Hotărârea nr. 195/2013

Hotãrârea nr. 195 privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Ploiesti

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 195


privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, dl. Iulian Badescu si a domnilor consilieri Botez George, Ganea Mihai Cristian, Lupu Adrian, Razvan Ursu, Horghidan Costel, Dragusin Paulica, Socoleanu Radu si Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbana, prin care se propune aprobarea nomenclatorului stradal al muncipiului Ploiești;

In baza Legii 351/ 2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, privind Planul de amenajare a teritoriului național;

Având in vedere Planul Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin hotararea nr. 209 / 1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

In temeiul art.36 alin. 5 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba nomenclatorul stradal al municipiului Ploiești identificat conform anexei 1 la prezenta Hotarare .

Art.2 Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu data adoptării acesteia.

Art.3 La data prezentei, Hotararea Consiliului Local nr. 228/15.08.2008 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința publica prevederile prezentei hotarari.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 mai 2013


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA


RAPORT DE SPECIALITATE

La Proiectul de Hotarare privind aprobarea nomenclatorul stradal al municipiului Ploiești

In urma verificărilor efectuate de salariatii Serviciului Cadastru si G.I.S., din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbana, s-au constatat neconcordante intre denumirile din nomenclatorul stradal aprobat prin Art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 228/15.08.2008, astfel cum apar in evidentele Serviciului Cadastru si G.I.S.si denumirile existente in actele unor instituții (Serviciul Public Finanțe Locale, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, Oficiul Județean de Cadastru si Publicitate Imobiliara).

Conform atribuțiilor inscrise in fisa postului, salariatii Serviciului Cadastru si G.I.S. atribuie, schimba si actualizeaza adresele poștale ale imobilelor din municipiul Ploiești, atat pentru persoane fizice, cat si juridice.

Pentru a se evita eventualele probleme cauzate de inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea Funciara a actelor persoanelor fizice si juridice cu adrese poștale necorespunzatoare, in vederea inregistrarii corecte a adreselor poștale ale imobilelor din municipiul Ploiești in evidentele fiscale si comerciale, ca si pentru a exista o evidenta unitara a denumirii străzilor, pentru toate autoritatile publice, se impune aprobarea unui nou nomenclator stradal.

Supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de Hotarare alaturat.

p.ARHITECT ȘEF,
ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

La Proiectul de Hotarare privind aprobarea nomenclatorul stradal al municipiului Ploiești

In urma verificărilor efectuate de salariatii Serviciului Cadastru si G.I.S., din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbana, s-au constatat unele inadvertențe intre denumirile actuale ale străzilor din municipiul Ploiești, denumiri cu care se operează in cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbana si denumirile existente in actele unor instituții (Serviciul Public Finanțe Locale, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor, Oficiul Județean de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova)

Astfel, s-a întocmit o noua lista a străzilor existente in momentul de fata in municipiul Ploiești, modificata si completata, lista care după aprobare urmeaza sa devină Nomenclatorul Stradal al Municipiului Ploiești.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești lista străzilor din municipiu.
Socoleanu Radu

Nr.

Tip str.

DENUMIRE

ALEI

Denumire alee                                         i

1

alee

Aeroportului

2

alee

Arinului

3

alee

Arnăuți

4

alee

Berceni

5

alee

Biruinței

6

alee

Blănari

7

alee

Brașoveni

8 .

alee

Brumărelelor

9

alee

Călmățui

10

alee

Cătinei

11

alee

Chimiei

12

alee

Cimbrului

13

alee

Cirezarilor

14

alee

Ciucului

15

alee

Codrului

16

alee

Crizantemelor

17

alee

Dedițel

18

alee

Elevilor

19

alee

Godeanu

20

alee

Iezerului

21

alee

Laurilor

22

alee

Lăcrămioarei

23

alee

Levănțica

24

alee

Libelulei

25

alee

Metalurgiștilor

26

alee

Militari

27

alee

Mureș

28

alee

Nalbei

29

alee

Orizont

30

alee

Ostrov

31

alee

Pajurei -

32

alee

Parașutiștilor

33

alee

Petrochimiștiior

34

alee

Pichetului

35

alee

Platoșei

36

alee

Portița

37

alee

Prislop

38

alee

Profesorilor

39

alee

Râșnovenilor

40

alee

Râușor

41

alee

Romaniței

42

alee

Românești

43

alee

Scorușului

44

alee

Secelenilor

45

alee

Seciului

46

alee

Siliștei .

47

alee

Someș

48

alee

Stânișoarei

49

alee

Streiului

50

alee

Strejnic

51

alee

Strunga

52

alee

Școlii

53

alee

Târgșor54

alee

Turmelor

55

alee

Vărbilău

56

alee

Vitioarei

57

alee

Vlăsiei

58—

atee

Zamora.... —.....-..........--------------------------......—-------------------------------

59

atee

Zarandului

BULEVARDE

Denumire bulevard

60

bulevard

București

61

bulevard

Independentei

62

bulevard

Petrolului

63

bulevard

Republicii

INTRĂRI

Denumire intrare

64

intrare

Beiuș

65

intrare

Bo rang ic

66

intrare

Borsec

67

intrare

Brebenei

68

intrare

Castor

69

intrare

Cazărmii

70

intrare

Căminelor

71

intrare

Cătunu

72

intrare

Câmpinița

73

intrare

Clăbucet

74

intrare

Clubului

75

intrare

Constructorilor

76

intrare

Cosmos

77

intrare

Daliei

78

intrare

Foișor

79

intrare

Grădinilor

80

intrare

Grindului

81

intrare

Hortensiei

82

intrare

Istrița

83

intrare

Izvoraș

84

intrare

Juniorilor

85

intrare

Lanului

86

' intrare

Lăcăuți

87

intrare

Macazului

88

intrare

Magnoliei

89

intrare

Meridiane

90

intrare

Moara Nouă

91

intrare

Morilor

92

intrare

Ogorului

93

intrare

Pârâului

94

intrare

Petuniei

95

intrare

Polux

96

intrare

Porumbiței

97

intrare

Prundului

98

intrare

Regimentului

99

intrare

Rogozului

100

intrare

Rucăr

101

intrare

Sergent major erou Victor Constantinescu

102

intrare

Scărișoara

103

intrare

Schiorilor

104

intrare

Sticlarului

105

intrare

Transformatorului

106

intrare

Trâmbiței

107

intrare

Triaj108

intrare

Tufănelelor

109

intrare

Veterani

110

intrare

Zorilor

PIEȚE

Denumire piață

-1.1.1-

piață

1 Decembrie .1918

112

piață

Ion Luca Caragiale

113

piață

Eroilor

114

piață

Mihai Viteazul

115

piața

Profesor Arhitect Toma T. Socolescu

116

piață

Vasile Paraschiv

117

piață

Victoriei

STRĂZI

Denumire stradă

118

stradă

13 Decembrie

119

stradă

24 Ianuarie

120

stradă

1 Mai

121

stradă

8 Martie

122

stradă

13 Septembrie

123

stradă

Abrud

124

stradă

Acarului

125

stradă

Acvilei

126

stradă

Afinelor

127

stradă

Agricultori

128

stradă

Alba lulia

129

stradă

Albăstrelelor

130

stradă

Albești

131

stradă

Albinei

132

stradă

Albișor

133

stradă

Aluniș

134

stradă

Alecu Russo

135

stradă

Alexandru cel Bun

136

stradă

Alexandru Depărățeanu

137

stradă

Alexandru Donici

138

stradă

Alexandru Glinka

139

stradă

Alexandru Lăpușneanu

140

stradă

Alexandru Machedon

141

stradă

Alexandru Odobescu

142

stradă

Alexandru Vlahuță

143

stradă

Alunilor

144

stradă

Amaradiei

145

stradă

Amurgului

146

stradă

Amzei

147

stradă

Ana Ipătescu

148

stradă

Ana Lugojana

149

stradă

Andrei loachimescu

150

stradă

Andrei Mureșanu

151

stradă

Anotimpului

152

stradă

Anton Pann

153

stradă

Anul 1848

154

stradă

Anul 1907

155

stradă

Apelor

156

stradă

Aprodul Purice

157

stradă

Arborilor

158

stradă

Arcași

159

stradă

Arcului

160

stradă

Arcușului

161

stradă

Ardealului

162

stradă

Argeș

163

stradă

Arh i mede

164

stradă

Arhitect Ion Mincu

165

stradă

Arhitect Toma Socolescu

166

stradă

Arieșului

167

stradă

Armași

168

stradă

Armoniei

169

stradă

Arnota

170

stradă

Aron Vodă

171

stradă

Artei

172

stradă

Arțarului

173

stradă

Astra

174

stradă

Atelierului

175

stradă

August Laurian

176

stradă

Aurel Vlaicu

177

stradă

Aurora

178

stradă

Austrului

179

stradă

Avântului

180

stradă

Aviatorilor

181

stradă

Avram lancu

182

stradă

Azuga

183

stradă

Azurului

184

stradă

Baciului

185

stradă

Bahluiului

186

stradă

Baiului

187

stradă

Banatului

188

stradă

Banu Mărăcine

189

stradă

Baraoltului

190

stradă

Barbu Catargiu

191

stradă

Barbu Constantinescu

192

stradă

Barbu Delavrancea

193

stradă

Barbu Știrbei

194

stradă

Basarabilor

195

stradă

Bădesti

196

stradă

Băicoi

197

stradă

Bănești

198

stradă

Bărcănești

199

stradă

Bârsei

200

stradă

Bârzava

201

stradă

Berești

202

stradă

Berzei

203

stradă

Bibescu Vodă

204

stradă

Bicazului

205

stradă

Bihorului

206

stradă

Bistrița

207

stradă

Bobâlna

208

stradă

Bodocului

209

stradă

Bogdan Petriceicu Hașdeu

210

stradă

Bogdan Vodă

211

stradă

Boian

212

stradă

Boldescu

213

stradă

Borzești

214

stradă

Bradului

215

stradă

Bran

216

stradă

Brateș

217

stradă

Bratocea218

stradă

Brazdei

219

stradă

Brădetului

220

stradă

Brartciog

221

stradă

Brazi

222

stradă

Brâncoveanu Vodă

223

stradă

Brândușelor

224

stradă

Bucegi

225

stradă

Bucșoiului

226

stradă

Bujorilor

227

stradă

Buna Vestire

228

stradă

Burebista

229

stradă

Busuiocului

230

stradă

Buștenari

231

stradă

Buzăului

232

stradă

Buzești

233

stradă

Caisului

234

stradă

Calabreaza

235

strada

Calomfirescu

236

stradă

Cameliei

237

stradă

Canarului

238

stradă

Candiano Popescu

239

stradă

Caterina Varga

240

stradă

Caraiman

241

stradă

Carpați

242

stradă

Carpenului

243

stradă

Castanilor

244

stradă

Cașin

245

stradă

Cavalului

246

stradă

Călărași

247

stradă

Căliman

248

stradă

Călțunași

249

stradă

Călugăreni

250

stradă

Călușari

251

stradă

Capitan Aviator Popescu Ciocănel

252

stradă

Caporal Traian Dumitrescu

253

stradă

Căprioarelor

254

stradă

Căpșunelor

255

stradă

Cărămidari

256

stradă

Cărvunarilor

257

stradă

Câineni

258

stradă

Ceahlău

259

stradă

Centura de Est

260

stradă

Centura de Vest

261

stradă

Cerașului

262

stradă

Cerbului

263

stradă

Cerceluș

264

stradă

Cercului

265

stradă

Cerna

266

stradă

Cernica

267

stradă

Cetinei

268

stradă

Cezar Bolliac

269

stradă

Charles Darwin

270

stradă

Cheia

271

stradă

Chilia

272

stradă

Chindiei

273

stradă

Cibinului274

stradă

Cicero

275

strada

Cilindrului

276

stradă

Cimpoiului

277

stradă

Ciocârliei

278

stradă

Cioplea

279

stradă

Ciprian Porumbescu

280

stradă

Cireșoaia

281

fundătură

Claudiu

282

stradă

Clemenței

283

stradă

Clopotari

284

stradă

Clopoței

285

stradă

Clujului

286

stradă

Codrul Cosminului

287

stradă

Colinii

288

stradă

Colonia Teleajen

289

stradă

Colței

290

stradă

Comana

291

stradă

Cornetului

292

stradă

Concordiei

293

stradă

Constantin Brezeanu

294

stradă

Constantin Dobrogeanu-Gherea

295

stradă

Constantin Miile

296

stradă

Constantin Stere

297

strada

Conului

298

stradă

C.T.Grigorescu

299

stradă

Constanței

300

stradă

Corăbiei

301

stradă

Coriâtești

302

stradă

Cornâțel

303

stradă

Cornului

304

stradă

Cosânzeana

305

stradă

Cosmești

306

stradă

Cosminele

307

stradă

Cosmonauților

308

stradă

Costache Negri

309

stradă

Costache Negruzzi

310

stradă

Coșarilor

311

stradă

Coșna

312

stradă

Coștilei

313

stradă

Covurlui

314

stradă

Cozia

315

stradă

C razna

316

stradă

Crăițelor

317

stradă

Crângași

318

stradă

Crângului

319

stradă

Crâșmărițelor

320

stradă

Creuzot

321

stradă

Crinului

322

stradă

Cristianul

323

stradă

Crișan

324

stradă

Crișului

325

strada

Cubului

326

stradă

Crivățului

327

stradă

Cumpătul

328

stradă

Cuptoarelor

329

stradă

Curcubeului330

stradă

Cuza Vodă

331

stradă

Daciei

332

stradă

Dâmbovița

333

stradă

Dâmbului

'334

stradă

Dealu cu Piatră

335

stradă

Decebal

336

stradă

Delfinului

337

stradă

Deltei

338

stradă

Democrației

339

stradă

Depoului

340

stradă

Depozitelor

341

strada

Dezrobirii

342

stradă

Diaconul Coresi

343

stradă

Diligentei

344

stradă

Dimitrie Bolintineanu

345

stradă

Dimitrie Cantemir

346

stradă

Doaga

347

stradă

Doamna Stanca

348

■ strada

Doctor Bagdazar

349

stradă

Doctor Ca rol Davila

350

stradă

Doctor Gheorghe Petrescu

351

stradă

Doctor Toma lonescu

352

stradă

Doctor Victor Babeș

353

stradă

Dobrogei

354

stradă

Dogarilor

355

stradă

Domnișori

356

stradă

Dorna

357

stradă

Dorobanți

358

stradă

Dorului

359

■ stradă

Dragoș Vodă “

360

stradă

Drăgănești

361

stradă

Dreptății

362

stradă

Drezinei

363

stradă

Drumul Serii

364

stradă

Duca Vodă

365

stradă

Dumbravei

366

stradă

Dumbrăveni

■367

stradă

Dunării

368

stradă

Ecaterina Teodoroiu

369

stradă

Ecoului

370

strada

Elipsei

371

stradă

Elena Doamna

372

stradă

Emil Racoviță

373

stradă

Emile Zola

374

stradă

Energiei

375

stradă

Enăchiță Văcărescu

376

stradă

Eroilor

377

stradă

Eroul Necunoscut

378

stradă

Eufrosin Potecă

379

stradă

Fabricilor

380

stradă

Fagului

381

stradă

Făcliei

382

stradă

Făgăraș

383

stradă

Făget

384

stradă

Făinari

385

stradă

Făt Frumos
386

stradă

Făurari

387

stradă

Fântânele

388

stradă

Fecioarei

389

stradă

Ferigei

390

. stradă

Feroviarilor      -------- - ------------ --------------

391

stradă

Fierarilor

392

stradă

Finta

393

stradă

Flacăra

394

stradă

Florarilor

395

stradă

Florilor

396

stradă

Fluturilor

397

stradă

Fortunei

398

stradă

Fragilor

399

stradă

Frasinului

400

stradă

Frăsinet

401

stradă

Frăției

402

stradă

Freamătului

403

stradă

Fructelor

404

stradă

Frunzelor

405

stradă

Fuiorului

406

stradă

Fundeni

407

stradă

Furnalului

408

stradă

Furnica

409

stradă

Garoafelor

410

stradă

Gaterului

411

stradă

Gazetei

412

stradă

Găgeni

413

stradă

Gândului

414

stradă

Gârlei

415

stradă

George Barițiu

416

stradă

George Coșbuc

417

stradă

George Topârceanu

418

stradă

General Eremia Grigorescu

419

stradă

General Ion Dragalina

420

stradă

General Magheru

421

stradă

General Traian Moșoiu

422

stradă

General Vasile Milea

423

stradă

Gheorghe Asachi

424

stradă

Gheorghe Doja

425

stradă

Gheorghe Grigore Cantacuzino

426

stradă

Gheorghe Lazăr

427

stradă

Gheorghe Sion

428

stradă

Gheorghe Șincai

429

stradă

Gheorghe Țițeica

430

stradă

Ghilcoș

431

strada

Ghighiului

432

stradă

Ghimpați

433

stradă

Ghiocei

434

stradă

Gilotrului

435

stradă

Gladiolelor

436

stradă

Globului

437

stradă

Golești

438

stradă

Gorăslău

439

stradă

Gorniștilor

440

stradă

Gorunului

441

stradă

Granitului

442

stradă

Graurului

443

stradă

Grădinari

444

stradă

Grăniceri

445

stradă

Grâușorului

446

stradă

Grigore Alexandrescu

447

stradă

Grigore Tocilescu

448

stradă

Griviței

449

stradă

Hanibai

450

stradă

Harpei

451

stradă

Horațiu

452

stradă

Horei

453

stradă

Horezului

454

stradă

Horia

455

stradă

lalomiței

456

stradă

Iasomiei

457

stradă

lașului

458

stradă

lazului

459

stradă

Industriei

460

stradă

Ineu

461

stradă

Inotești

462

stradă

Inului

463

stradă

Ion A. Bassarabescu

464

stradă

Ion Creangă

465

stradă

Ion Ghica

466

stradă

Ion Heliade Rădulescu

467

stradă

Ion Luca Caragiale

468

stradă

Ion Maiorescu

469

stradă

Ion Neculce

470

stradă

Ion Rusu Șirianu

471

stradă

Italiană

472

stradă

luliu Maniu

473

stradă

Ivan V. Miciurin

474

stradă

Izlazului

475

stradă

Izvoare

476

stradă

înfrățirii

477

stradă

Jepilor

478

stradă

Jianu

479

stradă

Jijiei

480

stradă

Jiului

481

stradă

Jupiter

482

stradă

Jurnalist Gabi Dobre

483

stradă

Kutuzov

484

stradă

Labirint

485

stradă

Laboratorului

486

stradă

Lacul Bâlea

487

stradă

Lacului

488

stradă

Lalelelor

489

stradă

Latina

490

stradă

Lămâiței

491

stradă

Lăpușna

492

stradă

Lăptari

493

stradă

Lăstunului

494

stradă

Lăutari

495

stradă

Lânăriei

496

stradă

Leandrului

497

stradă

Lebedei

498

stradă

Lemnari

499

stradă

Leonard Doroftei

500

stradă

Leului

501

stradă

Libertății

502

stradă

Licurici

503

stradă

Liliacului

504

stradă

Lirei

505

stradă

Livezilor

506

stradă

Locomotivei

507

stradă

Logofăt Tăutu

508

stradă

Lopătari

509

stradă

Lotrului

510

stradă

Luca Arbore

511

stradă

Luceafărului

512

stradă

Lucernei

513

stradă

Luminii

514

stradă

Luminișului

515

stradă

Luminiței

516

stradă

Lunca Prutului

517

stradă

Lupeni

518

stradă

Luptătorilor

519

stradă

Maior Șonțu

520

stradă

Malu Roșu

521

stradă

Maramureș

522

stradă

Mareșal Alexandru Averescu

523

stradă

Margaretelor

524

stradă

Marin Brutaru              .   ,

525

stradă

MatiEDMehedi'fițsatiu    ’

526

stradă

Matei Basarab

527

stradă

Măceșului

528

stradă

Măghiranului

529

stradă

Măgurii

530

stradă

Mălinului

531

stradă

Mărășești

532

stradă

Mărgăritarului

533

stradă

Mătăsari

534

stradă

Mândra

535

stradă

Mecet

536

stradă

Mercurului

537

stradă

Merilor

538

stradă

Mesteacănului

539

stradă

Meșterul Manole

540

stradă

Mică

541

stradă

Micșunelelor

542

stradă

Mieilor

543

stradă

Mierlei

544

stradă

Mi hai Bravu

545

stradă

Mihai Eminescu

546

stradă

Mihail Kogălniceanu

547

stradă

Milcov

548

stradă

Mimiului

549

stradă

Minelor

550

stradă

Minerva

551

stradă

Miorița

552

stradă

Mircea cel Bătrân

553

stradă

Miron Costin
554

stradă

Mitropolitul Dosoftei

555

stradă

Mitropolitul Varlaam

556

stradă

Mocanilor

557

stradă

Moldovei

558

stradă

Moliftului

559

stradă

Mo reni

560

stradă

Moș Ion Roată

561

stradă

Moșneni

562

stradă

Motrului

563

stradă

Moților

564

stradă

Mugurilor

565

stradă

Muncii

566

stradă

Muntelui

567

stradă

Munteniei

568

stradă

Murelor

569

stradă

Muscel

570

stradă

Mușcatelor

571

stradă

Mușețelului

572

stradă

Muzelor

573

stradă

Naiului

574

stradă

Narciselor

575

stradă

Națiunii

576

stradă

Nămoloasa

577

stradă

Neagoe Basarab

578

stradă

Neajlov

579

stradă

Negoiu

580

stradă

Negru Vodă

581

stradă

Negurii

582

stradă

Neptun

583

stradă

Nichita Stănescu

584

stradă

Nicolae Bălcescu

585

stradă

Nicolae Filimon

586

stradă

Nicolae Filipescu

587

stradă

Nicolae lorga

588

stradă

Nicolae Simache

589

stradă

Nicolae Titulescu

590

stradă

N. Lobacevski

591

stradă

Nicopole

592

stradă

Nicovalei

593

stradă

Novac

594

stradă

Nucetului

595

stradă

Nucilor

596

stradă

Nufărului

597

stradă

Oborului

598

stradă

Oituz

599

stradă

Olimp

600

stradă

Olteni

601

stradă

Oltului

602

stradă

Orzari

603

stradă

Ostașilor

604

stradă

Oțelului

605

stradă

Ovidiu

606

stradă

Padina

607

stradă

Palanca

608

stradă

Paltinului

609

stradă

Panciu
610

stradă

Panduri

611

stradă

Parcului

612

stradă

Paris

613

stradă

Patriei

614

stradă

Paul Constantinescu

615

stradă

Păcii

616

stradă

Păcureți

617

stradă

Pădurii

618

stradă

Păltiniș

619

stradă

Păstorilor

620

stradă

Pelinului

621

stradă

Peneș Curcanul

622

stradă

Perilor

623

stradă

Periș

624

stradă

Perșani

625

stradă

Pescăruș

626

stradă

Petra rea

627

stradă

Petre Negulescu

628

stradă

Petriceicu Vodă

629

stradă

Petroniu

630

stradă

Petru Cercel

631

stradă

Petru Maior

632

stradă

Petru Mușat

633

stradă

Petru Poni

634

stradă

Piatra Craiului

635

stradă

Pictor Rosenthal

636

stradă

Pictor Ion Negulici

637

stradă

Pictor Iscovescu

638

stradă

Pielari

639

stradă

Piersicului

640

stradă

Pietrarilor

641

stradă

Pietroșani

642

stradă

Pieții

643

stradă

Pinului

644

strada

Piramidei

645

stradă

Piscului

646

stradă

Plaiului

647

stradă

Plăieșilor

648

stradă

Plevnei

649

stradă

Ploilor

650

stradă

Plopilor

651

stradă

Plugarilor

652

stradă

Plutelor

653

stradă

Podețului

654

stradă

Podul înalt

655

strada

Podul cu Trei Guri

656

stradă

Poetul Anghel

657

stradă

Poieniței

658

stradă

Poligonului

659

stradă

Pomilor

660

stradă

Pompelor

661

stradă

Pompierilor

662

stradă

Popa Farcaș

663

stradă

Popa Șapcă

664

stradă

Porumbacu

665

stradă

Posada

666

stradă

Postăvarul

667

stradă

Poștei

668

stradă

Praga

669

stradă

Prahovei

-670-

-- -stradă

Predeal---------- ------------ -------------- -------- -----------

671

stradă

Predeluș

672

stradă

Prigoriei

673-

stradă

Primăverii

674

stradă

Principatele Unite

675

strada

Prismei

676

stradă

Privighetorii

677

stradă

Profesor Doctor Rainer

678

stradă

Profesor Doctor Gheorghe Marinescu

679

stradă

Profesor Ion Th.Grigore

680

stradă

Progresului

681

stradă

Prunilor

682

stradă

Prut

683

stradă

Putna

684

stradă

Puțul cu Apa Rece

685

stradă

Radu cel Mare

686

stradă

Radu de la Afumați

687

stradă

Radu Stanian

688

stradă

Rafinorilor

689

stradă

Rahovei

690

stradă

Ra murei

691

stradă

Rapsodiei

692

stradă

Rarău

693

stradă

Rareș Vodă

694

stradă

Rariștei

695

stradă

Răchitei

696

stradă

Războieni

697

stradă

Răzoare

698

stradă

Râfov

699

stradă

Rândunelelor

700

stradă

Râului

701

stradă

Recoltei

702

stradă

Reconstrucției

703

stradă

Redutei

704

stradă

Rezervoarelor

705

stradă

Ro bănești

706

stradă

Rodica

707

stradă

Romană

708

stradă

Romulus

709

stradă

Rozmarin

710

stradă

Roșiori

711

stradă

Rotari

712

stradă

Rovine

713

stradă

Rozelor

714

stradă

Rozetei

715

stradă

Rubinelor

716

stradă

Rudului

717

stradă

Ruginoasa

718

stradă

Sabinelor

719

stradă

Salcâmilor

720

stradă

Salva Vișeu

721

stradă

Salvador

722

stradă

Samuel Micu

723

stradă

Saturn

724

stradă

Sălciei

725

stradă

Săpunari

726

stradă

Scăieni

727

stradă

Sculptori

728

stradă

Semenicului

729

stradă

Sergent Erou Mateescu Gheorghe

730

stradă

Sevastopol

731

stradă

Sever Axente

732

strada

Sferei

733

stradă

Sighet

734

stradă

Simion Bărnuțiu

735

stradă

Sinăîi

736

stradă

Șiret

737

stradă

Sitarului

738

stradă

Sit. Erou Călin Cătălin

739

stradă

Slt. Erou Dumitru Boșcovici

740

stradă

Slt. Erou Moldoveanu Marian

741

stradă

Slt Erou Vasile Constantinoiu

742

stradă

Smârdan

743

stradă

Snagov

744

stradă

Soldat Erou Arhip Nicolae

745

stradă

Sondelor

746

stradă

Soveja

747

stradă

Spatar Milescu

748

stradă

Spătari

749

stradă

Spicului

750

stradă

Spiru Haret

751

stradă

Spitalului

752

stradă

Splaiului

753

stradă

Sportului

754

stradă

Stadionului

755

stradă

Stăruinței

756

stradă

Stânelor

757

stradă

Stânjeneilor

758

stradă

Stegarului

759

stradă

Stejarului

760

stradă

Steluțelor

761

stradă

Stindardului

762

stradă

Strungului

763

stradă

Stupilor

764

stradă

Suceava

765

stradă

Sudorului

766

stradă

Șantierului

767

stradă

Șipote

768

stradă

Șirna

769

stradă

Șoimului

770

stradă

Ștefan G recea nu

771

stradă

Ștefan Octavian losif

772

stradă

Ștefan cel Mare

773

stradă

Ștrandului

774

stradă

Tabaci

775

stradă

Tabla Buții

776

stradă

Tache lonescu

777

stradă

Taninului778

stradă

Tarcăului

779

stradă

Tatra

780

stradă

Tazlău

781

stradă

Tătărani

782

stradă

Tânărul Muncitor ......

783

stradă

Târgoviștei

784

stradă

Târgului

785

stradă

Târ navei

786

stradă

Teiului

787

stradă

Teiuș

788

stradă

Teleajen

789

stradă

Temișana

790

stradă

Theodor Aman

791

stradă

Timiș

792

stradă

Timotei Cipariu

793

stradă

Timpului

794

stradă

Tinerimii

795

stradă

Tinosu

796

stradă

Tisei

797

stradă

Tismana

798

stradă

Titan

799

stradă

Titu Maiorescu

800

stradă

Toamnei

801

stradă

Toma Caragiu

802

stradă

Tomis

803

stradă

Toporași

804

stradă

Torcători

805

stradă

Tractoarelor

806

stradă

Traian

807

stradă

Traian Săvulescu

808

stradă

Traian Vuia

809

stradă

Trandafirilor

810

stradă

Transilvaniei

811

stradă

Trei Ierarhi

812

stradă

Trenului

813

stradă

Trestioarei

814

stradă

Tribunei

815

stradă

Trifoiului

816

stradă

Triumfului

817

stradă

Troienelor

818

stradă

Trompetei

819

stradă

Trotuș

820

stradă

Tudor Vladimirescu

821

stradă

Tunari

822

stradă

Turda

823

stradă

Turlei

824

stradă

Turnătorului

825

stradă

Țesătorilor

826

stradă

Țintea

827

stradă

Țițeiului

828

stradă

Udriște Năsturel

829

stradă

Ulierului

830

stradă

Ulmului

831

stradă

Unghiului

832

stradă

Unirii

833

stradă

Uranus

834

stradă

Uzinei

835

stradă

Vagonului

836

stradă

Valea Albă

837

stradă

Valter Mărăcineanu

838

stradă

Vasile Alecsandri

839

stradă

Vasile Boierescu

840

stradă

Vasile Conta

841

stradă

Vasile Goldiș

842

stradă

Vasile Lucaciu

843

stradă

Vasile Lupu

844

stradă

Vasile Pârvan

845

stradă

Vaslui

846

stradă

Văii

847

stradă

Văleni

848

stradă

Văratec

849

stradă

Vânători

850

stradă

Vântului

851

stradă

Vârful cu Dor

852

stradă

Vega

853

stradă

Veniamin Costache

854

stradă

Venus

855

stradă

Verii

856

stradă

Veronica Micle

857

stradă

Victoraș

858

stradă

Victoriei

859

stradă

Vidinului

860

stradă

Viilor

861

stradă

Viișoarei

862

stradă

Vintileanca

863

stradă

Vioarei

864

stradă

Violetelor

865

stradă

Viorelelor

866

stradă

Vișeului

867

stradă

Vitejilor

868

stradă

Vlad Țepeș

869

stradă

Vlaicu Vodă

870

stradă

Vornicul Beldiman

871

stradă

Vornicul Boldur

872

stradă

Voi la

873

stradă

Vornicei

874

stradă

Vrancei

875

stradă

Zambilelor

876

stradă

Zăganul

877

stradă

Zănoaga

878

stradă

Zăvoiului

879

stradă

Zânelor

880

stradă

Zborului

881

stradă

Zefirului

882

stradă

Zidari

883

stradă

Zimbrului

884

stradă

Zmeului

885

stradă

Zorelelor

886

stradă

Zugravului

ȘOSELE

Denumire șosea

887

șosea

Buda

888

șosea

Buftea
889

șosea

Vestului

890

șosea

NorduluiCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNO

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Ploiești

și a emis:Data:   2R iu aJ Qo f 'ș


SECRETAR,

Sanda IXragulea zy


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBAN REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIE CONSER VAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURA

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Aprobarea nomenclatorul stradal al Municipiului Ploiești

O

Ș1' PjbVpPj&bJc


SECRETAR, Ganea Mihai Cristian