Hotărârea nr. 31/2013

Hotãrârea nr. 31 privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 420/22.11.2012 privind organizarea de licitatii publice pentru închirierea unor spatii cu altã destinatie decât aceea de locuintã

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 31


privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 420/22.11.2012 privind organizarea de licitații publice pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Cristian Dumitru, Ion Răzvan Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la reorganizarea de licitații publice pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință, respectiv privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 420/22.11.2012 privind organizarea de licitații publice pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință;

Văzând procesul verbal al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 29.01.2013;

Conform prevederilor art. 14 si 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

/\

In baza prevederilor art. 36, alin. (2) lit c), alin. (5) lit. a), b) si art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 420/22.11.2012, conform Anexei nr.l ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă modificarea si completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 420/22.11.2012, conform Anexei nr.2 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Aprobă modificarea și completarea Caietului de sarcini cadru pentru închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare, a spațiilor medicale Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 420/22.11.2012, conform Anexei nr. 3 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Aprobă modificarea și completarea Caietului de sarcini cadru pentru închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare a spatiilor comerciale Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 420/22.11.2012, conform Anexei nr. 4 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5. Prevederile art.5, art.6, art.7 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 420/22.11.2012 rămân neschimbate.

Art.6. Comisia de licitație si Direcția de Gestiune Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2013

Anexa nr. 1 IaH.C.L. nr.

Situația spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința din imobilul situat în Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56, ce urmeaza a fi închiriate, prin licitație publica deschisa cu strigare, pentru destinația de cabinete medicale și/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical

Nr. crt.

Adresa spațiului

Suprafața exclusiva

m.p.

Suprafețe comune dependințe m.p.

Specialitatea

Preț de pornire la licitație (lei/luna)

Pas de licitare

(lei)

Taxa participare licitație

(lei)

Garanție de participare lâ licitație

(lei)

1.

Str. Andrei

Mureșanu nr. 56 Subsol Camera 3

14,75 cabinet consultații

-9, 16 mp cota indiviza din holuri -subsol -0,38 mp cota indiviza din gr. san. -subsol (23) -0,51 mp cota indiviza gr. san.(22) -0,55 mp cota indiviza din hol intrare principala -parter -2,12 mp cota indiviza din celelalte holuri si casa scării

Endocrinologie

125

10

200

250

X

//*■»

_

2.

Str. Andrei

Muresanu nr. 56 Subsol Camera 4

16,15 mp cabinet consultații

-10,03 mp cota indiviza din holuri subsol -0,42 mp cota indiviza din gr. san. (23) - subsol -0,56 mp cota indiviza din gr. san. (22) subsol -0,61 mp cota indiviza din hol intrare principala -parter -2,29 mp cota indiviza din celelalte holuri si casa scării

Neurologie

137

10

200

274

3.

Str. Andrei Muresanu nr. 56 Subsol Camera 25

12,52 mp cabinet consultații

-7,78 mp cota indiviza din holuri -subsol

-0,32 mp cota indiviza din gr. san. (23) -subsol

-0,44 mp cota indiviza din gr. san (22) - subsol

-0,47 mp cota indiviza din hol intrare principala -1,77 cota indiviza din celelalte holuri si casa scării

Boli de nutriție, diabet

106

10

200

212

4.

Str. Andrei Muresanu nr. 56 Parter Camera 8

26 mp cabinet consultații

-1,22 mp cota indiviza din hol intr. principala -parter -4,98 mp cota indiviza din hol casa scării (63,73,72,71,70,74) -0,80 mp cota indiviza duin gr. san (51,52) -8,13 mp cota indiviza din holurile (65,66,48,49)

Ortopedie

201

10

200

402

5.

Str. Andrei Muresanu nr. 56 Parter Camera 55

14,16 mp cabinet consultații

-7,08 (comun din inc. 2), sala tratamente - parter -5,53 mp (gr. san., holuri si hol intrare principala) - parter

Oftalmologie

121

10

200

242

6.

Str. Andrei Muresanu nr. 56 EtajI Camera 1

11,75 mp cabinet consultații

-5,92 mp cota indiviza din holurile (27,30,3 l)-et. 1 -1,21 mp cota indiviza din holurile (28,32, palier 29,33) -et. 1

-0,35 mp cota indiviza din gr. san. personal - et. 1 -0,50 cota indiviza din gr. san. pacient! -0,55 mp cota indiviza din hol

Urologie

101

10

200

202

intrare principala-parter

-2,25 mp cota indiviza din celelalte holuri, casa scării -parter

7.

Str. Andrei

Muresanu nr. 56

Etaj I Camera 14

14,43 mp cabinet consultații

-1,05 mp cota indiviza din gr. san,-et.l

-7,27 mp cota indiviza din holuri-et. 1

-1,48 mp cota indiviza din holuri si paliere - parter -2,76 mp cota indiviza din holuri si casa scării - parter -0,68 cota indiviza hol intrare principala - parter

Cardiologie

124

10

200

248

8.

Str. Andrei

Muresanu nr. 56

Etaj H Camera 8

17,92 mp cabinet consultații

-13,21 mp cota indiviza din holuri -et.2

-0,63 mp cota indiviza din paliere -et. 2

-0,55 mp cota indiviza din gr. san. personal - et. 2 -0,70 mp cota indiviza din gr. san. pacienti - et. 2

Psihologie

166

10

200

332

-1,84 mp cota indiviza din holuri si paliere - et. 1

-0,84 cota indiviza din hol intr principala -3,43 mp cota indiviza din celelalte holuri, casa sc.

9.

Str. Andrei

Muresanu nr. 56

Etaj II Camera 9

11,73 mp cabinet consultații

-8,65 mp cota indiviza din holuri -et. 2

-0,41 mp cota indiviza din paliere -et. 2

-0,36 mp cota indiviza din gr. san. personal - et. 2 -0,46 mp cota indiviza din gr. san. pacienti - et. 2 -1,21 mp cota indiviza din holuri si paliere-et. 1 -0,55 mp cota indiviza din hol intr principala - parter -2,25 mp cota indiviza din celelalte holuri, casa scării -parter

Psihiatrie-Psihoterapie

109

10

200

218

10.

Str. Andrei

Muresanu nr. 56

Etaj III Camera 6A

26,21 mp cabinet consultații

-10,69 mp cota indiviza din holuri -et. 3

-0,71 mp cota indiviza din gr. san. personal - et. 3 -0,72 mp cota indiviza din gr. san. pacienti - et. 3 -0,79 mp cota indiviza din holul principal - parter -4,55 mp cota indiviza din holuri si casa scării - parter

Stomatologie

208

10

200

416

NOTA:

Preturile de pornire la licitație si, implicit Garanțiile de participare la licitație, menționate in tabelul de mai sus, au fost calculate pornind de la tarifele aprobate prin Hotararea nr. 7/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, actualizate cu indicii de inflație comunicați de Institutul National de Statistica - Direcția Județeană de Statistica Prahova (indicele lunar al preturilor de consum - luna decembrie a anului precedent fata de luna decembrie a anului anterior acestuia) si rotunjite, fiind valabile la nivelul anului 2013.

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.

Situația spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința ce urmeaza a fi Închiriate, prin licitație publica deschisa cu strigare, pentru desfasurarea de activitati comerciale

Nr. crt.

Zona/ Adresa spațiu

Suprafața utila (m.p.)

Profil de activitate

Preț de pornire la licitație (lei/luna)

Pas de licitare (lei)

Taxa participare licitație

(lei)

Garanție de participare la licitație

(lei)

1.

Statia pentru mijloacele de transport urban in comun dotata cu spatii comerciale si dotări de interes public in str. Gageni intre blocurile 110 si 111

48,7 mp. din care:

S prin ci pal a* 41,7 ^dependințe* 7,00

Comerț mixt

1118

50

200

2236

2.

Statia pentru mij loacele de transport urban in comun, dotata cu spatii comerciale si dotări de interes public in zona Complexul Mic - Nord, Șoseaua    Nordului    intre

blocurile 11-12-14-15

61,68 mp. din care: Sprincipala* 48,02 ^dependințe* 13,66 S teren- 28,00 mp

(zona de protecție împrejmuita)

Comerț mixt

1380

50

200

2760

3.

Spatii comerciale din incinta statiei de autobuz dotata cu spațiu de așteptare pentru calatori-str. Gh.Gr. Cantacuzino intersecție cu str. G-ral Eremia Grigorescu

35,73 mp din care: ^principala* 31,93 ^dependințe* 3,8

Comerț mixt

845

50

200

1690

4.

Spațiu comercial situat in

Ploiești, Sos. Buftea nr. 12-Cartier Mitica Apostol

69,7mp

din care:

^principala* 62,56 ^dependințe* 7,14

Comerț mixt

1285

50

200

2570

5.

Spațiu comercial situat in str. Ghorghe Doja-Parcul Strajerilor

3,6 mp

Comerț mixt

91

10

200

182

6.

Spațiu comercial situat in zona

Complex Păltiniș, Modul 2 + 6

18,30 mp din care: ^principala* 17,50

S dependințe* 0,8 cota indiviza din spațiu comun

Comerț mixt

445

25

200

890

NOTA:

Preturile de pornire la licitație si, implicit Garanțiile de participare la licitație, menționate in tabelul de mai sus, au fost calculate pornind de la tarifele aprobate prin Hotararea nr. 7/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, actualizate cu indicii de inflație comunicați de Institutul National de Statistica - Direcția Județeană de Statistica Prahova (indicele lunar al preturilor de consum - luna decembrie a anului precedent fata de luna decembrie a anului anterior acestuia) si rotunjite, fiind valabile la nivelul anului 2013.

■<k

CAIET DE SARCINI

pentru închirierea prin licitație publica deschisa cu strigare a spațiului cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești, strada Andrei Muresanunr. 56, etaj ..., cam....

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CAIET DE SARCINI pentru închirierea prin licitație publica deschisa cu strigare a spațiului cu de cabinet medical situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56, etaj... cam....

 • 1. OBIECTUL LICITAȚIEI

Obiectul licitației il constituie închirierea spațiului cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56, pentru profilul de activitate-.............(ex. stomatologie)................

Spațiul închiriat va utilizat doar in scopul desfășurării activitatii de ............(ex. stomatologie)................

Obiectul licitației este stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare si Hotărârii nr. /___________ a Consiliului Local al

municipiului Ploiești.

 • 2. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SPAȚIUL SCOS LA LICITAȚIE IN VEDEREA ÎNCHIRIERII

Spațiul cu destinația de cabinet medical situat în imobilul din str. Andrei Muresanu nr. 56 etaj ..., cam. ... scos la licitație in vederea închirierii este proprietatea Municipiului Ploiești.

Suprafața utila totala este de............m.p, din care:

 • - suprafața exclusiva:..............m.p.

 • - suprafața dependințe comune:............m.p.

 • 3. DOCUMENTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA LICITAȚIE SI CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

La licitație pot participa in număr nelimitat orice persoane fizice sau juridice romane, care îndeplinesc condițiile, conform legislației in vigoare, sa desfasoare activitatea pentru profilul ............(ex. stomatologie)................, in situația in care

este declarata calificata de către comisia de licitație după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie sa cuprindă următoarele documente, in funcție de specialitatea activitatii medicale si formei de organizare:

A. pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice:

 • a) Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - OPIS -conform anexei

 • b) Copie de pe actul de identitate;

 • c) Copie de pe autorizația de funcționare eliberata de autoritatea competenta sau de

pe actul legal de constituire, după caz, din care rezulta ca are ca obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale in specialitatea ............(ex.

stomatologie)............., cu sau fara activitati conexe acestora:

 • 1. Copie a certificatului de membru eliberat de Organizația profesionala din care face parte ofertantul (ex.:Colegiul Medicilor, Colegiul Medicilor Dentiști, etc);

 • 2. Certificat de înregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale emis de Direcția de Sanatate Publica (numai in cazul in care exista)

 • 3.  Copie de pe certificatul de înregistrare fiscala (numai in cazul in care exista);

 • d) Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca:

 • 1. documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu realitatea;

 • 2. in cazul adjudecării licitației, in calitate de chiriaș va amenaja pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens;

 • 3. nu se află în litigii cu Primăria municipiului Ploiești;

 • e) Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local si bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscala, eliberate de organele fiscale competente (Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Primăria municipiului Ploiești, Direcția Generala a Finanțelor Publice), precum si Cazierul Fiscal eliberat de către Direcția Generala a Finanțelor Publice (prezentate in original, in copie legalizata sau in copie conforma cu originalul si sa nu fie mai vechi de 30 de zile);

 • f) Dovada achitării caietului de sarcini;

 • g) Dovada achitării taxei de participare la licitație;

 • h) Dovada constituirii garanției de participare la licitație

B. pentru persoane juridice:

 • a) Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - OPIS -conform anexei

 • b) Copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului

Comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante, din care rezulta ca are ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale in specialitatea ............(ex. stomatologie)................, cu sau fara activitati conexe

acestora;

 • c) Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului din care sa rezulte:

 • 1. obiectul de activitate si situația societății in domeniul de activitate pentru care se scoate la licitație' spațiul

 • 2. ca societatea nu se afla in litigii, in stare de dizolvare sau de lichidare, reorganizare judiciara sau faliment;

 • d) Copie de pe certificatul de înregistrare fiscala, după caz;

 • e) Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca :

 • 1. documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu realitatea;

 • 2. nu se afla în litigii cu Primăria municipiului Ploiești;

 • 3. in cazul adjudecării licitației, in calitate de chiriaș va amenaja pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens;

 • f) Dovada ca nu sunt înregistrați in Centrala Incidententelor de Plăti (CIP) prin document emis de către Banca sau de către Centrala Incidententelor de Plăti (CIP) - prezentata in exemplar original;

 • g) Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local si bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscala, eliberate de organele fiscale competente (Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Primăria municipiului Ploiești, Direcția Generala a Finanțelor Publice) - (prezentate in original, in copie legalizata sau in copie conforma cu originalul si sa nu fie mai vechi de 30 de zile);

 • h) împuternicire de la asociati pentru reprezentantul legal al persoanei juridice, in forma autentica (notariala);

 • i) Informații generale despre firma, conform anexei

 • j) Dovada achitării caietului de sarcini;

 • k) Dovada achitării taxei de participare la licitație;

 • l) Dovada constituirii garanției de participare la licitație.

Toate documentele si informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii.

Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice oferta care nu îndeplinește prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație.

4. CONDIȚII GENERALE DE CONTRACTARE SI ELEMENTE DE PREȚ

 • 4.1.Prețul de pornire a licitației publice deschise, cu strigare, este de ..........(conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare)..........lei/luna.

Acesta a fost stabilit avand in vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007 privind transformarea in lei a tarifelor prevăzute in contractele de închiriere, asociere si concesiune.

Prețul de adjudecare a licitației va deveni preț in contract.

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007, chiria se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicele lunar al preturilor de consum - luna decembrie a anului precedent fata de luna decembrie a anului anterior acestuia comunicat de Institutul National de Statistica).

Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai incheia un act adițional.

Plata chiriei se va efectua lunar, in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata, prin virament din contul chiriașului sau cu numerar, in contul Municipiului Ploiești R039TREZ52121300205XXXXX, deschis la Trezoreria Ploiești. Plata chiriei se face incepand cu data incheierii contractului de inchiriere.

 • 4.2. Termenul de inchiriere al spațiului este de 5 ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor parti.

 • 4.3. Câștigătorul licitației va avea obligația sa faca dovada inregistrarii cabinetului medical la autoritatile competente (ex. Direcția de Sanatate Publica Prahova, etc), conform prevederilor legislației in vigoare, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de inchiriere.

 • 4.4. Pasul de licitație este de 10 lei.

 • 4.5. Garanția de participare la licitație este in suma de ....(preț de pornire la

licitație x 2).....lei.

 • 4.6. Taxa de participare la licitație este de 200 lei

 • 4.7. Contravaloarea caietului de sarcini este de 50 lei si se achiziționează de la Direcția de Gestiune Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte (str. Emile Zola nr. 8, etaj 1, cam. 5).

5. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, B-dul. Republicii nr. 2, in calitate de proprietar, organizează licitație publica deschisa cu strigare in data de .............., ora..........., in vederea inchirierii spațiului cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56, etaj..., cam. ...

Licitația va avea loc la .sediul Municipiului Ploiești,.....................

A. Condiții de eligibilitate

 • 1. La licitație pot participa in număr nelimitat persoanele fizice sau juridice,

care indeplinesc condițiile, conform legislației in vigoare, sa desfasoare activitatea pentru profilul............(ex. stomatologie)................, in situația in care este declarata

calificata de către comisia de licitație după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație, prevăzute in capitolului 3 al prezentului caiet de sarcini.

 • 2. La licitație vor fi calificați ofertantii care au transmis toate documentele solicitate prin caietul de sarcini si fac dovada achitării la zi a obligațiilor fiscale către bugetul local si bugetul general consolidat.

 • 3. Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice oferta care nu îndeplinește, prin documentele prezentate condițiile de eligibilitate.

 • 4. Fiecare ofertant poate depune o singura oferta pentru fiecare spațiu licitat.

 • 5. Oferta va fi redactata in limba romana si se depune intr-un singur exemplar semnat si stampilat de către ofertant. Oferta are valabilitate 45 zile de la data depunerii ei.

 • 6. Revocarea ofertei după inregistrarea acesteia si inainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare.

B. Garanția de participare la licitație

1 .Garanția de participare la licitația organizata pentru inchirierea spațiului cu destinația de cabinet .acaleal sîll la Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56, etaj ... cam. ... este in suma uc ....^ret uc pornire la licitație x 2).....lei.

NOTA: Daca un ofertant participa la licitarea mai multor spatii, este obligatoriu sa faca dovada constituirii garanției de participare pentru fiecare spațiu pentru care licitează.

 • 2.Garantia de participare la licitație se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Ploiești sau prin virament in contul Municipiului Ploiești R023TREZ5215006XXX000128 deschis la Trezoreria Ploiești.

3.Ofertantul va pierde garanția de participare daca isi retrage oferta după inregistrarea acesteia si inainte de adjudecare si de desemnarea câștigătorului.

 • 4. Garantia de participare a ofertantului declarat câștigător si a celui clasat pe locul al doilea va fi reținuta de Municipiul Ploiești pana la momentul incheierii contractului de închiriere de către câștigătorul licitației. In momentul incheierii contractului de inchiriere, garanția de participare constituita de titularul contractului de inchiriere va fi transformata in garanție de buna execuție a contractului, iar garanția celui clasat pe locul al doilea va fi restituita.

In condițiile in care ofertantul clasat pe locul intai nu incheie contractul de inchiriere in termenul de 15 zile lucratoare de la data rămânerii definitive a rezultatelor licitației, acesta pierde garanția de participare la licitație.

In acest caz, contractul de inchiriere se incheie cu ofertantul clasat pe locul al doilea, iar garanția de participare constituita de acesta se transforma in garanție de buna execuție a contractului.

In situația in care nici cel de-al doilea clasat nu incheie contractul de inchiriere in termen de 5 zile lucratoare de la comunicare, pierde garanția de participare si se va proceda la organizarea unei noi licitații.

 • 5. Celorlalți ofertanti declarați necastigatori li se restituie garanția de participare depusa, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.

C. Modul de prezentare a ofertelor

 • 1. Oferta se depune in plic inchis, sigilat, semnat si stampilat la Registratura Municipiului Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, intrarea C, camera 69, parter, pana la data de................, orele............

 • 2. Plicul trebuie sa conțină documentele prevăzute la cap. 3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se va menționa:

 • -  numele ofertantului si sediul acestuia;

 • -  denumirea licitației si a spațiului pentru care depune oferta;

 • -   “A nu se deschide inainte de data de __(data licitației)__> orele __(ora

n

licitației)____•

 • 3. In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor nu se depune nicio oferta, procedura licitației publice se va relua.

_   4. In cazul in care pana, la expirarea termenului limita, de. depunere, a. ofertelor

se depune o singura oferta valabila, procedura licitației publice va continua.

 • 5. In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor se depun mai multe oferte din care una singura este valabila procedura licitației publice va continua.

 • 6. Ofertele primite si inregistrate după termenul limita de primire precizat in anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație si Înapoiate ofertantilor fara a fi deschise.

 • 7. Ofertantul va numerota, va semna si stampila fiecare fila cuprinsa in dosarul de participare la licitație si va înscrie pe ultima fila numărul acestora, de asemenea sub semnătură si stampila proprie. Daca acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici si care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

 • 8. Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente intocmirii si prezentării dosarului de participare la licitație.

D. Organizarea si desfasurarea licitației

 • 1. La data si ora anunțate pentru desfasurarea licitației vor fi prezenti membrii comisiei de licitație, reprezentanții ofertantilor si, după caz, alti specialist! si invitat!. Neparticiparea la licitație a ofertantilor care au depus documentele de participare in termenul stabilit atrage după sine excluderea de la licitație si pierderea garanției de participare la licitație. Excepție fac cazurile de forța majora invocate, in scris, in termen de 48 ore de la producere.

 • 2. La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație si va anunța numele ofertantilor. Plicurile inchise si sigilate vor fi predate comisiei de licitație in vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia verifica totalitatea documentelor ce trebuiau depuse si elimina ofertantii care nu indeplinesc condițiile de eligibilitate.

 • 3. După analizarea de către membrii comisiei a conținutului plicurilor si a documentelor depuse, secretariatul comisiei de licitație va intocmi un proces verbal in care va consemna rezultatul analizei, numele ofertantilor respinși si motivul respingerii lor si ofertantii care indeplinesc condițiile de eligibilitate. Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei si ofertantii prezenti.

 • 4. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor ofertantilor, cel puțin o oferta sa întrunească condițiile prevăzute si sa fie calificata.

 • 5. Președintele comisiei anunța prețul de pornire a licitației, pasul de licitație si eventuale notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (daca este cazul).

 • 6. Licitația se desfasoara după regula “licitației competitive”, respectiv la un preț in urcare, in funcție de raportul dintre cerere si oferta.

 • 7. Astfel, in cazul in care exista cel puțin doua oferte calificate, se pleaca de la prețul de pornire a licitației; președintele comisiei de licitație va solicita creșterea prețului cu cate un pas de licitare sau un multiplu al acestuia pana când unul dintre ofertanti oferă un preț majorat cu un pas de licitare sau un multiplu al acestuia si nimeni nu oferă un preț mai mare.

 • 8. Președintele comisiei repeta de trei ori prețul oferit de ofertant si daca nici un alt ofertant nu majoreaza prețul strigat, spațiul se adjudeca ofertantului care a oferit ultimul preț.

Prețul de adjudecare a spațiului este prețul cel mai mare acceptat de ofertant.

 • 9. Secretariatul comisiei va intocmi procesul verbal de adjudecare in care se vor consemna denumirea ofertantilor, denumirea ofertantului câștigător si a ofertei cu care acesta a castigat licitația pentru inchirierea spațiului cu destinația de cabinet medical scos la licitație, denumirea ofertantului clasat pe locul al doilea si oferta acestuia. Procesul verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație si de reprezentații ofertantilor.

Se consemnează, daca este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul din participanti.

 • 10. Intr-o anexa la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, asa cum au fost ei anunțați, prin strigare, in cadrul ședinței de licitație de către ofertanti, începând de la prețul de pornire al licitației.

 • 11. In cazul in care exista o singura oferta, care intruneste condițiile prevăzute si este calificata, spațiul va fi adjudecat ofertantului calificat, iar prețul de adjudecare al spațiului este prețul de pornire al licitației.

 • 12. Documentele apartinand ofertantilor care au transmis notificări de retragere, documentele intarziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi Înapoiate ofertantilor respectivi.

 • 13. Orice încercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație pot avea ca rezultat respingerea ofertei si descalificarea ofertantilor respectivi.

 • 14. După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

 • 15. Procesul verbal de adjudecare a licitației impreuna cu anexele sale reprezintă documentul pe baza caruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preț. Acesta se va multiplica in mai multe exemplare, respectiv cate unul pentru fiecare parte participanta la licitație si anume:

- un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;

«              - un exemplar pentru evidenta la dispoziția comisiei;

- cate un exemplar ofertantilor participanti la licitație, la cerere.

 • 16. In procesul verbal al licitației se va consemna de asemenea faptul ca rezultatele raman definitive doar in momentul soluționării eventualelor contestații.

 • 17. Rezultatul licitației va fi afișat in termen de 24 ore la sediul organizatorului acesteia.

 • 18. Eventualele contestații ale licitantilor se vor depune in scris, la sediul organizatorului licitației in termen de 24 ore de la incheierea licitației.

Contestațiile vor fi soluționate in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la depunerea lor, de către o comisie desemnata de Primarul municipiului Ploiești.

 • 19. Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele raman definitive.

 • 20. In cazul in care câștigătorul licitației renunța la oferta sa, comisia de licitație va adjudeca licitația ofertantului clasat pe locul al doilea, iar ofertantul declarat câștigător inițial va pierde garanția de participare.

 • 21. Semnarea contractului de Închiriere se va face in termen de 15 zile lucratoare de la ramanerea definitiva a rezultatelor licitației, la sediul organizatorului. Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul de Închiriere determina pierderea garanției de participare si interdicția de a participa la o alta licitație ulterioara, organizata de Municipiul Ploiești.

6. DISPOZIȚII FINALE

 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea sa apara cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii in limitele competentelor stabilite si in conformitate cu reglementările legale in vigoare, decizii care vor fi consemnate in procesul verbal al licitației si notificate in mod corespunzător participantilor la licitație.

 • 2. Ofertantii care sunt dovediți ca au stabilit cu alti ofertanti Înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 3. De regula, nu se permite anularea licitației. In mod excepțional, anularea licitației se face in cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații intemeiate privind organizarea si desfasurarea licitației care au afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparenta procedurilor de licitație sau au produs discriminări intre ofertanti.

 • 4. Decizia de anulare sau amanare a licitației va fi luata de conducerea instituției organizatoare a licitației impreuna cu comisia de licitație.

 • 5. In cazul anularii licitației, organizatorul va comunica hotararea de anulare, in scris, tuturor ofertantilor participanti si se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Anexe la caietul de sarcini:

- anexa Informații generale despre firma

 • - model de Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație -opis

 • - releveu, plan

 • - model contract de inchiriere - cadru

 • - alte documente referitoare la licitație

Anexa la caietul de sarcini


«

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

pentru spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința- cabinet medical-Incheiat astazi____________________

S-a incheiat prezentul contract de închiriere in baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr............./................si a Procesului verbal de

adjudecare incheiat in data de.......................

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Ploiești cu sediul in Ploiești, Bdul Republicii nr.2 reprezentat prin domnul Primar Iulian Badescu, in calitate de locator, pe de o parte si

....................... cu sediul/domiciliul in ......................... , reprezentat prin............................, in calitate de locatar sau chiriaș pe de alta parte,

 • II.   OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului de închiriere il constituie folosința spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința, situat in Ploiești, strada ............ in

suprafața de..............mp. din care suprafața exclusiva..........mp. si suprafața

dependințe aferente.............mp.

Art. 2  - Bunul închiriat este dat in folosința locatarului pentru destinația:

Locatarul se obliga sa respecte profilul de activitate declarat sau stabilit de Consiliul Local al municipiului Ploiești prevăzut la alineatul precedent pe toata durata închirierii, sau pana la schimbarea acestuia in condițiile legii si in condițiile prevăzute de hotărârile Consiliului Local.

Predarea - primirea bunului se va consemna in procesul verbal de predare -primire ce va fi incheiat de parti la data predării.

m. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 - Termenul de inchiriere este de 5 (cinci) ani cu începere de la data de ................pana la data de .................., cu drept de prelungire cu acordul ambelor parti.

La expirarea termenului prevăzut, părțile contractante pot conveni sa prelungească contractul printr-un act adițional. Locatarul are obligația sa-1 notifice pe locator cu 30 de zile înainte de expirarea termenului contractual, exprimandu-si disponibilitatea pentru prelungirea contractului.

In prezentul contract nu-si gaseste aplicabilitatea art. 1810 Cod Civil, in sensul ca tacita relocatiune nu operează. Prin urmare, la expirarea termenului stipulat, contractul nu se prelungește de drept.

IV. PREȚUL ÎNCHIRIERII

Art. 4 - Prețul închirierii, respectiv chiria lunara, este de.............lei/luna.

Locatarul va plăti chiria începând cu data semnării contractului. Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.7/2007, tariful lunar de baza pe m.p. pentru închirierea spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința ce face obiectul prezentului contract se va actualiza anual, cu indicele de inflație. Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai încheia act adițional.

Art. 4.1. Neplata la termen a chiriei atrage obligația locatarului de a plăti penalitati conform prevederilor legale.

Art. 4.2, Neplata chiriei pe 3 (trei) luni, precum si nerespectarea destinației pentru care spatiul/terenul a fost închiriat, constituie motiv de încetare de drept, fara nici o formalitate prealabila, a contractului din inițiativa locatorului si de evacuare necondiționata a locatarului.

V. MODALITATI DE PLATA

Art. 5 - Locatarul se obliga sa plateasca lunar chiria stabilita la art. 4 al prezentului contract.

Plata chiriei se va efectua lunar in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata prin virament din contul locatar sau cu numerar in contul Municipiului Ploiești R039TREZ52121300205XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești.

In cazul in care locatarul nu plătește chiria la termenul scadent, va suporta obligații de plata accesorii, calculate conform legislației fiscale in vigoare, începând din prima zi, care urmeaza aceleia când suma a devenit exigibila.

Chiria si obligațiile de plata accesorii pot fi modificate de locator potrivit actelor normative si a hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești, ce intervin după încheierea contractului, cu condiția notificării locatarului inainte de aplicarea noilor reglementari.

VI. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 6- Locatorul se obliga :

 • - sa predea spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești,

strada ....................................... in baza unui proces verbal de predare-

primire;

 • - sa stabileascaprofilul.de activitate al spațiului;

 • - sa controleze periodic modul cum este folosita si intretinuta de către chiriaș suprafața închiriata si sa controleze periodic respectarea profilului stabilit la art. 2 al prezentului contract.

VII. OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art. 7 - Locatarul se obliga:

 • a) sa achite T.V.A. la chiria stabilita prin contract in condițiile in care legislația o va cere.

 • b) sa plateasca chiria datorata prevăzută la art. 4, la termenele si in condițiile prezentului contract;

 • c) sa se prezinte la sediul locatorului in vederea ridicării avizului de plata si sa prezinte locatorului lunar dovada efectuării plătii chiriei la termenele prevăzute in contract;

 • d) sa respecte toate prevederile caietului de sarcini si toate obligațiile asumate prin participarea la licitație;

 • e) sa faca dovada înregistrării cabinetului medical la autoritatile competente (ex. Direcția de Sanatate Publica Prahova, etc), conform prevederilor legislației in vigoare, in termen de 30 de zile de la data Încheierii contractului de închiriere.

 • f) beneficiarul contractului.............................. are obligația incheierii

de contracte de asigurare pentru imobil in termen de maxim 60 de zile de la data intrării in vigoare a prezentului contract;

 • g) sa asigure paza bunului închiriat;

 • h) sa folosească bunul închiriat numai potrivit destinației prevăzute in art. 2; sa amenajeze pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens;

 • i) Locatarul se obliga, ca pe toata durata inchirierii, sa păstreze in bune condiții bunul Închiriat, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze;

 • j) Locatarul il va instiinta in maxim 24 de ore pe locator despre orice acțiune a unei terte persoane care ii tulbura folosința;

 • k) Locatarul va răspunde de distrugerea totala sau parțiala a bunului inchiriat care s-ar datora culpei sale;

 • l) sa răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forța majora sau defect de construcție, ori prin comunicarea focului de la o clădire vecina;

 • m)  locatarul este obligat sa elibereze spațiul inchiriat la incetarea contractului, in termen de 3 (trei) zile de la data apariției unei cauze de incetare, fara a fi necesara notificarea. In caz contrar, se va proceda la evacuarea acestuia in baza unei hotarari judecătorești definitive si irevocabile sau pe cale administrativa conform prevederilor legale in vigoare.

Locatarul va datora chirie si obligații de plata accesorii pana la parasirea efectiva a spațiului sau pana la punerea efectiva in executare a hotărârii de evacuare;

 • n) orice alte lucrări de modernizare si consolidare, altele decât cele prevăzute la art. 7 lit t), se efectuează in spațiu numai cu acordul si, după caz, avizul Consiliului Local al municipiului Ploiești si cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare.

Pe perioada in care se efectuează lucrările prevăzute la alineatul de mai sus, precum si cele prevăzute la art. 7 lit t), locatarul datoreaza chiria prevăzută in contractul de inchiriere.

 • o) in situația in care chiriașul eliberează spațiul detinut inainte de expirarea termenului contractual, este obligat sa notifice locatorul cu 60 de zile inainte dar nu intr-un termen mai mic de l(un) an de la data semnării contractului, si sa solicite incheierea procesului verbal de predare - primire;

Pana la data intocmirii procesului verbal, acesta are obligația sa achite chiria si obligațiile de plata accesorii astfel cum au fost calculate.

 • p) are obligația sa permită accesul locatorului in spațiul inchiriat, ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunul inchiriat si starea acestuia;

 • q) la incetarea locatiunii, chiriașul este obligat sa restituie spațiul cel puțin in aceeași stare in care a fost primit, conform celor descrise in procesul verbal de predare - primire incheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnata intr-un proces verbal;

 • r) sa achite impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si celelalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, sens in care se obliga sa declare contractul de inchiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

 • s)   sa incheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati si sa respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care chiriașul il va cauza acestora revine in exclusivitate chiriașului;

ș) chiriașul are obligația respectării tuturor normelor legale in vigoare in domeniul apararii impotriva incendiilor, sens in care are următoarele obligații:

 • - sa stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile si modul de organizare pentru apararea impotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori de câte ori apar modificări si sa le aduca la cunoștința salariatilor, utilizatorilor si oricăror persoane interesate;

 • - sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

 • - sa solicite si sa obțină avizele si autorizațiile de securitate la incediu, prevăzute de lege, si sa asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

 • - sa permită, in condițiile legii, executarea controalelor si a inspecțiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informațiile solicitate si sa nu îngreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;

 • - sa permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenție în situații de urgenta;

 • - sa intocmeasca, sa actualizeze permanent si sa transmită Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Județean lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mențiuni privind: proprietățile fizico- chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sanatate si mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție si prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

 • - sa elaboreze instrucțiunile de aparare împotriva incendiilor si sa stabilească atribuțiile ce revin salariatilor la locurile de munca;

 • - sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instrucțiunile necesare privind masurile de aparare împotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

 • - sa asigure întocmirea si actualizarea planurilor de intervenție si condițiile pentru aplicarea acestora in orice moment;

 • - sa permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercițiile si aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;

 • - sa asigure utilizarea, verificarea, întreținerea si repararea mijloacelor de aparare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;

 • - sa asigure si sa pună în mod gratuit la dispoziție forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru aparare împotriva incendiilor si echipamentele de protecție specifice riscurilor care decurg din existenta si funcționarea unitarii sale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

 • - sa informeze de îndata, prin orice mijloce, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Județean despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimită acestuia raportul de intervenție;

 • - sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor, certificate conform legii;

 • - sa cunoască si sa respecte normele de aparare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfasoara;

 • - sa întrețină si sa folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apararea împotriva incendiilor;

 • - sa nu efectueze modificări neautorizate si fara acordul scris al proprietarului;

 • - sa aduca la cunoștința proprietarului, orice defecțiune tehnica ori alta situație care constituie pericol de incendiu;

 • - sa îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apararea împotriva incendiilor.

 • t) sa execute la timp si in bune condiții lucrările de întreținere si reparații după cum urmeaza:

La partea de construcții:

- spoieli, zugrăveli si vopsiri interioare si exterioare inclusiv reparații si completare de tencuieli, curățirea fațadelor, repararea sau, după caz, înlocuirea invelitorilor, precum si vopsirea lor parțiala sau totala, repararea jgheaburilor, burlanelor, paziilor, sorturilor, glafurilor;

 • - repararea, înlocuirea si vopsirea tamplariei interioare si exterioare inclusiv a feroneriei, pervazurilor, tocurilor si căptușelilor, reparații si înlocuiri de pardoseli si placaje de orice natura: faianța, mozaic, marmura, lemn, mase plastice etc.

 • - reparații la trepte, contratrepte, podele, balustrade si mina curenta;

 • - inlocuirea geamurilor sparte sau lipsa inclusiv chituirea lor, chituirea si montarea de baghete de lemn sau metalice la geamuri;

 • - curățirea coșurilor, curățirea, repararea si refacerea sobelor de orice fel; repararea si inlocuirea garniturilor metalice si ușilor de curățire a cenușii la sobe;

 • - refacerea pavajelor deteriorate ca urmare a circulației vehiculelor sau specificului activitatii chiriașului; întreținerea si repararea împrejmuirilor; transformările sau amenajările interioare sau exterioare care sunt impuse de considerente estetice, sanitare, paza contra incendiilor sau funcționale specifice activitatii chiriașului inclusiv lucrările aferente;

 • - repararea grilelor metalice si a vitrinelor, inclusiv lucrările aferente de zidărie si tencuieli;

 • - repararea si inlocuirea rulourilor, chingilor, obloanelor, jaluzelelor si jardinierelor.

La instalațiile de încălzire centrala:

 • - inlocuirea parțiala a radiatoarelor, repararea conductelor de legătură si a radiatoarelor, fara coloane de alimentare; inlocuirea garniturilor uzate ale robinetelor si ventilelor; revopsirea elementilor de radiator sau a conductelor aparente, întărirea brățărilor si consolelor existente pentru conducte si radiatoare; curățirea grătarelor la cazane; curățirea injectoarelor si arzătoarelor; ungerea pârtilor mobile la motoare si mecanisme;

 • - curățirea rezervoarelor de combustibil prin îndepărtarea reziduurilor, desfundarea conductelor de alimentare cu combustibil, repararea injectoarelor;

 • - rebobinarea motoarelor electrice de acționare a pompelor de circulație aferente încălzirii sau preparării apei calde; sudarea serpentinelor, curatarea de rugina si revopsirea interioara si exterioara a elementelor componente, revizuirea si repararea armaturilor, a izolațiilor termice etc. la boilere si schimbătoare de căldură.

La instalațiile sanitare:

 • - repararea si inlocuirea robinetelor si a bateriilor amestecatoare de apa la chiuvete, bai etc.; repararea si inlocuirea sifoanelor aparente de scurgere de la obiectele sanitare; inlocuirea garniturilor de la capacele pieselor de curățire; desfundarea sifoanelor de scurgere si a rețelei de canalizare pana la căminul de ieșire din clădire (exclusiv acesta);

 • - repararea sau inlocuirea parțiala a conductelor de alimentare si a tuburilor de scurgere inlocuirea obiectelor sanitare sparte sau deteriorate, inclusiv vopsirea lor; repararea sau inlocuirea armaturilor de orice fel si a pieselor de legătură, revopsirea conductelor aferente;

 • - consolidarea si inlocuirea portprosopului, portsapunului, etajerei si a oglinzii;

 • - repararea si inlocuirea cazanului de baie, de rufe,de bucătărie si a burlanelor respective inlocuirea rezervorului de apa de la closet, inclusiv a pârtilor sale componente, repararea si centrarea pompelor, hidrofoarelor de hidrofor, inclusiv repararea armaturilor, a sticlei de nivel, a supapei de siguranța, precum si repararea elementelor de automatizare apartinand instalației ce servește hidroforul, vidanjarea hasnalelor de tip uscat;

La instalațiile electrice:

 • - repararea si revizuirea instalației electrice, repararea si inlocuirea dozelor, întrerupătoarelor, fasungurilor, comutatoarelor, prizelor, siguranțelor fuzibile sau automate, butoanelor si automatelor de scara; inlocuirea becurilor, a globurilor, repararea tablourilor electrice;

Alte obligații in sarcina chiriașului:

 • -  repararea sau inlocuirea instalațiilor speciale, frigorifice, iluminat ornamental, ventilație, etc.;

 • - întreținerea si repararea ascensoarelor de persoane si materiale;

 • - curățirea de frunze, noroi si alte sedimente a jgheaburilor si burlanelor, curățirea de zapada, țurțuri de gheata si alte depuneri ale acoperișurilor, jgheaburilor, burlanelor, teraselor, curților etc.;

 • - curățirea si desfundarea canalelor pentru evacuarea gunoaielor, curățirea si ungerea ghidajelor, platformelor si vagonetilor pentru evacuarea gunoiului; procurarea, repararea si revopsirea recipientilor de gunoi;

 • - la expirarea termenului si in caz de neprelungire precum si in cazul rezilierii contractului, chiriașul nu se va întoarce cu pretenții pentru investițiile efectuate in spațiu; acestea sunt si vor ramane in proprietatea locatorului.

Vin. SUBLOCATIUNEA SI ÎNCHIRIEREA

Art. 8. Sunt strict interzise cesiunea contractului, subinchirierea in tot sau in parte a bunului închiriat si orice forma de asociere si colaborare.

IX. ÎNCETAREA locatiunh

Art. 9. Contractul inceteaza prin: expirarea termenului prevăzut in contract; acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante;

desființarea titlului locatorului; locatorul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al spațiului ca urmare a unor eventuale reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, locatarul nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la locator si nici atribuirea unui alt spațiu;

 • -  prin reziliere, in caz de nerespectare de către locatar a oricărei clauze din contract;

 • -  inceteaza de drept, când nevoile urbanistice sau administrative, precum si interesul public impun acest lucru;

 • - in cazul intarzierii la plata chiriei cu 3 (trei) luni, proprietarul va notifica locatarului intenția de reziliere a contractului; rezilierea operează de drept daca in termen de 30 zile de la notificarea chiriașului nu isi Îndeplinește obligațiile cu privire la plata chiriei.

Art. 9.1. Indiferent de motivul de incetare a contractului invocat de locator, locatar este obligat sa plateasca chiria pana la data predării spatiului/terenului sau a evacuării, precum si sumele menite sa acopere prejudiciile create locatorului prin fapta sa.

Art. 10. GARANȚII

Art. 10.1. Garanția de participare costituita de ofertant va fi transformata in garanție, suma ce va fi utilizata in cazul rezilierii contractului pe motiv de neplata la termenul stabilit. Locatorul va retine garanția in cazul in care contractul va fi reziliat de drept conform prevederilor de la art. 9.

Art. 10.2. La Încetarea contractului prin expirarea termenului, locatarul va elibera garanția constituita. In cazul rezilierii contractului datorita neplății de către locatar, locatorul isi rezerva dreptul de a se dezdauna din suma constituita drept garanție.

In afara acestei situații speciale, locatorul nu va proceda la folosirea garanției pentru achitarea debitului, locatarul avand obligația de a-si achita lunar contravaloarea facturilor emise.

X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 11, - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fî evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 12. - Pact comisoriu :

In caz de neexecutare, contractul se considera desființat de drept la solicitarea Consiliului Local fara punere in întârziere si fara nici o formalitate prealabila in cazul in care chiriașul nu-si executa obligațiile contractuale.

Prin urmare, rezilierea intervine de drept, de indata ce a expirat termenul de executare, fara a fi necesara notificarea.

Art. 13. - Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației, a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

Art, 14. Orice modificări in statutul juridic, act de Înființare, sediu al locatarului vor trebui anunțate, in termenul limita de 48 ore, locatorului. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza pe viitor închirierea terenurilor către locatarii care nu isi executa obligațiile contractuale anterioare cu buna credința.

XI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 15- Modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract, excepție facand hotărârile Consiliului Local prin care se aduc modificări la tarife sau alte acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act adițional.

Art. 16 - La încetarea contractului, atunci când locatarul datoreaza locatorului chirie restanta, obligații de plata accesorii sau daune, locatorul are drept de retentie asupra unor bunuri din spațiu pana la data când obligația bugetara se stinge.

Art. 17 - Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecata competente.

Art. 18 - Prezentul contract produce efecte de la data încheierii acestuia.

Art. 19 - Prezentul contract de închiriere s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Municipiul Ploiești                                Locatar,

Anexa nr. 4 la H.C.L. nr.


^L/.AA.fA.


CAIET DE SARCINI

pentru inchirierea prin licitație publica deschisa cu strigare a spațiului comercial situat in Ploiești,............................

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CAIET DE SARCINI pentru închirierea prin licitație publica deschisa cu strigare a spațiului comercial situat in Ploiești, str...............................................

 • 1. OBIECTUL LICITAȚIEI

Obiectul licitației il constituie închirierea spațiului comercial situat in Ploiești, str........... pentru profilul de activitate -.....(ex. ziare)....

Spațiul închiriat va utilizat doar in scopul desfășurării activitatii de.......(ex.

vanzare ziare)......

Obiectul licitației este stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare si Hotărârii nr._______/___________a Consiliului Local al

municipiului Ploiești.

 • 2. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SPAȚIUL SCOS LA LICITAȚIE IN VEDEREA ÎNCHIRIERII

Spațiul comercial situat in Ploiești, str......................................... scos

licitație in vederea închirierii este proprietatea Municipiului Ploiești.

Suprafața utila totala este de.............m.p, din care:

- suprafața exclusiva:

din care: Sprincipaia :

^dependințe

- suprafața dependințe comune (după caz):

Suprafața teren aferent - curte (după caz):

 • 3. DOCUMENTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA LICITAȚIE SI CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

La licitație pot participa in număr nelimitat orice persoane fizice sau juridice, romane, care au calitatea de comerciant si care îndeplinesc condițiile, conform legislației in vigoare, sa desfasoare activitatea comerciala pentru profilul ............(ex. ziare)................, in situația in care este declarata calificata de către comisia de licitație după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie sa cuprindă următoarele documente, in funcție de specificul activitatii comerciale si formei de organizare:

 • a) Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - OPIS -conform anexei

 • b) Copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului

Comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante, din care rezulta ca are ca obiect de activitate.....(ex. ziare)....;

 • c) Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului din care sa rezulte:

 • 1. obiectul de activitate si situația societății in domeniul de activitate pentru care se scoate la licitație spațiul comercial;

 • 2. ca societatea nu se afla în litigii, în stare de dizolvare sau de lichidare, reorganizare judiciară sau faliment;

 • d) Copie de pe certificatul de înregistrare fiscala (după caz);

 • e) Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca:

 • 1. documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu realitatea;

 • 2. nu se află în litigii cu Primăria municipiului Ploiești;

 • 3. in cazul adjudecării licitației, in calitate de chiriaș va amenaja pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens;

 • 4. in cazul adjudecării licitației, va amenaja si intretine pe cheltuiala proprie toata construcția - inclusiv statia de transport public de calatori, potrivit destinației acesteia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens (Obs.: acest document va fi prezentat numai de către ofertantii care participa la licitațiile pentru spatiile comerciale situate in imobilele in care sunt si statii de transport public de calatori);

 • f) Dovada ca nu sunt înregistrați in Centrala Incidententelor de Plăti (CIP) prin document emis de către Banca sau de către Centrala Incidententelor de Plăti (CIP) - prezentata in exemplar original;

 • g) Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local si bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscala, eliberate de organele fiscale competente (Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Primăria municipiului Ploiești, Direcția Generala a Finanțelor Publice) - (prezentate in original, in copie legalizata sau in copie conforma cu originalul si sa nu fie mai vechi de 30 de zile);

 • h) împuternicire de la asociati pentru reprezentantul legal al persoanei juridice, in forma autentica (notariala);

 • i) Informații generale despre firma, conform anexei

 • j) Dovada achitării caietului de sarcini;

 • k) Dovada achitării taxei de participare la licitație;

 • l) Dovada constituirii garanției de participare la licitație.

Toate documentele si informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii. Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice oferta care nu îndeplinește prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație.

4. CONDIȚII GENERALE DE CONTRACTARE SI ELEMENTE DE PREȚ

 • 4.1. Prețul de pornire a licitației publice deschise, cu strigare, este de

..........(conform anexei nr......la prezenta hotarare)..........lei/luna.

Acesta a fost stabilit avand in vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007 privind transformarea in lei a tarifelor prevăzute in contractele de Închiriere, asociere si concesiune.

Prețul de adjudecare a licitației va deveni preț in contract.

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007, chiria se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicele lunar al preturilor de consum - luna decembrie a anului precedent fata de luna decembrie a anului anterior acestuia comunicat de Institutul National de Statistica).

Noul cuantum al chiriei va fî comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai incheia un act adițional.

Plata chiriei se va efectua lunar, in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata, prin virament din contul chiriașului sau cu numerar, in contul Municipiului Ploiești R039TREZ52121300205XXXXX, deschis la Trezoreria Ploiești. Plata chiriei se face incepand cu data incheierii contractului de Închiriere.

 • 4.2. Termenul de inchiriere al spațiului este de 5 ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor parti.

 • 4.3. Pasul de licitație este de ..........(conform anexei nr. ... la prezenta

hotarare)..........lei

 • 4.4. Garanția de participare la licitație este in suma de ...(preț de pornire la

licitație x 2).....lei.

 • 4.5. Taxa de participare la licitație este de 200 lei

 • 4.6. Contravaloarea caietului de sarcini este de 50 lei si se achiziționează de la Direcția de Gestiune Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte (str. Emile Zola nr. 8, etaj 1, cam. 5).

5. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, B-dul. Republicii nr. 2, in calitate de proprietar, organizează licitație publica deschisa cu strigare in data de

.............., ora ..........., in vederea închirierii spațiului comercial situat in Ploiești, str.......................................pentru profilul de activitate - ....(ex. ziare)...

Licitația va avea loc la sediul Municipiului Ploiești,.....................


A. Condiții de eligibilitate

 • 1. La licitație pot participa in număr nelimitat orice persoane fizice sau

juridice, romane, care au calitatea de comerciant si care indeplinesc condițiile, conform legislației in vigoare, sa desfasoare activitatea comerciala pentru profilul ............(ex. ziare)................, in situația in care este declarata calificata de către comisia de licitație după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație, prevăzute in capitolului 3 al prezentului caiet de sarcini.

 • 2. La licitație vor fi calificați ofertantii care au transmis toate documentele solicitate prin caietul de sarcini si fac dovada achitării la zi a obligațiilor fiscale către bugetul local si bugetul general consolidat.

 • 3. Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste, prin documentele prezentate condițiile de eligibilitate.

 • 4. Fiecare ofertant poate depune o singura oferta pentru fiecare spațiu licitat.

 • 5. Oferta va fi redactata in limba romana si se depune intr-un singur exemplar semnat si stampilat de către ofertant. Oferta are valabilitate 45 zile de la data depunerii ei.

 • 6. Revocarea ofertei după înregistrarea acesteia si inainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare.

B. Garanția de participare Ia licitație

 • 1. Garanția de participare la licitația organizata pentru închirierea spațiului

comercial situat in Ploiești,...............................este in suma de ...(preț de pornire

la licitație x 2)... lei.

NOTA: Daca un ofertant participa la licitarea mai multor spatii, este obligatoriu sa faca dovada constituirii garanției de participare pentru fiecare spațiu pentru care licitează.

 • 2. Garantia de participare la licitație se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Ploiești sau prin virament in contul Municipiului Ploiești R023TREZ5215006XXX000128 deschis la Trezoreria Ploiești.

3.Ofertantul va pierde garanția de participare daca isi retrage oferta după înregistrarea acesteia si inainte de adjudecare si de desemnarea câștigătorului.

 • 4.Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător si a celui clasat pe locul al doilea va fi reținuta de Municipiul Ploiești pana la momentul încheierii contractului de închiriere de către câștigătorul licitației.

In momentul încheierii contractului de închiriere, garanția de participare constituita de titularul contractului de închiriere va fi transformata in garanție de buna execuție a contractului, iar garanția celui clasat pe locul al doilea va fi restituita.

In condițiile in care ofertantul clasat pe locul intai nu incheie contractul de închiriere in termenul de 15 zile lucratoare de la data rămânerii definitive a rezultatelor licitației, acesta pierde garanția de participare la licitație.

In acest caz, contractul de închiriere se incheie cu ofertantul clasat pe locul al doilea, iar garanția de participare constituita de acesta se transforma in garanție de buna execuție a contractului.

In situația in care nici cel de-al doilea clasat nu incheie contractul de inchiriere in termen de 5 zile lucratoare de la comunicare, pierde garanția de participare si se va proceda la organizarea unei noi licitații.

 • 5.Celorlalți ofertant! declarați necastigatori li se restituie garanția de participare depusa, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.

C. Modul de prezentare a ofertelor

 • 1. Oferta se depune in plic închis, sigilat, semnat si stampilat la Registratura Municipiului Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, intrarea C, camera 69, parter, pana la data de................, orele............

 • 2. Plicul trebuie sa conțină documentele prevăzute la cap. 3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se va menționa:

 • -  numele ofertantului si sediul acestuia;

 • -  denumirea licitației si a spațiului pentru care depune oferta;

 • -  “A nu se deschide înainte de data de __(data licitației)__, orele __(ora

99

licitației)____•

 • 3. In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor nu se depune nicio oferta, procedura licitației publice se va relua.

 • 4. In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor se depune o singura oferta valabila, procedura licitației publice va continua.

 • 5. In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor se depun mai multe oferte din care una singura este valabila procedura licitației publice va continua.

6.Ofertele primite si înregistrate după termenul limita de primire precizat in anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație si înapoiate ofertantilor fara a fi deschise.

7.0fertantul va numerota, va semna si stampila fiecare fila cuprinsa in dosarul de participare la licitație si va înscrie pe ultima fila numărul acestora, de asemenea sub semnătură si stampila proprie. Daca acest fapt nu este indeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici si care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

8.0fertantul va suporta toate cheltuielile aferente intocmirii si prezentării dosarului de participare la licitație.

D. Organizarea si desfasurarea licitației

 • 1. La data si ora anumaie pentru desfasurarea licitației vor fi prezent! membrii comisiei de licitație, reprezentanții ofertantilor si, după caz, alti Specialiști si invitați. Neparticiparea la licitație a ofertantilor care au depus documentele de participare in termenul stabilit atrage după sine excluderea de la licitație si pierderea garanției de participare la licitație. Excepție fac cazurile de forța majora invocate, in scris, in termen de 48 ore de la producere.

 • 2. La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație si va anunța numele ofertantilor. Plicurile inchise si sigilate vor fi predate comisiei de licitație in vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia verifica totalitatea documentelor ce trebuiau depuse si elimina ofertantii care nu indeplinesc condițiile de eligibilitate.

 • 3. După analizarea de către membrii comisiei a conținutului plicurilor si a documentelor depuse, secretariatul comisiei de licitație va întocmi un proces verbal in care va consemna rezultatul analizei, numele ofertantilor respinși si motivul respingerii lor si ofertantii care indeplinesc condițiile de eligibilitate. Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei si ofertantii prezenti.

 • 4. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor ofertantilor, cel puțin doua o oferta sa întrunească condițiile prevăzute si sa fie calificata.

 • 5. Președintele comisiei anunța prețul de pornire a licitației, pasul de licitație si eventuale notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (daca este cazul).

 • 6. Licitația se desfasoara după regula “licitației competitive”, respectiv la un preț in urcare, in funcție de raportul dintre cerere si oferta.

 • 7. Astfel, in cazul in care exista cel puțin doua oferte calificate, se pleaca de la prețul de pornire a licitației; președintele comisiei de licitație va solicita creșterea prețului cu cate un pas de licitare sau un multiplu al acestuia pana când unul dintre ofertanti oferă un preț majorat cu un pas de licitare sau un multiplu al acestuia si nimeni nu oferă un preț mai mare.

 • 8. Președintele comisiei repeta de trei ori prețul oferit de ofertant si daca nici un alt ofertant nu majoreaza prețul strigat, spațiul se adjudeca ofertantului care a oferit ultimul preț.

Prețul de adjudecare a spațiului este prețul cel mai mare acceptat de ofertant.

9.Secretariatul comisiei va intocmi procesul verbal de adjudecare in care se vor consemna denumirea ofertantilor, denumirea ofertantului câștigător si a ofertei cu care acesta a castigat licitația pentru închirierea spațiului cu destinația de cabinet medical scos la licitație, denumirea ofertantului clasat pe locul al doilea si oferta acestuia. Procesul verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație si de reprezentații ofertantilor.

Se consemnează, daca este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul din participanti.

10.Intr-o anexa la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, asa cum au fost ei anunțați, prin strigare, in cadrul ședinței de licitație de către ofertanti, începând de la prețul de pornire al licitației.

 • 11. In cazul in care exista o singura oferta, care întrunește condițiile prevăzute si este calificata, spațiul va fi adjudecat ofertantului calificat, iar prețul de adjudecare al spațiului este prețul de pornire al licitației.

 • 12. Documentele apartinand ofertantilor care au transmis notificări de retragere, documentele întârziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi înapoiate ofertantilor respectivi.

 • 13. Orice încercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație pot avea ca rezultat respingerea ofertei si descalificarea ofertantilor respectivi.

 • 14. După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

 • 15. Procesul verbal de adjudecare a licitației impreuna cu anexele sale reprezintă documentul pe baza caruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preț. Acesta se va multiplica in mai multe exemplare, respectiv cate unul pentru fiecare parte participanta la licitație si anume:

 • - un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;

 • - un exemplar pentru evidenta la dispoziția comisiei;

 • - cate un exemplar ofertantilor participanti la licitație, la cerere.

 • 16. In procesul verbal al licitației se va consemna de asemenea faptul ca rezultatele raman definitive doar in momentul soluționării eventualelor contestații.

 • 17.  Rezultatul licitației va fi afișat in termen de 24 ore la sediul organizatorului acesteia.

 • 18. Eventualele contestații ale licitantilor se vor depune in scris, la sediul organizatorului licitației in termen de 24 ore de la încheierea licitației.

Contestațiile vor fi soluționate in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la depunerea lor, de către o comisie desemnata de Primarul municipiului Ploiești.

 • 19. Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele raman definitive.

 • 20. In cazul in care câștigătorul licitației renunța la oferta sa, comisia de licitație va adjudeca licitația ofertantului clasat pe locul al doilea, iar ofertantul declarat câștigător inițial va pierde garanția de participare.

 • 21. Semnarea contractului de închiriere se va face in termen de 15 zile lucratoare de la ramanerea definitiva a rezultatelor licitației, la sediul organizatorului. Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul de închiriere determina pierderea garanției de participare si interdicția de a participa la o alta licitație ulterioara, organizata de Municipiul Ploiești.

6. DISPOZIȚII FINALE

 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea sa apara cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii in limitele competentelor stabilite si in conformitate cu reglementările legale in vigoare, decizii care vor fi consemnate in procesul verbal al licitației si notificate in mod corespunzător participantilor la licitație.

 • 2. Ofertantii care sunt dovediți ca au stabilit cu alti ofertanti intelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 3. De regula, nu se permite anularea licitației. In mod excepțional, anularea licitației se face in cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea si desfasurarea licitației care au afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparenta procedurilor de licitație sau au produs discriminări intre ofertanti.

 • 4. Decizia de anulare sau amanare a licitației va fi luata de conducerea instituției organizatoare a licitației impreuna cu comisia de licitație.

 • 5. In cazul anularii licitației, organizatorul va comunica hotararea de anulare, in scris, tuturor ofertantilor participanti si se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Anexe la caietul de sarcini:

 • - anexa Informații generale despre firma

 • - model de Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație -opis

 • - releveu, plan

 • - model contract de inchiriere - cadru

 • - alte documente referitoare la licitație

Anexa la caietul de sarcini

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința- spațiu comercial-Incheiat astazi____________________

S-a incheiat prezentul contract de închiriere in baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr............./................si a Procesului verbal de

adjudecare incheiat in data de.......................

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Ploiești cu sediul in Ploiești, Bdul Republicii nr.2 reprezentat prin domnul Primar Iulian Badescu , in calitate de locator, pe de o parte si

.......................cu sediul/domiciliul in........................., reprezentat prin............................, in calitate de locatar sau chiriaș pe de alta parte,

 • II.   OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului de inchiriere il constituie folosința spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința, situat in Ploiești, strada ............ in

suprafața de..............mp. din care suprafața exclusiva..........mp. si suprafața

dependințe aferente.............mp.

Art. 2  - Bunul Închiriat este dat in folosința locatarului pentru destinația:

Locatarul se obliga sa respecte profilul de activitate declarat sau stabilit de Consiliul Local al municipiului Ploiești prevăzut la alineatul precedent pe toata durata Închirierii, sau pana la schimbarea acestuia in condițiile legii si in condițiile prevăzute de hotărârile Consiliului Local.

Predarea - primirea bunului se va consemna in procesul verbal de predare -primire ce va fi incheiat de parti la data predării.

HI. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 - Termenul de inchiriere este de 5(cinci) ani cu incepere de la data de ................ pana la data de .................., cu drept de prelungire cu acordul ambelor parti.

La expirarea termenului prevăzut, părțile contractante pot conveni sa prelungească contractul printr-un act adițional. Locatarul are obligația sa-1 notifice pe locator cu 30 de zile inainte de expirarea termenului contractual, exprimandu- si disponibilitatea pentru prelungirea contractului.

In prezentul contract nu-si gaseste aplicabilitatea art. 1810 Cod Civil, in sensul ca tacita relocatiune nu operează. Prin urmare, la expirarea termenului stipulat, contractul nu se prelungește de drept.

IV. PREȚUL ÎNCHIRIERII

Art. 4 - Prețul inchirierii, respectiv chiria lunara, este de.............lei/luna.

Locatarul va plăti chiria incepand cu data semnării contractului. Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.7/2007, tariful lunar de baza pe m.p. pentru închirierea spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința ce face obiectul prezentului contract se va actualiza anual, cu indicele de inflație. Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai încheia act adițional.

Art. 4.1. Neplata la termen a chiriei atrage obligația locatarului de a plăti penalitati conform prevederilor legale.

Art. 4.2. Neplata chiriei pe 3 (trei) luni, precum si nerespectarea destinației pentru care spatiul/terenul a fost închiriat, constituie motiv de încetare de drept, fara nici o formalitate prealabila, a contractului din inițiativa locatorului si de evacuare necondiționata a locatarului.

V. MODALITATI DE PLATA

Art. 5 - Locatarul se obliga sa plateasca lunar chiria stabilita la art. 4 al prezentului contract.

Plata chiriei se va efectua lunar in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata prin virament din contul chiriașului sau cu numerar in contul Municipiului Ploiești R039TREZ52121300205XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești.

In cazul in care locatarul nu plătește chiria la termenul scadent, va suporta obligații de plata accesorii, calculate conform legislației fiscale in vigoare, incepand din prima zi, care urmeaza aceleia când suma a devenit exigibila.

Chiria si obligațiile de plata accesorii pot fî modificate de locator potrivit actelor normative si a hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești, ce intervin după încheierea contractului, cu condiția notificării locatarului inainte de aplicarea noilor reglementari.

VI. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 6- Locatorul se obliga:

 • - sa predea spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești,

strada ....................................... in baza unui proces verbal de predare-

primire;

 • - sa stabilească profilul de activitate al spațiului;

- sa controleze periodic modul cum este folosita si intretinuta de către chiriaș suprafața inchiriata si sa controleze periodic respectarea profilului stabilit la art. 2 al prezentului contract.

VIL OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art. 7 - Locatarul se obliga:

 • a) sa achite T.V.A. la chiria stabilita prin contract in condițiile in care legislația o va cere.

 • b) sa plateasca chiria datorata prevăzută la art. 4, la termenele si in condițiile prezentului contract;

 • c) sa se prezinte la sediul locatorului in vederea ridicării avizului de plata si sa prezinte locatorului lunar dovada efectuării plătii chiriei la termenele prevăzute in contract;

 • d) sa respecte toate prevederile caietului de sarcini si toate obligațiile asumate prin participarea la licitație;

 • e) beneficiarul contractului..............................are obligația incheierii

de contracte de asigurare pentru imobil in termen de maxim 60 de zile de la data intrării in vigoare a prezentului contract;

 • f) sa asigure paza bunului închiriat;

 • g) sa folosească bunul închiriat numai potrivit destinației prevăzute in art. 2; sa amenajeze pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens;

 • h) sa amenajeze si sa intretina pe cheltuiala proprie toata construcția -inclusiv stafia de transport public de calatori, potrivit destinației acesteia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens (Obs.: aceasta obligație va fi numai pentru spatiile comerciale situate in imobilele in care sunt si statii de transport public de calatori);

 • i) Locatarul se obliga, ca pe toata durata închirierii, sa păstreze in bune condiții bunul închiriat, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze;

 • j) Locatarul il va înștiința in maxim 24 de ore pe locator despre orice acțiune a unei terte persoane care ii tulbura folosința;

 • k) Locatarul va răspunde de distrugerea totala sau parțiala a bunului închiriat care s-ar datora culpei sale;

 • l) sa răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forța majora sau defect de construcție, ori prin comunicarea focului de la o clădire vecina;

 • m)  locatarul este obligat sa elibereze spațiul închiriat la încetarea contractului, in termen de 3 (trei) zile de la data apariției unei cauze de încetare, fara a fi necesara notificarea. In caz contrar, se va proceda la evacuarea acestuia in baza unei hotarari judecătorești definitive si irevocabile sau pe cale administrativa conform prevederilor legale in vigoare.

Locatarul va datora chirie si obligații de plata accesorii pana la parasirea efectiva a spațiului sau pana la punerea efectiva in executare a hotărârii de evacuare;

 • n) orice alte lucrări de modernizare si consolidare, altele decât cele prevăzute la art. 7 lit t), se efectuează in spațiu numai cu acordul si, după caz, avizul Consiliului Local al municipiului Ploiești si cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare.

Pe perioada in care se efectuează lucrările prevăzute la alineatul de mai sus, precum si cele prevăzute la art. 7 lit n), locatarul datoreaza chiria prevăzută in contractul de inchiriere.

 • o) in situația in care chiriașul eliberează spațiul detinut inainte de expirarea termenului contractual, este obligat sa notifice locatorul cu 60 de zile inainte, dar nu intr-un termen mai mic de l(un) an de la data semnării contractului, si sa solicite incheierea procesului verbal de predare - primire;

Pana la data Întocmirii procesului verbal, acesta are obligația sa achite chiria si obligațiile de plata accesorii astfel cum au fost calculate.

 • p) are obligația sa permită accesul locatorului in spațiul inchiriat, ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunul inchiriat si starea acestuia;

 • q) la incetarea locatiunii, chiriașul este obligat sa restituie spațiul cel puțin in aceeași stare in care a fost primit, conform celor descrise in procesul verbal de predare - primire încheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnata intr-un proces verbal;

 • r) sa achite impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si celelalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, sens in care se obliga sa declare contractul de inchiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

 • s)   sa incheie contracte ferme cu furnizorii de utilitari si sa respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care chiriașul il va cauza acestora revine in exclusivitate chiriașului;

ș) locatar are obligația respectării tuturor normelor legale in vigoare in domeniul apararii impotriva incendiilor, sens in care are următoarele obligații:

 • - sa stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile si modul de organizare pentru apararea impotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori de câte ori apar modificări si sa le aduca la cunoștința salariatilor, utilizatorilor si oricăror persoane interesate;

 • - sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

 • -  sa solicite si sa obțină avizele si autorizațiile de securitate la incediu, prevăzute de lege, si sa asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

 • - sa permită, in condițiile legii, executarea controalelor si a inspecțiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informațiile solicitate si sa nu ingreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;

 • - sa permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenție în situații de urgenta;

 • - sa întocmească, sa actualizeze permanent si sa transmită Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Județean lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mențiuni privind: proprietățile fizico- chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sanatate si mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție si prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

 • - sa elaboreze instrucțiunile de aparare împotriva incendiilor si sa stabilească atribuțiile ce revin salariatilor la locurile de munca;

 • - sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instrucțiunile necesare privind masurile de aparare împotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

 • - sa asigure întocmirea si actualizarea planurilor de intervenție si condițiile pentru aplicarea acestora in orice moment;

 • - sa permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercițiile si aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;

 • - sa asigure utilizarea, verificarea, întreținerea si repararea mijloacelor de aparare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;

 • - sa asigure si sa pună în mod gratuit la dispoziție forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru aparare împotriva incendiilor si echipamentele de protecție specifice riscurilor care decurg din existenta si funcționarea unitarii sale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

 • - sa informeze de îndata, prin orice mijloce, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Județean despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimită acestuia raportul de intervenție;

 • - sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor, certificate conform legii;

 • - sa cunoască si sa respecte normele de aparare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfasoara;

 • - sa întrețină si sa folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apararea împotriva incendiilor;

 • - sa nu efectueze modificări neautorizate si fara acordul scris al proprietarului;

 • - sa aduca la cunoștința proprietarului, orice defecțiune tehnica ori alta situație care constituie pericol de incendiu;

 • - sa îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apararea împotriva incendiilor.

 • t) sa execute la timp si in bune condiții lucrările de întreținere si reparații după cum urmeaza:

La partea de construcții:

 • - spoieli, zugrăveli si vopsiri interioare si exterioare inclusiv reparații si completare de tencuieli, curățirea fațadelor, repararea sau, după caz, înlocuirea invelitorilor, precum si vopsirea lor parțiala sau totala, repararea jgheaburilor, burlanelor, paziilor, sorturilor, glafurilor;

 • - repararea, înlocuirea si vopsirea tamplariei interioare si exterioare inclusiv a feroneriei, pervazurilor, tocurilor si căptușelilor, reparații si înlocuiri de pardoseli si placaje de orice natura: faianța, mozaic, marmura, lemn, mase plastice etc.

 • - reparații la trepte, contratrepte, podele, balustrade si mina curenta;

 • - înlocuirea geamurilor sparte sau lipsa inclusiv chituirea lor, chituirea si montarea de baghete de lemn sau metalice la geamuri;

 • - curățirea coșurilor, curățirea, repararea si refacerea sobelor de orice fel; repararea si înlocuirea garniturilor metalice si ușilor de curățire a cenușii la sobe;

 • - refacerea pavajelor deteriorate ca urmare a circulației vehiculelor sau specificului activitatii chiriașului; întreținerea si repararea împrejmuirilor; transformările sau amenajările interioare sau exterioare care sunt impuse de considerente estetice, sanitare, paza contra incendiilor sau funcționale specifice activitatii chiriașului inclusiv lucrările aferente;

 • - repararea grilelor metalice si a vitrinelor, inclusiv lucrările aferente de zidărie si tencuieli;

 • - repararea si înlocuirea rulourilor, chingilor, obloanelor, jaluzelelor si jardinierelor.

La instalațiile de încălzire centrala:

 • - înlocuirea parțiala a radiatoarelor, repararea conductelor de legătură si a radiatoarelor, fara coloane de alimentare; înlocuirea garniturilor uzate ale robinetelor si ventilelor; revopsirea elementilor de radiator sau a conductelor aparente, întărirea brățărilor si consolelor existente pentru conducte si radiatoare; curățirea grătarelor la cazane; curățirea injectoarelor si arzătoarelor; ungerea pârtilor mobile la motoare si mecanisme;

 • - curățirea rezervoarelor de combustibil prin îndepărtarea reziduurilor, desfundarea conductelor de alimentare cu combustibil, repararea injectoarelor;

 • - rebobinarea motoarelor electrice de acționare a pompelor de circulație aferente încălzirii sau preparării apei calde; sudarea serpentinelor, curatarea de rugina si revopsirea interioara si exterioara a elementelor componente, revizuirea si repararea armaturilor, a izolațiilor termice etc. la boilere si schimbătoare de căldură.

La instalațiile sanitare:

 • - repararea si înlocuirea robinetelor si a bateriilor amestecatoare de apa la chiuvete, bai etc.; repararea si înlocuirea sifoanelor aparente de scurgere de la obiectele sanitare; înlocuirea garniturilor de la capacele pieselor de curățire; desfundarea sifoanelor de scurgere si a rețelei de canalizare pana la căminul de ieșire din clădire (exclusiv acesta);

 • - repararea sau inlocuirea parțiala a conductelor de alimentare si a tuburilor de scurgere inlocuirea obiectelor sanitare sparte sau deteriorate, inclusiv vopsirea lor; repararea sau inlocuirea armaturilor de orice fel si a pieselor de legătură, revopsirea conductelor aferente;

 • - consolidarea si inlocuirea portprosopului, portsapunului, etajerei si a oglinzii;

 • - repararea si inlocuirea cazanului de baie, de rufe,de bucătărie si a burlanelor respective inlocuirea rezervorului de apa de la closet, inclusiv a pârtilor sale componente, repararea si centrarea pompelor, hidrofoarelor de hidrofor, inclusiv repararea armaturilor, a sticlei de nivel, a supapei de siguranța, precum si repararea elementelor de automatizare apartinand instalației ce servește hidroforul, vidanjarea hasnalelor de tip uscat;

La instalațiile electrice:

 • - repararea si revizuirea instalației electrice, repararea si inlocuirea dozelor, intrerupatoarelor, fasungurilor, comutatoarelor, prizelor, siguranțelor fuzibile sau automate, butoanelor si automatelor de scara; inlocuirea becurilor, a globurilor, repararea tablourilor electrice;

Alte obligații in sarcina chiriașului:

 • -  repararea sau inlocuirea instalațiilor speciale, frigorifice, iluminat ornamental, ventilație, etc.;

 • - Întreținerea si repararea ascensoarelor de persoane si materiale;

 • - curățirea de frunze, noroi si alte sedimente a jgheaburilor si burlanelor, curățirea de zapada, țurțuri de gheata si alte depuneri ale acoperișurilor, jgheaburilor, burlanelor, teraselor, curților etc.;

 • - curățirea si desfundarea canalelor pentru evacuarea gunoaielor, curățirea si ungerea ghidajelor, platformelor si vagonetilor pentru evacuarea gunoiului; procurarea, repararea si revopsirea recipientilor de gunoi;

 • - la expirarea termenului si in caz de neprelungire precum si in cazul rezilierii contractului, chiriașul nu se va Întoarce cu pretenții pentru investițiile efectuate in spațiu; acestea sunt si vor ramane in proprietatea locatorului.

Vin. SUBLOCATIUNEA SI ÎNCHIRIEREA

Art. 8. Sunt strict interzise cesiunea contractului, subinchirierea in tot sau in parte a bunului inchiriat si orice forma de asociere si colaborare.

IX. ÎNCETAREA lqcatiunii

Art. 9. Contractul inceteaza prin: expirarea termenului prevăzut in contract;

acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante;

desființarea titlului locatorului; locatorul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al spațiului ca urmare a unor eventuale reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, locatarul nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la locator si nici atribuirea unui alt spațiu;

 • -  prin reziliere, in caz de nerespectare de către chiriaș a oricărei clauze din contract;

 • -  inceteaza de drept, când nevoile urbanistice sau administrative, precum si interesul public impun acest lucru;

 • -  in cazul intarzierii la plata chiriei cu 60 de zile, proprietarul va notifica chiriașului intenția de reziliere a contractului; rezilierea operează de drept daca in termen de 30 zile de la notificarea chiriașului nu isi Îndeplinește obligațiile cu privire la plata chiriei.

 • - in cazul dizolvării societății comerciale.

Art. 9.1. Indiferent de motivul de incetare a contractului invocat de locator, chiriașul este obligat sa plateasca chiria pana la data predării spatiului/terenului sau a evacuării, precum si sumele menite sa acopere prejudiciile create locatorului prin fapta sa.

Ari. 10. GARANȚII

Art. 10.1. Garanția de participare costituita de ofertant va fi transformata in garanție, suma ce va fi utilizata in cazul rezilierii contractului pe motiv de neplata la termenul stabilit. Locatorul va retine garanția in cazul in care contractul va fi reziliat de drept conform prevederilor de la art. 9.

Art. 10.2. La incetarea contractului prin expirarea termenului, locatarul va elibera garanția constituita. In cazul rezilierii contractului datorita neplății de către locatar, locatorul isi rezerva dreptul de a se dezdauna din suma constituita drept garanție.

In afara acestei situații speciale, locatorul nu va proceda la folosirea garanției pentru achitarea debitului, locatarul avand obligația de a-si achita lunar contravaloarea facturilor emise.

X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 11. - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 12. - Pact comisoriu :

In caz de neexecutare, contractul se considera desființat de drept la solicitarea Consiliului Local fara punere in Întârziere si fara nici o formalitate prealabila in cazul in care chiriașul nu-si executa obligațiile contractuale.

Prin urmare, rezilierea intervine de drept, de indata ce a expirat termenul de executare, fara a fi necesara notificarea.

Art. 13. - Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației, a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

Art. 14. Orice modificări in statutul juridic, act de înființare, sediu al locatarului vor trebui anunțate, in termenul limita de 48 ore, locatorului. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza pe viitor închirierea terenurilor către locatarii care nu isi executa obligațiile contractuale anterioare cu buna credința.

XI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 15- Modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract, excepție facand hotărârile Consiliului Local prin care se aduc modificări la tarife sau alte acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act adițional.

Art. 16 - La încetarea contractului, atunci când locatarul datoreaza locatorului chirie restanta, obligații de plata accesorii sau daune, locatorul are drept de retentie asupra unor bunuri din spațiu pana la data când obligația bugetara se stinge.

Art. 17 - Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecata competente.

Art. 18 - Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia.

Art. 19 - Prezentul contract de inchiriere s-a încheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Municipiul Ploiești                                 Chiriaș,

SCRISOARE DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

OFERTANT .............................................

(denumire si adresa)

Nr.__________. /_______________

(ziua, luna, anul)

Către,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Ca urmare a anunțului publicitar aparut in_____________________________

_______________________________________________privind organizarea licitației publice deschise, noi_________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

va transmitem alaturat, in cadrul termenului limita comunicat de dumneavoastră, următoarele:

La data si ora indicate de dumneavoastră pentru deschiderea publica a ofertelor, din partea noastra va participa un reprezentant deplin autorizat sa ne reprezinte si sa semneze in numele si pentru firma noastra.

Data completării


(ziua, luna, anul)


OFERTANT,

(semnătură autorizata si, după caz, stampila societății)

OFERTANT

(denumire/numele, sediul/adrcsa, tel, fax)

INFORMAȚII GENERALE (persoane juridice)

Subsemnatul .......................................... in calitate de reprezentant legal al

societății comerciale...............................................................................................,

declar pe propria răspundere următoarele informații:

 • 1. Denumirea firmei

(denumirea si forma de organizare a agentului economic)

 • 2. Sediul:..........................................................................................................

(adresa completa a sediului, telefon/fax)

 • 3. Certificatul de inregistrare a agentului economic la Oficiul Registrului

Comerțului....................................................................................................

(numărul si data înmatriculării)

 • 4. Capitalul social:...........................................................................................

(subscris si varsat)

 • 5. Pana la data de ................ la dosarul firmei nu s-au operat cereri de

înscrieri de mențiuni referitoare la hotararea de condamnare a agentului economic pentru fapte penale, punerea sa sub stare de interdicție, instituirea curatelei, declararea stării de insolventa, dizolvare sau lichidare, reorganizare judiciara sau faliment.

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii, este : ......................................................

(conform celor inscrise in statutul societății)

Ofertant,

(semnătură si stampila)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind organizarea de licitații publice pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință

Potrivit prevederilor art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local sa fie date in administrarea regiilor autonome si instituțiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local, in condițiile legii.

Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitație publica, organizata in condițiile legii.

Imobilul situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56 face parte din proprietatea Municipiului Ploiești, fiind preluat in baza Hotărârii Guvernului României nr. 866/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 420/22.11.2012, in data de 28.12.2012 au fost organizate licitații publice pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință. Urmare acestor licitații publice au fost încheiate 2 contracte de închiriere pentru spații din imobilul situat in str. Andrei Muresanu nr. 56 pentru destinația de cabinete medicale și/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical și 6 contracte de închiriere pentru spatii comerciale.

Pentru valorificarea spațiilor neadjudecate din imobilul situat in str. Andrei Muresanu nr. 56 pentru destinația de cabinete medicale și/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical precum si pentru valorificarea spatiilor comerciale neadjudecate, libere, este oportuna organizarea unei noi licitație publica deschisa cu strigare, in vederea închirierii acestora pentru o durata de 5 ani, cu drept de prelungire, in condițiile prevăzute in anexele la prezenta hotarare.

Având in vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 420/22.11.2013 privind organizarea de licitații publice pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință.

Consilieri Cristian Dum Ion Răzvan U Constantin P( Gheorghe Po Iulian Boloc

Paul PalașMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

Potrivit art. 119 din Legea nr. 215/2001 privind admnistratia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, constituie patrimoniu al unitatii administrativ - teritoriale bunurile mobile si imobile care aparțin domeniului public al unitatii administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum si drepturile si obligațiile cu caracter patrimonial.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 420/22.11.2012, in data de 28.12.2012 au fost organizate licitații publice pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință.

Urmare acestor licitații publice au fost încheiate 2 contracte de închiriere pentru spații din imobilul situat in str. Andrei Muresanu nr. 56 pentru destinația de cabinete medicale și/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical și 6 contracte de închiriere pentru spatii comerciale.

Pentru valorificarea spațiilor neadjudecate din imobilul situat in str. Andrei Muresanu nr. 56 pentru destinația de cabinete medicale și/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical precum si pentru valorificarea spatiilor comerciale neadjudecate, libere, este oportuna organizarea unei noi licitații publica deschisa cu strigare, in vederea închirierii acestora pentru o durata de 5 ani, cu drept de prelungire, in condițiile prevăzute in anexele la prezenta hotarare.

Comisia nr. 2 a emis aviz favorabil in vederea organizării unei noi licitații publica deschisa cu strigare pentru închirierea spatiilor libere, neadjudecate, potrivit reglementarilor in vigoare, prețul de pornire fiind conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007 privind transformarea în lei a tarifelor prevăzute în contractele de închiriere, asociere și concesiune

Valorificarea spatiilor cu destinația de cabinet medicale, neadjudecate, se va face pentru următoarele specialități medicale:

 • - cardiologie 1 spațiu - et. 1 (cam. 14 identificata conform planurilor existente aferente imobilului din str. Andrei Muresanu nr. 56);

 • - endocrinologie 1 spațiu - subsol (cam. 3 identificata conform planurilor existente aferente imobilului din str. Andrei Muresanu nr. 56);

 • - urologie 1 spațiu - et. 1 (cam. 1 identificata conform planurilor existente aferente imobilului din str. Andrei Muresanu nr. 56);

 • - ortopedie 1 spațiu - parter (cam. 8 identificata conform planurilor existente aferente imobilului din str. Andrei Muresanu nr. 56);

 • - psihologie 1 spațiu - et. 2 (camera 8 identificata conform planurilor existente aferente imobilului din str. Andrei Muresanu nr. 56);

 • - psihiatrie - psihoterapie 1 spațiu - et. 2 (camera 9 identificata conform planurilor existente aferente imobilului din str. Andrei Muresanu nr. 56);

 • - stomatologie 1 spațiu - et. 3 (cam. 6A identificata conform planurilor existente aferente imobilului din str. Andrei Muresanu nr. 56);

 • - boli de nutriție, diabet 1 spațiu — subsol (cam. 25 identificata conform planurilor existente aferente imobilului din str. Andrei Muresanu nr. 56);

 • - neurologie 1 spațiu - subsol (cam. 4 identificata conform planurilor existente aferente imobilului din str. Andrei Muresanu nr. 56);

 • - oftalmologie 1 spațiu - parter (cam. 55 identificata conform planurilor existente aferente imobilului din str. Andrei Muresanu nr. 56);

Valorificarea spatiilor comerciale, neadjudecate, precum si a unui nou spațiu comercial (ca urmare a preluării unui spațiu - format din 2 module - in patrimoniul municipiului Ploiești după încetarea contractelor de asociere), se va face pentru următoarele activitati comerciale:

 • - Spatii comerciale din incinta stafiei pentru mijloacele de transport urban in comun din str. Gageni intre blocurile 110 si 111- comerț mixt;

 • - Spatii comerciale din incinta stafiei pentru mijloacele de transport urban in comun, dotata cu spatii comerciale si dotări de interes public in zona Complexul Mic-Nord, Șoseaua Nordului intre blocurile 11-12-14-15- comerț mixt;

-Spațiu comercial situat in zona Complex Păltiniș -( modul 2 si 6) - comerț mixt

-Spatii comerciale din incinta stafiei de autobuz dotata cu spațiu de așteptare pentru calatori-str. Gh.Gr. Cantacuzino intersecție cu str. G-ral Eremia Grigorescu-comert mixt;

-Spațiu comercial situat in Ploiești, Sos. Buftea nr. 12-Cartier Mitica Apostol - comerț mixt;

-Spațiu comercial situat in str. Gheorghe Doja-Parcul Strajerilor- comerț mixt.

Preturile de pornire la licitație si Garanțiile de participare la licitație, menționate in tabelele anexe la proiectul de hotarare, au fost calculate pornind de la tarifele aprobate prin Hotararea nr. 7/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, actualizate cu indicii de inflație comunicați de Institutul National de Statistica - Direcția Județeană de Statistica Prahova (indicele lunar al preturilor de consum - luna decembrie a anului precedent fata de luna decembrie a anului anterior acestuia) si rotunjite, fiind valabile la nivelul anului 2013.

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007, chiria se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicele lunar al preturilor de consum - luna decembrie a anului precedent fata de luna decembrie a anului anterior acestuia comunicat de Institutul National de Statistica - conform Procedurii Operaționale existente la nivelul Direcției de Gestiune Patrimoniu in acest sens). Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai incheia un act adițional.

Plata chiriei se va efectua lunar, in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata, prin virament din contul chiriașului sau cu numerar, in contul Municipiului Ploiești R039TREZ52121300205XXXXX, deschis la Trezoreria Ploiești. Plata chiriei se face incepand cu data incheierii contractului de inchiriere.

DIRECTOR EXECUTIV,

Florin Petrache

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Iulia Alexandru


SEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Cracihnoiu

30Mariana Voicu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE{TI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

Z>,;                    - ’'      4/

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT


si a constatat:

UUi          _______i__

Data: