Proces verbal din 31.05.2011

Proces verbal din 31 mai 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 31 mai 2011

La ședință au participat un număr de 24 de consilieri din 27 in funcție, absenți fiind domnii consilieri Calotă Emil, Avramescu Gheorghe Teodor și Nicolescu Sava Mihail.

La ședință au mai participat: Domnul Andrei Liviu Volosevici Doamna Bozianu Cătălina Nicoleta Domnul Dumitru Cristian Doamna Oana Cristina Iacob

  • - Primar

  • - Viceprimar

  • - Viceprimar

  • - Secretar


Ședința a fost condusă de domnul consilier Sîrbu Gheorghe.

Dl Sîrbu Gheorghe.

Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară de astăzi. în sală sunt prezenți 24 de consilieri. Lipsesc domnii consilieri Calotă Emil, Avramescu Gheorghe Teodor și Nicolescu Sava Mihail.

La ședința de astăzi participă directorii și șefii de servicii subordonate consiliului local. Salutăm prezența în sală și a reprezentanților mass-mediei locale.

La cererea inițiatorilor se retrag de pe ordinea de zi următoarele puncte:

Punctul nr. 12 “Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Punctul nr. 13 „Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de cheltuieli indirecte și a cotei de profit practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. -inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Punctul nr. 32 „Proiect de hotărâre privind mandatul reprezentanților municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Hale și Piețe S.A. — inițiat de consilierii Gheorghe Sîrbu, Adrian Lupu și Mihai Nicolescu Sava.”

Punctul nr. 46 „Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de lucrări adiționale/suplimentare pentru obiectivul de investiții “Refacere Stadion Ilie Oană” Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Dacă nu aveți observații supunem la vot ordinea de zi cu modificările menționate: Cine este pentru?              - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul ordinei de zi a fost aprobat.

începem cu primul punct de pe ordinea de zi “Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 27 aprilie 2011.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot aprobarea procesului-verbal:

Cine este pentru?              - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi procesul-verbal a fost aprobat.

Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi “Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 18 mai 2011.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot aprobarea procesului-verbal:

Cine este pentru?              - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi “întrebări și interpelări”.

Cine se înscrie la cuvânt?

S-au înscris domnii consilieri Popa Constantin, Eparu Ion și Lupu Adrian.

Dau cuvântul domnului consilier Popa Constantin.

Dl Popa Constantin

Mulțumesc domnule președinte. Aș avea două intervenții. Prima s-a născut în urma unei solicitări a unui cetățean care a depus o adresă către Primăria Ploiești nr. 9075 din 26.05.2011 și cerea lămuriri vizavi de strada Salva Vișeu, o stradă aflată între Roșiori și Dorobanți pe care nu există canalizare, nu este asfaltată și ar dori să știe care este viitorul acestei străzi.

De asemenea, o altă solicitare am avut pentru strada Gorăslău, o stradă care face legătura între Popa Farcaș și Lugoj ana, tot o stradă neasfaltată, tară canalizare și am dori o informare care este stadiul acestor străzi, dacă sunt prinse într-un plan și poate că nu ar fi rău să extindem acest lucru și să facem o analiză a tuturor străzilor din Ploiești

F                           S                                                                       S

care la ora actuală nu sunt asfaltate, nu au canalizare și să vedem în ce măsură le putem

'                                                             -                      b                        f                ' •               f;      \ t

prinde într-un proiect de reabilitare.


O a doua intervenție o fac în urma unor întrebări și a\p^r zvoniip < îndul cetățenilor, cum că majoritatea lucrărilor de asfaltare se fac pe b^rtf europeni;" care din punctul meu de vedere cred că nu este adevărat, dar nu pot                pentru

care solicit o analiză a stadiului proiectelor pivind accesarea de fondtîfr'europene. Știu că într-o situație mai veche prezentată acum un an și ceva eram prinși cu o serie întreagă de proiecte al căror stadiu de implementare și de depunere a documentațiilor era 2010, începutul lui 2011 până în octombrie 2011. Având în vedere că pentru marea majoritate a acelor proiecte prevăzute în analiza anterioară termenul este depășit iar noi nu cunoaștem în ce stadiu sunt aceste proiecte, am dori o informare amănunțită în ce stadiu sunt ele și câte fonduri europene am accesat până la ora actuală.

Mulțumesc!

Dl Sîrbu Gheorghe

Doamna Teodora Marin am rugămintea dacă domnul consilier Popa dorește un răspuns mai amănunțit să-1 primească în scris în termen util.

Dl Eparu Ion

Mulțumesc domnule președinte, două probleme vreau să ridic în atenția colegilor consilieri, dar mai ales în atenția executivului.

Pentru prima problemă aș ruga-o pe doamna Secretar să ia notă. Doamna Iacob, ordinea de zi de astăzi a avut inițial 52 de proiecte de hotărâri. Fiecare dintre proiecte are în medie 5, 6 pagini. Dacă înmulțim cu 50 înseamnă aproximativ 300 de pagini. Eu am fost anunțat de această ședință vineri după amiază. Dacă dumneavoastră sau altcineva din executiv își închipuie că a studia documentele înseamnă a răsfoi foile aceastea tipărite sau electronice, vreau să vă spun că nu este în regulă. Eu nu așa privesc problema. Eu vreau să mă documentez cu exactitate ca să știu ce votez. Pentru că o să vă demonstrez în ședința de astăzi, că cel puțin nouă consilierilor ar trebui să ne fie teamă să votăm datorită unor inadvertențe care se strecoară în proiectele de hotărâri. Vreau să ne spuneți de ce s-a renunțat la obiceiul ca un proiect de hotărâre o dată ajuns în primărie nu este postat pe site, pentru ca noi consilierii să avem timp să le studiem din vreme. Nu toate la grămadă vineri după amiază, sâmbătă, duminică. Poate mai plecăm și noi la o nuntă sau la un botez. Nu, noi trebuie să stăm să citim sute și sute de pagini. Doar să le citim nu să le studiem și mai ales să le corelăm cu alte hotărâri pe care le-am luat anterior. Am controlat în mod special cu o zi sau două înainte de a fi anunțat și nu era pus niciun proiect pe site-ul primărie. Cu alte cuvinte este ca și cum în vinerea respectivă au venit buluc materialele la dumneavoastră la serviciul de relații cu consiliul local și au fost postate pe site. Nu cred că este normal să se întâmple așa și rugămintea mea este dacă se poate, ca pe măsură ce vin proiectele de hotărâri să le dați drumul pe site să le studiem, să le dezbatem, pentru că este în avantajul tuturor.

A doua chestiune, dacă aveți microfoane de fond, domnul Popescu, se aude la dumneavoastră în birou, pentru că este pentru domnul Primar și nu știu cum să fac să mă audă domnul Primar? Data trecută dacă vorbeam mai tare probabil mă auzea pentru că era în birou la dumneavoastră.

/ i "7 <-■—j ’ ,v

Doamna Iacob, sub semnătura domnului Primar, primăria, Consiliul ^local' \în consecință, s-a angajat la un contract de mandat cu mai multe asoc^țd de^rOieț^nJhi vederea reabilitării termice a blocurilor. Am primit în audiență un cetățean, și :£dă


ocazie vreau să-i atrag atenția domnului Primar că cetățenii sunf iaiiPlojejșfiului indiferent că sunt membrii PDL, membrii PNL, membrii PSD sau apolitici uie să-i trateze cu respectul și cu atenția cuvenită. Deci domnul Primar sub semnătura dumnealui și-a luat angajamentul că noi consiliul local vom fi responsabili de tot ceea ce înseamnă demersurile cu privire la anveloparea blocurilor. Ieri am primit în audiență un cetățean care mi-a remarcat faptul că acest contract de mandat nr. 05/102/31.08.2010 și pentru acest contract domnul Primar i-a anunțat că nu-și mai asumă niciun fel de responsabilitate. Nedumerirea cetățeanului și evident și a noastră, este aceasta: ce importanță mai are semnătura domnului Primar pe un document oficial prin care își asumă față de cetățenii orașului nostru o anumită responsabilitate, repet, în numele tuturor celor care suntem aici și a instituției primăriei? Eu cred că este cazul ca domnul Primar să iasă public și să anunțe dacă există o motivație bine întemeiată pentru care noi nu mai putem să răspundem de aceste contracte de mandat. Dacă este doar un caz accidental eu cred că trebuie să revină asupra hotărârii luate și să le trateze pe toate cu aceeași unitate de măsură.

V ă mulțumesc!

Dl Lupu Adrian

O să încerc să schimb puțin registrul.

După cum știți a trecut aproape o lună de când s-a stins din viață eroul, luptătorul anticomunism, dizidentul Vasile Paraschiv. Am avut cu toții fericirea, șansa, să fim contemporani și să trăim cu dânsul în acest oraș. în manualele de istorie în dreptul luptătorilor anticomuniști cel mai adesea este pomenit numele dânsului. A fost închis pentru ideile sale, a fost prigonit, de asemenea a fost curtat de mari confederații sindicale iar dânsul a ales să rămână la Ploiești și va rămâne veșnic. Este cetățean de onoare al Ploieștiului, ploieștenii îl cinstesc într-un mod original, probabil cu toții ați observat ziduri cu inscripționarea “Vasile Paraschiv erou al Ploieștiului”. Consider că noi ar trebui să adoptăm un pachet de măsuri sau în primul rând o măsură care să facă să-l cinstim sau să i se acorde cinstea pe care trebuie să o aibe. Vă propun ca strada pe care a locuit, strada Basarabilor sau strada C.D. Gherea să poarte numele Vasile Paraschiv. Vă propun să gâdim oportunitatea demarării unor activități comemorative, de ce nu să ne gândim la o casă memorială “Vasile Paraschiv”. Până la analiza oportunității acestor propuneri vă propun ca strada Basarabilor să poarte numele ploieșteanului Vasile Paraschiv.

Dl Sîrbu Gheorghe

Vă mulțumesc domnule consilier. Vă asigurăm că executivul va analiza toate propunerile dumneavoastră și va veni cu ele în fața consiliului local.

A sosit și domnul Primar.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești pe

consilierii Radu


anul 2011 - inițiat de viceprimar Cătălina Nicoleta Bozianu și de Mateescu și Gheorghe Sîrbu.”

Dacă sunt observații?

Dl Popa Constantin

Mulțumesc domnule președinte. Aș dori să ni se prezinte puțin pe ecran structura bugetului și aș dori să pun și o întrebare: S-a modificat ceva de la data depunerii pe site până la data de astăzi? Pentru că este un lucru foarte curios. în ce am descărcat eu astăzi de pe site îmi apare bugetul cu 4 coloane. Astăzi văd că listează cineva și a dispărut acea coloană cu prevederi, propuneri, influențe și buget final. Nu înțeleg ce nu am văzut eu bine sau ce am descărcat eu și ce există acum pe site? Mai mult decât atât, în ce era pe site și am descărcat în calculator apărea un minus de 926 lei care se scădea de la medicamente.

Dl Primar

Domnul consilier, există o întrebare punctuală?

Dl Popa Constantin

Vroiam să verific de ce lista care a fost prezentată astăzi aici și cu ce am descărcat eu de pe site nu se potrivesc. Aș vrea să văd dacă la medicamente există o diminuare. Da, văd că există. în această situație aș avea următoarele comentarii: știu că în ultima perioadă s-a tot discutat despre închiderea unor spitale. Una dintre justificările închiderii spitalelor a fost și aceea că spitalele care vor rămâne vor fi mult mai bine dotate, mult mai bine utilate, mult mai bine asigurate cu cadre de specialitate și cu medicamente și bolnavii care nu mai pot merge la spitalele desființate vor găsi îngrijire suficientă la spitalele care rămân. Mă surpinde să văd că dintr-o nerealizare a veniturilor de 926 mii lei toată diminuarea sau toată influența nerealizării acestor venituri se duce la medicamente. Mă întreb ce serviciu de specialitate sau ce grad mai ridicat de serviciu oferim în aceste spitale dacă singurul capitol de la care facem reduceri este capitolul de medicamente? Probabil că îi tratăm numai cu frecții. Este un lucru anormal să votăm un buget în care nerealizarea integrală a veniturilor...

Dl Sîrbu Gheorghe

Domnul consilier, mai concret întrebarea vă rog.

Dl Popa Constantin

Mai concret, mi se pare o rușine să votăm un buget în care tăiem, tăiem și tăiem de la gura bolnavilor. Este un lucru anormal și nu putem să votăm un astfel de buget.

Dl Primar

Este concluzia Partidului Social Democrat, sau doar concluzia dumneavoastră, o opinie personală?

Dl Popa Constantin

Este concluzia mea personală domnule primar și am venit aici să fac administrație și nu politică așa cum fac alții.

Dl Primar

Foarte interesant răspunsul dumneavoastră, cred că domnul manager o să ne dea un răspuns. Pe de altă parte, nu am înțeles exact, în momentul în care sugerați că

anumite spitale ar trebui desființate, sugerați cumva că Spitalul de Bolifi Ploiești trebuia desființat?                                            LS'

Dl Popa Constantin                                      \\c îx

t • t ' • i

i • _ ț •

A u '


•i ,7


Nu, am sugerat că politica de reducere a spitalelor a fost justificațay gradului de atractivitate.

Dl Cătălin Vișan

Bună ziua, numele meu este Cătălin Vișan și sunt managerul Spitalului de Boli Infecțioase. Vreau să-i răspund domnului consilier. Acea sumă este pe minus la medicamente deoarece este prins sub programul HIV-SIDA. Nu are treabă cu spitalul. Este un program național și se face o bugetare separată. Spitalizarea de zi este la zi. Nu-i tratăm cu frecție, nu v-aș dori să ajungeți acolo, dar în cazul în care o să ajungeți o să vedeți că veți fi tratat foarte bine.

Vă mulțumesc!

Dl Sîrbu Gheorghe

Vă mulțumim domnul director.

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         - 3 voturi

Cu 21 de voturi “pentru” și 3 “abțineri” ale domnilor consilieri Popa Constantin, Eparu Ion și Ionescu Gabriel proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2011 - inițiat de viceprimar Cătălina Nicoleta Bozianu și de consilierii Radu Mateescu și Gheorghe Sîrbu.”

Dacă sunt observații?

Dl Popa Constantin

Aș avea o întrebare pentru managerul spitalului. Am văzut că nu-și realizează la venituri o sumă de 2 milioane de lei aferentă serviciilor proprii. Care este motivul acestei nerealizări nu mai sunt necesare serviciile respective, nu are personal pentru realizarea serviciilor, pentru că nu este vorba de servicii din relația cu Casa de Asigurări?

Dna Mihalcea Magdalena

Bună ziua mă numesc Mihalcea Magdalena și sunt managerul Spitalului Municipal din Ploiești. Estimările mele au fost făcute pentru primul trimestru și nu s-au ridicat la nivelul respectiv. De aici rezultă această diferență. Nu au fost suficiente solicitări din partea pacienților pentru serviciile care se realizează din veniturile proprii.

Dl Primar

Doresc să informez public că voi supune atenției Consiliului Local cea de a doua etapă din investiția ce urmează a fi făcută la Spitalul Municipal. O să vă rog ca dumneavoastră în comisie să stabiliți termenul până la care vă pot prezenta această

• * s situație, pentru că uneori prin investițiile pe care le-am început în anul 2002 - 2004 am ajuns la niște situații ridicole.

spital va trebui să discutăm și despre investițiile făcute


Cred că discutând despre

în spital, și aici poate doamna consilier Dumitru ne ajută mai mult. Vă așteptăm.,în comisie pe această temă.

V ă mulțumesc!

DI Sîrbu Gheorghe

Mulțumim domnul primar. Dacă nu mai sunt alte comentarii supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 24 voturi

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate — doamnei Ionescu Ruxandra - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”.

Dacă sunt observații?

Dl Popa Constantin

Aș avea o întrebare, în momentul în care am studiat documentația nu am văzut cererea persoanei și nici nu se face vorbire în text și în anchetă cum că persoana ar fi solicitat acest ajutor. Există cerere sau nu există?

Dl Primar

Există o problemă medicală deosebită cu acea persoană. Nu știu dacă dumneavoastră sunteți în temă, este vorba despre o persoană din executivul primăriei care a suferit un accident. Este un pic complicat să facă lucrul acesta, dar dacă dumneavoastră solicitați probabil că o să o facem. Doriți să o amânăm?

Dl Popa Constantin

Nu este nevoie să o amânăm. întrebarea mea este dacă ne-am autosesizat sau a fost la cererea persoanei.

Dl Primar

Nu prea ne putem autosesiza în conformitate cu prevederile Legii 215/2001, ideea era că mergeam pentru a ajuta o persoană din cadrul primăriei pe o problemă pe care n-aș dori-o nimănui. Urmează ca dumneavoastră să apreciați domnul consilier.

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumim domnule Primar. înainte de a supune la vot proiectul de hotărâre, propunem alocarea sumei de 20 mii lei.

Dl Popa Constantin

Dumneavoastră propuneți alocarea a 20 mii de lei numai că în buget am văzut că a fost bugetat numai 10 mii lei. Cum le împăcăm pe cele două?

Dl Sîrbu Gheorghe

Avem modificarea făcută domnul consilier Popa.

înțeleg că participăm la această ședință de pe picior de cgalit^te^ nu vrem să fîrț ; : ' //

*                  I

S

b %

<7 .


ironia domnului Primar la fiecare frază. Dl Primar îmi cer scuze.


b •

r-

r-'


«•


i a

1 .4


Dl Eparu Ion

Domnule Primar, davă aveți această tendință de a ironiza consilierii PSD, eu v-aș ruga să vă abțineți sau să faceți ceea ce ați făcut la ședințele precedente. Nu tratează nimeni cu ușurință un astfel de caz. Și eu vreau să vă confirm că din documentele pe care le-am găsit pe site nu rezultă din nefericire starea reală a acestei persoane, doar că este într-o situație extrem de dificilă. Nu trebuia să fiți ironic pentru că și dumneavoastră ați recunoscut aici că este o situație în care nu ne putem autosesiza. Cumva ar fi trebuit acoperită și zona aceasta de solicitare. Eu vreau să întreb dacă această sumă este anunțată după ce s-a evaluat utilitatea ei. Este suficient 20 de mii, poate era bine 25 de mii sau poate erau suficienți 15 mii. Și vreau să ni se confirme că cineva de specialitate a făcut o evaluare a nevoilor familiei cu privire la ceea ce înseamnă acestă sumă. Pentru că altfel suma plutește undeva în aer.

Dl Sîrbu Gheorghe

Am înțeles întrebarea domnule consilier. Am înțeles că s-a făcut o anchetă socială și suma necesară este de 20 de mii de lei.

Dacă nu mai sunt alte comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011 - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici și de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu, Radu Mateescu.”

Dacă sunt observații?

Dl Popa Constantin

Ați spus că este modificat față de ce este pe site. Cel puțin ne spuneți că este varianta modificată ca să știm ce votăm. Nu ne puneți pe site o variantă și ne puneți să votăm altă variantă. Dacă este modificată ori ni-1 prezentați să-l citim din nou deși e foarte greu, ori ne spuneți ce modificări ați făcut.

Dl Primar

Domnul consilier vă rog să-mi permiteți să vă informez următorul lucru: am luat bani de la ceea ce a mai rămas de la „Zilele Ploieștiului”, undeva în jur de 15 mii de Euro pe care îi mutăm într-un proiect pe care intenționăm să-1 dezvoltăm, care are aceleași efecte, cunoașterea ploieștiului altfel decât este el cunoscut și anume un festival de cinematografie.


lucrurile au stat în mod similar. înțeleg că dacă alții cu mai multă experiență administrativă pot face lucrul acesta, sunt convins că pot găsi și înțelegera dumneavoastră vizavi de această situație. Singura modificare făcută este legată de o rectificare prin care diferența de bani de aproape 15 mii de Euro dintre ceea ce era prevăzut pe „Zilele Ploieștiului” și ceea ce s-a cheltuit efectiv va fi folosită pentru acest Festival Cinematografic care urmează să aibă loc la Ploiești la solicitarea și cu ajutorul România Film la sfârșitul lunii august.

Vă mulțumesc!

Dl Sîrbu Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?        - 1 vot

Cu 23 de voturi “pentru” și 1 “abținere” a domnului consilier Eparu Ion proiectul de hotărâre a fost aprobat.


viceprimar Cătălina Nicoleta Bozianu și de consilierii Ion Iancu, Constantin Popa, Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu.”

Dacă sunt observații?

Dl Popa Constantin

O întrebare scurtă. La repartizarea profitului am văzut că este trecută și o sumă pentru stimularea salariaților ca participare la profit. întrebarea este dacă aceste drepturi au fost prevăzute în contractul de muncă și sunt prevăzute și în bugetul inițial?

Dl Primar

Eu am o anumită idee despre ceea ce se întâmplă dar cred că persoana îndrituită să vorbească despre lucrul acesta este doamna viceprimar Cătălina Bozianu care va răspunde împreună cu domnul director Lungu.

Dna Bozianu Cătălina

Din cunoștințele care le am știu că este prevăzut în contractul colectiv de muncă. Dl Lungu Răzvan

Au fost prevăzute în fiecare buget de venituri și cheltuieli de la înființarea regiei și până acum. Suma este prevăzută și este și acoperită. Acordarea acestor drepturi ține de rezultatul financiar al regiei.

Dl Popa Constantin

Mulțumesc! întrebarea a fost pusă, pentru că dacă nu sunt incluse și aș vrea să fie foarte clar, repartizarea unei astfel de sume este ilegală. Dacă sunt incluse este corect și nu avem nimic împotrivă.

S'K M. ' # > ■

// Z ...

..

Vă atragem atenția că suntem în ședința consiliului local și tdțiodirectorii care se .                 J               4                                 . 1 4                          •                                                 'l *■—I                   < II'- ' '■                                ' I

târâre:

*.s.-


Dl Sîrbu Gheorghe


subordonează consiliul local respectă legea și nu suntem la Europha Dacă nu mai sunt alte comentarii supunem la vot proiectul de H Cine este pentru?              - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         - 2 voturi

Cu 22 de voturi “pentru” și 2 “abțineri” ale domnului consilier Eparu Ion și a doamnei consilier Dumitru Carmen, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești -inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici și de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu. „

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         - 1 vot

Cu 23 de voturi “pentru” și 1 “abținere” a domnului consilier Eparu Ion proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind protecția socială acordată unor categorii de călători - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Dacă sunt observații?

Dl Popa Constantin

Mulțumesc domnule președinte, sunt conștient că mă aflu în consiliul local Ploiești, dacă dumneavoastră credeți că sunteți la Europharm este problema dumneavoastră. Eu sunt conștient că mă aflu în consiliul local Ploiești și conform regulamentului am dreptul să dezbat și să-mi spun părerea asupra fiecărui proiect de hotărâre prezentat în ședința de consiliu.

Referitor la proiectul de hotărâre, am văzut în textul hotărârii, undeva mai jos, “orice alte prevederi contrare prezentului proiect de hotărâre se abrogă”. întrebarea mea este, celelalte categorii de persoane nu au dreptul la transport subvenționat? Mai mult decât atât, nu înțeleg de ce la punctul b) am făcut o limitare a drepturilor câștigate anterior, pentru că în Ordonanța 97 spune că o dată câștigate anumite drepturi privind subvenționarea transportului, la articolul 9, se pot modifica sumele respective numai în măsura în care: se poate asigura un transport cu un altfel de mijloc mai ieftin, operatorul de transport nu poate să mai execute transportul, sau nu mai există subvenții pentru transportul pentru serviciul respectiv. Aș vrea să știu în care din situații ne regăsim?

Acestea sunt cele două întrebări.

Și ca amendament, aș dori prorogarea acestui proiect de hotărâre până ne documentăm exact ce vrem și cui i se aplică.

Mulțumesc!                                                             /s

Dl Primar

Domnul consilier o să vă rog să-mi permiteți să vă spun că există și a patra / ______    • '.•'•V        •'/ situație, se numește Curtea de Conturi, cu o dispoziție foarte clar dată. Dacă dumneavoastră doriți să o încălcați vă rog frumos să-mi spuneți acest lucru, dar Curtea de Conturi a stabilit lucrul acesta. Propunerea vine urmare a unei solicitări a Curții de Conturi, urmare a unui control efectuat la R.A.T.P. și atunci nu putem face altceva decât să ne supunem, fiecare având o opțiune vizavi de acest lucru.

Dl Popa Constantin

Nu ați răspuns la întrebarea, dacă prima mențiune de jos înseamnă eliminarea celorlalte categorii care beneficiau?

Dl Primar

Care sunt celelalte categorii la care vă referiți?

Dl Popa Constantin

Este vorba de persoane cu dizabilități și alte categorii de persoane care beneficiau.

Dl Primar

Nu au fost în aceeași hotărâre domnul consilier. Și vreau să fac o mențiune pentru că ne este foarte bine pentru viitor, nu sunt subvenții. Așa sunt date hotărârile de consiliu local de prin 2004. Nu discutăm de subvenție, discutăm de ajutor social pe niște categorii foarte clar stabilite, într-un cuantum stabilit de către consiliul local. Nu discutăm de celelalte categorii. Și este o dispoziție a Curții de Conturi pe care încercăm să o punem în practică în conformitate cu prevederile legale.

Dl Sîrbu Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supun la vot propunerea domnului consilier Popa Constantin de prorogare a proiectului de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Proiectul nu a fost prorogat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma inițială:

Cine este pentru?              - 23 voturi

Cine este împotrivă?           - 1 vot

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi “pentru” și 1 vot “împotrivă” al domnului consilier Popa Constantin proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2012 - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 24 voturi

Cine este împotrivă?

■:

/ •

Z •

1 F                       /

f '

f

1 ;

f            •* rf

i! L’J

(Domnul consilier Teodorescu Iulian a ieșit din sală)\\ .,

\X x'./’

V                                           \\ z


Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.


1 p

*•

1

T


A»*  •/ Jr £

- r: / ;


■:

l


’t;

/


I i i t

p

r


/ *

Trecem la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâreAtAitor la completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 143/31.05.2010 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?        - 4 voturi

Cu 19 voturi “pentru” și 4 abțineri ale consilierilor Eparu Ion, Dumitru Carmen, Popa Constantin și Ionescu Gabriel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2010 privind instituirea și/sau modificarea unor taxe speciale în domeniul de activitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană în sensul modificării taxei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         - 5 voturi

Cu 18 voturi “pentru” și 5 abțineri ale consilierilor Eparu Ion, Dumitru Carmen, Popa Constantin, Iancu Ion și Ionescu Gabriel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


s,


Trecem la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind modificarea unor tarife pentru folosința spațiilor aferente Sălii de sport „Leonard Doroftei” - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Adina Gheorghe, Marin Tincu, Teodor Avramescu, Adrian Lupu, Iulian Bolocan. „

Dacă sunt observații?

Dl Eparu Ion

Stimați colegi, constat că avem trei proiecte de hotărâri cu aceeași temă de modificare a tarifelor la servicii și acționăm în sensuri contrarii. La Parcul Bucov, acolo unde spațiile și serviciile oferite de noi se referă la comerț am ajuns la concluzia că este bine să scădem tarifele noastre. Așa s-a votat deja. La taxele privind serviciile noastre din zona urbanismului am crescut destul de serios taxele, și acum venim să le creștem și la sport. Mi se pare un pic nelalocul său să scădem taxele pentru serviciile de tip comercial la Parcul Bucov, cu toate explicațiile pe care a încercat domnul viceprimar să ni le dea ieri la grupul operativ iar la Sala Doroftei, acolo unde mai vin oamenii să facă


puțină mișcare, să dublăm taxa. Puteam să venim doar la Sala Doroftei cu introducere^ sistemului acesta de abonament eventual. Nu mi se pare normal să creștem taxa la Sălaj Doroftei. Mi se pare normal să introducem acest sistem de abonamente care să atragă/ Poate avem solicitări mai multe decât capacitatea asiguratorie a sălii și atunci ar putea să fie o explicație.

Dl Primar

O să vă rog să luați în calcul totuși ceea ce înseamnă cheltuielile de susținere și de întreținere. Și s-ar putea să constatați că sunt niște lucruri diferite, că va trebui să oferim niște servicii dar de calitate celor care vin să desfășoare diverse activități sportive la Doroftei, că în altă ordine de idei ne dorim foarte mult ca în momentul în care mergem cu copiii și nepoții în Parcul Bucov să bem un suc într-un loc civilizat, să luăm o gumă de mestecat, etc. și vedeți că există o discrepanță vizavi de aceste lucruri. Cu tot respectul pentru dumneavoastră vă rog să luați în calcul și aceste lucruri, și aceste costuri de întreținere, care s-ar putea să ne aducă la aceste tarife. Urmează ca dumneavoastră să apreciați.

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumim domnul Primar!

Am înțeles că doamna director de la C.S.M. vrea să spună ceva.

Dna Stere Medi

Aș fi vrut să spun că solicitările sunt foarte multe la aerobic și la 5 lei ora se crea ceartă și discuții și nu-și asigurau loc, iar toate persoanele care vin la aerobic au cerut abonamente.

Dl Sîrbu Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte comentarii supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         - 4 voturi

Cu 19 voturi “pentru” și 4 abțineri ale consilierilor Eparu Ion, Dumitru Carmen, Iancu Ion și Popa Constantin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

(Domnul consilier Teodorescu Iulian a revenit în sală)

*

Trecem la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a accesoriilor aferente, în cazul asociațiilor, fundațiilor și cultelor care desfășoară activități social umanitare și care au închiriat, concesionat, primit în administrare sau folosință imobile - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Dacă sunt observații?

Dl Popa Constantin

Am observat că pe lista respectivă figurează din nou Uniunea Artiștilor Plastici și din câte rețin parcă și aici Curtea de Conturi a avut obiecțiuni pentru că uniunea respectivă a obținut venituri comerciale. Am dori să ne precizeze cineva, pentru că dacă obțin venituri comerciale nu-i putem lăsa pe listă, dacă nu obțin atunci este în regulă.

Dl Sicoie Florin


'"r

l

I


•l

* • '• b.

1.

• iJ          e

l

b

f

J *

I                         ’ r

ștjlor


■f


i

i

i

j y 4


Sunt printre inițiatorii acum câțiva ani ai hotărârii de scutire âțJniunii Arti Plastici, despre care vreau să vă spun că este persoană juridică d^țijihțațe pufaț^ă


l'


recunoscută pritr-o Hotărâre de Guvern din ’52 sau ’53. în urma controluîui Cu^ții de Conturi s-a constatat că acolo se desfășoară activitate comercială. Este un lucru de râs, pentru că acea activitate comercială constă din a vinde de la Combinatul Fondului Plastic care este parte a Uniunii Artiștilor Plastici de culori, vopsele, tot ce folosește unui artist. Singurul fapt că acolo se vehiculau câteva zeci de milioane pe an a dus la soluția de a se izola zona de activitate comercială de zona de galerie. Vreau să vă spun că deja în acest moment, Filiala U.A.P. Ploiești, care este după părerea mea una dintre prezențele culturale fundamentale pentru oraș, angrenată de câte ori a avut nevoie primăria, inclusiv la “Zilele Orașului Ploiești” sau expoziții, printr-o colaborare foarte bună cu instituții de cultură și Consiliul Județean și Primăria, riscă să dispară pentru că din acele cotizații, ca să nu mai vorbesc de această infimă activitate comercială, nu pot acoperi ceea ce au de plată. Mai mult decât atât au și o problemă de utilități pentru că sunt obligați să plătească încălzirea pentru tot spațiul și nu se pot decupla de Dalkia, soluție care le-ar acoperi cheltuielile. în momentul de față sunt într-o situație disperată. Ceea ce nu o să înțeleg niciodată este cum e posibil să percepi impozit pentru un chiriaș? Mintea mea refuză să înțeleagă cum în Codul fiscal poți să obligi un chiriaș să plătească impozit pentru spațiul unde este chiriaș. Dar asta nu depinde de noi depinde de Guvern.

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumim domnul consilier!

Dacă nu mai sunt alte comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?        - 1 vot

Cu 23 de voturi “pentru” și 1 “abținere” a domnului consilier Popa Constantin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Trecem la punctul nr. 18 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2011 în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intereomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova” - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

'k'k'k

Trecem la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar în urma plății online a taxelor


■■ \\ \ ,>A V\ și impozitelor utilizând cârdul bancar în sistemul național electronic - inițiat de primar \ Andrei Liviu Volosevici.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?        - 1 vot

Cu 23 de voturi “pentru” și 1 “abținere” a domnului consilier Iancu Ion, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2011 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2011 - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114/28.06.2002 privind modificarea și completarea obiectului de activitate, organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sirbu, Ion Iancu, Constantin Popa, Iulian Teodorescu, Valentin Sava, Ion Eparu si Adrian Lupu.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         - 1 vot

Cu 23 de voturi “pentru” și 1 “abținere” a domnului consilier Popa Constantin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Serviciilor Sociale și Comunitare - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi


Proiect de/ hbtărârc priyind aprobarea unor măsuri în domeniul resurselor umane din cadrulAdministrației Qr\YY\iir»îforp PlruAcfî — înîtiat dp virpnrimar CrÎQtîpm \1

Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?              - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi “Proiect de


"


•I


hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a transformării gradelor profesionale a posturilor pentru funcționarii publici ce au promovat examenul - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?              - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 25 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind înființarea secției de karate tradițional în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de consilierii Gheorghe Sîrbu și Eparu Ion.

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 24 voturi

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 26 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești a Centrului de echitație și agrement pe Hipodromul Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 24 voturi

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 27 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești a Centrului de înot și agrement pentru copii și tineret la Bazinul “Vega” Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 24 voturi

Cine este împotrivă?           -                                               !

Dacă se abține cineva?        -                                          /  /

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 28 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de cooperare nr. 233/7545/2010 încheiat între Municipiul Ploiești și Serviciul de Telecomunicații Speciale în domeniul serviciilor de tehnologia informației și de comunicații - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 20 voturi

Cine este împotrivă?           - 2 voturi

Dacă se abține cineva?        - 2 voturi

Cu 20 de voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” ale domnilor consilieri Popa Constantin și Iancu Ion și 2 “abțineri” ale domnilor consilieri Horghidan Costel și Ionescu Gabriel proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 29 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 90/2010 - de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Local nr. 320/2007 pentru aprobarea Regulamentului serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Iulian Teodorescu, Adrian Lupu, Florin Sicoie și Costel Horghidan.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

'k'k'k

Trecem la punctul nr. 30 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiat între municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești - inițiat de consilierii Radu Mateescu, Valentin Sava, Iulian Bolocan, Iulian Teodorescu și Ion Iancu.”

Dacă sunt observații?

Dl Iancu Ion

Ca membru în Comitetul de Coordonare am fost de acord de la bun început cu ideea protocolului în sensul reducerii costurilor aferente persoanelor fizice la aceste branșamente sau racorduri. Este clar că este o facilitate care vine în sprijinul acestora, dar eu mi-am exprimat un punct de vedere în Comitetul de Coordonare, și anume să beneficieze de aceste facilități numai persoanele fizice. De ce? Pentru că la persoana juridică problema stă cu totul altfel. Este un element de cheltuială, i se diminuează impozitul pe profit și multe altele. Dacă persoana fizică plătește din buzunarul propriu suma respectivă, persoana juridică beneficiază de niște reduceri aferente acestor costuri.

Drept pentru care vă propun un amendament, ca în protocol să rămână numai persoanele fizice.

Mulțumesc!

Dl Sîrbu Gheorghe

Vă supun la vot amendamentul propus de domnul consilier IancuTon:,

Cine este pentru?             - 5 voturi

Cine este împotrivă?         - 14 voturi

Dacă se abține cineva?       - 4 voturi

Cu 5 voturi „pentru”, 14 voturi „împotrivă” și 4 „abțineri” amendamentul nu a fost aprobat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre așa cum v-a fost prezentat inițial:

Cine este pentru?              - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         - 5 voturi

Cu 19 voturi “pentru” și 5 “abțineri” ale domnilor consilieri Eparu Ion, Dumitru Carmen, Popa Constantin, Iancu Ion și Ionescu Gabriel, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul nr. 31 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiat între municipiul Ploiești și S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         - 5 voturi

Cu 19 voturi “pentru” și 5 “abțineri” ale domnilor consilieri Eparu Ion, Dumitru Carmen, Popa Constantin, Iancu Ion și Ionescu Gabriel, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul nr. 33 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Mihai Nicolescu Sava, Emil Calotă, Gheorghe Popa, Marin Tincu și Valentin Marcu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 34 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de beneficiari ai serviciilor Cantinei de Ajutor Social din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Trecem la punctul nr. 35 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de două unități locative cu destinația de locuințe de necesitate - inițiat de consilierii Costel Horghidan, Adina Gheorghe, Teodor Avramescu, Iulian Bolocan și Lupu Adrian.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 24 voturi

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 36 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale si modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Ploiești nr. 76/28.02.2011 - inițiat de consilierii Mihai Nicolescu Sava, Puiu Daniel Neagu, Nicolae Șuga și Marin Tincu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 37 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind includerea unor mijloace de transport în comun în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Radu Mateescu, Marilena Stanciu și Costel Horghidan.”

Dacă sunt observații?

Dl Eparu Ion

O întrebare, înțeleg din documente că este vorba de 6 troleibuze Neoplan. Vreau să știu de ce abia acum cele 6 troleibuze fac obiectul acestui proiect de hotărâre?

Dl Petrache Florin

Acest proiect de hotărâre a mai fost pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna martie.

A

* A

\\

Dl Eparu Ion                                                       \S'’\

Aș fi vrut o lămurire de la cineva de la regie pentru că în funcție de răspuns aș fi! continuat cu o a doua întrebare, dacă până acum aceste mijloace de transport au fost ale noastre și nu au putu fi folosite și dacă banii pentru ele s-au plătit acum un an sau când le-am achiziționat? Dacă am plătit banii o dată cu banii pentru celelalte și dacă au trecut mai bine de 12 luni, timp în care noi nu le-am putut folosi din cauza unor deficiențe pe care aceste mijloace de transport le-au avut?

Acesta era sensul întrebării și aș fi vrut ca cineva de la regie să încerce să ne lămurească.

Dl Primar

Noi am făcut recepția acestor trolee în momentul în care ele au fost în perfectă stare de funcționare. De altfel, au fost foarte multe comentarii. De-a lungul timpului, adică anul trecut când se făceau diverse lucrări, am văzut că aceste trolee erau un fel de trolee-autobuze. Vă mirați domnul consilier?

Dl Eparu Ion

Nu, încerc să înțeleg ce spuneți pentru că nu prea are logică.

Dl Primar

Am înțeles. O să încerc să fiu mai logic. Din momentul în care avem recepția am făcut această plată. Recepția este raportată la funcționarea perfectă a lor.

Dl Eparu Ion

Atunci este în regulă. Deci am plătit în momentul în care ele au fost bune.

Dl Primar

O să vă rog să verificați în scris.

Dl Eparu Ion

Nu trebuie să verific. Este suficient dacă dumneavoastră faceți această afirmație.

Dl Sîrbu Gheorghe

Dacă nu mai sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 38 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Manole Alexandru - Rozini în vederea

extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str.Cameliei nr. 23, bl. 117, sc. B, ap. 23, parter, prin edificarea unui balcon - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Valentin Marcu, Costel_Horghidan și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

  • - 19 voturi

  • -  1 vot

  • -  4 voturi

\\ fi Eparu Ioh și 4 ?                                                                                                                                            I

abțineri” ale consilierilor Dumitru Carmen, Iancu Ion, Popa Constantin și Ionescu ofili rlo hntarârp q focf anrnhat                                \     \     '     ?' Z


Cu 19 de voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” al domnului consiMe

,,                                                      ____ ] j J

CC

Gabriel proiectul de hotărâre a fost aprobat.                            ' V7'-  '

***                 V

XX- t

Trecem la punctul nr. 39 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărare^pivind concesionarea directă a unui teren către Pândaru Olimpia în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Petrochimistilor nr. 2 B, bl. 12 C, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Radu Mateescu, Marilena Stanciu și Costel Horghidan.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               - 19 voturi

Cine este împotrivă?           - 1 vot

Dacă se abține cineva?         - 4 voturi

Cu 19 de voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” al domnului consilier Eparu Ion și 4 “abțineri” ale consilierilor Dumitru Carmen, Iancu Ion, Popa Constantin și Ionescu Gabriel proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 40 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Popescu Dănuț - Dumitru și Popescu Daniela -Loredana în vederea extinderii construcției proprietate personală situată în Ploiești, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 222, bl. 130 B, sc. A, ap. 1, parter, prin realizarea unei cai de acces (trepte) - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Iulian Bolocan, Valentin Marcu și Costel Horghidan.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 15 voturi

Cine este împotrivă?           - 3 vot

Dacă se abține cineva?         - 6 voturi

Cu 15 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă” ale domnilor consilieri Eparu Ion, Teodorescu Iulian și Lupu Adrian și 6 “abțineri” ale consilierilor Dumitru Carmen, Iancu Ion, Popa Constantin, Ionescu Gabriel, Bozianu Nicoleta și Sicoie Florin proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 41 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 5/28.01.2010 -inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 24 voturi

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

* ’ k

• *’ f ,                    ■

A

Trecem la punctul nr. 42 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind . modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, du j modificările și completările ulterioare - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și/îie / consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 43 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre cu privire la modificarea poziției 837 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Iulian Bolocan, Valentin Marcu, Constantin Popa și Costel Horghidan.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 44 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 107/2001 referitor la suprafața terenului situat în Ploiești, Șoseaua Nordului FN - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Iulian Bolocan, Valentin Marcu și Costel Horghidan.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 45 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentațiile de avizare ale lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor din municipiul Ploiești - inițiat de primar Andrei Li viu Volosevici.”

Dacă sunt observații?

Dl Eparu Ion

La acest proiect de hotărâre eu personal nu pot să am nicio opinie pentru că nu 1-am găsit pe site. La grupul operativ comentariile erau de aceeași natură că nu este pus pe site și vreau să știu dacă există o explicație?

Dna Pana Iacob

Este pe site de aseară pentru că am așteptat un aviz.

Dl Primar


Proiectul de hotărâre este pus în termen legal. Problema este că tot ce înseamnă documentație ulterioară este pusă pe site de aseară, pentru că noi am vrut foarte exacți în ceea ce facem și pentru a avea și o bază vizavi de proiectele și vizavi și de aceste documentații să avem un aviz de la Ministerul Dezvoltării, aviz pe care am reușit să-1 luăm astăzi. Dumneavoastră îl aveți în mape. Avizul este favorabil vizavi de tot ce înseamnă proiectele legate de termoizolarea blocurilor. De ce este necesar acest aviz? Pentru că Ministerul Dezvoltării a luat decizia, în următoarea perioadă urmează a fi încheiat un astfel de contract, de a da municipalității din Ploiești 5 milioane de lei cofinanțare pentru ceea ce înseamnă partea de termoizolație. în al doilea rând cred că este o chestiune care ne protejează, pentru că știm că Ministerul Dezvoltării a fost cel care emis un anumit Ordin în temeiul căruia există o anumită sumă ce poate fi cheltuită pe metru pătrat vizavi de lucrările de termoizolații, și atunci verificarea dată și trecerea prin C.T.A.T.-ul ministerului ne protejează pe ceea ce înseamnă acest proiect.

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumim domnul primar!

Dacă nu mai sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         - 3 voturi

Cu 21 de voturi “pentru” și 3 “abțineri” ale domnilor consilieri Eparu Ion, Dumitru Carmen și Popa Constantin, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul nr. 47 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare parcări strada Gh. Lazar și intersecția cu străzile Ștefan cel Mare și Doctor Bagdazar” - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.”

Dacă sunt observații?

Dl Eparu Ion

Sunt ușor derutat și nu știu ce să cred. Probabil că așa cum se obișnuiește o să existe un răspuns logic. în luna februarie a.c. pe data de 28 a avut loc o ședință a Consiliului Local la care noi consilierii PSD nu am fost prezenți. S-a votat atunci cu 18 voturi „pentru” din 18 consilieri prezenți hotărârea nr. 55 care sună așa: „privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare parcări strada Gh. Lazar și intersecția cu străzile Ștefan cel Mare și Bagdazar”. Cu excepția absenței sintagmei „Dr Bagdazar” este vorba de același proiect de hotărâre. Această hotărâre de la poziția 47 am verificat și este același text.

Dna Marin Teodora

Ca urmare a executării în teren a lucrărilor au fost modificați indicatorii tehnico-economici în sensul că în primul proiect de hotărâre era un sens giratoriu care nu a fost executat, a fost mărit numărul de locuri de parcare, inclusiv parcările au fost făcute în fața Tribunalului de-a lungul Muzeului de Istorie. Indicatorii au fost modificați. Tocmai

de asta se anulează și ceea ce s-a realizat în teren este ceea ce v-a fost supus astăzi spre \ aprobare, urmând să modificăm și autorizația de construire.                            ., i;

Dl Eparu Ion                                                       ■ /

înțeleg că lucrurile stau de maniera următoare: dumneavoastră ne prezentați un Studiu de Fezabilitate cu o soluție tehnică la care probabil și-a adus contribuția inclusiv poliția rutieră și comisia de circulație. Vă duceți în teren să faceți lucrarea și nu faceți ceea ce s-a hotărât faceți altceva. Și după ce faceți altceva veniți în fața noastră cu un titlu care este de natură să creeze cel puțin confuzie prin identitatea lui cu vechiul titlu, și ne spuneți nu am făcut ce ați aprobat data trecută vă rugăm să anulați și să aprobați ce am făcut. Noi care nu suntem de specialitate, ce să mai credem? Ce opinie să mai avem când veniți cu un SF în fața noastră la aprobat?

Dna Marin Teodora

Modificările în teren au fost făcute cu poliția rutieră, cu comisia de circulație, cu toți factorii implicați. La solicitarea poliției după cum ați văzut a fost montat un semafor. în primul proiect de hotărâre era semafor pietonal, s-a montat semafor auto. Am avut aprobarea comisiei de circulație. A fost la propunerea poliției rutiere. Vizavi de titlu trebuia modificarea Hotărârii 55/2011. Modificarea indicatorilor aprobați pri Hotărârea 5 5.

Dl Eparu Ion

Problema este mai complicată. Plătim două studii?

Dna Marin Teodora

Nu. Modificarea de studiu a fost făcută de S.G.U. și nu s-a plătit.

Dl Ionescu Gabriel

O întrebare simplă. Lucrarea a fost licitată?

Dna Marin Teodora

Da.

Dl Ionescu Gabriel

Puteți să spuneți care a fost câștigătorul?

Dna Marin Teodora

Star T&D.

Dl Sicoie Florin

Ca să fie legală hotărârea să încercăm să scriem „Bagdazar” cu „s” cum este corect. Este o chestie de minimă cultură.

Dl Iancu Ion

Schimbați denumirea hotărârii. Să zicem “privind aprobarea modificării studiului de fezabilitate” pentru că intervin niște modificări nu este un studiu inițial.

Dna Pana Cristina Iacob

Nu modificăm domnul consilier, pentru că la articolul 2 am spus că-și încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 55/2011. Aprobăm de la început indicatorii tehnico-economici.

Dl Ionescu Gabriel

Personal mi se pare foarte ciudat ca o dată ce începi o investiție care trece de toate filtrele, studiu de fezabilitate, comisie de licitație, avize de la circulație, etc. să

;

apară o modificare a studiului de fezabilitate pentru că mai trebuiesc făcute niște lucrării; sau trebuie modificată de fapt investiția rămânând pe fond doar obiectul în mare. ă| acestei investiții, dar trebuie modificat proiectul în foarte mare parte. Pâre;©.^^îâi^^a celor care se ocupă de această chestie. în momentul în care se face           de

fezabilitate în mod normal nu se face pe picior. Un studiu de fezabilitate se tratează foarte serios din punctul meu de vedere. Ca să vin acum și să constat pe teren că de fapt vechiul studiu de fezabilitate a fost greșit, este un pic cam mult pentru un proiect.

Dl Sîrbu Gheorghe

Dacă nu mai sunt comentarii supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         - 5 voturi

Cu 19 voturi “pentru” și 5 “abțineri” ale domnilor consilieri Eparu Ion, Dumitru Carmen, Popa Constantin, Iancu Ion și Ionescu Gabriel, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul nr. 48 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire imobil locuințe P+3E+4r ”str. Erou Călin Cătălin nr.llA, Ploiești - inițiat de consilierii: Elisabeta Popovici, Daniel Puiu Neagu, Costel Horghidan, Marius Mateescu și Florin Lucian Sicoie.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 49 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Schimbare destinație din zonă industrială în zonă instituții și servicii de interes general și modificare traseu stradă propusă în incinta UPETROM prin P.U.G. si nerealizată” - inițiat de consilierii Adina Gheorghe, Carmen Dumitru, Gabriel Ionescu, Costel Horghidan, Marius Mateescu, Florin Sicoie și Gheorghe Popa.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 24 voturi

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AM

Trecem la punctul nr. 50 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ridicare restricție de construire pentru construcție cofetărie - pizzerie S+P+2E ’(fară spații de producție)’ Str. I. L. Caragiale nr. 1, Ploiești - inițiat de consilierii Adina Gheorghe, Carmen Dumitru, Gheorghe Popa, Gabriel Ionescu, Florin Sicoie, Costel Horghidan și Marius Mateescu.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

  • -  5 voturi                       :

  • - 19 voturi

Cu 5 voturi “pentru” și 19 “abțineri” proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 51 “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Centru Comercial Winmarkt, Amenajări Interioare, Remodelare Fațade, Pasarelă Nouă, Amenajare Terase Sezoniere pe Esplanada Galeriilor Comerciale” B-dul Republicii, nr. 15 si 17-25, Ploiești - inițiat de consilierii Adina Gheorghe, Florin Sicoie, Gheorghe Popa, Gabriel Ionescu, Costel Horghidan și Marius Mateescu.”

Dacă sunt observații?

Dl Teodorescu Iulian

Acest proiect de hotărâre este repus pe ordinea de zi, el a mai căzut o data în luna noiembrie. Vreau să vă spun că nu s-a făcut nicio modificare din ceea ce solicitasem la acea dată și anume respectarea a ceea ce cuprinde raportul de specialitate, rezolvarea situației juridice de ocupare a platformelor exterioare existente. De asemenea pe 15 noiembrie, și nu mai există un alt aviz, s-a dat aviz negativ de la comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică. Nu există decât acel aviz negativ din noiembrie. A mai fost o dată în noiembrie și nu s-au făcut modificări. Consider că nu poate fi primit nici de data aceasta acest proiect.

V ă mulțumesc!

Dl Sicoie Florin

Există un nou aviz dat acum trei săptămâni de comisia de urbanism, care este favorabil. S-a discutat în comisie.

Dl Sîrbu Gheorghe

într-adevăr domnule Teodorescu are aviz dat acum 3 săptămâni.

Dl Teodorescu Iulian

Eu vi-1 arăt pe acesta necompletat.

Dl Sîrbu Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         - 5 voturi

Cu 19 voturi “pentru” și 5 “abțineri” ale domnilor consilieri Dumitru Cristian, Eparu Ion, Teodorescu Iulian, Iancu Ion și Dumitru Carmen proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul nr. 52 “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Actualizare Plan Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.314/2009 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu «Ridicare restricție de construire până la elaborare PUD/PUZ pentru amenaj are cazinou,

d t

extindere hotel regim P+6E, amenajare teren zonă delimitată de str. C.D. Gherea si M. Kogălniceanu ca parcare și galerii comerciale 3-4S+D+P, Ploiești, str. C.D. Gherea (Hotel Prahova)» și ridicare restricție de construire pentru extindere hotel din D+P+6E în D+P+13E, închidere terasa S-V, închidere și supraetajare terasa N-E (P+3E) și

'' ’                                                                 "l                          * *

construire pasarelă metalică N-V” - inițiat de consilierii Adina Gheorghe, i'Gabf iei Ionescu, Costel Horghidan, Florin Sicoie, Gheorghe Popa. »

Dacă nu sunt comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         - 3 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” și 3 “abțineri” ale domnilor consilieri Eparu Ion, Iancu Ion și Dumitru Carmen proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Facem mențiunea că domnul consilier Mateescu Marius nu participă la vot.

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi “Diverse”.

Dacă sunt discuții?

Dl Eparu Ion

Aș vrea să pun o întrebare la acest punct. Domnul primar în calitate de inițiator a retras de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre cu privire la Stadionul “Ilie Oană”. Data trecută, adică în luna aprilie a retras și cele două proiecte în regim de urgență cu privire la semnarea a câte unui protocol cu Apa Nova și Dalkia. Aș fi vrut să-i cunosc opinia în ceea ce privește viitorul acestui proiect. Dacă s-a renunțat la ideile care erau conținute în proiect sau a fost o decizie de seară și urmează ca în luna iunie să apară proiectul din nou pe ordinea de zi. Dacă poate să-mi răspundă cineva.

Dl Sîrbu Gheorghe

Nu s-a renunțat la acest proiect domnule consilier, v-a fi îmbunătățit, a avut câteva scăpări pe care domnul Primar le-a văzut din timp și va fi supus aprobării Consiliului Local într-o ședință viitoare.

Vă mulțumesc de participare !

***

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.SECRETAR Oana Cristina Iacdb