Proces verbal din 30.11.2011

Proces verbal din 30 noiembrie 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL


al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 30 noiembrie 2011

La ședință au participat un număr de 25 de consilieri din 27 în funcție, absenți fiind domnii consilieri Șuga Nicolae și Ionescu Gabriel.

La ședință au mai participat:

Domnul Andrei Liviu Volosevici Doamna Nicoleta Cătălina Bozianu Domnul Dumitru Cristian Doamna Oana Cristina Iacob

- Primar

  • - Viceprimar

  • - Viceprimar

  • - Secretar


Ședința a fost condusă de domnul consilier Marcu Valentin.

am

Dl Marcu Valentin

Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară de astăzi. în sală sunt prezenți conducătorii instituțiilor și a rilor din subordinea consiliului local.

Față de ordinea de zi care a fost afișată, s-au retras proiectele de hotărâri de la punctele nr. 18 “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Hale și Piețe S.A. pe anul 2011 - inițiat de consilieri Gheorghe Sîrbu și Adrian Lupu” și 30 “Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan și Iulian Bolocan”.

De asemenea s-a suplimentat ordinea de zi cu inca 4 proiecte de hotărâri pe care o să vi le citesc și o să vă supun la vot introducerea lor pe ordinea de zi:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi Cartier Mitica Apostol- etapa I” - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu și Constantin Popa.

Supun la vot introducerea proiectului de hotărâre pe ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 2 abțineri

Cu 23 de voturi „pentru” și 2 „abțineri” ale domnilor consilieri Teodorescu Iulian

Liviu și Lupu Adrian s-a aprobat introducerea pe ordinea de zi a ședinței a acestui proiect de hotărâre.

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi Cartier Mitica Apostol- etapa II” ” - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu și Constantin Popa.

Supun la vot introducerea proiectului de hotărâre pe ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi s-a aprobat introducerea pe ordinea de zi a ședinței a acestui proiect de hotărâre.

*

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Extindere rețea de apă Cartier Mitică Apostol” - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu și Constantin Popa.

Supun la vot introducerea proiectului de hotărâre pe ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi s-a aprobat introducerea acestui proiect de hotărâre pe ordinea de zi a ședinței.

*

  • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Extindere rețea canalizare Cartier Mitică Apostol” - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu și Constantin Popa.

Supun la vot introducerea proiectului de hotărâre pe ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A

In unanimitate de voturi s-a aprobat introducerea pe ordinea de zi a ședinței a acestui proiect de hotărâre.

*

Supunem la vot ordinea de zi a ședinței cu modificările adoptate: Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este împotrivă? -                                jN .. w j

Dacă se abține cineva? -                                 VCX             '

In unanimitate de voturi ordinea de zi a ședinței a fost aprobată.

***                           L

începem cu primul punct de pe ordinea de zi „Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 31 octombrie 2011.”

Dacă sunt comentarii?

Dl Eparu Ion

Am constatat că în ciuda faptului că a aprobat intervenția mea de la ședința ordinară de luna trecută, doamna secretar nu a binevoit să facă mețiunea cu privire la absența domnului primar, și amintesc că am spus că grupul PSD nu va mai vota procesul verbal, dar am constatat și alte inadvertențe. Dacă vă uitați cu atenție la începutul materialului, declarați că sunt 27 de consilieri prezenți și până la proiectul de hotărâre cu numărul 19 de pe ordinea de zi sunt doar 26 de voturi invocate. 26 de voturi „pentru”, nicio „abținere”, niciunul „absent”. Până la proiectul de hotărâre respectiv unul dintre colegi nu era prezent în sală. Nu venise la ședință. Rugămintea mea este să se consemneze corect ceea ce se întâmplă aici. Cum puteți să spuneți că au fost 27 de consilieri când jumătate dintre proiecte au fost votate decât de 26 de consilieri.

Dl Marcu Valentin

Vom verifica.

Dl Eparu Ion

Ce să mai verificăm? La proiectul de hotărâre cu nr. 19 ați anunțat dumneavoastră că a venit și domnul consilier Bolocan Iulian.

Dl Marcu Valentin

Atunci o să rog să se facă modificarea și în loc de 27 de consilieri să se treacă 26.

După o discuție cu doamna secretar, această verificare nu se poate face pe loc. Se va verifica prezența și se va modifica în consecință.

Dacă nu mai sunt alte comentarii supun la vot aprobarea procesului-verbal:

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 7 voturi

Cu 18 voturi „pentru” și 7 „abțineri” ale domnilor consilieri Eparu Ion, Popa Constantin, Dumitru Carmen, Calotă Emil, Iancu Ion, Nicolescu Sava Mihail și Avramescu Teodor procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 21 noiembrie 2011”.

Dacă nu sunt comentarii supun la vot aprobarea procesului-verbal:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 18 voturi

Dacă se abține cineva? - 7 voturi

ff z' ff                              v.

Cu 18 voturi „pentru” și 7 „abțineri” ale domnilor consilieri Eparu Ion, Popa Constantin, Dumitru Carmen, Calotă Emil, Iancu Ion, Nicolescu Sava Mihail și Avramescu Teodor procesul-verbal a fost aprobat.                             ..

***

DI Marcu Valentin

Trecem la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi “întrebări și interpelări”:

Dacă sunt înscrieri la cuvânt?

S-au înscris domnii consilieri Popa Constantin, Eparu Ion, Teodorescu Iulian și Lupu Adrian.

Dl Popa Constantin

Mulțumesc domnule președinte. Aș avea o scurtă revenire, nu o interpelare. în luna iunie am socilitat o situație a deconturilor lunare privind asocierea dintre Primăria Ploiești și F.C. Petrolul. Trebuie să menționez că până în prezent nu am primit niciun fel de răspuns și aș dori dacă poate cineva să-mi precizeze care este motivul pentru care nu am primit acest răspuns, ca să știu care sunt pașii pe care trebuie să-i urmez în continuare.

Mulțumesc!

Dl Eparu Ion

Intervenția mea este cumva din aceeași zonă. După cum știm cu toții săptămâna trecută într-o dezvăluire de presă destul de neplăcută s-a aflat despre condițiile de salarizare ale domnului Vivi Răchită, antrenorul echipei principale de fotbal F.C. Petrolul. Așa cum a subliniat domnul consilier Popa, pentru că de aceea spuneam că lucurile au legătură, noi am inițiat demersurile de a afla nu neapărat cuantumul salariului domnului Răchită, ci mai ales modul în care sunt acoperite prin deconturi sumele de bani pe care Consiliul Local le-a repartizat pentru a fi cheltuite la echipa de fotbal. Nu mai putem să spunem că suntem surprinși de faptul că ni s-au refuzat aceste informații și ne rezervăm dreptul de a face plângere penală împotriva executivului primăriei care a refuzat cu încăpățânare să ne pună la dispoziție aceste date.

A

In aceeași ordine de idei, având în vedere faptul că nu a informat deloc, ca să nu spunem la timp, și sub nicio formă grupul consilierilor PSD, vreau să vă anunț că din acest moment grupul PSD i-a retras sprijinul politic domnului Gabriel Ionescu pe care l-am sfătuit să-și dea demisia din Consiliul de Administrație de la F.C. Petrolul, astfel încât o rog pe doamna secretar să ia act de acest lucru și să facă demersurile pentru a completa Consiliul de Administrație cu un alt membru.

Vă mulțumesc!

Dl Teodorescu Iulian Liviu

îmi pare rău domnul profesor Eparu, în urmă cu o lună și jumătate, la o ședință de comisie, am pus în discuție situația F.C. Petrolul. Dânsul a spus haideți să-i lăsăm pentru că sunt într-o situație destul de grea, să nu facem presiune asupra dânșilor. Astăzi cred că e nevoie să facem presiune asupra noastră înșine, și de aceea vreau să solicit în primul rând Consiliului de Administrație al F.C. Petrolul, după ce am facut-o o dată în aprilie și o dată în august, un raport al Consiliului de administrație pe toată perioada anului 2011 până la aaceastă dată, asupra modului în care s-au cheltuit banii publici. Nu altceva. Executivului primăriei vreau să-i solicit să ne pună la dispoziție un punct de vedere cu privire la situația asocierii de la această dată, pentru că informațiile care vin din presa^șprjsă, vorbită sau video sunt contradictorii și nu vreau ca un organism precum ConsiliuKLocal Ploiești să aibă de suferit din această cauză. Acesta ar fi un prim punct, un^|»oij2^gp^ftea consiliului de administrație cu care ne erau datori tot anul acesta, și un răpoft 'dfe'partea executivului primăriei cu privire la ceea ce se întâmplă cu această asociere.

în al doilea rând am o rugăminte, eu și cu doamna consilier Stanciu facem parte din consiliul de administraței al Școlii Toma Caragiu. Cabinetul medical nu este dotat cu absolut nimic, asistentul medical care prestează acolo aduce medicamente de acasă, ustensilele medicale sunt ruginite și arată de parcă s-a mușcat din ele, dar numai vârsta cred că a mușcat din ele, și ca atare cred că trebuie nu numai pentru acest cabinet ci pentru toate cabinetele medicale de la școlile din Ploiești să se pună la dispoziție instrumentar și medicamente, să se pună la dispozție bani pentru acest lucru. Cred că sănătatea copiilor este mai presus de alte interese.

în al doilea rând, tot pentru Toma Caragiu, în municipiul Ploiești sunt două școli integrate în programul “A doua șansă". Toma Caragiu este una dintre ele și au nevoie pentru cei 200 de cetățeni care la vârste nu foarte fragede încearcă să-și termine școala, au nevoie de îndrumare psihologică. Au nevoie de un psiholog măcar cu jumătate de normă pentru a rezolva aceste probleme deosebit de delicate.

Vă mulțumesc!

Dl Lupu Adrian

A

In primul rând, ținând cont de faptul că astăzi este Sfântul Andrei aș dori să urez tuturor ploieștenilor un sincer “La mulți ani!” de ziua numelui.

Interplearea mea are de fapt două întrebări: aș dori să știu, pentru că de la proiectul de hotărâre cu numărul 10 avem spre aprobare bugete ale instituțiior de învățământ preuniversitare din municipiul Ploiești, dacă sunt prezenți în sală directorii instituțiilor de învățământ respective?

Dl Marcu Valentin

Din câte cunosc nu sunt prezenți.

Dl Lupu Adrian

Atunci vine întrebarea numărul 2, dacă nu sunt prezenți, cum se justifică decizia dumneavoastră de a nu-i chema acum și de a ne da într-un spectacol ieftin la ședința de consiliu trecută când i-am pus într-o situație destul de jenantă pe directorii instituțiilor de învățământ? Aveți vreo justificare?

Dl Marcu Valentin

Având în vedere exprimarea dumneavoastră cu “teatru ieftin”, încerc să nu răspund la solicitarea dumneavostră, dar totuși o să o fac și o să vă spun că atunci au fost invitați în urma interpelării dumneavoastră.

Dl Lupu Adrian

Eu am făcut o interpelare cu o ședință în urmă și am spus că la fiecare proiect de hotărâre la care este vizată instituția condusă de respectivul director să fie prezent respectivul director. Dumneavoastră ați făcut exces de zel la ședința de consiliu trecută și ați invitat toți directorii de instituții de învățământ știind faptul că ședința de consiliu se va desfășura într-o sală atât de mică. Probabil că ați avut o justificare politică, logică, nu știu, dar mă întreb de ce nu țineți de această invitație pe care am făcut-o atunci și acum?

Vă mulțumesc!

Trecem la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Ploiești elevului Andrei Purice, multiplu medaliat la concursurile naționale și internaționale de informatică - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Vă mulțumesc că i-ați aplaudat prezența în sală.

Dacă sunt comentarii?

Dl Eparu Ion

Este unul dintre puținele momente plăcute. Este într-adevăr un moment cât se poate de emoționant că am ajuns în situația ca un tânăr de 18 ani al orașului să primească o asemenea distincție care încununează o viață plină de rezultate. Cu totul și cu totul întâmplător pe Andrei îl știu de pe la 9 ani când încerca să ia drumul sportului, se pregătea să ajungă sub bagheta domnului Răchită. Dar a luat-o pe un alt drum și iată că rezultatele nu au întârziat. Andrei trebuie să te felicit direct, dar nu pentru asta am luat cuvântul ci pentru faptul că nu am înțeles din documentația de ședință care a fost motivația pentru care doar Andrei a apărut acum în fața noastră pentru a primi această înaltă distincție. După informațiile pe care le am eu avem copii excepționali cu rezultate remarcabile la olimpiadele interne și olimpiadele internaționale. Dintre ei, de asemenea întâmplător, pentru că nu am ce să fac, îl cunosc pe unul și de asemenea, întâmpător sunt din aceeași branșă. Vă rog să-mi permiteți să citesc așa: 2006 locul - I Olimpiada națională de informatică, 2007 - locul II, 2008 - locul I, 2009 - locul I, 2010 - locul I, medalie de aur în Serbia, medalie de aur în Federația Rusă în 2008 acolo unde în 2009 Andrei a luat de asemenea medalie de aur. Și mai sunt și alte titluri pe care le-a luat.

întrebarea mea este, cei care spre cinstea lor au decis să primească Andrei această înaltă distincție, de ce nu s-au gândit și la alți copii? Rezultatele copilului acesta care este un coleg de echipă națională a lui Andrei, care în momentul de față este student la o prestigioasă instituție de învățământ superior din Anglia. Cum este posibil să faci o selecție și să ajungi la un singur copil cu atâtea cazuri la fel de meritorii ca al lui Andrei?

Dl Marcu Valentin

Vă mulțumim domnule consilier, dau cuvântul domnului Primar:

Dl Primar

Domnule consilier, înțeleg că dumneavoasrtră sugerați și o altă variantă de lucru pentru altcineva? Nu mă poate decât bucura această opțiune pe care o aveți, dar recunosc, sunt puțin surprins de faptul că totuși acest proiect de hotărâre este pus pe ordinea de zi în termenii procedurali și oricând ați fi putut veni cu această completare. Cred că trebuie să ne bucurăm de toate elitele pe care le avem. Sigur Andrei este unul dintre cei care fac parte din această elită și dacă există și alții, și cred că aici sunteți în asentimentul meu, oricând vom face același lucru pentru oricine. Dar o să vă rog, din respect pentru el, pentru că înțeleg că sunt și alte chestiuni de o altă natură pe care nu vreau să le comentez, să ne bucurăm de acest moment, și sigur în luna decembrie, la propunerea noastră, a

dumneavoastră, a tuturor, pentru că repet, cred că noi cu toții ne bucu din Ploiești, să facem un astfel de proiect de hotărâre și pentru ceilalți;

r^i de elita ținerilor Sunteți de acord?

Dl Eparu Ion

Vă mulțumesc de invitație și vă promit că vin să iau li dumneavoastră, pentru că o aveți că doar i-ați premiat.

Dl Primar

r A .      / / /& l

'------V <

LSta cu copiii de la

"t

Sigur. Pe de altă parte, dacă aveți astfel de propuneri le puteți face în termenii procedurali. Vă mulțumesc!

Dl Emil Calotă

Pentru că suntem atât de atenți la proceduri, poate că uităm de oameni. De regulă, momentul acesta se impune a fi precedat de un laudatio pe care altcineva ar fi trebuit să-l facă pentru Andrei. Faptul că este atât de bine cunoscut și faptul că aplauzele unanime ale celor din sală au validat acest proiect de hotărâre, mă face pe mine să-mi reduc acest laudatio la câteva cuvinte. Viața a făcut să-l cunosc pe Andrei de când s-a născut. Viața a făcut de asemenea să-i urmăresc evoluția de când nu am mai fost primar decât din presă, dar chestiunea aceasta nu are nicio legătură cu ceea ce Andrei reprezintă astăzi pentru noi toți, pentru ploieșteni în primul rând, speranța unei generații mult mai bună decât a noastră a celor care i-am precedat. Sunt convins că intervenția colegului meu domnul Eparu va fi reparată. Vreau să mai spun doar că mă bucur pentru Andrei, mă bucur pentru Madi și pentru Cristi părinții lui, pentru că un astfel de copil în afară de faptul că este o mândrie pentru familia lui este și o mare răspundere, pentru că el are un traseu pe care nu este simplu să-1 urmărești și nu e simplu să rămâi părinte când vezi că ai un astfel de copil lângă tine. Ii felicit și pe Cristi și Madi Purice, îl felicit și pe Andrei, îi doresc succes în continuare. Este bine totuși că de ziua Sfântului Andrei îl facem cetățean de onoare pe Andrei Purice, poate că asta explică de ce doar el a fost astăzi pe ordinea de zi. Eu doresc împreună cu alți colegi să ne alăturăm pe lista de inițiatori ai acestui proiect.

Andrei felicitări și succese din ce în ce mai mari.

Dl Horghidan Costel

Vreau să fac o singură completare la ceea ce s-a spus până în momentul de față. Inițiativa este de lăudat și vreau să completez prin faptul că societatea civilă l-a depistat mult mai devreme decât data de astăzi. Mișcarea notarială din Ploiești l-a premiat pe domnul Andrei Purice alături de încă 9 premianți olimpici cu rezultate internaționale într-un proiect care se desfășoară în Ploiești intitulat “Susținem excelența!”, la care dacă onor executivul și personalitățile orașului ar fi fost mai atrași de acest lucru am fi aflat mai devreme.

încă o dată Andrei, felicitări și tot ce îți dorești!

DI Marcu Valentin

Eu sunt convins că dacă participau la ședința grupului operativ de ieri toți reprezentanții grupurilor politice s-ar fi reparat această greșeală.

Dacă sunteți de acord propun ca toți consilierii să fie inițiatorii acestui proiect de hotărâre.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 25 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl Primar


?             .              ...         L . '^4$''

Dat fiind faptul că astăzi este Sfântul Andrei avem și noi o surpriză mai firească pentru dânsul, un tort, și o să vă rog să-i cântăm “La mulți ani!”.

O să vă rog să permiteți să ia cuvântul și un personaj important din viața dânsului, din viața liceului pe care l-a terminat.

Dl Profesor

Eu nu am aproape niciun merit la performanța acestui copil. Eu sunt doar dirigintele lui. îl păstoresc de 4 ani.Speram să ajungă la această performanță cunoscându-i evoluția și posibilitățile. îl felicit și le urez succes și părinților pentru că este foarte greu de susținut o astfel de performanță și sper ca după ce va termina și facultatea rezultatul acestei inteligențe să se răsfrângă și asupra orașului Ploiești și asupra țării noastre.

Dl Andrei Purice

Am mai multe emoții acum decât am avut la toate concursurile. A fost o onoare și o plăcere să reprezint și România și Ploieștiul la toate competițiile și toate realizările mele. Mulțumesc domnului Primar și consiliului local pentru hotărârea luată și promit că anul acesta dacă nu voi fi la fel de bun atunci voi fi mai bun.

Vă doresc sărbători fericite și un an nou plin de realizări!

Dl Marcu Valentin

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - doamnei Baicu Oana Gabriela - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Dau cuvântul domnului Radu Mateescu președintele comisiei nr. 1 de buget-finanțe pentru a propune suma.

Dl Mateescu Radu

Comisia în cadrul ședinței a propus suma de 30.000 lei.

Dl Marcu Valentin

Proiectul de hotărâre a fost completat. Dacă nu mai sunt alte comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.Facem mențiunea că domnul consilier Teodorescu a părăsit sala.

Trecem la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial Constantin Stere Ploiești pe anul 2011 - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Constantin Popa și Ion Iancu.”


Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 3 voturi

Cu 21 de voturi “pentru” și 3 “abțineri” ale domnilor consilieri Eparu Ion, Popa

Constantin și Dumitru Carmen, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Constantin Popa.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești pe anul 2011 - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești pe anul 2011 - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 23 de voturi “pentru” și o “abținere” a domnului consilier Eparu Ion proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Grădiniței cu program prelungit și program normal “Crai Nou” Ploiești pe anul 2011 - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.”


Dacă sunt comentarii?

Dl Eparu Ion

.•■'•a r

Mulțumesc domnule președinte! Vreau să fac un comentariu general în spiritul observațiilor pe care le-a făcut colegul Adrian Lupu, și anume că exceptând acest proiect de hotărâre și încă unul care privește rectificarea bugetului la Școala Emil Palade eu chiar nu înțeleg de ce trebuie să aprobăm lună de lună rectificări de buget la instituțiile de învățământ? Am văzut la unele dintre ele că rectificăm pentru a fi cumpărat detergent, etc. Este o oarecare neseriozitate. Probabil că în momentul de față conducătorii acestor instituții nu știu cum să procedeze cu aprobarea acestor bugete. Cred că este cazul să solicităm mai multă seriozitate din partea contabililor de la centrele financiare.

Dl Marcu Valentin

Dau cuvântul doamnei Stanciu de la Serviciul buget pentru a vă da toate relațiile cu privire la aceste proiecte de hotărâri.

(A revenit în sală domnul consilier Teodorescu Iulian.)

Dna Stanciu Laura

Pentru Grădinița Crai Nou și Școala Emil Palade începând de anul acesta donațiile și sponsorizările pe care le vor primi unitățile de învățământ sau celelalte instituții subordonate sau cei care sunt finanțați din bugetul local vor fi încasate într-un cont “donații și sponsorizări” iar ordonatorul principal de credite în termen de 5 zile trebuie să facă rectificare bugetară, instituția respectivă trebuind să treacă pe cheltuieli suma pe care o primește ca donație sau sponsorizare. Asta se va întâmpla de acum înainte. Nu s-a aplicat până acum. S-a trecut cu vederea acel Ordin 1661 din 2003 dar de luna aceasta nu o să mai trecem cu vederea.

Referitor la celelalte două școli, Grupul Școlar Industrial 1 Mai și Grupul Școlar industrie Ușoară, în momentul în care au făcut prevederea bugetară pentru cheltuiala de personal, având în vedere că s-au schimbat ștatele de salarizare, începând cu noul an școlar, doamnele secretar nu au apreciat bine cheltuiala de personal. Dumneavoastră știți că nu pot să fac o suplimentare de buget fără o ședință de consiliu. Noi putem să facem prin referat, doar începând cu trimestrul II numai între articole și alineate. Când este vorba de cheltuieli de personal se impune rectificare de buget.

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Revin cu rugămintea de la ședința de consiliu de luna trecută. Ar fi bine să existe un singur proiect de hotărâre de rectificări de bugete la care aceste rectificări să fie anexe, ca să putem rezolva mult mai operativ.

Dl Marcu Valentin

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Calotă a ieșit din sală.


Trecem la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre j rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugeWWo^tâ^j^ Școlar de Industrie Ușoară Ploiești pe anul 2011 - inițiat de viceprimar r«^cta^Catălina Bozianu și de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 23 de voturi “pentru” și o “abținere” a domnului consilier Eparu Ion proiectul de hotărâre a fost aprobat.

•k^kk

Trecem la punctul nr. 12 de ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Grupului Școlar Industrial “1 Mai” Ploiești pe anul 2011 - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.”

Dacă sunt comentarii?

Dl Popa Constantin

Mie mi se pare un anume lucru în neregulă, și anume faptul că în proiectul de hotărâre se face trimitere la anexa nr. 1 ca fiind cea care spune ce anume puncte s-au rectificat, numai că în anexa 1 apare numai o sumă în plus la salarii de bază - 20.000 lei. întrebarea mea este există salarii de bază fără impozite?

Dna Stanciu Laura

Este vorba de fondul de salarii care s-a suplimentat cu 20.000 lei.

Dl Popa Constantin

In anexă scrie “influențe la salariul de bază 20.000 lei”. Și nu sunt influențe nici pe contribuții, nici pe impozite. Nu pot să majorez un salariu de bază fără contribuție. Aș dori să se facă corecția.

Dl Marcu Valentin

O să se facă corecția în anexă.

A revenit în sală domnul consilier Calotă. Suntem 25 de consilieri.

Dacă nu mai sunt alte observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 24 de voturi “pentru” și o “abținere” a domnului consilier Eparu Ion proiectul de hotărâre a fost aprobat.

kk-k

Trecem la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Școlii cu clasele I-VIII “George Emil Palade” Ploiești pe anul 2011 - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.”

Dacă sunt observații?

Dl Popa Constantin

Sunt aceleași inadvertențe între proiect și anexă. Spune că s-a rectificat datorită sponsorizării, apare suma de 0,8 pe influențe numai că mai apare o diminuare de 140.000 la alte bunuri care nu se duce nicăieri. Puteți să-mi spuneți unde se duce acea diminuare de 140.000? Pentru că altfel nu iese matematica iar proiectul de hotărâre spune că toate explicațiile sunt în anexă.

Dl Mateescu Radu

De acord cu ce spune domnul consilier Popa. Eu vreau să fac următoarea precizare. L-aș ruga pe domnul consilier să participe la ședințele comisiei nr. 1 ca să punem la punct aceste lucruri în timpul ședinței de comisie și nu la ședința de consiliu.

Dl Popa Constantin

Dacă stabiliți comisia de pe o zi pe alta...

Dl Marcu Valentin

Dacă doriți un dialog o să vi-1 permit, dar numai dacă-1 solicitați.

Dl Popa Constantin

Atunci o să vă spun dumneavoastră domnule președinte să-i transmiteți ca modul de organizare a ședinței de comisie să se facă într-un mod normal, de pe o zi pe alta, și nu în ziua respectivă la ora 10,00 să mă sune să vin de la Brașov să particip la ședința de comisie.

Mulțumesc!

Dl Marcu Valentin

O să-i transmit. Urmează să se facă și modificările.

Dacă nu mai sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 18 voturi

Dacă se abține cineva? - 7 voturi

Cu 18 voturi “pentru” și 7 “abțineri” ale domnilor consilieri Eparu Ion, Iancu Ion, Dumitru Carmen, Calotă Emil, Popa Constantin, Avramescu Teodor și Nicolescu Sava Mihail proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Colegiului Național “I. L. Caragiale” Ploiești pe anul 2011 - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.”

Dacă sunt observații?

Dl Popa Constantin

Am văzut în anexă că se scad 23.000 lei de la capital și se duc la alte bunuri. Nu am văzut în schimb modificarea listei de investiții și care sunt acele alte bunuri pentru care s-au alocat aceste sume. Dacă cineva poate să ne explice la ce s-a renunțat?

Dna Stanciu Laura

Este vorba despre faptul că lista de investiții a Primăriei Ploiești s-a diminuat cu acel 23.000 și atunci a trebuit și liceul în al cărui buget apărea suma respectivă să diminueze. Este o concordanță făcută între bugetul liceului și lista de investiții. Dacă vă veți uita pe lista noastră de investiții veți vedea la liceul I.L. bugetară.

Dl Popa Constantin

Eu nu v-am înrebat de sumă. V-am întrebat la ce anume suma trebuia să fie aferentă unui obiectiv de investiții. Ce obiectiv?

Dna Crăciun Mădălina


Este vorba de documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru înlocuire tâmplărie la Liceul I.L. Caragiale. Documentația a fost întocmită și prețul final a fost doar de 70 de milioane de lei vechi. Diferența a rămas necheltuită.

Dl Popa Constantin

Deci nu s-a renunțat la un obiectiv.

Dna Crăciun Mădălina

Nu. S-a făcut plata corespunzătoare și a rămas o economie.

Dl Marcu Valentin

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind rectificare bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2011 - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Radu Mateescu și Gheorghe Sîrbu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești pe anul 2011 - inițiat de viceprimar Nicolate Cătălina Bozianu și de consilierii Radu Mateescu și Gheorghe Sîrbu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de


Transport Public Ploiești - inițiat de viceprimr Nicoleta Cătălina Radu Mateescu și Gheorghe Sîrbu.”

Dacă sunt observații?

Dl Popa Constantin

Trebuie să vă spun faptul că astăzi am avut o discuție cu cei de la Agenția pentru

Ocuparea Forței de Muncă și au mai înregistrat 72 de șomeri, fapt pentru care rog să majorăm suma de la 500 de mii la 500 mii și 72 lei pentru R.A.T.P. Este un amendament.

Dl Eparu Ion

Mă uit la domnul director și nu știu dacă să-l întreb sau nu, pentru că justificare mai hilară decât aceea pe care am găsit-o în raportul de specialitate cu privire la nevoia de bani nu am mai auzit până acum.

Altceva vreau să vă întreb însă domnule director. Avem mai departe pe ordinea de zi două proiecte de hotărâri care se referă la acordarea unor autorizații de transport pe teritoriul administrativ al Ploieștiului. Acele autorizații înseamnă că au venit spre aprobare la noi pentru că o firmă oarecare a participat la o licitație și a câștigat licitația prin care se obligă să transporte niște muncitori pe raza teritorială a municipiului Ploiești, să zicem de la sud la nord sau de la est la vest. întrebarea mea este, dumneavoastră ați participat la acea licitație?

DI Popescu Radu

Dat fiind faptul că este un contract încheiat între două societăți comerciale, iar noi nu am fost invitați să participăm la această cerere de ofertă măcar, nu am știut de această posibilitate. Vă pot asigura că începând cu luna decembrie vom avea și noi contracte de transport pe raza teritorială a municipiului Ploiești cu cel puțin trei companii foarte mari. Ne preocupă și pe noi dezvoltarea și marketingul în cazul acestei societăți

Dl Eparu Ion

Vreau să-i mulțumesc pentru răspuns pentru că în felul acesta mi-a oferit și justificare legală pentru a nu vota acele proiecte de hotărâri.

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Aveam mare încredere în domnul director. Pe vremuri i se spunea „managerul”, îmi pare rău că acum motivează în acest fel proiectul de hotărâre. Nu pot să fiu de acord cu o astfel de motivare și nu pot să fiu de acord cu raportul de specialitate care spune că suma rectificată se datorează unor “Decrete”. Suntem după anii ’90, nu mai suntem în ’89 și nu cred că domnul Băsescu dă Decrete special pentru R.A.T.P.

Doi, această motivație vă rugăm să o aveți în vedere comisia 1 și atunci când vom stabili taxele și impozitele în municipiul Ploiești pentru că o să avem același număr de șomeri sau probabil o să fie chiar mai mare, și ca atare va trebui să diminuăm pe cât posibil taxele și impozitele.

Vă mulțumesc!

Dl Mlarcu Valentin

Dacă nu mai sunt alte comentarii o să supun la vot proiectul de hotărâre. Bănuiesc că domnul consilier Popa a făcut o glumă cu amendamentul respectiv.

Cine este pentru? - 16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 9 voturi Cu 16 voturi “pentru” și 9 “abțineri”


m      t !

___________ r_...... 7_ ,  „_r______ ale domnilor consilieiuȚ'eb^or^scu Iulian, Horghidan Costel, Eparu Ion, Iancu Ion, Dumitru Carmen, Calotă Emjf^Pppa Cdnstr Avramescu Teodor și Nicolescu Sava Mihail proiectul de hotărâre a fosfăpfdbaL

iantin,


Trecem la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2011 - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici și de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.”

Dacă sunt observații?

DI Lupu Adrian

Două comentarii aveam, unul sper să mi-1 fi lămurit singur.

La capitolul 7 „Locuințe, servicii si dezvoltare publica” se majorează prevederea bugetară cu suma de 524,00 mii lei. în anexa 2 bănuiesc că este vorba de prevederea „reabilitare iluminat public”.

A doua nelămurire pe care nu știu cum să mi-o justific, este cea legată de capitolul 8, respectiv „Protecția mediului”. Timp de doi ani am fost director la Regia de Termoficare și Servicii Publice unde pentru curățenia orașului aveam un buget. Nu înțeleg și nu pot să înțeleg cum la acest moment bugetul pentru curățenia orașului a ajuns la suma de 1.500,00 mii lei. Sunt mai multe supoziții, dacă logica mea este corectă: Ori s-a mărit Ploieștiul, dar în 3, 4 ani nu cred, ori avem mai multe străzi în Ploiești, iarăși nu cred, dar cum se ajunge la acest buget de 1.500,00 mii lei? Și înțeleg că este rectificare bugetară pentru luna noiembrie. Aș dori un răspuns acum.

Dl Marcu Valentin

Voi da cuvântul domnului Răzvan Lungu, directorul R.A.S.P. Ploiești.

DI Lungu Răzvan

în anul 2011 nu s-a mărit Ploieștiul dar s-au asfaltat un număr considerabil de străzi care au trebuit să intre în programul normal de măturat manual, măturat mecanizat și spălat, iar rectificarea este pentru a preveni unele neplăceri pe care le-am avut în iama anului 2009 - 2010 când Curtea de Conturi ne cerea să facem o ședință de consiliu local la ora 12,00 noaptea pentru a aproba deszăpezirea Ploieștiului.

Vă mulțumesc!

Dl Lupu Adrian

La momentul la care eram eu director, vreau să o spun cu toată modestia, erau 690 de străzi asfaltate. Câte străzi asfaltate sunt acum?

DI Lungu Răzvan

In momentul de față în programul de salubritate sunt cuprinse 808 străzi de măturat manual și încă 80 și ceva de străzi balastate.

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Nu vreau să-1 mai deranjez din nou pe domnul director, vreau să-mi întreb colegii care intenționează să susțină acest proiect de hotărâre dacă cunosc cât a costat salubritatea în anul 2010 și cât ne costă în anul 2011? Pentru că, și pot să vă dau un exemplu, în noiembrie 2010 a costat 5 miliarde. Anul acesta luna noiembrie ne costă cu 14 miliarde mai mult. V-aș ruga să-mi spuneți și mie dacă este posibil acest lucru, și îi întreb încă o dată pe domnii consilieri dacă cunosc cât ne-a costat în 2010 și cât ne costă anul acesta per total salubrizarea?

Dl Marcu Valentin

îmi cer scuze, o să-i dau cuvântul tot domnului director.

Dl Teodorescu Iulian

îmi pare rău, nu accept răspunsul de la domnul director. Poate sunt supărat pe el.

Eu vreau să-i întreb pe cei care votează astăzi, din câte știu domnul director nu votează, dacă cunosc acest lucru? Ca să simplificăm pot să vă spun că în 2010 a costat 70 de miliarde. Până în septembrie anul acesta ne-a costat 90 de miliarde. Și în ultimele 3 luni de zile, cu grație ne costă 60 de miliarde în plus. Deci 150 de miliarde ne costă salubritatea. Domnilor care susțineți acest proiect de hotărâre, vă asumați această bătaie de joc la adresa ploieștenilor?

Vă mulțumesc!

Dl Eparu Ion

Nu sunt eu cel care trebuie și vrea să-i răspundă domnului consilier Teodorescu. Eu trebuie să mărturisesc că pe lângă faptul că intenționam să nu votez acest proiect de hotărâre, am acum o nelămurire suplimentară, și îl rog pe domnul director, pe care eu nu sunt supărat să mă lămurească. Am înțeles domnule director, că suma este o sumă pe care vă pregătiți să o cheltuiți numai dacă ninge?

Dl Lungu Răzvan

Prevederea bugetară este pe capitolul protecția mediului. în momentul de față, pentru a fi acoperiți din punct de vedere bugetar și pentru a putea da comandă operatorului trebuie să avem această prevedere. Știți că pe perioada de iarnă anumite activități nu se mai pot realiza, cum ar fi spălat carosabil, măturat manual schimbul III, etc., drept pentru care dacă nu va ninge...

Dl Eparu Ion

Vă mulțumesc! înseamnă că nu am înțeles corect. în momentul de față există bani pentru salubrizarea orașului pe luna decembrie în buget? Da sau nu? Dacă nu ninge nu trebuie să facem curat? Avem banii aceia în buget? Pentru că dacă ninge nu am nevoie de bani suplimentari. Transfer banii de la măturat, de la stropit, etc. la spart gheața, curățat zăpada manual sau mecanizat, etc. Nu înțeleg de ce trebuie să facem un provizion. Pentru că eu asta am înțeles de la dumneavoastră domnule director, că intenționăm să facem un provizion astfel încât Curtea de Conturi să nu mai spună “vrei să faci deszăpezire mâine, nu ai cu ce . Avem bani de salubrizare. Ii transferi de la măturat la curățat zăpadă.

Dl Lungu Răzvan

în momentul de față mai avem 1 milion 700 lei pentru salubrizare.

Dl Eparu Ion

1 milion 700 lei noi? Nu mai am comentarii.

Dl Marcu Valentin

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 16 voturi

Cine este împotrivă? - 9 voturi


Dacă se abține cineva? -


I

~~ ~~      * ~~       ~                                                55                                 -r \ l' -      '.'/y ’yj //

Cu 16 voturi “pentru” și 9 voturi “împotrivă” ale domnilor consilieri Teodoiescu Iulian, Lupu Adrian, Eparu Ion, Iancu Ion, Dumitru Carmen, Calotă‘lEfrpily Popa Constantin, Avramescu Teodor și Nicolescu Sava Mihail proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză și verificare a modului de administrare a obiectivului OBOR, de către S.C. Hale și Piețe S.A. - inițiat de consilierii Ion Eparu și Constantin Popa.”

Dl Eparu Ion

Sunt dator cu o explicație colegilor, acest proiect de hotărâre a apărut relativ târziu pe ordinea de zi și mulțumesc doamnei Iacob că a dat dovadă de înțelegere și la solicitarea noastră l-a introdus pe ordinea de zi. De fapt s-a întâmplat următorul lucru: după ședința extraordinară de luni eu am primit în audiență un reprezentant al societății care a deținut dreptul de administrare în Obor. în urma discuției pe care am purtat-o, de altfel foarte avizată, cu avocați, mie mi s-a părut că este în beneficiul nostru al Consiliului Local, să ne lămurim o dată pentru totdeauna, în primul rând noi, cu privire la starea lucrurilor de la Obor. Nu mi se pare nimic mai oficial decât o comisie pe care să o votăm noi și care să se ocupe de rezolvarea acestei probleme.

O dată cu această intervenție, am încercat să justific cât se poate de scurt motivul pentru care a apărut pe ordinea de zi, aș vrea să-l întreb pe domnul director Spânu pentru că îl văd aici și îl știu un om cu simțul responsabilității, de ce domnule director ați procedat în mod diferit pe cele două bucăți ale Oborului? De ce unuia din operatori i-ați luat dreptul de a mai intra acolo și celuilalt nu? Pentru că din câte știu eu și celuilalt i se terminase contractul. Pentru că una din acuzațiile fundamentale care mi-a fost adusă mie direct și prin mine consiliului local, era că îi împiedică să-și folosească drepturile pe care le au asupra proprietății. Situația dincolo este de altă natură?

Dl Spânu Valentin

Domnilor consilieri, S.C. Hale și Piețe a avut contract de asociere în participațiune doar cu firma Nabo, doar pe această porțiune de Obor pe care am preluat-o în administrare începând cu 21 noiembrie. Cealaltă parte nu a avut nicio legătură comercială cu noi.

Dl Eparu Ion

Am înțeles.

Dl Sîrbu Gheorghe

Ca să pot vota acest proiect de hotărâre făcut de domnul consilier Eparu aș vrea să aduc și eu o modificare acestui proiect și anume să-1 numim “Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză și verificare a modului în care a fost încheiat contractul acum 10 ani, a modului cum s-au respectat clauzele contractuale și a modului de preluare de către S.C. Hale și Piețe S.A.” pentru că de modul de administrare nu putem să ne dăm seama după 4, 5 zile.

Făcând o echipă de analiză să vedem cum s-a încheiat contractul în 2001, cum s-au respectat clauzele contractuale timp de 10 ani, cred că putem discuta în alți termeni această situație.

Dl Eparu Ion

Am vrut să nu întreb, dar constat din intervenția domnului consilier Sârbu că nu știe despre ce este vorba, în sensul că fosta societate care a administrat Oborul a depus în atenția noastră un material foarte bine documentat după părerea noastră, care în mod normal ar fi trebuit să fie pe masa fiecăruie dintre noi, în care sunt explicate extrem de în amănunt toate motivele pentru care acestă societate are probleme juridice cu S.C. Hale și Piețe de care 100% răspundem noi. Acesta este motivul pentru care eu și colegul meu am propus această comisie, să se analizeze absolut toate aspectele legate de administrarea Oborului. Nu am nimic împotrivă să ne întoarcem acum 10 ani și să se stabilească dacă atribuirea s-a făcut corect sau nu, în ce condiții, dacă s-au respectat condițiile legale și prevederile din contract, pentru că ele sunt prevăzute la obiectivele comisiei. Inclusiv lămurirea acestei situații. Dar constat că acei colegi care lucrează la relația cu consiliul local nu s-au învrednicit să aducă pe masa consilierilor materialul acesta, care repet, în opinia mea este un material important.

DIMarcu Valentin

Materialul respectiv am înțeles că a fost transmis comisiei 5.

Dl Sîrbu Gheorghe

Cred că nu am fost înțeles domnul consilier. Eu am spus că S.C. Hale și Piețe a avut un contract pe 10 ani care s-a încheiat. Iar obiectul Obor este al nostru al Ploieștenilor. Cei de la Nabo nu au nicio treabă cu hârtia de care spuneți dumneavoastră și pe care o am și eu pe masă.

Dl Eparu Ion

A

înseamnă că vorbiți în cunoștință de cauză.

Dl Sîrbu Gheorghe

Sunt membru AGA la S.C. Hale și Piețe și dumneavoastră aveți un consilier acolo care și-a asumat responsabilitatea, care nu a mai venit la ședințele AGA din mai. Mă trezesc acolo doar eu cu domnul consilier Lupu.

Dl Eparu Ion

Dacă fixați AGA când este plecat din țară.

Eu am vrut doar să lămuresc o dată în plus motivul pentru care am propus consiliului înființarea acestei comisii.

Dl Popa Gheorghe

Am observat din Expunerea de motive a domnului consilier Eparu care sunt motivațiile pentru care a dorit constituirea aceste comisii. într-adevăr este o chestiune care pe lângă aspectele de formă pe care dânsul le-a prezentat referitor la ședința extraordinară de data trecută, referitor la denumiri de taxe în loc de tarife, și alte lucruri de formă, în ceea ce privește modul cum a fost administrat acest contract de asociere în participațiune între S.C. Hale și Piețe și o societate comercială a fost obiectul mai multor verificări de către organele abilitate gen Curtea de Conturi, audit, etc. Cel puțin în perioada când am fost eu membru în Consiliul de Administrație, acum 6 luni de zile, chiar domnul consilier Eparu a făcut o interpelare către Consiliul local prin care erau interpelate motivele unei revocări din funcție a fostului director general de la nivelul respectiv^Știu că la vremea respectivă conform raportului Curții de Conturi și a celor descoperite în raportul Curții de Conturi s-au stabilit unele măsuri și o mare parte din problematica contractului de asociere și derularea acestui contract au fost prevăzute și luate măsurile de către acest organ care a făcut aceste verificări. Ca dovadă a fost impusă această extindere și de recuperare a problemei respective și s-a ajuns la niște procese în instanță așa spunea și domnul consilier Eparu. Pe de altă parte, a verifica și a analiza pe această perioadă de 10 ani, sunt cuprinse deja în niște rapoarte ale unor organe de specialitate cu niște măsuri foarte bine definite.

DI Teodorescu Iulian Liviu

Deși suntem prezenți, nu avem hârtia pe care o are domnul Sîrbu și domnul Eparu, și aș vrea să mă lămuresc asupra unui aspect. Lunea trecută s-a spus că nu mai există niciun diferent, s-a făcut executarea, fostul chiriaș, locatar, asociat nu mai avea nimic acolo, astăzi înțeleg că situația este alta. Ceea ce ni s-a spus că există cu precădere nevoie de tarife, etc, văd că azi nu se mai vorbește nimic. Nu se vorbește nimic de o nouă organigramă a Halelor, pentru că se presupune crearea unui nou serviciu acolo, pentru că trebuie cineva să administreze, trebuie cineva să măture, trebuie cineva să rupă chitanțele pentru cei care ocupă acea piață, dar nu se vorbește nimic de acest lucru. Și atunci eu cred că este binevenită această hotărâre care spune “constituirea unei comisii de analiză și a modului de administrare” nu a modului cum a fost administrat săptămâna trecută sau acum două zile, ci a modului în care se administrează astăzi piața. Mi-aș permite să vin cu o completare la obiectul acestei comisii și anume “întocmirea împreună cu conducerea societății a unui plan de afaceri pentru această zonă a Oborului”.

Dl Sîrbu Gheorghe

Mă văd obligat să iau din nou cuvântul fiind membru AGA la S. C. Hale și Piețe. Ca să apară astăzi pe ordinea de zi atât rectificarea bugetului S.C. Hale și Piețe cât și un proiect privind organigrama, ele trebuiau aprobate în AGA. în AGA m-am prezentat eu cu domnul consilier Lupu. Eu am votat “pentru”, dumnealui “împotrivă”. Dacă suntem doi cum putea să intre pe ordinea de zi cu un vot al meu și un vot împotrivă al dânsului?

Dl Lupu Adrian

Deși domnul consilier Sîrbu obișnuiește să vorbească și în numele meu, și la ședința extraordinară de consiliu ați facut-o și nu aveați niciun drept, și azi ați facut-o de două ori, în primul rând aș vrea să vă justific faptul că am votat împotrivă pentru că în primul rând la Hale, Piețe și Oboare în susținerea documentelor pe care le-am avut la AGA au fost erori, au fost raportate investiții ca și realizate și ulterior erau în curs de realizare și unele nerealizate, doi, nu există un plan de afaceri care să vizeze o proiecție pe termen cel puțin mediu pentru administrarea Oborului și trei, propunerea Consiliului de Administrație era să se înființeze un post de administrator - director general care să și măture, să facă toate celelalte, neștiind ce atribuțiuni are atâta timp cât nu avem un plan de afaceri cel puțin pe termen mediu.

DlMarcu Valentin

Domnul Sîrbu vă mențineți amendamentul?

Dl Sîrbu Gheorghe

Nu.

Dl Marcu Valentin

Domnul Sîrbu și-a retras amendamentul.


O să supunem la vot amendamentul domnului consilier Teodorescu privind


întocmirea unui plan de afaceri de către această comisie și de către conducerea societății:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Procedura spune să se numească persoanele care votează împotrivă sau se abțin.

Dl Marcu Valentin

Vom relua votul.

Dl Teodorescu Iulian Liviu

/X

Amendamentul este “întocmirea, împreună cu conducerea societății, a unui plan de afaceri pe termen mediu pentru activitatea desfășurată”.

Dl Sîrbu Gheorghe

Eu nu înțeleg de ce trebuie să mai alegem o comisie atâta timp cât acolo există AGA formată din trei consilieri ai Consiliului Local de la fiecare partid? Trimitem consilieri peste consilieri la S.C. Hale și Piețe pentru ce anume? Sunt trei consilieri în AGA care împreună cu conducerea S.C. Hale și Piețe să facă acest lucru. Mie așa mi se pare normal.

Dl Marcu Valentin

Acesta poate fi un amendament.

Supunem la vot amendamentul domnului consilier Teodorescu Iulian:

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi amendamentul a fost aprobat.

Rog grupurile politice să desemneze membrii acestei comisii.

Dl Eparu Ion

Din partea grupului PSD îl propunem pe domnul consilier Popa Constantin.

Dl Mateescu Radu

Din partea PDL propunem pe domnul consilier Popa Gheorghe.

Dna Bozianu Nicoleta

Din Partea PNL propunem pe domnul consilier Sicoie Florin.

Dl Marcu Valentin

Având în vedere că este vorba de persoane v-aș ruga să ne propunțăm asupra votului deschis:

Cine este de acord cu votul deschis? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

/X

In unanimitate de voturi s-a acceptat propunerea de a vota deschis.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

/X

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Revenim la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi pe care îmi cer scuze, am omis să vi-1 supun atenției “Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 185/2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012 - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2012 - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

*

Trecem la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal stabilit conform normativului de personal și a statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești ca urmare a obținerii avizului Ministerului Sănătății - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Dacă sunt observații?

Dna Dumitru Carmen

Vreau să spun că nu voi participa la vot întrucât sunt salariat al spitalului.

Dl Marcu Valentin

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

/X

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Administrației Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru.”


Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 25 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, ca urmare a transformării gradelor profesionale a 11 posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați admiși la examenul de promovare în grad - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

’k'k’k

Trecem la punctul nr. 26 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu cu numerele DTI 055 și DTI 056 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 5 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” și 5 “abțineri” ale domnilor consilieri Eparu Ion, Dumitru Carmen, Calotă Emil, Avramescu Teodor și Nicolescu Sava Mihail proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 27 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 057 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 5 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” și 5 “abțineri” ale domnilor consilieri Eparu Ion, Dumitru Carmen, Calotă Emil, Avramescu Teodor și Nicolescu Sava Mihail proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 28 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor spații cu destinație medicală din imobilul situat în str. Andrei

Mureșanu nr. 56 în vederea reorganizării Centrului de Diagnostic și Tratament Ploiești -inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Adina Gheorghe, Florin Sicoie, Elisabeta Popovici, Gabriel Ionescu și Marius Mateescu. »


Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 29 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploiești și transmiterea acestuia în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 31 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 456/23.12.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ale proiectului “Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând cale de rulare, stații adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare” - Etapa I: bucla Nord intersecție Republicii” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului- inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -  3 voturi

Cu 22 de voturi “pentru” și 3 “abțineri” ale domnilor consilieri Eparu Ion, Popa Constantin și Nicolescu Sava Mihail proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 32 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 457/23.12.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ale proiectului “Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând cale de rulare, stații adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare” - Etapa II: : B-dul Republicii bucla Vest” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 22 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -  3 voturi

Cu 22 de voturi “pentru” și 3 “abțineri” ale domnilor consilieri Eparu Ion, Popa Constantin și Nicolescu Sava Mihail proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 33 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Studierea accesului din B-dul Republicii și corelare cu PUZ aprobat, pentru amplasare locuință unifamiliala” - intrare în legalitate B-dul Republicii nr. 176, Ploiești - inițiat de consilierii Gheorghe Adina, Florin Sicoie, Gheorghe Popa, Marius Mateescu și Costel Horghidan.

Dacă sunt observații?

Dl Teodorescu Iulian Liviu

O întrebare. în acea zonă știam că sunt restricții pentru că este zonă de protecții pentru Apa Nova. Poate cineva să-mi spună dacă este afectată în vreun fel acea zonă de protecție?

Dacă nu există un răspuns v-aș ruga, pentru că este în interesul ploieștenilor să-1 mai plimbăm o săptămână două până ne lămurim cu acest aspect.

Dl Marcu Valentin

Voi supune la vot propunerea domnului consilier Teodorescu de prorogare a acestui proiect de hotărâre:

Cine este pentru? - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -  2 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” și 2 “abțineri” ale domnilor consilieri Sîrbu Gheorghe și Dumitru Cristian proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Trecem la punctele introduse suplimentar pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi Cartier Mitica Apostol- etapa I” - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -  1 vot

Cu 24 de voturi “pentru” și 1 “abținere” a domnului consilier Nicolescu Sava Mihail proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul următor “Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi Cartier Mitica Apostol- etapa II” ” - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:


Cine este pentru? - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -  1 vot

Cu 24 de voturi “pentru” și 1 “abținere” a domnului consilier Nicolescu Sava Mihail proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul următor “Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Extindere rețea de apă Cartier Mitică Apostol” - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -  1 vot

Cu 24 de voturi “pentru” și 1 “abținere” a domnului consilier Nicolescu Sava Mihail proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul următor “Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Extindere rețea canalizare Cartier Mitică Apostol” - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu și Constantin Popa.

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -  1 vot

Cu 24 de voturi “pentru” și 1 “abținere” a domnului consilier Nicolescu Sava Mihail proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Acestea fiind problemele de la ordinea de zi, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Valentin Marcu