Proces verbal din 27.02.2013

Proces verbal din 27 februarie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL

al Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 27 februarie 2013

La Ședință au participat un număr de 27 de consilieri din 27 în funcție.

La Ședință au mai participat:

Domnul Iulian Bădescu            - Primar

Doamna Oana Cristina Iacob        - Secretar

Augustin Mitu                     - Senator

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier Gheorghe Sîrbu.

***

DL Gheorghe Sîrbu

Bună ziua! Bine ați venit la ședința ordinară de astăzi. Sunt prezenți în sală un număr de 27 de consilieri, începem ședința, așa cum ne-am obișnuit, cu intonarea Imnului României.

*

La ședință participă directori și șefi ai serviciilor subordonate Consiliului Local.

Față de ordinea de zi anunțată, au intervenit câteva modificări: se retrag de pe ordinea de zi proiectele:

 • - nr. 10 „Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri și impozit pe teren în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Organizația Umanitară Concordia - inițiat de primar Iulian Bădescu.

 • - nr. 11 „Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădire și a impozitului pe teren în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Asociația înapoi la Muncă - inițiat de primar Iulian Bădescu.

 • - nr. 12 „Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clădiri pentru anul 2013, în cazul asociațiilor, fundațiilor și cultelor care desfășoară activități social umanitare și care au închiriat, concesionat, primit în administrare sau folosință imobile - inițiat de primar Iulian Bădescu.

 • - nr. 13 „Proiect de hotărâre privind acordarea             ia țplata

obligațiilor bugetare reprezentând taxă pe clădiri în baza Legii tor. ^^OO^Jravind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Fundația Umafeti^^^^y^Mești -inițiat de primar Iulian Bădescu.

 • - nr. 22 „Proiect de hotărâre privind aprobarea RegulamfeĂiMui pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiul Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.

Au apărut suplimentar pe ordinea de zi următoarele proiecte:

- „Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii prin concesiune către S.C.

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a serviciului de iluminat public al Municipiului Ploiești”, supun la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

7

27 de voturi

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

- „Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clădiri pentru anul fiscal 2013, pentru Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din România” ”, supun la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

»

27 de voturi

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

- „Proiect de hotărâre privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale”, supun la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi

Cu TI de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

- „Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Veroskip Trading S.R.L.”, supun la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?                       27 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

>

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe

*

 • - „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare și nr. 85/2008, cu modificările si completările ulterioare.”, supun la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?                       27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

$

 • - „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii, prin licitație publică, a serviciului public de administrare, exploatare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de artă, parcărilor (cu excepția celor aflate în administrare S.C. S.G.U. Ploiești) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban.”, supun la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?                       27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

 • - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Etapei I a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA/MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI - ’ CENTRUL HIPIC ȘI DE AGREMENT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului.”, supun la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?                       27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

 • - „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 132/12.07.2005.”, supun la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?                       27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.


*

- „Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin^nzar^O^ț* în suprafață de 20.000 m.p. situat în Ploiești, Tarlaua 13, P Dalasoil S.R.L.supun la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?                       27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

Supun spre aprobare ordinea de zi în integralitate, așa cum a fost modificată:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi

Cu 27 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

***

Primul punct pe ordinea de zi: „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 16 ianuarie 2013.”

Supun la vot procesul verbal:

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 30 ianuarie 2013.

Supun la vot procesul verbal:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi

Cu 27 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 31 ianuarie 2013.

Supun la vot procesul verbal:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

17 voturi

10 voturi

Cu 17 de voturi pentru și 10 voturi împotrivă, cele ale

Gheorghe Sîrbu, Paulica Drăgușin, Cătălina Bozianu, Larisa BăzăvapMul^gMjlote:l Gheorghe Popa, Marilena Stanciu, Puiu Neagu, Silviu Constantin și procesul verbal a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 7 februarie 2013”

Supun la vot procesul verbal:

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „întrebări și interpelări”.

DL Iulian Bolocan

Aș vrea să semnalez câteva aspecte negative legate de urbea noastră. Mă refer la barăcile amplasate în fața Halelor Centrale, nu știu ce considerente au stat la baza prelungirii șederii acestora acolo. Pătrund fel de fel de mașini acolo și este o mizerie de neimaginat. Cred că nu ar trebui să ducem mai departe renumele de „parcul foamei”, ar trebui luate de acolo.

Un alt aspect este cel legat de cele două cadre metalice care au fost amplasate la sensul giratoriu de la Catedrală, sunt niște kitsch-uri acolo, nu au niciun rost acolo, dacă le-a uitat cumva, îi iertăm, să vină să le ia, dacă nu, este trist.

***

Dl. Gheorghe Sîrbu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea, post-mortem, a titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Ploiești profesorului emerit Paul D. Popescu, istoric și literat”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind înfrățirea dintre municipiul Ploiești - România și orașul Kstovo - Federația Rusă”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

27 de voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fc

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de


încheierii contractului de cofinantare pentru exec “Extindere rețea distribuție gaze naturale in Cartierul Ploiești Vest (Mitica Apostol)”

Au fost făcute modificările în cadrul grupului operativ de ieri.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu simt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Lipsește din sală în momentul votului dna. consilier Cătălina Bozianu.

Vă rog să mă scuzați câteva minute, o scurtă pauză.

DL Primar

Sper să fie o pauză constructivă pentru că trebuie să mărturisesc că este nevoie de această pauză, sper eu în folosul orașului nostru. Am avut o discuție cu dl. președinte al Consiliului Județean, dl. Mircea Cosma și am căzut de acord și urmează ca dumneavoastră să parafați acest lucru printr-o hotărâre de consiliu local, ca să preluăm în administrarea municipalității actualul Spital de Pediatrie și să cedăm Consiliului Județean Spitalul de Boli Infecțioase. Facem practic un schimb, asta pentru a fi mai ușoară activitatea următoare în ceea ce privește realizarea Spitalului de Pediatrie pe care deja 1-am demarat.

Practic, o să fie nevoie ca luna viitoare să adoptăm aceste hotărâri de consiliu local, ele urmează să fie înaintate Guvernului și, pe bază de Hotărâre de Guvern să realizăm acest transfer.

Cred că este un lucru foarte bun care se întâmplă.

în același timp, și aici o să vorbesc și cu dumneavoastră, consilierii locali, urmează să avem o discuție vizavi de ceea ce înseamnă Parcul Bucov. Știți cu toții că acolo există un conflict juridic de foarte mult timp, un conflict care nu ne permite o dezvoltare din punct de vedere al infrastructurii și a eventualelor clădiri pe care ne dorim să le facem acolo pentru că nu putem să luăm autorizație de construire. Cred că o să trebuiască să purtăm o discuție, atât cu Consiliul Județean cât și cu Primăria Bucov pentru a cădea la o înțelegere vizavi de viitorul acestui parc, o înțelegere care trebuie să rezolve într-un fel acest conflict juridic.

Dacă aveți idei și doriți să participați la o astfel de discuție, vă aștept.

S-a întors și dl. Sîrbu, sper că are vești bune.

DL Gheorghe Sîrbu

Dați-mi voie să-mi cer mii de scuze că a trebuit să părăsesc de urgență sala. Am avut o problemă care trebuia rezolvată și nu suporta amânare.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privin completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 226/27 iulie 2011 piț, tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire' S.R.L.”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâriCine este pentru?                     25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Lipsesc din sală în momentul votului dna. consilier Cătălina Bozianu și dl.

consilier Costel Horghidan.


Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi a organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituția Prefectului - județul Prahova”

Dacă simt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Lipsesc din sală în momentul votului dna. consilier Cătălina Bozianu și dl. consilier Costel Horghidan.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Lipsesc din sală în momentul votului dna. consilier Cătălina Bozianu și dl. consilier Costel Horghidan.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

25 de voturi


Dacă se abține cineva?

3

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Lipsesc din sală în momentul votului dna. consilier consilier Costel Horghidan.

***


Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești.”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Lipsesc din sală în momentul votului dna. consilier Cătălina Bozianu și dl. consilier Costel Horghidan.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, a organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituția Prefectului - Județul Prahova.”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Lipsesc din sală în momentul votului dna. consilier Cătălina Bozianu și dl. consilier Costel Horghidan.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă la domiciliu în cadrul Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Lipsesc din sală în momentul votului dna. consilier Cătălina Bozianu și dl. consilier Costel Horghidan.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre


Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Consiliilor d regiilor autonome de subordonare locala.”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de

Cine este pentru?                     25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Lipsesc din sală în momentul votului dna. consilier Cătălina Bozianu și dl. consilier Costel Horghidan.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2013 și a Regulamentului Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești.”

Dacă sunt comentarii? Aș vrea eu să-1 întreb pe dl. viceprimar Râul Petrescu: toate sumele care au fost trecute în proiect pentru cei care organizează, arbitri și funcționarii de acolo, le suportă Primăria sau se autofmanțează cei de la Hipodrom?

Dl. Râul Petrescu

După cum s-a discutat și ieri la ședința de grup operativ, CSM-ul va derula și activități de autofinanțare și dl. director prezent aici cred că va putea să vă ofere și alte informații de ordin tehnic dacă doriți.

D1. Gheorghe Sîrbu

Am participat la grupul operativ, am întrebat numai de cei care organizează și conduc, nu de restul. Mulțumesc!

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Lipsește din sală în momentul votului dna. consilier Cătălina Bozianu. Dl. consilier Costel Horghidan a revenit în sală.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre de încetare a aplicabilității Hotărârii de Consiliu Local nr. 12/31.01.2008 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în vederea constituirii „Asociației pentru promovarea turismului - Prahova”, modificată și completată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 10/30.01.2009.”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Paul^fHă^ de hotărâre a fost aprobat.                                         £

Lipsește din sală în momentul votului dna. consilier Cătălina Șozj

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre de^rriodiffcare a Hotărârii Consiliului Local nr. 308/13.08.2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Comisia pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Lipsește din sală în momentul votului dna. consilier Cătălina Bozianu.

Având în vedere că am ajuns la punctele 25 și 26 am rugămintea să cer câteva minute de consultare cu colegii mei pentru a rezolva câteva probleme.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind darea în plată către S.C. Manox Therm SRL a unui teren în vederea stingerii obligației prevăzute în contractul de închiriere nr. 268/04.11.1999”.

D1. Costel Horghidan

Domnul Primar, să știți că noi, grupul Partidului Democrat Liberal nu am avut nicio intenție să stârnim ilaritate. Am procedat la această măsură tocmai pentru faptul că este un proiect foarte important și, în cazul în care se va realiza este un câștig pentru orașul nostru. Dar, pentru a clarifica și ultimele neînțelegeri, am considerat de cuviință să ne întâlnim în așa fel încât să luăm decizia cea mai bună pentru oraș.

Sunt câteva întrebări la care, dacă primim niște răspunsuri clare, din punctul nostru de vedere, acest proiect nu creează nicio problemă.

Dacă hotărârea judecătorească este definitivă, dacă este definitivă, de ce nu a fost atacată cu recurs, din ce cauză, care a fost motivul pentru care nu a fost atacată cu recurs? Dacă evaluatorul este agreat de către Primărie așa cum au fost agreate și celelalte probleme în care au fost luate în discuție probleme de patrimoniu?

Dna. Secretar Pana Cristina Iacob

Hotărârea este definitivă și irevocabilă. Este adevărat că nu am declarat recurs pentru că, dacă am fi declarat, însemna să ne judecăm încă ceva ani de zile și, în acest fel, am fi pierdut termenul pentru depunerea proiectului care este 1 martie.


Cu privire la evaluare, cred că mai degrabă vă poate răspunde Petrache.

Dl. Primar

O să vă spun de ce nu am mers mai departe: toate actele care fac^^j conflict sunt din 1999, cei care cunoașteți prevederile Codului fiscal știți fo factură emisă în 1999 nu mai poate fi contestată astăzi, termenul de prescriere (și aici, dl. Botez o să vă explice mai multe dacă doriți) a trecut de mult.

Practic, când am ajuns la Primărie și am luat în calcul serios depunerea acestui proiect pe fonduri europene, fonduri care știți că sunt în proporție de 50% primăria, 50% fonduri europene, m-am lovit de următoarea chestiune: o situație juridică neclară, atât din punct de vedere al proprietății, cât și din punct de vedere al conflictelor juridice pe acest teren. Știți foarte bine că nu putem depune un proiect sau accesa fonduri europene atâta timp cât pe terenul respectiv există conflicte de natură juridică. Evident, le-am luat pe rând și am încercat să rezolvăm aceste conflicte și aici îi mulțumesc și domnului Botez pentru că ne-a și sfătuit în sensul acesta și ne-a și ajutat la nivelul instanței de judecată pentru a obține mai repede sau cu celeritate încheierile de ședințe de care aveam nevoie pentru a reglementa situația legală.

Cea mai importantă chestiune și cea mai grea din punctul meu de vedere a fost aceea a faptului că această societate comercială la care se face referire în acest proiect de hotărâre deține un teren în suprafață de Iha și ceva pe o perioadă de timp foarte mare, 70 de ani, în chirie în interiorul acestui hipodrom. Singura soluție pentru a realiza un proiect în acest loc era ca acest chiriaș să dispară de pe raza acestui teren. Acest contract de închiriere nu a fost încheiat de Primăria Ploiești, el a fost încheiat de Regia Cai de Rasă și preluat prin act de novație de către Primăria Ploiești în anul 2000.

Din punct de vedere juridic acest chiriaș era practic, folosind un termen plastic „beton” pe ceea ce înseamnă acte. Singurul lucru pe care îl puteam face noi Primăria - și nici aici nu aveam nicio soluție pentru că acest lucru trebuia făcut cu foarte mult timp în urmă - era să facem o plângere penală vizavi de legalitatea acelui act încheiat cu Regia Cai de Rasă, plângere penală care era prescrisă pentru că fapta s-a petrecut înainte de 1999. Atunci, am încercat pe cale amiabilă să am o discuție cu dl. Marian Manea, pe care îl cunoașteți cu toții ca fiind un om implicat în fenomenul sportiv, atât hipic cât și fotbalistic și domnia sa a înțeles necesitatea realizării acestui proiect. Evident, având în mână toate atuurile nu a vrut să renunțe la un activ care, în condițiile date, este și foarte valoros pentru că ne punea într-o situație imposibilă din punct de vedere al obținerii finanțării.

Lucrul pe care l-am stabilit împreună cu dumneavoastră, consilierii locali a fost acela al agreării unui schimb de terenuri pe baza unui raport de evaluare făcut de un evaluator acreditat și cunoscut. Știți foarte bine că dl. Căciulă Valerică (pentru că el a făcut raportul) este și președintele Corpului Experților Contabili, este un om recunoscut la nivel local, județean și chiar național vizavi de profesionalismul domniei sale și nu cred că pune cineva la îndoială acest lucru în această zi.

In baza acestui raport de evaluare s-a stabilit practic acest schimb de terenuri. Mi s-a spus: de ce nu am realizat acest lucru mult mai devreme? Pentru că, juridic vorbind, pașii legali ne-au dus spre această situație, și așa am depus destul de multă presiune pe


colegul meu, dL Petrache și îi mulțumesc că a înțeles acest luc intabulări și peste tot să grăbim lucrurile pentru că termenul proiectului este 1 martie.

Din punct de vedere juridic, ieri am avut o discuție și cu Drăgușin, cred că nu există semn de îndoială vizavi de legalitatea ace z v , mai ales că ele au în spate un raport al unui expert în ceea ce privește eval^^F^^mieni nu poate să pună la îndoială acest lucru.

Eu fac apel la dumneavoastră să încercați să înțelegeți că este șansa noastră de a realiza un astfel de proiect pe bani europeni în proporție de 50%, pentru că așa cum știți nu cred că în următorii ani de zile municipiul Ploiești își permite să facă o investiție de așa manieră din bugetul local.

Vă mulțumesc pentru înțelegere și cred că am fost destul de explicit și vă mulțumesc încă o dată.

Dl. George Botez

Aș vrea să aduc niște clarificări. Sunt destul de scrupulos atunci când este vorba de partea legală și am luat ieri actele la mână să vedem despre ce este vorba pentru că, într-adevăr este o situație care a fost nerezolvată 14 ani. Vă pot spune că există un contract realizat între firma solicitantă și Regia Națională Cai de Rasă care este însoțit la foarte scurt timp de un act adițional în care domnii de la Cai de Rasă stabilesc că valoarea investiției pe care a facut-o firma domnului Manea va fi amortizată într-o perioadă de 70 de ani și 1 lună (este destul de cinic dar asta este, și 1 lună). In aceste condiții, prin acceptarea de către deținătorul de la acel moment a unui cuantum al datoriei și certificarea ei, acea datorie este legată de imobilul deținut de firmă și datoria se transferă către oricare alt deținător.

Ca atare, în momentul novației, datoria certificată de către Regia Națională Cai de Rasă a trecut în sarcina Consiliului Local al municipiului Ploiești de fapt ca fiind noul deținător al acestui imobil. Acel demers judiciar despre care vorbea dna. Secretar nu are în vedere limitarea, ștergerea sau diminuarea acestei datorii a noastră către firma respectivă ci numai dreptul de a deține în continuare imobilul. In situația în care un astfel de demers, așa cum a fost început, avea o finalitate, nu ar fi însemnat că noi am fi fost iertați de această datorie ci doar faptul că domnia sa, ca urmare a unei hotărâri judecătorești, ar fi trebuit să plece însă noi ne-am fi păstrat obligația de a-i plăti.

Ca atare, azi, după 14 ani suntem în situația să plătim ceea ce au făcut alții în 1999 și, într-adevăr, așa cum spunea și dl. Primar, tot ceea ce înseamnă latură civilă sau latură penală, posibilitatea noastră este prescrisă.

Dl. Costel Horghidan

Mulțumim între ghilimele celor de la Cai de Rasă care au semnat un contract păgubos pentru un bun civic și poate fi trecut cu cinste pe lista patrioților care conduc această țară spre mai bine. Eu sunt mulțumit de răspunsurile la întrebările pe care le-am pus și, având în vedere faptul că este un proiect atât de important, eu am să votez și am să susțin acest proiect pentru Ploiești.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Aș dori să vă explic de ce am cerut o pauză de consultare: având în vedere că acest contract de închiriere s-a încheiat în 1999 între societatea respectivă și Societatea

Națională Cai de Rasă, la mai puțin de 1 an de zile s-a încheiat și un acțfăd/fi contract era încheiat pe o perioadă de 10 ani, 10 ani de zile firma respecjjtiSă echirie, de utilități, ș.a.m.d. O primă factură făcută pe o lună de respectivă, făcută de Societatea Națională Cai de Rasă se ridica undeva d^p lei pe lună. Actul adițional este nelegal pentru că se putea încheia un actacea perioadă de 10 ani care era în contract, cu 3, 6 luni înainte, undeva în 2009, societatea respectivă venea și spunea: eu nu mi-am recuperat investiția și mai prelungiți-mi cu cel mult jumătate din perioada din contract.

La fel și eu le mulțumesc celor de la Societatea Cai de Rasă care, pe sub masă probabil au semnat acel act adițional. Vreau să reflectați bine de ce am cerut să ne consultăm pentru că dacă înmulțim 70 de ani cu 12 luni pe an facem undeva la 840 de luni și dacă înmulțim 840 de luni cu 75 de milioane pe lună cu cât este scutită această societate, ajungem undeva la vreo 67 miliarde de lei și el nu a investit decât 2 miliarde.

Având în vedere importanța acestui proiect și că nu este vina actualului consiliu local, poate vina consiliului local când a preluat în 2005 cu sarcină acest contract și act adițional, eu zic că este bine să votăm.

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                    24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?               3 abțineri

Cu 24 de voturi pentru și 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri George Botez, Gheorghe Sîrbu și Iulian Bolocan, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 19 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 392/2012, referitor la suprafața tarlalei T34 A483”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                    25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?               2 abțineri

Cu 25 de voturi pentru și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri Gheorghe Sîrbu și Iulian Bolocan, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                    27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre cu privi^edaZmodifit^trea poziției 1044 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municy^ife^roie^i nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventară^ b^^^or^care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu simt, supun la vot proiectul de

Cine este pentru?                     27 voturi                  '  -

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Azoitei Ionut Constantin și Azoitei Iuliana Alina în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Profesorilor nr. 7, bl. 61H2, ap. 1, parter, prin edificarea unui balcon”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                    27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Dobre Niculae și Dobre Emilia în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str. Malu Roșu nr. 55, bl. 4F, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 voturi

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Florescu Laurențiu Alexandru și Florescu Mihaela Adriana în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str. Gageni nr. 113, bl. 110, sc. A, ap. 1, parter, prin edificarea unui balcon”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 voturi

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Arhip nr. 7C. bl. M5. sc. A, ap. 3, parter. prin edificarea unui

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:' Cine este pentru?                    27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Petre Ingrihht Cătălina în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str. Soldat Erou Nicolae Arhip nr. 3, bl. 99, sc. C, ap. 44, parter, prin edificarea unui balcon”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                    27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu TI de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Alpha Bank Romania S.A. în vederea extinderii imobilului - spații comerciale situate în Ploiești, str. C. D. Gherea nr. 2B, bl. B, parter și nr. 2C, bl. A, parter, prin edificarea unei căi de acces (rampa persoane cu handicap, trepte acces, podest pentru acces ATM)”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                    27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Romanian International Bank S.A. București Sucursala Ploiești în vederea extinderii construcției situată în Ploiești, B-dul Republicii nr. 143, bl. 31B2, parter, prin edificarea unei rampe pentru persoane cu handicap”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                    27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu TI de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre denumirii unitatii de invatamant din Municipiu] Ploiești, str. Școala Profesionala “Toma Caragiu” in Școala Gimnaziala “Toma

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?                    27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 52 mp din cadrul Școlii Gimnaziale „I. A. Bassarabescu” asociației de părinți „Asociația PRO Bassarabescu” în vederea desfășurării activității administrative”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                    26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. consilier Vîscan Ionuț a părăsit sală, 26 de consilieri prezenți

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind organizarea de licitații publice în vederea închirierii unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 voturi

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind simplificarea procedurii de autorizare pentru “Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stănescu”.

Dacă simt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 voturi

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii prin concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a serviciului de iluminat public al Municipiului Ploiești”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de

Următorul punct pe ordinea de zi: scutire de la plata taxei pe clădiri pentru anul fiscal 2013, pentru Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din România”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                    26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                    26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Veroskip Trading S.R.L.”.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Aș dori să întreb dacă s-a rezolvat problema cu Dâmbu discutată ieri în grupul operativ?

Dl. Primar

Chestiunea cu Dâmbu este o chestiune foarte importantă însă, din punct de vedere al regimului proprietății, nu poate fi reglementată și pusă în practică decât printr-o hotărâre de guvern ceea ce durează foarte mult.

Mai mult decât atât, vreau să vă spun o chestiune: noi, în acest moment avem aprobat un protocol cu Veroskip-ul semnat de către foștii reprezentanți ai municipiului Ploiești fără să fie trecut prin consiliul local. Am vrut de această dat^£..un a^tf^Me protocol să fie trecut prin consiliul local, să luați act de el și să reprezintă. ^IțahgSe îegiil Primăria în această colaborare.

Dl. Gheorghe Sîrbu

__________Dacă nu mai sunt alte comentarii, supun la vot proiectul de hotăra^^_'?^^c^z Cine este pentru?                  26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare și nr. 85/2008, cu modificările si completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii, prin licitație publică, a serviciului public de administrare, exploatare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de artă, parcărilor (cu excepția celor aflate în administrare S.C. S.G.U. Ploiești) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Etapei I a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA/MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI -CENTRUL HIPIC ȘI DE AGREMENT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 20.000 m.p. situat în Ploiești, Tarlaua 13, Parcela A210 către S.C. Dalasoil S.R.L.”.

Dl. Gheorghe Popa

Aș vrea să-1 întreb pe dl. director de la patrimoniu dacă s-a reușit finalizarea raportului de evaluare pentru acea suprafață de teren și dacă este prevăzută recuperarea contravalorii folosinței terenului.

DL Florin Petrache

Raportul de evaluare este întocmit de o firmă agreată de municipiul Ploiești. Dalasoil are obligația de a achita lipsa de folosință a terenului pe toată perioada scursă de la încetarea contractului de concesiune cu Petrotel Lukoil.

DL Gheorghe Sîrbu

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dacă aveți intervenții la „Diverse”?

D1. George Pană

Vreau să fac o scurtă apreciere asupra informării pe care am prezentat-o: după cum observați este o informare care se referă la situația întâlnită în mod constant la nivelul comisie 5, comisia socială. Prin modul în care am redactat această informare am dorit să trag un semnal de alarmă cu privire la situația socială întâlnită la acest moment la nivelul municipiului Ploiești. Am încercat să identific foarte clar vulnerabilitățile pe care noi le-am constatat în comisie și am axat această informare pe trei domenii:

 • - primul și cel mai dureros este cel al locuințelor sociale și al locuințelor care trebuie atribuite persoanelor care au fost evacuate sau urmează a fi evacuate din casele naționalizate;

 • - a doua direcție în care am vrut să fac această informare este cea referitoare la cantina de ajutor social, acolo unde la acest moment avem în jur de 400 de solicitări care nu pot fi onorate deoarece avem aprobat printr-o hotărâre de consiliu local din 2011, un număr de 1200 de porții;


- a treia direcție a acestei informări se referă la persoanele afl vorba de acele persoane în vârstă, suferinde și care nu pot beneficia aparținători copii care să le asigure un trai decent.

Informarea, spun eu că este foarte detaliată dar am să vă spun avem în jur de 260 de solicitări de locuințe, solicitări care înseamnă solicităTTsdciale cât și solicitările celor care au fost evacuați sau urmează a fi evacuați.

Fiecare din această solicitare aș vrea să atrag atenția că înseamnă de la 1 până la poate 11 persoane, în spatele unei solicitări este un număr variabil de persoane pe care nu întotdeauna putem să-1 identificăm. în ceea ce privește locuințele care trebuie atribuite persoanelor evacuate vreau să vă spun că, la nivelul comisiei, în ședința de acum 2 zile nu am avut absolut nicio locuință. Această situație am mai întâlnit-o de cel puțin 4 sau 5 ori în comisiile pe care eu le conduc.

Cu privire la locuințele sociale, de asemenea avem o problemă extrem de serioasă, singurele posibilități reale pe care le avem acum se află în blocurile din str. Rafinorilor de care sunt convins că știe toată lumea și acolo avem un număr de 12 camere. Aceste camere s-a încercat a fi repartizate de foarte multe ori dar, datorită condițiilor existente în acest loc au fost refuzate în mod constant.

Am încercat să găsesc și unele soluții pe care le-am învederat în această informare și pe care am vrut să le aduc la cunoștință atât dumneavoastră cât și executivului în speranța că se va găsi totuși o modalitate de soluționare, pentru că o să vă spun foarte sincer: la ședințele comisiei noastre vin în medie 20, 25 de persoane cărora, în mod invariabil trebuie să le spunem că nu avem ce le oferi.

Eu cred că este o problemă. Sigur, municipalitatea are multe probleme, sigur că această problemă nu este rezultatul unei neimplicări a actualului consiliu sau executiv dar este o problemă foarte serioasă pe care trebuie s-o luăm în calcul. Am făcut această informare și înainte de a se finaliza bugetul și rugămintea mea este să vă aplecați asupra ei și să ajungeți sper, alături de mine la concluzia că avem o problemă serioasă căreia ar trebui să-i găsim rezolvare.

Vă mulțumesc!

3

DL Costel Horghidan

Plecând de la această informare făcută de către colegul nostru aș vrea să gândim puțin mai departe: toate aceste persoane care au nevoie de acest ajutor creează la rândul lor o altă masă de oameni care, mai devreme sau mai târziu, intră tot în sarcina primăriei și ajung tot la cazuri sociale. Haideți să găsim împreună o soluție, poate niște locuințe construite la un preț mai mic, nu cu niște dotări atât de mari, în așa fel încât să creăm un tampon între a rezolva problema celor cu probleme sociale și de la cei care având aceste probleme sociale, având unde să locuiască și asigurându-li-se o condiție de viață cât de cât decentă, să poate să se încadreze și să poată să-și cumpere o casă sau să treacă la o altă locuință în final, altfel vom merge la nesfârșit cu această problemă iar numărul cazurilor va fi din ce în ce mai mare. Dacă ne bazăm pe rata mortalității este o chestie cinică.

DL Primar

naționalizate. Este declanșată o procedură de licitație pentru acest cartier pentru continuarea lucrărilor însă mai nou am descoperit că există și un conflict juridic cu privire la acest cartier în sensul că, fostul constructor care a fost dat afară de Primăria municipiului Ploiești căruia i s-a reziliat contractul, a atacat în instanță această decizie și, pe cale de consecință, trebuie să evaluăm foarte bine care este impactul unei eventuale hotărâri defavorabile municipalității, în sensul că s-ar putea ca acest constructor să câștige în instanță, noi să declarăm câștigător în noua procedură de licitație aflată în curs, astfel încât să avem peste ceva timp doi constructori, unul declarat câștigător de Primărie, unul pus în drepturi de către instanța de judecată care să facă acel cartier, caz în care, evident vom suporta penalități financiare uriașe. De aceea, cu dna. Iacob, cu reprezentanții compartimentului juridic, încă evaluăm această situație și urmează să luăm o decizie cât se poate de repede.

Plecând de la resursele bugetare care lipsesc cu desăvârșire, ca să parafrazez un scriitor celebru, am demarat și analizăm în acest moment la nivel de executiv, posibilitatea construirii unui cartier cu locuințe sociale în baza unui credit furnizor, astfel încât să ducem această povară financiară pe o perioadă mai lungă, să găsim un constructor capabil să suporte o astfel de investiție din punct de vedere financiar astfel încât noi să putem plăti o perioadă mai lungă și sper să reușim să fundamentăm un caiet de sarcini, un studiu de fezabilitate în acest sens, astfel încât să putem scoate le licitație încă din acest an un astfel de cartier de locuințe sociale. Evident, ultima zonă, pe care o cunoașteți deja este cea a cartierului din spatele spitalului Județean, acolo unde ne-am propus cu toții să construim acel cartier de locuințe dedicate oamenilor care dau valoare orașului nostru din toate mediile social-economice și evident că vom stabili în consiliul local, în baza bugetului pe anul acesta, demararea lucrărilor și în această zonă.

Asta pe zona de locuințe pentru că trebuia să dau un răspuns colegului nostru, George Pană. Nu neglijez în niciun fel discuții cu privire la construirea unor blocuri ANL, unor blocuri tip Constanța ca să spun așa, știți cu toții că la Constanța a fost implementat un proiect de acest gen și au fost construite foarte multe blocuri cu apartamente dedicate celor care au nevoie.

Aceasta, dacă vreți este viziunea actualului executiv în zona de locuințe și cred eu că anul acesta vom reuși să demarăm, dacă nu toate măcar două din cele expuse mai devreme.

DL Paul Palaș

Vreau să vă spun câteva cuvinte despre cealaltă informare legată de Casa Căsătoriilor: în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 259/2012 a fost constituită o comisie care avea ca sarcină să se ocupe de negocierea unei posibile preluări a acestei clădiri. Neam întâlnit cu proprietarii, firește că primul lucru pe care am încercat să-l negociem cu ei a fost cumpărarea acestei clădiri. Am convenit împreună să facem o evaluare, am primit-o, prețul clădirii din evaluare era de 1.365.000euro plus TVA, o sumă foarte mare pe care

O 4 //Uf ------ 'K \\

fa ^ A municipalitatea nu și-o putea permite. De aceea le-am cerut proprietarilor să ne facă o ofertă și pentru închiriere. Și oferta de închiriere era mare în opinia noastră, era vorbâAte lO.OOOeuro plus taxele de administrare, plus cheltuielile de întreținere, plus taxdW și impozitele locale. Acest lucru ar fi sărit undeva la 15.000euro, o sumă destul dAijâfe pe care municipalitatea nu și-o poate permite.

In consecință, comisia a luat decizia să nu accepte ofertele proprietarilor și conform Hotărârii Consiliului Local 259 am prezentat această informare.

DL Gheorghe Sîrbu

Acestea fiind punctele înscrise pe ordinea de zi, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, Ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.
întocmit, consilier Elena B