Proces verbal din 31.10.2011

Proces verbal din 31 octombrie 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIPROCES - VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 31 octombrie 2011

La ședință au participat un număr de 27 de consilieri.

La ședință au mai participat: Doamna Nicoleta Cătălina Bozianu Domnul Dumitru Cristian Doamna Oana Cristina Iacob

  • - Viceprimar

  • - Viceprimar

  • - Secretar


ik tfc W

Ședința a fost condusă de domnul consilier Valentin Marcu.

Dl. Valentin Marcu

Bună ziua! Bine ați venit la ședința de astăzi!

In ceea ce privește ordinea de zi, s-a retras un singur proiect, nr. 95: “Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Ploiești cu S.C. Siccom Grup SRL”

De asemenea, se introduc două noi proiecte pe ordinea de zi:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiilor de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiție: “Modernizare strada Furnica” “Amenajare strada Splaiului intre strada Dragos Vodă si strada Negru Vodă” -inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.

Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi:

Cine este pentru?             26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

A                                                                                                    X

In acest moment sunt prezenți 26 de consilieri, nu a ajuns încă dl. consilier Iulian Bolocan.

*

D1. Valentin Marcu                                  /

Al doilea proiect pe care îl supunem la vot să fie introdus pe ordinea de zi:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: “Modernizare strada PIELARI (tronson cuprins intre strada A. Vlahuta si strada Carpenului)”■- irlîțiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.

Cine este pentru?             26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

DL Valentin Marcu

Supun la vot întreaga ordine de zi:

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

***

DL Valentin Marcu

Primul punct pe ordinea de zi: „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 26 septembrie 2011”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

***

DL Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 30 septembrie 2011”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

s

* 1             >b

t                S

’                 '                                                                                         '           i

•• .- X •■

*

\

Dl. Valentin Marcu

\        \

'  \      A

>                 1

’l

Următorul punct pe ordinea de zi: „Aprobarea Procesului verbal al ședîhței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 13 octombrie 2011”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

21 de voturi

5 abțineri

Cu 21 de voturi pentru și 5 abțineri, cele ale domnilor consilieri Cătălina Nicoleta Bozianu, Iulian Teodorescu, Adrian Lupu, Emil Calotă și Nicolescu Sava Mihai, procesul verbal a fost aprobat.

DL Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „întrebări și interpelări”.

Cine se înscrie la cuvânt? Dl. Eparu aveți cuvântul.

Dl. Ion Eparu

Prima mea interpelare se adresează d-nei. Iacob: în regulamentul de desfășurare a ședințelor consiliului local este stipulat cât se poate de clar că participarea d-lui. Primar la ședințe este obligatorie. Noi constatăm de foarte multă vreme că dl. Primar și-a făcut un obicei din a nu participa la aceste întâlniri în ciuda faptului că, de cele mai multe ori are proiecte de hotărâre inițiate în nume propriu, singur.

Interpelarea mea vă vizează pe dumneavoastră în sensul că doresc să-mi dați un răspuns scris, dacă puteți să-mi răspundeți pe loc poate ar fi mai nimerit dacă nu, aștept răspuns scris. în funcție de răspunsul pe care mi-1 dați vreau să vă anunț că grupul consilierilor PSD urmează să nu mai voteze procesele verbale ale ședințelor de consiliu ordinare la care nu se consemnează în mod expres în procesul verbal că lipsește dl. Primar. Așa cum se consemnaeză absența consilierilor care, dintr-un motiv sau altul nu sunt prezenți, noi dorim să se consemneze și absența d-lui. Primar în cazul în care dumneavoastră, din punct de vedere legal, considerați că domnia sa ar trebui să fie participant la ședințe.

A doua chestiune pe care vreau s-o ridic este sub forma unei întrebări pe care o adresez d-nei Teodora Marin: s-a făcut foarte multă vâlvă în legătură cu asfaltările și canalizările în orașul nostru în ultima vreme. întrebarea pe care vreau să v-o pun se referă la două cazuri concrete: unul vizează o observație pe care mi-au facut-o locuitorii din cartierul Petrolului și care m-au întrebat ce fel de asfaltare s-a făcut dacă asfaltul de pe trotuare a început să se curețe când ei curăță frunzele?

A doua întrebare este una similară: ce știți dumneavoastră că s-a întâmplat pe strada Sitarului asfaltată de curând, dacă nu mă înșel chiar în primăvara aceasta, pentru că a devenit un poligon de încercare pentru suspensiile mașinilor noastre fără să fie săpat absolut niciun șănțuleț pe această stradă. Este strada care se face din Ana Ipătescu imediat la dreapta înainte de spital. Dacă greșesc numele îmi cer scuze. îmi cer scuze, se pare că este vorba de strada Vasile Boerescu, înainte de spitalul Schuler prima la
UV


z'


întâmplat la stadion.

Vreau să știu de ce în cazul acestei unități de învățământ nu s-au făcut eforturi similare pentru că suntem la sfârșitul lunii octombrie, elevii sunt dispersați și lucrările continuă la acest obiectiv de investiții. De ce nu am fost capabili de un efort la fel de concentrat ca să terminăm și cu acest obiectiv pentru că nu este cazul să discutăm despre importanța sa.

Dna. Teodora Marin

La liceul Nichita Stănescu vorbim de lucrări de consolidare a corpurilor de clădire existente. După cum se știe, la lucrările de consolidare, în momentul decopertării pot fi găsite situații deosebite, chiar au fost găsite situații deosebite la fundații, ceea ce a determinat o temporizare a lucrărilor în așteptarea soluțiilor de la proiectant. Constructorul, în momentul da față este în graficul de execuție, termenul final este 15 noiembrie, datorită lucrărilor suplimentare care au fost făcute pentru punerea în siguranță a clădirii. Nu erau lucrări care puteau fi prevăzute pentru că au apărut în momentul săpăturilor și a decopertărilor.

Dl. Ion Eparu

Mulțumesc, mi-ați răsdpuns doar tehnic, nu ați răspuns la întrebarea mea. Și la celălalt obiectiv de investiții au fost lucrări suplimentare de anvergură. Deci, nu mi-ați răspuns la întrebare: de ce nu am fost capabili să facem un efort și acolo ca să terminăm în timp util? Indiferent de motivațiile tehnice pe care le aduceți, eu cred că, dacă se dorea cu adevărat să se termine lucrările în timp util pentru elevi, se putea.

O altă interpelare a mea vizează o întâmplare de acum câteva săptămâni și îmi pare foarte rău că nu este dl. Primar aici pentru că interpelarea mea se adresează Poliției Locale. Vreau să știu dacă de la Poliția Locală este cineva aici?

Dna. Lavinia Dumitrescu

Bună ziua! Numele meu este Lavinia Dumitrescu - purtător de cuvânt al Poliției Locale și este de asemenea în sală și șeful Serviciului Control.

Dl. Ion Eparu

Vă rog să-i transmiteți directorului Dan Tănase că vreau un raport în detaliu despre modul în care a ajuns Poliția Locală să fie implicată în arestările unor tineri care împărțeau flyere în oraș. Ceea ce s-a întâmplat în orașul nostru, din nefericire mai repede decât am anticipat eu - pentru că eu am anticipat că va veni vremea în care să fim arestați de pe stradă sau din casă fără niciun fel de motivație - dar s-a întâmplat mai repede decât am crezut eu că o să se întâmple.

<z *..K

.• / \

z - ;5

/•'          Z

< < Z /■<' -

Dacă în anul 2011 am ajuns ca, în Ploiești tinerii să fie ridicați așa cum a fost ridicat tata pe vremuri pentru că nu voia să se înscrie în CAP și plimbat cu mașina și întors și iar plimbat ș.a.m.d., înseamnă că lucrurile au luat-o pe o pantă cât se pote de greșită.

Ceea ce nu înțeleg colegii noștri de la Poliția Locală este că slujesc un sistem care urmează să se întoarcă și împotriva lor. De foarte multe ori își depășesc atribuțiile și trauma psihică prin care au trecut copiii aceia nu poate fi reparată sub nicio formă. Poate ar fi bine să știe că, dacă cumva s-ar întâmpla acest lucru copiilor lor, celor care lucrează în Poliția Locală sau Poliția Națională eu nu cred că ar avea o atitudine similară cu cea de care au dat dovadă în momentul în care au arestat tinerii prin oraș.

Ultima mea intervenție are drept obiect o întâmplare nefericită la adresa orașului nostru, cea de aseară. Eu am mai discutat cu foarte mulți colegi de mai multă vreme și ne pregăteam să punem câteva întrebări în legătură cu ce se întâmplă cu echipa noastră de fotbal. Ceea ce s-a întâmplat aseară pe stadion ne obligă să luăm atitudine, așa gândesc eu. Ca atare, nu știu cui să cer, poate d-lui. Primar, nu știu dacă dumnealui este în mod oficial investit cu responsabilități legate de stadion și de echipă dar aș vrea un raport cât se poate de exact cu privire la ce s-a întâmplat aseară pe stadion pentru că, din păcate, despre orașul nostru se vorbește în toată presa centrală, la toate televiziunile și nu într-un mod plăcut. Indiferent care au fost cauzele, indiferent de motivațiile gestului care s-a întâmplat aseară pe stadionul Ilie Oană noi suntem datori să luăm măsurile de rigoare pentru ca așa ceva să nu se mai întâmple pentru că gestul necugetat a unui așa zis suporter - pentru că nu pot să-l numesc suporter pe individul respectiv - se va lasă cu urmări extrem de serioase, atât asupra întregii echipe cât și asupra orașului.

Domnule viceprimar, mă adresez dumneavoastră cu rugămintea să vă străduiți să faceți un raport exact cu tot ceea ce înseamnă fenomenul acesta, cum s-a ajuns să se semneze contractul cu actuala firmă care asigură paza, ce știați despre această firmă, de ce a fost înlocuită cealaltă firmă, adică legat de zona de responsabilitate care ne revine nouă, Consiliului Local prin ceea ce înseamnă participarea noastră în activitatea echipei de fotbal.

DL Gabriel Ionescu

în primul rând, solicit pentru ședința viitoare să lungiți masa, Doamne ferește poate mai trece cineva în opoziție și nu mai avem loc la masă.

A doua întrebare este pentru dna Teodora Marin: în capătul străzii Gheorghe Doja vizavi de Hotel Forum este o groapă în mijlocul asfaltului care dăinuie de 1 an de zile, o adevărată capcană pentru șoferi și am văzut multe mașini cu roțile distruse acolo și pur și simplu nu se întâmplă nimic. Ar mai fi câteva locuri în Ploiești dar acolo chiar ar fi necesar să se facă o reparație.

***

DL V alentin Marcu

Aând în vedere că la ultima ședință dl. consilier Lupu a solicitat prezența tuturor directorilor liceelor și școlilor cărora le aprobăm bugetului, dânșii au venit și o să vă rog


să modificăm puțin ordinea în care discutăm proiectele în se proiectul nr. 16 de pe ordinea de zi.

Dl. Adrian Lupu

Am auzit că mi s-a pronunțat numele și era firesc să răspund și eu: dacă știați că

vor fi chemați toți directorii, așa cum corect am solicitat, de ce nu i-ați convocat într-o sală mai mare? Așa era firesc.

Dl. Valentin Marcu

Dacă sunteți de acord, vom începe cu proiectul nr. 16 și vom invita conducătorii unităților de învățământ pe rând în funcție de ordinea de zi.

înainte de a supune la vot proiectele vă rog să interveniți dacă aveți comentarii pentru ca mai apoi să le supunem la vot pe toate.

Dl. Iulian Teodorescu

Vreau să propun executivului ca, începând cu următoarea ședință în care avem de discutat aceste bugete, să fie cuprinse într-un singur proiect de hotărâre iar bugetele fiecare distincte să constituie anexele acestui proiect de hotărâre. Este extrem de incomod pentru toată lumea și durează mult timp să se ia în disctuție în acest mod fiecare proiect de hotărâre.

Avem un exemplu la Consiliul Județean Prahova unde într-un singur proiect de hotărâre sunt înglobate tot ceea ce înseamnă bugetele instituțiilor din subordonare. Așa că propun același model executivului.

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 16: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești”

Supun la vot:

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 17: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Colegiului Național „Mihai Viteazul” Ploiești”

Supun la vot:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Valentin Marcu

Punctul nr. 18: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Colegiului Național „Nichita Stănescu” Ploiești”

Supun la vot:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. V alentin Marcu

Punctul nr. 19: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” Ploiești”

Supun la vot:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

La propunerea colegilor noștri o să-i invităm în sală pe fiecare director al școlilor în ordinea supunerii la vot.

Dl. Emil Calotă

Stimați colegi, faptul că s-au prezentat este deja mai mult decât era nevoie, oamenii sunt interesați, au luat cunoștință de modul în care au fost avizate în comisiile de specialitate proiectele de buget. Haideți să le acordăm deferența necesară, să le mulțumim că nu avem condiții să-i primim așa cum s-ar cuveni, decent, să le mulțumim pentru faptul că fac în școala ploieșteană o activitate redutabilă și să-i lăsăm să meargă către școli iar noi să ne vedem de ordinea de zi. Deja holul este plin și oamenii se simt într-un fel desconsiderați că îi ținem în astfel de condiții.

Dl. Constantin Popa

Susțin ideea d-lui consilier Calotă și prin faptul că din analiza bugetelor, la niciuna dintre școli nu sunt probleme deosebite. Este vorba de o reducere a sumei de la alte bunuri și servicii care se repartizează tot la bunuri și servicii dar de altă natură și o cotă parte la salarii. Sumele sunt în jurul a cel mult 100.000 lei, de aceea nu cred că solicită prezența dumnealor și anumite explicații pentru că nu se justifică.

Dl. V alentin Marcu

In acest moment suntem prezenți 27 de consilieri, a venit și dl. Bolocan Iulian.

Dl. Radu Mateescu

Sunt de acord cu propunerea dumneavoastră dar în ce sens și cum mulțumim celor care sunt afară. Din această cauză se insistă să-i primim.

Dl. Ion Iancu

Să iasă dl. viceprimar sau cineva să le mulțumească.

’l


***


Dl. Valentin Marcu


4

f

j'


•> \

•h

\

k »

‘ *x / -

a p                   ,

• t.

t,

X .

t c

a

«

p


t

1 •

Vom trece în continuare la votarea proiectelor pe de ordinea dC zi chiar dacă dl. viceprimar nu este în sală.

Punctul nr. 20: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Colegiului Național „Jean Monnet” Ploiești”

Supun la vot:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


26 de voturi


***

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 21: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Colegiului „Spiru Haret” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

D1. Valentin Marcu

Punctul nr. 22: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Colegiului Tehnic „Elie Radu” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

D1. Valentin Marcu

Punctul nr. 23: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Colegiului Tehnic „Lazăr Edeleanu” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. V alentin Marcu

Punctul nr. 24: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 25: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Liceului de Artă „Carmen Sylva” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. V alentin Marcu

Punctul nr. 26: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Colegiului Tehnic „Toma N. Socolescu” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 27: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Grupului Școlar de Transporturi Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***


DL Valentin Marcu

Punctul nr. 28: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Grupului Școlar de Industrie Ușoară Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 29: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Grupului Școlar Industrial „1 Mai” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 30: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Grupului Școlar Industrial de Petrol Teleajen Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 31: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Grupului Școlar Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 32: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Grupului Școlar de Servicii „Sfântul Apostol Andrei” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 33: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Școlii cu clasele I-VIII „Radu Stanian” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. V alentin Marcu

Punctul nr. 34: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Școlii de Arte și Meserii „Toma Caragiu” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu


Punctul nr. 35: „Proiect de hotărâre privind rectificarea având ca sursă de finanțare bugetul local a Școlii cu clasele I-VIII „Elena Doamna” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 36: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Școlii cu clasele I-VIII „Candiano Popescu” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?               27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A revenit și dl. viceprimar în sală, suntem prezenți 27 de consilieri.

***

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 37: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Școlii cu clasele I-VIII „Grigore Moisil” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?               27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 38: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Școlii cu clasele I-VIII „Rareș Vodă” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?               27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***


Dl. Valentin MarcuPunctul nr. 39: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Școlii cu clasele I-VIII „George Coșbuc” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?               27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 40: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Școlii cu clasele I-VIII „Nicolae Titulescu” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?               27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 41: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Școlii cu clasele I-VIII „Sfântul Vasile” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?               27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


r                                                                                                                                            *■

f                    j

* . -I

► *

• <

r

"l|

_ * " ’

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 42: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Școlii cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

27 de voturi

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 43: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Școlii cu clasele I-VIII „Anton Pann” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

27 de voturi

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 44: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Școlii cu clasele I-VIII „Ioan Grigorescu” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

27 de voturi

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 45: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Școlii cu clasele I-VIII „Sfânta Vineri” Ploiești”

Supun la vot:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

27 de voturi

Dacă se abține cineva?            -                           ;; j:-

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

’p

< /

\’z '<■            \

\ ’ * *-

* *

Dl. V alentin Marcu

Punctul nr. 46: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Școlii cu clasele I-VIII „Andrei Mureșanu” Ploiești”

Supun la vot:

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Fac mențiunea că dl. Puiu Neagu și dl. Iulian Teodorescu au părăsit sala.

***

Dl. V alentin Marcu

Punctul nr. 47: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Școlii cu clasele I-VIII „Henri Mathias Berthelot” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 48: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Școlii cu clasele I-VIII „Nicolae Bălcescu” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Valentin Marcu

Punctul nr. 49: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Școlii cu clasele I-VIII „George Emil Palade” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?                25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 50: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Școlii cu clasele I-VIII „Nicolae Iorga” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?                2 5 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

DL Valentin Marcu

Punctul nr. 51: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Școlii cu clasele I-VIII „Profesor Nicolae Simache” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 52: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Școlii cu clasele I-VIII „I. A. Bassarabescu” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

DI. Valentin Marcu


//

;/ V

• f •‘J / Vrt

■ > ■’> / j'

. P5

I               •w'»- \

-J


|T

4


,*s


t

-

J

' /


s

J‘


\ -

H

.

p r'-’-J

/3' -y -,v

<

V/7'


<

Punctul nr. 53: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului dd'Cheltuieli r

având ca sursă de finanțare bugetul local a Grădiniței de copii cu program normal nr. 10 Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


25 de voturi


***

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 54: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Grădiniței de copii cu program prelungit „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 55: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Grădiniței de copii cu program prelungit „Scufița Roșie” Ploiești”:

Supun la vot:

25 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DI. Valentin Marcu

Punctul nr. 56: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 21 Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 57: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 23 Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

25 de voturi

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 58: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 28 Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

2 5 de voturi

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 59: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 30 Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

25 de voturi

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 60: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate

integral sau parțial din venituri proprii a Grădiniței de copii cu program prelungit nr 32 Ploiești”:                                                                  z sj.0

Supun la vot:

Cine este pentru?                 25 de voturi                  !( J

Cine este împotrivă?             -

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


25 de voturi


. J1

■7-

z ‘V... ■■■

sz

. /


li-


d*


1,


•o


***

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 61: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 33 Ploiești:”

Supun la vot:

2 5 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 62: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Grădiniței de copii Step By Step cu program prelungit și program normal „Rază de Soare” Ploiești”:

Supun la vot:

25 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 63: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 35 Ploiești”:

Supun la vot:

25 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

D1. Valentin Marcu

Punctul nr. 64: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Grădiniței de copii cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina” Ploiești”:

Supun la vot:

25 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

D1. Valentin Marcu

Punctul nr. 65: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Grădiniței de copii cu program normal nr. 39 Ploiești”:

Supun la vot:

25 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Valentin Marcu

Punctul nr. 66: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 40 Ploiești”:

Supun la vot:

25 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Valentin Marcu

Punctul nr. 67: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Grădiniței de copii cu program prelungit și program normal „Crai Nou” Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?

U 'V


’ I *»■


Cine este împotrivă?             -

Dacă se abține cineva?           -

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat^ |

\\ \4


***


'.b


'C /


i

•’ I

•d i

/■


*


«•


Dl. V alentin Marcu

Punctul nr. 68: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 47 Ploiești”:

Supun la vot:

25 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 69: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Grădiniței de copii cu program normal nr. 51 Ploiești”:

Supun la vot:

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Punctul nr. 70: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Grădiniței de copii Step by Step cu program prelungit și program normal „Licurici” Ploiești”:

Supun la vot:

25 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

Revenim acum la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local,

■*

/ • ,

I

1

pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate — minorului Constantin Andrei Eduard”.

în cadrul grupului operativ, propunerea comisiei de buget finanțe a fost de 30.000

lei.

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești”

Dacă sunt intervenții? Dl. Popa, vă rog!

Dl. Constantin Popa

Aș dori să atrag din nou atenția asupra faptului că modul de solicitare al subvenției de către RATP nu se încadrează în prevederile legale și nu respectă decizia Curții de Conturi. în urma controlului de la Curtea de Conturi, consiliul local a adoptat o hotărâre prin care se solicita ca subvenția să se facă pe baza unui decont lunar, decont în care să se regăsească persoanele pentru care s-au emis abonamente lunare.

Aș vrea să întreb: această majorare de subvenție de 4 milioane de lei solicitată are în spate un decont întocmit conform prevederilor din decizia Curții de Conturi?

Mai mult decât atât, aș dori să avem și noi o listă, eventual pusă pe site, cu toate persoanele în baza cărora s-a solicitat subvenția pe luna septembrie: nume, prenume, număr abonament și să vedem care este acea sumă care trebuie decontată.

Dl. Valentin Marcu

Aș vrea să fac o rectificare: este vorba de protecție socială și nu de subvenție.

Dl. dir. Radu Popescu

Vizavi de întocmirea documentației de înaintare către muincipiul Ploiești, în momentul de față noi suntem în instanță atât cu decizia Curții de Conturi cât și cu decizia ANAF-ului și, până la pronunțarea instanței, datorită hotărârilor de consiliu local în vigoare, noi facturăm așa cum am facturat și până acum. în fiecare lună a fost trimis în spatele decontului tabelele, este adevărat că numeric, cu persoanele care beneficiază de aceste facilități și dacă se dorește oricând, oricine din consiliul local poate să verifice aceste tabele. De pus pe site nu o putem face pentru că există o legislație cu privire la baza de date cu persoane care are un regim special și nu oricine poate să aibă acces la ele. în condițiile în care un consilier local sau dacă se dispune un control din partea oricărei instituții care este abilitată să verifice și să controleze acest aspect, stăm la dispoziție cu toate datele.

DI. Constantin PopaDL dir. Radu Popescu

Am spus că este secretă pentru opinia publică și oricine dorește din cadrul consiliului local care este organ superior instituției pe care o conduc și orice organ care este abilitat să controleze această bază de date o poate face. Nu am spus că este secret pentru toată lumea. Până la finalizarea acestei ședințe, o să vă dau și textul de lege care face referire la acest aspect vizavi de baza de date cu caracter personal.

Dl. Valentin Marcu

Cin acest moment suntem 27 de consilieri în sală, au revenit și domnii consilieri Puiu Neagu și Iulian Teodorescu.

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

18 de voturi

7 voturi

2 abțineri

Cu 18 voturi pentru, 7 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Constantin Popa, Ion Iancu, Carmen Dumitru, Emil Calotă, Mihai Nicolescu Sava și Teodor Avramescu și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Iulian Teodorescu și Gabriel Ionescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

DL V alentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2011”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl. Valentin Marcu

1IH                   ——

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

* **

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2011”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești pe anul 2011”

Dl. Ion Eparu

Am o observație de făcut: cred că undeva pe această listă nesfârșită de proiecte de hotărâri mai avem o dată spitalul cu organigramă. Mi se părea normal să băgăm întâi organigrama și apoi rectificarea.

Dl. Valentin Marcu

Rectificarea nu este legată de organigramă.

Dl. Ion Eparu

Nu este legată de faptul că se angajează cadre medicale noi?

Dl. Valentin Marcu

Acest proiect de hotărâre se referă la alocarea unor sume de bani pentru vaccinul antirabic din câte știu eu.

Dl. dir. Cătălin Vișan

Modificarea organigramei nu are nicio legătură cu modificarea bugetului, nu angajăm pe nimeni, se mai introduce un post, cel de responsabil management calitate, nu se mai angajează și nu implică modificări în buget.

Dl. Ion Eparu

Și nu este plătit?

Dl. dir. Cătălin Vișan                                      (


Nu va fi plătit, este numai de responsabilitate.                  \

Dl. Valentin Marcu

Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?               27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2011”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

2 6 de voturi

1 vot

Cu 26 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Ion Eparu, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești pe anul 2011”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           1 abținere

Cu 26 de voturi pentru și 1 abținere, cea al domnului consilier Ion Eparu, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

s.

«•’                                                                             ’s

/:

'■ '! ■

’f

i

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2011”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Dl. V alentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 307/2010 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii Euro) modificată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 53/2011 și 268/2011”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  20 de voturi

Cine este împotrivă?               1 vot

Dacă se abține cineva?             6 abțineri

Cu 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, cele al d-lui consilieri Emil Calotă și 6 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Constantin Popa, Ion Iancu, Carmen Dumitru, Mihai Nicolescu Sava și Teodor Avramescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2011”

Dacă sunt comentarii? Dl. Calotă, vă rog:

Dl. Emil Calotă

Vă rog să transmiteți ordonatorului principal de credite împuternicit prin lege: ori de câte ori vorbim de rectificarea bugetului orașului Ploiești sau vorbim de schimbarea de priorități în consumarea unui credit, trebuie să fie prezent și trebuie să ne motiveze pe toți pentru că aici, în opinia mea nu ar mai trebui să intervină elementul politic în mod determinant. Când vorbim de angajarea unui credit pe care îl plătește municipiul Ploiești și în următorii 10 ani sau când vorbim de schimbarea de priorități în cheltuirea lui, ordonatorul principal de credite trebuie să motiveze și să sensibilizeze consiliul. Ca urmare, eu cel puțin votez împotrivă și sper că îi transmiteți mesajul ca, pe viitor, în astfel de situații să fie prezent.

Dl. Valentin Marcu

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               19 de voturi              / y

Cine este împotrivă?           7 voturi

Dacă se abține cineva?          1 abținere

Cu 19 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Constantin Popa, Ion Iancu, Carmen Dumitru, Emil Calotă, Mihai Nicolescu Sava și Teodor Avramescu și 1 abținere, cea a domnului consilier Gabriel Ionescu, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 143/31.05.2010 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           7 abțineri

Cu 20 de voturi pentru și 7 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Constantin Popa, Ion Iancu, Carmen Dumitru, Emil Calotă, Mihai Nicolescu Sava și Teodor Avramescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 148/2011 privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2012 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 185/2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot:

Cine este pentru?                 22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?            5 abțineri

Cu 22 de voturi pentru 5 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Constantin Popa, Marius Mateescu, Emil Calotă și Teodor Avramescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

Dl. Avramescu a părăsit sala, din acest moment suntem prezenți 26 de consilieri.
Cu 23 de voturi pentru și 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Constantin Popa și Gabriel Ionescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

DL Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Grupului Școlar Industrial de Petrol „Teleajen” din municipiul Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 241, în Grup Școlar Tehnic „Ludovic Mrazek”

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

DL Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești”

Dacă sunt comentarii? Dl. Eparu vă rog.

Dl. Ion Eparu

Aș vrea să se afișeze expunerea de motive și raportul de specialitate. înțeleg domnule director că cele trei posturi de care ziceați sunt deja ocupate?

DL dir. Cătălin Vișan

încă nu sunt ocupate, se redistribuie.

DL Ion Eparu

Da, am înțeles, de la alte spitale care au fost închise dar dumneavoastră în organigramă aveți suficienți bani?

Dl. dir. Cătălin Vișan

Da, sunt suficienți bani.

Dl. Valentin Marcu

A revenit în sală și dl. Teodor Avramescu, suntem 27 de consilieri prezenți.

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supunem la vot:

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului de Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești”

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile etice din cadrul spitalelor publice”

Așteptăm propuneri.

Dna, viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu

Propun pe dl. Horghidan.

Dl. Valentin Marcu

Propunerea este pentru Spitalul Municipal sau pentru Spitalul de Boli Infecțioase?

Dna, viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu

Pentru Spitalul Municipal.

Dl. Radu Mateescu

Propun pe dna. Marilena Stanciu pentru Spitalul de Boli Infecțioase.

Dl. Valentin Marcu

Fiind vorba de vot de persoane supun la vot dacă sunteți de acord să votăm prin vot deschis:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?            1 vot

Dacă se abține cineva?

Cu 26 voturi pentru și 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Gabriel Ionescu, procedura de vot va fi aceea de vot deschis.

*

Dl. Valentin Marcu

Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost completat:

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DI. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi de nivel inferior în nivel superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru funcționarii publici care au promovat examenul în clasa și pentru funcționarii publici care au absolvit perioada de stagiu”

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind transformarea unui post de nivel inferior în nivel superior din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, pentru funcționarul public ce a promovat examenul”

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești ca urmare a transformării unor posturi ocupate de angajați care au absolvit studii de nivel superior”

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. V alentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al cimitirelor din municipiul Ploiești”

Dacă sunt comentarii? Dl. Popa, vă rog!

Dl. Constantin Popa

i b

Eu aș vota dar nu știu ce pentru că nu am văzut nimic pe

L      «*

regulament.

Dl. Valentin Marcu


Este afișat proiectul.

Dl. Constantin Popa

Proiectul da, dar nu este și regulamentul.

Dl. dir. Dan Ioniță

Anul trecut ne-am transformat din ADP în societate comercială, am terminat inventarierea și cu această ocazie am pus în concordanță toate regulamentele de funcționare, deci și cel de la cimitire în concordanță cu noile denumiri și cu noile hotărâri având în vedere societatea comercială. Nu se umblă la tarife, nu se schimbă valoarea lor, nu se mărește și nu scade contribuția pe care o plătesc cetățenii. Nu se modifică nimic, schimbăm numai denumirile: ADPP în SGU, concesiune în cesiune și contribuția se va numi „prețul concesiunii” pentru că acum le dăm în concesiune.

Dl. Ion Eparu

La Eternitatea ați rezolvat problema cu intrarea enoriașilor la biserică prin regulament sau printr-o înțelegere între dumneavoastră și preotul paroh de acolo?

Dl. dir .Dan Ioniță

Este rezolvată și prin regulament și prin adresă oficială pe care am transmis-o parohiei.

Dl. Valentin Marcu

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?                  27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări cu privire la accesul și deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală și a vehiculelor folosite, trase sau împinse cu mâna, în municipiul Ploiești”

Dacă sunt comentarii? Dl. Eparu vă rog!

Dl. Ion Eparu

Eu vreau să îmi fac publică nedumerirea în legătură cu prezența pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre. Eu știu că există o presiune mass-media pe executiv în legătură cu ceea ce se întâmplă în Ploiești cu căruțele dar noi avem totuși un proiect de hotărâre din 2002 care vă spun eu că a funcționat foarte bine până în 2008. în baza acelui proiect de hotărâre pe care l-am dat cu foarte multă dificultate, după dezbateri serioase pentru că și atunci am vrut să interzicem cu desăvârșire mersul căruțelor prin oraș și ni s-a spus că există oameni care trăiesc, își câștigă minimul de existență cu

aceste căruțe și am ajuns la un fel de compromis stabilind niște trasee pe care căruțașii în oraș erau obligați să le respecte, inclusiv la tranzitarea axului central de la nord la sud al orașului.

De ce venim cu acest proiect de hotărâre când noi nu am fost capabili să respectăm o hotărâre care este în vigoare și pe care o abrogăm abia acum prin acest proiect de hotărâre?

De ce am venit cu acest proiect de hotărâre acum și nu am fost capabili să respectăm un proiect de hotărâre care există?

Ce aduce nou în afara faptului că interzice total mersul căruțelor în Ploiești?

Vreau să vă spun: colegii dumneavoastră care erau în opoziție atunci au susținut sus și tare că nu se poate să interzicem total mersul căruțelor pentru că există oameni care cu asta își câștigă existența, atâta pot și atâta fac numai că ei trebuie să respecte niște reguli. Acele reguli le-am prins în proiectul de hotărâre care este valid acum. De ce nu-1 respectăm și venim cu un proiect de hotărâre nou?

Dl. Valentin Marcu

Bănuiesc că tocmai nerespectarea acestor reguli și trasee a dus la necesitatea introducerii unor măsuri mai dure împotriva celor care nu le respectă.

vă va răspunde reprezentanții Poliției Locale.

Dna. Lavinia Dumitrescu

Rațiunea pentru care a fost ințiat acest proiect de hotărâre rezidă în faptul că sancțiunile aplicate așa numiților căruțași nu au dar rezultatele scontate și ei circulă în continuare pe drumurile municipiului și prin acest proiect de hotărâre s-a avut în vedere confiscarea acelor căruțe sau acelor atelaje trase sau împinse cu mâna încărcate cu pett-uri sau cu alte deșeuri.

Dl. Florin Sicoie

Ca unul care a făcut nenumărate interpelări după ce m-a străfulgerat imaginea halucinantă a unei căruțe trecând prin fața statuii lui Radu Stanian traversând bulevardul în plină zi, vizavi de Poliția Comunitară, salut acest acest proiect de hotărâre, salut și faptul că se interzic acele cărucioare cu care o populație mai întunecată împinge stive de pet-uri. Nici eu nu înțeleg de ce acest proiect de hotărâre nu este modificarea proiectului de hotărâre din 2002 aducând aceste noutăți.

Nici varianta aceasta nu este una greșită dar întreb: ce se va întâmpla cu caii? în vechiul proiect de hotărâre știu că se confiscau atât atelajele cât și caii, acum caii scapă. Ce se întâmplă cu caii?

Dl. Emil Calotă

Proiectul este, în ciuda intențiilor, lovit de nulitate pentru că, pe de o parte încalcă legislația privind drepturile universale ale omului, va fi atacată în instanță de orice asociație a rromilor sau a altor minorități care fac din utilizare atelajului un mijloc de existență și pentru că Poliția Locală cu toată Poliția Națională nu va putea să interzică peste noapte, după ce am făcut noi acest proiect, utilizarea căruțelor pe raza municipiului.

Ca urmare, în dorința de a păstra intenția, vă propun să prorogăm acest proiect, să luăm hotărârea veche, să vedem dacă o putem amenda în sensul unor măsuri poate mai

dure, mai descurajatoare și să evităm adoptarea unei hotărâri jrtaplicabile. In mod normal, o astfel de hotărâre trebuia să fie precedată de consultară ^ociațiilor oficial constituite ale rromilor care au domiciliul pe raza municipiului Ploi^șți^Ț4u cred că ați făcut acestă consultare.

Pe de altă parte, Poliția Locală are toate mijloacele și cadrul legal să se apuce de treabă pe tema asta. Căruțele le duceam la Bucov, caii îi duceam tot la Bucov și vreau să vă spun că după 2, 3 săptămâni de campanie hotărâtă erau descurajați, veneau la Primărie și intrau în buna regulă și respectarea hotărârii de consiliu.

Deci, vă propun prorogarea.

Dl. Valentin Marcu

Dacă mai sunte alte propuneri? Dl. Teodorescu vă rog! Dl. Iulian Teodorescu

La momentul în care s-au discutat impozitele și taxele pe 2010, fostul director al Serviciului de Finanțe Publice, la momentul în care spus că este normal să impozităm și astfel de mijloace de transport, mi-a spus că nu este nimeni în Ploiești care să declare aceste mijloace de transport, nu este nimeni care să plătească impozit pe cărăuși. Ca atare, nu văd de ce nu am putea adopta astăzi acest proiect de hotărâre.

Dl. Radu Mateescu

Sunt de acord cu cele spuse de colegi dar de ce nu a fost aplicată această hotărâre de la data aprobării ei până în prezent?

Dl. Emil Calotă

S-a aplicat până în 2008.

Dl. Radu Mateescu

Când s-a aplicat? în mandatul trecut nu-mi aduc aminte să se fi aplicat.

Dl. Valentin Marcu

Supun la vot propunerea d-lui Calotă, aceea de prorogare:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

7 voturi

19 voturi

Cu 7 voturi pentru, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Constantin Popa, Ion

Iancu, Carmen Dumitru, Emil Calotă, Mihai Nicolescu Sava, Teodor Avramescu și 19 voturi împotrivă, propunerea de prorogare nu a fost aprobată.

în momentul votului, dl. Gabriel Ionescu este ieșit din sală.

*

Dl. Valentin Marcu

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             7 abțineri

Cu 19 voturi pentru și 7 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Constantin Popa, Ion Iancu, Carmen Dumitru, Emil Calotă, Mihai Nicolescu Sava, Teodor Avramescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 'Local-nr. 131/2011 care reglementează circulația în municipiul Ploiești a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone”

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?              4 abțineri

Cu 22 de voturi pentru și 4 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Emil Calotă, Mihai Nicolescu Sava, Carmen Dumitru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane efectuat cu autoturisme pe raza municipiului Ploiești”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             6 abțineri

Cu 20 de voturi pentru și 6 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Constantin Popa, Ion Iancu, Carmen Dumitru, Emil Calotă și Teodor Avramescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul proiect de ordinea de zi: “Proiect de hotărâre privind lucrările de reabilitare a rețelei de apă în Cartierul Bereasca ce se vor executa din dividendele aferente anului 2010, cuvenite municipiului Ploiești la închiderea exercițiului financiar al S.C. APA NOVA Ploiești S.R.L.”

A ieșit din sală și dl. Marius Mateescu.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                    25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul proiect de ordinea de zi: “Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune către S.C. “Hale si Piețe” S.A., aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 85/2008, modificata si completata”

w hotărâre:

f'                    /•                                                               ’ > *

U . .                A .. •.

(l                                                                      ■    *71

Wr


Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul Cine este pentru?                     18 voturi

Cine este împotrivă?                 1 vot

Dacă se abține cineva?               6 abțineri

Cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă, cele al domnului coiișiljer Mihai Nicolescu Sava și 6 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Constantin'Popa, Ion Iancu, Carmen Dumitru, Emil Calotă, Teodor Avramescu, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul proiect de ordinea de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale”

Aș dori să se afișeze acest proiect de hotărâre deoarece în grupul operativ comisia 5 a revenit asupra unor modificări făcute. Propunerile le aveți afișate pe ecran.

Dacă nu sunt comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma afișată:

Cine este pentru?                  24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             2 abțineri

Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Mihai Nicolescu Sava și Constantin Popa, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A revenit în sală dl. Marius Mateescu.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul proiect de ordinea de zi: “Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul proiect de ordinea de zi: “Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe de necesitate”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul proiect de ordinea de zi: “Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de cinci unități locative cu destinația de locuințe de necesitate”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul proiect de ordinea de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Asociația „Vasarely Life Care”

Dacă sunt comentarii? Dl. Nicolescu Sava Mihai.

Dl. Mihai Nicolescu Sava

Aș avea o întrebare pentru inițiator, pentru dl. viceprimar: dacă mâine primiți 100 de cereri pentru repartizarea în aceste spații de la Vasarely, care vor fi cei 10 sau 15 care vor beneficia de acest serviciu din parte ASSC-ului?

Dl. viceprimar Cristian Dumitru

Până acum am avut centrul de la Boldești unde am avut un număr de 21 de locuri. Criteriile au fost cele sociale: lipsa locuinței și o stare a sănătății foarte precară iar cererile au fost aprobate în ordinea primirii lor.

Dl. Mihai Nicolescu Sava

Facem un exercițiu teoretic și presupunem că 60 de persoane au aceleași probleme și trebuie repartizate pe cele 10 locuri. Cum veți proceda?

Dl. viceprimar Cristian Dumitru

în cei 2 ani de când sunt eu viceprimar și până acum, din ceea ce am studiat în documentele respective nu au fost mai mult de 2, 3,4 cereri la un moment dat. Dacă vor apărea 60 de cereri înseamnă că este o problemă foarte gravă și atunci vom stabili măsurile care se impun.

Aceste locuri sunt numai pentru persoane cu un grad de handicap destul de mare sau persoane singure care nu mai au locuință, care nu au niciun fel de posibilitate de a se întreține singure, fiind internate în acest centru. Nu sunt niște condiții de hotel, sunt pur și simplu niște camere cu 2 persoane și se adresează acestor persoane care sunt în extremă dificultate. Dacă va fi un număr mai mare decât capacitatea pentru care poate funcționa vom vedea la momentul respectiv.

Dl. Mihai Nicolescu Sava

Propunerea mea este de a proroga acest proiect de hotărâre și de a abilita comisia de specialitate să creeze un punctaj în baza căruia să fie alese persoanele care să intre în

z.

t

\l


aceste spații și, în protocolul pe care trebuie să-l semneze Primăria cu această asociație


. r r

să fie inclus și un text în care comisia 5 de specialitate să avizele aceste cereri. -

Dna, dir. Brîndusa Constantin Pietraru

Criteriile sunt aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2011.

'■ ■' ♦                  i ■ S/

Dl. Mihai Nicolescu Sa va

Problema mea nu sut criteriile ci cum vor fi departajate aceste persoane? Dna, dir. Brîndusa Constantin Pietraru

Vor fi analizate în cadrul comisiei 5.

Dl. Mihai Nicolescu Sava

în acel protocol să se introducă o frază în care această comisie 5 să fie abilitată să verifice și să stabilească, în baza criteriilor existente, lista de priorități.

Dl. Valentin Marcu

Se va cuprinde în cadrul protocolului.

Dl. Ion Eparu

Pentru dna. Brîndușa Constantin am o întrebare: ați verificat cuantumul cheltuielilor solicitate de această fundație? Pentru că eu constat că, din punctul dumnealor de vedere se vor interna acolo numai oameni cu venituri de super bogați: 2100 lei când Guvernul nostru spune că de la 700 de lei suntem bogați?

Sunt extrem de contrariat de aceste cifre. Acolo vor sta numai oameni care au sau

obțin de la comunitate venituri de oameni super bogați.

Dna. Brîndusa Constantin Pietraru

Acordarea serviciilor va presupune din partea persoanelor asistate plata unei contribuții de 60% din valoarea veniturilor care depășesc 350 de lei, restul cheltuielilor de întreținere fiind suportate din bugetul ASSC.

DL viceprimar Cristian Dumitru

Prin acest proiect, cheltuielile pe persoană vor fi mai mici decât la ora actuală cu centrul de la Boldești pentru că acolo nu exista stipulată această contribuție din partea celui care se internează de 60% din suma pe care el o primește ca și pensie sau o altă indemnizație. La ora actuală noi suportăm toată valoarea respectivă de 2100 - 2200 de lei. în noul protocol cu Vasarely și cel internat susține 60% din ceea ce depășește 350 de lei. La acest număr mai primim și 1 loc gratuit.

Dna. Carmen Dumitru

Cred că este o neînțelegere: indiferent că este la Vasarely sau este la Boldești, pe noi Primărie tot atât ne costă. Eu țin minte că, în momentul când eram viceprimar, deși erau locuri libere din cele contractate cu municipiul Ploiești, Primăria nu avea bani să plătească la cazurile pe care dumneavoastră le instituționalizați.

Dl. viceprimar Cristian Dumitru

Nu se plătește în plus ci chiar facem o reducere, din ceea ce depășește 350 de lei persoana respectivă suportă 60%, sumele oricum vor fi mai mici de 2 lOOlei.

Dl. Mihai Nicolescu Sava

Propun ca în acest protocol, acolo unde spune că este responsabilitatea ASSC-ului de a stabili cine va intra sub incidența acestui proiect de hotărâre să fie trecut: cu avizul comisiei de specialitate nr. 5.

DL Valentin Marcu

Supun la vot propunerea d-lui Nicolescu:

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru propunerea de completare a protocolului a fost aprobată.

A revenit în sală dl. consilieri Gabriel Ionescu, 27 de consilieri prezenți.

*

Dl. Valentin Marcu

Dl. viceprimar dorește să intervină

DL viceprimar Cristian Dumitru

Vreau să mai fac o precizare: la ora actuală avem 2 sau 3 cazuri care sunt internate în spital și cei de la spital ne somează de vreo două luni de zile să-i luăm de acolo.

D1. Valentin Marcu

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost modificat de dl. Nicolescu:

Cine este pentru?             26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Lipsește din sală dl. Horghidan, 26 de consilieri prezenți.

DL Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

D1. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația Habitat for Humanity România a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Panselei nr. 5-7”

A revenit în sală dl. Horghidan, 27 de consilieri prezenți.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hptărâre: > Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?               -

<1


Dacă se abține cineva?             -                       ■<

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.V;

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Fundația Română pentru Ocrotirea Bătrânilor și Copiilor a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. G-ral Vasile Milea nr. 1, bl. A7, subsol”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Gheorghe Angelica Iuliana în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Nalbei nr. 2, bl. 20, sc. D, ap. 64, parter, prin edificarea unui balcon”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             5 abțineri

Cu 22 de voturi pentru și 5 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Constantin Popa, Carmen Dumitru, Ion Iancu și Emil Calotă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Piciu Florin și Piciu Virginia în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Iezerului nr. 3, bl. 171 A, sc. A, ap. 4, parter, prin edificarea unui balcon”

22 de voturi

5 abțineri

■'           '■ -r

J ' ' '                            •' S ' *

S •     ' ..?$      • J ' " f

. 'H '" . . ".. "

Cu 22 de voturi pentru și 5 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Constantin Popa, Carmen Dumitru, Ion Iancu și Emil Calotă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

(I


***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor terenuri către doamna Limboșeanu Mirela și domnul Limboșeanu Adrian Roberto în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str Splaiului nr. 8, bl. 3512, Ap. 2 parter, prin edificarea a două balcoane”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             5 abțineri

Cu 22 de voturi pentru și 5 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Constantin Popa, Carmen Dumitru, Ion Iancu și Emil Calotă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Burducea Ștefan și Burducea Rodica Mihaela în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Elevilor, nr. 1, bl. 55G, sc. G, ap. 1, parter, prin edificarea unui balcon”

Daca sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             5 abțineri

Cu 22 de voturi pentru și 5 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Constantin Popa, Carmen Dumitru, Ion Iancu și Emil Calotă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Purcăroiu Carlo Claudiu în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str. Cameliei nr. 24, bl. 114, sc. B, ap. 21, prin edificarea unui balcon”

■ \.

- %

Cu 22 de voturi pentru și 5 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ion Epafu, Constantin Popa, Carmen Dumitru, Ion Iancu și Emil Calotă, prcți^tul de IțdțăiaȚ# a fost aprobat.                                                                        x.....•          '

***

DI. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Petre Gabriel și Petre Mariana în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Cirezarilor nr. 3, bl. 25 C, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             5 abțineri

Cu 22 de voturi pentru și 5 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Constantin Popa, Carmen Dumitru, Ion Iancu și Emil Calotă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Țuțuianu Valeriu și Țuțuianu Daniela în vederea extinderii construcției proprietate personală situată în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 5, bl. 36C2, sc. A, ap. 29, parter, prin realizarea unei căi de acces (platformă orizontală și trepte de acces)”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             3 abțineri

Cu 24 de voturi pentru și 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Carmen Dumitru și Ion Iancu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de comodat nr. 238765/21.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Răducanu Margareta Camelia in vederea extinderii în spațiul cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17”

Cu 24 de voturi pentru și 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Iulian Bolocan, Ion Eparu și Gheorghe Sîrbu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. V alentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?               1 vot

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Mihai Nicolescu Sava, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor terenuri situate în Ploiești, B-dul Republicii, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             3 abțineri

Cu 24 de voturi pentru și 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Constantin Popa și Gabriel Ionescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind includerea unui teren în patrimoniul municipiului Ploiești si concesionarea directă a acestuia în vederea extinderii construcției existente”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             6 abțineri

Cu 21 de voturi pentru și 6 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Carmen Dumitru, Emil Calotă, Mihai Nicolescu Sava, Teodor Avramescu și Gabriel Ionescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/2011 privind aprobarea trecerii unei porțiuni în

suprafață de 1519,40 m.p. din terenul situat în incinta Grădiniței nrs l2 din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul dehotărâre

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


: *1.

b

l.l


(I


J               4

4

* \ i

,    .■/[' i

p

«

o.

f


’ 4

|P

l


***

DL Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 134/30.09.2004 referitor la repartizarea unor loturi de teren către tinerii sub 35 de ani în vederea construirii de locuințe proprietate personală”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

D1. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 73/2003 privind stabilirea unei cote părți din veniturile percepute cu titlu de chirie sau redevență de unitățile subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești”

Dacă sunt comenatrii? Dl. Popa vă rog!

DL Constantin Popa

Pe mine mă surprinde pentru că spune că pentru unii păstrăm 15 zile, pentru alții facem 25. Dacă tot vrem, să trecem 25 pentru toate unitățile din subordine. Propunerea mea este, dacă tot se dorește 25 de zile pentru RATP, să facem pentru toate unitățile pentru că nu trebuie să spunem că unul e copil de suflet și celălalt nu.

Propunerea mea este ca termenul să se mărească de la 15 zile la 25 de zile pentru toate unitățile.

DL Valentin Marcu

Din câte am înțeles este o solicitare a Curții de Conturi.

D1. Constantin Popa

A fost o solicitare de la RATP că nu poate să plătească la 15 zile, vrea 25 dar noi trebuie să fim echidistanți, propunem 25 pentru toate.

Dl. Radu Mateescu

Constat din nou că nu se citesc anexele la proiectele de hotărâre. La proiectul de hotărâre există o adresă din partea Drecției de Patrimoniu în care spune motivul pentru care se solicită aceste zile prevăzute în proiectul de hotărâre. Vă rog s-o citiți.

DL Valentin Marcu

Supun la vot propunerea d-lui. Popa:

Cine este pentru?               8 voturi

Cine este împotrivă?            14 voturi

Dacă se abține cineva?          5 abțineri

Cu 8 voturi pentru, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Constantin Popa, Ion Iancu, Carmen Dumitru, Emil Calotă, Teodor Avramescu, Mihai Nicolescu Sava și Gabriel Ionescu, 5 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Nicoleta Cătălina Bozianu, Iulian Teodorescu, Florin Sicoie, Adrian Lupu și Costel Horghidan, propunerea a fost respinsă.

*

Dl. Valentin Marcu

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     19 voturi

Cine este împotrivă?                 2 voturi

Dacă se abține cineva?               6 abțineri

Cu 19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu și Constantin Popa și 6 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Carmen Dumitru, Ion Iancu, Emil Calotă, Mihai Nicolescu Sava, Teodor Avramescu și Gabriel Ionescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

D1. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 175/2011”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat în vederea scoaterii din funcțiune”

Dacă sunt comentarii? Dl. Popa, vă rog!

DL Constantin Popa

La acest proiect solicitasem să văd anexa și nu am văzut-o.

DL Valentin Marcu

în materialele comunicate comisiilor de specialitate a fost inclusă și anexa.

DL Radu Mateescu

M “                                *1

i 1

/ . ■■ ’■ ■ \

/ V .b                   _                       1               S L

A


La mapa comisiei nr. 1 de la care am acest proiect de hotărâțe a fost prezentată și

această anexă și am prezentat-o la comisia 1.

Dl. Constantin Popa

\\          J ■

Propun prorogarea proiectului de hotărâre până vom analizâ^pexa

Dl. Valentin Marcu

l(l

%


A

Supun la vot propunerea de prorogare a proiectului de hotărâre

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

8 voturi

19 voturi

Cu 8 voturi pentru, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Ion Iancu, Constantin Popa, Carmen Dumitru, Emil Calotă, Mihai Nicolescu Sava, Teodor Avramescu și Gabriel Ionescu și 19 voturi împotrivă, propunerea de prorogare a fost respinsă.


*

Dl. Valentin Marcu

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

19 voturi

1 vot

7 abțineri.

Cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Constantin Popa și 7 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Ion Iancu, Carmen Dumitru, Emil Calotă, Mihai Nicolescu Sava, Teodor Avramescu și Gabriel Ionescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind dreptul de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, B-dul Independentei nr. 27”

Dl. Gabriel Ionescu

Aș dori o lămurire: despre ce este vorba în acest proiect? Dl. Valentin Marcu

Proprietarul clădirii a înaintat Ministerului Culturii și municipiului Ploiești ca titulari ai dreptului de preemțiune intenția sa de a vinde acest imobil. Ministerul Culturii nu și-a exercitat dreptul de preemțiune iar consiliul local trebuie să-și manifeste acest drept de preemțiune, dacă și-l exercită sau nu. Este obligația legală a vânzătorului de a ne solicita manifestarea acestui drept de preemțiune și comisia de patrimoniu a discutat problema iar acum este supusă atenției consiliului local.

Dl. Emil Calotă

Propunerea inițiatorului este să-l exercităm sau nu, având în vedere că este obligație formală prevăzută de lege?

Dl. Valentin Marcu

Comisia 2 a dat aviz negativ acestui drept de preemțiune, propunerea de neexercitare a dreptului de preemțiune.

Dl. Florin Sicoie

Este o procedură pentru imobile monument istoric de clasă B și acesta fiind de clasă A a trebuit aviz direct de la Ministerul Culturii, este o formalitate de a se transmite dreptul de preemțiune autorităților locale și nu cred că este cazul să exercităm dreptul de preemțiune, dacă ar trebui exercitat undeva era la Casa Căsătoriilor. Aceasta nu este o clădire utilizabilă pentru municipiu.

Dl. Valentin Marcu

Supun la vot proiectul de hotărâre în sensul neexercitării dreptului de preemțiune: Cine este pentru?                       27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                       27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru achiziționarea a 50 de autobuze urbane noi pentru Regia Autonoma de Transport Public Ploiești”

Dacă sunt comentarii? Dl. Popa vă rog!

Dl. Constantin Popa

Aș avea o întrebare: eu știu că am mai aprobat un caiet de sarcini. Dacă ar fi să aprobăm acum altul ar trebui să-l vedem. Dacă avem ceva modificat la cel inițial ar trebui să-l vedem ca să știm ce votăm.

Dl. Valentin Marcu

Este prima dată când se supune la vot în consiliul local, luna trecută a fost retras de pe ordinea de zi.

Dl. Contantin Popa

Ar fi trebuit să-1 avem în mape ca să știm ce votăm.

Dl. Valentin Marcu

Proiectul a fost pe site de săptămâna trecută și cu vreo 5 luni de zile înainte.

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?                19 voturi

«•

1 vot

7 abțineri


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Emil Calotă și 7 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Constantin Popa, Ion Iancu, Carmen Dumitru, Mihai Nicolescu Sava, Teodor Avramescu și Gabril Ionescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind organizarea de licitații publice în vederea închirierii unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești”

Dacă sunt comentarii? Dl. Popa vă rog.

Dl. Constantin Popa

Aș dori să atenționez că undeva în expunerea de motive se face mențiunea că se aprobă licitații cu strigare iar în proiectul de hotărâre scrie: licitații publice. Ar trebui să trecem și în proiectul de hotărâre dacă vrem licitații cu strigare. Dacă nu, atunci modificăm expunerea de motive.

Dna. Secretar Pana Cristina Iacob

Se aprobă organizarea de licitație publică în vederea închirierii, nu mai este necesar să prevedem și altceva în proiectul de hotărâre.

Dl. Constantin Popa

Atunci solicitarea mea este să le punem de acord pe cele două să știm care este forma finală.

Dl. Ion Eparu

Revin cu o rugăminte pe care am mai avut-o și am facut-o publică și anume că ar trebui să încetăm cu închirierea acestor spații excedentare atunci când este vorba de spații mari pentru că la nivelul orașului nostru știm foarte bine că este o criză acută de spații de învățământ. Constat că dăm la un colegiu 769mp pentru învățământ particular. Cu alte cuvinte, noi nu putem să utilizăm pentru a face o grădiniță sau creșă dar îl dăm pentru învățământ particular.

înțeleg acolo unde dăm suprafețe mici pentru un chioșc solicitate de conducerea școlii dar cu aceste suprafețe mari urmează să ne confruntăm cât de curând cu lipsa spațiilor necesare amenajării unor astfel de activități. 769mp este o suprafață imensă în care noi am putea să organizăm spații de învățământ.

Dl. Valentin Marcu

Să înțeleg că doriți eliminarea punctului 3?

Dl. Ion Eparu

Da.

Dna. Mădălina Crăciun

Este vorba de o solictare din partea Colegiului Tehnic Elie Radu pentru o facultate particulară. Acolo a funcționat și până acum Facultatea Regina Maria, este

vorba de un cămin în cadrul liceului și spațiul nu poate fi amenajat pentru grădiniță decât prin demolare și construire.

Dl. Ion Eparu

Nu numai că îmi mențin punctul de vedere dar consider că intervenția d-nei. Mădălina Crăciun nu și-a avut rostul.

Dl. Valentin Marcu

Supun la vot propunerea d-lui consilier Ion Eparu:

Cine este pentru?                8 voturi

Cine este împortivă?              13 voturi

Dacă se abține cineva?           6 abțineri

Cu 8 voturi pentru, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Ion Iancu, Carmen Dumitru, Emil Calotă, Constantin Popa, Mihai Nicolescu Sava, Teodor Avrmescu și Gabriel Ionescu și 6 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Cristian Dumitru, Cătălina Nicoleta Bozianu, Iulian Teodorescu, Florin Sicoie, Adrian Lupu și Marilena Stanciu, propunerea d-lui. Eparu nu a fost aprobată.

Dl. Valentin Marcu

Supun la vot proiectul de hotărâre în forma inițială: Cine este pentru?                   19 voturi

Cine este împotrivă?                5 voturi

Dacă se abține cineva?              3 abțineri

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?


Cu 19 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Constantin Popa, Ion Iancu, Emil Calotă, Mihai Nicolescu Sava și 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Carmen Dumitru, Teodor Avramescu și Gabriel Ionescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***


Ploiești-Vest, inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifîce-excelență în afaceri pentru tinerii întreprinzători” și a cheltuielilor

implementarea proiectului”

Dacă sunt comentarii? Dl. Popa aveți cuvântul.

Dl. Constantin Popa

Ca să nu fiu înțeles greșit de dl. Primar care precis o să spună că sunt împotriva unor studii de fezabilitate, eu la acest proiect o să mă abțin pentru că mi-e rușine să votez a nu știu câta rectificare la acest studiu de fezabilitate. Cred că mai repede ar trebui să rectificăm lista firmelor care întocmesc astfel de proiecte, cred că ar fi mult mai oportun pentru consiliul local.

/;; v

’' ■■<.:)

: f'< ■

4

Dl. Valentin Marcu                                   x

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot proiectul de hotărârea. Cine este pentru?                  19 voturi

Cine este împotrivă?              2 voturi

Dacă se abține cineva?             6 abțineri

Cu 19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu și Emil Calotă și 6 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Constantin Popa, Ion Iancu, Carmen Dumitru, Mihai Nicolescu Sava, Teodor Avramescu și Gabriel Ionescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare destinație din zonă căi de comunicații rutiere în zonă locuințe cu regim mic de înălțime, ridicare restricție de construire în intersecție, modificare regim de aliniere” str. Pompierilor nr. IA, Ploiești”

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                    23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?               4 abțineri

Cu 23 de voturi pentru și 4 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Mihai Nicolescu Sava, Carmen Dumitru și Teodor Avramescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare destinație din zonă industrie nepoluantă în zonă instituții și servicii/comerț, stabilire indicatori urbanistici, regim de aliniere” str. Poligonului nr. 2, Ploiești”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru ?             26 de voturi

Cine este împotrivă ?

Dacă se abține cineva?         1 abținere

Cu 26 de voturi pentru și 1 abținere cea a domnului consilier Ion Eparu, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

* **

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiilor de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de

investiție: “Modernizare strada Furnica” “Amenajare strada Splaiului intre ‘strada Dragos Vodă si strada Negru Vodă”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           1 abținere

Cu 26 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Mihai Nicolescu Sava, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: “Modernizare strada PIELARI (tronson cuprins intre strada A. Vlahuta si strada Carpenului)”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

26 de voturi

Dacă se abține cineva?           1 abținere

Cu 26 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Mihai Nicolescu Sava, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

La punctul diverse avem o persoană care dorește să ia cuvântul. Supun la vot dacă sunteți de acord să dăm cuvântul d-nei. Teodoru:

Cine este pentru?                  27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, dna Teodoru are cuvântul.

Dna. Mihaela Teodoru

Bună ziua! Mă numesc Mihaela Teodoru, sunt membră a Organizației de Protecția Animalelor Ploiești.

O să vă fac o sinteză a materialului pe care îl aveți în față.

După abordarea tuturor metodelor legale de a vă atrage atenția mă aflu astăzi în fața dumneavoastră fără niciun răspuns. Este vorba de problema câinilor din stradă. Nu s-a întreprins nimic pentru a reduce numărul acestor câini din stradă. In afară de cele 4 încercări timide de sterilizare câte o lună cu ajutorul fundației Fier Fotten nu s-a mai petrecut nimic în acest oraș. Câinii zburdă printre noi împreună cu serviciul de gestionare a câinilor comunitari.

Vin acum să vă propun, pentru că s-au cheltuit bani necuantificați pentru susținerea acestui serviciu de gestionare a câinilor comunitari înființat în anul 2001. In momentul de față aspectul străzii denotă ineficiența acestui serviciu.

Z'' ,/ • f / • ■   '. z

/:

H *

J

: 7 •>

1 ;<•

a


J.

1


(I


-V


• ’r /


Noi vă propunem ca acest serviciu să fie reorganizat prin extemalizare, separare totală de APMCS cu care nu are nicio legătură partea de rezolvare, a unei prbbleme devenită socială cu partea de divertisment și preluarea de către oi^nizația" noastră a administrației acestui serviciu. Această reorganizare s-a petrecut în Brașov, în Oradea, la Târgu Jiu, la Lugoj. Avem deja experiența acestor orașe care au reușit să nu mai aibă câinii pe stradă și să reprezinte o problemă.

Dl. Emil Calotă

Eu v-aș propune să mai stăm puțin și să reflectăm pentru că problema pe care o ridică dna. Teodoru nu e deloc de genul de a o reflecta și de a o trimite la „Paștele cailor”. Eu v-aș propune să-i dăm credit acestei propuneri și să insărcinăm din executiv niște oameni responsabili să ne prezinte un punct de vedere la ședința următoare, fie eventual dacă dintre noi iubitorii de animale preocupați de această reală problemă a orașului să stabilim o comisie care să analizeze propunerile. Până la urmă este vorba de o societate de parteneriat și vă amintesc că o primă rezolvare s-a făcut tot printr-un parteneriat din acesta public privat. Prin cartiere dacă mergeți veți vedea că s-au înmulțit câinii fără stăpân. Pe lista problemelor ploieștenilor apare în primele 5 urgențe.

Haideți să delegăm, pentru că serviciul specializat este ușor desconsiderat de petenta noastră, în altă zonă a executivului niște oameni serioși care să ne prezinte un punct de vedere la ședința următoare.

Dl. Valentin Marcu

Vom face această propunere executivului ținând cont și de modificările legislative în acest sens.

Dl. Emil Calotă

Până la ședința următoare să ne prezinte un punct de vedere strict legat de problema ridicată de dna. Teodoru.

Dl. Radu Mateescu

Aș vrea să vă propun ca în comisiile din care facem parte să se studieze acest document pe care nu am avut timp să-l studiem acum și la ședința următoare sau când apare și punctul de vedere al executivului, să ne spunem și noi punctul de vedere.

Dl. Adrian Lupu

Atunci când un sistem nu își dovedește competența, extemalizarea componentei este corectă și vă propun că ne gândim serios la problema aceasta.

în al doilea rând, vă mulțumesc pentru rapiditatea cu care i-ați adus pe domnii directori de școli și licee dar, în egală măsură vă amintesc că în urma uneia dintre interpelările mele de data trecută ar fi trebuit să avem în sală astăzi, factorii implicați în cuntifîcare poluării mediului. Vă amintesc că acest lucru trebuia făcut.

DL Valentin Marcu

Au fost invitați.

Dl. Adrian Lupu

Cel puțin ar fi trebuit să ne comunicați acest lucru.

Dl. Marius Mateescu

Este clar că propunerea doamnei este fezabilă, cred că toți subscriem la această propunere, să vedem ce ne va rezerva noua legislație în legătură cu protecția animalelor. în acel moment, consiliul local, la propunerea executivului va forma o comisie în care, pe legea nouă apărută, vom analiza această posibilitate de extemalizare a serviciului pentru protecția câinilor.

Dl. Valentin Marcu

Acestea fiind punctele înscrise pe ordinea de zi, declar ședința închisă.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, f

// 'O’* /A / /

, r

r

  • I     c

1

  • II     t

u. ■

I

X f


Valentih Marcu
, b

V

>•


b.


.....- ? 4

:.....n

b ■

■ ■; i

b t

: ’ I

b

. . I

‘l

r •

f

. /


b

1.


t.


4

1,