Proces verbal din 07.03.2013

Proces verbal din 7 martie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PRO C E S - V E R B AT al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 7 martie 2013

La ședință au participat un număr de 25 de consilieri, absenți fiind domnii consilier Dumitru Cristian și Horghidan Costel.

La ședință au mai participat:

Domnul Iulian Bădescu Doamna Oana Cristina Iacob

  • - Primar

  • - Secretar


Ședința a fost condusă de domnul consilier Sîrbu Gheorghe.

Dl Sîrbu Gheorghe

Bună ziua! Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local.

Vă propun să începem ședința prin ascultarea imnului național.

*

Suntem 25 de consilieri în sală. Lipsesc domnii consilieri Dumitru Cristian j Horghidan Costel.

Față de ordinea de zi anunțată se propune introducerea pe ordinea de zi a 4 proiecte d hotărâri suplimentare.

O să supun la vot introducerea fiecărui proiect de hotărâre pe ordinea de zi a ședinței:

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre „privir evacuarea pe cale administrativă a persoanelor ce ocupă în mod abuziv spațiile cu destinați de locuință aparținând domeniului public și privat al municipiului Ploiești - inițiat ( consilierii George Pana, Cosma Marcian, Robert Ionut Viscan, Daniel Puiu Neagu si Ra Alexandru Petrescu”:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi s-a aprobat includerea acestui proiect de hotărâre pe ordinea < zi a ședinței.

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre „privii prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe sociale


inițiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuț

Râul Alexandru Petrescu”:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

___Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi s-a aprobat includerea acestui ’pfoiect’de hotărâre“pe“ordinea de zi a ședinței.


Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre „privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 375/28.10.2010, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 477/31.10.2011, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI-VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE -CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERI] ÎNTREPRINZĂTORI” si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului - inițiat de primar Iulian Bădescu”:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi s-a aprobat includerea acestui proiect de hotărâre pe ordinea d< zi a ședinței.

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre „privim modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 76/27.02.2013 privint aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 20.000 m.p. situat în Ploiești Tarlaua 13, Parcela A210 către S.C. Dalasoil S.R.L - inițiat de primar Iulian Badescu”:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi s-a aprobat includerea acestui proiect de hotărâre pe ordinea d zi a ședinței.

A

Supunem la vot ordinea de zi în integralitate:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată.

începem cu primul punct de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobare rezultatului final al concursului, a proiectului de management câștigător și durata contractul de management de 3 ani pentru directorul Casei de Cultură „I.L.Caragiale” Ploiești - inițiat ( primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatttf^fmal a] concursului, a proiectului de management câștigător și durata contractului de management de 3 ani pentru directorul general al Teatrului "Toma Caragiu” Ploiești - inițiat de primar Iuliar Bădescu.’’

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

W A*

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre referitor la modificare; Hotărârii Consiliului Local nr. 100/13.02.2012, modificată și completată, privind aprobare; Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectu “ACCESIBILITATE ȘI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALĂ PLOIEȘT - VEST ȘI PLATFORMA INDUSTRIALĂ BRAZI” și a cheltuielilor legate de implementare; proiectului - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A AA

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre referitor la modificare Hotărârii Consiliului Local nr. 537/21.12.2011, modificată și completată, privind aprobare Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „CREȘTERE; MOBILITĂȚII TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITAREA TRASEULL TRAMVAIULUI 101 CU LUCRĂRI VIZÂND CALEA DE RULARE, STATII CI PERSOANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI, MATERIAL RULAN1 ELEMENTE DE SEMNALIZARE SI AUTOMATIZARE - ETAPA II” și a cheltuielile legate de implementarea proiectului - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

a

Trecem la punctul următor introdus suplimentar pe ordinea de zi „Proiect de hotărâi privind evacuarea pe cale administrativă a persoanelor ce ocupă în mod abuziv spațiile < destinație de locuință aparținând domeniului public și privat al municipiului Ploiești - iniți


următor privind prelungirea contractelor de închiriere, deoarece am constatat că sunt o serie de aspecte care pot fi interpretative și criterii subiective la ambele proiecte de hotărâri. Considej că ar trebui fundamentate mai bine aceste proiecte pentru că sunt anumite aspecte care pot lăs£ loc la interpretare. Vă dau un singur exemplu, la prelungirea contractelor de închiriere unde sc solicită ca în momentul când o persoană care solicită prelungirea contractului de închiriere pentru o locuință socială să se ducă la asociația de locatari să-i dea o adeverință că are chiria ș întreținerea la zi. Dacă o persoană care cinci ani de zile și-a achitat integral obligațiile și poate în luna respectivă are o întârziere la plată, cum știți foarte bine că sunt situațiile destul de dificile în ziua de astăzi la asociațiile de proprietari și asociația nu poate să-i elibereze ace; adeverință, automat nu i se mai prelungește contractul de închiriere.

Și mai sunt și alte aspecte care sunt subiective. Cred că trebuie fundamentate mai bin aceste proiecte cu identificarea unor criterii foarte stricte. Sunt de acord că persoanele răi platnice, cuantificate și pe anumite criterii să suporte niște consecințe pe cale administrativi dar să nu intre toată lumea în această situație în care unii sunt chiar de bună-credință și poat dintr-o anumită situație sau pe o anumită perioadă de o lună sau două nu și-au putut plai întreținerea și apar într-o anumită situație de evacuare. Sunt persoane care așteaptă de 10, 1 ani. De aceea propun prorogarea acestor proiecte de hotărâri.

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumim domnul consilier. Dumneavoastră ați făcut o propunere, fiind o problem socială care are impact asupra unor categorii cu venituri foarte reduse, am înțeles că propune să le amânăm pentru o viitoare ședință, pentru a fi mai bine fundamentate criteriile. Mai sui si alte comentarii?

Dl Pană George

Dacă îmi permiteți domnul președinte, sigur că s-ar putea răspunde și punctual și i modul general la interpelarea sau la punctul de vedere al colegului. Rațiunea pentru care ai făcut acest demers este dată de faptul că avem extrem de mulți debitori la acest moment car face vorbire colegul de faptul că are o restantă de o lună, două, trei sau mai mult. Aces criterii erau prevăzute și până acum domnule coleg. Singura diferență este că prelungirea : făcea pentru cinci ani și nu pentru un an așa cum propunem noi. Rațiunea pe care o enunțe dumneavoastră, de ce ar trebui să fie mai lungă perioada pentru care este datornic, contradictoriu cu o singură lună spre exemplu, întradevăr ar introduce un grad < subiectivism, pe de o parte. Pe de altă parte, să știți că această inițiativă am avut-o ca urmare constatărilor pe care le facem de-a lungul ședinței noastre de comisie și a unei solicite exprese din partea asociației de locatari, a președintelui asociației de locatari, care nu o să ' ascund, la ultima ședință mi-a adus un tabel, si îmi evidențiază el câți datornici are la ace moment și cam care sunt sumele. Eu acum o să spun un singur lucru. Un datornic care are sumă restantă de 3000 de lei, de 4000 de lei, de 6800 de lei, de 5400 de lei, dacă îi vc prelungi în continuare contractul pe 5 ani o să vă spun cu siguranță că ne vom judeca cu el 3. ani de la momentul prelungirii și această sumă de 7000 de lei, pentru că am un 6851 aici, s-


apartamente pe niște perioade extrem de lungi, iar cei care ar avea deptul să intre în aceste apartamente nu pot intra. Sigur, rămâne la aprecierea consiliului dacă vor accepta prorogarea


putea să se facă vreo 11 mii. Aceasta era în principal rațiunea. Și a doua rafitae se apropie de prelungire anumite contracte la sfârșitul lunii acesteia și ave numeroasă de persoane care așteaptă, iar cei care nu înțeleg că este municipalitatea îl dă, și nu înțeleg să răspundă să-și plătească datoriile,"sta acestui proiect de hotărâre sau nu. Mulțumesc!

Dna Drăgușin Paulica

Domnule președinte, stimați colegi!

Am analizat și mie criteriile mi se par normale. Singurul lucru care nu mi se parc normal este prelungirea cu un singur an. De ce nu prelungim cu doi ani? Perioada este mică ș poate fi interpretabilă. Părerea mea este să se prelungească pe doi ani și în rest sunt de acorc cu criteriile propuse de dumneavoastră. Mulțumesc!

Dl Primar

Discuții cu privire la termenul de prelungire putem avea și evident putem găs argumente de ambele părți. Cred că 1 an de zile este o perioadă firească, în sensul ajungerii li normal cu debitul care îl are către asociație. Dacă îi prelungești cu doi ani probabil că în do ani chiar nu va plăti și peste doi ani iar va veni să i se prelungească contractul și vom ave; aceeași problemă. Insă pentru o mai bună fundamentare eu cred că propunerea de prorogare ; colegului nostru este perfectă și nu împiedică cu nimic dacă discutăm acest proiect de hotărâri în ședința ordinară peste două, trei săptămâni.

Dl Botez George

Voi face comentariul acesta pe baza unor practici anterioare, când am constatat c; avocat apărând anumite persoane care erau în situația de a fi evacuate, că nu întotdeaun criteriile sunt extrem de bine puse în practică. Și mă refer la zona în care discutăm despr stricăciunile care pot fi aduse imobilului. In speță era vorba de o familie cu 11 copii care er supusă evacuării pentru faptul că nu vopsise nu știu ce ziduri. în aceste condiții, dacă s dorește a fi păstrat și acest criteriu, aș solicita inițiatorilor să detalieze procedural care sur pașii de constatare și de preavizare a persoanelor respective în ceea ce privește stricăciune pretinsă adusă imobilului. Pentru că altfel, lăsând la aprecierea agentului constatator o anumit situație, această apreciere nu sunt absolut convins că întotdeauna va fi și cea obiectivă. V mulțumesc!

Dl Sîrbu Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte comentarii, o să supun la vot propunerea domnului consilier Pop Gheorghe, de prorogare a acestui proiect de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

3

Cu 23 de voturi "pentru" și 2 ”abțineri” ale domnilor consilieri Cosma Marcian și Pan George proiectul de hotărâre a fost prorogat.

a**

Trecem la punctul următor introdus suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâi privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuini


sociale - inițiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert lor Neagu, Râul Alexandru Petrescu.”

Supunem la vot propunerea domnului consilier Popa Gheorghe,

proiect de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

Cu 23 de voturi "pentru” și 2 "abțineri” ale domnilor consilieri Cosma Marcian și Pane George proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Trecem la punctul următor introdus suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 375/28.10.2010, modificata prin Hotararee Consiliului Local nr. 477/31.10.2011, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si £ indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI-VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARI SPECIFICE -CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERI ÎNTREPRINZĂTORI" si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                  ’

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificare; Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 76/27.02.2013 privind aprobare; înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 20.000 m.p. situat în Ploiești, Tarlaua 13 Parcela A210 către S.C. Dalasoil S.R.L - inițiat de primar Iulian Badescu."

Dacă sunt observații?

Dl Palaș Paul

Prima întrebare, ce aduce nou acest proiect față de cel anterior?

Dl Primar

Acest proiect modifică vechiul proiect în sensul că societății Dalasoil nu i se mai cere s plătească dreptul de folosință a acestui teren, pentru că trebuia să ne dăm seama data trecute societatea Dalasoil nu avea calitatea societății Lukoil. Practic chiriașul pentru acest teren er S.C. Lukoil și noi trebuie să ne îndreptăm împotriva S.C. Lukoil pentru obținerea acelor bani.

Dl Palaș Paul

A doua întrebare. Noi suntem puși în această situație din cauza unei autorizații d construcție dată de Direcția de Urbanism. Domnule Primar, am o rugăminte la dumneavoastră Dispuneți un control să vedem cât de legală a fost acea autorizație de construcție, și în baz acelui control, eventual dispuneți măsurile care se impun. Cum s-a putut elibera o autorizați de construcție pe un teren concesionat pe cinci ani? Mulțumesc!

DI Primar


R

Eu o să cer Direcției de Urbanism un raport cu privire la această autorizație:;. O șăjve aduc la cunoștință. Ideea este aceea că „fapta” petrecându-se cu foarte mult-,timp în urmă; ni cred că mai poate fi atacată în vreun fel nici de mine nici de către consiliul local. Cert’esteHnse că a generat efecte nefavorabile din punct de vedere patrimonial pentru municipiul Ploiești.

Dl Palaș Paul

Am înțeles. Mulțumesc! Sunt de acord cu dumneavoastră. De altfel a fost singuri soluție ca să deblocăm situația. Putem constata împreună că de vreo câteva luni de zile to descurcăm situații încâlcite create de-a lungul timpului.

Dl Primar


Eu o să cer Direcție de Urbanism un raport pe care o să vi-1 aduc să luați cunoștință d< el. Cert este că nu putem acționa în niciun fel.

Dl Palaș Paul

Am înțeles asta. Dar trebuie să înțeleagă și direcțiile subordonate primăriei că trebuie s; fie responsabile. Ce e aia autorizație de construcție definitivă pe un teren concesionat pe cine ani?


Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumim! Domnul consilier să știți că nu descurcăm numai situații încâlcite di: mandatul trecut ci si din alte mandate din urmă. Situațiile sunt din urmă si de când erai 9                                                                                                                             9                                                                     9

dumneavoastră USL-ul la conducerea primăriei. Este bine că a venit cineva să le și lămureasc si să le si rezolve.

9                     9

Dacă nu mai sunt alte comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

9

Cu 23 de voturi „pentru” și 2 „abțineri” ale consilierilor Drăgușin Paulica și Boloca Iulian proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Vă mulțumim pentru participare!

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentr care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ^ Gheorghe SîrbVerificat, director Iulia Alexandru întocmit, consilier Ilă Claudia           6-