Proces verbal din 10.10.2013

Proces verbal din 10 octombrie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 10 octombrie 2013

La ședință au participat un număr de 25 de consilieri din 27 în funcție, lipsind domni consilieri: Cătălina Bozianu și Constantin Popa.

La ședință au mai participat:

Doamna Oana Cristina Iacob        - Secretar

Ședința a fost condusă de domnul consilier Bolocan Iulian.

Dl. Iulian Bolocan

Bună ziua! înainte de a începe ședința de consiliu local vă rugăm să ascultăm împreun Imnul național.

*

- La ședința extraordinară de astăzi participă un număr de 25 de consilieri, absenți fîin* dna. Cătălina Bozianu și dl. Constantin Popa.

Față de ordinea de zi publicată a apărut o modificare în sensul că există un proiect d hotărâre privind includerea în inventar a unui imobil din sțr. Gheorghe Doja care se dorește intra suplimentar.

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind includerea unt imobil în patrimoniul municipiului Ploiești”:

Cine este pentru?                   25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

***

Supun la vot ordinea de zi în integralitate:

Cine este pentru?                    25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.


DL Radu Socoleanu

Cu acordul dumneavoastră și al colegilor din consiliu, propun ^^ine^,^l^(&ent d< reculegere în memoria celui care a fost directorul bibliotecii Nicolae Iorga^dU&c^l^^oaru un om deosebit pe care, cred că sunt în asentimentul tuturor colegilor, frebui£is|’l>aprecieir și poate într-o ședință următoare să-i oferim și titlul post-mortem de cetățean de onoan pentru toată activitatea prodigioasă pentru cultura ploieșteană.

Vă mulțumesc!

*

Moment de reculegere

*

DL Iulian Bolocan

Primul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșări Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentu lucrării de utilitate publică de interes local, obiectivul de investiții «Realizare drum d\ acces Parc Municipal Ploiești Vest»

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind actualizare^ caracteristicilor tehnice ale imobilului - construcție Sala Sporturilor Olimpia și includere^ terenului aferent acestuia în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public a municipiului Ploiești.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei eror materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești ni 376/30.09,2013 privind concesionarea directă a unor spații cu destinație medicală du imobilul situat în str. Nicolae Iorga nr. 17"

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***


Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind includerea unu imobil în patrimoniul municipiului Ploiești”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Acestea fiind punctele înscrise pe ordinea de zi, declar ședința închisă și vă doresc o z bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drep pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.Verificat, director Simona Albu


întocmit, consilier Elena Bucu7*\7^

<7