Hotărârea nr. 346/2013

Hotãrârea nr. 346 privind acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței de la bugetul local în conformitate cu prevederile O.U.G. 70/2011

RQMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 346


privind acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței de la bugetul local în conformitate cu prevederile O.U.G. 70/2011

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, domnul Iulian Bădescu, precum si raportul de specialitate al Comisiei speciale pentru acordarea ajutorului de încălzire de la bugetul local;

A

In conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.70/2011privind măsurile de protecție socialăîn perioada sezonului rece, cu modificările si completările ulterioare, precum și H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011;

A

In baza art. 36, alin 2, lit. d; alin 6, lit a, pct 2 Și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată Și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă compensarea procentuală lunară ce se acordă pentru consumatorii vulnerabili care utilizează energia termica ca sursa de încălzire a locuinței, prevăzuți la art. 7, alin. 1 din O.U. G. nr. 70/2011 coroborat cu            art. 7, alin 2, lit. b), și art. 8,

alin. 8, din același act normativ, în funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie.

 • a) Pentru familiile ale căror venituri medii nete se situează intre limitele 0-1.400 lei / membru, după cum urmeaza:

  Venit net pe membru de familie -Lei-

  Compens are procentua lă de la bugetul de stat

  (BS) (%)

  Compensare procentuală de la bugetul local

  (BL) (%)

  Compensar e procentuală totală lunară ce poate fi acordată din ambele surse bugetare (BS + BL) (%)

  0-155

  90

  0

  90

  155.1-210

  80

  10

  90

  210.1-260

  70

  20

  90

  260.1-310

  60

  27

  87

  310.1-355

  50

  33

  83

  355.1-425

  40

  40

  80

  425.1-480

  30

  46

  76

  480.1-540

  20

  53

  73

  540.1-615

  10

  49

  59

  615.1-786

  5

  40

  45

  786.1-840

  0

  40

  40

  840.1-900

  0

  35

  35

  900.1-1000

  0

  30

  30

  1000,1-1100

  0

  25

  25

  1100,1-1200

  0

  20

  20

  1200,1-1300

  0

  15

  15

  1300,1-1400

  0

  10

  10

 • b) Pentru persoanele singure ale căror venituri medii nete se situează intre limitele 0 - 1.500 lei / membru, compensarea procentuala pentru fiecare transă de venit, se majorează cu 10% fata de compensarea procentuala prevăzuta pentru familii, după cum urmează:

  Venit net pe membru de familie

  -Lei-

  Compensar e procentual ă de la bugetul de stat

  (BS) (%)

  Compensar e procentuală de la bugetul local

  (BL) (%)

  Compensare procentuală totală lunară ce poate fi acordată din ambele surse bugetare (BS + BL) (%)

  0-155

  100

  0

  100

  155.1-210

  90

  10

  100

  210.1-260

  80

  20

  100

  260.1-310

  70

  30

  100

  310.1-355

  60

  40

  100

  355.1-425

  50

  50

  100

  425.1-480

  40

  56

  96

  480.1-540

  30

  63

  93

  540.1-615

  20

  59

  79

  615.1-786

  15

  50

  65

  786.1-840

  10

  50

  60

  840.1-900

  10

  45

  55

  900.1-1000

  10

  40

  50

  1000.1-1082

  10

  35

  45

  1082.1-

  0

  30

  30

  1200

  1200.1-1300

  0

  25

  25

  1300.1-1400

  0

  20

  20

  1400.1-1500

  0

  15

  15

 • c) Pentru familiile monoparentale, ale căror venituri medii nete se situează intre limitele 0 - 1.800 lei / membru, compensarea procentuala pentru fiecare transă de venit, se majorează cu 10% fata de compensarea procentuala prevăzuta pentru familii, după cum urmează:

  Venit net pe membru de familie -Lei-

  Compens are procentu ală de la bugetul de stat

  (BS) (%)

  Compens are procentu ală de la bugetul local

  (BL) (%)

  Compensare procentuală totală lunară ce poate fi acordată din ambele surse bugetare (BS + BL) (%)

  0-155

  90

  10

  100

  155.1-

  210

  80

  20

  100

  210.1-

  260

  70

  30

  100

  260.1-

  310

  60

  40

  100

  310.1-

  355

  50

  50

  100

  355.1-

  425

  40

  60

  100

  425.1-

  480

  30

  66

  96

  480.1-

  540

  20

  73

  93

  540.1-

  615

  10

  69

  79

  615.1-

  786

  5

  60

  65

  786.1-

  840

  0

  60

  60

  840.1-

  900

  0

  55

  55

  900.1-1000

  0

  50

  50

  10001-1100

  0

  45

  45

  1100,1-1200

  0

  40

  40

  1200,1-1300

  0

  35

  35

  1300,1-1400

  0

  30

  30

  1400.1-1500

  0

  25

  25

  1500.1-1600

  0

  20

  20

  1600.1-1700

  0

  15

  15

  1700.1-1800

  0

  10

  10

Art2 Se aprobă sumele lunare ce se acordă pentru consumatorii vulnerabili care utilizează gaze naturale ca sursă de încălzire a locuinței, prevăzuți la art. 9, alin. 2 din O.U. G. nr. 70/2011, în funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie.

 • d) Pentru familiile ale căror venituri medii nete se situează intre limitele 0-1.400 lei / membru, după cum urmeaza:

  Venit net pe

  Suma

  Suma neta

  Suma netă

  Suma totală,

  membru de

  neta

  acordata

  lunară totală

  pe sezon, ce

  familie

  acordata

  lunar de la

  ce poate fi

  poate fi

  lunar de

  bugetul

  acordată din

  acordată din

  la bugetul de stat

  local

  ambele surse bugetare

  ambele surse bugetare

  -Lei-

  (BS)

  (BL)

  (BS + BL) x 5

  -Lei-

  -Lei-

  (BS + BL) -Lei-

  -Lei-

  0-155

  262

  38

  300

  1.500

  155.1-210

  190

  78

  268

  1.340

  210.1-260

  150

  83

  233

  1.165

  260.1-310

  120

  88

  208

  1.040

  310.1-355

  90

  113

  203

  1.015

  355.1-425

  70

  133

  203

  1.015

  425.1-480

  45

  158

  203

  1.015

  480.1-540

  35

  168

  203

  1.015

  540.1-615

  20

  160

  180

  900

  615.1-786

  0

  160

  160

  800

  786.1-840

  0

  140

  140

  700

  840.1-900

  0

  120

  120

  600

  900.1-1000

  0

  100

  100

  500

  1000,01-

  1100

  0

  80

  80

  400

  1100,01-1200

  0

  65

  65

  325

  1200,01-1300

  0

  50

  50

  250

  1300,01-1400

  0

  35

  35

  175

 • b) Pentru persoanele singure ale căror venituri medii nete se situează intre limitele 0 -1.500 lei / membru, sumele pentru fiecare tranșă de venit, se majorează cu 10% fata de sumele prevăzute pentru familii, după cum urmează:

  Venit net pe membru de familie

  -Lei-

  Suma neta acordata lunar de la bugetul de stat (BS) -Lei-

  Suma neta acordata lunar de la bugetul local

  (BL) -Lei-

  Suma netă lunară totală ce poate fi acordată din ambele surse bugetare

  (BS + BL) -Lei-

  Suma totală, pe sezon, ce poate fi acordată din ambele surse bugetare (BS + BL) x 5 -Lei-

  0-155

  262

  42

  304

  1.520

  155.1-210

  190

  86

  276

  1.380

  210.1-260

  150

  91

  241

  1.205

  260.1-310

  120

  97

  217

  1.085

  310.1-355

  90

  124

  214

  1.070

  355.1-425

  70

  146

  216

  1.080

  425.1-480

  45

  174

  219

  1.095

  480.1-540

  35

  185

  220

  1.100

  540.1-615

  20

  176

  196

  980

  615.1-786

  0

  176

  176

  880

  786.1-840

  0

  154

  154

  770

  840.1-900

  0

  132

  132

  660

  900.1-1000

  0

  -110

  110

  550

  1000,01-1100

  0

  88

  88

  440

  1100,01-1200

  0

  72

  72

  360

  1200,01-1300

  0

  55

  55

  275

  1300,01-1400

  0

  39

  39

  195

  1400,01-1500

  0

  33

  33

  165

 • c) Pentru familiile monoparentale, ale căror venituri medii nete se situează intre limitele 0 - 1.800 lei / membru, sumele pentru fiecare tranșă de venit, se majorează cu 10% fata de sumele prevăzute pentru familii, după cum urmează:

  Venit net pe membru de familie

  -Lei-

  Suma neta acordata lunar de la bugetul de stat (BS) -Lei-

  Suma neta acordata lunar de la bugetul local

  (BL) -Lei-

  Suma netă lunară totală ce poate fi acordată din ambele surse bugetare

  (BS + BL) -Lei-

  Suma totală, pe sezon, ce poate fi acordată din ambele surse bugetare (BS + BL) x 5 -Lei-

  0-155

  262

  42

  304

  1.520

  155.1-210

  190

  86

  276

  1.380

  210.1-260

  150

  91

  241

  1.205

  260.1-310

  120

  97

  217

  1.085

  310.1-355

  90

  124

  214

  1.070

  355.1-425

  70

  146

  216

  1.080

  425.1-480

  45

  174

  219

  1.095

  480.1-540

  35

  185

  220

  1.100

  540.1-615

  20

  176

  196

  980

  615.1-786

  0

  176

  176

  880

  786.1-840

  0

  154

  154

  770

  840.1-900

  0

  132

  132

  660

  900.1-1000

  0

  110

  110

  550

  1000,01-1100

  0

  88

  88

  440

  1100,01-1200

  0

  72

  72

  360

  1200,01-1300

  0

  55

  55

  275

  1300,01-1400

  0

  39

  39

  195

  1400,01-1500

  0

  33

  33

  165

  1500,01-1600

  0

  30

  30

  150

  1600,01-1700

  0

  27

  27

  135

  1700,01-1800

  0

  24

  24

  120

Art.3 Se aprobă sumele lunare ce se acordă pentru consumatorii vulnerabili care utilizează energie electrica ca sursă de încălzire a locuinței, prevăzuți la art. 10, alin 2 din O.U. G. nr. 70/2011, în funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie.

 • a) Pentru familiile ale căror venituri medii nete se situează intre limitele 0 - 1.400 lei / membru, după cum urmeaza:

  Venit net pe membru de familie

  -Lei-

  Suma neta acordata lunar de la bugetul de stat (BS) -Lei-

  Suma neta acordata lunar de la bugetul local

  (BL) -Lei-

  Suma netă lunară totală ce poate fi acordată din ambele surse bugetare (BS + BL) -Lei

  Suma totală, pe sezon, ce poate fi acordată din ambele surse bugetare (BS + BL) x 5 -Lei-

  0-155

  240

  30

  270

  1.350

  155.1-210

  216

  34

  250

  1.250

  210.1-260

  192

  38

  230

  1.150

  260.1-310

  168

  42

  210

  1.050

  310.1-355

  144

  56

  200

  1.000

  355.1-425

  120

  80

  200

  1.000

  425.1-480

  96

  104

  200

  1.000

  480.1-540

  72

  128

  200

  1.000

  540.1-615

  48

  132

  180

  900

  615.1-786

  0

  160

  160

  800

  786.1-840

  0

  140

  140

  700

  840.1-900

  0

  120

  120

  600

  900.1-1000

  0

  100

  100

  500

  1000,01-1100

  0

  80

  80

  400

  1100,01-1200

  0

  65

  65

  325

  1200,01-1300

  0

  50

  50

  250

  1300,01-1400

  0

  35

  35

  175

 • b) Pentru persoanele singure, ale căror venituri medii nete se situează intre limitele 0 - 1.500 lei / membru, sumele pentru fiecare tranșă de venit se majorează cu 10% fata de sumele prevăzute pentru familii, după cum urmează:

  Venit net pe membru de familie

  Suma neta acordata lunar de la bugetul

  Suma neta acordata lunar de la bugetul local

  Suma netă lunară totală ce poate fi acordată din ambele surse bugetare

  Suma totală, pe sezon, ce poate fi acordată din ambele surse bugetare

  -Lei-

  de stat (BS) -Lei-

  (BL) -Lei-

  (BS + BL) -Lei

  (BS + BL) x 5 -Lei-

  0-155

  240

  33

  273

  1.365

  155.1-210

  216

  37

  253

  1.265

  210.1-260

  192

  42

  234

  1.170

  260.1-310

  168

  46

  214

  1.070

  310.1-355

  144

  62

  206

  1.030

  355.1-425

  120

  88

  208

  1.040

  425.1-480

  96

  114

  210

  1.050

  480.1-540

  72

  141

  213

  1.065

  540.1-615

  48

  145

  193

  965

  615.1-786

  0

  176

  176

  880

  786.1-840

  0

  154

  154

  770

  840.1-900

  0

  132

  132

  660

  900.1-1000

  0

  110

  110

  550

  1000,01-1100

  0

  88

  88

  440

  1100,01-1200

  0

  72

  72

  360

  1200,01-1300

  0

  55

  55

  275

  1300,01-1400

  0

  39

  39

  195

  1.400,01-1500

  0

  33

  33

  165

 • c) Pentru familiile monoparentale, ale căror venituri medii nete se situează intre limitele 0 - 1.800 lei/ membru, sumele pentru fiecare tranșă de venit, se majorează cu 10% fata de sumele prevăzute pentru familii, după cum urmează:

  Venit net pe

  Suma

  Suma

  Suma netă

  Suma totală,

  membru de

  neta

  neta

  lunară totală

  pe sezon, ce

  familie

  acordata

  acordata

  ce poate fi

  poate fi

  lunar de

  lunar de

  acordată din

  acordată din

  Ia

  la bugetul

  ambele surse

  ambele surse

  bugetul

  local

  bugetare

  bugetare

  -Lei-

  de stat

  (BS + BL)

  (BS + BL) x 5

  (BS) -Lei-

  (BL) -Lei-

  -Lei

  -Lei-

  0-155

  240

  33

  273

  1.365

  155.1-210

  216

  37

  253

  1.265

  210.1-260

  192

  42

  234

  1.170

  260.1-310

  168

  46

  214

  1.070

  310.1-355

  144

  62

  206

  1.030

  355.1-425

  120

  88

  208

  1.040

  425.1-480

  96

  114

  210

  1.050

  480.1-540

  72

  141

  213

  1.065

  540.1-615

  48

  145

  193

  965

  615.1-786

  0

  176

  176

  880

  786.1-840

  0

  154

  154

  770

  840.1-900

  0

  132

  132

  660

  900.1-1000

  0

  110

  110

  550

  1000,01-1100

  0

  88

  88

  440

  1100,01-1200

  0

  72

  72

  360

  1200,01-1300

  0

  55

  55

  275

  1300,01-1400

  0

  39

  39

  195

  1.400,01-1500

  0

  33

  33

  165

  1500,01-1600

  0

  30

  30

  150

  1600,01-1700

  0

  27

  27

  135

  1700,01-1800

  0

  24

  24

  120

NOTA: Beneficiază de ajutor pentru energie electrica numai consumatorii vulnerabili pentru care, s-a constatat, in urma anchetei sociale, ca nu dețin alta sursa de încălzire.

Art.4 Se aprobă suma lunară ce se acordă pentru consumatorii vulnerabili care utilizează lemne, cărbuni, combustibili petrolieri ca sursă de încălzire a locuinței, prevăzut! la art. 11, alin. 3 din O.U. G. nr. 70/2011, în funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie.

 • a) Pentru familiile ale căror venituri medii nete se situează intre limitele 0 - 1.400 lei / membru, după cum urmeaza:

  Venit net pe

  Suma neta

  Suma neta

  Suma netă

  Suma totală,

  membru de

  acordata

  acordata

  lunară

  pe sezon, ce

  familie

  lunar de la bugetul de stat (BS)

  lunar de la bugetul local

  totală ce poate fi acordată din ambele

  poate fi acordată din ambele surse bugetare

  -Lei-

  -Lei-

  (BL) -Lei-

  surse bugetare (BS + BL) -Lei

  (BS + BL) x 5 -Lei-

  0-155

  54

  26

  80

  400

  155.1-210

  48

  32

  80

  400

  210.1-260

  44

  36

  80

  400

  260.1-310

  39

  41

  80

  400

  310.1-355

  34

  46

  80

  400

  355.1-425

  30

  50

  80

  400

  425.1-480

  26

  54

  80

  400

  480.1-540

  20

  60

  80

  400

  540.1-615

  16

  60

  76

  380

  615.1-786

  0

  60

  60

  300

  786.1-840

  0

  55

  55

  275

  840.1-900

  0

  50

  50

  250

  900.1-1000

  0

  45

  45

  225

  1000,01-1100

  0

  40

  40

  200

  1100,01-1200

  0

  35

  35

  175

  1200,01-1300

  0

  30

  30

  150

  1300,01-1400

  0

  25

  25

  125

 • b) Pentru persoanele singure, ale căror venituri medii nete se situează intre limitele 0 - 1.500 lei/membru, sumele pentru fiecare tranșă de venit, se majorează cu 10% fata de sumele prevăzute pentru familii, după cum urmează:

  Venit net pe

  Suma neta

  Suma neta

  Suma netă

  Suma totală,

  membru de

  acordata

  acordata

  lunară

  pe sezon, ce

  familie

  lunar de la

  lunar de la

  totală ce

  poate fi

  bugetul de

  bugetul

  poate fi

  acordată din

  stat (BS)

  local

  acordată din ambele

  ambele surse bugetare

  -Lei-

  -Lei-

  (BL) -Lei-

  surse bugetare (BS + BL) -Lei

  (BS + BL) x 5 -Lei-

  0-155

  54

  29

  83

  415

  155.1-210

  48

  35

  83

  415

  210.1-260

  44

  40

  84

  420

  260.1-310

  39

  45

  84

  420

  310.1-355

  34

  51

  85

  445

  355.1-425

  30

  55

  85

  425

  425.1-480

  26

  59

  85

  425

  480.1-540

  20

  66

  86

  430

  540.1-615

  16

  66

  82

  410

  615.1-786

  0

  66

  66

  330

  786.1-840

  0

  61

  61

  305

  840.1-900

  0

  55

  55

  275

  900.1-1000

  0

  50

  50

  250

  1000,01-1100

  0

  44

  44

  220

  1100,01-1200

  0

  39

  39

  195

  1200,01-1300

  0

  33

  33

  165

  1300,01-1400

  0

  28

  28

  140

  1400,01-1500

  0

  22

  22

  110

 • c) Pentru familiile monoparentale ale căror venituri medii nete se situează intre limitele 0 - 1.800 lei/membru, sumele pentru fiecare tranșă de venit, se majorează cu 10% fata de sumele prevăzute pentru familii, după cum urmează:

  Venit net pe

  Suma neta

  Suma neta

  Suma netă

  Suma totală,

  membru de

  acordata

  acordata

  lunară

  pe sezon, ce

  familie

  lunar de la bugetul de stat (BS)

  lunar de la bugetul local

  totală ce poate fi acordată din ambele

  poate fi acordată din ambele surse bugetare

  -Lei-

  -Lei-

  (BL) -Lei-

  surse bugetare (BS + BL) -Lei

  (BS + BL) x 5 -Lei-

  0-155

  54

  29

  83

  415

  155.1-210

  48

  35

  83

  415

  210.1-260

  44

  40

  84

  420

  260.1-310

  39

  45

  84

  420

  310.1-355

  34

  51

  85

  445

  355.1-425

  30

  55

  85

  425

  425.1-480

  26

  59

  85

  425

  480.1-540

  20

  66

  86

  430

  540.1-615

  16

  66

  82

  410

  615.1-786

  0

  66

  66

  330

  786.1-840

  0

  61

  61

  305

  840.1-900

  0

  55

  55

  275

  900.1-1000

  0

  50

  50

  250

  1000,01-1100

  0

  44

  44

  220

  1100,01-1200

  0

  39

  39

  195

  1200,01-1300

  0

  33

  33

  165

  1300,01-1400

  0

  28

  28

  140

  1400,01-1500

  0

  22

  22

  110

  1500,01-1600

  0

  20

  20

  100

  1600,01-1700

  0

  18

  18

  90

  1700,01-1800

  0

  15

  15

  75

Art.5 Se aprobă formularul de”Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței din bugetul local”, prevăzut în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă lista cuprinzând bunurile ce conduc la neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței din bugetul local, pe familie/persoana singura, după cum urmează:

 • 1. Bunuri Mobile:

 • a. Al doilea autoturism aflat în proprietate integrală a membrilor familiei;

 • b. Autoutilitare, autocamioane de orice fel și remorci aferente, autobuze, microbuze, Șalupe, scutere de apă, iahturi;

 • c. Utilaje agricole, tractor, combină autopropulsată;

 • d. Utilaje de prelucrare agricolă, presă de ulei, moară de cereale;

 • e. Utilaje de prelucrat lemnul, gater, sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric.

 • 2. Bunuri Imobile:

 • a. A doua locuință deținută în proprietate integrală de către membrii familiei;

 • b. Clădiri sau spatii cu altă destinație decât cea de locuință.

A f                                f                                          F

 • 3. Terenuri:

 • a. Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă (teren intravilan), care depășesc l.OOOmp.

 • b. Terenuri în zona colinară Si de Ses:

F          F

Familii cu l-2persoane________Familii cu peste 3

persoane

Arabil și faneață              2,00 ha                       3,00 ha

Forestier                     2,00 ha                       3,00 ha

Vii, livezi, grădini de legume și flori 1,00 ha                         1,50

ha

 • c. Terenuri în zona montană:

Familii cu l-2persoane________Familii cu peste 3

persoane

Forestier                     2,00 ha                       3,00 ha

Vii, livezi                     1,50 ha                        2,00 ha

PăSuni Si fanete                     4,00 ha                       5,00

ha

NOTA:La stabilirea dreptului de ajutor de incalzire se iau in calcul ( se insumeaza) toate bunurile deținute in proprietate integrala, de fiecare membru al familiei.

Art.7 Condiții de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței de la bugetul local

Pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței de la bugetul local, familiile/ persoanele singure trebuie sa indeplineasca cumulativ următoarele condiții:

 • -  titularul cererii sa aiba domiciliul stabil pe raza municipiului Ploiești, ceilalți membri ai familiei sa aibă obligatoriu domiciliul /reședința in locuința pentru care se solicita ajutor de incalzire;

 • -  atat solicitantul cat si ceilalți membri ai familiei, sa nu înregistreze debite față de bugetul local;

 • -  sa nu înregistreze debite la plata cheltuielilor comune de întreținere mai mult de

3 luni, fata de asociația de proprietari/locatari;

 • -  sa nu dețină in proprietate bunuri mobile si imobile care conduc la neacordare, conform art. 6 din prezenta hotarare.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședința a acestora.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței, prevăzut la Art. 1, 2, 3 si 4 se acorda pe baza de cerere Și declarație pe propria răspundere privind componența familiei Și veniturile acesteia conform modelului din Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Titularul are obligația, la completarea cererii, să menționeze corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute in Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se realizează în condițiile prezentei hotărâri, prin dispoziție a primarului, care se emite o singura data pentru toata perioada de acordare a ajutorului și va fi adusă la cunoștința solicitanților individual.

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția alocației pentru susținerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanței

Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu si a burselor sociale, precum și a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială «Bani de liceu», cu modificărileși completările ulterioare.

Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței în sensul prezentei hotărâri Și solicitantii care dețin cota parte indiviza din clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu. Nu pot beneficia cei care dețin integral clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu.

Pot beneficia de ajutor pentru incalzirea locuinței cu energie electrica, numai consumatorii vulnerabili pentru care, s-a constatat in urma anchetei sociale, ca nu dețin alta sursa de încălzire.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

Modificările se vor comunica prin depunerea unei noi declarații pe propria răspundere, situație in care, primarul va emite noi dispoziții, cu privire la modificarea valorii ajutorului calculat în condițiile prezentei hotărâri.

Modificarea/incetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, se face începând cu luna următoare celei în care au intervenit schimbările.

Art.8 Documentele ce trebuie sa insoteasca "Cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței din bugetul local”, sunt:

 • -  Copie după actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de Ședere temporară), iar pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani, copie după certificatul de naștere;

 • -  Copie după hotărârea judecătorească de divorț, atunci când este cazul;

 • -  Certificat de deces, in situația in care titularul contractului de utilitate - gaze

naturale sau energie electrica a        decedat;

 • -  Adeverință de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă);

 • -  Cupon de pensie in original sau copie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;

 • -  Cupon de indemnizație de handicap în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii;

 • -  Cupon de indemnizație de Șomaj în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii;

 • -  Cupon de indemnizație pentru creșterea copilului în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii sau adeverință eliberată de Agenția Județeană de Plăți Și Inspecție Socială;

 • -  Cupon de alocație de susținere a familiei, cupon de alocație de plasament, în original sau copie (daca este cazul);

 • -  Copie după declarația de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, în cazul în care membrii familiei sunt constituiti în asociații familiale sau ca persoane fizice autorizate.

 • -  Factura recenta emisa de furnizorul de utilitate, după caz, S.C. GDF SUEZ

Energy Romania S.A. sau       S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.

 • -  Adeverința de la asociația de proprietari/locatari privind componenta familiei, numărul contractului de furnizare a energiei termice, precum si faptul ca nu înregistrează debite la cheltuielile comune de întreținere mai mult de 3 luni .

 • -  Copie acte doveditoare privind locuința sau bunurile deținute de aceștia ( inclusiv pentru cele deținute in alte localitati ).

Familiile monoparentale, astfel cum sunt definite in Legea nr. 277/2010, fata de documentele mai sus precizate, trebuie sa depună si următoarele documente:

 • -  Hotarare judecătoreasca, după caz, pentru : divorț, pensie întreținere, dispariție , tutela, plasament;

 • -  Hotarare plasament - emisa de Comisia pentru Protecția Copilului;

 • -  Certificat deces, după caz, sot/sotie;

 • -  Dovada înregistrării unei plageri penale la organele abilitate, pentru neachitarea pensiei de întreținere minor/minori;

 • -  Dovada arestării preventive pe o perioada mai mare de 30 zile, sau executării unei pedepse privativa de libertate.

NOTA : FAMILIE MONOPARENTALA = In conformitate cu dispozițiile art. 2 alin 2 din Legea nr. 277/2010- privind alocația pentru susținerea familiei, prin familie monoparentala se intelege, familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta.

De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 3 din același act normativ, prin persoana singură, se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații:

 • a) este necăsătorită;

 • b) este văduvă;

 • c) este divorțată;

 • d) are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

 • e) are soțul/soția arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;

 • f) nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-e);

 • g) a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-c),

Art.9 Sancțiuni:

Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obține foloase materiale necuvenite, constituie infracțiune de fals, uz de fals sau înșelăciune, după caz, si se pedepsește potrivit dispozițiilor Codului penal.

Nerespectarea dispozițiilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, în situația în care titularul la completarea cererii nu a menționat corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, precum si bunurile mobile si imobile deținute .

Constatarea contravențiilor Și aplicarea sancțiunilor se face de către primar, sau imputemicitii acestuia, în urma efectuării anchetelor sociale .

Prevederile referitoare la contravențiile stabilite in prezenta hotarare se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art.10 Se aprobă procedura de lucru in vederea acordării ajutoarelor de încălzire a locuinței, conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.ll Punerea în aplicare a prezentei hotarari se va face de cătreaparatul de specialitate al primarului, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, Colectivul de lucru, stabilit prin dispoziție a primarului.

Dată în Ploiești, astăzi, 11 septembrie 2013

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuință

de la bugetul local, in conformitate cu prevederile OUG nr.70/2011 privind masurile de protecție sociala in perioada sezonului rece

In baza H.C.L. nr. 222/2003 si a Dispoziției nr.3212/2013 s-a infiintat comisia speciala pentru a stabili masurile de protecție sociala, precum si condițiile de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuinței de la bugetul local, in conformitate cu dispozițiile O.U.G. 70/2011 privind masurile de protecție sociala in perioada sezonului rece.

In spiritul principiului solidarității sociale, comunitatea trebuie sa participe la sprijinirea persoanelor care nu isi pot asigura nevoile sociale, pentru menținerea si intarirea coeziunii sociale.

Ținând cont de prevederile art.8, alin.8; art.9, alin.2; art. 10 alin. 2; art.ll, alin.3 din OUG nr.70/2011 privind masurile de protecție sociala in perioada sezonului rece, autoritatile administrației publice locale pot aproba, in funcție de veniturile proprii, prin hotarare a consiliului local, ajutoare pentru gaze naturale, energie termica in sistem centralizat, energie electrica, lemne, cărbuni si combustibili petrolieri .

Proiectul are ca scop reglementarea acordării unor masuri de protecție sociala a consumatorilor vulnerabili, din municipiul Ploiești, cu venituri situate pana la pragul de 1.400 lei si care nu isi pot asigura menținerea locuinței in condiții adecvate de temperatura. Aceste masuri se refera la ajutoarele lunare pentru acoperirea unei parti din cheltuielile aferente Încălzirii locuinței in perioada sezonului rece ajutoare pentru gaze naturale, energie termica in sistem centralizat, energie electrica, lemne, cărbuni si combustibili petrolieri.

De asemenea, se urmărește lărgirea plajei de cuprindere a consumatorilor vulnerabili care folosesc ca sursa de energie nu doar energie termica in sistem centralizat, ci si gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri sau energie electrica.

In vederea ducerii la indeplinire a hotărârii de acordare a ajutoarelor de incalzire, se impune stabilirea unui formular denumit "Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței din bugetul local”, prevăzut în Anexa 1 precum si a unui mod de lucru . In acest sens, s-a intocmit procedura de lucru in vederea acordării ajutoarelor de încălzire a locuinței, prevăzută in Anexa 2.


Ajutoarele pentru incalzirea locuinței se acorda pe baza de ce'te^sf declarație pe propria răspundere, ce vor fi puse la dispoziția solicitantilo^rf^^^ mod gratuit, si vor putea fi ridicate de la sediul furnizorilor, sediul

Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești precum si de la sediul Politiei Locale Ploiești.

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuinței se realizează prin dispoziție, care se emite o singura data pentru toata perioada de acordare a ajutorului de incalzire.

Pentru solicitantii care nu indeplinesc condițiile de acordare, se va comunica acestora dispoziția motivata privind respingerea cererii.

Primirea si soluționarea cererilor si declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuinței, precum si anchetele sociale, se vor realiza de Colectivul de lucru, stabilit prin dispoziție, compus din reprezentanții Primăriei Municipiului Ploiești, Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, Politiei Locale Ploiești precum si ai altor institutii/servicii subordonate consiliului local.

Având in vedere aceste considerente, propun Consiliului Local al Municipiului Ploiești, aprobarea prezentului proiect de hotarare.

PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,

IULIAN BADESCU

RAPORT DE SPECIALITATEIa proiectul de hotarare privind acordarea ajutoarelor pentru încălzi%e<4pcW de Ia bugetul local, în conformitate cu prevederile OUG. nr.70/201Amvihmăsurile de protecție socială în perioada sezonului rece

Comisia specială constituită în baza HCL nr. 222/2013 și a Dispoziției nr, 3212/2013 a primarului municipiului Ploiești pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței din bugetul local pentru sezonul rece 2013- 2014, ținând cont de prevederile OUG nr. 70/2011, propune aprobarea măsurilor de protecție socială a consumatorilor casnici considerați vulnerabili din punct de vedere financiar.

Până în prezent de aceasta formă de protecție socială de la bugetul local au beneficiat doar familiile care folosesc ca sursă de încălzire pentru locuință energia termică livrată în sistem centralizat, indiferent de veniturile realizate, prin subvenționarea prețului de livrare către populație a gigacaloriei (Gcal).

Prezentul proiect are ca scop realizarea unei protecții sociale focalizată pe cele mai defavorizate segmente ale populației și pentru preîntâmpinarea înregistrării unor debite dificil de achitat și cu repercusiuni asupra comunității.

De asemenea, de aceste măsuri de protecție socială vor beneficia și celelalte familii și persoane singure, denumite în continuare consumatori vulnerabili, care folosesc pentru încălzirea locuinței altă sursă de energie, cum ar fi gazele naturale, energie electrica, combustibilii solizi și petrolieri.

Având în vedere prevederile art.8, alin.8, art.9,alin.2, art. 10 alin 2; art.ll, alin.3 din O.U.G. nr. 70/2011 și ținând cont de situațiile statistice analizate, propunem acordarea ajutoarelor de încălzire de la bugetul local după cum urmează:

A) PENTRU ENERGIE TERMICĂ:

Ajutorul maxim lunar pe care-1 poate primi un consumator vulnerabil se calculează astfel:

Aj.max.lunar=(Cps+Cpl)xClmed x PI, unde :

Aj. max. lunar = ajutor maxim lunar

Cps=compensare procentuală acordată din bugetul de stat;

Cpl=compensare procentuală acordată din bugetul local;

Clmed=consumul mediu lunar stabilit pe tip de apartament și în funcție de zona de temperatură.

Pl= prețul local al Gcal. Pentru energia termică furnizată populației.

Pl= 231,84 lei/Gcal.

Orașul Ploiești se află în zona temperată unde consumul mediu lunar este cel cuprins în tabelul alăturat:

PE TIP DE APARTAMENT ȘI FUNCȚIE DE ZONĂ

Consum mediu lunar de energie termica-zona temperată

Consum lunar// Gcal

Tip locuință

Ianuarie

Februarie

Martie

Noiembrie

Decembrie

1 cameră

0,91

0,76

0,67

0,75

0,82

2 camere

1,36

1,18

1,06

1,19

1,36

3 camere

1,76

1,55

1,38

1,55

1,76

>4 camere

2,45

2,07

1,92

2,15

2,45

A. Energie termica


Simulare privind ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu energie termica, sumele maxime acordate de la bugetul de stat, cu ajutor municipal, in funcție de procent, de numărul de camera si de consum mediu pentru zona temperate corescunzatoare luniii

ianuarie 2013 calculate la nivel(conf.OUG NR.70/2011) după următoarea formula:            Ajut.max lunar=(Cps+Cpl)Clmed*PI, unde :

Cps-compensare procentuala din bugetul de stat;

Cpl=compensare procentuala din bugetul local;

Clmed=consumu1 mediu lunar stabilit PE TIP DE APARTAMENT SI FUNCȚIE DE ZONA


Pl=pretul local al gigacaloriei pentru energie termica

Venit -Lei-

Cps

Cpl

1 camera Ajutor maxim lunar lei

2 camere Ajutor maxim lunar lei

3 camere Ajutor maxim lunar lei

4 camere Ajutor maxim lunar lei

Obs.

Sume max medii

Ajutor stat

Ajutor local

Total

Ajutor stat

Ajutor local

Total

Ajutor stat

Ajutor local

total

Ajutor stat

Ajutor local

total

Nr. Benef

<155 pers sing.+vm g

100

0

210.21

0

210.21

314.16

0

314.16

406.56

0

406.56

565.95

0

565.95

450

0

<155

90

0

189,18

0

189.19

282.74

0

282.75

365.90

0

365.90

509.35

0

509.35

450

0

155.1-

210

80

10

168.16

21.02

189.19

251.33

31.42

282.75

325.24

40.65

365.90

452.76

56.59

509.35

400

14.968

210.1-

260

70

20

147.14

42.05

189.19

219.92

62.83

282.75

284.59

81.31

365.90

396.16

113.19

509.35

400

29.936

260.1-

310

60

27

126.12

56.76

182.88

188.49

84.83

273.32

243.93

109.77

353.70

339.57

152.80

492.37

600

60.624

310.1-

355

50

33

105.10

69.36

174.46

157.08

103.67

260.76

203.28

134.16

337.44

282.97

186.76

469.73

600

74.088

355.1-

425

40

40

84.08

84.08

168.16

125.66

125.66

251.32

162.62

162.66

325.24

226.38

226.38

452.76

800

119.752

425.1-

480

30

46

63.06

96.69

159.75

94.24

144.51

238.75

121.96

187.01

308.97

169.78

260.34

430.12

1500

258.206

X

480.1-

540

20

53

42.04

111.41

153.45

62.83

166.50

229.33

81.31

215.47

296.78

113.19

299.95

413.14

2700

535.497540.1-

615

10

49

21.02

103.02

124.02

31.41

153.94

185.35

40.65

199.21

239.86

56.59

277.31

333.90

3500

641.795

615.1-

786

5

40

10.51

84.08

94.59

15.70

125.66

141.36

20.32

162.62

182.94

28.29

226.38

354.67

4500

673.582

786.1-

840

0

40

0

84.08

84.08

0

125.66

125.66

0

162.62

162.62

0

226.38

226.38

4200

628.677

840.1-

900

0

35

0

73.58

73.58

0

109.55

109.55

0

142.29

142.29

0

198.08

198.08

3800

497.325

900.1-

1000

0

30

0

63.07

63.07

0

94.24

94.24

0

121.96

121.96

0

169.78

169.78

3200

359.240

1000.1-

1100

0

25

0

52.55

52.55

0

78.54

78.54

0

101.64

101.64

0

141.48

141.48

2500

233.881

1100.1-

1200

0

20

0

42.04

42.04

0

62.83

62.83

0

81.31

81.31

0

113.19

113.19

2200

164.653

1200.1-

1300

0

15

0

31.53

31.53

0

47.12

47.12

0

60.98

60.98

0

84.89

84.89

1700

95.421

1300.1-

1400

0

10

0

21.02

21.02

0

31.41

31.41

0

40.65

40.65

0

56.59

56.59

1500

56.126

Valoare estimata -ajutor încălzire buget local - 4.443.771 lei /luna ianuarie, pentru un nr. de 35.000 beneficiari;

Valoare estimate - ajutor încălzire BUGET LOCAL sezonul rece 2013-2014- 22.218.855 lei pentru un nr. de 35.000 beneficiari;

PERSOANE SINGURE


Simulare privind ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu energie termica, sumele maxime acordate de la bugetul de stat, cuajutor municipal, in funcție de procent, de numărul de camere si de consum mediu pentru zona temperatacorescunzatoare lunii ianuarie 2013 calculate la nivel(conf.OUG NR.70/2011) după următoarea formula: Ajut.max lunar=(Cps+Cpl)Clmed*Pl, unde:

Cps=com pensa re procentuala din bugetul de stat;

Cpl=compensare procentuala din bugetul local;

Clmed=consumul mediu lunar stabilit PE TIP DE APARTAMENT SI FUNCȚIE DE ZONA(anexa nr.l)


Pl=pretul local al gigacaloriei pentru energie termica

Venit -Lei-

Cps

Cpl

1 camera ajutor maxim lunar lei

2 camere ajutor maxim lunar iei

3 camere ajutor maxim lunar lei

4 camere ajutor maxim lunar lei

Obs.

Ajutor stat

Ajutor local

Total

Ajutor stat

Ajutor local

Total

Ajutor stat

Ajutor local

total

Ajutor stat

Ajutor local

total

Nr.

Benef

0-15S

100

0

210.21

0

210.21

314.16

0

314.16

406.56

0

406.56

565.95

0

565.95

441

155.1-210

90

10

189.19

21.02

210.21

282.74

31.42

314.16

365.90

40.65

406.56

509.35

56.59

565.95

68

210.1-260

80

20

168.16

42.05

210.21

251.33

62.83

314.16

325.24

81.31

406.56

452.76

113.19

565.95

92

260.1-310

70

27

147.14

56.76

203.90

219.92

84.83

304.75

284.59

109.77

394.36

396.16

152.80

548.96

200

310.1-355

60

33

126.12

69.36

195.48

188.49

103.67

292.16

243.93

134.16

378.09

339.57

186.76

526.33

450

355.1-425

50

40

105.10

84.08

189.19

157.08

125.66

282.74

203.28

162.66

365.94

282.97

226.38

509.35

500

425.1-480

40

46

84.08

96.69

180.77

125.66

144.51

270.17

162.62

187.01

349.63

226.38

260.34

486.72

600

480.1-540

30

53

63.06

111.41

174.47

94.24

166.50

260.74

121.96

215.47

337.43

169.78

299.95

469.73

850

540.1-615

20

49

42.04

103.02

145.06

62.83

153.94

216.77

81.31

199.21

280.52

113.19

277.31

390.50

1000

615.1-786

15

40

21.02

84.08

105.10

31.41

125.66

159.07

40.65

162.62

203.27

56.59

226.38

282.97

1150

786.1-840

10

40

10.51

84.08

94.59

15.70

125.66

141.36

20.32

162.62

182.94

28.29

226.38

254.67

1200

840.1-900

10

35

10.51

73.58

84.09

15.70

109.55

125.25

20.31

142.29

162.60

28.29

198.08

226.37

1250

900.1-1000

10

30

10.51

63.07

73.58

15.70

94.24

109.94

20.32

121.96

142.28

28.29

169.78

198.07

1300

1000.1-1082

10

25

10.51

52.55

63.06

15.70

78.54

94.24

20.32

101.64

121.96

28.29

141.48

169.77

700

1082.1-1200

0

20

0

42.04

42.04

0

62.83

62.83

0

81.31

81.31

0

113.19

113.19

800

1200.1-1300

0

15

0

31.53

31.53

0

47.12

47.12

0

60.98

60.98

0

84.89

84.89

700

1300.1-1400

0

10

0

21.02

21.02

0

31.41

31.41

0

40.65

40.65

0

56.59

56.59

500B) GAZE NATURALE:


Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale se acordă în cuantumurile stabilite în tabelul alăturat, fără a se depăși contravaloarea cantității de gaze naturale consumate.


Nr. Crt.

Venit Solicitant

Ajutor guvernamental

(lei)

Ajutor municipal estimat

(Iei)

Total ajutor estimate pe sezon

Qei)

NumărFamilii/ Persoane singure benefîciareestim at

Ajutor de încălzire estimat de la bugetul local pentru sezonul rece 2013-2014

(Iei)

Ordonator

1.

< 155

262x5 = 1.310

38 x 5 = 190

1.310+190= 1.500

800

190x800= 152.000

2.

155,01210

190x5 = 950

78 x 5 = 390

950 + 390 = 1.340

300

390x300= 117.000

3.

210,01-260

150x5 = 750

83x5 = 415

750 + 415 = 1.165

300

415x300= 124.500

4.

260,01-310

120 x 5 = 600

88 x 5 = 440

600 + 440 = 1.040

300

440 x 300 = 132.000

5.

310,01-355

90 x 5 = 450

113x5 = 565

450 + 565= 1.015

300

565x300= 169.500

6.

355,01-425

70 x 5 = 350

133 x 5 = 665

350 + 665 = 1.015

450

665 x 450 = 299.250

7.

425,01-480

45 x 5 = 225

158x5 = 790

225 + 790 = 1.015

350

790 x 350 = 276.500

8.

480,01-540

35 x 5 = 175

168x5 = 840

175 + 840 = 1.015

600

840 x 600 = 504.000

9.

540,01 - 615

20 x 5 = 100

.160x5 = 800

100 + 800 = 900

650

800 x 650 = 520.000

10.

615,01-786

0

160x5 = 800

0 + 800 = 800

900

800 x 900 = 720.000

11.

786,01 - 840

0

140 x 5 = 700

0 + 700 = 700

1.000

700x1.000 = 700.000

12.

840,01 - 900

0

120 x 5 = 600

0 + 600 = 600

1.250

600 x 1.250 = 750.000

13.

900,01 - 1.000

0

100x5 = 500

0 + 500 = 500

1.400

500x1.400 = 700.000

14.

1.000,01-1.100

0

80 x 5 = 400

0 + 400 = 400

1.400

400x1.400 = 560.000

15.

1.100,01-1.200

0

65 x 5 = 325

0 + 325 = 325

1.500

325x 1.500 = 487.500

16.

1.200,01-1.300

0

50 x 5 = 250

0+250 = 250

1.750

250 x 1.750 = 437.500

17.

1.300,01-1.400

0

35x5 = 175

0+ 175 = 175

1.750

175x 1.750 = 306.250

TOTAL:

15.000

6.956.000C. Energie electrica:

Nn

Crt.

Venit Solicitant

(lei)

Ordonator

Ajutor guvernamental

(lei)

Ajutor municipal estimat

(lei)

Total ajutor estimat pe sezon

Număr Familii/Persoane singure beneficiare estimat

Ajutor de încălzire estimat de la bugetul local pentru sezonul rece 2013-2014

1.

<155

240x5 = 1.200

30x5 = 150

1.200+ 150= 1.350

100

150x 100= 15.000

2.

155,01-210

216x5= 1.080

34x5= 170

1.080+ 170= 1.250

60

170x60= 10.200

3.

210,01 - 260

192x5 = 960

38 x5= 190

960+ 190= 1.150

60

190x60= 11.400

4.

260,01 - 310

168 x5 = 840

42x5 = 210

840 + 210= 1.050

55

210x55= 11.550

5.

310,01 - 355

144x5 = 720

56x5 = 280

720 + 280= 1.000

50

280x50= 14.000

6.

355,01-425

120x5 = 600

80x5 = 400

600+400= 1.000

50

400x50 = 20.000

7.

425,01 - 480

96x5=480

104x5 = 520

480 + 520= 1.000

50

520x50 = 26.000

8.

480,01 - 540

72 x 5 = 360

128 x5 = 640

360 + 640= 1.000

50

640x50 = 32.000

9.

540,01-615

48 x 5 = 240

132x5 = 660

240 + 660 = 900

50

660x50 = 33.000

10.

615,01-786

0

160 x 5 = 800

0 + 800 = 800

50

800x50 = 40.000

11.

786,01-840

0

140 x 5 = 700

0 + 700 = 700

55

7000 x 55 = 38.500

12.

840,01-900

0

120x5 = 600

0 + 600 = 600

55

600x55 = 33.000

13.

900,01-1.000

0

100x5 = 500

0 + 500 = 500

60

500x60=30.000

14.

1.000,01-1.100

0

80x5=400

0 + 400 = 400

60

400x60 = 24.000

15.

1.100,01 -1.200

0

65 x 5 = 325

0 + 325 = 325

65

325 x65 = 21.125

16.

1.200,01 -1.300

0

50x5 = 250

0 + 250 = 250

65

250x695= 16.250

17.

1.300,01-1.400

0

35x5 = 175

0+175= 175

65

175 x65= 11.375

TOTAL

1.000

387.400

D.Combustibili solizi

Nr. Crt.

Venit ( lei ) Solicitant

Ajutor guvernamental ( lei)

Ajutor municipal estimat (lei)

Total ajutor estimat

pe sezon (lei)

Nr. Persoane / familii beneficiare estimat

Ajutor de incalzire estimat de la bugetul local pentru sezonul 2013 - 2014 (lei)

/ Ordonator

1.

< 155

54 x 5 = 270

26x5 = 130

270 + 130 = 400

300

400 x 300 = 39.000

2.

155,01-210

48 x 5 = 240

32x5 = 160

240 + 160 = 400

150

400 x 150 = 24.000

3.

210,01-260

44 x 5 = 220

36x5 = 180

220+ 180 = 400

150

400 x 150 =27.000

4.

260,01 -310

39x5 = 195

41 x5 = 205

195 + 205 = 400

150

400 x 150 = 30.750

5.

310,01-355

34x5 = 170

46 x 5 = 230

170 + 230 = 400

90

400 x 90 = 20.700

6.

355,01 -425

30x5 = 150

50x 5 = 250

150 + 250 = 400

80

400 x 80 = 20.000

7.

425,01 -480

26x5 = 130

54 x 5 = 270

130 + 270 = 400

70

400 x 70= 18.900

8.

480,01 - 540

20x5 = 100

60 x 5 = 300

100 + 300 = 400

70

400x 70 = 21.000

9.

540,01 -615

16x5= 80

60 x 5 = 300

80 + 300 = 380

70

380 x 70 = 21.000

10.

615,01 -786

0

60 x 5 = 300

0 + 300=300

60

300x60= 18.000

11.

786,01 - 840

0

55 x 5 = 275

0 + 275 = 275

60

275 x 60= 16.500

12.

840,01 -900

0

50 x 5 = 250

0 + 250 = 250

60

250x60= 12.000

13.

900,01 - 1000

0

45 x 5 = 225

0 + 225 = 225

50

225 x 50= 11.250

14.

1000,01-1100

0

40 x 5= 200

0 + 2000 = 200

50

200x50=10.000

15.

1100,01-1200

0

35 x 5 =175

0 + 175= 175

40

175 x 40 = 7000

16.

1200,01-1300

0

30x5 = 150

0 + 150= 150

30

150x 30 = 4500

17.

1300,01-1400

0

25x5 = 125

0 + 125 = 125

20

125 x 20 = 2500

TOTAL:

1500

535.350


/y#

Pentru realizarea acestui proiect se impune adoptarea unei hotarari care să reglementeze a acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece 01 noiembrie 2^12^31 In acest sens, propunem următoarele :

A ) Lista cuprinzând bunurile ce conduc la neacordarea ajutorului pentru încllzirea ibcuiritei din'c j bugetul local, pe familie/persoana singura, după cum urmează:

-


1.


Bunuri Mobile:

 • a.

 • b.2.


3.


 • c.

 • d.

 • e.


Al doilea autoturism aflat în proprietate integrală a membrilor familiei;

Autoutilitare, autocamioane de orice fel și remorci aferente, autobuze, microbuze, șalupe, scutere de apă, iahturi;

Utilaje agricole, tractor, combină autopropulsată;

Utilaje de prelucrare agricolă, presă de ulei, moară de cereale;

Utilaje de prelucrat lemnul, gater, sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric.


Bunuri Imobile:

A doua locuință deținută în proprietate integrală de către membrii familiei;

b. Clădiri sau spații cu altă destinație decât cea de locuință.

Terenuri:

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă (teren intravilan), care depășesc l.OOOmp.

Terenuri în zona colinară și de șes:

Familii cu l-2persoane

Arabil și faneață                       2,00 ha

Forestier                               2,00 ha

Vii, livezi, grădini de legume și flori 1,00 ha Terenuri în zona montană:


a.


a.


b.


Familii cu peste 3 persoane

3,00 ha

3,00 ha

1,50 ha


c.


Familii cu l-2persoane_________Familii cu peste 3 persoane

Forestier                               2,00 ha                        3,00 ha

Vii, livezi                               1,50 ha                         2,00 ha

Pășuni și fânețe                        4,00 ha                        5,00 ha

NOTA : La stabilirea dreptului de ajutor de încălzire se iau in calcul ( se insumeaza) toate bunurile deținute in proprietate integrala, de flecare membru al familiei.

B) Condiții de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței de la bugetul local

Pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței de la bugetul local, familiile/ persoanele singure trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

titularul cererii sa aiba domiciliul stabil pe raza municipiului Ploiești, ceilalți membri ai familiei sa aibă obligatoriu domiciliul /reședința in locuința pentru care se solicita ajutor de încălzire; atat solicitantul cat si ceilalți membri ai familiei, sa nu înregistreze debite față de bugetul local;

sa nu înregistreze debite la plata cheltuielilor comune de întreținere mai mult de 3 luni, fata de asociația deproprietari/locatari;

sa nu dețină in proprietate bunuri mobile si imobile precizate anterior, care sa conducă la neacordare.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședința a acestora.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței, se acorda pe baza de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia conform modelului anexat.

Titularul are obligația, la completarea cererii, să menționeze corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute in Anexa 1.

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se realizează în condițiile prezentei hotărâri, prin dispoziție a primarului, care se emite o singura data pentru toata perioada de acordare a ajutorului și va fi adusă la cunoștința solicitanților individual.

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția alocației pentru susținerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind 9


măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, î 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterio^r^^ studiu si a burselor sociale, precum și a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guverț^uT ‘ privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor î național de protecție socială «Bani de liceu», cu modificările și completările ulterioare.

Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței în sensul prezentei hotărâri și

cota parte indiviza din clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu. Nu po^Ț^șfic^^ej dețin integral clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu.

Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrica, numai consumatorii pentru care, s-a constatat in urma anchetei sociale, ca nu dețin alta sursa de încălzire

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

Modificările se vor comunica prin depunerea unei noi declarații pe propria răspundere, situație in care, primarul va emite noi dispoziții, cu privire la modificarea valorii ajutorului calculat în condițiile prezentei hotărâri.

Modificarea/incetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, se face începând cu luna următoare celei în care au intervenit schimbările.

C) Documentele ce trebuie sa insoteasca „Cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței din bugetul local, sunt:

Copie după actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de ședere temporară), iar pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani, copie după certificatul de naștere;

Copie după hotărârea judecătorească de divorț, atunci când este cazul;

Certificat de deces, in situația in care titularul contractului de utilitate - gaze naturale sau energie electrica a decedat ;

Adeverință de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă);

Cupon de pensie in original sau copie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;

Cupon de indemnizație de handicap în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii;

Cupon de indemnizație de șomaj în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii;

Cupon de indemnizație pentru creșterea copilului în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii sau adeverință eliberată de Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială;

Cupon de alocație de susținere a familiei, cupon de alocație de plasament, în original sau copie (daca este cazul);

Copie după declarația de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, în cazul în care membrii familiei sunt constituiri în asociații familiale sau ca persoane fizice autorizate;

Factura recenta emisa de furnizorul de utilitate, după caz, S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A. sau S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.;

Adeverința de la asociația de proprietari/locatari privind componenta familiei, numărul contractului de furnizare a energiei termice, precum si faptul ca nu înregistrează debite la cheltuielile comune de întreținere mai mult de 3 luni;

Copie acte doveditoare privind locuința sau bunurile deținute de aceștia ( inclusiv pentru cele deținute in alte localitati).

In vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii de acordare a ajutoarelor de încălzire, se impune stabilirea si a unui formular denumit "Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței din bugetul local”, prevăzut în Anexa 1 precum si a unui mod de lucru . In acest sens, s-a întocmit procedura de lucru in vederea acordării ajutoarelor de încălzire a locuinței, prevăzută in anexa 2.

Ajutoarele pentru incalzirea locuinței se acorda pe baza de cerere si declarație pe propria răspundere, ce vor fi puse la dispoziția solicitantilor in mod gratuit, si vor putea fi ridicate de la sediul furnizorilor, sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești precum si de la sediul Politiei Locale Ploiești.

Aceste cereri, însorite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile nete ale acesteia, se depun la sediul Politiei Locale Ploiești, B-dul Independentei, nr.21, pana la data de 15 octombrie 2013. In condițiile in care situația o va impune, acest termen poate fi prelungit prin dispoziție a primarului.

La completarea cererii titularul are obligația de a menționa corec nete ale membrilor acesteia, precum si bunurile mobile si imobile O.U.G. nr.70/2011.

Necompletarea tuturor spatiilor prevăzute in formularele de răspundere, precum si completarea incorecta a veniturilor nete realizate in poate conduce la neacordarea ajutorului de incalzire a locuinței .


Persoanelor care fac parte din colectivul de lucru, le este interzis sa procedeze la adăugiri, completări, modificări pe formularul de cerere si declarație pe propria răspundere .

Ajutorul de incalzire a locuinței de la bugetul local se va acorda numai după verificarea prealabila a condițiilor de acordare. In acest sens, colectivul de lucru va transmite zilnic reprezentanților Serviciului Public de Finanțe Locale Ploiești, tabelele cu persoanele majore inscrise in cererile de acordare a ajutorului de incalzire.

Serviciul Public de Finanțe Locale Ploiești va prezenta, in termen de maximum 72 de ore de la primirea datelor, rezultatul acestor verificări colectivului de lucru. Verificările vor conține in mod obligatoriu motivele de neacordare a acestor ajutoare de incalzire.

Cu privire la acordarea ajutorului de incalzire a locuinței cu energie electrica, acesta se acorda numai după ce se realizează ancheta sociala, in urma careia sa se stabilească ca solicitantul nu deține alta sursa de incalzire.

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuinței se realizează prin dispoziție a primarului, care se emite o singura data pentru toata perioada de acordare a ajutorului de incalzire.

Pentru solicitantii care nu indeplinesc condițiile de acordare, primarul va comunica acestora dispoziția motivata privind respingerea cererii.

Titularii ajutoarelor sunt obligați sa comunice primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificării. Modificarea se va face prin depunerea unei noi declarații pe propria răspundere. In caz contrar, aceste sume cu titlu de ajutor de incalzire se vor recupera de către serviciile de specialitate ale primăriei.

Primirea si soluționarea cererilor si declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuinței, precum si anchetele sociale, se vor realiza de Colectivul de lucru, stabilit prin dispoziție, compus din reprezentanții Primăriei Municipiului Ploiești, Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Politiei Locale Ploiești precum si ai altor institutii/servicii subordonate consiliului local.

Urmare celor prezentate, avizam favorabil proiectul de hotarare.


Dan Ion Dinu- Director General Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Simona Dolniceanu Visean- Director Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești

Georgiana Popa - consilier juridic Serviciul Juridic Contencios, Contracte

Geanina Sima - consilier Direcția Economica

Cristina Filip - Director General Adjunct Politia Locala Ploiești >k.


Proprietari
ef Serviciu Administrație Publica, Reglementare si Monitorizare, Asociații de


Simion Cozeta - Sef SepViciu Incalzire Urbana, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești

ȘI (DECfJtf&țfâ (PE        ^X^PWmESgE

pentru acordarea ajutoruluipentru încălzirea locuinței din bugetul local


Numele


Prenumele


Starea civilă a solicitantului?

j [ necăsătoritfă)


j |câsătoritță')           | [uniune consensuală

| [divortatfă)            j [despărțit(ă) în fapt

I Seria l . l.........L i Nr. T j j |    |    ]    | j j j j ~

I I I I I I I I La data de I I......._U I !   .              I

■ . . <z

PST - permis de ședere temporară

PSP - permis de ședere permanentă


[ |vâduv(ă~)


Act de identitate/doveditor* 1 I I

Eliberat de I I I I I I I I

f*l în cazul cetățenilor români se va specifica tipul dc act dfc identitate: Bl - buletin de identitate          CIP - carte de identitate provizorie

CI - carte de identitate            P - pașaport


z)


DI - document de identitate


Date de contact ale solicitantului:

Strada      I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I        I I         I         I         I         I         I         I I         I         I         I

Nr. 1     I     I     I     I     I    Bl.   I      I      I      I      I      I    Sc.   I      I      I    Et.    I      I      I     Apart.    I____I______l      i      I     Sector    I______I______1

Localitatea: Ploiești. Județ: Prahova

Telefon 1 I j I | i I I j ! i |       [ I I Mobil { j j j I I I I I I I I I I I

Situația profesională?

salariat

nensionar       I 1 șomer

independent

elev care urmează cursurile școlare

lucrător agricol

lucrător ocazional

fără loc de muncă

____[student

□na

Venituri totale realizate în luna

anterioară depunerii cererii       |    |

1        1        1 lei

[~~| în nome propriu

[ în calitate de reprezentant al familiei | în numele persoanei îndreptățite

Va rog să aprobați acordarea

Numele

* Prenumele


Cod numeric personal Act de identitate/doveditor*


Relația cu solicitantul/persoana îndreptățită?


Situația profesională?


Numele

2.

Prenumele1 1 1 1 1 1 1 1 1

i i i i i i i                                                                                                                               1

1 1 1 1 1 .....1 1 1

i i i i i i i i                                                                                                                      i

Nr.Seria

sot/sotie

părinte

] partener uniune consensuală

___

copil natural

copil adoptat

1

1 copil în plasament familial

eonii în tutelă

copil în curatelă

......1

| eonii încredințat în vederea adopției                   i

Altele


salariat


independent


lucrător agricol


fără loc de muncă


Cod numeric personal Act de Identîtate/doveditor*


Relația cu solicitantul/persoana îndreptățită?


| sot/sotie

~ | copil natural

] copil în tutelă

Altele....................


I

elev care urmează cursurile școlare


pensionar


student


Da


lucrător ocazional


Nu


Venituri totale realizate în luna


anterioară depunerii cererii


J Seria LI I J  Nr. L  I I    I I I I 1 I    I

| părinte          □ partener uniune consensuală

[ copil adoptat       [    [ copil în plasament familial

| copil în curatelă    j    | copil încredințat în vederea adopției


Situația profesională?

salariat

pensionar       |™--j somer        [

independent

elev care urmează cursurile școlare 1

=

lucrător agricol

lucrător ocazional                 |     |

tară Ioc de muncă

Nu

student

Da


Venituri totale realizate în luna

anterioară depunerii cererii       |   |

11 f Iei |

----------±

............................—■■■■■■, J——......

Numele                   |

1            1            1            1            1 I

1 1 1

1        1 î 1        1        1        1        1                L

1 1 1 1

3

’ Prenumele                 |

1  1 J. .111

I.......L. L

1     1     1     1     1     1 1 1 ,1 L

1 1 1 1 1

Cod numeric personal             |

L......L.......L L 1  1

1 1 1

1               1               1 i 1               1              1              1              1              1 .

L-J L-..L—[

Act de identitate/doveditor*         |

1     1     1 Seria L 1

1 J Nr. |  1  ,|.......L.U.......1.........1  III-

L L. 1 1 J

soț/soție


Relația cu solicitantul/persoana îndreptățită?


copil natural


copil în tutelă


Altele


| părinte

| copil adoptat

| copil în curatelă


| partener uniune consensuală

| copil în plasament familial

copil încredintat. în vederea adopției


Situația profesională?

salariat

pensionar       j [șomer

independent

elev care urmează cursurile școlare

=

lucrător agricol

lucrător ocazional

fără loc de muncă

iDa

Nu


student


| Venituri totale realizate în luna


4 Numele

• Prenumele

Cod numeric personal

Act de identitate/doveditor*


Relația cu solicitantul/persoana îndreptățită?


| sot/soție

] părinte

| copil natural

] copil adoptat

jcopil în tutelă

| copil în curatelă

_

partener uniune consensuală

copil în plasament familial

copil încredințat în vederea adopției

Altele


Situația profesională?

salariat

| pensionar       | j șomer

student

independent

1 elev care urmează cursurile școlare

Da

___

lucrător agricol

__________1-------------------------------------------------------------

| lucrător ocazional

Nu

-----

fără loc de muncă

Venituri totale realizate în luna

anterioară depunerii cererii ;    |    | j j iej


r          Numele                                           |       |       |       |       (       |       |       |       |       |       |       | j | j | j |       | j j |       |       |       |

Prenumele                                    1       1       1       !       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1 j 1       ! t 1       1       1       !       !       1

Cod numeric personal             |

1               1              5 i 1              1

1              1              1              1              1              !               1               1              1                              I 1              1              1              1              1              1              1

Act de identitate/doveditor*        |

1      1      1 Seria 1      1

! J Nr. L 1 i 1      1      !      1      ! i 1 I 1 I 1      1

sot/sotie

Relația cu

.....              i   1 copil natural

solicitantul/persoana       ț. ..J

îndreptățită?                          în Ultelă

Altele................................

părinte            j    |partener uniune consensuală

copil adoptat       j......j copil în plasament familial

copil în curatelă         C0Dp încredințat în vederea adopției

Situația profesională?

=

salariat               |

independent      1

pensionar       |    | șomer

elev care urmează cursurile școlare

student

Da

Nu

1

lucrător agricol | fără loc de muncă

lucrător ocazional

Venituri totale realizate în luna

anterioară depunerii cererii        1    |    1    |    | lei

Situația profesională?

salariat

] pensionar       ]    j șomer

| student

independent

1 elev care urmează cursurile școlare

___|Da

=

lucrător agricol

ț lucrător ocazional

fără loc de muncă

Venituri totale realizate în luna

* 1 111 ............ ......... ......

D. Starea locativă a familiei

[Casă cu curte               j

| Casă fără curte             [

| Apartament la bloc        |

[Locuință socială           j

[ Locuință de serviciu       j

[Locuință de necesitate     |


j Nr. camere    I

[ Nr. camere   [

[Nr. camere j | j Nr. camere   |

| Nr. camere    |

[ Nr. camere    |


[ Suprafața      i    I    I

| Suprafața      [    j    [

[ Suprafața      |    |    j

[Suprafața      |   |   [

[Suprafața      |   |   j

| Suprafața      |   [   |


Regimul juridic al l^fiintci-

j | Proprietate personal |   ] în închiriere public/privat

Modul de dobândire al locuinței
E. Famllia/persoana singură îndreptățită deține în proprietate/folosintă bunuri care conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinței:

BUNURI IMOBILE*

I

A doua locuința deținuta in proprietate integrala de către membri familiei

2

Clădiri sau spatii cu alta destinație decât cea de locuința

BUNURI MOBILE

MIJLOACE DE TRANSPORT*

1

Al doilea autoturism aflat în proprietate integrală a membrilor familiei

2

Autoutilitare

3

Autocamioane si remorcile aferente

4

Șalupe

5

Scutere de apă

6

Iahturi

7

Autobuze

8

Microbuze

UTILAJE AGRICOLE*

9

Tractor

10

Combină autopropulsată

UTILAJE DE PRELUCRARE AGRICOLĂ*

11

Presă de ulei

12

Moară de cereale

UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNUL*

13

Utilaje de prelucrat lemnul*: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric.

(*) Se va marca cu X rubrica corespunzătoare bunului aflat în posesie

TEREN URI/CURSURI DE APĂ**

1

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă (teren intravilan) care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală

(**) Se va marca cu X rubrica corespunzătoare bunului aflat în posesie

TERENURI ÎN ZONA COLINARĂ ȘI DE ȘES***

2

Arabil și fâneață

3

Forestier

4

Vii, livezi, grădini de legume și flori

TERENURI ÎN ZONA MONTANĂ***

5

Forestier

&


E Condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței din bugetul local:

 • 1. Titularul cererii să aibă domiciliul stabil pe raza municipiului Ploiești, ceilalți membri ai familiei s obligatoriu domiciliul / reședința în locuința pentru care se solicită ajutor de încălzire.

 • 2. Să nu înregistreze debite față de bugetul local.

 • 3. Să nu înregistreze debite la plata cheltuielilor comune de întreținere mai mult de trei luni, față de asociația de proprietari locatari.

 • 4. Să nu dețină în proprietate bunuri mobile și imobile care să conducă la neacordare.

  VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE DE FAMILIE ÎN LUNA:

  Cod

  Categoria de venituri

  Venitul realizat* lei

  I

  Venituri din profesii libere veniturile obținute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfășurate in mod independent, în condițiile legii

  2

  Venituri comerciale provenite din fapte de comerț ale contribuabililor, din prestări de srvîcii. precum și din practicarea de meserii

  3

  Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală ce provin din brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea

  4

  Salariul obținut pe bază de contract de muncă/raport de serviciu

  5

  Salariul asistentului personal al persoanei cu handicap

  6

  Salariul asistentului maternal

  7

  Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependente

  8

  Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoană autorizată să desfășoare o activitate independentă

  9

  Indemnizația de șomaj șî/sau venit lunar de completare

  10

  Indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare a unei funcții de demnitate publică, stabilite potrivit legii

  11

  Indemnizații din activități desfășurate ca urmare a unei funcții alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial

  12

  Drepturile de soldă lunară, indemnizațiile, primele, premiile, sporurile și alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii

  13

  Indemnizația lunară brută, precum și suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/'societăți naționale, sociatățî comerciale la care statul sau 0 autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și la regiile autonome

  14

  Remunerația obținută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii sociatăților comerciale

  15

  Remunerația primită de președintele asociației de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

  16

  Sumele primite de membrii fondatori ai societăților comerciale constituite prin subscripție publică

  17

  Sumele primite de reprezentanții în adunarea generală a acționarilor, în consiliul de administrație, membrii directoratului și ai consiliului de supraveghere, precum și în comisia de cenzori

  18

  Sumele primite de reprezentanții în organisme tripartite, potrivit legii

  19

  Indemnizația lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declarația de asigurări sociale

  20

  Sumele acordate de organizații nonprofit și de alte entități nepiâtitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația primită pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, pentru salariații din instituțiile publice

  21

  Indemnizația administratorilor, precum și suma din profitul net cuvenite administratorilor societăților comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acționarilor

  22

  Sume reprezentând salarii sau diferențe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile, precum și actualizarea acestora cu indicele de inflație

  23

  Indemnizațiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurcnță, stabliIite conform contractului individual de muncă

  1 24

  Orice alte sume sau avantaje de natură salariată ori asimilate salariilor în vederea impunerii26

Dividende

27

Venituri impozabile din dobânzi

28

Câștiguri din transferul titlurilor de valoare

29

Venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare, de valuta la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare

30

Venituri din lichidarea unei persoane juridice

PENSII DE STAT


 • 31

 • 32

 • 33

 • 34

 • 35


Pensia pentru limită de vârstă

Pensia anticipată____________

Pensia anticipată parțială

Pensia de invaliditate________

Pensia de urmaș


PENSII AGRICULTORI

36 j Pensie agricultor

PENSII MILITARE


 • 37

 • 38

 • 39

 • 40


Pensie de serviciu

Pensia de invaliditate

Pensia de urmaș_____

Pensia I.O.V.R. • 42

 • 43

 • 44


Indemnizația pentru persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă ca urmare a participării la revoluție și pentru urmașii acestora _____________________________________________

Indemnizația de însoțitor pentru pensionari gr.I invaliditate/nevăzători handicap grav______________

Indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă____________________________________

Jndemniza^iahmarăjientruamivițațeadeliber^rofeșionișțaaHișțriorHuergȚe^sm^xeciUanri^^


 • 45

 • 46

 • 47

 • 48


Indemnizația pentru maternitate___________________________________

Indemnizația pentru creșterea copilului până la vârsta de 1,2 sau 3 ani Stimulent lunar/dc inserție


 • 49

 • 50

 • 51
54

 • 56

 • 57

 • 58


Indemnizația lunară acordată magisttraților înlăturați din justiție din considerente politice__________

Indemnizația lunară acordată persoanelor persecutate din motive politice sau etnice________________

Indemnizația, sporul sau renta acordată invalizilor, veteranilor și văduvelor de război______________

Indemnizația lunară pentru persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Seviciului Muncii în perioada 1950-1961

Indemnizația lunară pentru pensionarii sistemului de pensii, membri ai uniunilor de creație, legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică_________________________________

Indemnizația lunară pentru persoanele cu handicap________

Indemnizația cuvenită revoluționarilor__________________________________ .

Indemnizația de merit acordată în temeiul Legii nr.118/2002_____________________________________

Renta viageră pentru sportiviVenituri din cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor, în sere și solarii spacial destinate acestor scopuri și/sau în sistem irigat________________________________________________________

Venituri din cultivarea și valorificarea arbuștilor, plantelor decorative și ciupercilor_________________Venituri din valorificarea produselor agricole obținute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizare ca atare


Veniturile din premii ce cuprind veniturile din concursuri__________

Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câștigurile realizate ca urinare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de jack-pot
Prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei activități pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relație generatoare de venituri din salarii

Venituri, sub forma diferențelor dc preț pentru anumite bunuri, servicii și alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foști salari ați, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi specialeAjutorul bănesc lunar pentru persoanele care au devenit incapabile de muncă în perioada efectuării unei pedepse privative de libertate


G. Solicitantul declară pe proprie răspundere ca datele și informațiile prezentate sunt complet^Ș£2_iJ^<< corespund realității și se obligă să aducă în scris, la cunoștința autorităților, orice modificare a

situației mai sus prezentate care poate conduce la încetarea drepturilor.

Data............................................


Numele solicitantului.....................................................................................


Semnătura solicitantului.........................................................................................................................................


PROCEDURA DE LUCRU IN VEDEREA ACORDĂRII AJUTOARELOR DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINȚEI DE LA BUGETUL LOCAL

Cap. 1 Dispoziții Generale

Prevederile legale care reglementează activitatea de acordare a ajutoarelor de incalzire sunt:

Ordonanța de Urgenta nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările si completările ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgenta nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece:

Hotărârea nr ..............................a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

privind acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței de la bugetul local în conformitate cu prevederile O.U.G. 70/2011.

Cap. 2 Beneficiari

Persoane singure/familii care nu isi pot asigura din bugetul propriu acoperirea integrala a cheltuielilor legate de incalzirea locuinței si ale cărei venituri sunt situate în limitele prevăzute de Ordonanța de Urgenta nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, precum si cele care indeplinesc condițiile stabilite prin Ordonanța de Urgenta nr. 70 din 31 august 2011si/sau prin Hotararea nr............ a Consiliului Local al

Municipiului Ploiești.

Cap. 3 Colectivul de lucru

Primarul prin dispoziție va stabili componenta Colectivului de lucru, compus din reprezentanți ai Primăriei Municipiului Ploiești, Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, Politiei Locale Ploiești si ai altor instituții si servicii subordonate consiliului local, care vor proceda la primirea si soluționarea cererilor si declarațiilor pe propria


răspundere pentru acordarea ajutoarelor de încălzire acordate atat de WTlptf stat cat si din bugetul local, precum si la efectuarea anchetelor sociale .

Cap. 4 Condiții de acordare

Condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței de la bugetul local, sunt cele prevăzute de Hotararea nr...........a Consiliului Local Ploiești

privind acordarea ajutoarelor de incalzire a locuinței de la bugetul local.

Condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței de la bugetul de stat, sunt cele prevăzute de Ordonanța de Urgenta nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările si completările ulterioare.

Cap. 4 Desfasurarea activitatii

Ajutoarele pentru incalzirea locuinței se acorda pe baza formularelor de “ Cerere si declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței “ ce vor fi puse la dispoziția solicitantilor in mod gratuit, la sediul furnizorilor, sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești precum si de la sediul Politiei Locale Ploiești.

Aceste cereri, insotite de actele doveditoare, prevăzute in H.C.L. nr................a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, se depun la

sediul Politiei Locale Ploiești, B-dul Independentei, nr.21, pana la data de 15 octombrie 2013. In condițiile in care situația o va impune, acest termen poate fi prelungit prin dispoziția primarului.

Titularul are obligația de a respecta cerințele formularului, in sensul completării integrale a acestuia, precum si de a menționa corect componenta familiei, veniturile nete ale membrilor acesteia, inclusiv bunurile mobile si imobile deținute, conform art.14 din O.U.G. nr.70/2011. In caz contrar, poate conduce la neacordarea ajutoarelor de incalzire a locuinței.

Persoanelor care fac parte din colectivul de lucru, le este interzis sa procedeze la adăugiri, completări, modificări pe formularul de cerere si declarație pe propria răspundere . Acestea vor verifica concordanta dintre numărul de documentele anexate si cele enumerate in formular, urmând a lua act de primirea acestora prin semnătură.


Ajutorul de încălzire a locuinței de la bugetul local se va acor după verificarea prealabila a condițiilor de acordare. In acest sens, col< lucru va transmite zilnic reprezentanților Serviciului Public de Finanțe Locale Ploiești, tabelele cu persoanele majore înscrise in cererile de acordare a ajutorului de încălzire.

Serviciul Public de Finanțe Locale Ploiești va prezenta, in termen de maximum 72 de ore de la primirea datelor, rezultatul acestor verificări colectivului de lucru. Verificările vor conține in mod obligatoriu motivele de neacordare a acestor ajutoare de încălzire.

Pentru solicitantii care utilizează ca sursa de încălzire a locuinței energia electrica, se realizează in mod obligatoriu, in termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii, ancheta sociala care sa stabilească ca nu dețin alta sursa de încălzire a locuinței.

După realizarea verificărilor se Stabilește dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței prin dispoziție a primarului, care se emite o singura data pentru toata perioada, astfel:

 • a) începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele pana la data de 20 a lunii respective;

 • b) începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit.a);

 • c) începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept este stabilit începând cu acea luna.

Pentru solicitantii care nu îndeplinesc condițiile de acordare, primarul va comunica acestora dispoziția motivata privind respingerea cererii.

Dispozițiile se vor comunica titularilor, pana la data de 15 noiembrie, prin afișarea acestora pe site-ul Primăriei Municipiului Ploiești, prin intermediul furnizorilor, prin posta, sau prin ridicarea individuala de la punctul de lucru al acestui colectiv.

Situația centralizatoare privind titularii ajutoarelor va fi transmisa pana la aceeași data, conform O.U.G. nr.70/20011, art.17 alin. (3), furnizorilor de utilitati in vederea calculării sumelor rezultate in urma emiterii facturilor.

Lunar, pana cel târziu la data de 3 a lunii, reprezentanții furnizorilor de utilitati stabilesc sumele totale, in baza facturilor si a situației centralizatoare, elaborandu-se astfel, borderourîle centralizatoare care se transmite colectivului

de lucru pentru certificare, si care va constitui document de plata, aiaf>pehfig^’^<^, Primaria Municipiului Ploiești cat si pentru Agenția Județeană de PrestatmȘdbî^l^T^Vy Prahova.

In cazul ajutoarelor pentru combustibili solizi sau petrolieri, plata se efectuează lunar prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, in baza situației centralizatoare transmisa de către colectivul de lucru.

Titularii ajutoarelor sunt obligați sa comunice primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificării. In acest sens, solicitantii vor completa alte formulare de cerere si declarație pe propria răspundere. In acest caz, primarul va emite noi dispoziții, cu privire la modificarea valorii ajutorului acordat.

Modificarea sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuinței se fac Începând cu luna următoare celei in care au intervenit modificările.

CAP. 5 Cheltuieli

Cheltuielile administrative (tipărirea formularelor, emiterea dispozițiilor, imprimarea situațiilor centralizatoare, etc) se efectuează de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

CAP. 6 Dispoziții finale

Colectivul de lucru va asigura pastrarea si arhivarea tuturor documentelor care au stat la baza acordării ajutorului pentru incalzirea locuinței.

Prezenta procedura se completează cu dispozițiile Ordonanței de Urgenta nr. 70/ 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece precum si Hotararea Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgenta nr. 70/ 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței de la bugetul local în conformitate cu prevederile O.U.G. 70/2011

și a emis:

i -X-

Data:SECRETAR,

Sanda Dragulea


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA

MEDIULUI


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței de la bugetul local în conformitate cu prevederile O.U.G. 70/2011

și a constatat: