Proces verbal din 08.04.2013

Proces verbal din 8 aprilie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL al Ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 8 aprilie 2013

La ședință au participat un număr de 25 de consilieri din 27 în funcție, absenți fiind domnii consilieri: Cătălina Bozianu, și Silviu Sorin Constantin.

La ședință au mai participat:

Domnul Iulian Bădescu Doamna Oana Cristina Iacob

  • - Primar

  • - Secretar


Ședința a fost condusă de domnul consilier George Pană.

Dl. George Pană

Bună ziua! Bine ați venit la ședința extraordinară de astăzi, începem ședința, așa cum ne-am obișnuit, cu intonarea Imnului României.

Sunt prezenți în sală un număr de 24 de consilieri, lipsesc: dna. Bozianu Cătălina, dl. Dumitru Cristian și dl. Constantin Silviu Sorin.

Participă alături de noi la ședința de consiliu, dl. primar Iulian Bădescu, precum și reprezentanți ai diverselor direcții și societăți ale municipalității și reprezentanți ai presei, cărora le mulțumesc.

9

Față de ordinea de zi prezentată, avem suplimentar un proiect de hotărâre: „Proiec de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractelor de închiriere nr, 3145/19.02.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și Buta Andreea Sidonia și nr 3131/19.02.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și Nițu N. Daniel”

Vă propun introducerea acestui proiect pe ordinea de zi:

Cine este pentru?                  24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Supun la vot ordinea de zi în integralitate:

Cine este pentru?                  24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

***


Primul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul ANDREI CONSTANTIN’.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, aș vrea să știu de la comisia 1 ce sumă se propune. DL Paul Palaș

Domnule președinte, am propus suma de 5.000 de lei care corespunde cu suma solicitată de beneficiar.

Dl. George Pană

Dacă nu mai sunt alte discuții cu privire la acest proiect? Dacă nu sunt, supun la vo! proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sumt de bani din bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație dt extremă dificultate - domnul BAESCUDRAGOȘ”

Dacă sunt discuții?

DL Paul Palaș

Suma solicitată a fost mult mai mare dar comisia vă propune suma de 20.000 de lei.

DL George Pană

Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind majorarea alocație zilnice de hrană privind consumul colectiv din „Centrul de zi pentru preșcolari Ploiești’.

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? Dacă nu sunt, vă supun la vot proiecte de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

24 de voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul


de hotărâre a fost

hotărâre pri te de MunicipiulUrmătorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de veniturile proprii ale bugetului local a sumelor dator societățile de construcții care au executat lucrări de reabilitare termică în anul 201T\

7                                              7

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect? DL Sîrbu, aveți cuvântul,

DL Gheorghe Sîrbu

în primul rând aș pune o întrebare: ce s-a întâmplat cu suma care trebuia să vină de la Ministerul Dezvoltării în urma celor aprobate de noi - jumătate trebuia să fie aportul Primăriei, jumătate trebuia să vină de la Ministerul Dezvoltării?

Al doilea lucru: am văzut că sumele alocate astăzi au o suplimentare de câteva zeci de milioane fată de contractele inițiale. De ce? La unii sunt 7 milioane, la unii 9 milioane mai mult. Aș dori să știu de ce pentru că, în aceste condiții, eu și colegii mei o să ne abținem să votăm acest proiect.

DL Primar

De ce se ia în sarcina consiliului local această sumă este foarte simplu. De fapt, o se înaintez o plângere penală pe această temă Parchetului General și o adresă către Curtea de Conturi pentru că, practic în bugetul votat anul trecut de fostul consiliu local, această sume de bani era trecută la venituri fără ca în spate să existe un contract de finanțare pentrt această sumă. Practic, a fost trecută această sumă de bani la capitolul venituri din bugetu pe anul trecut fără ca ea să fie contractată. Singurul contract de finanțare care a exista pentru aceste blocuri a fost în valoare de 5.000.000 de lei. Acel contract de finanțare expirat la sfârșitul anului trecut pentru că nu am putut să-1 ducem la plată deoarece se depășise termenul de 30 de zile, nu eram în termenul prevăzut de contract.

Practic, anul trecut am avut un buget în care, la capitolul venituri era trecută o suim de bani pentru care nu exista sursă de finanțare legală. Cum vor reacționa organele îndreptățite cu privire la acest aspect, nu este treaba mea. Eu voi semnala acest lucru.

în ceea ce privește sumele care apar în plus, este vorba de lucrări suplimentare cauzate de prostul proiect realizat pentru aceste blocuri în sensul că, de exemplu - curțile interioare, ghenele pentru evacuarea gunoiului, lucruri importante în economia lucrarilo nu erau trecute în contractul de proiectare. Drept consecință, am fost obligați să facen comandă pentru lucrări suplimentare. Ele vă vor fi înaintate de către Direcția Tehnică daci sunteți interesat de ele amănunțit.

DL George Pană

Mulțumesc domnule Primar, Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot proiectul di hotărâre:

Cine este pentru?                16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           8 abțineri

Cu 16 voturi pentru și 8 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Paulica Drăgușir Iulian Bolocan, Gheorghe Sîrbu, Puiu Neagu, Larisa Băzăvan, Gheorghe Popa, Marilen Stanciu și Costel Horghidan, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărârepriv^ de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-20^^01^^ Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Ploiești”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

17 voturi

1 vot

5 abțineri


Cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Costel Horghidan și 5 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Paulica Drăgușin, Iulian Bolocan, Puiu Neagu, Larisa Băzăvan și Gheorghe Popa, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Lipsește din sală în momentul votului dl. consilier Gheorghe Sîrbu.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016”.

Dacă sunt comentarii? Dna. Drăgușin aveți cuvântul.

Dna. Paulica Drăgușin

în buget am văzut că sunt aproape 10 miliarde, 300 merg la investiții clar, 700 nu am văzut unde sunt.

Suntem de acord cu majorarea salariilor dar vrem amănunțit ce se întâmplă cu aceșt: 700 milioane. Dacă îmi poate explica cineva.

Dl, Primar

Acum eu nu am bugetul în față, l-am prezentat vineri. Din câte știu impactu majorării salariilor este cel pe care îl cunoașteți și dumneavoastră, nu știu exact cât este k nivelul Politiei Locale.

3

Dra. Nicoleta Crăciunoiu

La toate unitățile, creșterile salariale s-au luat în calcul de la nivelul salariului dir luna decembrie înmulțit cu 12. Faptul că s-au acordat cei 25% în tranșe, în decembrie rezultat un salariu întreg.

Dl. Primar

A

In anexa la hotărârea de consiliu local aveți trecute toate cheltuielile. La fiecare proiect de hotărâre, la fiecare unitate în parte aveți anexă.

Dl. George Pană

Suntem 24 de consilieri în sală, a revenit dl. Gheorghe Sîrbu.

Dacă mai sunt alte discuții pe tema acestui proiect? Dacă nu mai sunt, supun la vo_ proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

3

16 voturi

1 vot

7 abțineri

Cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă, cel al doamnei consilier Paulica Drăgușin și S abțineri, cele ale domnilor consilieri Iulian Bolocan, Gheorghe Sîrbu, Puiu Neagu, Larisa


Băzăvan, Gheorghe Popa, Marilena Stanciu și Costel Horghidan, proie fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind a de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016 al C municipiului Ploiești “I. L. Caragiale”

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?          7 abțineri

»                                                                                9

Cu 17 voturi pentru și 7 abțineri proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016 al Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarec bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016 a Filarmonicii “Paul Constantine seu” Ploiești”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?          1 abținere

3                                                                                3

Cu 23 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetulu de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016 al Clubului Sporti Municipal Ploiești”

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind a de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Const pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016”.

Dacă sunt comentarii la acest proiect? Dl. Sîrbu, vă rog.

DL Gheorghe Sîrbu

Legat de acest proiect, aș ruga membrii comisiei de buget finanț investiții de la Parcul Constantin Stere din 800.000 de lei, jumătate și să aloce această sumă către cele două spitale care au alocate sume foarte mici vizavi de ceea ce au nevoie în cele două spitale. O să spuneți că Spitalul de Boli Infecțioase o să treacă probabil la Consiliul Județean dar mai sunt mulți pași de făcut până va trece la Consiliul Județean, știți foarte bine și dumneavoastră că trebuie și o hotărâre de Guvern.

De aceea propun acest amendament ca să pot să nu mă abțin de la proiectele cr spitalele care urmează, atât Spitalul Municipal cât și Spitalul de Boli Infecțioase: suma de la investiții de la Parcul Constantin Stere, lăsăm camerele video și alocăm această sume celor două spitale care au mare nevoie.

Dl. Paul Palaș

Referitor la investiția care apare în bugetul de la Parcul Constantin Stere, este vorbe despre gardul de împrejmuire și pentru care a primit un avertisment chiar zilele trecute, acolo chiar este nevoie de această lucrare. Tot în cursul ședinței de astăzi avem un studii pe care să-1 aprobăm pentru acest parc.

Firește că dumneavoastră vă puteți menține această propunere, o vom supune votulu: dar bănuiesc că și dumneavoastră sunteți conștient că și această investiție trebuie făcută. Ce o vom face noi sau că o va face Consiliul Județean, rămâne de văzut ce se va întâmpla ci parcul dar trebuie să privim lucrurile cu responsabilitate și în zona parcului, fără se ignorăm într-adevăr problema reală pe care ați pus-o dumneavoastră și merită să discutăm să identificăm sume și să rezolvăm și problema pe care dumneavoastră ați pus-o. Dar nu a: lua banii de acolo și v-am explicat de ce.

DL Gheorghe Sîrbu

Vă mulțumesc dar eu am spus și repet: bani pentru împrejmuire rămân, 4 miliarde nu dăm 8. Am spus să luăm jumătate. Am studiat bine bugetul și nu am spus să luăm bani de la împrejmuire, spun să luăm banii de la camerele video și să-i dăm la spitale unde est< într-adevăr nevoie de acești bani.

Dl, Primar

Evident că sunteți în măsură și este dreptul dumneavoastră ca și consilier să faceț amendamente la actualul buget. în ceea ce privește Parcul Constantin Stere, nu vreau si vorbesc despre ce a fost rău acolo, vreau să vorbesc despre ce este și a fost bun și unu dintre lucrurile cele mai frumoase pe care le-am descoperit eu când am ajuns primar a fos planul de dezvoltare a activității la Parcul Memorial Constantin Stere. M-aș fi bucurat să i fost în măsură astăzi să vă fî supus aprobării o sumă care să acopere proiectul pe care i avea în vedere fostul administrator, un proiect foarte ambițios pentru orașul nostru ș pentru acel parc.

Evident că facilitățile pe care dorea fostul director să le creeze acolo erau însemnat din punct de vedere al valorii, tocmai de aceea astăzi în actualul buget nu o să descoperit decât o mică parte din acest proiect, el se referă în special la facilitățile pentru copii ș


tineri iar aceste facilități sunt prevăzute în buget. Uitându-mă pe notaz^funde dotări, într-adevăr singura sumă care cred că ridică semne de întrebare^eșt^ cj^ rețeaua video. Eu, în principiu sunt de acord să scoatem acest micșorăm la jumătate din valoarea lui, urmând ca directorul Parcului urma unei reevaluări, să ne propună o dotare la jumătate din punct facilități.

Dacă sunteți de acord eu cred că nu este un capăt de țară dacă reducem această valoare de la 80.000 la 40.000.

DL George Pană

Să înțeleg că vă susțineți în continuare amendamentul. Toată suma de la investiții se retrage și merge către spitale?

Dl. Gheorghe Sîrbu

Jumătate din suma de la investirii.

3

DL George Pană

Supun la vot amendamentul domnului Sîrbu.

DL Paul Palaș

Dacă-mi permiteți o intervenție strict tehnică: 40.000 pleacă din acest buget, dna Crăciunoiu, îi ducem în fondul de rezervă sau îi ducem direct la spitale?

D-ra. dir. Nicoleta Crăciunoiu

'A

In fondul de rezervă.

DL Primar

Ca să înțelegeți ce este cu fondul de rezervă: o să observați că la fondul de rezerva este alocată o sumă mai mare. Acea sumă prevăzută la fondul de rezervă este suma care ne-o dorim noi s-o alocăm anul acesta Spitalului de Pediatrie. în primă instanță, nu puten aloca în buget această sumă pentru că Spitalul de Pediatrie, din punct de vedere a. documentelor necesare demarării lucrărilor, nu există ca și obiectiv de investiții. Tocmai de aceea, toți banii s-au dus în fondul de rezervă.

Dar, dacă acceptați acest lucru putem duce și acești bani în fondul de rezervă iar îr momentul când vom face rectificarea bugetară, exclusiv pentru Spitalul de Pediatrie, se alocăm atunci toți banii care vin în plus față de ceea ce i s-a alocat în fondul de rezervă Tehnic este și mai ușor de făcut acest lucru din punct de vedere al bugetului pentru că practic votați ca și amendament reducerea bugetului cu 40.000 și ducerea acestor bani îr fondul de rezervă astfel încât nici nu complică din punct vedere tehnic modificările h bugetul pe care urmează să-1 aprobați peste câteva minute.

DL George Pană

Supun la vot amendamentul domnului Sîrbu, în speță reducerea bugetului pentn investiții cu 40.000 de lei și atribuirea acestei sume în fondul de rezervă:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Suntem în sală 25 de consilieri, a venit și dl. Cristian Dumitru.

Cu 25 de voturi pentru, amendamentul domnului Sîrbu a fost aprobat.

Supun votului hotărârea în integralitatea ei cu amendamentul votat: Cine este pentru?                25 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016”

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?                25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2013 și estimări pe ani 2014-2016”

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetulu de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016 al Administrație Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”,

Dacă sunt comentarii? Dl. Sîrbu aveți cuvântul.

DL Gheorghe Sîrbu

Studiind bugetul de la ASSC am văzut o sumă foarte mare și este normal să fie așa dar aș dori să-mi spună dl. director dacă are o strategie gândită cum va cheltui acești ban în acești ani?

Dl. George Pană

Nu știu la ce sumă vă referiți domnule Sîrbu să vă poată spună exact.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Strategia dumneavoastră pentru cum veți cheltui acești bani în acest an o aveți sau vi gândiți ce faceți de acum încolo? Dumneavoastră într-adevăr aveți nevoie de foarte mulț bani.

DL dir. Dan Dinu

Strategia este fundamentată și gândită înainte de a fundamenta bugetul și veți găs fundamentare în raportul de specialitate.

DL Gheorghe Sîrbu                                            - /v

Dacă legislația prin aplicarea ei vă dădea dreptul să cheltuiri jîp^tțan^^n'^figptul local, aplicați legea?


Dl. Primar                                              ...... ............ .

Nu este vorba de strategie. Bugetul, și pe ASSC este un bug^^-^u^gtawe. El acoperă un fond, prevederile legale cu privire la ajutoarele socialHgg. îcajj/noi, ca autoritatea publică locală, suntem obligați să le acordăm celor îndreptățiți. Dacă am fi putui acorda ajutoare mult mai mari pentru aceste categorii sociale, credeți-mă că am fi făcut-c cu mare drag însă ne încadrăm la limita inferioară a bugetului și care respectă în totalitate prevederile legale în materie de asistență socială. Nu o să observați nici un ban în plus le nimic pentru că nu avem de unde.

DI. Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc domnule Primar, acest răspuns îl așteptam de la dl. director. DL Primar

Dacă îl primeați era el primar.

DL George Pană

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                       25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești”

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

3

17 voturi

8 abțineri

5

Cu 17 voturi pentru și 8 abțineri, cele ale domnilor consilieri Paulica Drăgușin, Gheorghe Sîrbu, Larisa Băzăvan, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan, Marilena Stanciu, Puii Neagu și Costel Horghidan, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugeteloi de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016”

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

D1. Gheorghe Sîrbu

Dintr-o discuție avută cu un lider de sindicat de la Regia de Servicii Publice am aflai că acolo anumiti salariati au salarii foarte mari iar alti salariati au salarii foarte mici. L-as

>                       5                                                                                3                      »                                                                            3

întreba pe directorul regiei, în condițiile în care au fost făcute și foarte multe angajări: de ce se întâmplă acest lucru?

DL Primar

O să vă răspund tot eu ca să nu fiu nevoit să intervin după directorul regiei: este c grilă de salarizare pe care noi am moștenit-o, deci este o grea moștenire. Evident că. discuții cu liderii de sindicat am avut și eu chiar înainte să intru în ședința de consiliu loca] și sunt foarte supărați, și am înțeles că au făcut apel și la dumneavoastră, că nu o să primească prime de Paști și de Crăciun. Evident că și eu am sesizat faptul că la nivelu] Regiei Autonome de Servicii Publice există discrepanțe salariale și sunt discrepanțe salariale între nivelul de salarizare de acolo și restul administrației publice locale. Aștept cu nerăbdare să aibă loc concursul pentru managerul acestei regii și, după ce acesta va fi numit, cu siguranță vom avea o discuție privind restructurarea salarială și restructurarea profundă a aparatului Regiei Autonome de Servicii Publice, un aparat, din punctul meu de vedere, neperformant cu privire la sarcinile pe care le are.

Domnule Sîrbu, aveți dreptate și sper ca până în vară să reușim să vă aducem la cunoștință faptul că am restructurat cheltuielile acestei regii.

DL Gheorghe Sîrbu

Problema este cu totul alta: eu am fost la ședința de comisie chiar în timpul cât a avut loc și ședința consiliului de administrație unde s-au tăiat aceste lucruri de care vorbeați și dumneavoastră - prime trimestriale, prime de Paști, de Crăciun, de vacanță. Lumea era foarte supărată și pe bună dreptate, alte instituții subordonate Consiliului Loca] nu le-au tăiat. în același timp, i-am explicat liderului de sindicat că dl. director a venit le mine cu un proiect de hotărâre (îl am aici dacă doriți) prin care dorește să creasce gigacaloria la cetățeni cu peste 50%. Dl. director mi-a spus că a făcut dânsul un calcu] ingineresc și i-am spus că pe buzunarul cetățenilor din Ploiești nu face nimeni calcuk inginerești.

Propunerea pe care i-am facut-o cred că este de bun simț și nu a ținut cont de ea.

Vreau să vă spun în plenul consiliului local: chiar dacă este în dezbatere aces' proiect, propunerea pe care i-am facut-o este și de bun simț și în beneficiul dumneavoastră, al Primăriei și al cetățenilor din Ploiești dar vom discuta la vremea respectivă.

DL Primar

Evident că o să discutăm și de gigacalorie la timpul respectiv. Ceea ce pot eu să vî spun este că proiectul de hotărâre este în dezbatere pus pe site-ul Primăriei și o să discutau probabil la proxima ședință de consiliu local și cu privire la acest lucru.

DL George Pană


Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?                8 abțineri

Cu 17 voturi pentru și 8 abțineri, cele ale domnilor consilie^ă^uB Gheorghe Sîrbu, Larisa Băzăvan, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan, Mari Neagu și Costel Horghidan, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: JProiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

Dacă sunt comentarii? Dl. Sîrbu, vă rog!

DL Gheorghe Sîrbu

Aș vrea să pun o întrebare: știm foarte bine în ce situație se află RATP-ul. Poate îmi dă dl. Primar răspunsul că e o grea moștenire dar RASP-ul l-a condus numai USL-ul și îr mandatul trecut, directori au fost numai de la PNL, nu de la noi, dar asta e o altă problemă.

întreb acum: în condițiile grele prin care trece RATP-ul, mai au trecute prime de vacanță, prime de Paști și de Crăciun?

Dl. Primar

Teoretic au, practic nu vor avea.

Referitor la RASP, eu nu am spus niciodată că este o grea moștenire lăsată de RASP Era o grea moștenire salarială. Insă, să știți că anul trecut RASP-ul a fost cea care ne-e salvat în luna decembrie pentru că altfel nu încheiam bugetul. Au avut o sumă imensă îr buget și ne-au livrat-o nouă pentru a putea să închidem anul bugetar în condiții decente Acea grea moștenire de la RASP a fost grea pe ceea ce înseamnă salarii iar pe ce însemne rezultat financiar a fost o moștenire bună și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru lucru acesta.

Dl. Iulian Teodorescu

Pentru că s-a amintit și politicul, trebuie să vă spun că fostul director al RATP-ul ni putea fî membru PNL pentru că era secretarul general al organizației dumneavoastră.

D1. Gheorghe Sîrbu

Ziceam de RASP.

D1, George Pană

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  17 voturi

Cine este împotrivă?               4 voturi

Dacă se abține cineva?             4 voturi

Cu 17 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fos aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectividde investiție „împrejmuire parțială grădină zoo”.


Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotq

Cine este pentru?                 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?            6 abțineri

Cu 19 voturi pentru și 6 abțineri, proiectul de fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016”.

Dacă sunt discuții? Dl. Sîrbu, vă rog!

Dl. Gheorghe Sîrbu

DL Primar, eu vin în ajutorul dumneavoastră și în sprijinul celor peste 50.000 d< pensionari din Ploiești: le-ați promis în campania electorală pensie municipală. Aș dor foarte mult ca președintele comisiei de buget, dna. director economic să ia act dc amendamentul meu și să treacă în bugetul local promisiunea făcută de dumneavoastră, se treceți sumele pentru pensia municipală. Le-ați promis oamenilor, vin și mă întreabă îr fiecare zi și le-am spus că încă nu s-a aprobat bugetul local. Vreau să fac aces amendament pentru a fi trecute sumele, cei 200 de lei, pensie municipală pe cart dumneavoastră, în campanie ați promis-o.

Dl. Primar

Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Cei 62.000 de pensionari merită pensii municipală. înțeleg că sunteți un om care ați studiat în amănunt bugetul local și vi mulțumesc pentru acest lucru în numele colegilor mei de la USL. Am învățat ca simpli ziarist, ca economist, ca senator, că atunci când faci un amendament la un buget, indiferen că e local, național, județean, pe lângă cheltuieli trebuie să treci și sursa. Pentru că sunteț un om care ați citit bugetul cu atenție, sunt sigur că ați identificat și sursa. Eu nu am reuși s-o identific pentru că sursa pe care o identificasem eu trebuie s-o plătesc la Alpine Bau oamenii care au făcut stadionul, trebuie să le mai dau vreo 3 milioane în plus, euro nu le pentru fostul primar, nu vreau să-i dau numele, a trecut cu vederea această sumă și a lăsat o în sarcina noastră. Mai mult decât atât ați văzut că am făcut niște blocuri pentru care s-s trecut o sursă de finanțare de la Guvern care nu a existat și nu există și trebuie să-i dăm to din acest buget.

Deci, unde identificasem eu bani pentru pensia municipală acum vreo 2 ani de zile nu mai sunt. Așa că, eu anul acesta și anul viitor chiar nu văd undeva vreo sursă din care s: dăm pensie municipală, dacă ați identificat-o eu sunt perfect de acord cu dumneavoastră s o dăm însă eu nu am găsit acești bani și m-am uitat pe acest buget.

Dl, Gheorghe Sîrbu

Dacă eu identificam această sumă, fiți convins că poate promiteam și noi î: campanie. Pentru că dumneavoastră ați promis în campanie am crezut că dumneavoastră al analizat bine bugetul local și știți și sursele. Acum, eu vreau să vă spun dumneavoastră c

eu mă așteptam la un răspuns că nu avem sume de bani dar totuși bani la Primăria Ploiești sunt. împrumutul pe care l-am făcut noi de 40 milioane de euro nu a                13


milioane de euro, știți foarte bine că v-am sprijinit să luați acel împru

Dl. Primar

Eu m-am trezit cu el.

Dl. Gheorghe Sîrbu


Bugetul Primăriei este estimat undeva la 5mii de miliarde, creștef^^g^d$yl^% de la taxe și impozite s-o alocăm pentru pensia municipală.

D1. Primar

In campania electorală și eu și cred că și dumneavoastră am fost păcăliți. In campania electorală știam că nu mai avem nicio datorie la Alpine, știați dumneavoastră altfel? Eu cred că știați ca mine. în campania electorală știați că jumătate din banii pentru blocuri vin de la Guvern. Știați altfel? Știați la fel ca mine. Ei bine, eu am descoperi! următoarea chestiune: banii nu sunt, nu au fost contractați niciodată cu Guvernul și au fosl trecuți la sursa de finanțare fără a avea un contract de finanțare. Au mai venit și cei la Alpine să ne spună că mai trebuie să le dăm bani și nu au venit ei ci instanța de judecată ne-au spus mai trebuie să le dăm bani.

Acești bani, aproape 10 milioane de euro din bugetul local, cu siguranță ne-ar fi permis și alocarea acestei pensii municipale de care am vorbit care, de altfel nu era decâl un ajutor social pentru oamenii îndreptățiți să beneficieze de acest lucru. Din nefericire, nici eu și nici dumneavoastră nu putem face altceva decât să ne gândim că acel lucru ar fi fost destul de bun pentru Ploiești dar, din nefericire nu putem să-1 punem în aplicare pentru că nu sunt bani și datoriile care apasă pe umerii municipalității sunt uriașe.

Dl. George Pană

Dl. Sîrbu, vă mai susțineți amendamentul?

D1. Gheorghe Sîrbu

Nu-1 mai susțin că pică.

DL George Pană

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 15 voturi

Cine este împotrivă?             3 voturi

Dacă se abține cineva?           7 abțineri

Cu 15 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 7 abțineri, proiectul de hotărâre a fos aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobaret Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a municipiulu Ploiești”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***


Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre priv^^^nănd^tarea reprezentanților municipiului Ploiești din Adunarea Generală a Acți Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., să aprobe Bugelu&dtytâl Cheltuieli pe anul 2013 al S.C, Servicii de Gospodărire Urbană Ploie^Allj^


Dacă sunt comentarii? Dl. Sîrbu, vă rog!

Dl. Gheorghe Sîrbu

SGU are nevoie de 9 directori? în mandatul trecut a funcționat foaneBîne cu 3 directori, acum sunt 9. De ce trebuie 9 directori?

Dl. George Botez

Ca să încercăm să reparăm ce s-a stricat în mandatul anterior.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Eu am vorbit serios, 9 directori pe salarii mari, nu faceți mișto, mai sunteți și avocat. Dl. George Botez

V-am promis că nu o să uitați profesia mea tot mandatul. Vă rog să exemplificați k ce fel de directori vă referiți.

Dna, dir. Elena Trican

Avem 5 directori, nu 9 și vreau să vă spun că s-au desființat aproximativ 15 postur de șef birou, șef serviciu.

Dl. George Pană

Dacă nu mai simt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

19 voturi

5 voturi

1 abținere

Cu 19 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 1 abținere, cea a domnului consilie: Gheorghe Popa, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind execuții branșamentelor de apă în cartierele Radului, Eroilor, Mihai Bravu, Transilvaniei ș Andrei Mureșanu”.

Dacă sunt discuții? Dl. Ionescu vă rog!

Dl. Ionuț lonescu

Aș vrea să supun atenției problematica rețelelor de canalizare realizate care nu ai avut parte de racordurile de canalizare realizate odată cu investiția. Să analizăm dac; pentru următoarele proiecte reușim să identificăm surse, poate operatorul de apă sai municipalitatea, să reușim să aplicăm unitar acea prevedere. Există obligativitatea prii regulament ca în 6 luni de zile să se racordeze toți cetățenii. Chiar și din punct de vederi tehnic au fost probleme de genul acesta. E foarte bine că reușim să facem aceste racordur dar poate reușim să venim și din urmă astfel încât să putem ajunge la gradul de racordai'» de sută la sută pe care-1 avem obligație până în 2015.

DL George Pană

Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  25 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost ap

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritai obligație Concesionar pentru anul 2013 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarec înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 408 mp situat în Ploiești Str. Pudului nr. 30 Județul Prahova către S.C. DACMED S.R.LS.

Dacă sunt discuții? Dl. Teodorescu, vă rog!

DL Iulian Teodorescu

Vreau să pun o întrebare pentru că nu a ajuns acest proiect și pe la noi: sunt 407,58n sau 408m cum este în proiectul de hotărâre? Dăm mai mut decât s-a cerut?

DL Gheorghe Sîrbu

Aș dori să fac totuși un amendament la acest proiect. înțeleg că aprobăm înstrăinare; unui teren în suprafață de 408m către S.C. Dacmed SRL. Constat că este o firmă privat; care face analize. Aș face amendamentul ca lunar să facă un set de analize gratuite către pensionari, elevi și studenți.

DL Constantin Popa

Gând la gând cu bucurie. Fără să știm că solicitați un astfel de amendament am îi față o adresă din partea SC Dacmed SRL prin care ne oferă cu titlu gratuit un număr de 15( de consultații pe an de care să beneficieze persoanele pensionare cu vârstă de peste 65 d< ani. Dacă doriți o putem trece în proiectul de hotărâre.

DL Iulian Teodorescu

Vreau să vă propun ca această ofertă de donație să facă subiectul unui alt proiect d< hotărâre, nu putem în proiectul acesta.

Dl. Primar

Această hotărâre are caracter patrimonial, conferă dreptul asupra unui teren. Pe cal< de consecință, actul de donație trebuie să fie un alt act, un contract de sponsorizare ci municipiul Ploiești vizavi de această chestiune. Sunt două contracte, unul de vânzări cumpărare și unul de sponsorizare a primăriei cu aceste analize gratuite.

Dna. Marilena Stanciu


Aș dori ca în proiectul pe care ni l-a oferit SC Dacmed să nu i care au o vârsta peste 65 de ani pentru că sunt foarte mulți salariațl^miî salarii minime și cred că și ei sunt îndreptățiți să beneficieze. Salari * unitate primesc 500 de lei lunar, drept pentru care aș ruga să fie în atenția orienteze și la acești salariați.

Dl. Primar

Această chestiune urmează s-o legalizăm prin aprobarea în consiliul local a acelui contract de sponsorizare. Eu v-aș propune ca la vremea respectivă să fim de acord ca eventualii 150 de beneficiari să fie stabiliți de comisia 5 a consiliului local astfel încât să beneficieze mai mulți oameni.

Dna. Secretar Pana Cristina Iacob

Cu privire la suprafață, în contractul de concesiune pe care l-a avut Primăria Ploiești, suprafața era de 407,58m. In cererea de cumpărare nu a specificat această suprafață. 408rr a rezultat din măsurători, nu are sens să-i dăm 407,58 și să rămânem cu 50 centimetri.

Dl. George Pană

Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                    25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1161mp, aflat în domeniul public al Municipiului Ploiești în Parcul Tineretului”.

Dacă sunt discuții?

9

Dl. Primar

Trebuie să fac o completare pentru că, deși am explicat întregului consiliu, există chestiuni pe care probabil că nu le înțeleg eu așa cum trebuie de aceea vreau să fac c lămurire ca să am conștiința împăcată: în acest moment, Federația Internațională de Minifotbal este dispusă să construiască în Europa 6 săli de sport, de minifotbal care să fie folosite pentru competițiile internaționale. Din discuțiile pe care le-am avut cu președintele Federației Române de Minifotbal, sport care a prins foarte mult în municipiul Ploiești ș: sunt foarte multe echipe înscrise în acest campionat, există disponibilitatea ca o astfel de sală de sport să fie construită în municipiul Ploiești.

Pe cale de consecință am discutat cu președintele acestei federații și am încercat să identific un teren care să ofere posibilitatea acestui sport da masă să-și desfășoare activitatea. Am identificat acest teren.

Știu că există în acest moment interese cu privire la acest teren din parcul de la Nord Există interese pentru că sunt persoane interesate care au primit moșteniri, au obținut îr instanță diferite drepturi pe raza municipiului asupra unor terenuri pe care nu pot construi și atunci, foarte mulți au pus ochii pe acest teren. De aceea probabil există și presiuni îr consiliul local pe această chestiune.Vin și vă spun următorul lucru, și subliniez pentru că vreau să ș^^felț&gă^^rte clar: acest proiect este de interes public, nu implică în niciun fel fm^&e£^Ais&a? publice locale, ale noastre ale tuturor, el satisface un sport devenit d^igas^^^ pus în aplicare ar însemna pentru Ploiești punerea acestui oraș pe h devine pe zi ce trece un sport de maxim interes la nivel european și nu ri ~ x

Mai mult decât atât, dacă citiți proiectul de hotărâre, el nu prev^^^^^ag^câl  scoaterea la concesiune a acestui teren, practic oricine poate veni să lîcHze pentru concesionarea acestui teren și pentru crearea unei astfel de baze de minifotbal. Eu vă spur că există această instituție interesată de acest teren, există această posibilitate de punere Ploieștiului pe harta internațională a competițiilor de minifotbal, există în Ploiești nenumărate echipe de minifotbal, există un campionat care animă mai mult spiritele decâl foarte multe sporturi, poate decât FC Petrolul să fie un liant atât de mare în raport cu acesl minifotbal. Decideți dumneavoastră aici dacă vreți să avem la Ploiești o bază de minifotbai de nivel internațional, dacă vreți ca acest sport de masă să fie prezentat așa cum trebuie k Ploiești, dacă vreți ca Ploieștiul să fie pe harta europeană a acestui sport. Toate astea fare să ne coste nimic, ba dimpotrivă noi municipalitatea urmează să primim drepturile de concesiune aferente oricărui contract de concesiune și în baza unei licitații.

Ca să pun punct acestui subiect, eu vă spun că atâta timp cât voi fi primar mă voi opune din toate forțele mele, cu toate puterile mele ca acest teren să facă obiectul unu: schimb imobiliar (dacă nu aprobați proiectul de astăzi) între rechinii imobiliari care ai obținut terenuri pe raza municipiului Ploiești și Primăria orașului nostru pentru că, în fonc acestea sunt interesele exprimate de unii din acest oraș cu privire la acest teren. Nu acuz pe niciunul dintre dumneavoastră însă există foarte mulți oameni din oraș care fac presiuni dt acest gen.

Vă mulțumesc și vă rog să țineți cont de cele spuse mai devreme pentru că este c șansă pe care Ploieștiul nu o va mai avea, este o investiție pe care nu o face oricine. Niciui privat nu bagă bani într-o sală de minifotbal astăzi, în România.

DL Gheorghe Sîrbu

Domnule Primar, să știți că eu și colegii mei nu ne opunem acestei investiții Problema este că știți și dumneavoastră așa cum știm și noi: Ploieștiul are foarte puțint locuri cu verdeață și spații verzi. Dacă tot dăm prin parcuri spații verzi să construim fel df fel de săli de sport, la asta ne-am gândit noi.

Nu suntem împotriva acestui proiect.

DL Primar

Mă scuzați dar am făcut o greșeală, mă refeream la următorul punct dar și la acest: este valabil, este aceeași chestiune. Pe respectivul teren astăzi se află bitum, acest teren, ș acesta și celălalt, sunt proiecte pe care pe respectivul teren nu este spațiu verde, este ui teren pe care se află amenajată, la Parcul Cina este un teren de bitum vălurit care nu est< folosit la nimic eficient iar în partea cealaltă sunt două terenuri de tenis care nu sun funcționale, sunt tot cu bitum vălurit dar nimeni nu bagă bani în ele pentru că nu sunt bani.

DL Gheorghe Sîrbu

Noi înțelegem lucrul acesta dar ne-am gândit la faptul că putem ajunge unde an ajuns și cu patinoarul, în loc să fie patinoar pentru tinerii din Ploiești, când l-an


concesionat acum 10 ani, a ajuns să se facă restaurant cu nunți și bo Parcul Tineretului îl dăm să se construiască o sală de sport.

Dl. Primar

La Sala Sporturilor în Parcul Tineretului unde sunt două terend^^t^

se vor face tot două terenuri de tenis, nu se schimbă destinația. Iar, la                  se


va face o sală de minifotbal tot pe un teren care există și nu este spațiu           x „„

verzi nu se poate construi, este interzis de lege, nu putem scoate la concesiune terenuri care sunt spații verzi pentru construcții și nimeni nu vine să participe pentru că nimeni nu-nebun.

DL Gheorghe Sîrbu

O ultimă întrebare: unde-i urgența acestor proiecte, așa dintr-odată? Puteam să le băgăm în ședința ordinară.

D1. Primar

Nu există nicio urgență, cu acest proiect de la Andrei Mureșeanu mă întind de 7 Iun: de zile, ba că nu e la jumătate de metru, la 40cm cum spuneați mai devreme, ba că nu e intabulat, ba că nu e evaluat. De 7 luni de zile mă chinui să aduc pe ordinea de zi acesi proiect. In același timp mi se atrage atenția că federația de tenis are o planificare vizavi de aceste arene pentru urmează a fi pusă în discuție desfășurarea campionatului european.

DL Iulian Bolocan

Nu știu de ce nu v-a informat dl. Popa și ceilalți colegi dar acolo, noi comisia an fost în Parcul Andrei Mureșeanu. Există într-adevăr o suprafață asfaltată dar nu este necesară, am măsurat, am fost și cu cei de la Federația de Minifotbal. Oricum se vz distruge parcul pentru că o să se intervină, cu mașini, cu spectatori. Ori se face un proiec general de amenajare și modernizare pentru tot parcul, ori facem două săli aiurea.

Am fost acolo și nu știu de ce nu v-a informat. Simt într-adevăr două terenuri de joacă pentru copii, vin mamele cu cărucioarele, copii cu rolele. Acolo trebuie gândită c zonă de acces cu auto, salvare, mașini, pompieri.

Noi urma să mai analizăm.

DL Primar

Dl. Bolocan, și eu iubesc biserica și respect părerea bisericii. O respect pentru că aș< am fost învățat de bunicii și părinții mei, însă dezvoltarea unui oraș, de cele mai multe ori trebuie privită în raport cu necesitățile acestui oraș. Oportunitățile care apar în viața unu oraș trebuie privite ca atare. Poate o să înjure unii pe arena asta că așa e la minifotbal da: eu cred și sper ca pereții acelei arene să nu ajungă undeva în amvonul bisericii de lângi această arenă și sper să înțelegeți că astfel de oportunități apar foarte rar în viațî comunității noastre. Depinde de dumneavoastră dacă vreți sau nu să avem o astfel de arenî în orașul nostru. Eu nu cred că biserica poate fi atât de deranjată încât să facă presiuni d< acest gen asupra consilierilor locali.

DL Iulian Bolocan

Greșiți aici, nu-i vorba de biserică. Am fost acolo și am analizat, accesul este ciudat este un proiect făcut de un om care nu a gândit. Am măsurat, am stat de vorbă, nu se poat< ca în amplasamentul de acolo să se construiască cele două terenuri de minifotbal.

DL Primar

Eu nu vă contrazic. Dacă sunteți specialist în arhitectură și în ceea trafic, eu nu sunt, eu am întrebat la urbanism și mi s-a spus că nu este niciq cei la urbanism nu sunt specialist și dumneavoastră sunteți, eu v-aș arhitect șef liber.


DL Iulian Bolocan

Și apoi, este domeniul public, nu avem voie să intrăm în parc. Sunt mici pe care trebuie să le demolăm să le facem pentru acces, nu pietonal.

DL Primar

Același lucru s-a întâmplat și pentru biserică.

DL Iulian Bolocan

Asta a fost în anii 90.

DL Primar

Diferă anii 90 de 2013? Eu cred că suntem mai deștepți acum și suntem mai deschiși.

DL Iulian Bolocan

Nu mai suntem credincioși.

DL Primar

Credincioși suntem la fel însă credința nu înseamnă că trebuie să ne stopeze din ceea ce înseamnă dezvoltarea orașului.

Dna. Paulica Drăgușin

Am o mare rugăminte: propun prorogarea celor două puncte și să intre în următoarea ședință de consiliu local, dați-ne posibilitatea să aprofundăm.

DL Primar

Eu nu am nimic împotrivă însă acest subiect este aprofundat de către comisie și de către reprezentanții consiliului local în comisie de 6 luni de zile. Eu tocmai de aceea am vrut să bag aceste proiecte pe ordinea de zi și termin odată să-i mai încurc pe oameni pentru că problema noastră, a românilor este aceea de neseriozitate.

DL George Pană

Supun la vot propunerea de prorogare a proiectului de hotărâre:

Cine este pentru?                    14 voturi

Cine este împotrivă?                 11 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 14 voturi pentru și 11 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprorogat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 5219 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Ploiești în Parcul Orășenesc Andrei Mureșeanu”.

Supun la vot propunerea de prorogare a proiectului de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

14 voturi

11 voturi

Cu 14 voturi pentru și 11 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprorogat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind darea acordului de principiu pentru transferul asistenței medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploiești și al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești de la Consiliul Local al Municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotar are privind modificarea prin aci adițional a contractelor de închiriere nr. 3145/19.02.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și Buta Andreea Sidonia și nr. 3131/19.02.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și Nițu N. Daniel”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

* * *

Acestea fiind punctele înscrise pe ordinea de zi, declar închisă ședința de astăzi și vă mulțumesc pentru participare.

•kifk

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, Ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDIN
Verificat, director Iulia Alexandri^

întocmit, consilier Elena Bucur