Proces verbal din 31.01.2011

Proces verbal din 31 ianuarie 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 31 ianuarie 2011

La ședință au participat un număr de 25 de consilieri din 27 în funcție, absenți fiind domnii consilieri: Iancu Ion și Teodorescu Iulian.

La ședință au mai participat: Doamna Bozianu Cătălina Nicoleta Domnul Dumitru Cristian Doamna Oana Cristina Iacob


  • - Viceprimar

  • - Viceprimar

  • - Secretar


Ședința a fost condusă de doamna consilier Gheorghe Adina.

Dna Gheorghe Adina

Bună ziua! Bine ați venit la ședința ordinară din 31 ianuarie 2011!

în sală avem prezenți 25 de consilieri din 27 în funcție, lipsind dl. Iancu Ion și Dl. Teodorescu Iulian.

înainte de a trece la ordinea de zi am o propunere: să ținem un moment de reculegere în memoria marelui portar Mișu Ionescu și în memoria d-lui. Bujorel Mocanu, fotbalist la F.C. Petrolul.

De pe ordinea de zi se retrag următoarele proiecte:

  • - nr. 13: Proiect de hotărâre privind menținerea prețului local al energiei termice facturate populației în municipiul Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici și de consilierii Cătălina Nicoleta Bozianu, Gheorghe Sîrbu, Ion Eparu, Gheorghe Popa, Adrian Lupu, Ion Iancu, Constantin Popa, Valentin Sava, Iulian Teodorescu și Paul Palas.

  • - nr. 21: „Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Serviciul de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești prin aport în natură - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Radu Mateescu, Marilena Stanciu, Constantin Popa și Costel Horghidan.

/ a M A7

A


> /^ r~—


f */           •

I «{            ;         '. ,

nr.


24 „Proiect de hotărâre privind aprobarea contractul^ deînchirier imobilului din str. Romană nr. 29, cu destinația de grădiniță - ihîțiâțde^vice^i Cristian Dumitru și de consilierii Radu Mateescu, Marilena Stanciu, Constantin$ Costel Horghidan.

a

ar a și


- nr. 25 „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 si nr. 139/2003 - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Radu Mateescu, Marilena Stanciu și Constantin Popa.

De asemenea, se adaugă înainte de punctul Diverse un proiect: "Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, de principiu, a unei societăți comerciale pentru administrarea și gestionarea activităților specifice și a bunurilor Hipodromului Ploiești -inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”.

Supun la vot dacă sunteți de acord cu ordinea de zi: Cine este pentru?            25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

***

Dna. Gheorghe Adina

Primul punct pe ordinea de zi: „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 20 decembrie 2010.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot procesul verbal:

Cine este pentru?           25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, procesul verbal din data de 20 decembrie 2010 a fost aprobat.


Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 23 decembrie 2010.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot procesul verbal:

Cine este pentru?           25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, procesul verbal din data de 23 decembrie 2010 a fost aprobat.


Dna. Gheorghe Adina                                             > /

Următorul punct punct pe ordinea de zi: „Aprobarea Procesulurv^tbal al șediîk^i extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 7 îahliafi^ 20

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot procesul verbal:

Cine este pentru?           25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, procesul verbal din data de 7 ianuarie 2011 a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „întrebări și interpelări”

Cine se înscrie la cuvânt? Dl. Eparu, dl. Sicoie și dl. Lupu. Dl. Eparu, aveți cuvântul!

Dl. Eparu Ion

Voi fi foarte scurt.

Prima chestiune este de fapt un anunț: îmi pare rău că în continuare dl. primar nu este aici. Anunțul meu este pentru dumnealui. M-a asigurat pe mine și pe toți că în Ploiești nu o să se strice asfaltul. Voiam să-1 anunț că se strică asfaltul și s-a stricat în Ploiești. Este bine să-și schimbe opinia și, mai ales, modul în care vorbește când vine în consiliul local.

A doua chestiune este o întrebare care mi-a fost sugerată public, aproape, este o chestiune care, din nefericire, revine foarte des pe masa noastră, măcar sub forma acestor întrebări și a unor rezolvări care s-au dovedit incomplete. Este vorba de problema câinilor comunitari. Recentele întâmplări de la București, cu totul și cu totul nefericite, m-au determinat să readuc în discuția consiliului această problemă care devine o problemă acută. Constituirea câinilor în haite ridică probleme de natură nouă, după părerea mea, comportamentale a acestor animale. Această problemă trebuie tratată cu mult mai multă atenție și seriozitate decât până acum.

Dl. Sicoie Florin

La intrarea în orașul Ploiești, sub sigla rutieră de intrare în oraș scrie: „Bun venit în orașul lui Caragiale!” Dacă tot este orașul lui Caragiale, anul viitor, în 2012 se împlinesc 160 de ani de la nașterea lui Caragiale și 100 de ani de la moarte. Va fi un an internațional Caragiale, inclusiv o aniversare UNESCO.

Cred că ar trebui să sărbătorim această dublă aniversare încercând să așezăm în oraș o statuie ilustrativă a lui Caragiale. Există două acum: una mică de la Colegiul I.L. Caragiale și cea de pe Bulevard care este o lucrare din anii ’50, făcută de 2 artiști și nu cred că este reprezentativă pentru personalitatea lui Caragiale.

Vă propun ca, în acest an să prevedem în buget o sumă de bani pentru o statuie a lui Caragiale. Mă gândesc de exemplu la superba căruță cu artiști care a fost așezată acum câteva săptămâni la Teatrul Național din București, o structură incredibilă, sunt aproape toate personajele lui Caragiale. Interpelarea mea vizează să se aibă în vedere la organizarea bugetului, anul Caragiale 2012.

*                  J                                                                      *

A doua interpelare se referă la site-ul primăriei municipiului l^oiești de unde au dispărut rubricile care privesc mass-media. Eu cred că, atâta vreme cât pe aceștjtite există trimiteri la ONG-uri și alte lucruri care nu sunt componente alepțirp^riei ofaȘiilui Ploiești și nici ale consiliului local, dispariția acelei rubrici mass-medih4n~carerputeai accesa pe site televiziuni, radiouri și publicații, ar trebui să existe în continuare. Chiar aș vrea să aflu cine a luat hotărârea să se scoată de pe site linck-urile de la mass-media?

Dl. Lupu Adrian

Am trei interpelări și o să încerc să fiu foarte scurt:

Sunt consilier local la primul mandat și încerc să mă obișnuiesc cu ideea de a fi consilier local. Constat că adoptăm o serie de proiecte de hotărâre, care devin hotărâri și care, în mod normal ar trebui să fie puse în practică, le adoptăm de dragul de a fi adoptate. îmi amintesc că un distins coleg de la partidul din fața mea, la mijlocul anului trecut, a propus înființarea unei secții de box la Clubul Sportiv Municipal. Nu numai că a rămas pe hârtie această secție de box, nu este prevăzută spre finanțare, nu avem angajați și, analizând proiectul de buget, în continuare constat că este o hotărâre care a fost adoptată de dragul de a fi adoptată.

Din aceeași categorie mai am o interpelare în ceea ce privește hotărârea luată de consiliu pe la sfârșitul anului trecut, în decembrie, în ceea ce privește comercializarea plantelor etnobotanice în oraș. în centrul orașului am constatat că există un spațiu comercial care are afișat: „Aici se vând plante etnobotanice!” Mă întreb: la fel am luat o hotărâre de dragul de a fi luată? S-a pus în practică această hotărâre de consiliu local? Există procese verbale de retragere de la comercializare a astfel de substanțe sau amenzi date pentru comercializare? Pentru că, în continuare sunt comercializate astfel de substanțe. îmi amintesc că, înainte de hotărârea de consiliu local, cu toții făceam exces de zel în a propune adoptarea acestei hotărâri de consiliu. Consider că este cazul să fie și pusă în practică.

Constat că, în zona Halelor Centrale, la intersecția străzii Griviței cu Emil Zolla, s-a înființat un nou bazar. Au rămas din perioada sărbătorilor niște tarabe în care se comercializează produse de natura celor care se pot comercializa în perioada sărbătorilor de iarnă. Mă întreb: acestea simt cu caracter permanent, așa va arăta zona centrală a orașului?

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Statelor de Funcții pe anul 2011 pentru aparatul de specialitate al primarului și instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


1 H-


Dna, Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi:


'J

Proiect de hotărâre privind' 'îhfitfîțarea,


organizarea și funcționarea Poliției Locale a municipiului Ploiești - inițiat de primar

Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dl. Popa, vă rog!

Dl. Popa Constantin

Mulțumesc dna. președinte.

Probabil că nu am citit eu cu atenție sau nu am înțeles dar, din textul hotărârii rezultă că noi înființăm poliția locală dar nu desființăm poliția comunitară. Acolo în text zice că se reorganizează nu se transformă, reorganizarea înseamnă că se mută dintr-o parte în alta. Eu cred că ar trebui să completăm acolo: prin transformarea poliției comunitare, altfel o să avem din punct de vedere legal două poliții.

Dna. Secretar Pana C riști na Iacob

Acesta este textul din lege, așa se înființează poliția locală, prin reorganizarea poliției comunitare care, evident că nu o să mai existe pentru că și actul normativ care o reglementa este abrogat.

Dl. Popa Constantin

Dar în hotărâre nu spune că nu mai există ci că se reorganizează.

Dna. Secretar Pana Cristina Iacob

Ceea ce înseamnă că nu mai există, se transformă în poliție locală.

Dl. Popa Constantin

Termenul de reorganizare înseamnă că mă așez altfel.

Dna. Secretar Pana Cristina Iacob

Și mă numesc altfel, respectiv poliție locală. Putem să facem mențiunea că orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Dna. Gheorghe Adina

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților municipiului Ploiești în Comisia Locală de Ordine Publică de la nivelul Poliției Locale Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii?

Mai întâi am să vă cer acordul să votăm deschis:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru a fost aprobată procedura de vot prin vot deschis.


*

Dna. Gheorghe Adina

Așteptăm propuneri.

Dl. Sîrbu Gheorghe

Propun pe dl. Radu Mateescu.

Dl. Eparu Ion

Din partea grupului PSD propun pe dna. Dumitru Carmen.

Dl. Bolocan Iulian

Propun pe dl. Mateescu Marius.

Dna. Bozianu Ni colet a

Din partea grupului PNL, dl. Iulian Teodorescu.

Dna. Secretar Pana Cristina Iacob

Din păcate, legea prevede expres 7 membri. Și, oricum nu putem avea o comisie din 8 membri. Deci, va trebui ori să se retragă cineva ori va trebui să facem vot secret.

Dna. Gheorghe Adina

Dacă rămân 8 membri propuși va trebui să facem vot secret.

Pe buletinul de vot va trebui să puneți cele 3 nume pe care le doriți ca membri în această comisie pentru că legea nu ne permite să avem în această comisie decât 3 consilieri locali.

Dl. Ionescu Gabriel

Mai devreme am hotărât să votăm deschis.

Dna. Secretar Pana Cristina Iacob

Votul deschis poate să funcționeze în situația în care sunteți de acord cu propunerile. Dacă sunt 4 propuneri și trebuie numai 3 consilieri, mi se pare normal să se voteze secret.

Dl. Ionescu Gabriel

Nu am spus asta. Anulați votul?

Dna. Gheorghe Adina

Nu, supun la vot anularea votului deschis și propun votul secret:

Cine este pentru?            25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, votăm secret.

*

S-a procedat la înmânarea buletinelor de vot.


Dl. Eparu Ion

în urma voturilor exprimate pentru constituirea comisiei de ordine publică am constatat următoarele: voturi exprimate - 25; voturi valabil exprimate - 24; voturi

anulate - 1; voturi pentru - dl. Iulian Teodorescu - 23 voturi; dl. Radu Mateescu - 21 voturi, dl. Marius Mateescu - 19, dna. Dumitru Carmen - 8 voturi. Xr

/ ’X

Dna Gheorghe Adina                                   - ~ >'

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   25 de voturi

Cine este împotrivă?                 -                      'k

Dacă se abține cineva?              -

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. ''M 1

**♦

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a reorganizării activității instituției - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 403/2010 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2011 - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Ploiești la Proiectul „întărirea capacității operaționale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Ploiești-Prahova” și a cheltuielilor aferente - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***


z

r*

■' t ”

J

*


, \X

Ai -CA

4

1

L f •


Dna, Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: membru din consiliul de administrație al


T

1 ■k

■•l


•   .4


„Proiect de hotărâre privii S.C. F.C. Petrolul S.A. -inlocuirea>anui îriițiafcMef primarAndrei Li viu Volosevici.

Aici a apărut o modificare la inițiatori: sunt trecuți membrii Partidului Național Liberal.

DL Ionescu Gabriel

Am înțeles că se dorește înlocuirea d-lui. Toma Marcel din consiliul de administrație cu o altă persoană. Intervenția mea vrea să sublinieze nevoia de a-1 înlocui, dacă se dorește lucrul acesta, cu un consilier municipal nu cu o persoană din afara consiliului. Justific acest punct de vedere: restul grupurilor și-au desemnat consilieri, acolo sunt probleme de buget, de gestionare a fondurilor pe care consiliului local le alocă acestui club iar nouă care suntem acolo ne va veni mult mai ușor să colaborăm cu un consilier municipal nu cu o terță persoană din afara consiliului.

Dacă puteți vă rog să țineți cont de punctul acesta de vedere.

Dna, viceprimar Cătălina Bozianu

Grupul PNL își menține propunerea, mai ales că a fost votată în biroul municipal și dl. Virgil Guran are experiență în domeniul fotbalului, conduce o echipă din Câmpina.

Dna. Gheorghe Adina

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 21 de voturi

Cine este împotrivă?              3 voturi

Dacă se abține cineva?             1 abținere

Cu 21 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Ionescu Gabriel, Nicolescu Sava Mihai și Calotă Emil și 1 abținere, cea a d-lui. consilier Popa Constantin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind anularea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public al municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Valentin Sava și Gheorghe Sîrbu.

Dacă sunt comentarii? Dl. Sîrbu, vă rog!

DI. Sîrbu Gheorghe

Referitor la acest proiect de pe ordinea de zi, în cadrul comisiei stabilite de către consiliul local pentru supervizarea și întocmirea materialelor pentru licitația de iluminat și la propunerea executivului comisia a hotărât ca Ploieștiul să nu fie blocat până în 2016 și infrastructura de iluminat să nu poată fi modernizată, să anulăm acest caiet de sarcini care a fost pus pe site-ul primăriei și a avut o misiune. Noi am hotărât să prelungim operatorul actual pe o perioadă de 1 an sau până când vom întocmi printr-o firmă specializată un studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat dintr-un municipiu mare ca Ploieștiul. De aceea, eu și colegul meu în această comisie de

f ?

• *

!(

supervizare, am hotărât să facem un proiect de hotărâre privind anularfea acestei licitații J De aceea, vom vota anularea acestei licitații cu rugămintea și cu sarcină. Rentru regie, stabilească urgent o licitație pentru realizarea unui studiu de fezabiliț^^^pfiVjrid modernizarea infrastructurii în iluminatul public al municipiului Ploiești.

4.


Dl. Eparu Ion

Nu aș fi vrut să intervin dar m-a obligat intervenția d-lui Sîrbu.

Pentru o mai bună informare a consiliului și a cetățenilor muinicipiului Ploiești trebuie să se știe modalitatea în care s-a ajuns la această situație. Este o chestiune pe care, eu personal nu mi-aș dori să fie repetată la nivelul la care ne aflăm noi pentru că, o bătaie de joc mai mare la adresa muncii a vreo 10 oameni, nu am mai întâlnit până acum. Să vii ca primar în preziua licitației și să anunți că ești de o altă opinie decât cea exprimată de cei 10 membri ai comisiei de supervizare, mi s-a părut o bătaie de joc la adresa muncii serioase pe care am depus-o cei 10 membrii ai acestei comisii.

Eu cred că afirmațiile pe care le-a făcut dl. Sîrbu nu simt întru totul corecte pentru că, dacă s-ar fi dorit cu adevărat modernizarea sistemului de iluminat, s-ar fi găsit cu siguranță soluții, inclusiv soluția de predare a noilor investiții către viitorul câștigător al licitației. Aici sunt cu totul alte chestiuni introduse în ecuație.

Am vrut să intervin și pentru o altă chestiune dat fiind modul în care, într-un mod brutal, cum nu mi-a fost dat să cred că se poate întâmpla la acest nivel, s-a intervenit peste munca unei comisii, vă anunț de acum că voi refuza să mai fac parte din orice fel de comisie la adresa consiliului local. Eu nu pot să-mi permit, în poziția în care sunt, să pierd ore ca să vină cineva să-mi spună „nu-mi place ce ați făcut” cu o zi înainte de licitație și să plece acasă și să ne lase acolo bulversați pe toți. Nu comentez modul în care fiecare a înțeles sfatul pe care ni l-a oferit dl primar cu acea ocazie.

îmi pare rău că s-a ajuns la această situație, nu mai e de mirare nimic din ceea ce se întâmplă în consiliul local dar această situație nu poate să rămână așa fără urmări.

Ca atare, vă anunț de acum că voi refuza în mod categoric să mai fac parte din orice fel de comisie specială numită de consiliul local.

Dl. Calotă Emil

Eu îl întreb pe dl. Răzvan Lungu dacă, la momentul când contractul de concesiune cu operatorul de iluminat public, cu Luxten s-a terminat, am preluat în patrimoniul municipiului Ploiești și investițiile pe care le-a făcut?

Dl. dir. Lungu Răzvan

Nu, nu am preluat, am făcut un audit, cum spune contractul încă în vigoare și, la terminarea contractului, vom prelua absolut toate investițiile făcute în perioada 2001 -2006.

Dl. Calotă Emil

De ce întreb lucrul acesta și din felul în care mi-a răspuns dl. director mi se confirmă o presupunere, sunt convins că dna. secretar a municipiului, dna viceprimar vor verifica concluziile unui control al Camerei de Conturi Prahova care aveau titlu imperativ pentru perioada 2008 - 2009 privind obligația municipiului Ploiești prin primărie de a-și prelua în patrimoniu investițiile pe care le-a plătit operatorului, el fiind cel care a făcut investiția.

Cu alte cuvinte, începând din 2011 de când am terminai cu rambursare# R                                                                                                   ’    —


creditului furnizor pe acest contract de modernizare a infrastructurii de il municipiul Ploiești deține în patrimoniu investițiile care în mod normal, privind regimul investițiilor, au fost puse în funcțiune și trebuie înregistrate în contabilitate.

Apropo de ceea ce, mai devreme spunea dl consilier Eparu, sunt convins că este o frustrarea nu doar de natură profesională, până la urmă este e chestiune colegială, muncești și după aceea ți se anulează munca.

Eu doar atrag respectuos atenția d-lor consilieri Sava și Sîrbu, dacă tot a apărut această întârziere, să verifice termenele și eventual să purceadă la o acțiune pe care noi o începusem în 2008 și care, din motive pe care nu le înțeleg, s-a întrerupt pentru că municipiul Ploiești trebuie să preia în patrimoniu nu numai investițiile făcute de Luxten dar și patrimoniul Electrica.

Cu alte cuvinte, avem niște valori pe care nu le punem în patrimoniu în contabiltatea noastră, pentru că apoi să le concesionăm să încasăm o redevență pe măsura acestei valori preluate și nu doar să prelungim un contract. Dacă aș Luxten l-aș prelungi pentru a fugi de etapa aceasta.

Obligația de contract pe care o are și Luxten-ul și Electrica, ne trezim cu privatizarea completă ca și în cazul de alte privatizări ratate din România și patrimoniul municipiului Ploiești se duce într-un portofoliu privat ceea ce duce la faptul că ne pierdem niște interese clare. Municipiul Ploiești trebuie să aibă în contabilitate în patrimoniu majorat cu valoarea investiției plus valoarea reziduală de la Electrica. După care, cu acest patrimoniu putem face caiete de sarcini, să concesionăm sau, dimpotrivă, să lucrăm în regie proprie pe acest serviciu public foarte important pentru oraș.

Dna. Gheorghe Adina

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              18 voturi

Cine este împotrivă?          5 voturi

Dacă se abține cineva?        2 abțineri

Cu 18 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, cele ale a-lor consilieri: Eparu Ion, Nicolescu Sava Mihai, Popa Constantin, Avramescu Teodor, Ionescu Gabriel și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Calotă Emil și Dumitru Carmen, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2011 referitoare la îndreptarea unei erori constatate la tariful pentru activitatea de curățat rigolă manual - inițiat de consilierii Gheorghe Sîrbu, Iulian Teodorescu, Valentin Sava, Adrian Lupu.

Dl. Sîrbu Gheorghe

în acest proiect este vorba de o eroare: când operatorul de salubritate a venit cu tarifele, în loc de mie de metri liniari s-a scris mie de metri pătrați și acum îndreptăm această greșeală.

Dna. Gheorghe Adina


24 de voturi

1 vot


Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu mai sunt, supun la vot proie^tul de hotărî Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 voturi pentru și 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Popa Constantin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional de modificare a contractului nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, colectare, transport și neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere din gospodăriile populației în municipiul Ploiești -inițiat de consilierii Gheoghe Sarbu, Iulian Teodorescu, Valentin Sava, Ion Eparu și Adrian Lupu.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

nr.


Dna, Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 320/21.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Ploiești - inițiat de consilierii Radu Mateescu, Valentin Sava, Iulian Teodorescu, Ion Iancu si Iulian Bolocan.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împitrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Popa Constantin și 4 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Dumitru Carmen, Nicolescu Sava Mihai, Avramescu Teodor și Ionescu Gabriel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

20 voturi

1 vot

4 abțineri


***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de selecție a persoanelor ce urmează să fie internate într-un centru de

<                       *.i          »

V ■

z

' /

*

/

f *                                                - -   *

întreținere și asistență cu care Administrația Serviciilor Sociale Comunitare are de cooperare - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru.

\ ■ >

- V        '

V,

Aș dori ca, pe lângă dl. viceprimar, la inițiatori să fie trecuți și consilierii,


Dacă sunt intervenții? Dl. Marcu vă rog!

Dl. Marcu V alentin

membrii comisiei 5.

Dna. Gheorghe Adina

Dacă mai simt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                       25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

*♦*

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2005 pentru repartizarea de locuințe sociale -inițiat de consilierii Sava Mihai Nicolescu, Gheorghe Popa, Marin Tincu și Valentin Marcu.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                       25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea listei beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe proprietate personală, declarați eligibili în ședintța comisiei din luna ianuarie, 2011 -inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                       25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind completarea anexei 7 la Contractul de delegare prin concesiune către S.C. Hale și Piețe S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2008 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 191/2009, 42/2010 și 449/2010 - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru, Gheorghe Sîrbu, Adrian Lupu și Sava Mihai Nicolescu.

F

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                       24 de voturi

Cine este împotrivă?                     I vot

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru și l vot împotrivă, cel al domnului consilier Popa Constantin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna» Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al municipiului Ploiești în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Radu Mateescu, Marilena Stanciu, Constantin Popa și Costel Horghidan.

Dacă sunt comentarii? Dl. Popa, vă rog!

Dl. Popa Constantin

Aș avea mai întâi o întrebare către AS SC: aș dori să știu ce anume dorește să facă în spațiile respective, dacă are ceva în proiect sau dacă ele rămân tot centru de informare către cetățeni. Dacă rămân tot centru de informare către cetățeni, atunci eu zic că nu ar trebui să le dăm pentru că, de fapt, în acele centre de informare nu sunt informați cetățenii ci sunt dezinformați.

Recent am asistat la una din emisiunile televizate în care o persoană, pe nume Roșu, era atât de indignată că la televiziune se spunea că asfaltările din anul 2011 se vor face pe bani împrumutați de primărie iar dumnealui spunea sus și tare că dl. primar i-a spus direct că acei bani sunt fonduri europene.

Cu ocazia aceasta aș vrea să știu - și să ne confirme cineva din conducere - dacă se știe undeva că până în luna mai vom primi fonduri europene pentru asfaltarea cartierelor Ienăchiță Văcărescu, Malu Roșu, Bereasca. Noi nu știm, dacă se știe la nivel de conducere și se transmite această informație în teritoriu, am prefera să știm și noi. Dacă nu, v-aș ruga să spuneți acum, poate aude și dl. Roșu că acea informare a fost de fapt o dezinformare.

Dna, viceprimar Cătălina Bozianu

Pentru cartierul Bereasca licitația va avea loc pe 21 februarie, nu am cunoștință pentru Ienăchiță Văcărescu și celelalte pe care le-ați amintit.

Dna. Marin T eodora

Contractele sunt încheiate pentru aceste 3 cartiere iar finanțarea este din bugetul local.

Dl. Popa Constantin

Deci, este din bugetul local și nu din fonduri europene, să nu se mai ia cetățenii de noi că noi spunem una și dl. primar le-a transmis altceva.

Dl. Eparu Ion

Eu înțeleg că preluarea în administrare de către ASSC se face de la fostul nostru ADPP. Cine le-a avut în administrare până acum?

N\ ' v '/ r ' \ <   - -AA ^x\

■/■•’yAX/M ;• , .’AJ ța.71

Dl. Ionită Dan


■ /// Iu* '■ ; ■’ ■           •.O !

r.


Le-am avut în administrare odată cu înființarea societății ț^rjn hotărârea 418/2010 au fost trecute în patrimoniul proprietarului, în patrimoniul ^tiftîăui^i.jL^^uata actuală, începând din luna noiembrie 2010, ele se află în administrarea proprietarului, al primăriei municipiului Ploiești.

DI. Eparu Ion

Voiam să știu pentru că într-un astfel de spațiu „măria sa”, dl. primar și-a permis să nu primească un pensionar acum două săptămâni. în spațiul pe care noi dorim să-l îngrijim cu banii consiliului local, cu banii ploieștenilor, acum două săptămâni, când dna. Roberta Anastase a făcut o întâlnire politică într-un astfel de spațiu, un pensionar din cartier, care m-a sunt pe mine indignat pentru că tocmai stătuse de vorbă cu dl. primar, a fost refuzat de la a participa la acea întâlnire. Deci, nu i s-a permis să intre într-o clădire aflată în patrimoniul primăriei. Așa ceva nu s-a mai auzit, numai acest primar al nostru este capabil de asemenea gesturi.

Nici nu știu de câte ori să votez împotriva unui astfel de proiect de hotărâre în care apar astfel de clădiri. Să-1 dăm ASSC-ului pentru ce?

Dl. Sîrbu Gheorghe

Ați fost dumneavoastră acolo?

Dl. Eparu Ion

M-a sunat omul personal imediat după ce dl. primar i-a spus că-1 primește când o vrea el, acum primește pe altcineva în spațiul acela. Un primar al unui oraș nu poate să facă așa ceva când este vorba de un spațiu public, pentru care cheltuielile se decontează din banii publici, nu se poate așa ceva.

Dl. Marcu Valentin

Nu vreau să intru în dialog cu dl. Eparu dar îmi este greu să cred ceea ce spune dânsul.

Dl. Eparu Ion

Mie îmi este simplu, pot să dau și numele și numărul de telefon, chiar dacă mă tem pentru locul de muncă al domnului respectiv, o să vă pun la dispoziție numele, numărul de telefon, să-1 întrebați personal și să vă expună personal ce s-a întâmplat acolo, că poate pe mine nu mă credeți.

Dna. Gheorghe Adina

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:


Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

18 voturi

4 voturi

3 abțineri

Cu 18 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Eparu Ion, Dumitru Carmen, Popa Constantin și Avramescu Teodor și 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Calotă Emil, Nicolescu Sava Mihai și Ionescu Gabriel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                       24 de voturi

Cine este împotrivă?                    1 vot

t.


Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Popa Constantin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dna, Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al municipiului Ploiești în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Radu Mateescu, Marilena Stanciu, Constantin Popa și Costel Horghidan.

Dacă sunt comentarii? Dl. Popa, vă rog!

Dl. Popa Constantin

Aș avea mai întâi o întrebare către ASSC: aș dori să știu ce anume dorește să facă în spațiile respective, dacă are ceva în proiect sau dacă ele rămân tot centru de informare către cetățeni. Dacă rămân tot centru de informare către cetățeni, atunci eu zic că nu ar trebui să le dăm pentru că, de fapt, în acele centre de informare nu sunt informați cetățenii ci sunt dezinformați.

Recent am asistat la una din emisiunile televizate în care o persoană, pe nume Roșu, era atât de indignată că la televiziune se spunea că asfaltările din anul 2011 se vor face pe bani împrumutați de primărie iar dumnealui spunea sus și tare că dl. primar i-a spus direct că acei bani sunt fonduri europene.

Cu ocazia aceasta aș vrea să știu - și să ne confirme cineva din conducere - dacă se știe undeva că până în luna mai vom primi fonduri europene pentru asfaltarea cartierelor Ienăchiță Văcărescu, Malu Roșu, Bereasca. Noi nu știm, dacă se știe la nivel de conducere și se transmite această informație în teritoriu, am prefera să știm și noi. Dacă nu, v-aș ruga să spuneți acum, poate aude și dl. Roșu că acea informare a fost de fapt o dezinformare.

Dna, viceprimar Cătălina Bozianu

Pentru cartierul Bereasca licitația va avea loc pe 21 februarie, nu am cunoștință pentru Ienăchiță Văcărescu și celelalte pe care le-ați amintit.

Dna. Marin T eodora

Contractele sunt încheiate pentru aceste 3 cartiere iar finanțarea este din bugetul local.

Dl. Popa Constantin

Deci, este din bugetul local și nu din fonduri europene, să nu se mai ia cetățenii de noi că noi spunem una și dl. primar le-a transmis altceva.

Dl. Eparu Ion

Eu înțeleg că preluarea în administrare de către ASSC se face de la fostul nostru ADPP. Cine le-a avut în administrare până acum?

*

I

Tt*"

•v

1

*


Dna, Gheorghe Adina


\\                                               z,J ■' *

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre priviiraLaj#obarea.tfe£ferii unei porțiuni în suprafață de 1519,40 m.p. din terenul situat în incinta>Gradlnîței/nr. 12 din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Radu Mateescu, Marilena Stanciu, Constantin Popa și Costel Horghidan.

Dacă sunt comentarii? Dl. Eparu, vă rog!

Dl. Eparu Ion

Eu vreau să pun o întrebare: din documentația pe care am citit-o rezultă că de fapt doar o bucățică din terenul grădiniței urmează să fie dată. întrebarea mea este de ce această bucățică? Ea făcea parte pe vremuri din terenul care a fost retrocedat sau nu exista suprafața necesară și se ia de aici?

Dl. T ăbârcâ Florin

Suprafața de teren care face obiectul prezentei hotărâri face parte din fosta proprietate revendicată conform Legii 10/2001 iar amplasamentul ei a fost stabilit cu exactitate de către proiectanții primăriei prin suprapunerea planurilor din 1934, cu planurilor din 1970 și planurilor actuale.

Dl. Eparu Ion

Deci, bucățica aceasta a fost a proprietarului respectiv.

Dl. T ăbârcâ Florin

Aceasta a fost și nimic în plus, adică în compensare.

Dna. Gheorghe Adina

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 85/2008 cu modificările și completările ulterioare - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Radu Mateescu, Marilena Stanciu, Constantin Popa și Costel Horghidan.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind prelungirea parteneriatului dintre Municipiul Ploiești și Fundația Constantin și Elena și completarea

'■w

’ . '' protocolului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2007 - inițiat de viceprimat Cristian Dumitru.

Aici avem o mică modificare pe care o vedeți afișată.           \

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărîwjLjJ?^ Cine este pentru?                 25 de voturi

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru demararea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a terenului situat în Ploiești, str. I. Th. Grigore nr. 14 - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Am înțeles că există o mică modificare la titlul hotărârii și o aveți afișată pe ecran.

Dacă simt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale pentru anumite categorii de contribuabili - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului “Amenajare esplanada Casa de Cultură a Sindicatelor” - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

23 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

2 abțineri


■ A

'

• F

>

' i ■■ /

> > y

aprobarea și lucrări inițiat de primar


Cu 23 de voturi pentru și două abțineri, cele ale domnilor consilieri: Eparu Ion și Dumitru Carmen, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 't

I- ■

\ •

’\V

x          -

o


***


Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind lucrărilor și încheierea în regim de urgență a contractului de servicii pentru”Reparații curente pasaj Gara de Sud, municipiul Ploiești” Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dl. Popa.

Dl. Popa Constantin

Ca să nu existe discuții ulterioare aș vrea să facem o completare le prezentul proiect de hotărâre în sensul ca la negocierea privind atribuirea contractului să invităm minim 5 potențiali executanți pentru că din proiectul de hotărâre nu rezultă așa ceva iar caracterul de urgență este puțin sub semnul întrebării. Ca să putem să evităm discuțiile ulterioare, aș propune ca la negocierea atribuirii serviciului să fie invitați minim 5

persoane.

Dna. Gheorghe Adina înțeleg că propuneți un amendament.

Dl. Popa Constantin

Da.

Dna. Gheorghe Adina

Supun la vot amendamentul propus:

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, amendamentul a fost aprobat.

*

Dna. Gheorghe Adina

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi

2 abțineri

Cu 23 de voturi pentru și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Eparu Ion și Dumitru Carmen, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului - RK Bulevardul Republicii tronson Șoseaua Nordului - limită Municipiu - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

23 de voturi


/

i I'

j 1 b’A t

* » i * *

\'O


>

f f

p


***»?’*

*■ *-**1


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Dumitru Carmen, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


2 abțineriV
Dna, Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului - R.K. strada Ștrandului ieșire Pasaj Bucov limită Municipiu - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?            2 abțineri

Cu 23 de voturi pentru și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Eparu Ion și Dumitru Carmen, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Dna, Gheorghe Adina


Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului - R.K. strada Gh. Grigore Cantacuzino tronson șoseaua Vestului limită Municipiu - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi

2 abțineri

Cu 23 de voturi pentru și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Eparu Ion și Dumitru Carmen, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului -REABILITARE TROTUARE CARTIER 9 MAI - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi

3 abțineri

Cu 22 de voturi pentru și 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Eparu Ion, Nicolescu Sava Mihai și Dumitru Carmen, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

r <■

b


J-

***

•l

L          ■

r *


Dna» Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind^aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului -REABILITARE TROTUARE CARTIER ENĂCHIȚĂ VĂCÂRESCU - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi

3 abțineri

Cu 22 de voturi pentru și 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Eparu Ion, Nicolescu Sava Mihai și Dumitru Carmen, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna» Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului -REABILITARE TROTUARE CARTIER MALU ROȘU - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dl. Calotă!

Dl. Calotă Emil

înainte de a vota și acest ultim proiect cu trotuare, o rog pe dna Teodora să fie atentă pentru ca reparația grăbită pe care o va face în multiple obiective să țină cont de conductele de gaze, de panta rigolelor de scurgere, de panta de scurgere a trotuarelor pentru că, după cum bine știți, în țară s-au mai făcut chestii din astea preelectorale și s-au trezit cetățenii cu tot felul de accidente, acumulări de gaze, inundații ale subsolurilor, ș.a.m.d.

Bănuiesc că trotuarele acestea conțin și bordurile. Bordurile sunt separate, vor veni alte studii de fezabilitate pentru borduri.

Dna. Marin T eodora

Sunt cuprinse într-un alt proiect pentru repararea străzilor din cartier. Dna» Gheorghe Adina

Dl. consilier Sîrbu a anuțat că părăsește sala, au rămas prezenți 24 de consilieri.

Dl. Popa Constantin

Nu aș avea o obiecție la actualele proiecte, aș dori să transmit d-lui. primar și direcției respective că mai sunt și alte cartiere în Ploiești, mai era un cartier în Mihai Bravu, unul pe la Gara de Sud și parcă și ele au trotuare, poate ne găsim timp să facem ceva proiecte și pentru ele.

Dna. Marin T eodora

Cartierul Mihai Bravu este în licitație. Cartierul Mitică Apostol și Bereasca au fost în decembrie anul trecut iar Mihai Bravu deja este în licitație de adjudecare pentru străzi.

Dl» Popa Constantin                                        -i .             , ;ț

Dacă știți că mai sunt și alte cartiere este bine.                ■ V-

Până acum am avut senzația că în Ploiești există numai cartierele de vestei mă gândeam că poate mai sunt și alte cartiere. Probabil că m-am înșelat.

Dna» Dumitru Carmen

Vreau să motivez abținerea la toate aceste studii. Deși fac parte din comisia de urbanism nu am fost invitată la ședință.

Dna. Gheorghe Adina

Dacă nu mai sunt comentarii, dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           3 abțineri

Cu 21 de voturi pentru și 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Eparu Ion, Dumitru Carmen și Nicolescu Sava Mihai, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna» Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare parțială destinație urbanistică din zonă construcții aferente lucrărilor tehnico-edilitare și culturi agricole în zonă rezidențială”, str. Pictor Rosenthal nr. 63, Ploiești - inițiat de consilierii Carmen Dumitru, Elisabeta Popovici, Marius Mateescu și Puiu Neagu.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   22 de voturi

Cine este împotrivă?                 1 vot

Dacă se abține cineva?               1 abținere

Cu 22 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Eparu Ion și 1 abținere, cea a domnului consilier Nicolescu Sava Mihai, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna» Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, de principiu, a unei societăți comerciale pentru administrarea și gestionarea activităților specifice și a bunurilor Hipodromului Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici

Dacă sunt comentarii? Dl. Eparu!

Dl. Eparu Ion

Aș vrea să primesc de la cineva, dacă se poate, o lămurire la următoarea întrebare: refacerea Hipodromului a fost unul din proiectele noastre în Polul de Dezvoltare. înțeleg de acolo că încadrarea pe care au făcut-o specialiștii noștri plătiți cu bani foarte grei, după cum am comentat altă dată, nu a fost corectă în sensul că, pentru o astfel de investiție nu se primesc 98% fonduri nerambursabile și noi să participăm cu 2 % ci este vorba de 50 - 50.

înțeleg că ne dorim să înființăm o firmă, de principiu, care să încerce să accesele de la Guvem fonduri în aceeași proporție: 50% nerambursabile, 50% din partea noastră. Atunci nu înțeleg care este „șmecheria” pe care o facem? Renunțăm, la 50% bani europeni și 50% banii noștri ca să cerem 50% bani de la Guvem și 50% banii noștri pentru același obiectiv de investiție?

Nu vă supărați dar chiar nu înțeleg ce vreți să facem sau de ce facem sau încercăm să facem această lucrare. Poate cineva să-mi explice? Nu este vorba pentru consiliul local de a câștiga niciun leu în plus. Ori îi luăm de la Uniunea Europeană, ori îi luăm de la Guvem și preferăm să facem un drum foarte ocolit, să înființăm o firmă, suntem în faza în care căutăm un asociat, nu înțeleg ce caută acel asociat aici, să înființăm o firmă să îndeplinim unul din criteriile pentru care Guvernul ar fi dispus să ne dea tot 50% din bani.

Dna. Secretar Oana Cristina Iacob

Vă pot răspunde în ceea ce privește acționarul pentru că pentru înființarea unei societăți pe acțiuni am nevoie de încă un partener, societatea pe acțiuni nu poate avea un singur acționar.

Dl. Calotă Emil

Ideea este corectă, în principiu. Mie personal îmi displace să facem ceva de principiu, o vom face. Ideea este corectă pentru înființăm ceea ce se numește o companie de proiect, un vehicul necesar pentru accesarea fondurilor de finanțare. Chestiunea care este cu semnul întrebării și care va întârzia, după opinia mea, mersul lucrurilor va fi selectarea acestui acționar privat pentru că, indiferent cât ar fi de transparentă și de bună credință procedura, ea va stârni comentarii. Eu, în principiu, i-aș sugera d-nei. secretar poate reușește să facă o construcție juridică, poate fi și SRL, de ce neapărat SA?

Dna. Secretar Oana Cristina Iacob

Potrivit Legii 31, pot fi asociat într-un singur SRL și noi avem deja un SRL, Societatea de Gospodărire Urbană.

Dl. Calotă Emil

Dar putem să delegăm de pildă ADPP-ul sau una din entitățile consiliului local să ne reprezinte.

Eu am crezut, la un moment dat, că încercăm să facem o formă implicită de parteneriat public privat, având deja un potențial acționar care vine cu finanțarea care să substituie finanțarea noastră, de la bugetul orașului. Dacă nu, eu v-aș sugera, păstrând nevoia de a constitui această societate de proiect, de a merge pe formula de SRL în care să delegăm ADPP-ul sau pe cine credem noi să ne reprezinte și lucrurile își ating obiectivul fără nicio problemă.

Dl. Ionescu Gabriel

Acesta era și punctul meu de vedere și propun prorogarea acestui proiect de hotărâre să gândim dacă nu cumva societatea care s-a transformat, ADPP-ul nu poate pelua și obiectivul de acolo și să-și completeze obiectul de activitate. Lucrurile cred că s-ar simplifica foarte tare.

Avem un SRL existent și trecem această activitate la SRL-ul existent, de ce să facem o altă societate?

p

% %

4

*

■ -?

_______________,_______________o______o__,________________

întrebat a fost adresat Hipodromului. Nu era nimic clar, nu am reușn^^ÂBâcutăm subiectul aceasta în ședința de comisie, am vorbit și cu dna director de la Clubul Sportiv Municipal și nu a putut să-mi dea mai multe detalii și o să susțin ceea ce a propus colegul meu mai devreme, prorogarea pentru că nu văd gradul de urgență pentru acest proiect de hotărâre. Cred că problemele pot fi dezbătute să vedem care este soluția cea mai bună, nu în ședința de consiliu, să venim cu o formă finală care poate fi agreată și care să reprezinte soluția viabilă.

Dl. Calotă Emil

Mă gândeam ca, dacă grupul inițiator nu are vreo urgență deosebită și nu cred că este o urgență, să încercăm să ne mai gândim la formulare, poate facem și o extraordinară dacă este de maximă urgență. Prorogarea mi se pare corectă ca propunere și v-aș invita s-o acceptați.

Dl. Popa Constantin

Eu aș fi vrut să se mai arate un lucru: facem o societate pe o promisiune, pe niște sume efemere, niște sume pe care ni le va da Guvernul. Ni le va da exact cum ni le-a dat și pentru anveloparea blocurilor și pentru subvenția la căldură. Adică, ne legăm la cap cu o societate în care vom plăti numai noi, consiliul local. Dacă Guvernul are bani, să ne dea pentru blocuri. Părerea mea este să ne gândim în sensul să păstrăm proiectul pe fonduri europene pentru că, cel puțin dacă îl facem cum trebuie, vom obține 50% fonduri europene care nu înseamnă nici obligația Guvernului iar, dacă Guvernul are bani, să ni-i dea pentru anveloparea blocurilor și am fi foarte bucuroși.

Dna. Gheorghe Adina

Supun la vot propunerea de prorogare a d-lui. Ionescu:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 7 voturi pentru, cele


/ o ’<

Aceasta este propunerea mea, să prorogăm proiectul de hotărâre.^. Dl. Avramescu Teodor

Când am avut discuția la comisie legat de buget, unul din lucru


'a

p


' p

«

•*7 voturi

12 voturi

4 abțineri

ale domnilor consilieri: Eparu Ion, Dumitru Carmen,


Calotă Emil, Nicolescu Sava Mihai, Popa Constantin, Avramescu Teodor și Ionescu Gabriel, 4 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Lupu Adrian, Sicoie Florin, Horghidan Costel și Bozianu Nicoleta și 12 voturi împotrivă, propunerea de prorogare a proiectului de hotărâre a fost respinsă.


*

Dna. Gheorghe Adina

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

16 voturi

6 voturi

1 abținere

Cu 16 voturi pentru, 6 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Eparu Ion, Nicolescu Sava Mihai, Popa Constantin, Dumitru Carmen, Avramescu Teodor, Ionescu


Gabriel și 1 abținere, cea a domnului consilier Horghidan Costel, proiectul de hotărâtă fost aprobat.                                                                             , '?M

La punctul Diverse dacă avem intervenții? Dacă nu avem, declar ședința închisă și vă mulțumesc pentru participare.

♦ **

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal într-un singur exemplar.
întocmit,

Cons. ElcAa Gheorghc