Proces verbal din 11.09.2013

Proces verbal din 11 septembrie 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 11 septembrie 2013

La ședință au participat un număr de 22 de consilieri din 27 în funcție, lipsind domni consilieri: Cătălina Bozianu, Silviu Constantin Sorin, Marcian Cosma, Costel Horghidan ș Radu Socoleanu.

La ședință au mai participat:

Domnul Iulian Bădescu Doamna Oana Cristina Iacob

  • - Primar

  • - Secretar


Ședința a fost condusă de domnul consilier Teodorescu Iulian.

Dl. Iulian Teodorescu

Bună ziua! înainte de a începe ședința de consiliu local vă rugăm să ascultăm împreun;

Imnul național.


La ședință participă conducătorii societăților, regiilor și a celorlalte departamente dir cadrul Primăriei Ploiești.

La această ședință sunt în sală un număr de 22 de consilieri, lipsind domnii consilier Cătălina Bozianu, Silviu Constantin Sorin, Marcian Cosma, Costel Horghidan și Radi Socoleanu.

Ordinea de zi are un număr de 19 puncte și vă propunem suplimentar introducere; următoarelor puncte:

- Proiect de hotărâre privind premierea familiilor din municipiul Ploiești cart aniversează 50 de ani de căsătorie - inițiat de primar Iulian Bădescu,

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a acestui punct:

Cine este pentru?                22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a „Proiect de hotărâre privind aprobarec rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pt anul 2013 - inițiat de primar Iulian Bădescu”:


Cine este pentru?                  22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a „Proiect de hotărâre privind rectificarec bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013 - inițiat de primar Iulian Bădescu ș de consilierii Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoletc Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin.”

Cine este pentru?                   22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

Supun la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

22 de voturi

Cu 22 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

Primul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor ci 50% reducere pe bază de abonament bilunar/săptămânal pentru elevi/studenți li transportul urban de călători efectuat de S.C. Transport Călători Express SA Ploiești”.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 9

22 de voturi

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea de scutir de la plata taxei pe clădiri pentru anul fiscal 2013, pentru Fundația Pensionarilo Români”.

Dacă există intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

22 de voturi


Următorul

completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 192/30,05.2013”, Dacă la acest punct sunt intervenții? Vă rog dna. Stanciu: Dna. Marilena Stanciu

Mă bucur că executivul a ținut cont de intervenția mea. împreună cu dna. Madălim Crăciun, eu am fost personal la foarte multe școli din municipiul Ploiești și s-au stabilit no tarife care ajută atât autofinanțarea școlilor, pentru că este nevoie și de așa ceva, cât și o bum evaluare a sălilor de sport și a terenurilor care sunt folosite de anumite asociații și ONG-uri ș este foarte bine că încurajăm tineretul pentru sport.

Vă mulțumesc!

Dl. Iulian Teodorescu

Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?                  22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetulu de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești”.

Dacă există intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificări bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești”.

Dacă sunt intervenții? Vă rog, dl. Bolocan.

Dl. Iulian Bolocan

înțeleg din nota de fundamentare că Piața Malu Roșu se proiectează acum. Revenim dacă tot facem o rectificare, există proiectul acela de arhitectură, de rezistență, de instalații?

DL Iulian Teodorescu

Eu pot să vă spun personal că, în data de 3 septembrie, când a avut loc dezbaterea h Teatru pe tema ajutorului de încălzire era afișat chiar în zona Malu Roșu dar, l-aș ruga pe dl director Emanuel Ilie să ne spună în ce stadiu există proiectul.

DL dir. Emanuel Ilie

Bună ziua!

Am aici toate documentele pe care le-am invocat în ședința trecuta, înțepând ci certificatul de urbanism, autorizație de construire plus celelalte dou.a pfc^iecte carp,? în urm< lirmi OaIv’ZXC’ZX O 1 ZX T Q 1 1 11 11 O nil AX X 7 ZX z4 1 L Al -fi 1 VI ZX 4-1 ZX1 ZXVI + ZX T Al AX VAI Al rx4x x Vx 1 A                 jyrfi7.6Tl t-3-  t/0

unei adrese ale ISC-ului s-au dovedit a fi ineficiente. La ora actuală proiectul construirii Pieței Malu Roșu.                               *

Proiecte au existat întotdeauna iar, SC Hale și Piețe nu cere nicioectificare d(

buget decât pe bază documentată, respectiv acest proiect pe care îl pun la dispoziția oricăru consilier din cadrul consiliului local și, la solicitarea dumnealor îl pot verifica.

D1, Iulian Teodorescu

Vă mulțumesc! Dacă mai sunt intervenții? Dl. Bolocan, vă rog!

DL Iulian Bolocan

Domnule director, să nu cumva să credeți cumva că noi suntem absenți. Am înțeles ci

7                                                                    9                                                                                          9                          9

deja s-a creat o atmosferă în piață cum că noi am fi cumva împotriva lucrării. Dacă proiectu exista într-adevăr, trebuia să se deruleze lucrările conform proiectului, din mai sunt atâte; luni. Sunt sigur, am verificat, nu există nici asigurare, probabil că dumneavoastră știți ma bine de ce nu. Proiectul probabil că se derulează, există un proiect de fațadă dar fațada ni mai există, nu putem să alocăm ceva pentru ceva ce nu mai există.

Suntem de acord, demarați lucrările odată.

7                       9

DL Iulian Teodorescu

Ce fel de asigurare că nu am înțeles.

DL Iulian Bolocan

Asigurarea pentru daunele respective.

DL Iulian Teodorescu

Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetulu de venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești pe anul 2013”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind includerea uno bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

22 de voturi

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***                             i/i mi                         ;

j'vw-r /s-1

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind includerea unoi imobile în patrimoniul municipiului Ploiești”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind achiziționarea de cătr< municipiul Ploiești a imobilului situat în Ploiești, B-dul Independenței nr. 10”.

Vă rog domnule consilier, aveți cuvântul!

DL Gheorghe Popa

Mulțumesc domnule președinte!

Așa cum știți, am făcut parte din comisia de negociere pentru achiziționarea acestu imobil în urma votului consiliului local dat în urmă cu câteva luni. Chiar dacă prețul care < fost acceptat de partenerul nostru de negociere este cumva la jumătate față de suma propuși inițial și chiar mai puțin decât suma rezultată din raportul de evaluare întocmit de firm< agreată de Primăria Municipiului Ploiești, această sumă de 400 de mii de euro este o suim destul de consistentă pentru bugetul municipiului Ploiești.

Așa cum am considerat și am dat votul la vremea respectivă pentru că Primăria și dl primar a considerat oportună și pe lista de priorități această achiziție în vederea mutări Serviciului de Stare Civilă și a Serviciului de Evidență a Populației în acele imobile, aș vre: să-l întreb pe dl. primar dacă ne poate da asigurări și ne garantează că în acest imobil se vo desfășura aceste activități pentru care noi am aprobat ca oportunitate achiziția acesto imobile, în sensul că am mai achiziționat un imobil pentru o destinație și, în momentul d< față, este o altă entitate care își desfășoară activitatea acolo.

Vă mulțumesc!

9

DL Primar

Vă mulțumesc și eu domnule consilier!

Evident că tot împreună am decis să mai achiziționăm un imobil, l-am achiziționat. A fi fost mulțumit ca acolo să ne mutăm noi, Primăria Ploiești, am preferat însă să încasăm < chirie lunară și, evident să rezolvăm și o problemă de utilitate publică, cea a sediulu Tribunalului și a Judecătoriei. Cred că este reciproc avantajoasă această chestiune, câștigăn și bani și, în același timp, am și ajutat la desfășurarea actului de justiție.

In ceea ce privește Serviciul de Evidență a Populației, cu siguranță, vă garantez sută 1; sută că în această clădire se va muta Serviciul de Evidență a Populației. Știți cu toții în c< condiții își desfășoară activitatea acum la Vest, este nevoie de acest sediu și vă mulțumesi încă o dată că ați participat la negocieri și ați reușit să obținem un preț, zic eu, foart< avantajos pentru municipalitate.

DL Gheorghe Popa

_______________________________________

fi.

•reteze

vilă acolo ș evidență z


Mulțumesc domnule Primar, am pus aceste întrebări și pentru&a șăjh|^e imey faptul că noi, grupul PDL suntem împotrivă să se mute Serviciul^,StâțdfC.r ~ cetățenii să-și desfășoare în condiții adecvate oficierea căsătoriilor și^i^^giîj^^viuvi^a < populației, așa cum a spus dl. Primar. Noi vom fi de acord și vom ''Vetă^e^t proiect de hotărâre, cu toate că, din punctul nostru de vedere, prioritățile noastre, ale partidului, an considerat ca fiind altele. Dar, ca să rezolvăm această problemă, și cu asigurările pe care le-; dat dl. primar, că acolo se vor muta cele două servicii, noi, grupul PDL vom fi de acord ci acest proiect de hotărâre.

DL Iulian Teodorescu

Vă mulțumesc și eu și primiți felicitări din partea executivului și felicitări și domnulu Primar pentru că s-a ajuns la acest preț. Pot să vă spun că, din restul politicilor noastre, von scoate bani suficienți pentru a plăti acest imobil.

Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinări prin vânzare a terenului în suprafață de 11728 mp nr. cadastral 136188 situat în Ploiești Șoseaua Nordului, FN, Jud. Prahova către SC GREEN TREEINVEST S.R.L”

Dacă sunt intervenții? Dl. Bolocan, vă rog!

DL Iulian Bolocan

Am parcurs expunerea de motive, în josul paginii semnează dl. Iulian Bădescu. Găsesc aici valoarea de piață a terenului: 48 euro/mp. Mi s-a părut frapant, valoarea de piață? Poate că trebuia scris „valoarea conform raportului de evaluare” a acelei firme.

Vă întreb domnule Primar pentru că ați inițiat acest proiect: credeți că este un pre corect?

DL Primar

Evident că, vă spun sincer și eu am avut semne de întrebare cu privire la acest preț motiv pentru care Direcția de Gestiune Patrimoniu a făcut o nouă adresă către evaluator prii care i-a cerut să justifice și să argumenteze prețul stabilit în urma evaluării. Am primit dii partea acestui evaluator o adresă, nu știu dacă dumneavoastră v-a fost înmânată, dacă nu o să 1 rog pe dl. Petrache să v-o înmâneze, prin care susțin încă o dată că prețul a fost evalua conform legii.

In acest context, eu nu pot să fac altceva decât să iau de bun ceea ce stabilește ui evaluator autorizat, stabilit prin lege, prin care spune prin declarație pe propria răspundere ci își asumă acest preț și că aceasta este prețul pentru acest teren.

în același timp, ca și economist, am primit ceea ce obținem noi astăzi, Primări; Municipiului Ploiești, ceea ce am putea obține dacă vindem acest teren. Pe lângă faptul că an pune în valoare un obiectiv închis de mai bine de doi ani de zile cred și am oferi cetățenilo din zonă acel magazin cerut cu insistență, știm cu toții că pensionarii din zonă cred că ai apelat pe la toate partidele și am și obține în acest moment niște bani în bugetul Consiliulu

Local care, comparativ cu ceea ce plătește în acest moment ca și asociere pentru că acolo m este un contract de concesiune, este un contract de asociere, este o sumă mult mai mare pc care am abtine-o în următorii 25 de ani.                           v ~

Motiv pentru care am crezut și cred în continuare că efectuarea acestei tranzacții estt avantajoasă pentru municipiul Ploiești și îmi asum, pentru că sunt obligat să îmi asum, prețu stabilit de către evaluator în condițiile legii.

DL Iulian Bolocan

Avem și echipă de diriginți de șantier, avem și echipă de evaluatori, cadastru, ș.a.m.d Eu întreb totuși: pe oamenii aceștia îi controlează cineva?

Eu am fost la Camera Notarilor Publici și am luat un studiu privind estimarea valorilo etalon minime de piață pentru 2013. Sunt o serie întreagă de studii care se fac legate și d( tranzacții comparabile în zonă. Atunci întrebăm: există tranzacții comparabile în zonă?

în studiul de la Camera Notarilor Publici, în zona respectivă, prețul minim de piață este 520 de lei. Atunci, cum putem să coborâm? Nu înțeleg.

Există în cadrul ANEVAR o comisie de etică și disciplină și putem să facem ( întâmpinare acolo, nu se poate 48 de euro în Centrul Ploieștiului. Același lucru se întâmplă ș la punctul următor. Eu cred că trebuie să fie prorogate ambele puncte.

Vă mulțumesc!

Dl. dir. Florin Petrache

Referitor la întrebarea domnului consilier Bolocan, citind din raportul de evaluare, dl evaluator a făcut niște comparații cu terenuri din zona studiată.

DL Iulian Bolocan

Există tranzacții în zonă?

DL dir. Florin Petrache

Au făcut comparație cu alte patru imobile din zonă: zona Morilor - 82 euro/mp, zon; Albert - 150euro/mp, zona Mihai Bravu - 60 euro/mp și încă o dată zona Albert 40 euro/mp Prin corecțiile pe care le face conform procedurilor interne, dl. evaluator a stabilit acest preț.

DL Primar

Să știți că și eu m-am uitat cu foarte mare atenție și chiar am încercat să înțeleg cum s* face o evaluare. Ceea ce am înțeles foarte clar este că acest teren, din punct de vedere a evaluatorului, nu este un teren liber de sarcini, este vorba că, în acest moment el este purtăto A

de sarcini care se întind pe 25 de ani. In același timp, dreptul de folosință al acestui teren, c venit la bugetul local înseamnă câteva mii de euro/an redevență care o plătește aces semiproprietar pentru că el este într-o asociere cu Primăria Municipiului Ploiești și în aces context a fost stabilit prețul pentru această tranzacție, pentru acest teren. Nu poate fi compara un teren liber de sarcini pe care se poate construi orice cu un teren în care există o clădir care nu e a noastră și peste 25 de ani vom discuta ce facem cu acea clădire și probabil că va 1 și atunci problema, dacă nu aprobați vânzarea, evaluării acestei clădiri și modul cum n decontăm cu actualul partener al nostru.

Ideea este simplă, eu chiar astăzi am purtat o discuție cu cei de la Penny Market car sunt interesați să preia acest teren: putem astăzi parafa în Consiliul Local o înțelegere pri care noi, municipiul Ploiești, în baza unui raport de evaluare pe care eu nu am dreptul să-contest, tocmai de aceea am și trimis adrese nesfârșite la evaluator prin care l-am întrebai mai spune-mi încă o dată dacă este prețul corect. Mi-au răspuns: acesta este prețul corect, e


sunt evaluator, îmi asum acest preț. Eu nu pot să-l contrazic chî sau altul să-i zic că mai poți să ridici cu 2 euro sau 3 euro.

Ideea este că nu pot eu să fac un raport de evaluare, nici aceea eu vă propun spre aprobare un preț stabilit printr-un raport magazinul acela, îl facem, nu vrem, eu nu am nicio problemă. Ideea este c^dtț'trebuie să vii în fața dumneavoastră să vă propun un proiect de hotărâre prin care se încearcă rezolvare; unei probleme a unei zone într-un cartier al municipiului Ploiești.

Asta este ceea ce pot eu să vă spun astăzi.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Eu aș avea o întrebare: în aceeași zonă, aceeași firmă de evaluare, a evaluat acolo 1< Interex 49 de euro plus TVA, la 500 de metri, și există o propunere la dumneavoastră 1< Primărie și a apărut și astăzi în presă, acolo prețul este 150 de euro. Unde este prețul corect la Mc Donald sau la Interex? Distanta între ele este de 400 de metri.

Eu, ca să pot vota acest proiect de hotărâre aș vrea să știu unde este prețul corect.

Dl. Iulian Teodorescu

Dacă-mi permiteți, vă răspund eu: în primul rând, evaluatorul nu a venit aici dii văzduh, a venit în urma unei licitații. Și la punctul acesta și la următorul de care spunea dl Bolocan, s-a ținut cont de valoarea terenurilor din zonă, s-a ținut cont și de faptul că sun constructori de bună credință, s-a ținut cont și de faptul că în acele puncte, cu greu s-ar pute; obține un preț mai mare. La Mc Donald, la 500 de metri, într-adevăr este la intersecția uno drumuri, este practic în prelungirea lui DN1, unul este vadul de la Mc Donald, altul este ce de la Interex.

Acum, trebuie să vă mai amintesc un lucru: în două luni de zile, se pare că înce] lucrările la tramvai. Este cam greu după aceea să se mai întâmple ceva o perioadă bună d-timp în zona aceea.

Cam aceste lucruri au stat la baza a ceea ce s-a întâmplat cu raportul de evaluare.

Dl. Iulian Bolocan

Domnule președinte, pe cel cu evaluarea îl înțeleg, este din Brașov, nu știe prea bin zona, pe dumneavoastră nu vă înțeleg. Unde s-au făcut tranzacții comparative pentru c Mihai Bravu nu se compară cu zona aceasta.

Dl. Primar

Domnule Bolocan, eu nu pot să vă propun alt preț decât cel stabilit de evaluator.

Dl. Iulian Boloocan

Și atunci nu mai ținem cont de Camera Notarilor Publici?

Dl. Primar

Eu vă propun prețul stabilit de un evaluator care are contract cu Primăria Municipiuh Ploiești și care respectă legea. Vreți să vă propun un alt preț? Nu pot pentru că nu-mi permit legea. Propuneți dumneavoastră, în Consiliul Local alt preț, nu am nimic împotrivă.

Dl. Iulian Bolocan

Propun prorogarea acestui proiect de hotărâre.

Dl. Primar

Prorogare ca să facem ce?

Dl. Iulian Bolocan

Să analizăm.

Dl. Primar

Ce să analizăm? Nu înțelegeți că am făcut adresă la acest evaluator și răspunde la fel c prețul este corect, stabilit conform legii și că-și asumă responsabilitatea. Nu este o invenție cuiva. Evaluatorul îmi scrie două adrese că-și asumă prețul.

Dl. Iulian Bolocan

Propun să luăm o pauză să ne consultăm.

Dl. Iulian Teodorescu

Supun la vot dacă sunteți de acord să luăm o mică pauză:

Cine este pentru?                22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 22 de voturi pentru, s-a hotărât întreruperea ședinței pentru o scurtă pauză.

*

Pauză

*

Dacă mai sunt intervenții pe acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu mai sunt, supu: mai întâi la vot amendamentul domnului Bolocan, acela de prorogare a proiectului d hotărâre:

Cine este pentru?                 2 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           20 de abțineri

5                                                                                                              5

Cu 2 voturi pentru și 20 de abțineri, amendamentul nu a fost aprobat.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  19 voturi

Cine este împotrivă?              1 vot

Dacă se abține cineva?            2 abțineri

Cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Iulian Bolocan și abțineri, cele ale domnilor consilieri Gheorghe Sîrbu și Gheorghe Popa, proiectul de hotărâr a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinări prin vânzare a terenului în suprafață de 1839 mp situat în Ploiești, str. Traian nr. 117 cătr S.C. Elcani S.R.L., nr. cadastral 132481”.

Dacă sunt intervenții? Dl. Bolocan, vă rog!

Dl. Iulian Bolocan

înțeleg că acolo trebuie urgent un magazin pentru cetățenii din zonă dar aici tot 48 d euro și tot urgent? Nu înțeleg.

Dl. Iulian Teodorescu

Aici, după cum rezultă din proiectul de hotărâre a fost baia comunală care a fos cumpărată de o doamnă. Pentru că legea nu-i permitea, terenul a rămas la Primărie. Nu ar dânsa nicio vină, nici noi nu avem nicio vină, aceea era legislația la acea vreme. Dânsa a fos

de bună credință, știți ce lucrări a făcut acolo, ați văzut în materialele; f dezbatere. Este cam aceeași situație.                                   <-/

.......—- X

>e care la aveți spre

Dl. Iulian Bolocan                                             %   * i

------------------------------------ zv               Ac—>       ...             ,-0 7

Există o comisie de etică și disciplină la ANEVAR. împotrivă, evaluatorului 0 să fac c întâmpinare către ANEVAR.                                       X./1 ' va ;;

DL Iulian Teodorescu

Da, și în funcție de răspunsul la întâmpinarea dumneavoastră, se poate reveni sau ni asupra hotărârii.

Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   19 voturi

Cine este împotrivă?               1 vot

Dacă se abține cineva?             2 abțineri

9                                                                                         9

Cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Iulian Bolocan și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri Gheorghe Sîrbu și Gheorghe Popa, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind reluarea procedurilor de vânzare a spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate dt municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădin închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiulu Ploiești”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarei dezmembrării imobilului situat în Ploiești, B-dul Republicii nr. 271”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

22 de voturi

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobare^ dezmembrării imobilului situat in Ploiești, Sos. Nordului FN”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           1 abținere

Cu 21 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Gheorghe Popa, proiectu de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarec Documentației de Avizare Lucrări de Intervenție (D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție «MODERNIZARE STRĂZI ZONA BUN/ VESTIRE INCLUSIV EXTINDERE REȚEA CANALIZARE»

9

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobaret Documentației de Avizare Lucrări de Intervenție (D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție « MODERNIZARE STRĂZI ZONA RAFOVII»

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

22 de voturi

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobare^ documentației “Modificare proiect autorizat cu ACI66/2013 din parcare și pietonal îi pietonal prin înlocuirea parcării existente din proiectul inițial cu pietonal pe toaU suprafața străzii acesteia, străzile Toma Caragiu și Mihail Kogălniceanu”

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

22 de voturi

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

* * *

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobare^ Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție (D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție «REAMENAJARE PAVAJ PIETONAa GALERIILE COMERCIALE (ZONA ALTEX)»

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

22 de voturi

Dacă se abține cineva?

9

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


\

***


Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordareaajutoareloi de încălzire a locuinței de la bugetul local în conformitate cu prevederile        70/2011”.

Dacă sunt intervenții? Dl. Bolocan, vă rog!

DL Iulian Bolocan

A

In urmă cu ceva timp, Partidul Democrat Liberal a organizat o amplă acțiune de analiză a consumatorilor care urmează a fi subvenționați. Foarte multi cetățeni, urmare a acestoi

5              9                                          9                  5          7

analize făcute, am strâns mai bine de 19mii de semnături, propunem suplimentar pentri veniturile nete lunare - familiile cu mai mulți membri, până la 1.400 de lei; familiile cu ur membru, până la 1.500 lei și familii monoparentale, până la 1.800 de lei. Sunt părinți cu copi care nu au venituri mari și cred că ar trebui să se țină cont și ei.


DL Iulian Teodorescu

Am înțeles că proiectul de amendament l-ați înmânat mai devreme. Supun la vot amendamentul propus de dl. Bolocan:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

22 de voturi

Cu 22 de voturi pentru, amendamentul a fost aprobat.

*

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

DL Gheorghe Sîrbu

Am înțeles de la dl. Primar că aceste ajutoare de încălzire se dau către operatori, față d Dalkia, Romgaz. Pentru cei care se încălzesc cu lemne, aveți în vedere să faceți o licitație pentru că nu există un operator.

DL Primar

Nu am în vedere să fac licitație, ideea este ca, agenții economici care vând lemne să s înscrie la Primărie ca și comercianți de lemne, astfel încât să le putem deconta în mod direc' Știți cine se încălzește de obicei cu lemne, majoritatea sunt zone periferice și atunci îrr doresc ca acei bani pentru lemne să se ducă la cei care vând lemne nu să-i dăm banii omulu De aceea, cei care comercializează lemne vor fi obligați să depună la Primărie o cerere și adeverință prin care să ateste că sunt comercianți, astfel încât să le putem deconta în mo direct.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind premierea familiilo din municipiul Ploiești care aniversează 50 de ani de căsătorie”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

'rj'X '<-xx/ '47'i’rr— XXX /l'A

1.


l-’A îA


***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificări bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pe anul 2013”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetulu local al municipiului Ploiești pe anul 2013”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Acestea fiind punctele înscrise pe ordinea de zi, declar ședința închisă și vă doresc o 2 bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drep pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


!

Verificat, director Iulia Alexanql

întocmit, consilier Elena B