Proces verbal din 25.10.2013

Proces verbal din 25 octombrie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES » VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 25 octombrie 2013

La ședință au participat un număr de 25 de consilieri din 27 în funcție, lipsind domnii consilieri: Iulian Bolocan și Ionut Ionescu.

o

La ședință au mai participat:

D1. Augustin Mitu                  - Senator

D-na Oana Cristina lacob            - Secretar

Ședința a fost condusă de domnul consilier Iulian Liviu Teodorescu.

***

Dna. Secretar Oana Cristina lacob

Bună ziua!

Dat fiind faptul că dl. consilier Iulian Bolocan lipsește, vă rog să faceți propuneri pentru președinte de ședință care să conducă ședința ordinară de astăzi.

DL Gheorghe Sîrbu

Propun pe dl. Popa Gheorghe pentru președinte de ședință.

DL Constantin Popa

Din partea grupului USL propun pe dl. Iulian Teodorescu.

Dna. Secretar Oana Cristina lacob

Renunță cineva?

Dacă nu, supun la vot propunerea domnului consilier Sîrbu:

Cine este pentru?                     12 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?                13 abțineri

Cu 12 voturi pentru și 13 abțineri, propunerea domnului consilier Gheorghe Sîrbu a fost respinsă.

*

Supun la vot propunerea domnului consilier Popa Constantin:

Cine este pentru?                     12 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?                13 abțineri

Cu 12 voturi pentru și 13 abțineri, propunerea domnului consilier a fost respinsă.

Renunță cineva?

Dl. Gheorghe Sîrbu

Renunț eu la propunere.

Dna. Secretar Pana Cristina Iacob

Supun la vot dacă sunteți de acord ca ședința să fie condusă de dl. consilier Iulian Teodorescu:

Cine este pentru?                  25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 25 de voturi pentru, ședința va fi condusă de dl. consilier Iulian Teodorescu.

*

Dl. Iulian Teodorescu

Bună ziua!

Vă invit la începutul ședinței ca întotdeauna să ascultăm intonarea Imnului de stat.

*

Solemnitatea momentului mă face să mulțumesc celor care au participat astăzi la sărbătoarea Armatei Române și să-i urăm „La mulți ani!” celei care fixează poporul român în limitele noastre.

La această ședință de consiliu participă un număr de 25 de consilieri, lipsind dl. Iulian Bolocan și dl. Ionuț Ionescu.

Avem invitați pe dl. senator Mitu Augustin, de asemenea, participă la ședință conducătorii societăților, ai regiilor și serviciilor din subordinea Consiliului Local.

Ordinea de zi care a fost anunțată prin dispoziția domnului Primar suferă câteva modificări. Se vor retrage de pe ordinea de zi:

  • - punctul 15 - „Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea „Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiului Ploiești în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice”',

  • - punctul 24 - „Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului PloieștF*,

De asemenea, suplimentar pe ordinea de zi, cu votul dumneavoastră, vă propun următoarele puncte:

  • - „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate ~ copiii VLADOIU ADELINA IOANA și VLADOIU

ANTONIA MARIA - inițiat de consilierii George Pană, M Alexandru Petrescu, Robertlonuț Vîscan și Daniel Puiu Neagu”.

Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi:

Cine este pentru?                   25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești „L Z. Caragiale” - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Sanda Dragulea, Ionuț Cristian Ionescu, Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin.”

Cine este pentru?                   25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial« Constantin Stere » Ploiești pe anul 2013 - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin”'.

Cine este pentru?                   25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2013 - inițiat de primar Iulian Bădescu,

Cine este pentru?                   25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești pe anul 2013 — inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin”'.

Cine este pentru?                   25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus p

*

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a: „Proiect rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Poliției Locale a pe anul 2013 - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Alexandr Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin”'.

Cine este pentru?

25 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a: „Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 de la Regia Autonomă de Transport Public Ploiești către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, rectificat și estimările pe 2014-2018 - inițiat de primar Iulian Bădescu.”:

Cine este pentru?                   25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a: „Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu”:

Cine este pentru?                   25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a: „Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 393/07.12.2009 privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței în administrația locală prin perfecționarea personalului Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești” - inițiat de primar Iulian Bădescu.”:

Cine este pentru?                   25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a: „Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate - inițiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuț Vîscan, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu.”:

Cine este pentru?                   25 de voturi


Cine este împotrivă?                 -                           |

Dacă se abține cineva?               -                           ’

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordi

*

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a: „Proiect de hotărârejprivind asocierea între Municipiul Ploiești șiS.C. "VIKOD MIRAJ" S.R.L., pentru exploatarea în comun a spațiului comercial situat în Ploiești, Șoseaua Vestului, Complex Lămâița, capăt traseu 35, ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești — inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.":

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

25 de voturiSupun la vot introducerea pe ordinea de zi a: „Proiect de hotărâre privind imobilul situat în Ploiești, B-dul Republicii nr. 271 - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan”:

Cine este pentru?                   25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a: „Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Amenajare Spital Pediatrie și parcare supraetajată" P-ța Eroilor nr, IA, str, Cuza Vodă F.N., Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Paulica Dragușin, George Botez, Cristian Ganea și Radu Socoleanu,

Cine este pentru?                   25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL” str. Cosminele, nr. 11A, Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Paulica Dragușin, George Botez, Cristian Ganea și Radu Socoleanu":

Cine este pentru?                   25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a: „Proiect aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Ridicare restricții $e secundar: construire locuințe P+1E, branșamente, împrejmuire, Ploiești, Jud. Prahova - inițiat de primar Iulian Bădescu și d^^tisifie/iî Dragușin, George Botez, Cristian Ganea și Radu Socoleanu,”-,

Cine este pentru?                   25 de voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a: „Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cadrul Hotărârii Consiliului Local nr, 327/27,08,2013 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal „Bază sportivă de minifotbal” strada Andrei Mureșanu, nr. 76 Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Paulica Dragușin, George Botez, Cristian Ganea și Radu Socoleanu.”'.

Cine este pentru?                   25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

Supun la vot ordinea de zi în integralitate, așa cum a fost modificată:

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

DL Paul Palas

Domnule președinte, vă rog să verificați dacă proiectul nr. 21 are aviz.

Dl. Iulian Teodorescu

Se pare că sunt avize la toate hotărârile.

Dl, Marcian Cosma

Voiam să propun scoaterea de pe ordinea de zi, de fapt prorogarea proiectului nr. 21.

Dl. Iulian Teodorescu

O să ținem cont și vom lua act de propunerea dumneavoastră când ajungem la acest punct pentru că s-a votat ordinea de zi și nu mai poate fi scos.

Dl. Constantin Popa

Aș avea rugămintea să țineți cont de ordinea în care se vor vota proiectele introduse suplimentar pe ordinea de zi.

DL Iulian Teodorescu

La momentul în care începem voturile pe proiectele de hotărâre vom lua o hotărâre în acest sens.

***Primul punct pe ordinea de zi: „Aprobarea Procesului verbal ^t^edip^ei^di^a^ a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 30 septembr

Dacă simt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot procesul verbal^-Cine este pentru?              24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         1 abținere

Cu 24 de voturi pentru și 1 abținere, procesul verbal a fost aprobat.

Punctul 2 pe ordinea de zi: „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 10 octombrie 2013.”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot procesul verbal:

Cine este pentru?              24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         1 abținere

9                                                                              9

Cu 24 de voturi pentru și 1 abținere, cea a doamnei consilier Cătălina Bozianu, procesul verbal a fost aprobat.

Punctul 2 pe ordinea de zi: „întrebări și interpelări.”

Dna. Paulica Drăgușin

Domnule președinte și dragi colegi, în presa locală s-a amintit în ultima vreme de neregulile pe care dna. consilier Dragulea Sanda le are în asociațiile de proprietari pe care le gestionează. Rugămintea mea este ca, să aplanăm aceste discuții, să i se facă un control din partea departamentului Primăriei care se ocupă cu asociațiile de proprietari și să ne fie prezentat un proces verbal în urma acestui control efectuat, pentru a nu mai exista suspiciuni asupra dumneaei și asupra noastră pentru că, în definitiv, este colega noastră, chiar dacă este din alt partid, eu o consider colega noastră.

D1. Iulian Liviu Teodorescu

Doamna Dragulea, doriți să luați cuvântul?

Dna. Dragulea Sanda

Sunt de acord cu acest control.

Dl. Radu Socoleanu

Domnule președinte, dumneavoastră sunteți aici și în calitate de viceprimar, este o problemă care persistă de la începutul mandatului: nu se respectă legea.

Cu 7 zile înainte, minim, trebuie să avem proiectele afișate pe site-ul municipiului Ploiești, ceea ce nu se întâmplă. Ne trezim cu proiecte, de la începutul mandatului, pe care nu avem timp să le studiem și ne trezim cu ele pe ordinea de zi la suplimentări sau, efectiv se face un convocator de către dl. Primar prin care se înșiră niște proiecte de hotărâre și aproape 30% din ele nu le regăsim. Aseară la ora 9 am reușit să găsesc niște proiecte. Cred că nu este normal să nu respectăm o lege. Nu mai zic de respectul față de noi, Consiliul Local.^^ri,


Aș ruga-o pe dna Secretar să ia măsurile de rigoare prin secr Local pentru a nu mai întâmpina astfel de probleme.

D1. Iulian Teodorescu

Vă mulțumesc și aș avea o rugăminte față de toți doamnele există acea bine venită inițiativă a grupului politic care se desfășoară c           _ inte

de ședința de consiliu și ar fi bine ca la acest grup operativ să-și expună 'fîecârS^punctul de vedere cu privire la introducerea, menținerea proiectelor de hotărâre pe ordinea de zi. Dispoziția a fost pe 21 octombrie, ca atare, este în limite legale.

Dl, Gheorghe Popa

Aș vrea în primul rând să mulțumesc doamnei director de la Direcția Tehnic Investiții, șefei Serviciului de Proiectare de la SGU și celor două inspecții de la Poliția Rutieră care au participat alături de mine la consultarea publică pe care am avut-o acum trei săptămâni cu locuitorii din Cartierul Cina și o rog pe dna director să țină cont de toate aspectele pe care le-am convenit de rectificat împreună cu cetățenii pentru clarificarea acelor aspecte privind proiectul „Străpungere str. Grindului” și căile de acces din str. Trotuș și, în momentul finalizării planului de amplasament și a structurii respective a proiectului, să ni-1 pună la dispoziție pentru a-1 prezenta cetățenilor, așa cum am convenit cu aceștia.

De asemenea, o rog pe dna director să ia măsurile urgent pentru asigurarea siguranței intrării și ieșirii din acel loc de joacă, unde, așa cum ați văzut și dumneavoastră, când acel taximetrist iresponsabil a trecut prin acel loc de joacă unde era să accidenteze un copilaș.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Dl. Iulian Teodorescu

Vă mulțumesc și eu pentru aprecieri și sper că această formă de administrație, consultarea publică, să capete amploare.

Dacă mai sunt întrebări sau interpelări?

***

înainte de a începe l-aș ruga pe dl. Popa Constantin să ne spună de doleanțe are asupra supunerii la vot a proiectelor de pe ordinea de zi.

DL Constantin Popa

Aș dori ca proiectele care înseamnă aprobare de sume aprobate a intra suplimentar, să fie aprobate înaintea rectificării bugetului local.

D1. Iulian Teodorescu

Primele 7 puncte introduse suplimentar să fie introduse înaintea punctului 11 al ordinii de zi.

începem dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi cu punctul nr. 4: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul Mateescu Maia Elena”.

Dacă există intervenții? Dl. Sîrbu, vă rog!

DL Gheorghe Sîrbu


Aș dori să fac propunerea să se acorde suma de 25.000 a putem salva viața unei fetițe.

DL Iulian Teodorescu

Dacă mai există intervenții? Dacă nu mai sunt, propunem

de hotărâre cu această sumă:

Cine este pentru?                  25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru a fost aprobată acordarea sumei de 25.000 de lei.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost completat:

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

O

Punctul 5 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Ploiești gimnastei Celestina Popa, maestră emerită a sportului”.

Dacă există intervenții? Dacă nu există, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Punctul 6 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind atribuirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Ploiești baschetbalistului Cătălin Burlacu, căpitanul echipei Asesoft Ploiești, campioana României”.

Dacă există intervenții? Dacă nu există, supun votului proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?          7 abțineri

Cu 18 voturi pentru și 7 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Marcian Cosma, Cristian Dumitru, Adrian Lupu, Paul Palaș, George Pană, George Botez și Iulian Teodorescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Punctul 7 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Ploiești înotătoarei Tamara Costache, multiplă campioană națională și internațională”.


25 de voturi


Dacă există intervenții? Dacă nu există, supun aprobării dumn de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul 8 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de onoare al muncipiului Ploiești lectorului universitar doctor Mirela Dulgheru, recordmenă mondială la atletism”.

Dacă există intervenții? Dacă nu există, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Punctul 9 pe ordinea de zi: ,JProiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”.

Dacă există intervenții? Dacă nu există, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul 10 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești”.

Dacă există intervenții? Dacă nu există, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Punctul 11 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugeteloractivității finanțate integral sau parțial din venituri proprii alefinș învățământpreuniversitar de stat pe anul 2013”.                                   A

Dacă există intervenții? Dacă nu există, supun aprobării dunrnei^aslfă^irofiecfili de hotărâre:                                            VzĂ/Gs

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

21 de voturi

2 voturi


Dacă se abține cineva?         2 abțineri

9                                                                              5

Cu 21 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri Gheorghe Sîrbu și Paulica Drăgușin și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri Radu Socoleanu și Constantin Minea, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


***

Mergem la punctul suplimentar pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copiii VLADOIU ADELINA IOANA și VLADOIU ANTONIA MARIA \

II rog pe dl. președinte al comisiei de buget să ne spună suma care va fi acordată.

DL Paul Palas

Se vor acorda 5.000 de lei pentru fiecare copil, în total 10.000 de lei.

D1. Iulian Teodorescu

Supun la vot această sumă:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru a fost aprobată suma de 10.000 de lei.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitate;

Cine este pentru?           25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct suplimentar pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești „I. L. Caragiale”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației « Constantin Stere » Ploiești pe anul 2013”,


Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de 1

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2013”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?              25 de voturi

O            Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești pe anul 2013”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2013”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 de la Regia Autonomă de Transport Public Ploiești către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, rectificat și estimările pe 2014-2018”.


Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de


Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Ne întoarcem la punctul nr. 12 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2013”.

Dacă sunt intervenții? Dl. Popa aveți cuvântul.

Dl. Gheorghe Popa

Mulțumesc domnule președinte!

Aș vrea să fac un comentariu aici pentru că am observat la proiectul anterior, pentru finanțarea activității învățământului preuniversitar, s-a acordat o sumă de 1.500.000 de lei pentru cheltuieli de funcționare însă, am constatat că s-a diminuat fondul pentru reparații la școli cu suma de 1.500.000. Din punctul meu de vedere nu cred că este normal să se diminueze acest capitol, de reparații din bugetul local acordat școlilor pentru că sunt unități de interes public și nu s-au realizat niciun fel de reparații.

Dna. Laura Stanciu

Datorită faptului că s-au alocat fonduri la reparații și nu s-au cheltuit până la momentul respectiv, mai avem totuși 500.000 lei pentru reparații de urgență, am considerat că prioritare ar fî cheltuielile de întreținere, încălzire, iluminat, gaze. Dacă nu plătim aceste facturi știți repercusiunile, se închid gazele. Dacă apare vreo reparație urgentă, probabil că vom găsi fonduri.

D1. Iulian Teodorescu

'A

In mod sigur și termenul este foarte scurt ca să găsim alți bani.

Dna. Marilena Stanciu

Așa cum am spus și din ședința de grup operativ, sunt puțin dezamăgită de fondul alocat școlilor. Dacă stăm să ne gândim că sunt aproape 100 de școli și sunt alocați 200.000 de lei, asta înseamnă 2.000 de lei pe școală. Eu am mers în marea majoritate a școlilor, știu care sunt necesitățile dumnealor dar aș dori ca atenție foarte mare să fie vizavi de școlile, grădinițele, colegiile unde au solicitat reparații instalații electrice, reparații instalații de gaze sau de căldură. Acestea cred în momentul de față că au o mare prioritate sau prioritățile să fie în grija Serviciului Școli cu rugămintea ca, dacă se poate și eu o să mergem săptămâna viitoare să vedem care sunt urgențele urgente.

DL Constantin Popa

Aș dori numai să fim atenți dacă suma de 25.000 de lei se regăsește în buget.

Dna. Laura Stanciu

O să modificăm înainte să votăm.

D1. Paul Palaș

Stimați colegi, așa cum am discutat și ieri în ședință, credeți-mă că sunt la fel de interesat ca și dumneavoastră ca toate școlile să aibă fondurile necesare pentru o bună funcționare și când spun asta mă gândesc la tot ceea ce înseamnă buna funcționare a uneișcoli, plata tuturor cheltuielilor de întreținere și firește, efectuarea repafâțiilor necbsajrxe. Așa cum v-am prezentat ieri în ședință și repet astăzi, din nefericire sunte (m^fuațiâ -î^.  care trebuie să diminuăm drastic bugetul de venituri și să croim pe măsură^^etuî^q cheltuieli de la 553.512.000 cum era inițial la 454.938.000. Vă rog saVc^Tis|âțaț^b^âșțe vorba de o diferență foarte mare, e vorba de 100.000.000 de lei, bani pe^^e^-^i^ță^at4n mare parte de la fondurile europene, din nefericire proiectele au fost am^ât^LnETs-au putut atrage fondurile necesare dar, în bună măsură au fost diminuate fonduri și pentru faptul că veniturile prognozate a fi încasate de către Serviciul Public Finanțe Locale vor fi mai mici cu vreo 70.000.000 de lei față de ceea ce am presupus noi că va fi la început de an.


Rectificarea de astăzi este parte din ceea ce va fi rectificat per total. Ploieștiul atât poate să producă, undeva la 400.000.000 de lei pe an. Din nefericire, va mai urma o rectificare, nu atât de mare cum este cea de astăzi, dar consistentă. Atunci când ști că nu ai venituri suficiente, în mod firesc trebuie să te duci pe cheltuieli să vezi de unde poți tăia astfel încât la sfârșit să ai un echilibru. în momentul în care au fost tăiate acele sume de la reparații școli care, din punct de vedere contabil sunt cheltuieli materiale și pot fi gestionate în funcție de modul în care se execută casa, adică, dacă la sfârșit de an nu vom avea nevoie de toți banii pentru întreținere, ei pot fi direcționați foarte bine către reparații școli pentru că sunt în cadrul aceluiași capitol. Dar, la disponibilul pe care îl avem noi în acest moment, de lichiditate, asta putem să facem, să direcționăm banii pentru o bună funcționare a unităților de învățământ pentru plata utilităților și să amânăm, din nefericire, reparațiile necesare pentru anul viitor pentru că atât putem face în acest moment.

Știți foarte bine că am plecat din start anul acesta cu 80.000.000 de lei datorie din care 60.000.000 de lei datorie făcută de istețul de Primar de dinainte pentru termoizolare, a prestat serviciul, a efectuat lucrarea dar a lăsat pentru generațiile viitoare să achite isprava domniei sale. Și încă 20.000.000 de lei însemnând datorii neachitate, aproape jumătate din ele, vreo 11.000.000 către constructorul Stadionului și restul către constructori diverși pentru fel de fel de lucrări.

Când pleci într-un an cu un astfel de deficit de 80.000.000 de lei, este foarte greu să echilibrezi un buget. In acest moment, din nefericire, chiar dacă, așa cum vă explicam că îmi doresc și eu foarte mult să reparăm tot ceea ce este de reparat prin școli, nu avem alta posibilitate și dintre două rele o alegi pe cea mai mică, adică încerci să acoperi necesarul de cheltuială pentru plata utilităților. Să dea Dumnezeu să nu fie nevoie de toți banii aceștia și putem să mutăm din ei pe reparații la sfârșit dar, din nefericire, mai sunt necesari alți 1.100.000 pentru a acoperi întregul necesar pentru plata utilităților.

Asta am avut a spune referitor la această modificare, pentru o corectă înțelegere.

Vă mulțumesc!

DL Iulian Teodorescu

Vă mulțumesc și eu!

Am înțeles că între timp s-a operat și modificarea pe anexa proiectului de hotărâre.

Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu mai sunt, supun votului proiectul de hotărâre: Cine este pentru?              14 voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva?         11 abțineri              Z7

Cu 14 voturi pentru și 11 abțineri, cele ale domnilor consîlțer

Paulica Drăgușin, Gheorghe Sîrbu, Silviu Sorin Constantin, fe|iu hJeagu, ilena Stanciu, Gheorghe Popa, Costel Horghidan, Larisa Băzăvan, ConStMpțin-Mjnpoi Radu Socoleanu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul 13 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Punctul nr. 14 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Punctul nr. 16 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Ploiești, Grădinița „Dumbrava Minunată”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și Inspectoratul Școlar Județean, în vederea continuării proiectului educațional „Un start bun în viață”, privind educația timpurie a copiilor”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul nr. 17 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

B n.

n \ A '1 *

\/5o<

a^Actului adițional nr. 3 la Protocolul de cooperare nr. 11212/15-11-2011 încheiat între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Asociația „ Vasarely Life Care”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul nr. 19 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind simplificarea procedurii de autorizare a lucrărilor de consolidare și refuncționalizare a Spitalului Municipal Ploiești”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul nr. 20 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr, 50/27.02,2013 privind aprobarea Regulamentului Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Punctul nr. 21 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate

personală”.

Aici există solicitarea proiectului de hotărâre:

domnului consilier Marcian Cosma de prorogare a

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

10 voturi

15 abțineri


Cu 10 voturi pentru și 15 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Nicoleta Bozianu, Paulica Drăgușin, Gheorghe Sîrbu, Silviu Sorin Constantin, Puiu Stanciu, Gheorghe Popa, Costel Horghidan, Larisa Băzăvan, Cons Socoleanu, Râul Petrescu, Cristian Ganea, Constantin Popa și Răzv; de prorogare a proiectului de hotărâre a fost respinsă.


*

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?        8 abțineri

Cu 17 voturi pentru și 8 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Marcian Cosma, Cristian Dumitru, Paul Palaș, Adrian Lupu, George Pană, George Botez, Costel Horghidan și Iulian Teodorescu, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 22 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu energie termică, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora/

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 23 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr, 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S,C, Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R,L.”,

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 25 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a unor contracte de concesiune în vederea actualizării adresei poștale a imobilului pentru care au fost încheiate (adresa poștală actuală str, Basarabilor nr, 5)”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              25 de voturi


Cine este împotrivă?

Daca se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***


Trecem la punctul nr. 26 pe ordinea de zi: proiect concesionarea directă a unui teren către Stoica Alexandru și Stoica Vasilica Veronica în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, strada Dealul cu Piatra nr. 3, bl. 28, sc. B, ap. 24, prin edificarea unui balcon”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Marcian Cosma părăsește sala, suntem 24 prezenți din acest moment.

Trecem la punctul nr. 27 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren în suprafață de 1 mp către SC GDF SUEZ Energy România SA în vederea executării lucrărilor de „Amplasare stație de protecție catodică pe locația,, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, din Municipiul Ploiești, județul Prahova”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 28 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren în suprafață de 1 mp către SC GDF SUEZ Energy România SA în vederea executării lucrărilor de „Amplasare stație de protecție catodică pe locația,, str. Gândului, din Municipiul Ploiești, județul Prahova”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 29 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren în suprafață de 1 mp către SC GDF SUEZ Energy România SA în vederea executării lucrărilor de „Amplasare stație de protecție catodică

pe locația» str. Petrolului, nr. 16( în incinta Liceului Tehnologic Tehnologic 1 Mai) din Municipiul Ploiești, județul Prahova”.


Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de ho

Cine este pentru?              24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 30 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația „Habitat for Humanity” România a terenului proprietatea municipiului Ploiești, situat în str. Dragănești nr. 79, în suprafață de 1537,43 m.pj\

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 31 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind organizarea de licitații publice deschise cu strigare pentru vânzarea unor terenuri din domeniul privat al Municipiului Ploiești”.

DL Paul Palaș

Așa cum explicam în precedenta mea intervenție, municipiul Ploiești are o reală problemă legată de modul în care își fundamentează veniturile. Din taxele și impozitele pe care ploieștenii le plătesc atât cât și din cotele defalcate din impozitul pe venit, care tot taxe și impozite sunt și acelea, și TVA, din nefericire, la momentul acesta Ploieștiul reușește să strângă în jur de 400.000.000 de lei. Din aceștia, aproximativ 370.000.000 de lei ne sunt necesari pentru buna funcționare a instituțiilor subordonate. în consecință, municipiului Ploiești, vă rog să constatați că îi mai rămân 30.000.000 de lei pentru dezvoltare.

Ca să putem face ceva în acest municipiu, în ultimul timp s-au ales și alte soluții: ne-am împrumutat la bănci, suntem împrumutați la momentul acesta prin creditul BRD aproximativ 100.000.000 de euro, încercăm să atragem și fonduri europene, tocmai v-am făcut vorbire că le tragem așa de bine că amânăm pentru anul viitor, din 80.000.000 de lei retragem vreo 12.000.000 de lei.

In consecință, suntem încă sub imperiul unui mare semn de întrebare: de unde facem noi rost de bani de dezvoltare? Tăierea unor bani din buget, tăierea de la investiții, însemnă să ne afectăm viitorul. Dacă noi nu reușim să producem bani atât cât să funcționăm, nu reușim să construim un viitor pentru generațiile care vin după noi. Pentru a face rost de bani avem și alte posibilități de a acționa, una dintre ele este aceea de a ne uita în propria curte și a vedea dacă avem ceva care ne prisosește și, dacă avem ceva ce ne prisosește, dacă e oportun să vindem sau nu.

Din declarațiile verbale ale directorului de patrimoniu, dacă cifra este incorectă nu este vina mea, Ploieștiul deține aproximativ 800 de proprietăți, prin acest^^ntpfegând apartamente, terenuri, tot ce înseamnă proprietate imobiliară în Ploiești^^aQ7^^Mavere pe care nu ești în stare să o gestionezi și să stai să plângi că nu ^^emi^ș^^mTO prostie, este dovada supremei prostii. Domnule consilier Pană, este aâeyăra^^^ui^w avem locuințe care, în urmă cu o săptămână s-au dărâmat de la o sîKgtiră\plWfeyP^țe corect?

Dl. George Pană

Una singură.

DL Paul Palaș

Da, dar au mai fost și altele.

Am vrut să demonstrez practic că municipalitatea, în acest moment, nu este capabilă să gestioneze bunurile pe care le are.

Concluzia la care îmi permit să ajung este că municipalitatea trebuie să ajungă la concluzia că o sursă pentru dezvoltare o reprezintă și înstrăinarea unor bunuri pe care le are și folosirea acestor bani pentru dezvoltare, nu pentru funcționare.

Pentru asta, în opinia mea, trebuie dezvoltat un proiect, nu să vii pe ordinea de zi cu un proiect în care să vrei să vinzi trei terenuri de câteva sute de metri pătrați, ci să vii cu un proiect general în care să propui: noi, în patrimoniu avem aceste proprietăți, din acestea considerăm că utile nu sunt acestea și că ar fi util să le vindem pe acestea. Din vânzarea acestor proprietăți, preconizăm că vom scoate atâția bani, din acești bani, vom face asta, asta, asta! Acesta se numește un proiect făcut cu cap.

In opinia mea (și nu voi vota acest proiect) să vii pe ordinea de zi cu un proiect în care prezinți intenția de a vinde fără să spui în definitiv ce dorești să faci mai departe, ce politică vrei să adopți, nu este în regulă.

Mai mult decât atât, în proiectul acesta avem un preț de pornire la licitație, pentru unul din terenuri, cel de pe strada Predeal de 68 de euro plus TVA/mp, pentru celelalte două terenuri de 75 de euro plus TVA/mp. Eu nu mi-am permis niciodată și nici nu-mi voi permite vreodată să contest o lucrare a unui expert dar nu pot să nu constat o diferență majoră între terenul pe care noi l-am vândut către Interex și terenul pe care intenționăm să-1 vindem astăzi unor terți, prin licitație.

Este posibil ca respectiva firmă să fi făcut evaluarea corect dar, așa cum am cerut la momentul vânzării terenului către Interex un răspuns suplimentar de la evaluator: domnule evaluator, este corect ce spui matale în respectiva evaluare, sau nu este corect? Solicit ca același lucru să se întâmple aici pentru că este o diferență foarte mare, 75 de euro/mp pentru un teren tot undeva mărginaș la 48 de euro, e ceva ce-mi scapă.

In concluzie, eu propun prorogarea acestui proiect, pe de o parte în vederea construirii unei politici corecte, unui proiect privind patrimoniul municipalității, să vedem ce dorim noi să facem cu bunurile pe care le avem în patrimoniu, stăm în continuare pe ele ca o cloșcă și nu suntem în stare să le administrăm sau încercăm să le utilizăm într-o formă care să ne fie nouă utilă pentru dezvoltarea municipiului.

A doua solicitare pe care o am către executiv este să ne lămurim cum este domnule cu evaluările astea pentru că nu aș vrea ca peste câțiva ani de zile să ne trezim că dăm cu subsemnatul pe la cine știe ce instituție că un evaluator a făcut așa cum a crezut el că seadministrațiilor din 2000, 2004 când am vândut cam jumătate din orașul acesta.

Domnule consilier, cu respectul pe care vi-1 acord, eu cred că o administrație locală nu se construiește pe vânzări, se construiește pe surse de finanțare, ele există și, dacă vreți vă dau un singur exemplu: obligațiunile municipale. Sunt sursele principale de finanțare de care fiecare cetățean al acestui oraș și al oricărei comunități poate fi cointeresat în dezvoltarea lui. dacă ajungem să vindem terenuri ajungem la interpretări de genul acesta: este oare prea ieftin, e prea scump. Dacă ajungi să vinzi un teren cu 45euro/mp într-o zonă în care piața spune că sunt 200 de euro, sunt păreri deja subiective.

Și atunci, părerea mea este că astfel de acțiuni nu ne duc decât a rezolva punctual problemele orașului. O dezvoltare care tinde spre zero.

Venisem cu propunerea să introducem și o comisie din partea consiliului local pe care n-o văd, la art. 5 spune că numai Primarul face comisia, dar respectabilul nostru coleg m-a determinat ca grupul nostru să voteze împotriva acestui proiect pentru că (și vreau să se menționeze în procesul verbal) sunt alte surse de finanțare privind dezvoltarea unei comunități locale, nu numai credite bancare. încercați să veniți cu o propunere privind obligațiunile municipale pentru cetățenii acestui oraș, în care dobânzile să le dăm lor și nu băncilor.

DL Gheorghe Sîrbu

Sunt de acord cu grija pe care o are dl. consilier Palaș vizavi de venituri și cheltuieli și că nu ne rămân decât 30.000.000 pentru dezvoltare, mi-a plăcut modul în care a prezentat relația dintre venituri și cheltuieli, cât avem pentru dezvoltare, dar vreau să-1 întreb: unde a fost dumnealui când am cumpărat cu 1 milion de euro și nu știu oportunitatea, clădirea de la Peco? Am cheltuit 1 milion de euro s-o închiriem, care a fost utilitatea?

DL Paul Palaș

Oportunitatea constă în faptul că, prin chiria pe care o încasează SC Hale și Piețe, în 5 ani de zile se amortizează clădirea. Este simplu, calculați.

DL Iulian Teodorescu

Are cuvântul dl. Constantin Popa.

Dl. Constantin Popa

Mulțumesc domnule președinte!

Aș vrea să discut concret pe proiect. într-adevăr, suntem într-o situație în care bugetul este dezechilibrat, ar fi foarte frumos un proiect așa cum a spus dl. consilier Palaș, să avem o viziune de ansamblu asupra a ce vrem să facem în perioada următoare dar am găsit acum o oportunitate locală în care să mai aducem niște bani la buget și între a aduce acești bani și a ține aceste terenuri nefolosite care nu generează absolut nimic și nici valoare ulterioară, eu cred că ar fi bine să începem cu pași mărunți până când vom reuși să facem acel proiect general.
DL Costel Horghidan

Propunerea colegului nostru, Palaș, să știți că are și o parte poate vedea ce cumpărăm și cu cât cumpărăm și ce vrem să vindem și' fCUfC^ț®

Discutăm aici de un evaluator care deja ne-a pus în două situațji rn|ivm :ât nepotrivite, una cu un preț de 3 ori mai mare decât cealaltă făcute de                 de

evaluare. Și atunci, în situația aceasta eu cred că nu este singura societat° muare de pe teritoriul României și propun să căutăm și o altă societate care îndeplinește condițiile și este agreată de către forurile de specialitate să facă această evaluare. Atunci bănuiesc că totul este corect.

Din punctul meu de vedere să știți că adevărul este pe la mijloc, sunt într-adevăr terenuri care nu au nicio de perspectivă pentru municipalitate nu datorită faptului că ar avea ceva dar, ori sunt prea mici, ori nu se poate dezvolta o chestie deosebită dar pot fî vândute la un preț bun și atunci lucrul acesta trebuie făcut pentru că oricum va rămâne acolo forever. In același timp, nu trebuie nici să ne lansăm a cumpăra în continuare alte obiective și alte imobile pentru că eu îi dau dreptate colegului Palaș, că în 5 ani se amortizează dar, în 5 ani poate să moară capra și atunci nu am făcut nimic. Dacă e moartă putem să avem bani la capul ei că nu-i mai folosește la nimic. De asta trebuie să fim mai atenți și când cumpărăm și când vindem.

D1. Constantin Popa

Aș vrea să mai fac o completare asupra modului în care se realizează această acțiune: nu putem să discutăm aici de un preț ci de un preț de pornire. Prețul de vânzare se va stabili prin licitație cu strigare, este cel mai corect mod de a vinde ceva. Licitația cu strigare înseamnă că poate să ajungă și la 300 de euro metru pătrat sau poate să rămână la 75 de euro dar este prețul cel mai corect de pe piață.

DL Iulian Teodorescu

Vă mulțumesc! Vă cer asentimentul pentru a-i da posibilitatea domnului senator Augustin Mitu de a ne spune câteva cuvinte.

Cine este pentru?                    24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru dl. senator Augustin Mitu poate lua cuvântul.

DL Augustin Mitu

Mulțumesc domnule președinte! Nu-mi propusesem să iau cuvântul, știam care este regulamentul consiliului local, că nu aș avea dreptul să intervin decât cu acordul dumneavoastră.

Sunt puțin dezamăgit de faptul că în funcție de momentul la care se ține un discurs, în funcție de partea de care ne aflăm, la putere sau la opoziție, punctele tari devin puncte slabe, în oglindă, punctele slabe devin puncte tari sau amenințările devin avantaje. Este păcat pentru că, încercând să citesc dincolo de ceea ce au declarat unii dintre colegii consilieri, pe toți ne interesează soarta municipalității și, cu precădere, soarta financiară pentru că este o realitate pe care o știm cu toții, de mai bine de 4, 5 ani de zile ne aflăm într-o criză economică, acele posibilități de finanțare de care amintea un coleg la un moment dat sunt greu de atins în acest moment în care sursele sunt din ce în ce mai puține. Pe de altă parte însă, sunt niște reglementări legale legate de îndatorarea


‘Dmunicipalităților și are niște limite de care nu putem trece iar acele q^^ațf acest grad de îndatorare pe care, întâmplător sau nu, municipalita superior - și nu e decizia acestui consiliu, pentru că s-a ajuns aici decizii anterioare pe care le-au luat celelalte consilii, tot cu gândul c primul loc și trebuie să încerce să finanțeze dezvoltarea orașului.

M-aș fi bucurat să nu mai văd această încrâncenare care este evident afectată de forța politică pe care o reprezentăm la un moment dat, de dreapta, de stânga. Poate că cea mai bună idee ar fi trebuit să fie cea pe care domnul Palaș a ridicat-o. Este evident că astăzi, nu numai în municipiul Ploiești dar și în alte municipii din țară și alte localități, nu au capacitatea să gestioneze un patrimoniu imobiliar. Știți și dumneavoastră lucrul acesta, sunt o serie de locuințe sociale, locuințe care sunt date în folosință unor persoane care au dificultăți dar care ar vrea să investească, să repare dar nu pot să facă lucrul acesta pentru că nu sunt proprietari și nu le dăm acordul. Pe de altă parte, noi nu suntem în stare să reparăm aceste locuințe. Eu primesc la audiențe, săptămânal persoane - sunt aici martori directori din primărie pe care îi sun - care spun: am casă de la primărie, plouă în ea, nu pot s-o repar eu, trebuie s-o repare primăria. Primăria nu poate face acest lucru pentru că nu are bani, ar trebui să lăsăm la o parte această patimă politică și să vedem care ar fi aceste proprietăți care poate că ar fi mai bine gestionate și administrate dacă le-am da în proprietate persoanelor fizice. Sunt nenumărate cazuri ca acestea, vedem terenuri, curți care sunt date cu chirie, casele sunt proprietatea persoanelor fizice dar ei plătesc un fel de chirie la noi, nu pot să îngrijească curtea pentru că nu e proprietatea lor, nu au niciun interes s-o facă pentru că ar face muncă patriotică. Să alegem aceste proprietăți, așa cum discutam de clădirea unde își desfășoară Tribunalul activitatea, să alegem astfel de proprietăți care să ne aducă astfel de beneficii și un plus de valoare. în situația respectivă, faptul că pe o piață imobiliară care știți că e în cădere noi, municipalitatea, dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ați decis și vă felicit pentru aceasta, ați reușit să aduceți în patrimoniu și să vă recuperați investiția în 4, 5 ani de zile în domeniul imobiliar este un exemplu de foarte bună practică. în domeniul imobiliar, recuperarea unei investiții este de la 10, 12 ani în sus, sunt specialiști în domeniu care pot să vă confirme lucrul acesta.

Ca atare, v-aș ruga să vă aplecați, poate chiar prorogați până la urmă ca să mai studiați proiectul de hotărâre de consiliu și să avem acea politică a municipalității referitoare la administrarea proprietăților. Adevăruri s-au spus și de o parte și de cealaltă, v-am spus argumente, pentru unii au fost defecte, pentru alții au fost puncte tari. Este mult mai bine așa dar este o sursă de finanțare pe care o aveți la îndemână și eu îmi permit să pun o întrebare la care nu aștept răspunsul: am reușit, pentru că mulți sunteți consilieri cu state vechi, să avem un inventar corect al patrimoniului municipiului, îl avem astăzi? Nu! Asta este de fapt problema.

Mulțumesc foarte mult!

Dl. Gheorghe Sîrbu

Sunt de acord cu dumneavoastră domnule senator. Dacă aveam veniturile pe care nu puteam cheltui anul acesta, eram de acord cu dumneavoastră să cumpărăm această clădire cu 1 milion de euro dar, atâta timp cât noi nu avem venituri necesare pentru a


acoperi cheltuielile, venim în consiliu și spunem ca nu am făcut ife^ațiilg|îi^șcplî| e lipsă de bani dar am dat 1 milion ca să cumpărăm. Nu știu dacă ne tre^tfia^afe^a aceea.

DL Iulian Teodorescu

Am să vă răspund eu: acei bani investiți au fost 700.000 de euro, în--Uceăxcîăuire s-au mutat Tribunalul și Judecătoria Ploiești, s-a rezolvat o problemă deosebită a justiției pentru că în vechiul local al Tribunalului Ploiești nu se mai putea sta dacă Doamne ferește venea un cutremur de peste 6 grade pe scara Richter. Era și o clădire care devenise practic de neadministrat din cauza vechimii, a uzurii și a numărului de dosare care, la această oră există. A fost o investiție care a fost făcută de societatea Hale și Piețe care în 3 ani de zile va intra pe profit de pe urma acestei investiții iar faptul că rămâne această clădire în patrimoniul societății Hale și Piețe, cred că este un câștig pentru municipalitate.

S-au spus păreri din toate unghiurile spectrului politic, s-au spus multe lucruri reale și vreau să vă spun că administrația Ploieștiului, dl. primar Bădescu, așteptăm de la dumneavoastră propuneri efective pentru a însănătoși piața bugetară a municipiului Ploiești, vă invităm chiar la o dezbatere în următoarele zile pe această temă, dezbatere care am prefera să nu fie politică, ci administrativă, dacă vreți de afaceri în administrație.

Acestea fiind spuse, mai există intervenții la acest punct pe ordinea de zi?

Dna. Paulica Drăgușin

Pun o întrebare la care nu aștept răspuns: dacă vindem acum tot, aveți certitudinea că viitorii primari nu se vor mai confrunta cu probleme financiare și nu vor mai avea nevoie la un moment dat să vândă ceva pentru a se descurca?

Dl. Iulian Teodorescu

Nu se va vinde tot, după o inventariere care va fî făcută în mod serios, cu responsabilitate, probabil că se vor vinde numai acele imobile care nu pot fî obiectul unor investiții din partea municipalității pentru că vă rog să mă credeți: nu știu dacă rentează pentru municipiu să construiască ceva pe o suprafață de 250m. în schimb, sunt mulți oameni care doresc teren pe care să construiască o casă în care să locuiască.

DL Paul Palaș

Exact asta spuneam și eu: o analiză atentă a fiecărei proprietăți în parte în urma căreia să ajungem la o concluzie, ce proprietate este utilă și ce nu este utilă astfel încât să dezvoltăm acest proiect.

DL Iulian Teodorescu

Invităm comisiile cu această ocazie să vină cu un proiect de hotărâre prin care să creăm o comisie care să aibă în grijă acest lucru.

Sper că nu mai sunt intervenții. Supun la vot propunerea domnului Palaș, de prorogare a proiectului de hotărâre pentru ședința viitoare:

Cine este pentru?                17 voturi

Cine este împotrivă?             4 voturi

Dacă se abține cineva?           3 abțineri

Cu 17 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Constantin Popa, Răzvan Ursu, Cristian Ganea și Larisa Băzăvan și 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Gheorghe Popa, Marilena Stanciu și Ionuț Vîscan, proiectul de hotărâre a fost prorogat.


Trecem

înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 2508,48 m.

Bulevardul Republicii către S.C. MC DONALD’S ROMANIA S, 4853”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

19 voturi

5 abțineri

Cu 19 voturi pentru și 5 abțineri, cele ale domnilor consilieri Radu Socoleanu, Cătălina Bozianu, Gheorghe Sîrbu, Constantin Minea și Râul Petrescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Punctul 33 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință de necesitate unui imobil proprietatea municipiului Ploiești și repartizarea acestuia”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctele introduse suplimentar pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul PloieștF.

Dacă există intervenții la acest punct de pe ordinea de zi? Dl. Socoleanu, aveți cuvântul!

Dl. Radu Socoleanu

Am două probleme de menționat: la începutul hotărârii scrie că este expunerea de motive a primarului și raportul de specialitate este al SC Transport Călători Express. Ce caută SC Transport care va primi acest serviciu? Nu are ce să caute în raportul de specialitate. Să scoatem SC Transport Călători Express, nu este normal, nu este legal.

Și la art. 5, împreună cu colegii mei din AGA, care sper că-și păstrează punctul de vedere, am discutat să-1 scoatem și să anulăm regulamentul pe care-1 invocăm aici dintr-o hotărâre din 2009 dând un termen pentru crearea unui nou regulament. Cu tot respectul pentru colegi, sper că toți l-ați citit, este vorba de un regulament în care se face copy-paste al hotărârilor de Guvern și legislației în vigoare nepunctând foarte clar responsabilități pe compartimente, cum se desfășoară serviciul și aș vrea ca împreună cu dumneavoastră să aprobăm acest amendament, să dăm un termen de 30 de zile vă propun eu, dacă există și o altă propunere, pentru a veni în consiliu cu o propunere de un regulament într-adevăr corect. Conform Legii nr. 92/2007, acest lucru trebuie redactat de către consiliul local împreună cu noua societate pe care am creat-o.DL Iulian Teodorescu


Domnule consilier, am să va propun un târg: nu putem adopta delegarea.''gestiunii fără prezența regulamentului. Eu vă propun să adoptăm astăzi această^^fegSjji^^ vreți, de principiu, cu acest regulament, urmând ca în ședință extraordinară să^riiodifîcăm regulamentul. Ne impune legea să adoptăm împreună cu regulamentul și, haideți ca în două săptămâni, într-o extraordinară, să rezolvăm problema regulamentului.

Vă mulțumesc pentru înțelegere.

DL Radu Socoleanu

De acord cu dumneavoastră, menționând ca acest punct de vedere, de comun acord, într-o ședință viitoare, până la sfârșitul anului, să dăm un termen, să venim cu un nou regulament.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Noi facem delegarea serviciului astăzi. întrebarea mea este: cum a funcționat până astăzi societatea, legal?

DL Iulian Teodorescu

Da, a existat o hotărâre prin care ați fost de acord cu transformarea regiei de transport în societate comercială. Ca atare, în baza acelei hotărâri, când s-au adoptat o serie întreagă de articole care vizau personalul, bugetul, toate celelalte obiective ale unei societăți comerciale, în baza acelei hotărâri a funcționat până acum societatea de transport. Practic a fost o transformare a ceea ce a însemnat regia în societate. A fost o perioadă îndelungată în care actele au stat la Registrul Comerțului pentru a fi autorizată această funcționarea acestei societăți. Nu vă gândiți că s-a făcut transformarea de pe o zi pe alta, a durat câteva luni de zile.

DL Radu Socoleanu

Confirm ceea ce spuneți, societatea a funcționat perfect legal, Legea nr. 92/2007 permite administrațiilor locale ca, într-un termen rezonabil să realizeze caietul de sarcini sau să decidă dacă este delegare de gestiune directă sau delegare de gestiune pe altă formulă. In acest moment SC Transport Public Express funcționează în perfectă legalitate.

DL Iulian Teodorescu

Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu promisiunea ca într-o lună de zile să avem un regulament nou.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr, 393/07.12,2009 privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței în administrația locală prin perfecționarea personalului Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***


Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Ploiești șiS.C. "VIKOD MIRAJ” S.R.L., pentru exploatarea în comun a spațiului comercial situat în Ploiești, Șoseaua Vestului, Complex Lămâița, capăt traseu 35, ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind imobilul situat în Ploiești, B-dul Republicii nr. 271”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Amenajare Spital Pediatrie și parcare supraetajată” P-ța Eroilor nr. IA, str. Cuza Vodă F.N., Ploiești”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


***                          ■ ■v'XyX

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea. Planului Urbanistic Zonal “Parcelare teren pentru construirea de locliipiejn^jy^iuale^ prin ANL” str. Cosminele, nr. 11 A, Ploiești”.                                       /

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâm Cine este pentru?                     23 de voturi

Cine este împotrivă?                   1 vot

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Gheorghe Sîrbu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Ridicare restricție de construire” ob. secundar: construire locuințe P+1E, branșamente, împrejmuire, Tarla 39, P A562/38, Ploiești, jud. Prahova”,

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cadrul Hotărârii Consiliului Local nr. 327/27.08.2013 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal „Bază sportivă de minifotbal” strada Andrei Mureșanu, nr. 76 Ploiești”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Vă rog să nu plecați, am două probleme cu care vreau să vă rețin. Cer permisiunea dumneavoastră ca dl. profesor Samoilă să ia cuvântul câteva minute.

Cine este pentru?                    24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, dl. profesor aveți cuvântul.

Dl. prof. Samoilă

în primul rând, vă mulțumesc foarte mult!


6, $a|care a cestei


f vecini cu


Domnilor viceprimari, doamnelor și domnilor consilieri,^ Matei Basarab de la Dinu a fost închiriată unei societăți comerd deschis un punct de lucru aici în Ploiești, Școala Internațională școli nu a fost folosit și nu este folosit în totalitate pentru activita Sunt săli de clasă în afară de cele 4 ocupate de elevii Școlii Toni școala respectivă, care sunt folosite absolut nenormal, sunt spații de locuit pentru profesorii turci. In fiecare seară acolo este aprinsă lumina, este spațiu de hotel, ceea ce nu este corect pentru un spațiu de învățământ. Cu atât mai mult cu cât, atunci când a fost închiriată clădirea a fost încălcat art. 7 din Legea educației naționale care spune clar că locațiile instituțiilor de învățământ nu se privatizează. Acolo este școală particulară, acolo intră toată lumea pe bani, sunt 2.454 de euro pe an pentru cetățenii care își duc copiii acolo.


In urma discuțiilor cu cetățenii din Vest, propunem ca acele săli de clasă care nu sunt folosite pentru activitatea didactică din școală de către patronii turci, să fie transformate în săli after school pentru că foarte mulți copii au nevoie de o educație și o instruire după programul școlar. Știm cu toții că problema educației viitorilor cetățeni ai Ploieștiului trebuie să ne preocupe în mod deosebit. în acest sens, propun amenajarea sub egida primăriei a acestui spațiu de școală în care copiii să fie primiți nu numai în zilele de lucru ci și sâmbăta și duminica pentru că oamenii au nevoie de spațiu și de timp pentru cumpărături, evenimente, și altele. Unde vor lăsa acești copii?

Al doilea aspect este cel al pregătirii lecțiilor pentru copiii care pleacă de la școală. Dumneavoastră știți că în sălile unde sunt amenajate aceste clase de after school, sunt copii din mai multe clase. Nu pot fi pregătite lecțiile copiilor de la clase diferite care stau împreună. Cetățenii de acolo pot fi consultați și cei care doresc, contra cost, să aducă copiii acolo, cu procurarea materialelor necesare de la celelalte școli din municipiul Ploiești care nu se folosesc, cărți care nu se mai folosesc sau nu mai sunt copii, să poată fi pregătiți acolo. Acești copii pot fi aduși acolo și sâmbăta și duminica și în zilele de sărbătoare când părinții au probleme, este greu să te duci cu copilul de 3 ani la o petrecere dar dacă ști că ai unde să-l lași unde să primească și educație sau supraveghere, eu zic că este foarte bine. Personalul didactic sau cei care vor să participe la asemenea activități ar putea fi retribuiți, remunerați prin fondurile încasate prin administrația locală pentru așa ceva și remunerați ca atare. De asemenea, ar putea să fie accesat și un ajutor pentru cei care au probleme financiare.

Propunerea o las la dumneavoastră, la consiliul local.

DL Coste! Horghidan

în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat în aprobarea hotărârilor pentru dezvoltarea proiectului „Ploiești, inima mea” și vă anunț cu mare bucurie că Ploieștiul a luat locul I pe țară în acest proiect.

Vă mulțumesc!

DL Iulian Teodorescu

Vă mulțumim și noi pentru inițiativa dumneavoastră.

Dna. Larisa Băzăvan

Mă scuzați că intervin, lucrez la Școala Toma Caragiu, noi avem after school la școală, nu avem nicio legătură cu școala aceasta privată.


DL Iulian Teodorescu                                             fA

După ce analizăm și noi problemele, vedem despre ce este/^brba, nu mai\intrăm acum în dezbateri.

Vă mulțumesc pentru participare, vă doresc week-end plăcut.


Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


)

Verificat, director Șimona Albu

Jl

întocmit, consilier Elena Bucur