Proces verbal din 31.08.2011

Proces verbal din 31 august 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 31 august 2011

La ședință au participat un număr de 23 de consilieri din 27 în funcție, absenți fiind domnii consilieri: Nicolescu Sava Mihail, Sicoie Florin, Lupu Adrian și Șuga Nicolae.

La ședință au mai participat:

Doamna Bozianu Cătălina Nicoleta

Domnul Dumitru Cristian

Doamna Iacob Oana Cristina

 • - Viceprimar

 • - Viceprimar

 • - Secretar


***

Ședința a fost condusă de domnul consilier Teodorescu Iulian.

Dl Teodorescu Iulian

Bună ziua! Bine ați venit la ședința Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Așa cum s-a publicat prin convocarea nr. 3185 a municipiului Ploiești, este o ședință ordinară.

Z\

In sală se află conducătorii instituțiilor și societăților din subordinea consiliului local și, de asemenea, printre noi se află și dl. senator Iulian Bădescu.

Ordinea de zi cuprinsă în dispoziția 3185a fost modificată și am să vă rog să luați act de propunerile inițiatorilor. în primul rând, s-au retras de pe ordinea de zi următoarele proiecte:

 • - nr. 19 „Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune către S.C. “Hale si Piețe” S.A., aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 85/2008, modificata si completata -inițiat de consilierii Adrian Lupu și Gheorghe Sîrbu

 • - nr. 20 „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor terenuri către doamna Limboșeanu Mirela și domnul Limboșeanu Adrian Roberto în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str Splaiului nr. 8, bl. 3512, Ap. 2 parter, prin edificarea a două balcoane - inițiat de viceprimafJjfiștian Dumitru și de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan și Iulian Boloc^g»^

- nr. 21: „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Burducea Ștefan și Burducea Rodica Mihaela în vederea extinderii af)ai^ana€htului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Elevilor, nr. 1, bl. 55G, sfeGy^ap. 1, parter, prin edificarea unui balcon— inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan și Iulian Bolocan.

- nr. 22 „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Purcăroiu Carlo Claudiu în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str. Cameliei nr. 24, bl. 114, se. B, ap. 21, prin edificarea unui balcon —inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan și Iulian Bolocan.

- nr. 23 “Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor terenuri situate în Ploiești, B-dul Republicii, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan și Iulian Bolocan

 • - nr. 24 „Proiect de hotărâre privind includerea terenului situat în Ploiești, str. Corlătești, în suprafață de 484 mp în domeniul public al municipiului Ploiești și atribuirea acestuia în folosință gratuită Parohiei “Adormirea Maicii Domnului” -inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan și Iulian Bolocan.

 • - nr. 25 „Proiect de hotărâre privind includerea unor imobile în patrimoniul municipiului Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan și Iulian Bolocan.

 • - nr. 26 „Proiect de hotărâre privind includerea unui teren în patrimoniul municipiului Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan și Iulian Bolocan.

 • - nr. 27 „Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan și Iulian Bolocan.

 • - nr. 28 „Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe -inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan și Iulian Bolocan.

 • - nr. 29 „Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinația de grădiniță - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

 • - nr. 30 „Proiect de hotărâre privind organizarea de licitații publice în vederea închirierii unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de

învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești - inițiat de viceprimar Cătălina Nicoleta Bozianu.                                >J

- nr. 34 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic zae Detaliu "Ridicare restricție de construire pentru construcție cofetărie - pizzerie S+P+2E ’(fară spații de producție)’ Str. I. L. Caragiale nr. 1, Ploiești - inițiat de consilierii Adina Gheorghe, Carmen Dumitru, Gheorghe Popa, Gabriel lonescu, Florin Sicoie, Costel Horghidan și Marius Mateescu.

De asemenea, se propune introducerea pe ordinea de zi a două noi proiecte:

 • - Proiect de hotărâre privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012 - inițiat de primar Andrei Li viu Volosevici.

 • - Proiect de hotarare privind asocierea intre Spitalul Municipal Ploiești si Centrul Medical ASTRAMED-IMMAGE S.R.L. - initiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Punctul aflat la nr. 27 pe ordinea de zi va trece la nr. 13 înaintea proiectului de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli a municipiului Ploiești.

Supun la vot cine este de acord cu această schimbare de poziție a proiectului de la nr. 27 la nr. 12:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru punctul 27 de pe ordinea de zi va trece înaintea punctului 13.

*

Dl. Iulian Teodorescu

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi :” Proiect de hotărâre privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012”:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

Dl. Iulian Teodorescu

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a: „Proiect de hotarare privind asocierea intre Spitalul Municipal Ploiești si Centrul Medical ASTRAMED-IMMAGE S.R.L.:

Cine este pentru?             23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus *

Dl. Iulian Teodorescu

Dacă mai sunt intervenții referitoare la ordinea de zi? dlHjfoftâî

Dl. Popa Constantin

Aș face propunerea ca proiectul nr. 14 să treacă înaintea proiectului nr. 13 pe vechea numerotație fiind vorba de rectificarea bugetului la RASP care are influențe asupra rectificării bugetului municipiului Ploiești.

Dl. Iulian Teodorescu

Supun la vot propunerea d-lui. Popa, aceea ca proiectul nr. 14 să fie votat înaintea proiectului nr. 13 de pe ordinea de zi:

Cine este pentru?             23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, propunerea d-lui consilier Popa a fost aprobată.

*

Dl. Iulian Teodorescu

Supun la vot ordinea de zi cu modificările anunțate:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

***

Dl. Iulian Teodorescu

Primul punct pe ordinea de zi: „Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 27 iulie 2011.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun votului proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?            23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

***

Dl. Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 01 august 2011.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot procesul verbal:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

22 de voturi

1 abținere.


Cu 22 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului procesul verabl a fost aprobat.

Dl. Emil Calotă

Nu am participat la această ședință și de aceea m-am abținut.

***


Dl. Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 12 august 2011.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot procesul verbal:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

19 voturi

4 abțineri.

Cu 19 voturi pentru și 4 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Cristian Dumitru, Carmen Dumitru, Emil Calotă și Ion Iancu, procesul verbal a fost aprobat.

***

Dl. Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: întrebări și interpelări”. Cine se înscrie la cuvânt? Dl. Eparu și dl. Popa se înscriu la cuvânt.

Dl. Ion Eparu

Mulțumesc d-le președinte.

Am să rețin atenția cu 3 probleme: prima dintre ele este o rugăminte pe care voiam să i-o adresez d-lui Dan Ioniță, nu știu dacă este în sală. Rugămintea este dacă este posibil să faceți niște eforturi, implicit financiare - pentru că am văzut că oricum aveți o rectificare pozitivă consistentă - să stopați atacul de ultimă oră asupra orașului, a omidei păroase. Acum este cel de-al doilea atac care depășește limitele normale. Am mai trăit fenomenul acesta, din păcate, anul trecut, în primăvară am reușit să-l stopăm cumva. Poate facem eforturi să stopăm acest fenomen care este un adevărat flagel.

A doua interpelare este către dl. dir. Radu Popescu care este în concediu înțeleg: este o chestiune care ar putea să pară ilară la un moment dat dar este foarte serioasă. Mă aflam în cursul dimineții la volanul mașinii, radioul mergea pe România Actualități unde există diverse emisiuni de divertisment cu acordare de premii și a sunat să răspundă la o întrebare dl. Dorel (o fi glumă, n-o fi glumă, o fi din reclamă sau nu). Dl. Dorel asculta Radio România Actualități în timp ce conducea un tramvai în Ploiești. La întrebarea relativ curioasă a realizatoarei a spus că este spre sfârșitul cursei. Cu alte cuvinte, spre sfârșitul cursei, dl. Dorel putea să-și permită să sune de pe telefon la un concurs la un post național.

Mie mi se pare că lucrurile au luat o întorsătură cu totul și cu totul neplăctuă în ceea ce privește comportamentul unora din angajații regiei, astfel încât, aș ruga responsabilii regiei să facă prelucrările necesare pentru că, dacă cineva își permite să vorbească la telefon în timp ce conduce propria mașină, atunci când conduci un mijloc de transport în comun, lucrurile nu mai sunt așa.


Este bine să-i transmită felicitări, a știut consume premiul în timp ce conduce. Este v lipsește, să se apuce să citească în timp ce identificat, așa s-a recomandat la radio: Dorel telefoane în timp ce conduce tramvaiul.

A treia chestiune este pentru dl. Primar care a făcut destul de mult zgomot în jurul unei acțiuni pe care și-a scris marca „Volosevici”, aceea de a recolta niște carote din străzile asfaltate anterior mandatului domniei sale dar, în același timp a recoltat și carote din străzile asfaltate după 2008 încoace. Rezultatele publice au fost făcute numai pentru prima categorie de carote și este într-un anonimat total rezultatul pentru cea de-a doua categorie. L-aș ruga să facă publice și rezultatele pentru cea de-a doua categorie de carote, cele selectate din străzile asfaltate de după 2008, să ne spună cum au fost rezultatele.

DL Iulian Teodorescu

Din partea SGU dacă este cineva să răspundă?

DL Cristian Ionescu SGU

în fiecare zi cei trei șefi de sectoare pe sectoarele Nord, Centru și Vest urmăresc acest fenomen. Deja a început această acțiune de mai bine de două săptămâni în locurile unde s-au depistat.

DL Iulian Teodorescu

Deci, sunt fonduri.

DL Cristian Ionescu SGU

Da, sunt.

DL Constantin Popa

Aș avea trei intervenții scurte: prima se referă la faptul că în municipiul Ploiești, în diverse zone apare un domn Cristian care se recomandă ca fiind reprezentant al firmei Intergroup București și discută cu administratorii și președinții de asociații pentru a-i convinge să execute anveloparea blocurilor. Mai mult decât atât, spune că dumnealor, chiar dacă au blocul anvelopat și reabilitat, o să dea jos tot și o să le facă dumnealor o lucrare mult mai bună, mai ales că se face pe fonduri europene.

întreb: avem vreun proiect în care am accesat fonduri europene ca să facem anveloparea?

Cunoaște cineva această persoană care face intervenții și în numele consiliului local, pentru că le spune că este o aprobare a consiliului local?

Cumva acest domn Cristian care este din partea firmei Intergroup și care spune că va face și anveloparea propriu-zisă cu 12 echipe, le face cumva în contul banilor pe care i-am plătit, acele 2 milioane și jumătate de euro sau mai avem niște fonduri cumva, dumnealor au licitat și noi nu știm, această lucrare?

A doua problemă la care vă rog să-mi răspundeți este: am văzut în presă un mesaj în care spune că pe o zonă din terenul pe care se va construi Parcul Municipal Vest există un litigiu. Este adevărată această informație?

A treia problemă este și o rugăminte: dacă se poate, din partea Direcției Economice, aș dori o situație a plății datoriilor către Dalkia, în ce stadiu suntem la ora


z <

actuală cu plata datoriilor către Dalkia, datoriile vechi și datoriile cUfeâte prțvind ciitruA-ntici 1q r*ă1rhirQ                                                                      ! ' —j    .              J"

.6* ‘/

OZ'subvenția la căldură.

DL Iulian Teodorescu

Mulțumim. Veți primi răspunsul în scris la toate întrebările.

DL Constantin Popa

Rugămintea mea ar fi că, dacă îl primesc în scris să-l primesc la obiect nu ca cele de până acum la care eu întreb una și mi se răspunde altceva.

DL Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnului Manta Ion - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

înțeleg că suma propusă a se acorda este de 30.000 lei.

Dacă sunt întrebări sau discuții pe această temă? Dacă nu sunt, supun votului:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești pe anul 2011 - inițiat de viceprimar Cătălina Nicoleta Bozianu și de consilierii Radu Mateescu și Gheorghe Sîrbu.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt supun votului proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2011 -inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Radu Mateescu și Gheorghe Sîrbu.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt supun votului proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Iulian Teodorescu


Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Sîrbu Gheorghe, Radu Mateescu și Ion Iancu.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt supun votului proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului „Toma Car agili,, Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici și de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu și Constantin Popa.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt supun votului proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici și de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Constantin Popa și Ion Iancu.

H&ca. sunt intervenții? Dl. Popa, aveți cuvântul.

DL Constantin Popa

Aș dori la lista de influențe, în anexă la total cheltuieli acele influențe sunt negative, deci avem o diminuare pe venituri de 500 și trebuie să avem o diminuarea și pe cheltuieli de 500. Rog să se facă modificarea.

DL Iulian Teodorescu

Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu sunt supun votului proiectul de hotărâre: Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Iulian Teodorescu


Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu și Gheorghe Sîrbu.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt supun votului proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr, 307/2010 privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 172.000mii lei (40,000 Euro) modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr, 53/2011 — inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt intervenții? Dl. Popa, aveți cuvântul.

DL Constantin Popa

Mulțumesc d-le. președinte. Aceeași întrebare am pus-o și la grupul operativ și nu am primit un răspuns. Care este rolul acestei rectificări atâta timp cât acest credit nu este accesibil în 2011 ?

Dna, dir. Cristina Vlaicu

Este vorba de proiectul „Cireșarii” pentru care am primit aprobare de la Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale, hotărârea nr. 2039 care autorizează trageri pe anul 2011 în sumă de 500.000euro.

Dl. Constantin Popa

Acolo este o majorare a poziției: achiziționarea a 50 de autobuze transport urban.

Dna, dir. Cristina Vlaicu

S-a diminuat la stadionul Ilie Oană din 14 milioane euro s-a diminuat cu âmilioane euro aceasta fiind suma necesară pentru stadion.

DL Constantin Popa

întrebarea este: de ce dăm 5milioane de euro pentru achiziționare autobuze acum, în 2011 dacă acest credit nu este accesibil în 2011 pentru a cumpăra autobuze?

Dna, dir. Cristian Vlaicu

S-a diminuat pentru Stadionul „Ilie Oană” cu suma de aceasta este suma necesară acoperirii cheltuielilor și atunci a tre suma de 40 milioane de euro.

DI. Gheorghe Sîrbu


Noi am aprobat tragerea de 5 milioane de euro aprobați vedere că anul trecut am tras mai puțin decât să-i ținem degeaba îi dăm pentru autobuze.

D1. viceprimar Cristian Dumitru

Pentru acordarea întregului credit trebuie să aibă în spate o listă de investiții care cuprinde toate celelalte proiecte care sunt prezentate acum. Pentru anul 2011, singurii bani care vor putea fi trași sunt cei de la proiectul „Cireșarii” și în spatele creditului respectiv trebuie să fie anexa prognozată pentru toată valoarea respectivă, adică de 40milioane de euro.

Dl. Iulian Teodorescu

Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                16 voturi

Cine este împotrivă?             2 voturi

Dacă se abține cineva?           5 abțineri

Cu 16 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu și Emil Calotă și 5 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Carmen Dumitru, Ion Iancu, Constantin Popa, Gabriel Ionescu și Teodor Avramescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local „Realizarea drumului de acces către Parcul Municipal Ploiești Vest” — inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Valentin Mar cu, Constantin Popa, Costel Horghidan și Iulian Bolocan.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun votului:

Cine este pentru?                  23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - inițiat de viceprimar Cătălina Nicoleta Bozianu și de consilierii Ion Iancu, Constantin Popa, Gheorghe Sîrbu și Radu Mateescu.


Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun votului:

Cine este pentru?                  23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobai.

Dl, Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2011 - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

D1. Ion Eparu

Din câte mi s-a explicat ieri la grupul operativ sunt 4 poziții cu modificări de fonduri. Una dintre poziții privește Societatea de Gospodărire Urbană și este cea mai consistentă. Nu mai este niciun fel de mirare, sunt 2 milioane de lei. Este normal să ne întrebăm de unde sunt luați acești bani pentru că știm cu toții că la începutul anului am conceput un buget de austeritate în condiții destul de dificile și iată că ne trezim acum că Societatea de Gospodărire Urbană primește suplimentar 20 miliarde de lei vechi, 2 milioane de lei noi.

Problema însă nu este numai aceasta și întrebarea pe care o pun este aceasta: se acordă acești bani pentru servicii deja prestate sau pentru servicii ce urmează a fi prestate? Totuși, SGU este o societate comercială și primește pe bandă rulantă bani de la primărie și este bine să știm dacă serviciile au fost deja executate sau urmează să fie executate și dacă da, poate ni se spune și despre ce servicii este vorba.

Dna, dir. Cristina Vlaicu

Este vorba de servicii care urmează să fie prestate în baza contractului de delegare de servicii.

DL Ion Eparu

Ne puteți spune care?

DL Cristian Ionescu SGU

Conform contractului de delegare sunt acțiuni de parcări cu pavele inierbate în municipiul Ploiești, avem acțiuni de pregătire pentru asfaltare a aleilor de la bloc, trebuie să pregătim și proiectul pentru Aleeea Vlăsiei, pentru proiectul care se va executa la noul parc care se va face. Sunt bani pe care i-am cerut, i-am justificat.

DL Iulian Teodorescu

Dacă nu mai ssunt intervenții, supun votului proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?        7 abțineri

Cu 16 voturi pentru și 7 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Carmen Dumitru, Emil Calotă, Ion Iancu, Constantin Popa, Gabriel Ionescu și Teodor Avramescu proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***D1. Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre

contractelor și a tarifelor ce vor fi practicate pentru desfășurarelVAtârvității de salubrizare în Municipiul Ploiești - inițiat de consilierii Gheorghe Sîrbu, Iulian Teodorescu, Valentin Sava și Adrian Lupu.

DL Ion Eparu

Eu personal nu voi vota acest proiect de hotărâre și vreau să și explic de ce. Am cel puțin două motivații importante: prima se referă la faptul că licitația pentru câștigarea acestui serviciu este în instanță după câte știm noi și, ca atare după opinia mea nu cred că este deloc în regulă să îi permitem d-lui primar să semneze niște contracte până când nu va exista o hotărâre definitivă.

Am înțeles de la dna secretar ieri la gupul operativ că nu ar fi un impediment din punct de vedere al legalității. Totuși, eu rămân la opinia mea.

Al doilea motiv pentru care nu pot să votez niciodată acest proiect de hotărâre este neseriozitatea cu care se elaborează orice proiect de hotărâre care privește această societate de la venirea ei în Ploiești.

Ca să exemplific am să vă dau două cifre din lista de prețuri ce urmează a fi practicate, în anexa 1: la poziția 18 - curațat zăpadă de pe trotuare 5,61ei/1000mp; la poziția 20 - curățat zăpadă manual, nu de pe trotuare, 2401ei/1000mp. Ca să fie exemplele cât se poate de edificatoare, la poziția 22 - spart gheața manual, pe lOOOmp este 667 lei, adică un salariu întreg al unui muncitor.

Este ca și cum cheltuielile acestei firme, pentru a sparge gheața pe suprafața unui teren de handbal lucrează 1 lună de zile un lucrător. în vechea ofertă de prețuri era vorba de vreo 38 de lei/lOOOmp.

Să fie oare aceasta urmare a intervenției făcute de colegul meu dl. Popa cu privire la prețurile pe care ni le-a solicitat SGU la aprobare, acolo unde spartul gheței se ridica la această sumă de peste 6001ei/1000mp?

în orice caz, exemplele acestea mă fac pe mine să cred în continuare că, pentru municipiul Ploiești firma aceasta este o firmă care ne-a adus mai multe deservicii decât servicii.

Un al treilea motiv este acela legat de faptul că semnarea acestor contracte cu aceeași firmă pe cele două așa zise zone - A și B încalcă spiritul caietului de sarcini dacă nu cumva încalcă și legea. Eu sunt unul dintre cei care în comisia care a elaborat caietul de sarcini am insistat pentru a păstra orașul în ansamblul său iar colegii mei au insistat pentru două zone diferite, cu operatori diferiți pentru a se crea concurență.

Am ajuns astăzi în situația în care cele două sectoare sunt câștigate de același operator, se face același contract, aceleași prețuri. Nu este nimic rău în opinia mea din acest punct de vedere dar se încalcă ceea ce am hotărât noi în caietul de sarcini.

DL Constantin Popa

O parte din problemele pe care voiam să le ridic și eu le-a expus și dl. profesor Eparu. Totuși aș mai face o completare la această anexă privind tarifele și aș pune o

întrebare directă către comisia de licitație: dumnealor au avut în vedere vreun deviz sau mod de determinare a prețurilor?                                          .k $

Dacă ne ducem în Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 201 fe.tot Rosalul a venit cu un tarif la curățat zăpada manual de 46,38, acum vine cu uri tarif de 240,32 deci, de 5 ori mai mare. La încărcat și transportat zăpada, de la 5,85 la 69,3 de 12 ori mai mare, la spart gheața manual este 667 față de 27,79 de 24 de ori mai mare. Probabil că nu știm noi și indicele de inflație a fost atât de mare? Care sunt noutățile, ce a apărut în plus în consumurile unei socități în decurs de jumătate de an ca să putem să acceptăm această diferență de preț. Când au fost prețurile incorect justificate, în ianuarie sau în august?

DL Nicolae Alecsandri

Trebuie să vă spun că ceea ce avem azi în atenția consiliului local, adică validarea celor două contracte care derivă dintr-o procedură de licitație a îndeplinit cerința ANRSC-ului care expres cere ca autoritatea locală să valideze atât contractele cât și tarifele ieșite dintr-o procedură de licitație.

z\

In ceea ce privește procedura de licitație nu cred că este cazul să vorbim despre ea, a fost validată de CNSC, a fost contestată de părțile interesate și se află în altă fază de contestare dar conform OG 34/2006 contractul poate fi încheiat în momentul în care CNSC a respins definitiv și irevocabil toate contestațiile depuse de ceilalți participanți, lucru care s-a întâmplat. Acest lucru s-a întâmplat: avem o soluționare definitivă și irevocabilă a contestațiilor.

în ceea ce privește partea de instanță, OG 34/2006 spune că până la soluționarea fazei de instanță, autoritatea locală poate încheia contractele, lucru care l-am și supus dezbaterii consiliului local.

în ceea ce privește prezentarea problemelor din oferta depusă de Rosal, ea nu poate fi făcută unilateral și ar trebui făcută prin comparație cu celelalte oferte depuse la procedura de licitație și atunci ați vedea că sunt prețuri comparabile. Bineînțeles că nu mai sunt prețuri comparabile cu cele de anul trecut dar este o licitație, fiecare vine și cere și intră într-o competiție cu celălalt.

DI. Constantin Popa

Dacă dumneavoastră spuneți că sunt prețuri comparabile, din câte s-a discutat și s-a auzit și în presă, prețurile comparabile au fost în sens invers, adică Rosalul a avut tarife mai mari și Veolia avut tarife mai mici.

Dl. Nicolae Alecsandri

Eu personal sunt salariat al regiei, nu facem aici polemica prețurilor.

Dl. Constantin Popa

Dar nu ne spuneți atunci că sunt prețuri comparabile în sensul avantajos pentru Rosal.

Dl. Nicolae Alecsandri

Atunci interesați-vă la comisia de licitație prin ce au fost depunctate celelalte societăți și o să vedeți că depunctarea nu s-a realizat datorită prețurilor.

Dl. Iulian Teodorescu

Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu mai sunt, supun y< hotărâre:

15 voturi

7 voturi

1 abținere


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 15 voturi pentru, 7 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilîerrfTon Eparu, Carmen Dumitru, Emil Calotă, Ion Iancu, Constantin Popa, Gabriel Ionescu și Teodor Avramescu și 1 abținere, ce a domnului consilier Iulian Teodorescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

M-am abținut pentru că mi se pare absurd ca o competiție să anuleze concurența, din acest motiv m-am abținut după doi în care am lucrat la un caiet de sarcini.

***

DI. Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la Protocolul încheiat între Municipiul Ploiești și S.C.Apa Nova Ploiești S.R.L. - inițiat de consilierii Valentin Sava, Iulian Teodorescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Eparu și Adrian Lupu.

Dacă sunt intervenții, dacă nu sunt supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           7 voturi

Cu 16 voturi pentru și 7 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Carmen Dumitru, Emil Calotă, Ion Iancu, Constantin Popa, Gabriel Ionescu și Teodor Avramescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a transformării gradelor profesionale a 7 posturi pentru funcționarii publici ce au promovat examenul - inițiat de primar Andrei Liviu VolosevicL

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun votului:

Cine este pentru?                  23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Iulian Teodorescu

fA'c _           \

n £./ /XV; *? \v

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea ști completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv' Municipal Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici. \


Dna. Elisabeta Popovici

Aș dori ca la toate aceste proiecte de hotărâre care au în conținut elemente de cultură, sport, învățământ, de acum înainte să fie trecuți ca inițiatori și membrii comisiei nr. 6

Dl. Iulian Teodorescu

Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu mai sunt, supun votului proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea listei beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe proprietate personală, declarați eligibili în ședința comisiei din luna august 2011 — inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun votului:

Cine este pentru?                  23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului “Centrale termice și instalații de încălzire la unitățile de învățământ din municipiul Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun votului:

Cine este pentru?                  23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire pentru un obiectiv

propus pe o parcelă neconstruibilă ”Str. Popa Farcaș nr 57 - inițiat de consilierii Adina Gheorghe, Costel Horghidan, Marius Mateescu, Florin Sicoi&și Gheorghe Popa.


Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun votului:

Cine este pentru?                  20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?              3 abțineri

Cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Carmen Dumitru, Ion Eparu și Gabriel Ionescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

DI. Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Ridicare restricție temporară de construire și modificare retrageri față de limitele laterale" b-dul București nr.28 c, Ploiești -inițiat de consilierii Adina Gheorghe, Costel Horghidan, Marius Mateescu, Florin Sicoie și Gheorghe Popa.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun votului:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

21 de voturi

2 abțineri

Cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu și Gabriel Ionescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DI. Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012 - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun votului:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

23 de voturi

Cu 23 de voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotar are privind asocierea intre Spitalul Municipal Ploiești si Centrul Medical ASTRAMED-IMMAGE S.R.L. -initiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun votului:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

23 de voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Iulian Teodorescu

La punctul Diverse avem:


 • - Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul grav de handicap din municipiul Ploiești - semestrul I - 2011.

 • -  Informare cu privire la adresa d-lui Hobae Ion referitoare la disponibilitatea pentru vanzare a imobilului pe care il deține in proprietate, situat in str.Gh.Doja nr.153 (langa Colegiul National “I.L.Caragiale”)

 • - Informare cu privire la adresa S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A referitoare la disponibilitatea pentru vanzare/cedare in locație a imobilului pe care il deține in proprietate, situat in B-dul Independentei nr. 10.

Toate aceste informări le aveți în mape.

Avem în sală două persoane care vor să facă două scurte interperlări. Supun votului dacă sunteți de acord ca aceștia să ia cuvântul:

Cine este pentru?                   23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi s-a hotărât ca cei doi participanți să ia cuvântul.

Dl, Răileanu Aurel

Bună ziua!

Mă numesc Răileanu Aurel și sunt administrator în Malu Roșu.

Referitor la societatea de salubrizare aș vrea dacă s-ar putea să se institue taxă de ecologizare. Noi, asociațiile nu vrem să mai fim nevoiți să plătim aceste utilități prin facturile la întreținere.

Am, constatat prin alte orașe în Târgoviște, în Bacău se poate iniția acest proiect prin factura de lumină. La Târgoviște se plătește această taxă de ecologizare prin factura de lumină, la Bacău prin impozitele locale.

Toți rromii nu au contracte cu firma de salubrizare. în Bereasca, Radu de la Afumați, Mimiu m-am interesat și nu au contracte cu operatorul de salubrizare, chiar am văzut aceste sume, le schimbăm canalizarea, le luăm zăpada dar ei nu plătesc nimic și noi, asociațiile, pe lângă faptul că avem situațiile așa grele vrem să plătim prin impozitele locale, prin factura de lumină, să se găsească o soluție în acest sens.

Noi nu mai putem face față cheltuielilor, avem foarte mulți restanțieri. Prin facturi plătesc toți, inclusiv rromii pentru că ei nu plătesc.

DL Iulian Teodorescu

Vă rugăm să nu facem discriminări.

D1. Răileanu Aurel

A doua problemă este legată de reabilitarea termică. Am văzut că ați votat pe 27 iulie cele 39 de blocuri, s-au făcut proiecte dar acum s-a stagnat, ne-a spus dl. Primar că pe 19 august vine cu schele pe blocuri și nu s-a întâmplat nimic. Am luat legătura la

Direcția Tehnică și ni s-a spus că să așteptăm. Noi trebuie să reparăm acoperișurile, nu știm ce să facem.                                                                  î

DL Gheorghe Sîrbu

Domnule președinte, a venit să ne critice?

D1. Râileanu Aurel

A treia problemă: aș vrea ca energia termică să rămână la 1401ei.

DL Iulian Teodorescu

Am să vă rog să veniți la secretariat să lăsați adresa dumneavoastră să poată să vi se răspundă în scris.

Am înțeles că mai era cineva care dorea să ia cuvântul? Nu mai dorește.

Mai am de făcut o comunicare: marți la ora 10 , la sala de consiliu de la etajul III va avea loc o întâlnire între reprezentanți ai Consiliului Județean și Consiliul Local cu privire la modul de implementare a proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova”. Aveți materialul în fața dumneavoastră și sunteți invitați să participați la această întâlnire cu reprezentați ai Consiliului Județean pentru că va fi nevoie să luăm o hotărâre în cunoștință de cauză.

Vă mulțumesc pentru participare, o zi bună în continuare.

•k’k’k

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.