Hotărârea nr. 39/2013

Hotãrârea nr. 39 privind acordarea, post-mortem, a titlului de Cetãtean de Onoare al municipiului Ploiesti profesorului emerit Paul D. Popescu, istoric si literat

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 39 privind acordarea, post-mortem, a titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiești profesorului emerit Paul D. Popescu, istoric si literat

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Iulian Badescu si a domnilor consilieri Cosma Marcian, Dragulea Sanda, Teodorescu Iulian, Ganea Cristian, Pana George, Stanciu George, Botez George, Ursu Razvan, Lupu Adrian, Popa Constantin, Palas Alexandru, Bazavan Iolanda, Dumitru Cristian, Viscan Robert, Popa Gheorghe, Bozianu Nicoleta, Dragusin Paulica, Sirbu Gheorghe, Bolocan Iulian, Constantin Silviu, Neagu Puiu, Bazavan Larisa, Horghidan Costel, Stanciu Marilena, Socoleanu Marcel, Petrescu Râul, Minea Constantin, in vederea susținerii propunerii de atribuire, post-mortem, a titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiești profesorului emerit Paul D.Popescu, istoric si literat;

Luând in considerare Hotararea Consiliului Local nr 28/26.02.2003 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, prin care s-a aprobat Regulamentul pentru acordarea Titlului de cetatean de Onoare al municipiului Ploiești, precum si constituirea Comitetului de Onoare al municipiului Ploiești;

In temeiul art. 36, alin. 8, din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE

Articol unic: Se conferă, post-mortem, titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești profesorului emerit Paul D. Popescu, pentru contribuția de excepție la cercetarea si punerea in valoare a istoriei locale, precum si pentru activitatea deosebita de pedagog si scriitor.

Data in Ploiești astazi, 27 februarie 2013
ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind atribuirea, post-mortem, a titlului de Cetatean de Onoare profesorului emerit Paul D.

Popescu, istoric si literat

Profesorul emerit Paul D. Popescu a fost una dintre cele mai valoroase personalități ale orașului. Născut si crescut la Ploiești, după strălucite studii de istorie si filozofie s-a intors in urbea natala pentru a servi intereselor acesteia, educând si formând noile generații.

Este, pe rând, profesor la Școala Medie Tehnica, la liceul Ion Luca Caragiale ori la Școala Populara de Arta, devenind, apoi, inspector pentru specialitatea istorie, timp de 22 de ani.

Istoricul Paul D. Popescu a avut o intensa activitate de cercetare documentara, istorica si publicistica. A fost membru si președinte al mai multor societăți de istorie, fiind recunoscut ca o autoritate in materie, fapt confirmat si de acordarea titlului de profesor emerit in 1966. A făcut si literatura, scriind poezie, proza scurta si romane.

Opera sa fundamentala este cea de istoric si, in principal, de istoric al Ploiestiului. Cercetările sale, ca si cărțile scrise, s-au referit la aproape toate momentele evoluției acestui oraș. A scris despre Mihai Viteazul, despre Revoluția de la 1848 si despre Războiul de Independenta, ca si despre eroii sai ploiesteni. A prezenatat monumentele orașului in ghiduri succesive si a vorbit despre oamenii de ieri si de azi ai Ploiestiului. A redactat o istorie in date si imagini si a făcut cronica evenimentelor de la începuturi si pana in anul 2000.

Cercetarea ampla, privind administrația locala, se regăsește intr-o carte-marturie, un studiu amanuntit care vizeaza structurile de conducere si realizările pe linia administrației, invocandu-i, in lucrările lor, pe cei care au îndeplinit rolul autoritatii locale.

Putini au fost cei care, asemenea lui, au avut rabdarea si determinarea, ravna si stiinta de a pătrunde, in amanunt, in tainele istoriei orașului si de a pune in lumina faptele oamenilor sai.Meritele profesorului sunt greu egal abile. Efortului sau de cerce^eOoâ^^s-au adaugat talentul narativ si capacitatea de a aduce argumentele șîij^tifi

ii 7

facand, astfel, plauzibile, fapte si intamplari din trecut. Fresca prezentata de el va sta mereu mărturie, oferind ploiestenilor oglinga pr

Se cuvine ca acestui cărturar sa-i aducem omagiul nostru si sa-i acordam, post-mortem, titlul de Cetatean de Onoare al Ploiestiului, pe care-1 merita cu prisosința.


adescu,

Primarul municipiului Ploiești

Cosma Marcian,Dragulea Sanda,Teodore^ujulian,

X Dumitru Cristian,


1^Bozianu Nicoleta,Dragtisin Paulica,


Consta


Bazayan Larisa,an Costel,


Minea Constantin,Direcția Relații Internationale

Compartimentul Organizări evenimente, Invatamant, Cultura, Culte, Managementul asistentei medicale

Raport de specialitate

la proiectul de hotarare privind acordarea, post-mortem, a titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiești profesorului emerit Paul D. Popescu, istoric si literat

In galeria personalităților orașului, putini au fost cei care, nascuti si scoliti la Ploiești au ramas, pana la capat, sa servească aceasta vatra si spiritul ei. Istoricul si literatul Paul D. Popescu (n. 16.07.1927, Ploiești - m. 19.11. 2012, Ploiești) este unul dintre aceștia.

A scris studii si cârti de istorie, ghiduri de oraș, dar a redactat si monografii importante. A semnat cronici plastice si literare ori recenzii scriind, in același timp, schite, povestiri si romane sau chiar poezie. I-au fost publicate foiletoane si seriale, despre monumentele orașului ori despre fiii sai, de ieri si de azi, cuprinzând un larg evantai stilistic si tematic implicând, pe langa documentare si un nemăsurat talent. A fost omul multivalent care nu a ostenit niciodată, cercetând si invatand, facand din scris prima sa forma de existenta.

Primele clase le-a făcut la Școala nr. 12 de băieți (1934-1938) si apoi la Liceul „Sf Petru si Pavel” din Ploiești. A urmat, succesiv, Facultatea de Istorie si, ulterior, pe cea de Litere si Filozofie (1945-1949).

Mai intai, in ipostaza de pedagog, din 1945, va incepe o strălucită cariera didactica, incununata de titlul de profesor emerit care se incheie in februarie 1988, odata cu pensionarea.

A predat timp de peste 40 de ani istoria sau istoria artei, la Școala Medie Tehnica de Petrol, la Liceul I.L.Caragiale, Școala Populara de Arta ocupând, ulterior, si funcția de director sau inspector școlar peste 22 de ani. Prestigiul la catedra il recomanda in conducerea Filialei Prahova a Societății de Stiinte Istorice ca secretar sau vicepreședinte si președinte al acesteia. De asemenea, este membru fondator si vicepreședinte al Fundației pentru Istoria Prahovei. O perioada de cativa ani face parte din colectivul Societății Culturale „Ploiești, mileniul III”, ca si al grupului Rotary, pentru care a scris o monogafie, in anul 2009. Ca autor, este considerat imul dintre cei mai prolifici.

Lucrările elaborate de profesorul Paul D. Popescu ating un număr impresionant. Cele mai multe, in nume personal, iar altele, puține, semnate in colaborare. Debutează in revista „Curierul liceului” (noiembrie 1938), unde publica versuri, proza scurta, recenzii sau semnează rubrica „Revista revistelor”. Colaborează, apoi, cu versuri, la „Universul Literar”, „Opinia libera”, „Mărțișor”, „Presa”, „Studentul roman”, „Buletinul oficial al Primăriei Ploiești” (1944 - 1947) si, după 1959, cu articole de opinie, note, recenzii, cronici plastice si cinematografice, evocări de istorie locala. Mai numeroase sunt prezentele sale in ziarul


.Memoria zidurilor”, spre exeifotu, fimOuî W of

„,1+                                              r _ ro m ^.r-x Ut'


„Flamura Prahovei” si, ulterior, in „Prahova”, „1 interesant serial despre oraș si oamenii sai din trecut.

Multe si consistente sunt studiile de istorie, articolele pe teme didactice regăsite in periodice precum: Bultetinul informativ al Inspectoratului JudeS^p^S Prahova, Școala Prahovei, Revista de Pedagogie, Revista invatamantului, Monumentelor Istorice, Revista Muzeelor, Gazeta Cărților - serie noua, Rezon, Almanahul pentru Părinți, Argus, etc.

In anul 2001 este redactor -si realizator,-efectiv,- al-publicației-lunare „Mesager rotarian”(serie noua), care publica, intre altele, medalioane ale vechilor rotarieni. De asemenea, in revista Axioma semnează, ani de-a rândul, diverse studii si sinteze, ca si un serial cu titlul Ei si Prahova”(2000 - 2001), portertizand mari figuri ale culturii romanești, cu ascendente autohtone. A strâns, in timpul vieitii, numeroase documente de viata sociala si culturala pe care le-a folosit in scrierile sale donandu-le, aproape integral, bibliotecii Nicolae Iorga, al cărui prieten si colaborator a ramas pana la moarte.

Opera sa, tipărită in volume, este imensa, atat cea cu caracter istoric cat si literar. Dar debutul editorial il face cu un volum de versuri intitulat cronicareste, „O seama de cuvinte”, constituit din suma versurilor publicate in presa. Totuși, din lista sa de cârti, cele mai multe se focalizează pe istoria si cultura locala, evidentiindu-se monografiile liceelor Mihai Viteazul, I.L.Caragiale si Despina Doamna. Un loc aparte, in aceasta categorie, ocupa volumul Municipalitatea ploiesteana - istorie si actualitate (2000), care infatiseaza drumul structurilor administrației locale, de la inceputuri si pana azi. Notabile sunt si alte sinteze: Istoria Prahovei in date (doua volume), in colaborare cu Ion Baicu (1977) si Ploiești - mileniul II, o istorie in date si imagini (2003). Caracter utilitar imediat are Ghidul de oraș (1985) al obiectivelor turistice, culturale, economice si arhitecturale, amplificat, apoi, in anul 2000, ca si albumul „Ploiesti-Prahova, cu o versiune si in limba engleza (1999) ori lucrarea mai veche „Documente de piatra si bronz ale Ploiestiului” (1969). Ele au fost surse utile pentru toate redactările ulterioare cu acest conținut.

Spațiul monografic pe care il acopera profesorul mai include alte cateva lucrări importante de cunoaștere a unor personalități locale si anume: Gh. Popescu-Ciocanel (un orientalist ploieștean, 1070), Nicolae I. Simache: „O istorie adevarata”, (patru volume, 1996), „Personalități prahovene - dicționar biobibliografic” (1997) sau Soldatul-erou Ion Grigore (1999). O proiecție mai larga traseaza in alte cateva consistente monografii de circulație, precum: „Prahova si Ploiești in timpul epopeii lui Mihai Viteazul” (1997), „Ploieștii si Prahova in vremea dobândirii independentei de stat a României” (2002), „Prahova in vremea revoluției de la 1848” (2001) sau „Gerard Duke” (2006), „Take Ionescu al nostru” (2009), ca si in serialul „Toma T. Socolescu”, publicat timp de aproape doi ani in ziarul „Prahova”, finalizat in contextul marcării a 50 de ani de la moartea profesorului-arhitect.

Toate aceste lucrări cu caracter istoric si, deopotrivă, cultural, au o calitate in plus -sunt scrise folosind o stilistica de literat, profesorul avand aceasta dubla abilitate, recunoscuta mai intai lui Iorga, de a potenta, din redactare, valoarea expresiva a documentelor.

Micromonografiile, bibliografiile sau indicii, manualele ori lucrările cu caracter didactic intregesc, elocvent, paleta preocupărilor sale: „Metodica predării istoriei” (1962), „Istoria regiunii Ploiești” (1964), „Folosirea elementelor de istorie locala in educarea elevilor”


citatul volum de versuri, din 1947, Paul Popescu a scris cu talent si cateva volume de proza: ■ „Crima din noaptea de ajun” - o povestire polițista (1992), „Sfantuletul” - roman (1993), „Biruința voievodului” - evocare istorica (2002) si „Lumea de altadata” (2008). Sub raport strict literar, aceasta ultima carte, subintitulata „Miniaturi, schite, povestiri” este cea mai interesanta, ea incadrand imaginarul sau partea trăită a unui fapt de viata, petrecut in trecut, in realitatea unui prezent autentic, cititorul putând face ușor un asemenea racord.. Se mai pot adauga, ca elemente de relevanta pentru cele 20 de piese incluse aici, precizia termenelor si capacitatea de a spune mult in vorbe puține, pe fundalul unor rememorări care nu scapa nici un moment din sfera istoriei, facacnd o literatura care pigmentează, dintr-o perspectiva personala, un tablou de demult al vieții cotidiene a Ploiestiului.

In 2012, an consacrat centenarului mortii lui I.L.Caragiale, la nici doua luni de la dispariția profesorului, a ieșit de sub tipar cea de pe urma carte - „Caragiale si istoria, întâlnire cu Caragiale. Chipul lui Caragiale”, de a cărei apariție știa. Este o carte la care inca lucra si pe are n-a mai apucat s-o termine. Casa municipala de cultura a publicat-o, insa, in stadiul in care se afla. Interesul ei este de ordin istorico-literar, aducand unele elemente inedite, cel puțin de interpretare a operei dramaturgului ploieștean, in relația acestuia cu istoria, profesorul Paul Popescu incercand sa lamureasca sau sa faca diferența dintre adevărul istoric si cel artisitic, pornind de la exemple concrete si insistând asupra schiței „Boborul”, cea in care se vorbește despre Republica de la Ploiești. Analizele de finețe evoca marea capacitate a profesorului ploieștean de a pune in relație cele doua valori - documentara si artistica. Sunt la fel de interesante amănuntele privitoare la cultul pentru Caragiale la Ploiești, intr-o reconstituire a prof. Gh. Milica, precum si finețea cu care sunt interpretate fotografiile lui Caragiale făcute de-a lungul vieții, care reprezintă celelalte doua componente ale acestei ultime cârti.

Activitatea sa de baza ramane, insa, cea dedicata cercetării istorice, intreaga sa viata fiind consacrata acestui domeniu pe care-1 face plăcut la lectura si asimilabil tocmai prin claritatea interpretărilor si frumusețea stilului. Pe aceasta baza el este un demn continuator al erudiților cărturari ploiesteni Nicolae Simache, Carol Debie ori Constantin Rapeanu, profesorul realizând o veritabila opera, monumentala in forma si diversa in conținut, dar ancorata adanc in spațiul ploieștean si prahovean.

Cine va dori sa scrie, de acum inainte, despre Ploiești, indiferent de domeniul abordat, nu va putea ocoli cărțile sale, adevarate lucrări de referința, scrise cu un real profesionalism si mult talent.

Director executiv, Milena Perpelea

întocmit: Consilier, ; Liliana Iliescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind acordarea, post-mortem, a titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Ploiești profesorului emerit Paul D. Popescu, istoric și literat

și a emis:

£ h°o «7 -Wo £ >C

PREȘEDINTE,

Iolanda Băzăvan


/

Data:            f