Hotărârea nr. 521/2013

Hotãrârea nr. 521 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de functiune cladire Piata Eroilor, nr.1A”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 521 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr.lA”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic Investiții privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de interventeie pentru obiectivul “Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr.lA”;

In conformitate cu prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aproba documentația de avizare a lucrărilor de intervenție si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr.lA”, conform Anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 2. Direcția Tehnic-Investitii va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3. Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Contracte va aduce le cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Tehnic Investiții Serviciul Investiții


PRIMAR, Iulian Badescu

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de interventeie pentru obiectivul “Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr.lA”

Punerea in prim planul activitatii Consiliului Local Ploiești si a Consiliului Județean Prahova a actului medical, in special a medicinii pediatrice, se va face prin relocarea actualului Spital de Pediatrie din municipiu.

Relocarea se va face prin reconversia fostei clădiri de birouri OMV-Petrom din Ploiești intr-un spital de pediatrie cu paturi pentru spitalizarea continua/de zi prin dezvoltarea serviciului U.P. U., ambulator si imagistica prin extinderea clădirii existente.

In încercarea de a adapta un program complex - ca cel al unui spital - la o clădire ce inițial a avut alta funcțiune, sunt necesare intervenții de demolare si modificare a construcției, la toate etajele construcției.

Amplasarea noilor funcțiuni se face cu respectarea stricta a cerințelor exprimate prin tema de proiectare si a cerințelor legislației in vigoare privind condițiile de exploatare si de amplasare/ exploatare / mentenanta a instalațiilor si echipamentelor electro-mecanice de orice alt fel care deservesc clădiri din categoria spitalelor, servicii medicale si sanitare, cum ar fi: sisteme de detecție, alarmare si intervenție in caz de incendiu, rezervoare de apa de incendiu, canalizare, alimentare cu apa, hidrofori si statii de pompe apa, sisteme de termoficare, încălzire, ventilare, climatizare, desfumare, alimentare cu energie, curenti slabi, curenti medii, adapost antiatomic, etc, precum si sisteme, echipamente si rețele care desevesc si asigura necesitățile funcționale spitalicești.

Prin relocarea Spitalului de Pediatrie in noua clădire se urmărește:

 • 1) Crearea unor condiții de cazare de excepție:

 • • Fiecare pacient din fiecare secție va fi internat in saloane de spital individuale si cu maximum doua paturi;

 • • Fiecare salon va fi organizat si echipat pentru a asigura un tratament medical eficient;

 • • Fiecare salon va avea toaleta proprie (excepție ATI);

 • • Zona staff-ului medical va fi localizata in apropierea camerelor pacientilor.

In acest fel va fi asigurata intimitatea pacientului, diminuarea stresului pacientilor specific spitalelor supraaglomerate, reducerea dramatica a infecțiilor nosocomiale,


atragerea de pacienti din diverse zone ale județului care de alte orașe, atragerea de investitori.                               iln^ț


 • 2) Imbunatatirea politicilor de sanatate in concordanta^^ ^$i^le ^u^opene si  internaționale si recomandările instituțiilor internaționale p^^N^^ani^/i anume: scăderea numărului de paturi din spitale cu pastrarea nu "<dicL Acest

deziderat important se va realiza prin:

• Creșterea numărului de paturi pentru spitalizarea de o zi;


■ Crearea ambulatoriului clinic cu toate specialitățile viabile langa sectorul clinic cu paturi;

 • • Crearea unui serviciu de imagistica complet inclusiv scintigrafie in house;

 • ■ Crearea unui serviciu U.P. U. complet, modern;

 • 3) Imbunatatirea calitatii actului medical prin stabilirea unui diagnostic rapid si corect. In acest sens se urmărește achiziționarea unor echipamente medicale de la cele mai simple pana cele mai compexe, cum ar fi:

 • • pletismograf,

 • • scintigraf,

RMN,

 • ■ computer tomograf,

 • ■ aparat raze X,

 • • ecograf3D general pentru pediatrie,

 • • ecograf doppler - color, 4D pentru cardiologie,

EKG,

 • ■ angiograf cardiologie pediatrica,

 • • aparat anestezie de inalta performanta,

 • • sisteme de video- endoscopie completa pentu ORL si endoscopie digestiva.

 • 4) Atragerea medicilor tineri in Spitalul de Urgenta Pediatric Ploiești prin politici locale specifice: crearea cadrului pentru acordarea locuințelor de serviciu, stimularea materiala prin intermediul fundației create in acest scop de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, susținerea materiala si morala a acestora pentru specializări in diverse centre medicale din Europa.

 • 5) Asigurarea ca in viitoarea structura regionala a României Spitalul de Urgenta Pediatric Ploiești va fi un jucător important pe piața medicala pediatrica.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Noul spital va avea 90 de paturi si următoarele secții:

 • 1) Secția Pediatrie I, cu suprafața de 1076 mp si o structura de 20 paturi spital si 5 paturi internare o zi,;

 • 2) Secția Pediatrie II, cu suprafața de 1076 mp +202 mp 20 de paturi spital si 5 paturi internare o zi;

 • 3) Secția de Chirurgie si Ortopedie Pediatrica ) cu suprafața de 1076 mp si o structura de 20 paturi spital si 5 paturi internare o zi;

 • 4) Secția ORL (structura noua) : 10 paturi spital si 5 paturi internare o zi;

 • 5) Sectie/compartiment UPU/CPU, cu suprafața de 825 mp +631 mp si o structura de 9 paturi (acces, recepție, așteptare);


 • 6) Bloc operator cu suprafața de 1121 mp: 4 săli operatori operator cu 2 Săli de operație) chirurgie pediatrica, ortopedie, ORL, ci

 • 7) Serviciul endoscopie si bronhoscopie, cu suprafața de 18 creata);

 • 8) Secția Anestezie si Terapie Intensiva: 16 paturi cu structura organi

 • • Compartiment trezire: 4 paturi

 • • Compartiment terapie intensiva pediatrica 8 paturi

 • • Compartiment terapie intensiva neonatala: 4 paturi (marirea numărului de paturi de la 8 la 16 si modificarea structurii actuale) cu suprafața de 1043mp;

 • 9) Secție imagistica /radiologie si medicina nucleara cu suprafața de 831 mp;

 • 10) Serviciul ambulator {structura nemodificata dar se comaseaza cele doua servicii din actualul spital si ambulatoriul spitalului) cu suprafața de 1098 mp;

 • 11) Laborator analize medicale cu suprafața de 129 mp;

 • 12) Farmacie cu suprafața de 106 mp;

 • 13) Serviciul anatomie patologica cu suprafața de 147 mp.

Durata de realizare: 18 luni

Costul estimativ al investiției inclusiv dotările, conform devizului general, este de 122.478.888 lei fara TVA, din către C+M - 51.521.829 lei fara TVA.

Sursele de finanțare: fonduri alocate din bugetul local al Municipiului Ploiești si din credit.

Față de cele de mai sus, supunem analizei și aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de interventeie pentru obiectivul “Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr.lA”.

Director Executiv Mihaela lamandi


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte Dir./Simona Albu

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de interventeie pentru obiectivul “Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr.lA”

Punerea in prim planul activitatii Consiliului Local Ploiești si a Consiliului Județean Prahova a actului medical, in special a medicinii pediatrice, se va face prin relocarea actualului Spital de Pediatrie din municipiu.

Relocarea se va face prin reconversia fostei clădiri de birouri OMV-Petrom din Ploiești intr-un spital de pediatrie cu paturi pentru spitalizarea continua/de zi prin dezvoltarea serviciului UP. U., ambulator si imagistica prin extinderea clădirii existente si intervenții de demolare si modificare a construcției la toate nivelele.

Noul spital va avea 90 de paturi si următoarele secții si servicii medicale:

Noul spital va avea 90 de paturi si următoarele secții:

 • 1) Secția Pediatrie I, cu suprafața de 1076 mp si o structura de 20 paturi spital si 5 paturi internare o zi,;

 • 2) Secția Pediatrie II, cu suprafața de 1076 mp +202 mp 20 de paturi spital si 5 paturi internare o zi;

 • 3) Secția de Chirurgie si Ortopedie Pediatrica ) cu suprafața de 1076 mp si o structura de 20 paturi spital si 5 paturi internare o zi;

4) Secția ORL (structura noua) : 10 paturi spital si 5 paturi internare o zi;

 • 5) Sectie/compartiment UPU/CPU, cu suprafața de 825 mp +631 mp si o structura de 9 paturi (acces, recepție, așteptare);

 • 6) Bloc operator cu suprafața de 1121 mp: 4 săli operatorii (marirea blocului operator cu 2 Săli de operație) chirurgie pediatrica, ortopedie, ORL, chirurgie de o zi;

 • 7) Serviciul endoscopie si bronhoscopie, cu suprafața de 184mp (structura nou creata);

 • 8) Secția Anestezie si Terapie Intensiva: 16 paturi cu structura organizatorica:

■ Compartiment trezire: 4 paturi

 • • Compartiment terapie intensiva pediatrica 8 paturi

 • • Compartiment terapie intensiva neonatala: 4 paturi (marirea numărului de paturi de la 8 la 16 si modificarea structurii actuale) cu suprafața de 1043mp;

 • 9) Secție imagistica/radiologie si medicina nucleara cu suprafața de 831 mp;

 • 10) Serviciul ambulator (structura nemodificata dar se comaseaza cele doua servicii din actualul spital si ambulatoriul spitalului) cu suprafața de 1098 mp;

 • 11) Laborator analize medicale cu suprafața de 129 mp;

 • 12) Farmacie cu suprafața de 106 mp;

 • 13) Serviciul anatomie patologica cu suprafața de 147 mp.

Durata de realizare: 18 luni


Costul estimativ al investiției, conform devizului general, este de 122.478.888 lei fara TVA, din către C+M - 51.521.829 lei fara TVA.

Sursele de finanțare: fonduri alocate din bugetul local al Municipiului Ploiești si din credit.

Față de cele de mai sus, supunem analizei și aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de interventeie pentru obiectivul “Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr.lA”.
Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr. IA”


PREȘEDINTE,


Paul Alexandru PalasData:         ——CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

'i -.v

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICA, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA N'Ă MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPO_R Ț

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr. IA”

si a emis :


lae Botez
Data:       * Z2t