Proces verbal din 27.08.2013

Proces verbal din 27 august 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 27 august 2013

La ședință au participat un număr de 22 de consilieri din 27 în funcție, lipsind domnii consilieri: Iolanda Băzăvan, Marcian Cosma, Paul Palaș, Radu Socoleanu și Puiu Neagu.

La ședință au mai participat:

Domnul Iulian Bădescu Doamna Oana Cristina Iacob

  • - Primar

  • - Secretar


***

Ședința a fost condusă de domnul consilier Teodorescu Iulian.

***

DL Iulian Teodorescu

Bună ziua! înainte de a începe ședința de consiliu local vă rugăm să ascultăm împreună Imnul național.

*

La ședință participă conducătorii societăților, regiilor și a celorlalte departamente din cadrul Primăriei Ploiești. Din 27 de consilieri lipsesc dna. Băzăvan Iolanda, dl. Cosma Marcian, dl. Palaș Paul, dl. Socoleanu Radu și dl. Puiu Neagu.

La ordinea de zi anunțată se aduc câteva modificări, astfel: se retrag proiectele de hotărâre:

  • - punctul 4: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

  • - punctul 23: „Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, B-dul Republicii nr.271”\

  • - punctul 24: „Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat in Ploiești, Sos. Nordului FN”;

  • - punctul 26: „Proiect de hotărâre privind reluarea procedurilor de vânzare a spațiilor cu destinația de locuință construite din fondul de stat, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești".

Na supun adoptării ordinea de zi:

Cine este pentru?            22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

***

Primul punct pe ordinea de zi: „Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 26 iulie 2013".

Dacă sunt intervenții? înțeleg că nu sunt. Supun la vot procesul verbal:

Cine este pentru?            21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?       1 abținere

5                                                                              5

Cu 21 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului Cristian Dumitru, procesul verbal a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 13 august 2013".

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot procesul verbal:

Cine este pentru?              20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?          2 abțineri

Cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri Cătălina Bozianu și Gheorghe Sîrbu, procesul verbal a fost aprobat.

***

Punctul 3 al ordinei de zi: „întrebări și interpelări”.

Dl. Iulian Bolocan

Am două probleme: una este legată de situația dezastruoasă a unor străzi din municipiul Ploiești, pe două dintre ele sunt adevărate cratere, Domnișori către Libertății și Mărășești sunt niște gropi evidente, trebuie făcut ceva acolo.

A doua problemă este legată de Piața din Malu Roșu. Știm foarte bine ce s-a întâmplat acolo în urmă cu ceva vreme. Am înțeles că s-a făcut un contract, în 60 de zile firma respectivă s-a învoit să rezolve problemele respective legate de refacerea pieței. Au trecut atâtea luni și nu se întâmplă nimic acolo. Cetățenii din Malu Roșu sunt foarte supărați. Mai toată lumea arată cu degetul către dl. Emanuel Ilie și trebuie făcut ceva că salariul crește odată cu incompetența, de la 4.200 la 4.900 plus sporuri. Oamenii de acolo îl arată cu degetul pe dumnealui, îl așteaptă cu o tarabă de roșii.

Noi am vrea să știm clar care este termenul limită de predare a lucrărilor și dacă, legat de aceste amânări se face vinovat directorul de acolo.

în ultima miercuri din august în Spania este un festival de roșii, poate deschidem și noi acest festival.                                                                     .*■'

A                                                    • ■          o □

O altă problemă este legată de creșterea prețului la gigacalorie. In urma consultării populației, grupul de consilieri locali PDL susțin majorarea plafonului pentru care cetățenii pot solicita ajutoare suplimentare, conform unui proiect pe care îl depunem spre analiză.

DL Iulian Teodorescu

V-aș ruga să faceți o precizare: ați vorbit de prețul gigacaloriei și mai apoi v-ați referit la plafon. Vă nemulțumește prețul gigacaloriei sau plafonul pe care îl va stabili Consiliul Local?

DL Iulian Bolocan

Mărirea prețului la gaze naturale și combustibil solid, noi avem acolo o analiză depusă și susținem proiectul respectiv.

DL Primar

Am luat act de propunerea dumneavoastră și o să le propun și colegilor mei din USL și aștept și din partea dumneavoastră acel proiect legislativ local prin care să înființăm acest festival al roșiilor. Este o idee de care putem să ținem cont dacă credeți că este oportun, vă mulțumesc și aștept din partea dumneavoastră fundamentarea acestui act normativ.

A

In ceea ce privește gigacaloria, vă reamintesc că noi nu avem în acest moment propus un proiect de mărire a prețului gigacaloriei, nu știu unde ați văzut dumneavoastră așa ceva. Noi propunem acordarea ajutorului municipal de încălzire și am propus spre dezbatere publică acest proiect legislativ local. înțeleg că ați adus un proiect de hotărâre prin care susțineți majorarea plafonului. Noi am primit această propunere de la publicația

A

Observatorul PH, ținem cont de ea. înțeleg că dumneavoastră vă raliați acestei publicații, vă mulțumim și o înregistrăm ca o a doua propunere vizavi de acest nivel. în același timp mă bucură faptul că politica se aliază cu interesele presei care reprezintă interesele ploieștenilor.

Piața Malu Roșu, este dl. Ilie aici, am avut o discuție mai devreme cu dumnealui și o să vă spună dânsul care este problema.

In ceea ce privește străzile din Ploiești vă aduc la cunoștință faptul că suntem în procedură de evaluare și de atribuire a acelui contract cu privire la infrastructura stradală din municipiul Ploiești și sper ca în maxim o lună de zile să avem încheiat un contract cu un astfel de operator care să asigure întreținerea drumurilor, a infrastructurii publice de pe raza municipiului Ploiești.

Vă mulțumesc și vă încă o dată vă spun că mă bucură că, pe lângă inițiativa ziarului Observatorul PH primesc și inițiativa PDL-ului vizavi de acest plafon.

De altfel dacă ați urmărit ceea ce se întâmplă vizavi de ajutorul municipal de încălzire ați constatat că și eu am propus o majorare, nu la 18 milioane pentru că mi se pare exagerat ca o familie care are 72 de milioane de lei pe lună să beneficieze de ajutor municipal de încălzire. Este o viziune de extremă dreapta, eu o înțeleg ca atare, eu cred însă că noi, consiliul municipiului Ploiești trebuie să rămânem în niște limite firești în ceea ce însemnă ajutor municipal de încălzire pentru că bugetul pe care îl avem nu ne


permite să ne ducem atât de departe, trebuie să rămânem la o oarec^ir^^cef^^^avi de cheltuirea banului public.                                                  \

Vă mulțumesc și dau cuvântul domnului Ilie cu privire la Piaț^Malu Ro|u. i Vl

DL dir. Emanuel Ilie                            V* V\6 / k /

Mulțumesc.                    .

Ar trebui să încep cu luna ianuarie, momentul în care a avuMofeJ^feția pentru


consolidarea unei părți a pieței Malu Roșu, exact porțiunea care nu a ars și care era făcută pe niște stâlpi din lemn și trebuia schimbați cu niște stâlpi din metal pentru crearea unei rezistențe necesare referitor și la zăpezile care au fost anii trecuți si care probabil că vor mai fî și atunci să nu creăm un pericol a trebuit să facem această lucrare. Lucrarea respectivă a fost începută în luna mai și vă spun și de ce: în luna ianuarie în momentul în care a fost licitația, ianuarie, februarie a fost timpul rece, în luna martie când am vrut să încep lucrarea am primit solicitarea comercianților, care înțeleg că acum sunt nemulțumiți, să-i las să treacă sărbătorile pascale să-și poată vândă produsele pentru că ieșeau din iarnă și iama într-adevăr sunt vânzări mai slabe. Atunci am picat de comun acord ca, după data de 5 a lunii mai să ne apucăm de lucrare. între timp s-a întâmplat acel incident cu incendiul din data de 3 mai care, practic nu era băgat în acea lucrare.

Există o lucrare care s-a executat cu un contract onorat de societatea care a câștigat licitația, societatea care a câștigat licitația este societatea Bivasim care a venit cu cel mai mic preț la vremea respectivă. Au participat 7 societăți, din cele 7 acea societate a avut prețul cel mai mic pentru lucrarea respectivă, aprox 70.000 lei, 700 milioane de lei vechi. Lucrarea respectivă a fost terminată (nu că nu s-a făcut nimic, s-a făcut acea lucrare).

Să revin la partea arsă: în data de 3 mai s-a întâmplat incendiul, am făcut solicitarea către proiectantul care a făcut inițial Piața Malu Roșu pentru că așa îmi cere procedura legală, să apelez la dumnealui dacă îmi dă voie să fac lucrarea cu un proiectant pe care societatea noastră îl agreează, nu mi s-a dat acceptul și a trebuit să fac proiectul cu acea societate care este SC Dixam SRL. Această societate, pe data de 12 iunie, mi-a prezentat un proiect care nu acoperea pretențiile pe care le avea societatea la acea piață. Am cerut refacerea proiectului și am spus că nu sunt luminatoare prevăzute în proiectul inițial. în acea piață băgasem peste 60 de surse de lumină dar era insuficient pentru o imagine a comercianților și a cetățenilor asupra produselor, o imagine care era incorect prevăzută cu acele lumini de neon.

Pe data de 17 iulie, la 30 de zile, așa cum e procedura legală de întocmire a unei documentații, mi s-a prezentat acel proiect cu luminatoarele solicitate.

Pentru siguranța mea am apelat la Inspectoratul de Stat în Construcții pentru un punct de vedere asupra proiectului, așa mi se pare normal eu nefîind de specialitate, nu sunt inginer constructor. Inspectoratul de Stat în Construcții mi-a spus că nu prezintă un breviar al lucrărilor, este un document care trebuie să fie în fiecare documentație de proiect, și plus de asta nu avea un studiu de rezistență privind cantitățile mari de zăpadă care pot afecta acoperișul pe care ni l-a proiectat.

Fapt pentru care, în momentul respectiv am încheiat acel contract, bineînțeles că nu am plătit nimic societății Bixam, decât partea de arhitectură, iar pentru partea de rezistență am solicitat unui alt proiectant refacerea proiectului.

*1

Proiectul a fost refăcut, ieri mi s-a predat documentația, urmeazăSă-Nv^^c la Inspectoratul de Stat în Construcții, joi sau vineri, urmând ca săptămânaMit6are, apel|ind la un regim de urgență, să am punctul de vedere, urmând ca dupaoCceeâ să înClieiem contractul cu societatea constructoare.                                țilM'' ■     /,$ /

Termenul pe care îl prevăd la oara actuală poate fi 30 octombrie, "maxim 5 noiembrie.

Dl. Primar

Am o completare. Vizavi de această temă am primit și eu vizita comercianților și, pe lângă faptul că mi-au cerut refacerea acestei piețe de urgență, mai vor și închiderea pieței cu niște pereți sandwich, lucru pe care l-am cerut domnului director să-1 evalueze și eventul să-1 și implementeze la nivelul pieței Malu Roșu pentru că, din câte înțeleg eu în sezonul rece au probleme în a-și desface marfa. De aceea, în proiect v-aș ruga să țineți cont și de această chestiune.

Dl. Iulian Teodorescu

Sperăm că nu ne vom mai mulțumi cu improvizați ca până acum și de aceea probabil conducerea societății Hale și Piețe face aceste demersuri.

Dl. Iulian Bolocan

Mi se pare ciudat. Mi-ați spus ceva poezie, cum adică să mă duc eu, director de la Hale și Piețe cu un proiect la Inspectoratul de Stat în Construcții? Dumnealui nu are încă un proiect făcut? Nu avem un proiect de rezistență, nu este bugetat?

Dl. dir. Emanuel Ilie

Proiectul este complet,, solicit un punct de vedere al unui specialist. Mi se pare o chestiune de bun simț atâta timp cât eu nu sunt priceput la evaluarea unui proiect și mi se pare corect ca instituția statului care este abilitată să dea un punct de vedere, să-1 dea.

Dl. Iulian Teodorescu

Dacă mai sunt intervenții la acest punct? Dacă nu mai sunt, am să fac invitația oficială din partea domnului primar, veți primi și în scris aceste invitații pentru data de 3 septembrie orele 16.30 în sala Teatrului Toma Caragiu va avea loc dezbaterea asupra a ceea ce numim noi sprijinul acordat de primărie pentru încălzire.

***

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2013”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”.


Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre!

Cine este pentru?              19 de voturi

Cine este împotrivă?           -                             I                4

Dacă se abține cineva?         3                                            /

Cu 19 de voturi pentru și 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri^^epfghb^^bu, Iulian Bolocan și Costel Horghidan, proiectul de hotărâre a fost aprobat. z'1 1J


Următorul punct pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

22 de voturi

Dacă se abține cineva?

*

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, să aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești”.

Dacă există intervenții? Dl. Bolocan, aveți cuvântul:

Dl. Iulian Bolocan

Insist, trebuie proiect aprobat? Cine a emis autorizația de construcție, ce se întâmplă acolo? Am înțeles că le-a expirat și asigurarea, cine se face vinovat de treaba asta?

DL Iulian Teodorescu

Executivul va avea în vedere revenirea dumneavoastră și veți avea și un răspuns în scris.

Dl. Iulian Bolocan

Să știm dacă e corect, ca așa poate aprobăm.

DL Iulian Teodorescu

Vă vom răspunde punctual la ceea ce ați întrebat.

Supun la vot proiectul de hotărâre:


9 abțineri

9


Cine este pentru?

13 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 13 voturi pentru și 9 abțineri, cele ale domnilor consilieri:^Gatăliha Bozianu, Gheorghe Sîrbu, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Iolanda BăzăVan;7-/Ș.ilviu<: Sorin Constantin, Marilena Stanciu, Costel Horghidan și Gheorghe Popa, proiectul de hotarâre nu a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, ca urmare a aplicării unor măsuri în domeniul resurselor umane”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Centrului Creșe din municipiul Ploiești”.

Dacă există intervenții? Vă rog dna Stanciu.

Dna. Marilena Stanciu

Intr-o ședință anterioară, în luna aprilie a fost aprobată o organigramă a centrului nou înființat, centrul creșe, drept pentru care, în expunerea de motive a funcționat așa: „menționăm că centrul creșe nou înființat va funcționa cu personalul existent preluat de la Grădinița 23 și va dispune de același buget aprobat pentru anul 2013”. Am trecut într-un alt an financiar decât 2013?

Expunerea de motive pentru proiectul de astăzi este bine întemeiată pentru că fiind un număr mai mare decât 528 cât au fost data trecută, pentru că noi mergeam pe personalul existent la vremea ceea, mai sunt solicitări pentru a se debloca un post de asistent, două posturi de îngrijire și un post de medic dar apare și o întrebare, pentru că am fost la Inspectoratul Școlar și nu există educatori puericultori și, cu permisiunea dumneavoastră, să-mi dați voie să-i pun o întrebare, pentru că am văzut că aici este dna. directoare Fodor: de unde ia aceste posturi de educatori puericultori atâta timp cât nu sunt cadre pregătite în acest sens? Eu am făcut demersuri în luna ianuarie pentru grădinițele din municipiul Ploiești să înființăm educație timpurie și mi-au spus foarte clar că nu există educatori puericultori.

Dacă dânsa îmi dă un răspuns convingător, suntem de acord să aprobăm acest proiect.

Dna. Anca Angelescu

In proiectul de hotărâre apare situația pe an școlar. Anul școlar începe la 1 septembrie, ca urmare, s-a luat numărul de solicitări pentru înscrierea copiilor de la 587 la 658. Ca urmare, s-a făcut o altă normare. S-a făcut adresă 1 posturile de educatori puericultori trebuie nominalizate chiai După cum ați văzut și în hotărârea de consiliu scrie 133 educatori puericultori nebugetate. Ca urmare, sunt aprobate plată, mai ales că, așa cum ați spus, nu se poate angaja.

Dna. Marilena Stanciu


La vremea aceea au fost 128, acum apar 133 bugetate și bugetul atunci a fost aprobat pentru anul 2013, nu a zis nici an școlar și nici an financiar.

Dl. Primar

Anul bugetar nu este tot una cu an școlar.

Dna. Marilena Stanciu

Tocmai de aceea trebuia să scrie.

Dl, Primar

Scrie chiar în preambulul proiectului: prin care se propune aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Centrul Creșe municipiul Ploiești pentru anul școlar 2013-2014.

Dna. Marilena Stanciu

Eu am citat din hotărârea de consiliu local din 29 aprilie pentru că atunci a fost așa.

Cu permisiunea dumneavoastră, aș ruga pe dna. directoare să-mi dea și mie o soluție pentru că eu am căutat pe la minister, la inspectorat, să vedem de unde luăm aceste posturi.

Dna. Angelica Fodor

O parte din acest număr de 94 educatori puericultori se asigură prin reconversie profesională, deja s-au făcut în acest sens cursuri care sunt aprobate de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației printr-o fundație și sunt cursuri deja făcute. Sunt 44 de persoane care au făcut aceste cursuri aprobate de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Restul numărului nu știu, ori o să ne ajute Inspectoratul Școlar în funcție de când se va implementa acest program, sau pot și alte persoane să facă aceste cursuri. Dar, acestea s-au făcut pe reconversie.

Dna. Marilena Stanciu

Dacă am înțeles eu bine, este vorba de o fundație?

Dl. Primar

Dna. Stanciu, și mie îmi place să-mi dau cu părerea atunci când cred eu că sunt foarte stăpân pe situație și mai ales să pun oamenii în dificultate.

Dumneavoastră sunteți un om cu experiență în acest domeniu de aceea nu cred că, în acest moment nu aveți cunoștință cu privire la aceste cursuri și îmi pare rău că nu aveți cunoștință dat fiind faptul că ele au fost făcute. Iar, dacă au fost făcute de către o fundație, acest lucru nu are legătură cu Primăria Municipiului Ploiești și cu Consiliul Local. Noi nu facem altceva decât, ca administratori ai acestor baze de învățământ să punem în aplicare niște norme legislative în vigoare. Mai departe, de pregătirea profesională a celor care își desfășoară activitatea în această chestiune nu răspunde Primarul Municipiului Ploiești, Primăria Municipiului Ploiești sau Consiliul Local. Eu nu vă cer astăzi dumneavoastră decât să punem în aplicare niște norme legislative, niște chestiuni care țin cont de organigrama pe care noi trebuie s-o implementăm la nivelul municipiului Ploiești iar, în

ceea ce privește pregătirea profesională, haideți să ne adresăm acelo^in^tifufe^barejse ocupă cu această chestiune și sa nu ducem această chestiune în derizoriu.^/^Zț^

Vă mulțumesc.

Dna, Marilena Stanciu


Prin reconversie profesională mă bucur pentru că se creează noi lodim;de^mțjî&|^și suntem de acord.

DL Iulian Teodorescu

Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?              22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii speciale în vederea analizării deconectărilor ilegale de la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termică livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în municipiul Ploiești și a reglementărilor acestora”.

Titlul a fost modificat și o să vă mai propun două modificări: la art. 1 „deconectările” fără „ilegale” și „reglementarea acestora” nu „și a reglementării acestora”.

Vă rog să faceți propuneri pentru comisie:

DL Constantin Popa

Din partea grupului USL propunem pe dl. Botez George, Teodorescu Iulian, Dumitru Cristian și Dragulea Sanda.

DL Râul Petrescu

Din partea PP-DD propun pe dl. Minea Gabriel.

DL Iulian Bolocan

Noi nu propunem pe nimeni.

DL Primar

Cu tot respectul pe care vi-1 port, această situație cu privire la deconectările de la sistemul centralizat de încălzire persistă de foarte multă vreme în municipiul Ploiești. Este o situație care niciodată nu a fost reglementată foarte clar, ploieștenii aflându-se de cele mai multe ori în imposibilitatea de a se deconecta legal de la sistemul centralizat de încălzire, cu toate că, poate mulți dintre ei au argumentat foarte bine acest lucru.

Rugămintea mea pentru dumneavoastră este să încercăm toți cei care suntem la această masă să reglementăm această chestiune odată pentru totdeauna. Aici nu vorbim de a cea un avantaj sau un dezavantaj operatorului sau cetățenilor municipiului Ploiești. Nu vrem altceva decât să realizăm un cadru perfect legal pentru aceste deconectări.

De aceea, nu văd de ce ați sta de-o parte și nu ați pune umărul alături de ceilalți consilieri la crearea acestui cadru.

DL Iulian Bolocan

îmi place mult retorica dumneavoastră dar problema ține de^e^ecUtîy, sa^tezolve RASP-ul, ne ducem noi consilierii în casele oamenilor, luăm hârtiile |pum1să vMeffî'cine Aj ,11              . 1      1«                                                                          —îi        ’           . ’S' I


a făcut debranșare ilegală.

Dl. Iulian Teodorescu


1 ~3j        /             r ' i I

m      \

V/X y

Cred că ați înțeles greșit proiectul de hotărâre: noi vrem să reglOTfentăm^slăJafișăm dacă vreți, modalitățile prin care un om se poate debranșa de la sistemul^tefmîc. Acest lucru îl facem analizând debranșările care au fost până acum, legale sau ilegale. Nu mergem la fiecare în casă.

Dl. Primar

Plecăm de la următoarea premisă: în ultimii ani de zile, de la sistemul centralizat de încălzire, s-au deconectat ilegal, de cele mai multe ori, foarte mulți ploieșteni. Astăzi, dacă un alegător de-al dumneavoastră, de exemplu, ca să vorbim și politic, vine la mine și zice: dl. primar, eu vreau să mă deconectez de la sistemul centralizat de încălzire, eu primarul Iulian Bădescu, sau dumneavoastră, consilier local, Iulian Bolocan nu aveți cum să-i dați o soluție perfect legală vizavi de această deconectare.

Ceea ce vă rog au astăzi pe dumneavoastră, consiliul local este să analizați această situație și să creați cadrul legal aprobat prin hotărâre de consiliu local, un regulament pe care dumneavoastră îl fundamentați, prin care un cetățean al municipiului Ploiești are posibilitatea perfect legală într-o democrație în care facem toți retorică, cum spuneți dumneavoastră, să se deconecteze de la acest sistem centralizat de încălzire. Nu vi se cere altceva. Rugămintea mea sau a ploieștenilor este tocmai în acest sens. întrebați dumneavoastră, avem aici un administrator, un președinte de asociație, o să vă spună această situație: cineva care nu mai are bani să plătească la încălzire și vrea, pur și simplu să se deconecteze și să-și bage un reșou în priză în dormitor și doarmă cu trei pături pe el, nu are cum să facă acest lucru legal. Dacă noi, consiliul local nu stabilim acest cadru legal prin care se poate face această deracordare de la SACET, o să menținem această stare de semilegalitate pentru că asta există în Ploiești în acest moment. Sunt peste 3000 de oameni, 3000 de locuințe deconectate de la sistemul centralizat de încălzire aflate într-o situație incertă din punct de vedere al legalității.

Dl. Iulian Teodorescu

Dacă-mi permiteți, cred că dl. Sîrbu, care este și președintele comisiei 3 de utilități, cred că este normal să intre în această comisie.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc domnule președinte dar, din motive personale, dați-mi voie să nu intru în această comisie.

Dl. Iulian Teodorescu

Dacă dumneavoastră insistați să ținem oamenii legați de calorifere, este o poziție politică...

Dl. Iulian Bolocan

In faza inițială era analiza „deconectărilor ilegale”, ceea ce este cu totul altceva.

Dl. Primar

Totul a plecat de la deconectări ilegale. Este vorba de cum cetățeanul Bădescu, care locuiește la apartament, se poate deconecta de la SACET, cum se poate face lucrul acesta? In acest moment nu există o procedură clară.


S-a plecat de la această premisă, că sunt 3000 de cetățeni, 30Q0r dejiaparțairfente deconectate. Trebuie să fundamentați modalitatea prin care se poate fap^gceșflncru., v\

Dl. Gheorghe Sîrbu                                 O'

Ar trebui să fac unele precizări la acest proiect de hotărâre: în’^rimul. rând" trebuie să știți că noi, consilierii PDL am înțeles necesitatea constituirii mei^bniisiijgeja|șa a reglementa modul de debranșare a cetățenilor din Ploiești pentru că știm<fp^arfed?ine că, din cele 7000 de debranșări, 4000 sunt legale vreo 3124 sunt ilegale, nu și-au luat autorizațiile necesare.

Problema este că noi o să votăm acest proiect de hotărâre numai că s-a hotărât să nu intrăm în comisie și vă rugăm să nu mai insistați.

DI. Costel Horghidan

Aș dori să fac o precizare: numărul care este vehiculat în momentul de față este mult mai mare, sunt cetățeni, așa cum a spus și dl. primar, care sunt în imposibilitatea de a-și achita consumul de căldură și, decât să fie executați cu apartamentele, oamenii pur și simplu se decuplează. Eu aș spune că este o chestie mai mult decât ilegală din partea noastră că nu găsim niște soluții să le creăm locuri de muncă în așa fel încât să le dăm posibilitatea să-și plătească energia.

Lucrul acesta nu e numai la nivelul societății Dalkia. Dacă o să analizăm cu atenție o sa vedem că și volumul serviciilor la Apa Nova a scăzut din același motiv și ne punem întrebarea cum cineva poate să consume sub un metru cub de apă într-o lună de zile în condițiile în care suntem în Comunitatea Europeană și știm foarte bine care sunt haremurile pentru o societate civilizată.

în același timp, trebuie să avem în vedere faptul că - și nu știu cum s-ar putea rezolva, eu cel puțin îmi declin limita competenței în acest sens - pe anumite scări de blocuri sau pe anumite asociații sunt unii cetățeni care sunt legal deconectați de la Dalkia iar ceilalți trebuie să plătească niște costuri suplimentare întrucât pierderile și celelalte cheltuieli se repartizează numai pentru cei care au rămas. Practic, toată această situație este o situație galopantă care încet, încet ne va duce la situația în care să se decupleze ori toți, pentru că ilegal nu se poate cupla. Nu se poate face contract de gaze, să se cupleze la gaze ca să-și pună centrală tehnică atâta timp cât nu are aprobare de la Dalkia.

D1. Iulian Teodorescu

Speram să ne dați o mână dreaptă să rezolvăm această problemă, nu să vă abțineți.

DL Constantin Popa

Aș dori să fac și eu un apel către colegii noștri și să ne amintim puțin că, în urmă cu ceva timp, ați fost printre cei care ați creat această situație, ați fost printre cei care ați aprobat zonele unitare și cei care ați aprobat un regulament care produce astăzi confuzie în ceea ce privește debranșarea sau nedebranșarea cetățeanului. Aveți acum ocazia să participați alături de noi pentru îndreptarea acestei erori și eu v-aș sfătui să fiți alături de noi în interesul cetățenilor.

DL Gheorghe Sîrbu

Noi nu am creat confuzie când am dat acel proiect de hotărâre, atunci am vrut să protejăm investiția de 17 milioane și jumătate de dolari pe care a facut-o primarul dumneavoastră, dl. Calotă, investiție care s-a prelungit pe mai mulți ani de zile și, noi ca să protejăm această investiție am luat acea măsură, dar nu restrictivă, pentru debranșări,


să se obțină autorizațiile necesare. De aceea vorbim aici de 3124 de debrăn mulțumesc și vă promitem că votăm.                                  z ;      .

DL Costel Horghidan                                                 |

îmi cer scuze, nu prea îmi place să ies la un atac la baionetă a, _ ^oaiăsțima/|ltbt respectul pentru colegul meu, dl. Popa dar, dacă dumnealui își va fac^DpH§ye^^^Mai apăsat va observa că, în comitetul de coordonare, din guvernarea trecuta^^^i^uj^care a avut majoritate în acel comitet de coordonare era partidul în care se află și dânsul. Asta numai pentru realitatea faptelor, nu pentru altceva. în afară de aceasta, existau legi care reglementează acest lucru.

Vă mulțumesc!

D1. Iulian Teodorescu

Dacă nu mai sunt intervenții, supun votului completarea propusă de subsemnatul: Cine este pentru?                22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost modificat.

*

Supun aprobării proiectul de hotărâre așa cum a fost completat cu persoanele respective:

Cine este pentru?                22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Funcționare și Organizare al Cimitirelor din municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 433/28.11,2012”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acestora conform prevederilor legale/

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre priviiid^odî^areavprin act adițional a contractului de asociere nr, 5556/13.05,2003 încheiat între/Mănicipiul Ploiești și S.C. Willis S.A.”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?                22 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 17657/31.10.2008 încheiat între Municipiul Ploiești și Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova în sensul măririi suprafeței închiriate în imobilul situat în Ploiești, strada G-ral Vasile Milea nr.l, bl.A7, parter”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a unor contracte de concesiune in vederea actualizării adreselor poștale a unor imobile in care isi desfasoara activitatea cabinete medicale individuale”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Vasilescu Rodica Daniela în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, strada Cameliei nr.l bis, bL47, ap.3, parter, prin edificarea unui balcon”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre priiiițifi^com Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce^aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.”.

DL Gheorghe Popa

Aș vrea s-o întreb pe dna. dir. de la Direcția de Urbanism, dna. Rita Neagu, pentru unele clarificări, să nu existe dubii cu privire la acest proiect, dacă terenul din str. Gh. Doja nr. 81, de 389 mp, care se dorește a fî dat în concesiune, dacă se execută lucrări pe acest teren la momentul de față sau care este situația, dacă sunt ceva nereguli?

Dna. Rita Neagu

O să verific. S-a depus un certificat de urbanism pentru amenajare parcare.

DL Gheorghe Popa

Decât certificat de urbanism, altceva nu aveți nicio informație?

DL Iulian Teodorescu

Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

17 voturi

5 abțineri

9

Cu 17 voturi pentru și 5 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Cătălina Bozianu, Gheorghe Sîrbu, Iulian Bolocan, Costel Horghidan și Paulica Drăgușin, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr,15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cuprinzând dosarele depuse până la data de 29.03.2013, inclusiv, și actualizate conform Hotărârii nr. 117/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești/.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală/

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 21 de voturi                  f

Cine este împotrivă?              -                              ir :;.Ș'

Dacă se abține cineva?           1 abținere

Cu 21 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier ibnuțf lohesbu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Gheorghe Sîrbu

Am impresia că la proiectul anterior nu s-a înțeles, dl. Popa a pus o întrebare clară pentru dna. director de la Urbanism: există sau nu există autorizație de construire și dacă a avut aprobarea consiliului local? acolo se lucrează. Scurt și la obiect. Și atunci poate și noi eram de acord să votăm. Dumneavoastră ne-ați dat un răspuns evaziv.

D1. Primar

La proiectul acesta de hotărâre este vorba de toaletele ecologice preluate pe care le dăm la SGU cu titlu gratuit pentru exploatare, ele nu pot fi folosite dacă nu le exploatează cineva. Chiar nu înțeleg. Acele toalete ecologice pe care le-am preluat în mod gratuit trebuie administrate.

DL Iulian Teodorescu

Aveți anexa la proiectul de hotărâre, le aveți afișate.

DL Primar

Este și un teren pe Gh. Doja, este terenul din spatele Băncii Comerciale Române unde urmează să facem parcarea pentru Tribunalul Prahova. Se mută și nu au parcare, una dintre parcările care vor fi utilizate este chiar aceasta de pe Gh. Doja nr. 81. dar, cel mai important lucru este acela că avem aceste toalete ecologice care trebuie date în folosință.

DL Gheorghe Popa

Am înțeles domnule Primar, pentru clarificare de aceea am și solicitat pentru că au fost niște discuții: în afară de toalete și tarlaua de 3 3ha care se dă în administrare, era și acest teren și au fost niște discuții. De aceea am întrebat.

D1. Primar

Dăm SGU-ului pentru că SGU este cel care administrează parcările și nu Primăria.

Este în avantajul nostru, al tuturor să fie date în administrare către SGU aceste bunuri, terenuri să fie exploatate cât mai curând. Cred a fost un moment de confuzie, nu s-a înțeles foarte bine despre ce este vorba.

DL Iulian Bolocan

Ternul nu se știe foarte ce regim are și că se lucrează bine mersi acolo de vreo două săptămâni. Aceasta este confuzia.

Dl. George Botez

Nu știu de când consiliul s-a transformat într-un organ care anchetează legalitatea desfășurării unor operațiuni de construire. Avem niște bunuri care nu sunt folosite, le dăm sau nu le dăm cuiva să le folosească în interesul localității. Dacă s-au făcut lucrări, este o chestiune care ține de instituții specializate și urmează să decidă ca atare. Aici este un

proiect de hotărâre referitor la transmiterea prin concesiune a unor votăm.


DL Gheorghe Sîrbu

Noi nu suntem organ de anchetă dar, vizavi de Legea nr. 21 atribuțiile consiliului local, avem voie să punem întrebări.

DL Iulian Teodorescu

Nimeni nu vă contestă acest drept.

DL Primar

Domnule Sîrbu aveți perfectă dreptate. Dacă se întâmplă așa ceva și SGU se grăbește să facă o parcare acolo unde este într-adevăr nevoie de ea, fără a avea acte în regulă, eu promit că vor fi sancționați cei care au făcut acest lucru. însă, rugămintea mea este să înțelegeți că trecerea în administrare la SGU a acestor bunuri, terenuri și toalete ecologice este în interesul comunității, cu toții avem nevoie de aceste chestiuni, pentru a fi folosite cât mai repede.

D1. Iulian Teodorescu

Supun la vot dacă sunteți de acord cu reluarea votului pentru punctului nr. 19 de pe ordinea de zi:

Cine este pentru?           22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru s-a votat reluarea votului punctului 19 de pe ordinea de zi.

*

Supun la vot punctul nr. 19 de pe ordinea de zi:

Cine este pentru?           22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 22 de voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 92 mp, situat în Ploiești, str. Democrației nr. 71A în proprietatea Parohiei« Sfântul Pantelimon ».

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?            1 abținere

9                                                                                                9

Cu 21 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier George Botez, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.104/ 2004, nr.70/2006, nr.194/2006, nr.181/2007, nr.123/2010 și nr.232/2012 referitor la datele tehnice ale

in/Plqiești,Aleea

II &         \ A

te) y/


imobilelor (construcții și terenuri) cu destinația de locuințe, situate in/ Arnăuți nr.2, bl. Tl-Tl 6”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre: ’• Cine este pentru?                 22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 165 / 2004 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 118 / 2007privind repartizarea de locuințe sociale”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind organizarea de licitații publice deschise cu strigare în vederea închirierii unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2013-2014”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.192/2013”.

Dacă există intervenții? Dna. Stanciu, vă rog:

Dna. Marilena StanciuCred că există o mică scăpare a noastră și mi-ar părea tare rău ^țreâ;câTși^u vot din ziua de marți. La tarifele minime pentru ocuparea ocazi terenurilor aparținând unităților de învățământ și sănătate publică din j&hfgi;|’i^Pl^iești, la pct. 1.1 există activitate sportivă în săli de sport pentru cluburi spbrtlve,iasociații sportive, ONG-uri, persoane specializate care promovează sportul.

Sunt pentru promovarea sportului, numai că aici este o taxă infimă. Dacă cei care promovează sportul fac antrenamente cu copiii școlilor respective gratuit, mă înclin. Numai că eu aș vrea să modificăm de la 0,04 lei/mp/oră, măcar să fie 0,10 lei/mp/oră. Noi pierdem mai mult cu întreținerea sălilor de sport și a terenurilor pentru că acolo, cei care vin să facă antrenamente, nu își fac curățenie. Atunci, echipa de întreținere a școlilor consumă materiale, timp, nu își mai fac activitățile lor.

Drept pentru care, cu permisiunea dumneavoastră, fac această propunere. Noi am votat această hotărâre în luna aprilie sau mai, drept pentru care să ne mai gândim.

Dl. Primar

Eu sunt perfect de acord să ne mai gândim. Ideea e că acest proiect de hotărâre este izvorul nenumăratelor plângeri din partea asociațiilor sportive care spun că nu își permit să plătească taxele pentru a face sport în municipiul Ploiești.

Nici eu nu știu cum e mai bine: dacă e prea mare mă înjurați și mă criticați că le măresc, acum că se micșorează, de ce se micșorează.

Eu sunt de acord să-1 prorogăm, să mai faceți o analiză.

Dna. Marilena Stanciu

Eu nu vreau să-1 prorogăm, decât că sunt săli de sport care sunt folosite după orele de program și 0,04 lei ce înseamnă?

Dl. Primar

Toți se vaită că este prea mult. Eu nu am nimic împotrivă să majorați. Eu cred că trebuie să încercăm să menținem acest nivel spre minim.

Dna. Marilena Stanciu

Școlile sunt autofinanțate, știți că bani de la Primărie sunt foarte puțini. Dacă-mi permiteți, unitatea mea a făcut în această vară curățenie numai cu personalul existent și dacă veniți în momentul de față în unitatea mea cred că este boboc.

Dl. Primar

Eu propun altceva, ca să nu majorăm mult. Eu propun să lăsați minim 0,04 să lăsam la latitudinea școlilor dacă există concurență, dacă există mai multe cereri, să ceară mai mult.

Dna. Marilena Stanciu

Aici scrie minim, dar...

DL Primar

Eu îmi mențin acest punct de vedere, dumneavoastră legislativul decideți vizavi de această chestiune, dacă doriți să majorați tariful e în puterea dumneavoastră.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Având în vedere că pe aceste terenuri se duc și fac antrenamente copii noștri, ai ploieștenilor, și în ultimul timp am tot mărit taxe și impozite, eu aș propune să fie gratuit pentru copii.

- ......L~——-—------- - —----------

______________________________ _ _____________

/\ X

Dl. Costel Horghidan                                     |             |

îmi cer scuze, nu că m-ar afecta dar la modul cel mai sincer, dacă facem un calcul având în vedere că media pe sălile existente în spațiile școlare, est^fhJiirxie^Ș.Omp, însemnă 2 lei/oră.

Eu vreau să vă propun altceva: haideți să-1 prorogăm, să facem o analiza corectă astfel încât să nu frustrăm nici instituțiile școlare și nici noi să nu luăm o decizie pe genunchi aici. Mie de exemplu îmi sare în ochi, câteodată mă lovește 200 lei/lună pentru automatele de produse alimentare, ca idee.

Dl. Primar

Nu faceți confuzie, automatele acelea de care știți dumneavoastră de multă vreme și de mult timp au alt tarif. Această activitate este exclusiv pentru sport. Adică, se antrenează copiii dumneavoastră de la volei de la Mihai Viteazul care plătesc taxă că este un club privat, nu este un club care aparține liceului.

Dl. Costel Horghidan

Eu am spus că, referitor la punctul 3 din această anexă, este un tarif rezonabil. în partea cealaltă, să plătească 2 lei pe oră...

Dl. Constantin Popa

Ca să depășim momentul, aș vrea să se consemneze amendamentul ca venind din partea noastră cu modificarea ca tariful să fie de minim 0,04.

Dl. Iulian Teodorescu

Supun la vot în ordine: amendamentul doamnei Stanciu, acela ca tariful să fie de 0,101ei/mp/oră:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

  • 1 vot

19 voturi

  • 2 abțineri

9

Cu 1 vot pentru, 19 voturi împotrivă și 2 abțineri, amendamentul a fost respins.

*

Supun la vot amendamentul domnului Sîrbu: 0 lei:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

3

1 vot

21 abțineri

3

Cu 1 vot pentru și 21 abțineri, amendamentul a fost respins.

*

Supun la vot prorogarea proiectului de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

22 de voturi

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

DL Primar

Apropo de această chestiune, cu siguranță fiecare dintre dumneavoastră sunteți membru în consiliile de administrație la școli și licee. Eventual în următoarea ședință care cred eu că va fi una extraordinară la începutul lunii septembrie, haideți să culegeți date cu

-----------------

privire la acest proiect și haideți să venim să-1 fundamentăm la începutuldunii septembrie astfel încât să nu mai existe discuții.                                                  xp ; j

Ideea este că eu am primit foarte multe cereri de la miniasociațiU^mmicluburi câre fac diverse sporturi și care spun că nu-și permit să plătească atât de mum^hîrieS^^^^Xy

Dl. George Botez

Poate putem acoperi în varianta viitoare și situația terenurilor de sport diiiaer liber întrucât și acolo sunt mari probleme.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Eu nu am înțeles cine a făcut propunerea de amânare.

Dl. Costel Horghidan Eu am facut-o.

DL Cristian Dumitru

Având în vedere că este vorba de sport și este vorba de sport pentru copii, cred că ar trebui să reglementăm poate în noul proiect de hotărâre de consiliu, cine are dreptul să acceseze aceste tarife mici și pentru ce evenimente sau ce activități sportive facem lucrul acesta și atunci cred că ar fi OK.

DL Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI084 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun votului proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi

1 vot

1 abținere

Cu 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Gheorghe Sîrbu și 1 abținere, cea a domnului consilier Iulian Bolocan, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ avizat — schimbare funcțiune zonă din industrie în instituții și servicii, modificarea indicatorilor urbanistici, ridicarea restricțiilor aferente soluționării intersecțiilor între strada Gheorghe Doja -Calomfirescu și Gheorghe Doja - Poștei - Apelor” Str. Calomfirescu nr. 2, Ploiești”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Ultimul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Baza Sportivă de MinifotbaU.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?        1 abținere

Cu 21 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Iulian Bolocan, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

DL Primar

Oficial, astăzi am primit din partea GDF Suez o adresă și țin să mulțumesc comisiei de negociere care a purtat discuțiile cu GDF Suez. A fost aprobată oferta noastră de achiziționare a imobilului de pe B-dul Independenței nr. 10 la prețul de 400.000 de euro exclusiv TVA așa încât, în proxima ședință de consiliu local, la începutul lunii septembrie, o să vă propun spre aprobare și proiectul de hotărâre prin care să achiziționăm acest imobil și să avem acea Casă a căsătoriilor pe care ne-am dorit-o cu toții și, în același timp, și un Serviciu de Stare Civilă civilizat în municipiul Ploiești pentru că știți cu toții cum se dau buletinele.

Vă mulțumesc!

5

***

Acestea fiind punctele înscrise pe ordinea de zi, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.
Verificat, director Iulia Alexandru

întocmit, cor^ier Elena Bucur