Proces verbal din 29.03.2013

Proces verbal din 29 martie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 29 martie 2013

La ședință au participat un număr de 25 de consilieri din 27 în funcție, absenți fiind domnii consilieri Horghidan Costel și Dumitru Cristian.

La ședință au mai participat:

Domnul Iulian Bădescu            - Primar

Doamna Oana Cristina Iacob        - Secretar

Ședința a fost condusă de domnul consilier Sîrbu Gheorghe.

Dl Sîrbu Gheorghe

Bună ziua! Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local.

Vă propun să începem ședința prin ascultarea imnului național.

A

Suntem 25 de consilieri prezenți. Lipsesc domnii consilieri Horghidan Costel și Dumitru Cristian.

La ședință mai participă directorii și șefii serviciilor și instituțiilor subordonate consiliului local alături de reprezentanții presei.

La ședință participă și domnul senator Mitu Augustin.

Față de ordinea de zi anunțată au apărut câteva modificări. Se retrag de pe ordinea de zi punctele 11, 12, 23, 38, 39, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 52 și 55 și se introduc suplimentar două puncte și anume: "Proiect de hotărâre privind însușirea propunerii Comisiei de delimitare cadastrală a municipiului Ploiești referitoare la actualizarea limitei de hotar între teritoriul administrativ al municipiului Ploiești și cel al comunei Blejoi - inițiat de primar Iulian Bădescu."

Dacă nu sunt observații supunem la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi a fost aprobată introducerea proiectului de hotărâre pe ordinea de zi.

Și „Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 482/2012 a ^&isxlh^QHdcar al municipiului Ploiești privind trecerea unui imobil din domeniul priva/ te^&niffl-public al municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Cristian Dumitrul(|fetiM®mdaJ Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot introducerea acestui proiect a ședinței:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi a fost aprobată introducerea proiectului de hotărâre pe ordinea de zi.

&

Dacă nu mai sunt alte comentarii supunem la vot ordinea de zi în întregime cu modificările anunțate :

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                   ’

In unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată.

A

începem cu primul punct de pe ordinea de zi ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 27 februarie 2013.”

Dacă nu sunt observații îl supunem la vot:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                    ’

In unanimitate de voturi procesul-verbal a fost aprobat.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 7 martie 2013.”

Dacă nu sunt observații îl supunem la vot:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                  ’

In unanimitate de voturi procesul-verbal a fost aprobat.

A

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi „întrebări și interpelări”. Vă rog, cine se înscrie la cuvânt?

Dl Bolocan Iulian

Am câteva întrebări pentru Direcția Tehnic Investiții. Zilele trecute niște băieți harnici plombau ceva asfalt. Sunt corelate și cu vremea de afară aceste lucrări? Ele oricum au dispărut la câteva zile. Există un grafic de lucrări, o situație anume pentru reparațiile acestea?


la

clasate


Doi, s-au modernizat foarte multe străzi. Unele dintre ele suntf'prob'ăWd La sesizarea unor cetățeni am constatat foarte multe vicii. ExMJ pfi^ obiecțiuni făcute la aceste lucrări? Dacă nu, poate nu este timpul răspundere. Sunt foarte multe probleme legate de gurile de necorespunzător, apariția unor denivelări. Eu am o situație, probabil dumneavoastră aveți una mult mai bună decât a mea, o să ne punem de acord, să vedem dacă se pot remedia aceste probleme.

Vă mulțumesc!

Dna Drâgușin Paulica

Am o întrebare pentru domnul Primar. Ați declarat în presă că vreți să ridicați subvenția la gigacalorie. Mi s-ar fi părut corect să consultați înainte consiliul local și reprezentanții Dalkia să vedem despre ce este vorba. Bănuiesc că o să invocați lipsa fondurilor. Vreau să vă spun că noi grupul PDL nu vom fi de acord cu ridicarea subvenției la gigacalorie.

Dl Primar

O să vedeți despre ce este vorba și după aceea îmi spuneți dacă sunteți de acord.

Dna Drâgușin Paulica

V-am urmărit toate declarațiile de presă scrise, audio. Am înțeles în principiu ce ați dorit, dar Primăria Ploiești condusă de fostul primar a fost într-o perioadă de criză efectivă și a putut susține subvenția. Nu pot să cred că dumneavoastră nu o puteți susține, la ideea că ați ridicat și taxele locale.

Dl Primar

Mulțumesc și cred că era nevoie de o astfel de lămurire, mai ales că aseară pe un post național de televiziune președintele PDL Prahova a făcut niște declarații fără a cunoaște într-adevăr despre ce este vorba în proiectul pe care dumneavoastră o să-1 dezbateți și probabil o să-1 aprobați în viitorul apropiat.

Ce pot să vă comunic despre acest lucru, în niciun caz ajutorul de încălzire acordat de către municipalitate cetățenilor municipiului Ploiești nu dispare. Dimpotrivă, cred că este datoria noastră a tuturor celor aflați la această masă ca acest ajutor de încălzire să ajungă la toți ploieștenii. Și de ce spun asta? în acest moment 55 de mii de apartamente din Ploiești sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire. în același timp în Ploiești există, dacă nu știați vă spun exact, 34 de mii de locuințe care nu sunt racordate la acest sistem centralizat de încălzire. Practic într-o parte avem 55 de mii de locuințe unde trăiesc ploieșteni, iar în cealaltă parte avem 34 de mii de locuințe unde locuiesc tot ploieșteni. în acest moment prin hotărârea aprobată de consiliul local, de subvenție la energie termică din banii contribuabililor la bugetul local, fie din cote defalcate, fie din bugetul format din impozite și taxe pe proprietate, în acest moment numai locuitorii care locuiesc în cele 55 de mii de locuințe beneficiază de ajutor la încălzire. Practic 34 de mii de locuințe sunt undeva în afara acestui sistem de subvenție, sistem de protecție socială. Cred că este de datoria noastră să privim ploieștenii și să-i tratăm cu aceeași unitate de măsură. Nu este normal ca 34 de mii de locuințe să nu beneficieze de ajutor, ei fiind în același timp și plătitori de impozite și taxe locale și plătitori de impozite la bugetul de stat. Pe cale de consecință o să vă propun ca în consiliul local să aprobăm un sistem de subvenție sau un sistem de protecție socială referitor la ceea ce înseamnă agentul termic, încălzirea pe


timpul iernii, care să ajungă la toți ploieștenii. Un sistem nediscrifeșatd^gț decât atât vă spun și am impresia, de fapt sunt sigur că știți acest lucru^&țp de unități locative care sunt racordate la SACET și care beneficiaz energie termică în acest moment, nu vorbesc de cei 34 de mii care nu Beneficiază de nimic, sunt foarte multe apartamente unde locuiesc oameni cu venituri nu zic foarte mari, dar peste 5000 de roni pe lună de familie, sau 6000 de roni, sau 7000 de roni. Mi se pare anormal ca noi astăzi în vremuri de criză din bugetul local să subvenționăm locuințe unde veniturile acelei familii depășesc sume la care foarte puțini ploieșteni visează. De aceea cred că este datoria noastră a consiliului local să privim ploieștenii în mod nediscriminatoriu și să acordăm această subvenție la energie termică celor care au nevoie de această subvenție. Nu putem să lăsăm 34 de mii de locuințe din acest oraș, case și apartamente neracordate la SACET în afara atenției noastre a consiliului local. Despre asta am vorbit și în campania electorală dacă vă aduceți aminte, despre asta vorbesc și acum și cred că este datoria noastră să elaborăm o hotărâre de consiliu local prin care să stabilim modul de acordare a acestei subvenții echitabil, pentru că de asta vorbim. Nu este normal ca firme din municipiul Ploiești să beneficieze de subvenție la energie termică, nu este normal ca oameni care câștigă mii de euro pe lună și locuiesc la bloc să beneficieze de subvenție la energie termică sau oameni care au câte 3, 4 mașini la rol la fisc. Evident criteriile în baza cărora se vor acorda aceste subvenții la energie termică vor face subiectul unei dezbateri publice, subiectul unor dezbateri în comisia de utilități, în comisia de protecție socială, comisii din care faceți parte cu toții. Dar cred că a venit momentul să privim această subvenție și să o tratăm așa cum trebuie. De altfel, în proiectul de buget pe care comisia de buget o să-1 dezbată cât de curând și pe care o să-1 prezentăm spre vot cât de repede se poate, o să vedeți că banii alocați subvenției la energia termică nu se diminuează. Simt aceeași bani. Nu am vorbit și nu am spus niciun moment că este vorba de bani. Este vorba despre faptul că noi suntem obligați să tratăm pe toată lumea la fel, indiferent că locuiește la bloc sau la casa. Despre asta este vorba. Nu a fost și nu este în niciun moment în mintea mea ideea de a scoate subvenția la energia termică, mai ales că în momentele de criză pe care le trăim cu toții sunt foarte mulți oameni în imposibilitate de a-și suporta integral această subvenție. Și ca să fiu foarte explicit, această subvenție nu va ajunge niciodată în buzunarul cetățeanului. Domnul Dinu de la ASSC poate să vă explice care este sistemul actual prin care se asigură în acest moment sprijinul guvernamental pentru plata agentului termic. Pe același sistem putem opera și noi foarte ușor, iar acei bani ajung la operator, astfel încât nici operatorul să nu fie pus în situația dificilă de a nu încasa acei bani. Noi urmează să plătim subvenția aferentă acelei familii, acelei unități locative direct în contul operatorului, chiar dacă se numește operator de gaze sau operator de energie termică. Despre asta a fost vorba, în niciun caz nu doresc eliminarea ajutorului la încălzire. Numai că acest ajutor la încălzire trebuie să ajungă la cei care sunt cetățeni ai acestui oraș indiferent că stau la bloc sau la case. Cred că am fost destul de explicit. De altfel zilele următoare în comisiile de specialitate probabil veți discuta foarte mult si acest subiect.

Vă mulțumesc foarte mult! Dacă credeți că mai trebuie să dau lămuriri, cu mare plăcere.


Dna Drăgușin Paulica

Vă mulțumesc domnul Primar! Mai am o problemă. Domnul pe strada Anotimpului Bl. 51 a venit la mine. Este un mare iubitor Dar numărul câinilor s-a înmulțit foarte, foarte mult. Rugămintea mea es încercați să luați măsuri, dar având în vedere că suntem în Postul Paștelui să ne promiteți că nu-i omorâți. Vă rog din suflet.

DI Primar

Să știți că am învățat și eu ceva de la domnul Președinte Băsescu. Să nu promit niciodată nimic, mai ales că nu depinde de mine în totalitate. De altfel o să găsiți o poziție în proiectul de buget aferent anului acesta, cu privire la crearea unui adăpost pentru câini. Am avut o discuție cu domnul primar de la Valea Călugărească care are un spațiu undeva la marginea localității și care este dispus să intre într-un parteneriat public cu noi. Domnia sa pune la dispoziție acel teren, noi suportând cheltuielile de amenajare, astfel încât să avem un nou adăpost cu capacitate mult mai mare care să deservească această activitate. Eu cred că este un lucru pe care cu toții îl veți accepta ca să ducem această activitate undeva în afara orașului pentru că trebuie să păstrăm domeniul public sau domeniul privat al municipalității intact pentru alte proiecte și cred că este foarte bine dacă procedăm așa. O să regăsiți această proiecție bugetară în viitorul proiect de buget și cu siguranță anul acesta vom amenaja un nou adăpost pentru câini. Până atunci societatea de la Parcul Bucov își face în continuare datoria, strângând câini în fiecare zi. Din nefericire această activitate nu este suficientă. Probabil că o să gândim în viitorul apropiat o modalitate de strângere mai rapidă a câinilor. Cineva chiar venea cu o propunere de recompensă dar ne este teamă ca pentru recompensă să nu strângem toți câinii din jur aici. Oricum o să intensificăm această activitate.

îmi cer scuze, dar probabil cu asta trebuia să încep. Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că în această dimineață la orele 900 am semnat cu Ministerul Dezvoltării contractele de finanțare pentru cele două tronsoane de cale rulare tramvai rămase restante din câte știți. In acest moment avem semnate contracte de finanțare pentru reabilitarea întregii căi de rulare a tramvaielor din municipiul Ploiești. Practic pot să vă spun că în acest moment municipiul Ploiești derulează pe contract de finanțare investiții de 80 de milioane de euro, fonduri semnate cu Ministerul Dezvoltării și ne apropiem cu pași repezi de finalizarea tuturor proiectelor care ne-am propus a fi semnate pe fonduri europene. Mai avem pasajul de la Gara de Vest ca prioritate 0 și cred că în luna aprilie vom reuși să semnăm și acest contract de finanțare. Centrul pentru întreprinzători de lângă Parcul municipal Vest și acela trebuie să-1 semnăm. Și în rezervă avem Hipodromul, dar cu siguranță va intra și el pe proiect unitar pentru că pe licitațiile care deja le-am declanșat pentru Parcul municipal Vest și pentru cele două tramvaie semnate acum două luni vom avea economiile necesare și semnării Hipodromului. în acest moment 80 de milioane de euro sunt semnați deja cu Ministerul Dezvoltării, fonduri europene care vin în municipiul Ploiești.

DI Sîrbu Gheorghe

Mulțumim domnul Primar. Aș avea și eu două, trei probleme. Una dintre probleme este vizavi de gigacalorie. Să știți că nu este o noutate ceea ce ne-ați spus dumneavoastră acum. Și noi în mandatul trecut timp de doi ani de zile 2010, 2011, 2012 am căutat partea legală să acordăm această subvenție și celor 34 de mii de oameni care stau la case sau nu

5

sunt racordați la încălzirea centralizată. Rugămintea este ca                   sa'^caute

partea legală. Noi am trimis și acasă scrisori dacă vă aduceți aminteAwjur             de

scrisori am transmis către cetățeni să ne spună cam cât plătesc la ga:      1x 7 ° unt


rebuie


multe case care nu sunt racordate la gaze și se încălzesc cu lemne. Și găsită posibilitatea să le acordăm această subvenție. Dacă facem pentru toțTploieștenii sunt de acord și eu, dar trebuie să găsim partea legală și cât mai repede pentru că vine sezonul rece 2013 - 2014 și trebuie să stabilim de acum în buget.

Aș mai avea o problemă pentru comisia de patrimoniu. Domnilor consilieri, când inițiați un proiect de hotărâre și îl treceți pe ordinea de zi cum sunt astăzi vreo trei proiecte de hotărâri de patrimoniu, de ce doriți dumneavoastră să tranformați primăria Ploiești într-o agenție imobiliară? Sunt trei proiecte pe ordinea de zi privind stabilirea unor comisii de negociere pentru achiziționarea unor clădiri pe Basarabi, pe Tudor Valdimirescu și pe Bobâlna. Problema este că m-am dus si eu de dimineață la executiv si am întrebat, facem comisii, le achiziționăm, dar la ce le folosim? Doamna secretar a spus ”nu știu”. Nu există din partea comisiei un punct de vedere. De aceea rugămintea mea este rândul viitor în expunerea de motive și în raport să fie trecut punctul de vedere al comisiei și la ce putem folosi aceste clădiri. Aceste agenții imobiliare nu mai vînd nimic și le cumpărăm noi primăria pe bani publici? Cam așa înțeleg eu.

Dl Popa Constantin

Mulțumesc domnule președinte! Aș fi dorit să fac intervenția în momentul când ajungeam la proiectul respectiv, dar pentru că ați deschis discuția aș putea să o fac acum și este valabilă pentru toate cele trei proiecte de hotărâri. La nivelul comisiei 2 din care și eu fac parte au venit aceste solicitări. Comisia le-a analizat și a considerat că nu este oportună nici din punct de vedere al funcționalității și nici din punct de vedere al sustenabilității bugetului, numai că nu este de competența comisiei să spună da sau nu. Este de competența consiliului. Și atunci am inițiat aceste proiecte de hotărâre. Noi o să ne spunem punctul de vedere al comisiei și consiliul hotărăște în cunoștință de cauză.

Dl Botez George Sorin

Domnul Președinte, ieri la ora 1200 a avut loc o ședință operativă la care au fost discutate aceste proiecte și cred că nu ați fost dumneavoastră informat de colegii de partid, ridicându-se exact aceleași probleme pe care le-ați spus dumneavoastră. Ca atare, cred că este o mică eroare de informare din partea dumneavoastră și nu se pune problema ca acest cosiliul local să devină o agenție imobiliară. Dacă este nevoie de imobilul respectiv se constituie comisia. Dacă nu este nevoie nu se constituie. Dar din punct de vedere procedural și dumneavoastră știți mai bine ca mine pentru că aveți o experiență mult mai mare în acest consiliu, există obligativitatea de inițiere a acestor proiecte.

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumesc domnule consilier. Problema este că dumneavoastră vă aflați în consiliul local și nu în fața completului de judecată de la Tribunal. Un consilier are voie conform Legii 215 să pună orice întrebare, chiar dacă este informat sau nu este informat, se informează mai bine.

Vă mulțumesc!

Să mergem mai departe.

Trecem la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi „Proiect de mandatului domnului consilier George Stanciu.”

Am înțeles de la doamna secretar că dânsul a făcut o cere în sală si o să-i dăm cuvântul.

DI Stanciu George


Mulțumesc domnule Sîrbu! Am dorit să fiu prezent pentru a îmi lua la revedere de la consiliu local și de a spune câteva lucruri.

Am vrut să fiu în fața dumneavoastră astăzi pentru a vă spune câteva lucruri pe care eu le cred importante, înainte de a părăsi Consiliul Local după niciun an de la alegerile locale din iunie 2012. Vreau să-i mulțumesc în primul rând primarului Iulian Bădescu, împreună cu care am făcut o echipă extraordinară, câștigând anul trecut Primăria Ploiești. Victoria a fost cu atât mai prețioasă cu cât a fost obținută în fața a probabil cea mai puternică organizație PDL la momentul respectiv. De asemenea, le mulțumesc colegilor mei de la PSD și PNL alături de care am făcut cea mai bună echipă care a câștigat vreodată Primăria Ploiești. Sunt sigur că marile proiecte pe care ni le-am propus atunci când am pornit la drum vor fi realizate până în anul 2016. Sunt sigur că Iulian Bădescu va avea o misiune ușoară în a câștiga al doilea mandat, după ce vor fi date în folosință Spitalul de Pediatrie, Parcul Vest, pasajul de pe Mărășești, hipodromul, Sala Sporturilor „Olimpia”, iar fața orașului va fi total schimbată după lucrările la căile de rulare ale tramvaielor. Toate acestea vor fi realizate dacă primarul Iulian Bădescu și noua sa echipă de la PSD Ploiești vor fi lăsați să lucreze și nu li se vor pune bețe în roate.

Și dacă totul arată atât de roz de ce am luat decizia să părăsesc Consiliului Local? Răspunsul este simplu: am fost obligat să o fac. Și am facut-o pentru a-i proteja pe primarul Iulian Bădescu și pe colegii mei din USL. Devenisem o țintă, culmea, pentru colegii mei de partid de la județ. Ori, lupta asta - în care sunt implicate din nefericire instituții ale statului, care nu au încetat să răspundă la comenzi politice, doar au schimbat stăpânul - eu nu o pot duce fiind în același timp și om de afaceri, membru de partid, și consilier local. In aceste condiții am decis că este mai bine pentru toată lumea, pentru familia mea, pentru afacerile mele, pentru prietenii mei și pentru colegi să duc această luptă din afara sistemului cu care aș fi putu fi asimilat.

Așadar, nu renunț la luptă, nu renunț la obiectivele pe care USL le-a anunțat, pe care premierul Ponta le repetă cu fiecare ocazie, obiective în care am crezut și cred cu tărie. Avem nevoie de un stat de drept, un stat în care instituțiile statului să funcționeze independent, un stat în care justiția să-și facă datoria, un stat în care baronii locali, mai bătrâni sau mai tineri nu au ce căuta. De aceea astăzi nu vă spun adio ci vă spun bun găsit în lupta pentru obiectivele pe care ni le-am propus anul trecut și pentru care eu voi lupta cu toate mijloacele pe care le am la dispoziție și convingându-mi toți prietenii să mă însoțească. Să nu uitați că ploieștenii v-au trimis aici pentru a apăra interesele lor nu pe cele ale unor grupuri de interese.

Folosesc acest prilej pentru a-1 asigura încă o dată pe noul meu prieten, Mihăiță, care câștigă bătălie după bătălie în lupta sa cu autismul, că plecarea mea din Consiliul Local nu va afecta în niciun fel relația noastră.

Vreau să vă mulțumesc și să vă doresc succes în continuare!


Dl Sîrbu Gheorghe

Și noi vă mulțumim domnul consilier. Dați-mi voie ca în num(bl§ cof^JJ mulțumim pentru tot ce ați făcut în consiliul local din 2012 până înWgze: în continuare succes în activitatea pe care o desfațurați dumneavoastră îifalț/^

Dacă nu mai sunt alte probleme supunem la vot proiectul de'^ încetarea mandatului domnului consilier George Stanciu:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 23 de voturi "pentru” și 1 "abținere" a doamnei consilier Stanciu Marilena proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant".

Rog comisia de validare să se retragă pentru a verifica dosarul noului consilier. a

Dau cuvântul domnului avocat Botez pentru a da citire procesului-verbal al comisiei de validare.

Dl Botez George Sorin

Vă mulțumesc domnule Președinte.

Astăzi 29.03.2013, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 26 iunie 2012 a examinat, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată și actualizată, legalitatea alegerii supleantului pe lista cu consilieri aleși ai Uniunii social Liberale, ca urmare a vacantării unui loc prin demisia domnului STANCIU GEORGE.

S-a avut în vedere adresa Uniunii Social Liberale nr. 5679/27.03.2013 prin care s-a confirmat următorul supleant.

Următorul supleant este domnul IONESCUIONUȚ CRISTIAN.

Comisia a procedat la examinarea dosarului privind alegerea consilierului declarat ales și a constatat că au fost respectate condițiile prevăzute de lege, privind alegerea acestuia.

Pe cale de consecință, comisia propune validarea mandatului consilierului ales la data de 10 iunie 2012.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces - verbal în două exemplare, unul pentru comisie și unul pentru mapa ședinței de constituire.

Vă mulțumesc!

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumim domnul consilier, rugăm pe domnul Ionescu Ionuț să depună jurământul.

Dl Ionescu Ionuț

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună-credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Ploiești,

Așa să-mi ajute Dumnezeu!(<

Dl Sîrbu Gheorghe

Supunem la vot proiectul de hotărâre privind validarea lonescu Ionut” :

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Ați primit din partea executivului raportul privind starea economico-socială și de mediu.

&

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre :

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri și impozit pe teren în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Organizația Umanitară Concordia - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot proiectul de hotărâre :

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădire și a impozitului pe teren în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Asociația înapoi la Muncă - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot proiectul de hotărâre :

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând taxă pe clădiri în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Fundația Umanitară Șansa Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”


Dacă sunt observații?

9

Dl Socoleanu Radu


Solicit din punctul nostru de vedere scoaterea de pe ordinea'^^hișir^^ ndarea acestui proiect pentru o viitoare ședință deoarece raportul de specialitate^'’punerea de motive nu conțin toate datele. Știu foarte bine situația acestei fundații și știu că percepe niște taxe pentru activitatea pe care o desfășoară și vom avea un precedent de a întâlni mii de fundații care vin să ne ceară astfel de scutiri. Celelalte pe care noi le-am votat sunt cele pe care le știm, au fost studiate și corespund acestui paragraf din Codul fiscal.

Mulțumesc!

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumim domnul consilier. Dau cuvântul doamnei Simona Dolniceanu.

Dna Dolniceanu Simona

Și în acest caz ca și în celelalte cazuri noi am solicitat reprezentanțior fundației să ne aducă documente doveditoare ale faptului că în acele spații nu se practică activități economice. Pe lângă studierea balanței de verificare a fundației care v-a fost transmisă și la comisia de buget, această fundație a dat și o declarație notarială pe propria răspundere prin care confirmă faptul că acolo nu se fac venituri. Noi ca și Serviciu Public de Finanțe Locale nu putem aprofunda acest lucru să vedem exact dacă fac venituri, unde fac venituri, pentru că nu este de competența noastră. Dar noi avem absolut toate documentele care arată faptul că nu fac venituri în acel spațiu. Mai mult de atât rămâne la latitudinea dumneavoastră.

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumim doamna directoare. Domnul consilier, vă mai mențineți propunerea de scoatere?

Dl Socoleanu Radu

îmi mențin propunerea de a proroga acest proiect.

Dl Sîrbu Gheorghe

Supunem la vot propunerea domnului consilier de amânare a acestui proiect de hotărâre:

Cine este pentru?        - 3 voturi

Cine este împotrivă?    - 8 voturi

Dacă se abține cineva? - 14 voturi

Cu 3 voturi ”pentru”, 8 voturi “împotrivă” și 14”abțineri” amânarea proiectului de hotărâre nu a fost aprobată.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?     - 3 voturi

Dacă se abține cineva? - 3 voturi

Cu 18 voturi ”pentru”, 3 voturi "împotrivă” și 3 “abțineri” proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl Primar

Eu am o propunere. Dacă domnul consilier Socoleanu are informații cu privire la realizarea unor venituri care contrazic declarațiile notariale date cred că ar fi bine să facem io


o adresă către poliție pentru a verifica activitatea acestei fundații, tocm&Hh s4 și un exemplu dacă se întâmplă un astfel de lucru. Vă mulțumesc!

Dl Socoleanu Radu

Eu nu fac astfel de afirmații, pur și simplu am studia raportul de specialitate și expunerea de motive care nu conțineau datele care ne-au fost prezentate de doamna director. Dar am cerut, nu a trecut, respect hotărârea consiliului.

Dl Sîrbu Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte discuții trecem la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clădiri pentru anul 2013, în cazul asociațiilor, fundațiilor și cultelor care desfășoară activități social umanitare și care au închiriat, concesionat, primit în administrare sau folosință imobile - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 24 voturi „pentru” și 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost aprobat.

*

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților autorității publice locale în Consiliile Administrative ale instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Vă rog să faceți propuneri.

Dl Popa Constantin

Grupul USL o propune pe doamna consilier Iolanda Băzăvan la Casa de Cultură ”I.L. Caragiale” și la Filarmonica „Paul Constantinescu” pe domnul consilier George Botez.

Dl Bolocan Iulian

Pentru Teatrul „Toma Caragiu„ grupul PDL o propune pe doamna consilier Drăgușin Paulica.

Dl Sîrbu Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte propuneri vă supun la vot fiind vorba de persoane dacă sunteți de acord cu votul deschis:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

A

In unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea de a vota deschis.

a

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                   ’

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

ii


A A A

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi "Proiect modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 377/2012 privind nui^ municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la Prahova" S.R.L. și în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Apa Nova” inițiat de primar Iulian Bădescu."

r la ților Termo S.R.L. -


Dl Popa Constantin

Domnul președinte, grupul USL îl propune pe domnul Brânzei Radu.

Dl Sîrbu Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun la vot aprobarea votului deschis:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea de a vota deschis.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A AA

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 25 voturi

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

A

(Menționăm că domnul consilier Teodorescu Iulian a ieșit din sală)

A

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AAA


Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâi/ statului de funcții al Poliției Locale Ploiești, ca urmare a transformă profesionale ale unor posturi - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A A A

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A                    *

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A AA

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești -inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A               ,      ’

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A A A

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

13


! °       !V!

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre pS organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al pr^Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 25 mp din cadrul Colegiului Tehnic „Toma N. Socolescu” Asociației de părinți a Colegiului Tehnic „Toma Socolescu” în vederea desfășurării activității administrative - inițiat de primar Iulian Bădescu

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 24 voturi

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 10 mp din cadrul Școlii Gimnaziale „Sfântul Vasile” Asociației de părinți „Școala Sfântul Vasile” în vederea desfășurării activității administrative - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 24 voturi

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 7495/2008 pentru imobilul din Ploiești str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 49 în care funcționează Grădiniță cu program normal nr. 3 ~ inițiat de consilierii Cristian Dumitru, lolanda Băzăvan, Sanda Drăgulea, Marilena Stanciu și Larisa Băzăvan.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind adoptarea unei strategii la nivelul municipiului Ploiești ce cuprinde măsuri pentru colectarea, transportul și valorificarea deșeurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale,

14

provenite de la toți producatorii/deținătorii de deșeuri - inițiat de^oplpi-^GQțisiJ^i Gheorghe Sîrbu, Adrian Lupu, Constantin Popa și Gabriel Constantin


Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

& A A

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale - inițiat de consilierii George Pană, Cosma Marcian, Robert Ionuț Vîscan, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A* A

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate - inițiat de consilierii George Pană, Cosma Marcian, Robert Ionuț Vîscan, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                 >

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

* a*

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind evacuarea pe cale administrativă a persoanelor ce ocupă în mod abuziv spațiile cu destinație de locuință aparținând domeniul public și privat al municipiului Ploiești - inițiat de consilierii George Pană, Cosma Marcian, Robert Ionuț Vîscan, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                    ’

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

a a a

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe sociale - inițiat de consilierii George Pană, Cosma Marcian, Robert Ionuț Vîscan, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi


Cine este împotrivă?

Daca se abține cineva? - 1 vot

Cu 23 de voturi „pentru” și 1 „abținere” a domnului proiectul de hotărâre a fost aprobat.

aaa

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă a imobilului situat în Ploiești, Șos. Vestului nr. 19, în care funcționează Centrul de Formare Profesională Prahova - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A

(Menționăm că domnul consilier Teodorescu Iulian a revenit în sală)

AAA

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Ploiești, str. Basarabilor nr.18. - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă sunt observații?

Dl Popa Constantin

Așa cum am precizat și la începutul ședinței, din cele 3 clădiri pe care le-am analizat în cadrul comisiei 2 și discutate ulterior și cu comisia 1 am considerat că pentru acest spațiu ar fî util să formăm o comisie să ne dăm seama cam care ar fi valoarea unei oferte. Pentru că totuși poziția lui și funcționalitatea ar putea fi folosită în cadrul municipiului. Depinde acum și de valoarea ofertei pe care ar stabili-o comisia de negociere. Pentru celelalte două proiecte opinia noastră a celor două comisii a fost că nu se merită să înființăm o comisiei, nefiind atractive pentru niciun fel de activitate a municipiului Ploiești. Dumneavoastră în cadrul consiliului puteți să hotărâți dacă înființăm sau nu o comisie. Vă mulțumesc!

3

Dl Botez George Sorin

Ideea unui atare proiect nu este de a intra într-o discuție directă privind dobândirea imobilului respectiv decât în situația în care el este oportun, răspunde nevoilor municipalității și dacă există un preț convenabil. Nu se fac oferte referitoare la un preț sau altul ci se informează consiliul asupra intenției de vânzare a acelui imobil. Ca atare, o astfel de comisie înseamnă de a lua legătura cu vânzătorul și de a vedea dacă raportat la nevoile noastre este sau nu un preț competitiv. Asta nu înseamnă că se intră direct într-o procedură de vânzare-cumpărare. Tocmai de aceea și eu susțin punctul de vedere care s-a afirmat, că trebuie să existe un raport privind oportunitatea unei astfel de comisii și am înțeles că fiind vorba de trei oferte, la unul dintre ele, respectiv cel de pe Str. Basarabi ar exista un interes din partea municipalității, la celelalte nu. Constituirea comisiei în sine nu este o chestiune care să angajeze consiliul local. Mulțumesc!

Dl Sîrbu Gheorghe


Mulțumim domnul consilier! Eu aș pune o singură ‘ această clădire dacă o luăm? Pentru că nu am găsit nicăieri o


Dl Primar

noastră g ea de crear


Mulțumesc domnule președinte. Eu cred că atitudinea reprezentăm interesele municipalității trebuie să fie ace patrimoniale solide, mai ales atunci când oportunitățile apărute în viață trebuie exploatate. jiA

In acest moment municipalitatea Ploieșteană are nevoie de cel puțin 6 clădiri pentru noi grădinițe. Dacă vă uitați pe ordinea de zi chiar mai devreme ați votat prelungirea unui contract de închiriere pentru o grădiniță. Avem nevoie în același timp și de o clădire destul de reprezentativă din punctul meu de vedere pentru Serviciul de eliberare a buletinelor și pentru starea civilă, pentru că în acest moment așa cum știți cu toții ne desfășurăm activitatea în condiții improprii, la limita legii, cel puțin din punct de vedere al actelor care se emit acolo. In același timp însă, ca om care am lucrat și în economia de piață reală și mulți dintre cei așezați la această masă au facut-o sau încă o fac în acest moment, atitudinea primăriei vizavi de astfel de oportunități niciodată nu trebuie să fie una închistată și închisă. Așa cum am sperat și nimeni nu credea că o să obținem din partea OMV-ului o clădire de dimensiunile celei din centrul orașului în mod grauit, am credința și speranța în același timp, că în timp municipalitatea ploieșteană va beneficia de anumite oportunități, dacă nu gratuități măcar la niște nivele care să ne permită să facem o investiție suficient de valoroasă din punct de vedere al patrimoniului și care în același timp să genereze și venituri, așa cum bine vă aduceți aminte dacă vorbim de clădirea PECO, o clădire pe care am luat-o la un preț foarte avantajos și care sperăm noi în curând să semnăm și contractul de închiriere cu Ministerul Justiției pentru a-și desfășura acolo activitatea Tribunalul. De aceea cred că realizarea unei astfel de comisii nu ține decât de disponibilitatea dumneavoastră ca și consilieri locali de a participa la niște discuții care nu angajează în acest moment consiliul local, municipalitatea, bugetul primăriei Ploiești. Este vorba practic de o discuție oficială vizavi de disponibilitatea unui om de a vinde ceva, după care dumneavoastră urmează să aduceți un raport în fața consiliului local și să decideți dacă este oportună sau nu o astfel de investiție. Eu cred că astfel de lucruri trebuie să le tratăm exact așa cum v-am spus și mai devreme. Sunt niște discuții pe care eu pot să le fac ca și primar al municipiului Ploiești dacă vin astfel de oameni la mine, dar ele nu capătă valoare juridică din punct de vedere al raportului decât dacă raportul este întocmit de către dumneavoastră ca reprezentanți ai legislativului local. Sunt fapte și lucruri care sunt ancorate în economia reală și v-aș ruga pe cât se poate să țineți cont de ele. Din câte știu eu, cunosc această clădire pentru că pe vremuri mergeam mai des pe strada Basarabi, este o clădire reprezentativă și cred că ați putea face o discuție să vedeți eventual ce, cât, cum, în ce condiții este dispus acel om să renunțe la ea, mai ales că repet, dacă vreți ca și funcțiune avem destule posibilități pentru a o exploata la maxim.

Vă mulțumesc foarte mult!

DI Sîrbu Gheorghe

Mulțumim domnul Primar!

Domnul Primar, noi ca aleși ai ploieștenilor trebuie să cheltuim banii cu mare responsabilitate. Dacă în Expunerea de motive ni se spunea că putem deschide acolo o 17


grădiniță sau altceva folositor ploieștenilor nu mai puneam atât(^% expunerea de motive făcută de cei de la patrimoniu nu se spune i^ii^.ic,'^^ știm?

Dl Primar

Repet, nu a cheltuit nimeni niciun ban. Problema se pune dacă               aveți

timp sau nu aveți timp ca reprezentanți ai consiliului local să stați de vor         fel de

oameni. Pentru că nu o să fie prima ofertă pe care o trimit agenții economici către Primăria Ploiești. Astăzi înțeleg că aveți trei. Două nu vreți să le luați în considerare pentru că le considerați aprioric, ca fiind nevandabile, nefolositoare. Dar când aveți astfel de chestiuni mergeți și discutați și după aceea veniți și decideți de comun acord cu două treimi așa cum trebuie dacă este cazul sau nu. Repet însă, nevoia de patrimoniu, nevoia de bunuri a municipalității, pentru că fiind averea ploieștenilor trebuie să fie întotdeauna nu satisfăcute integral, dar măcar la nivel de negocieri și discuții. Eu cred că un oraș este cu atât mai valoros cu cât patrimoniul orașului este mai mare și mai bogat în lucruri de valoare. Această clădire este o clădire cu reper reprezentativă pentru istoria municipiul Ploiești.

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumim domnul primar! Dacă nu mai sunt alte comentarii, vă rog să faceți propuneri pentru comisia de negociere.

Dl Teodorescu Iulian

USL-ul nu face propuneri decât pentru acest punct de pe ordinea de zi, ca să simplificăm, și propunem pe domnii George Pană, George Botez și Ursu Răzvan.

Dna Drăgușin Paulica

Pentru această locație propunem pe doamna Cătălina Bozianu și domnul Bolocan Iulian.

Dl Socoleanu Radu

Din partea PP-DD domnul Râul Petrescu.

Dl Sîrbu Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte propuneri vă supun la vot fiind vorba de persoane dacă sunteți de acord cu votul deschis:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea de a vota deschis.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în totalitate:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A xx

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Ploiești, str. Bobâlna nr.


2. - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constațf^rPPopa^^ț^^prghe Popa și Iulian Bolocan.”


Am înțeles de la cei de la USL că nu fac propuneri pentru

nici PDL-ul și PP-DD-ul nu fac propuneri.

Ca atare, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? - 24 voturi

Dacă se abține cineva? -   1 vot

Cu 24 de voturi „împotrivă” și 1 „abținere” a domnului consilier Popa Gheorghe proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Ploiești, str. Tudor Vladimirescu nr. 17 - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă sunt observații?

Dl Socoleanu Radu

Am o propunere. Cu acordul domnului Primar, să rămână la decizia dânsului să numească o comisie din partea Direcției Tehnice pentru a ne prezenta niște date privind aceste imobile. Este mult mai simplu așa, ca dânsul șeful executivului să numească o comisie din cadrul Direcției Tehnice. Mulțumesc!

Dl Primar

Aceste oferte au ajuns la mine. Eu pe cale de consecință, ca și executiv, le-am transmis către comisia de patrimoniu. Dacă eu stabileam din start că cele două proiecte nu sunt oportune și nu sunt niște investiții vandabile pentru Ploiești, puteați să veniți unul dintre dumneavoastră în ședința de astăzi si să mă acuzați că am nu știu ce interese si nu $              5                                    J                                           $                                     »                                               >

am vrut să trimit către comisia de patrimoniu cele două oferte ale unui investitor din Ploiești. De aceea eu de fiecare dată când vin astfel de chestiuni o să le transmit către Direcția de patrimoniu. Eu îmi spun un punct de vedere vizavi de ele, dar ele trebuie aduse la cunoștința comisiei de patrimoniu și comisia de patrimoniu să decidă în legătură cu ele. Este o acțiune și este o decizie a dumneavoastră a legislativului ploieștean. Primarul nu poate decide să achiziționeze ceva în numele orașului sau nu fără a vă consulta pe dumneavoastră. De aceea, eu de fiecare dată o să fac acest lucru, cu singurul amendament că de fiecare dată o să-mi spun punctul de vedere vizavi de aceste chestiuni. Evident, dacă mă întrebați și la primul punct pe care l-ați aprobat și acolo discuția trebuie însoțită de o evaluare tehnică, pentru că este o clădire veche. Dar de principiu poate avea loc o discuție. In același timp trebuie să recunoaștem cu toții că din punct de vedere bugetar, și o să vedeți acest lucru, este foarte greu de alocat bani pentru astfel de investiții. Această chestiune poate fi făcută numai în cazul în care se are în vedere o investiție multianuală. Dar astea sunt chestiuni colaterale. Până una alta noi, Consiliul Local si eu ca executiv trebuie să dăm răspunsul vizavi de astfel de oportunități care sunt înaintate oficial către municipalitate.

Vă mulțumesc!


Dl Socoleanu Radu

Domnul președinte, va propun ca la art. 1 să facem o modificară Ji sa^ Primarul municipiului Ploiești, în locul aprobării unei comisii - prkvlgd vederea achiziționării a unui imobil din strada ”d” prin decizia primaw^^ț informa de rezultatele acestei negocieri. Subscriu la ceea ce spune domnurj^" cu toții, nevoia de spații pentru grădinițe în municipiul Ploiești este foarte mare. Și poate găsim un preț accesibil. De ce să dăm cu piciorul unei propuneri până când nu știm cu ce preț vor să ne vândă aceste imobile?

Mulțumesc!

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumim domnul consilier. Dacă nu mai sunt alte comentarii, supun la vot constituirea comisiei, după care o alegem:

Cine este pentru?        -  4 voturi

Cine este împotrivă?    - 15 voturi

Dacă se abține cineva? -

Dl Socoleanu Radu

Mă scuzați că intervin, dar am propus o modificare la art. 1 nu numirea unei comisii. Am propus ca art. 1 să cuprindă ”aprobă împuternicirea Primarului municipiului Ploiești în vederea achiziționării imobilului ...” Este o propunere pe care vă solicit să o supuneți la vot.

Dl Teodorescu Iulian

Nu este o propunere care să aibă un fundament legal. Nu putem să împuternicim în afara unei prevederi de lege pe domnul Primar să facă așa ceva.

Dl Primar

In primul rând ați votat să nu se constituie comisia.

Dl Sîrbu Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte comentarii supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? - 21 voturi

Dacă se abține cineva? -  4 voturi

Cu 21 de voturi "împotrivă” și 4 "abțineri” proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Dl Primar

îmi cer scuze, la ora 1330 am o conferință de presă cu domnul Leonard Doroftei -președintele Federației Române de Box. Pe această cale vă anunț că încercăm să aducem în luna noiembrie la Ploiești Campionatul Mondial de Box la juniori și sper să și reușim având sprijinul atât al Comitetului Olimpic cât și al Agenției Guvernamentale de Resort.

Vă mulțumesc!

A A*

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 7574/02.12.2011 încheiat intre Municipiul Ploiești și Petre Gabriel și Petre Mariana - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

20


Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                   9

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

a a a

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre pri

prin act adițional a contractului de concesiune nr. 493529/25.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Ionescu Alexandra Viorica pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Ploiești B-dul Independentei nr. 14 -inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Robert Ionuț Vîscan, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Constantin Gabriel Minea.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 43 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale - inițiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuț Vîscan, Puiu Daniel Neagu și Râul Alexandru Petrescu."

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

a**

Trecem la punctul 44 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre cu privire la modificarea poziției 705 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Gheorghe Popa , Iulian Bolocan.

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

21


Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat. Menționăm că domnul consilier Popa Constantin nu participă la vot.

Trecem la punctul 45 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr. 530 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 46 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind mutarea unor chiriași - inițiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuț Vîscan, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 47 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea unor criterii suplimentare necesare întocmirii listei de priorități, în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală - inițiat de consilierii George Pană, Gheorghe Sîrbu Simion, Daniel Puiu Neagu, Constantin Popa și Marcian Cosma.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 53 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Rezonificare și reconversie funcțională pentru investiții de interes municipal”, Ploiești, str. Găgeni nr. 98, 98A, 102, 102B” - inițiat de consilierii George Stanciu, Adrian Gelu Lupu, Răzvan Ion Ursu, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Drăgușin și Radu Socoleanu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

22

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

a**


Trecem la punctul 54 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre Planu

Zonal „Schimbare destinație din zonă rețele tehnico-edilitare în zonă mixtă locuințe și dotări complementare, instituții și servicii, stabilire indicatori urbanistici” având ca obiectiv secundar construirea de locuințe, Str. Laboratorului nr. 7C, E Ploiești - inițiat de consilierii George Stanciu, Adrian Gelu Lupu, Răzvan Ion Ursu, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Drăgușin și Radu Socoleanu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

a**

Trecem la primul punct introdus suplimentar pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind însușirea propunerii Comisiei de delimitare cadastrală a municipiului Ploiești referitoare la actualizarea limitei de hotar între teritoriul administrativ al municipiului Ploiești și cel al comunei Blejoi - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la următorul punct introdus suplimentar pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 482/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A A A

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind numirea Președintelui de ședință - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Vă rog să faceți propuneri:

Dl Teodorescu Iulian

Propunem pe domnul consilier George Pană.

Dl Sîrbu Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte ,

Cine este pentru?       /

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

în unanimitate de votur

Supunem la vot proiectu Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A

In unanimitate de voturi p


supun la vot aprobarea votului dj uri


Kf

bata propunerea de a vota deschis:     ;


itărâre a fost aprobat.


■/>


Dl Gheorghe Sîrbu

Acestea fiind punctele înscrise pe ordinea de zi, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


Verificat, director Iulia Alexandru </ întocmit, consilier Ilă Claudia