu Gheorghe

Ieri la grupul operativ am înțeles că la momentul respectiv făcea, a participat la ședința comisiei.

9              9

Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în consiliul de administrație a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Din câte știu eu,când am ales consiliul de administrație de la RASP una dintre persoanele propuse a rămas pe dinafară. A fost verificată de comisia stabilită de dumneavoastră pentru a face demersurile respective. Poate nu ar fi rău să revedeți dosarele, pentru că acea persoană îndeplinește toate condițiile.

Dacă nu mai sunt alte comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâTe privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă? -      ------ — ■   -------

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?    - 1 vot

Dacă se abține cineva? - 8 voturi

Cu 18 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” al domnului consilier Sîrbu Gheorghe și 8 „abțineri” ale consilierilor Bozianu Cătălina,, Drăgușin Paulica, Constantin Silviu Sorin, Neagu Puiu, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian, Stanciu Marilena și Horghidan Costel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl Primar

Eu cred că nu s-a înțeles despre ce este vorba în acest proiect de hotărâre. Parcul Constantin Stere administrează niște bunuri pe care noi i le dăm să le administreze. Dacă nu făceam acest lucru Parcul Constantin Stere rămânea fără obiect iar toate acele bunuri cădeau în administrarea primăriei. Lucruri pe care sunteți conștienți cu toții că nu puteam noi să le administrăm. Este o decizie vitală pentru bunul mers al primăriei.

Dna Stanciu Marilena

Problema este că proiectul de hotărâre a venit târziu.

Dl Primar

A venit târziu pentru că noi am descoperit că acest contract de delegare a administrării expiră.

Dl Sîrbu Gheorghe

Domnul Primar nu trebuie să vă supărați. Fiecare consilier are dreptul conform legii să voteze „pentru”, să se „abțină” sau să voteze ”împotrivă”. Proiectul a trecut cu 18 voturi „pentru”.

Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea alin. 2 al art. 1 din contractul Anexă la Hotărârea nr. 67/2008 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind trecerea terenului cu suprafață de 11.988 mp, situat în Ploiești, str. Cosminele nr. 11A, către Agenția Națională pentru Locuințe - inițiat de

17


t o âj


consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, GheofgKe Popași-Julianij

Bolocan.”                                                                 \           <


Dacă sunt comentarii?                                           5 riț

7s./' ; /a / j o

Dna Drăgușin Paulica                                          ~V-.-L.aJ>

Având în vedere că proiectul a venit căm târziu, întrebarea mea este unde sunt situate?

Dl Primar

Fosta unitate militară de pe strada Cosminele în spatele blocurilor cu 4 etaje.

Dna Drăgușin Paulica                  ----------------- ■

Am înțeles, dar acolo nu se prevedea un cămin de bătrâni?

Dl Primar

Căminul de bătrâni este în construcție, el este pe fonduri europene și va fî finalizat, în partea din stânga a acelui teren era stabilit de către dumneavoastră în fostul consiliu local un parteneriat cu Agenția Națională pentru Locuințe fapt pentru care ați dat și terenul, pentru construirea unor locuințe. Eu am avut o discuție cu noua conducere a Agenției Naționale pentru Locuințe și singurele proiecte pe care le pun în derulare sunt cele cu privire la credit ipotecar. Pe cale de consecință, pentru a intra în planul de investiții al Agenției Naționale pentru Locuințe trebuie să modificăm hotărârea de consiliu local emisă de dumneavoastră, în sensul că dăm acest teren noi municipalitatea pentru construirea de locuițe cu credit ipotecar. ANL-ul urmând să construiască acolo 23 de unități familiale care urmează să fie vândute pe bază de credit ipotecar în conformitate cu criteriile Agenției Naționale pentru Locuințe. Aceasta este discuția pe care am avut-o. Celălalt proiect pe care dumneavoastră l-ați susținut în fostul consiliu local nefiind pe lista de investiții de priorități a Agenției Naționale pentru Locuințe, pentru că ei urmăresc să scoată bani imediat din vânzarea acelor locuințe. De asta se vând cu credit ipotecar, ca să aibă posibilitatea să construiască altele noi cât se poate de repede. De aceea este modificarea dorința și cererea mea, și rugămintea către dumneavoastră să aprobați această modificare, ca să intrăm de urgență pe lista ANL să fim incluși în planul de investiții.

Dna Drăgușin Paulica

Am rugămintea dacă se poate domnul președinte pentru o pauză de consultări de 5 minute pentru grupul PDL. Vă mulțumesc!

* PAUZA *

Dl Sîrbu Gheorghe

Rugămintea noastră este să-1 amânăm câteva zile, pentru că o parte dintre colegii mei nu au avut timp să-l studieze, să vadă dacă se afectează cumva căminul de bătrâni sau terenul de acolo. Putem face o ședință extraordinară peste câteva zile.

DI Primar

O să fiu cât se poate de scurt. Căminul de bătrâni este în construcție, este contractat, nu putem în nici un caz să renunțăm la acest cămin de bătrâni.

Bugetul de stat se votează săptămâna viitoare. In acest buget de stat va fi inclusă și această listă a ANL-ului de investiții pentru imobilele ce urmează să fie construite cu credit ipotecar în România. Dacă dumneavoastră doriți să amânăm acest proiect de


hotărâre și nu luați decizia astăzi, vă comunic oficial că suntem î această finanțare pentru realizarea acestui proiect.

Nu văd de ce astăzi nu putem să fim pentru un moment oamenf;Caye să fața cetățenilor pentru o investiție necesară municipiului Ploiești. Vă/feaduS^^inte, bugetul municipiului Ploiești este grav afectat de datoriile vechi. Din punct'cfe vedere investițional posibilitatea de dezvoltare pe ceea ce înseamnă bugetul local este foarte mică. Aproape de ”0”. Nu cred că este cazul ca astăzi în această ședință a consiliului local să refuzăm o investiție de câteva milioane de euro în Ploiești, pe un teren pe care îl avem liber și pentru care noi nu avem bani să dezvoltăm un cartier de locuințe,- -și să-nu -acceptăm că este nevoie de acest cartier. Politic mi se pare o gravă eroare, nu sunt eu lovit, Iulian Bădescu primarul Ploieștiului, reprezentantul USL sau membru PSD și sunt lovite interesele municipalității. îmi pare rău să o spun, și vă reamintesc acest lucru, cred că aici suntem aleși pentru a sprijini și a promova interesele orașului nostru. Politic vorbind nu rezolvați astăzi nimic dacă respingeți acest proiect de hotărâre de consiliu local. Este un proiect pe care în primul rând vi-1 asumați dumneavoastră consiliu local, pentru că dumneavoastră sunteți cei care promovați acea hotărâre, nu eu. Eu am venit decât cu propunerea și am făcut discuții la Ministerul Dezvoltării și Agenția Națională pentru Locuințe în acest sens, și refuzul de a investii și de a aduce investiții pe raza municipiului Ploiești, care înseamnă locuri de muncă, înseamnă bani la bugetul local, bani la bugetul de stat, și pe deasupra, locuințe pentru cetățenii municipiului Ploiești. Mi se pare un abuz împotriva comunității locale și un lucru de neacceptat din partea oricărui partid politic.

Vă mulțumesc!

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumim domnul Primar. Nu o luați ca și cum ar fi un abuz din partea noastră. Dacă era așa stringent acest proiect de hotărâre putea fi pus pe ordinea de zi de acum 5 zile și aveam timp să-1 studiem. Ați venit cu el astăzi la suplimentare. Noi vă rugăm să ne lăsați doar două, trei zile. Vă promitem că venim în plen vineri într-o ședință extraordinară și îl aprobăm. Dar dorim să ne documentăm și noi puțin vizavi de acest proiect de hotărâre. Nu suntem împotrivă.

Dl Primar

Ce nu se înțelege? Intrebați-mă că sunt aici să vă răspund.

Dl Sîrbu Gheorghe

Domnul primar, eu nu înțeleg de ce nu a fost pus pe site-ul Primăriei.

Dl Primar

Acum două săptămâni a fost ANL-ul la mine. Am fost somat de urgență să fac acest proiect de hotărâre de consiliu local. Am crezut că pot să o fac în ședință ordinară luna viitoare. Nu se poate pentru că bugetul se aprobă săptămâna viitoare.

Dl Sîrbu Gheorghe

Și dacă facem vineri o extraordinară, unde este problema? Nu este nicio problemă.

Dl Teodorescu Iulian

Problema este de timp, pentru că dacă o aprobăm vineri abia miercuri poate să ne dea prefectura aviz pentru a o considera lucrativă. Ori luni trebuie să fie pe masa Parlamentului pentru a intra în dezbaterea bugetului.


apleța're, - să nuz acpgpfe legii Wșhf'dim'P^imil


Dl Primar

Eu o să rog consilierii USL și PP-DD dacă au voință și amânarea acestui punct de pe ordinea de zi. în cazul în care c<              _

Democrat Liberal refuză să voteze o astfel de investiție, o aducem ca atare/lâ'oundștința opiniei publice.

Vă mulțumesc!

Dl Horghidan Costel

Domnule Primar, stimați colegi, eu cred că nu trebuie să aducem discuția aceasta la baionetă. Nu este benefică nici pentru cetățeni nici pentru vreunii dintre noi. Nu este un capăt de lume. Poate este târziu vineri, o putem face și mâine. Important este că în felul acesta beneficiați și de bunacredință a colegilor din partea cealaltă. Dacă mergem pe picior

A de rezistentă nu o să rezolvăm absolut nimic niciodată. îmi aduc aminte de alte discuții, de alte proiecte puse în discuție când s-a întâmplat exact la fel, și eu spun următoarea chestiune: atâta timp cât s-a măsurat greșit o dată, există posibilitatea să măsurăm greșit în continuare. Dacă vom da dovadă de toleranță și vom da dovadă de înțelegere, poate vom ajunge la alte concluzii unii despre alții. Nu aș vrea să fiu înțeles greșit, putem să ne întâlnim mâine nu vineri. Este vorba doar de câteva ore. Aș vrea ca întotdeuna în momentul în care se fac aprecieri de genul acesta, delicate, elegante, să ne punem întotdeauna și în poziția celorlalți. Și în felul acesta o să înțelegem unde este bine și unde este rău. Vă mulțumesc!

Dl Primar

Repet, nu este vorba de poziții la baionetă. Dumneavoastră Partidul Democrat Liberal și colegii dumneavoastră din consiliul local, în mandatul trecut, ați decis în baza unui HCL să dați acest teren despre care facem astăzi vorbire Agenției Naționale pentru Locuințe pentru construcția de locuințe, de apartamente. în urma discuțiilor care le-am avut cu Agenția Națională pentru Locuințe ni s-a comunicat că acest cartier așa cum ați propus dumneavoastră, și pentru care ați dat dumneavoastră acest teren ANL-ului, repet, terenul este la ANL nu mai este la noi primărie, nu există bani pentru finanțare. Singura finanțare care se face pentru locuințe de către ANL este pentru locuințele cu credit ipotecar. Solicitarea mea către Agenția Națională pentru Locuințe a fost ca acest cartier să fie transformat în acest sens, la Ploiești să se construiască ceva în următoarea perioadă pe zona de locuințe din banii ANL-ului, și acești bani sunt alocați pentru credit ipotecar. Agenția Națională pentru Locuințe nu mai alocă bani pentru altceva, pentru că-și dorește să recupereze foarte repede banii pe care-i investește. Practic, solicitarea mea către ANL a fost de acceptare a modificării HCL-ului dată de dumneavoastră, în sensul ca pe acel teren pe care dumneavoastră l-ați dat ANL-ului să se construiască locuințe cu credit ipotecar. In cazul în care nu facem acest lucru, terenul rămâne la ANL, rămâne așa cum l-ați dat dumneavoastră în vechiul consiliu local, însă vă comunic că pe acel teren în următorii patru ani de zile nu se va construi nimic. Rugămintea mea mare este să înțelegeți că există această oportunitate, oportunitate care va fi pusă la vot în plenul parlamentului o dată cu bugetul de stat și vă rog să înțelegeți că nu faceți altceva decât să modificați o hotărâre de consiliu local dată tot de către dumneavoastră. Și nu faceți altceva decât pe acel teren pe care dumneavoastră 1-ati dat la ANL nu noi actualul consiliu, să construim ceva în


următoarea perioadă. Altfel, acel teren, pe care nu știu câți dintre văzut va rămâne o pârloagă cum este acum.

Dl Horghidan Costel                                 u. r »

Nu este vorba numai de consilierii PDL care au votat vechiuRpjbiect!® cei care au votat darea acesui teren ANL-ului pentru construcții sau au^feț 'aS' sunt aici la masă, sunt în partea cealaltă și au votat "pentru”.

oiect,


Dl Primar

Și sunt și acum ”pentru”.

Dl Horghidan Costel

Nu suntem cei care ne-am mutat în partea cealaltă votăm "împotrivă”, ne mutăm în partea cealaltă votăm pentru altceva. Nu sunt cel mai în vârstă de aici pentru că este colegul meu domnul Popa, dar sincer și corect, pentru o toleranță de câteva ore până la urmă, eu zic că poate să treacă și proiectul în mod onorabil, să vadă și ploieștenii că judecăm foarte clar și foarte corect lucrurile, și în felul acesta nu creem nicio animozitate. Or să vină proiecte care vor fi apropiate la limită și care probabil vor fi benefice pentru ploieșteni și nu vor trece datorită unor fricțiuni de genul acesta. Acesta este pericolul care ne paște. Din cauza aceasta am insistat. Poate nu facem vineri extraordinara, o facem mâine la prânz și am terminat problema. Mulțumesc!

Dl Teodorescu Iulian

Vă rog să mai citim încă o dată textul acestui proiect de hotărâre. Articolul 1 spune "Aprobă modificarea alin. 2 al art. 1 din contractul Anexă la Hotărârea nr. 67/2008 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind trecerea terenului cu suprafața de 11.988 mp, situat în Ploiești, str. Cosminele nr. 11A, către Agenția Națională pentru Locuințe, care va avea următorul cuprins :

"(2) Pe terenul prevăzut la alin. (1) Agenția Națională pentru Locuințe va realiza 23 de locuințe unifamiliale cu 3 și 4 camere în regim singular, cuplat și înșiruit cu nivel de înălțime P+1E, P+M, prin credit ipotecar."

La alineatul 1 terenul este deja trecut la Agenția Națională pentru Locuințe, deci nu discutăm de întinderea terenului, nu discutăm de altceva. Vorbim numai de ceea ce spune la sfârșit, "prin credit ipotecar”. în loc să fie prin fonduri de la ANL e prin credit ipotecar. Este singura modificare. Este același teren, același operator Agenția Națională pentru Locuințe, singura modificare este regimul de înălțime, acum cu un etaj și modalitatea prin care se face, nu mai este cu bani de la buget este prin credit ipotecar. Și încă o dată vă rugăm să ne înțelegeți, luni trebuie să ajungă pe masa Parlamentului. Astăzi fiind miercuri, vineri Prefectura poate să-i dea liber spre a fi aplicabilă. Orice întârziere ne blochează în acest demers. Nu se schimbă altceva. Terenul este același, scopul este același, doar modalitatea în care se vor construi acele locuințe este alta. Nu prin bani de la buget, ci prin bani din credit ipotecar. Vă rog analizați încă o dată, mai luăm 5 minute pauză poate reușim să ajungem la o concluzie normală,

Dl Botez George Sorin

Dacă aveți nevoie de două ore față de importanța acestei probleme, putem să luăm o pauză de două ore și mai vedem după aceea. Dar trebuie rezolvată azi.

Dl Sîrbu Gheorghe

Domnul consilier, nu ați înțeles ceea ce vor colegii mei. de important acest proiect de hotărâre, putea fi pus pe ordinea de vină astăzi cu două minute înainte de începerea ședinței să-1 Problema este că noi nu suntem împotrivă să votăm un proiect


vrem să-1 felicităm pe domnul Primar dacă a avut deja întâlnire cu ANL-ul. Problema este alta. Nu știu ce vă deranjează pe dumneavoastră dacă ținem mâine sau poimâine o extraordinară, să avem și noi timp să citim proiectul în întregime. Acesta este singurul lucru.                                                                                .........

Dl Botez George Sorin

Aș vrea să fiu foarte scurt. Cred că o dezbatere mai mare decât asta care a avut loc aici, explicații pe care le-ați primit și pe care le acceptați sau nu, nu văd ce mari investigații ați mai putea face dumneavoastră. Problema este până la urmă de natură politică. Votezi într-un fel sau votezi în celălalt fel. Spuneți dumneavoastră că votați potrivit interesului ploieșteanului. O faceți sau nu o faceți? Aveți nevoie de consultări, făceți-le, aveți nevoie de studiu, trebuie să-1 faceți, dar astăzi trebuie votată această hotărâre și nu încercați să sancționați pentru o chestiune care nu funcționează de foarte mult timp, inclusiv în consiliul anterior, acea afișare cu 5 zile înainte. Este o chestiune urgentă, pusă peste listă.

Dl Lupu Adrian

întrebați de ce nu s- a afișat cu cinci zile înainte? Dacă vă uitați în raportul de specialitate, scrie adresa nr. 1248/29.01.2013 de la ANL.

Dl Socoleanu Radu

Simt nevoia să intervin. Chiar dacă fac parte dintr-un grup politic, vreau să-i dau dreptate domnului Primar, și pentru acuratețe la ceea ce s-a întâmplat, acest teren a fost dat în luna aprilie 2008. Dumneavoastră nu erați în mandat și nu erați la putere. M-am ocupat personal de acest teren spre a fi dat ANL-ului. Apelez la înțelepciunea dumneavoastră, membrii PDL, la vremea respectivă vă aduc aminte că ați fost de acord cu această alocare a acestui teren către tineri. Este vorba de o procedură. Nu putem să oprim un astfel de proiect și să-1 amânăm o zi sau două. Eu din partea PP-DD-ului vă sugerez stimați colegi de la PDL să dăm tinerilor ce au nevoie pentru municipiul Ploiești. Procedura este corectă. Dacă întârziem acest proiect nu facem decât deservicii. Asigur că grupul' PP-DD va fi de acord în unanimitate pentru acest proiect să treacă astăzi. Nu mai târziu pentru că ploieștenii au nevoie. La vremea respectivă și dumneavoastră PDL-ul ați votat alături de mine pentru acest proiect în lima aprilie 2008. Nu este vorba de vechiul mandat, este precedentul. Mandatul 2004-2008. Vă mulțumesc!

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumim domnul consilier. Sper că v-am înțeles bine pe dumneavoastră. Nu știu unde jucați. Jucați cu puterea sau jucați cu opoziția?

Dl Socoleanu Radu

Nu facem opoziție de carton domnul Președinte. Eu v-am respectat.

Dl Sîrbu Gheorghe

Eu am cerut decât amânarea, pentru a studia acest proiect în întregime și noi cei de la PDL. Nu suntem împotriva ploieștenilor. Nu suntem împotriva proiectelor de investiții 22

//                    7 \ * w

O

pe care domnul Primar le promovează. V-am cerut decât câteva ore paria mâine să patern studia și noi în întregime acest proiect de hotărâre.                    \

Vă mulțumesc!

Dacă nu mai sunt alte comentarii o să supun la vot propunerea de amânare a acestui proiect de hotărâre:

Cine este pentru?        - 10 voturi

Cine este împotrivă?     - 16 voturi

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 10 voturi „pentru”, 16 voturi „împotrivă” și 1 „abținere” proiectul de hotărâre nu a fost amânat.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 10 voturi

Cu 17 voturi „pentru” și 10 „abțineri” ale consilierilor Bozianu Cătălina, Sîrbu Gheorghe, Drăgușin Paulica, Constantin Silviu Sorin, Băzăvan Larisa, Neagu Puiu, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian, Stanciu Marilena și Horghidan Costel, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

& Vă mulțumim pentru participare!

'k’k'k

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.