Proces verbal din 29.04.2013

Proces verbal din 29 aprilie 2013

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA                          i §

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI       1W

PROCES - VERBAL

al Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 29 aprilie 2013

La Ședință au participat un număr de 27 de consilieri din 27 în funcție.

La Ședință au mai participat:

Domnul Iulian Bădescu Doamna Oana Cristina lacob

  • - Primar

  • - Secretar


Ședința a fost condusă de domnul consilier George Pană.

DL George Pană

Bună ziua! Bine ați venit la ședința ordinară de astăzi.

Având în vedere că avem o solicitare ca la orele 13.45 să terminăm ședința și să putem părăsi sala, am să vă rog să începem, fapt pentru care vă invit să ascultăm Imnul României.

Sunt prezenți în sală un număr de 27 de consilieri.

Alături de noi se află primarul municipiului Ploiești, directori și șefi ai serviciilor subordonate Consiliului Local.

Față de ordinea de zi anunțată avem 3 proiecte noi care urmează a fi introduse pe ordinea de zi. am să le dau citire și am să le supun votului pe fiecare dintre ele:

- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 72/27.02.2013 în sensul stabilirii modalității de transmitere a investiției “Parcare Bariere” - str. Grivitei

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?                  27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.


Al doilea proiect suplimentar: „Proiect de hotărâre pfti^i contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciuliu^* municipiul Ploiești nr. 14393/17.08.2010pentru tariful activității unde s-a depistat un focar care pune in pericol sănătatea oamenilor si ° AunvL

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?                  27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

Al treilea proiect suplimentar: „Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 75/2013”

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?                  27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

De asemenea proiectul de hotărâre de la punctul 19 se va retrage. Se retrag de asemenea punctele 20, 21, 22,23, 24.

*

Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost modificată:

Cine este pentru?                  27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

Primul punct pe ordinea de zi: Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 29 martie 2013.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot procesul verbal:

Cine este pentru?                  27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 8 aprilie 2013”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot procesul verbal:

Cine este pentru?                  27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.


A

Următorul punct pe ordinea de zi: „întrebări și interpelări”.

Se înscriu la cuvânt: dl. Sîrbu, dl. Bolocan, dl. Socoleanu.

Dl. Gheorghe Sîrbu

în plenul consiliului local cer demisia directorului de la SC Hale și Piețe pe motivul modului și a procedurii în care a vrut să înstrăineze Oborul din Ploiești. Am cerut acest lucru și la grupul operativ, o fac și în plenul consiliului local și spun următorul lucru: nu se poate văita că nu există bani. într-o lună cu 4 sâmbete și 4 duminici, încasările de la Obor se ridică undeva la 1 miliard. Dacă dă la o parte cheltuielile, vreo 300 de milioane poate investi lunar în Obor 700 de milioane și rămâne Oborul al ploieștenilor.

Caietul de sarcini a fost întocmit fără să informeze AGA, am colegi care fac parte din AGA și care au aflat din presă ca și mine de faptul că dl. director a vrut să înstrăineze Oborul sau să facă o asociere.

De aceea, susțin cu tărie, dacă nu-și dă demisia de onoare, să fie destituit de executivul primăriei.

DL Iulian Bolocan

Referitor la interpelarea făcută la ședința trecută am primit un răspuns din partea Direcției Tehnic Investiții care este semnat de dna. Mihaela Iamandi. Spuneți-mi vă rog: care sunt competențele diriginților de șantier și cine îi controlează?

Referitor la unele lucrări corelate cu timpul friguros, urmează să vin eu la dumneavoastră să discutăm pentru că nu înțeleg ce mi-ați scris aici.

Dl. Radu Socoleanu

Țin să fac o precizare ca membru al AGA la Hale și Piețe pentru a nu avea anumite nelămuriri în plenul consiliului vreau să aduc câteva precizări: în ședința AGA din luna martie, pe ordinea de zi a fost un punct care prevedea o informare privind o eventuală asociere între SC Hale și Piețe și un investitor în vederea dezvoltării obiectivului Obor Ploiești.

Vreau să fac câteva precizări în privința Ordonanței nr. 71/2002: „în exercitarea competențelor și a atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu delegarea gestiunii serviciului precum și darea în administrare sau concesionare a bunurilor proprietate publică și/sau a unității administrativ teritoriale ce constituie infrastructura tehnico edilitară aferentă serviciului”.

Acest lucru dl. director l-a luat de la sine putere. Eu am menționat în procesul verbal punctul de vedere. Nu sunt împotriva dezvoltării SC Hale și Piețe, ci a unui studiu de oportunitate în vederea acestei asocieri.


Am să las Direcției Juridice un proiect de hotărâre pe ca privind reglementarea unor aspecte de ordin juridic în ceea ce Hale și Piețe.

Cu atât mai mult, avem și astăzi un proiect de hotărâre pr definitiv și cu acele bariere către SC Hale și Piețe a parcării, ceea ce reprezintă un nou bun de patrimoniu pe care consiliul local l-a dat la SC Hale și Piețe. Asta înseamnă că delegarea de gestiune trebuie modificată printr-o hotărâre de consiliu.

Acest proiect îl las la Direcția Juridică spre a fi pus pe site și pentru a fi îmbunătățit de către toții colegii din consiliul local.

Va deveni o necesitate să modificăm și actul constitutiv după aprobarea acestui proiect de hotărâre, un proiect aflat în studiu în anii 2006-2007. Nici până acum nu a intrat, cu atât mai mult simt nevoia să-l introducem pentru a reglementa situația și a nu se mai întâmpla astfel de lucruri.

Mai am o întrebare: pentru că suntem în săptămâna mare, mă bucur că astăzi au dispărut de pe ordinea de zi proiectele de la punctele 20, 21, 22, 23 și 24 privind acele licențe de transport. Aș vrea să fac o întrebare și să primesc un răspuns scris de la conducerea regiei autonome dacă are posibilitatea ca acest transport să fie făcut de către regia noastră? Altfel, dacă delegăm astfel de licențe către terți operatori, ne trezim că peste câteva luni se va veni cu necesitatea de mărire a tarifului biletului în transportul comun, inclusiv a abonamentelor.

A

încă o dată, solicit conducerii tehnice a RATP-ului să ne prezinte dacă există posibilitatea aceasta tehnică să preia aceste curse.

Eu îmi fac datoria și văd că apare pe ordinea de zi acest serviciu de delegare privind parcările: solicit SGU-ului împreună cu Poliția Locală să intensifice acțiunile în baza hotărârilor consiliului local privind ridicarea mașinilor părăsite pe domeniul public pentru că sunt zeci și sute pe care le întâlnim zilnic și ne ocupă parcările din municipiul Ploiești, cu atât mai mult că văd că apare un proiect de hotărâre privind această delegare.

Nu în ultimul rând, vreau să vă întreb domnule primar: având în vedere o situație plăcută pe care o trăim astăzi toți ploieștenii, echipa stindard a Ploieștiului, FC Petrolului se apropie de o performanță deosebită privind eventualitatea ajungerii vicecampioană a României și cu un pas în finala Cupei României, dacă există prevedere bugetară sau dacă găsim o soluție de a premia această echipă care ne-a făcut cinste în ultimul an.

Dl. Iulian Teodorescu

Referitor la cererea domnului consilier Sîrbu, aceea a demisiei d-lui. director Emanuel Ilie de la Hale și Piețe și cu privire la interpelarea d-lui. Socoleanu vreau să fac câteva precizări: așa cum am afirmat săptămâna trecută ne-am aplecat asupra modului în care s-a încercat în mod legal și temeinic să se încheie un contract de asociere cu o terță firmă pentru a se efectua niște investiții necesare și modernizări la Oborul din Ploiești. S-au făcut afirmații contradictorii ale unor membri ai AGA de la Hale și Piețe cât și din Consiliul de Administrație al acestei societăți.

Ne-am permis să răsfoim actele rezultate în urma discuțiilor de la AGA și am constatat: AGA ia cunoștință de Nota de fundamentare și 3 membri AGA sunt de acord cu încheierea unui contract de asociere în participațiune, respectiv domnii Adrian Lupu, Popa Constantin și Ganea Cristian, conform unui proiect.


Ca atare, afirmațiile că nu s-a cunoscut despre acest proiect cr de delicate, a susține ceva oral și în scris să declarăm altceva. Este o

In al doilea rând, vizavi de modul în care se administrează la ac vreau să vă spun și o să las și la dispoziția presei și a celor interesați d 8 noiembrie 2011 a Consiliului de Administrație al SC Hale și Piețe în' demararea unor proceduri materializate într-o selecție de oferte pe baza unui caiet de sarcini ce va avea ca rezultat final identificarea unui partener în vederea realizării unei asocieri în participațiune ce va avea ca scop reamenajarea, modernizarea, întreținerea, exploatarea și administrarea obiectivului Obor din Ploiești”.

Reamintesc data, 8 noiembrie 2011 - la acea dată dl. Sîrbu era membru al AGA și înțeleg că nu a avut obiecțiuni față de ceea ce a stabilit consiliul de administrație, nu au fost niciun fel de discuții despre acest aspect.

Ca atare, ideea de a se administra în mod eficient activul Obor este una bună și nu înțeleg ce motive l-ar determina pe dl. Emanuel Ilie să-și dea demisia sau pe noi, executivul să-i solicităm acestuia demisia. Atâta timp cât totul a fost public, a fost o hotărâre AGA în spate, a fost afișat pe site anunțul de participare, nu văd ce i-am putea

reproșa.

Dl, Gheorghe Sîrbu

A fost o hotărâre a Consiliului de Administrație și datorită faptului că noi AGA nu am fost de acord nu s-a finalizat. Nu aveți toate informațiile, nici un membru AGA nu a fost de acord să finalizeze propunerea Consiliului de Administrație.

Vizavi de faptul că dumneavoastră ne spuneți acum că AGA a știut vă spun următorul lucru: eu am vorbit cu un consilier de pe partea dumneavoastră care este și copreședinte sau liderul unui grup de consilieri din grupul PSD-ului și mi-a spus: nici eu nu am știut de această zisă asociere pe care dorește dl. director s-o facă.

Ca atare, cred că v-am spus tot.

DL Radu Socoleanu

Vreau să fac o precizare pentru dl. viceprimar: discuția în AGA a fost cu punctul „informare privind oportunitatea”, este o greșeală de redactare în procesul verbal, dovadă este că mulți din colegii mei susțin că nu am dat aprobarea. Cu atât mai mult că dl. director ne-a informat că în săptămâna următoare ședinței ne va prezenta la fiecare un eventual draft de caiet de sarcini, lucru care nu s-a întâmplat, a trebuit să-1 găsesc pe alte surse și este o precizare extrem de necesară: acel caiet de sarcini nu a fost prezentat în AGA, cea care este în măsură să poată decidă o astfel de oportunitate.

Cu atât mai mult mai fac o precizare: am cerut directoarei economice a SC Hale și Piețe o evaluare cu centrul bugetar al obiectivului Obor, care sunt veniturile și cheltuielile pentru a vedea dacă într-adevăr există o pierdere acolo și putem s-o remediem.

Din punctul meu de vedere este menționat că am fost împotriva acestei asocieri, cu atât mai mult, oportunitatea este Consiliul Județean pentru că un astfel de obiectiv este de interes poate mai mult decât județean, poate național, acolo vin oameni din tot județul.

DI. Primar

Acum știu că toată lumea se așteaptă să vorbesc de Obor, nu o să vorbesc.

O să vă răspund la întrebarea cu privire la licențele de transport. Am avut o întâlnire cu reprezentanții Johnson Controls. Cererea dumnealor a fost pentru ca acești


operatori de transport public care au încheiate convenții cu s beneficieze de cât mai multe puncte de îmbarcare pe raza muni^yȘtul am retras proiectul de pe ordinea de zi pentru că, deși au avut lo&§J transportatorul, Poliția Locală și Serviciul Rutier din cadrul Diredțjgg __ ..„căzut la înțelegere cu privire la aceste punctefocmai de aceea l-am retras. In afară de asta, _ mai sunt și alți operatori care solicită astfel de puncte de îmbarcare și astfel de licențe în baza unor convenții pe care le au.

Referitor la disponibilitatea Regiei Autonome de Transport Public de a prelua astfel de trasee, știți cu toții, pe cheltuielile raportate la nivelul Regiei Autonome de Transport Public, costul unor astfel de transporturi publice sunt peste cele ale operatorilor privați. Tocmai de aceea am cerut consiliului de administrație de la RATP o reevaluare a acestei politici publice cu privire la astfel de transporturi și sper ca să identifice din punct de vedere contabil și economic note de fundamentare care să le permită să vină sub prețul raportat la nivelul cheltuielilor regiei. Sper ca acest lucru să-1 facă cât mai repede și sper ca astfel de trasee să intre, așa cum este și normal într-o relație contractuală cu regia noastră de transport pentru că este în beneficiul tuturor.

Acesta a fost motivul pentru care am scos astăzi de pe ordinea de zi cele cinci licențe pentru transportul public în comun.

DL George Pană

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate ~ domnul RUSU IO AN”.

Dacă sunt discuții pe această temă?

DL Paul Palas

Așa cum am stabilit și în ședința de vineri, propunem suma de 5.000 de lei.

DL George Pană

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rescadențarea contractului de credit - Linie de finanțare DM nr. 7/1033/27.11,2007, încheiat cu Banca Comercială Romana SA”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privitajustării prețului de producere, transport și distribuție a energiei terh^&ăli^fW^de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în Municipiul PloieștF.           /ut


Dacă sunt discuții pe această temă? Dl. Sîrbu aveți cuvântul.

D1. Gheorghe Sîrbu

Aș vrea să fac un amendament dar mai înainte aș vrea să spun că tariful la gigacalorie, la producere, transport și distribuție, pentru populație crește cu 43%. Mi se pare o creștere foarte mare în condițiile actuale când populația plătește 160gigacalorie, când va plăti 237 va fî foarte mult iar datoriile vor crește.

Amendamentul este: operatorul cere o creștere de 25 de lei, de la 197 la 222 fără TVA, acești 25 de lei să fie suportați de populație. Să facem la populație 187 cu TVA cu tot, începând de la 1 mai. Suntem de acord că nu mai putem subvenționa apa caldă, dar gigacaloria cred că este suficient să fie 187 cu TVA cu tot. Suntem de acord să stabilim prețul de referință domnule Primar dar, la art. 2 în proiect scrie clar: „aprobă prețul local al energiei termice facturat populației în municipiul Ploiești la 187 plus TVA”. Este foarte mare această creștere de 43%.

Mai mult decât atât, aș cere dacă sunteți de acord să-1 amânăm, existând 2 cereri prin care ni se solicită ca acest proiect să fie supus dezbaterii publice pentru ploieșteni pentru că prețul acesta dânșii îl plătesc.

Mi se pare mult, până stabilim criteriile la 31 septembrie, cine primește, cine nu primește subvenție, până atunci tariful este cel pe care îl aprobăm noi, facturarea se face pe 187 plus TVA.

De aceea eu cer ca amendament prețul să fie 187 cu TVA cu tot.

DL Primar

Și eu sunt om politic și știu că nu aș fi ratat o asemenea ocazie pentru a ataca puterea și înțeleg pe deplin ceea ce faceți astăzi, asta cu atât mai mult cu cât sunteți membru vechi al consiliului local. Pe cale de consecință știți că această actualizare a tarifului este o condiție legală prevăzută atât de contractul de delegare a serviciului cât și de legile în vigoare în sensul că au avizul ANRSC și ANRE.

Pe cale de consecință, o propunere de micșorare a tarifului în sensul spus de dumneavoastră trebuie să treacă pe la instituțiile pe care le-am enunțat mai devreme. în același timp, subliniez o chestiune foarte importantă: acest tarif intră în vigoare de la 1 mai, acest tarif nu privește altceva decât furnizarea de apă caldă, pentru că nu cred că există un ploieștean în acest moment care are caloriferul cald și nu cred că Dalkia mai furnizează agent termic în acest moment. Deci, tariful la care facem referire, face referire la apa caldă de care vorbeați și dumneavoastră mai devreme că nu sunteți de acord cu subvenționarea ei. Practic, în aprobarea acestui tarif, noi aprobăm tariful la apă caldă pe care Dalkia urmează să-1 practice la populație, nu facturăm altceva.

DL Gheorghe Sîrbu

Atunci să tăiem de aici gigacaloria.

DL Primar


Nu aveți cum pentru că gigacaloria este unitatea de măsură șjf^/g$ț§ numește apă caldă. Această mișculație v-am explicat de acum 5, 6 1 eu primar și v-am spus că a fost o mișculație făcută tocmai pentru indirect acest agent termic. Apa caldă, care este furnizată în acest __________societatea _Dalkia.celor_.care.. locuiesc la. bloc. și_ sunt. racordați-la -siste

fcălzire-centralizat, se măsoară în gigacalorie. Tariful de care vorbim se referă la tariful de apă caldă.


Am spus-o și o voi spune de fiecare dată: nu sunt de acord ca un oraș de talia Ploieștiului - și cred că nici dumneavoastră nu sunteți de acord că ați spus-o mai devreme - să subvenționăm apa caldă la populație, apa pentru duș, pentru spălat vase sau pentru spălat rufe sau pentru ce este ea folosită. în sensul acesta, tariful supus spre aprobare se referă strict la asta, știți foarte bine că am vorbit și vineri despre asta.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Am stabilit în ședință că vom trece în paranteză: „apă caldă”.

D1. Primar

Am stabilit în ședință că vom introduce art. 4 care spune: pentru sezonul rece, atunci când vorbim de agentul termic, urmează să aprobăm modalitatea prin care acordăm subvenția. Asta am stabilit noi la ședință.

Este normal, și eu aș fi făcut la fel, politic vorbind și eu aș fi făcut același lucru însă repet: astăzi vorbim de tariful măsurat în gigacalorie la apă caldă, nu vorbim altceva.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Să trecem acolo în paranteză.

Dl. Primar

Nu avem cum pentru că avem un contract de delegare de gestiune cu operatorul. Acest contract se referă strict la gigacalorie. Actualizarea tarifului, pe care o facem astăzi și care ar fi fost obligatoriu să se facă încă de pe timpul domnului Volosevici și nu s-a făcut din diverse motive, s-a tergiversat - evident că și eu aș fî făcut la fel și am recunoscut-o la ședință - se referă la gigacaloria pe care o tarifează Dalkia. Nu putem să diferențiem în acest moment pentru că nu există modalitate. Diferențierea este dată de vremea de afară, de faptul că sezonul rece va începe la sfârșitul anului 2013, pentru sezonul rece care a trecut am acordat subvențiile și pentru acest sezon care va veni, 2013 -2014 vom fundamenta împreună modalitatea de acordare a subvenției.

D1. Gheorghe Sîrbu

Eu am înțeles asta, dar ceea ce nu înțeleg este ce vă deranjează dacă trecem în paranteză „apă caldă”.

DL Primar

Vă spun eu ce mă deranjează: contractul nostru cu Dalkia nu se referă la apă caldă și energie termică, se referă la gigacalorie.

DL Gheorghe Sîrbu

Aici am vrut să ajung domnule Primar - gigacaloria se scumpește cu 45%.

Dl. Primar

Da, se scumpește cu 45% pentru apa caldă, așa cum ați susținut și dumneavoastră că nu sunteți de acord să dăm la populație apă caldă subvenționată.

DL Gheorghe Sîrbu


Scrieți acolo apă caldă. Cetățenii trebuie să înțeleagă

DL Primar

Eu cred că am fost destul de explicit, o iau de la capă

Dl. Gheorghe Sîrbu

Eu am înțeles dar nu știu de ce vă deranjează pe paranteză.

DL George Pană

Formulați amendamentul vă rog.

DL Gheorghe Sîrbu

„Aprobă prețul local al energiei termice facturate populației în Municipiul Ploiești de 186,97 lei/Gcal(pentru apă caldă), fără T.V.A., începând cu 1 mai 2013”

DL Adrian Lupu

Aș vrea să precizez faptul că, în conformitate cu normele în vigoare, furnizarea agentului termic în perioada sezonului cald este întreruptă, agentul termic se furnizează în condiții de temperatură de sub 10 grade 3 zile consecutiv. Deci, în perioada de vară nu se va furniza agent termic, doar apă caldă.

DL George Pană

Supun la vot amendamentul așa cum l-a formulat dl. Sîrbu:

Cine este pentru?                10 voturi

Cine este împotrivă?             17 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 10 voturi pentru și 17 voturi împotrivă, amendamentul nu a fost aprobat.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre în forma inițială:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

14 voturi

9 voturi

4 abțineri

Cu 14 voturi pentru, 9 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Paulica Drăgușin, Silviu Constantin, Gheorghe Sîrbu, Costel Horghidan, Iulian Bolocan, Cătălina Bozianu, Râul Petrescu, Constantin Minea și Radu Socoleanu și 4 abțineri, cele ale domnilor consilieri Puiu Neagu, Larisa Băzăvan, Gheorghe Popa și Marilena Stanciu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele cu handicap din municipiul Ploiești”.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect?

DL Iulian Teodorescu

Am discutat ieri la grupul operativ să eliminăm „cuantumul”.

DL George Pană

S-a făcut modificarea.

Dacă mai sunt discuții? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                TI de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind decontarea gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele fără venituri și pensionarii din municipiul Ploiești”.

Dacă sunt comentarii? După cum observați s-au făcut modificările în urma grupului operativ.

Dl. Iulian Teodorescu

Propunem să rămânem la varianta inițială, cu 3.000 de lei.

Dl. Paul Palaș

Aș dori să mai introducem un articol în care să solicităm consiliului de administrație ca, într-un termen determinat, să prezinte o soluție practică de introducere a unui sistem de control în mijloacele de transport în comun.

Dl. Primar

Această chestiune este de competența Adunării Generale a Acționarilor și a Consiliului de Administrație. Din câte știu eu, și am participat la câteva demonstrații în sensul acesta, este într-un stadiu avansat stabilirea unei proceduri viitoare în ceea ce privește acest control. Eu am mai spus-o și într-o ședință de consiliu local anterioară: sperăm ca până în toamnă să reușim să achiziționăm și să implementăm, sistemul de tiketing care să permită controlul acestor călătorii în regim de gratuitate.

Dl. Paul Palaș

In consecință, trebuie să luăm act ceea ce ați spus dumneavoastră ca fiind o promisiune fermă, nu are rost să mai introducem acest amendament.

Dl. Primar

Eu am cerut Consiliului de Administrație și am vorbit și cu executivul acestei regii și le-am cerut să pregătească ceea ce înseamnă studiu de fezabilitate, caiet de sarcini pentru demararea procedurilor de achiziție a acestor aparate care permit o monitorizare a transportului public în comun.

DL Paul Palaș

Logica revenirii la forma inițială a acestui proiect a plecat și de la acest lucru: faptul că, în această toamnă urmează să schimbăm modul de control a accesului în mijloacele de transport public în comun ar fi fost ilogic să modificăm în acest moment acest cuantum al veniturilor astfel încât să punem o dată oamenii pe drumuri în primăvara asta iar în toamnă să schimbăm total sistemul acesta.

Dl. Primar

Practic trebuia eliberate alte legitimații de control și tocmai de aceea, pentru a nu plimba oamenii pe drumuri, am preferat o astfel de variantă

Dl. Paul Palaș

Domnule Primar, am notat punctul dumneavoastră de vedere și sperăm ca până în toamnă să rezolvăm această problemă.


DL George Pană

Dacă nu sunt alte comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre: (jr”

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?_______________________ -...... ....

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2013 a municipiului Ploiești pentru Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatulpentru managementul deșeurilor - Prahova”

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2013 în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Uniunea Elenă din România”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

*

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***


Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind sancționarea cu avertisment a persoanelor care nu și-au asigurat clădirile cu destinația de locuință împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor pentru anul 2013”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi

1 abținere

9

Cu 26 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Gheorghe Sîrbu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 4/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013”.

rog să afișați grila cu majorările.

DL Iulian Teodorescu

La punctul 2, în loc de 2,5 să trecem 2.

Dl. George Pană

Supun la vot modificarea:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi

2 abțineri

9

Cu 25 de voturi pentru și 2 abțineri, cele ale doamnelor consilier Paulica Drăgușin și Cătălina Bozianu, modificarea proiectului de hotărâre a fost aprobată.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost modificat:

Cine este pentru?                 20 voturi

Cine este împotrivă?              3 voturi

Dacă se abține cineva?            4 abțineri

Cu 18 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Constantin Minea, Radu Socoleanu și Râul Petrescu și 4 abțineri, cele ale domnilor consileiri: Cătălina Bozianu, Paulica Drăgușin, Gheorghe Sîrbu și Iulian Bolocan, proiectul de hotărâre a fost aprobat.                                            ..   ______

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind înființarea Asociației „ VIITOR ART”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 27 de voturi


de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești”.

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului Creșe din municipiul Ploiești”.

Dacă sunt discuții? Dna. Stanciu, vă rog!

Dna. Marilena Stanciu

încă am o mică nelămurire dar nu vreau să fiu împotriva legii. A fost amintită și Legea nr. 1/2011, legea învățământului și există acolo o mică inadvertență dar sunt de acord. O să iau legătura cu conducerea Serviciului de Buget Finanțe pentru că totuși există mici scăpări și dl. Palaș știe.

Dl. Paul Palaș

Bănuiesc că vreți să spuneți despre cei 4 administratori care apar în organigramă în condițiile în care sunt 6 creșe, 7 cu jumătate de normă, am lămurit aspectul acesta: 2 dintre ei vor își vor schimba contractul de muncă cu jumătate de normă pentru că să vrem să le oferim normă întreagă nu ne lasă legislația. Acest aspect l-am lămurit.

In ceea ce privește numărul de grupe, punctul dumneavoastră de vedere l-am discutat cu reprezentanții primăriei și, în acest moment mai avem 19 grupe pentru în conformitate cu legea veche, raportarea se făcea la numărul de paturi. In acest moment raportarea se face la numărul de copii și din acest motiv numărul de grupe este mai mare, este 46, dar practic nimic nu se schimbă.

Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere cum că nu ar fi suficient spațiu dar practic vorbim de același număr de copii în același spațiu, nu se modifică nimic, doar modul de raportare, nu ne mai raportăm la numărul de paturi, ne raportăm la numărul de copii.

Dna. Marilena Stanciu

Sunt de acord cu dumneavoastră dacă rămâne același stat de funcții cu același număr de personal. Dar, după ce vom vota nu vreau să intrăm în altceva pentru că legea trebuie să se aplice și nu vreau să existe un număr de personal supradimensionat.

Dl. Paul Palaș

Numărul din organigramă corespunde cu legea, numărul final este 119 posturi.

Dl. George Pană

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***


Următorul punct pe ordinea de zi: proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 323/2012 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1161mp9 aflat în domeniul public al Municipiului Ploiești în Parcul Tineretului”.

Dl. Gheorghe Sîrbu

O să iau o singură dată cuvântul și la punctul 25 și la punctul 26: eu și colegii mei susținem orice investiție făcută în Ploiești.

Dl. Radu Socoleanu

Atunci propun și eu consiliului să desființăm CSM-ul. Am să mă refer la ambele puncte: desființăm CSM, era o investiție făcută de guvernele anterioare, cu bani guvernamentali. Eu cred că, cu o investiție minimă din partea consiliului local puteam să reabilităm acele terenuri, să rămână la CSM, este o sursă de venit. Dacă ne trezim mâine, pentru punctul celălalt, că o să concesionăm un parc și spunem ca și explicație că acea platformă betonată este teren curs construcții, o să descoperim în parcuri, inclusiv la Piața Mihai Viteazul, că sunt zone de construit pe partea aceea și mai târziu vom concesiona și acolo.

Eu cred că la punctul nr. 25, soluția cea mai optimă era să dăm acest teren în Parcul Municipal Vest, să concesionăm acolo o porțiune unde investitorul să realizeze acea sală de sport, nu lângă o biserică, nu într-un loc în care parcări nu există, în care cetățenii nu au fost consultați în momentul când dăm un parc pentru că oamenii îl consideră un parc în proprietatea lor.

D1. Primar

A

. îmi cer mii de scuze că am uitat și chiar voiam să spun acest lucru: am uitat să vă răspund la o întrebare foarte importantă - sunt bani pentru FC Petrolul și chiar dumneavoastră i-ați aprobat când ați aprobat bugetul pe anul acesta.

In ceea ce privește Parcul Municipal Vest, este un proiect pe care urmează să-1 construim pe bani europeni, el nu poate fî schimbat, rămâne în administrare publică, nu putem să concesionăm, să închiriem, să vindem, nimic din acest parc, timp de 5 ani de

gk --î

zile pentru că aceasta este obligația pe care ne-am asumat-o toți ploigste wcii am semnat un contract de finanțare cu Uniunea Europeană.                      /

In ceea ce privește oportunitățile care apar astăzi, ele sunt de anbdș^eynywfost


W

w. I tq .3

fructificate niciodată din același motiv pe care îl știți și dumneavoastra^^^^^&br. în .....ceea ce privește atribuțiile CSM-ului, vă readuc aminte căatribuțiile CSM-ului nu sunt cu privire la construcția de baze sportive, CSM-ul are atribuții în ceea ce privește administrarea activităților sportive de pe raza municipiului Ploiești, fie ele cu caracter de performanță sau cu caracter de sport de masă. în niciun caz CSM-ul nu se putea angaja în astfel de chestiuni, se putea angaja eventual municipiul Ploiești.

Vă readuc aminte că acele terenuri sunt în paragină de ani de zile și nu cred că trebuie să ratăm astfel de oportunități. Plus de asta nu știu câți oameni mai bagă astăzi bani în astfel de activități.

DL Radu Socoleanu

Vreau să fac o precizare: nu sunt împotriva acestei investiții, sunt de acord cu dumneavoastră. Locația mă deranjează. Mă deranjează locația din Parcul Orășenesc Andrei Mureșeanu, putem să găsim altă locație în municipiul Ploiești pentru dezvoltarea de activități sportive. Soluția tehnică privind implicarea Primăriei, a SGU-ului pentru reabilitarea aceasta, eu cred că este lipsă de voință, puteam să facem o investiție noi acolo și să-1 dăm în administrare CSM-ului ca sursă de venit. Cred că valoarea investiției nu era foarte mare.

Dl. Primar

Domnule Socoleanu, ați participat la elaborarea bugetului, credeți că Ploieștiul își permite astăzi să facă arenă de minifotbal, să facă terenuri de tenis? Dumneavoastră spuneți să facem cu bani de la Primărie și după aceea să le închiriez, este absurd.

Dl. Paul Palas

Domnule Socoleanu, fără să vreți ați spus exact ceea ce voiați să spuneți: dacă mergem la DEX, prin locație înțelegem actul de a da în gestiune, de a închiria. Declarând aici de față cu toată lumea că sunteți împotriva locației, ați spus totul.

DL Radu Socoleanu

Aveți dreptate, este vorba de locație, ca investiție sunt de acord dar nu într-un parc al municipiului Ploiești.

DL George Pană

Trebuie să numim președintele comisiei de licitație, vă rog să faceți propuneri.

DL Iulian Teodorescu

Propunem pe dl. Marcian Cosma.

DL George Pană

Supun la vot proiectul propunerea:

Cine este pentru?            24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?       3 abțineri

9                                                                        9

Cu 24 de voturi pentru și 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Radu Socoleanu, Râul Petrescu și Constantin Minea, propunerea de numire a președintelui de comisie de licitație în persoana d-lui. Marcian Cosma a fost aprobată.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitate: Cine este pentru?             24 de voturi

Cine este împotrivă?          3 voturi

Dacă se abține cineva? ...Cu 24 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Radu Socoleanu, Râul Petrescu și Constantin Minea, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 5219 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Ploiești în Parcul Orășenesc Andrei Mureșeanu”.

DL Gheorghe Popa

Aș vrea să fac un comentariu și o întrebarea pentru dl. Primar: ca unul care locuiesc în zonă și am activat pe acele terenuri de bitum care sunt în momentul de față, ideea de reabilitare a acelor terenuri este lăudabilă, mai ales că acum un an chiar am inițiat un proiect de hotărâre pentru reabilitarea întregului parc cu locuri de joacă și cele două terenuri de sport. Ce aș vrea să spun este că, acum câtva timp când a apărut această idee de investiție, la vremea respectivă ne-am deplasat la fața locului împreună cu reprezentanții unei federații care propunea o investiție la locația respectivă și cu consilierii din comisia de patrimoniu, singurul aspect care ar fi față de ideea rezultată din proiectul respectiv, era vorba de un acces auto care se făcea dinspre strada Andrei Mureșeanu care, fiind pe o stradă cu un flux foarte mare pe o singură bandă, acolo fiind și două relantisoare la trecerea de pietoni pentru că au fost multe accidente, le-am sugerat celor care vor face proiectul să facă eventul o altă cale de acces dinspre partea blocurilor acelui teren viran pentru că din partea străzii Andrei Mureșeanu trebuie să rămână cu acces pietonal exclusiv.

Chiar dacă nu este obiectul proiectului și cine va câștiga licitația, rugămintea ar fi la dl. Primar cu instituțiile subordonate, comisie de circulație, direcție de urbanism, să ia aceste măsuri pentru implementarea proiectului.

DL Primar

Am luat act de cele spuse de dumneavoastră, am discutat și cu dl. Bolocan aceeași chestiune și o s-o rezolvăm prin studiu de circulație.

Dna. Marilena Stanciu

Pe lângă accesul pe 4 roți, mai bine am face și niște parcări pentru biciclete pentru că de fapt, este sport și cu cât ne mișcăm mai mult cu atât este mai bine.

D1. Iulian Bolocan

Ar mai fi o mică problemă legată de acces, să fie pietonal să nu restricționăm cetățenilor dreptul de a intra către zonele respective.

DL Costel Horghidan

Aș vrea să fac o propunere privind gratuitatea sau un tarif modic pentru acțiunile care se desfășoară la nivelul municipiului Ploiești.

D1. Primar

O să ținem cont de chestiunea propusă de dumneavoastră și ey&taăCîn'caie^de sarcini o să identificăm niște puncte care să permită și un astfel de^^es^^^fe atuțci aștept și din partea dumneavoastră niște idei: probabil să organizăm ț^^Lec^^Wo fepă a Ploieștiului la minifotbal și să avem acces gratuit la bază. Aduce^^d^^ieai^^tră propunerile pe care le aveți și urmează ca, în caietul-de sarcini să le trdq^m^i'A-^^^-....

DI. Costel Horghidan

Nu m-am referit neapărat la minifotbal, mai sunt și alte sporturi care se pot desfășura aici și, având în vedere că se face la nivel de municipiu zic eu că nu este o chestie lipsită de importanță, am cerut noi la un centru medical să ofere gratuități, dar la un astfel de obiectiv atât de important.

DL Gheorghe Sîrbu

Vreau să fac propunerea pentru președinte de comisie: dna. Cătălina Bozianu.

Dl. George Pană

Dacă mai sunt propuneri? Dacă nu mai sunt, supun la vot propunerea care o vizează pe dna. Cătălina Bozianu:

Cine este pentru?             24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?        3 abțineri

3                                                                            3

Cu 24 de voturi pentru și 3 abțineri, propunerea a fost aprobată.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             24 de voturi

Cine este împotrivă?          3 voturi

Dacă se abține cineva?

3

Cu 24 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Radu Socoleanu, Râul Petrescu și Constantin Minea, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre cu privire la modificarea poziției 137 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr, 267/29,11,2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”.

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot:

Cine este pentru?              27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unei construcții din incinta cimitirului Mihai Bravii, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acesteia”.

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt


Cine este pentru?              27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Procedurii privind amplasarea de construcții provizorii echipamente și diverse tipuri de mobilier pentru desfășurarea activităților de tip comercial pe terenurile municipiului Ploiești aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 302/23.09.2009”.

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot:

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?           1 vot

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Gheorghe Sîrbu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unei suprafețe de teren către Ion Gheorghe si Ion Valentina Elena în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, strada Crișan nr.30A, bl. 138D, sc.A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon”.

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot:

Cine este pentru?              27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Stabilire condiții de construibilitate parcelă pentru depozit materiale de construcții" Str. Poligonului nr. 2 Ploiești”.

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot:

Cine este pentru?              27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal “ZONA HIPODROM PLOIEȘTI”.

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt,

Cine este pentru?              27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 72/27.02.2013 în sensul stabilirii modalității de transmitere a investiției “Parcare Bariere”.

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot: __ Cine este pentru?_____       27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr, 14393/17.08.2010pentru tariful activității de „dezinsecție locuri unde s-a depistat un focar care pune in pericol sănătatea oamenilor si animalelor”.

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot:

Cine este pentru?              27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr, 75/2013”.

DL Gheorghe Sîrbu

Aș fi dorit să anulăm vechea hotărâre. O lăsăm așa cum ați propus-o astăzi cu un singur amendament: am rugămintea ca până la 1 august 2013 să găsim un teren al Primăriei Ploiești în jurul Oborului, și nu afectăm piața de acolo în nici un fel, pentru terminalul din Bereasca pentru că este inadmisibil. M-au sunat inclusiv primarii PSD-ului de la Ciorani, al PNL-ului de la Dumbrava, primarul nostru de la Drăgănești și toți primarii din zonă m-au sunat și m-au rugat că la ei în comună fac naveta medici, ingineri, fel de fel de specialiști care trebuie să meargă până în Bereasca în țigănie să ia de acolo mijlocul de transport. Nu se poate, vin copii la liceu, îi lăsăm în Bereasca în țigănie, de acolo până în Ploiești?

Noi Primăria Ploiești avem o parcare a noastră mare, putem face un terminal acolo și merge și merge și lumea cam 200m pe jos.

Vă rog foarte mult domnule Primar să ne ajutați să mutăm terminalul din Bereasca mai aproape în zona Oborului.


Dl. Primar

Vreau să vă spun ceva: soacra mea stă în Bereasca, înllî dumneavoastră și eu mă duc cu drag acolo și copiii mei care sunt acolo, lângă țigănia de care vorbiți dumneavoastră.

DI. Gheorghe Sîrbu

Eu știu bine unde are soacra dumneavoastră casă în Bereasca, vorbim de cu totul altă zonă, terminalul știți foarte bine că este la granița dintre Ploiești și Blejoi.

Dl. Primar

Eu vă spun încă o dată: sunt primarul municipiului Ploiești și vreți nu vreți, sunt sigur că vreți, eu sunt ales să apăr interesele celor care locuiesc în acest oraș. Este o chestiune cu care cred că suntem cu toții de acord. Din acest punct de vedere vă reamintesc că zona Obor va deveni o zonă de coșmar din punct de vedere al traficului. Vă reamintesc că zona de care vorbiți dumneavoastră și pe care ați identificat-o va deveni de asemenea o zonă de coșmar din punct de vedere al traficului pentru că o investiție de câteva milioane de euro bune se va întâmpla și în acea parte de care vorbiți și dumneavoastră și vorbim aici de Dedeman.

Practic, nici eu și cred că nici dumneavoastră nu puteți accepta ca un astfel de terminal de transport public în comun să mai fie în acea zonă. Asta pentru ca să nu ne înjure concetățenii care ne-au trimis aici să-i reprezentăm.

In sensul celor spuse mai devreme, am avut o întâlnire cu dl. președinte Mircea Cosma și cu primarii „afectați” - și putem avea o discuție oricând despre ce înseamnă această afectare a primarilor - de această măsură propusă și aprobată de către consiliul local al municipiului Ploiești. Concluzia pe care am tras-o în urma discuției cu primarii a fost aceea că cel mai bun loc pentru un astfel de terminal auto de transport intermodal este la Parcul Constantin Stere, concluzie pe care am tras-o la discuția pe care am avut-o cu dl. președinte Cosma și cu primarii din acea zonă. Nici nu vreau să mă gândesc ce ar însemna ca noi să aprobăm în consiliul local terminal la Parcul Constantin Stere, la Bucov. Cred că realizați ce înseamnă asta pentru foarte mulți cetățeni ai județului Prahova.

Am avut discuții cu o serie de transportatori din acea zonă pentru că nici ei nu sunt așa uniți și vin pe rând câte doi, câte trei, câte unul. Discuția pe care am avut-o cu domniile lor a fost simplă și în sensul rezolvării acestei probleme care îi afectează pe domniile lor și singura soluție pe care am găsit-o a fost o amânare de punere în executare a acestei hotărâri, dată până la care, unii dintre ei au spus că o să cumpere un teren pe care o să amenajeze un astfel de terminal în zona respectivă.

Sunt în discuții cu Inspet-ul, cu Atlasgip-ul pentru a realiza un astfel de terminal. Nu am nimic împotrivă să se întâmple acest lucru.

In același timp, să nu credeți că și eu nu m-am gândit la o soluție mai bună care să privească în genere accesul la strada principală pentru că toată lumea vrea la principală că așa este în viață. Credeți-mă că nu am reușit să identific până în acest moment în teren care să îndeplinească condițiile unui astfel de terminal. Colegii mei de la Patrimoniu, dl. Petrache studiază în acest moment, chiar când coborâți podul vizavi de Poliția Locală, pe acel colț este un teren care zice-se că aparține nouă dar urmează să căutăm în acte dacă ne aparține nouă și dacă din punct de vedere al suprafeței îndeplinește această condiție.Dacă nu se va face terminal la Parcul Bucov așa cum au ag^^pr^^rii,xdâcă nu se va face un terminal privat, așa cum vor operatorii de transport d®ic^t6^nun, W ca primar al municipiului Ploiești și cred că și dumneavoastră, consil. 1' *          -g

agreăm decât această soluție, acest terminal care există.

...........Au. venit .la mine, transportatori din zona Ciorani - vorbeați             -de la Ciorani care cred că a rămas tot la PSD, nu a trecut la PDL, e la noi nu? - care mi-au spus că preferă să ajungă în terminalul de la gara de Sud. Le-am spus că sunt perfect de acord dar acest lucru să-l facă pe șoseaua de Centură. Eu știu că pentru acești transportatori înseamnă lOkm în plus, înseamnă costuri din punct de vedere al combustibilului dar unii dintre ei sunt dispuși să facă această chestiune.

Eu și dumneavoastră cred că nu mai putem fi dispuși să acceptăm piraterie în dezavantajul real al Regiei de Transport Public în Comun, regia pe care noi o păstorim primește din partea municipiului Ploiești foarte mulți bani milioane de euro anual. Nu cred că trebuie să acceptăm să transformăm zona de la Obor într-o zonă super aglomerată și o zonă care să fie impracticabilă pentru ploieșteni. Sunt chestiuni care țin de viața noastră, a comunității în care trăim, a comunității pe care o păstorim. Nu-i împiedică nimeni pe acești transportatori să-și facă un terminal privat, nu-i împiedică nimeni să facă 7, 8 km în plus și să ajungă într-un terminal care le convine și care le-a convenit până acum. Vă aduc aminte că niciodată până acum o lună de zile nu au oprit la Obor, niciodată. De fiecare dată intrau în oraș și până la Gara de Sud sau la Spitalul Județean mergeau șnur. Mai mult decât atât, opreau în fiecare stație și luau și cetățeni ai municipiului Ploiești și îi mutau dintr-un colț în altul. Astea sunt chestiuni pe care le cunoașteți și dumneavoastră și este o realitate în orașul nostru de mulți ani de zile.

Eu sunt dispus să fac această chestiune, ea ține de confortul viitor al nostru, al tuturor. Poate că astăzi mă înjură câțiva primari, inclusiv cei de care vorbeați și dumneavoastră, poate mă înjură câțiva călători dar pentru municipiul nostru, din punct de vedere al intereselor cetățenilor acestui oraș, atât din punct de vedere al Regiei de Transport Public în Comun cât și din punct de vedere al confortului, cetățenii municipiului Ploiești sunt cei care au avantaje reale.

Cred că acest lucru nu poate fi pus în discuție.

Mai mult decât atât, cred că acești transportatori pot dacă vor să găsească un astfel de teren și să construiască un astfel de terminal.

Așa cum am pus pe proiecte europene terminalul de la Spitalul Județean și sper să obținem finanțare să facem acest terminal, foarte mulți transportatori au venit dintr-o dată că sunt interesați și de acel terminal. Aveți la Obor, vă rog frumos să faceți terminal acolo.

Această chestiune trebuie să înțelegem că face parte din confortul vieții noastre, a celor ce trăiesc în acest oraș.

DL Costel Horghidan

Eu aș vrea să priviți buna intenție a colegului nostru, trecând peste nominalizări mai puțin fericite și cred că o să veniți în sprijinul celor care vor ajunge la acest terminal din Bereasca în așa fel încât să asigurăm un trafic al RATP-ului în așa fel încât să deplaseze acele mase de oameni care vin compact către destinațiile pe care și le doresc.

DL Primar

RATP-ul a făcut public faptul că, pe lângă periodicitatea                   de

vedere al timpului, din 10 în zece minute transport public loda^-vș^^^>aopla\ un dispecerat. Mai mult decât atât, am vorbit și cu Poliția Locală și vqlm;cfp^:âc,Q^up 'punct al Poliției Locale astfel încât aceste elemente ce țin de siguranța în^&ia aUjfogărfi Sa nu fie o problemă.

Problemele sunt altele: această piraterie, ei au fost obișnuiți să procedezeașa ani de zile, le este greu să se dezobișnuiască, le e greu să ocolească 8km. Ține de modalitatea cum au înțeles să gestioneze aceste licențe pe care le-au avut pe transportul public.

Dl. George Pană

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?            24 de voturi

Cine este împotrivă?         3 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă, cele ale consilierilor: Radu Socoleanu, Râul Petrescu și Constantin Minea, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dacă la ultimul punct de pe ordinea de zi mai sunt intervenții? Dacă nu mai sunt declar ședința închisă.

Dl. Primar

Vă urez „Sărbători fericite, un Paști fericit alături de cei dragi!”

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, Ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


r                        I ,                r                   v '

George Pană A


Verificat, director Iulia Alexa

întocmit, consilier Elena/Bupur