Proces verbal din 19.12.2013

Proces verbal din 19 decembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 19 decembrie 2013

La ședință au participat un număr de 25 de consilieri din 27 în funcție, lipsind domnii consilieri: Cristian Dumitru și Puiu Neagu.

La ședință au mai participat:

D-na. Oana Cristina Iacob           - Secretar

Ședința a fost condusă de domnul consilier Iulian Bolocan.

D1. Iulian Bolocan

Bună ziua!

Vă propun mai întâi să ascultăm Imnul de stat.

*

A

In sală se află 25 de consilieri, lipsind domnii Dumitru Cristian și Neagu Puiu Daniel, înainte de a începe ședința de astăzi vă anunț că avem o informație proaspătă: nou! lider de grup al Partidului Național Liberal este George Botez, l-a ajutat Dumnezeu acum în luna cadourilor și-i dorim sănătate și aș vrea ca acest lucru să fie în folosul cetățeanului și se reflectați la o maximă a lui Confucius: „Să nu fiți trist că n-ați fost remarcat, să fiți trist ce nu ați făcut ceva remarcabil!”

Față de ordinea de zi anunțată sunt câteva modificări: se retrag următoarele puncte:

  • - punctul nr. 8 „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului dc

venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești pe anul 2013 și estimări pt anii 2014-2016”                             '

  • - punctul nr. 19 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor k condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiulu Ploiești în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicați electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul dt utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privim construirea de rețele de comunicații electronice”',


  • - punctul nr. 37 „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiulutcie^feiăbilitt <i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Deviere rețele tehnico^efțțli^ire\ a parcare str. Cuza Vodă“\

  • - punctul nr. 40 „Proiect de hotărâre privind aprobarea ittdicat^ilvf\^hnico economici și a documentației “Studiu Tehnico-Financiar amplasare șl&pilf're sistem parcare 12 locuri pe teritoriul Municipiului Ploiești” strada Văleni nr. 1-3 bl. 331-K\

  • - punctul nr. 41 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare de funcțiune în subzonă mixtă - servicii, comerț, locuințe, mică producție-M1 și stabilire indicatori urbanistici”, Ploiești, B-dul București, T39, A569/61 si 62”.

De asemenea, se introduc suplimentar următoarele proiecte de hotărâre:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiești încheiat cu societatea Apa Nova Ploiești ~ inițiat de primar Iulian Bădescu.

Dacă sunt comentarii? Dl. Sîrbu:

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc domnule președinte! Nu voiam să încep eu dar aceasta este situația. Stimați colegi, v-aș ruga să votăm împotriva introducerii pe ordinea de zi a acestui proiect deoarece acest proiect prevede creșterea tarifului la apă cu 8,5 și suntem în luna cadourilor și așa cum nouă, copiii ne-au adus bucurii prin cântec, noi nu putem să aducem ploieștenilor tristețe. De aceea, v-aș ruga să votați împotriva introducerii pe ordinea de zi, așa cum am spus-o și în comitetul de coordonare de la Apa Nova, dacă vor să facă investiții, să nu le facă din banii ploieștenilor, să le facă din banii lor că au destul profit.

D1. Iulian Bolocan

Mulțumim domnule consilier!

Supun la vot propunerea domnului consilier Sîrbu:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

>

Cu 9 voturi pentru, 17 voturi împotrivă și 1 abținere, cea a domnului Costel Horghidan, propunerea domnului consilier Gheorghe Sîrbu nu a fost aprobată.

8 voturi

16 voturi

1 abținere

9


*

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

18 voturi

7 voturi

Cu 18 voturi pentru și 7 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Iulian Bolocan, Cătălina Bozianu, Paulica Drăgușin, Silviu Constantin, Costel Horghidan, Gheorghe Popa și Marilena Stanciu, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.


Supun al vot introducerea pe ordinea de zi: ,

cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2

de Eficiență Energetică și Energii Regenerabile” -

Cine este pentru?            25 de voturi

Cine este împotrivă?         -

Dacă se abține cineva?       -

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

Supun al vot introducerea pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind numirea Președintelui de ședință - inițiat de primar Iulian Bădescu.

Cine este pentru?            25 de voturi

Cine este împotrivă?         -

Dacă se abține cineva?       -

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost modificată:

Cine este pentru?            25 de voturi

Cine este împotrivă?         -

Dacă se abține cineva?       -

Cu 25 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

***

Primul punct pe ordinea de zi: „Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 29 noiembrie 2013"

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi

Cu 25 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „întrebări și interpelări". Cine se înscrie la cuvânt? Dl. consilier Socoleanu, dl. Horghidan, dna. Băzăvan, dl. Palaș și eu.

Dl. Radu Socoleanu

Mulțumesc domnule președinte, am 3 întrebări: cine a dat aprobarea pentru montarea acelui carusel la capătul străzii Toma Caragiu, în fața actualului sediu al ACR-ului, acea monstruozitate, montat pe un pietonal care pe Primăria Ploiești, pe Consiliul Local ne-a costat peste 2 milioane de euro? Nu aș vrea să ascult sursele dar, se pare că aprobarea vine din partea SGU-ului, o entitate care a început să cam își facă de cap. Nu cred că este cineva prezent astăzi dar avertizez că, ca orice cetățean al municipiului Ploiești și SGU și orice entitate subordonată Consiliului Local se subordonează unor hotărâri de consiliu. Chiar dacă noi am aprobat în ședințe că parcurile sunt în administrarea SGU-ului, asta nu înseamnă că nu trebuie să treacă prin avize, prin aprobări, inclusiv la Comisia de urbanism și de amenajare a teritoriului, lucru care nu se întâmplă.


Acesta este un prim aspect și vedem cu toții ce se întâmplă acolq simplă persoană, un om amărât care a venit și a cerut o aprobare să Ploiești și i s-a dat. Același lucru s-a întâmplat și în fața magazinulu chioșc montat de luni de zile care nu a primit aprobarea comisiei 4, a lumea dă din umeri. Mă simt obligat să fac această interpelare și aceasta~înffebare să primesc un răspuns scris.

O altă problemă pe care vreau să o sesizez: de la ultima ședință de consiliu local s-au întâmplat evenimente la nivelul municipiului Ploiești și mă refer la situația suporterilor echipei Petrolul la deplasarea către Stadionul Ghencea și aș dori să ni se prezinte și nouă, legislativului local, finalizarea anchetei, ce s-a întâmplat în acele zile în municipiul Ploiești pentru că ne interesează și pe noi, sunt suporterii noștri, este orașul nostru, orașul pe care noi îl administrăm.

Acele evenimente au creat și ceva prejudicii societății de transport public local prin avarierea unui număr de autobuze. Am auzit cu toții ce s-a întâmplat în acele zile. Un lucru pe care vreau să-1 semnalez este că Liga suporterilor, prin reprezentanții lor au făcut un gest extraordinar de frumos și s-au angajat că plătesc ei reparația înainte ca noi să fim despăgubiți de societățile de asigurări la care noi suntem arondați. îi felicit pe această cale și cred că sunt în asentimentul tuturor colegilor mei că trebuie să știm și noi când pe teritoriul Ploieștiului avem astfel de evenimente extrem de delicate cu suporteri, oameni care vin la stadion de luni de zile și acest lucru m-a determinat să fac această interpelare că după evenimentele de acolo se vede că pe stadionul Ilie Oană a început să se strige trivialități, lucru care nu se mai întâmpla de la inaugurarea acestui frumos stadion care ne aparține.

Asta a însemnat că cineva i-a incitat pe acești tineri, pe acești oameni la violență și la distrugeri de bunuri, ceea ce nu-i caracterizează pentru că-i cunoaștem cu toții de ani de zile.

A treia întrebare pe care o pun și de asemenea, doresc un răspuns în scris este legată de situația patrimonială pe care o avem în acest moment cu Unitatea militară de pe strada Mărășești pe care noi am preluat-o acum câțiva ani și acolo sunt niște clădiri care, ulterior, după preluare, în anii 2005-2006 au fost predate către asociații nonguvemamentale, fundații de într-ajutorare și vreau să știu dacă aceste societăți și-au făcut datoria, și-au achitat datoriile către noi, au făcut ceea ce au promis pentru că astăzi avem pe ordinea de zi alt proiect de dezmembrare a unui teren care ne aparține, cel de la spitalul Județean, tocmai pentru a ajuta o astfel de organizație în vederea susținerii eforturilor sociale pe care și Consiliul Local și Primăria Ploiești le face.

Atât am avut de spus, vă doresc un an nou fericit tuturor pentru că este ultima noastră ședință și vă mulțumesc foarte mult!

Dl. Iulian Bolocan

Mulțumim domnule consilier, dl. Horghidan aveți cuvântul:

D1. Coste! Horghidan

Am o întrebare: vreau s-o întreb pe dna. Dumitru, am înțeles că se intră în etapa a II-a de reabilitare a Spitalului Municipal și aș vrea să știu în ce constau lucrările în această a doua etapă?

Dna. Carmen Dumitru


Vreau să vă mulțumesc că mi-ați pus această întrebare pentru Săgî mulțumesc Consiliului Local pentru grija pe care ați avut-o. Acest proiect câștigat de Spitalul Municipal care însemna 1 milion și ceva de euroX^r^ .       ___

acum să se facă decât o jumătate de tronson urmând ca acum, cu sprijinul^QgsiliuluLLocal, să înceapă etapa a doua. Asta înseamnă consolidare, recompartimentarea tuturor saloanelor pentru că, dacă vă amintiți, erau saloane cu 16 paturi și acum vor fi cu 3 paturi, rețeaua electrică, rețeaua de apă, canal. Astfel bolnavii de cancer se vor muta în totalitate în clădirea nouă care se va reabilita iar, în clădirea veche care deja este reabilitată, se va pune în funcțiune secția de chirurgie oncologică și ATI astfel încât nu numai bolnavii din județul Prahova cât și cei din județele limitrofe vor avea posibilitatea să fie tratați să nu mai fie pe listele de așteptare la București.

Dna. lolanda Băzăvan

Este numai o informare: comisia 6 a avut inițiativa unui proiect care se numește „împreună pentru copii”. A fost o idee frumoasă și sper că va fi în continuare iar acesta să fie numai primul an în care vom realiza acest gen de proiect. Ideea a fost următoarea: am solicitat școlilor și liceelor să le spună copiilor dacă pot să doneze câte o jucărie, rechizite, lucrușoare, tot ceea ce pot ei să doneze pentru alți copii nevoiași, colegii lor de altfel pentru că aceasta a și fost ideea pentru că toată lumea, în perioada aceasta se îndreaptă către orfelinate, către centre de copilași și ne-am gândit că de fapt și școlile au proprii lor copii nevoiași. Țin să amintesc școlile pentru că s-au mobilizat și au demonstrat că pot să participe la un proiect așa generos: Toma Caragiu, Radu Stanian, Berthelot, Sfânta Vineri, Sfântul Apostol Andrei, Rareș Vodă, Ioan Grigorescu, Grigore Moisil, George Coșbuc, Jean Monet, Andrei Mureșanu, Carmen Sylva și nu în ultimul rând Liceul Alexandru Ioan Cuza.

Am primit în aceste pachete bilețele de la copii și am găsit un bilet care eu cred ca exprimă mult mai bine decât mine ideea acestui proiect: „Bună! Eu mă numesc Ștefan, nu știu dacă ne vom întâlni vreodată. Sper să-ți fie bune lucrușoarele de la mine. Multă bucurie și sănătate. Cu drag, Ștefan! La mulți ani!”

Dl. Paul Palag

Stimați colegi, Serviciul de Gospodărire Urbană își desfășoară, în baza unei hotărâri de consiliu local, activitatea de blocare și ridicare mașini. Pe lângă SGU își dezvoltă business-ul și o firmă privată. Nu despre asta vreau să vorbesc astăzi chiar dacă, din păcate nu este deloc bine ceea ce se întâmplă acolo. Vreau să vă informez de faptul că în București, în Sectorul 2 un avocat (nu-i dau numele pentru că nu vreau să-i fac reclamă) a obținut îr instanță o decizie irevocabilă prin care se interzice ridicarea mașinilor de pe domeniu] public în lipsa undei decizii a Poliției Rutiere. Practic, există în jurisprudență că în acesi moment există posibilitatea ca, în orice localitate din țară, o persoană, considerată îndreptățită să conteste în instanță această activitate a SGU și să obțină interzicerea ei. Ma: mult, va obține odată cu interzicerea acestei activități și dreptul de a-și recupera banii plătit pentru taxele de ridicare.

în această situație, recomand Serviciului de Gospodărire Urbană să suspende activitatea de ridicare a mașinilor și rog onoratul consiliu să fie de acord ca, în luna ianuarie să rediscutăm hotărârea astfel încât să îndreptăm această eroare făcută.

Vă mulțumesc!

Dl. Iulian Bolocan


Am și eu 3 probleme: la ședința precedentă am semnalat 3                  un

răspuns de la dna. Iamandi referitor la cei care au intervenit în asfalt ș                   nte

au făcut reparații necorespunzătoare. Dumneavoastră îmi spuneți că a                  i și

s-au dus la Poliția Locală. Concret, cei care au fost implicați au fost s                   ; să

repare, nu Poliția Locală, o amendă nu repară asfaltul.

Albia râului Dâmbu a fost obturată de niște maluri de pământ căzute din amenajările


făcute de cei de la noul mall. Cei de la RASP spun: ne-am deplasat, am fost, am făcut poze din toate unghiurile, 3 D, ei știu. Nu există așa ceva, nu s-au deversat maluri de pământ. In final vă informăm că vom lua în regim de urgență măsurile necesare pentru rezolvarea situației. Adică ce? Să deversați pământ? Eu am fost acolo și am văzut.

A treia problemă era că nu am primit răspuns de la Henrich al IV-lea sau care era acolo, cine trebuie să răspundă? Și Rasputin a trăit în aceeași perioadă cu Mihai Viteazul, nu Rasputin, Nostradamus și de ce nu e acolo? A apărut fără voia noastră, noi nu dăm nicio aprobare?

Dl. viceprimar Iulian Teodorescu

Cele două statui amplasate în fața liceului Mihai Viteazul sunt un dar al Consiliului Județean pentru Primăria Municipiului Ploiești pentru ploieșteni. întâi a fost vorba de regele Franței mai apoi despre primul unificator al țărilor românești. Nu cred că cineva s-ar fi opus și, ca atare există toate autorizațiile și avizele pentru montarea acestor statui și amplasarea în acel loc.

D1. Iulian Bolocan

Mulțumim domnule viceprimar dar trebuia să treacă și pe aici.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea, post-mortem, a titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Ploiești profesorului emerit Nicolae Boaru”

DL George Botez

Domnule președinte am rugămintea să mă treceți și pe mine în rândul inițiatorilor și aș vrea să-i întreb și pe ceilalți colegi dacă vor.

Dl. Iulian Bolocan

Eu cred că toți membrii consiliului vor.

DL Costel Horghidan

Este foarte bine venită această măsură dar cred că pentru niște oameni de excepție și care, într-adevăr ne reprezintă și care și-au dedicat întreaga viață pentru cultura și oamenii acestui municipiu, cred că ar trebui să ne gândim să-i facem cetățeni de onoare înainte de e trece la cele sfinte.

Dl. Iulian Bolocan

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             25 de voturi

Cine este împotrivă?          -

Dacă se abține cineva?         -

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


'■‘X.

***           U \ h

U°-7

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotârâre^p^^^^iprj$țea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a muhicipiuluiPloJești pe anul 2013”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre: ^

Cine este pentru?             25 de voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Casei de Cultură a municipiului Ploiești “I. L. Caragiale”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             25 de voturi

Cine este împotrivă?          -

Dacă se abține cineva?         -

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             25 de voturi

Cine este împotrivă?          -

Dacă se abține cineva?         -

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2013”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             25 de voturi

Cine este împotrivă?          -

Dacă se abține cineva?         -

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016“.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de

Cine este pentru?             25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         -                           [r 3

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. \

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             25 de voturi

Cine este împotrivă?          -

Dacă se abține cineva?         -

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2013”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             24 de voturi

Cine este împotrivă? .      -

Dacă se abține cineva?         1 abținere

> »

Cu 24 de voturi pentru și 1 abținere, cea a doamnei consilier Marilena Stanciu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2013”.

Dacă sunt intervenții? Dl. Palaș, aveți cuvântul.

Dl. Paul Palas

Vă mulțumesc domnule președinte!

Am scăpat să intervin la momentul în care ați supus atenției proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului Spitalului Municipal Schuller. Voiam să vă informez de următoarele demersuri pe care consiliul de administrație le-a făcut și pe care dna. director Carmen Dumitru le pune în practică.

Primul dintre ele face referire la o strângere de fonduri pe care o face pentru finanțarea unui aparat de radioterapie pentru secția de oncologie. De ce intervin acum, în plenul ședinței, este pentru a face apel la fiecare dintre dumneavoastră care au business-uri sau care sunt implicați în gestionarea unor business-uri cu profit, să ia legătura cu dna. doctor pentru că există posibilitatea, conform codului fiscal ca orice firmă să facă o sponsorizare în limita la 3 la mie din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozituldatorat, sume care sunt plătite oricum sub formă de impozit pe proftt^ătre Jsta$ CțE alte cuvinte nu afectează cash flow-ul instituției sau firmei respective sufeniciQWimă^Banii respectivi sunt oricum dați.

Vreau să luați această prezentare și această solicitare ca pe o prezentar i situații destul de delicate sau dacă nu chiar disperate la nivelul secției de oncologie. Aparatul care era în dotare până mai acum vreo două săptămâni de zile, din nefericire este total nefuncțional, are venerabila vârstă de 44 de ani și, din nefericire, oamenii sunt nevoiți acum să meargă la București pentru un tratament de câteva minute.

îmi cer scuze pentru faptul că am inoportunat într-un astfel de moment atenția cu aceste lucruri dar poate fi o șansă pentru fiecare dintre instituții, pentru fiecare dintre firmele profitabile din această localitate să se implice în viața socială astfel încât să poată să ofere sprijin celor care au neșansa să se lupte cu o boală de genul celei de care am făcut amintire.

A doua chestiune pe care vreau s-o supun atenției dumneavoastră este faptul că, începând de săptămâna viitoare, clădirea care era nemodemizată a secției de oncologie va fi evacuată și va începe o igienizare totală acolo astfel încât să asigurăm condiții mai mult decât decente la nivelul întregului spital.

Tot ceea ce însemnă finanțare se face de la bugetul municipiului Ploiești.

Vă mulțumesc pentru atenție.

DI. Costel Horghidan

Fiecare lucru trebuie să aibă un început și puterea exemplului este cea care poate să creeze cărarea cea mai liberă pentru determinare. în acest sens, eu cedez cotizația de membru al consiliului local pe o lună de zile, pe luna ianuarie.

DL Gheorghe Sîrbu

Lăudabilă inițiativa domnului Palaș dar, l-aș întreba: nu era mai normal ca firma care ..... ridică mașini din Ploiești și se îmbogățește pe lângă SGU să ia câte 100 de lei și ceilalți 3 50 să intre în acest cont? Cine îl întreabă pe dl. director de la SGU cum a făcut contractul, știe cineva cine este firma respectivă înființată cu o lună înainte de licitație? Dl. Palaș are dreptate, noi trebuie să facem un efort deosebit și eu personal o să iau legătura cu dna. director și o să sponsorizez acest aparat dar nu era mai normal să ne gândim să-l schimbăm pe directorul acesta de la SGU care a luat-o pe arătură? Și mai sunt și alții.

Dl. Iulian Bolocan

Supun la vot proiectul de hotărâre de la nr. 12:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?            -

Dacă se abține cineva?          -

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul 13 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului di venituri și cheltuieli pe anul 2013 la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             24 de voturi

Cine este împotrivă?          -

Dacă se abține cineva?         1 abținere

Cu 24 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consili proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***


Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului pe călătorie la transportul urban de călători efectuat cu mijloacele de transport ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești”.

DI. Gheorghe Sîrbu

Am fost de acord să transformăm regia de transport local în societate comercială. Am dat-o pe mâna unor băieți, zic eu deștepți, și au zis că ei o fac profitabilă. Văd acum cu stupoare un proiect pe ordinea de zi în ultima lună a anului prin care noi dorim să băgăm din nou mâna în buzunarul ploieștenilor. Stimați colegi de vizavi de mine, de la USL, eu am rugămintea la dumneavoastră, dacă votați pentru, când ieșiți de aici asumați-vă în fața ploieștenilor și a presei acest moment deosebit prin care vom face cel mai scump bilet din țară, așa cum am făcut și gigacaloria cea mai scumpă și apa cea mai scumpă. Asumați-vă stimați colegi, nu vă uitați le mine și zâmbiți că băgăm mâna în buzunarul ploieștenilor.

Vorbea dna. consilier Băzăvan de nevoiași. Noi îi facem pe acești cetățeni nevoiași mărindu-le taxele în fiecare ședință. Nu vă gândiți că băgăm mâna în buzunarul celor care nu au bani?

Dl. Iulian Teodorescu

Cei 40 de bani cu care se majorează tariful se duc într-un fond de dezvoltare. Fostul RATP, actuala societate de transport are nevoie da bani pentru dezvoltare iar aceasta este o măsură pe care a solicitat-o consiliul de administrație și care a fost îmbrățișată și de reprezentanții noștri în AGA. Faptul că biletul devine 2 lei, nu va fi o problemă pentru ploieștean care oricum profită de banii mai puțini pe care îi plătește pe abonament. De regulă ploieștenii folosesc calea abonamentelor pentru a călătorii prin Ploiești iar, se pare că biletele se cumpără mai mult de cei care vin în Ploiești cu afaceri, cei care tranzitează. Prețul pe bilet nu se va reflecta în buzunarul ploieșteanului.

D1. Ionuț Ionescu

Cred că e ușor să spui politic, să arunci cu noroi vizavi sau de aceeași parte a baricadei. Aș vrea să-mi spună dl. consilier Sîrbu cum ar putea să introducă bani într-un aparat de tichete, pe care cu toții am spus la începutul acestui an că îl dorim, cum poate să introducă 1,60 lei? Cum o să primească rest 40 de bani?

D1. Gheorghe Sîrbu

Să știți că rectificarea când se face, se poate face și în minus. Având în vedere că tot am scumpit și taxele și impozite, puteam să-1 facem 1,50 lei.

DL Ionuț Ionescu

Dumneavoastră, 4 ani de zile ați scumpit biletul, ați tăiat de la oameni, noi încercăm oarecum să mai reducem.

D1. Gheorghe Sîrbu

Nu rezolvați nimic. Noi nu am mărit apa și canalul, nu am mărit salubritatea timp de 4 ani. Dar dumneavoastră nu ați fost în vechiul consiliu și nu aveți de unde să știți.

DL Iulian Teodorescu

Vreau să completăm la art. 1 data intrării în vigoare - 1 ianuarie

Dl. Iulian Bolocan

Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               13 voturi

Cine este împotrivă?           8 voturi

Dacă se abține cineva?        4 abțineri


Cu 13 voturi pentru, 8 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Iulian Bolocan, Cătălina Bozianu, Paulica Drăgușin, Silviu Constantin, Gheorghe Sîrbu, Gheorghe Popa, Costel Horghidan și Larisa Băzăvan și 4 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Marilena Stanciu, Râul Petrescu, Constantin Minea și Radu Socoleanu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul nr. 15 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești.

Dl. Gheorghe Popa

M-am uitat puțin pe această rectificare la SC Hale și Piețe și am văzut diminuarea veniturilor totale de 825.000 lei din care 144.000 erau proveniți din reducerea veniturilor neîncasate din închirierea care ar fi trebuit să aibă loc în piața Malu Roșu. Aș vrea să-l rog pe dl. director să ne spună dacă are un termen mai exact când se finalizează piața Malu Roșu, de unde provin aceste diminuări de venituri pentru că văd că nu și-au realizat aceste venituri din închirieri pe spațiile din piețele pe care le au în administrare și care este situația cu această societate și în administrarea acestor piețe?

Dl. Iulian Bolocan

Mulțumim domnule consilier. Mai sunt și alte comentarii? Dl. Sîrbu aveți cuvântul

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc domnule președinte!

Dacă cer diminuarea veniturilor cu 825.000 de lei, nu cumva dumneavoastră aveți un contract de mandat de realizat și la sfârșitul anului spuneți că ați realizat contactul și mai luați și o primă grasă din banii ploieștenilor?

Dl. Iulian Bolocan

O să-i dau cuvântul domnului director dar eu știu că la o ultimă interpelare, când a fost vorba de piața de la Malu Roșu, dl. director spune clar - 5 noiembrie. Aveți cuvântul domnule director.

DI. dir. Emanuel Ilie

Mulțumesc domnule președinte!

Prima remarcă aș vrea s-o fac la acest termen de 5 noiembrie. Dar, dacă se uită cineva mai atent pe înregistrarea care a fost făcută și a fost dată și pe anumite posturi locale de televiziune, am spus clar că se poate pe 5 noiembrie. Se poate pentru că, în momentul în care te apuci să construiești ceva de la nivelul zero, către interiorul pământului poți găsi și anumite probleme neprevăzute și anume: avizul de la Apa Nova, conform unor declarații ale altor consilieri care spun că nu îl am, îl am numai că Apa Nova a preluat în 1990 când era deja făcut și nu existau rețele de apă și canalizare. Eu am găsit trei magistrale de


canalizare sub piața Malu Roșu, ceea ce m-a făcut să refac proiectul metalică, infrastructura și bineînțeles și cu costuri suplimentare.

Referitor la buget, înainte să vă dau explicațiile pentru diminuare un lucru foarte clar: în anul 2013 am diminuat veniturile cu 825.000 de cheltuielile cu 915.000 de lei. Referitor la această diminuare a veniturilor, sunt venituri care

au fost diminuate datorită contractului cu clădirea de pe strada Văleni 44 care, în urma unor avize și aprobări suplimentare a întârziat în jur de vreo 4 luni, cu piața Malu Roșu care nu a mai adus acele venituri pentru că deja, în luna mai proiectul era deja făcut. Practic sunt 7 luni de zile în care nu am obținut nimic, dimpotrivă, am cheltuit din venituri obținute din alte piețe. Bineînțeles că este vorba și de parcarea pe care am preluat-o în administrare, tot cu întârziere pentru că au fost niște probleme administrative care trebuia să fie rezolvate și de către societatea care a administrat-o și de către noi, SC Hale și Piețe.

Vă mulțumesc!

Dl. Iulian Bolocan

Domnule director nu vă pot mulțumi. Vă aduc aminte numai cugetarea unui filosof, Nietzsche: “Nu sunt supărat că m-ați mințit, sunt supărat că nu mai pot avea încredere în dumneavoastră”. Ați spus foarte clar: 5 noiembrie și dacă vorbim de proiecte de execuție, dacă dumneavoastră aveați proiect de la început așa cum ați spus, acolo în finalizarea proiectului se vedea foarte clar avizul celor de la Apa Nova, Distrigaz, rețele, nu să faceți prospecțiuni din acestea în pământ să descoperiți nu știu ce conducte.

Este clar, nu ați respectat termenul nici de 5 noiembrie, nici în august. Atunci în august sau în iulie când am făcut interpelarea, dacă porneați de atunci cu proiectul în regim de urgență erați la zi acum.

Dl. dir. Emanuel Ilie

îmi permiteți să vă răspund?

Nu obțineam autorizația de construire a pieței Malu Roșu fără avizele pe care le-ați invocat. Acesta este un aspect iar problema cu Malu Roșu, pentru că a fost într-adevăr o mare problemă cu această piață și recunosc că s-au depășit termenele, la ora actuală închiderea pieței Malu Roșu este finalizată, se fac lucrări în interior, practic mâine se va turna betonul pentru astuparea și nivelarea terenului din interiorul pieței, sâmbătă se va turna un covor asfaltic pentru finalizarea infrastructurii iar, de luni încep montarea chioșcurilor care au ars în luna mai a acestui an.

DI. Iulian Bolocan

Bine domnule director să încheiem problema pentru că dumneavoastră dacă aveați proiect aveați și termene. Clar, nu ați avut proiect.

Dacă mai sunt comentarii?

DI. Gheorghe Sîrbu

Domnule director nu mi-ați răspuns dar nici nu aștept răspunsul. Vreau să spun numai un singur lucru: și eu poate votam acest proiect de hotărâre alături de colegii mei cu o singură condiție, dumneavoastră sunteți cel care ați dat pe sub mână (și îmi asum responsabilitatea celor spuse) Oborul care vă aducea profit de aproape 700 de milioane pe lună.

Dl. Iulian Bolocan

Supun la vot proiectul de hotărâre:


Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


16 voturi

9 voturi


Cu 16 voturi pentru și 9 voturi împotrivă, cele ale domnîlor^^^gii^K Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Cătălina Bozianu, Silviu Sorin, Larisa Bazăvari, Gheorghe Sîrbu, Gheorghe Popa, Marilena Stanciu, Costel Horghidan, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul nr. 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014”.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Am și o întrebare să știm și să votăm în cunoștință de cauză: sunt anumite taxe și impozite care cresc? Dacă nu cresc, votăm și noi.

Dna. Pir. Simona Dolniceanu Vișcan

Din ce am observat de la colegii mei, la SPFL nu avem absolut nimic majorat, nici amenzi, nici contravaloarea lucrărilor în regim de urgență, nici taxe și impozite dar, am înțeles că urbanismul a modificat câteva taxe pentru efectuarea lucrărilor în regim de urgență și la Stare Civilă la fel pentru lucrările în regim de urgență. în rest, toate taxele sunt la fel.

Dl. Iulian Bolocan

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               20 de voturi

Cine este împotrivă?            -

Dacă se abține cineva?          5 abțineri

Cu 20 de voturi pentru și 5 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Cătălina Bozianu, Paulica Drăgușin, Marilena Stanciu, Costel Horghidan și Gheorghe Popa, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul 17 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68 din 27 februarie 2013 privind delegarea prin concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a serviciului de iluminat public al Municipiului Ploiești”.

Dacă sunt intervenții?

»

Dl. Radu Socoleanu

Ieri în grupul operativ am discutat că o să trecem la licitație. Aș vrea să se facă mențiunea pentru să pe site era o altă formă a acestui proiect.

DL Iulian Teodorescu

E alt proiect acesta, nu am ajuns încă la acela.

Dl. Iulian Bolocan

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   25 de voturi

Cine este împotrivă?                -

Dacă se abține cineva?              -

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Punctul 18 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind apr pentru asigurarea serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești”,

DI. Iulian Teodorescu

Avem aici modificarea de care spuneați „prin licitație deschisă”.

DI. Gheorghe Popa

Aș vrea ca la art. 1 să fie trecut „conform Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006” cu publicare în SEAP.

Dl. Iulian Bolocan

Faceți propuneri pentru membrii comisiei.

Dl. Constantin Popa

Mai întâi vreau să propun modificare numărului membrilor de la 5 la 7.

Dl. Iulian Bolocan

Supun la vot propunerea d-lui. consilier Popa:

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?             -

Dacă se abține cineva?           -

Cu 25 de voturi pentru, propunerea d-lui consilier Popa a fost adoptată.

*

Vă rog să faceți propuneri.

Dl. Constantin Popa

Din partea grupului USL propun să facă parte din comisie Constantin Popa, Iulian Teodorescu, George Pană și Răzvan Ursu.

Dl. Radu Socoleanu

Din partea grupului PP-DD propun pe dl. Râul Petrescu.

Dl. Gheorghe Popa

Din partea grupului PDL dl. Gheorghe Sîrbu și dna. Cătălina Bozianu.

DI. Iulian Bolocan

Eu zic să nu mai trecem „prin publicare pe SEAP că se înțelege”.

Supunem la vot dacă sunteți de acord să votăm prin vot deschis:

Cine este pentru?                25 de voturi

Cine este împotrivă?             -

Dacă se abține cineva?           -

Cu 25 de voturi pentru, varianta de vot va fi aceea de vot deschis.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?             -

Dacă se abține cineva?           -

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

*** |\

,                                         II § ip'W! p |

Punctul 20 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigrăjniei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Func^onar&-a^Rlegiei Autonome de Servicii Publice PloieștF.                                   J"'CX

Dacă sunt comentarii?

Dl. Costel Horghidan

Vreau și eu o informație: ce efecte economice deosebite aveți în urma acestei ultime organigrame de tot o paștem aici de vreo 5 luni de zile? Din posturile pe care le-ați redus, câte erau vacante?

Dl. dir. Vasile Nacu

Pentru buna activitate și eficientizarea regiei și pentru redistribuirea personalului pe posturile unde își desfășoară efectiv activitatea, am considerat că această organigramă este bună pentru conducerea regiei.

Dl. Costel Horghidan

Eu am pus întrebarea foarte clar: care sunt efectele economice, aveți o măsură de le stabiliți? Dacă dau 20 de oameni afară, fac economie 100.000 în fiecare lună, crește gradul de determinare al celorlalți și muncesc mai cu spor având în față frica unei noi organigrame mă duc la 20.000 și așa mai departe. Atât de mult se insistă pe această organigramă, efectele ei nu le știm deocamdată după răspunsul pe care mi l-ați dat dumneavoastră și mă trece o idee așa prin cap că vrem să dăm neapărat pe cineva afară. Eu nu știu dacă este adevărat, nici nu vreau să mă gândesc că s-ar putem întâmpla așa ceva.

Dl. dir. Vasile Nacu

S-au redus 9 posturi vacante plus un post de consilier comunicare din regie.

DI. Costel Horghidan

Deci, acestea sunt toate?

Dl. dir. Vasile Nacu

Da

Dl. Costel Horghidan

Atunci e OK. Eu am primit răspunsul, vă mulțumesc. Ceilalți colegi ai noștri care au urechi să audă, e nemaipomenit de bine. Mulțumesc!

Dl. Iulian Bolocan

Dacă mai sunt comentarii?

Dl. George Botez

Aș vrea să știu dacă în noua organigramă există postul de contabil șef care a fost cerut de Curtea de Conturi?

Dl. dir. Vasile Nacu

Da, în momentul de față, în noua organigramă există postul de șef contabil.

Dl. George Botez

Și există și un document al Curții de Conturi care impune acest lucru?

DL dir. Vasile Nacu

Da.

Dl. Gheorghe Sîrbu

L-aș ruga pe dl. consilier Popa, colegul meu din comisie să ridice aceleași probleme vizavi de această organigramă, pe care le-a ridicat în comisie.


la

rezerva


DL Constantin Popa

Nu că doresc să răspund domnului consilier Sîrbu pentru că lucru, nu trebuie să mă justific în fața cuiva, dar vreau totuși să fac un comisia trei cât și în analiza pe care am făcut-o noi în grupul USL, eu mi-am vizavi de această modificare dar am primit asigurări din partea domnului director că această nouă organigramă îi va aduce un plus de eficiență și un mod mai transparent și mai bun de coordonare a regiei. Voi vota în acest context organigrama și aștept din partea domnului director și a regiei să văd și rezultatele.

Dl. Iulian Bolocan

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

16 voturi

8 voturi

1 abținere

5

Cu 16 voturi pentru, 8 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Paulica Drăgușin, Cătălina Bozianu, Larisa Băzăvan, Silviu Constantin, Gheorghe Sîrbu, Marilena Stanciu, Gheorghe Popa și Costel Horghidan și 1 abținere, cea a domnului consilier Iulian Bolocan, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Punctul nr. 21 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a unui teren în suprafață de 11 mp, aflat în administrarea Spitalului Municipal Ploiești”.

Dl. viceprimar Iulian Teodorescu a părăsit sala, suntem 24 prezenți.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 voturi

2 abțineri

Cu 22 de voturi pentru și 2 abțineri, cele ale doamnelor consilier, Cătălina Bozianu și Paulica Drăgușin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Punctul nr. 22 pe ordinea de zi: ,-Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. IC”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 voturi

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Punctul nr. 23 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, în suprafață de 11473 mp, situat în Ploiești, str. Găgem nr. 98A”.                                   ’


Dacă se abține cineva?           1 abținere

Cu 23 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Cos orghidan, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Punctul nr. 24 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, în suprafață de 5670 mp, situat în Ploiești, str. Găgeni nr. 98A".

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul nr. 25 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotarărârii nr. 334/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                24 voturi

Cine este împotrivă?             -

Dacă se abține cineva?           -

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Punctul nr. 26 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind includerea unor imobile în patrimoniul municipiului Ploiești”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                24 voturi

Cine este împotrivă?             -

Dacă se abține cineva?           -

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Punctul nr. 27 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind imobilul situat în Ploiești, str. Rariștei nr. 62C ce a făcut obiectul investiției “Reabilitarea/Modernizarea și echiparea specifică a centrului de primire în regim de urgență CIREȘARIIdin Ploiești”.

A revenit în sală domnul viceprimar Iulian Teodorescu, 25 de consiieri în sală.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                25 voturi

Cine este împotrivă?             -

Dacă se abține cineva?           -

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


***

Punctul nr. 28 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind trec      ii domeniul

privat în domeniul public al Municipiului Ploiești a unor imobile-construcții din incinta Spitalului de Boli Infecțioase din Ploiești, B-dul Republicii nr. 271”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                25 voturi

Cine este împotrivă?             -

Dacă se abține cineva?           -

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Punctul nr. 29 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului în care funcționează Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești, B-dul Republicii nr. 271, din domeniul public al Municipiului Ploiești în domeniul public al Județului Prahova”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                25 voturi

Cine este împotrivă?             -

Dacă se abține cineva?           -

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Punctul nr. 30 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind imobilul situat în Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56”.

Dacă sunt comentarii? Dl. Socoloeanu aveți cuvântul.

DL Radu Socoleanu

Este vorba de procedură. Am citit raportul de specialitate și Guvernul României și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ne cere să procedăm într-un anumit fel și aș vrea să se modifice titlul proiectului: “proiect de hotărâre privind modificarea poziției din anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 72/2003 privind imobilul situat în Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56 (fost 56 - 58), în sensul precizării elementelor de identificare reale ale întregului imobil”. Dacă ne uităm în anexa hotărârii 72/2003 vedem că adresa veche era 5658 a imobilului și atunci, prin această titulatură cred că acoperim exact ce ne cere Guvernul.

Dl. Iulian Bolocan

Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost modificat:

Cine este pentru?                24 voturi

Cine este împotrivă?             -

Dacă se abține cineva?           -

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Lupu a ieșit din sală, 24 de consilieri prezenți.

Vi

aprobareasolicitării utâporțiunii de drum

\V 40. r         A..-f,/r


Punctul nr. 31 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind preluării în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieș județean DJ1011 cuprinsă între intersecția DN1B cu DJ1 OII (zona benzinărie(^f()L) -până la limita administrativ-teritorială a Municipiului Ploiești (intersetâie B-dul Republicii cu str. Ostrov)".

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                24 voturi

Cine este împotrivă?             -

Dacă se abține cineva?           -

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul nr. 32 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                24 voturi

Cine este împotrivă?             -

Dacă se abține cineva?           -

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Punctul nr. 33 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștiloi proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale".

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                24 voturi

Cine este împotrivă?             -

Dacă se abține cineva?           -

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul nr. 34 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificări prin act adițional a contractului de concesiune nr. 32955/16.06.1999 încheiat între Municipiul Ploiești și domnul Ghita Emil".

S-a făcut modificarea în urma grupului operativ.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                24 voturi

Cine este împotrivă?             -

Dacă se abține cineva?           -

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Proiect de hotărâre privind con imobilele situate în Ploiești, str. ittor Iscovescu


Punctul nr. 35 pe ordinea de zi:, unor spații cu destinație medicală dii nr. 6 siB-dul. Petrolului nr. 8A".

A revenit în sală dl. consilier Lupu Adrian, 25 de consilieri prezenți.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                25 voturi

Cine este împotrivă?             -

Dacă se abține cineva?           -

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul nr. 36 pe ordinea de zi:„Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 91 mp, nr.cadastral 136444, situat în Ploiești, Șoseaua Nordului, FN, Jud. Prahova către S.C. GREEN TREEINVEST S.R.L.”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                21 voturi

Cine este împotrivă?             1 împotrivă

Dacă se abține cineva?           3 abțineri

Cu 21 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, cel al d-lui. consilier Gheorghe Sîrbu și 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri Cătălina Bozianu, Iulian Bolocan și Costel Horghidan, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Punctul nr. 38 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr. IA”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                25 voturi

Cine este împotrivă?             -

Dacă se abține cineva?           -

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul nr. 39 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “WI-FI internet management”.

Dl. Radu Socoleanu

întreb în numele mai multor colegi dacă s-a făcut acea modificare de extindere a SF-ului și pentru zona Hipodrom, Universitatea de Petrol și Gaze și Stadionul Ilie Oană.

Dl. Iulian Bolocan

Da, s-au făcut modificările, le aveți afișate pe ecran.

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                25 voturi

Cine este împotrivă?             -

Dacă se abține cineva?           -

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Trecem la punctele introduse suplimentar: „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiești încheiat cu societatea Apa Nova Ploiești”.

Dacă mai sunt comentarii cu privire la acest punct? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?          17 voturi

Cine este împotrivă?       8 voturi

Dacă se abține cineva?     -

Cu 17 voturi pentru și 8 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Cătălina Bozianu, Silviu Sorin Constantin, Larisa Băzăvan, Gheorghe Sîrbu, Marilena Stanciu și Gheorghe Popa, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Următorul punct introdus suplimentar pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2014 în calitate de membru al „Agenției de Eficiență Energetică și Energii Regenerabile”.

Aveți nelămuriri?

D1. Paul Palaș

Domnule președinte, din cauza modului dumneavoastră defectuos de a conduce ședința, colegii noștri sunt nedumeriți referitor la modul în care se votează și ne punem întrebări unii la alții ca să ne dumerim cum stau lucrurile.

D1. George Botez

Noi contestă numărătoarea voturilor la proiectul de mai devreme.

DL Paul Palaș

Nu se poate repeta votul, eram nedumeriți care este de fapt rezultatul corect al votului anterior.

Dna. Secretar Pana Cristina Iacob

Au fost 17 pentru și 8 împotrivă, PDL mai puțin dl. Horghidan.

D1. Iulian Bolocan

Dacă sunt intervenții la prezentul proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, supun la vo' proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?            25 de voturi

Cine este împotrivă?         -

Dacă se abține cineva?       -

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***           O wwd \ e

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotațrage         j&ianirea

Președintelui de ședință”.

Dl. George Botez

Având în vedere principiul rotației cadrelor dintre cele dou^para. fiind în asentimentul colegilor, din partea grupului USL propun pentru funcția de președinte de ședință pe stimabilul domn consilier Popa Constantin.

DL Iulian Bolocan

Având în vedere că nu mai sunt alte propuneri, supun la vot ca procedura de vot să fie aceea de vot deschis:

Cine este pentru?           25 de voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?       -

3

Cu 25 de voturi pentru, procedura de vot va fi aceea de vot deschis.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?           25 de voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?       -

3

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

La punctul Diverse dacă sunt intervenții?

DL Coste! Horghidan

Stimați colegi, Asociația Club Rotary Ploiești 2000 a sponsorizat până în momentu] de față „Fundația Copiii noștri” cu suma de 1.855 de lei și având în vedere faptul că trebuie să ne aplecăm mai mult la această chestiune dacă vrem să ducem la bun sfârșit obiectivul pe care noi l-am stabilit, aș dori, dacă se poate, să se facă o informare luna următoare privinc nivelul sponsorizărilor la „Fundația Copiii noștri”.

DL George Botez

Ședința noastră a debutat cu o întrebare pe care colegul nostru, dl. Socoleanu a pus-c referitor la situația unei eventuale anchete care ar fi trebuit să aibă loc, după opinia noastră privind incidentele care s-au desfășurat într-o manieră absolut regretabilă, exact de ziue națională, în legătură cu meciul pe care echipa Petrolul l-a susținut la București.

Pot să vă spun că, fiind în același timp și suporter și avocat și membru al consiliului local, demersul meu vizează toate aceste trei poziții ale mele și sunt absolut consternat de ceea ce s-a întâmplat atunci. Am fost, ca să zic așa, în mijlocul evenimentelor și oricine aj spune altceva nu îl pot crede.

Atunci când discutăm de suporteri avem în vedere, principial vorbind, acei băieți care sunt tatuați, au poate mușchii puțin mai dezvoltați, și o frizură mai nonconformistă. Și e sunt cetățeni ai Ploieștiului, și ei merită aceeași atenție din partea noastră, cu atât mai mul cu cât ceea ce s-a întâmplat pe 1 decembrie nu i-a vizat numai pe ei, au existat cetățeni a

doresc eu sunt informații reale și îmi doresc ca ceea ce s-a întâmplat să nu fie uitat.

1400 de cetățeni ai municipiului Ploiești au fost sechestrați timp de 1 oră în autocare, au fost gazați, mulți dintre ei au fost bătuți, s-a ajuns la niște violențe de stradă inimaginabile. Tocmai de aceea, spun eu că nu trebuie să lăsăm ca acest lucru să nu fie bine soluționat, să nu lăsăm ca indiferența să se așeze pe aceste evenimente pentru că ceea ce s-a întâmplat o dată se poate întâmpla oricând.

Am redactat în nume propriu o scrisoare către Ministrul de Interne al României care, indiferent ce culoare politică are este Ministrul de Interne al României.

DL Gheorghe Sîrbu

E al dumneavoastră. Dacă dumneavoastră încheiați acolo prin cererea demisiei, eram de acord cu dumneavoastră. Partidul din care faceți dumneavoastră parte este și cel din care face parte ministrul, puteați să cereți prin demersurile dumneavoastră demisia ministrului de interne și a jandarmeriei pentru modul cum s-au desfășurat lucrurile atunci.

DL George Botez

Pe mine mă interesează problema ploieștenilor și nu problema postului în care dumneavoastră vedeți o propunere ministerială.

Aveți în față o scrisoare în care, uzând de calitatea mea de membru în consiliul local, cer anumite lămuriri Ministrului de Interne și doresc ca, până la obținerea unui răspuns să pun presiune pe cei care ar trebui să dea un răspuns în acest sens.

Vă propun, nu este nici un fel de obligație, în măsura în care dumneavoastră apreciați că este util în aflarea adevărului, să aderați la această inițiativă și mă asigur să redactez din nou acest material trecând pe fiecare dintre dumneavoastră care veți dori ca inițiatori ai acestui demers.

Vă mulțumesc!

DL Iulian Bolocan

Mulțumim domnule consilieri. Cred că este binevenit acest demers.

3

D1. Constantin Popa

Având în vedere că este ultima ședință a consiliului local din acest an, dați-mi voie, în nume personal și, dacă îmi dați voie, și în numele consiliului local, să urez ploieșteniloi un an mai bun, multă sănătate, fericire, tot ce își doresc, să nu-și piardă încrederea în noi pentru că încercăm să facem tot ce ne stă în putință ca lucrurile să meargă mai bine. Ii asigurăm de sprijinul total al consiliului local iar, dacă aici mai avem și diferende între noi, eu cred că vom putea duce la bun sfârșit, în perioada care urmează, tot ceea ce ne-am, propus.

încă o dată le urez „La mulți ani!” și toate cele bune.

DL Iulian Bolocan

Mulțumim domnule consilier!

Eu vă mulțumesc că m-ați suportat trei luni de zile și vă urez toate cele bune.

Dl. Radu Socoleanu


Toți cei trei membri PP-DD vrem să fim cosemnatari ai acestei a de Interne al României.

inistrul


Dl. Iulian Bolocan

Eu, ca lider de grup vă spun că întregul grup PDL vom semna Avem aici câțiva colegi de la Școala Sfânta Vineri care doresc Supun la vot dacă sunteți de acord:

Cine este pentru?                25 de voturi

Cine este împotrivă?             -

Dacă se abține cineva?           -

Cu 25 de voturi pentru, dau cuvântul reprezentaților Școlii Sfânta Vineri.

Dna. Apetrei Ana-Maria Bună ziua!

Eu mă numesc Apetrei Ana-Maria și sunt aici împreună cu dl. dir. Lupea Ion și președintele asociației părinților.

Vrem să mulțumim Primăriei pentru sprijinul acordat în ultimii ani. De asemenea, încep prin a vă ura multă sănătate în anul ce va urma, multă putere de muncă, multe realizări în anul 2014.

Școala Sfânta Vineri se bucură de un bun renume, atât în municipiu cât și în județ și în străinătate, am avut și proiecte internaționale, am avut rezultate foarte bune. Am încercat în ultimii ani să organizăm un spațiu special pentru buna desfășurare a orelor de educație fizică pentru ca elevii noștri să aibă un spațiu în care să se dezvolte armonios, un spațiu bun pentru sănătatea lor. Am avut o sală improvizată, o sală de clasă în care nu se poate face o oră de sport în foarte bune condiții. Acum solicităm și sprijinul dumneavoastră pentru construirea unei săli de sport.

Am pornit de la ideea unui cort sportiv. Așa am demarat acțiunea, asociația de părinți ne-a sprijinit, am făcut o campanie de strângere de fonduri, avem niște fonduri strânse, avem și promisiuni de la anumite firme și ne-am gândit să transformăm acum cortul într-o sală de sport. Nu dorim o sală de sport foarte mare, investiția am înțeles că nu este foarte mare, au fost săli asemănătoare la școli din municipiu.

Dl. Iulian Bolocan

Mă scuzați că vă întrerup dar sunt niște pași de urmat, aici în consiliu noi vă ascultări dar...

Dna. Apetrei Ana-Maria

Noi am venit aici să vă expunem problema noastră.

Dl. Iulian Teodorescu

Aceeași problemă o au și multe alte școli, dacă toată lumea vine să susțină pe caler aceasta și nu pe calea legală, intrăm în-un cerc vicios și nu putem să satisfacem nicic solicitare.

Dna, Apetrei Ana-Maria

Noi am mai avut un proiect care a fost aprobat și de Ministerul Educației Naționale acum câțiva ani dar nu au fost fonduri suficiente.

DL Iulian Teodorescu

Urmați calea legală.

Dl. Lupea Ion

Mulțumim pentru sprijin. Am început, așa cum a spus și dna director să strângem niște fonduri, am cerut la dumneavoastră un sprijin, nu știm cum trebuie să procedăm, nu avem de unde să știm. Am încercat.

Dl. Iulian Teodorescu                                           ;

Puneți toate ideile pe hârtie, sunt multe zeci de școli în situația dumneavoastră, dacă toată lumea o ia pe calea ocolită pe care ați luat-o dumneavoastră, nu hjungem la nici un rezultat. Nu putem să favorizăm pe nimeni.

Dna. Pir. Apetrei AnaMaria

Vă mulțumim frumos, sperăm să vă invităm la inaugurarea sălii de sport.

Dl. Iulian Bolocan

Vă mulțumim pentru participare, o zi bună în continuare!

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.