Proces verbal din 13.08.2013

Proces verbal din 13 august 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL


al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 13 august 2013

La ședință au participat un număr de 23 de consilieri din 27 în funcție, lipsind doamna consilier Bozianu Cătălina și domnii consilieri Horghidan Costel, Palaș Paul și Sîrbn Gheorghe.

La ședință au mai participat:

Domnul Iulian Bădescu Doamna Oana Cristina Iacob

  • - Primar

  • - Secretar


***

Ședința a fost condusă de domnul viceprimar Iulian Liviu Teodorescu.

***

Dl Iulian Liviu Teodorescu

Bună ziua!

La ședința de astăzi sunt prezenți un număr de 22 de consilieri, absenți fiind consilierii Bozianu Cătălina, Horghidan Costel, Ionescu Ionuț, Palaș Paul și Sîrbu Gheorghe.

Ordinea de zi așa cum a fost formulată în dispoziția domnului primar, cuprinde un număr de 18 proiecte de hotărâri. O să supun aprobării ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A

In unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată.

&

A

înainte de începerea ședinței, o să vă rog să audiem imnul național.

&

A

începem ședința cu primul punct de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul școlar 2013 - 2014 a pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan” - inițiat de Primar Iulian Bădescu și de consilierii Sanda Drăgulea, Iolanda Băzăvan, Marilena Stanciu, Cristian Dumitru si Larisa Băzăvan.”

Dacă sunt intervenții?

Dl Socoleanu Radu

Mulțumesc domnule președinte. Grupul nostru PP-DD vrea să facă parte din grupul de inițiatori și completând, mi-aș fi dorit să fie inițiatori toți colegii consilieri de la toate partidele politice. Vă mulțumesc!


Dl Iulian LiviuTeodorescu

Vă mulțumesc si eu!

Supunem la vot amendamentul

consilieri prezenți astăzi la ședință inițiatori ai acestui proiect de hotăr

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A

In unanimitate de voturi amendamentul a fost aprobat.


Dacă nu mai sunt alte intervenții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești ”I.L. Caragiale” - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Paul Palaș, Ionuț Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin.’’

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013 - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Paul Palaș, Ionuț Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 220/27.06.2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în societate comercială pe acțiuni - inițiat de consilierii Cosma Marcian, Pană George, Popa Constantin, Ganea Cristian, Popa Gheorghe, Neagu Puiu și Socoleanu Radu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.       >77

AAA                          l[ țȘ’/'

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre? priyind^modifibarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.225/l^p’9\^pjdyifiâ /însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiuluiPlpi^         la

imobilul în care își desfășoară activitatea Spitalul de Boli Infecțioase - inițiăt>;de Primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A A A

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploiești - inițiat de Primar Iulian Bădescu.„

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AAA

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.268/2013 privind includerea unui bun în patrimoniul municipiului Ploiești - inițiat de Primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Facem mențiunea că la acest moment în sală sunt 23 de consilieri, prin prezența domnului consilier Ionescu Ionuț.

A A A

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.94/2010 referitor la suprafața terenului situat în Ploiești, str.Găgeni FN - inițiat de Primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A A A

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărârea privind^aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul--de îqvestitii ”Clădire și spații adiacente stadion Ilie Oană Ploiești” ■

- initiat de Primar Iulian Bădescu.” /____________


O să vă rog la articolul 1 să completați ”varianta 1” ca propuneriDacă nu sunt ale propuneri, supunem la vot proiectul de hotărârev%z

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 113/28 martie 2008 privind aprobarea documentației tehnico-economice «REAMENAJARE IMOBIL B-DUL INDEPENDENTEI, NR.14» - initiat de

7                                               9

Primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare strada Caraiman (inclusiv canalizare)” - inițiat de Primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

'k'k'k

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare loc de odihnă Casa Cărții” - initiat de Primar Iulian Bădescu.”

>                      9

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare loc de odihna Piața” - inițiat de Primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

- 23 voturi


Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare strada Panciu (inclusiv canalizare)” - inițiat de Primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

•k kk

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare parcare strada Gheorghe Doja” - inițiat de Primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 23 voturi

Dacă se abține cineva?

9

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

'k'k'k

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivu “Modernizare strada Căpitan Aviator Popescu Ciocănel (inclusiv canalizare)” - inițiat dc Primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 23 voturi

Dacă se abține cineva? -

9

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobare; studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ’ A menaj an străpungere strada Grindului ” - inițiat de Primar Iulian Bădescu.’’

Dacă sunt observații?

9

Dl Popa Gheorghe

Domnule președinte, aș vrea să întreb Direcția Tehnic Investiții, care am înțeles că s< ocupă de acest studiu și se vor ocupa și de proiect, dacă sunt modificări față de proiectul car< a fost depus acum doi ani de zile de mine în comisia de siguranță a circulației, pentru că an înțeles că se dorește o extindere cu o bretea din strada Trotuș pe strada Predeal și Ecaterin» Teodoroiu și acolo există o baterie de garaje și este dificil de făcut acea bretea pe unde s< dorește, pentru că trebuie traversat și o porțiune din parc. Dacă se cunoaște exact. D< asemenea din această străpungere în Trotuș, părerea mea este că ar trebui lărgită puțin strad;

Trotuș pe o porțiune de 50 de metri pătrați deoarece ea se îngustează până în intrarea la

Școala 23 și este dificil să se deplaseze două autovehicule unul pe lângă celălalt^'

Dna Mihaela Iamandi - Director Direcția Tehnică

Documentația propusă este în faza de studiu de fezabilitate iar pe parcursul obținerii avizelor de la deținătorii de rețele se poate modifica. în principiu reprezintă o modificare a rețelei stradale în zonă cu o ajungere din strada Grindului în strada Ecaterina Teodoroiu și vom cuprinde și lărgirea străzii Trotuș, așa cum propuneți dumneavoastră.

Dl Popa Gheorghe Mulțumesc!

Dl Iulian LiviuTeodorescu

Mulțumesc si eu!

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

a             .    .’

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Drum acces din strada Libertății” - inițiat de Primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A          .   /

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Acestea fiind punctele înscrise pe ordinea de zi, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

•k'k'k

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Iulian Liviu Teodorescu

Verificat, director Iulia Alexandru întocmit, consilier Ilă Claudia