Proces verbal din 27.06.2013

Proces verbal din 27 iunie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;, din data de 27 iunie 2013

domnul consilier Mmea Constantin.

* y

La ședință au mai participat: Domnul Iulian Bădescu

Doamna Oana Cristina Iacob


La ședință au participat un număr de 26 de consilieri din 27 în funcție, lipsind

***

  • - Primar

  • - Secretar

Ședința a fost condusă de domnul consilier Pană George.

***

Dl Pană George

Bună ziua!

Declar deschisă ședința ordinară de astăzi, 27 iunie 2013.

Vă propun sa începem ședința prin ascultarea imnului național,

A

Suntem prezenți în sală un număr de 26 de consilieri, lipsește dl, Minea Constantin. Alături de noi se află dl. senator Mitu Augustin, dl. Primar, reprezentanți ai altor instituții și presa și le mulțumesc tuturor.

Față de ordinea de zi pe care o cunoaștem, se introduce un proiect suplimentar nou, este vorba de: „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție “Consolidare si refuncționalizare Spitalul Municipal nr.l - etapa a Ii-a” - inițiat de primar Iulian Bădescu”.

Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi:

Cine este pentru?           126 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.

*

Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost modificată:

Cine este pentru?             26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

***


Primul punct pe ordinea de zi: „Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 30 mai 2013”

Dacă sunt discuții pe tema acestui punct? Dacă nu sunt, supun la vot procesul verbal:

Cine este pentru?            25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?        1 abținere

Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Popa Constantin, procesul verbal a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: întrebări și interpelări”,

DL Gheorghe Sîrbu

Aș avea trei întrebări:

Domnule Primar, v-aș ruga să răspundeți astăzi public dacă știți dumneavoastră firma care a primit asocierea cu S.C. Hale și Piețe, dacă știți cine este patronul și dacă cei care s-au ocupat de gestionarea acestei asocieri au respectat legalitatea întocmai. Nouă ni se pare că această asociere a fost o asociere cu o firmă de partid.

A doua întrebare: din câte știu eu nu există un protocol între consiliul local și echipa de baschet Asesoft. Am înțeles și am fost sunat și întrebat dacă știu că a primit din partea consiliului local o anumită sumă. Eu vă spun sincer că nu știu ce sumă a fost atribuită acestei echipe. Nu am nimic cu echipa Asesoft dar doresc să aflu de la dumneavoastră prin ce metodă a fost premiată echipa Asesoft și câți bani au fost dați la această echipă, să știu și eu să le spun celor care mă întreabă.

O ultimă întrebare: vreau să felicit pentru rezultatele obținute echipa Petrolul Ploiești, vreau să vă spun domnule Primar că la aceste victorii au contribuit mult mai mulți oameni decât apar în acea listă. Vreau să felicit și pe cei care s-au ocupat inclusiv de demolarea, construirea stadionului și vreau să vă pun că acești oameni vor intra în istoria modernă a municipiului Ploiești. S-a făcut un stadion modem, avem o echipă foarte bună. Acum vine întrebarea: dumneavoastră știți că noi, consiliul local am aprobat un protocol prin care am fost de acord să le atribuim 2 milioane de euro dacă se clasează în primele 5 locuri și 1 milion de euro pentru câștigarea cupei. în momentul când a fost câștigată cupa dumneavoastră ați sărbătorit alături de echipă și frumos ați făcut. în acel moment dumneavoastră știați cum și noi știam că trebuia să le dăm cel puțin 2 milioane de euro, 80 miliarde de lei. Acești bani au fost trecuți în buget, nu înțeleg de ce acum trebuie să-i dăm în rate. Mi-e greu să înțeleg pentru că știam de la bun început că dacă va obține aceste performanțe, banii trebuie dați. Vreau să vă spun că sunt de acord și am


D1. Costel Horghidan

Aș vrea să completez că ar trebui să felicităm pe absolut toți cetățenii municipiului Ploiești pentru că tot ceea ce s-a făcut, s-a făcut cu efort financiar din partea dânșilor sau a noastră, a tuturor. Dacă nu am fi participat cu plata impozitelor, nu am fi putut să realizăm ceea ce am realizat. Spun acest lucru ca să se înțeleagă foarte bine că nu este necesar a atrage o victorie sau a atrage un rezultat asupra uneia sau celeilalte părți și să înțelegem foarte bine că lucrurile mari se fac în unitate.

Dl. Primar

Evident că aș fi preferat să vorbim mai puțin de succesul echipei Petrolul și aș fi preferat mai puțin să vorbim de asumarea rezultatului echipei FC Petrolul și aș fi preferat să vorbim de ce avem pe ordinea de zi astăzi. într-adevăr, FC Petrolul a avut o performanță istorică, într-adevăr dumneavoastră domnule Sîrbu alături de colegii noștri din consiliul local ați votat încă de anul trecut un proiect de hotărâre prin care ați decis să premiem echipa de fotbal prin intermediul Asociației „Lupii Galbeni” dacă vor fi rezultatele pe care le aminteați mai devreme. Ne bucurăm cu toții de aceste victorii, ne bucurăm de faptul că numele municipiului Ploiești îl regăsim la UEFA, la FIFA, în ziarele internaționale, televiziuni internaționale. Discutăm astăzi de un proiect de hotărâre prin care stabilim modalitatea de acordare a acestor bani. De ce vorbim de modalitatea de acordare a acestor bani în tranșe, pentru că nu avem 3 milioane de euro astăzi.

A doua chestiune este că vorbim de acordarea acestei sume de bani unei societăți comerciale unde ne dorim să avem siguranța că nu va exista o părăsire a echipei cum deja s-a anunțat din punct de vedere al sponsorului principal. Știm cu toții că dl. Florian Walter și-a retras oficial sprijinul financiar pentru această societate comercială.

Tocmai de aceea cred că este de datoria noastră să decidem acordarea acestei sume în tranșe pentru a avea siguranța că echipa FC Petrolul Ploiești va avea condițiile necesare, cel puțin din punct de vedere financiar, continuării activității la un standard ridicat. Asta din punct de vedere al finanțării.

Revenind la echipa Asesoft, înțeleg că sportul de performanță vă interesează și evident că vă interesează și baschetul care este un sport de performanță. Banii pe care îi primește Asesoft-ul îi primește, înțeleg eu, de foarte mult timp în baza unor hotărâri ale consiliului local la care dumneavoastră sunteți părtaș în sensul că ați votat de fiecare dată. In timpul mandatului domnului Volosevici, în fiecare an s-a votat acest lucru.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Este vorba de o sumă foarte mare.

DL Primar

Care sumă? Suma ați aprobat-o dumneavoastră în consiliul local. Dumneavoastră ați aprobat în proiectul de buget pe anul acesta, la sfârșitul anului trecut și începutul anului acesta când ați aprobat bugetul, o sumă dedicată sportului de performanță. Această sumă se stabilește și se dă în funcție de niște pe criterii pe care dumneavoastră le-ați aprobat, nu eu, conform legii. înțeleg că la nivelul CSM-ului există o comisie care analizează și acordă acești bani în funcție de criteriile de performanță, pentru toate

sporturile de performanță. Nu știu exact care este suma alocată Clubuliii/A^^^S d\sârog să ni se comunice. Cert este că acest lucru se întâmplă în fiecare am ȘanJi^^a ojSajne prezinte dl. viceprimar Râul Petrescu, care are CSM-ul în subordine,W^edihț^nțn^țGFare exact suma.                                                              a

Revenind la Hale și Piețe, înțeleg că dumneavoastră aveți un reprezehtaht^n AGA. Sincer, eu nu sunt reprezentant în AGA, probabil că unul din reprezentanții în AGA ne poate spune dacă a fost o acțiune ilegală. Dacă a fost o acțiune ilegală rog să se sesizeze organele de cercetare penală pentru că așa mi se pare normal să se întâmple. Dacă a fost o acțiune ilegală, rog reprezentantul dumneavoastră în AGA să facă cercetare penală vizavi de această acțiune. Oficial cer acest lucru.

DL Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc domnule Primar.

De ce v-am pus întrebarea? Vreau să vă spun ca la Clubul Sportiv Municipal există și alte sporturi de performanță, echipa de karate care a fost înființată cu ajutorul meu, preluată de la Petrolul în 2010, în 2012 a câștigat Cupa României. Am să aduc la ședința următoare pozele să vedeți cum mi-au transmis mie, care i-am sponsorizat să meargă acolo. Nu au avut nici măcar bani de deplasare și au câștigat Cupa României la karate. La ședința următoare am să vin cu pozele aduse de acești copii. întreb: pentru unii avem bani și pentru alții nu? Am rugămintea ca, până la ședința următoare, așa cum mi-ați promis să aflu și eu suma cu care a fost premiat fiecare sport de performanță, pe fiecare secție.

Am rugat-o pe dna. Secretar ieri la grup dar dânsa a uitat, ca înainte de ședință să ne pună la dispoziție cei care conduc Asociația „Lupii Galbeni” să vedem cine sunt fondatorii, cine preia acești bani.

D1. Primar

O să vorbim când ajungem la punctul respectiv.

DL George Pană

Vom discuta la punctul respectiv, oricum aveți în mapă.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clădiri pentru anul fiscal 2013 pentru Asociația Pacienților Oncologi - România”.

A.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? înțeleg că nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?            26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban,


25 de voturi


inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tarifă(d stabilit în condiții de transport public”.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? înțeleg că nu' proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru și proiectul de hotărâre a fost aprobat.

1 abținere

abținere, cea a domnului consilier Cosma Marcian,


***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor de hrană pentru personalul Poliției Locale a municipiului Ploiești”.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? înțeleg că nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi


1 abținere


Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Paul Palaș, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2013”.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? înțeleg că nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

26 de voturi


***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Administrației Parcului Memorial « Constantin Stere »pe anul 2013”.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? înțeleg că nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi


3 abțineri

>


Cu 23 de voturi pentru și 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri Gheorghe Sîrbu, Puiu Neagu și Iulian Bolocan, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de h rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 2013”.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? înțeleg proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?            26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești pe anul 2013”.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? înțeleg că nu. sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?            26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013”.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? înțeleg că nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?            26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a contractului de cooperare încheiat între municipiul Ploiești și Asociația Comunitară Lupii Galbeni 2012”.

Dacă sunt comentarii pe acest proiect? Dl. Botez, aveți cuvântul.

DL George Botez

Sunt două chestiuni de tehnică în cadrul regulamentului: la pct. 5.3 „vor face obiectul art. 4.2”, cred că este vorba de o eroare materială, este art. 5.2 și se referă la sumele care urmează să fie restituite în situația în care nu sunt justificate.

Aș avea de făcut o completare la art. 6 ca să nu fîe nici un fel de discuție, se vorbește despre utilizarea sumelor de bani pentru plata jucătorilor și staff-ului. Acest staff


este definit undeva mai sus la art. 2 dar aș vrea să preluăm aceeași $e aici.

Dl. George Pană

Dacă mai sunt comentarii înainte de a supune la vot? Dl. Sîrbu, v

Dl, Gheorghe Sîrbu

In lista primită cu jucătorii și cu staff-ul care vor fi premiați am constatat ieri că apar și jucători care au fost deja vânduți și clubul și-a luat probabil și sumele respective pe ei. Am două exemple: la 25 Galamaz și 26 Oprița.

Problema este următoarea: v-am rugat ieri dacă aveți lista completată cu oamenii care au muncit pentru Petrolul și nu apar pe această listă.

Dna. Secretar

Eu am transmis solicitarea dumneavoastră și mi s-a spus că acesta este staff-ul. Cele două persoane la care ați făcut referire fac parte din staff.

Dl. George Pană

Dacă mai sunt comentarii pe tema acestui proiect? Dacă nu mai sunt, supun la vot modificările prepuse de dl. consilier Botez:

Cine este pentru?           26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

>

Cu 26 de voturi pentru, modificările au fost aprobate.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost modificat:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi

1 abținere

Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Marcian Cosma, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în societate comercială pe acțiuni”.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? Dl. Popa, vă rog.

Dl. Constantin Popa

Aș vrea să fac numai o completare și să modificăm numărul de persoane din AGA de la 5 la 7.

Dl. Gheorghe Popa

Aș vrea s-o întreb pe dna Secretar dacă s-au operat, în forma afișată, toate modificările care s-au discutat ieri la grupul operativ.

Dna. Secretar

Da, toate modificările discutate ieri la grupul operativ au fost operate.

Dl, Gheorghe Sîrbu

Ce înseamnă transformarea regiei în societate comercială având în vedere că și societatea preia tot activul și pasivul și toate datoriile? Dacă regia murea mâine, noi prin transformarea aceasta o facem să nu moară mâine, să moară poimâine. Știți foarte bine


că, chiar dacă este societate, va intra în insolvență, se va face un fi mai greu. Dar eu întreb: este oportună sau nu este oportună?

Ieri am discutat pe tema aceasta și aprofundând această chestiteevm^ffljclat^©âma că transformarea aceasta este oportună în societate comercială, est^b^îJsj^-^ațM, s-o facem cât mai repede având în vedere că, se pare că datoriile nu suntcmăr^^ăe mari cum ne-am gândit noi la început, undeva de lOmilioane de euro, s-ar putea să fie ceva mai mici și vom salva ce vom putea.

De aceea, dacă ieri aveam ceva semne de întrebare vreau să vă spun că eu și colegii mei vom vota acest proiect de hotărâre și considerăm că este oportună această transformare cât mai rapidă.

DL Primar

Oportunitatea a fost stabilită de către Curtea de Conturi, noi practic astăzi nu facem decât să intrăm în legalitate cu această regie care trebuia de mult transformată în societate comercială iar, cu privire la datorii, atâta timp cât nu se termină nici un proces, și eu sper să nu se termine prea repede vreun proces din cele pe care le avem cu organele de control, putem spune că societatea nou înființată are zile. Când se vor termina procesele vom afla probabil cu exactitate suma datoriilor exigibile în acel moment, nu ca acum, amânate de pe o zi pe alta.

DL Gheorghe Sîrbu

Nu știu dacă între timp s-a rezolvat sau nu situația dar exista o legislație acum câțiva ani prin care toate municipiile nu pot avea mai mult de 2 societăți comerciale subordonate. O rog pe dna. Secretar să-mi răspundă dacă poate s-o înființeze și pe a treia.

Dna. Secretar

Interdicția este ca un acționar să nu aibă mai mult de două societăți cu răspundere limitată, societăți pe acțiuni pot avea și aceasta este societate pe acțiuni.

Dl. George Pană

Supun la vot propunerea domnului Popa Constantin referitoare la stabilirea numărului de membri în adunarea generală, respectiv stabilirea acestora la 7:

Cine este pentru?                   26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, propunerea referitoare la numărul membrilor în adunarea generală a acționarilor, a fost aprobată.

*

Am să vă rog să faceți propuneri.

DL Iulian Teodorescu

Pentru USL: dl. Cosma Marcian, dl. George Pană, dl. Ganea Cristian și dl. Popa Constantin.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Din partea Partidului Democrat Liberal: dl. Popa Gheorghe și dl. Puiu Neagu.

D1. Râul Petrescu

Din partea Partidului Poporului - Dan Diaconescu - dl. Radu Socoleanu.

D1. George Pană

Având în vedere că este vorba de nume vă supun la vot p deschis:

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


deschis”.


Cu 26 de voturi pentru s-a stabilit ca procedura de vot să fie aceea de „vot


Supun la vot persoanele care au fost nominalizate:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

26 de voturi

Cu 26 de voturi pentru, au fost aprobate persoanele nominalizate. *

Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost modificat:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi

1 abținere

Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Paul Palaș, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apă și de canalizare”.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? DL consilier Sîrbu, vă rog!

Dl. Gheorghe Sîrbu

Eu am rugămintea să mă ștergeți de la inițiatori.

Dl. George Botez

Sunt contrariat de punctul de vedere al distinsului coleg pentru că atunci când s-a discutat în comitetul de coordonare la Apa Nova, domnia sa a împărtășit această idee. Se pare că este o chestiune exclusiv politică.

Dl. Gheorghe Sîrbu

La comisia de utilități am dat aviz favorabil deoarece am respectat legalitatea. Nu mă obligă nimeni în consiliul local să votez o hotărâre pe care au o consider că bagă mâna în buzunarul ploieșteanului. Este părerea mea.

Dl. George Pană

Dacă nu mai sunt discuții pe tema acestui proiect, supun la vot:

Cine este pentru?                14 voturi

Cine este împotrivă?             12 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 14 voturi pentru și 12 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Paulica Drăgușin, Gheorghe Sîrbu, Nicoleta Bozianu, Silviu Constantin, Iulian Bolocan, Larisa Băzăvan, Gheorghe Popa, Puiu Neagu, Marilena Stanciu, Costel Horghidan, Râul Petrescu și Radu Socoleanu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect comisiei speciale pentru stabilirea criteriilor și ajutorului de încălzire din bugetul local”.

Dacă sunt comentarii? Dl. Sîrbu, vă rog!

D1. Gheorghe Sîrbu


Știți foarte bine că noi, grupul Partidului Democrat Liberal am fost împotriva eliminării subvenției la gigacalorie către populație. V-aș ruga să amânăm acest proiect pentru ședința următoare și să chemăm să-și spună părerea oameni din asociațiile de proprietari, cei care reprezintă marea majoritate a asociațiilor de proprietari din Ploiești și, în cadrul acestei comisii să fie prinși și dânșii care cunosc foarte bine cu ce se confruntă asociațiile.

A                 ’

In condițiile în care nu sunteți de acord vreau să vă spun că noi nu vom face propuneri pentru această comisie.

Dl. Primar

Comisia care este dorită a se constitui având în componență și membri ai consiliului local urmează să stabilească criteriile în baza cărora cetățenilor municipiului Ploiești li se va acorda viitorul ajutor de încălzire municipal pentru perioada sezonului rece. Această comisie nu are altă atribuție decât aceea de a elabora, alături de reprezentanții Uniunii Asociațiilor de Proprietari, reprezentanții Dalkia, reprezentanții Distrigaz, reprezentanții ONG-urilor, a tuturor factorilor interesați, un regulament și criterii în baza cărora să se acorde ajutorul municipal de încălzire către toți cetățenii municipiului Ploiești.

O să reiau de fiecare dată această temă pentru ca să se înțeleagă foarte bine acest lucru și să nu se mai spună că noi am eliminat subvenția la energia termică în municipiul Ploiești. Am eliminat o subvenție la energie termică la gigacalorie acordată numai anumitei părți ale cetățenilor municipiului Ploiești și încercăm ca ajutorul municipal de încălzire, în baza unor criterii care vor fi elaborate de către această comisie, a cărei componență va fî formată de toți factorii interesați, către toți cetățenii municipiului Ploiești.

Vă reamintesc domnule Sîrbu că, până anul acesta, Primăria municipiului Ploiești a acordat subvenție la energie termică cetățenilor municipiului Ploiești care stăteau numai la bloc și erau racordați la sistemul centralizat de încălzire. Cetățenilor municipiului Ploiești care stăteau la case sau la apartamente care nu erau racordate la sistemul de încălzire, dumneavoastră nu le-ați dat nimic, pentru că și dumneavoastră ați făcut parte din consiliul local. Practic, începând de astăzi încercăm ca acest ajutor municipal de încălzire, din banii noștri, ai ploieștenilor să ajungă la toți cei îndrituiți. Ba, mai mult decât atât, vă reamintesc faptul că, până anul acesta, acest ajutor municipal de încălzire, această subvenție la energie termică care s-a acordat din bugetul municipiului Ploiești ajungea la apartamente care aparțineau societăților comerciale racordate la SACET. Ajungeau la apartamentele unor familii care câștigă mii de euro pe lună în dezavantajul celor care aveau salarii mici, venituri mici, stăteau la case și nu se bucurau de atenția municipalității.Ce am propus anul acesta, și dumneavoastră ați fost de acord^Și^d^^j local din acea dată, este instituirea acestui ajutor municipal de încăjzf această comisie de care vorbim la acest proiect de hotărâre de cofl munca pentru stabilirea regulamentului, criteriilor acordării ajutb^^oiȚkuriOpal de încălzire în mod nediscriminatoriu către toți cetățenii municipiului Ploieșffe e dorește altceva. Reprezentanții Uniunii Asociațiilor de Proprietari vor fi invitați cu statut de membru deplin al acestei comisii, reprezentanții ONG-urilor, reprezentanții distribuitorilor de energie termică sub orice formă, pentru ca aceste criterii de care vorbim și acești bani ai orașului să ajungă la cei care au într-adevăr nevoie de ei.

D1. George Pană

Domnule Sîrbu v-aș întreba dacă, având în vedere cele spuse de dl. Primar, vă mai mențineți propunerea de amânare a acestui proiect.

DL Primar

Ar fi păcat să nu faceți parte din această comisie.

DL Gheorghe Sîrbu

Nu ați înțeles. Acest proiect a fost pus pe ordinea de zi cu rapiditate. Eu am cerut să fie amânat până luna viitoare, să chemăm Uniunea Asociațiilor de Proprietari pentru că lucrul pe care-1 faceți dumneavoastră acum noi am încercat să-l facem din 2010. Am trimis acasă la toți oamenii care locuiesc la case că să putem găsi calea legală. Dna. Secretar este aici și știe foarte bine ca și mine că nu am putut găsi calea legală pentru a le putea da acest ajutor de încălzire și celor de la case. Le-am trimis scrisori să ne spună cât plătesc facturile de gaze, au mai multe perimetre construite fără autorizații și mai multe lucruri sunt neclarificate.

Problema este următoarea: eu nu am spus că suntem împotrivă să nu găsim criteriile, am spus să fie invitați cei de la Uniunea Asociațiilor de Proprietari care, în 2010 au venit și au spus că nu pot face o diferențiere pe anumite criterii, avem scris.

Eu îmi mențin totuși propunerea s-o amânăm cu o lună de zile.

DL Primar

Orice amânare înseamnă trecerea timpului, o să ajungem în sezonul rece și o să spuneți că eu nu dau ajutor de încălzire. De aceea vă propun să înțelegeți că această comisie trebuie constituită și munca acestei comisii trebuie să înceapă pentru că, dacă dumneavoastră tergiversați cu rea intenție (din punctul meu de vedere) mecanismul și punerea la treabă a acestei comisii, nu încercați altceva decât să amânați acordarea ajutorului municipal de încălzire. Practic, eu vă atrag atenția că nu vreau ca, peste 3 luni de zile să spuneți că Bădescu nu vrea să acorde ajutor municipal de încălzire în condițiile în care dumneavoastră încercați tergiversarea constituirii acestei comisii care trebuie să înceapă lucrul la elaborarea acestor criterii dat fiind faptul că nu mai există subvenție la gigacalorie începând cu sezonul 2013-2014, instituită în sistemul centralizat de alimentare cu energie termică și dat fiind faptul că acest consiliu din care dumneavoastră faceți parte a stabilit că instituim un ajutor municipal de încălzire pe raza municipiului Ploiești de care să beneficieze în mod nediscriminatoriu, toți cetățenii acestui oraș. Nu numai cei care stau la bloc, nu cei care au venituri de mii de euro pe lună, nu cei care dețin societăți comerciale care au apartamente le bloc și care au fost mulțumiți până în acest moment să beneficieze de subvenția la energia termică.

XoA 'VX

Trebuie ca această subvenție la energie termică, acest ajutor mxmiQipedraFînpăl^re să ajungă la oamenii care au nevoie de acest ajutor. Tergiversare^t^nșț^^^j acestei comisii nu înseamnă pentru mine decât o încercare a dumneavoastră șau l,â grupului pe care îl reprezentat! de amânare și de eliminare a acestui ajutor municiw^e'înqalzire-câre urmează să fie încasat de către cetățenii municipiului Ploiești.

DL Gheorghe Sîrbu

Nu încercați să mă intimidați domnule Primar, noi suntem cei care am votat să rămână gigacaloria la prețul care a fost timp de patru ani de zile, am votat împotriva măririi prețului la gigacalorie. Am făcut propunere concretă la vremea când s-a votat mărirea gigacaloriei de la 160 cât plătea cetățeanul la 238 cât este acum. Dumneavoastră nu ne acuzați pe noi, cei care am fost împotriva măririi gigacaloriei pentru ploieșteni. Eu v-am rugat pe dumneavoastră și v-am spus clar să fie chemată Uniunea Asociațiilor de Proprietari în ședința de consiliu local, cei care reprezintă toate asociațiile de proprietari din Ploiești, să ne spună și părerea lor. Atât am cerut. Nu ne opunem să aprobați acest ajutor, ați înțeles greșit, noi suntem cei care am propus să nu se mărească gigacaloria la cetățeni. Ploieștenii merită să plătească mai puțin pentru că sunt înconjurați de 4 mari rafinării, mediul este cel mai intoxicat. Nu noi suntem cei care ne punem în calea găsirii criteriilor pentru acordarea ajutorului de încălzire.

Eu am cerut și ați încercat să ne amenințați că din cauza noastră nu se poate face nu știu ce. Nu este adevărat.

Dl. Liviu Teodorescu

Am să mă adresez domnului Sîrbu și domnilor și doamnelor consilieri PDL. Domnule Sîrbu, știți prea bine că din luna februarie a acestui an, în cadrul comisiei 3 am discutat despre necesitatea constituiri unui punct de plecare în a stabili modalitatea în care sprijinim ploieștenii care au probleme pentru a rezolva problema plății utilităților. Cred că sunteți de acord că s-a discutat în comisia 3.

Ceea ce vreau eu să vă rog să înțelegeți este faptul că astăzi nu se dorește decât a se pune un prim pilon în ceea ce înseamnă construcția acestui proiect de hotărâre. Dacă se constituie astăzi comisia aveți timp ca, în două săptămâni să faceți un regulament de funcționare a comisiei și să invitați acolo în cadrul comisiei pe cei care sunt interesați, ONG-urile, Asociații de Proprietari, reprezentanții celor care se ocupă de furnizarea energiilor de diferite naturi.

Ca atare, rugămintea mea către dumneavoastră ar fi să acceptați ca astăzi să plecăm să facem un prim pas, să desemnăm din partea tuturor grupurilor politice din consiliul local câțiva reprezentanți în această comisie care să-și stabilească regulamentul de funcționare și să invite la discuții ONG-urile, ș.a.m.d.

Dl. George Pană

Dacă mai sunt discuții pe tema acestui proiect? Dacă nu mai sunt, supun la vot propunerea domnului Sîrbu, aceea de amânare a proiectului de hotărâre:

Cine este pentru?                  10 voturi

Cine este împotrivă?               16 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 10 voturi pentru și 16 voturi împotrivă, cele ale membrilor USL și PP-DD, propunerea de amânare a proiectul de hotărâre a fost respinsă.

*

Am să rog inițiatorul, pe dl. Primar să ne spună la câți mem s-a gândit pentru a forma această comisie.

DL Primar

Eu cred că 7 membri este un număr suficient.

DL George Pană


Supun la vot dacă sunteți de acord cu numărul de membri pentru această comisie: Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 26 de voturi pentru, s-a stabilit ca numărul de membri care să facă parte din comisie să fie 7.

*

Aștept propunerile.

DL Iulian Teodorescu

Din partea grupului USL: dl. George Pană, dl. Cosma Marcian, dna. Iolanda Băzăvan, dna. Sanda Dragulea.

DL Gheorghe Sîrbu

Din partea grupului PDL: dna. Drăgușin Paulica, dna. Cătălina Bozianu.

DL Radu Socoleanu

Din partea grupului PP-DD: dl. Râul Petrescu.

DL George Pană

Supun la vot dacă sunteți de acord ca procedura de vot să fie aceea de „vot deschis”:

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 26 de voturi pentru, s-a stabilit ca procedura de vot să fie aceea de „vot deschis”.

*

Supun votului lista persoanelor care au fost propuse:

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru lista persoanelor propuse a face parte din comisie a fost aprobată.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâri, asocierii municipiului Ploiești cu comuna Valea Călugărească obiectivului de investiții “Amenajare adăpost pentru câini comuAtfjj” JJ

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? Dl. Sîrbu, vă rog!

Dl. Gheorghe Sîrbu

Eu vă spun că nu este oportun acest proiect de hotărâre. E în interesul nostru să rezolvăm problema câinilor comunitari și sunt de acord cu dumneavoastră, este onorantă această inițiativă mai ales după manifestările care au avut loc ieri în Ploiești.

Domnule Primar, de ce trebuie să ne asociem cu Valea Călugărească când dumneavoastră aveți un SF aprobat? Aveți Hotărârea Consiliului Local nr. 126/26 martie 2002.

Dl. Primar

A

In ce locație?

D1. Gheorghe Sîrbu

Vă dau hotărârea.

Vă citesc: „Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție „Amenajare adăpost pentru câinii comunitari”. Serviciul Dezvoltări Căi Rutiere și Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei municipiului Ploiești propune spre aprobare studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare adăpost pentru câinii comunitari”. Zona aleasă pentru amenajare are o suprafață de aprox. l,2ha și se află în partea de Sud-Est a municipiului pe terenul identificat T34, P483 în imediata vecinătate a Stației de epurare a apelor menajere a municipiului Ploiești”.

De ce nu este bine acolo?

DL Primar

Păi, de ce nu este bine?

D1. Gheorghe Sîrbu

Nu aveți de făcut decât să faceți o rectificare bugetară, să faceți licitație și să dați drumul la investiție.

Dacă vreți să faceți la Valea Călugărească, am văzut că acolo scrie 2 ani. Vreo 7-8 luni de zile până pregătiți toate actele, după care trecem la construcție într-un an și rezolvăm problema pentru încă un an. Ne asigură nouă cineva peste 2 ani de zile că dl. Primar de la Valea Călugărească nu primește câinii și de la Breaza, de la Mizil, de la Văleni, pe banii noștri?

De ce nu facem noi în Ploiești dacă studiul îl avem?

D1. George Pană

Am avut niște discuții la Apa Nova pe tema aceasta. Sunt anumite zone de interdicție în jurul anumitor obiective care îți interzic construirea oricăror hăli de entitate în jurul lor, fapt pentru care eu cred că este inoportun să se construiască acolo și cred că acesta a fost și motivul.

Dl. Primar

Noi, ca reprezentanți ai municipiului Ploiești trebuie să încercăm ca astfel de investiții cu un grad mare de risc vizavi de sănătatea populației, să încercăm să le izolăm.


Pe lângă disconfortul creat de o astfel de investiție într-o zonă care po pentru municipiul Ploiești, cred că este obligația noastră de a găsi astfeOb d le exploatăm și să încercăm ca să protejăm sănătatea cetățenilor car<^V-aOrjmis <ai^i, atât pe mine cât și pe dumneavoastră și să încercăm să protejăm patr ' avem, și să căutăm soluții de dezvoltare viabile, constructive și sării municipiul nostru.

DL Gheorghe Sîrbu

Problema este că, în momentul când s-a făcut acest studiu de fezabilitate, s-au luat toate aprobările și s-a respectat legalitatea în totalitatea ei.

DL Primar

Dumneavoastră, în acest SF nu aveți aviz de nicăieri. Ați găsit o tarla de teren lângă o stație de epurare unde urmează, după ce o dăm în exploatare cu ajutorul celor interesați și cu obținerea bugetului și cu ajutorul lui Dumnezeu, să redăm naturii o apă curată, o apă cristalină, fără impurități, așa cum merită societatea și țara în care trăim, o țară blajină, după cum ați constatat dumneavoastră ieri. Dacă avem astfel de oportunități și există primării interesate să ne pună la dispoziție terenul, să găsim o zonă de colaborare bună pentru municipiul nostru, eu cred că nu e rău pentru cetățenii municipiului Ploiești că, așa cum am dus rampa de gunoi la Boldești și suntem foarte mulțumiți, să ducem o astfel de investiție într-o zonă care să nu ne afecteze atât pe prietenii dumneavoastră care locuiesc în acea zonă și alții care locuiesc în acea zonă, cetățeni ai municipiului Ploiești. Eu cred că v-ar fi recunoscători dacă nu le-ați duce adăpostul de câini comunitari acolo.

Aici nu vorbesc de avizele de mediu de la DSP dar acei prieteni ai dumneavoastră care locuiesc în acea zonă, dacă le spuneți că astăzi ați refuzat să creați un adăpost de câini lângă casele lor, vor fi foarte mulțumiți.

DL Gheorghe Sîrbu

Nu am înțeles din expunerea de motive dacă terenul de la Valea Călugărească are sau nu are canalizare pentru că altfel nu se poate face adăpostul acolo. Sau, ne propunem noi, consiliul local al municipiului Ploiești să-i ducem canalizarea pe terenul respectiv?

Vreau să vă spun că asocierea aceasta nu mi se pare bună și vă dau și un exemplu: ați venit aici în consiliul local vreo două trei ședințe și ați spus că vom face în clădirea Petrom-ului cel mai frumos spital de copii din toată țara, ca tot dumneavoastră, după ce mi-ați explicat la telefon că trebuie făcut un spital modem și noi am fost de acord și am îmbrățișat această idee, tot dumneavoastră ați venit acum și ne-ați spus că nu se mai poate face.

Dl. Primar

Dezinformați și ajungeți să mergeți pe tarlaua aceea de care vorbeați mai devreme să nu vă spun că bateți tarlaua. Eu în viața mea nu am spus că nu o să mai fac acest spital drept dovadă, vă rog frumos, când se termină ședința de consiliu local, veniți la etajul 3, în sala mea de ședințe și o să vedeți că sunt reprezentanții trimiși de către ministrul sănătății, Ministerul Sănătății este aici și dezbat fluxurile medicale de la acest spital de care vorbeați dumneavoastră mai devreme. Această intoxicare pe care o generați dumneavoastră în consiliul local vizavi de gigacalorie și mai mult, de spitalul de pediatrie, este o mizerie. Este o mizerie politică. Acest spital de pediatrie se face, se lucrează la acest proiect și nu vă permit, indiferent de statutul dumneavoastră de lider al PDL-ului să aruncați astfel de intoxicări în consiliul local. Eu niciodatămi'am-spus^c^nu se mai face acest spital. Ba, dimpotrivă vă reamintesc și reiterez ideea fea q^^^ncigal|il meu proiect. De aceea vă rog frumos domnule Sîrbu să vă abțineți de fe^stffe|/dejafîrfeMii în consiliul local.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Domnule Primar vă rog să adoptați o atitudine corectă. Eu v-am spus ce scrie presa din Ploiești. Și atunci ați spus că se face și pe urmă am citit în presă, vă aduc articolul.

DL Primar

în care presă ați citit? Cine a scris, spuneți-mi și mie ca să-1 dau în judecată.

D1. Gheorghe Sîrbu

Vă aduc articolul.

Dar vă întreb: are canalizare acolo?

Dl. Primar

O să vă propun ca, după ce se votează acest proiect de hotărâre să constituiri o comisie care să viziteze această tarla, acest teren, din care vă rog să faceți parte și să mergeți acolo să identificați. Poate o să mergem împreună să tăiem și panglica, să batem țărușii.

DL Gheorghe Sîrbu

Mergem.

D1. George Pană

Observ că au fost operate modificările din urma grupului operativ de ieri. Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?        2 abțineri

Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, cele ale doamnelor consilier Larisa Băzăvan și Paulica Drăgușin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești”.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?           25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Fac mențiunea că lipsește din sală în momentul votului dna. Stanciu Marilena.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului „ Toma Caragiu” Ploiești”.


26 de voturi


Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? Dacă nu sunt, supu hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Spitalului General Căi Ferate Ploiești”.

Vă rog să faceți propuneri.

DI. Iulian Teodorescu

Propunem pe dl. George Pană.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Propun supleant pe dna. Larisa Băzăvan.

DL George Pană

Având în vedere că este vot de persoane supun la vot dacă sunteți de acord ca procedura să fie aceea de „vot deschis”:

Cine este pentru?             26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, s-a stabilit ca procedura de vot să fie cea de „vot deschis”.

*

Supun la vot dacă sunteți de acord cu persoanele nominalizate:

Cine este pentru?             26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru au fost aprobate persoanele nominalizate a face parte din consiliul de administrație.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost completat:

Cine este pentru?           26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind reglementarea unor activități desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.”.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect. înțeleg că sunt făcute modificările în urma grupului operativ.

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  16 voturi


Cine este împotrivă?

10 voturi


Dacă se abține cineva?

Cu 16 voturi pentru și 10 abțineri, cele ale domnilor consilier^o^uli^â. Drăguț Cătălina Bozianu, Silviu Constantin, Larisa Băzăvan, Iulian Bolo^mn^PuiU Marilena Stanciu, Gheorghe Sîrbu, Gheorghe Popa și Costel Horghidân^proiec hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de investiții” al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2013”.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării indirecte și a Regulamentului serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, Caietului de sarcini, Contractului cadru de delegare de gestiune”.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?           26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 064 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale”.

Am rămas în sală 25 de consilieri, lipsește dl. Sîrbu.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect?

Dl, Iulian Teodorescu

Propun o modificare a proiectului de hotărâre: „valabilitate până la data de 31.12.2013”.

Dl. George Pană

Supun la vot modificarea propusă de dl. Teodorescu:

Cine este pentru?             25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


Cu 25 de voturi pentru, amendamentul propus de dl. Teodorescu

*

Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost modificat:

Cine este pentru?             23 de voturi

Cine este împotrivă?          2 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri Radu Socoleanu și Râul Petrescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 065 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale”.

Suntem din nou 26 de consilieri în sală, a revenit dl. Sîrbu.

Dl, Iulian Teodorescu

Am o întrebare: este vorba de data de 30 august 2013? Dăm pentru 1 lună.

DL George Pană

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?             2 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri Radu Socoleanu și Râul Petrescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Radu Socoleanu

Vreau să fac precizarea ca la proiectele de hotărâre privind licențele, noi grupul PP-DD suntem împotrivă.

***

DL George Pană

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu cu numerele DTI 067, DTI 068, DTI 069 și DTI 070 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                22 de voturi

Cine este împotrivă?             2 voturi

Dacă se abține cineva?           2 abțineri

Cu 22 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri Radu Socoleanu și Râul Petrescu și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri Gheorghe Popa și Marcian Cosma, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***


Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind^ licențelor de traseu cu numerele DTI071 și DTI072 pentru efectuarea fr/m^porM^ public local de persoane prin curse regulate speciale”.              // FȘ-W j

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre?;

Cine este pentru?               21 de voturi

Cine este împotrivă?            2 voturi

Dacă se abține cineva?           3 abțineri

9                                                                                    9

Cu 22 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri Radu Socoleanu și Râul Petrescu și 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri Gheorghe Popa, Marilena Stanciu și Marcian Cosma, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Dan Sepsi SRL”.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? Dl. Teodorescu, vă rog!

Dl. Iulian Teodorescu

Acesta este pe vecie, așa că propun tot până la 31 decembrie 2013.

Dl. George Pană

Supun la vot modificarea propusă de dl. Iulian Teodorescu

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi

2 voturi

Cu 24 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri Radu Socoleanu și Râul Petrescu, amendamentul domnului Teodorescu a fost aprobat.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost modificat:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

22 de voturi

2 voturi

2 abțineri

9

Cu 22 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri Radu Socoleanu și Râul Petrescu și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri Popa Gheorghe și Marilena Stanciu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat:


***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre                   a

Anexei nr. 2 cuprinzând lista de priorități în soluționarea cereriloifâ^^tâitâe pghtru tineri, destinate închirierii, structura 2-3 camere, aprobată pr^pj^tqr.â^^nr. 114/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și modificată pri 180/27.04.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești”.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:


Cine este pentru?             26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat:

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind mutarea unui chiriaș”.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

26 de voturi

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat:

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință de necesitate unui imobil proprietatea municipiului Ploiești și repartizarea acestuia”.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat:

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de comodat nr. 241212/27.01.2004 încheiat intre Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Turiac Alexandra Maria si Dr. Popescu Sandra Mădălina pentru spațiul cu destinație de cabinet medical situat în Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 1 7”.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

26 de voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat:


Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind trai plată a terenului în suprafață de 8039 mp, situat în Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 74, în proprietatea Parohiei “Nașterea Domnului și Sf Andrei”.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? Dl. Botez, vă rog!

DL George Botez

Mulțumesc domnule președinte!

Sincer să fiu, în expunerea de motive mă așteptam să văd un motiv real care să ducă la atribuirea acestui teren în proprietatea acestui lăcaș de cult. Din câte cunosc și așa am fost informat, la acest moment există acest teren dat în folosința lăcașului respectiv și nimeni nu are nimic de spus cu privire la dreptul acestei instituții bisericești de a folosi terenul.

Nu am găsit nicio justificare care să ducă la a mă motiva a transmite în proprietate cu atât mai mult cu cât s-a ajuns la această suprafață printr-o extindere care a fost mult discutată la acel moment, astfel încât, din 6.000 de metri care erau inițial ai bisericii s-a ajuns la 8.000 de metri. Am zis, așa să fie și așa a fost.

Din punctul meu de vedere, o astfel de transmitere în proprietate, cu plată, fără plată, nu contează, cu atât mai mult cu cât este fără plată, nu are o justificare, nu este oportună iar, dacă va fi vreodată să discutăm, din punctul meu de vedere, vom discuta numai cu privire la terenul care este strict necesar utilizării respectivei biserici. Aici mă refer la terenul de sub construcție și eventual ceva căi de acces. în rest, consider că nu se impune sub nicio formă a transmite în proprietate.

DL Constantin Popa

Ca să fim unitari, așa cum am dat și la celelalte biserici terenul în comodat, aș propune să modificăm proiectul de hotărâre actual și să scoatem termenul de “în proprietate” și să dăm “în comodat” pe o perioadă pe care o putem stabili, fie similar ca la alte biserici, 10 ani, după care vom vedea care sunt urmările.

DL Iulian Teodorescu

In sensul celor spuse de dl. Popa solicit prorogarea pentru a creiona și contractul.

Dl. George Pană

Dacă mai sunt intervenții pe acest proiect? Dacă nu mai sunt supun la vot propunerea domnului Teodorescu în sensul prorogării proiectului de hotărâre:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 92 mp, situat în Ploiești, str. Democrației nr. 71A în proprietatea Parohiei «Sfântul Pantelimon».

Aceeași situație. Supun la vot prorogarea proiectului de hotărâre:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost prorogat.


***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Municipiului Ploiești a unor tronsoane din străzile Gheorghe Grigore Cantacuzino și Ștrandului din Municipiul Ploiești ce au fost transmise în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului în vederea realizării unor obiective de investiții finanțate prin Programul ‘Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii” pe toată durata realizării acestora, potrivit Hotărârii nr. 290/26.09.2011 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești”

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr.153”

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? Dl. Popa aveți cuvântul!

D1. Constantin Popa

Din start aș comenta puțin titlul hotărârii: ar trebui aprobarea necesității cumpărării acestui imobil și, în consecință, numirea comisiei. Pentru a nu exista neclarități, în cadrul comisiei de patrimoniu noi am dat aviz negativ considerând că nu este oportun. Dar, așa cum a fost și în ședințele anterioare am considerat că este de competența consiliului să spună prin vot final dacă este oportună sau nu o astfel de achiziție.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Am o singură întrebare: dacă o mie de ploieșteni vin și se adresează la noi că vor să-și vândă casele la prețurile pe care le stabilesc dânșii (acesta și-a stabilit 950 euro/mp construibil și 210 euro/mp pământ), noi băgăm toate aceste cereri pe ordinea de zi? Ne trebuie vreun an de zile să discutăm numai de asta. Nu este oportun să achiziționăm această clădire și am înțeles că nici de la comisia 3 nu s-a dat aviz.

Dl. Primar

Domnule Sîrbu și eu sunt de acord cu dumneavoastră și chiar le reproșam colegilor mei de la comisia de patrimoniu că vin cu astfel de proiecte de hotărâre în ședință de consiliu local. Insă, dumnealor mi-au răspuns că nu este de competența exclusivă a comisiei să decidă exprime cu privire la aceste cereri și mă întreb și eu dacă răspunsurile care au fost date de Primăria Ploiești de Direcția de Patrimoniu, până în acest mandat, fără avizul consiliului local o fi fost legal?


DI. George Pană

Am să încerc eu să transpun ceea ce a solicitat dl. consilier Popâ:^bnHSce^dotiă articole, primul va fi cel cu privire la oportunitatea achiziției și cel de-ap|pilea,.cu ^rivirella numirea comisiei dacă primul articol va fi aprobat.

în acest context articolul 1 va fi: „aprobă oportunitatea achizițiepfe^b;lb^ț5âîwt în strada Gheorghe Doja nr. 153” și articolul 2 va numi comisia.

Supun la vot modificarea proiectului de hotărâre:

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost modificat.

*

Supun la vot articolul 1 al proiectului, respectiv aprobarea oportunității achiziției imobilului situat în strada Gheorghe Doja nr. 153:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?            26 de voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi împotrivă, evident că articolul 2 nu mai poate fi luat în discuție.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 84/01.04.2003 și aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, str. Vasile Lupu nr. 20-24”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ridicare interdicție temporară de construire în scopul: extindere depozitare en-gros produse alimentare și nealimentare, copertină”, str. Ștrandului nr. 49, T 8, Parcela A 98/3, Ploiești”.

A.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? înțeleg că dl. consilier Botez nu participă la vot.

Dl, George Botez

Ca să nu existe discuții, cel care a formulat această solicitare mi-a fost client acum 2 ani într-un dosar.

Dl. George Pană

Dacă nu mai sunt discuții, supun al vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. George Botez nu participă la vot.


s              ■*     * " u

Voi da citire proiectului de pe ordinea de zi suplimentar: ^roiect^de^kmurâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție “Consolidare si refuncționalizare Spitalul Municipal nr.l - etapa a II-a”.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?            26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind numirea președintelui de ședință”.

Aștept propuneri.

DL Constantin Popa

Propun pe dl. Iulian Teodorescu.

DL George Pană

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

La punctul „Diverse” m-a informat dna Secretar că în sală se află un reprezentant a unei federații, Federația pentru Drepturile Omului a Românilor de Pretutindeni care au solicitat să ia cuvântul în plenul consiliului. Am să supun aprobării această solicitare cu mențiunea ca intervenția nu trebuie să dureze mai mult de 3 minute:

Cine este pentru?             26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, solicitarea a fost aprobată.

DL Claudiu Daniel Văsîi

Bună ziua! Mă numesc Văsîi Claudiu Daniel și fac parte din Federația Drepturilor Omului de Pretutindeni și am solicitat un spațiu pentru federație care este compusă din mai multe ONG-uri și am tot fost amânați. Cererea am înțeles că a fost acum 10 ani, eu sunt mai nou la federație și ultima adresă este cu data de 10 iunie 2013.

DL Primar

Acum văd și eu prima dată această cerere. Ce vă recomand eu înainte de a citi mai departe, mă rezum la titlul acestei cereri și vă recomand să mai veniți cu una altfel


formulată. Cererea unei astfel de asociații nu se poate numi „propunere plan de afaceri”. Scopul unei ONG în nici un caz nu poate să fie propunerea rezum prin a vă da un răspuns suficient prin limitarea la acest ti

Dl. George Pană

O să fie discutată solicitarea dumneavoastră în comisia d<

Acestea fiind punctele înscrise pe ordinea de zi, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.