Hotărârea nr. 516/2013

Hotãrârea nr. 516 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 516 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora;

Luând în considerare că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești”;

în baza Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.2, art.3 și art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

5                                                                                     7

în temeiul art.36 alin.2 litera c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a bunurilor aferente Sistemului de alimentare cu apă și canalizare, identificate în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea sau casarea bunurilor menționate la art.l.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 19 decembrie 2013

PROPUNERI CASARI2013

CfțȚ/

/ZZ

NRizg®

INVENTAR

’OfALOARE^

1

29p .

BRANȘAMENT DE APA

POSADA, nr. 4

• Z--1.265Ț58;

2

20118

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE A APEI

BERZE! 255ML

'OVA

3

20119

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE A APEI

BERZEI 26ML

yjyzz-59

4

20212 ,

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE A APEI

CERCELUȘ 483ML

Z 15.96

5

20235Z/

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE A APEI

DUNĂRII 180ML

1—-""1.40

6

20276 v/

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE A APEI

SITARULUI 118ML

Z170-77

7

20533 /

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE A APEI

NUCET 244ML

Z 2.55

8

20700 y

Conducta de distribuție a apei

EROILOR=244ML

Z*51

9

20924

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE A APEI

GHIOCEI = 282ML

Z139.73

10

21045 /,

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE A APEI

TRANSILVAN IEI=240ML

Z 225.36

11

21050

CONDUCTADE DISTRIBUȚIEAAPEI

LEMNARI 438ML

tZ 152.86

12

22587 / z

BRANSAMENTAPA

PRUT, nr. 4

Z234.63

13

23651 x//

"Hidrant incendiu

B P HASDEU

Z 0.17

14

24172 /,

HIDRANT INCENDIU

TRANSILVANIEI

Z°-17

15

24221 y

HIDRANT INCENDIU

TUNARI

Z 0.30

16

24394 Z

HIDRANT INCENDIU

LEMNARI, nr.

Z15.59

17

24395 y/

HIDRANT INCENDIU

Str. LEMNARI, nr. .

Z6J5-59

18

25657 / t

BRANȘAMENT APA

GHIOCEI, nr. 9

UZ294.36

19

25765 \J/

BRANȘAMENT APA

BOLDESCU, nr. 6

Z 1Ș5.69

20 .

25819 >

BRANSAMENTAPA

GHIOCEI, nr. 29

oZl61.16

Î21 V

25880-

BRANȘAMENT APA            :• "; Ț - 7:‘'

DEZROBIRII, nr. 18 '                    T-' 1

'   -7^103.60

22

26517 y

REȚEA APA

DEZROBIRII=285ML '

5,580.46

23

26518

REȚEA APA

DEZROB1RII=35ML

—685.32

24

26958 /

BRANSAMENTAPA

Str. GHIOCEI, nr. 12

Z 34938

25

27306 v//

BRANSAMENTAPA

Str. COZIA, nr. 39

<Z 290.73

26

27504 A/z

BRANSAMENTAPA

Str. BERZEI, nr. 32 r

Z85.64

27

27536 /

BRANSAMENTAPA

Str. Dâmbovita, nr. 17A

^438.66

28

27550    ,

BRANSAMENTAPA

Str. GHIOCEI, nr. 6

Z744-69

29

27931 Z

BRANSAMENTAPA

Str. GHIOCEI, nr. 24

Z 557,65

30

28124

BRANSAMENTAPA

Str. BERZEI, nr. 48

Z475'62

31

29875 //

BRANSAMENTAPA

Str. APRODUL PURICE, nr. 3

442.23

32

29912 Jj

BRANSAMENTAPA

Str. GHIOCEI, nr. 37

Zii°-56

33

200076 / z

BRANSAMENTAPA

Str. ALEXANDRU CEL BUN, nr. 19

34

200077 /

BRANSAMENTAPA

Str. ALEXANDRU CEL BUN, nr. 21

< 5.29

35

200081

BRANSAMENTAPA

Str. ALEXANDRU CEL BUN, nr. 28

Z7.25

36

200084 Z

BRANSAMENTAPA

Str. ALEXANDRU CEL BUN, nr. 36

.Z/.70

37.

200145 Z

BRANSAMENTAPA

Str. GHEORGHE ASACHI, nr. 10

38

200146 Z

BRANSAMENTAPA

Str. GHEORGHE ASACHI, nr. 12

Z 1.74

39

200201Z

BRANSAMENTAPA

Str. ARCAȘI, nr. 8

3.54

40

200205 y

BRANSAMENTAPA

Str. ARCAȘI, nr. 27

zZ*-23

41

200378 /

BRANSAMENTAPA

Str. LEMNARI, nr. 56

Z 921.23

42

200562 Z

BRANSAMENTAPA

Str. BERZEI, nr. 41

Zî ,612.87

43

200609

BRANSAMENTAPA

Str. ZÂNELOR, nr. 7

Z363.25

44

200610 y

BRANSAMENTAPA

Str. ZÂNELOR, nr. 15

<Z"520.88

45

200819

BRANSAMENTAPA

Str. BERZEI, nr. 14

0^1

46

200820 Z

BRANSAMENTAPA

Str. BERZEI, nr. 3

Zo.18

47

200823 /

BRANSAMENTAPA

Str. BERZEI, nr.10

^-0.07

48

200827Z

BRANSAMENTAPA

Str. BERZEI, nr. 25

^"2,51

49

200828

BRANSAMENTAPA

Str. BERZEI, nr. 28

"Zk06

50

200833

BRANSAMENTAPA

Str. BERZEI, nr. 17

Ztf.68

51

200838

BRANSAMENTAPA

Str. BERZE), nr. 13

^630

52

200840

BRANSAMENTAPA

Str. BERZEI, nr. 16

Z"3.12

53

200841

BRANSAMENTAPA

Str. BERZEI, nr. 18

Z>8°

54

200843Z

BRANSAMENTAPA

Str. BERZEI, nr. 46

z 1.00

55

201035

BRANSAMENTAPA

Str. BOLDESCU, nr. 12

z 2.64

56

201369 V

BRANȘAMENT APA

Str. GHIOCEI, nr. 19

, A XW-09

67

201966

Branșament apa

Str. Caliman, nr. 103

' 58

202024 X

jbransament apa

BERZEI NR 37=7ML

X'X\79^

59

202076X

BRANȘAMENT APA

Str. CERCELUȘ, nr. 46, Ap. 1

s- ?

60

202080 \/

BRANȘAMENT APA

Str. CERCELUȘ,jjrJ52

pn

sBjji

202221$^

oezR9BiRi-.N.^2^<^#SiOS8®i

"62

202227 /

BRANȘAMENT APA

GHIOCEI NR 41B=4ML

63

202236 J

BRANȘAMENT APA

LEMNARI NR 33=5,50mI

î VhX^47-59

64

202259

BRANȘAMENT APA

Str. VENIAMIN COSTACHE, nr. 86, Ap. 1

X z 4.36

65

202806 z

BRANȘAMENT APA

Str. CARPENULUI, nr. 4

X 0.65

66

203670 J

BRANȘAMENT APA

Str. DECEBAL, nr. 43

3.83

67

203671

BRANȘAMENT APA

Str. DECEBAL, nr. 24

X 1’03

68

203672 L/

BRANȘAMENT APA

Str. DECEBAL, nr. 31A

tX-24

69

203678 S

BRANȘAMENT APA

Str. DECEBAL, nr. 5

-^B.62

70

203691

BRANȘAMENT APA

Str. DECEBAL, nr. 19

X 8.56

71

203692X

BRANȘAMENT APA

Str. DECEBAL, nr. 21

--8.56

72

203694 y

BRANȘAMENTAPA

Str. DECEBAL, nr. 26

y 8.03

73

203699

Branșament apa

Str. DECEBAL, nr. 32

X 3.10

74

203700^/

BRANȘAMENT APA

Str. DECEBAL, nr. 33A

y 8.09

75

203702 , z

Branșament apa

Str. DECEBAL, nr. 35

X7-99

76

203706 7

BRANȘAMENT APA

Str. DECEBAL, nr. 43

X 8.92

77

203708 y

BRANȘAMENTAPA

Str. DECEBAL, nr. 46

X 4.91

78

203709y

BRANȘAMENTAPA

Str. DECEBAL, nr. 47

yZlO.26

79

203711 z/

BRANȘAMENT APA

Str. DECEBAL'. nr. 52

X 6.21

80

203712 k/

BRANȘAMENT APA

Str. DECEBAL, nr. 54

X4-25

81

203739 z

BRANȘAMENT APA

Str.DORNA, nr. 1B,Ap. 1

0.04

82

203799 /

BRANȘAMENT APA

Str. Dâmbovita, nr. 28

X 0.04

83

203810 y

RRANSAMENT APA

Str. Dâmbovita, nr. 15

y2.76

84

203814 X

BRANȘAMENT APA

Str. Dâmbovita, nr. 2

X°-63

85

204109 X

BRANȘAMENT APA

Str. FRIEDRICH ENGELS, nr. 17B

X'4-41

86

204219

Branșament apa

Str. FUIORULUI, nr. 6

X 0.32

87

204221

BRANȘAMENT APA

Str. FUIORULUI, nr. 8

0.75

88

204601 x/

BRANȘAMENT APA .

Str. ALEXANDRU GLINKA, nr. 40

X.0.13

89

204621 y

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU GLINKA, nr. 35, Ap. 1

X 0.03

90

204624 J

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU GLINKA, nr. 41A

X 17-29

91

204698 X

BRANȘAMENT APA

Str. GAGENI, nr. 97

X°-14

92

204979 X

BRANȘAMENT APA

Str. MARASESTI, nr. 224

X 21.69

93

205085 X

BRANȘAMENT APA

Str. MARASESTI, nr. 218

6.37-

94

205218

BRANȘAMENT APA

Str. (ASULUI, nr. 6

X3-79

95

205298 X

BRANȘAMENTAPA

Str. DOCTOR TOMAIONESCU, nr. 16

X 9.77

96

205716 J

BRANȘAMENTAPA

Str. LUCEAFĂRULUI, nr. 2

X/ 6.75

97

206663 X

BRANȘAMENT APA

Str. MILCOV, nr. 25

X 6.04

98

206783 /

BRANȘAMENT APA

PROF. DOCTOR GHEORGHE MARINESCU, nr. 8

/ 3.90

99

206784 7

BRANȘAMENT APA

PROf. DOCTOR GHEORGHE MARINESCU, nr. 10

y2.99

100

206785 X

BRANȘAMENT APA

PROF. DOCTOR GHEORGHE MARINESCU, nr. 12

X 4.12

101

206789/

BRANȘAMENT APA

PROF. DOCTOR GHEORGHE MARINESCU, nr. 11

X 0.22

102

206865X

BRANȘAMENT APA

Str. MUZICANȚILOR, nr. 2

<534

103

206866 z

'BRANȘAMENT APA

Str. MUZICANȚILOR, nr. 5

7.71

104

207523X

BRANȘAMENT APA -

Str. PETRU MUSAT, nr. 2, Ap. 1

X-57

105

207547V z

BRANȘAMENTAPA

Str. PUȚUL CU APA RECE, nr. 11

0.13

106

207565 //

BRANȘAMENTAPA

Str. PUȚUL CU APA RECE. nr. 39

?Xl.15

107

207573 |/

BRANȘAMENT APA

Str. PUȚUL CU APA RECE, nr. 33

X 17-04

108

207941 X

BRANȘAMENT APA

Str. POIENIȚEI, nr. 2

7.04

109

208459 y

BRANȘAMENTAPA

Str. RARES VODĂ, nr. 10

X 3.44

110

208463 X

BRANȘAMENT APA '

Str. RARESVODA, nr. 14

X 4.14

111

208467

BRANȘAMENTAPA

Str. RARES VODĂ, nr. 24

x4.07

112

208653 //

BRANȘAMENT APA

Str. Vasile Roaita, nr. 87

X 4.90

113

209787v/

BRANȘAMENT APA

Str. TELEAJEN, nr. 7

X 4.73

114

209939 X

BRANȘAMENT APA

Str. TRANSILVANIEI, nr. 1

X7-60

115

209940 X

BRANȘAMENTAPA

Str. TRANSILVANIEI, nr. 2

X 20.05

116

209943 y

BRANȘAMENTAPA

Str. TRANSILVANIEI, nr. 5

7.24

<17

209945 L/

Branșament apa

Str. TRANSILVANIEI, nr. 7

Zb

7.40

■> 118

209947

BRANȘAMENT APA

Str. TRANSILVANIEI, nr. 9

—ț

119

209952 s/

BRANȘAMENT APA

Str. TRANSILVANIEI, nr. 15

i-i le».

X Î8.10

120

209953

BRANȘAMENT APA

Str. TRANSILVANIEI, nr. 17

R 5 s-z

B ț^.58

121

209954 V

BRANȘAMENT APA

Str. TRANSILVANIEI, nr. 18

X M/'5'35

122

209956 \J

pf$ANSAMENT APA

Str. TRANSILVANIEI, nr. 19

123

209957 ț/

BRANȘAMENT APA

Str. TRANSILVANIEI, nr. 20

XXX6-66

124

209959 y

BRANȘAMENT APA .

Str. TRANSILVANIEI, nr. 22

S 4.54

125

209964 ,

BRANȘAMENT APA

Str. TRANSILVANIEI, nr. 35

9.63

126

20997oJ

Branșament apa

Str. TRANSILVANIEI, nr.56

Xs.10

127

209979 /

BRANȘAMENT APA

Str. TRANSILVANIEI, nr. 92

X 5.79

128

209980

BRANȘAMENT APA .

Str. TRANSILVANIEI, nr. 98

Z 0 »2

129

209981 ț/z

BRANȘAMENT APA

Str. TRANSILVANIEI, nr. 99

X16

130

209982/

BRANȘAMENT APA

Str. TRANSILVANIEI, nr. 106

X 3,45

131

209990

BRANȘAMENT APA

Str. TRANSILVANIEI, nr.2

Z>""3.26

132

210149

BRANȘAMENT APA

Str. SALVA VISEU, nr. 7

2.50

133

210150 y

BRANȘAMENT APA

Str. SALVA VISEU, nr. 1, EL P, Ap. 1

XM

134

210600 0

BRANȘAMENT APA

Str. ZÂNELOR, nr. 4

^1.05

135

210603 /

BRANȘAMENT APA

Str. ZÂNELOR, nr. 21

X °‘88

136

210604 i/

Branșament apa

Str. ZÂNELOR, nr. 2

X   2.76

137

2746414 *

BRANȘAMENT APA

Str. NUCILOR, nr. 42                                t

X   294.87

TOTAL:

20,599.33

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU
RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

/X.

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Bunurile aferente Sistemului de alimentare cu apa si canalizare fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești si sunt transmise in administrare către S.C. Apa Nova S.R.L.

Prin adresa nr.45/25.10.2013 Direcția Economica a transmis situația privind propunerile de casare inaintate de S.C. Apa Nova S.R.L. prin adresa nr.DFC/EO/36/2013, precizandu-se faptul ca bunurile menționate la poz.21 si poz.61 au fost deja trecute in domeniul privat al Municipiului Ploiești, in vederea casarii si valorificării prin Hotararea nr.442/28.11.2013.

Având in vedere faptul că aceste bunuri sunt incluse în « Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Muncipiului Ploiești», potrivit legislației în vigoare este necesară promovarea unui proiect de hotărâre de consiliu local privind trecerea acestora în domeniul privat al municipiului Ploiești, în vederea casării si valorificării bunurilor rezultate in urma casării. Ulterior, comisia constituita in acest sens prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești, va proceda la efectuarea operațiunii sus menționate.

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, Cprivind bunurile proprietate publică cu modificările si completările ulterioare, transferul bunurilor din domeniul public in domeniul privat se face prin hotărâre a consiliului local.

Situația a fost prezentată Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea proiectului de hotărâre corespunzător.

Direcția de Gestiune Patrimoniu


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tabîrcă

Sef Serviciu S.I.E.B.D.P.P,

Gabriela Mîndruțiu


VIZAT

Direcția Administrație Publică,

5                                           5                                7

Juridic- Contencios, Contracte

Direcția Economică,

9                                       7


Director,

\ Simona'Albu


Director Economic,

Nicoleta Crăciunoiu

întocmit:

Dumitru Corina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și

. canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al Municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea localității care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Potrivit prevederilor art.2, art.3 si art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii, acestea vor fi trecute in domeniul privat al localității, in conformitate cu reglementările privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

După scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea si, după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale in vigoare.

Sumele rezultate din valorificare, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

Fata de cele prezentate mai sus consideram oportuna si necesara casarea acestor bunuri după trecerea din domeniul public in domeniul privat al localității, drept pentru care supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri:&''€ATRE,

DIRECȚIA DE GESTIUNE PA TRIMONIU

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT


Prin prezenta va transmitem situația “Propuneri casare-dcmeniul public-retele apa si canalizare transmise de SC Apa Nova Ploiești cu adr.nr.DFC/EO/36/2 J13”, aflate in concesiune la Apa Nova Ploiești, in valoare totala de 20.599,33 lei cu un număr de 137 poziții , din care poziția nr.21 și nr. 61 au fost deja propuse spre casare si trecute in domeniul privat in vederea casarii cu H.C.Ljnr. 442/28.11.2012

Având in vedere cele menționate mai sus valoarea mijloacelor fixe propuse pentru casare conferiri anexei este de = 20.399 lei .

; Va rugam sa procedați la intocmirea unei hotarari de consiliu de trecere a acestor bunuri din domeniul public in domeniul privat in vederea casarii.

; Va mulțumim pentru colaborare.

DIRECTOR Executiv, f ! Nicoleta CRACIUNOIU/***£

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERV POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

și a emis:
Data:


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

si a emis:PREȘEDINTE, Sirbu Simion Gheorshe


SECRETAR, Teodorescu IuliandLiviu

X                      1