Hotărârea nr. 6/2013

Hotãrârea nr. 6 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor si prestarea serviciilor în cadrul Serviciului Public Administratia Parcului Memorial Constantin Stere

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr, 6 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune stabilirea tarifelor ce se vor percepe în desfășurarea activității Serviciului Public Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, începând cu data de 01.02.2013;

avand in vedere prevederile art.28 lit “j” din Ordonața Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobata prin Legea nr.3/2003;

in baza Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și a legii nr.213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 109/28.06.2002 privind înființarea Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”;

in temeiul art 36 alin. 4 lit.c, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă tarifele ce vor fi percepute pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor ce fac obiectul de activitate al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.02.2013

Art. 2. Veniturile realizate corespunzător art. 1 reprezintă venituri proprii ale Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”.

Art. 3. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 143/31.05.2010, Hotărârea Consiliului Local nr. 220/28.07.2010 și Hotărârea Consiliului Local nr. 433/31.10.2011 .

Art. 4. Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


Tarifele din prezenta anexă conțin T.V.A.A. Tarifele pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor de agrer^e^c^^

Nr. Crt.

Denumire tarif

1

vizitare grădina zoologică              adulți

5 lei/persoana

2

vizitare grădina zoologică              copii (7-14 ani)

2 lei/persoana

3

folosire parcări

5 lei/auto/zi

4

pescuit

25 lei/persoana/zi

5

plimbare cu barca                   14 ora

5 lei/barca

6

plimbare cu barca                    1 ora

10 lei/barca

7

plimbare cu hidrobicicleta            x/z ora

5 lei/hidrobicicleta

8

plimbare cu hidrobicicleta             1 ora

10 lei/hidrobicicleta

9

plimbare minicar în parc 30 minute adulți

10 lei/persoană

10

plimbare minicar în parc 30 minute copii

5 lei/persoană

11

plimbare cu poneiul in manej - 3 ture

5 lei/persoană

12

plimbare cu calul in manej - 3 ture

10 lei/persoană

13

plimbare cu trăsura în parc 30 minute adulți

20 lei/persoană

14

plimbare cu trăsura în parc 30 minute copii

10 lei/persoană

15

folosire trăsură pentru evenimente, în parc 15 minute

100 lei/trăsură

16

echitație                                   30 minute

30 lei/persoană

17

folosire teren pentru mașinuțe electrice

5 lei/mp/zi

18

folosire teren pentru jocuri de copii (jumping castles, trambuline, tobogane gonflabile, etc)

3 lei/mp/zi;

19

folosire teren pentru activități comerciale (rulote, standuri, corturi, etc), în perioada de desfășurare a diferitelor evenimente (festivaluri, serbări câmpenești, etc)

5 lei/mp/zi

20

folosire teren pentru organizarea de serbări câmpenești

5 lei/mp/zi

21

folosire teren pentru activități comerciale (01 aprilie - 30 septembrie)

30 lei/mp/lună

22

folosire teren pentru activități comerciale (01 octombrie -

31 martie)

15 lei/mp/lună

23

folosire teren în zona A vederea funcționării teraselor cu profil de alimentație publică (01 aprilie - 30 septembrie)

8 lei/mp/lună

24

folosire teren în zona A vederea funcționării teraselor cu profil de alimentație publică (01 octombrie - 31 martie)

4 lei/mp/lună


25

folosire spații cu dotări în zona A pentru desfășurarea de activități comerciale (01 aprilie - 30 septembrie)

50 lei/mpAunăr-

zZ-a <____2*

26

folosire spații cu dotări în zona A pentru desfășurarea de activități comerciale (01 octombrie-31 martie)

/&!;....... //

27

folosire teren în zona B vederea funcționării teraselor cu profil de alimentație publică (01 aprilie - 30 septembrie)

6

28

folosire teren în zona B vederea funcționării teraselor cu profil de alimentație publică (01 octombrie - 31 martie)

3 lei/mp/lună

29

folosire spații cu dotări în zona B pentru desfășurarea de activități comerciale (01 aprilie - 30 septembrie)

50 lei/mp/lună

30

folosire spații cu dotări în zona B pentru desfășurarea de activități comerciale (01 octombrie - 31 martie)

25 lei/mp/lună

31

folosire teren în zona C vederea funcționării teraselor cu profil de alimentație publică (01 aprilie - 30 septembrie)

4 lei/mp/lună

32

folosire teren în zona C vederea funcționării teraselor cu profil de alimentație publică (01 octombrie - 31 martie)

2 lei/mp/lună

33

folosire spații cu dotări în zona C pentru desfășurarea de activități comerciale (01 aprilie-30 septembrie)

50 lei/mp/lună

34

folosire spații cu dotări în zona C pentru desfășurarea de activități comerciale (01 octombrie - 31 martie)

251ei/mp/lună

35

Folosire teren cu suprafața mai mică de 1.000 mp în scopul organizării de spectacole în aer liber, festivaluri, spectacole de circ, parcuri de distracții, etc.

0,20 iei/mp/zi

36

Folosire teren cu suprafața ce depășește 1.000 mp în scopul organizării de spectacole în aer liber, festivaluri, spectacole de circ, parcuri de distracții, etc.

0,10 lei/mp/zi

37

comercializare lemn foc esență moale

60 lei/metru cub

Notă: Copiii cu vârsta până la 7 ani vor avea acces gratuit în grădina zoologică.

B. Tarifele de prestări servicii sanitar-veterinare către terți, ce vor fi practicate de către Serviciul Ocrotirea Animalelor și Mediului

1

consultație animale

30 lei

2

consultație animale la domiciliu

60 lei

3

transport câini cu auto

4 lei/km/cap câine

4

capturare câini în afara localității (cost tranchilizare, transport, cazare, manopere veterinare, euthanasiere în conformitate cu Legea 9/2008)

100 lei

5

cazare câini și pisici (în regim pension la solicitarea proprietarilor)

35 lei

6

cazare animale (bovine, cabaline, asini, ponei,

60 lei

tineret cabalin din aceste specii)

7

efectuare anestezie

8

evacuare glande perianale

9

injecții subcutanat, intramuscular, intravenos, intraperitoneal

O '^'’r/iq’M

1       t. S

ir Ifo /

10

introducere microcip la câini si pisici (manoperă, inoculare, cost microcip)

za x «__J Jyw isei

11

introducere microcip la cabaline, asini, tineret (manoperă, inoculare, cost microcip)

12

crotaliere câini, bovine si ovine (manopera)

40 lei

13

toaletare unghii sau urechi (câine sau pisică)

30 lei

14

toaletare și sutură plagă

60 lei

15

plaga abdominală perforată (câine sau pisica)

150 lei

16

hernie inghinală

150 lei

17

operație cezariană (câine femelă)

400 lei

18

operație cezariană (pisică)

150 lei

19

ovariectomie (câine sau pisica)

120 lei

20

histerectomie (câine sau pisica) talie mică

120 lei

21

histerectomie (câine sau pisica) talie mijlocie

170 lei

22

histerectomie (câine sau pisica) talie mare

200 lei

23

castrare mascul câine talie mică

80 lei

24

castrare mascul câine talie mijlocie

120 lei

25

castrare mascul câine talie mare

150 lei

26

castrare cotoi

80 lei

27

remediere prolaps rectal câini și pisici

100 lei

28

euthanasie talie mica (câine, pisica, păsări si animale exotice)

80 lei

29

euthanasie animale talie mijlocie

80 lei

30

euthanasie animale talie mare (cabaline, bovine, etc)

100 lei

31

asistență la fatare (câine sau pisică)

50 lei

32

asistență la fatare (cabalină, bovină sau ovină)

100 lei

33

asistență la fatare (scroafă)

80 lei

34

tratament antiparazitar intern (câine sau pisică)

10 lei

35

tratament antiparazitar extern (câine sau pisică)

30 lei

36

vaccin antirabic

30 lei

37

vaccin polivalent (câine sau pisică)

60 lei

38

vaccin antiparvo (tineret canin)

40 lei

39

tranchilizare (câine sau pisică)

60 lei

40

codomie (câine sau pisică)

60 lei

41

tăiere colți și/sau coadă pureci

25 Ici

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor în cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 109 / 28.06.2002 prin care se înființează Serviciului Public « Administrația Parcului Memorial ”Constantin Stere’’ Ploiești » precum și faptul că întreținerea grădinii zoologice, a spațiului verde și a zonelor de agrement (lac, locuri de joacă) presupune cheltuieli ridicate, se impune asigurarea unor venituri proprii care să acopere o parte din cheltuielile ocazionate de aceste activități.

Astfel, datorită faptului că în anii anteriori au existat solicitări cu privire la folosirea terenului din Parcul “Constantin Stere” pentru amplasarea de jocuri pentru copii (jumping castles, tobogane gonflabile, etc), precum și pentru plimbări cu masinuțele electrice, a apărut necesitatea aprobării unor tarife pentru aceste activități.

Având în vedere faptul că o deficiență majoră în ceea ce privește activitatea parcului se referă la lipsa unităților proprii de alimentație publică, conducerea Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” a considerat necesară amenajarea unor spații, care vor fi puse la dispoziția agenților economici, contra cost, în vederea desfășurării unor activități cu profil comercial. Amenajările au în vedere integrarea armonioasă în mediul înconjurător, oferirea unui grad sporit de atractivitate și a unor condiții optime pentru recreere.

De asemenea, au existat solicitări din partea unor societăți comerciale de a desfășura activități cu specific distractiv și recreativ sau pentru amplasarea unor corturi în vederea desfășurării unor spectacole de circ, solicitări cărora instituția noastră nu a putut da curs datorită faptului că sumele rezultate pentru o perioadă îndelungată (15-30 zile) erau foarte mari, fapt ce a dus la necesitatea aprobării unor tarife diferențiate în funcție de suprafața solicitată și de activitatea ce urmează a fi desfășurată.

La sfârșitul anului 2011 au fost achiziționați doi cai rasa frizieni în vederea diversificării activității de agrement prin organizarea unor cursuri de echitație pentru cetățenii interesați de acest sport, precum și prin punerea la dispoziția vizitatorilor, contra cost, a trăsurii pe care instituția noastră o deține, atât pentru plimbări în incinta parcului (pe un traseu special amenajat) cât și pentru evenimentele pe care cetățenii le organizează: aniversări, nunți, etc. Pentru persoanele care vor dori să se plimbe cu calul, urmează să se realizeze un spațiu special amenajat în vederea desfășurării în condiții optime a acestei activități în zona plajă, deoarece în această zonă instituția noastră deține o suprafață mare de teren care ar corespunde din toate punctele de vedere desfășurării activității menționate.

Tarifele percepute de Serviciul Ocrotirea Animalelor și Mediului se impun a fi majorate deoarece actualele tarife au fost aprobate în anul 2010 și nu mai'sunt în concordanță cu actualele costuri ale tratamentelor medicale, materialelor sanitare și medicamentelor.

Tarifele încasate vor duce la majorarea veniturilor proprii, la sporirea interesului vizitatorilor, precum și la îmbunătățirea esteticii și funcționalității parcului.

în temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată și acualizată, Legii nr. 273/2003 privind finanțele publice locale și având în vedere prevederile Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru prestarea serviciilor și folosirea bunurilor administrate de către Administrația Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploiești.

Consilier juridic

Serv. Fin.- Contabilitate

Liliana TătaruServ. Agrement


Nicoleta IacoU—

Serv. Ocrotirea Animalelor si Mediului


DIRECTOR, Moagher Laura Mihaela


AVIZAT,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Direcția Economică :Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios Jr. Iu Ha/Alexandru

Jr. Iu


Administrația Parcului Memorial Constantin Stere, așa cum este organizată și funcționează, are un obiect de activitate complex, obținând venituri proprii din exploatarea potențialului turistic și de agrement al grădinii zoologice, parcului și plajei, precum și din serviciile specifice adăpostului de câini fără stăpân.

în ultima perioadă au existat solicitări din partea unor societăți comerciale de a desfășură activități cu specific distractiv și recreativ sau pentru amplasarea unor corturi în vederea desfășurării unor spectacole de circ, solicitări cărora instituția nu a putut da curs, ceea ce a dus la necesitatea aprobării unor tarife diferențiate în funcție de suprafața solicitată și de activitatea ce urmează a fi desfășurată.

La sfârșitul anului 2011 au fost achiziționați doi cai rasa frizieni în vederea diversificării activității de agrement prin organizarea unor cursuri de echitație pentru persoanele interesate de acest sport, precum și prin punerea la dispoziția vizitatorilor, contra cost, a trăsurii pe care instituția noastră o deține. Plimbările cu trăsura urmează a fi efectuate pe un traseu special amenajat în parc. Pentru evenimentele pe care cetățenii le organizează: aniversări, nunți, etc., urmează să fie aprobat un alt tarif diferențiat. Pentru persoanele care vor dori să se plimbe cu calul, urmează să se realizeze un spațiu special amenajat - manej - în vederea desfășurării în condiții optime a acestei activități în zona plajă, deoarece în această zonă instituția deține o suprafață mare de teren care ar corespunde din toate punctele de vedere desfășurării activității menționate.

în temeiul art.36 alin 4 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată și actualizată, Legii nr. 273/2003 privind finanțele publice locale și având în vedere prevederile Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru prestarea serviciilor și folosirea bunurilor administrate de către Administrația Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploiești.

VICE PRIMAR, Râul Petrescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor si prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Adminstratia Parcului Memorial „Constantin Strere”


y-