Proces verbal din 16.01.2013

Proces verbal din 16 ianuarie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 16 ianuarie 2013

La ședință au participat un număr de 27 de consilieri din 27 în funcție.

La ședință au mai participat:

Domnul Iulian Bădescu Doamna Oana Cristina Iacob

  • - Primar

  • - Secretar


Ședința a fost condusă de domnul consilier Sîrbu Gheorghe.

Dl Sîrbu Gheorghe

Bună ziua! Bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului Local.

Suntem 25 de consilieri în sală. Lipsesc domnii consilieri Eparu Ion și Ioniță Dan.

Vă propun să începem ședința prin ascultarea imnului național.

A

Dacă nu sunt comentarii cu privire la ordinea de zi anunțată, o supunem la vot:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată.

*

O să consult membrii consiliului local, dacă sunteți de acord ca la primele trei proiecte să facem încetarea mandatelor la toți trei, după care validarea tot pentru toți trei, astfel încât comisia de validare când se va retrage să analizeze fiecare dosar să dispună pentru toți trei, după care fiecare proiect va fi supus aprobării.

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi propunerea a fost acceptată.

*

Supunem la vot încetarea mandatului de consilier al domnului MITU AUGUSTIN CONSTANTIN:

Cine este pentru?       - 24 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -în unanimitate de voturi a fost aprobată înc

*

Supunem la vot încetarea mandatului de

AUREL:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

......Dacă se abține cineva? -_________ ... _________

în unanimitate de voturi a fost aprobată încetarea mandatului.

*

Supunem la vot încetarea mandatului de consilier al domnului EPARU ION:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi a fost aprobată încetarea mandatului.

*

Rog comisia de validare să se retragă pentru a analiza cele trei propuneri: a

Dl Botez George Sorin

Am verificat dosarele puse la dispoziție, ocazie cu care am constatat următoarele împrejurări consemnate în trei procese-verbale distincte:

Astăzi 16.01.2013, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 26 iunie 2012 a examinat, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată și actualizată, legalitatea alegerii supleantului pe lista cu consilieri aleși ai Uniunii Social Liberale, ca urmare a vacantării unui loc prin demisia domnului EPARU ION.

S-a avut în vedere adresa Uniunii Social Liberale nr. 919/14.01.2013 prin care s-a confirmat următorul supleant.

Următorul supleant este domnul COSMA MARCIAN.

Am procedat la examinarea dosarului privind alegerea consilierului declarat ales și am constatat că au fost respectate condițiile prevăzute de lege, privind alegerea acestuia.

Pe cale de consecință, propunem validarea mandatului consilierului ales la data de 10 iunie 2012.

A fost încheiat acest proces - verbal semnat de patru din cei cinci membrii ai comisiei, în două exemplare, unul pentru comisie și unul pentru mapa ședinței.

Avem aceeași situație cu privire la demisia domnului Mitu Augustin Constantin și validarea doamnei Drăgulea Sanda din partea Uniunii Social Liberale și cu privire la demisia domnului Ioniță Dan Aurel și validarea domnului Minea Constantin-Gabriel din partea Partidului Poporului Dan Diaconescu.

Mulțumesc!

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumim domnule președinte.

Acum dați-mi voie să validăm pe fiecare în parte:


Supunem la vot validarea mandatului de consilier al SANDA - Uniunea Social Liberală.

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                   S

In unanimitate de voturi a fost aprobată validarea mandatului.

&

Supunem la vot "Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului domnului consilier Mitu Augustin Constantin și validarea mandatului unui consilier pe locul celui devenit vacant."

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 24 voturi

Dacă se abține cineva? -

A                    *

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Supunem la vot validarea mandatului de consilier al domnului MINEA CONSTANTIN GABRIEL - Partidului Poporului - Dan Diaconescu.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 24 voturi

Dacă se abține cineva? -

A                   ’

In unanimitate de voturi a fost aprobată validarea mandatului.

Supunem la vot "Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului domnului consilier Ioniță Dan Aurel și validarea mandatului unui consilier pe locul celui devenit vacant."

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Supunem la vot validarea mandatului de consilier al domnului COSMA MARCIAN- Uniunea Social Liberală.

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi a fost aprobată validarea mandatului.

Supunem la vot "Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului domnului consilier Eparu Ion și validarea mandatului unui consilier pe locul celui devenit vacant.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Vă propun să procedăm la depunerea jurământului de cătr validați:

Doamna Drăgulea Sanda


„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună-credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Ploiești.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!<(

Dl Minea Constantin Gabriel

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună-credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Ploiești.

Așa să-mi ajute Dumnezeu! a

*

Dl Cosma Marcian

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună-credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Ploiești.

Așa să-mi ajute Dumnezeu! “

*

Dl Sîrbu Gheorghe

La acest moment suntem prezenți în sală 27 de consilieri.

Trecem la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi ” Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă sunt observații?

Dl Horghidan Costel

Domnule Primar, în campania electorală locală ați dat un interviu într-un ziar, care a ajuns la fiecare ploieștean, în care ați afirmat că nu se vor mări taxele și impozitele. Și am o întrebare: v-a obligat în momentul de față domnul Ponta să măriți aceste taxe sau nu ați fost sincer cu ploieștenii la momentul respectiv?

Dl Botez George Sorin

Am înțeles în prezentarea acestui proiect că bugetul consiliului local a fost îngreunat în a doua parte a anului 2012 de niște obligații care au fost constatate judiciar și care au drept cauză modul în care a fost exercitat mandatul administrației anterioare. Aș vrea dacă se pot face prezentări sub acest aspect, și în măsura în care există asemenea datorii care au apărut în ultimul timp, să ne fie prezentate.

Dl Palaș Paul


Mulțumesc domnule președinte!

înainte de a vota această hotărâre aș dori să vă dumneavoastră să reflectați asupra următorului calcul simplu, astăzi, un proiect pirivind închiderea contului pe anul trecut. Sunt convins că l-ați citi cu toții. Acolo ați putut descoperi faptul că anul trecut Ploieștiul a acumulat 414 milioane lei noi, atât a avut puterea Ploieștiul să producă anul trecut, din care aproximativ 375 de milioane a însemnat cheltuieli de funcționare. Acest lucru înseamnă că anul acesta va trebui să previzionăm. în buget aproximativ .aceleași, yenituri, pentru, că. nu avem niciun motiv să credem că lucrurile vor fi mult mai bune din punct de vedere al colectării. în consecință, acest lucru presupune că pentru anul în curs am avea aproximativ 40 de milioane de lei bani pentru investiții. în momentul în care ne gândim să dotăm un spital de pediatrie, în momentul în care ne gândim să construim niște săli de sport în oraș, pentru că sunt solicitări în acest sens, în momentul în care ne gândim să finalizăm lucrările de modernizare a Spitalului Municipal, în momentul în care ne gândim să plătim cei vreo 10 sau chiar 12 milioane de lei rămași neplătiți din anul anterior pentru stadion și contestați în instanță de către constructori, în momentul în care ne gândim să plătim vreo 30 sau 40 de milioane de lei sume neplătite pentru termosistem, tot ce a însemnat linia traseului 102, toate aceste sume trebuie să ne gândim de unde le scoatem?

In momentul în care veți vota sau nu veți vota acest proiect, vă rugăm să puneți în balanță aceste lucruri. Pe de o parte avem nevoile comunității, pe de altă parte avem sursele pe care vi le-am prezentat. Și veți decide fiecare pe propria conștiință.

Vă mulțumesc!

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumim domnul consilier. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul vizavi de acest proiect?

Dl Primar

Mulțumesc domnule președinte!

Vă rog să-mi dați voie să încep prin a le mulțumi consilierilor care și-au depus demisia și care începând de astăzi cred eu că vor reprezenta cu succes interesele municipiului Ploiești în Parlamentul României și în același timp să le doresc succes noilor noștri colegi.

Evident domnul Horghidan că o să-i dau răspunsul domnului Volosevici și doamnei Anastase așa cum ați întrebat și nu o să las o astfel de întrebare fără răspuns și o să accesez un alt fapt pe care eu îl consider mult mai important și de care îmi pare mult mai mult rău, și o să vorbesc astăzi de pensia municipală. Este un subiect pe care îl preferați și o să vă spun că din nefericire această pensie municipală nu pot să o dau din aceleași motive pe care le-a enunțat mai devreme domnul consilier Paul Palaș, și rezumând o să vă spun la o primă citire ce înseamnă bugetul anului acesta din punct de vedere al obligațiilor pe care municipiul Ploiești le are din cauza unei proaste administrări ale banului public și ale intereselor municipiului Ploiești în fostul mandat.

Societatea Alpine Bau GmbH și societatea AII Plan Construct S.R.L. au solicitat și au câștigat în bună măsură până acum cu hotărâri definitve și irevocabile, penalități, majorări de întârziere și lucări de efectuare în valoare de aproape 11 milioane de lei noi.


Domnul Horghidan, dacă doriți să notați pentru domnul Volosevi știe.

3

S.C. Romstrade S.R.L. în ultimă instanță, și urmează proba definitivă și irevocabilă chiar luna aceasta - 2,400 milioane de lei 50,822 de mii de lei noi. S.C. INSCONS 83.124,27 mii lei noi. Prbe^       pentru

Filarmonică și S.C. Inscons pentru Aleea pietonală Complex Nord. Regia Autonomă Locală a Pădurilor 8,180 mii lei. Aici este o sumă mai mică. S.C. Condorii Șulț prin hotărâre definitivă și irevocabilă 100.017,09 mii lei noi.

_____________La aceste sume pe care vi le-am spus mai devreme,. din nefericire din ceea ce. se vede astăzi se mai adaugă o sumă în valoare de 25 de milioane de lei noi bani pe care noi Ploieștiul îi datorăm pentru lucrările de anvelopare termică a blocurilor care dumneavoastră știți foarte bine că au fost comandate în timpul mandatului domnului Volosevici. Și spun asta pentru că pe cei 25 de milioane de lei nu a existat niciodată semnat un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării. Singura sumă pentru care a existat semnat un contract de finanțare fiind cea de 5 milioane de lei, astfel încât probabil anul acesta vom fi obligați să plătim și această sumă. Această sumă se apropie de bugetul total de investiții al municipiului Ploiești pe anul acesta. Rezumând, pentru domnul Volosevici, anul acesta Primăria municipiului Ploiești se află în incapacitate și în imposibilitate de a dezvolta din fonduri proprii investiții în interesul cetățeanului municipiului Ploiești.

Care este impactul majorării taxelor și impozitelor locale? Acest impact a fost calculat de colegii mei și în cel mai bun caz aduce o majorare a veniturilor bugetului municipiului Ploiești cu o valoare de cinci milioane de lei noi. Aceasta este întreaga sumă care presupunem noi că o vom încasa anul acesta, pentru că vă reamintesc, în această ședință de Consiliu Local nu vă propun majorarea impozitelor și taxelor pentru auto care s-au majorat anul trecut și alte impozite care au fost majorate anul trecut, este vorba exclusiv de impozitul pe case și terenuri pentru persoane fizice și terenuri pentru persoane juridice. Acestea sunt singurele taxe care se modifică.

în altă ordine de idei, din punct de vedere juridic, vă atenționez că există posibilitatea, în urma actelor normative emise de Guvernul României, ca la un momentdat Curtea de Conturi să deschidă o largă discuție vizavi de perioada în care își făcea efectul Hotărârea de Guvern din luna decembrie și perioada în care își face efectul Ordonanța de Guvern din lima ianuarie. Practic este o perioadă de 10 zile, Ordonanța de Guvern a fost adoptată pe 10 ianuarie dacă nu mă înșel, perioadă în care efectele și le făcea Hotărârea de Guvern de anul trecut din decembrie. In mod normal orice

administrație publică locală ar fi obligată ca în această perioadă de 1 - 10 ianuarie să majoreze conform Hotărârii de Guvern din decembrie taxele și impozitele locale. Evident, cine nu o face poate suporta rigorile unui control al Curții de Conturi și principiul care domină legea în România, acela al neretroactivității, funcționează și în acest caz. Din aceste considerente, cele de ordin strict financiar pe care vi le-am spus mai devreme, cele de ordin legislativ, care într-un fel sau altul or să nască discuții la nivelul administrației publice locale din România, precum și cele de minimă obligație pe care noi o avem pentru municipiul Ploiești, vă rog să luați în calcul aprobarea proiectului de hotărâre pe care l-am inițiat în nume propriu, reamintidu-vă faptul că administrațiile care


nu o fac în acest an vor fî obligate să o facă în luna ianuarie a anuMviito^^plus de cei 16% urmând să se adauge și rata de inflație aferentă anului afeca. pentru cei care vor simți aceasta anul viitor va fi mult mai mare.        w_____

Vă mulțumesc pentru înțelepciune și pentru faptul că astăzi da^^^adjjg sunteți ploieșteni.

Dl Botez George Sorin

Aș vrea să avem în vedere și câteva elemente de tehnică legislativă și de mod de aplicare a legii. După cum știți, în Hotărârea Guvernului 1309 publicată pe 28 decembrie, ......Guvernul printr-o reglementare care este opozabilă inclusiv la nivelul consiliilor locale stabilește obligativitatea de a majora începând cu data de 1 ianuarie 2013 a nivelului taxelor și impozitelor locale, prin modificarea în temeiul legii a anexei 1 din Codul fiscal. Ca atare, toate unitățile administrativ teritoriale care administrează taxe și impozite locale, au obligația în baza acestei Hotărâri a Guvernului să aducă nivelul minim al taxelor la acel nivel prevăzut la 28 decembrie. Noi astăzi suntem în fața unei hotărâri care deși ulterior a fost îndulcită ca să spun așa, prin Ordonanța de Urgență nr. 1 din 2013 publicată în 9 ianuarie, această hotărâre trebuie adoptată din punct de vedere al tehnicii legislative. In măsura în care s-au încasat, și știu că s-au încasat impozite majorate începând cu 1 ianuarie, ele au fost datorate și sunt datorate în continuare, deoarece Hotărârea Guvernului este din punct de vedere constituțional un act care este superior ca putere hotărârii consiliului local, astfel încât taxele au fost corect percepute începând cu prima zi lucrătoare a acestui an.

Referitor la oportunitatea majorării, ea este o chestiune care depinde de programul Ploiestiului. Dacă vrem să facem anumite lucruri trebuie să avem si banii cu care să »                                                                                                                                                                                                    5

facem aceste lucruri. Și am înțeles din expunerea domnului Primar că este grevat bugetul din acest an de niște cheltuieli care au avut ca izvor anumite prestații ale mandatului anterior, dar din păcate, noi suntem cei care în acest exercițiu trebuie să le plătim. Sunt hotărâri judecătorești, sunt acțiuni de executare silită și vor trebui identidficate resursele necesare pentru a ne achita de aceste obligații. Din acest punct de vedere, votul dumneavoastră, votul nostru de fapt, este o chestiune care ține de oportunitate și nu în ultimul rând de dezvoltarea Ploieștiului.

Vă mulțumesc!

Dl Horghidan Costel

Vreau să-i răspund domnului Primar. Necesitatea impunerii acestor taxe pentru rezolvarea problemelor financiare la nivelul proiectelor pe care le-am stabilit și urmează să le avem în vedere, poate că ar trebui să țineți cont și de faptul că o parte din investițiile făcute în acest oraș degrevează deocamdată orașul de alte cheltuieli suplimentare. In momentul de față sunt 636 de străzi din 836 care sunt reabilitate și modernizate la nivelul orașului. Este o infrastructură care se apropie de modernizare în totalitate și având în vedere faptul că dus la bun sfîrșit acest lucru și investitorii vor avea posibilitatea să vină cu altă inimă și cu alt suflet pentru a investi în orașul nostru, cred că presiunea financiară pe proiectele pe care le avem e puțin mai degrevată decât în mandatul precedent. Nimeni nu contestă faptul că probabil mai sunt în momentul de față de plătit sau de achitat anumitor constructori și anumitor persoane sume de bani în urma unor contracte încheiate cu primăria, dar nu mă duce gândul acolo încât să cred că au fost antamate lucrări fără


susținere financiară, pentru că asta înseamnă încălcarea legii. Și atunci trebuie demonstrat lucrul acesta sau nu, în așa fel încât să nu d ambiguități domnul Primar. Având în vedere că suntem un consiliu^^ Ploiești, al unui oraș, toți gândim același lucru, spre binele ploieștenilor.           'w

_________________gândesc.neapărat la poziția dumneavoastră.ca reprezentant al unui partid de stânga care trebuie să se gândească și la cei care au mai puțini bani în buzunare sau nu au posibilitățile sau șansa de a avea o altă situație financiară față de unii dintre noi. Dar mă gândesc, că fiind un an de criză prelungit, venind după alți ani de zile de austeritate, nu ...... _ știu.dacă este_bine..și nu.știu.dacă.se. vor. bucura_ploieștenii.de_mărirea_acestor impozite și.

taxe. Nu aș vrea să mă înțelegeți greșit, nu am făcut-o cu răutate, și vreau să fiu foarte bine înțeles, în așa fel încât să gândim împreună o modalitate, în așa fel încât să găsim un rezultat, pentru că sunt oameni care în momentul de față au ajuns la pragul insuportabilității. Nu vă mint în același timp, și o să vă arăt pe telefon dacă doriți, un mesaj primit de la un cetățean, de fapt mai multe mesaje de la mai mulți cetățeni, l-ați primit și dumneavoastră și ceilalți colegi de pe cealaltă parte a mesei, sunt sigur. Ceea ce pot să vă spun, pentru că mă interesează viața cetățenilor, eu l-am sunat pe acest cetățean care m-a sunat și a insistat să nu votez mărirea taxelor și impozitelor. Se numește Liliana Costache, o parte dintre colegii mei am înțeles că au sunat-o și nu a răspuns. Mie mi-a răspuns și am întrebat foarte sincer și corect, cum m-ați votat pe mine pentru a ieși consilier, dacă în același timp l-ați votat și pe domnul Socoleanu ca să iasă consilier? Și dacă eu sunt sincer cu dumneavoastră și v-am sunat și îmi asum răspunderea acestui telefon și faptul că v-am sunat înseamnă că mă interesează poziția dumneavoastră, vreau să vă întreb, pe cine ați votat, pe mine sau pe Socoleanu, pentru că nu puteați să ne votați pe amândoi? Iar dumneaiei mi-a spus atât: vreau să fiu cât se poate de sinceră pentru că mi-ați vorbit sincer. Nici pe Socoleanu, nici pe dumneavoastră. Am votat USL-ul. Deci o parte din cei care au făcut să iasă această majoritate la nivelul orașului, venim și ne trezim cu întrebări suplimentare. Nu aș vrea să mă înțelegeți greșit, am vrut să vă spun un fapt curat și sincer. Și poate cu ocazia aceasta se deschid și sufletele noastre mai mult și putem gândi mai apropiat în așa fel încât să facem bine acestui oraș.

Vă mulțumesc!

Dl Primar

O să fiu cât se poate de scurt și o să vă spun că ne diferențiază ceva. Când am fost ales Primar al municipiulu Ploiești am înțeles un lucru. Nu am fost ales numai de reprezentanții PSD sau de oamenii care iubesc PSD-ul, am fost ales să reprezint interesul întregii comunități, interesul tuturor ploieștenilor. Așa că apelul la stânga sau dreapta cred că ar fi trebui să rămână undeva la această ușă atunci când vorbim de interesele municipiului Ploiești. Iar vizavi de telefoane sau de abordări, ca să fim toți povestitori în acest final de dezbatere pe acest proiect de hotărâre, vreau să vă spun că am fost abordat și sunt abordat zilnic de numeroși ploieșteni cu întreabarea ”Când îl băgăm la închisoare pe Andrei Volosevici?” Și le-am spus tuturor că nu este treaba mea ca primar al municipiului Ploiești să bag pe cineva la închisoare.

Vă mulțumesc!


Dl Sîrbu Gheorghe

Vă mulțumim domnule Primar. înainte de a supune la vot, a singură problemă, și anume aceea, dacă Hotărârea de Guvern despr Botez aici, a apărut pe 27 decembrie, pe 28 decembrie în monitorul^            u va

lăsat domnilor din executivul primăriei să faceți o extraordinară pe 31, zi lucratoare, ca să puteți intra în legalitate? Mai mult decât atât, această bâlbâială a Guvernului, nu vi se pare că a venit pe data de 4 când s-a dat prima Ordonanță de Guvern nr. 1 în care lasă la latitudinea consiliilor locale taxele și impozitele?

Este o simplă întrebare. A venit Ordonanța de Guvern nr.l, de care dumneavoastră nu ati amintit, în care spune foarte clar că lasă la latitudinea consiliilor locale din localitățile respective pentru a stabili taxele și impozitele locale.

Vă mulțumesc!

Dl Primar

Domnul Sîrbu, ați spus un lucru cu care sunt perfect de acord. Nici mie nu îmi convine ceea ce a făcut Guvernul României vizavi de această chestiune a taxelor locale și o spun public. Din moment ce ne-a obligat pe toți din această țară, să majorăm taxele și impozitele locale de la 1 ianuarie, nu mi se pare normal ca la 10 zile după acea decizie luată la nivel național să se revină cu privire la acea decizie. Pentru că repet, pentru aceste 10 zile de la punerea în practică a unei Hotărâri de Guvern până la data publicării Ordonanței de Guvern or să existe discuții vizavi de ceea ce trebuia încasat de la cetățenii

9                                                                                                         3                                                                                                                                                       3

României. Pentru că un act normativ dat ulterior, nu poate avea efecte retroactiv. De aceea, în primul rând, insist, juridic vorbind, ca noi în municipiul Ploiești să înțelegem că nu este cazul să creem un balamuc juridic și un balamuc administrativ vizavi de ceea ce înseamnă taxe și impozite locale.

Vă mulțumesc!

Dl Sîrbu Gheorghe

Mai mult decât atât vreau să vă spun că eu eram hotărât să vin azi în ședință să cer demisia celui care și-a permis din conducerea primăriei să semneze acel comunicat de presă, dar am aflat ulterior că nu poartă semnătura nimănui.

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        -14 voturi

Cine este împotrivă? - 10 voturi

Dacă se abține cineva? -  3 voturi

Cu 14 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” ale domnilor consilieri Sîrbu Gheorghe, Bozianu Nicoleta, Drăgușin Paulica, Băzăvan Larisa, Constantin Silviu Sorin, Bolocan Iulian, Stanciu Marilena, Popa Gheorghe, Neagu Puiu și Horghidan Costel și 3 „abțineri” ale domnilor consilieri Socoleanu Radu, Petrescu Râul și Minea Constantin proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2012 din excedentul bugetului local pe anul 2011 - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă sunt observații?


Dl Popa Gheorghe

Aș vrea să-l întreb pe domnul Primar sau cineva din direcțl^ âjp poate să mai aducă unele clarificări cu privire la acest deficit pe clarificările care s-au făcut, în ce au constat?

Dl Palas Paul

A ............. *

In 2011 am încheiat exercițiul bugetar cu 20 de milioane de lei necheltuiți. Acești bani au fost preluări pe anul 2012, bani ce au fost cheltuiri la secțiunea dezvoltare. Cu alte cuvinte, noi am cheltuit anul trecut 434 de milioane de lei, dar am fost în stare să acumulăm, să strângem din veniturile noastre 414 milioane lei.. Diferența de la 414 la 434 este această diferență de 20 de milioane de lei de care vă vorbesc, care vine din 2011. Bani acumulați în 2011 dar necheltuiți. Despre asta este vorba. Acoperirea deficitului pe

dezvoltare.


Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumim domnul consilier. Dacă nu mai sunt alte probleme supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        -17 voturi

Cine este împotrivă?    -10 voturi

Dacă se abține cineva?  -

Cu 17 voturi „pentru” și 10 voturi "împotrivă” ale domnilor consilieri Sîrbu Gheorghe, Bozianu Nicoleta, Drăgușin Paulica, Băzăvan Larisa, Constantin Silviu Sorin, Bolocan Iulian, Stanciu Marilena, Popa Gheorghe, Neagu Puiu și Horghidan Costel proiectul de hotărâre a fost adoptat.

a a a

Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor în cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” - inițiat de viceprimar Râul Alexandru Petrescu.”

Dacă sunt observații?

DI Neagu Puiu

A

întreb oare dacă toate aceste măriri de taxe, aceste scumpiri, vreau să vă spun că o parte foarte mare a ploieștenilor vor avea nevoie de anumite servicii și vor fi resimțite aceste tarife majorate și în propriile buzunare. Considerăm că nu este cazul să venim cu niște tarife majorate, drept pentru care grupul PDL va vota împotriva acestui proiect de hotărâre.

Dl Primar

Conducerea Parcului Constantin Stere mi-a spus că este vorba despre introducerea unor noi servicii: echitație, trăsură, care urmează să completeze activitatea Parcului Constantin Stere și care nu erau legiferate din punct de vedere al tarifelor.

Dl Sîrbu Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        -17 voturi

Cine este împotrivă?    - 10 voturi

Dacă se abține cineva?  -

Cu 17 voturi „pentru” și 10 voturi „împotrivă” ale doMlfoi^fejie^pîrbu Gheorghe, Bozianu Nicoleta, Drăgușin Paulica, Băzăvan Larisa, ^^s^țin^4v|u-t"orin, Bolocan Iulian, Stanciu Marilena, Popa Gheorghe, Neagu Purfc^K<^Siida> ostel proiectul de hotărâre a fost adoptat.                                       i’’"    <<P


Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apă și de canalizare - inițiat de consilierii Ion Eparu, Alexandri Nicolae, Dan Aurel Ioniță și Pană George.”

Mă văd obligat ca membru în Comitetul de coordonare de la Apa Nova să iau cuvântul să vă spun câteva lucruri. Nu au trecut decât trei luni de când am aprobat ultimele ajustări. Chiar dacă legea spune că se face o dată la șase luni, eu i-am rugat și în Comitetul de coordonare să aștepte 6 luni. Nu vi se pare și dumneavoastră domnilor consilieri, că jumătate dintre proiectele de astăzi sunt numai pentru băgarea mâinii în buzunarul cetățeanului? Sunt numai taxe și tarife. Noi am fost aleși de ploieșteni să-i mai și apărăm. Suntem într-o perioadă de criză. Cei de la Apa Nova nu puteau să aștepte 6 luni?

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 14 voturi

Cine este împotrivă? - 10 voturi

Dacă se abține cineva? -  3 voturi

Cu 14 voturi "pentru”, 10 voturi "împotrivă” ale domnilor consilieri Sîrbu Gheorghe, Bozianu Nicoleta, Drăgușin Paulica, Băzăvan Larisa, Constantin Silviu Sorin, Bolocan Iulian, Stanciu Marilena, Popa Gheorghe, Neagu Puiu și Horghidan Costel și 3 "abțineri” ale domnilor consilieri Socoleanu Radu, Petrescu Râul și Minea Constantin proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii nr. 462/20.12.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea asocierii municipiului Ploiești cu S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în vederea finanțării în comun a obiectivului de investiții “Alimentare cu energie termică din sistemul centralizat - Bloc CFR Vest, str. Domnișori nr. 101 Ploiești” - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă sunt observații?

Dna Drăgușin Paulica

Având în vedere că nu este singurul bloc în care stau oameni nevoiași, am rugămintea la domnul Primar ca săptămâna viitoare să mă însoțiți la blocurile 1, 2, 3 de pe Șoseaua Vestului, sunt blocuri de garsoniere, imediat după Kaufland, să fiți însoțiți de cei de la Dalkia și de la Apa Nova și să introducem un proiect de hotărâre prin care să fie ajutați acești oameni. Acolo situația financiară pot să spun că este dezastruoasă. Aștept să mă anunțați si eu o să vă însoțesc.

Dl Primar

O să-i rog pe cei de la Direcția Tehnică și R.A.S.P. și aștept din partea dumneavoastră inițierea unui proiect de hotărâre în sensul acesta. Eu nu vă ascund faptul,


și suntem cu toții conștienți de faptul că odată cu un astfel de proie atenția celor care beneficiază de ajutorul nostru că trebuie să achite ottffigâți^^O

Dna Drăgușin Paulica

Am înțeles. Este o finanțare în comun. Dar poate reușim să-mult.

Dl Primar

Din punct de vedere al rețelei nu este niciun fel de problemă.

Dl Sîrbu Gheorghe

Sunt două blocuri de garsoniere acolo domnul Primar în care locuiesc peste 100 de cetățeni în fiecare. în condiții deosebite.

Dacă nu mai sunt alte comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind înființarea Fundației „Copiii noștri” Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă sunt observații?

Dl Horghidan Costel

Domnul primar, eu salut inițiativa dumneavoastră, este un lucru minunat ceea ce vreți să faceți, dar v-aș propune pentru o mai mare transparență și pentru o mai mare eficiență a fundației respective să mărim numărul de membrii și având în vedere faptul că aici discutăm total apolitic, dar în același timp trebuie să trasmitem oamenilor în teritoriu, fiecare unde putem discuta cu ei, ca la nivelul consiliului local din conducerea acestei fundații să facă parte membrii din absolut toate formațiunile politice. Mai mult decât atât, eu vreau să vă spun într-un mod cât se poate de obiectiv și în același timp și cu o parte de subiectivism. Eu fac parte dintr-o fundație internațională cunoscută de toată lumea, Rotary International. Sunt membru de ani buni acolo. Avem contacte minunate. Putem stabili oricând și alte contacte în afară de cele care sunt în momentul de față, atât pentru modernizarea spitalului și înființarea lui cât și pentru dotarea cu aparatură tehnică. în momentul în care o să facem din două, trei persoane, aria de implementare a ideilor noastre și a soluției dumneavoastră se restrânge. V-aș propune să mărim această comisie.

Dl Primar

Sincer, m-am gândit împreună cu colegii mei să fac acest lucru din start, dar nu eram sigur dacă doriți să faceți parte din acest comitet și nu știam sigur dacă considerați a fi o idee bună pentru Poiești înființarea unei astfel de fundații. Mă bucură faptul că o considerați o idee bună și vreți să faceți parte și sunt sigur că, colegii din USL nu au nicio problemă în a mări numărul celor care fac parte din acest comitet. în legătură cu Clubul Rotary am primit mesajul de la domnul Moroianu în sensul acesta, prin care, nu știu dacă este șeful dumneavoastră sau ce funcții are la Rotary ...

Dl Horghidan Costel

Domnul Primar, noi nu avem șefi în organizații non-profit.

Dl Primar

Vroiam să vă spun că am primit mesajul din partea do disponibilitatea...

Dl Horghidan Costel


Menirea unor astfel de instituții este tocmai pentru ajutorarea ...


Dl Primar

Dacă vreți vă citesc ce poate să facă Rotary pentru noi, pentru că eu cred că este de interes public. Să pregătească medici în Israel pentru intervenții pe cord și să asigure pregătirea.în. Statele Unite .ale Americii pentru persoane, care să sprij ine îngrijirea.copiilor cu autism, programe regionale și locale cu mare impact. Mulțumim Clubului Rotary, este sigur că va fi unul dintre susținătorii puternici ai acestei funadații, care repet, nu este nici a mea, nici a dumneavoastră, nici a Consiliului Local, este a Ploieștiului.

Vă mulțumesc!

Dl Sîrbu Gheorghe

O să supunem la vot mărirea de la 5 la 7 membrii.

Dl Horghidan Costel

Eu nu înțeleg de ce ne zgârcim la un număr de membrii?

Dl Primar

Să vă spun de ce ne zgârcim la un număr de membrii. Pentru că ideea acestei fundații este, după ce o înființăm și avem acest comitet de coordonare, să cooptăm în cadrul ei ca membrii, societăți multinaționale, societăți internaționale, dispuse să sprijine financiar în mod serios această fundație, care la rândul lor să-și dorească o poziție în comitetul de coordonare. De aceea o să vedeți că de-a lungul timpului statutul acestei fundații o să se modifice în permanență. Dacă intră UNILEVER-ul și își dorește neapărat un membru în comitetul de coordonare pentru transparență, trebuie să i-1 dai, dacă intră British American Tobacco, trebuie să i-1 dai. De aceea am gândit pentru început un comitet cât de cât restrâns, ca să îți poți permite după aceea să lărgești din punct de vedere al numărului de membrii. Aceasta a fost gândirea și cred că nu am greșit cu absolut nimic.

Dl Horghidan Costel

Eu vreau să vă spun că numărul de membrii pe care dumneavoastră îl propuneți, și vă spun dintr-o experiență anterioară, organizând activități la nivel național, trei membrii nu or să reușească niciodată, având în vedere faptul că trebuie să antameze discuții și să meargă să stea de vorbă cu fiecare dintre aceste instituții pe care dumneavoastră le-ați punctat aici. Trebuie să vă mai gândiți la o chestie, din statistica internațională, indiferent de deschiderea fiecărui viitor partener, din zece parteneri abordați numai doi accesează la chestiuni de genul acesta.

Dl Primar

Domnul Horghidan, vreau să se înțeleagă foarte clar despre ce este vorba. O fundație are membrii ai fundației și Comitet de conducere. Comitetul de conducere de obicei, nu este format din personal executiv. O fundație serioasă, prin Comitetul de conducere pe care îl stabilește, prin statut și în adunările generale, își angajează un personal executiv care se ocupă de activitatea acestei fundații. Acest ONG nu este un ONG al unei persoane care aleargă după sponsorizări pentru diverse activități de care este strâns legat. Este un ONG care se dorește a fi de interes interes local și județean. De aceea acest ONG, această fui din punct de vedere al numărului membrilor, iar acești parteneri în această asociație, unii dintre ei își vor dori si

național, c^Ș^nr idație, se va membrii care 1 aibă reprezenta®de conducere care nu neapărat să aibă funcție executivă. Trebuie să înțelegeți că această fundație este gândită pe cel puțin trei structuri: cea a membrilor, cea a comitetului executiv și cea a conducerii executive propriuzise.

Vă mulțumesc!

Dl Sîrbu Gheorghe _

Mulțumim domnul Primar!

Supunem la vot propunerea ca din comitetul de conducere să facă parte 7 membrii, 4 din partea consiliului local, ceilalți 3 numiți prin dispoziție a primarului:

Cine este pentru? - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi această propunere a fost aprobată.

Vă rog să faceți propuneri:

Dl Popa Constantin

Ar trebui să mai fac o precizare. Trebuie să modificăm și textul hotărârii, unde spune ”unul dintre membrii și secretarul” să spunem ”trei membrii și secretarul”.

Dna Drăgușin Paulica

Din partea grupului PDL o propunem pe doamna Băzăvan Larisa.

Dl Popa Constantin

Din partea grupului USL propunem ca membrii pe doamna Băzăvan lolanda și ca secretar pe domnul Botez George.

Dl Socoleanu Radu

Din partea grupului PP-DD îl propunem pe domnul Minea Gabriel și vreau să vă asigur domnule Primar că grupul PP-DD salută inițiativa dumneavoastră privind crearea acestei fundații, și aveți tot sprijinul nostru în următoarele demersuri. Cu atât mai mult, vreau să vă propun o parte tehnică a acestui statut, să menționăm că acești membrii fac parte din consiliul local. Din câte știu acest statut va fi înregistrat la Registrul Comerțului și va trebui în următorul mandat să rămână cu patru membrii din consiliul local pentru a nu merge de fiecare dată când modificăm pe la Registrul Comerțului. Orice modificare de statut este necesar să treacă prin consiliu. Dacă noi menționăm că de acolo fac parte cinci consilieri locali din consiliul local al municipiului Ploiești, găsim o formulă ca să nu facem atâta birocrație și această fundație chiar să-și atingă scopul.

Mulțumesc!

>

Dl Primar

Este un astfel de Registru al fundațiilor la Judecătoria Ploiești, iar acest consiliu are același caracter ca si consiliul de administrație. De câte ori se modifică »                                                   S                                                                                      î

administratorul unei societăți se anunță la Registrul Comerțului. La fel este și la fundație. Se face un act adițional care se înregistrează la Judecătorie. Procedural o să fim obligați să facem lucrul acesta de fiecare dată, așa că nu cred că este nicio problemă să păstrați forma actuală.


Dl Sîrbu Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte comentarii supunem la vot proiectul d Cine este pentru? - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

& Vă mulțumim pentru participare!

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.Verificat, director Iulia Alexandru întocmit, consilier Ilă Claudia