Hotărârea nr. 396/2013

Hotãrârea nr. 396 privind acordarea Titlului de Cetãtean de Onoare al Municipiului Ploiesti, lectorului universitar doctor Mirela Dulgheru, recordmenã mondialã la atletism

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 396

PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI LECTORULUI UNIVERSITAR DOCTOR MIRELA DULGHERU, RECORDMENĂ MONDIALĂ LA ATLETISM

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului Primar Iulian Bădescu și a domnilor consilieri Iolanda Băzăvan, Cristian Dumitru, Sanda Drăgulea, Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, membri ai Comisiei nr. 6 - învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport, precum și Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale, Compartimentul Organizare Evenimente, în vederea susținerii propunerii de atribuire a titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești lectorului universitar doctor Mirela Dulgheru, recordmenă mondială la atletism;

luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 28/26.02.2003 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, prin care s-a aprobat Regulamentul pentru acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești, precum și constituirea Comitetului de Onoare al Municipiului Ploiești;

în temeiul art. 36, alin. 8, din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se conferă titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești lectorului universitar doctor Mirela Dulgheru, campioană națională și internațională, recordmenă mondială la atletism.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI LECTORULUI UNIVERSITAR DOCTOR MIRELA DULGHERU, RECORDMENĂ MONDIALĂ LA ATLETISM

Deși cunoscut îndeosebi ca un oraș industrial, Ploieștiul a ținut să înscrie în galeria Cetățenilor de Onoare oameni care și-au pus amprenta și în domeniul culturii, educației sau sportului.

Leonard Doroftei, Leana Sima sau Ana-Maria Tămârjan sunt doar câteva nume care confirmă, o dată în plus, faptul că sportul a avut o recunoaștere binemeritată în orașul nostru.

Drumul spre performanță, anevoios adesea, a fost străbătut cu tenacitate, ambiție și dăruire de toți cei care, prin rezultatele obținute, au fost mândri să înscrie numele României și al Ploieștiului în cele mai importante competiții sportive.

Atletismul, considerat a fi una dintre disciplinele cele mai complexe, a fost reprezentat cu cinste și de o sportivă ploieșteană.

Mirela Dulgheru, lector univesitar doctor la Universitatea Petrol-Gaze, maestră a sportului, este deținătoarea unui număr impresionant de medalii obținute la competițiile de profil.

Este deținătoarea unui număr impresionant de titluri de campioană, atât la nivel național cât și internațional. Se clasează pe locul IV la Jocurile Olimpice de la Barcelona, în 1992 iar în 1993, în Statele Unite (Buffalo) este declarată campioană mondială universitară.

în anul 1992, înregistrează un nou record, la Jocurilor Balcanice de la Sofia, cu o săritură de 7.14 m, cu care se înscrie în topul mondial al celor mai bune 20 performanțe din toate timpurile.

Rezultate notabile obține și în sală : performanța de 6.99 m la săritura în lungime (record național) care îi asigură înscrierea în topul mondial al celor mai bune 18 performanțe din toate timpurile.

Are nu mai puțin de 73 participări internaționale la diferite competitții de atletism și 33 titluri de campioană națională, fiind declarată, de 12 ori, recordmenă națională la sprint și la săritura în lungime.

Cariera sa sportivă este încunată cu cel mai râvnit titlu, î^orâiidul sportivilor - acela de Maestră Emerită a Sportului.            ZAtxAA

Multitudinea premiilor naționale și internaționale obținute, recunoașterea meritelor sale, atât la nivel local, cât și guvernamental, precum și. modul în care a reprezentat comunitatea din care face parte la concursurile la care a participat, / sunt argumente care o îndreptățesc să se alăture, cu cinste' dar (ș£^u responsabilitate, celorlalți Cetățeni de Onoare ai Ploieștiului.

Primarul Municipiului Ploiești, luîîan Bădescu

Comisia peînvățănhânt, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sportSanda Drăgulea

Al


Marilena StanciuLarisa BăzăvanDIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE COMPARTIMENTUL ORGANIZARE EVENIMENTE


RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE^ PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

LECTORULUI UNIVERSITAR DOCTOR MIRELA DULGHERU, RECORDMENĂ MONDIALĂ LA ATLETISM

Atleta Mirela Dulgheru se naște la 5 octombrie 1966, la Ploiești. Urmează cursurile gimnaziale și liceale la Liceul de filologie-istorie „Nichita Stănescu” Ploiești, pe care îl absolvă în anul 1985.

înclinația nativă pentru sport, precum și rezultatele obținute în acei ani o îndreptățesc să urmeze, ulterior, Academia Națională de Educație Fizică și Sport.

Practică atletismul, ca sport de performanță, până la 34 de ani, fiind legitimată de-a lungul anilor, la cluburile : C.S.S. Ploiești, C.S.M. Prahova Ploiești, Rapid București, C.S.U. Ploiești, cu o dublă legitimare la Clubul Fenerbahce-Instanbul.

Este deținătoarea a 33 titluri de campioană națională, înregistrând 12 recorduri naționale la sprint și la săritura în lungime. Cu cei 6.99 m reușește să se înscrie în topul mondial al celor mai bune 18 performanțe din toate timpurile.

Obține 11 medalii la Jocurile Balcanice, din care 7 de aur, culminând cu atingerea recordului de 7.14 m la săritura în lungime, performanță care îi asigură alăturarea de alți sportivi în topul mondial al celor mai bune 20 performanțe din toate timpurile.

în anul 1993, la Buffalo, în Statele Unite ale Americii este declarată campioană mondială universitară.

Se clasează pe locul IV în Cupa Europei, la Frankfurt, și pe același loc la Campionatul European de la Glasgow - Marea Britanie.

Este declarată finalistă la Campionatele Mondiale de la Sevilla și Toronto, precum și la Monte Carlo, în 1994.

Pentru întreaga sa activitate sportivă, precum și pentru reprezentarea cu cinste a României la competițiile internaționale, îi este decernat titlul de Maestru Emerit al Sportului.

în vederea desăvârșirii educației sale în domeniul care a consacrat-o, Mirela Dulgheru alege să urmeze cariera didactică fiind numită, pe rând, asistent și apoi lector universitar la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, orașul de care se leagă, de altfel, majoritatea reușitelor sale.

/X

In prezent este director la departamentul de activități motrice și sport universitar din cadrul U.P.G. Ploiești, membru în Consiliul profesoral al Facultății de Ingineria Petrolului, membru în consiliul de administrație al Clubului Sportiv Universitar al U.P.G. Ploiești și președinte al secției de atletism al Clubului Sportiv Universitar din Ploiești.

Este, de asemenea, semnatara a două cărți de specialitate, precum și a 76 de articole științifice publicate în volumele diferitelor simpozioane și confefîfițp^ naționale și internaționale, precum și în reviste de specialitate.               ......

Rezultatele sale de excepție, seriozitatea și atașamentul față de valorile1 \ locale, precum și modul în care a reprezentat comunitatea ploieșteană atât pb plan național cât și internațional sunt argumentele care conduc laV atribuirea-titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Ploiești atletei Mirela Dulgheru, recordmenă mondială, deținătoare a numeroase titluri la nivel național și internațional.

5

Director,

Milena Andreia Perpelea

întocmit: Consilier, Liliana Iliescu


In atentia:

J

Domnului Iulian Bădescu, • primarul municipiului Ploiești


t______________________..........

Subsemnata, Ungureanu Georgiana Corina, în calitate de consilier personal pe probleme de sport, vă propun inițierea procedurilor necesare pentru acordarea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Ploiești următorilor campioni sportivi:

Celestina Popa, gimnastică artistică _ medalie de argint la Jocurile Olimpice și medalie de aur la Campionatul Mondial;

Tamara Costache, natație _ medalie de aur la Campionatul Mondial și European;

Mirela Dulgheru, atletism _ campioană mondială universitară; Cătălin Burlacii, baschet _ multiplu campion național cu echipă Asesoft Ploiești.

9

Corina Ungureanu
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE,

TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de onoare al muncipiului Ploiești lectorului universitar Doctor Mirela Dulgheru, recordmenă mondială la atletism

și a emis:


SECRETAR,

Cristian Dumitru


Data: