Proces verbal din 07.02.2013

Proces verbal din 7 februarie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL al Ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 7 februarie 2013

La Ședință au participat un număr de 24 de consilieri din 27 în funcție, absenți fiind domnii consilieri: Cătălina Bozianu, Costel Horghidan și Puiu Neagu.

La Ședință au mai participat:

Domnul Iulian Bădescu Doamna Oana Cristina Iacob

  • - Primar

  • - Secretar


Ședința a fost condusă de domnul consilier Gheorghe Sîrbu.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Bună ziua! Bine ați venit la ședința extraordinară de astăzi.

Sunt prezenți în sală un număr de 23 de consilieri, lipsesc: dna. Bozianu Cătălina, dl. Dumitru Cristian, dl. Horghidan Costel și dl. Neagu Puiu.

A

începem ședința, așa cum ne-am obișnuit, cu intonarea Imnului României.

Acum suntem prezenți în sală 24 de consilieri, a venit și dl. consilier Cristian Dumitru.

Astăzi, 7 februarie 2013 a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local Ploiești cu următoarea ordine de zi: la punctul 1 vom discuta proiectul privind modificarea Hotărârii nr. 67/2008 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind trecerea terenului cu suprafața de 11.988 mp, situat în Ploiești, str. Cosminele nr. 11 A, către Agenția Națională pentru Locuințe.

Suplimentar pe ordinea de zi avem: Proiect de hotărâre de modificare a Studiului de fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 394/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului "Reabilitarea/modernizarea și echiparea specifică a Centrului de primire în regim de urgență “Cireșarii” din Ploiești” - inițiat de primar Iulian Bădescu.


/w /rrr^..

Supun la vot dacă sunteti de acord cu introducerea pe ordinea .de zh(ă

F ......


24 de voturi


punct:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Următorul punct pe care supun la vot sa-1 introducem pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 28/30.01.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești referitoare la modificarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la str. Ștefan cel Mare și la Parcul Andrei Mureșanu.

Cine este pentru?                 24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

$

Supun la vot ordinea de zi în integralitate:

Cine este pentru?                   24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

***

înainte de intra în ordinea de zi am rugămintea să mă ascultați câteva minute:

Am fost de acord să participăm la această ședință extraordinară cu ordinea de zi anunțată, în special cu proiectul privind trecerea terenului la ANL. Având în vedere că nu vrem ca municipiul Ploiești să fie scos din finanțarea ANL pe 2013, am fost de acord să participăm la această ședință cu rugămintea către dl. Primar să facă o declarație publică că, după regionalizare va face demersurile necesare către Ministerul Dezvoltării, către dl. vicepremier Dragnea, pentru a pune pe rol și vechiul proiect de hotărâre. Nu știu dacă să construim 7 blocuri dar să demarăm măcar construcția câtorva locuințe sociale pentru tineri cu venituri reduse.

Domnule Primar, în funcție de declarația dumneavoastră publică de astăzi veți avea voturi pentru, împotrivă sau abțineri ale consilierilor Partidului Democrat Liberal.

DL Primar

Evident că nu pot să nu dau o astfel de declarație mai ales că ea vizează un proiect și un program important pentru municipiul Ploiești, mai mult decât atât, chiar acum înainte să intrăm în ședință, am vorbit cu dna. Roberta Anastase și am stabilit ca,

atât eu cât și toți parlamentarii de Ploiești să facem demersuri necesare ;âhuU^pdsta| pentru ca suma alocată inițial pentru acest proiect să fie alocată pentru construirea undi| bloc de locuințe. O să trebuiască să ne grăbim pentru ca cei de la ANI^sa riu aib^^ș/ să facă documentele necesare pentru a construi aceste case.           v

Este o declarație pe care o fac în numele meu și a colegilor mei, parlamentăm de Ploiești, dna. Roberta Anastase ne susține și sperăm reușim să-1 convingem pe dl. Dragnea să transformăm acest cartier într-un cartier de blocuri.Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți aici, pentru că ați înțeles că este nevoie de votarea acestui proiect de

-.....hotărâre. _______________________________________ ............ ...................     _      .....L . .....................

DI. Gheorghe Sîrbu

Mulțumim domnului Primar.

Intrăm în ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 67/2008 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind trecerea terenului cu suprafața de 11.988 mp, situat în Ploiești, str. Cosminele nr. 11 A, către Agenția Națională pentru Locuințe”.

Cine este pentru?                        23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?                   1 abținere

Cu 23 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Gheorghe Sîrbu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre de modificare a Studiului de fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 394/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului "Reabilitarea/modernizarea și echiparea specifică a Centrului de primire în regim de urgență “Cireș ar ii” din Ploiești”

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

** *

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr.28/30.01.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești referitoare la modificarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la str. Ștefan cel Mare și la Parcul Andrei Mureșanu”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Acestea fiind punctele înscrise pe ordinea de zi, declar închisă ședința de astăzi și vă mulțumesc pentru participare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, Ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


Verificat, director Iujiîntocmit, consilier E46na Bucur